Sette avtrykk. Kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sette avtrykk. Kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene"

Transkript

1 Sette avtrykk Kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

2 Å sette avtrykk er kanskje det viktigste vi gjør. Et møte med Frelsesarmeen skal ha gode konsekvenser, både her i livet og i resten av evigheten. TIPS! Hvis du leter etter noe konkret, kan stikkordregisteret på baksiden være en god hjelp for å finne raskt frem.

3 Bruksanvisning Hva skal vi med den? Bidra til at Frelsesarmeen og vårt arbeid skal ligge høyest mulig i folks bevissthet slik at vi blir husket på når behov skal dekkes, innsats gjøres eller gaver gis. Hva består den av? Kommunikasjonsplattformen er en verktøykasse med standarder for ordbruk og grafikk som danner utgangspunktet for all intern og ekstern kommunikasjon. Ved at elementene går igjen som en rød tråd i vår kommunikasjon med verden rundt oss, får vi et helhetlig uttrykk som gjør at vi lettere setter avtrykk og blir gjenkjent. Hvem skal bruke den? All offisiell kommunikasjon, intern og ekstern, skal baseres på denne plattformen. Derfor har alle ansatte og frivillige som publiserer tekst og grafikk i Frelsesarmeens navn ansvar for å kjenne innholdet i og etterfølge denne plattformen. Hvordan bruker jeg den? På neste side får du et overblikk et sammendrag av plattformen. Resten av dokumentet er utdypinger og presiseringer. På baksiden finner du et detaljert stikkordsregister som også kan hjelpe deg å finne frem. Hvor finner jeg logoer? Logoer, brevark, 5te-element og alt du trenger kan du laste ned fra Hvem kan hjelpe meg? Seksjon for kommunikasjon ved Frelsesarmeens hovedkvarter skal være en service-enhet i bruk av kommunikasjonsplattformen. På vedleggene i slutten av dette dokumentet ser du hva slags godkjenning som er nødvendig på forskjellige flater. Godkjenning skjer ved henvendelse til eller seksjon for kommunikasjon på telefon Seksjonen har en 24-timers responsgaranti på vanlige arbeidsdager.

4 Plattformen - på én side Del 1) Oppdraget vårt er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Mer side 6 Del 3) Posisjonen vår er å være et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom suppe, såpe og frelse. Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Mer side 9 Del 2) Verdiene våre er basert på Bibelen. Frelsesarmeens verdibok konkretiserer dem. Når vi skal sikre at all kommunikasjon gjenspeiler dette, bruker vi ordene synlig, relevant, tilstede, nøktern og grensesprengende som sjekkliste. Mer side 7-8 Del 4) Vi uttrykker oss jordnært, gjenkjennelig, aktuelt, og med et klart budskap som setter avtrykk. Skjoldet er vår logo som skal skape gjenkjennelse og benyttes i all visuell kommunikasjon eksternt og internt. Del 5) Kommunikasjonsløftet vårt er Suppe, såpe og frelse. Mer side 21 Kronen er vårt emblem som sammen med flagget symboliserer hovedpunkter i Frelsesarmeens lære. Mer side 10-20

5 Detaljert innholdsfortegnelse Del 1: Oppdraget Hvorfor vi finnes 6 Del 2: Verdiene Forteller om hvem vi er og er rettesnorer for arbeidet 7 Del 3: Posisjonen Hva skiller oss fra de andre 9 Del 4: Vi uttrykker oss Sjekkliste for grafisk, skriftlig og muntlig kommunikasjon 10 Hva vi gjør Standardbeskrivelse av Frelsesarmeens arbeid 11 Fotografibasen 11 Hva vi sier Språkføring 11 Navn på enhetene 11 Hvordan vi ser ut Skjoldet, bakgrunn og bruksområder 12 Skjoldet, regler for bruk 13 Kronen og flagget, bakgrunn og bruksområder 14 Uniformen, bakgrunn og bruksområder 15 Profiltøy, bakgrunn og bruksområder 16 Skrifttyper 17 Fargepalett 18 5te-element 19 Vedlegg 1: Logoprogram for enhetene 2: Rettskrivning for enhetene 3: Retningslinjer for brevark 5 4: Retningslinjer for konvolutter 6 5: Retningslinjer for møteannonser 7 6: Retningslinjer for plakater 8 7: Gode råd for plakat- og annonseskriving 9 8: Retningslinjer for hjemmesider 0 9: Retningslinjer for e-post 1 10: Grafiske retningslinjer for brosjyrer 11: Grafiske retningslinjer for skilting av bygg 4 12: Grafiske retningslinjer for merking av biler 5 13: Grafiske retningslinjer for visittkort 6 14: Grafiske retningslinjer for korpsnytt og andre A5-publikasjoner 37 15: Grafiske retningslinjer for nyhetsbrev 8 16: Mal for Microsoft Powerpoint 40 17: Mal for vindusdekor 41 18: Retningslinjer for stillingsannonser til avis 42 19: Retningslinjer for stillingsannonser til oppslag 43 20: Grafiske elementer som går ut av bruk 44 Historikk og krediteringer 45 Stikkordsregister Baksiden Del 5: Kommunikasjonsløfte Et slagord som forplikter 1 5

6 Del 1: Oppdraget Oppdraget beskriver hvorfor vi finnes. Oppdraget vårt er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering Oppdraget vårt er hentet fra Frelsesarmeens internasjonale erklæring (The Salvation Army Mission Statement) 6

7 Del 2: Verdiene Verdiene forteller hvem vi er og er rettesnorer i arbeidet. Verdiene våre er basert på Bibelen. Frelsesarmeens verdibok konkretiserer dem. Når vi skal sikre at all kommunikasjon gjenspeiler dette, bruker vi ordene synlig, relevant, tilstede, nøktern og grensesprengende som sjekkliste*. På neste side ser du de fem ordene formidlet ved hjelp av 1) en forklarende tekst presiserer hva vi mener med denne verdien 2) et bibelvers knytter ordene til verdigrunnlaget vårt 3) et Booth-sitat knytter ordene til grunnmuren vår 7 * Disse ordene kom en frem til gjennom at alle ansatte i Frelsesarmeen ble utfordret via e-post til å sende inn ord og verdier de forbinder med Frelsesarmeen. Over hundre forskjellige ord kom inn. En gruppe bestående av aktive og pensjonerte offiserer, sivilt ansatte, folk fra ledelsen og seksjon for kommunikasjon deltok så i et verdiklekkeri hvor en skulle finne frem til essensen av disse ordene. De ble gruppert utfra tema og en forsøkte å finne frem til det ordet som var mest dekkende. Gruppen sto igjen med disse fem ordene som det ble knyttet tilleggstekst til som beskrevet ovenfor. Forslaget ble så sendt ut på ny høring og forbedringer ble gjort på bakgrunn av innspillene.

8 Vi vil strekke oss langt for å være Synlige - gatenære og lette å kjenne igjen. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. (Matt 5:14b) «Hvis vi vil forbedre fremtiden, må vi forstyrre nåtiden» Catherine Booth Relevante - velsignet praktiske og beredt til å møte stadig nye utfordringer For det er i ham vi lever, beveger oss, og er til. (Apg 17:28a) «Det er ikke et spørsmål om hvor mange år vi lever, men om hva vi gjør med dem». Evangeline Cory Booth. Tilstede - tilgjengelige og varmt engasjerte i folks hverdag Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. (Matt 25:40) «Du har uansett et begrenset antall dager, så bruk dem så godt du kan til Guds ære og til beste for din generasjon». William Booth Nøkterne - åpne om arbeidet og bevisste på hvordan vi forvalter ressursene våre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. (Luk: 12:48b) «Mennesker er mer verdt for oss enn penger». William Booth. Grensesprengende - ustoppelige i troen på enkeltmennesket og nye muligheter For ingen ting er umulig for Gud. (Luk 1:37) «Arbeidet overstiger kanskje våre krefter, men så lenge dette ikke er bevist bør det ikke hindre oss i å prøve. Vi holder vårt krutt tørt og stoler på Guds kraft. William Booth 8

9 Del 3: Posisjonen Posisjonen viser hva som skiller oss fra de andre. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom å tilby suppe, såpe og frelse. Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Et av Frelsesarmeens særpreg er arven etter grunnleggerne, William og Catherine Booth. Mottoet Soup, soap and salvation kan sies å være Frelsesarmeens utgave av Maslows behovspyramide; ting må gjøres i riktig rekkefølge. Frelsesarmeen ønsket, da som nå, å formidle at Gud er en treenig Gud; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd Jesus Kristus er Guds sønn og menneskenes frelser alle mennesker har syndet og trenger Guds tilgivelse alle som tar imot Jesus, blir Guds barn alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets verdi er gitt utenfra fra Gud alle mennesker har mulighet til forandring, utvikling og vekst Men realiteten var at sultne og fornedrede mennesker ikke var i stand til å ta imot budskapet om Guds grenseløse kjærlighet. Strategien ble derfor endret; til suppe, såpe og frelse en erkjennelse av at mennesket er mer enn sjel. Vi har både fysiske, psykososiale og åndelige behov som må møtes i en viss rekkefølge. Slik var det på 1860-tallet, og slik er det fremdeles. Noen trenger hjelp med det materielle, som en bærepose med mat eller et par vinterstøvler. Andre å få gjenreist sin verdighet gjennom tilbud om jobb eller leilighet. En bønn, avgjørende ord, et møte med Guds kraft og en levende og inkluderende menighet har betydd mye for mange. 9 Frelsesarmeen ønsker å møte mennesker der de er og tilbyr derfor Suppe, såpe og frelse. Denne tankegangen er en viktig del av grunnmuren som Frelsesarmeen bygger på. Det var ikke et slagord som ble til en realitet, men en realitet som ble til et slagord.

10 Del 4: Vi uttrykker oss... Vår identitet uttrykkes gjennom hva vi gjør, hva vi sier og hvordan vi ser ut Jordnært, gjenkjennelig, aktuelt og med et klart budskap slik at vi setter avtr ykk. Disse ordene er en sjekkliste for oss i grafisk, skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det jordnære handler om det folkelige, det grunnleggende, det nære. At vi ikke er distanserte og oss selv nok, men varme og tilstede. Å være gjenkjennelig handler om synlighet. Helt siden armeens tidligste dager har det å være synlig i klær og uttrykksmåter vært et sentralt kjennetegn. Å være aktuell handler om å holde glassklart fokus på drivkraften og oppdraget og å tilpasse det til behovene og virkeligheten rundt oss. Å ha et klart budskap handler om å snakke et språk som folk forstår; som er på riktig nivå i forhold til dem en snakker til. Å sette avtrykk er kanskje det viktigste vi gjør. Et møte med Frelsesarmeen skal ha gode konsekvenser, både her i livet og i resten av evigheten. På de neste sidene ser du hvordan Frelsesarmeens identitet uttrykkes gjennom handling, i skriftlig og i grafisk kommunikasjon. 10

11 4.1. Hva vi gjør Beskrivelse av Frelsesarmeen Trenger du en standardformulering om hva Frelsesarmeen er, kan det ene eller begge disse avsnittene brukes. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr suppe, såpe og frelse i ord og handling for å møte menneskelige behov. Suppe møter fysiske behov, såpe fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og frelse handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 110 land. Fotografibasen Et bilde kan si mer enn tusen ord! Derfor gjør vi tilgjengelig et antall bilder som viser forskjellige sider ved Frelsesarmeens virksomhet. Bildene kan benyttes fritt så lenge fotografen krediteres. Du finner dem på Hva vi sier Språk som vekker gjenklang Frelsesarmeen har til alle tider gitt menneskelighet et ansikt. Det skal gjenspeile seg også i språket vi bruker. En muntlig, vennlig språkføring bygger opp under dette. Når vi uttaler oss i offisiell kommunikasjon, bestreber vi oss på å være så korrekte, konsekvente, enkle og forståelige som mulig. Navn på enheter Våre enheter skal omtales slik i all skriftlig kommunikasjon: Frelsesarmeens (virksomhetsområde), (egennavn eller sted) Hensikten er at navn på de forskjellige enhetene skal være så korrekte, konsekvente, enkle og forståelige som mulig. Genitiv brukes for å gi en muntlig og jordnær form. Kun egennavn skal ha stor forbokstav i tråd med anbefalinger fra Norsk språkråd. Eksempler Frelsesarmeens rusomsorg, Fyrlyset Frelsesarmeens hovedkvarter, seksjon for musikk Frelsesarmeens plateselskap, William Frelsesarmeens varmestue, Sandvika Korpsene og divisjonene skrives Frelsesarmeen, Andenes korps (menighet) Frelsesarmeen, Nordre divisjon Rettskrivning for Frelsesarmeens eksisterende enheter fremkommer av vedlegg 2. 11

12 4.3. Hvordan vi ser ut Skjoldet Skjoldet er Frelsesarmeens offisielle logo og skal benyttes i all visuell kommunikasjon eksternt og internt. Bakgrunn Historien til det røde skjoldet går tilbake til 1896, men det var under første verdenskrig at det kom i vanlig bruk. Det er første gang omtalt i Frelsesarmé-magasinet All the World i juni 1917 med ordene Skjoldet forteller om en åndelig kamp som varer så lenge som livet selv, og om at Gud gjennom Jesus er et skjold som frelser og bevarer oss gjennom alt. I løpet av de siste årene har skjoldet blitt etablert som Frelsesarmeens grafiske ansikt utad i stadig flere land. I Norge, Island og Færøyene ble den vår offisielle logo i I den oppdaterte utgaven er skjoldet tilpasset slik at det er i overenstemmelse med hovedtrekkene i de internasjonale skjoldene er friskere og mer distinkt ivaretar det tidløse preget Hvor skal skjoldet brukes? Skjoldet er vårt ansikt utad og skal være godt synlig på utsiden av alle flater der Frelsesarmeen skal synes, som for eksempel publikasjoner, trykksaker og bygninger. Rettigheter Skjoldet er et registrert varemerke. Skjoldet kan lastes ned fra plattform og brukes til produksjoner i Frelsesarmeen. Det er derimot ikke tillatt å distribuere logoen til tredjepart (privatpersoner/bedrifter) uten forespørsel til Unntatt fra dette er er aviser i forbindelse med annonsering. 12

13 Regler for bruk av skjoldet prinsipp 1 Prinsipp 1: Skjoldet skal alltid ha en enhet luft rundt seg som tilsvarer minst 1/4 av skjoldets høyde. PRINSIPP 3 Prinsipp 2: Skjoldet skal, så langt det er mulig, plasseres sentrert på alle flater. Frelsesarmeens rusomsorg, Fyrlyset 4 1 Prinsipp 3: Skjoldet skal fortrinnsvis plasseres alene. Ved behov for logoer og tekster, skal disse plasseres sentrert i forhold til skjoldet. Logotekster skal være med skrifttypen ITC Cheltenham Std Book Italic, se side 17. Avstandene mellom tekstlinjene skal være 120% (f. eks. 10 pkt tekst, 12 pkt linjeavstand). prinsipp 4 Prinsipp 4: Hvis sentrert plassering ikke er mulig skal teksten plasseres etter skjoldet. William Prinsipp 5: Skjoldet skal ikke roteres eller endres på annen måte. Annen tekst kan ikke legges i skjoldet uten særskilt godkjenning fra seksjon for kommunikasjon. prinsipp 6 Andenes korps Andenes korps Prinsipp 6: Logotekst og liten skrift bør sperres (ha tegnavstand) i Adobe Illustrator og InDesign som er satt til 30 (tilsvarer 0,4 i Microsoft Word). Unntaksvis kan sperring økes opp til 50 på korte navn (0,6). Prinsipp 7: Skjoldet skal fortrinnsvis gjengis i FA-rød som vist ellers på denne siden. Unntaksvis kan skjoldet gjengis som omriss med gjennomsiktig fyll eller sort versjon. Skjoldet skal ikke gjengis som heldekkende hvit. prinsipp 7 OG 8 Prinsipp 8: Skjoldet kan gjengis både på et fotografi og på fargede flater. Skjoldet bør helst gjengis på fargene fra fargepaletten. 13

14 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Kronen Kronen er vårt emblem som i likhet med flagget symboliserer hovedpunkter i Frelsesarmeens lære. Bakgrunn The Salvation Army Crest er den internasjonale betegnelsen på våpenskjoldet som vi i Norge gjerne kaller kronen. Den ble opprinnelig designet av kaptein William Ebdon i Frelsesarmeens krone symboliserer hovedpunktene i Frelsesarmeens lære: a) den runde figuren sola står for Den hellige ånds lys og ild b) korset i sentrum viser til Jesu kors c) bokstaven F står for Frelse d) sverdene representerer frelseskrigen e) kulene representerer evangeliets sannheter f) kronen minner om herlighetens krone som Gud vil gi til alle som holder ut til slutt Bruk Kronens sammensatte symbolikk gjør den mest velegnet til bruk i våre kirkerom, på uniformene og på utgivelser knyttet til gudstjenestelivet som seremoniboka. Den skal ikke benyttes i markedsføringsøyemed. Flagget Flagget symboliserer i likhet med kronen hovedpunkter i Frelsesarmeens lære. Bakgrunn Det første flagget ble presentert av Catherine Booth i Coventry i Hun forklarte at den blodrøde fargen sto for Jesu blod som kjøpte oss fri; at det blå var Guds utvalgte symbol på renhet; og at solen representerer lys, varme og menneskenes liv. Mottoet Blod og ild ( Blood and Fire ) peker på Lammets blod og Den hellige ånds ild. Fire år senere ble solen endret til en stjerne, antakelig på oppfordring fra svigersønnen Frederick Booth-Tucker som arbeidet i India hvor solen var et viktig ikkekristent symbol. Bruk Flagget brukes i marsjer og i seremonier som barnevelsignelse og soldatinnvielse. Det kan også brukes under begravelser. Flagget kan også benyttes på fasaden på våre bygninger. Det er ikke anledning til å fremstille kronen i farger uten samråd med Frelsesarmeens eiendommer AS på Kronen er et registrert varemerke. 14

15 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Uniformen Frelsesarmeen bruker uniform for 1) å være synlige, slik at mennesker som ønsker det, kan ta kontakt 2) å minne folk om at vi finnes og at vi er et mangfold av forskjellige mennesker 3) å fortelle hva vi tror på og står for uten at det er nødvendig å bruke ord Bakgrunn Mange kristne kirker har en eller annen form for klesdrakt for presteskapet, men Frelsesarmeen skiller seg fra dette ved at presteskapet og menighetsmedlemmene går i den samme uniformen. På denne måten understrekes Frelsesarmeens tro på at alle troende er en del av presteskapet. Uniformen blir dermed et arbeidsverktøy for forkynnelse. Den første standardiserte uniformen forelå allerede i 1880 og det er Elijah Cadman som krediteres for påfunnet. Den tok opprinnelig utgangspunkt i viktoriatidens militæruniform. Den har utviklet seg i takt med tiden, klima og kulturelle forhold. Uniformene finnes i blått, sort, hvitt, grått, beige såvel som i både sari- og kjortelversjon. Bruk Offiserer og soldater har rett til å bruke Frelsesarmeens formelle uniform. Uniformens design er beskyttet. Uniformen brukes når høy grad av synlighet og visuell innflytelse er viktig. For offiserer gjelder egne regler, se forskrift i Prinsipper og retningslinjer for offiserer. 15

16 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Profiltøy Vi i Frelsesarmeen bruker profiltøy av de samme grunnene som en bruker uniform: 1) å være synlige, slik at mennesker som ønsker det, kan ta kontakt 2) å minne folk om at vi finnes og at vi er et mangfold av forskjellige mennesker 3) å fortelle hva vi tror på og står for - uten at det er nødvendig å bruke ord Bakgrunn I løpet av det siste tiåret har det blitt mer og mer vanlig å bruke sivilt profiltøy som supplement til eller erstatning for uniformen. Profiltøy kan være mer hensiktsmessig enn uniformen på grunn av arbeidssituasjon eller andre forhold, men de ivaretar sjelden eller aldri den samme synlighet og symbolverdi på gateplan som uniformen gjør. Likevel er et variert utvalgt med profiltøy et viktig supplement til uniformeringen som bidrar til å ivareta Frelsesarmeens synlighet. Hvilke produsenter kan en bruke? Det er seksjon for kommunikasjon ved Frelsesarmeens hovedkvarter som har rettighetene til å tillate produksjon av uniformer, uniformseffekter og profiltøy. Det betyr at produksjon av artikler som ikke er etter godkjenning blir å anse som piratproduksjon. Profiltøy kan bestilles på Bruk Når en skal representere Frelsesarmeen bruker en enten den formelle uniformen eller artikler fra profiltøykolleksjonen som er godkjent for representasjon. 16

17 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Skrifttyper Frelsesarmeen Frelsesarmeen Frelsesarmeen Hovedskrifttype Cheltenham Std Book Italic er valgt som hovedskrifttype. Den fungerer fint i overskrifter, sitater og tekstutdrag eller som logotekst i tilknytning til skjoldet. Gjengis gjerne i stor fontstørrelse, men aldri med store bokstaver. Den er ment å gjengi Frelsesarmeens menneskelige stemme. Fonten er lisensiert og kan kjøpes fra com. Dersom en ikke har lisens, kan en bruke Times New Roman kursiv som erstatning. Støtteskrifttyper Gill Sans MT er godt egnet til overskrifter og ingresser. Skriften kan også gjengis i kursiv eller fet. En egnet erstatningsskrifttype er Verdana. Garamond er egnet til lengre tekstpassasjer (over flere spalter eller sider) og kan gjengis også i kursiv eller fet. Skriftbruk For å ivareta en muntlig og vennlig tone i vår skriftbruk bør bruk av STORE BOKSTAVER unngås. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå

18 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Primærpalet t tertiærpalet t 75% 50% 25% FA rød FA rød CMYK RGB pms 485 umb internasjonalt hvit cmyk sekundærpalet t fa blå få blå CMYK RGB PMS 2758 sort umb fag/forskning cmyk Farger Primær- og sekundærfargene skal prege alle elementer. Hoveduttrykket på en trykksak el.l. bør så langt det lar seg gjøre være i rødt, hvitt og eventuelt blått. Tertiærfargene er ment som krydder til bruk i mindre mengder. Om de ulike fargekodene: CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som inneholder fargefoto. RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Ecel, Internett, osv. Viktig! RGB-farger kan ikke trykkes. PMS-farger brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (for eksempel skilt, T-skjorter, kopper/krus, emballasje). PMSfarger kan også benyttes i ordinære trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. Om PMS-farger benyttes i trykksaker som inneholder fargefoto vil det fordyre trykkingen. Årsaken er at et fargefoto alltid gjengis med trykkfargene cyan, magenta, gul og sort (CMYK). PMS-fargene regnes da som ekstra trykkfarger. Fa rød 2 fa rød 2 cmyk rgb pms 201 Fa gul fa gul CMYK rgb Pms 130 fa orange fa orange cmyk rgb pms 158 FA lilla FA lilla Cmyk rgb pms 242 Fa lysegul fa lysegul cmyk rgb pms 607 fa rosa fa rosa cmyk rgb pms 487 fa cyan fa cyan cmyk rgb pms 2925 fa grønn fa grønn cmyk rgb pms 3278 fa kaki fa kaki cmyk rgb pms

19 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter 5te element For å bidra til at avtrykket som settes etter Frelsesarmeen på forskjellige flater skal være tydelig og sterkt, bruker vi forskjellige utsnitt av omrisset i skjoldet. Nedenfor er ni optimale utsnitt. Prinsipp 1: Det bør brukes utsnitt tett på skjoldet for at det ikke skal bli for repeterende. Prinsipp 2: Skjoldet skal aldri roteres. Prinsipp 3: En bør være tilbakeholden med bruk av ulike utsnitt av 5te-elementet på den samme publikasjonen. Prinsipp 4: Alle publikasjoner må ikke ha 5te elementet, men dersom en skal bruke grafiske elementer bør 5te elementet benyttes. 19

20 5te element, fortsetter Prinsipp 5: Det kan også legges bilder i 5te-elementet. Bildene kan legges både i den positive og den negative formen av skjoldet. Sammen med bilder bør det benyttes hvite flater for å bevare lettheten. Frelsesarmeens bilder skal være naturlige og ekte. Velg helst utsnitt tett innpå motivet for å gi ekstra nærhet. 20 D e l 1 ) O p p d r a g e t v å r t 2 ) Ve r d i e n e v å r e 3 ) P o s i s j o n e n v å r 4 ) V i u t t r y k k e r o s s 5) Kommunikasjonsløftet vår t

21 Del 5: Kommunikasjonsløfte Kommunikasjonsløftet er et slagord som forplikter Suppe, såpe og frelse Suppe, såpe og frelse kan forstås som en oppsummering av kommunikasjonsplattformen; et uttrykk for oppdrag, verdier og posisjon samlet i tre ord. Slagordet forplikter oss til å etterleve William Booths tankegang i arbeidet vårt. Bakgrunn Se side 9. Bruk Suppe, såpe og frelse er vårt grunnleggende løfte som sier noe om hvordan vi jobber og hva vi vektlegger. Tillegget siden 1865 som blant annet finnes på brevarket henspeiler på at prinsippene har vært de samme siden armeens tidlige dager men stadig tilpasset nye utfordringer. Kommunikasjonsløftet kan benyttes som grafisk element på denne måten. Denne finnes tilgjengelig både som EPS og WMF-fil. 21 I konkrete utfordringer som dukker opp kan det godt hende at en må utvikle supplerende kommunikasjonsløfter: Hold gryta kokende (Julegryta), Verden - vårt ansvar (Vennskapsaksjonen) og så videre. Omsorg for hele mennesket har vært et mye brukt slagord siden TV-aksjonen i 1995 og er også en naturlig del av vår virksomhet. Ingen av disse skal imidlertid erstatte Suppe, såpe og frelse når Frelsesarmeen som helhet skal profileres.

22 Historikk Mandat gis av Sjefsekretæren i møte 1. september 2005 Høring om ord sendes ut til ansatte via e-post Verdiklekkeriet avholdes 27. september 2005 Høring om resultatet av Verdiklekkeriet sendes ut til ansatte via e-post Lederrådet godkjenner brief til byråer som deltar i anbudsrunde Lederrådet behandler arbeidet med kommunikasjonsplattformen Tangram Design får tilslaget foran fire andre byråer, hvorav to andre også var nye for Frelsesarmeen, Presentasjon av skisser for The Salvation Army Eternal Relations Network, den europeiske konferansen for Frelsesarmeens kommunikasjonsfunksjoner, inkludert representant fra det Internasjonale hovedkvarteret, Tangram Design presenterer skisser for lederrådet Tangram Design presenterer skisser for seksjonsledere ved Hovedkvarteret Høring om skisser til design sendes ut til ansatte via e-post Møter om implementering med representanter for feltavdelingen, sosialavdelingen, Frelsesarmeens eiendommer, Krigsropet februar Høring om ulike skjoldvarianter sendes ut til ansatte via e-post Territoriallederen og Sjefsekretæren vedtar nytt skjold Høring om sammendrag av kommunikasjonsplattformen Lederrådet vedtar hovedtrekkene i plattformen Territoriallederen, Sjefsekretæren og Forvaltningssjefen godkjenner plattformen Krediteringer Kommunikasjonsplattformen er utarbeidet av Frelsesarmeens seksjon for kommunikasjon. Styringsgruppen har bestått av Geir Smith-Solevåg (prosjektleder), Major Jan Peder Fosen (kommunikasjonssjef t.o.m ) og Andrew Hannevik (kommunikasjonssjef f.o.m ). Tekst og oppsett: Geir Smith-Solevåg. Foto: Carina Eide Øyan, unntatt bilde 2 side 8: Ruud Tinga. Designen, slik den fremkommer av del 4, er utarbeidet av Tangram Design. Teamet har bestått av Kirsten Bryn (prosjektleder), Line Støtvig (daglig leder), Bjørn Rybakken (kreativ leder), Kiki Plesner (designer) og Mette Nerhagen (produksjonsleder). 45

23 Finn det du trenger 5te element A5-publikasjoner 7 aktuelt 4,10 annonser, gode råd 9 annonser, møte- 7 annonser, stillings benevning 11 beskrivelse av Frelsesarmeen 11 Bibelen 4,7,8,9 bilder 11,20 biler, merking av 5 Booth, William 7,8,9,21 brevark 5 brosjyrer, maler for -33 bruksanvisning bygninger, skilting av 4 Cheltenham 17 CMYK, hva er 18 DC-skriv 8 e-post 1 FA-blå 18 FA-gul 18 farger 18 FA-rød 18 fasader, skilting av 4 femte-element flagget 4,14 fonter 17 fotografibasen 11 Gill 17 gjenkjennelig 4,10 grensesprengende 4,7,8 hjelp med plattformen hjemmesider 0 hvem skal bruke plattformen hvorfor plattform identitet, Frelsesarmeens 10 interne publikasjoner 7 internett 0 jordnært 4,10 klart budskap 4,10 kommunikasjonsløfte 4 konvolutter 6 korpsenes hjemmesider 0 korpsnytt 7 kronen 4,14 logo, Frelsesarmeens 12,22 logoer som ikke skal brukes 44 logoprogram for enhetene møteannonser 7 navn på enheter 11,22,23-24 nyhetsbrev 8-39 nøktern 4,7,8 omsorg for hele mennesket 1 omtale av Frelsesarmeen 11 oppdrag 4,6 oversikt 4 pantone, hva er 18 plakater 8 plakater, gode råd 9 PMS, hva er 18 posisjon 4,9 Powerpoint 40 profiltøy 16 relevant 4,7,8 rettskriving for enhetene -24 RGB, hva er 18 setter avtrykk 4,10 signaturer i e-post 1 skilting 4 skjoldet 4,12 skjoldet, bruk av skrifttyper 17 slagord 1 språkbruk 10,11 standardformulering 11 stillingsannonser suppe, såpe, frelse 4,9,21 synlig 4,7,8 tilstede 4,7,8 typografi 17 uniformer 15 Verdiboka 7 verdier 4,7,8 vinduer, dekor av 41 visittkort 6 wordmaler 7,38 46

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Grafisk Designeres visuelle påvirkning Av Marita Deila Olsen 31.02.13

Grafisk Designeres visuelle påvirkning Av Marita Deila Olsen 31.02.13 Grafisk Designeres visuelle påvirkning Av Marita Deila Olsen 31.02.13 Grafisk design er et yrke som helt klart ikke er for alle, det tar mye arbeid, konsentrasjon og ikke minste kreativitet. Man burde

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Hva er Multimediadesign?

Hva er Multimediadesign? INNHOLD 2 Innledning 3 Hva er multimediadesign? 4 Hvor skal man begynne 6 Målgruppe 6 Budskap (motiv)/mål 8 Omfang 9 Leveranseform 10 Medietyper (elementene) 11 Tekst 12 Layout 13 Typografi 14 Ikoner 14

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Suppe, såpe og frelse

Suppe, såpe og frelse ISBN 978-82-7894-364-9 ISSN 1890-6435 som en del av det miljøterapeutiske arbeidet En studie av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner ANDERS S. MATHISEN 5/2010 notat nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer