ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN HET ER SPILL - O M A ET - SIKK LIT ORG - KVA S M ÅRSPLAN BARNEHAGE ntlig trenger å v Alt jeg ege ite lærte je en g i barnehag BARNEHAGE BARNEHAGE S

2 ÅRSPLAN I KULUR KAN DU SOM BARN FORVENTE: At du har noen å leke med. At du får leke mye, både inne og ute. At du blir sett og hørt av de voksne. At du får mange spennende opplevelser. At du får lære noe nytt hver uke. At du og de andre barna kan komme med forslag på hva dere har lyst til å holde på med. At de voksne passer på deg. At de voksne trøster deg når du trenger det. At de voksne sier ifra til mamma og pappa om du blir syk. At de voksne hjelper deg å pusse nesen, blåser på sår og har på plaster om du faller og slår deg. At du skal ha det gøy og le mye i barnehagen. At du får smake på forskjellig mat. At du får øve på å klare selv. I KULUR KAN DU SOM FORELDER FORVENTE: At du blir møtt av en voksen når du leverer og henter barnet ditt. At du får informasjon om hva barnet ditt har gjort i løpet av dagen. At barnet ditt får være ute hver dag. At barnet ditt får stimulert og utviklet sansene sine. Flere av våre barnehager har egne sanserom. At barnet ditt får videreutvikle sin sosiale kompetanse blant annet gjennom bruk av Steg for steg. At vi jobber aktivt med barns medvirkning. Å få tilbud om foreldresamtale to ganger i året, samt foreldremøte en gang i året. Å finne oppdatert informasjon på nettsidene våre. At det jobbes med de ulike fagområdene: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse. - Kunst, kultur og kreativitet. - Natur, miljø og teknikk. - Etikk, religion og filosofi. - Nærmiljø og samfunn. - Antall, rom og form. At barnet ditt får språkstimulering gjennom bruk av blant annet Språksprell. At barn som går på utegruppe får et eget opplegg med hovedvekt på uteliv, natur og miljø. At det legges til rette for at barn mestrer overgangen til skolen på best mulig måte. AV DEG SOM FORELDER FORVENTER VI: At du gir nødvendig og viktig informasjon til barnehagen. At du tar hensyn til barnehagens dagsrytme,og at du gir beskjed dersom barnet blir levert sent. At du gir beskjed til barnehagen så tidlig som mulig dersom barnet ditt ikke kommer. At du holder barnet ditt hjemme når det er sykt eller allmenntilstanden ikke er bra. At du alltid er i kontakt med en voksen når du leverer og henter barnet ditt At du viser interesse for hva barnet har gjort i barnehagen. At du ikke snakker i mobiltelefon i den tiden du er i barnehagen. At du sørger for at barnet ditt alltid har nok og riktige klær og sko i barnehagen tilpasset årstiden. Samt at dette er merket med barnets navn. At du leser informasjon fra barnehagen. At du respekterer åpningstiden. At du holder deg oppdatert på Kulur sine hjemmesider. At du har satt deg inn i barnehagens vedtekter. At du betaler barnehageavgiften. At du gir konstruktiv tilbakemelding på det du er fornøyd med, og det du mener vi kan bli bedre på. trenger å vite trenger å vite lærte lærte egentlig egentlig jeg Alt jeg Alt jeg jeg i i barnehagen barnehagen BARNEHAGE BARNEHAGE

3 BARNEHAGEN SITT FORMÅL (Rammeplan for barnehager) : Barnehagen sitt formål er å gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehageloven slår fast at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Formålet med barnehagen er å gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvik le det enkelte barnets personlighet, hjelpe barnet å utvikle toleranse og omsorg for andre, og gi de rom for utfoldelse gjennom allsidig lek og aktiviteter. Sammen med barnets hjem skal barnehagen være med å gi barna et miljø som sikrer de individuell og gruppevis omso rg og støtte, stimulering, ufordring, læring og etisk rettledelse. VISJON FOR BARNEHAGEN: Alt jeg egentlig trenger å vite, lærte jeg i barnehagen HOVEDMÅL FOR BARNEHAGEN UT I FRA VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN: HOVEDNR: Revehiet: Mob: Bjørnehulen: Mob: Bikuben: Mob: Ørneredet: Mob: Det pedagogiske grunnsynet har sitt ståsted i å være reflektert og ha et bevisst forhold til egne verdier, holdninger og valg av pedagogisk retning. De voksne involverer seg og viser empati. De voksne vurderer barnet som likeverdig. De voksnes samhandling med barnet er preget av varme, humor og vilje. De voksne ser muligheter istedenfor begrensinger. De voksne mener alle mennesker har noe å bidra med. Daglig leder: (eller ) Mail: BARNEHAGE BARNEHAGE

4 DAGSRYTME: Barnehagen åpner. Frilek Frokost Samlingsstund Gruppetid, tur eller frilek Lunsj Sove-/hviletid for de minste Påkledning og utelek Frukttid Lek ute eller inne 1630: Barnehagen stenger NY I BARNEHAGEN? Vi ønsker engasjerte foreldre og vi prøver å få til et godt samarbeid for alle parter. Ha ikke store forventninger i starten. Det er like mye tilvenning for deg som for barnet ditt. Ta deg god tid i tilvenningsperioden slik at du får innsikt i rutiner og systemer Spør om det er noe du lurer på. Ta det opp med oss eller diskuter det i et egnet forum om det er noe du er misfornøyd med. Unngå diskusjoner i garderoben ved bringing og henting. En barnehage har som regel en god grunn for sine rutiner og systemer. Spør gjerne hvorfor vi gjør ting slik vi gjør. DANNING Danning er en prosess som skjer gjennom hele livet. I barnehagen skjer danning gjennom store deler av dagen. Dette krever at de ansatte har et bevisst forhold til danningsbegrepet, og ser hvor og hvordan de kan støtte barnet i denne prosessen. Alle voksnes roller blir å støtte og anerkjenne barnas danning. Danning kan blant annet skje gjennom bruken av Steg for Steg, hvor man kan reflektere over temaene i forhold til barnas egne handlinger. Ved å sende ting til hverandre rundt lunsjbordet lærer barnet å ta hensyn til andre og se andre barns behov. Ved å dra inn barna via medbestemmelse får de innblikk i demokratiske prosesser. Ved å la barna vise omsorg overfor de andre barna i stedet for at de ansatte alltid trøster, lærer barnet empati, innsikt og forståelse for de andre barnas situasjon. BARNEHAGE BARNEHAGE

5 Oppstart tilvenning Foreldremøte Su - valg BARNEHAGE BARNEHAGE

6 BARNEHAGENS FASTE RUTINER De faste rutinene som går igjen fra dag til dag, er med på å bygge opp barnet sin forståelse av verden rundt seg. Store deler av lærdom som ikke sees, skjer i dagliglivet i barnehagen. Gjennom situasjoner som skjer igjen og igjen, er det med på å skape en trygghet for barnet. Hverdagsaktivitetene kan forandres av og til, og da vil barnet lære at situasjoner også kan forandres. VELKOMST/AVSKJED Barna blir møtt av personalet, og foreldrene følger barnet helt inn. Vi prøver å gjøre avskjeden kort- ikke drøy den ut, barnet slutter å gråte etter kort tid. Om dere kommer midt i en felles aktivitet, kan det for noen barn virke skremmende, og de får ikke den roen og tiden de trenger for å utføre aktiviteten, derfor oppfordrer vi foreldrene til at barnet er der i god tid før felles aktiviteter begynner. Hold de a vtalene dere som foreldre gjør med barna. MÅLTIDER Barnehagen har tre måltider: Frokost, lunsj og frukt på ettermiddagen. En dag i uken serverer vi et varmt måltid til lunsj. Det er lov å ta med yoghurt til frukten, for de som ønsker. Under måltidet vil vi at barna skal: oppleve fellesskap, lære bordskikk, hjelpe hverandre, utvikle ordforråd og finmotorikk. FORELDRERÅD / SU Hjelp oss å skape ro rundt frokosten! Lever barnet ditt til kl. 0820! Eller etter kl Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. Det blir valgt 2 kontaktpersoner fra hver avdeling. Blant disse 8 velges det en leder og en nestleder som sitter i Su sammen med 2 representanter fra personalet. Eier og daglig leder vil også delta på disse møtene etter ønske. Su er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. BARNEHAGE BARNEHAGE

7 Planleggingsdag! Stengt! BARNEHAGE BARNEHAGE

8 BURSDAGSFEIRINGER: I Kvernabekken Miljøbarnehage legger vi opp til et sunt kosthold. Når vi feirer barnet ditt er det kjekt om dere tar med for eksempel fruktsalat, fruktfat, fruktspyd, smoottie, grove muffins, pizzaboller eller lignende. Det er også mulig å ta med barnas favorittmiddag. Ta kontakt med avdelingen for informasjon og en avtale for feiringen. Inviterer du oss hjem i barnehagetiden, må du følge vår praksis med sunt kosthold. Vi ønsker ingen utveksling av gaver i barnehagetiden. Vis hensyn til barna når du skal dele ut innbydelser! KJERNETIDEN: Dersom barnet ikke blir levert før etter kl vil vi ha beskjed om dette. Vi ønsker å være brukervennlige, så dermed er d et dere som bestemmer om barnet deres skal være med på de tilrettelagte aktivitetene som begynner kl Husk at det å komme midt i e n aktivitet kan være vanskelig for et barn og at personalet kanskje ikke er så tilgjengelige. KLÆR OG UTSTYR: Vi er veldig glad i merkede klær. OKTOBER Denne måneden skal vi ha fokuset på «barnas rettigheter og et flerkulturelt samfunn» hele mnd. Mer informasjon om detaljer rundt prosjektet vil komme på månedsplan. Vi avslutter prosjektet på FN dagen, 24.sept. REFLEKSENS DAG Det vil bli arrangert orientering i skogen etter reflekser. Barna lyser etter disse med lommelykt. Her er alle foreldre hjertelig velkommen. Frokosten tar vi med oss ut i skogen. Mer informasjon kommer på månedsplan. Forbered deg på å stille tidlig i barnehagen denne dagen! BARNEHAGE BARNEHAGE

9 Planleggingsdag! Stengt! FN - dagen BARNEHAGE BARNEHAGE

10 Brannvern: I hele november står brannvernopplæring på plakaten! Dette er et pedagogisk opplegg med Eldar og Vanja. Dukketeater for barna med tilhørende samtaletema. For eksempel: Sjekking av brannvarsler, oppmøtested, rømningsveier, hva gjør vi om det blir brann, etc. Barna vil gjerne også få oppgaver med seg hjem vedrørende temaet. Dere vil bli innkalt til foreldresamtale i slutten av oktober, og i løpet av november! VEL MØTT!! Snikens oppskrift på varme barn: 1 god varm lue + en god men mindre varm lue 2 stk strømpebukse eller longs 2 ulltrøyer 1 passe stor ullgenser 2 par ullsokker 1 stk varmebukse 1 herlig dress til utebruk 1 tett regndress med strikk i bena til å ha under støvlene. 2 par votter 1 stk skjerf eller hals 1 par støvler 1 par vind/vanntette vintersko/støvler Faste aktiviteter gjennom året: Førskoleklubb for alle barn f. 08. Skolerettete aktiviteter. Idrettsklubb for alle f. 09. Her får barna utfolde seg i ulike fysiske aktiviteter. Ulike tema kan være ball-lek, regel-lek, balanseøvelser, bevegelse til musikk, hinderløype. Lek er hovedfokuset, og gjennom det får vi læring og mestring. Grønn gruppe for alle barn f. 10. Fokus på kildesortering, energibruk og rydding på turer i nærmiljøet BARNEHAGE BARNEHAGE

11 Planleggingsdag! Stengt! BARNEHAGE BARNEHAGE

12 SATSINGSOMRÅDER: Sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståe lse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Steg for steg : Steg for steg er et pedagogisk arbeidsredskap for sosial og emosjonell læring, der det visuelle, følelsene barnet har og de n anerkjennende kommunikasjonen står i fokus. Gjennom Steg for steg skal vi øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Steg for steg tar utgangspunkt i plansjer i A3 format med foto av barn i ulike situasjoner og med ulike følelser. Det legges opp til leksjoner hvor disse plansjene er hovedfokus og hvor samtale, rollespill, leker og dukkespill blir et utgangspunkt for samspill og samtaler mellom barn og voksne. Vi bruker også sanger, eventyr og bøker som støtter opp under de ulike temaene. Friluftsliv: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og gir inspirasjon til estetiske utrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspill i naturen og mellom mennesker og naturen. Alle avdelingene i barnehagen har turdager i nærmiljøet til barnehager. Friluftsområdene vi har mulighet for å benytte er: kulturparken, amfiet, Selvik gård, Stendafjellet, Fanahammaren, Gamle Osbane linjen, Stend, tysker bunkerne på Hamrefjellet, Klokkarvannet (mate endene og klatre i trærne), og sist men ikke minst skogscampen til Ørneredet i skogen over Klokkarvannet. BARNEHAGE BARNEHAGE

13 UKE 49 Startskudd for nissestreker. Felles grøtfest Vi henter juletre i vår egen skog ved Ørneredets camp Lucia feiring 52 Barnehagen stengt Barnehagen stengt Barnehagen stengt 1 Barnehagen stengt LUCIA: PÅ formiddagen vil førskoleklubben besøke et aldershjem / sykehjem med sang og luciaboller. På ettermiddagen vil barnehagen holde åpent hus for foreldrene med luciaboller og kaffe. Barna vil opptre avdelingsvis. FANA KIRKE: Vi blir invitert av kirken en dag i løpet av desember. BARNEHAGE BARNEHAGE

14 PROSJEKTARBEID: I flere år har vi nå hatt helårsprosjekt på tvers av avdelingene. Kunstprosjekt med kunstutstilling, musikkprosjekt med utgivelse av cd og forrige barnehageår hadde vi prosjekt om Torbjørn Egner. Her avsluttet vi med fremføring av Hakkebakkeskogen i vår egen skog. Prosjekt skaper blant annet kreativitet, samhold, trivsel, nye vennskap og samarbeid på tvers. Barnehageåret 2013 / 2014 har vi bestemt oss for å legge prosjektet til en av våre satsingsområder, i Kulur Kvernabekken, og det er miljø! Miljøprosjekt: Det meste av dette arbeidet vil foregå på avdelingene. Fokuset her vil være naturen, nærmiljøet og bruken av disse. Vi vil trekke materiale inn fra naturen og inn i formingsaktiviteter, lage kunst av gjenbruksmateriale, fortsette arbeidet med å involvere barna aktivt innen resirkulering, og rette fokuset mot bruk av energi. Vi ønsker å skape nytt liv i drivhuset og la barna være med på prosessen fra frø til plante til høsting av grønnsaker. Grønn gruppe, som ble startet høsten 2012, vil fortsette. Dette året er det barna født 2010 som er medlemmer her. Vi har også et mål om på sikt om å bli grønt flagg sertifisert. Dere vil få mer informasjon om vårt miljøprosjekt til høsten og ellers på månedsplanene i løpet av året. Språkgrupper: Språkgrupper har vi gjennom hele året. Vi tar utgangspunkt i et pedagogisk opplegg som heter språksprell. Språksprell er metodiske språkleker for 4 6 åringer som går ut på å stimulere barns språklige bevissthet og gi oppmerksomhet for språklyder. Gjennom øvelsene i språksprell ønsker vi å møte barna der de befinner seg i sin språklige utvikling. BARNEHAGE BARNEHAGE

15 Barnehagen Stengt! Planleggingsdag! Stengt! Felles akedag BARNEHAGE BARNEHAGE

16 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Et sunt kosthold, veksling mellom aktivitet og hvile, rike muligheter til naturopplevinger, og muligheter til fysisk og motorisk utvikling. Utvikle positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp, til turer, friluftsliv og lek ute. Barna skal også lære gode vaner og få kunnskap om hvordan de kan ta vare på helsa si. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider, vær og samspill i naturen. Vekke nysgjerrighet og interesse for mangfoldet i naturen og for friluftsliv. Grunnlaget for å lære og bruke de mest vanlige tekniske hjelpemidlene har også plass i dette faget. Vi skal videreutvikle erfaringene barna har med tekniske leker og teknikk i hverdagen. ETIKK RELIGION OG FILOSOFI Reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen i forhold til ulike religioner og livssyn, og samtidig ta med verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Undring gjennom filosofiske samtaler. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Oppleve kunst og kultur og til selv å kunne utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevinger, gjøre og skape noe felles.innhold: forming, lek,drama og musikk. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Innsikt og erfaring med å delta i et demokratisk samfunn. Kunnskap og tilknytning til nærmiljøet. Likestilling og forståelse for et kulturelt mangfold. Forebygge mobbing og rasisme. Medias betydning for vår hverdag. DE SYV FAGOMRÅDENE Fagområdene blir brukt i formelle og uformelle læringssituasjoner, hver dag hele året. Gjennom dette barnehageåret vil Kvernabekken Miljøbarnehage knytte de 7 fagområdene inn i de ulike aktivitetene våre. Prioriteringer innenfor dette, kommer fram under avdelingene sine planer. Årsplanen skal også sikre en progresjon i forhold til hva barna skal lære/ta del i med tanke på barna sin alder og funksjonsnivå, i fellesskap og avdelingsvis. ANTALL, ROM OG FORM Stimulere interesse og legge til rette for læring av tall og telling, erfare og lære nye begrep gjennom utforsking av rom og former for på den måten å utvikle grunnleggende, marematisk kompetanse. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Oppleve varierte og rike erfaringer i et språkstimulerende miljø, som grunnlag for å utvikle et rikt språk og for å kunne forstå ulike begrep i hverdagen og for å legge grunnlag for den første lese- og skriveopplæringen. Samtale om opplevinger, tanker og føleleser. Skape leselyst og leseglede. Skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. BARNEHAGE BARNEHAGE

17 Samenes nasjonaldag «Gjenbruks» karneval Mer info. kommer! BARNEHAGE BARNEHAGE

18 SAMARBEID: Barnehage hjem: Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven fra 8.april 1981 nr.7. Respekt, forståelse og samarbeid vil derfor stå i fokus. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygges på gjensidig åpenhet og tillit. Mål: at barnehagen sammen med foreldre kan gi barnet en god hverdag. at foreldre skal være sikre på at barna har en trygg og god hverdag at foreldrene skal få innblikk i hvordan barnet har det i barnehagen. Metoder: - daglig kontakt i bringe/hente situasjoner. Viktig for informasjonsflyt begge veier. De daglige kontakten betyr mye for oppbyggingen av et fortrolig forhold mellom personalet og foreldre/foresatte. oppslagstavle informasjon fra barnehagen vedrørende driften, arrangement, kommunen, fylke og stat blir hengt opp her. Det er viktig at dere som foreldre finner en rutine på å lese denne informasjonen, siden ikke alt blir sendt hjem. Dere finner oss også på internett: Her finner dere Kvernabekken Miljøbarnehage. Under Kvernabekken finner dere våre 4 avdelinger. Fra høsten vil vi begynne å bruke et nytt system, kalt «Vigilo», se I løpet av august vil dere foreldre bli invitert til et informasjonsmøte vedrørende Vigilo. Vigilo vil bli brukt blant annet til inn og utsjekking av barn, informasjonsflyt mellom foreldre og barnehagen, legge ut ukeplaner, månedsplaner, informasjonsskriv, bilder mm Vi gleder oss til å ta det i bruk. Barnehage og Skole: Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barnas overgang fra barnehage til 1. Klasse. De skal hjelpe barna i å møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Barnehagen må også bidra med informasjon til skolen, dersom d et er en betydning for barnet. Dette skal skje i samråd med foreldre/foresatte. Skolen innkaller til et slikt møte i løpet av mai måned. BARNEHAGE BARNEHAGE

19 BARNEHAGE BARNEHAGE

20 LEK Lek er en aktivitet som barnet selv tar initiativ til. Leken er lystbetont og indremotivert. Gjennom leken bearbeider barnet inntrykk fra omverdenen. Leken gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og samfunn. Barna leker fordi de har lyst til det. GJENNOM LEK SKJER - utvikling av språk - øvelse av fysiske og motoriske ferdigheter - praktisering av samarbeid - utprøving av fantasi - trening i å lage og å følge regler - erfaring i å ta avgjørelser OMSORG Med begrepet omsorg tenker vi på de nære situasjonene mellom voksen - barn og barn - barn. Vi vil gjennom nærhet, varme og innlevelse bruke hverdagssituasjonene på en slik måte at det enkelte barn opplever å bli sett og verdsatt. Omsorg er også en viktig del av det uformelle samspillet i barnehagen, og vi skal som voksne være gode rollemodeller overfor barna slik at de også lærer å vise omsorg for hverandre. Det ligger mye god læring i god omsorg. Vi som voksne har et ansvar for å vise oppriktig interesse for hvert enkelt barn. Vi skal kjenne barna så godt at vi ser når det enkelte barn trenger ekstra omsorg. HMS Barnehagen er et sted med hyppige infeksjonssykdommer. Barn og ansatte er stadig utsatt for å bli smittet, Vi legger derfor stor vekt på at helse fremmes og sykdom fore bygges blant både barnehagens barn og ansatte. Det aller viktigste tiltaket for at omfanget av smittsomme sykdommer begrenses, er riktig håndhygiene, både blant store og små. Derfor lærer barna håndvask etter toalettbesøk og før måltider. Det er også viktig at barna: Holdes hjemme ved smittsomme sykdommer og holdes hjemme 24 timer etter oppkast og diaré. Ingen barn med feber må sendes i barnehagen. Følg barnehages retningslinjer ved barns sykdom ligger på Hygiene Vi har spritdispensere ved utgangsdørene. Du oppfordres til å bruke disse når du kommer og går! HA DET MORO! En organisasjon vil aldri kunne nå sin visjon uten at de ansatte har det moro på jobb BARNEHAGE BARNEHAGE

21 Påskefrokost Bjørnehulen Påskefrokost Revehiet Påskefrokost Bikuben Påskefrokost Ørneredet BARNEHAGE BARNEHAGE

22 SOVING De yngste barna sover i barnehagen etter avtale med foreldrene. UTETID I Kulur Kvernabekken Miljøbarnehage er vi ute i all slags vær! Vi kler oss etter været og barna vil lære hva de skal ha på seg ut fra hvilket vær det er. Ute opplever barna: - utvikle vennskapsbånd på tvers av avdelingene - lek i frisk luft - utvikle grovmotorikk og finmotorikk - formidling av barnekulturen skjer ofte i ute tiden der barna møter andre barn og formidler lek, rim, regler og lignende videre til hverandre. VI HAR AKTIVITETER SOM - lekegrupper. - turer, samlingsstund, forming. - er satt i gang og styrt av en voksen og knyttet til noe som den voksne vil formidle (temabasert, eks.: eventyr). - gir næring til barnas lek. - gir barna kunnskap om seg selv og verden rundt seg. - gjør at barna får nye erfaringer og utfordringer. - gir opplevelse av å være i en gruppe og trener konsentrasjon. - lærer barna å vente på tur - trener barna i å snakke i stor/liten gruppe. - lærer barna å ta hensyn til hverandre. FORELDRESAMTALER: Samtalen om våren er frivillig, men vi håper dere har anledning til å slå av en prat - Gjennom aktivitetene arbeider vi med de ulike fagområdene, som ofte vil gå inn i hverandre, fordi vi arbeider tverrfaglig. IDRETTSDAG PÅ FANA STADION: Idrettsdagen mai 2013 var en suksess, med 60 meter, lengde, høyde, kulestøt og stafett. Vi gjentar suksess i 2014 også. BARNEHAGE BARNEHAGE

23 Planleggingsdag! Stengt! BARNEHAGE BARNEHAGE

24 VURDERINGSARBEID: For å utvikle det pedagogiske arbeidet er vurdering nødvendig. Å vurdere betyr at vi systematisk samler inn informasjon for å reflektere over det som skjer / har skjedd. Vurdere er å beskrive, analysere og fortolke en innsats og hvilken virkning den har. Vurdering skal bidra til å sikre videre utvikling på en bevisst måte, og resultatene av vurderingene legges til grunn for det videre arbeidet i barnehagen. For å få best mulig helhetlig vurdering av barnehagen, trenger vi også barnas og foreldrenes meninger. Dette blir blant annet gjort gje nnom samtaler med barna, foreldresamtaler og foreldremøter. Personalet skal foreta løpende vurderinger gjennom hele barnehageåret, slik at planene vil bli justert og tilpasset behovet der og da. Det vi vurderer er blant annet barnas trivsel og utvikling, steg for steg samlingene, satsingsområdene våre og tema og arrangement vi har i barnehagen til en hver tid. Dette for å finne ut hvordan ting fungerer, og om vi kan gjøre endringer til neste gang slik at det blir bedre. DOKUMENTASJON Dokumentasjon av hva vi gjør i barnehagen er viktig, slik at foreldre og andre kan få et innblikk i hva barna gjør på den tid en de er i barnehagen. Det er også viktig for den enkelte ansatte i barnehagen, slik at en blir mer bevisst hva vi jobber med og resultatene dette gir. Muntlig tilbakemelding til foreldrene hver dag, på hva barnet har gjort og opplevd med mer, er den beste dokumentasjonen fore ldrene kan få. Men i travle bringe hentesituasjoner er det ikke alltid like lett å få snakket med foreldrene på tomannshånd. Vi vil derfor skrive en kort dagrapport som vil henge på oppslagstavlen til avdelingen, i tillegg kommer det ukerapporter som bli r lagt ut på på hver avdeling. Ellers vil virksomheten også bli dokumentert med oppslag, fotografier, tegninger og andre estetiske uttrykk fra barna. AVSLUTNINGER: Revehiet reiser til akvariet med de barna som flytter på stor avdeling i begynnelsen av mai. Skolestarterne besøker tradisjonen tro Vilvite og tar seg en dag på Fløyen! BARNEHAGE BARNEHAGE

25 BARNEHAGE BARNEHAGE

26 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Det er viktig at barna får uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barna skal oppmuntres akti vt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Det er vikti g at vi voksne fokuserer på et åpent og kommuniserende forhold til barna slik at barna opplever tilknytning og fellesskap. FORELDRES MEDVIRKNING Barnehageloven: 1, 2, 4 Foreldre har hovedansvar for barnets utvikling. Barnehagen skal være en støtte og hjelp for foreldre/foresatte i dette arbeid et. Det er viktig at vi som voksne har et godt samarbeid som bygger på tillit og åpenhet for at barna skal få best mulig utbytte av oppholdet. Forståelse for hverandre, gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet er viktig. Regelmessig k ontakt mellom foreldre/foresatte og personalet er viktig for å kunne skape et fortrolig og åpent forhold. Barnehagen skal være lydhør for foreldres forventninger og ønsker, og vi tar hensyn til ønsker og ideer fra foreldre. Tusen takk for et fint år. Jeg gleder meg til å se deg igjen etter sommerferien. Skal du begynne på skolen sier du? Da ønsker jeg deg lykke til og takker for tiden vi har hatt sammen i barnehagen. BARNEHAGE BARNEHAGE

27 BARNEHAGE BARNEHAGE

28 Alt jeg egentlig trenger å vite, lærte jeg i barnehagen Dele med andre. Opptre realt. Ikke slå. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. Be om unnskyldning når du sårer noen. Vask hendene før du spiser Skyll ned etter deg på toalettet. Du har godt av varme småkaker og kald melk. Lev et balansert liv - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. Ta en liten lur hver ettermiddag. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen Vær oppmerksom på under. Husk det lille frøet som plantes: Røttene vokser nedover og planten vokser oppover, og egentlig er det ingen som vet hvordan, eller hvorfor, men slik er vi alle sammen. Gullfisk og hamstere og hvite mus og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør. Det gjør vi også Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord - SE. ~Robert Fuglhum~ BARNEHAGE BARNEHAGE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 KVERNABEKKEN

Kulur Årsplan 2014/2015 KVERNABEKKEN Kulur Årsplan 2014/2015 KVERNABEKKEN Kulur Årsplan 2014/2015 BARNEHAGER Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 KVERNABEKKEN

Kulur Årsplan 2015/2016 KVERNABEKKEN Kulur Årsplan 2015/2016 KVERNABEKKEN Kulur Årsplan 2015/2016 KVERNABEKKEN Velkommen til Kulur Kvernabekken barnehage VELKOMST/AVSKJED Barna blir møtt av personalet, og foreldrene følger barnet helt inn.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 ÅRSPLAN 2013/2014 STEINSVIKKROKEN BARNEHAGE STEINSVIKKROKEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 ÅRSPLAN 2013/2014 STEINSVIKKROKEN BARNEHAGE STEINSVIKKROKEN BARNEHAGE SAMSPILL - OMSORG - KVALITET - SIKKERHET - ÅRSPLAN Besøksadresse: Avdelinger; Steinsvikkroken 2 5237 Rådal Sama; tlf; 940 13 134 Daglig leder: Geir Øen Forvitinn; tlf ;940 13 133 Tlf; 9402 6581 e-post;

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer