Klimaendringer sett fra forsikringsbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaendringer sett fra forsikringsbransjen"

Transkript

1 Klimaendringer sett fra forsikringsbransjen

2 fra nationen.no 2

3 3

4 4

5 fra dn.no 5

6 Overvann Flom Storm Snøras Frost Stormflo Tilbakeslag Jord- og steinras fra dn.no 6

7 FORSIKRING STAT/KOMMUNE Hvor er det naturlig å plassere kostnadene? fra dn.no 7

8 FORSIKRING STAT/KOMMUNE Forsikringskollektivet fra dn.no 8

9 FORSIKRING STAT/KOMMUNE Skattebetalerne fra dn.no 9

10 FORSIKRING STAT/KOMMUNE fra dn.no 10

11 Noen overordnede linjer: Fokus må være på å hindre skader, ikke reparere. 11

12 Noen overordnede linjer: Fokus må være på å hindre skader, ikke reparere. Hvem er best i stand til å forbygge skader? 12

13 Noen overordnede linjer: Fokus må være på å hindre skader, ikke reparere. Hvem er best i stand til å forbygge skader? Hva er det beste virkemiddelet? 13

14 Noen overordnede linjer: Fokus må være på å hindre skader, ikke reparere. Hvem er best i stand til å forbygge skader? Hva er det beste virkemiddelet? Har erstatningsretten noen påvirkning? 14

15 Noen overordnede linjer: Fokus må være på å hindre skader, ikke reparere. Hvem er best i stand til å forbygge skader? Hva er det beste virkemiddelet? Har erstatningsretten noen påvirkning? Har et skjerpet overordnet regelverk noen påvirkning? 15

16 REGRESS - NATURSKADER 16

17

18 Hvorfor regress? 18

19 Hvorfor regress? Hvordan jobber selskapene med regress? 19

20 Hvorfor regress? Hvordan jobber selskapene med regress? Hvordan vil dette se ut fremover? 20

21 Ansvarsgrunnlag: Det er ingen bestemmelser om noe objektivt ansvar i relasjon til dette. Naturen i kommunen er ikke et element som kan gi noe ulovfestet objektivt ansvar, og man faller da tilbake på det grunnleggende utgangspunkt: Culpa. 21

22 Ulik situasjon før og etter ny plan- og bygningslov: Før loven: Rundskrivet viser at man for arealplanen ikke behøvde å foreta seg noe dersom det ikke var konkret mistanke om risiko. Topografi, tidligere skader etc. Neppe strengere krav senere i prosessen. 22

23 Ulik situasjon før og etter ny plan- og bygningslov: Før loven: Rundskrivet viser at man for arealplanen ikke behøvde å foreta seg noe dersom det ikke var konkret mistanke om risiko. Topografi, tidligere skader etc. Neppe strengere krav senere i prosessen. Etter loven: ROS-analysen skal gjennomføres, og vil danne grunnlaget for videre arbeid. Selv om man lager en ROS kan vurderingene man gjør der være uaktsomme i seg selv. 23

24 Der ansvarsgrunnlaget må bygge på spørsmålet om konkret mistanke hva skal til? Topografi Kunnskap om tøffere klima Kunnskap om kommende økning av havnivå Tidligere kunnskap som kommunen har hatt, men som har gått tapt med manns minne 24

25 Grunneier og tiltakshavers forhold: Selv om det kan foreligge ansvarsgrunnlag for kommunen er det fortsatt et spørsmål i hvilken grad dette kan nyttiggjøres av huseierens forsikringsselskap. Hovedansvaret ligger som kjent på huseier, og her vil man kunne se for seg innsigelser av typen medvirkning og aksept av risiko dersom huseier selv har vært i posisjon til å forstå risikoen eller burde oppdaget denne. 25

26 REGRESS ANDRE SKADER 26

27 Andre skader som er særlig sensitive for klimaendringer er tilbakeslagsskader og overflatevann som trenger inn i bygninger. Her er regelverket vanskelig å manøvrere i. Forurensningslovens 24 a Vannressursloven Sanitærreglement med ansvarsbegrensninger Varierende rettspraksis 27

28 KAN SELSKAPENE BIDRA? 28

29 visadapt.info 29