Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl Auditorium S7 på Gløshaugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen"

Transkript

1 Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 18. september 2012 kl Auditorium S7 på Gløshaugen

2 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. september 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Sak 4: Behandle halvsårsberetninger fra Hovedstyret og Hyttestyret Sak 5: Behandle halvårsregnskap fra Hovedstyret og Hyttestyret Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker: 6.1: Endring av statutter for hovedstyrets budsjettkriteriearbeid 6.2: Endring av statutter for NTNTUI kjelleren 6.3: Godkjenne ny lovnorm for NTNUI Sak 7: Foreta nødvendige valg 7.1: Valg av leder til Hovedstyret 7.2: Valg av nestleder til Hovedstyret 7.3: Valg av varamedlem til Hovedstyret 7.4: Valg av hyttesjef til hyttestyret 7.5: Valg av visesjef til hyttestyret 7.6: Valg av kasserer til hyttestyret 7.7: Valg av Øl og badstuoppmann til hyttestyret 7.8: Valg av valgkomiteen Sak 8: Eventuelt Sak 9: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta

3 Sak 1: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Vedtak: Godkjenne til stemmeberettigede Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede. Godkjent av generalforsamlingen ved akklamasjon Sak 2: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Kommentar fra HS: Vedtak: Godkjenne innkallingen, saksliste med endringer etter forslag fra Hovedstyret og forretningsorden Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, sakslisten med endringer etter forslag fra Hovedstyret og forretningsordenen. Haakon Utby informerer om endring i HS sitt halvtårsregnskap, og en liten endring i sak 6.3. Godkjent av generalforsamlingen ved akklamasjon Sak 3: Saksfremlegg: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen. Hovedstyret Forslag til vedtak: Dirigent: Bjørn Bergholt Referenter: Til å signere protokollen: Stine Sæle og Monika Mielnik Velges under generalforsamlingen Referat: Vedtak: Innstilt til å signere protokollen ble Anders Gullhag og Endre Bjørsvik Godkjennes av generalforsamlingen ved akklamasjon Sak 4: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Behandle halvårsberetninger fra Hovedstyret og Hyttestyret Hovedstyret og Hyttestyret Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte halvårsberetninger.

4 Hovedstyrets halvårsberetning 21. februar september 2012 Sammensetning Leder: Monika Mielnik (21. februar april 2012) Fungerende leder: Haakon Utby (25. april-18. september) Nestleder: Haakon Utby (21.februar april 2012) Fungerende nestleder: Karl Erik Overn (25.april september 2012) Økonomiansvarlig: Vegard Vamråk Kasserer: Svein Christian Wedum Styremedlem: Karl Erik Overn (21.februar april 2012) Styremedlem: Stine Cecilie Stangeland Sæle Styremedlem: Hilde Bjerkreim Styremedlem: Steinar Thorud Varamedlem: Aksel Kjetså Varamedlem: Tommy Rise Olsen Møtevirksomhet og representasjon Hovedstyret har i perioden hatt 12 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappsseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller i styret. Hovedstyret arrangerte en teambuldingstur til Flåkoia og Vekvessætra. Hovedstyret har overholdt sine pålagte oppgaver selv om leder Monika Mielnik trakk seg i mars og styret måtte iverksette en prosess med å finne en ny leder av styret. NTNUI har vært representert i Brukerutvalget med leder for brukerutvalget Monika Mielnik og Haakon Utby. Nevnte tillitsvalgte representerte henholdsvis NTNUI og Brukerutvalget i Driftsstyret for idrettsbyggene. Hovedstyret har ved tidligere leder Simen Vogt Svendsen og leder Haakon Utby vært representert i styringsgruppen for evaluering av trondheimsmodellen for studentidrett. Evalueringsrapport ble publisert den 10. september og brukes som utgangspunkt for videre arbeid. NTNUI har gjennom hovedstyret vært representert i dialogforum for idrettsprosjekter, et uformelt samarbeidsorgan mellom idrettsaktører i Trondheim. Hovedstyret har også vært representert på STIKs ting i april, årsmøte i Trondheim Idrettsråd i mars, NSIs forbundsting i mars, NIFs ekstraordinært idrettsting i Juni. Prosjekter AssistCo Salget av Hummel-bekledning har ikke stått til AssistCos forventninger. Det er enighet om at avtalen har potensialet til å være gunstig både for NTNUI og AssistCo, men at det er utfordringer knyttet til drifting av denne. Både NTNUI og AssistCo har elementer å jobbe med sett i lys av dette, frem mot en reforhandling av avtalen etter å ha løpt i 3 år,

5 GIP-Gløshaugen Idrettspark Siden vinteren 2011/2012 har Øyvind Myhre hatt ansvaret for vedlikeholdet av kunstgressbanen. Etter et møte baneutvalget hadde med han i vår, ble det bekreftet at banens stand har holdt seg bra gjennom vinteren. Samarbeidet med Øyvind Myhre vil derfor forlenges. Baneutvalget har siden vinteren jobbet med å innføre gode rutiner for renovasjonen ved GIP. Det har blant annet blitt inngått en avtale med NTNU Drift om ukentlig søppelhenting, samt gressklipping ved behov. Et annet tiltak som har blitt innført er at all leie av anlegget, er kontraktfestet. Dvs. at alle eksterne leietakere må forholde seg til de regler som gjelder for leie av GIP. Aktiviteten på fotball- og volleyballbanene har i denne perioden vært stor. I tillegg til at anlegget blir mye brukt av NTNUIs grupper, har baneutvalget merket stor pågang fra eksterne leietakere. Dette være seg leie til faste treninger, samt enkeltarrangementer. På basketbanen har det dessverre vært mindre aktivitet. Dette skyldes en reklamasjonssak(asfaltering av banen) med entreprenør Brende AS, og at basketkurvene ikke ble satt opp før i slutten av mai. Anlegg I forbindelse med arbeidet mot et tredje idrettsbygg er det tatt initiativ av SiT til en mulighetsstudie for tomten som prinsen kino i dag ligger på ved kalveskinnet. Parallelt med dette jobbes det med å undersøke muligheten for en plassering ved SP Andersensvei. Arbeidet fortsetter både internt i NTNUI men også opp mot andre involverte parter og gjennom dialogforum for idrettsprosjekt. NTNUI kjelleren NTNUI kjelleren er nå ferdig oppusset. Fredrik Rosenberg som har ledet oppussingen har gjort et bra arbeid og holdt seg godt innenfor de økonomiske rammene som ble satt for prosjektet. Hovedstyret setter ned et styret for NTNUI kjelleren som skal fastsette et regelverk for kjelleren og stå for drift og vedlikehold. NTNUIs promoteringsfilm NTNUI har, på initiativ fra Lars Gjølme i dansegruppa, satt i gang produksjon av en promoteringsfilm for NTNUI. Filmen finansieres med støtte fra NTNU rekruttering og rektorpotten i tillegg til bidrag fra HS. Første av flere versjoner av promoteringsfilmen er nå ferdig redigert og publisert. Promoteringsfilmen vil være til bruk for å gjøre NTNUIs tilbud kjent eksternt, så vel som til intern bruk. Forbundsting 2012 Forbundstinget for Norges studentidrettsforbund ble arrangert mars på Studenterhytta med totalt ca 60 deltagere. Studenterhytta ble brukt både til forhandlinger og sosialt samvær. Hovedstyret sto som teknisk arrangør og arrangementet var vellykket. SL 2013 Samarbeidet med SL 2013 er bra og man er i sluttfasen ved å utarbeide et mandat for SL 2013 som skal fungere som et dokument for avklaring av ansvar både for SL 2013 og videre studentleker arrangert av NTNUI. Gudenes natteliv Gudenes natteliv, årets NTNUI-fest, ble avholdt på Samfundet 3.mars. Det ble satt ned en komité før jul etter initiativ fra Kristin Vestmoen, tidligere styremedlem. Komiteen bestod av 5 personer deriblant et styremedlem. Festen var en stor suksess. Samfundet ble pyntet i svart, gult, grønt og rødt. De ulike gruppene fikk ønske seg vorslokale og ble fordelt på de ulike rommene rundt på Samfundet. Det ble arrangert en hinderløype og andre leker i rundhallen. Orienteringsgruppa bidro ved å arrangere et O-løp rundt på Samfundet. Samfundet var svært fornøyde med besøkstallene og NTNUI var

6 fornøyde med samarbeidet og selve festen. Vi håper at dette kan bli en årlig tradisjon. Det planlegges allerede en ny NTNUI-fest på nyåret. Kompetanse/sosiale arrangementer Overlappseminar og gruppeldersamling Overlappsseminar for det nye og gamle styret ble tradisjonen tro avholdt på Studenterhytta 24.februar, med påfølgende gruppeledersamling februar. Under overlappsseminaret ble styrene kjent med hverandre og fikk en innføring i hvordan NTNUI fungerer organisatorisk. Dette overlappsseminaret var svært nyttig, da de fleste i styret var helt nye og det var nødvendig med en grundig erfaringsoverføring. Til gruppeledersamlinga kom det ca. 70 personer. Helgens tema var motivasjon og Studenterhytta Stein Wesenberg startet lørdagens program med å holde et 4-timers seminar om motivasjon. Senere gav Nils Holte oss et innblikk i Hyttas historie, mens Renathe Jakobsen snakket om Hytta i dag og fram til 100-års jubileet. Christian Carson åpnet søndagen med et foredrag om motivasjon og Renathe Jakobsen fortsatte med å lede workshopen som omhandlet Hytta 2013, den store 100-års feiringa. Helgen ble en suksess med en sliten, men motivert gjeng som returnerte tilbake til byen. Halvårsberetning vår 2012 Hyttesjef: Sveinung Heide Vaskinn Visehyttesjef: Anna Helena Eidsvig Regnskapsfører: Ellen Stafne Western Kasserer: Pål Ivar Brekke Øl og Badstuoppmann & Arrangøransvarlig: Knut Arne Hildenes PR-ansvarlig: Anette Ask Web-ansvarlig: Lotte van den Berg.

7 Vedlikeholdssjef: Mads Lindberg Øvrige medlemmer: Brede Velde Jensen, Johan Lillestråle. Aktivitet: Fremdeles mange som bruker hytta som et samlingspunkt under skiperioden. Da blir hyttetilbudet benyttet i stor grad til middagsbesøk. Pågangen er størst på søndager i disse tider. Grunnet liten pågang på fredager, har vi valgt å legge arrangementer (fest-utleie) til disse dagene. Resultatet har vært oppløftende, og mange linjeforeninger/ntui-organisasjoner har benyttet seg av dette tilbudet. Å ha arrangementer ved helgeoppstart har hatt en positiv effekt på bruken av hytta. Bruken avtar gradvis når våren kommer, men vi har en stabil tilstrømning av turglade gjester i helgene, og mer svingende tendenser i ukedagene. Vi merker at majoriteten av studentene enten er eldre studenter, eller utvekslingsstudenter. Vi har laget en slagplan for hvordan vi igjen skal kapre de yngre studentene, slik at man skaper en studentradisjon hytta er en del av. Eksamensperioden var populær, og dette er et tilbud vi ikke regner med går av moten med det første. Økonomi: Studenterhytta feirer 100 årsjubileum i 2013, og dette merkes på vedlikeholdsutgiftene. Til tross for dugnadsinnsats fra styremedlemmer og andre frivillige har vi til stadighet større utgifter knyttet til dette arbeidet. Dette innebærer ting som: budsjettering angående oppussing av garderobearealer, nytt materiell (deriblant nytt kassaapparat) og planlegging om restaurering/riving av vertskapsbolig. Selv om planlegging av vedlikehold ikke har negativ innvirkning på nåværende egenkapital, setter dette en demper på hvor mye penger vi har til rådighet i forbindelse med småprosjekter som ble gjort iløpet av semesteret. Hytta har investert i relativt billige prosjekter utenom vedlikeholdsarbeid. Blant annet har vi sponset NTNU-studenter med økonomiske midler i forbindelse med bygging av badestamp som står på hytteeiendommen. Hytta har også gått til innkjøp av ny sofa i en av peisestuene, slik at vi holder inventaret oppdatert og i god stand.

8 Styret: Som tidligere har mangel på styremedlemmer vært et problem, noe som har gjort at de som har blitt sittende har måttet arbeide ekstra mye for at ting skal gå rundt. Dette går også utover hvor mye tid som er disponibel til opplæring av nye medlemmer. Vi har et stort behov for nye medlemmer, og vi arbeider aktivt med å rekruttere til høsten. Denne våren markerer slutten for to av veteranene i styret, noe som vil føre til en hektisk periode på høsten for de nye styrelederene. Fremtid: Det er fremdeles mye som gjenstår til høsten. Foruten økonomisk planlegging og gjennomføring må også styrevervene fylles, samtidig som den daglige driften blir vedlikeholdt. For å øke bruken av hytta i ukedager og helger før skisesongen starter har vi et ønske om økt bruk av blant annet sosiale medier, og generell tilstedeværelse ved studiestart for å markere oss som et tilbud for de nye studentene. Vi har også gått i dialog med UKA arrangørene og søker også andre partnere i forbindelse med vårt 100års jubileum. I første rekke kommer erfaringsoverføring til de nye ledervervene, samt opplæring av nye medlemmer, slik at vi ikke nok engang havner i den situasjonen vi har vært i de siste årene. Samtidig så er vi i full innspurt på planlegging av 100års jubileumet, dette blir en spennende høst for hytta. Anna Helena Strøm-Blakstad Devold Eidsvig (Ny) Hyttesjef Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 5: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Behandle halvårsregnskap fra Hovedstyret og Hyttestyret Hovedstyret og Hyttestyret Generalforsamlingen godkjenner halvårsregnskapene fra Hovedstyret og Hyttestyret. Økonomisk halvårsberetning for hovedstyrets regnskap Hovedstyret har i første halvår 2012 hatt driftsinntekter på kr 3,555 millioner og driftskostnader på kr 2,493 millioner. Ut fra disse tallene ser det ut til å være et foreløpig overskudd, men det må tas med i

9 betraktningen at store utgifter som overføring til gruppene og mosjonsutvalget ikke er ført i regnskapet per dags dato, disse føres først ved årsslutt. Altså kan et riktig bilde av resultatet først sees i helårsregnskapet. En del av gruppene og utvalgene har fått utbetalt forskudd av årets HS-midler, som de har fått innvilget gjennom budsjett. Dette fremkommer som en positiv gjeld i balanserapporten, i praksis en fordring. Halvparten av avskrivningen på Gløshaugen Idrettspark er ført så langt i år, det vil si kr Det har blitt betalt ett avdrag i tillegg til renter på lånet til SiT, i henhold til avtalen mellom SiT og NTNUI. Totalt beløp på kr ,62, der kr ,66 er kostnadsførte renter i 2011-regnskapet. NTNUI Hovedstyret Balanse periode 0-6 Periode 2012 Periode ,06 30, Tomter,bygninger og fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast ,00 0,00 1 Sum tomter,bygninger og fast eiendom ,00 0,00 Sum anleggsmidler ,00 0,00 Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, diverse effekter , , Varebeholdning, klær og materiell 0, ,00 Sum varelager og forskudd til leverandører , ,00 Kortsiktige fordringer Kundefordringer , , Bordtennis 3 113, , Kite 0,00 794, Lacrosse 0, , Orientering 0,00 0, Paintball ,50 0, Roing , , Skiskyting 0, , Tennis 0, , Tenshi-tsume 0, , Volleyball 0,00-900, Fordring sit , ,00 4 Sum kortsiktige fordringer , ,30 Kontanter bankinskudd o.l Kontanter, kasse , , Bankkonto, drift , , Bank, prosjekt 0, , Bank, hyttefond , , Bank, koiefond , , Bank, høyrentekonto , , Bank, skattetrekk 117,91 114,75 Sum kontanter bankinskudd o.l , ,69

10 Sum omløpsmidler , ,99 Sum eiendeler , ,99 Egenkapital Egenkapital , ,14 Sum egenkapital , ,14 Avsetning for forpliktelser Avsetning til prosjekt , , Avsetning til hyttefond , , Avsetning til koiefond , , Avsetning medlemskontingent 0,00 0,00 Sum avsetning for forpliktelser , ,29 Sum langsiktig gjeld , ,29 Leverandørgjeld Leverandørgjeld , ,82 Sum leverandørgjeld , ,82 Skyldige offentlige avgifter Utgående mva 25% , , Inngående mva 25% , , Inngående mva 8% 2 672, , Oppgjørskonto mva ,00 0,00 Sum skyldige offentlige avgifter , ,28 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld andre grupper og utvalg 0, , Aikido 0,00 0, Amerikansk fotball ,00 0, Badminton 0,00 0, Bandy 0, , Baseball og softball 0,00 0, Basket , , Capoeira 0,00 0, Cricket 9 326, , Dans , , Dykking 0, , Fekting 0,00 0, Fotball , , Friidrett 0,00 0, Frisbee ,30 0, Golf , , Håndball 0, , Innebandy , , Ishockey 0,00 0, Judo 0,00 0, Karate 0,00 0, Kite 794,50 0, Koiene d 0,00 0, Koiene g 0, , Lacrosse ,45 850, Langrenn , , Orientering ,00 0, Padling 0,00 0, Paintball 0,00 0, Qwan ki do 3 154,30 0, Ridning 0,00-0, Roing 0, ,00

11 Rugby 0,00 0, Seiling 0,00 0, Ski og fjell 0,00 0, Skiskyting 0,00 0, Skyting 0, , Snowboard 0,00 0, Squash 0,00 0, Svømming 0,00 0, Swing og folkedans 0,00 0, Sykkel 3 250,00 0, Tae kwon do 0,00 0, Telemark-alpint 0,00 0, Tennis , , Tenshi-tsume 2 855,00 0, Tindegruppa 0,00 0, Turn , , Volleyball ,50 0, Wa kwa chuan 7 000, , Wing chun 0,00 0, Gjeld medlemmer , , Gjeld andre idrettsforeninger, lag, etc 0,00 0, Gjeld sit ,00 0, Gjeld andre 0,00 0,00 Sum annen kortsiktig gjeld , ,06 Sum kortsiktig gjeld , ,52 Sum gjeld & egenkapital , ,91 Resultat Sum resultat , ,08 Sum balanse , ,08 NTNUI Hovedstyret Resultat periode 0-6 Periode 2012 Budsjett Salgsinntekt Salg av materiell, avgiftsfritt , , Salg av materiell, mva-pliktig 0, , Salg av materiell til gruppene ,00 0,

12 Sponsorinntekter , , Egenandel, reise (fra egne medlemmer) 0,00 0, Egenandel, stevne/arrangement (fra egne , , Tilskudd, nif 0, , Tilskudd, momskompensasjon 0, , Tilskudd, velferdstinget , , Tilskudd, særforbund (hver gruppes 0,00 0, Tilskudd, andre , , Tilskudd, vt ekstraordinær ,00 0,00 4 Sum salgsinntekt , ,00 Annen driftsinntekt Leieinntekter , , Inntekter fra andre grupper i ntnui ,01 0, Medlemskontingent jan-jun , , Medlemskontingent jul-des 0, , Avsatt medlemskontingent fra forrige år , , Andre avsetninger 0, , Gaver 0,00 0, Inntekter tilstelning/fest 0, , Diverse inntekter (benyttes helst ikke) -96,50 0,00 Sum annen driftsinntekt , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Varekostnad Innkjøp av varer for videresalg 0, , Sponsing av utstyr til grupper intern i 0, , Beholdningsendring 5 900, , Trener-/instruktørutdanning , , Kurs 3 837, , Prosjekter , ,00 14 Sum varekostnad , ,00 Lønnskostnad Lo/nho-ordning ,00 0, Egen pensjonsordning ,00 0,00 6 Sum lønnskostnad ,00 0,00 Avskriving på varige driftsmidler mm Avskrivning , ,00 16 Sum avskriving på varige driftsmidler mm , ,00 Annen driftskostnad Investering i varig anlegg/større 0,00 0, Leie av lokaler, tomt, etc , , Oppussing bygninger, lokaler 1 915, , Alarm, vakt, sikkerhet 0,00 0, Leie maskiner, inventar , , Datautstyr 0, , Programvare , , Serverdrift 9 147, , Reparasjon og vedlikehold , , Revisjon og regnskapshonorarer , , Økonomisk og juridisk bistand 0,00 0, Kontormateriell 8 757, , Kopiering 5 321, , Trykking , , Utgifter egne møter 6 916, ,00

13 Utgifter reise til andres møter 120, , Utgifter tilstelning/fest 306,00 0, Utgifter tillitsrepresentantsamlinger , , Utgifter ntnui orden , , Utgifter nsi forbundsting 9 461,71 0, Telefon 3 013, , Porto 263,00 500, Forbundskontingent 0, , Reklame/annonser/profilering , , Reklame/annonser/profilering, 6 596,00 0, Gaver 0, , Ntnui orden , , Premier 0, , Ekstrabevilgninger grupper 0, , Overføring gruppene 0, , Tilskudd mosjonsutvalget 0, , Sm-støtte grupper i ntnui 3 638,73 0, Forsikring 0, , Gebyr , , Diverse kostnader (brukes helst ikke!) 0,30 0, Tap på fordringer 6 500,00 0,00 Sum annen driftskostnad , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Sum driftsresultat , ,00 Annen renteinntekt Renteinntekter (kreditrenter i desember) 0, ,00 Sum annen renteinntekt 0, ,00 Annen rentekostnad Rentekostnader , ,00 18 Sum annen rentekostnad , ,00 Annen finanskostnad Avsetning prosjektmidler 0,00 0,00 Sum annen finanskostnad 0,00 0,00 Sum ordinært resultat før skattekostnad , ,00 Sum ordinært resultat , ,00 Sum årsresultat , ,00 Sum resultat , ,00

14 Hyttestyret legger frem sitt halvtårsregnskap: Regnskapet ligger fortsatt hos internrevisor. Den største inntekten er tilskuddet fra velferdstinget på ca kr kr. Regnskapet har en stor vedlikeholdspost, som vil bli større i år ettersom det er mye som er gammelt. Økt inntekt som følge av salg av alkohol og festutleie. Dette kan skyldes at utleiedag er flyttet fra torsdag til fredag. Kommentar fra Jens Sveen Frogner fra kk: Hva er grunnen til at dere er gått kr i overskudd? Svar fra hyttestyret: Støtten fra velferdstinget har kommet for hele året, mens lønnskostnad ene kun har kommet for halve året. Vedtak: Godkjent av generalforsamlingen ved akklamasjon. Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker Forslag fra Haakon Utby, leder av HS: Sak 6.1 trekkes grunnet ugrundig forarbeid og manglende informering under budsjettkriteriemøte. Ingen i generalforsamlingen protesterer.

15 Sak 6.1: Saksfremlegger: Endring av statutter for hovedstyrets budsjettkriterearbeid Hovedstyret Nåværende statutter: 4b: 85% dekning på konkurranseutgifter. Forslag til endring: 4b: 85% dekning på konkurranseutgifter med øvre tak på 500 kr per utøver per døgn. Forslag til vedtak: Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte statuttendringene. Saken trekkes. Sak 6.2: Saksfremlegger: Endring av statutter for NTNUI kjelleren Hovedstyret Forslag til endring: 1 Formål og bruk NTNUI kjelleren har som formål å fungere som et møtelokale og sosialt samlingspunkt for NTNUIs medlemmer. 2 Sammensetning av styret for NTNUI kjelleren Styret utpekes av NTNUIs hovedstyret og skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav 1 er kjellersjef. 3 Styrets arbeid Styret for NTNUI kjellerens har som oppgave er å fastsette regelverk for NTNUI kjelleren og lede drift og vedlikehold. Enhver endring i regelverket for NTNUI kjelleren må godkjennes av hovedstyret i NTNUI. Styret for NTNUI kjelleren plikter å rette seg etter de bestemmelser og vedtak som fattes av hovedstyret i NTNUI.

16 Styret for NTNUI kjelleren skal arbeide for at NTNUI kjellerens tilbud gjøres kjent for NTNUIs medlemmer. Styret for NTNUI kjelleren plikter å avlegge årlig rapport til hovedstyret før ordinær generalforsamling. Forslag til vedtak: Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte statuttendringene. Lovendringen godkjennes ved akklamasjon Sak 6.3: Saksfremlegger: Godkjenne ny lovnorm for NTNUI Hovedstyret Se vedlegg 1. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir hovedstyret fullmakt til å gjøre de nødvendige redaksjonelle endringene som utgjør forskjellen mellom NTNUIs lov og basislovnormen Kommentar fra Haakon Utby: Enten må NTNUI godta lovnormen, eller trekke seg ut av NIF. Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7: Sak 7.1: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Foreta nødvendige valg Valg av leder til Hovedstyret Valgkomiteen Generalforsamlingen velger den innstilte som leder i Hovedstyret. Innstilling: Haakon Utby Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7.2: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av nestleder til Hovedstyret Valgkomiteen Generalforsamlingen velger den innstilte som nestleder i Hovedstyret. Innstilling: Stine Cecilie Stangeland Sæle Vedtak: Godkjent ved akklamasjon

17 Sak 7.3: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av varamedlem til Hovedstyret Valgkometeen Generalforsamling velger de innstilte som varamedlem i Hovedstyret. Innstilling: Magnus Hove og Monika Mielnik Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7.4: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av hyttesjef til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Hyttesjef i Hyttestyret. Innstilling: Anna Helena Eidsvig Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7.5: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av visesjef til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Visesjef i Hyttestyret. Innstilling: Brede Velde Jensen Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7.6: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av kasserer til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som kasserer i Hyttestyret. Innstilling: Anne Kari Meisingset Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7.7: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av Ø log badstuoppmann til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som ø log badstuoppmann I Hyttestyret.

18 Innstilling: Knut Arne Hildenes Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 7.8: Saksfremlegg: Forslag til vedtak: Valg av Valgkomiteen Hovedstyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Leder av Valgkomiteen. Innstilling: Leder: Anders Hauge Løge Medlem: Ellen Skjønsfjell, Silje Neteland Varamedlem: Jens Sveen Frogner Vedtak: Godkjent ved akklamasjon Sak 8: Eventuelt Innspill fra Hanne Ersdal fra Volleyball: Hvorfor ble ikke innkallingen sendt ut 4 uker for generalforsamlingen? Svar fra Haakon Utby, leder: Siden dette er en ekstraordinær generalforsamling, sendes innkallingen ut sammen med sakspapirene. Dette skal skje 2 uker for generalforsamlingen. Beretning fra Jens Sveen Frognes fra kk: Hovedstyret har gjort en bra jobb, på tross av en turbulent start. Det er mye som skjer i NTNUI nå, blant annet arbeid med nytt idrettsbygg. Evalueringsrapporten av Trondheimsmodellen er publisert, og det ønskes også at rapporten publiseres på NTNUI sine nettsider. Leder i Volleyball, Hanne Ersdal, ytrer et ønske om at gruppeledere inkluderes i prosessen dersom det trengs hjelp og støtte Sak 9: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta

19 Vedlegg 1: Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL)

20 (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Norges teknisk-naturvitenskaplige universitets idrettslag 1, stiftet 21. April 1998 (dato/år), med senere endringer, senest av 17. Februar 2009 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 20. Februar I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 3 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av Trondheim idrettsråd 4. 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

21 (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. 4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

22 (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 5 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 6 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 6 Se forskrift til NIFs lov 2-4.

23 (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene 7. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 7 For eksempel skyldig kontingent.

24 (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget (1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 9 8 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7.

25 9 Inhabilitet (1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før

26 spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 10 eller ved fjernmøte 11. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. 10 For eksempel møte per e-post. 11 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

27 III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

28 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar 12 måned. (2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 12 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år.

29 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal 13 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) 14 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan Foreta følgende valg: 17 a) Leder og nestleder b)...styremedlem 18 og.. varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer 19 e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 14 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 16 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.. 17 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 18 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 19 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

30 (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.. 16 Stemmegivning på årsmøtet (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært årsmøte

31 (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b) Vedtak av styret i idrettslaget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 20 mellom årsmøtene. (2) Styret skal: 21 a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak. 20 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. 21 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget )

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år).

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19)

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Loven LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB, Stiftet 20 mai 1996 Vedtatt av LFK årsmøte 20 mars 2013 (Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets den 1204 2013) I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING Lov for Sagene Idrettsforening 1, stiftet 21.07. 1921, med senere endringer, senest av 12.06.2012 godkjent av Oslo idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Årsmøtesaker 2013. Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Årsmøtesaker 2013. Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Årsmøtesaker 2013 Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim Vår hovedsponsor gjennom mange år: Hovedstyret har behandlet den nye lovnormen med tillegg for Allianseidrettslag. Det er tilført ny 2B Idrettslagsallianse

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb 1, stiftet 4. mai 2011, med senere endringer, senest av 25. april 2013. godkjent av Akershus idrettskrets den 22. juni 2011. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012.

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. Lov for 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Hånes Idrettsforening Stiftet 9 mars 1978

Lov for Hånes Idrettsforening Stiftet 9 mars 1978 Lov for Hånes Idrettsforening Stiftet 9 mars 1978 Lov vedtatt av årsmøtet 12 mars 1995 Godkjent av Idrettskretsen og Norges Idrettsforbund 19 sept. 1995 Endret 19 feb. 1998 ( 9-12-14-15 ) Endret 19 mars

Detaljer

LOVER FOR FOTBALLAGET FART

LOVER FOR FOTBALLAGET FART LOVER FOR FOTBALLAGET FART Lov for FL FART, stiftet 28.februar 1934, med senere endringer, senest av årsmøte 13.februar 2013 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915.

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Side 1 Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Vedtatt 1.april 1915 med senere endringer, senest 11. mars 2013. Endringer godkjent av Akershus Idrettskrets (dato) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Paragraf

Detaljer

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917.

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. Vedtatt 4. desember 1954, senest 3. april 2013. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den (24.01.2013). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 FORMÅL (1) Geilo Idrettslags

Detaljer

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011)

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) Lov for Helset Idrettsforening, stiftet 4. februar 1986, med senere endringer, senest av 11. november 2013, godkjent av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hitra idrettslag 1, stiftet 12.01.1979, med senere endringer, senest av 02.03.2015 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Sylling idrettslag 1, stiftet 27. november 1927 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm Vedlegg forslag til lovnorm Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Gresvik IF s lover vedtatt på årsmøte 4. mars 2012

Gresvik IF s lover vedtatt på årsmøte 4. mars 2012 Gresvik IF s lover vedtatt på årsmøte 4. mars 2012 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

Lov for Egersund Dykkeklubb

Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb, stiftet 19. oktober 1974 Vedtatt med senere endringer, senest av 22.02.2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets 28.02.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB LOVER FOR UISK 05. februar 2013 LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB Lov for Ullensaker Issportklubb, stiftet 15. mai 2012, godkjent av Akershus idrettskrets den (fylles ut etter godkjenning.). I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Tromsø Svømmeskole skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hesseng idrettslag 1, stiftet 14.9.98, med senere endringer, senest av årsmøtet 2013 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Oslo Pistolklubb 1, stiftet 1. juni 1922, med senere endringer, senest av 13. mars 2013, godkjent av Oslo idrettskrets den 20. februar 2014 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19. Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.04/2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Stridsklev Idrettslag 1 Stiftet 6. juni 1977 Med senere endringer, senest av 28. februar 2012 Godkjent av Telemark idrettskrets den 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Hedrum Orienteringslag 1, stiftet 28/1 1966, med senere endringer, senest av 5/3 2012 godkjent av Vestfold idrettskrets den 26. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer