ORD FRA ARKIVET VÅRT. MENINGER OM MEDIER del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORD FRA ARKIVET VÅRT. MENINGER OM MEDIER del 2"

Transkript

1 ORD FRA ARKIVET VÅRT er et utvalg artikler fra AS Norske ord & bilder. (Int.) - NB: Dette er ikke nyhetsstoff noe av det er snarere historisk, i hvert fall fra pre-webperioden. MENINGER OM MEDIER del 2 Etterhvert som vi tar mediene til oss, er de ikke lenger «nye medier». Vi har vært med på introduksjonen av en rekke nye medier, fra nærradio og video til web og andre interaktive medieformer. Forskjellene er mindre enn du tror. NRK, Norden, nye medier. Nordiske allmennkringkasterne og nordiske teleselskaper vil etablere en felles, åpen standard for mottak av digitale signaler for hele Norden, og dermed én set top boks. Nu går alt meget bedre Lokalkringkasting gikk underskudd på nesten 120 mill. kroner, viste den første samlede omsetningsstatistikken. Lokalfjernsyn sto for 95 mill. av underskuddet. Bare fire av 26 lokal-tv selskaper gikk overskudd.. Pressen eller pungen? Fighten tok ti-femten år, men til slutt ble redaktørplakaten obligatorisk i Fagpressen, og fagbladene fikk plass i det gode selskap sammen med de andre presseorganisasjonene i Norsk Presseforbund. Ringerikingen rimer ikke. Trenger Ringerike kommune gi ut egen informasjonsavis? Kommuneavisa Ringerikingen leses ikke av ungdom, og forteller leserne hva de allerede har fått vite i lokalavisa. Framtida á la Toffler Alvin og Heidi Toffler har gjennom en rekke bøker som populariserer utviklingen i samfunnet også skapt fagbegreper som "informasjonskrig". Bøkene er også oversatt til norsk.future Shock, The Third Wave og Powershift. Strategi 6 : Tribalismen tar over. Organisasjonslivet er i endring. Også på fagfeltet kommunikasjon deles det nå ut nøkkelkort. Der det trengs torg med fri flyt av informasjon, bygges det elfenbenstårn og høye dørterskler. Ikke gå i generasjonsfella! Jeg trodde den var for sær... det satt jo gamle mennesker i juryen. Men de må ha falt for den, sa Gullruten-prisvinneren. Heisan her er det en som må passe på før generasjonsfella smeller igjen. Dette er en av artikkelsamlingene våre. En oversikt over de øvrige finnes på

2 NRK, Norden, nye medier av Øystein Hagen Ingen har hørt så mykje skitprat og tomme ord om nordisk samarbeid som eg, sa NRKs konsernsjef Einar Førde under den norske IFA-pressekonferanse i Berlin. Han var forventet å ville snakke mest om DAB, men Førde hadde mer på lur. Dialog som føres mellom NRK, TV2 Norge, Sveriges Radio, YLE i Finnland, Danmarks Radio, TV2 Danmark, MTVog RUV som programselskaper på den ene siden av bordet og tele- og distributørselskapene TeleDanmark, Teracom, Telia, Finlands Telecom, Islands Telecom og Telenor på den andre siden, kan komme til å føre til at Norden i fellesskap går inn for en åpen set top boks standard allerede i høst. Nordiske allmennkringkasterne og nordiske teleselskaper vil etablere en felles, åpen standard for mottak av digitale signaler for hele Norden, og dermed én set top boks. Dekoder Nicholas Negroponte, multimediaguru ved MIT-universitetet, har kalt overgangen fra analog til digital i alle sammenhenger for «the digital switch.». For de store kringkasterne i nasjonal sammenheng handler det om å få digital kringkasting både radio og TV, overstått så fort som mulig. Her ligger det store muligheter, men også konkurranse på kniven etterhvert som det ene monopolet etter det andre forsvinner. Mellomøprogramselskaper og kringkastings- og telekom-distributører blir konkurransen samtidig global og mye mer lokal. En set top boks er akkurat hva navnet sier: En boks som settes oppå fjernsynsapparatet, med en spesiell oppgave. Set top boksen alle snakker om nå skal ta på seg jobben å oversette et kodet, digitalt signal til lyd og bilde som kan sees og høres fra TV-skjermen. Det er en dekoder av et kryptert, digitalt fjernsynssignal som kommer hjem til folk enten via satellitt, kabel eller DVB-T. Sistnevnte kalles i dagligspråk jordbundet, etersendt digital-fjernsyn. En boks - et Norden En felles og åpen standard for set top bokser kan være begynnelsen på at Norden opptrer med samlet markedsmakt med over 22 millioner teknologikåte skandinaver i ryggen. Det gir, mildt sagt, en helt annen innflytelse i verdensmarkedet enn noen av de nordiske landene er vant til. I denne sammenhengen er det Philips, Thomson og EU som har representert Europa versus japanske og amerikanske industriinteresser. Norge og de andre nordiske landene har vært av liten interesse og betydning. Vi har vært for små, trass at de nordiske land i mange sammenhenger er ivrigst på å ta nye muligheter datamaskiner, GSM-telefon og Internett er tre eksempler i bruk. Med et samlet marked og standardkrav som representerer vel 22 millioner i alle de nordiske landene, blir det noe annet. Kampen om hvilken kryptering, datakode og teknologi set top boksen og digitalt fjernsyn skal inneholde er en helt sentral fight i sammensmeltingsprosessen mellom medier, data og telekommunikasjon. Hva forbrukerne er tjent med er det ingen tvil om. Vi vil ha én stan-

3 dardisert set top boks som kan dekode alle kanaler og programmer fra eter, satellitt og kabelsendinger. Skrekkbildet her er jo at seerne tvinges til å ha set top bokser oppå hverandre, avhengig av hvilke kanaler og kilder vi ønsker å benytte. Det er ingen tjent med: Da dør fjernsyn før det blir digitalt, og andre «kringkastingsformer» tar over. ( For fagbladet «Kanal» som gis ut av Norsk lokal-tv forbund, i 1997.) Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

4 Nu går alt mye bedre av Øystein Hagen I fjor hadde lokalkringkasting et underskudd på nesten 120 mill. kroner, viser den første samlede omsetningsstatistikken. Lokalfjernsyn sto for 95 mill. av underskuddet. Bare fire av 26 lokal-tv selskaper gikk overskudd. Statens medieforvaltning har stått for utregningen. Nu går alt mye bedre, men ennå er det lagt igjen. Klokkertro Da kjøret med å trekke sammen lokal-tv til et felles og samkjørt nettverk av fellessolgt riksreklame, diskuterte reklameviterne om det overhodet kunne være noe marked i det. Lars Glans i Reel Image kom opp med en prognose for at lokal-tv ville omsette for 150 mill. kroner i året. A-pressen bygget på disse rognosene, som var starten på den harde konkuransen mellom A-pressen, TV Norge og TV3 om lokal-tvs gunst. TV2 var også på banen, sammen med NFL, husker vi i et hektisk forsøk på å lansere Norgeskanalen.Etter mange viderverdigheter trakk TV Norge det lengste strået. TV Norges behov var enkelt, tydelig og ytterst til stede her og nå. Det var snakk om å benytte de mulighetene lokal-tv tilbød for videreutsendelse for å øke TV Norges distribusjon og seerpotensial. Som følge av det også inntjeningsmuligheter på reklame. Reklameinntekter TV Norge kjøpte seg økt seerpotensial, og mente konkurransen førte til at avtalene ble for dyre. Ser en nøyere på TV Norges utvikling, både som kringkaster og i omsetning, har investeringen vært lønnsom. Det kan være lurt å ha i bakhodet når en vurderer tallene i undersøkelsen Statens medieforvaltning har gjort. TV Norge er den klart største bidragsyteren til lokal-tv og betalte gjennom avtalene omlag 70 av de 151,5 millionene lokal-tv tjente inn i fjor. Den direkte reklameomsetningen var 62,5 mill. kroner, og sponsing som i mange sammenhenger bare er et annet navn for reklameinntekter var på 8,8 mill kroner. Det TV Norge betaler er kanaliserte reklamepenger, tjent inn via økt seerpotensial på riksreklame. De lokalt tjente reklaminntektene utgjør altså den andre halvparten av inntektene, med unntak av 7,4 mill. kroner som er tjent inn på bingo. Halvparten på indirekte riksreklame, resten på lokal-reklame? Ikke verst. (Drygt ti år etter at lokalradio og -TV er i gang med reklame som finansiering, er det også begynt å komme ordentlig statistikk for disse mediene. Her var det Statens medieforvaltning som, rosverdig nok, hadde tatt initiativet til å få rene tall på bordet. Jeg skrev om denne saken for 4-5 forskjellige fagblader, og husker ikke akkurat hvor denne sto. Året var 1997.)

5 Pressen eller pungen? av Øystein Hagen Fighten tok ti-femten år, men til slutt ble redaktørplakaten obligatorisk i Fagpressen, og fagbladene fikk plass i det gode selskap sammen med de andre presseorganisasjonene i Norsk Presseforbund (NP). Redaktør Finn Stoveland var fornøyd. Inntil et og annet skjedde som tente ham igjen: Er lommeboka vår ledestjerne nå? spør han. Etter at flere lærerorganisasjoner fusjonerte for noen år siden, ble Finn Stoveland dobbelt fagpresseredaktør. Skoleforum endret navn til Skolefokus, og Spesialpedagogikk ble et spesialtidskrift. Stoveland er ansvarlig redaksjonsleder for begge. Nå er han en smule forbannet. Ikke stueren Jeg kom til Fagpressen etter flere år som lærer, og som en mye brukt frilanser på sport og jazz i blant annet NRK, Vårt Land og NTB. Redaktørplakaten var en selvfølge for fagpressen også, trodde jeg, da jeg ble redaktør for Skoleforum. Derfor ble jeg ikke lite overrasket og forfjamset over å oppdage at det slett ikke var tilfelle. Å få gjort Redaktørplakaten obligatorisk var et strev som det tok nesten femten år å fullføre. Tidligere så omgivelsene, og kollegene i de andre presseorganisasjonene på Fagpressen som et miljø med gode middager og hyggelig selskap. Vi ble ikke regnet som stuereine av andre journalister. De så oss som markedsførere for de næringsinteressene og organisasjonene som ga ut fagbladene. En formell gjennomføring av Redaktørplakaten fjerner ikke dette stemplet hvis vi ikke også i praksis viser at vi mener det. Vi blir ikke automatisk stuereine før vi i praksis er det. Fortsatt ser vi latterliggjøring hvor det er kuriøse bladnavn, og ikke journalistikken og produktet vi leverer, som er hovedsak når Fagpressen omtales. Men er ikke det viktigste at formalitetene kommer på plass? Stoveland synes ikke det. «Rett i søpla» Fagpressen er landets eldste presseorganisasjon, og jubilerer i år. I jubileumsåret, og etter at redaktørplakaten er innført, kreves det alt for lite av de som blir tatt opp som nye medlemmer, konstaterer han. Han spør hvorfor Fagpressen skal bruke krefter på å bygge opp sitt eget kompetansesenter i stedet for å bruke Institutt for Journalistikk som har gjort jobben allerede. Han registrerer at når Fagpressen profilerer seg med en ny pris, er det annonsørene som prises. Også blant de øvrige prisutdelingene ser han det kommersielle motivet som en rød tråd: Ikke et vondt ord om opplagssuksessen Dine Penger. De har oppnådd store lesertall, og jeg unner redaktørene hver krone. Men er Dine Penger redaksjonelt bedre enn Kapital og Økonomisk Rapport? Krever det noe mer av leserne, og utmerker det seg på noe vis som redaksjonelt nyskapende? Stoveland mener årets fagpressepriser over hele fjela favoriserer dem som får pengene til å yngle, og ikke dem som utmerker seg

6 ved nyskapende, redaksjonell innsats. Han spør dessuten om det ikke var slik at fagbladene skulle vurderes ut fra egne forutsetninger, og ikke ut fra pungens høyde over havet. Og det er mer: Selvfølgelig er det fint at Fagpressens historie kommer ut i jubileumsåret. Men hvorfor skal vi belemres med badmintonballer, penn og post-it blokker og tilbud om å kjøpe bager og paraplyer? spør han, og sier klart fra hva som skjer når slike utsendelser når hans revir: De går rett i søpla. For husfreden Finn Stoveland ivrer for å ikke la seg lokke i samme tabloide parveny-takras som Akersgata. Norge er tabloid nok. Han vet at han kan bli for ivrig, men mener at etter mange års innsats for Fagpressen i mange sammenhenger blant annet i arbeidet med å konkretisere og få gjennomført Fagpressens redaktørplakat - bør det han sier tillegges vekt. Skolefokus fikk Fagpresseprisen i 1988, og har hele tida hevdet seg blant de mest markante, såvel i fagbladenes selskap som et blad andre medier helst velger å hente saker fra. Skolefokus har prioritert den gode saken, og strevet etter en journalistisk vri. Bladet hadde ikke vært hva det er for leserne om vi hadde prioritert markedsføring og glanset layout, mener Stoveland. Han vil gjerne bidra med noe konstruktivt i tillegg. Kunne det ikke vært en idé å gi fagpressepriser i klasser der organisasjonsbladene ble skilt fra frittstående fagblader, for eksempel? Sluttsalven kommer: Nå har vi sjansen til å vise at den nedlatende holdningen overfor Fagpressen og bladene våre er urettferdig. Jo, vi er stuereine. Vi forvalter journalistiske ressurser og spesialkunnskap. Visst kan vi hevde og markere oss, men da må vi ikke være så ynkelige at vi fisler og ikke tør å ta en fight for den redaksjonelle fanen. Det kan komme til å koste Fagpressen et medlem eller to, men det er det verdt. Det forplikter å ha fått Redaktørplakaten på plass og medlemskap i Norsk presseforbund, for sier han. Men stopper, og holder tann for tunge. Nylig skrev han leder som personlig brev til kirkeminister Jon Lilletun. Det er best å holde «helvete!» for seg selv, for husfredens skyld. Eller kanskje ikke, hvis det er det som må til. (Intervju for Fagpressenytt, 1998.) Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

7 Ringerikingen rimer ikke av Øystein Hagen Ringerike kommune har innbyggere, og satser på fire kanaler for å gi informasjon. Kommunens informasjonsavis Ringerikingen kommer hver annen måned. Lokalavisa Ringerikes Blad leses av nesten alle. Trenger Ringerike kommune gi ut egen informasjonsavis? Hver uke har kommunen informasjon på annonseplass i lokalavisa Ringerikes Blad. Informasjonsavisa Ringerikingen leses ikke av ungdom, og forteller leserne hva de allerede har fått vite i lokalavisa. Er det da riktig av kommunen å satse penger på den for «selge» kommunen til innbyggerne? Det er etablert en opplysningstjeneste, Publikumskontoret. Kommunens egne internettsider skal være på plass om ikke altfor lenge. Politikerne bestemmer Er en kommune på Ringerikes størrelse generelt tjent med å gi ut egen informasjonsavis? Og er akkurat Ringerike kommune tjent med det? Spørsmålet kom på formannskapet saksliste som en av de første sakene i det nye året. Som informasjonsleder i Ringerike kommune har jeg vært usikker på om det var riktig å satse på Ringerikingen, sier Inger Moe. Jeg var ikke selv med på å ta denne beslutningen, og jeg har spurt meg om Ringerikingen først og fremst gir innbyggerne god informasjon, eller om den mer forsøker å profilere kommunen positivt å «selge kommunen» så og si. Hun understreker at det er en politisk beslutning hvorvidt kommunen skal sette av penger på budsjettet til Ringerikingen eller ikke. Hennes kritiske spørsmål er informasjonsfaglig begrunnet. Beslutningen om kommunen skal fortsette å gi ut informasjonsavisa eller ikke er det opp til de folkevalgte å ta. Den beslutningen er sannsynligvis tatt når Inforum kommer ut. For å få fakta å bygge på, bestilte kommunen en leserundersøkelse fra Høgskolen i Buskerud (HiB): Ved første blikk får Ringerikingen veldig gode karakterer, sier Inger Moe. Hun peker på at 80,5 prosent av innbyggerne kjenner til informasjonsavisa, og at over halvparten sier de leser eller blar i den. Tre av fire sier de har nytte av informasjonsavisa. Likevel er Moe skeptisk. Det er også høgskolelektor Kåre Sandvik fra HiB, som har skrevet rapporten. Leser lokalavisa Ringerikingen leses minst av ungdom mellom 15 og 20 år. På klart spørsmål foretrekker flere å få informasjon fra kommunen via den ukentlige fellesannonsen i Ringerikes Blad - og de har fått den kommunale informasjonen i lokalavisa allerede når Ringerikingen blir distribuert. Mens bare tre av ti innbyggere egentlig leser artiklene i Ringerikingen leser over halvparten av innbyggerne kommunens fellesannonse i lokalavisa. 93,9 prosent av innbyggerne leser Ringerikes Blad. Undersøkelsen viser at bare 15 prosent av Ringerikes innbyggere leser informasjonsavisa like grundig.

8 Stort sett når informasjonen fra kommunen bedre ut via lokalavisa enn via kommunens egen informasjonsavis. De kommunen måtte ønske å nå fram til fordi de ikke leser fellesannonsen i lokalavisa, leser ikke Ringerikingen heller. Dette dreier seg særlig om ungdom under 30. Når vi ser disse sammenhengene må vi spørre oss om det er klokere å bruke midlene til å utvide annonseringen i lokalavisa, og kanskje supplere annonsebudskapet i dag med kortnytt fra kommunens aktiviteter, sier Moe tankefull. Hva gjør kommunen for å nå ungdom i kommunen med informasjon? I løpet av året skal kommunen ut med egne internettsider. Det er en langsiktig investering. I utgangspunktet regner vi med at omlag en av fem husstander i Ringerike kommune har tilgang til internettet, og derfor kan få informasjon fra kommunen via den kanalen. Om få år vil de fleste husstander være på nett. Vil ikke det samme Internett gir muligheter for å legge ut kommunale søknadsskjemaer slik at de kan fylles ut interaktivt. Nettet gir også andre muligheter for en raskere og mer effektiv kommunikasjon som både kan gi innbyggerne lettere tilgang til kommunale tjenester og påvirkning av kommunens beslutninger og som kan føre til mindre papirflom og byråkrati i kommunens administrasjon. - Hvordan vil Internetttilbudet bli mottatt, tror du? Vi har spurt om dette.også her er det et visst sprik mellom hva brukerne foretrekker og hva kommunen vil legge ut. Blant dem som har svart på undersøkelsen, få interessert i oversikt over hvem som sitter i styrer, råd og utvalg, med presentasjon av representantene. Sakslister og referater fra politiske møter er det heller ikke mange som vil ha. Derimot er det stor etterspørsel etter informasjon om kommunens tjenester, og hva de koster. Brukerne vil ha telefonkatalog med direkte innvalgsmulighet til hvem som gjør hva i Ringerike kommune. De ønsker oversikt over kulturtilbud, og nyheter fra kommunen. ULIKE VALG Ringerike er bare en av mange kommuner som har valgt å gi ut egen informasjonsavis. Det kan være høyst ulike grunner for et slikt valg, og spørsmålet om det er en lur disponering av kommunens midler kan være forskjellig fra kommune til kommune. Inforum har tidligere skrevet om Bærum kommunes informasjonsavis. Kommunen fant ut av ved å samle all informasjon kommunens forskjellige etater annonserte i lokalavisa Asker og Bærum Budstikke kunne det kommunen årlig betalte for annonsene finansiere utgivelse av en egen informasjonsavis, Bæringen, som ble sendt ut til

9 alle husstander i kommunen. På oppdrag fra Bærum kommune evaluerte Feedback Research i fjor høst om satsingen hadde vært vellykket. Reaksjonen fra Bærums innbyggere var overstrømmende positiv. Bæringen hadde oppnådd en trofast leserskare som trodde på avisa. Og kommunen fikk ut mer informasjon til innbyggerne for omtrent samme økonomiske innsats som tidligere. Dessuten hadde lokalavisa såpass sterkt økonomisk fundament at frafallet av annonseinntekter fra kommunen hadde liten betydning for videre drift av lokalavisa. Asker og Bærum Budstikkes redaktør tok derfor kommunens satsing på Bæringen med fatning. Dette er også et moment for kommuner som vurderer egen informasjonsavis, og i praksis risikerer å fjerne stillinger som gir kommunen netto skatteinntekter med stillinger som belaster kommunens budsjett. I flere Østfoldbyer gir kommunene også ut egne informasjonsaviser. I Fredrikstad legges redaksjonelle prinsipper til grunn for artiklene i byens informasjonsavis «Plankebæreren». Beslutningen om egen informasjonsavis for Fredrikstad er fattet på omtrent samme grunnlag som for Bæringen. I Halden ble kommunens informasjonsavis etablert for å være en politisk motvekt mot den lokale arbeiderpartiavisa Halden Arbeiderblad. De borgerlige politikerne med flertall i bystyret sa de følte seg regelrett mobbet av lokalavisa, og etablerte en politisk avis for å ta til motmæle. Å etablere en kommunal avis på dette grunnlaget har fagfolk såvel innen journalistikk som informasjon sett på med stor skepsis for å si det mildt. (Artikkelen på trykk i Inforum i og web-sidene som informasjonssjefen henviser til er nå oppe.) Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

10 Framtida á la Toffler av Øystein Hagen Alvin og Heidi Toffler har gjennom en rekke bøker som populariserer utviklingen i samfunnet også skapt fagbegreper som "informasjonskrig". Bøkene til dette forfatterparet beskriver samfunnsforandringen fra industrisamfunn til informasjonssamfunn Sosiolog- og forfatterparet Toffler har hatt stor innvirkning på samfunnsforskningen, og havner lett i fagbåsen futurologer når de omtales av andre forskere. De har utarbeidet forklaringsmodeller som har vært til stor nytte i mange fagretninger innen samfunnsforskningen, og presentert sine synspunkter og oppdagelser i tre hovedverk: Future Shock, The Third Wave og Powershift. Bøkene er også oversatt til norsk. Tre bølger I disse bøkene finnes den tofflerske forestillingen om hvordan samfunnet har utviklet seg. Gjennom tre massive "bølger" har menneskesamfunnet gått fra agrarsamfunn til industrisamfunn til informasjonssamfunn. I hver av de tre hovedepokene arter makt og inflytelse seg annerledes, ut fra visse spesifikke kjennetegn. Den dominerende maktfaktor i agrarsamfunnet er eiendom og land. Når samfunnet endrer seg til in dustrisamfunn fortsetter eiendom å være en maiktfaktor, men kapital blir likevel viktigere jo lenger utviklingen skrider. Selv om både eiendom og kapital er sentrale maktfaktorer også i informasjonsamfunnet, blir informasjon og kunnskap gradvis den viktigste. Særpreget ved informasjon og kunnskap som maktfaktor er at verdien øker ved at makten blir delt. Uten denne innsikten blir det uforståelig hvorfor Internet og annen elektronisk informasjonsformidling har fått og får så stor samfunnsbetydning. Dette peker også på hvordan de sosiale skiller vil arte seg i framtida: Ut fra tilgangen til rask, presis og relevant informasjon. Informasjonskrigene I Heidi og Alvin Tofflers nyeste bok, War and Anti-War, med undertittelen Survival at the dawn of the 21st Century, forsterker de to argumentasjonen om informasjon som maktfaktor. Med påvisning i strategiske omlegninger i USAs militærvesen før oljekrigen i Gulfen viser de hvordan den viktigste arenaen for Gulfkrigen ikke var slagmarken, men media. Samtidig presenteres en rekke andre eksempler på "informasjonskrig" i stadig økende omfang i alle sektorer i samfunnet. Ny, billigere og lettere datateknologi og mer utbredte nett forsterker "informasjonskrigene", samtidig som den digitale teknikken åpner muligheter for elektroniske motorveier. Andre, nye informasjonstyper øker flommen av informasjon i samfunnet. Det er både demokratiserende og anti-demokratiserende trekk i den utviklingen Toffler beskriver. Valg av vinkling Akkurat nå er forholdet mellom de funksjonshemmedes organisasjoner og staten i fokus. Dermed blir det relevant å bruke dette eksemplet på "informasjonskrig", selv om de funksjonshemmede ikke

11 akkurat er blant de mektigste "informasjonskrigerne". Det er verdt å merke seg at minst to tilleggsfaktorer må til for at bedre faktakunnskap skal gi framgang på "slagmarken". Selvfølgelig må faktakunnskapen være sann, men den må også vinkles relevant. I dette aktuelle tilfellet er det verdt å merke seg hvilke eksempler Norsk Handicapforbund velger å rette oppmerksomheten mot. De angår "alle": Foreldre som får omsorgsbelastning med handicappede barn og barn som får plutselig oppdager merbelastningen ved gamle foreldre som trenger innleggelse på institusjon er slikt alle kan oppleve. Dermed vinkles altså informasjonen ikke ut fra de funksjonshemmede som særgruppe, men som en gruppe de aller fleste av oss før eller senere kan bli "medlem" av. Samme observasjon kan man trekke når det gjelder eksemplet med unge som havner på aldershjem etter en trafikkulykke: Det kan skje oss alle. I en "informasjonskrig" hanlder det bl.a. om å engasjere oponionen ut fra egennytte, tvert imot det foreldete idéen om veldedighet, som konseptuelt bygger på at behovet for hjelp er noe som angår "de andre, ikke oss. Om man fortsatt skal holde seg i samme miljø kunne det være interessant å vurdert om ikke fjorårets krise i Norges Blindeforbund kunne tilskrives at organisasjonen ikke har klart å modernisere sin appell... Timing Det er ikke de funksjonshemmede som interessegruppe som er de sentrale informasjonskrigerne hverken i Norge eller resten av den vestlige verden. Tydeligst kommer informasjonskrigene til syne i maktkampen mellom leverandør og forhandler i varehandelen, elektronikkmarkedet og media. Moderne kassasystemer i varehandelen registrerer ikke bare pris på en vare, men når den er solgt, langt på vei hvem som har kjøpt den etc. Overgangen fra manuell inntasting av prisen i et mekanisk kassaapparat til datasystemer som registrerer og gir forhandlerleddet langt mer kunnskap om varesalget enn tidligere har endret maktbalansen mellom leverandør og forhandler. Den fokuserte konkurransen mellom de store varehusene kommer best fram i media, men det er faktisk langt mer interessant å se på hvordan kunnskapssystemene som er tatt i bruk i REMA, RIMI, MEGA osv. har tvunget engros- og leverandørleddet i kne. Nå er det den gamle kolonialhandleren på hjørnet som dikterer betingelsene i dette markedet, så fremt han har sluttet seg til en av de store kjedene. Disse kjedene var utenkelige før de digitale registreringsmetodene ble tatt i bruk. Timing, å beherske tidsfaktoren og framdriften, er også helt avgjørende. Uten å blande oss inn i diskusjonen om hvorfor Norge stemte nei til EU mens Sverige og Finnland stemte ja, kan det være interessant å se samfunnsdebatten om EU i en informasjonskrig-modell. Da blir det særlig interessant at meningsmålingene i Sverige et åar

12 måneder etter folkeavstemningen der viser at det nå er like sterkt nei-flertall i Sverige som det var i Norge da folkeavstemningen gikk av stabelen her. Tech er drivkraften Forutsetningen for at slike "informasjonskriger" oppstår er framveksten av personlige datamaskiner, nye teknisk baserte distribusjonsformer og internasjonale nett. Det kan fortone seg som litt av en selvmotsigelse at kort etter at et offentlig utvalg har fastslått at offentlig informasjon skal være gratis kommer en statlig IT-bedrift med tilbud som priser rask og bred spredning av offentlig informasjon. Enda vanskeligere å forstå blir det når det faktisk er samme person som ledet det offentlige utvalget som også presenterer det nye, kommersielle tilbudet. Rask, presis og fullstendig informasjon blir i den Tofflerske forestilling om samfunnet den aller sterkeste markeds- og maktfaktor. Følgelig vil, om nå Heidi og Alvin Toffler har noen profetisk kraft, informasjons- og opplevelsesprodukter få stadig større pengemessig verdi. I Norge er veksten i kommersielt fjernsyn et klassisk eksempel. Denne utviklingen, som det selvsagt står enhver fritt å like eller mislike, tro på eller mistro, har digital teknologi som forutsetning. (Fra fagbladet Inforum i før jeg ble redaktør. Jeg møtte og intervjuet Alvin Toffler i 1997, da Posten hadde invitert han til Norge.) Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

13 Tribalismen tar over av Øystein Hagen Norsk Journalistlags årsmøte i 1997 skal ta stilling til et vedtektsforslag om at informasjonsmedarbeid ere ikke lenger får være medlemmer.mange NJmedlemmer, særlig i Fagpressen og Frilansklubben, gjør også informasjonsarbeid. NJ er ikke den eneste organisasjonen der medlemmene trekker opp stigen etter seg.. Organisasjonslivet er i endring. Også på fagfeltet kommunikasjon deles det nå ut nøkkelkort. Der det trengs torg med fri flyt av informasjon, bygges det elfenbenstårn og høye dørterskler. Statsstøtte Sorry, men sånn er det. Statskonsult forsket på utviklingen i frivillige organisasjoner i fjor. Medlemsdemokratiet svekkes. Stat og kommune gir viktigere bidrag enn medlemmene, og dermed dreies også organisasjonene bort fra å betjene medlemmene til å betjene ulike myndighetsbehov. Kunstnerorganisasjonenes oppgave med fordeling av kunstnerstøtte er et eksempel. Enda tydeligere dreies de politiske ungdomsorganisasjonene i en slik retning. Etter medlemsjuks-saken er det innført bedre kontroll, og den endrer ungdomsorganisasjonene til å bli en slags sekundærforvaltning med redegjørelse for statsmidlene etter samme mønster som forvaltningsetatene. Kontrollen gjør det tydelig at det er statsstøtte, ikke medlemmenes bidrag, som er økonomisk fundament og driver organisasjonene videre. «Ikke i vårres gård» 22. april har Norsk Journalistlag årsmøte. NJ-medlemmer skal ha journalistikk som hovedyrke, arbeide på basis av retten til fri informasjon, ha en faglig integritet forankret i Vær Varsom-plakaten og instruks gitt på grunnlag av Redaktørplakaten. For noen år siden fant NJ grunn til å vedtekstfeste at pressetalsmenn ikke kunne være medlem. Greit nok, siden pressetalsmenn er en klar motpart til pressefolk. Nå heves medlemsterskelen. Heller ikke informasjonsmedarbeidere og informasjonsmeglere skal få adgang heretter. Problemet er at det stemplet NJ-Landsmøtet hvis lovforslaget blir vedtatt påfører yrkesbetegnelsen «informasjonsmedarbeidere», ikke stemmer med virkeligheten. Mange journalister arbeider i publikasjonerer som utgis av Hydro, Norsk Lærerlag eller Bærum Kommune. Mange NJ-medlemmer, særlig i Fagpressen og Frilansklubben, gjør også informasjonsarbeid. Nåde den som er så uheldig å ha fått stillingsinstruks hvor oppgavene er fordelt mellom etatsinformasjon og et fagblad eller en frilanser som mellom journalistoppdragene tar på seg informasjonsoppgaver. Kanskje vil NJ ta fram Gul stjerne-stemplet også overfor frilansjournalister som selger sitt stoff til den som vil betale. Da er jo frilanseren blitt «informasjonsmegler». Sekundærinntekter Grovt vurdert; Mellom en tredel og halvparten av NJs medlemmer i dag risikerer å falle utenfor de nye medlemskriteriene. De som er journalister, forståss, er ansatt i mediebedrifter som eies av konserner som Orkla, Schibsted og A-pressen. De tar ikke kommersielle

14 hensyn, fremmer ikke interessene til offentlige og private bedrifter for penger (Var det annonser det het?) og foretar enhver redaksjonell vurdering på fritt og ukommersielt grunnlag. Derfor får heller ikke de ansatte som driver med journalistikk i mediebedriftene lønn. Det er ikke statsstøtten, men de forventede millioninntektene på sekundærbruk av opphavsrettsbeskyttet verk i ulike multimediamarkeder, som setter NJs vedtektsdebatt i perspektiv. Som opphavsorganisasjon er det viktig å sikre størst mulig kontroll, og begrense foreningsadgangen slik at det blir færrest mulig å dele sekundærinntektene med. Også informatørene Poenget her er ikke å være polemisk mot vedtaket NJs landsmøte kommer til å vedta 22. april. NJ er ikke alene om å bygge elfenbenstårn og trekke opp stigen etter seg. På Informasjonsforeningens årsmøte, også i april, skal foreningen revurdere sitt forhold til Norske Innformasjonsrådgivere, som i dag er kollektivt innmeldt i foreningen. Samtidig revurderes tilknytningen til Gullruten. Informasjonsforeningen står også i ferd med å melde seg ut av den internasjonale PR-organisasjonen CERP, og har trukket seg fra samarbeidet om ENS-messen i Stavanger. Styret i FOI har allerede vedtatt å melde seg ut av Gullruten. Forhandlingene mellom FOI og Informasjonsforeningen om mulig sammenslåing går også tregt: Ingen har ennå rettet søkelyset skikkelig på hva det er mulig å oppnå om de to organisasjonene slår ressursene sammen. Nylig meldte informasjonssjef Torny Aarbakke ved NHH, dobbeltmedlem i Informasjonsforeningen og FOI, seg ut av FOI. Hun trodde ikke lenger på viljen til samarbeide. Journalister og informatører er like avhengig av troverdighet. Begge grupper gjør en dårlig jobb om de ljuger og ikke søker sannheten. Likevel er situasjonen at de organiserer seg bort fra å være på talefot. De helt klare taperene er mottagerne av den informasjon både journalister og informatører i bredest mulig forstand skal samarbeide om å få så sann, riktig og nyttig som mulig. (Kommentarartikkel publisert i Inforum i 1997, før Norsk Journalistlags årsmøte hadde vedtatt en vedtektsendring som gjorde informatører til persona non grata i NJ.) Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

15 Ikke gå i generasjonsfella! av Øystein Hagen - Mange ble overrasket, ikke minst jeg selv. Jeg trodde den var for sær - det satt jo gamle mennesker i juryen. Men de må ha falt for den. Heisan - her er det en som må passe på før generasjonsfella smeller igjen! Nylig viste NRK Mathias Fürsts eksamensfilm «Black Sheep». Fürst (27) fikk Gullruten for filmen, og sa ovenstående til Aftenposten I denne forbindelse. Jeg (45) satt i juryen. Aldersspennet i juryen strekker seg fra folk på Fürst alder til ca. 70. Alder har ingenting med saken å gjøre. Absolutt ingenting. Makt og mulighet er stikkordene som har med saken å gjøre Vanskelig valg For å presisere og holde greie linjer i forhold til de andre medlemmene av Gullruten-styret: Juryens innstilling var enstemmig. Det kom ikke av seg sjøl - det gjør aldri det. Gullrutenjuryen - som består av styre og arbeidsutvalg for festivalen ( som igjen representerer de organisasjonene som står bak Gullruten) velger blant de filmer og fjernsynsprogrammer som har vunnet i alle Sølvrutenklassene. Black Sheep var kandidat fordi den hadde vunnet Sølvruten sin klasse (skolefilm). Sølvrutejuryen kommenterte enkelte svakheter ved filmen - helt korrekt.å velge «Black Sheep» framfor håndverksmessig mer profesjonelle priskandidater var ikke lett. Når vi, etter en god og grundig diskusjon, kom til at vi ville gi prisen til Fürst framfor andre, var det en kontroversiell beslutning. Det innebar å neglisjere dyktige priskandidater som etter mange års arbeid med film og fjernsyn hadde gjort det beste de kanskje noengang vil komme til å bidra med. Det handlet også om den evige, bitre og ganske unødvendige krangelen mellom film- og fjernsynsmiljøene. Om statusen til den grovt forsinkede Filmhøyskolen på Lillehammer. Etc. etc. Er det noe folk når de blir så gamle og erfarne nok til å få sitte i en jury har lært seg, er det å veie mange hensyn opp mot hverandre. "Å falle for en film" er kanskje begynnelsen på prosessen, men ikke mer. Hyllest til Nattevakten Juryen var enig. For-argumentene var bl.a. at erfarne fagfolk og unge jyplinger hadde klart å samarbeide for å få fram et godt resultat, noe vi ble enig om slo heldig ut både foran og bak kamera. For å sette et ord på det: Filmen viste vilje til å være generasjonsoverskridende. Dernest var filmen en hyllest til klassisk filmdramaturgi og - særlig - til Nils Bornedals Nattevakten. Black Sheep forteller Nattevakten en god historie. Samtidig kan den kan leses som en filmkritisk hyllest til Bornedals og Nattevaktens estetikk. To årsaker til at jeg gikk hardt inn for BlackSheep som Gulltutenvinner: 1) Den var generasjonsoverskridende. 2. Både en god historie I seg og en lek med tematikk og metaforer I Bornedals Nattevakten. Jeg forventer ikke at Fürst skal se dette på samme måte som jeg

16 gjør. Det spiller heller ingen rolle. Viktig for han er at Gullrutenprisen kan åpne porten til å komme videre. Det jeg ville var å bidra med støtte til én som viste evne til både å fortell og leke med gode forbilder. For meg er det viktig at Fürst holder fast ved grunnholdningen om å fortelle underholdende for folk flest etterhvert som han benytter sjansen til å forene talent med handverksmessig kyndighet. At folk mister piffen etterhvert som de mestrer faget er desverre oftere regelen enn unntaket. En ny generasjon Bent Hamers «Eggs» og Pål Sletaunets «Budbringeren» er de to norske filmene som de siste par årene har kastet norsk filmglede I synet på en kulturfattig faen. Hvorfor prøver såkalt «unge» filmskapere å holde meg vekk fra kino ved å kalle filmene «stusslige» og «sære». Er det fordi jeg er stusselig og sær at jeg først og fremst opplever dem som sanne...? Både «Eggs» og «Budbringeren» er i min sjanger- og isme-forståelse realistiske filmer. De har absurdistiske trekk, et fortellergrep for å få fram virkeligheten bedre. De er langt fra dokumentariske. Skaperne av disse to filmene - og av kortfilmen Black Sheep - får fram en dypere realistisk samtidsbeskrivelse ved å definere seg bort fra dokumentarisk kjøkkenbordsrealisme. Slektskapet med den absurde humoren i Dag Solstads beste bøker septemberplassen og Svik-trilogien - er sterkere enn noen av de «unge» filmskaperne aner. For å konkretisere ytterligere: Det finnes en dypere sannhet som kommer fram ved hjelp av absurd ironi når postbudet Roy (I Budbringeren) helt rasjonelt kvitter seg med junkmail ved å kaste den rett på dynga I stedet for å la det ta omveien rundt folks postkasser. Samme frydefulle ironi finnes I Dag Solstads «Irr! Grønt!» når læreren der vrir på fortellingen om Columbus slik at han - og imperalismens epoke som sådan - framstår som barnslig. Et fellestrekk for den nye regigenerasjonen I norsk spillefilm er at de har funnet tilbake både til Kafkagrep og til realismen. Hvis Sletaunet privat ler rått når Posten sponser markedsføringa av Budbringeren - for å få fram at Posten egentlig ikke er slik, mens vi alle vet at egentlig er den det - er det vel unt. Nå om «Nattevakten» For meg er Black Sheep spesiell fordi den er et freidig forsøk på å fornye filmkritikken. Jaså? Black Sheep - historien, utførelsen - utmerker seg ikke før en ser filmen som en kommentar til den danske filmen «Nattevakten». «Nattevakten» er en viktig film i nordisk filmmiljø; Først ved at regissøren våger å si farvel til sikker stilling som dramasjef i TV for noe så usikkert som å regissere spillefilm. Så - selve filmen - som de fleste oppfatter som «bare» en thriller. Jeg leser Nattevakten som et oppgjør med elitisme og snobberi, og som programmanifest for å vende tilbake til å lage film publikum kan bruke til noe de har bruk for. Bare underholdning? Intelektuelle gravere kan grave seg fram til Bert. Brechs definisjon av underholdningsbegrept, og finne at det

17 sannelig er mer i underholdning enn det som møter øyet på TV2. Samtidig er Nattevakten en realisering av grunnleggende aristotelisk estetikk. Basis for en dramatisk kunst er at det er handlingens kunstart, og har en klar begynnelse, midte og slutt, skriver Aristoteles ( f.kr.han er gammel, han!) i Ars Poetica. Fortsatt er Aristoteles lærebok i dramatikk den mest konstruktive og drepende slakt av postmodernistisk lapskaus og prinsippløshet i fortellerkunsten, fra film til journalistikk. (Denne artikkelen sto som kronikk i Klassekampen i i litt kortere form - og før Gullruten ble et kommersielt TV-show på TV2.) Datostempel Det er evig aktuelt at ungdom tror de oppfinner hjulet hver gang. Mens myten sier at vi fødes som originaler og dør som kopier, er virkeligheten som regel motsatt. Folk blir særere og særere jo eldre vi blir. Samtidig ljuger vi mer og mer, fordi vi etterhvert oppdager at så mange hensyn skal veies mot hverandre. Ungdom - med den spesielle drivkraften som drift til forplantning gir - kan ri på hormonene og overbevisningen om at de har oppfunnet hjulet for første gang, og skjønt noe ingen andre har skjønt før (Det første kysset, det første samleiet, den første filmen). Å framheve sine kvaliteter som «ung» i stedet for viljen til å realisere talentet er både umodent og gubbete, og uansett en effektiv metode for å skyte seg selv i foten. Ungdom er en egenskap som går over med tida. Talentet, riktig tatt var på, har ingen datostempling. Riktignok stigmatiserer de godt voksne av oss yngre utfordrere ved å kalle dem unge og lovende til de er over sin mest produktive livsfase. Stygt gjort. Men «Ungdommen» går for ofte i generasjonsfella, og merker det først når datostemplingen har gått ut akkurat på det tidspunktet de får appetitt til å ta for seg. Da klapper generasjonsfella igjen. Å få pris er å få seg tildelt en forventning fra omverdenen. Det er kanskje ikke så dumt for en prisvinner å se en slik jury som «gamle, kloke folk» som sier: - Vi venter oss mye av deg. Slike priser har lite til felles med gullklokker og sånt som folk får for å ha holdt ut lenge på samme sted. (Gullklokke i NRK etter å ha jobbet der i 25 år, fra fotballandslaget etter 50 landskamper). Gullruten og andre, tilsvarende priser gis til én prisvinner som konkurrerer beinhardt med flere hundre som også gjerne vil ha anledning til å yte noe eksepsjonelt og «sært» på samme arbeidsfelt. Det er både en oppfordring og til en viss grad en praktisk hjelp til å gå videre. Jeg mistenker ikke Fürst for å tenke slik, men likevel: Om noe tror de blir verdensmester av å vinne Gullruten på Lillehammer eller Oscar i Hollywood, er de på jordet. Det er slett ikke hva det å få en pris handler om. Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1-98. Begredelige bommerter. 2-98. Tid for boblebrist. 3-98. Ny sjef på vei. 4-98. Fortidas faner. 5-98. Maktas seminarer. 6-98. Setback for set-up

1-98. Begredelige bommerter. 2-98. Tid for boblebrist. 3-98. Ny sjef på vei. 4-98. Fortidas faner. 5-98. Maktas seminarer. 6-98. Setback for set-up ORD FRA ARKIVET VÅRT er et utvalg artikler fra AS Norske ord & bilder. (Int.) - www.nob.no NB: Dette er ikke nyhetsstoff noe av det er snarere historisk, i hvert fall fra pre-webperioden. TVerrsyn Månedlig

Detaljer

ORD FRA ARKIVET VÅRT. MENINGER OM MEDIER del 1

ORD FRA ARKIVET VÅRT. MENINGER OM MEDIER del 1 ORD FRA ARKIVET VÅRT er et utvalg artikler fra AS Norske ord & bilder. (Int.) - www.nob.no. NB: Dette er ikke nyhetsstoff noe av det er snarere historisk, i hvert fall fra pre-webperioden. MENINGER OM

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Forord Jahn-Arne Olsen 3

Forord Jahn-Arne Olsen 3 Ulvetider? Et debatthefte om jobbsikkerhet i mediene Utgitt til NJs landsmøte 2003 Innhold Forord Jahn-Arne Olsen 3 Utrygge jobber: Tøffere tider Ann-Magrit Austenå 4 Nå frykter journalistene for jobbene

Detaljer

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Slik noen ansatte i redaksjonen ser det En casestudie i Avisa Nordland Jan Erik Andreassen Senter for journalistikk Universitetet i Nordland Innledning

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Politiske nyhetsjournalister:

Politiske nyhetsjournalister: Kjersti Thorbjørnsrud Politiske nyhetsjournalister: Aktører uten intensjoner? Kjersti Thorbjørnsrud er stipendiat ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Oslo. Kontakt: kjersti.thorbjornsrud@

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer