ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP 6. INNKOMNE SAKER 7. KONTIGENTAR OG GODTGJERDSLER 8. BUDSJETT 9. VAL 1

2 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL for perioden 01. januar 2012 til 31.desember STYRET SI SAMANSETTING: Leiar: Andreas Søndenå (leiar) Nestleiar/Sekretær: Jill Trude Dyrvang Leiar i handballgruppa: Siv Anita Gjerde Leiar i fotballgruppa: Geir Peder Ueland Leiar i barneidrettsgruppa: Signe Oppdal Leiar i skigruppa: Leiar i Styrkhallen: Eyvind Reme Leiar tur og trim: Berit Hage 2. GRUPPER/UTVAL/KOMITEAR STYRE FOR STYRKHALLEN Eyvind Reme (leiar) Jon Bjørn Moen Steinar Frøholm Kurt Årdal FOTBALLGRUPPA Geir Peder Ueland (leiar) Harald Jakob Verlo Sigbjørn Fivelstad Arvid Fuglestrand Asle Nesdal HANDBALLGRUPPA Siv Anita Gjerde (leiar) Bente Susann Hilde Merete Hammer Bergh Reidun Solheim SKIGRUPPA (leiar) Rolf Erlend Hilde Asle Lyslo Steinar Frøholm BARNEIDRETT/FRIIDRETT Signe Oppdal (leiar) May Iren Skåden Terje Raftevold (ansvar friidrett) Sølvi Håhøy Nygård Grethe Sunde Unni Verlo (ansvar dansegruppe) Irene Hilde TUR OG TRIM Berit Hage (leiar) Kjell Bruland (ansvar gubbetrim) Jan Carlsen Oddhild Hilde Solveig Heggdal KIOSKNEMD Jon Flatjord (leiar) Jorunn Tenden Ruth Verlo Liv Myrvang/ Kjell Berstad IDRETTSPLASSNEMD Jostein Bruland Ivar Heggdal Atle Aaland Roar Frøholm Tore Drageset REVISORAR Per Inge Verlo Jan Reme UTDANNINGSKONTAKT Roar Verlo VALNEMD Karin Vindfjell Frøholm(leiar) Jan Reme Leiv Tore Kaarstad KOMITEAR: IDRETTSKLUBB Marianne Skåden Drageset Aud Skrede Ola Steinar Hestenes 2

3 3. MØTE TILSTELLINGAR: 3.1) Vi har for meldingsåret hatt 4 styremøte. 3.2) Vi har ikkje hatt medlemsmøte. 3.3) Andre møte: Leiar deltok på SIR sitt årsmøte i Stryn. Anne Serine Heggdal sit som medlem i SIR (Stryn idrettsråd). Jill Trude var på eit møte om «Vold i nære relasjonar» på vegne av VIL hos kommunen. 3.3) Inntektsgjevande arrangement Årsfest med premiering til alle born som har delteke på aktivitetar i regi av idrettslaget. Det vart delt ut 70 medaljar i barneidrett, 23 premiar i aldersbestemt fotball, 56 premiar i miniputt fotball, 60 medaljar i langrennskarusellen, 7 medaljar i alpint, 22 premiar i aldersbestemt handball og 35 premiar i minihandball. Netto inntekt frå dette arrangementet var litt over kr ,- Kakelotteri (handballgruppa) Loddsal (fotballgruppa) Loppemarknad under sommardagane i Utvik (barneidrett) Pilkasting og lotteri under Utkantmarknaden(barneidretten) Diverse sal: kiosk, lodd, julenek, flaskepanting Inntektsgjevande dugnad: 1 vareteljingar hos Matkroken, totalt kr ,- 4. SAKER: 4.1) Styret har handsama 36 saker. 4.2) Kort samandrag av viktige saker. Dugnadsarbeid og dugnadslister. Vi meiner no at vi har kome fram til eit godt system i forhold til å få gjennomført dugnader. Vi må bli endå flinkare til å planlegge kva oppgåver vi skal setje opp. Alle nye trenarar må ha politiattest. Økonomi Årsmøte i Stryn Idrettsråd (SIR) Anne Serine Heggdal sit som medlem i Sir og representerer Vikane il der. Vidareføring av avtale mellom VIL og adidas og Ytre-eide sport 1. Sponsorarbeid Årsfest Samarbeid med Røde kors om Utkantmarknad. Innkjøp av kjøkkenutstyr til til kiosk og kãfe. Forslag til endring av drifting av fotball gruppa. 5. MEDLEMSTAL: 5.1) Samla medlemstal pr. 31/ er ) Medlemer over 19 år: 113 kvinner og 118 menn 5.3) Medlemer under 19 år: 79 jenter og 87 gutar 5.4) Minke frå 2011 : - 6 personar 6. UTDANNING: 7. SÆRFOBUND: Norges skiforbund Norges handballforbund Norges fotballforbund 3

4 Norges friidrettsforbund Noregs sykkelforbund 8. MOTTEKNE MIDLAR: 9.1) Gåver, tilskot frå kommunen, tippemidlar m.m. Kulturmidlar kr ,- Stryn kommune ,- Grasrotandelen kr ,- Sponsorbidrag frå: Sacco, Innvik Sellgren, Skogstad Sport, Haugen Norge, Ytre-Eide sport, HS Bygg, Innvik Kraftverk, Innvik Fjordhotell, Fjordingen, PriceWaterhouse Coopers Stryn AS, Iras, Utvik Bygg, Nordea, Utkantmarknaden 2011; kr ,- 9.2) Tilskot frå idrettskrins. Lokale aktivitetsmidlar kr ,- 10. ANLEGG: 10.1) Styrkhallen: Sjå årsmelding for Styrkhallen Innvik Stadion: Det vart gjennomført vårdugnad på Innvik Stadion. Utvik Stadion: Det vart gjennomført vårdugnad på Utvik Stadion. 10.2) Kjøp av utstyr. I 2012 vart det investert lite i dyrare utstyr grunna storoppussinga i Styrkhallen i Ballar, draktsett og anna småmateriell vert oftast kjøpt inn og betalt av sponsoravtala vi har med Sport 1 Ytre Eide og Adidas i Stryn. Avtala gjer at vi kan hente ut utstyr og varer frå Adidas til ein verdi av kr ,- over 4 år. Avtalen gjeld fram til Det vart i 2012 kjøpt inn utstyr for ca ,- VIL har hausten 2012 forhandla fram ei ny avtale på kr ,- som gjer at vi kan ta ut utstyr for kr ,- per år i fire ny år frå 2013 til AVGITTE TILLITSMENN / KVINNER: Tillitsmenn/kvinner avgitt til: 11.1) Stryn idrettsråd : Anne Serine Heggdal 11.2) Breimbygda Skisenter: Rolf Erlend Hilde 12. OPPGÅVER I ÅRET SOM KJEM: 12.1) Styret sitt syn på nye arbeidsoppgåver for heile lagsverksemda. Oppretthalde den gode aktiviteten vi har i laget Setje i gong aktivitetar som medlemmane våre etterspør. Opplæring i forhold til brannalarm for alle trenerar/ansvarlege. Fullføre småprosjekt i Styrkhallen. Få opp premiehyller / premieskåp i Styrkhallen. Vidareføre og utvikle dugnadslistene Kjøpe inn oppvaskmaskin og utstyr til kjøkken og kafe. Søke midlar og lage til betre lys over ballbingen i Utvik Lage utstyrsbur inne i hallen. Lage ferdig vaskerommet i hallen. Utvikle heimeside, gjerne i samarbeid med vikanenett. Få ferdig attest på Styrkhallen. Utvik Bygg 12.2) Prioritering / planar. Vi må før våren ha klart utstyr til bruk på kjøkken og i kãfen i Styrkhallen. Det vil då bli meir attraktivt å leige til konfirmasjonar/ dåp og lignande. 4

5 Det er det ei utfordring å klare å skaffe trenarar og leierar til alle laga og gruppene vi har. Vi har mange ivrige og talentfulle born og ungdom i bygdene som fortenar gode tilbod. Det er idrettslaget si plikt å legge til rette forholda slik at dei kan utvikle seg vidare. Komande år bør det arbeidast med å motivere fleire til å ta slikt ansvar. Vi har i dag kontroll på økonomien. Det er viktig at vi heile tida er kritiske og i forhold til kva vi brukar pengar på. Styret vil takke alle som er med å gjere Vikane il til ein stor og viktig organisasjon. Mange timar vert lagde ned kvar einaste dag i form av trening og dugnadsarbeid. Tusen takk til alle lokale bedrifter som støttar laget både praktisk og økonomisk. Kva hadde Utvik og Innvik vore utan idrettslaget? For styret i Vikane il Andreas Søndenå Årsmelding for barneidrettsgruppa 2012 Styret i gruppa har vore slik samansett: Signe Opdal -leiar May-Iren Skåden - dansegruppa Irene Hilde Sølvi Haugen Gruppa har hatt 3 møter, 2 av dei gjekk med til å lage nye planar og eitt til å planlegge loppemarknaden. Barneidrettskulen (0-9 år) Idrettskulen har dette året hatt 32 samlingar med ulike aktivitetar. Vi har bl.a. hatt leikeland, aktivitetar med ball, riding, hopp og sprett, stafett og leikar, orientering, turmarsj i Utvik og symjing i Stryn. Til jul hadde vi avslutning i hallen med servering og besøk av julenissen. Det var kjempekjekt. I alt har 68 born delteke på idrettsskulen. Av inntektsgjevande arbeid har vi hatt stand på Utkantmarknaden og Loppemarknad på Utvikdagane. Det har vore eit godt år med mange positive og aktive born. Foreldra uttrykkjer at dei set stor pris på tilbodet. Det er jamt og godt oppmøte på treningane. Dansegruppa er ein del av barneidretten. Unni Verlo og May Skåden er leiarar i dansegruppa. Det er godt oppmøte, i alt 30 deltakarar. Gruppa var delt inn i to. Frå hausten 2012 har det mangla trenar og dermed blei det bestemt at dansegruppa blei lagt på is inntil det kjem ny trenar. For barneidrettsgruppa Signe Opdal 5

6 Årsmelding for tur og trimgruppa 2012 Fjelltrim kvar onsdag frå midt i mai til midt i august. Oppmøte frå 4-12 pr tur. 2 turar saman med INT, frå Agjeld til Remestøylen og til i Loen. Ein tur hadde vi kurs i orientering på Utvikfjellet, instruktør Atle Støyva. Turane elles: Valaker-Brulandstøylen, Murisetra, Frøholm-Holhøgesætra-Tjønnane, Kårstadstøylen- Myklebuststøylen, Drageset-Nærstøylen, Hildestoreskorva, Sandane-Norstua-Tistamstøylen, Varden-Snøfjellet, Frøyset-Juv. «Storeturen» gjekk frå Innvikdalen til Storlaugpiken, Middagsfjellet, Blåfjellet, Jervebu, Myklebuststøylen og til Utvik sentrum. DAMETRIM Dametrim i Urdabrun kvar onsdag og søndagskveld frå september til mai. Oppmøte frå 5-15 stykk. Deltakarane betalar treningsavgift til Vikane il. Dametrimmen i Urdabrun har vore leia av Mette Carlsen og Oddhild Hilde. GUBBETRIM Det har vore godt oppmøte på gubbetrim kvar torsdag heile 2012, men det kunne ha vore betre. Rekrutteringa til gubbetrimmen er god fleire unge er med på treningane. Det vart også gjennomført turnering mellom Innvik, Utvik og Breim med hell. SIRKELTRENING Oppmøtet på desse treningane har jamt bra utover vinteren og våren. Treningane gjekk frå jul og fram til påske. Hausten var det lita interesse med lite folk, så siste del av 2012 har ikkje dette tilbodet vore aktivt. Steinar Frøholm har hatt ansvaret for treningane. Vi håpar å komme i gong i løpet av januar/februar 2013 med nye treningar. SYKKELGRUPPA Sykkelgruppa blei starta våren Det var blant anna Geri Henning Skåden som ønska å representera Vikane IL under turritt på sykkel. Det har i løpet av 2012 vore lite aktivitet i gruppa. Håpar at dette kan ta seg opp utover våren

7 RESULTAT FJELLTRIMMEN 2012 PÅ EIGE ARK/FIL 7

8 Årsmelding for Styrkhallen 2012 Styret har vore samansett av: Eyvind Reme Steinar Frøholm Jon Bjørn Moen Kurt Årdal - leiar - styremedlem - styremedlem -styremedlem Aktivitet dette året Arbeidet dette året har for det meste vore forefallande. I august fekk vi beisa det som stod igjen på hallen. Vi leigde lift slik at vi kom til i møne, stor takk til dugnadsgjengen! I 2012 var idrettslaget med som arrangør av Utkantmarknaden. Vi var då med på opprigging, drifting og nedrigging. Branntilsynet i Stryn kommune utførte branntilsyn. Her kom det fram ein del punkt som vi må legge inn på fast plan, som brannøvingar, brannvern-opplæring av trenarar og andre som er ansvarlige ved aktivitetar i hallen. Sentralvarmeanlegget har virka tilfredstillande. Belysning inne i hallen er ei vedvarande utfordring, lampane er byrja å bli klar for utskifting. For styret i Styrkhallen Eyvind Reme Årsmelding for handballgruppa 2012 Leiar : Siv Anita Gjerde(1 år) Bente Susanne Hilde(2 år) Merete Hammer(2år) Reidun Solheim(1 år) Vi har hatt 4 styremøte i år. VÅRSESONGEN: I vårsesongen hadde vi 2 lag påmelde i serien guter 10 og jenter 11 år. Oppdame for jentene var Elisabeth Hilde og for gutane var Kurt Årdal oppmann. Barbro Hammer og Ane Skrede var trener for jentene og gutane. Begge laga gjennomførte ein bra sesong. Minihandball: ca 40 jenter og guter I alderen 7-9 år trente minihandball kvar veke i hallen. Vi delte dei opp i puljar. Unni Heggdal trente 1-2 kl og Irene Hilde 3-4 kl. Med seg på laget hadde dei foreldre som stiller på. Foreldrelista blir sendt ut 2 gonger i året og det fungerer bra Haustsesongen: Vi melde på 2 lag. Jenter 12 år og gutar 10. Vi håpa i det lengste at vi skulle klare å stille med eit gutelag, men med for få spelarar blei vi nøydt å trekke laget. Det er ikkje store aktiviteten i handballen for tida med spelande lag i serien. Mykje av grunnen til det er små årskull. Jente 12 trener 1 dag for veka og der er Irene Hilde trener. Oppdame er Karin Kleppe. Minihandball: Der har vi mange aktive jenter og guter som er i hallen å trener kvar måndag. Vi har delt dei i grupper. 8

9 1-2 klasse trener Mette Carlsen, Malin Gjerde og Karoline Hilde dei. 3-4 klasse trener Unni Verlo, Mona Skåden, Heidi Drageset og Kristina Solbu dei. Dei deltek på minihandballturneringar som blir arrangert her i Nordfjord. I november arrangerte vi ei slik turnering i hallen. Den blei gjennomført bra. Ein triveleg dag. Vi måtte leige inn eit par klubb dommarar frå Breim for at vi skulle kunne klare å gjennomføre turneringa. Vi må ha som eit mål at vi utdannar fleire klubb dommarar i vår eigen klubb. Vi vil takke foreldre, trenarar og oppmenn for god innsats! Takk til Utvik bygg som alltid sponsar oss med frakta på juleneka. Elles har vi kakelotteri, julenek, minihandballturnering, pantelapp kassa på butikken. Siv Anita Gjerde (leiar i handballgruppa) Årsmelding frå friidrettsesgruppa 2012 Underskrivne har stått som kontaktperson for friidretten dette meldingsåret. Aktiviteten i gruppa har dette året vore låg. Vi har ikkje hatt treningar, og berre fire utøvarar har representert laget på ulike stemne. Desse er: Håvard Hilde (G8) Astrid Lovise Hilde (J11) Dorthea Solheim (J11) Dette er tre sprekingar som presterte godt i dei stemna dei var med på. Vonar dei held fram med å delta på stemne også neste år. Oskar Raftevold (G16) Oskar var med resultatet 1,75m i høgde nummer 6 på landsstatistikken og kvalifisert for UM. Skulegang gjorde at han ikkje hadde høve til å delta. Målet for neste sesong er å ta den legendariske klubbrekorden på 1,91m. Denne rekorden tilhøyrer Lidvin Hage. Lena og Audun organiserte lag til Breimsstafetten. Vikane IL stilde med eit jentelag og eit gutelag. Avgang: Ingeborg Raftevold melde dette året overgang til GFIL (Gloppen Friidrettslag). For friidretten i Vikane Terje Raftevold Årsmelding for Skigruppa 2012 Skigruppa er samansett av: (leiar) Rolf Erlend Hilde Asle Lyslo Steinar Frøholm Året 2012 har ski gruppa fungert utan leiar. Ikkje ei optimal løysing, men det har ikkje vore nokon som ville ha dette vervet. Håpar at dette ordnar seg for Vi har også denne sesongen hatt samarbeid med Breimsbygda IL. Dei er flinke og organiserer og vi hjelper til. På årsfesten delte vi ut 60 ski medaljar: i langrenn 17 gull-, 23 sølv- og 13 bronsemedaljar. I alpint blei det delt ut 7 medaljar. SUPERT. 9

10 Det er ein flott gjeng frå Vikane IL som var med på dugnad på Utvikfjellet slik at renna kunne avviklast. Tusen takk. Årsmelding for fotballgruppa 2011 Vikane IL har hatt påmeldt 3 aldersbestemte lag i seriesystemet, så mange som 55 unger har deltatt på miniputt turneringene Miniputtar 2012, 6 til 10 år I år som tidligare år spelte vi 4 miniputturneringer. I august gjennomførte vi ein flott turnering på heimebane. Vi hadde gjennom hele sesongen trening 1 dag i veka. Med god hjelp av foreldre greidde vi stort sett å trene trinna kvar for seg. Jan Terje Reme, Steinar Frøholm, Jan Carlsen, Kjell Bruland og Odd Roger Heggdal hadde treneransvaret denne sesongen. G10 Vikane G10 har hatt en god 2012 sesong. Laget har deltatt i seriespill med 3 kamper på våren og 3 kamper på høsten. 4 seiere, 1 uavgjort og et tap. Gutane har vist stor iver og treningsvilje og prestasjonene har blitt bedre utover i sesongen. På våren deltok laget på Veslefrikk turneringen i Florø, hvor de fikk matchet seg mot gode lag fra Florø området. Her gjorde de sakene sine veldig godt og vant 3 og tapte en kamp. På høsten deltok de på Bendit cup i Volda, her vant laget alle kampene sine med glans. Asle Nesdal tok over laget våren 2012 og har tilført laget struktur og disiplin i trening og kampsituasjon. Laget har vært administrert av Kurt Årdal og Espen Aarreberg(oppmenn). G10 seriespill er en klasse som kan anbefales for kommende sesonger, da dette blir en forsiktig tilnærming mot aldersbestemte klasser. G12 G-12 laget har hatt en god sesong i 2012, og vart igjen et av dei aller beste laga i Nordfjord, sjølv med mange spelarar som er yngre enn 12 år. Laget deltok på Veslefrikk-turneringa i Florø i mars (innendørs-fotball) og i august deltok laget på Hessa-Cup i Ålesund. Begge turneringange var gode opplevelser for spelarane, og foruten det sosiale var det også lærerikt å møte nye motstandarar. 10

11 I oktober var laget ballgutar og spelte laget pausekamp på Fosshaugane Campus, i eliteseriekampen mellom Sogndal og Lillestrøm. En kjekk dag både for spelarane og foreldrene. Spelarane har vist veldig god treningsinnsats, og har hatt ei fin utvikling i løpet av sesongen. Etter sesongen er 3 spelarar fra laget tatt med på SFFK sin fotballskule (Øystein, Benjamin og Sander), og vil gjennom denne turneringa bli vurdert for uttak til sonelag for Nordfjord våren J-13/14 Asle Nesdal tok over treneransvaret for laget våren Han har tilført laget struktur og disiplin i trening og kampsituasjon. På våren deltok laget på en 4 lags turnering på Breim, her kom laget på andre plass. Det var kun målforskjell som skilte de to beste lagene. I serien 2012 gjorde laget sine saker veldig bra, og ved sesongslutt stod laget igjen som vinnere av seriespillet. Dette kvalifiserte igjen til å spille om KM hvor laget dessverre ikke nådde helt opp. Jentene har vist stor iver og innsatsvilje både på trening og i kamp. Vilde H. Bergh og Karoline E. Hilde har etter uttak i vinter deltatt på sonelag og vært med og spilt turnering mot de andre laga i fylket. Kurt Årdal og Espen Aarreberg har administrert laget(oppmenn). Vi vil takke foreldre, trenarar og oppmenn for god innsats! Geir Peder Ueland (leiar fotballgruppa) 11

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2013 til 31.desember 2013

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2013 til 31.desember 2013 ÅRSMELDING 2014 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2013 til 31.desember 2013

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2013 til 31.desember 2013 ÅRSMELDING 2013 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har Årsmelding 2010 Brusand idrettslag har hatt eit godt driftsår i 2010, med svært god inntening. Det har vore auka inntekt på mange, også nye områder, som gjer at det er god økonomi i laget. Gode rutinar

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 INNLEIING I handlingsplanen for tidsrommet 2015-2018 har ein teke utgangspunkt i den føregåande plan og utvikla den vidare. Innanfor dei tre områda aktivitet, økonomi og administrasjon/organisasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Styret har i 2012 vore samansatt slik: Leiar: Svein Hjelmeland Nestleiar: Atle Falk Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Anne Ruth Lekva Styremedlem: Stig

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015 Side 1 Årsmelding handballgruppa 2015 Side 2 Innholdsfortegnelse Årsmelding handballgruppa 2015... 3 Styrearbeid:... 3 Møteaktivitet:... 3 Dugnadsaktivitet:... 3 Økonomi:... 3 Utdanning/Kompetanse:...

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 Opel er ikkje berre Rekord, Ascona og Insignia Motoclub 500 Super Sport 1928. Snop! Innhald: -Referat frå årsmøtet 2013 -Årsmelding 2013 -Rekneskap for 2013 -Aktivitetar 2014 Referat

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke.

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke. REFERAT FRÅ STYREMØTE 4. NOVEMBER Tilstede: Mailin, Kristin, Hans Petter og Lidun SAKLISTE: Frå sist: Sak: 81/08: Julebord Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Årsmelding. for. Lærdal I. L.

Årsmelding. for. Lærdal I. L. Årsmelding for fotballgruppa Lærdal I. L. 2015 Organisasjon; Styret for fotballgruppa har i sesongen 2015 vore samansett slik: Jan Tore Stølen Leiar Birgit Lervik Styremedlem Dag Arne Helland Styremedlem

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført.

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført. Stad: Skytehall, Sogndal 27/1-2015 klokka 18:00. Side 1 av 5 Tilstade; styret ved: Bengt Næss (Leiar) Per Atle Fretheim (vararepr. Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik (Årdal) Asle Dulsvik (Leiar

Detaljer

Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag

Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag RIL har hatt nok eit aktivt år. Me har hatt mange arrangement, treningar, konkurransar og kampar. Både RUBBHALLEN og KUNSTGRASBANEN har husa mange treningsglade medlemmar.

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB

ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB for perioden 01/01 til 31/12 2016 1. STYRET SI SAMANSETJING: 1.1) Leiar: Dag Tjosaas( - >2018) 1.2) Kasserar: Finn Olesen(på val) 1.3) Nestleiar/skrivar: Olav Ludvig Haabrekke(på

Detaljer

Fair play i NFF Sogn og Fjordane

Fair play i NFF Sogn og Fjordane Fair play i NFF Sogn og Fjordane 2017 Sektor Samfunn Fair play, arrangement, Eat Move sleep, trafikktryggleik, inkludering, «Trygg sport» => samarbeid med sektor dame/jente, sektor klubbutvikling Leiar:

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer