Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted. Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted. Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014"

Transkript

1 Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014

2 Om Skatteetaten Antall ansatte: Samlet budsjett: Kr 5,4 mrd IT-budsjett: Ca 1,3 mrd* *) inkludert øremerkede utviklingsmidler Vi leverer it-tjenester til borgere og bedrifter: Lønnsmottakere og pensjonister: 4.5 mill Personlig næringsdrivende: Selskaper:

3 Utviklingsretning Fra nasjonal til global Fra etat til stat Fra motstrøms til medstrøms Fra skjema til tema Fra ettertid til sanntid Fra tro til viten

4 Skatteetatens overordnede IT-strategi 1.Forsterket innsats på digitalisering av etatens tjenester. 2.Fra «skjema til tema» 1. Fra systemspesifikke applikasjoner til tjenester (SOA). 2. Felleskomponenter 3. Gjenbruk og viderebruk 3.Styrke gjennomføringsevnen 1. Redusert teknisk kompleksitet 2. Ny kompetanse 3. Benytte markedet der det er hensiktsmessig 4.Nye teknologiske muligheter for å realisere etatens oppgaver 5.Informasjonssikkerhet og kvalitet premiss for IT-virksomheten Skatteetaten tittel på presentasjonen

5 Forenklet modell av en del av IT-systemene Systemkart Internett/Web Ekstern Intern DSF Det Sentrale Folkeregister OS390/Cobol/DB2 Sentrale registre FOS FOrskudd. Sentralt FOI Forskudd, Internett WEB PSA Altinn IBM AS/400 SFU Sentralskattekontoret For Utenlandssaker Unix/Pro-IV LNA Lokalt Navn og Adresseregister Kommunikasjons -grensesnitt MQseries Oppslag på fil InterConnect Transparent Gateway (TG) LFP Likning, ForkuddsPliktige FOL FOrskudd, Lokalt View-oppslag mot tabeller Ftp-overføring og TG Manntall Både TG og MQseries Unix/Oracle * Databaselink Adresseregisteret PSA Preutfylt SelvAngivelse LEP Likning, EtterskuddsPliktige Datavarehus SLN System for Likning av Næringsdrivende DSB Datastøttet Selvangivelses- Behandling Ftp-overføring Ftp-overføring og DVD * samme grensesnitt Kommune registeret GLD GrunnLagsData AR Aksjonær- Registeret Eiendoms registeret Plattform OS390/ Cobol/DB2 Enhetsregisteret MVA- Mainframe sentral MVA Fonsa FL ForhåndsLikning Unix/Oracle Unix/Pro-IV MVA MerVerdiAvgift Tinglyste hjemmelsoverganger Arveavgift (nye) Er en del av MVA-løsningen Unix/Sybase Arveavgift (gamle) Unix/Sybase IBM AS/400 Intern Internett/ Web SOFIE Skatteregnskapet Ekstern Skatteetaten tittel på presentasjonen

6 Samspill mellom krefter Adferd Tilgang Industrialisering Informasjon Gartner Skatteetaten tittel på presentasjonen

7 OS390/ Cobol/DB2 Unix/Oracle Unix/Pro-IV Unix/Sybase IBM AS/400 Internett/ Web Nytt arkitekturmålbilde - prosess Skatte / avgifts behandling Prosess perspektiv Informasjon om verdier, skatt og avgift Folkeregistret Andre $ Bank Motta fra kilder Tilbakemelding til kilde Egenskaper Identitet(er) Adresse(r) Konto(er) Kanal Roller Manntall Vedlikehold / Identifiser / konsolider Partsinfo Manntallsføring Tilgjengeliggjøring Spørring Informasjon om parter Penger, debitor og kreditor Motta detaljer Datavarehus, analyse Korriger Kontroll Skattyter Oppgavegiver (innland og utland) Brukedialog og egenrapportering Fastsat te verdier Verdier Oppgavegiverdialog Skatteinfo Validering, konsolidering og fastsetting Ilagt skatt / avgift Forskudd Avregning Avgifts- og Skatteberegning Avregning Korrespondanse, arkiv Saksbehandling Prosesstilstand Ekstern kommunikasjon Avregning Motta krav Hovedbok Krav Reskon tro Oppgjø r Innkreving Inn- utbetaling Fordeling $ SO Ekstern Intern DSF Det Sentrale Folkeregister Manntall OS390/Cobol/DB2 Sentrale registre Systemkart Internett/Web FOI WEB Altinn Forskudd, Internett PSA FOS FOrskudd. Sentralt LFP Likning, ForkuddsPliktige Unix/Oracle IBM AS/400 SFU Sentralskattekontoret For Utenlandssaker * Unix/Pro-IV LNA Lokalt Navn og Adresseregister FOL FOrskudd, Lokalt Kommunikasjons -grensesnitt MQseries Oppslag på fil InterConnect Transparent Gateway (TG) View-oppslag mot tabeller Ftp-overføring og TG Både TG og MQseries Databaselink Egne systemer Bank Adresseregisteret Kommune registeret PSA Preutfylt SelvAngivelse LEP Likning, EtterskuddsPliktige GLD GrunnLagsData Datavarehus SLN System for Likning av Næringsdrivende AR Aksjonær- Registeret DSB Datastøttet Selvangivelses- Behandling Eiendoms registeret Ftp-overføring Ftp-overføring og DVD * samme grensesnitt Plattform Enhetsregisteret MVA- Mainframe sentral MVA Fonsa FL ForhåndsLikning MVA MerVerdiAvgift Tinglyste hjemmelsoverganger Arveavgift (nye) Er en del av MVA-løsningen Unix/Sybase Arveavgift (gamle) Intern SOFIE Skatteregnskapet Ekstern Skatteetaten tittel på presentasjonen

8 IT-reguleringsplan Skatteetaten

9 Krav til digitalisering sett fra Skatteetatens ståsted Krav Digitaliser virksomhetens tjenester Skatteetaten Skatteetaten har i all hovedsak digitalisert og nettbasert sine tjenester Nasjonale felleskomponenter Tekniske krav Offentlig informasjon tilgjengelig Bruker av Altinn, ID-porten, Enhetsregisteret og Matrikkelen Ansvarlig for folkeregisteret Systemutvikling basert på etablerte ITstandarder Skatteetatens grunndata er ikke åpent tilgjengelig Skatteetaten har åpenhet blant sine overordnede strategier 9

10 Krav til digitalisering sett fra Skatteetatens ståsted Krav Veiledning om digitale tjenester Skatteetaten Skatteopplysningen Skatteetaten.no Kanalstrategi Elektronisk faktura Informasjonssikkerhet Samordning Under utredning dette arbeider vi med Premiss i Skatteetaten Deltar i SKATE Informasjonssikkerhet, kvalitet og rettssikkerhet grunnleggende premiss for etatens virksomhet 10

11 Krav til digitalisering sett fra Skatteetatens ståsted - utfordring Krav Semantikk og informasjonsmodellering Skatteetaten En forutsetning for å kunne samhandle effektivt på tvers av forvaltningsgrenser Vilje og evne til forpliktende samarbeid på tvers av etater Store forskjeller etater i mellom Finansiering Vær i takt med tiden Innfri forventninger Å komme fra ord til handling innebærer betydelige investeringer, kompetanse og kapasitet En digital offentlig sektor må kunne spille på lag med borgere og næringsliv Digitalisering er noen annet enn automatisering av prosesser. Digitalisering griper dypere og bredere, og endrer fundamentalt på arbeidsprosesser og relasjoner. 11

12 Takk for oppmerksomheten! 12

IT-modernisering i Skatteetaten

IT-modernisering i Skatteetaten IT-modernisering i Skatteetaten - 1000 x ytelse, 5% HW-kost og 30% forvaltningskost; er det mulig? Karl Olav Wroldsen, SKD, 2012 Skatteetaten Organisering og Nøkkeltall (2011) Antall ansatte: 6135 Samlet

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid Vedleggene til utredning gjennomført av Devoteam davinci 1.3.2011 1 Vedlegg 1. Gjennomførte møter og intervjuer

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Av Trond Knudsen og Roar Samuelsen Oslo, 9. januar 2002 Prosjekt : EDUI-Statskonsult Page : 2 av 24 INNHOLD 1 MANDAT OG RAMMER FOR ARBEIDET... 3 1.1

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Innhold Innledning Samfunnsansvar Nøkkeltall fra etatens drift

Innhold Innledning Samfunnsansvar Nøkkeltall fra etatens drift Årsrapport 2008 Innhold Innledning 3 Samfunnsansvar 4 Vårt samfunnsansvar 4 Den nye Skatteetaten 4 Service og imøtekommenhet 4 Mediebildet 4 Service til brukerne 5 Brukernes mening 5 Skatteopplysningen

Detaljer

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles Rapport 2010:17 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor. INF 3290 Endre Grøtnes Difi

Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor. INF 3290 Endre Grøtnes Difi Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor INF 3290 Endre Grøtnes Difi Dagens tema Kort om Difi En offentlig infrastruktur eller mange små? Virkemidler for infrastrukturutvikling i offentlig sektor

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling

Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Betalingsformidlingskonferansen 1. mars 2011 1 Netto overføringer

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

IKT-plan for perioden 2009-2012. Saksnr. 09/621-1

IKT-plan for perioden 2009-2012. Saksnr. 09/621-1 Saksnr. 09/621-1 1. Innledning... 3 1.1 Status...3 1.2 Mål, innhold og struktur i IKT-strategien...3 1.2.1 Mål...3 1.2.2 IKT-strategiens oppbygging...3 1.3 Rammebetingelser og regionale føringer...4 1.3.1

Detaljer

www.pwc.no Skattedirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse Samordnet Skatte- og Avgiftsforvaltning Avropsnummer 20130032-2-007 Versjon 1.1 27.04.

www.pwc.no Skattedirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse Samordnet Skatte- og Avgiftsforvaltning Avropsnummer 20130032-2-007 Versjon 1.1 27.04. www.pwc.no Skattedirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse Samordnet Skatte- og Avgiftsforvaltning Avropsnummer 20130032-2-007 Versjon 1.1 27.04.2015 Forord Denne rapporten viser en samfunnsøkonomisk analyse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer