Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015. Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: E-post :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015. Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen."

Transkript

1 Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015 : Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: E-post :

2 Kongeørnen barnehage Telefon kontor: E-post barnehagen: Telefonoversikt avdelingene: Navn: Telefon: E-post: Grønnfinker (1-3 år) Rødstilker (1-3 år) Kongeørnen barnehage startet opp 22. april 2014, og er underlagt barnehagebedriften Tårnsvalen barnehage A/S. Barnehagen har høsten 2014 to småbarnsavdelinger. Fra januar vil det bli en storbarnsavdeling i 2. etasje. Det tar tid å få til «homogene» grupper i en ny barnehage. De første årene barnehagen er i drift vil derfor bli noe preget av at det blir endringer i gruppene og flytting av både barn og persomale mellom de ulike avdelingene. Presentasjon: Tårnsvalen AS Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte høsten Til sammen består Tårnsvalen nå av 5 barnehager og 4 familiebarnehager som ligger i Oslo og Bærum. Til sammen er vi 237 barn og 65 ansatte. Eier av barnehagen er Cecilie Lahn Røhnebæk. Tårnsvalen administrasjon: Risalleen 36, 0778 Oslo. Tlf: Telefontiden er mellom Ansatte administrasjon: - Cecilie Røhnebæk. Eier/styreformann. - Daglig leder; Tone Mila. Personalansvar for hele Tårnsvalen barnehage a/s. - Hanne Barreth. Økonomistyring, regnskap, foreldrebetalinger, søskenmoderasjon - Leah Cecilie Lorongo. Opptak av barn til samtlige av Tårnsvalens b

3 Overordnede dokumenter barnehager må forholde seg til: Lov om barnehager Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Rammeplan for barnehagen Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal Fagområdene bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den og tekst måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Kommunikasjon, språk Nærmiljø og Natur, miljø og Antall, rom og samfunn teknikk form Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi

4 Dagsrytmen for småbarnsavdelingene: Barnehagen åpner Morgenstund med rolig musikk og frilek/frokost for de som måtte ønske det. (Samlimgstund) Frilek inne/ute Ulike pedagogiske opplegg med barna, varierer fra uke til uke, se månedsplan (Samlingsstund) Bleieskift /pottetrening Måltid Hvilestund/ soving Bleieskifte/pottetrening Måltid Frilek ute/inne Barnehagen stenger

5 Barn i balanse I vårt samfunn med høyt tempo og intensitet kan det være utfordrende å ta seg selv på alvor ved å stoppe opp, tillate seg å kjenne etter, ta en pause og hente seg inn igjen. I Tårnsvalens barnehager ønsker vi å gi barna muligheter til akkurat dette. Bevissthet rundt egen rolle: Å kunne møte barna der de er, går mye ut på å være bevisst på at barna er likeverdige, men ikke likestilte. De trenger tydelige og trygge voksne som kan gi de god og riktig veiledning til å møte både seg selv og andre på best mulig måte. Mindfulness: Barn er spontane. De tenker, føler, og lever her og nå. Vi voksne derimot, bruker mye tid og energi på å tenke, planlegge og bekymre oss. Det gjør det utfordrende å møte barna i deres spontanitet og dele øyeblikket. En viktig holdning i vårt arbeid med barn er å møte barna akkurat der de er. Det krever at vi voksne selv fokuserer på å være tilstede, og anerkjennende. Det er i de ulike dagligdagse situasjonene barnets selvfølelse blir formet. I denne fasen er det særlig viktig med kroppslig og følelsesmessig nærhet, berøring og hudkontakt, omsorg og tillit, for at barnet skal føle seg verdsatt og akseptert. Barna føler sinne, glede og sorg gjerne om hverandre og mange ganger i løpet av en dag. Her er det viktig at den voksne ikke bagatelliserer barnets følelser eller reaksjoner, men heller vise forståelse. Gjennom bekreftende kommunikasjon basert på forståelse og lytting, opplever barnet at det har rett til sin egen opplevelse, tanker og følelser. Metoder: Gjennom metoder som berøring, massasjestunder, barneyoga, spa, samtaler og ro finner vi veien inn til barnas og de voksnes bevisste nærvær. Vi opplever at disse aktivitetene gir barna en balanse av fokus, glede og harmoni, kos og godt samspill mellom både store og små. Yoga er kjent for å være god hjelp til å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå. Også til å hjelpe oss til å få bedre helse, til å øke konsentrasjonen vår, og til å redusere stress. De ansatte får opplæring i barneyoga og massasje, samt at de har et «Barn i balanse» forum hver sjette uke, hvor vi jobber med selvledelse, eget nærvær og selvrefleksjon i gruppe med andre ansatte. Krever samarbeid med foreldre. For å ha best mulige forutsetninger for å møte barna der de er, er vi avhengige av kommunikasjon med foreldrene. Har barnet for eksempel hatt en elendig start på dagen, eller en vanskelig kveld dagen før, kan dette være nyttig for oss å vite for å kunne møte de på best mulig måte. Det samme gjelder kommunikasjon fra barnehagen til foreldre.

6 Merkedager og tradisjoner: I Kongeørnen barnehage vil vi etter hvert få mange tradisjoner som er knyttet til de ulike årstidene. Forberedelser til høytider og andre merkedager vil prege barnehagens innhold i disse periodene. Bursdager Bursdagen er en stor dag for de fleste barn. Alle barnas fødselsdager blir markert i barnehagen. Vi lager krone og henger opp flagg. Hver avdeling har sin egen spesielle bursdagssamling, med sang og annet innhold til ære forbursdagsbarnet. Vi ønsker å tilby barna sunne alternativer ved bursdagsfeiringer og feirer derfor med hjemmelaget smoothie istedenfor kaker og søtsaker. Foreldre tar med poser frossen bær og yoghurt (hør med abdelingen om mengde) Dersom foreldrene ønsker å ta med noe annet til barnet hjemmefra, så kan dere avtale det nærmere med de ansatte på avdelingen. FN- dagen 24. oktober feirer vi FN-dagen. Mange barnehager markerer dette ved å ha en type «kunstsalg»av barnas kunst og markedsdag (salg av kaker, lodd etc) hvor pengene går til et veldedig formål i et u-land, eller et fadderbarn. Vi vil se an hvordan vi starter denne tradisjonen i Kongeørnen. Dere får nærmere informasjon på uke/månedsplan. Markeringer i desember Mange barnehager markerer julegrantenning, luciadagen etc hvor foreldre blir invitert. Vi kommer også til å lage våre tradisjoner i Kongeørnen barnehage. Dere vil få nærmere informasjon når det nærmer seg desember måned og planer for juleforberedelser. Nissefest En av de siste barnehagedagene før juleferien har vi nissefest. Da kan barna komme i røde klær og nisselue hvis de har lyst. Vi har nissesamling med sang. Vi spiser julegrøt og etterpå kommer julenissen på besøk. Karneval I løpet av februar har mange barnehager karnevalsfeiringer. Dette ønsker også vi å ha. Barna kan da kle seg ut, eller sminke seg med noe de kan ta med hjememfra. Ofte legges dette til fastelaven, slik at barna også kan bake egne boller til festen. Vi ønsker at kostymene skal være gode og bevegelige slik at det ikke hemmer barnas lek. Påskefrokost Vi arrangerer påskefrokost for foreldre og søsken på hver avdeling fredag før «Palmehelgen». Dette er en koselig morgenstund både for store og små. 17. mai 13. mai, feirer vi 17.mai i barnehagen. Vi vil bruke noe mer tid på hve vi skal gjøre unde denne markeringen, og det vil sikkert endre seg ettersom barna blir større i barnehagen. I god 17.mai ånd koser vi oss også med pølser og is i barnehagen denne dagen. Sommerfest I juni arrangerer barnehagen og SU sommerfest. Alle søsken, foreldre og besteforeldre er hjertelig velkommen. Arrangementet varierer fra år til år.

7 Vårt satsningsområde i arbeidet med barna i Kongeørnen barnehage 2014/15: Selvstendighet Vi vil at barna skal utvikle seg til å bli selvstendige individer og at hvert barn skal kunne medvirke og kjenne et eget ansvar, der begrepet individualisering innebærer at barnet er i fokus. Vi skal gi barna muligheter i barnehagehverdagen - med vår hjelp, til å lære seg; Ta av/på tøfler/innesko Av og på kledning i forbindelse med turer ut. Gå i trapper Vaske hender før måltider og etter bleieskift/potte/dobesøk Rydde etter avsluttet lek og aktivitet. Dekke av og på bordet etter måltid. Vaske munnen med klut etter måltid (vi har et speil de kan se seg i når de vasker seg, samt kurver med skitne og rene kluter de tar fra og legger i selve) Kaste søppel selve- samt kildesortere. Si hadet og takk.

8 Hvorfor? I oppstartsfasen til barnehagen har vi hatt mye fokus på trygghet og at vi alle skal lære hverandre å kjenne. Nå ønsker vi å ta et steg videre, og tenker at selvstendighet er et viktig fokus i forhold til at barna er sensitive for dette i 1,5 til 3 års alderen. Videre er det å bli selvstendig gunstig for barnets selvfølelse. Å klare seg selv styrker barnets tro på egen mestring. Hvordan? Vi skal støtte barna i de utfordringer som de støter på, vi skal vise og forklare hvordan de kan gjøre, og oppmuntre barna til å prøve selve. Vi skal være tilstede som en trygghet for barna i alle situasjoner. Pedagogene og barnehageassistentenes rolle er å observere barnet og fungere som en veileder, som støtter og motiverer barnet da det skal innhente kunnskap Her er en beskrivelse for hvordan vi jobber med vårt mål selvstendighet utifra de syv fagområdene.

9 Kommunikasjon, språk og tekst. Vi leser bøker, speiler språket deres og hjelper de til å sette ord på ulik ting og situasjoner. Vi lærer navnene til hverandre, og hva som er lov og ikke lov. Vi oppmuntrer barna til å bruke ordene de kan for å samhandle. Kropp, bevegelse og helse. Vi arbeider med dans, yoga og massasje for å gi barna mulighet å utvikle sin egen motorikk og sin kroppsfølelse. Vi sørger for rolige stunder gjennom dagen for å komme til ro, eks ved soving. De som slutter å sove på dagen vil ha hvilestund. Gjennom vårt profilarbeid «Barn i balanse» vil barna få mulighet til en balanse mellom aktivitet og ro. Vi går på tur hver uke i forskjellig terreng og har en flott hage som byr på mye muligheter for å utfordre seg fysisk. Personlig hygiene: Vi oppmuntrer barna til å kjenne etter når de bør gå og tørke nesen og lager gode rutiner for barna til å vaske seg selv før og etter måltid, etter bleieskift og ved behov. Kunst, kultur og kreativitet. Leken er barnets viktigeste kilde til kunnskap. I leken får barnet mulighet til å prøve sine erfaringer og utvikle sin fantasi og kreativitet. Barnet lærer å kjenne seg selv og sin omverden. Sammen leker vi oss til kunnskap, vi ser, undersøker og lærer av hverandre. F.eks. tegner, maler, tar med oss saker fra naturen, leser bøker, besøker parker, bibliotek etc. De voksne er gode observatører, veileder barna i leken og oppmuntrer samspill i lek ved å være gode forbilder. Natur, miljø og teknikk. Vi finner svar sammen gjenom opplevelser i natur, kultur och litteratur. På en lekfull måte utgår vi fra barnas intresse og nyskjerrighet i våre prosjekter. Vi trener grov og-fin motorikk både inne og ute f.eks. ved å gå i trapper, plukke pinner, steiner og blad, puslespill, helle vann i eget glass osv. Etikk, religion og filosofi. Vi deltar sammen i forberedelser til høytider, snakker om forskjell på hverdag og fest, oppmuntrer barna til å dele/vente på tur. Samtaler om opplevelser, vi undrer oss sammen og tar vare på hverandre. Respektere hverandres behov og grenser. Nærmiljø og samfunn. Individualisering og samarbeid i inne og utemiljøet, vi utforsker hagen, snakker om barnets familiemedlemmer. Lærer oss å finne ulike plasser og aktiviteter, og at alle saker har sin plass. Vite at det finnes offentlig kommunikasjon i nærheten, og bruke det for å komme seg rundt. Antall, rom og form. Vi bruker bl. a plastelina og annet formingsmateriell for å skape og undersøke ulike former. Vi regner både verbalt og bruker kroppen for å erfare og forstå at det er ulike høyder f.eks ned eller opp en trapp/trappetrinn, telle steiner, biler, tog, fruktbiter osv.

10 Tema i Kongeørnen Høst Rødstilkene: Først og fremst vil vi ble kjent i vårt nærområde, da vårt uteområde og Blåbærsskogen på Midtstuen. Vi kommer til å gå til andre plasser også når vi skal på tur. Vi ser på bakken og på trærne og setter ord på det vi ser, hvilke farger høsten har i omgivelsene våre. Vi pratar om hva vi behøver ha på oss da vi skal gå ut da været blir kaldere. Barna får mulighet å trena å ta av og på sine ytterklær, sko og støvler. Vi tar med oss materiell i fra naturen som vi arbeider med, bl. a i ateljéet der vi ser på farger, fargelegger, lager høstbilder etc. Vi jobber med ulika begrep som stor/ liten, lang/ kort, dette gjør vi bl. a gjennom å plukke og undersøke ulike ting i vår natur bl. a pinner, kongler, steiner etc, Dette i samarbeid med hverandre. Barna får lov å kjenne, undersøke og hjelpe å sammenligne. Vi lærer sammen. Vi arbeider med matematikk da vi prøver å legge repeterende mønster ved hjelp av ulika sorters frukter, bær, frø och kongler. Lage høstbilder. Plukke små pinner, blad i ulika farger, kongler, rognebær etc till høstbildene. Bli kjent med høsten som årstid og se hvordan den ser ut, vi setter ord på hvilke farger vi kan se ute i vår hage/ natur? Mønster i matematikk. Lage mønster av kastanjer, pinner, rognebær etc. Telle pinner, kongler og steiner og se på ulike størrelser. Snakke om begrepet stor/liten og lang/ kort.

11 Grønnfinkene: Når vi går på tur skal vi samle inn materiell (pinner, steiner, kongler, barnåler, blad etc) til våre prosjekt. Vi kommer i første omgang å gå til skogen på Midstuen, den tilbyr det meste vi kan tenka oss; masse fint material, mye å oppdage se, kjenne og lukte på. Barna får bl.a. trene balansen sin og oppfattelse av rom. Vi skal også ta noen lengre turer. Bl.a til Frognerparken. Prosjekt: Maurtue. Barna får med vår hjelp lime fast barnåler på ett stort ark, vi kommer etterpå til å tegne en maurtue runt barnålene Håndavtrykk til et tre vi ska ha i papp på en vegg på avdelningen. Vi kommer å fokusere på høstens farger i håbdavtrykkene (rød, gul, brun). Dette kommer også være "uketema". Vi jobber med en farge ca 1-2 uker. Male blad som vi har plukket og tørket, laminere og henge opp f.eks i garderoben.

12 Helse, miljø og sikkerhet i barnehagen og sykdom hos barn Det er naturlig å ha et større fokus på helse, miljø og sikkerhet, samt brannvern i en ny barnehage. Vi ønsker derfor å si noe om dette i vår årspian. I Kongeørnen barnehage har vi vårt eget HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet) system. Dette innebærer en god del faste sikkerhets og hygienerutiner i løpet av en barnehagehverdag. Vi ser på tilfredstillende sikkerhet og god hygiene i barnehagen som en selvfølgelighet. Alle som jobber i barnehagen har derfor god opplæring i HMS rutiner. Vi jobber med vårt HMS system på planleggingsdager og på personalmøter på kveldstid. Alle ansatte har førstehjelpskurs. Vi har faste regler i forhold til utelek og turdager, slik at det alltid skal trygt å være ute, å gå på tur. Personalet skal til en hver tid ha oversikt over barna, dette gjør vi ved jevnlig telling av alle. Vi har alltid en vognvakt når barna sover ute og vi lar aldri barn være alene. Ved bruk av nye vikarer, skal det alltid være en fast ansatt tilgjengelig og i nærheten. Brannvern: Vi gjennomfører jevnlige brannøvelser. Vi ser hvor viktig det er at barna har en forståelse for brannvern, hjemme og i barnehagen. Hver måned har vi brannsamling med ulike temaer. Verktøyet vi bruker heter Eldar og Vanja. Opplegget består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier, fargeleggingsoppgaver og informasjon. Det blir også hvert år arrangert obligatoriske brannvernopplæring. Sykdom hos barna i barnehagen: Vi ønsker å ha en frisk barnehage, men de fleste blir barn syke med forkjølelse, omgangssyke o. a i løpet av den tiden de går i barnehagen. I barnehagen forebygger vi sykdom med god håndhygiene og jevnlig vask av leker, samt daglig desinfeksjon av de mest brukte kontaktpunkter (dørhåndtak, stellebord, etc). Når barn er syke er det svært viktig at de holdes hjemme. Først og fremst av hensyn til barnet. Et barn kan virke i grei form hjemme, men en barnehagehverdag med alt det innebærer av turer, opplegg og rutiner kan være en påkjenning dersom man ikke er i form. Dersom man sender barna syke i barnehagen er de også en smitterisiko for andre barn og voksne slik at andre foreldre og ansatte kan risikere sin jobbhverdag med å selv bli syke eller passe sykt barn. Vi oppfordrer dere til å følge rutinene som «Folkehelseinstituttet» har ihht syke barn i barnehagen. Vil vil kort redegjøre for de mest vanlige sykdomstilfellene man kan komme opp i her, og hvordan vi ønsker at man forholder seg til de: Barna skal ha en dag hjemme uten feber, før de kommer tilbake til barnehagen etter at de har hatt sykdom med feber. Dersom barna har omgangssyke eller magesyke, skal de være hjemme 48 timer, etter siste oppkast eller løs mage. Dersom barna får vannkopper/brennkopper, skal barna holdes hjemme til utslett er helt tørket ut. Ved øyekatarr eller øyebetennelse må øynene være frie for puss, eller startet på medisiner før de kommer tilbake til barnehagen. Trenger barna medisiner i barnehagen må foreldrene skrive under et skjema som tilsier at barnehagen ikke har noe ansvar i forhold til eventuelle reaksjoner av medisinene. Gjelder kun kronisk sykdom.

13 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag. Barnehagen stengt

14 Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Foreldresamarbeid er svært viktig for å skape en god og trygg barnehage. For et godt samarbeid, mener vi at det er nødvendig med gjensidig respekt, tillitt, åpenhet og anerkjennelse til hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Den viktigste kontakten foregår i det daglige samarbeidet når barna hentes og bringes. Det er her beskjeder og informasjon om barna deles. Foresatte og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Sammen er vi de mest betydningsfulle rollemodellene i et barns liv. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for at foresatte får være med på å påvirke barnehagens innhold. Dette skjer gjennom foreldrerådet og et samarbeidsutvalg - SU. SU består av foreldre, ansatte og eierrepresentant. I tillegg vil også kommunikasjon skje via e-post, dagstavle, foreldresamtaler og foreldremøter. Foreldremøte, det vil være et foreldremøte på høsten og eventuelt på våren som barnehagen tar initiativet til. Barnehagen holder agenda på disse møtene. Tema er oftest det pedagogiske satsningsorådet barnehagen vil ha i løpet av barnehageåret. Men det kan også være temamøter for foreldrene. Her velges foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalg i foreldreråd. Foreldrerådet, foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Rådets oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget. I henhold til barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Det er, ifølge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal blant annet fastsette årsplanen. Samarbeidsutvalget i Kongeørnen barnehage består av styrer, to foreldrerepresentanter med vara, og to representanter for de ansatte med vara. I tillegg er eier eller stedfortreder for eier aktivt med i beslutninger. Foreldresamtaler. Det tilbys en eller to foreldresamtaler i løpet av et år. Foreldrene kan spørre om møter utover dette ved behov/ønsker.

15 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn

16 Barns medvirkning I Kongeørnen barnehage vil vi jobbe vi aktivt med barns medvirkning. Ved å gi barnet frihet innenfor faste rammer, vil de føle at deres initiativ og meninger har betydning. Når barn får være med på å ta avgjørelser, vil dette lære dem til å bli selvstendige og ansvarsbevisste. For at vi skal kunne fremme barns medvirkning er vi personalet bevisste på våre holdninger. Medvirkning i hverdagen betyr ikke nødvendigvis at barna skal få bestemme alt som skjer, men at deres tanker og meninger blir sett og hørt. Derfor er det viktig at vi er der barna er, lytter og fanger opp barnets kroppslige og verbale utrykk. For å oppnå dette ønsker vi å være gode observatører og nærværende i barns lek. Tilstedeværelse fra voksne er viktig for at våre barn skal kunne medvirke sin barnehagehverdag. M: Kunne hevde sine egne meninger E: Bli vist empati og lære å vise empati D: Oppleve gode dialogprosesser V: Ha valgmuligheter i barnehagehverdagen I: Ha innflytelse på barnehagehverdagen R: Bli respektert for den de er K: Få delta aktivt i konfliktløsninger N: Voksne som ser deres nonverbale signaler I: Voksne som viser interesse N: Voksne som hjelper dem når de vil lære noe nytt G: Gode nære relasjoner mellom barn og de voksne

17 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn advent

18 Holdningsarbeid for personalet i Kongeørnen barnehage: Personalet i Kongeørnen barnehage ønsker et positivt miljø preget av samarbeid, åpenhet, aksept, tålmodighet, og fleksibilitet. Vi vil gjøre følgende for å få et slikt miljø: Vi sier hva vi mener. Vi sier i fra dersom vi har noe på hjertet til den det gjelder. Ha en god kommunikasjon, hvor man sier ifra på en konstruktiv og vennlig måte. Prøve å «romme» situasjoner som oppstår hos seg selv før man begynner å få ytre faktorer til å løse situasjoner. Hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. Vi er ansatt først og fremst i Kongeørnen barnehage, ikke på en avdeling. Være overbærende med hverandre. Det er lov å bruke humor på arbeidsplassen! Vi forsøker å se løsninger i stedet for utfordringer.

19 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør 49 1 Julegrantenning Søn Luciadag Stengt juledag 26 2.juledag Juleåpent Juleåpent

20 Omsorg, lek og læring Leken er barnas viktigste uttrykksform. Leken har en egenverdi, og barna lærer og utvikler variert kompetanse gjennom leken. Barna lærer seg selv å kjenne i forhold til omverdenen, og leken er viktig for utvikling av identitet og positivt selvbilde. Barnehagen skal være en trygg arena for lek og samspill. Gjennom tilstedeværelse og veiledning vil de voksne hjelpe barna I å lykkes i å omgås med andre. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

21 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag. Barnehagen stengt Planleggingsdag. Barnehagen stengt

22 Natur, miljø og samfunn Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi skal gi barna skal få gode opplevelser av å være ute, både innenfor og utenfor barnehagens gjerde. Gjennom faste turdager og spontane småturer skal barna bli kjent med nærmiljøet sitt. Å møte barna i deres nysgjerrighet og utforske naturen sammen skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Gjennom arbeid med natur, miljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.

23 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn

24 Kommunikasjon, språk og tekst Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Gjennom sang, høytlesning og samtaler om opplevelser, tanker og følelser vil vi gi barna varierte erfaringer, da dette er avgjørende for språkforståelsen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi skal oppmuntre barnas egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

25 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påskefrokost i barnehagen Påskeåpent Påskeåpent 8-16 Barnehagen åpen til STENGT

26 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barna skal oppleve skaperglede og få utfordret deres sansing, kreativitet og konsentrasjon. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. I Havørnen barnehage har vi en kunstpedagog som både veileder personalet, og har prosjekter sammen med barna. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

27 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Barnehagen åpen til

28 Natur, miljø og samfunn Vi ønsker at barna skal være ute i all slags vær. I samvær med andre barn og voksne, vil vi gi dem varierte og gode opplevelser ute. Dette kan bidra til at barna i fremtiden vil være positive og nysgjerrige til det som finnes rundt dem. Barna skal få gjøre egne erfaringer, være kreative og undre seg over naturens små og store skatter. Vinter, vår, sommer og høst blir en veiviser til en god hverdag. Uteaktiviteter er et viktig utgangspunkt for lek og glede, læring og mestring. Barna skal lære om hva som finnes i naturen, at vi må ta vare på den og være snill mot naturens ulike arter. I naturen får barn bruke hele seg med alle sine sanser, noe som er viktig for barns vekst og utvikling. Barna blir mer kreative av å være ute. De skal lære å bruke naturen som lekeapparat. Naturen har ikke tilrettelagt miljø, og lek i naturen gir rom for uorganisert lek. Å la barna være mye ute i barndommen styrker motorikken deres og balansen bygges opp. Ujevnt underlag i naturen er med på å styrke dette. Det å være ute i det fri gir sosiale fordeler og bidrar til vennskapsdannelse. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Gjennom faste og spontane småturer skal barna bli kjent med nærområdet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulikesamfunn. Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter og at de får erfare at de er like verdifulle og viktige for fellesskapet.

29 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør 18 1 Offentlig høytidsdag 2 3 Søn Frigjøringsdag mai markering i barnehagen 14 Kristi himmelfart 15 Planleggingsdag. Barnehagen stengt Grunnlovsdag pinsedag

30 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, og de utforsker rom og form. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser med å utforske og leke med tall og former. De skal få erfare ulike typer mønstre, størrelser og former gjennom blant annet å sortere og sammenlikne. For at barna skal kunne tilegne seg matematiske begreper og bruke de riktig, er det viktig at vi voksne er lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barna uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. Ved å møte barna i deres nysgjerrighet, kan vi utforske matematikkens verden sammen. Vi skal legge til rette for at barna har konstant tilgjengelighet til spill, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barna erfaring med antall, rom og form. Målet er å stimulere barna til å bruke språket som redskap for logisk tenkning.

31 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn

32 Kropp, bevegelse og helse Fysisk aktivitet er grunnlaget for god helse og utvikling av motoriske ferdigheter. I barnehagen ønsker vi at alle barna skal oppleve gleden ved fysisk aktivitet. Barnehagens uteområde er variert og innbyr til ulik fysisk aktivitet og lekklatring, løping, husking, sykling og mye, mye mer. Vi benytter også nærmiljøet så mye vi kan. Beherskelse av egen kropp gir stor glede og frigir energi til andre aktiviteter. På denne måten vil oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen kunne økes, noe barna vil ha stor nytte av i forhold til læring. I Kongeørnen barnehage legger vi også til rette for et sunt kosthold. Barna spiser et varmt måltid tre ganger i uka. På menyen har vi bl. a.: fiskemiddager, kjøttmiddager, grønnsaker og salater.de resterende dagen har vi smøremat, hvpr barna etetrhvert skal smøre maten selve. Alle barna får tilbud om frukt og melk hver dag. God hygiene er også viktig for å unngå smitte og sykefravær blant både barn og voksne. Vi har derfor såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker og alle skal vaske hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift. Både barn og voksne vasker hendene godt før måltider og matlaging.

33 Juli 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT 17 SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT 21 SOMMERSTENGT 22 SOMMERSTENGT 23 SOMMERSTENGT 24 SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT 28 SOMMERSTENGT 29 SOMMERSTENGT 30 SOMMERSTENGT 31 SOMMERSTENGT

34 Regler og rutiner - for en bedre hverdag for alle: Barnehagen stenger halv fem. Det vil si at arbeidsdagen til personalet også slutter halv fem, barnehagen låses, og personalet forlater arbeidsplassen. Av respekt for dem ber vi om at dere er i barnehagen senest for å hente barna. Kommer man etter halv fem betaler man uoppfordret kr. 100,- for hvert påbegynte kvarter. Hvis det stadig gjentar seg at samme familie ikke henter i tide er det fare for å miste barnehageplassen. Alle porter inn til barnehagen skal ALLTID være igjen. Det er fint hvis alle foreldre kan ta av seg skoene ute i gangen eller ta på blå poser. Barna er mye på gulvet og det er lite hyggelig å leke i grus og skitt. Ikke vær redd for å sette grenser for barnet ditt mens vi hører på, spør gjerne oss hvordan vi gjør det i barnehagen. Navn alt av tøy, støvler og sko. Bruker barnet bleier, ta med nytt når dere får lapp på plassen til barnet om dette. Ha alltid nok tøy i skifteboksen og i riktig størrelse! Regntøy og gummistøvler skal alltid være på plass. Vær vennlig å ta med sol- og kuldekrem til barnet deres. Dette må de bli smurt med før de kommer, og så skal vi smøre etter hvert som det er behov for det. Kle barna enkelt og praktisk etter værforhold. Alle barna rydder en leke eller to før de går hjem. Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta opp eventuelle problemer og irritasjoner med oss. Vi vil gjerne imøtekomme deres ønsker så langt det går. Om dere opplever noe positivt, er spesielt fornøyde eller har annet hyggelig på lager, tar vi gjerne mot det også.

35 Ferie og planleggingsdager 2014/15 August Planleggingsdag September Planleggingsdag (Tårnsvalens eget kurs med førstehjelp/barn i balanse) Oktober November Desember Julestengt f.o.m t.o.m Redusert åpningstid og (kl 8-16) Stengt Januar Stengt Planleggingsdag og Første dag etter ferien for barna blir tirsdag Februar Mars Påskeferie f.o.m (Uke 14) Reduser åpningstid , , (8-16) åpent til (8-12) Første dag åpent tirsdag April Første dag åpent etter påskeferien blir tirsdag Mai Stengt fredag , (Kr. Himmelfart), Planleggingsdag (2.pinsedag) Juni Juli Sommerstengt f.o.m til og med * I tillegg vil det komme en felles planleggingsdag for hele Tårnsvalen våren 2015, vi vet enda ikke når denne blir.

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! INNLEDNING Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med,

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer