Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9."

Transkript

1 Profilmanual

2 Innhold Introduksjon 2 Visjon og verdier 3 Kontakt 4 Grunnelement 5 Logo 6 Farger 7 Typografi 8 Profilelement/møns 9 Illustrasjoner 10 Papirvalg 11 Profilen i bruk 12 Visittkort 13 Konvolut 14 Kontordokumen 15 Årsrapport 16 Omslagsmappe 17 E-postsignatur 18 Powerpoint 19 Annonser 20 Roll-up 21 Skiliting 22 Arbeidstøy 23 Profiltøy 24 Kjøretøy 25 Avfallskalender 26 Skolemaiell 27 2 I ROAF profilmanual

3 Introduksjon ns Profilmanualen er et hjelpemiddel for profilering av ROAF, slik at vi kan oppfattes som enhetlig og tydelig. Håndboken gir deg veiledning og hjelp til bruk av profilen. I profilmanualen finner du retningslinjer, logoer, farger, profilelemen og maler, og alle filtypene du trenger kan lastes ned. Det er viktig at alle følger retningslinjene. Bare slik oppnår vi en konsekvent bruk av profilen, som vil styrke ROAFs synlighet og tydeliggjøre vår identitet. Profilhåndboken er alltid oppdat og tilgjengelig for alle. Ta gjerne kontakt om du har behov for hjelp eller lurer på noe. Øivind Brevik Administrerende direktør Romerike Avfallsf n.no/roaf/ 3 I ROAF profilmanual

4 Visjon og verdier ns ROAF har utarbeidet en verdiplattform som inneholder organisasjonens visjon og verdier. Verdiplattformen står sentralt i vår kommunikasjon og profilering. Denne gir føringer for virksomheten vår og sier noe om hvor vi vil, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. ROAFs logo og visuelle profil er viktige virkemidler for at vi som organisasjon skal virkeliggjøre vår visjon og nå våre mål. ROAFs visjon består av tre elemen som til sammen utgjør det vi kontinuerlig jobber mot å være. Kjerneformålet vårt beskriver hvorfor vi finnes til, hva vi er etablert for å ivareta. Kjerneverdiene våre forteller hvilket verdigrunnlag vi forsøker å etleve i alt vårt virke. Vårt 10-årige fremtidsmål er det vi streker oss mot å nå. Kjerneformål Ansvarlig avfallshånding for klima, kretsløp og miljø. Kjerneverdier Miljøansvar Service Engasjement Tillit 10-årig fremtidsmål ROAF skal bli det offentlige avfallsselskapet som er best på maialgjennvinning og leveranser av råvarer til industrien. n.no/roaf/visjon.html 4 I ROAF profilmanual

5 Kontakt Om du har spørsmål vedrørende ROAFs visuelle profil kan du ta kontakt med: ns Miranda Aker Telefon: Mobil: E-post: n.no/roaf/kontakt.html 5 I ROAF profilmanual

6 Grunnelement ns En visuell profil er et sett med enkeltelemen som benyttes i samspill med hverandre. Retningslinjene skal sikre en konsekvent bruk av grunnelementene. Profilens gjennomslagskraft er avhengig av at brukere set seg inn i hvordan disse skal anvendes. Først når alle har fått profilens prinsipper «under huden» og har tatt dem i bruk i praksis, vil vi lykkes. n.no/roaf/grunn.html 6 I ROAF profilmanual

7 Logo Logoen gir en en rask identifikasjon av ROAF. Konsekvent og korrekt bruk av logoen er en forutsetning for at den visuelle profileringen blir effektiv. ns Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres. Du kan heller ikke endre avstanden mellom symbolet og navnet, eller avstanden mellom de enkelte bokstavene i navnet. Det er viktig at logoen får nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen. Nedlastbare logoer Nedenfor finner du ulike format til ulik bruk av logoer. For best mulig gjengivelse bør du velge riktig format. Logo i ai-format (trykkoriginal) vil kun leses av programvare for grafisk produksjon som Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller tilsvarende. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Adobe Illustrator filene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. AI Logo Logo positiv (spesialfarger PMS, trykkoriginal) Logo positiv (firefarger CMYK, trykkoriginal) Logo negativ (firefarger CMYK, trykkoriginal) Logo med undertekst Logo positiv (spesialfarger PMS, trykkoriginal) Logo positiv (firefarger CMYK, trykkoriginal) Logo negativ (firefarger CMYK, trykkoriginal) PNG Logo Logo positiv stor (RGB) Logo positiv liten (RGB) Logo negativ stor (RGB) Logo negativ liten (RGB) Logo med undertekst Logo positiv stor (RGB) Logo positiv liten (RGB) Logo negativ stor (RGB) Logo negativ liten (RGB) n.no/roaf/logo.html Side 1 av 2 7 I ROAF profilmanual

8 Farger ROAF har syv profilfarger. De er valgt for Logofarger å underbygge profilens særegenhet, og dekke et bredt spek av behov. Fargene er utviklet for ns å støtte opp om selskapets miljøprofil, samt fungere på en harmonisk måte sammen med bilder. Fargegjengivelse Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse. Dette PMS 307 CMYK 100/21/5/18 RGB 0/105/159 HEX 00699F PMS 304 CMYK 30/0/15/0 RGB 181/232/238 HEX B5E8EE sikres gjennom bruk av innasjonale systemer. For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4 farge trykk (CMYK) og Pantone Matching System (PMS). PMS brukes i hovedsak for en- og tofarge trykk. For bruk på skjerm gjelder RGB-paletten. PMS 7477 CMYK 62/15/10/52 RGB 69/90/98 HEX 455A62 Tilleggsfarger PMS 5455 CMYK 6/0/0/10 RGB 229/233/241 HEX E5E9F1 PMS 467 CMYK 15/20/45/0 RGB 229/207/161 HEX E5CFA1 PMS 583 CMYK 31/0/100/11 RGB 182/187/44 HEX B6BB2C PMS 166 CMYK 0/66/100/0 RGB 227/102/40 HEX E36628 n.no/roaf/farger.html 8 I ROAF profilmanual

9 Typografi ns Typografi er en viktig del av ROAFs verktøykasse. Fonten Neo Sans er valgt som ROAFs profilfont. Neo Sans er en særegen og lite utbredt grotesk font (uten serifer) med et tydelig og vennlig uttrykk. Neo Sans skal brukes i trykksaker og profilmaiell for ROAF. Arial skal brukes som gjennomgående skriftsnitt på inne dokumen (Word), PowerPoint og websider (HTML), mens alle gif-bilder bør være i Neo Sans. Fonten Neo Sans kan bestilles hos: Neo Sans Arial n.no/roaf/typografi.html 9 I ROAF profilmanual

10 Profilelement ns Det er utviklet et møns til bruk i profilen. Mønset bygger på idéen om kretsløp og avfallshånding, og speiler ROAFs virksomhet på en abstrakt måte. For bruk av mønset se øvrige applikasjoner i profilmanualen. Det er viktig at mønset oppleves som elegant og presist. For applisering på store fla bør derfor strektykkelsen juses ned. Møns til nedlasting Nedenfor finner du ulike format til ulik bruk av mønset. For best mulig gjengivelse bør du velge riktig format. Mønset i ai-format (trykkoriginal) vil kun leses av programvare for grafisk produksjon som Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller tilsvarende. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Adobe Illustrator filene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Møns positiv, trykkoriginal (firefarger CMYK) Møns negativ, trykkoriginal (firefarger CMYK) Møns positiv (PNG-fil, RGB) Møns negativ (PNG-fil, RGB) n.no/roaf/profilelemen.html 10 I ROAF profilmanual

11 Illustrasjoner Det er utviklet illustrasjoner for ROAF. Disse er enkle og tydelige i uttrykket, og logofargene blir aktivt benyttet. ns Nedlastbare illustrasjoner Nedenfor finner du ulike format til ulik bruk av illustrasjoner. For best mulig gjengivelse bør du velge riktig format. Illustrasjon i ai-format (trykkoriginal) vil kun leses av programvare for grafisk produksjon som Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller tilsvarende. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Adobe Illustrator filene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. AI Avfallspyramide (firefarger CMYK, trykkoriginal) Kretsløpsillustrasjon (firefarger CMYK, trykkoriginal) Ikoner skolemaiell (firefarger CMYK, trykkoriginal) PNG Avfallspyramide (RGB) Kretsløpsillustrasjon (RGB) Ikoner skolemaiell (RGB) n.no/roaf/illustrasjoner.html 11 I ROAF profilmanual

12 Papirvalg ns ROAF tilstreber en miljøvennlig profil. Som standardpapir på de fleste trykksaker brukes Amber Graphic. Dette er et ubestrøket hvitt papir som kvalifiserer til svanemerking og FSC-sertifisering. Trykkerier som blir valgt bør også oppfylle disse kravene, slik at trykksakene kan miljømerkes. Som et komplement på utvalgte applikasjoner brukes brun kartong eller kvistpapir for et naturlig og røft uttrykk. n.no/roaf/papirvalg.html 12 I ROAF profilmanual

13 Profilen i bruk ns Et distinkt, konsistent og attraktivt visuelt språk er selve kjennetegnet på en sk merkevare. Den visuelle profilen er derfor en viktig del av merkevaren og et kraftig verktøy i all kommunikasjon. I denne delen finner du eksempler på hvordan profilen kan benyttes. n.no/roaf/profilen_i_bruk.html 13 I ROAF profilmanual

14 Visittkort Visittkortet er en viktig del av profilen vår. Det represener både ROAF og kortets innehaver. ns Kortets forside er på norsk, med tilsvarende engelsk informasjon på baksiden. Formatet er 90 mm (B) x 50 mm (H). Kortet har et seriøst og nøknt uttrykk og har alle nødvendige opplysninger for identifikasjon av selskap og person. Det er likevel viktig å begrense opplysningene til det mest nødvendige, slik at det ikke svekker den oversikt og eleganse et visittkort bør ha. Nedlastbare filer Visittkort i InDesign-format (malfil) vil kun leses av programvaren Adobe InDesign. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Malfilene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Visittkort mal (InDesign) n.no/roaf/visittkort.html 14 I ROAF profilmanual

15 Konvolut En konvolutt er brevets omslag. ROAFs konvolut er fortrykket og finnes i formatene C5 og EC4 med vindu. Logoen plasseres øverst til venstre, iht. postverkets regler. Avsenders adresse nederst i venstre hjørne. ns Til produksjon benyttes svanemerkede konvolut av typen Viking. Dette er hvite forretningskonvolut med grå innside som beskyt mot gjennomlesning. Nedlastbare filer Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filene under. Konvolutt EC4 - original (PDF) Konvolutt C5 - original (PDF) n.no/roaf/konvolut.html 15 I ROAF profilmanual

16 Kontordokumen Kontordokumentene er et viktig daglig element i profileringen av ROAF. All informasjon formidles enkelt og tydelig. ns ROAFs kontordokumen er tilgjengelige som maldokumen for tekstbehandling. Nedlastbare kontormaler Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filene. Malfilene er laget i.dotx format (Microsoft Word malfiler). Brev (.dotx) Brev med plass for signatur (.dotx) Dagsorden (.dotx) Faks (.dotx) Generell mal (.dotx) Konkurransegrunnlag/strategidokument (.dotx) Møferat (.dotx) Notat (.dotx) Protokoll (.dotx) Saksdokument (.dotx) n.no/roaf/kontordok.html 16 I ROAF profilmanual

17 Årsrapport ns Når årsrapporten skal utvikles hvert år har vi flere elemen å spille på. ROAF sine bilder, farger, profilelemen og typografi gir særpreg og skal bidra til å formidle innholdet og inntrykket av ROAF som en miljøansvarlig og engasjert virksomhet. Det er viktig å følge retningslinjene for logo, og spesifikasjonene for farge og fontbruk. På denne siden finner du eksempler til inspirasjon. Nedlastbare filer Årsrapport i InDesign-format (malfil) vil kun leses av programvaren Adobe InDesign. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Malfilene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Årsrapport eksempel (.pdf) Årsrapport mal (.zip) n.no/roaf/arsrapport.html 17 I ROAF profilmanual

18 Omslagsmappe Det er utviklet prinsippskisser for en omslagsmappe. Mappen er utformet til å holde enkle dokumen og visittkort. En underklaff med slisser sørger for dette. ns Som papir brukes brun kartong eller kvistpapir. Logo og profilmøns silketrykkes på forsiden. n.no/roaf/omslagsmappe.html 18 I ROAF profilmanual

19 E-post signatur Det er utviklet e-post signatur for ROAF. Denne skal benyttes i alle e-pos som blir sendt av ROAF og dens ansatte. ns E-post signaturen finnes i to forskjellige varian og velges utifra e-postens innhold og mottaker. Samme oppsett benyttes til engelsk versjon av e-post signaturen. Til teksten skal det benyttes Arial 10 punkt, profilfarge logo-grå. Logoen til e-post signaturen er tilgjengelig som bilde for nedlasting. Nedlastbar logo til e-post signatur Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filen under. Logo til e-post signatur (RGB) n.no/roaf/epost_sign.html 19 I ROAF profilmanual

20 Powerpoint Powerpoint er et viktig verktøy i selskapets daglige liv. Denne skal benyttes på alle inne og eksne presentasjoner. ns Skrifttypen som brukes i Powerpoint er Arial. Til produksjon av presentasjoner er det viktig at kun den typografien som ligger i malfilen benyttes. Det er også viktig at bilder og typografi ikke strekkes ut av proposjoner. Noen enkle retningslinjer: Skriv i stikkordsform. Presentasjonen skal ikke repee alt du sier. Dere skal utfylle hverandre. Gjør det enkelt! Bruk kun fargene og fontene som ligger i malen. Nedlastbare filer Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filen. Powerpoint-mal (.potx) n.no/roaf/powerpoint.html 20 I ROAF profilmanual

21 Annonser Annonser er et viktig ansikt utad. En annonse formidler ikke bare budskapet i annonseteksten, men er også et visuelt virkemiddel for å gi et positivt inntrykk av ROAF. ns Det er utviklet en prinsippmal for stillingsannonse. Denne er laget i formatet 122 mm (B) x 154 mm (H), basert på modulsystemet for Romerikes Blad. For innrykk i andre aviser, må formatet tilpasses deret. Logo-, bildeplassering og rammer skal ligge fast. Bildet kan skiftes ut avhengig av innholdet i annonsen. Det er viktig å tenke på å bruke en del luft, da dette skaper ro og oversikt. Ikke prøv å si for mye på en gang. Henvis heller til ROAFs nettsider eller kontaktperson. Nedlastbar prinsippmal Prinsippmal i InDesign-format vil kun leses av programvaren Adobe InDesign CS5. Bruk «lagre som fil»-funksjon i nettleseren for å laste ned filene. Malfilene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Stillingsannonse - prinsippmal (InDesign) n.no/roaf/annons.html 21 I ROAF profilmanual

22 Roll-up Roll-up utvikles et behov. Logo skall alltid benyttes. Andre virkemidler til bruk er bilder, møns, profilfarger og profilfont. ns For å få størst gjennomslagskraft er det viktig å holde utformingen enkel og ikke bruke for mye tekst. Tenk på at det er vanskelig å lese tekst som står for langt ned på flaten. n.no/roaf/roll_up.html 22 I ROAF profilmanual

23 ns r ns Eksempel på dette er hovedskilt ved innkjørselen til de enkelte gjenvinningsstasjonene. Det skal alltid benyttes logo her. Husk å holde informasjonen så kortfattet og tydelig som mulig. Kart kan med fordel brukes for å vise vei. Skilting Forklarende skilt ved de enkelte avfallstasjonene bruker negativ tekst på mørkegrå bakgrunn. Det skal ikke benyttes logo her. Eventuell tilleggstekst med informasjon om hva som ikke skal kastes, settes i Det mindre er utviklet skrift på overordnede en hvit flate prinsipper under. for skilting. All skilting der ROAF står som hovedavsender skal følge Maialvalg og detaljerte spesifikasjoner må utformes i disse. sammenheng med en gjennomgang av ROAFs Overordnede skiltbehov. Layout informasjonsskilt til endelig skilt lages tilpasses med hvit bunn. Eksempel tekstmengde på og dette innhold. er hovedskilt ved innkjørselen til de enkelte gjenvinningsstasjonene. Det skal alltid benyttes logo her. Husk å holde informasjonen så kortfattet og tydelig som mulig. Kart kan med fordel brukes for å vise vei. Forklarende skilt ved de enkelte avfallstasjonene bruker negativ tekst på mørkegrå bakgrunn. Det skal ikke benyttes logo her. Eventuell tilleggstekst med informasjon om hva som ikke skal kastes, settes i mindre skrift på en hvit flate under. Maialvalg og detaljerte spesifikasjoner må utformes i sammenheng med en gjennomgang av ROAFs skiltbehov. Layout til endelig skilt tilpasses tekstmengde og innhold n.no/roaf/skilting.html Side 1 av 2 n.no/roaf/skilting.html Side 1 av 2 23 I ROAF profilmanual

24 Arbeidstøy Det er utviklet overordnede prinsipper for arbeidstøy. Disse bør holdes i fargene svart, grå og signalgul. Negativ variant av logo i refleksstoff gjør den synlig på alle disse fargene. ns Det skal benyttes stor logo på rygg, samt mindre logo på venstre bryst og høyre bukseben n.no/roaf/arbeidstoy.html Side 1 av 2 n.no/roaf/arbeidstoy.html Side 1 av 2 24 I ROAF profilmanual

25 Profiltøy ns Det er utviklet overordnede prinsipper for profiltøy. Her står man fritt til å bruke de fleste fargene fra ROAFs fargepalett. Logo skal alltid benyttes. Denne kan komplemenes med et slagord eller lignende budskap. n.no/roaf/profiltoy.html 25 I ROAF profilmanual

26 Kjøretøy Det er utviklet overordnede prinsipper for plassering av logo på kjøretøy. Eventuelt slagord/budskap på miljøog renovasjonsbiler må utformes individuelt. ns Ved plassering av annen tilleggsinformasjon f.eks. telefonnummer og nettadresse husk å gi logoen nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen. n.no/roaf/kjoretoy.html 26 I ROAF profilmanual

27 Avfallskalender ns Avfallskalenderen sendes ut til alle husholdninger i ROAFs eierkommuner. Den er derfor en viktig flate for å informere om selskapets virksomhet. Samtidig er den et betydningsfull visuelt virkemiddel som kan bidra til å styrke ROAFs omdømme hos innbyggerne. Det er viktig å holde kalenderen så enkel og oversiktlig som mulig. Det skal ikke benyttes andre fon eller farger enn de som inngår i ROAFs profil. Forsiden kan med fordel trykkes på brun kartong eller kvistpapir. Spiralisering og hulling gjør kalenderen mer funksjonell. n.no/roaf/kalender.html 27 I ROAF profilmanual

28 Skolemaiell Det er utviklet prinsippskisser og illustrative ikoner for skolemaiell. Ikonene er nedlastbare. Link til nedlasting finner du under illustrasjoner i menyen til venstre. ns n.no/roaf/skolemaiell.html 28 I ROAF profilmanual

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Røde Kors Profilprogram

Røde Kors Profilprogram Røde Kors Profilprogram Det røde korset... 2 Slik bruker du filene... 3 Logo... 4 Hovedlogo... 4 Hovedlogo med tilleggstekst... 5 Logo for bruk i utlandet... 6 Plassering på andre farger enn hvit... 7

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0 Designguide for ID-porten Versjon 2.0 Innhold Introduksjon 03 Symbol 03 Navn 03 Brukerstatuser 03 Symbol 04 Hovedversjon 05 Alternativ versjon 05 Størrelse og plassering 05 Navn og bildetekst 05 Farger

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer