ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN HET ER SPILL - O M A ET - SIKK LIT ORG - KVA S M ÅRSPLAN BARNEHAGE ntlig trenger å v Alt jeg ege ite lærte je en g i barnehag BARNEHAGE BARNEHAGE S

2 ÅRSPLAN I KULUR KAN DU SOM BARN FORVENTE: At du har noen å leke med. At du får leke mye, både inne og ute. At du blir sett og hørt av de voksne. At du får mange spennende opplevelser. At du får lære noe nytt hver uke. At du og de andre barna kan komme med forslag på hva dere har lyst til å holde på med. At de voksne passer på deg. At de voksne trøster deg når du trenger det. At de voksne sier ifra til mamma og pappa om du blir syk. At de voksne hjelper deg å pusse nesen, blåser på sår og har på plaster om du faller og slår deg. At du skal ha det gøy og le mye i barnehagen. At du får smake på forskjellig mat. At du får øve på å klare selv. I KULUR KAN DU SOM FORELDER FORVENTE: At du blir møtt av en voksen når du leverer og henter barnet ditt. At du får informasjon om hva barnet ditt har gjort i løpet av dagen. At barnet ditt får være ute hver dag. At barnet ditt får stimulert og utviklet sansene sine. Flere av våre barnehager har egne sanserom. At barnet ditt får videreutvikle sin sosiale kompetanse blant annet gjennom bruk av Steg for steg. At vi jobber aktivt med barns medvirkning. Å få tilbud om foreldresamtale to ganger i året, samt foreldremøte en gang i året. Å finne oppdatert informasjon på nettsidene våre. At det jobbes med de ulike fagområdene: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse. - Kunst, kultur og kreativitet. - Natur, miljø og teknikk. - Etikk, religion og filosofi. - Nærmiljø og samfunn. - Antall, rom og form. At barnet ditt får språkstimulering gjennom bruk av blant annet Språksprell. At barn som går på utegruppe får et eget opplegg med hovedvekt på uteliv, natur og miljø. At det legges til rette for at barn mestrer overgangen til skolen på best mulig måte. AV DEG SOM FORELDER FORVENTER VI: At du gir nødvendig og viktig informasjon til barnehagen. At du tar hensyn til barnehagens dagsrytme,og at du gir beskjed dersom barnet blir levert sent. At du gir beskjed til barnehagen så tidlig som mulig dersom barnet ditt ikke kommer. At du holder barnet ditt hjemme når det er sykt eller allmenntilstanden ikke er bra. At du alltid er i kontakt med en voksen når du leverer og henter barnet ditt At du viser interesse for hva barnet har gjort i barnehagen. At du ikke snakker i mobiltelefon i den tiden du er i barnehagen. At du sørger for at barnet ditt alltid har nok og riktige klær og sko i barnehagen tilpasset årstiden. Samt at dette er merket med barnets navn. At du leser informasjon fra barnehagen. At du respekterer åpningstiden. At du holder deg oppdatert på Kulur sine hjemmesider. At du har satt deg inn i barnehagens vedtekter. At du betaler barnehageavgiften. At du gir konstruktiv tilbakemelding på det du er fornøyd med, og det du mener vi kan bli bedre på. trenger å vite trenger å vite lærte lærte egentlig egentlig jeg Alt jeg Alt jeg jeg i i barnehagen barnehagen BARNEHAGE BARNEHAGE

3 BARNEHAGEN SITT FORMÅL (Rammeplan for barnehager) : Barnehagen sitt formål er å gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehageloven slår fast at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Formålet med barnehagen er å gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvik le det enkelte barnets personlighet, hjelpe barnet å utvikle toleranse og omsorg for andre, og gi de rom for utfoldelse gjennom allsidig lek og aktiviteter. Sammen med barnets hjem skal barnehagen være med å gi barna et miljø som sikrer de individuell og gruppevis omso rg og støtte, stimulering, ufordring, læring og etisk rettledelse. VISJON FOR BARNEHAGEN: Alt jeg egentlig trenger å vite, lærte jeg i barnehagen HOVEDMÅL FOR BARNEHAGEN UT I FRA VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN: HOVEDNR: Revehiet: Mob: Bjørnehulen: Mob: Bikuben: Mob: Ørneredet: Mob: Det pedagogiske grunnsynet har sitt ståsted i å være reflektert og ha et bevisst forhold til egne verdier, holdninger og valg av pedagogisk retning. De voksne involverer seg og viser empati. De voksne vurderer barnet som likeverdig. De voksnes samhandling med barnet er preget av varme, humor og vilje. De voksne ser muligheter istedenfor begrensinger. De voksne mener alle mennesker har noe å bidra med. Daglig leder: (eller ) Mail: BARNEHAGE BARNEHAGE

4 DAGSRYTME: Barnehagen åpner. Frilek Frokost Samlingsstund Gruppetid, tur eller frilek Lunsj Sove-/hviletid for de minste Påkledning og utelek Frukttid Lek ute eller inne 1630: Barnehagen stenger NY I BARNEHAGEN? Vi ønsker engasjerte foreldre og vi prøver å få til et godt samarbeid for alle parter. Ha ikke store forventninger i starten. Det er like mye tilvenning for deg som for barnet ditt. Ta deg god tid i tilvenningsperioden slik at du får innsikt i rutiner og systemer Spør om det er noe du lurer på. Ta det opp med oss eller diskuter det i et egnet forum om det er noe du er misfornøyd med. Unngå diskusjoner i garderoben ved bringing og henting. En barnehage har som regel en god grunn for sine rutiner og systemer. Spør gjerne hvorfor vi gjør ting slik vi gjør. DANNING Danning er en prosess som skjer gjennom hele livet. I barnehagen skjer danning gjennom store deler av dagen. Dette krever at de ansatte har et bevisst forhold til danningsbegrepet, og ser hvor og hvordan de kan støtte barnet i denne prosessen. Alle voksnes roller blir å støtte og anerkjenne barnas danning. Danning kan blant annet skje gjennom bruken av Steg for Steg, hvor man kan reflektere over temaene i forhold til barnas egne handlinger. Ved å sende ting til hverandre rundt lunsjbordet lærer barnet å ta hensyn til andre og se andre barns behov. Ved å dra inn barna via medbestemmelse får de innblikk i demokratiske prosesser. Ved å la barna vise omsorg overfor de andre barna i stedet for at de ansatte alltid trøster, lærer barnet empati, innsikt og forståelse for de andre barnas situasjon. BARNEHAGE BARNEHAGE

5 Oppstart tilvenning Foreldremøte Su - valg BARNEHAGE BARNEHAGE

6 BARNEHAGENS FASTE RUTINER De faste rutinene som går igjen fra dag til dag, er med på å bygge opp barnet sin forståelse av verden rundt seg. Store deler av lærdom som ikke sees, skjer i dagliglivet i barnehagen. Gjennom situasjoner som skjer igjen og igjen, er det med på å skape en trygghet for barnet. Hverdagsaktivitetene kan forandres av og til, og da vil barnet lære at situasjoner også kan forandres. VELKOMST/AVSKJED Barna blir møtt av personalet, og foreldrene følger barnet helt inn. Vi prøver å gjøre avskjeden kort- ikke drøy den ut, barnet slutter å gråte etter kort tid. Om dere kommer midt i en felles aktivitet, kan det for noen barn virke skremmende, og de får ikke den roen og tiden de trenger for å utføre aktiviteten, derfor oppfordrer vi foreldrene til at barnet er der i god tid før felles aktiviteter begynner. Hold de a vtalene dere som foreldre gjør med barna. MÅLTIDER Barnehagen har tre måltider: Frokost, lunsj og frukt på ettermiddagen. En dag i uken serverer vi et varmt måltid til lunsj. Det er lov å ta med yoghurt til frukten, for de som ønsker. Under måltidet vil vi at barna skal: oppleve fellesskap, lære bordskikk, hjelpe hverandre, utvikle ordforråd og finmotorikk. FORELDRERÅD / SU Hjelp oss å skape ro rundt frokosten! Lever barnet ditt til kl. 0820! Eller etter kl Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. Det blir valgt 2 kontaktpersoner fra hver avdeling. Blant disse 8 velges det en leder og en nestleder som sitter i Su sammen med 2 representanter fra personalet. Eier og daglig leder vil også delta på disse møtene etter ønske. Su er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. BARNEHAGE BARNEHAGE

7 Planleggingsdag! Stengt! BARNEHAGE BARNEHAGE

8 BURSDAGSFEIRINGER: I Kvernabekken Miljøbarnehage legger vi opp til et sunt kosthold. Når vi feirer barnet ditt er det kjekt om dere tar med for eksempel fruktsalat, fruktfat, fruktspyd, smoottie, grove muffins, pizzaboller eller lignende. Det er også mulig å ta med barnas favorittmiddag. Ta kontakt med avdelingen for informasjon og en avtale for feiringen. Inviterer du oss hjem i barnehagetiden, må du følge vår praksis med sunt kosthold. Vi ønsker ingen utveksling av gaver i barnehagetiden. Vis hensyn til barna når du skal dele ut innbydelser! KJERNETIDEN: Dersom barnet ikke blir levert før etter kl vil vi ha beskjed om dette. Vi ønsker å være brukervennlige, så dermed er d et dere som bestemmer om barnet deres skal være med på de tilrettelagte aktivitetene som begynner kl Husk at det å komme midt i e n aktivitet kan være vanskelig for et barn og at personalet kanskje ikke er så tilgjengelige. KLÆR OG UTSTYR: Vi er veldig glad i merkede klær. OKTOBER Denne måneden skal vi ha fokuset på «barnas rettigheter og et flerkulturelt samfunn» hele mnd. Mer informasjon om detaljer rundt prosjektet vil komme på månedsplan. Vi avslutter prosjektet på FN dagen, 24.sept. REFLEKSENS DAG Det vil bli arrangert orientering i skogen etter reflekser. Barna lyser etter disse med lommelykt. Her er alle foreldre hjertelig velkommen. Frokosten tar vi med oss ut i skogen. Mer informasjon kommer på månedsplan. Forbered deg på å stille tidlig i barnehagen denne dagen! BARNEHAGE BARNEHAGE

9 Planleggingsdag! Stengt! FN - dagen BARNEHAGE BARNEHAGE

10 Brannvern: I hele november står brannvernopplæring på plakaten! Dette er et pedagogisk opplegg med Eldar og Vanja. Dukketeater for barna med tilhørende samtaletema. For eksempel: Sjekking av brannvarsler, oppmøtested, rømningsveier, hva gjør vi om det blir brann, etc. Barna vil gjerne også få oppgaver med seg hjem vedrørende temaet. Dere vil bli innkalt til foreldresamtale i slutten av oktober, og i løpet av november! VEL MØTT!! Snikens oppskrift på varme barn: 1 god varm lue + en god men mindre varm lue 2 stk strømpebukse eller longs 2 ulltrøyer 1 passe stor ullgenser 2 par ullsokker 1 stk varmebukse 1 herlig dress til utebruk 1 tett regndress med strikk i bena til å ha under støvlene. 2 par votter 1 stk skjerf eller hals 1 par støvler 1 par vind/vanntette vintersko/støvler Faste aktiviteter gjennom året: Førskoleklubb for alle barn f. 08. Skolerettete aktiviteter. Idrettsklubb for alle f. 09. Her får barna utfolde seg i ulike fysiske aktiviteter. Ulike tema kan være ball-lek, regel-lek, balanseøvelser, bevegelse til musikk, hinderløype. Lek er hovedfokuset, og gjennom det får vi læring og mestring. Grønn gruppe for alle barn f. 10. Fokus på kildesortering, energibruk og rydding på turer i nærmiljøet BARNEHAGE BARNEHAGE

11 Planleggingsdag! Stengt! BARNEHAGE BARNEHAGE

12 SATSINGSOMRÅDER: Sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståe lse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Steg for steg : Steg for steg er et pedagogisk arbeidsredskap for sosial og emosjonell læring, der det visuelle, følelsene barnet har og de n anerkjennende kommunikasjonen står i fokus. Gjennom Steg for steg skal vi øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Steg for steg tar utgangspunkt i plansjer i A3 format med foto av barn i ulike situasjoner og med ulike følelser. Det legges opp til leksjoner hvor disse plansjene er hovedfokus og hvor samtale, rollespill, leker og dukkespill blir et utgangspunkt for samspill og samtaler mellom barn og voksne. Vi bruker også sanger, eventyr og bøker som støtter opp under de ulike temaene. Friluftsliv: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og gir inspirasjon til estetiske utrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspill i naturen og mellom mennesker og naturen. Alle avdelingene i barnehagen har turdager i nærmiljøet til barnehager. Friluftsområdene vi har mulighet for å benytte er: kulturparken, amfiet, Selvik gård, Stendafjellet, Fanahammaren, Gamle Osbane linjen, Stend, tysker bunkerne på Hamrefjellet, Klokkarvannet (mate endene og klatre i trærne), og sist men ikke minst skogscampen til Ørneredet i skogen over Klokkarvannet. BARNEHAGE BARNEHAGE

13 UKE 49 Startskudd for nissestreker. Felles grøtfest Vi henter juletre i vår egen skog ved Ørneredets camp Lucia feiring 52 Barnehagen stengt Barnehagen stengt Barnehagen stengt 1 Barnehagen stengt LUCIA: PÅ formiddagen vil førskoleklubben besøke et aldershjem / sykehjem med sang og luciaboller. På ettermiddagen vil barnehagen holde åpent hus for foreldrene med luciaboller og kaffe. Barna vil opptre avdelingsvis. FANA KIRKE: Vi blir invitert av kirken en dag i løpet av desember. BARNEHAGE BARNEHAGE

14 PROSJEKTARBEID: I flere år har vi nå hatt helårsprosjekt på tvers av avdelingene. Kunstprosjekt med kunstutstilling, musikkprosjekt med utgivelse av cd og forrige barnehageår hadde vi prosjekt om Torbjørn Egner. Her avsluttet vi med fremføring av Hakkebakkeskogen i vår egen skog. Prosjekt skaper blant annet kreativitet, samhold, trivsel, nye vennskap og samarbeid på tvers. Barnehageåret 2013 / 2014 har vi bestemt oss for å legge prosjektet til en av våre satsingsområder, i Kulur Kvernabekken, og det er miljø! Miljøprosjekt: Det meste av dette arbeidet vil foregå på avdelingene. Fokuset her vil være naturen, nærmiljøet og bruken av disse. Vi vil trekke materiale inn fra naturen og inn i formingsaktiviteter, lage kunst av gjenbruksmateriale, fortsette arbeidet med å involvere barna aktivt innen resirkulering, og rette fokuset mot bruk av energi. Vi ønsker å skape nytt liv i drivhuset og la barna være med på prosessen fra frø til plante til høsting av grønnsaker. Grønn gruppe, som ble startet høsten 2012, vil fortsette. Dette året er det barna født 2010 som er medlemmer her. Vi har også et mål om på sikt om å bli grønt flagg sertifisert. Dere vil få mer informasjon om vårt miljøprosjekt til høsten og ellers på månedsplanene i løpet av året. Språkgrupper: Språkgrupper har vi gjennom hele året. Vi tar utgangspunkt i et pedagogisk opplegg som heter språksprell. Språksprell er metodiske språkleker for 4 6 åringer som går ut på å stimulere barns språklige bevissthet og gi oppmerksomhet for språklyder. Gjennom øvelsene i språksprell ønsker vi å møte barna der de befinner seg i sin språklige utvikling. BARNEHAGE BARNEHAGE

15 Barnehagen Stengt! Planleggingsdag! Stengt! Felles akedag BARNEHAGE BARNEHAGE

16 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Et sunt kosthold, veksling mellom aktivitet og hvile, rike muligheter til naturopplevinger, og muligheter til fysisk og motorisk utvikling. Utvikle positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp, til turer, friluftsliv og lek ute. Barna skal også lære gode vaner og få kunnskap om hvordan de kan ta vare på helsa si. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider, vær og samspill i naturen. Vekke nysgjerrighet og interesse for mangfoldet i naturen og for friluftsliv. Grunnlaget for å lære og bruke de mest vanlige tekniske hjelpemidlene har også plass i dette faget. Vi skal videreutvikle erfaringene barna har med tekniske leker og teknikk i hverdagen. ETIKK RELIGION OG FILOSOFI Reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen i forhold til ulike religioner og livssyn, og samtidig ta med verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Undring gjennom filosofiske samtaler. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Oppleve kunst og kultur og til selv å kunne utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevinger, gjøre og skape noe felles.innhold: forming, lek,drama og musikk. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Innsikt og erfaring med å delta i et demokratisk samfunn. Kunnskap og tilknytning til nærmiljøet. Likestilling og forståelse for et kulturelt mangfold. Forebygge mobbing og rasisme. Medias betydning for vår hverdag. DE SYV FAGOMRÅDENE Fagområdene blir brukt i formelle og uformelle læringssituasjoner, hver dag hele året. Gjennom dette barnehageåret vil Kvernabekken Miljøbarnehage knytte de 7 fagområdene inn i de ulike aktivitetene våre. Prioriteringer innenfor dette, kommer fram under avdelingene sine planer. Årsplanen skal også sikre en progresjon i forhold til hva barna skal lære/ta del i med tanke på barna sin alder og funksjonsnivå, i fellesskap og avdelingsvis. ANTALL, ROM OG FORM Stimulere interesse og legge til rette for læring av tall og telling, erfare og lære nye begrep gjennom utforsking av rom og former for på den måten å utvikle grunnleggende, marematisk kompetanse. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Oppleve varierte og rike erfaringer i et språkstimulerende miljø, som grunnlag for å utvikle et rikt språk og for å kunne forstå ulike begrep i hverdagen og for å legge grunnlag for den første lese- og skriveopplæringen. Samtale om opplevinger, tanker og føleleser. Skape leselyst og leseglede. Skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. BARNEHAGE BARNEHAGE

17 Samenes nasjonaldag «Gjenbruks» karneval Mer info. kommer! BARNEHAGE BARNEHAGE

18 SAMARBEID: Barnehage hjem: Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven fra 8.april 1981 nr.7. Respekt, forståelse og samarbeid vil derfor stå i fokus. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygges på gjensidig åpenhet og tillit. Mål: at barnehagen sammen med foreldre kan gi barnet en god hverdag. at foreldre skal være sikre på at barna har en trygg og god hverdag at foreldrene skal få innblikk i hvordan barnet har det i barnehagen. Metoder: - daglig kontakt i bringe/hente situasjoner. Viktig for informasjonsflyt begge veier. De daglige kontakten betyr mye for oppbyggingen av et fortrolig forhold mellom personalet og foreldre/foresatte. oppslagstavle informasjon fra barnehagen vedrørende driften, arrangement, kommunen, fylke og stat blir hengt opp her. Det er viktig at dere som foreldre finner en rutine på å lese denne informasjonen, siden ikke alt blir sendt hjem. Dere finner oss også på internett: Her finner dere Kvernabekken Miljøbarnehage. Under Kvernabekken finner dere våre 4 avdelinger. Fra høsten vil vi begynne å bruke et nytt system, kalt «Vigilo», se I løpet av august vil dere foreldre bli invitert til et informasjonsmøte vedrørende Vigilo. Vigilo vil bli brukt blant annet til inn og utsjekking av barn, informasjonsflyt mellom foreldre og barnehagen, legge ut ukeplaner, månedsplaner, informasjonsskriv, bilder mm Vi gleder oss til å ta det i bruk. Barnehage og Skole: Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barnas overgang fra barnehage til 1. Klasse. De skal hjelpe barna i å møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Barnehagen må også bidra med informasjon til skolen, dersom d et er en betydning for barnet. Dette skal skje i samråd med foreldre/foresatte. Skolen innkaller til et slikt møte i løpet av mai måned. BARNEHAGE BARNEHAGE

19 BARNEHAGE BARNEHAGE

20 LEK Lek er en aktivitet som barnet selv tar initiativ til. Leken er lystbetont og indremotivert. Gjennom leken bearbeider barnet inntrykk fra omverdenen. Leken gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og samfunn. Barna leker fordi de har lyst til det. GJENNOM LEK SKJER - utvikling av språk - øvelse av fysiske og motoriske ferdigheter - praktisering av samarbeid - utprøving av fantasi - trening i å lage og å følge regler - erfaring i å ta avgjørelser OMSORG Med begrepet omsorg tenker vi på de nære situasjonene mellom voksen - barn og barn - barn. Vi vil gjennom nærhet, varme og innlevelse bruke hverdagssituasjonene på en slik måte at det enkelte barn opplever å bli sett og verdsatt. Omsorg er også en viktig del av det uformelle samspillet i barnehagen, og vi skal som voksne være gode rollemodeller overfor barna slik at de også lærer å vise omsorg for hverandre. Det ligger mye god læring i god omsorg. Vi som voksne har et ansvar for å vise oppriktig interesse for hvert enkelt barn. Vi skal kjenne barna så godt at vi ser når det enkelte barn trenger ekstra omsorg. HMS Barnehagen er et sted med hyppige infeksjonssykdommer. Barn og ansatte er stadig utsatt for å bli smittet, Vi legger derfor stor vekt på at helse fremmes og sykdom fore bygges blant både barnehagens barn og ansatte. Det aller viktigste tiltaket for at omfanget av smittsomme sykdommer begrenses, er riktig håndhygiene, både blant store og små. Derfor lærer barna håndvask etter toalettbesøk og før måltider. Det er også viktig at barna: Holdes hjemme ved smittsomme sykdommer og holdes hjemme 24 timer etter oppkast og diaré. Ingen barn med feber må sendes i barnehagen. Følg barnehages retningslinjer ved barns sykdom ligger på Hygiene Vi har spritdispensere ved utgangsdørene. Du oppfordres til å bruke disse når du kommer og går! HA DET MORO! En organisasjon vil aldri kunne nå sin visjon uten at de ansatte har det moro på jobb BARNEHAGE BARNEHAGE

21 Påskefrokost Bjørnehulen Påskefrokost Revehiet Påskefrokost Bikuben Påskefrokost Ørneredet BARNEHAGE BARNEHAGE

22 SOVING De yngste barna sover i barnehagen etter avtale med foreldrene. UTETID I Kulur Kvernabekken Miljøbarnehage er vi ute i all slags vær! Vi kler oss etter været og barna vil lære hva de skal ha på seg ut fra hvilket vær det er. Ute opplever barna: - utvikle vennskapsbånd på tvers av avdelingene - lek i frisk luft - utvikle grovmotorikk og finmotorikk - formidling av barnekulturen skjer ofte i ute tiden der barna møter andre barn og formidler lek, rim, regler og lignende videre til hverandre. VI HAR AKTIVITETER SOM - lekegrupper. - turer, samlingsstund, forming. - er satt i gang og styrt av en voksen og knyttet til noe som den voksne vil formidle (temabasert, eks.: eventyr). - gir næring til barnas lek. - gir barna kunnskap om seg selv og verden rundt seg. - gjør at barna får nye erfaringer og utfordringer. - gir opplevelse av å være i en gruppe og trener konsentrasjon. - lærer barna å vente på tur - trener barna i å snakke i stor/liten gruppe. - lærer barna å ta hensyn til hverandre. FORELDRESAMTALER: Samtalen om våren er frivillig, men vi håper dere har anledning til å slå av en prat - Gjennom aktivitetene arbeider vi med de ulike fagområdene, som ofte vil gå inn i hverandre, fordi vi arbeider tverrfaglig. IDRETTSDAG PÅ FANA STADION: Idrettsdagen mai 2013 var en suksess, med 60 meter, lengde, høyde, kulestøt og stafett. Vi gjentar suksess i 2014 også. BARNEHAGE BARNEHAGE

23 Planleggingsdag! Stengt! BARNEHAGE BARNEHAGE

24 VURDERINGSARBEID: For å utvikle det pedagogiske arbeidet er vurdering nødvendig. Å vurdere betyr at vi systematisk samler inn informasjon for å reflektere over det som skjer / har skjedd. Vurdere er å beskrive, analysere og fortolke en innsats og hvilken virkning den har. Vurdering skal bidra til å sikre videre utvikling på en bevisst måte, og resultatene av vurderingene legges til grunn for det videre arbeidet i barnehagen. For å få best mulig helhetlig vurdering av barnehagen, trenger vi også barnas og foreldrenes meninger. Dette blir blant annet gjort gje nnom samtaler med barna, foreldresamtaler og foreldremøter. Personalet skal foreta løpende vurderinger gjennom hele barnehageåret, slik at planene vil bli justert og tilpasset behovet der og da. Det vi vurderer er blant annet barnas trivsel og utvikling, steg for steg samlingene, satsingsområdene våre og tema og arrangement vi har i barnehagen til en hver tid. Dette for å finne ut hvordan ting fungerer, og om vi kan gjøre endringer til neste gang slik at det blir bedre. DOKUMENTASJON Dokumentasjon av hva vi gjør i barnehagen er viktig, slik at foreldre og andre kan få et innblikk i hva barna gjør på den tid en de er i barnehagen. Det er også viktig for den enkelte ansatte i barnehagen, slik at en blir mer bevisst hva vi jobber med og resultatene dette gir. Muntlig tilbakemelding til foreldrene hver dag, på hva barnet har gjort og opplevd med mer, er den beste dokumentasjonen fore ldrene kan få. Men i travle bringe hentesituasjoner er det ikke alltid like lett å få snakket med foreldrene på tomannshånd. Vi vil derfor skrive en kort dagrapport som vil henge på oppslagstavlen til avdelingen, i tillegg kommer det ukerapporter som bli r lagt ut på på hver avdeling. Ellers vil virksomheten også bli dokumentert med oppslag, fotografier, tegninger og andre estetiske uttrykk fra barna. AVSLUTNINGER: Revehiet reiser til akvariet med de barna som flytter på stor avdeling i begynnelsen av mai. Skolestarterne besøker tradisjonen tro Vilvite og tar seg en dag på Fløyen! BARNEHAGE BARNEHAGE

25 BARNEHAGE BARNEHAGE

26 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Det er viktig at barna får uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barna skal oppmuntres akti vt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Det er vikti g at vi voksne fokuserer på et åpent og kommuniserende forhold til barna slik at barna opplever tilknytning og fellesskap. FORELDRES MEDVIRKNING Barnehageloven: 1, 2, 4 Foreldre har hovedansvar for barnets utvikling. Barnehagen skal være en støtte og hjelp for foreldre/foresatte i dette arbeid et. Det er viktig at vi som voksne har et godt samarbeid som bygger på tillit og åpenhet for at barna skal få best mulig utbytte av oppholdet. Forståelse for hverandre, gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet er viktig. Regelmessig k ontakt mellom foreldre/foresatte og personalet er viktig for å kunne skape et fortrolig og åpent forhold. Barnehagen skal være lydhør for foreldres forventninger og ønsker, og vi tar hensyn til ønsker og ideer fra foreldre. Tusen takk for et fint år. Jeg gleder meg til å se deg igjen etter sommerferien. Skal du begynne på skolen sier du? Da ønsker jeg deg lykke til og takker for tiden vi har hatt sammen i barnehagen. BARNEHAGE BARNEHAGE

27 BARNEHAGE BARNEHAGE

28 Alt jeg egentlig trenger å vite, lærte jeg i barnehagen Dele med andre. Opptre realt. Ikke slå. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. Be om unnskyldning når du sårer noen. Vask hendene før du spiser Skyll ned etter deg på toalettet. Du har godt av varme småkaker og kald melk. Lev et balansert liv - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. Ta en liten lur hver ettermiddag. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen Vær oppmerksom på under. Husk det lille frøet som plantes: Røttene vokser nedover og planten vokser oppover, og egentlig er det ingen som vet hvordan, eller hvorfor, men slik er vi alle sammen. Gullfisk og hamstere og hvite mus og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør. Det gjør vi også Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord - SE. ~Robert Fuglhum~ BARNEHAGE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 ÅRSPLAN ORG - KVA ET - SIKK 2013/2014 SPILL - O KUVÅGEN BARNEHAGE KUVÅGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 ÅRSPLAN ORG - KVA ET - SIKK 2013/2014 SPILL - O KUVÅGEN BARNEHAGE KUVÅGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN HET ER SPILL - O AM ET - SIKK LIT ORG - KVA S M ÅRSPLAN entlig trenger å v Alt jeg eg ite lærte e jeg i barnehag n S Besøksadresse: Kuvågvegen 126 5200 Os Administrasjon: 56 30 96 00 Kontor: 46

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer