Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!"

Transkript

1 Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning i personlig økonomi. Sammen med Ungt Entreprenørskap har Finans Norge utarbeidet et pedagogisk program som kan brukes til undervisning i videregående skole. For videregående skole Programmet er tilpasset læreplan for samfunnsfag, Individ og samfunn (VG1): «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i en familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.» Den pedagogiske veilederen fås ved henvendelse til Ungt Entreprenørskap (www.ue.no). Sjef i eget liv! bygger programmet Økonomi og karrierevalg som brukes i ungdomsskolen. Denne brukerveiledning skal hjelp deg til å komme i gang med den digitale plattformen. Til slutt har vi samlet noen oppgaver for å illustrere hvordan plattformen virker. Forenklinger Den digitale plattformen illustrerer noen viktige sammenhenger i personlig økonomi, men den gir ikke et eksakt bilde av alle sammenhengene. Personlig økonomi består av flere deltema og mange elementer. For å lage et verktøy der man kan foreta endringer og simulere konsekvenser av disse har det vært nødvendig å ta noen forutsetninger og gjøre noen forenklinger. Sjef i eget liv! beregner økonomien frem til det tidspunktet man skaffer seg bolig, men modellen har i realiteten ingen tidsdimensjon, og tar derfor ikke hensyn til eventuelle endringer i lønn, prisnivå eller rente. Modellen tar utgangspunktet i det månedsbudsjettet du setter opp i dag. Vi vil derfor presisere at dette er et forenklet planleggings- og styringsverktøy, og at det derfor ikke er eksakte svar som fremkommer i beregningene. De kan derfor avvike fra beregninger fra finansinstitusjoner og offentlige etater. Lykke til med bruk av den digitale plattformen! Vi håper at den er nyttig når dere skal drive opplæring i personlig økonomi. Vi tar gjerne imot kommentarer og synspunkter, kontakt: Finans Norge august 2012/februar 2015 Side 1 av 15

2 Hvordan kan den digitale plattformen brukes? Du ser hvordan et økonomisk valg påvirker muligheten for å skaffe deg bolig. Du setter opp et månedsbudsjett og kan teste hvordan forskjellige økonomiske valg påvirker muligheten din til å kjøpe bolig. Endrer du en av postene i månedsbudsjettet, vil dette umiddelbart vises i modellen. Hvis du lar deg friste og for eksempel tar opp et forbrukslån, får det økonomiske konsekvenser. I modellen vil du da umiddelbart se hva som skjer. På sidene er det lagt inn lenker til andre nettsteder, og der kan du gå inn og hente nyttige opplysninger og mer informasjon. Det er lagt inn startverdier i noen av budsjettpostene, og ved hjelp av knapper eller slidere - som du drar horisontalt - kan du enkelt endre disse tallverdiene. Du kan bruke modellen til å finne ut hvor lang tid det tar før du kan skaffe deg drømmeboligen din. Hvis du for eksempel sparer litt mer hver måned, hvor mye nærmere i tid kommer boligen da? Hvordan blir økonomien din for eksempel påvirket av en økning i lånerenten? Hvilken livsstil har du råd til, og hvilke økonomiske prioriteringer vil du foreta? Åpningsbildet Åpningsbildet gir en oversikt over hva den digitale plattformen inneholder: Til venstre i bildet finner du månedsbudsjettet som består av inntekt og ulike utgifter. Det er lagt inn noen beløp under noen av budsjettpostene. Hver av budsjettpostene utgjør en egen fane som du kan trykke på og dermed kommer du inn i et redigeringsbilde der du kan endre på opplysningene. Ved å gå inn i de enkelte fanene kan du velge størrelsen på inntekten din og hvordan du vil fordele utgiftene dine, både til forbruk, til dagens bolig og til bil. Det er en egen fane for studielån, og du har mulighet til å legge inn et forbrukslån. Sparing har også fått en egen fane, og her legger du inn sparebeløp til bolig og evt. sparebeløp til annet pr. måned. Øverst til venstre i bildet finner du en tegning med et søylediagram. Denne tegningen er hjemknappen. Når du er inne i applikasjonen, kan du når som helst trykke på denne tegningen og komme tilbake til startbildet. Alternativt kan du trykke F5-tasten for å komme tilbake til startbildet. Vær oppmerksom på at alle opplysninger du har lagt inn forsvinner når du trykker på denne knappen. Til høyre i bildet vises en prosentsøyle. Den presenterer prosentverdiene av budsjettdisposisjonene. Når man endrer månedsbudsjettet, oppdateres prosentsøylen automatisk. Nederst til venstre finner du opplysninger om Framtidig bolig. Dette er opplysninger om den framtidige boligen du kan tenke deg. Det er lagt inn en kjøpesum lik 1,8 mill kroner for denne boligen. Summen kan du endre ved å dra slideren horisontalt. Det er også lagt inn en sum på totale driftsutgifter til framtidig bolig, til sammen 3.00 kroner. Dette beløpet kan også endres. Nederst i bildet ser du en horisontal strek med tegningen av en bolig helt til høyre. Under boligen står det aldri. Dersom det mer enn 20 år å skaffe seg egenkapital til boligen, vil ordet aldri fremkomme på denne linjen. Du vil se at når du legger inn beløp under sparing til bolig, så vil huset Side 2 av 15

3 flytte seg mot venstre etter hvert som du skaffer deg egenkapital, og boligen blir mer oppnåelig. Under bildet av boligen vil det da fremkomme hvor mange år og måneder det tar før du har oppnådd tilstrekkelig egenkapital til den boligen du har valgt 1. Du starter applikasjonen ved å trykke på start-knappen i midten av bildet. Da kommer du automatisk inn i applikasjonen og kan begynne å arbeide med dine egne tall. Hvordan komme i gang? Når du startet verktøyet vil du se at det allerede ligger inne startverdier på følgende faner: Inntekt Skatt Forbruk Boutgifter nå I tillegg er det lagt inn kjøpesum og driftsutgifter for Framtidig bolig. Budsjettpostene 1. Inntekt: I denne posten legger du inn brutto inntekt pr måned. 2. Skatt: Det er lagt inne en startverdi på skatteprosenten lik 25 prosent, og modellen viser hvor mye det årlige skattebeløpet utgjør. Skatteberegningen er forenklet ved å dele det årlige skattebeløpet på 12. Skatteprosenten kan du endre ved enten å dra på slideren eller ved å legge inn et årlig skattebeløp. Dersom du sparer til bolig, forutsetter modellen at du sparer i BSU-ordningen, og det blir da automatisk gitt et fradrag i BSU (se også under budsjettposten sparing) Det er lagt inn en lenke til Skatteetaten på denne siden, og på den måten kan man se hvordan skatten blir beregnet i virkeligheten. I en undervisningssammenheng om personlig økonomi kan det være ønskelig å legge inn skatt som et eget tema. 3. Forbruk: Fordi det erfaringsmessig ikke er så lett å ha oversikt over utgiftene til en husholdning hver måned er det i budsjettet lagt inn satser fra SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter. Det er også lagt inn en lenke til SIFO-budsjettet. Startverdiene som er lagt 1 Huset flytter seg avhengig av krav til egenkapital (verdi 15 %, kan endres)i boligfanen og sparebeløp til bolig i sparefanen. Huset flytter seg også ifht betjeningsevnen for lån som avhenger av disponibelt beløp til boliglån (utgiftsfaner + driftsutgifter i boligfanen), samt nedbetalingsbetingelser for boliglån i boliglånsfanen. Når huset flyttes, tas det først hensyn til når nødvendig egenkapital er oppspart. Deretter om boliglånet som kan betjenes er stort nok til å finansiere boligen ved siden av oppspart kapital. Er det ikke det, må sparingen fortsette til sparebeløpet er så høyt at gjenstående lånebehov kan betjenes. Side 3 av 15

4 inn gjelder månedsbeløp for en husholdning som består av en voksen person. Det er mulig å endre alle forbrukssatsene ved å dra slideren. 4. Boutgifter nå: Her ligger utgiftene du har til bolig pr i dag. Utgiftene omfatter: husleie, strøm og forsikring. Det ligger inne noen åpningsverdier for hhv. Husleie, strøm og forsikring. Disse kan lett endres ved å dra slideren. 5. Bilutgifter: Det er ikke lagt inn noen bilutgifter når man åpner modellen. Du må aktivt velge om du vil ha bil, og når du går inn i denne fanen må du først krysse du av for om du har bil eller ikke. Bilutgiftene er delt i faste utgifter, dvs. årsavgift, forsikring og service samt variable utgifter. De variable bilutgiftene avhenger av prisen for drivstoff pr liter, hvor mye drivstoff bilen bruker pr mil og antall km bilkjøring pr år. Vær oppmerksom på at en viktig kostnad ved å ha bil er det årlige verditapet. Det fremkommer ikke her, men det er likevel viktig å ta denne kostnaden med i et totalregnskap over hva det koster å ha bil. 6. Studielån: Det er ikke lagt inn noen beløp i budsjettet under studielån. Når du går inn på denne fanen, kan du velge antall studieår. Da beregnes automatisk studielånet. Du må selv legg inn den rentesatsen du skal betale på lånet, og hvor mange år du skal bruke på nedbetalingen. Følgende forutsetninger gjelder for beregning av studielån 2 : fullt studielån for student som er borteboer. Dermed blir 40 % av lånet automatisk omgjort til stipend ved fullført utdanning. Vær oppmerksom på at modellen ikke beregner skattefradrag for gjeldsrenter 3. Det gjelder både for studielån og for forbrukslån (se nedenfor) Dette er en forenkling i forhold til hvordan situasjonen er i virkeligheten. Dette skyldes i hovedsak at både studielån og forbrukslån (eller andre tilsvarende smålån) er generelt annuitetslån og blir beregnet som det i modellen. Dermed er gjeldskostnadene det kan regnes skattefradrag for synkende med hver termin, og viktigere, med hvert skatteår. Fradraget er derfor ikke konstant over hele tidsperioden budsjettet representerer (frem til boligkjøp). Siden modellen i realiteten 2 Forutsetningene for beregningen: Høyere utdanning i Norge (høyskole, universitet eller tilsvarende), Ugift, Borteboer (bor ikke i samme hus som foreldrene i studietiden), Ingen barn, 10 måneder skole (vanlig skoleår), 100% studiebelastning, Ikke ekstra lån til skolepenger, Inntekt sammen med studier mindre enn inntektstak for maksimalt stipend, Formue under grensen for å beholde maksimalt stipend, Normal studieprogresjon (gir maksimalt stipend, dvs 40% av lån omgjort til stipend), Ikke reisestipend (da dette varierer med avstand til hjemsted og uansett ikke påvirker lånets størrelse til slutt), Maksimalt 8 år med studiestøtte. Dette gir oss det som Lånekassen kaller basisstøtte. Basisstøtten utbetales som lån og blir deretter delvis omgjort til stipend ved bestått eksamen. 3 Hvis man skulle regnet korrekt på sammenhengen mellom renter og skatt, ville resultatene i beste fall være gyldige for det første året eller et gjennomsnittsår. Det ville kunne oppleves som forvirrende for brukeren. Det er mulig å ta et gjennomsnitt og bruke dette, og en slik tilnærming kan man gjøre gjennom Skatteetatens forenklede skattekalkulator. Du legger inn en forventet verdi på gjeldskostnader og får skattefradraget beregnet her. Side 4 av 15

5 ikke har en tidsdimensjon, kan den heller ikke presentere en gitt måned/termin/år med tilhørende gjeldskostnad og skattefradrag gjennom hele løpetiden til et lån. 7. Forbrukslån: Du legger inn følgende opplysninger om lånet: lånebeløp, rentesats, nedbetalingstid i antall måneder, etableringsgebyr og termingebyr. Modellen beregner hvor mye du må betale i effektiv rente og samlet beløp som du må betale tilbake. Modellen legger til grunn at det er 12 betalingsterminer pr år. Forbrukslån-fanen viser veldig godt hvor mye fristelsene koster deg, idet det månedlige beløpet automatisk vises i månedsbudsjettet på venstre side av skjermen. 8. Sparing: Det ligger ikke inne noen startverdier for sparebeløp. I modellen må man aktivt velge å spare. Det fine er at man da ser hvordan sparing virker inn på muligheten til å kjøpe seg bolig. I denne fanen kan du legge inn hvor mye du vil spare til bolig og til annet pr måned. Når du legger inn et beløp under sparing til bolig fylles kvoten for BSU-sparing automatisk opp, men det skjer selvsagt ikke dersom man bare sparer til annet. Det ligger inne en rentesats som er lik 3 prosent p.a., men den kan man endre ved å dra slideren. I sparefanen er det også en egen Sparekalkulator. I denne kan eleven enkelt legge inn sparebeløp, rentesats og antall måneder man ønsker å spare for å se hvor mye man har spart totalt. Dersom eleven har lagt inn et beløp under sparing til annet i sparefanen, så vil sparekalkulatoren hente disse opplysningene, men sparekalkulatoren er fristilt i forhold til resten av verktøyet i den forstand at de tallene man legger inn i kalkulatoren ikke får noen innvirkning på månedsbudsjettet eller de øvrige beregningene i simulatoren. For øvrig gjelder følgende forutsetninger for beregningen i Sparekalkulatoren: Du kan legge inn en spareperiode fra 1 måned til 20 år. Det antas at sparingen starter umiddelbart i måned 1 ved at man beslutter hvor mye man vil spare i forbindelse med at lønnen kommer inn på konto. Det beregnes rente månedlig etterskuddsvis, og ved nytt innskudd i måned 2 har spareren opptjent én måneds rente. Renten kapitaliseres etter 12 måneder, men hvis spareperioden for eksempel går over 6 måneder, forutsettes det at kontoen avsluttes og rentebeløpet påføres ved utløpet av spareperioden. Det samme gjelder ved for eksempel 13 måneders sparing. Renten kapitaliseres etter 12 måneder og påføres ytterligere 1 måneds rente ved avsluttet sparing. Vær oppmerksom på at Sparekalkulatoren ikke viser økningen i sparingens kjøpekraft, det vil si at modellen korrigerer ikke for inflasjon og skatt. I virkeligheten er dette viktige momenter å ha med når man skal vurdere sparingen og se hvordan sparekapitalen vokser. 9. Penger til overs: Hvis budsjettet går i pluss, i minus eller er i balanse kommer det opp en melding på skjermen. Dersom budsjettet går i pluss, er det et poeng å oppfordre til sparing Side 5 av 15

6 og øke bevisstheten knyttet til uforutsette utgifter og fristelser. Dersom budsjettet går i minus, er det nødvendig å fokusere på betydningen av å redusere utgifter og komme i balanse. Hvis budsjettet er i balanse, er det naturlig å fokusere på uforutsette utgifter og fristelser. Sannsynligvis har eleven først fått et budsjett som enten går i pluss og/eller i minus før budsjettet ender i 0, og det har derfor vært anledning til å reflektere over hva man bør gjøre for å få et budsjett som er i balanse. Derfor er det satt opp få spørsmål hvis budsjettet er i balanse. Til slutt er det satt opp et kontrollspørsmål på om eleven er fornøyd, og det kan være en god oppsummering. Følgende meldinger vises i de tre tilfellene: Budsjettet ditt går i pluss: 1) Er du fornøyd med budsjettet, eller er det noe du ønsker å endre? 2) Vil du spare (mer) til bolig eller noe annet du ønsker deg? Sjekk sparekalkulatoren under sparing. 3) Hvordan endrer tidspunktet for boligkjøp seg hvis du sparer mer? 4) Har du nok penger til overs til å dekke uforutsette utgifter og fristelser? 5) Hva skjer med penger til overs? Hva vil du bruke pengene til? Budsjettet ditt går i minus: Du har et betalingsproblem som du ikke kan leve med! 1) Du må får budsjettet i balanse. Hva vil du gjøre? Kan du redusere forbruket ditt eller andre utgifter? Kan du øke inntekten din? 2) Hvordan endrer tidspunktet for boligkjøp seg hvis du sparer mindre? 3) Hvordan vil du takle uforutsette utgifter og fristelser? Budsjettet ditt går i balanse: Utgiftene dine er nøyaktig like store som inntekten din. 1) Er du fornøyd med budsjettet, eller er det noe du ønsker å endre? 2) Hvordan vil du takle uforutsette utgifter og fristelser? I fanen Penger til overs er det også lagt inn en egen Forbrukskalkulator. Veldig mange har ikke oversikt over hvor mye penger de bruker til impulskjøp. Typisk er for eksempel ulike småkjøp i kiosken. Kalkulatoren beregner hvor mye daglige impulskjøp utgjør i løpet av en måned og et år. Beregningen er løsrevet fra månedsbudsjettet og påvirker således ikke disse beregningene. Hvis du trykker på kalkulatoren, får du opp et nytt bilde. Her kan du legge inn hvor mye du bruker til småkjøp hver dag, og kalkulatoren beregner hvor mye dette utgjør pr måned og pr år. 10. Framtidig bolig: Dette bildet er en oppsummering og skal vise hvor mye penger du har disponibelt til å betjene et boliglån. Oppsummeringen viser følgende poster: Side 6 av 15

7 Boutgifter nå: dette er dagens boutgifter som frigjøres når du skaffer deg ny bolig (se fanen for boutgifter nå) Avsluttet sparing til bolig: dette er det beløpet du sparer til bolig hver måned. ( se fanen for sparing) Beløpet frigjøres når du skaffer deg ny bolig Økt skatt pga avsluttet BSU: modellen forutsetter at oppspart beløp i BSU brukes til den nye boligen, dermed øker skatten, og man får tilsvarende mindre disponibelt hver måned. Regnestykket som fremkommer viser hvor mye man har disponibelt til nye boutgifter. Man må trekke fra driftsutgiftene til den nye boligen, og det som da fremkommer er disponibelt beløp til betjening av lån. Det er lagt inn en enkel beregning som ut i fra beløpet disponibelt til betjening av lån, rentesats på lånet og nedbetalingstid viser hvor stort lån man har mulighet til å betjene. Når lånet beregnes kan man legge inn en rentesats. Modellen er forenklet ved at det forutsettes at lånet har fast rente. Bankene må ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng når de skal foreta en kredittvurdering av kunden. Det er viktig å være klar over at dette derfor ikke er en eksakt bankkalkulator. Beregninger som foretas i bankene vil kunne avvike noe fra beregningene som fremkommer her. Hvor stort lån kan du betjene? Det er avhengig av inntekten din og utgiftene dine, dvs. den livsstilen du fører. Med den inntekten og det forbruket som er lagt inn som startverdier i modellen kan du egentlig betjene et lån på kroner. Det er mulig å endre rentesatsen og nedbetalingstiden, og da viser modellen hvordan dette slår ut i evnen til å betjene lånet. Bildet viser også hvor mye egenkapital du må ha i forhold til den boligen du har valgt. Finanstilsynets krav til egenkapital er satt til 15 prosent av kjøpesummen. Kjøpesummen til din framtidige bolig er satt til 1,8 mill kroner som startverdi (se under Framtidig bolig), og 15 prosent av denne summen er kroner. Eksempler og oppgaver Eksempel 1: Rebekka slutter på videregående og får jobb i butikk. Inntekt Hun får seg jobb i den lokale butikken. Der sitter hun i kassen. Rebekka får en årslønn på kr Skatt Skatten beregnes automatisk. Hvor mye må hun betale i skatt pr måned og pr år? Forbruk Rebekka prøver å holde et nøkternt budsjett og prøver å holde seg til SIFO's referansebudsjett, men hun er glad i å shoppe og bruker mye av inntekten på klær, og hun mener det er nødvendig å øke Side 7 av 15

8 klesbudsjettet. Reiseutgiftene hennes går til et månedskort på buss eller bane. Hun tenker at SIFO's budsjett for fritidsutgifter kan holde til lommepenger når hun går ut i helgene. Boutgifter nå Hun leier en leilighet sammen med to venninner, og for den må hun betale månedlig husleie på kr 3.400, inkl. strøm, og kr 100 hver måned i forsikring. Bilutgifter: Rebekka har ikke bil. Studielån: Hun har heller ikke studielån. Forbrukslån: Rebekka har ikke forbrukslån. Sparing Rebekka har lyst til å skaffe seg sin egen bolig etter hvert. Hun vet at dersom hun sparer på BSUkonto (Boligsparing for ungdom), vil hun, i tillegg til å motta høy rente, også spare skatt. I banken får hun 5 prosent rente på BSU-sparingen. Penger til overs: Hvor mye penger har Rebekka igjen til sparing? Rebekka velger å spare kr hver måned til bolig, og kr 300 hver måned til annet. Hun får 5 prosent rente i banken. Hva skjer med skatten hvis hun sparer på BSU-konto? Skatten reduseres fordi hun sparer maksimalt årlig beløp i BSU. I banken får hun vite at hun ikke vil kunne få mer enn 85 prosent av kjøpesummen til bolig som lån. Resten må hun spare. Hun tenker at har lyst til å kjøpe seg en bolig innen 5 år. Hvor mye kan Rebekka klare å spare på 5 år dersom hun ikke lar seg friste av dyre feriereiser og andre ting hun kan tenke seg å kjøpe underveis? Hvor mye gir det totalt i sparekapital etter 5 år? Framtidig bolig Rebekka ønsker seg en egen bolig og ser etter en rimelig liten leilighet. Hun finner en liten ett-roms leilighet på 35 kvm utenfor sentrum. Prisantydningen er på kr ,-. Boligen har en fellesgjeld på kr ,- som betales gjennom fellesutgiftene. Fellesutgiftene (husleien) utgjør kr 2.900,- pr. måned. Side 8 av 15

9 Hvor mye må hun ha i egenkapital? (kr ) Hvor lang tid tar det før hun kan skaffe seg egenkapital? ( Se på huset nederst i bildet) Hvor stort lån kan hun betjene med sin inntekt og livsstil? Hvor lang tid tar det å skaffe seg egenkapital til boligen dersom renten på boliglånet stiger til 6 %? Hvor stort lån kan hun da betjene? Hvis hun reduserer klesbudsjettet sitt) og øker boligsparingen sin tilsvarende, hvor lang tid tar det å spare til egenkapital? (Sett boliglånsrenten tilbake til 4 prosent i fanen til framtidig bolig) Sjekk om hun kan betjene et høyere lån, fordi hun har lavere utgifter hver måned. Rebekka har flere valg dersom hun vil skaffe seg egen bolig tidligere: Hun kan fortsatt leie leilighet sammen med venninnene sine, evt. kanskje hun kan flytte hjem og spare hybelleien. Da kan hun spare mer. Hun kan redusere månedlige utgifter til klær og sko Hun kan ta seg en ekstrajobb Hun kan se om hun finner en bedre betalt jobb. Er du enig i de prioriteringene som Rebekka har gjort? Hva ville du ha gjort hvis du var henne? Sett opp et månedsbudsjett som viser at Rebekka klarer å dekke alle utgiftene sine. Eksempel 2: Jonas er lærer Jonas vil ha en variert jobb der han har mye kontakt med andre mennesker. Han har utdannet seg til lærer og får jobb i barneskolen. Etter 4 års på høyskolestudier får han seg jobb på en skole i Oslo. Inntekt Jonas får en startlønn som lærer på kr pr. år. Det er ingen frynsegoder i skolen. Skatt Hvor mye blir skatten til Jonas? Forbruk Jonas bor hjemme hos foreldrene etter at han ble ferdig med studiene. Meningen er at han skal spare opp penger til å skaffe seg egen bolig. Han slipper å betale husleie, under forutsetning av at han setter av penger til boligsparing hver måned, og han må betale kr pr måned til mat for å bo hjemme. Han bruker pengene sine på klær og å gå ut med venner, og han synes at utgiftene til klær og sko er satt litt lavt og vil øke delen til klær og sko. Han øker også annet forbruk, for han liker å bruke litt penger når han går ut i helgene. Hva blir samlet budsjett til Jonas? Side 9 av 15

10 Boutgifter nå Siden Jonas bor hjemme slipper han å betale husleie. Bilutgifter Jonas har ikke bil. Studielån Jonas har studert i 4 år og har tatt opp fullt studielån. Nedbetaling over 20 år, og han betaler 2,8 prosent i fast rente på lånet. Jonas vil gjerne bli ferdig med studielånet tidligere, og han tenker at han har råd til å gjøre dette. Han reduserer nedbetalingen til 15 år, og da øker den månedlige lånekostnaden til kr Hvis han bare øker beløpet med kr 300 pr måned, så kutter han altså 5 år av nedbetalingen. Det synes han er OK, så han velger denne nedbetalingsplanen. Forbrukslån Jonas er glad i å reise og klarer ikke å motstå fristelsen til å dra til London i høstferien. Han regner med at han vil bruke kr ,- i reise, opphold og til å handle for. Han ønsker seg også et nytt musikkanlegg til kr Han må derfor ta opp et forbrukslån på kr Han sjekker kostnadene ved å ta opp et slikt lån og finner ut at han kan få et forbrukslån til 16 prosent rente, med kr 800 i etableringsgebyr og 40 kroner i termingebyr. Han velger å ta opp et forbrukslån på kr med nedbetaling over 1 år. Hvor mye må han betale pr. måned for forbrukslånet? Hvor mye må han betale totalt for forbrukslånet? Hvor mye penger har han til overs etter å ha betalt forbrukslånet? Sjekk Penger til overs Sparing Jonas har lyst til å skaffe seg sin egen bolig etter hvert. Han vet at dersom han sparer på BSU-konto (Boligsparing for ungdom), vil han i tillegg til å motta høy rente også spare skatt. Han bestemmer seg for å prøve å spare kr pr. måned til bolig og setter av kr 600 hver måned til annet, slik at han kan spare opp litt penger hvis det senere dukker opp noen fristelser som han ikke klarer å motstå. (rentesats 4,5 prosent) Han fyller opp BSU-kontoen til maks sparebeløp. Dette skjer automatisk i modellen) og setter resten på sparekonto. Hva skjer med skatten hvis han sparer på BSU-konto? Etter disse disposisjonene, hvordan ser månedsbudsjettet hans ut? Framtidig bolig Jonas gleder seg til han kan kjøpe sin egen bolig. Han sjekker litt i markedet og finner at hvis han kjøper seg en ganske liten to-roms leilighet på 45 kvadratmeter vil denne koste ca kr ,-. Fellesutgiftene (husleien) utgjør kr 3.000,- pr. måned. Han regner med at han vil trenge nye møbler Side 10 av 15

11 og utstyr til leiligheten for ca kr ,-. I banken får han vite at han ikke vil kunne få mer enn 85 prosent av kjøpesummen for bolig som lån. Resten må han spare. Hva vil det koste Jonas å kjøpe denne boligen? Hvor stort lån kan han betjene? Hva er hans totale behov for egenkapital? Når vil han skaffe seg nok egenkapital? Se på huset nederst i bildet. Han tenker at har lyst til å kjøpe seg en bolig innen 5 år. Hvor mye kan Jonas klare å spare på 5 år dersom han ikke lar seg friste av dyre feriereiser og andre ting han kan kjøpe underveis? Han kutter ut forbrukslånet og sparer dette beløpet i tillegg til det beløpet han har satt av til boligsparing. Hvor lang tid tar det da før han klare å skaffe seg nok egenkapital til bolig? Se på huset nederst på siden. Jonas har flere valg Han kan fortsette å bo hjemme hos foreldrene og spare husleie. Han kan kutte ut småkjøp, redusere på utgifter til klær og dermed redusere forbruksbudsjettet enda mer. Han kan spare lenger. Han kan droppe London-turen og musikkanlegget dermed la være å ta opp forbrukslån. Han kan ta seg en ekstrajobb Han kan redusere nedbetalingstiden på studielånet ytterligere. Hva ville du ha gjort hvis du var Jonas? Lag et budsjett som viser at Jonas klarer å dekke alle utgiftene sine. Eksempel 3: Helge er snekker Han har valgt studieretningen byggfag på videregående skole og etter to år i lære er han utdannet snekker. Inntekt Helge får jobb i et lite snekkerfirma. Begynnerlønna er på kr som er litt over minstelønn for en fagarbeider (kr hver måned). I tillegg får han fri mobiltelefon. Skatt Sjekk hva skatten blir. Forbruk Side 11 av 15

12 Lærlinglønna har vært lav, men Helge har bodd hjemme og bare betalt kr 3.000,- i matpenger i måneden. Han planlegger å flytte for seg selv og tenker at han vil ha et nøkternt husholdningsbudsjett som tilsvarer SIFO's referansebudsjett. Siden han får fri mobiltelefon på jobben, sparer han penger på telefon og mediebruk, og han reduserer denne posten med kroner pr måned. Han har en gammel bil (se nedenfor), og dermed kan han kutte beløpet som går til transport. Sjekk hva som skjer med økonomien til Helge når han reduserer posten for telefon og mediebruk og til transport. Hvor stort blir det nye forbruksbudsjettet til Helge? Boutgifter nå På tide å flytte hjemmefra. Helge finner en grei hybel til totalt kr pr. måned. Leien inkluderer strøm, men han betaler i tillegg kr 100 i forsikring. ( totalt kr 4.100) Bilutgifter Helge har en bil. Han tar kontakt med forskjellige forsikringsselskaper, men siden bilen har stor motor, og han er ung, er forsikringen dyr. Han må betale kr ,- pr. år i bilforsikring. Da kan han ikke kjøre mer enn km pr. år. Bilen bruker 0,8 liter pr. mil. Sjekk hva bensinen koster pr. liter. Årsavgiften til Staten legges automatisk inn i modellen når du har bil. Han regner med at utgifter til oljeskift og EU-kontroll vil utgjøre kr 2.000,- pr. år og håper at det ikke blir dyre verkstedsutgifter i tillegg. Hva blir de samlede gjennomsnittlige bilutgiftene pr. måned? Hva er resultatet av budsjettet hans nå? Sjekk Penger til overs Studielån Helge har bodd hjemme og har ikke tatt opp studielån under utdannelsen. Forbrukslån Helge har ikke forbrukslån. Sparing Helge har lyst til å skaffe seg sin egen bolig etter hvert. Han vet at dersom han sparer på BSU-konto (Boligsparing for ungdom), vil han, i tillegg til å motta høy rente, spare skatt. Han beslutter å spare kr til bolig hver måned. Maksimalt sparebeløp fylles automatisk opp i BSU-ordningen. Det overskytende setter Helge inn på en sparekonto. På finansportalen.no kan han finne ut hvilke bank som gir best rente. Han setter av kr 300 til annet hver måned. På sparingen sin får han 4,5 prosent i rente. Se hva som skjer med skatten når Helge sparer på BSU-konto. I banken får han vite at han ikke vil kunne få mer enn 85 prosent av kjøpesummen for bolig som lån. Resten må han spare. Han tenker at han vil kjøpe seg en bolig innen 5 år. Side 12 av 15

13 Hvor mye har Helge klart å spare på 5 år til 4,5 prosent rente? Framtidig bolig Helge tenker at han etter hvert kan kjøpe seg en bolig som er et oppussingsobjekt, som han selv kan sette i stand. Han finner en to-roms leilighet på 49 kvm med prisantydning på kr Fellesutgiftene (husleien) utgjør kr pr. måned. Hvor lang tid tar det før han har skaffet seg nok egenkapital? Se på huset. Hvor stor del av kjøpesummen må han låne? Hvor stort lån kan han betjene? Hva skjer med økonomien til Helge hvis renten på boliglånet stiger til 6 prosent? Se på huset. Helge har flere valg Han kan bo hjemme hos foreldrene og spare hybelleie. Han kan selge bilen, og evt. skaffe seg en som er billigere i drift Han kan spare lenger Han kan satse på at han ikke trenger å kjøpe noen nye klær. Han kan ta seg en ekstrajobb Hva ville du ha gjort hvis du var Helge? Lag et budsjett som viser at Helge klarer å dekke alle utgiftene sine. Eksempel 4 Helena jobber i finans Etter videregående skole går hun på BI og tar først en bachelorgrad, deretter en mastergrad i økonomi med fordypning i finans. Inntekt Når hun er ferdig med studiene er hun heldig og får jobb i en bank. Begynnerlønnen er på kr (kr pr mnd) Hun får vite at hvis hun jobber hardt og gjør en god jobb, vil hun kunne regne med å gå en del opp i lønn. Skatt Sjekk hva skatten blir. Forbruk Helena har vært vant til å ha ganske dårlig råd mens hun var student, og hun tror at hun har klart å venne seg til et forbruk som er omtrent som SIFO-satsene til mat, klær, husholdningsartikler m.m. Hun får imidlertid fri mobiltelefon gjennom jobben og kan stryke mobilutgiftene i SIFO-budsjettet. Side 13 av 15

14 Dessuten har hun bil (se nedenfor) så hun trenger ikke sette av penger hver måned til reiseutgifter, under transport. Disse pengene vil hun heller bruke på annet forbruk. Boutgifter Hun skaffer seg en leilighet og for den må hun betale kr 8.000, i leie pr. måned. Da er både strøm og forsikring inkludert. (7.400 i husleie, kr 400 i strøm og kr 200 i forsikring) Bilutgifter Helena overtar en bil etter foreldrene, en Mercedes-Benz SLK 200, 1998-modell, km-standen er , og prisen er på kr Hun slipper å betale noe for bilen, men hun må dekke alle kostnadene selv. Hun tar kontakt med forskjellige forsikringsselskaper, men siden bilen har stor motor og hun er ung, er forsikringen dyr. Hun må betale kr ,- i året i bilforsikring. Da kan hun ikke kjøre mer enn km i året. Hun regner med at utgifter til oljeskift og EU-kontroll vil utgjøre kr 2.000,- pr. år. Bilen er i god stand, iflg. foreldrene, så Helena håper at hun ikke får ekstra verkstedsutgifter. Hun vil finne ut hvor mye hun kommer til å bruke på bensin hvis hun kjører km pr. år. Foreldrene forteller at bilen bruker 0,8 liter bensin pr. mil. Hun sjekker hvor mye bensinen koster pr liter. Hva blir de samlede gjennomsnittlige bilutgiftene pr. måned? Studielån Helena har studert i 5 år og tatt opp fullt studielån. Hun betaler fast rente på lånet med en rentesats lik 2,8 prosent og med nedbetalingstid på 20 år. (Månedlige utgifter er på kr 1.513). Hvor mye har hun igjen av inntekten pr måned? Forbrukslån Helena har ikke forbrukslån. Framtidig bolig Helena har lyst til å kjøpe leilighet sentralt og helst med heis og garasje i kjelleren. Hun ser på en 2- roms leilighet på 50 kvadratmeter. En slik på 50 kvadratmeter er til salgs for kr Fellesutgiftene/husleien er kr pr. måned. Sparing Hun bestemmer seg for å spare kr til bolig pr. måned og går inn på finansportalen.no for å se hvor hun kan få best rente. I tillegg setter hun av kr hver måned til annet. Det kan være greit å spare opp en buffer i tilfelle hun får hun noen uventede utgifter, ikke minst på bilen som hun synes hun er blitt ganske avhengig av. Hun får 4,5 prosent rente på sparingen sin. Hun bestemmer seg for å benytte seg av Boligsparing for Ungdom (BSU) fordi hun - i tillegg til høy rente på en slik konto - får et skattefradrag som tilsvarer 20 prosent av det hun sparer. Side 14 av 15

15 Hun sparer maksimalt årlig beløp i BSU. Se hva som skjer med skatten når en del av sparebeløpet går inn på BSU-konto. Hun har lyst til å kjøpe seg sin egen bolig, og banken forteller at hun ikke får låne mer enn 85 prosent av kjøpesummen for boligen. Hun må selv spare opp 15 prosent av kjøpesummen + omkostningene ved kjøpet. Hvor stor del av kjøpesummen må hun låne? o Hva er kravet til egenkapital? o Hva er hennes totale behov for egenkapital? o Hvor stort lån kan hun betjene? Hvor lang tid tar det før hun skaffer seg tilstrekkelig egenkapital? Se på huset. Hva skjer med økonomien til Helena hvis renten på boliglånet stiger til 6 prosent? Hvor stort lånet kan hun da betjene? Hvor lang tid tar det før hun skaffer seg nok egenkapital? Se på huset nederst på siden. Er det budsjettet Helena har satt opp realistisk? Bør hun kanskje øke de postene som går til mat og til klær? Helena har flere valg Hun kan kjøpe en billigere bolig Hun kan spare mindre hver måned og dermed tar det lenger tid før hun kan skaffe seg egen bolig. Hun kan selge bilen Hun kan bo gratis hjemme hos foreldrene og bare dekke utgifter til mat. Hva ville du ha gjort hvis du var Helena? Lag et budsjett som viser at Helena klarer å dekke alle utgiftene sine. Side 15 av 15

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

Veien til egen bolig - et pedagogisk verktøy for undervisning om sammenhengen mellom privatøkonomiske valg ved boligetablering

Veien til egen bolig - et pedagogisk verktøy for undervisning om sammenhengen mellom privatøkonomiske valg ved boligetablering - et pedagogisk verktøy for undervisning om sammenhengen mellom privatøkonomiske valg ved boligetablering Sammen for ungdom, 7.november 2011 Komplekst samfunn Frafall Fristelser Betalingsproblemer Bostedsløshet

Detaljer

Bli den beste økonomiske rådgiveren!

Bli den beste økonomiske rådgiveren! VELKOMMEN TIL KONKURRANSE! Bli den beste økonomiske rådgiveren! Vær økonomisjef én måned for familien Smart en nasjonal konkurranse blant ungdomsskoleklasser i regi av Finans Norge. KONKURRANSEPERIODE:

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

Utsikter til egen bolig som motivasjon til rask overgang til arbeid

Utsikter til egen bolig som motivasjon til rask overgang til arbeid Utsikter til egen bolig som motivasjon til rask overgang til arbeid v/prosjektleder Edle Holt Region Øst Kunnskap om muligheter Leie/eie? Hva lønner seg Leilighet til leie DELIKAT 1-ROMS MED BALKONG PÅ

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomitips for foreldre En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomi må læres Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. De vet ikke hvordan de skal styre bruken

Detaljer

Leie/eie. Eksempler og alternativer Økonomiske konsekvenser. Region Øst Edle Holt

Leie/eie. Eksempler og alternativer Økonomiske konsekvenser. Region Øst Edle Holt Leie/eie Eksempler og alternativer Økonomiske konsekvenser Region Øst Edle Holt Leie/eie? Hva lønner seg? Enslig Leie/eie Leilighet til leie 2-roms nær kanalen i Moss Leie pr måned 6 400,- Depositum 12

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Eie/leie? http://www.youtube.com/watch?v=jxcwdzczmoa Utfordringer og muligheter i et økonomisk perspektiv

Eie/leie? http://www.youtube.com/watch?v=jxcwdzczmoa Utfordringer og muligheter i et økonomisk perspektiv Eie/leie? http://www.youtube.com/watch?v=jxcwdzczmoa Utfordringer og muligheter i et økonomisk perspektiv Nina er 38 år og har nettopp blitt alene med Janne 14 år og Petter 10 år. Hun har fast jobb innenfor

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine!

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Sparetips som hjelper deg med å ta kontroll over finansene dine Vi vil alle gjerne ha litt økonomisk trygghet. Oppsparte midler gjør

Detaljer

SIFOs Referansebudsjett

SIFOs Referansebudsjett SIFOs Referansebudsjett Lenker > SIFOs Referansebudsjett > Om budsjettet Om budsjettet Referansebudsjett for forbruksutgifter Nynorsk Referansebudsjettet 2014 SIFOs Standardbudsjett for forbruksutgifter

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Sparebankforeningens årsmøte 2009. Pressekonferanse 21.oktober. Adm. direktør Arne Hyttnes

Sparebankforeningens årsmøte 2009. Pressekonferanse 21.oktober. Adm. direktør Arne Hyttnes Sparebankforeningens årsmøte 2009 Pressekonferanse 21.oktober Adm. direktør Arne Hyttnes Solid økonomi i husholdningene Oppsummering av undersøkelsen: 3 av 10 husholdninger har fått bedre økonomi det siste

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Dette skal vi lære i dag - Sette opp budsjett - Sparing - Hvordan spare penger på mat og andre utgifter

Dette skal vi lære i dag - Sette opp budsjett - Sparing - Hvordan spare penger på mat og andre utgifter Økonomi og skatt Dette skal vi lære i dag - Sette opp budsjett - Sparing - Hvordan spare penger på mat og andre utgifter - Hvorfor betaler vi skatt - Jobbe svart - Selvangivelse og skatteoppgjør Økonomiplanlegging

Detaljer

Bilutgifter. Bilutgifter. Bilutgifter. Volkswagen Golf. BMW 7-serie. Toyota Yaris 1,0. BMW 7-serie. Volkswagen Golf. Toyota Yaris 1,0.

Bilutgifter. Bilutgifter. Bilutgifter. Volkswagen Golf. BMW 7-serie. Toyota Yaris 1,0. BMW 7-serie. Volkswagen Golf. Toyota Yaris 1,0. kortene i lengderetning. Bilutgifter Bilutgifter Bilutgifter Volkswagen Golf BMW 7-serie Toyota Yaris 1,0 Toyota Yaris 1,0 BMW 7-serie Volkswagen Golf Forsikring: kr 4 000 Forsikring: kr 9 000 Forsikring:

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig

Detaljer

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Agenda Gode forsikringsordninger igjennom jobb? Gangen i uføreutbetalingene Behov for forsikringer?

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt.

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt. NAV VÆRNES Postboks 63 7501 STJØRDAL TLF: 55553333 Søknad om sosialhjelp (Søker må besvare alle spørsmål. Ufullstendige eller manglende opplysninger kan forsinke behandlingstiden.) Søknad mottatt: Det

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Utvekslingsår i utlandet

Utvekslingsår i utlandet Utvekslingsår i utlandet Organisasjoner som står for utveksling av elever i vgs.: American Field Service AFS Education First EF Explorius Youth for understanding YFU SPEAK Aspect flere. Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter.

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. ØKONOMIDELEN 1P KOMPETANSEMÅL: Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett

Detaljer

Ulikhet i boligmarkedet: BSU og egenkapitalkrav

Ulikhet i boligmarkedet: BSU og egenkapitalkrav Ulikhet i boligmarkedet: BSU og egenkapitalkrav Helene Onshuus Universitetet i Oslo 27.03.17 Plan for i dag Hva slags gode er bolig? Hvorfor regulere boligmarkedet? Boligkriser Ulikhet: BSU og egenkapitalkrav

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) Diagrammet ovenfor viser hvor mange bøker en forfatter har solgt hvert år de fire siste årene. Når var den prosentvise økningen i salget fra et år til det neste

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Den farlige gjelden: Forbrukslånenes nye rolle. Christian Poppe & Randi Lavik, SIFO

Den farlige gjelden: Forbrukslånenes nye rolle. Christian Poppe & Randi Lavik, SIFO Den farlige gjelden: Forbrukslånenes nye rolle Christian Poppe & Randi Lavik, SIFO Finansialisering og velferd Arven fra Mont Pelerin Alternativ til Keynes Markedet, ikke velferdsstaten Finans som økonomisk

Detaljer

KLAR OVER NÅR DET GJELDER PENSJON, OG HVORDAN SIKRE AT DE VET DET?

KLAR OVER NÅR DET GJELDER PENSJON, OG HVORDAN SIKRE AT DE VET DET? Forbrukerrådet og Finansforbundet HVA MÅ DAGENS UNGE VÆRE KLAR OVER NÅR DET GJELDER PENSJON, OG HVORDAN SIKRE AT DE VET DET? agnes.bergo@pengedoktoren.no 20.10.2015 P 1 PENSJON? HÆ??? PASSE INN JOBB PENGER

Detaljer

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter.

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. ØKONOMIDELEN 1P KOMPETANSEMÅL: Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbank-konferansen 2016 Dag 2-20. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Startlån 2016 Ramme Midt-Norge: kr 908.000.000,- Startlån To tildelinger: 1. tildeling bevilget mars - 2. tildeling i september Tildelt

Detaljer

Case. Bærum Kommune v/einar Kindberg

Case. Bærum Kommune v/einar Kindberg Case Bærum Kommune v/einar Kindberg 1. Alenemor med fast inntekt Bakgrunn Alenemor, opprinnelig fra Polen, med datter på 8 år uten egen bolig. Hun hadde vært gjennom et vanskelig brudd med hennes tidligere

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Lån Søknadskjema for lån i aipk

Lån Søknadskjema for lån i aipk Lån Søknadskjema for lån i aipk Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Min side hos Lindorff Hvem kan få lån? Hvor mye kan du låne? Hva skal jeg søke? Hvilken sikkerhet kreves? Serie eller annuitetslån?

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2014

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2014 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2014 Oppgave 1 (2 poeng) Diagrammet ovenfor viser hvor mange bøker en forfatter har solgt hvert år de fire siste årene. Når var den prosentvise økningen i salget fra

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Finansiell dugelighet og økonomisk oppdragelse

Finansiell dugelighet og økonomisk oppdragelse Finansiell dugelighet og økonomisk oppdragelse Ellen Katrine Nyhus Universitetet i Agder Kjøp nå- betal senere Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets konferanse om unge voksne og betalingsproblemer

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

Personlig økonomi i skolen «På Egne Ben» Skolekonferansen 7. september 2017

Personlig økonomi i skolen «På Egne Ben» Skolekonferansen 7. september 2017 «På Egne Ben» Skolekonferansen 7. september 2017 Hvorfor samarbeide med skolen? Formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi I tråd med tradisjon samspill mellom banken og lokalsamfunnet

Detaljer

Fransk språk og kultur Ett-årig studium 60 studiepoeng (ECTS) 3 universiteter i: Dijon - Montpellier - Perpignan

Fransk språk og kultur Ett-årig studium 60 studiepoeng (ECTS) 3 universiteter i: Dijon - Montpellier - Perpignan Institut français de Norvège Oslo Holtegaten 29 0355 - Oslo 1 Fransk språk og kultur Ett-årig studium 60 studiepoeng (ECTS) 3 universiteter i: Dijon - Montpellier - Perpignan Ofte stilte spørsmål 2 Innhold:

Detaljer

Marius Brygge 2 borettslag - prisliste 1. etasje

Marius Brygge 2 borettslag - prisliste 1. etasje Marius Brygge 2 borettslag - prisliste 1. etasje LEIL. M2 BALKONG GARASJE INNSKUDD / FELLESGJELD KJØPESUM LÅNE- DRIFTS- FELLES- MND SKATTE- FELLESKOSTN 1 % RENTE ØKNING MND 101 102 20 Inkludert 1 736 000

Detaljer

Eksamen 1P, Høsten 2011

Eksamen 1P, Høsten 2011 Eksamen 1P, Høsten 2011 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) Bjørn skal lage havregrøt. Han har 6 dl

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 18. oktober 2015 Versjon 2.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

7 Økonomi KATEGORI 1. 7.1 Lønn og feriepenger. 7.2 Skatt

7 Økonomi KATEGORI 1. 7.1 Lønn og feriepenger. 7.2 Skatt 7 Økonomi KATEGORI 1 7.1 Lønn og feriepenger Oppgave 7.110 Ivar har 24 000 kr i fast månedslønn. Det svarer til 150 kr per time. En måned arbeider han 6 timer overtid med 20 % tillegg. a) Hvor mye tjener

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 VILKÅR FOR BOLIGLÅN I FORSVARTES PERSONELLSERVICE Gjelder lån med 1. prioritets pant i selveier bolig, fritidsbolig og borettslag.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Betaling for opphold i institusjon

Betaling for opphold i institusjon HVORDAN BETALES VEDERLAGET Vederlaget kan trekkes direkte fra konto ved å oppgi ditt KID-nr. fra kommunen i banken. Dersom avtalegiro ikke ønskes, vil kommunen sende faktura på månedsbeløpet. Beløpet betales

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Marius Brygge 2 borettslag - prisliste 1. etasje

Marius Brygge 2 borettslag - prisliste 1. etasje Marius Brygge 2 borettslag - prisliste 1. etasje LEIL. M2 BALKONG GARASJE INNSKUDD / FELLESGJELD KJØPESUM LÅNE- DRIFTS- FELLES- MND SKATTE- FELLESKOSTN 1 % RENTE ØKNING MND 101 102 20 Inkludert 1 736 000

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer