Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Påminnelse - KOSTRA-rapportering KOSTRA 2008/ / ØKON/LVH 200 Fylkesmannen i Østfold ØKON/SEH Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. - riving og oppøfring av garasjer 062/ Heimdalsveien 1 m/flere - ett-trinns søknad - garasje 2015/ / /0491 Østfold Byggprosjektering AS Følgebrev Til Fakturagrunnlag 062/ Heimdalsveien 1 m/flere - ett-trinns søknad - garasje 2015/ / /0491 Marcus Thranes gate BRL Side: 1 av 56

2 Søknad om tilskudd til avløsing under sykdom, Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv / / NAT/VIJ TF 233 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NAT/VIJ Minianbudskonkurranse: sykepleier til Halden kommune Minianbudsrunde "Tilbudsforespørsel autoriserte sykepleiere til hjemmesykepleien" 2015/ / EHO/MHO TF 601 EHO/MHO Bekreftelse på språkpraksis - Praksisplass Stangeløkka barnehage 2013/ / STBHG/MEW P 417 STBHG/MEW Side: 2 av 56

3 Tilbud om stilling Vikar/engasjement 2015/ / PERS/HIG P PERS/HIG Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ / EHO/RH P PERS/HIG Tilbud om stilling Ansettelse 2009/ / EHO/MES P PERS/HIG Tillatelse til tiltak etter pbl påbygg bolig 064/ Båstadlundveien 20A - Ett trinns søknadsbehandling - påbygg og etablering av ny boenhet 2014/ / /0332 Takstfag AS Side: 3 av 56

4 Tilbud om stilling Ansettelse 2015/ / PERS/HIG P PERS/HIG Første side i saken - Søknad om forebyggings-og tilretteleggingstilskudd Attføring 2015/ / OSKO/MLO P OSKO/MLO Svar på søknad om arrangement: Russe Landstreff på Fredriksten Festning 2015 Russelandstreff Fredriksten Festning april / / BRANN/RN M80 LTF AS BRANN/RN Rammetillatelse og dispensasjon - midlertidig parkeringsplass 160/ Skomakerstredet 3a - Rammetillatelse - Parkeringsplasser 2014/ / /0546 Stenseth Grimsrud Arkitekter AS Side: 4 av 56

5 Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ / REAK/IN P PERS/HIG Vedtak om driftstilskudd 2015 Årsmelding 2015/ Tilskudd barnehager 2014/ / KSO/KIM 223 Skogporten barnehage KSO/KIM Vedtak om driftstilskudd for 2015 Årsmelding 2015/ Tilskudd barnehager 2014/ / KSO/KIM 223 TDM barnehager as KSO/KIM Vedtak om driftstilskudd 2015 Årsmelding 2015/ Tilskudd barnehager 2014/ / KSO/KIM 223 Solbakkeparken barnehage KSO/KIM Side: 5 av 56

6 Vedtak om driftstilskudd 2015 Årsmelding 2015/ Tilskudd barnehager 2014/ / KSO/KIM 223 Spretten Idrettsbarnehage KSO/KIM Referat fra møte Medbestemmelsesmøter 2015 Gimle skole 2014/ / GSKO/HAN 401 tdanningsforbundet Fagforbundet Oppslag GSKO/HAN Delingstillatels gnr. 23 bnr. 19 fnr. 8 Mørvikveien 4, innløsing av festetomt 023/0019/008 Mørvikveien 4, innløsing av festetomt 2015/ / GEO/JSO 023/0019/008 Bjørn Spernes GEO/JSO VA tillatelse til tiltak 215/ Lundene - VA-søknad 2015/ / BYG/CHM 215/0001 F. Jørgensen AS BYG/CHM Side: 6 av 56

7 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 215/ Lundene - VA-søknad 2015/ / BYG/CHM 215/0001 Jon Anders Idebøen BYG/CHM Delingstillatelse gnr. 166 bnr. 38, Hovsveien 44, fradeling av 11 boligtomter 166/0038 Hovsveien 44, fradeling av 11 boligtomter 2015/ / GEO/JSO 166/0038 Gjødalstuen og Moen AS GEO/JSO Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Strupeveien 11 - søknad om tilbygg bolig 2015/ /2015 BYG/YNL 141/0334 Roberth Såglund BYG/YNL Følgebrev Til Fakturagrunnlag 160/ Festningsgata 3 - søknad om oml. av VA-anlegg 2015/ / BYG/CHM 160/0339 Ingrid Synnøve Klavestad BYG/CHM Side: 7 av 56

8 VA tillatelse til tiltak 160/ Festningsgata 3 - søknad om oml. av VA-anlegg 2015/ / BYG/CHM 160/0339 F. Jørgensen AS BYG/CHM Orientering om uttalelse fra fylkeskonservatoren og bygningsmyndighetens foreløpige vurdering av saken - Gimleveien 12 - ark/takvinduer 066/0572 Gimleveien 12 - søknad u/ansvarsrett - bruksendring - ark/takvinduer 2015/ / /0572 SG arkitekter AS Bygg Ferdigattest pbl 08, /0008/026 - Mørvikaveien 98 - Ett trinns søknadsbehandling - VA-anlegg 2014/ / BYG/CHM 023/0008/026 F. Jørgensen AS BYG/CHM Trukket Rekrutteringssak Lærer Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 13560/ A Ofl Side: 8 av 56

9 Bekreftelse Rekrutteringssak Lærer Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 13561/ A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Lærer Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 13563/ A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Lærer Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 13564/ A Ofl / Elvegata 12 og 12 A - Opplysninger om antall boenheter 160/ Elvegata 12 og 12A - Opplysninger om antall boenheter 2015/ /2015 BYG/STL 160/0201 Sindre Thømt BYG/STL Side: 9 av 56

10 Mottatt Søknad Ett trinn - uten mangler 195/ Kula 3 - søknad om bygging av minirenseanlegg 2015/ / BYG/CHM 195/0007 Agro & Miljø AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 159/ Brigadeveien 30 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2014/ / BYG/LEO 159/0080 Sven-Erik Holter-Tollefsen BYG/LEO Tilbud om vikariat Vikar/engasjement 2015/ / PERS/HIG P PERS/HIG Følgebrev Til Fakturagrunnlag 051/ Knivsøveien 70 - søknad om rammetillatelse - impregneringskjele /tanker 2014/ / BYG/LEO 051/0006 Nexans AS BYG/LEO Side: 10 av 56

11 Bygg Ferdigattest pbl 08, /0006 og Knivsøveien 70 - søknad om kabel- og gangbane 2012/ / BYG/CHM 051/0006 Rambøll Norge AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 062/ Bjerkeveien 8 - Rammetillatelse - søknad om riving og bygge nytt 2014/ / BYG/LEO 062/0460 Jan - Gunnar Berger BYG/LEO VA tillatelse til tiltak 200/ Fløbergveien 12 - søknad om oml. VA-anlegg 2015/ / BYG/CHM 200/0054 F. Jørgensen AS BYG/CHM Svar på søknad om foreldrepermisjon Fødselspermisjon undervisning og oppvekst 2012/ / KSO/KIM P KSO/KIM Side: 11 av 56

12 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 200/ Fløbergveien 12 - søknad om oml. VA-anlegg 2015/ / BYG/CHM 200/0054 Arvid Nielsen BYG/CHM Tilbud om stilling Ansettelse 2009/ / EHO/RH P PERS/HIG Bygg Ferdigattest pbl 08, / Sannerød hytte N075 - søkn. u/ansvarsrett 2012/ / BYG/LEO 200/0052 Torleif Bertelsen BYG/LEO KLAGE på Eiendomsskatt i Halden kommune Eiendomsskatt henvendelser 2015/ / ØKON/MBE TF 232 ØKON/MBE Side: 12 av 56

13 Evaluering av spesialundervisning Spesialundervisning / / PSKO/ASL E PSKO/ASL Storgata 20 - forespørsel vedr. leilighet Storgata 20 - forespørsel vedr. leilighet 2015/ / BYG/LEO L40 Lars Gran BYG/LEO Svar på søknad om permisjon. Elevpermisjon / / GSKO/HIB E GSKO/HAN Svar på søknad om permisjon 24.mars, 7.,8. og 9.april Elevpermisjon 2014/ / GSKO/HAN E GSKO/HAN Side: 13 av 56

14 Svar på søknad permisjon. Elevpermisjon / / GSKO/HIB E GSKO/HAN Full lesetilgang/innsyn Notus - keplaner på avdelingene Rådmannens møter med HTV / / PERS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 420 Delta PERS/TOB Innkalling til 4.A.2-forhandling Lokale lønnsforhandlinger / / PERS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 'Kirsti Rørmyr' net) PERS/TOB Conners 3 - Lærerversjon Spesialundervisning / / IDDSKO/TOV E ISKO/TOV Side: 14 av 56

15 Oppmelding til fagprøve Lærling / /2015 PERS/JTH P PERS/JTH Følgebrev Til Fakturagrunnlag 160/ Skomakerstredet 3a - Rammetillatelse - Parkeringsplasser 2014/ / /0546 Amundsen og Sørlie AS Vedrørende deres påminnelse - krav om regress - ansvar for eier av rørledning - Tors vei 28 - Deres ref , vår ref 2014/5013 Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 13698/2015 JR/RAN 260 Trygg forsikring JR/RAN Svar på forespørsel om status i saken 064/ Båstadlundveien 20A - Ett trinns søknadsbehandling - påbygg og etablering av ny boenhet 2014/ / /0332 Christer Bøhn Side: 15 av 56

16 Bekreftelse støttekontaktoppdrag Søknader, svar og bekreftelser på støttekontaktoppdrag / /2015 FAST/ACC TF 410 FAST/ACC Forvaltningsmelding - gnr. 258 bnr. 2 - Fiskertangen 258/ Fiskertangen - søknad om nybygg hytte 2014/ / /0002 SG-Arkitekter AS Vedrørende krav om regress- skadested Else Johnsen, Svaleveien 5, 1785 Halden. Skadedato: Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 13714/2015 JR/RAN 260 SpareBank 1 forsikring AS JR/RAN Vedr. stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT Rekrutteringssak Pedagogisk-psykologisk rådgiver 2015/ /2015 A offl KSO/KIM Side: 16 av 56

17 Henvisning PPT Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Lovlighetskontrollsak ang. bruk av havnekapital - bryggeanlegg Høvleriet - Halden Halden havn / /2015 JR/SVS P90 Fylkesmannen i Østfold JR/SVS Varsel om pålegg om separering av stikkledninger avløp Tilkoblinger til off. avløp 2015/ /2015 TFOR/SWL M09 Gulbrandsen Svein Ingar Bakstad Marit Tora TFOR/SWL Spørsmål til søknad om riving av garasje i Prestegårdsveien 41 - sak / Prestegårdsveien 41 - søknad om riving av garasje 2015/ / /0028 Marion Fratzke Side: 17 av 56

18 Sakkyndig vurdering Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Rubinveien 10 Pålegg etter tilsyn feier / /2015 BRANN/SJ M88 Noram Trading As BRANN/SJ Plan for spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Evaluering av spesialpedagogisk hjelp - halvårsrapport høsten 2014 Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Side: 18 av 56

19 Melding om barn som flytter fra Fredrikstad til Halden - overføring av ansvar Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Melding om vedtak - spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Melding om vedtak - spesialpedagogisk hjelp for våren 2015 Spesialundervisning / / OSKO/KG E OSKO/KG Safirveien 6 Pålegg etter tilsyn feier / /2015 BRANN/SJ M88 Ole Skarstein BRANN/SJ Side: 19 av 56

20 Niels A. Stangs Gate 4 Pålegg etter tilsyn feier / /2015 BRANN/SJ M88 Hjemly Borettslag BRANN/SJ Oversendelse av skjema for nabosamtykke ved bygging av anneks nærmere nabogrense enn 4 meter 021/ Korterødveien søknad om anneks 2015/ / /0062 Svein Østby Svar på permisjonssøknad Elevpermisjon / /2015 RØSKO/LJA E RØSKO/CHO Svar på søknad om permisjon fra full stilling Deltidsstillinger 2015/ /2015 BSKO/AHN P BSKO/AHN Side: 20 av 56

21 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2015 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Ny - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2015 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Mangler ved tilbakemelding på tilsynsrapport. Tilsyn/Egenkontroll Klengstua Barnehage, Rødsveien 63, 1781 Halden. Gnr: 061 Brn: / /2015 BRANN/RN M71 Klengstua Barnehage BRANN/RN Følgebrev til behandlingsgebyr 141/ Strupeveien 11 - søknad om tilbygg bolig 2015/ /2015 BYG/YNL 141/0334 Roberth Såglund BYG/YNL Side: 21 av 56

22 Brev vedr. søknad om disp. og kjøp av tomtegrunn Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter 2012/ /2015 TFOR/AAB 611 Ing. K.G. Offenberg TFOR/AAB Tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med transportsystem og vannforsyningssystem Lille Erte vannforsyningssystem 2009/ /2015 TFOR/ACK M10 Mattilsynet TFOR/TES Klage på beregning av eiendomsskatt Eiendomsskatt henvendelser 2015/ /2015 ØKON/MBE TF 232 ØKON/MBE Liljegata 3 Pålegg etter tilsyn feier / /2015 BRANN/SJ M88 Caspersen Eiendom As BRANN/SJ Side: 22 av 56

23 Svar på søknad om fri Elevpermisjon / /2015 BSKO/ING E BSKO/AHN Feil i eiendomsskatten for 1781 Halden. Eiendomsskatt henvendelser 2015/ /2015 ØKON/MBE TF 232 ØKON/MBE Bøkeveien 6 Pålegg etter tilsyn feier / /2015 BRANN/SJ M88 Sverre A Møller Øraas BRANN/SJ Oppsigelse av barnehageplass Barnehagesak / /2015 KABHG/HHO B KABHG/HHO Side: 23 av 56

24 Bøkeveien 8 Pålegg etter tilsyn feier / /2015 BRANN/SJ M88 Tove M Gundersen Olsen BRANN/SJ Evaluering av spesialundervisning Spesialundervisning / / PSKO/ASL E PSKO/ASL Søknad om skyss, og attest / helseerklæring Skyss skole / /2015 STSKO/LIG E STSKO/LIG Svar på søknad om refusjon for databriller Helsetiltak 2012/ /2015 POL/MAV P PERS/EMB Side: 24 av 56

25 Evaluering av spesialundervisning Spesialundervisning / / PSKO/ASL E PSKO/ASL Bekreftelse på at saken avsluttes 066/0572 Gimleveien 12 - søknad u/ansvarsrett - bruksendring - ark/takvinduer 2015/ / /0572 SG arkitekter AS Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlege i Halden kommune 2015/ /2015 A Ofl Intervju Rekrutteringssak Fastlege i Halden kommune 2015/ /2015 A Ofl Side: 25 av 56

26 Intervju Rekrutteringssak Fastlege i Halden kommune 2015/ /2015 A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlege i Halden kommune 2015/ /2015 A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlege i Halden kommune 2015/ /2015 A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlege i Halden kommune 2015/ /2015 A Ofl Side: 26 av 56

27 Oppsigelse av barnehageplass Barnehagesak / /2015 KABHG/HHO B KABHG/HHO Detaljregulering av Tyska i Halden kommune, anmodning om en avklaring Tyska - oppstart av detaljregulering - Fredrikshald Brygge 2013/ /2015 PLA/ØIK L12 Drømtorp Åse Marit PLA/MOH Vedrørende din klage på startlån til kjøp av bolig Klagenemnda - påklagede vedtak - startlån / /2015 JR/RAN TF 252 JR/RAN Rapportering Standard samarbeidsavtale 1. kvartal 2015 ehandel i Halden kommune 2013/ /2015 ØKON/SVA TF 601 ØKON/SVA Side: 27 av 56

28 Intervju Rekrutteringssak Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene? 2015/ /2015 A Ofl Intervju Rekrutteringssak Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene? 2015/ /2015 A Ofl Intervju Rekrutteringssak Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene? 2015/ /2015 A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene? 2015/ /2015 A Ofl Side: 28 av 56

29 Bekreftelse Rekrutteringssak Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene? 2015/ /2015 A Ofl Bekreftelse Rekrutteringssak Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene? 2015/ /2015 A Ofl Svar på søknad om permisjon. Elevpermisjon / /2015 GSKO/HAN E GSKO/HAN Svar på søknad om permisjon. Elevpermisjon / /2015 GSKO/HAN E GSKO/HAN Side: 29 av 56

30 Svar på søknad om permisjon. Elevpermisjon / /2015 GSKO/HIB E GSKO/HAN Vedtak Diverse 2014/ /2015 FAM/EIS P PERS/ILI Svar på søknad om permisjon. Permisjon/fravær / /2015 GSKO/HAN E GSKO/HAN Svar på søknad om permisjon. Permisjon/fravær / /2015 GSKO/HAN E GSKO/HAN Side: 30 av 56

31 Svar på søknad om permisjon. Elevpermisjon / /2015 GSKO/HIB E GSKO/HAN Varsel om oppstart av gravearbeider Glenneveien og andre VA- anlegg 2013/ /2015 TFOR/SWL M00 TELENOR NORGE AS CANAL DIGITAL Geir Kvalsvik Fortum Distribution AS GET Viken Fiber AS Broadnet AS Monsternett AS Halden Dataservice TFOR/SWL Forespørsel om kjøp av areal fra Halden Kommune Forespørsel om kjøp av tilleggstomt til Furuboveien 20 gnr/bnr 098/0602 m/flere 2015/ /2015 TFOR/KNI 610 Terje Sem og Ann-Kristin Signebøen TFOR/KNI Side: 31 av 56

32 Varsel om mangler. EttTrinn 015/ Vestgårdveien 21 - søknad om opparbeidelse av industritomt 2013/ /2015 BYG/LEO 015/0013 ARE-Anlegg AS Kjell Harlems gravemaskiner AS BYG/LEO Svar på Innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer - byggesak 2013/ /2015 BYG/SYV 041 Prokon AS BYG/SYV Kompletterende info om BRA 062/ Høvleriet - Søknad om nytt bygg 2015/ /2015 BYG/MIE 062/0667 'Jon Tore Grimsrud' BYG/MIE Full lesetilgang/innsyn Notus - keplaner på avdelingene Rådmannens møter med HTV / /2015 PERS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 420 Delta PERS/TOB Side: 32 av 56

33 Innkalling til drøfting iht. HTA kap. 5.3 Lokale lønnsforhandlinger / / PERS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 PERS/TOB 2015/ / Halden Klubs Selskapslokaler 2015/ / Halden Microbryggeri Følgebrev til fakturagrunnlag 064/ Båstadlundveien 20A - Ett trinns søknadsbehandling - påbygg og etablering av ny boenhet 2014/ / /0332 Knatterød Tobias C. Side: 33 av 56

34 Eiendomsskatt for 2014 Tomt Eiendomsskatt henvendelser 2015/ /2015 ØKON/MBE TF 232 ØKON/MBE Anmodning om utbetaling av spillemidler. Spillemidler - Ordinære nærmiljøanlegg 2008/ /2015 KI/LIA D11 Østfold fylkeskommune KI/LIA Midlertidig brukstillatelse - bolig 082/ Asakåsen 38 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2013/ / /0027 Aleksander Moen AS Tillatelse til Endring - skifte av ansvarlig foretak for kontroll 082/ Asakåsen 38 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2013/ / /0027 Aleksander Moen AS Side: 34 av 56

35 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 082/ Asakåsen 38 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2013/ / /0027 Linn og Jostein Marken-Mjølnerød Matrikkelbrev 168/ /0005/001 Hovsveien 51, innløsing av festetomt 2015/ /2015 GEO/JSO 168/0161 A.K. og K.A. Trollnes GEO/JSO Matrikkelbrev 62/ /0106 Storgata 20, fradeling av bebygd tomt 2014/ /2015 GEO/JSO 062/0687 Storgata 20 Halden AS GEO/JSO Høringsanmodning. Hovedplan for sykkeltrafikk i Halden Sykkelfelt 2013/ /2015 TFOR/ANB Q21 Naturvernforbundet i Halden Att: Tore Hoell TFOR/EGH Side: 35 av 56

36 Sletting av matrikkelnummer i Matrikkelen og Grunnboka 023/ Vikenestrand - søknad om deling 2014/ /2015 GEO/JSO 023/0500 og 0501 Bjørn Spernes GEO/JSO Søknad om 20% permisjon skoleåret Deltidsstilling 2013/ /2015 RSKO/MAF P RSKO/EDO MØTEREFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE 023/0236 Svalerødkilen - anmodning om forhåndskonferanse 2015/ /2015 BYG/MIE 023/0236 Bjørg Helen Hoel Bjørg Hoel BYG/MIE Søknad om redusert stilling Deltidsstilling 2009/ /2015 RSKO/MAF P RSKO/EDO Side: 36 av 56

37 Nabovarsel Glenneveien og andre VA- anlegg 2013/ /2015 TFOR/SWL M00 KALLEKLEV BERIT MARGARET ITLAND DAGFINN OTTAR og RIGMOR SYNØVE JOHANSEN LINDA CATHRINE og ROSENSTRØM BJARNE ANDRÉ HARRIDSLEFF KAREN OLAG MOEN LASSE ANDRÉ GJØDALSTEN HANS TORSTEIN JOHANSEN TOM-E BJØRKENG MEYER TORMOD DISKERD BLAKKESTAD THOR CHRISTER ROGNHOV FRØYDIS MARGRETHE og NILS OTTO GRENAGER AASE og PÅL MELHS KETIL ØYESVOLD SIGNEBØEN ANNE SOLEM og HANS RONNY ANDERSEN MONIKA ENES og THØGERSEN PER WILLY HAGE JOHN ERIK og BRITT JOHANSEN LILLESTRAND ANETTE C og HARTMANN CHRISTIAN MAGNS DANIELSEN SJR og TRID HALVORSEN DAG og HAGLAND HEGE VANJA MELLINGSETER KIRSTEN VANAY ANN-CATHRIN DE VIBE og DITLEV DE VIBE BCKHOLM ANDRÉ og HANSEN MALIN BORG RITA KARI MAYLOW BERG OG IDD REGNSKAPSLAG HOLTH OLE MICHAEL LARSSEN RENATHE KARIN og JOHNNY MIKKEL KANOSSE SAMEL og MARY-ANN M BACON LISBETH L ISAKSSON ERIKSEN IVAR FRITHJOF VAN ETTEN MENNO THOR SOLHEIM HEIDI SOLHEIM GEIR LASKEN ODD ARVE HANSEN BERIT S SKJÆRVIK KRISTIANSEN ARNE MØLLER og GDRN Side: 37 av 56

38 HAGE JON OLAV VANGEN MARTIN og ANDERSEN HEGE NØHR GNDERSEN TOR EGIL og GNDERSEN INGRID ANETTE AHLSEN ARNE WILLY BERFENDAHL JORNN FARMEN DAGENBORG THOMAS MIKAEL OLSEN ROBERT AS SERAPHIN AS ELIASSEN TOM BKHOLM LARS KRISTIAN BERG SIGRID og ROGER LARSEN KJELL KRISTIAN ZEKAJ HATIXHE og ELEZ ANTONSEN LISE og HANSEN JØRN RONALD HASIA EIENDOM AS TFOR/SWL Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen - gnr. 175 bnr. 1 - Hov vestre - tilbygg til driftsbygning samt riving og oppføring av garasje 175/ Hov vestre - søknad om tillatelse u/ansvarsrett tilbygg driftsbygning samt garasje 2014/ / /0001 Fylkesmannen i Østfold Oppfølging Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / ESH/INO P HRE/LIH Side: 38 av 56

39 ndertegnet revidert avtale laserskanning GEOVEKST 2014/ /2015 GEO/JSO L30 Kartverket v/ Lukas Markus Sleboda GEO/JSO Trekkopplysninger for arbeidstaker som skal ha: sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger Attføring 2015/ / ESH/NJ P ESH/NJ Bekreftelse på mottatt søknad om overføring til annen enhet Diverse 2013/ /2015 LSKO/KEA P KSO/KIM Svar på søknad om fjerning av gjerde Søknad om SMIL- midler / /2015 NAT/VIJ 243 Helge Stumberg NAT/VIJ Side: 39 av 56

40 Delegert vedtak adresse tildeling Adressenummer Øfsenveien 2015/ /2015 GEO/JSO L32 Hans Morten Lund GEO/JSO Avlastning og brukermedvirkning i Halden kommune Avlastningtjenester for barn, unge og psykisk utviklingshemmede 2015/ /2015 KSHO/KEJ TF H00 Pasient- og brukerombudet v/ Marianne Eek KSHO/GIB Svar på søknad om grøfting Søknad om tilskudd til drenering / /2015 NAT/VIJ V20 Thorbjørn Skottene NAT/VIJ Midlertidig svar på ønske om å bli meddommer Meddommer Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14024/2015 POL/MEE 033 Trude Buvarp POL/MEE Side: 40 av 56

41 Svar på søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2015/ /2015 KSO/KIM P KSO/KIM Søknad om tilskudd til avløsing under sykdom, Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. 2013/ /2015 NAT/VIJ TF 233 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NAT/VIJ Eiendomsskatt - klager Eiendomsskatt henvendelser 2014/ /2015 ØKON/MBE TF 232 JR/SVS Regulering Tyska - Gebyr Tyska - oppstart av detaljregulering - Fredrikshald Brygge 2013/ /2015 PLA/ØIK L12 PLA/MOH Side: 41 av 56

42 Eiendomsskatt - klage - tomter - Eiendomsskatt henvendelser 2014/ /2015 ØKON/MBE TF 232 JR/SVS Adkomst Jørgen Bjelkesgate 12 og 14. Søppelhenting 2014/ /2015 TFOR/EGH M60 Lone og Thomas Hansen TFOR/EGH Melding til tinglysing m/ krav om sammenføying 175/0045 og 0055, Hovsveien 142, krav om sammenføting 2015/ /2015 GEO/JSO 175/0045 Kartverket GEO/JSO Avviksmelding fra Avviksmeldinger fra Enhet sykehjem - til Sykehuset Østfold 2014 / / /2015 FAST/MOC TF F01 Sykehuset Østfold FAST/MOC Side: 42 av 56

43 Avviksmelding Avviksmeldinger fra Enhet sykehjem - til Sykehuset Østfold 2014 / / /2015 FAST/MOC TF F01 Sykehuset Østfold FAST/MOC Oversendelse av årsmelding 2014 Årsmelding / /2015 ØKON/ECH 210 Deloitte Deloitte ØKON/ECH Skademelding Helseforhold / / OSKO/KG E OSKO/KG Rapportering om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Tilskudd Helsedirektoratet 2009/ / FAST/HMK 430 Fylkesmannen i Oslo og Akershus ESH/INO Side: 43 av 56

44 Yrkesskade Yrkesskadeerstatning 2015/ /2015 PERS/EMB P PERS/EMB Skademelding Helseforhold / /2015 OSKO/KG E OSKO/KG Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / FSKO/BOJ E FSKO/BOJ Varsel ved bruk av egenmelding Diverse 2015/ /2015 ØKON/CAO P ØKON/CAO Side: 44 av 56

45 Skademelding Yrkesskadeerstatning 2015/ / PERS/EMB P PERS/EMB Oppfølging Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / EHO/MES P EHO/AAD Varsel ved bruk av egenmelding Diverse 2015/ /2015 ØKON/CAO P ØKON/CAO Oppmelding til fagprøve Lærling / /2015 PERS/JTH P PERS/JTH Side: 45 av 56

46 Svar på henvendelse ang. ressursfordeling 6. trinn 15/16 Samarbeid skole - hjem - Hjortsberg skole 2013/ /2015 HSKO/ANK B00 Line Therese Heli-Hansen HSKO/ANK Referat fra møte i S/SM tirsdag Samarbeidsutvalg S møter Hjortsberg skole 2010/ /2015 HSKO/ANK 033 Til medlemmene i S/SM ved Hjortsberg skole HSKO/ANK Angående lønn støttekontakt Søknader, svar og bekreftelser på støttekontaktoppdrag / / FAST/ACC TF 410 FAST/ACC Melding til tinglysing og adkomstrett 066/0301, Norske skog, fradeling av industriområde og krav om sammenføying 2014/ /2015 GEO/JSO 066/0301 Kartverket GEO/JSO Side: 46 av 56

47 Svar vedr. oppfølging av brev vedr. tilskudd til private barnehager 2015 Kommunalt / offentlig tilskudd private barnehager 2008/ /2015 KSO/KIM 233 PBL HALDEN KSO/KIM Svar på søknad om ekstramidler til innkjøp av språkkisten i forbindelse med flerspråklige barn Ekstraressurser/spesialpedagogisk hjelp bhg.året 2010/ / /2015 KSO/KIM A16 Festningsgata Menighetsbarnehage KSO/KIM Svar på søknad om utbetaling for trekk i manglende miljøplan Produksjonstilskudd i jordbruket høsten 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14241/2015 NAT/VIJ V13 Lars Theodor Holm NAT/VIJ Tillatelse til tiltak etter pbl tilbygg bolig 099/ Løkenveien 10 - søknad m tilbygg bolig 2015/ / /0104 Byggmester Jan Los Side: 47 av 56

48 Svar på søknad om støtteressurs Søknad om støttepedagog / assistent barnehageåret / /2015 KSO/KIM B A21 KSO/KIM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 099/ Løkenveien 10 - søknad m tilbygg bolig 2015/ / /0104 Rune Nordgård Svar på innsynsbegjæring i dokumenter Innsynsbegjæringer / /2015 PERS/INB 041 Øivind Morten Kvitnes PERS/INB 2015/ / Halden Pizza Side: 48 av 56

49 2015/ / Hannestadgården Halden AS Bevillingsavgfit forskudd / / ICA Nær Halden Stadion 2015/ / Matkroken Halden Storsenter 2015/ / Joker Torvet Halden AS Side: 49 av 56

50 2015/ / Karjolen 2015/ / Kongens Brygge 2015/ / Kiwi 383 Brødløs Begjæring om tiltak Barnevern - omsorgsovertakelse / /2015 KAD/ABO TK Strl. 144 F46 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold KAD/ABO Side: 50 av 56

51 2015/ / Kiwi 445 Risum Mat 2015/ / Kongshallene 2015/ / Kuler og Krutt 2015/ / Le Cafe` Tistasenteret Side: 51 av 56

52 2015/ / Meny Halden 2015/ / O`Brian Flyttemelding Elevsak / /2015 OSKO/KG E OSKO/KG Side: 52 av 56

53 Oversending av elevmappe Elevsak / /2015 OSKO/KG E OSKO/KG 2015/ / Feelgood Spørsmål om bygningenes arealer 082/ Asakåsen 54 - søknad om nybygg bolig 2015/ / /0033 Damgaard Bygg AS 2015/ / Halden Ristorante Side: 53 av 56

54 2015/ / Pizza Ekspressen nderretning om mottatt klage - gnr. 64 bnr Båstadlundveien 20A - påbygg bolig 064/ Båstadlundveien 20A - Ett trinns søknadsbehandling - påbygg og etablering av ny boenhet 2014/ / /0332 Takstfag AS 2015/ / Rekekafeen 2015/ / Rema 1000 Svinesundsparken Side: 54 av 56

55 2015/ / Rema1000 Høvleriet Varsel om regulering av Deres husleie fra 1.mai 2015 Regulering av husleier for kommunale boliger 2010/ /2015 GEO/SHH TF 610 GEO/SHH 2015/ / Rema 1000 Tistedal Side: 55 av 56

56 2015/ / Rema 1000 Busterud Bevillingsavgift / / Rema 1000 Brødløs Byggeskikkprisen liste med forslag til kandidater - møtegrunnlag/referat Byggeskikksprisen / /2015 BYG/MIE C44 Anne-Kari Holm Svein Olaussen lf Ellingsen HILDE GLØCKNER LARS THOWSEN Per Nordlie BYG/MIE Side: 56 av 56

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.04.2012 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/4964-27

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.06.2015 nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 20.07.2015 nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer