Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007"

Transkript

1 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

2 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i norsk helse- og omsorgssektor. Selskapet skal tilrettelegge tjenester og være en pådriver for elektronisk samhandling mellom offentlige og private aktører i helse- og sosialsektoren. Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre forsvarlig drift.

3 Virksomhetsgrunnlag - overordnet Velferds- og samfunnsøkonomisk grunnlag Økt samspill i helse- og sosialsektoren Understøtte målet om økt kvalitet og tilgjengelighet i helse og sosialsektoren Bidra til realisering av målet om et helhetlig pasientforløp Bidra til effektiv ressursutnyttelse og samordning av oppgaver for sektoren Pådriverrolle Bedriftsøkonomisk grunnlag Bidra til effektiv ressursutnyttelse og samordning av oppgaver for våre eiere Norsk Helsenett skal ikke levere avkastning til eierne på den kapital som eierne har bidratt med Oppgaver og tjenester levert fra Norsk Helsenett er ikke gratis Hvordan gjør vi dette Etablere og utvikle et lukket bransjenett for elektronisk samarbeid. Etablerer samhandlingstjenester i egenregi eller fra andre for effektiv utnyttelse mellom de ulike tjenesteleddene i helse- og sosialsektoren

4 Målgrupper Helseforetak Allmennleger Spesialister Private sykehus Kommunal pleie og omsorg Legevakt Laboratorier Røntgeninstitutter Tannleger Fysioterapeuter Apotek Registre Leverandører av ikkemedisinske servicetjenester

5 KS Samarbeid med KS To arbeidsgrupper: 1. Unike IDer, Adresseregisteret-HER 2. Veileder for kommuner som skal tilknyttes helsenettet, revidert utgave Pris- og avtalestruktur forankret hos KS

6 Kommunen, en viktig aktør Nasjonal IKT har fått utarbeidet forslag til strategi for foretakenes elektroniske samhandling med kommunene. Ifølge denne sender primærhelsetjenesten årlig om lag 10 millioner henvendelser om pasienter med anmodning om utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten (utredning vedr. elektronisk samhandling mellom helseforetakene og kommunene) 1,5 millioner vanlige henvisninger pr post

7 Helsenettet er: Et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for elektronisk samhandling mellom aktører i norsk helse- og sosialsektor. Et bredbånds- og et høyhastighetsnett som grunnlag for de samhandlingstjenester Norsk Helsenett tilbyr. Brukere som har et samhandlings- og tjenestebehov som krever en enklere fysisk infrastruktur, tilbys tilknytning i bredbåndsnettet, rimeligere for brukeren Brukere som har et samhandlings- og tjenestebehov utover hva bredbåndsnettet kan støtte, tilknyttes høyhastighetsnettet (fiber). Felles for begge nettstrukturer og tjenester er at de søkes mest mulig standardisert. Slik sikres en gjennomgående teknisk samhandlingsplattform og grunnlaget for formidling av tjenester en til mange og mange til en.

8 Er kommunen klar til å nyttiggjøre seg helsenettet Strategi- og handlingsplan for IKT i helse- og omsorgstjenesten i kommunene gir en god beskrivelse av hva som må være på plass internt i kommunen først, En av forutsetningene er at man har installert elektronisk pasientjournal med en kommunikasjonsmodul som er i stand til å kommunisere EDI-meldinger. SHDir veileder

9 Tre løsninger: Løsningene er tilpasset kommunenes behov, slik Norsk Helsenett kjenner dem. Direktetilknytning For kommuner som enkeltvis skal knyttes opp Tilknytning via felles knutepunkt For kommuner som er knyttet sammen i et interkommunalt nett o.l Tilknytning med sentralisert serverdrift For kommuner som er knyttet sammen i et nett og hvor sentralisert serverdrift er gjennomført.

10 Basistjenesten gir kommunen: Tilgang til en lukket og sikret elektronisk samhandlingsarena for alle aktører i helseog sosialsektoren i Norge Kommunikasjonsløsning tilpasset de tjenester som det er inngått avtale om å levere. Utplassert ruter / brannmur, ferdig konfigurert. Drift og overvåkning av oppsatt kommunikasjonsløsning, herunder statistikk og feilhåndtering. Antivirus Oppsett av egen EDI postkasse, en eller flere Fri bruk av meldinger (sende og motta) mellom alle aktører som er tilknyttet helsenettet. Tilgang til Norsk Helsenett sin EDIkatalog over alle kunder i helsenettet. Fri tilgang til og bruk av Adresseregister HER (vil på sikt erstatte EDI-katalogen) Tilgang til fri support 08:00-16:00 via Norsk Helsenett sitt kundesenter Sikkerhetsoppdateringer av Windows, office og antivirus (Trend, Norman og Symantec) Muligheter for fjernsupport fra eksterne journalleverandører eller andre

11 Flere tjenester Sikret e-post og web som bl.a. gir sikret tilgang til Helsebiblioteket Ved behov, overvåking og vakt 24/7/365 Nasjonal videokonferanseløsning Rådgivning Flere nasjonale tjenester kommer, for eks ulike registre

12 NHN-Video Den nasjonale videotjenesten for Helsesektoren

13 Tjenesten inkluderer Opplæring (via Video) Fri bruk av MCU (videokonferanser) Trafikk-kostnader via ISDN innland Brukerstøtte (for studioansvarlig) NHN-video leveres ende til ende uavhengig av geografiske og sektorielle grenser Tilgang til felles adressebok for sektoren Kommunikasjon med studio via Internet SLA 99,5% Sikret og godkjent tjeneste fra Norsk Helsenett

14 Prinsipp for prising av tilknytning til Norsk Helsenett Tilknytningsavgift Bruksavgift Medlemsavgift basert på innbyggertall

15 Medlemsavgift Kategori Antall innbyggere Fra Til Fast kr beløp pr mnd , , , , , ,-

16 Eksempel Kommune på inntil 5000 innbyggere Direktetilknytning 2 mbit Bruksavgift kr 1 990,- Medlemsavgift kr 1 990,- Pr mnd kr 3 980,- Via felles knutepunkt med 8 kommuner 2 mbit Bruksavgift (1990/8) kr 249,- Medlemsavgift kr 1 990,- Pr mnd kr 2 239,- Priser eks mva og kun eksempel. Etableringsavgift ikke tatt med

17 Hvordan komme i gang hvordan tilknyttes helsenettet Ta kontakt med Norsk Helsenett for tilgang til kartleggingskjema Organisasjonsnummer Kontaktperson med e-post epost: Tlf:

18 Elektronisk samhandling; verdi for samfunn, pasienter og pårørende AMK AMK Apoteker Apoteker Helsemyndigheter Helsemyndigheter Sentral helseadmin Sentral helseadmin Rikstrygdeverket Rikstrygdeverket Offentlig tannlegetjenester Offentlig tannlegetjenester Helseforetak Helseforetak Legekontorer Legekontorer Sykehus Sykehus Norsk Helsenett tilbyr kostnadseffektiv og sikker basis kommunikasjon og er en distributør av innhold og tjenester mellom aktørene tilkoblet nettet. Private Private Sykehus Sykehus Sosial og helsetjenester Sosial og helsetjenester Private og frittstående Private offentlige og frittstående laboratorier offentlige Røntgeninstitutt laboratorier m.m. Røntgeninstitutt m.m. Andre tilbydere av Andre helsetjenester, tilbydere av jf. rehabilitering, helsetjenester, rusomsorg jf. rehabilitering, osv rusomsorg osv Pasienter og pårørende skal oppleve møtet med tjenestene som et helhetlig og informert forløp. Elektronisk, standardisert samarbeid er avgjørende for å sikre den nødvendige informasjonsflyten for å nå dette målet. Samfunnsøkonomisk ligger det store besparelser i en enkel, effektiv og sikker informasjonsflyt i pasientens forløp. Målet er økt utnyttelsesgrad av kostbart utstyr, kompetanse, økt ressursdeling og evne til å kunne ivareta en rask og trygg pasientflyt. Standardisert helsenett er en viktig forutsetning for å kunne realisere gevinstene

19 Velkommen til Norsk Helsenett

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Styresak. Styresak 032/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 032/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonalt helsenett Styresak 032/04 B Styremøte 26.03.2004 Bakgrunn Nasjonalt

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 1 STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 3 2 UTGANGSPUNKT 4 3 PERSPEKTIV OG TIDSBILDE 4 4 SENTRALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 5 5 VISJON 6 6 NORSK HELSENETTS SAMFUNNSOPPDRAG 6 7 NORSK

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 University of Oslo Department of Informatics Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 Beskrivelse av Nasjonalt helsenett som en informasjonsinfrastruktur Gruppe 4 Ina Braathe Gro Espelid Kristoffer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Norsk Helsenett AS 01.01.09-30.10.09 Norsk Helsenett SF 01.07.09-31.12.09

Norsk Helsenett AS 01.01.09-30.10.09 Norsk Helsenett SF 01.07.09-31.12.09 Norsk Helsenett AS 01.01.09-30.10.09 Norsk Helsenett SF 01.07.09-31.12.09 Årsrapport 2009 Innhold Fakta om Norsk Helsenett SF... 04 Fra Norsk Helsenett AS til Norsk Helsenett SF... 05 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport Rapport Nasjonalt meldingsløft Sluttrapport IS-2016 Heftets tittel: Sluttrapport Nasjonalt meldingsløft Utgitt: 09/2012 Publikasjonsnummer: IS-2016 ISBN-nr. 978-82-8081-268-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Prosjektrapport. Kommunikasjonsnettverk for privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nord-Norge

Prosjektrapport. Kommunikasjonsnettverk for privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nord-Norge Prosjektrapport Kommunikasjonsnettverk for privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nord-Norge En teknologisk og organisatorisk utredning av fagnett for ansatte i tannhelsetjenesten i Nord-Norge Fra NST:

Detaljer

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Prosjektrapport Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Telemedisin som virkemiddel for å styrke lokalsykehusfunksjonen i Helse Fonna Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Elin

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø

Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Oppsummering Hensikt med møtet Hensikten med møtet var å gi prosjektlederne mulighet til å diskutere problemstillinger i prosjektene og å sørge for at alle prosjektene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Versjon 1.1 Dato: 10.09.2009 KITH Rapport 09/09 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling i helse-

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

Sikkerhet, kommuner og helsenett.

Sikkerhet, kommuner og helsenett. Sikkerhet, kommuner og helsenett. Forprosjekt for løsningsspesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum kommuner til helsenett Versjon 2.0 Dato (21. juni 2002) KITH Rapport 10/2002 ISBN 82-7846-134-1 KITH-rapport

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer