Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9."

Transkript

1 Profilmanual

2 Innhold Introduksjon 2 Visjon og verdier 3 Kontakt 4 Grunnelement 5 Logo 6 Farger 7 Typografi 8 Profilelement/møns 9 Illustrasjoner 10 Papirvalg 11 Profilen i bruk 12 Visittkort 13 Konvolut 14 Kontordokumen 15 Årsrapport 16 Omslagsmappe 17 E-postsignatur 18 Powerpoint 19 Annonser 20 Roll-up 21 Skiliting 22 Arbeidstøy 23 Profiltøy 24 Kjøretøy 25 Avfallskalender 26 Skolemaiell 27 2 I ROAF profilmanual

3 Introduksjon ns Profilmanualen er et hjelpemiddel for profilering av ROAF, slik at vi kan oppfattes som enhetlig og tydelig. Håndboken gir deg veiledning og hjelp til bruk av profilen. I profilmanualen finner du retningslinjer, logoer, farger, profilelemen og maler, og alle filtypene du trenger kan lastes ned. Det er viktig at alle følger retningslinjene. Bare slik oppnår vi en konsekvent bruk av profilen, som vil styrke ROAFs synlighet og tydeliggjøre vår identitet. Profilhåndboken er alltid oppdat og tilgjengelig for alle. Ta gjerne kontakt om du har behov for hjelp eller lurer på noe. Øivind Brevik Administrerende direktør Romerike Avfallsf n.no/roaf/ 3 I ROAF profilmanual

4 Visjon og verdier ns ROAF har utarbeidet en verdiplattform som inneholder organisasjonens visjon og verdier. Verdiplattformen står sentralt i vår kommunikasjon og profilering. Denne gir føringer for virksomheten vår og sier noe om hvor vi vil, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. ROAFs logo og visuelle profil er viktige virkemidler for at vi som organisasjon skal virkeliggjøre vår visjon og nå våre mål. ROAFs visjon består av tre elemen som til sammen utgjør det vi kontinuerlig jobber mot å være. Kjerneformålet vårt beskriver hvorfor vi finnes til, hva vi er etablert for å ivareta. Kjerneverdiene våre forteller hvilket verdigrunnlag vi forsøker å etleve i alt vårt virke. Vårt 10-årige fremtidsmål er det vi streker oss mot å nå. Kjerneformål Ansvarlig avfallshånding for klima, kretsløp og miljø. Kjerneverdier Miljøansvar Service Engasjement Tillit 10-årig fremtidsmål ROAF skal bli det offentlige avfallsselskapet som er best på maialgjennvinning og leveranser av råvarer til industrien. n.no/roaf/visjon.html 4 I ROAF profilmanual

5 Kontakt Om du har spørsmål vedrørende ROAFs visuelle profil kan du ta kontakt med: ns Miranda Aker Telefon: Mobil: E-post: n.no/roaf/kontakt.html 5 I ROAF profilmanual

6 Grunnelement ns En visuell profil er et sett med enkeltelemen som benyttes i samspill med hverandre. Retningslinjene skal sikre en konsekvent bruk av grunnelementene. Profilens gjennomslagskraft er avhengig av at brukere set seg inn i hvordan disse skal anvendes. Først når alle har fått profilens prinsipper «under huden» og har tatt dem i bruk i praksis, vil vi lykkes. n.no/roaf/grunn.html 6 I ROAF profilmanual

7 Logo Logoen gir en en rask identifikasjon av ROAF. Konsekvent og korrekt bruk av logoen er en forutsetning for at den visuelle profileringen blir effektiv. ns Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres. Du kan heller ikke endre avstanden mellom symbolet og navnet, eller avstanden mellom de enkelte bokstavene i navnet. Det er viktig at logoen får nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen. Nedlastbare logoer Nedenfor finner du ulike format til ulik bruk av logoer. For best mulig gjengivelse bør du velge riktig format. Logo i ai-format (trykkoriginal) vil kun leses av programvare for grafisk produksjon som Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller tilsvarende. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Adobe Illustrator filene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. AI Logo Logo positiv (spesialfarger PMS, trykkoriginal) Logo positiv (firefarger CMYK, trykkoriginal) Logo negativ (firefarger CMYK, trykkoriginal) Logo med undertekst Logo positiv (spesialfarger PMS, trykkoriginal) Logo positiv (firefarger CMYK, trykkoriginal) Logo negativ (firefarger CMYK, trykkoriginal) PNG Logo Logo positiv stor (RGB) Logo positiv liten (RGB) Logo negativ stor (RGB) Logo negativ liten (RGB) Logo med undertekst Logo positiv stor (RGB) Logo positiv liten (RGB) Logo negativ stor (RGB) Logo negativ liten (RGB) n.no/roaf/logo.html Side 1 av 2 7 I ROAF profilmanual

8 Farger ROAF har syv profilfarger. De er valgt for Logofarger å underbygge profilens særegenhet, og dekke et bredt spek av behov. Fargene er utviklet for ns å støtte opp om selskapets miljøprofil, samt fungere på en harmonisk måte sammen med bilder. Fargegjengivelse Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse. Dette PMS 307 CMYK 100/21/5/18 RGB 0/105/159 HEX 00699F PMS 304 CMYK 30/0/15/0 RGB 181/232/238 HEX B5E8EE sikres gjennom bruk av innasjonale systemer. For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4 farge trykk (CMYK) og Pantone Matching System (PMS). PMS brukes i hovedsak for en- og tofarge trykk. For bruk på skjerm gjelder RGB-paletten. PMS 7477 CMYK 62/15/10/52 RGB 69/90/98 HEX 455A62 Tilleggsfarger PMS 5455 CMYK 6/0/0/10 RGB 229/233/241 HEX E5E9F1 PMS 467 CMYK 15/20/45/0 RGB 229/207/161 HEX E5CFA1 PMS 583 CMYK 31/0/100/11 RGB 182/187/44 HEX B6BB2C PMS 166 CMYK 0/66/100/0 RGB 227/102/40 HEX E36628 n.no/roaf/farger.html 8 I ROAF profilmanual

9 Typografi ns Typografi er en viktig del av ROAFs verktøykasse. Fonten Neo Sans er valgt som ROAFs profilfont. Neo Sans er en særegen og lite utbredt grotesk font (uten serifer) med et tydelig og vennlig uttrykk. Neo Sans skal brukes i trykksaker og profilmaiell for ROAF. Arial skal brukes som gjennomgående skriftsnitt på inne dokumen (Word), PowerPoint og websider (HTML), mens alle gif-bilder bør være i Neo Sans. Fonten Neo Sans kan bestilles hos: Neo Sans Arial n.no/roaf/typografi.html 9 I ROAF profilmanual

10 Profilelement ns Det er utviklet et møns til bruk i profilen. Mønset bygger på idéen om kretsløp og avfallshånding, og speiler ROAFs virksomhet på en abstrakt måte. For bruk av mønset se øvrige applikasjoner i profilmanualen. Det er viktig at mønset oppleves som elegant og presist. For applisering på store fla bør derfor strektykkelsen juses ned. Møns til nedlasting Nedenfor finner du ulike format til ulik bruk av mønset. For best mulig gjengivelse bør du velge riktig format. Mønset i ai-format (trykkoriginal) vil kun leses av programvare for grafisk produksjon som Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller tilsvarende. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Adobe Illustrator filene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Møns positiv, trykkoriginal (firefarger CMYK) Møns negativ, trykkoriginal (firefarger CMYK) Møns positiv (PNG-fil, RGB) Møns negativ (PNG-fil, RGB) n.no/roaf/profilelemen.html 10 I ROAF profilmanual

11 Illustrasjoner Det er utviklet illustrasjoner for ROAF. Disse er enkle og tydelige i uttrykket, og logofargene blir aktivt benyttet. ns Nedlastbare illustrasjoner Nedenfor finner du ulike format til ulik bruk av illustrasjoner. For best mulig gjengivelse bør du velge riktig format. Illustrasjon i ai-format (trykkoriginal) vil kun leses av programvare for grafisk produksjon som Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller tilsvarende. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Adobe Illustrator filene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. AI Avfallspyramide (firefarger CMYK, trykkoriginal) Kretsløpsillustrasjon (firefarger CMYK, trykkoriginal) Ikoner skolemaiell (firefarger CMYK, trykkoriginal) PNG Avfallspyramide (RGB) Kretsløpsillustrasjon (RGB) Ikoner skolemaiell (RGB) n.no/roaf/illustrasjoner.html 11 I ROAF profilmanual

12 Papirvalg ns ROAF tilstreber en miljøvennlig profil. Som standardpapir på de fleste trykksaker brukes Amber Graphic. Dette er et ubestrøket hvitt papir som kvalifiserer til svanemerking og FSC-sertifisering. Trykkerier som blir valgt bør også oppfylle disse kravene, slik at trykksakene kan miljømerkes. Som et komplement på utvalgte applikasjoner brukes brun kartong eller kvistpapir for et naturlig og røft uttrykk. n.no/roaf/papirvalg.html 12 I ROAF profilmanual

13 Profilen i bruk ns Et distinkt, konsistent og attraktivt visuelt språk er selve kjennetegnet på en sk merkevare. Den visuelle profilen er derfor en viktig del av merkevaren og et kraftig verktøy i all kommunikasjon. I denne delen finner du eksempler på hvordan profilen kan benyttes. n.no/roaf/profilen_i_bruk.html 13 I ROAF profilmanual

14 Visittkort Visittkortet er en viktig del av profilen vår. Det represener både ROAF og kortets innehaver. ns Kortets forside er på norsk, med tilsvarende engelsk informasjon på baksiden. Formatet er 90 mm (B) x 50 mm (H). Kortet har et seriøst og nøknt uttrykk og har alle nødvendige opplysninger for identifikasjon av selskap og person. Det er likevel viktig å begrense opplysningene til det mest nødvendige, slik at det ikke svekker den oversikt og eleganse et visittkort bør ha. Nedlastbare filer Visittkort i InDesign-format (malfil) vil kun leses av programvaren Adobe InDesign. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Malfilene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Visittkort mal (InDesign) n.no/roaf/visittkort.html 14 I ROAF profilmanual

15 Konvolut En konvolutt er brevets omslag. ROAFs konvolut er fortrykket og finnes i formatene C5 og EC4 med vindu. Logoen plasseres øverst til venstre, iht. postverkets regler. Avsenders adresse nederst i venstre hjørne. ns Til produksjon benyttes svanemerkede konvolut av typen Viking. Dette er hvite forretningskonvolut med grå innside som beskyt mot gjennomlesning. Nedlastbare filer Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filene under. Konvolutt EC4 - original (PDF) Konvolutt C5 - original (PDF) n.no/roaf/konvolut.html 15 I ROAF profilmanual

16 Kontordokumen Kontordokumentene er et viktig daglig element i profileringen av ROAF. All informasjon formidles enkelt og tydelig. ns ROAFs kontordokumen er tilgjengelige som maldokumen for tekstbehandling. Nedlastbare kontormaler Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filene. Malfilene er laget i.dotx format (Microsoft Word malfiler). Brev (.dotx) Brev med plass for signatur (.dotx) Dagsorden (.dotx) Faks (.dotx) Generell mal (.dotx) Konkurransegrunnlag/strategidokument (.dotx) Møferat (.dotx) Notat (.dotx) Protokoll (.dotx) Saksdokument (.dotx) n.no/roaf/kontordok.html 16 I ROAF profilmanual

17 Årsrapport ns Når årsrapporten skal utvikles hvert år har vi flere elemen å spille på. ROAF sine bilder, farger, profilelemen og typografi gir særpreg og skal bidra til å formidle innholdet og inntrykket av ROAF som en miljøansvarlig og engasjert virksomhet. Det er viktig å følge retningslinjene for logo, og spesifikasjonene for farge og fontbruk. På denne siden finner du eksempler til inspirasjon. Nedlastbare filer Årsrapport i InDesign-format (malfil) vil kun leses av programvaren Adobe InDesign. Bruk nettleserens «lagre som fil» funksjon for å laste ned filene. Malfilene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Årsrapport eksempel (.pdf) Årsrapport mal (.zip) n.no/roaf/arsrapport.html 17 I ROAF profilmanual

18 Omslagsmappe Det er utviklet prinsippskisser for en omslagsmappe. Mappen er utformet til å holde enkle dokumen og visittkort. En underklaff med slisser sørger for dette. ns Som papir brukes brun kartong eller kvistpapir. Logo og profilmøns silketrykkes på forsiden. n.no/roaf/omslagsmappe.html 18 I ROAF profilmanual

19 E-post signatur Det er utviklet e-post signatur for ROAF. Denne skal benyttes i alle e-pos som blir sendt av ROAF og dens ansatte. ns E-post signaturen finnes i to forskjellige varian og velges utifra e-postens innhold og mottaker. Samme oppsett benyttes til engelsk versjon av e-post signaturen. Til teksten skal det benyttes Arial 10 punkt, profilfarge logo-grå. Logoen til e-post signaturen er tilgjengelig som bilde for nedlasting. Nedlastbar logo til e-post signatur Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filen under. Logo til e-post signatur (RGB) n.no/roaf/epost_sign.html 19 I ROAF profilmanual

20 Powerpoint Powerpoint er et viktig verktøy i selskapets daglige liv. Denne skal benyttes på alle inne og eksne presentasjoner. ns Skrifttypen som brukes i Powerpoint er Arial. Til produksjon av presentasjoner er det viktig at kun den typografien som ligger i malfilen benyttes. Det er også viktig at bilder og typografi ikke strekkes ut av proposjoner. Noen enkle retningslinjer: Skriv i stikkordsform. Presentasjonen skal ikke repee alt du sier. Dere skal utfylle hverandre. Gjør det enkelt! Bruk kun fargene og fontene som ligger i malen. Nedlastbare filer Bruk nettleserens "lagre som fil" funksjon for å laste ned filen. Powerpoint-mal (.potx) n.no/roaf/powerpoint.html 20 I ROAF profilmanual

21 Annonser Annonser er et viktig ansikt utad. En annonse formidler ikke bare budskapet i annonseteksten, men er også et visuelt virkemiddel for å gi et positivt inntrykk av ROAF. ns Det er utviklet en prinsippmal for stillingsannonse. Denne er laget i formatet 122 mm (B) x 154 mm (H), basert på modulsystemet for Romerikes Blad. For innrykk i andre aviser, må formatet tilpasses deret. Logo-, bildeplassering og rammer skal ligge fast. Bildet kan skiftes ut avhengig av innholdet i annonsen. Det er viktig å tenke på å bruke en del luft, da dette skaper ro og oversikt. Ikke prøv å si for mye på en gang. Henvis heller til ROAFs nettsider eller kontaktperson. Nedlastbar prinsippmal Prinsippmal i InDesign-format vil kun leses av programvaren Adobe InDesign CS5. Bruk «lagre som fil»-funksjon i nettleseren for å laste ned filene. Malfilene er komprimert i.zip format. Bruk et program som "Unzip" eller tilsvarende for å pakke dem ut. Stillingsannonse - prinsippmal (InDesign) n.no/roaf/annons.html 21 I ROAF profilmanual

22 Roll-up Roll-up utvikles et behov. Logo skall alltid benyttes. Andre virkemidler til bruk er bilder, møns, profilfarger og profilfont. ns For å få størst gjennomslagskraft er det viktig å holde utformingen enkel og ikke bruke for mye tekst. Tenk på at det er vanskelig å lese tekst som står for langt ned på flaten. n.no/roaf/roll_up.html 22 I ROAF profilmanual

23 ns r ns Eksempel på dette er hovedskilt ved innkjørselen til de enkelte gjenvinningsstasjonene. Det skal alltid benyttes logo her. Husk å holde informasjonen så kortfattet og tydelig som mulig. Kart kan med fordel brukes for å vise vei. Skilting Forklarende skilt ved de enkelte avfallstasjonene bruker negativ tekst på mørkegrå bakgrunn. Det skal ikke benyttes logo her. Eventuell tilleggstekst med informasjon om hva som ikke skal kastes, settes i Det mindre er utviklet skrift på overordnede en hvit flate prinsipper under. for skilting. All skilting der ROAF står som hovedavsender skal følge Maialvalg og detaljerte spesifikasjoner må utformes i disse. sammenheng med en gjennomgang av ROAFs Overordnede skiltbehov. Layout informasjonsskilt til endelig skilt lages tilpasses med hvit bunn. Eksempel tekstmengde på og dette innhold. er hovedskilt ved innkjørselen til de enkelte gjenvinningsstasjonene. Det skal alltid benyttes logo her. Husk å holde informasjonen så kortfattet og tydelig som mulig. Kart kan med fordel brukes for å vise vei. Forklarende skilt ved de enkelte avfallstasjonene bruker negativ tekst på mørkegrå bakgrunn. Det skal ikke benyttes logo her. Eventuell tilleggstekst med informasjon om hva som ikke skal kastes, settes i mindre skrift på en hvit flate under. Maialvalg og detaljerte spesifikasjoner må utformes i sammenheng med en gjennomgang av ROAFs skiltbehov. Layout til endelig skilt tilpasses tekstmengde og innhold n.no/roaf/skilting.html Side 1 av 2 n.no/roaf/skilting.html Side 1 av 2 23 I ROAF profilmanual

24 Arbeidstøy Det er utviklet overordnede prinsipper for arbeidstøy. Disse bør holdes i fargene svart, grå og signalgul. Negativ variant av logo i refleksstoff gjør den synlig på alle disse fargene. ns Det skal benyttes stor logo på rygg, samt mindre logo på venstre bryst og høyre bukseben n.no/roaf/arbeidstoy.html Side 1 av 2 n.no/roaf/arbeidstoy.html Side 1 av 2 24 I ROAF profilmanual

25 Profiltøy ns Det er utviklet overordnede prinsipper for profiltøy. Her står man fritt til å bruke de fleste fargene fra ROAFs fargepalett. Logo skal alltid benyttes. Denne kan komplemenes med et slagord eller lignende budskap. n.no/roaf/profiltoy.html 25 I ROAF profilmanual

26 Kjøretøy Det er utviklet overordnede prinsipper for plassering av logo på kjøretøy. Eventuelt slagord/budskap på miljøog renovasjonsbiler må utformes individuelt. ns Ved plassering av annen tilleggsinformasjon f.eks. telefonnummer og nettadresse husk å gi logoen nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen. n.no/roaf/kjoretoy.html 26 I ROAF profilmanual

27 Avfallskalender ns Avfallskalenderen sendes ut til alle husholdninger i ROAFs eierkommuner. Den er derfor en viktig flate for å informere om selskapets virksomhet. Samtidig er den et betydningsfull visuelt virkemiddel som kan bidra til å styrke ROAFs omdømme hos innbyggerne. Det er viktig å holde kalenderen så enkel og oversiktlig som mulig. Det skal ikke benyttes andre fon eller farger enn de som inngår i ROAFs profil. Forsiden kan med fordel trykkes på brun kartong eller kvistpapir. Spiralisering og hulling gjør kalenderen mer funksjonell. n.no/roaf/kalender.html 27 I ROAF profilmanual

28 Skolemaiell Det er utviklet prinsippskisser og illustrative ikoner for skolemaiell. Ikonene er nedlastbare. Link til nedlasting finner du under illustrasjoner i menyen til venstre. ns n.no/roaf/skolemaiell.html 28 I ROAF profilmanual

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD DESIGNMANUAL VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD Vi ønsker at Folketrygdfondet skal ha en enhetlig profil. For å oppnå dette er det viktig at alle i organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere følger

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune. Kontakt Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no www.hemne.kommune.no Hemne Næringsforum Willy Merkesnes, Daglig leder tlf 72 45 25 95, mobil 959

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

GRAFISK PROFILHÅNDBOK

GRAFISK PROFILHÅNDBOK GRAFISK PROFILHÅNDBOK Revidert april 2016 INNHOLD Introduksjon Brand Grafiske elementer Typografi Farger Maler Profilering Digitalt INTRODUKSJON Dette er en revidert versjon av Ifocus Optikk sin profil

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

I denne boken P R O F I L M A N U A L 1

I denne boken P R O F I L M A N U A L 1 I denne boken P R O F I L M A N U A L 1 2 I N N L E D N I N G I N N H O L D Denne profilmanualen for Pink Slips er et verktøy og hjelpemiddel for utarbeiding av produkter for Pink Slips og gir regler og

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Ledernes profilmanual

Ledernes profilmanual Ledernes profilmanual 2016 Introduksjon Ledernes viktigste merkevarer er logoen, fargebruken og budskapet om at også ledende og betrodde ansatte trenger trygghet. Med solid organisasjonsarbeid i bunn bidrar

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

Profilmanual. Design: Haltenbanken

Profilmanual. Design: Haltenbanken Profilmanual Design: Haltenbanken Innhold 3 4 8 11 12 13 14 16 17 19 Introduksjon Logo Typografi Farger Ikoner Bilder Visittkort PPT presentasjon forside Sosiale medier Mobil nettside Profilmanual 2 Introduksjon

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Forord. TrioVing Sikkerhetssenter er i dag Norges ledende kjede innen låsesmedfaget.

Forord. TrioVing Sikkerhetssenter er i dag Norges ledende kjede innen låsesmedfaget. Forord For å sikre og styrke merkevarenavnet TrioVing og TrioVing Sikkerhetssenter, har vi utarbeidet denne profilmanualen. Her fastlegges den grafiske profilen for alle TrioVing Sikkerhetssenter. Profilen

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL Utviklet av HANDVERK [madebyhandverk.no] logo BRUK AV LOGO Logo brukes som en del av det grafiske, eksempelvis over eller ved siden av en overskrift. Se profil

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

LHLs visuelle profil Minimanual

LHLs visuelle profil Minimanual LHLs visuelle profil Minimanual Framtidsrettet profil LHL har gjennom de siste årene vært gjennom en endringsprosess og en reorganisering. På grunnlag av dette vedtok LHLs sentralstyre i 2011 at LHL skulle

Detaljer

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 LOGO Hovedlogo Logoen består av navnetrekket Høgskolesenteret i Kristiansund og symbolet som er et tangram. Det skal alltid etterstrebes å bruke hovedlogoen, som alltid skal

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

Utarbeidet av Merete Andersen for NBBF PROFIL. November håndbok. Norges Basketballforbund

Utarbeidet av Merete Andersen for NBBF PROFIL. November håndbok. Norges Basketballforbund Utarbeidet av Merete Andersen for NBBF PROFIL November 2017 håndbok Norges Basketballs visuelle profil En helhetlig, felles visuell profil gir et godt og profesjonelt bilde av NBBF som én organisasjon

Detaljer

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g Sist oppdatert 24. november 2004 2004 Geologiens Dag 2 i n n l e d n i n g For å bygge opp og vedlikeholde en visuell profil utvikles det gjerne et sett med signaler

Detaljer

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. LOGO / LOGO MED UNDERTEKST 5. LOGOVARIANTER 6. TYPOGRAFI 7. PROFILFARGER / TILLEGGSFARGER 8. DESIGNELEMENT PROFILEN I BRUK / MALER 9. e-postsignatur 10. brevark

Detaljer

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2 INTRODUKSJON Dette er en profilmanual som beskriver identiteten til merket NYT NORGE. Denne manualen har blitt laget for å informere og hjelpe deg til å implementere merket på ulike typer emballasje, med

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT 1 INNHOLD 03. Identitet og eier av varemerket. 04. Fargepalett. 05. Logo varianter. 07. Typografi. 08. Designelementer. 10. Produkteksempler. 2 IDENTITET

Detaljer

Profilmanual NILSENBIL

Profilmanual NILSENBIL Profilmanual Profilmanualen er utarbeidet for NilsenBil, Tromsø november/desember 2010 Rita Johansen Hildonen e-post: rita.hildonen@gmail.com web: rita hildonen.wordpress.com 2 Innhold Innledning side

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

Logomanual Oktober 2008

Logomanual Oktober 2008 Logomanual Oktober 2008 Innhold: Logo Bækkelagets Sportsklub 3 Hovedlogo Sentrert 4 Hovedlogo Venstrekant 5 Eksempler på riktig bruk av logo 6 Logofarger 7 Logoskrift Rygg på overtrekksdresser 7 Gul overtrekksdress

Detaljer

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører.

Detaljer