Presseveteranen - IJ ligger ikke på sotteseng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presseveteranen - IJ ligger ikke på sotteseng"

Transkript

1 Presseveteranen - IJ ligger ikke på sotteseng Lofoten kaller! IJ leder Trygve Aas Olsen: IJ flytter, men biljardbordet blir ikke med. Side 4 og 5 Fridthjof takker av Side 7 Gen. sekr. Nils Øy frykter: - De blir neppe de mest kreative redaktører Side 2 Ser ikke dette herlig ut? Disse stedene i Lofoten skal vi besøke under landsmøtet. Og vi kan bringe enda et gledens budskap: Både hotellprisene og deltageravgiften er vesentlig redusert. Er du fortsatt i tvil om du skal være med? Side 6 Presseveteranen nr. 1 mars 2013

2 Fortsatt grunnmuren - Du trenger ikke penger for å lage en god avis, men du trenger en god avis for å tjene penger. Tar du den? Dette slogan fikk jeg presentert av en av mine læremestre uti journalistikk, redaktør Thor Bjarne Bore. En gang i slutten av 60-årene, da vi jobbet sammen i Romsdals Budstikke, kom en betuttet Bore fra møte med disponenten med følgende budskap: Neste år skal vi begynne med budsjett! Det var dagen da penger ble bragt inn i mitt journalistiske liv. Jeg fikk en vekker da en god og kjent kollega fikk direktørjobben lagt til redaktørstillingen. Ikke lang tid senere sa han fra seg direktørstillingen. Han følte seg slukt av Lederen har ordet systemet og tenkte først på hva en god story ville koste, og deretter hvor verdifull den var journalistisk. I dagens Presseveteranen har vi konsentrert oss om journalistens utdanning og etterutdanning. Vi spør: Blir det plass for ren journalistisk læring, eller vil det utelukkende handle om plattformer og dubeditter. Både IJ og Høgskolen i Oslo og Akershus mener journalistikken fortsatt skal være grunnmuren. Og takk for det! Da blir spørsmålet blir dette også grunnmuren i det enkelte mediehus for ikke å nevne den enkelte medieeier? Her har både redaktør og journalist en kultur-kamp å kjempe, og leseren et krav å fremme: Vi skal ha råd til gi våre brukere den gode journalistikk selv om eierne kanskje må renonsere litt på utbyttet! Ellers har ikke mediene livets rett. Med spiss penn - Er den gammeldagse redaktørens tid ute? spurte Tom Hetland i forrige utgave av Presseveteranen. Svar: Ja. I mine øyne har den gammeldagse redaktørs tid alltid vært ute. Redaktører skal ikke bare følge med tiden, de skal helst også prege tiden, på så mange måter som de bare kan. Vi har nettopp gravlagt en redaktør som kanskje noen vil mene var av den gammeldagse sorten. De tar feil. I alle fall når vi snakker om journalistikk, kommentar, avis og fjernsyn. Han bidro sterkt til å prege vår tid, vårt fag og vår bransje. Det gjorde han fordi han hadde klare og sterke meninger, fordi han var særdeles kreativ og fordi han må ha vært dyktig både på å rekruttere og lede sine medarbeidere. Kåre Valebrokk hadde evner og overskudd til både å være manager, entreprenør, gründer, dirigent, lagspiller og solospiller, og sikkert mer til. Han preget sine omgivelser, både innad og utad, i vide kretser. Toms frykt er nok ikke at vi skal miste de gammeldagse redaktører. Kjenner jeg Tom rett, så er han redd for sikkert også av egne erfaringer - at vi skal miste de gode og originale redaktører. Den frykten deler jeg. Vi er allerede på god vei inn i en situasjon der konsernene krever kalkyler, konsentrasjon, kutt, kontroll, konformitet Dette er det motsatte av hva den moderne redaktør bør være opptatt av i dag. Jeg møter dessverre mange redaktører som er slitne. De innkalles hyppig til møter og samlinger i deres konserner, for å bli stadig bedre i den rollen som Tom kaller administrativ konsernbyråkrat. Den tid de burde hatt til journalistikkfaglige fora og til selvutvikling, blir stadig mindre. Har de vært journalister og redaktører før, blir de antakelig nå dårlige byråkrater. De blir neppe de kunnskapsrike, meningssterke og kreative redaktører, i et fag som stiller store krav til fortløpende inspirasjon fra sine ledere. Konserner må innse at nye utfordringer må møtes ved hjelp av kreative og sterke redaksjonelle ledere og medarbeidere. Alternativet er å styre videre mot den endelige krise. Tom og jeg er helt enige. Nils Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Klar målsetting for utdanningen på høyskolen Først og fremst journalistikk Mange av studentene kommer nå rett fra videregående skole, uten praktisk erfaring fra en redaksjon. Selv om noen har mer erfaring eller annen høyere utdanning fra før, og noen tar hele studiet eller enkeltfag som etterutdanning, starter vi med grunnleggende innføring i nyhetsjournalistikk og medieinnføring. Journalister må jobbe mer i team Digitaliseringen har ført til store endringer i hvordan medier produseres og distribueres. Men det har ikke endret det journalistiske oppdraget og fagets grunnleggende verdier. I mindre grad enn forventet har det også påvirket journalistiske sjangere. Dette reflekteres i studiets innhold. Men i en undersøkelse jeg gjennomførte blant ledere i nasjonale og lokale mediebedrifter, var det enighet om at journalister må jobbe mer i team, at det blir mer innholdssamarbeid innenfor konsernene, og at det framover blir færre fast ansatte journalister og flere frilansere. Disse lederne identifiserte behov for tre nye ferdigheter hos våre kandidater: teamarbeid, medieuavhengig produksjon og entreprenørskap. Dette er behov som følge av den generelle medieutviklingen, der digitaliseringen spiller en sentral rolle. Videreutviklingen av både bachelorutdanningen og vår nye master i journalistikk vil måte ta hensyn til dette. Dagens journalistutdanning er et treåring bachelorstudium der kandidatene både skal lære å utøve en profesjon og samtidig være i stand til å reflektere kritisk over både egen og kollegers praksis. Det betyr at vi lærer studentene journalistisk teori og metode, språk, samt medie- og samfunnskunnskap. Men egne duppedittkurs er verken etterspurt av studentene eller bransjen. Bruk av ulike digitale verktøy står sentralt i et kurs som undersøkende journalistikk, som jeg har hatt ansvar for dette året. Men mange av verktøyene studentene brukte i fjor er langt mindre aktuelle i år. Og nye muligheter har kommet til. Dermed er det generell digital kompetanse kombinert med journalistikk som fag vi må vektlegge. Først og fremst journalistikk. Arne H. Krumsvik, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 2 3 PRESSEVETERANEN NR REDAKTØR: ØYVIN NORBORG UTGITT AV SAMARBEIDSORGANET FOR PRESSEVETERANER I NORGE

3 IJ-leder Trygve Aas Olsen: En forutsetning at morgendagens journalister jobber digitalt, men: Journalistikk må være grunnmuren Offentlig tilskudd er redusert. Færre medarbeidere. Huset selges. De nye lokalene er omtrent så store som foajeen i «gamlehuset». Er det rart at noen tror at Instituttet for Journalistikk ligger på sotteseng? P v - Øyvin Norborg - Nei, nei og atter nei. Tidene endrer seg, og vi må følge med. Det er i høyeste grad fortsatt bruk for IJ, slår konstituert leder ved IJ, Trygve Aas Olsen, fast. Det er rent vemodig å rusle rundt i bygget som har huset flere generasjoner journalister. Her har vi fått faglig påfyll og inspirasjon for å gjøre en enda bedre innsats. Her møtte vi gode kolleger. Her løste vi verdensproblemer, gjerne rundt biljardbordet. Det følger ikke med i de nye lokalene. De var den gang det var stas å reise til Fredrikstad for å bli der noen dager. Et hyggelig avbrekk og oppdatering. Og så er det slutt. Instituttet flyttes til andre siden av elva. I det nye kulturhuset i Fredrikstad. Eksterne kurs - Det var helt nødvendig. Antall kurs her i byen har gått drastisk ned. Nå drar våre medarbeidere ut til den enkelte mediebedrift. Noen steder holder vi dagskurs. Andre steder er vi med på oppbygging med tanke på å forberede den enkelte medarbeider på å mestre den digitale hverdag, fortsetter Olsen. - Betyr det at det ikke er plass for kurs med utvikling av god, gammeldags journalistikk? Handler alt om dubeditter og plattformer? - Journalistikk er fortsatt grunnmuren i vår virksomhet. Men vi står ved starten av digital formidling av det journalistiske produkt. Den realiteten må vi ta Instituttleder Trygve Aas Olsen ved IJ synes det er tryggest å ta med ravnene Hugin og Munin til IJs nye lokaler på andre siden av elva i Fredrikstad. inn over oss. Derfor legger vi opp til en rekke kurs hvor bruk av digitale hjelpemidler står sentralt. Tett på samfunnet - Dere har altså is i magen og lar ikke utviklingen av journalistikken la gå i glemmeboken? - Så langt der i fra. Vi har for eksempel innledet et samarbeid om START-kurset med journalistlinjen ved distriktshøgskolen i Volda, som gir 30 studiepoeng. Vår kjerneoppgave er fortsatt å være den fjerde statsmakt, hvor medarbeiderne kan å bruke offentlighetsloven, være tett på samfunnet og formidle dette på en måte som gjør at leserne, lytterne og seerne er fullt oppdatert om det som skjer i samfunnet. Det er verd å merke seg at det er skrivekurs vi selger mest av. - Journalistikk av i dag har det samme grunnlaget som journalistikken av i går. Det er ikke vår oppgave å finne opp journalistikken på nytt. Vi skal være med på å utvikle den. Både når det gjelder det rent praktisk daglige arbeid i å formidle, utvikle og oppdatere de teoretiske kunnskaper som dagens journalister trenger. Journalistikk under press - Frykter du at kuttene som nå gjennomføres i mediene, vil gå ut over kvaliteten? - Det er ingen tvil om at den klassiske journalistikk er under press. Vi skal passe oss vel for at kuttene ikke fører oss inn på et plan som jeg vil kalle et «journalistisk nillemarked». Det er betenkelig når TV2 legger ned sin gravegruppe, og at vi opplever tilsvarende utvikling i andre medier. Men dermed ikke sagt at det ikke lages mye solid og god journalistikk rundt i landet. Og her vil IJ være med på å underbygge den kvalitative utviklingen av norske medier. Kritisk journalistikk - Er du redd for at det økonomiske grunnlag for den gravende journalistikk vil forsvinne? - Jeg har hvertfall ingen tro på at mediene blir vesentlig bedre, som enkelte ledere påstår, med de solide kutt som foretas. Men jeg tror brukerne vil tvinge mediene til å ta vare på den kritiske journalistikk. Stadig flere blir bedre utdannet. De vil kreve mer enn lettbent saker. Den gode analyse, kommentaren og den kritiske holdningen til offentligheten vil bestå. Tenk bare på hvor viktig pressens innsats var i forbindelse med 22. juli-saken. Uten gravende journalistikk i de sammenheng er det grunn til å tro at resultatet i rettssalen kunne blitt et helt annet. Digital forutsetning - Men antall abonnenter går ned. Stadig flere leser nyheter på nett. Derfor må IJs oppgave også være å legge til rette for at journalistene skal beherske nye muligheter som den digitale verden gir. Man behøver ikke lenger bla i gamle aviser for å finne bakgrunnstoffet. Man behøver ikke lenger å gå på rådhuset for å bla i postjournalene i kommunen. Bruk av digitale hjelpemidler er og blir en forutsetning for å lage det moderne journalistikk produkt best mulig, slutter Trygve Aas Olsen. På Rolls-Royce-besøk Veteranene i Møre og Romsdal startet våren i Ålesund onsdag 6. mars, da klubben besøkte Norsk Maritimt Kompetansesenter, et helt nytt og hypermoderne anlegg hvor blant andre Rolls-Royce har lagt sitt internasjonale maritime opplærings- og teknologisenter. Neste møte blir i mai ombord i den legendariske og fredede Bilfergen på fjordcruise i farvannet rundt Ålesund.Klubben i Møre og Romsdal har 28 medlemmer. Årsmøte holdes på høstparten. Påskjønnelsen til styret bør beholdes Det nedsatte utvalg som har vurdert godtgjørelsen til leder og sekretær i Samarbeidsutvalget har kommet med følgende anbefaling: Landsmøtet i Presseveteranene i Kristiansand i juni 2012 utløste en debatt om organisasjonen heretter skal basere seg helt og holdent på frivillig innsats eller om man skal videreføre gjeldende ordning med honorar til leder og sekretær for Samarbeidsorganet. Landsmøtet vedtok å utsette en avgjørelse til landsmøtet i Styret i Samarbeidsorganet oppnevnte et utvalg som skulle komme med en innstilling til landsmøtet. Utvalget besto av Johanne Grieg Kippenbroeck, Inge Fosseli og Gunnar Gran, og har ønsket å komme frem til en anbefaling som kan vinne bred tilslutning på landsmøtet. Utvalget har tvilt seg frem til denne anbefaling: Landsmøtet vedtar å videreføre gjeldende ordning med honorarer på kr til leder og sekretær for Samarbeidsorganet. Utvalget ønsker å begrunne sitt forslag. Utvalget mener på den ene side at Presseveteranene er en pensjonistforening med en begrenset økonomi, som i all hovedsak skal basere seg på frivillig innsats. Det vises i denne sammenheng til at lokale klubber med et stort antall medlemmer og med omfattende møteprogrammer og annen virksomhet, ikke utbetaler honorar til tillitsvalgte. På den annen side peker utvalget på at ordningen med honorar til leder og sekretær i Samarbeidsorganet har eksistert i femten år. Det dokumenteres gjennom Samarbeidsorganets regnskaper som er godkjent av samtlige landsmøter siden Honorarets størrelse er ikke endret på disse femten årene, og utvalget foreslår heller ingen endring nå. Utvalget vil ikke oppfatte dette som en avlønning av Samarbeidsorganets tilitsvalgte, men som en påskjønnelse for de særlige arbeids- og tidkrevende oppgaver som påhviler disse tillitsvalgte. Gunnar Gran, Johanne Kippenbroech, Inge Fosseli Innstillingen i sin helhet er lagt ut på Presseveteranens side på Oslo ja til påskjønnelse Styret i Presseveteranene i Oslo og Akershus innstiller overfor årsmøtet, 4. april, på å opprettholde ordningen med påskjønnelse til leder og sekretær i samarbeidsorganets styre. Styret mener beløpet skal beholdes uforandret. Prinsipielt mener styret at tillitsverv bør være ubetalte og baseres på frivillig innsats. Dokumenterte utgifter skal dekkes. Det heter videre at «det kan være rimelig med en viss kompensasjon for journalistisk arbeid (Presseveteranen) og særlig tidkrevende oppgaver. Men vi er ved en vanskelig grenseoppgang». På lengre sikt mener styret at ordningen med en rund, årlig sum avvikles, og eventuelt erstattes med et system hvor det avlønnes etter medgått tid. Det påpekes i innstillingen at lokale ledere også nedlegger et betydelig arbeid uten godtgjørelse. Styret innstiller på at Presseveteranen fortsatt bør komme ut i sin nåværende form, men det bør undersøkes om utgivelsen kan gjøres billigere. 4 5 Har du kommentarer til Presseveteranen send mail til NYHETER PÅ NETT:

4 Billigere landsmøte Alle kan være med Presseveteranen sendes nå til alle medlemmer i vår forening, og til alle seniormedlemmer i Norsk Journalistlag. Det betyr imidlertid ikke, som vi tidligere har skrevet i Presseveteranen, at seniormedlemmene i NJ automatisk er medlemmer i presseveteranklubbene. Men det betyr derimot at disse NJ-medlemmene kan melde seg på landsmøtet. Bakgrunnen er at NJ betaler et årlig vederlag øremerket landsmøtet. Dette gir åpning for alle pensjonerte NJ-medlemmer. Det forutsetter Bindende påmelding Presseveteranene i Hålogaland v/johs Sørvoll Postboks Harstad Mobil Påmeldingsfrist Onsdag 15.mai 2013 Anker brygge hvor vi skal bo under landsmøtet. selvfølgelig at de også skal betale deltageravgift. Men det naturlige er at vil disse NJ-medlemmene være på landsmøtet melder de seg inn i den klubb som de hører til geografisk. Det koster ikke mye, og det gir god kontakt med gamle kolleger og venner, for ikke å snakke om et hyggelig miljø. Så vær velkommen både på Landsmøtet og som medlem i våre klubber. Navn, mail og telefon på lederne i klubbene finner du på siste side i dagens nummer. Deltakeravgift Kr ,- per person til konto Opphold Enkeltrom pr. natt inkludert frokost, kr ,- Dobbeltrom pr. natt inkludert frokost, kr ,- Hotellrom bestilles og gjøres opp direkte med hotellet Dagens glade budskap, en drøy måned før deadline for Landsmøtet: Prisene for overnatting er vesentlig redusert! Det er også deltageravgiften. Mens vi i den siste Presseveteranen før jul opererte med 1390 kroner per natt for enkeltrom og 1800 kroner for dobbeltrom per natt, er prisene nå redusert til 1000 kroner for enkeltrom og 1200 kroner for dobbeltrom. Og her er det snakk om overnatting i flotte rorbuer. Når Anker Brygge er fulltegnet, har vi plass på Svinøy rorbuer. De to ligger nærmest side om side. Det har meldt seg over 90 deltagere allerede. Og det er plass til mange flere. Målet er å få med over 100. Vi mener opplegget er så flott at dette må dere få med dere. Og husk dere møter gode, gamle kolleger. Vi setter deadline til 15. mai. Da må deltageravgiften på 1200 kroner være innbetalt. Vi har også redusert denne prisen som opprinnelig var 1600 kroner. Det gjør vi ved at Samarbeidsutvalgets styre har vedtatt å øke tilskuddet for at flest mulig skal kunne ta turen. På dagens førsteside presenterer vi stedene som vi skal besøke på vår guidede tur rundt i Lofoten. Vi minner fortsatt om at generalen for Landsmøtet, Hålogalandleder Johs Sørvoll, har telefon og Ønsker dere kontakt med Anker Brygge hvor vi skal bo, kan dere ringe eller gå inn på: Kom igjen dere som ikke riktig har bestemt dere: Meld dere på! Slik reiser vi Vi skrev i forrige utgave av Presseveteranen at man kunne få rabatterte priser hvis man reiser minimum ti sammen. Det viser seg at det blir dyrere enn om man bestiller enkeltbilletter. Vi flyr med morgenfly til Evenes den 6., og blir kjørt med egne busser til Svolvær. Hurtigruta vil være i Svolvær om kvelden den 6. Vi tar forøvrig sikte på en velkomstsamling om kvelden. Søndag 9. bringer bussene oss tilbake til Evenes. Hotell Anker Brygge rorbuer Lamholmen 8301 Svolvær e-post: Telefon: Kontaktperson: Marianne Mikkelsen Kollektivt i Agder Til tross for 73 medlemmer i Agderklubben var det ikke mulig å få valgt ny leder på årsmøtet i Kristiansand 7. mars. Styret valgte da å forsøke en ordning med kollektiv ledelse og i sterkere grad enn før å dele oppgavene mellom medlemmene, Styret vedtok at styrmedlemmer utenfor Kristiansand skal få tilskudd på kr. 10 per mil for kjøring til styremøter. I årsmeldingen heter at det er litt skuffende at såpass få deltar på arrangementene til tross for at klubben er den største utenfor Oslo. «Det burde være unødvendig at styret skal ringe rundt for å «mase sammen» et tjuetalls medlemmer», heter det i årsmeldingen. Styret består av Helge Svein Halvorsen, Bjørn Davidsen, Svein Erik Helvik, Egil Remi-Jensen, Inger Pedersen og Fritjov Øverland. Aktivt trønderår Trønderklubben, under Gerd Søraas ledelse har økt medlemstallet i 2012 fra 22 til 25. Årsmeldingen forteller om et aktivt år med i alt sju medlemsmøter. Det var store utskiftinger i styret i Foruten Gerd Søraa, har Kari Bjerve Wold vært nestleder og sekretær. Kari Haugen har vært kasserer. Årets årsmøte vil trolig bli avviklet i mai. Avismøte i Telemark Avisfusjon var temaet på Telemarks vårmøte. Are Stokstad i Amedia orienterte om Telemarkavisenes utfordring i et synkende annonsemarked og opplag. Men han mente at det ikke hadde noen hensikt å slå sammen Varden og TA. Årsmøtet holdes 26. mai. Klubbspalten Fridthjof takket av i Vestfold Knut Mello (t.v.) og Fridthjof Jacobsen ble takket av under årsmøtet for mangeårig helhjertet innsats av Vestfold-klubbens nye leder Randi Johnsen. (Foto: Knut G. Bjerva) Etter mange år som leder og drivkraft i Vestfold-klubben, sa Fridthjof Jacobsen takk for seg av helsemessige årsaker på siste årsmøte. Fridthjof, som med rette kan kalles presseveteranenes «grand old man», ble hyllet på årsmøtet og avløst som leder av Randi Johnsen. Hun fikk med seg Ny leder i Hordaland Jan Arild Larsen er valgt til ny leder i Hordaland-klubben. Han overtar etter Johanne Grieg Kippenbroeck som sier takk for seg etter et år i førersetet. Med seg i styret får han Magne Reigstad (sekretær), Christian Stabell (kasserer) samt Marit Hanaas og Berit Kvalheim (ny). i styret Janke Mürer, sekretær, Jorunn Brevig, kasserer og styremedlemmer Tore Sandmoe og Arvid Christensen. Knut Mello hadde også bedt om avløsning. Han og Fridthjof ble varmt hyllet for sin innsats gjennom mange år. Klubben har 68 medlemmer og kan vise til solid økonomi. Kippenbroeck ble takket for sin solide innsats i et år hvor det har vært avholdt ni interessante møter. Også Hans Henrik Rowe ble varmt hyllet for sin mangeårige innsats. Han har sittet som klubbens sekretær i elleve år. Nå gikk han ut grunnet sviktende helse. Aasen leder for 35 i Østfold Oddvar Aasen er valgt til første leder i den nystiftede klubben i Østfold. Med seg i styret fikk han Lars-Erik Pettersen, sekretær, Teddy Madsen kasserer og Trond Degernes og Torgeir Nakken styremedlemmer. Vararepresentanter ble Gunnar Steen Iversen og Carl Peter Løken. Klubben starter opp med 35 medlemmer. Årsmøtet ble holdt i lokalene til Instituttet for Journalistikk i Fredrikstad. Det første ordinære møte ble avviklet på Gamlebyen Modelljernbane i Fredrikstad. Banen er bygget av tidligere Demokraten-journalist Arne Børresen. Aasen melder at klubben vil bli godt representert under landsmøtet i Lofoten. 6 7 Send møtereferater til: NYHETER PÅ NETT:

5 B Returadresse: P.B Youngstorget, 0028 Oslo MØTEKALENDER Enkelte av arrangementene oppgis med forbehold. Som hovedregel er alle arrangement åpne for medlemmer av andre seniorklubber. Ring vedkommende sekretær på forhånd se telefonlisten til høyre. OBS: Oslo-klubben har som hovedregel forhåndspåmelding. Enkelte arrangementer oppgis med forbehold. Torsdag 21. mars kl i Oslo Oppmøte utenfor den nye Mathallen ved Akerselva i Oslo. Markedsjef Frode Rønne Malmo presenterer ide og hallen. Felles lunsj i hallen. Forhåndspåmelding Torsdag 21. mars i Vestfold Besøk avistrykkeriet, Borgerskogen i Stokke Torsdag 4. april kl. 17 i Oslo Årsmøte i VG-huset. Sjefredaktør Arne Strand: Det politiske landskapet 5 måneder før stortingsvalget. Påmelding Onsdag 10. april i Agder Johan Chr Sandvand kåserer om sin bok 80 år med kringkasting på Sørlandet i Kvartal 6 i Kristiansand Torsdag 18. april kl i Oslo Møte med NAV ved kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i VG-huset. Merk tiden. Påmelding Mandag april i Oslo Slottstur til Danmark. Cruise med danskebåten og besøk på Fredrikstborg slott. Ledsagere er velkommen Torsdag 25. april i Vestfold Besøk Nye Jotun i Sandefjord. Tirsdag 14. mai i Oslo Tur på Oslofjorden som avslutning før sommerferien Onsdag 15. mai i Agder Fylkesmann Ann-Kristin Olsen kåserer over temaet Mitt liv som mann i Kvartal 6 i Kristiansand Torsdag 25. mai i Vestfold Revetal by med ordfører Thorvald Hillestad 26. mai kl. 14 i Telemark Årsmøte for Telemark-klubben i Brekkeparken, Skien juni i Lofoten Landsmøtet i Svolvær Torsdag 20. juni i Vestfold Besøk flåtefiske i Numedalslågen Veteranklubb-adresser: Samarbeidsorganet: Leder: Øyvin Norborg, Neuberggata 19 a, 0367 Oslo, tlf , E-post: Nestleder: Ada Schwabe Einarsen, tlf , E-post: Sekretær/forretningsfører: Lars Strand, Arons vei 20, 3029 Drammen, tlf , E-post: Varamedlem: Harald Kjølås, tlf , E-post: Presseveteranene i Oslo: Leder: Grethe Horn Mathismoen, tlf , E-post: Sekretær: Ragnhild Moy, tlf , E-post: Presseveteranene i Agder: Leder: Helge Svein Halvorsen, tlf , E-post: Sekretær: Fritjov Øverland, tlf: , E-post: Presseveteranene i Hordaland: Leder: Jan Arild Larsen, , E-post: Sekretær: Magne Reigstad, , E-post: Presseveteranene i Hålogaland Leder: Johs. Sørvoll, tlf , E-post: Sekretær: Jarl Ivar Berg-Olsen, tlf E-post: Presseveteranene i Møre og Romsdal: Leder: Johan Hole, tlf , E-post: Sekretær: Asbjørn Gjærde, tlf , E-post: Presseveteranene i Rogaland: Leder: Jostein Fylling, tlf Sekretær: Halvor Pedersen, tlf Presseveteranene i Telemark Leder: Per Solli, tlf , E-post: Sekretær: Rolf Nilssen, tlf Presseveteranene i Trøndelag: Leder: Gerd Søraa, tlf , E-post: Nestleder/sekretær: Kari B Wold, tlf , E-post: Presseveteranene i Vestfold: Leder: Randi Johnsen, , epost: Sekretær: Janke Mürer, , E-post: Presseveteranene i Østfold: Leder: Oddvar Aasen, tlf , E-post: Grafisk produksjon: Lino Sats og Trykk AS, Oslo Trykk: Nils & Otto Grafisk AS, Oslo

Presseveteranen. Redaktøren som mediemanager?

Presseveteranen. Redaktøren som mediemanager? Presseveteranen Landsmøtet i «eventyrland» Opplegget for landsmøtet i Lofoten fra 6. til 9. juni neste år, begynner å ta form. Ved siden av det tradisjonelle landsmøtet, har Hålogaland-klubben, med Johs

Detaljer

Presseveteranen. Alt klart i Kristiansand

Presseveteranen. Alt klart i Kristiansand Presseveteranen Jeg trenger ikke morgenavisa lenger Hans Hjellemo om opplagsreduksjonen i norske aviser. Side 2 «Alle» får Presseveteranen Nå dobles opplaget etter avtale med NJ. Leder side 2 Alt klart

Detaljer

Presseveteranen. Spence om Widvey: - Vi har ingen medieminister Regjeringens forslag til mediebudsjett fortjener betegnelsen Mot-mediepolitikk.

Presseveteranen. Spence om Widvey: - Vi har ingen medieminister Regjeringens forslag til mediebudsjett fortjener betegnelsen Mot-mediepolitikk. Presseveteranen Rodde Moss - København «Så ensomt at jeg snakket til flagget» Ulf Terje Johnsen (71) fra Østfoldklubben tok 280 000 åretak og gikk ned 16 kilo på to måneders rotur. Side 5 Spence om Widvey:

Detaljer

Presseveteranen. Jubeltur for 30-åring Dyktige guider på Oscarsborg viste oss både Moses og Aron. (Foto: Harry T. Cleven). Side 6

Presseveteranen. Jubeltur for 30-åring Dyktige guider på Oscarsborg viste oss både Moses og Aron. (Foto: Harry T. Cleven). Side 6 Presseveteranen Oslo-Akershus feiret seg selv på Oscarsborg: Jubeltur for 30-åring Dyktige guider på Oscarsborg viste oss både Moses og Aron. (Foto: Harry T. Cleven). Side 6 Alt under kontroll i Bergen

Detaljer

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen Presseveteranen «Personleg håper eg papiravisa overlever nokre tiår til. Eg har vanskar med å se at dagens plattform er god nok» Harald Kjølås s 2 Papiravis eller nett? Tiden er inne til å tenke eventuelt.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Hva gjør digitaliseringen av journalistikken med kvaliteten? Et essay om journalistikk i en digital hverdag. Svein Dybdahl Kandidatnr.

Hva gjør digitaliseringen av journalistikken med kvaliteten? Et essay om journalistikk i en digital hverdag. Svein Dybdahl Kandidatnr. Hva gjør digitaliseringen av journalistikken med kvaliteten? Et essay om journalistikk i en digital hverdag Svein Dybdahl Kandidatnr. 3 JO203U Bacheloroppgave i journalistikk Vår 2014 Dagens digitale mediesamfunn

Detaljer

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Slik noen ansatte i redaksjonen ser det En casestudie i Avisa Nordland Jan Erik Andreassen Senter for journalistikk Universitetet i Nordland Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder.

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder. 8 sider om www.flt.no Nr 7/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Jonny Simmenes Ny forbundsleder. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

Funksjons hemming er ingen hindring. Geir Arne flytter grenser: side 4-6. magasin. Diktbok til ettertanke. Vurderer erstatningsregler

Funksjons hemming er ingen hindring. Geir Arne flytter grenser: side 4-6. magasin. Diktbok til ettertanke. Vurderer erstatningsregler magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-9. årgang 2010 Geir Arne flytter grenser: Funksjons hemming er ingen hindring side 4-6 Diktbok til ettertanke s. 8-9 Vurderer erstatningsregler

Detaljer

Schibsteds annonsesenter

Schibsteds annonsesenter Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 februar 2014 99. årgang Trondheimskonferansen Side 20-21 -22 og 23. Schibsteds annonsesenter Side 14 og 15. Allkopi på Linderud Side 12 og 13. TGM - FEBRUAR

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2011 Landsmøtet i BF: Kursen satt for tre år fram Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Wimp som modell for digitale

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer