FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG"

Transkript

1 & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

2 EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE TJENESTER ER GRATIS. VI TAR OSS ALDRI BETALT AV DEG SOM KUNDE. Eiendomsfinans AS har samarbeidsavtaler med markedets rimeligste og ledende sser din økonomi best, og de leverandører som gir deg de beste betingelsene. Det er overraskende store forskjeller i markedet. Hvordan de kredittvurderer deg som kunde, prising av renter og poliser i forhold til sikkerhet, Eiendomsfi nans AS er Norges største og eldste formidler av lån og forsikring. Vi har arbeidet i dette markedet i 20 år og formidler lån for 5-6 milliarder årlig samt tusenvis av forsikringer. EiendomsfinansAS er landsdekkende og har kontor i mange landsdeler samt i de fleste større byer i Norge. Vi er aldri langt unna der du bor og vil yte deg lokal service og oppmerksomhet.

3 Mange muligheter PÅ JAKT ETTER BOLIG? ET FINANSIERINGSBEVIS KAN VÆRE DEN RENESTE JOKEREN PÅ VEI TIL DRØMMEBOLIGEN. OG DET BESTE AV ALT DET ER HELT GRATIS! Eiendomsfi nansas møter ofte takknemlige sjeler som ved hjelp av et fi nansieringsbevis har sikret seg den boligen de har ønsket seg. Når godbitene dukker opp går det ofte fort for seg i budrundene. Da hjelper det å ha ordnet med fi nansieringen på forhånd. Noen velger å legge inn bud med forbehold om fi nansiering, men kommer det inn et annet bud der finansieringen er klar, velger ofte selger det sikre. En selger vil ofte prioritere et sikkert bud, selv om det kanskje er litt lavere. Et finansieringsbevis koster ingenting, og hos oss får du det i løpet av kort tid. REFINANSIERING I tillegg til å hjelpe deg med fi nansiering ved kjøp av bolig, foretar vi også refinansiering av det lånet du allerede har. Har du den minste mistanke om at du betaler for høy rente bør du ta kontakt med oss for å undersøke våre tilbud. Vi har samarbeid med flere banker og kan til enhver tid konkurrere om de laveste bankrentene. Det er også smart å samle dyre smålån/usikrede kortlån med høy rente - en løsning som betyr store månedlige besparelser for deg. BOLIGKREDITT Dette er løsningen for deg som har mye verdi i forhold til gjeld i boligen og kunne tenke deg en fleksibel og rimelig form for lån. Passer meget godt for deg som skal kjøpe bolig i utlandet / fritidseiendom, pusse opp, bygge på eller hvis du rett og slett har variabel inntekt fra måned til måned. Du kan få innvilget lån inntil 60% av boligens verdi forutsatt at du har betjeningsevne til det. Du bestemmer selv hvor mye av beløpet du ønsker å benytte og du betaler bare renter for de pengene du til enhver tid har benyttet. Altså kan du føre penger inn og ut av boligkreditten som du ønsker. Her bør du sørge for å betale de månedlige rentekostnadene, men du betaler avdrag akkurat som det passer deg. MED ANDRE ORD; HØR MED OSS FØRST!

4 Romerike/Hedmark/Oppland Oslo Follo/Østfold Anton Kovacevic Senior rådgiver Lasse Kollerøs Olsen Partner Kjetil Rognerud Senior rådgiver Buskerud/Vestfold/Telemark Rogaland/Agder-fylkene Bergen/Nordvestlandet Anders E. Maristuen Partner Tore Sundstrøm Senior rådgiver Knut A. Hagelien Partner Trøndelag Per Magne Rønne Partner Nordland/Troms/Finnmark Børge Finsæther Områdeleder / Senior rådgiver Hvordan søke? RASKT, ENKELT OG GRATIS! Send søknad til eller til en av våre avelingsledere. SØKNADEN MÅ DOKUMENTERES MED FØLGENDE DOKUMENTASJON OG SØKERE KREDITTSJEKKES. FRA REGULÆRE LØNNSMOTTAKERE: siste selvangivelse siste lønnslipper (all inntekt dokumentert, evt. leiekontrakter, trygdeslipper etc.) FRA SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE: siste næringsoppgave resultatregnskap hittil i år For kjøp av ny bolig og ved refi nansiering behøves verdivurdering eller takst av eksisterende bolig. Vi er selvfølgelig behjelpelig med å få innhentet korrekt verdi på denne.

5 FORSIKRING 3 forsikringer gir deg 15% rabatt VILLA REISE BIL Hvorfor velge Vardia husforsikring? - 15 % rabatt på husforsikringen hvis du også forsikrer 2 andre podukter - Hjelp døgnet rundt ved skade - Handikaptilpasning av boligen ved Superdekning - Ekstra dekning for vannskader inn i bygning via vegger og tak ved Superdekning % erstatning om boligen blir 75 % skadet ved Superdekning - Egenandelsfratrekk på kr ved FG-godkjent tyveri- og/eller vannalarm - Påvirk prisen selv ved å velge egenandel - Betal månedlig ved direkte belastning uten ekstra kostnad INNBO ULYKKE ØVRIG MOTOR VERDISAK HYTTE CAMPING BÅT BARN Økonomisk Trygghet ved død Med økonomisk Trygghet kan du være dekket med så stort beløp du vil. Du velger selv forsikringssum, fra kr og oppover. Dekningen du velger blir betalt ut til dine etterlatte - eller bestemte personer du har begunstiget - dersom du skulle falle fra i forsikringstiden. Rett til premiefritak kan også knyttes til livsforsikringen din. Det vil si at selskapet betaler hele eller deler av de avtalte innbetalingene for deg, dersom du skulle bli arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Den enkleste løsningen er en ren livsforsikring. Hvis den forsikrede dør, blir det på forhånd avtalte beløp utbetalt til de etterlatte. Enkelt og oversiktlig, og den rimeligste formen for individuell livsforsikring du kan skaffe deg. En livsforsikring kan kombineres med en uføreforsikring i en og samme ordning. Økonomisk Trygghet ved uførhet Mennesker som har vært utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom i ung alder og som blir ufør på grunn av dette, risikerer å bli brorparten av morgendagens minstepensjonister. Uføreforsikring er derfor noe alle mennesker burde ha, enten de er unge eller gamle. Med en uføreforsikring i Eiendomsfinans er du på en rimelig måte sikret økonomisk mot arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade. Engangsutbetaling - uførekapital gir deg en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Denne kontantsummen gir deg mulighet til omstilling i livet som arbeidsufør, for eksempel ombygging av bolig, sletting av gjeld. Månedlig utbetaling - uførerente er en forsikring som utbetales ved langvarig og/eller varig arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden.

6 VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG! vi samarbeider med EIENDOMSFINANS ER EN FRITTSTÅENDE BEDRIFT SOM SJEKKER MARKEDETS MULIGHETER FOR DEG. TJENESTEN ER GRATIS OG UFORPLIKTENDE! VI KAN HJELPE DEG MED: - Førstehjemslån - Boligkreditt - Forsikring - Rammelån - SeniorLån - Mellomfi nansiering - Flexilån - Avdragsfrihet - Ekstralån - Oppryddingslån - Misligholdslån - Usikret lån - Billån - Forsikringer

7 HVEM FÅR LÅN? EIENDOMSFINANS AS OG VÅRE SAMARBEIDENDE BANKER STILLER IKKE KRAV TIL TIDLIGERE KUNDEFORHOLD. HOS OSS KAN DERFOR ALLE SOM HAR EN ORDNET ØKONOMI FÅ DET LÅNET MAN FORTJENER. Det er imidlertid viktig å være klar over at låneutmåling eller kredittvurdering varierer fra bank til bank. Bankene har blant annet ulikt syn på vurdering av sikkerhet og betjeningsevne for hver enkelt kunde. Dette vil du som kunde dra fordel av så lenge vi til enhver tid har fl ere banker å innhente tilbud fra. Vi finner ut sammen med deg hva din eller din families økonomi tåler av lån. På denne måten sikrer vi oss at du ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon selv om rammebetingelsene skulle endre seg. Det er i utgangspunktet to hensyn ordinære banker tar ved beregning av den enkelte kundes tåleevne: Sikkerhet: Hvor godt er lånet sikret i boligen som kjøpes eller refi nansieres? De fl este banker har begrensninger på at lånet skal være sikret innenfor 85% av kjøpesum eller takst/markedsverdi. Vurdering fra megler godtas på lik linje med takst. Banker beregner sikkerhet i borettslag og selveier forskjellig. Det er noe vi kjenner godt til og dermed finner det beste alternativet for din bolig. Betjeningsevne: Betjeningsevne går i all hovedsak ut på hvor mye du eller familien har disponibelt hver måned. Banken er med dette mest opptatt av å finne ut av hva den enkelte sitter igjen med hver måned etter at andre utgifter er dekket, og på denne måten beregne hvor mye den enkelte kan låne. I tillegg vil banken beregne et rentepåslag på minimum 4% ut fra dagens rente for eventuelle fremtidige renteendringer. BETALINGSPROBLEMER / OPPRYDDING: Ja, det er er håp! Vi kan hjelpe deg med å få kontroll på økonomien igjen. Det kreves at man har en bolig å sikre lånet i innenfor 80%. Krav om fast inntekt og betjeningsevne for lånet. Med dette lånet spiller det ingen rolle hvor mange betalingsanmerkninger og inkassosaker du har. For å samle dyr kredittgjeld til ett forbrukslån kreves det IKKE at du eier bolig, men da må du ikke ha betalingsanmerkninger.

8 ANNUITETSLÅN Annuitetslån er den mest vanlige formen for boliglån. Annuitetslån vil si at du betaler samme beløpet til banken hver måned i hele lånets løpetid. Det er kun endringer i rentemarkedet/endringer i rente fra Norges Bank som vil påvirke om dette beløpet vil gå opp eller ned. Annuiteten eller månedsbeløpet består av rentebeløp og et avdrag. På annuitetslån vil rentebeløpet som betales bli lavere og lavere ettersom lånet blir mindre. Avdraget blir med dette høyere og høyere etter hvert som lånet nedbetales. SERIELÅN Serielån vil si at man betaler likt avdrag hver måned i hele lånets løpetid, til forskjell fra annuitetslån der avdraget er ulikt for hver måned. Beløpet som betales til banken bestående av renter og avdrag vil være ulikt hver måned. I startfasen av et serielån vil månedlig kostnad være høyere enn i sluttfasen. Grunnlaget for dette er at rentekostnaden stadig blir lavere da lånet blir mindre for hver måned som går. I praksis er serielån billigere enn annuitetslån tatt samme løpetid til lånene i betraktning. Det vil si: man betaler mindre i totale rentekostnader til banken gjennom hele lånets løpetid enn ved annuitetslån. BOLIGLÅN UNG Alle som er under 34 år kan søke om dette. Dette er uavhengig av hvor mange boliger man har eid tidligere. Med boliglån UNG har du anledning til å låne inntil 85% av kjøpesummen. Resterende må du ha som egenkapital eller sikre hos realkausjonist. Dette produktet gis normalt med bankens beste betingelser. I likhet med vanlig boliglån er det betjeningsevnen som avgjør hvor mye du kan låne. SENIORLÅN SeniorLån er et låneprodukt for deg over 60 år og som har spart opp kapital i boligen. Du bruker SeniorLån til hva du vil. Hva med å gi barna forskudd på arv, bygge på hytta, pusse opp huset, ta drømmeferien, eller rett og slett slutte å betale ned eksisterende gjeld? Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Altså kr 0,- i mnd kostnader. Rentene legges til lånet månedlig, men gjøres ikke opp før bolig selges. SeniorLån skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks ved flytting til sykehjem) eller død. Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel. Du beholder eierskapet til boligen. Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.

9 NORGES STØRSTE FRITTSTÅENDE LÅNEFORMIDLER Eiendomsfinans AS nans.no HOVEDKONTOR DRAMMEN Cappelens gate Drammen Telefon Telefaks Org. nr: Godkjent av Kredittilsynet nans.no