Sette avtrykk. Kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sette avtrykk. Kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene"

Transkript

1 Sette avtrykk Kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

2 Å sette avtrykk er kanskje det viktigste vi gjør. Et møte med Frelsesarmeen skal ha gode konsekvenser, både her i livet og i resten av evigheten. TIPS! Hvis du leter etter noe konkret, kan stikkordregisteret på baksiden være en god hjelp for å finne raskt frem.

3 Bruksanvisning Hva skal vi med den? Bidra til at Frelsesarmeen og vårt arbeid skal ligge høyest mulig i folks bevissthet slik at vi blir husket på når behov skal dekkes, innsats gjøres eller gaver gis. Hva består den av? Kommunikasjonsplattformen er en verktøykasse med standarder for ordbruk og grafikk som danner utgangspunktet for all intern og ekstern kommunikasjon. Ved at elementene går igjen som en rød tråd i vår kommunikasjon med verden rundt oss, får vi et helhetlig uttrykk som gjør at vi lettere setter avtrykk og blir gjenkjent. Hvem skal bruke den? All offisiell kommunikasjon, intern og ekstern, skal baseres på denne plattformen. Derfor har alle ansatte og frivillige som publiserer tekst og grafikk i Frelsesarmeens navn ansvar for å kjenne innholdet i og etterfølge denne plattformen. Hvordan bruker jeg den? På neste side får du et overblikk et sammendrag av plattformen. Resten av dokumentet er utdypinger og presiseringer. På baksiden finner du et detaljert stikkordsregister som også kan hjelpe deg å finne frem. Hvor finner jeg logoer? Logoer, brevark, 5te-element og alt du trenger kan du laste ned fra Hvem kan hjelpe meg? Seksjon for kommunikasjon ved Frelsesarmeens hovedkvarter skal være en service-enhet i bruk av kommunikasjonsplattformen. På vedleggene i slutten av dette dokumentet ser du hva slags godkjenning som er nødvendig på forskjellige flater. Godkjenning skjer ved henvendelse til eller seksjon for kommunikasjon på telefon Seksjonen har en 24-timers responsgaranti på vanlige arbeidsdager.

4 Plattformen - på én side Del 1) Oppdraget vårt er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Mer side 6 Del 3) Posisjonen vår er å være et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom suppe, såpe og frelse. Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Mer side 9 Del 2) Verdiene våre er basert på Bibelen. Frelsesarmeens verdibok konkretiserer dem. Når vi skal sikre at all kommunikasjon gjenspeiler dette, bruker vi ordene synlig, relevant, tilstede, nøktern og grensesprengende som sjekkliste. Mer side 7-8 Del 4) Vi uttrykker oss jordnært, gjenkjennelig, aktuelt, og med et klart budskap som setter avtrykk. Skjoldet er vår logo som skal skape gjenkjennelse og benyttes i all visuell kommunikasjon eksternt og internt. Del 5) Kommunikasjonsløftet vårt er Suppe, såpe og frelse. Mer side 21 Kronen er vårt emblem som sammen med flagget symboliserer hovedpunkter i Frelsesarmeens lære. Mer side 10-20

5 Detaljert innholdsfortegnelse Del 1: Oppdraget Hvorfor vi finnes 6 Del 2: Verdiene Forteller om hvem vi er og er rettesnorer for arbeidet 7 Del 3: Posisjonen Hva skiller oss fra de andre 9 Del 4: Vi uttrykker oss Sjekkliste for grafisk, skriftlig og muntlig kommunikasjon 10 Hva vi gjør Standardbeskrivelse av Frelsesarmeens arbeid 11 Fotografibasen 11 Hva vi sier Språkføring 11 Navn på enhetene 11 Hvordan vi ser ut Skjoldet, bakgrunn og bruksområder 12 Skjoldet, regler for bruk 13 Kronen og flagget, bakgrunn og bruksområder 14 Uniformen, bakgrunn og bruksområder 15 Profiltøy, bakgrunn og bruksområder 16 Skrifttyper 17 Fargepalett 18 5te-element 19 Vedlegg 1: Logoprogram for enhetene 2: Rettskrivning for enhetene 3: Retningslinjer for brevark 5 4: Retningslinjer for konvolutter 6 5: Retningslinjer for møteannonser 7 6: Retningslinjer for plakater 8 7: Gode råd for plakat- og annonseskriving 9 8: Retningslinjer for hjemmesider 0 9: Retningslinjer for e-post 1 10: Grafiske retningslinjer for brosjyrer 11: Grafiske retningslinjer for skilting av bygg 4 12: Grafiske retningslinjer for merking av biler 5 13: Grafiske retningslinjer for visittkort 6 14: Grafiske retningslinjer for korpsnytt og andre A5-publikasjoner 37 15: Grafiske retningslinjer for nyhetsbrev 8 16: Mal for Microsoft Powerpoint 40 17: Mal for vindusdekor 41 18: Retningslinjer for stillingsannonser til avis 42 19: Retningslinjer for stillingsannonser til oppslag 43 20: Grafiske elementer som går ut av bruk 44 Historikk og krediteringer 45 Stikkordsregister Baksiden Del 5: Kommunikasjonsløfte Et slagord som forplikter 1 5

6 Del 1: Oppdraget Oppdraget beskriver hvorfor vi finnes. Oppdraget vårt er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering Oppdraget vårt er hentet fra Frelsesarmeens internasjonale erklæring (The Salvation Army Mission Statement) 6

7 Del 2: Verdiene Verdiene forteller hvem vi er og er rettesnorer i arbeidet. Verdiene våre er basert på Bibelen. Frelsesarmeens verdibok konkretiserer dem. Når vi skal sikre at all kommunikasjon gjenspeiler dette, bruker vi ordene synlig, relevant, tilstede, nøktern og grensesprengende som sjekkliste*. På neste side ser du de fem ordene formidlet ved hjelp av 1) en forklarende tekst presiserer hva vi mener med denne verdien 2) et bibelvers knytter ordene til verdigrunnlaget vårt 3) et Booth-sitat knytter ordene til grunnmuren vår 7 * Disse ordene kom en frem til gjennom at alle ansatte i Frelsesarmeen ble utfordret via e-post til å sende inn ord og verdier de forbinder med Frelsesarmeen. Over hundre forskjellige ord kom inn. En gruppe bestående av aktive og pensjonerte offiserer, sivilt ansatte, folk fra ledelsen og seksjon for kommunikasjon deltok så i et verdiklekkeri hvor en skulle finne frem til essensen av disse ordene. De ble gruppert utfra tema og en forsøkte å finne frem til det ordet som var mest dekkende. Gruppen sto igjen med disse fem ordene som det ble knyttet tilleggstekst til som beskrevet ovenfor. Forslaget ble så sendt ut på ny høring og forbedringer ble gjort på bakgrunn av innspillene.

8 Vi vil strekke oss langt for å være Synlige - gatenære og lette å kjenne igjen. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. (Matt 5:14b) «Hvis vi vil forbedre fremtiden, må vi forstyrre nåtiden» Catherine Booth Relevante - velsignet praktiske og beredt til å møte stadig nye utfordringer For det er i ham vi lever, beveger oss, og er til. (Apg 17:28a) «Det er ikke et spørsmål om hvor mange år vi lever, men om hva vi gjør med dem». Evangeline Cory Booth. Tilstede - tilgjengelige og varmt engasjerte i folks hverdag Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. (Matt 25:40) «Du har uansett et begrenset antall dager, så bruk dem så godt du kan til Guds ære og til beste for din generasjon». William Booth Nøkterne - åpne om arbeidet og bevisste på hvordan vi forvalter ressursene våre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. (Luk: 12:48b) «Mennesker er mer verdt for oss enn penger». William Booth. Grensesprengende - ustoppelige i troen på enkeltmennesket og nye muligheter For ingen ting er umulig for Gud. (Luk 1:37) «Arbeidet overstiger kanskje våre krefter, men så lenge dette ikke er bevist bør det ikke hindre oss i å prøve. Vi holder vårt krutt tørt og stoler på Guds kraft. William Booth 8

9 Del 3: Posisjonen Posisjonen viser hva som skiller oss fra de andre. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom å tilby suppe, såpe og frelse. Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Et av Frelsesarmeens særpreg er arven etter grunnleggerne, William og Catherine Booth. Mottoet Soup, soap and salvation kan sies å være Frelsesarmeens utgave av Maslows behovspyramide; ting må gjøres i riktig rekkefølge. Frelsesarmeen ønsket, da som nå, å formidle at Gud er en treenig Gud; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd Jesus Kristus er Guds sønn og menneskenes frelser alle mennesker har syndet og trenger Guds tilgivelse alle som tar imot Jesus, blir Guds barn alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets verdi er gitt utenfra fra Gud alle mennesker har mulighet til forandring, utvikling og vekst Men realiteten var at sultne og fornedrede mennesker ikke var i stand til å ta imot budskapet om Guds grenseløse kjærlighet. Strategien ble derfor endret; til suppe, såpe og frelse en erkjennelse av at mennesket er mer enn sjel. Vi har både fysiske, psykososiale og åndelige behov som må møtes i en viss rekkefølge. Slik var det på 1860-tallet, og slik er det fremdeles. Noen trenger hjelp med det materielle, som en bærepose med mat eller et par vinterstøvler. Andre å få gjenreist sin verdighet gjennom tilbud om jobb eller leilighet. En bønn, avgjørende ord, et møte med Guds kraft og en levende og inkluderende menighet har betydd mye for mange. 9 Frelsesarmeen ønsker å møte mennesker der de er og tilbyr derfor Suppe, såpe og frelse. Denne tankegangen er en viktig del av grunnmuren som Frelsesarmeen bygger på. Det var ikke et slagord som ble til en realitet, men en realitet som ble til et slagord.

10 Del 4: Vi uttrykker oss... Vår identitet uttrykkes gjennom hva vi gjør, hva vi sier og hvordan vi ser ut Jordnært, gjenkjennelig, aktuelt og med et klart budskap slik at vi setter avtr ykk. Disse ordene er en sjekkliste for oss i grafisk, skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det jordnære handler om det folkelige, det grunnleggende, det nære. At vi ikke er distanserte og oss selv nok, men varme og tilstede. Å være gjenkjennelig handler om synlighet. Helt siden armeens tidligste dager har det å være synlig i klær og uttrykksmåter vært et sentralt kjennetegn. Å være aktuell handler om å holde glassklart fokus på drivkraften og oppdraget og å tilpasse det til behovene og virkeligheten rundt oss. Å ha et klart budskap handler om å snakke et språk som folk forstår; som er på riktig nivå i forhold til dem en snakker til. Å sette avtrykk er kanskje det viktigste vi gjør. Et møte med Frelsesarmeen skal ha gode konsekvenser, både her i livet og i resten av evigheten. På de neste sidene ser du hvordan Frelsesarmeens identitet uttrykkes gjennom handling, i skriftlig og i grafisk kommunikasjon. 10

11 4.1. Hva vi gjør Beskrivelse av Frelsesarmeen Trenger du en standardformulering om hva Frelsesarmeen er, kan det ene eller begge disse avsnittene brukes. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr suppe, såpe og frelse i ord og handling for å møte menneskelige behov. Suppe møter fysiske behov, såpe fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og frelse handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 110 land. Fotografibasen Et bilde kan si mer enn tusen ord! Derfor gjør vi tilgjengelig et antall bilder som viser forskjellige sider ved Frelsesarmeens virksomhet. Bildene kan benyttes fritt så lenge fotografen krediteres. Du finner dem på Hva vi sier Språk som vekker gjenklang Frelsesarmeen har til alle tider gitt menneskelighet et ansikt. Det skal gjenspeile seg også i språket vi bruker. En muntlig, vennlig språkføring bygger opp under dette. Når vi uttaler oss i offisiell kommunikasjon, bestreber vi oss på å være så korrekte, konsekvente, enkle og forståelige som mulig. Navn på enheter Våre enheter skal omtales slik i all skriftlig kommunikasjon: Frelsesarmeens (virksomhetsområde), (egennavn eller sted) Hensikten er at navn på de forskjellige enhetene skal være så korrekte, konsekvente, enkle og forståelige som mulig. Genitiv brukes for å gi en muntlig og jordnær form. Kun egennavn skal ha stor forbokstav i tråd med anbefalinger fra Norsk språkråd. Eksempler Frelsesarmeens rusomsorg, Fyrlyset Frelsesarmeens hovedkvarter, seksjon for musikk Frelsesarmeens plateselskap, William Frelsesarmeens varmestue, Sandvika Korpsene og divisjonene skrives Frelsesarmeen, Andenes korps (menighet) Frelsesarmeen, Nordre divisjon Rettskrivning for Frelsesarmeens eksisterende enheter fremkommer av vedlegg 2. 11

12 4.3. Hvordan vi ser ut Skjoldet Skjoldet er Frelsesarmeens offisielle logo og skal benyttes i all visuell kommunikasjon eksternt og internt. Bakgrunn Historien til det røde skjoldet går tilbake til 1896, men det var under første verdenskrig at det kom i vanlig bruk. Det er første gang omtalt i Frelsesarmé-magasinet All the World i juni 1917 med ordene Skjoldet forteller om en åndelig kamp som varer så lenge som livet selv, og om at Gud gjennom Jesus er et skjold som frelser og bevarer oss gjennom alt. I løpet av de siste årene har skjoldet blitt etablert som Frelsesarmeens grafiske ansikt utad i stadig flere land. I Norge, Island og Færøyene ble den vår offisielle logo i I den oppdaterte utgaven er skjoldet tilpasset slik at det er i overenstemmelse med hovedtrekkene i de internasjonale skjoldene er friskere og mer distinkt ivaretar det tidløse preget Hvor skal skjoldet brukes? Skjoldet er vårt ansikt utad og skal være godt synlig på utsiden av alle flater der Frelsesarmeen skal synes, som for eksempel publikasjoner, trykksaker og bygninger. Rettigheter Skjoldet er et registrert varemerke. Skjoldet kan lastes ned fra plattform og brukes til produksjoner i Frelsesarmeen. Det er derimot ikke tillatt å distribuere logoen til tredjepart (privatpersoner/bedrifter) uten forespørsel til Unntatt fra dette er er aviser i forbindelse med annonsering. 12

13 Regler for bruk av skjoldet prinsipp 1 Prinsipp 1: Skjoldet skal alltid ha en enhet luft rundt seg som tilsvarer minst 1/4 av skjoldets høyde. PRINSIPP 3 Prinsipp 2: Skjoldet skal, så langt det er mulig, plasseres sentrert på alle flater. Frelsesarmeens rusomsorg, Fyrlyset 4 1 Prinsipp 3: Skjoldet skal fortrinnsvis plasseres alene. Ved behov for logoer og tekster, skal disse plasseres sentrert i forhold til skjoldet. Logotekster skal være med skrifttypen ITC Cheltenham Std Book Italic, se side 17. Avstandene mellom tekstlinjene skal være 120% (f. eks. 10 pkt tekst, 12 pkt linjeavstand). prinsipp 4 Prinsipp 4: Hvis sentrert plassering ikke er mulig skal teksten plasseres etter skjoldet. William Prinsipp 5: Skjoldet skal ikke roteres eller endres på annen måte. Annen tekst kan ikke legges i skjoldet uten særskilt godkjenning fra seksjon for kommunikasjon. prinsipp 6 Andenes korps Andenes korps Prinsipp 6: Logotekst og liten skrift bør sperres (ha tegnavstand) i Adobe Illustrator og InDesign som er satt til 30 (tilsvarer 0,4 i Microsoft Word). Unntaksvis kan sperring økes opp til 50 på korte navn (0,6). Prinsipp 7: Skjoldet skal fortrinnsvis gjengis i FA-rød som vist ellers på denne siden. Unntaksvis kan skjoldet gjengis som omriss med gjennomsiktig fyll eller sort versjon. Skjoldet skal ikke gjengis som heldekkende hvit. prinsipp 7 OG 8 Prinsipp 8: Skjoldet kan gjengis både på et fotografi og på fargede flater. Skjoldet bør helst gjengis på fargene fra fargepaletten. 13

14 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Kronen Kronen er vårt emblem som i likhet med flagget symboliserer hovedpunkter i Frelsesarmeens lære. Bakgrunn The Salvation Army Crest er den internasjonale betegnelsen på våpenskjoldet som vi i Norge gjerne kaller kronen. Den ble opprinnelig designet av kaptein William Ebdon i Frelsesarmeens krone symboliserer hovedpunktene i Frelsesarmeens lære: a) den runde figuren sola står for Den hellige ånds lys og ild b) korset i sentrum viser til Jesu kors c) bokstaven F står for Frelse d) sverdene representerer frelseskrigen e) kulene representerer evangeliets sannheter f) kronen minner om herlighetens krone som Gud vil gi til alle som holder ut til slutt Bruk Kronens sammensatte symbolikk gjør den mest velegnet til bruk i våre kirkerom, på uniformene og på utgivelser knyttet til gudstjenestelivet som seremoniboka. Den skal ikke benyttes i markedsføringsøyemed. Flagget Flagget symboliserer i likhet med kronen hovedpunkter i Frelsesarmeens lære. Bakgrunn Det første flagget ble presentert av Catherine Booth i Coventry i Hun forklarte at den blodrøde fargen sto for Jesu blod som kjøpte oss fri; at det blå var Guds utvalgte symbol på renhet; og at solen representerer lys, varme og menneskenes liv. Mottoet Blod og ild ( Blood and Fire ) peker på Lammets blod og Den hellige ånds ild. Fire år senere ble solen endret til en stjerne, antakelig på oppfordring fra svigersønnen Frederick Booth-Tucker som arbeidet i India hvor solen var et viktig ikkekristent symbol. Bruk Flagget brukes i marsjer og i seremonier som barnevelsignelse og soldatinnvielse. Det kan også brukes under begravelser. Flagget kan også benyttes på fasaden på våre bygninger. Det er ikke anledning til å fremstille kronen i farger uten samråd med Frelsesarmeens eiendommer AS på Kronen er et registrert varemerke. 14

15 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Uniformen Frelsesarmeen bruker uniform for 1) å være synlige, slik at mennesker som ønsker det, kan ta kontakt 2) å minne folk om at vi finnes og at vi er et mangfold av forskjellige mennesker 3) å fortelle hva vi tror på og står for uten at det er nødvendig å bruke ord Bakgrunn Mange kristne kirker har en eller annen form for klesdrakt for presteskapet, men Frelsesarmeen skiller seg fra dette ved at presteskapet og menighetsmedlemmene går i den samme uniformen. På denne måten understrekes Frelsesarmeens tro på at alle troende er en del av presteskapet. Uniformen blir dermed et arbeidsverktøy for forkynnelse. Den første standardiserte uniformen forelå allerede i 1880 og det er Elijah Cadman som krediteres for påfunnet. Den tok opprinnelig utgangspunkt i viktoriatidens militæruniform. Den har utviklet seg i takt med tiden, klima og kulturelle forhold. Uniformene finnes i blått, sort, hvitt, grått, beige såvel som i både sari- og kjortelversjon. Bruk Offiserer og soldater har rett til å bruke Frelsesarmeens formelle uniform. Uniformens design er beskyttet. Uniformen brukes når høy grad av synlighet og visuell innflytelse er viktig. For offiserer gjelder egne regler, se forskrift i Prinsipper og retningslinjer for offiserer. 15

16 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Profiltøy Vi i Frelsesarmeen bruker profiltøy av de samme grunnene som en bruker uniform: 1) å være synlige, slik at mennesker som ønsker det, kan ta kontakt 2) å minne folk om at vi finnes og at vi er et mangfold av forskjellige mennesker 3) å fortelle hva vi tror på og står for - uten at det er nødvendig å bruke ord Bakgrunn I løpet av det siste tiåret har det blitt mer og mer vanlig å bruke sivilt profiltøy som supplement til eller erstatning for uniformen. Profiltøy kan være mer hensiktsmessig enn uniformen på grunn av arbeidssituasjon eller andre forhold, men de ivaretar sjelden eller aldri den samme synlighet og symbolverdi på gateplan som uniformen gjør. Likevel er et variert utvalgt med profiltøy et viktig supplement til uniformeringen som bidrar til å ivareta Frelsesarmeens synlighet. Hvilke produsenter kan en bruke? Det er seksjon for kommunikasjon ved Frelsesarmeens hovedkvarter som har rettighetene til å tillate produksjon av uniformer, uniformseffekter og profiltøy. Det betyr at produksjon av artikler som ikke er etter godkjenning blir å anse som piratproduksjon. Profiltøy kan bestilles på Bruk Når en skal representere Frelsesarmeen bruker en enten den formelle uniformen eller artikler fra profiltøykolleksjonen som er godkjent for representasjon. 16

17 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Skrifttyper Frelsesarmeen Frelsesarmeen Frelsesarmeen Hovedskrifttype Cheltenham Std Book Italic er valgt som hovedskrifttype. Den fungerer fint i overskrifter, sitater og tekstutdrag eller som logotekst i tilknytning til skjoldet. Gjengis gjerne i stor fontstørrelse, men aldri med store bokstaver. Den er ment å gjengi Frelsesarmeens menneskelige stemme. Fonten er lisensiert og kan kjøpes fra com. Dersom en ikke har lisens, kan en bruke Times New Roman kursiv som erstatning. Støtteskrifttyper Gill Sans MT er godt egnet til overskrifter og ingresser. Skriften kan også gjengis i kursiv eller fet. En egnet erstatningsskrifttype er Verdana. Garamond er egnet til lengre tekstpassasjer (over flere spalter eller sider) og kan gjengis også i kursiv eller fet. Skriftbruk For å ivareta en muntlig og vennlig tone i vår skriftbruk bør bruk av STORE BOKSTAVER unngås. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå

18 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter Primærpalet t tertiærpalet t 75% 50% 25% FA rød FA rød CMYK RGB pms 485 umb internasjonalt hvit cmyk sekundærpalet t fa blå få blå CMYK RGB PMS 2758 sort umb fag/forskning cmyk Farger Primær- og sekundærfargene skal prege alle elementer. Hoveduttrykket på en trykksak el.l. bør så langt det lar seg gjøre være i rødt, hvitt og eventuelt blått. Tertiærfargene er ment som krydder til bruk i mindre mengder. Om de ulike fargekodene: CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som inneholder fargefoto. RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Ecel, Internett, osv. Viktig! RGB-farger kan ikke trykkes. PMS-farger brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (for eksempel skilt, T-skjorter, kopper/krus, emballasje). PMSfarger kan også benyttes i ordinære trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. Om PMS-farger benyttes i trykksaker som inneholder fargefoto vil det fordyre trykkingen. Årsaken er at et fargefoto alltid gjengis med trykkfargene cyan, magenta, gul og sort (CMYK). PMS-fargene regnes da som ekstra trykkfarger. Fa rød 2 fa rød 2 cmyk rgb pms 201 Fa gul fa gul CMYK rgb Pms 130 fa orange fa orange cmyk rgb pms 158 FA lilla FA lilla Cmyk rgb pms 242 Fa lysegul fa lysegul cmyk rgb pms 607 fa rosa fa rosa cmyk rgb pms 487 fa cyan fa cyan cmyk rgb pms 2925 fa grønn fa grønn cmyk rgb pms 3278 fa kaki fa kaki cmyk rgb pms

19 4.3. Hvordan vi ser ut, fortsetter 5te element For å bidra til at avtrykket som settes etter Frelsesarmeen på forskjellige flater skal være tydelig og sterkt, bruker vi forskjellige utsnitt av omrisset i skjoldet. Nedenfor er ni optimale utsnitt. Prinsipp 1: Det bør brukes utsnitt tett på skjoldet for at det ikke skal bli for repeterende. Prinsipp 2: Skjoldet skal aldri roteres. Prinsipp 3: En bør være tilbakeholden med bruk av ulike utsnitt av 5te-elementet på den samme publikasjonen. Prinsipp 4: Alle publikasjoner må ikke ha 5te elementet, men dersom en skal bruke grafiske elementer bør 5te elementet benyttes. 19

20 5te element, fortsetter Prinsipp 5: Det kan også legges bilder i 5te-elementet. Bildene kan legges både i den positive og den negative formen av skjoldet. Sammen med bilder bør det benyttes hvite flater for å bevare lettheten. Frelsesarmeens bilder skal være naturlige og ekte. Velg helst utsnitt tett innpå motivet for å gi ekstra nærhet. 20 D e l 1 ) O p p d r a g e t v å r t 2 ) Ve r d i e n e v å r e 3 ) P o s i s j o n e n v å r 4 ) V i u t t r y k k e r o s s 5) Kommunikasjonsløftet vår t

21 Del 5: Kommunikasjonsløfte Kommunikasjonsløftet er et slagord som forplikter Suppe, såpe og frelse Suppe, såpe og frelse kan forstås som en oppsummering av kommunikasjonsplattformen; et uttrykk for oppdrag, verdier og posisjon samlet i tre ord. Slagordet forplikter oss til å etterleve William Booths tankegang i arbeidet vårt. Bakgrunn Se side 9. Bruk Suppe, såpe og frelse er vårt grunnleggende løfte som sier noe om hvordan vi jobber og hva vi vektlegger. Tillegget siden 1865 som blant annet finnes på brevarket henspeiler på at prinsippene har vært de samme siden armeens tidlige dager men stadig tilpasset nye utfordringer. Kommunikasjonsløftet kan benyttes som grafisk element på denne måten. Denne finnes tilgjengelig både som EPS og WMF-fil. 21 I konkrete utfordringer som dukker opp kan det godt hende at en må utvikle supplerende kommunikasjonsløfter: Hold gryta kokende (Julegryta), Verden - vårt ansvar (Vennskapsaksjonen) og så videre. Omsorg for hele mennesket har vært et mye brukt slagord siden TV-aksjonen i 1995 og er også en naturlig del av vår virksomhet. Ingen av disse skal imidlertid erstatte Suppe, såpe og frelse når Frelsesarmeen som helhet skal profileres.

22 Historikk Mandat gis av Sjefsekretæren i møte 1. september 2005 Høring om ord sendes ut til ansatte via e-post Verdiklekkeriet avholdes 27. september 2005 Høring om resultatet av Verdiklekkeriet sendes ut til ansatte via e-post Lederrådet godkjenner brief til byråer som deltar i anbudsrunde Lederrådet behandler arbeidet med kommunikasjonsplattformen Tangram Design får tilslaget foran fire andre byråer, hvorav to andre også var nye for Frelsesarmeen, Presentasjon av skisser for The Salvation Army Eternal Relations Network, den europeiske konferansen for Frelsesarmeens kommunikasjonsfunksjoner, inkludert representant fra det Internasjonale hovedkvarteret, Tangram Design presenterer skisser for lederrådet Tangram Design presenterer skisser for seksjonsledere ved Hovedkvarteret Høring om skisser til design sendes ut til ansatte via e-post Møter om implementering med representanter for feltavdelingen, sosialavdelingen, Frelsesarmeens eiendommer, Krigsropet februar Høring om ulike skjoldvarianter sendes ut til ansatte via e-post Territoriallederen og Sjefsekretæren vedtar nytt skjold Høring om sammendrag av kommunikasjonsplattformen Lederrådet vedtar hovedtrekkene i plattformen Territoriallederen, Sjefsekretæren og Forvaltningssjefen godkjenner plattformen Krediteringer Kommunikasjonsplattformen er utarbeidet av Frelsesarmeens seksjon for kommunikasjon. Styringsgruppen har bestått av Geir Smith-Solevåg (prosjektleder), Major Jan Peder Fosen (kommunikasjonssjef t.o.m ) og Andrew Hannevik (kommunikasjonssjef f.o.m ). Tekst og oppsett: Geir Smith-Solevåg. Foto: Carina Eide Øyan, unntatt bilde 2 side 8: Ruud Tinga. Designen, slik den fremkommer av del 4, er utarbeidet av Tangram Design. Teamet har bestått av Kirsten Bryn (prosjektleder), Line Støtvig (daglig leder), Bjørn Rybakken (kreativ leder), Kiki Plesner (designer) og Mette Nerhagen (produksjonsleder). 45

23 Finn det du trenger 5te element A5-publikasjoner 7 aktuelt 4,10 annonser, gode råd 9 annonser, møte- 7 annonser, stillings benevning 11 beskrivelse av Frelsesarmeen 11 Bibelen 4,7,8,9 bilder 11,20 biler, merking av 5 Booth, William 7,8,9,21 brevark 5 brosjyrer, maler for -33 bruksanvisning bygninger, skilting av 4 Cheltenham 17 CMYK, hva er 18 DC-skriv 8 e-post 1 FA-blå 18 FA-gul 18 farger 18 FA-rød 18 fasader, skilting av 4 femte-element flagget 4,14 fonter 17 fotografibasen 11 Gill 17 gjenkjennelig 4,10 grensesprengende 4,7,8 hjelp med plattformen hjemmesider 0 hvem skal bruke plattformen hvorfor plattform identitet, Frelsesarmeens 10 interne publikasjoner 7 internett 0 jordnært 4,10 klart budskap 4,10 kommunikasjonsløfte 4 konvolutter 6 korpsenes hjemmesider 0 korpsnytt 7 kronen 4,14 logo, Frelsesarmeens 12,22 logoer som ikke skal brukes 44 logoprogram for enhetene møteannonser 7 navn på enheter 11,22,23-24 nyhetsbrev 8-39 nøktern 4,7,8 omsorg for hele mennesket 1 omtale av Frelsesarmeen 11 oppdrag 4,6 oversikt 4 pantone, hva er 18 plakater 8 plakater, gode råd 9 PMS, hva er 18 posisjon 4,9 Powerpoint 40 profiltøy 16 relevant 4,7,8 rettskriving for enhetene -24 RGB, hva er 18 setter avtrykk 4,10 signaturer i e-post 1 skilting 4 skjoldet 4,12 skjoldet, bruk av skrifttyper 17 slagord 1 språkbruk 10,11 standardformulering 11 stillingsannonser suppe, såpe, frelse 4,9,21 synlig 4,7,8 tilstede 4,7,8 typografi 17 uniformer 15 Verdiboka 7 verdier 4,7,8 vinduer, dekor av 41 visittkort 6 wordmaler 7,38 46

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA):

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2006 Småspeider Introprogrammet 1

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil.

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Grafisk mappe Innledning Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Å arbeide ut fra felles retningslinjer

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Innhold Logo - Profil Norges Bondelag 3 Hvorfor skal Norges Bondelag ha en visuell profil? 4 Hvorfor nek i logoen? 5 Hovedlogo 6 Bilder

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager Virksomhetsplan 2015-2018 2 Forord Frelsesarmeens slumsøstre startet den første barnekrybben i 1894. Utgangspunktet den gangen var nøden og behovet for omsorg og tilsyn. Etter krigen ble mange barnekrybber

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok VISUELL KOMMUNIKASJON Designhåndbok INNHOLD Kommunens visuelle profil Logo Farger Skriftsnitt Maler Powerpoint Brev Planer Visittkort Annonse rubrikk 2-spalte Elementer Topp- og bunnstripe Skjeggklokke

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2 INTRODUKSJON Dette er en profilmanual som beskriver identiteten til merket NYT NORGE. Denne manualen har blitt laget for å informere og hjelpe deg til å implementere merket på ulike typer emballasje, med

Detaljer

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL Profilhåndbok Profilhåndbok Kjelsås IL Tinget i Kjelsås Idrettslag vedtok ny logo for klubben i februar 2004. I tillegg til hovedlogoen er det utviklet egne logoer for klubbens forskjellige grupper. Alle

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Norske Redningshunder Profilhåndbok

Norske Redningshunder Profilhåndbok Norske Redningshunder Profilhåndbok NRH`s profilprogram Som ansvarlig under fornyelsen av NRH`s profilprogram vil jeg med dette gi litt informasjon rundt endringene. I forhold til det gamle programmet

Detaljer

Frelsesarmeens speidere

Frelsesarmeens speidere Frelsesarmeens speidere Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2012 Norges

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune Profilhåndbok for Vestvågøy kommune i forkant Innhold Innledning... s. 4 Vår nye profil... s. 5 Logoen vår... s. 6 Fargepaletten... s. 8 Bakgrunner... s. 10 Bølgen... s. 12 Ureberget... s. 13 Verdifigurene

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver?

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? En kampanje fra Opp med skrifta vær lesbar! I denne brosjyren vil du finne gode råd til hvordan du med enkle grep kan gjøre

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Profilmanual for Kirkevalget 2015

Profilmanual for Kirkevalget 2015 Profilmanual for Kirkevalget 2015 2 Om Kirkevalgets designprofil Kirkevalgets grmfske profi skal skape en tydelig avsenderidentitet for Kirkevalget. Den grmfske profika skal brukes på tvers av alle kanaler

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

VISUELL IDENTITET STANDARDER

VISUELL IDENTITET STANDARDER VISUELL IDENTITET STANDARDER Denne veiledningen er delt i tre deler: 1. Visuelle konstanter Målsatt logo definert i kontrastfarger. Denne delen viser alle detaljer om logo 2. Grunnleggende elementer Her

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Frelsesarmeens har sitt grunnlag i The Salvation Army s International Orders and Regulations, tilpasset den norske Frelsesarmeen

Frelsesarmeens har sitt grunnlag i The Salvation Army s International Orders and Regulations, tilpasset den norske Frelsesarmeen VEDTEKTER FOR FRELSESARMEEN 1. FRELSESARMEEN Organisasjonen Frelsesarmeen i Norge ble grunnlagt den 22. januar 1888. Organisasjonen i Norge er en del av den internasjonale Frelsesarmeen The Salvation Army,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: bøsse 6. Elektroniske maler - Word 7. Bruk

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer