Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4"

Transkript

1 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo

2 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole Rehabilitering / utvidelse BYGGHERRE Lørenskog kommune OPPDRAGSNUMMER SAKBEHANDLER ANSVARLIG Johan Hjertson Sivilingeniør Brann & Risiko Christian Fylkesnes Faglig Leder Brann & Risiko Telefon: Telefon: INTERNKONTROLL Christian Fylkesnes DATO STATUS Revisjon 4 (Oppdatert kap. 1.4 og kap. 9)

3 Brannrapport Side 2 av 23 Innhold 1 INTRODUKSJON Generelt Utførelse Beskrivelse av tiltak Fravik FORUTSETNINGER Beskrivelse av bygninger Beskrivelse av virksomhet BRANNTEKNISK VURDERING Særskilt brannobjekt Brannbelastning Risikoklasse / brannklasse Risikoanalyse Brannfarlig vare BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN Bærende bygningsdelers brannmotstand BESKYTTELSE MOT SPREDNING AV BRANN OG RØYK Overflate og kledninger Brannceller Trapperom Seksjoneringsvegger Brannspredning mellom byggverk Tekniske installasjoner og sjakter Gennomføringer Brannslokkeutstyr RØMNING AV PERSONER Brannalarmanlegg Automatiskt sklokkeanlegg Ledesystem Rømningsvei TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP Tilgjengelighet Vannforsyning BRANNBESKYTTELSE UNDER BYGGETID Ansvar REFERANSER Tegninger... 21

4 Brannrapport Side 3 av 23 1 Introduksjon 1.1 GENERELT Denne brannstrategien, med tilhørende branntegninger, gir en overordnet orientering om brannteknisk konsept, tiltak og funksjonskrav. Brannsikkerheten for bygningene skal være i henhold til krav i gjeldende lover og forskrifter [1,2,3,4]. Bygget rehabiliteres iht. Forebyggendeforskriften [2], og for å oppnå et tilfredsstillende ytelsesnivå skal funksjonskravene for alle branntekniske tiltak fortrinnsvis være i henhold til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) [5] og tilhørende veiledning (VTEK) [6]. Prosjekterende og utførende henvises generelt til denne veiledningen og tilhørende referanser for detaljert informasjon utover denne rapport Deler som påvirkes av om-/nybyggnasjonen er Bygg C og D. Dette dokument behandler kun de deler av bygget som påvirkes av om-/nybyggnasjonen. Hensyn tas I tillegg så att brannsikkerheten dvs. primært rømningssikkerheten i øvrige byggdeler ikke forringes. Endringen medfor ingen krav på deler av bygget som ikke endras Dokumentasjonen er utarbeidet til søknad om rammetillatelse, og skal brukes av øvrige tekniske fag i sin detaljprosjektering. Det må foretas en tverrfaglig kontroll før igangsettingstillatelse for å sikre at alle tiltak er tatt med i detaljprosjekteringen for øvrige fag Ferdigbefaring bør utføres av ÅF for å sikre at tiltakene er implementert i det ferdige byggverket. Denne rapporten er basert på informasjon via prosjektgruppen og arkitekttegninger. 1.2 UTFØRELSE Lille Frøen AS er ansvarlig søker for tiltaket. Det planlagte tiltaket vil berøre brannsikkerheten i vesentlig grad. Alle fag er individuelt ansvarlig for å ivareta brannsikkerheten i sin prosjektering og utførelse. Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av branntekniske tiltak vil være: ID Firma Funksjon BH Lørenskog kommune Byggherre ARK Lille Frøen AS Arkitekt RIBr ÅF-Consult AS Brannrådgiver Tabell 1 Prosjektansvarlige

5 Brannrapport Side 4 av BESKRIVELSE AV TILTAK Prosjektet omfatter rehabilitering/utvidelse av Kjenn ungdomsskole, Hasselveien, Lørenskog kommune. Tiltaket vil i hovedsak berøre brannsikkerhet i Bygg C og D på følgende områder: Seksjonering - Mellom Bygg B og Bygg C - Mellom Bygg D og Bygg C Brannskiller - Rømningsveier og korridorer - Trapperom - Torget (Bygg C) - Kjøkken - Klasserom / grupperom - Lærerrom - Bibliotek - Sjakter - Tekniske rom - Lager Rømning - Trapperom Tr2 - Direkte ut - Seksjoneringsvegg Sikkerhetsutstyr - Slokkeutstyr - Brannalarmanlegg - Ledesystem - Sprinkleranlegg 1.4 FRAVIK Ingen avvik iht. TEK [5] Fravik fra VTEK [6]; redusering av vindusflater i Bygg C fra EI 60 til E 30 med sprinklerbeskyttelse [11].

6 Brannrapport Side 5 av 23 2 Forutsetninger 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGER Kjenn ungdomsskole er en eksisterende bygning som skal rehabiliteres og utvides. Det blir total rehabilitering av overflater i Bygg C og D. Bygg C blir skilt fra Bygg B og Bygg D med seksjoneringsvegger og behandles derfor som ulike bygninger uavhengig av hverandre Skolen er friliggende og avstand til nærmeste nabobygning er godt over 8 m. Bygg A ligger med avstand over 8 m fra Bygg C og D Bygg C har 3 tellende etasjer og Bygg D har 2 tellende etasjer, som fordelt: Etasje Bygg Areal / grunnflate [m 2 ] Bruk Personantall U D 752 / 954 Musikkrom, øvingsrom, lager, 30 verksted, tekniske rom C 525 / 2279 Klasserom, fellesrom, lager, 90 verksted, tekniske rom 1 D 813 /1235 Klasserom, grupperom 185 C 1280 / 2890 Klasserom, kontorer, kjøkken, bibliotek, auditorium 334 (C 421 Torget 603) 2 C 1271 / 2890 Klasserom, personalrom 93 Tabell 2 Arealer, bruk og personantall Grunnflaten for hele skolen er på ca m 2 og skolen vil hovedsakelig bestå av ubrennbare materialer (mur og betong). Elevantall er ca. 600 og i tillegg ca. 100 ansatte (Bygg C og D). 2.2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHET Bygget kommer hovedsaklig til å anvendes som ungdomsskole med tilhørende virksomhet. Det antas at alle kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv til sikkerhet Det forutsettes at det blir lagret noe brannfarlig vare i bygget i forbindelse med undervisningsrom for kjemi/fysikk Det forutsettes at overnatting ikke skjer i skolens lokaler Det antas at bare få personer kommer å oppholde seg i teknisk rom og lager, og at det ikke er varig opphold i disse rom.

7 Brannrapport Side 6 av 23 3 Brannteknisk Vurdering 3.1 SÆRSKILT BRANNOBJEKT Skolen er registrert etter 13 i brann- og eksplosjonsvernloven [2], og tiltaket endrer ikke dette forholdet. Brannvesenet plikter å føre jevnlig tilsyn med objektet. Det stilles spesielle krav til det organisatoriske brannvernet og dokumentasjon av brannsikkerheten for særskilte brannobjekter Rednings- og slokkingsarbeidet utføres av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR). Skolen ligger i tettbebygd strøk, og det forutsettes at innsatstiden til brannvesenet er mindre enn 10 minutter etter varsling. 3.2 BRANNBELASTNING Virksomheten i lokalene er skole og til dels forsamlingslokale. Dimensjonerende brannbelastning er vurdert til MJ/m 2 omhylningsflate i skolen [7]. Det er ikke tatt hensyn til at skolen er sprinklet. Dimensjonerende brannforløp basert på brannbelastning er iht. standard brannkurve ISO RISIKOKLASSE / BRANNKLASSE Virksomheten tilsier risikoklasse 3 (RKL 3) Brannklasse bestemmes av risikoklasse og antall etasjer. Bygg C har 3 tellende etasjer og tilsier brannklasse 2 (BKL 2) og Bygg D har 2 tellende etasjer og tilsier brannklasse 1 (BKL 1). 3.4 RISIKOANALYSE Det er ikke utarbeidet risikoanalyse for tiltaket. 3.5 BRANNFARLIG VARE Brannfarlig vare i klasserom for kjemi / fysikk skal oppbevares på et sikkert sted, i henhold til foreskrift håndtering om brannfarlig stoff og vare [10] Sikkerhet ved eksplosjon ivaretas ved at gass lagres i egen branncelle med avlastningsflate. Avlastningsflaten kan være vindu. Branncellen bør ikke ligge i kjeller. Branncellen kan i tillegg inneholde farlige stoffer og væsker.

8 Brannrapport Side 7 av 23 4 Bæreevne og Stabilitet ved Brann 4.1 BÆRENDE BYGNINGSDELERS BRANNMOTSTAND Bærende og stabiliserende bygningsdeler må utføres slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig før rømning Bygget rehabiliteres etter Forebyggendeforskriften, og sikkerheten skal oppgraderes til dagens nivå så langt det lar seg gjøre innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlige ramme. Hovedbæresystemet består av tunge konstruksjoner i mur og betong, og ansees som solide og tilfredsstillende for dagens sikkerhetsnivå. Byggrådgiver har vurdert bæresystemet til å tilfredsstille dagens krav angitt i Tabell 3 nedenfor. Tiltaket vil derfor ikke omfatte oppgradering av hovedbæresystemet. Disse kravene gjelder generelt for alle bygningskonstruksjoner, og er ikke avmerket på branntegninger. Bygningsdel (Bygg C) Klassifisering (BKL 2) Bærende hovedsystem R 60 [B 60] Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke R 60 [B 60] er stabiliserende Trappeløp R 30 [B30] Tabell 3 Krav til bærende konstruksjoner Bygg C Bygningsdel (Bygg D) Klassifisering (BKL 1) Bærende hovedsystem R 30 [B 30] Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke R 30 [B 30] er stabiliserende Trappeløp - Tabell 4 Krav til bærende konstruksjoner Bygg D R = Bæreevne B = Begrenset brennbare materialer Takkonstruksjonen er en sekundær bærende bygningsdel, når den ikke er en del av byggets hovedbæresystem eller medvirker til å stabilisere dette.

9 Brannrapport Side 8 av 23 5 Beskyttelse mot Spredning av Brann og Røyk 5.1 OVERFLATE OG KLEDNINGER Områder (Bygg C / Overflater Kledninger Kanaler Gulv BKL2) Brannceller B-s1,d0 [In 1] K 2 10 B-s1,d0 [K1] P II Små brannceller 1 D-s2,d0 [In 2] K 2 10 B-s2,d0 [K2] P II Rømningsvei B-s1,d0 [In 1] K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] P I D fl -s1 [G] Sjakter og hulrom 2 B-s1,d0 [In 1] K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] P II Utvendige B-s3,d0 [Ut 1] Tabell 5 Overflater og kledninger på vegger og tak for Bygg C BKL2 Områder (Bygg D / Overflater Kledninger Kanaler Gulv BKL1) Brannceller D-s2,d0 [In 2] K 2 10 B-s2,d0 [K2] P II Små brannceller 1 D-s2,d0 [In 2] K 2 10 B-s2,d0 [K2] P II Rømningsvei B-s1,d0 [In 1] K 2 10B-s1,d0 [K1] P I D fl -s1 [G] Sjakter og hulrom 2 B-s1,d0 [In 1] K 2 10B-s1,d0 [K1] P II Utvendige D-s3,d0 [Ut 2] Tabell 5 Overflater og kledninger på vegger og tak for Bygg D BKL1 B = Begrenset brennbare materialer G = Legges ikke på vertikale flater (opptrinn, opp langs vegg) 1 Brannceller inntil 200 m2 2 Gjelder også nedforet himling I rømningsveier, sjakter og hulrom skal overflaten være anlagt på minst begrenset brennbart underlag. Se Tabell ovenfor Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Overflater og kledninger i hulrom over himling skal ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsvei. Himlingen må tilfredsstille klasse A2- s1,d0 [In1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengsystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering Taktekking må ha tilfredsstillende krave til klasse B ROOF (t2) [Ta].

10 Brannrapport Side 9 av BRANNCELLER Brannceller er angitt på vedlagte branntegninger. Disse skal begrense spredning av brann og røyk, samt sikre evakuering, redning og slokking. Generelle krav til brannskiller er gitt i Tabell 6 nedenfor. Skillend konstruksjon (Bygg C / BKL2) Brannmotstand Branncellebegrensende konstruksjon EI 60 [B 60] Brannceller heissjakt, trapperom, EI 60 [B 60] installasjonsjakter Brannceller teknisk rom EI 60 [B 60] Tabell 6 Brannmotstand til skillende bygningsdel Bygg C Skillend konstruksjon (Bygg D / BKL1) Brannmotstand Branncellebegrensende konstruksjon EI 30 [B 30] Brannceller heissjakt, trapperom, EI 30 [B 30] installasjonsjakter Brannceller teknisk rom EI 30 [B 30] Tabell 7 Brannmotstand til skillende bygningsdel Bygg D Det skal etableres brannceller for basene: tekniske rom, trapperom, kontorer og sjakter. Krav til skillende konstruksjoner for brannceller er EI 60 (Bygg C) / EI 30 (Bygg D). Dette gjelder også etasjeskillere. Dørplassering (Bygg C og D / BKL2 og BKL1) Brannmotstand Korridor trapperom Tr2 E 30-CS a [F 30 S] Branncelle - korridor E 2 30-S a [B 30] Teknisk rom EI 2 60-CS a [B 30 S] Tabell 8 Brannmotstand til dør E = Integritet I = Isoleringsevne C = Selvlukker S = Røyktetthet (terskel og anslag) B = Begrenset brennbare materialer Klasserom med tilhørende grupperom er prosjektert som en felles branncelle Branngardiner (E60) installeres som brannskille mellom fellesrom C019 (Bygg C) i kjeller og 1. og 2. etasje for å forhindre spredning av brann og branngass mellom etasjer.

11 Brannrapport Kjenn ungdomsskole, Lørenskog kommune Side 10 av 23 Revisjon I 2. etasje installeres en branngardin (E60) rundt trappen utenfor klasserom C216 (Bygg C) for å forhindre spredning av brann og branngass mellom 1. og 2. etasje. Denne trappen er ikke rømningstrapp, men kan brukes som fluktvei ved normal evakuering TRAPPEROM Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillendee beskyttelse mot varmeståling og inntrengning av røyk i rømningsfasen. Trapperom i skolen skal være utført som Tr 2, se Figur 1. Tr 2 har et rom utført som egen branncelle for å forhindre at brann og røyk trenger inn i trapperommet på grunn av at dørene åpnes. Slikt rom er korridor. I kjeller ved fellesrom C019 (Bygg C) er det opprettet egen sluse foran trapperom. Trappen utenfor klasserom C216 (Bygg C i 2. etasje) er en interntrapp, beskyttet med branngardin. Trappen blir lukket ved lokal deteksjon av røyk, og kan ikke brukes som rømningsvei. Trappen vil ikke bidra til brann- og røykspredning mellom etasjene. Figur 1 Prinsippskisse av trapperom Tr SEKSJONERINGSVEGGER En seksjoneringsvegg har som formål å hindre brann i å spre seg fra en seksjon til en annen med påregnelig slokkeinnsats fra brannvesenet. Seksjoneringsvegg må i sin helhet bestå av tunge materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare] og motstå mekanisk påkjenning. Seksjoneringsveggenn skal være utført slik at den er stabil selv om bygning på en av sidene eller begge sidene faller sammen. I praksis innebærer dette at veggen må bygges i mur eller betong. Bygg C skilles fra Bygg B og Bygg D med seksjoneringsvegger REI 120-M A2-s1,d0 [A 120], se Figur 2. P:\12000\12037 Kjenn ungdomsskole\ \30 Brann\4 Brev-rapport-notat\ \Brannrapport rev.4.docx

12 Brannrapport Side 11 av 23 Figur 2 Seksjoneringsvegg mellom byggene For å redusere faren for at en brann skal spre seg i brennbart yttertak fra en seksjon til en annen, må seksjoneringsvegg føres minst 0,5 m over høyeste tilstøtende tak, se Figur 3. Alternativt må taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60] 5 m horisontalt på hver side av seksjoneringsveggen. Figur 3 Utførelse av seksjoneringsvegg mot tak For å forhindre brannsmitte i innvendig hjørne skal seksjoneringsvegg forlenges 8 m forbi innvendig hjørne i fasade. Se vedlagte tegninger. 5.5 BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK Avstand mellom bygninger er mer enn 8 m, og det er ikke unormal fare for brannspredning mellom bygninger.

13 Brannrapport Side 12 av TEKNISKE INSTALLASJONER OG SJAKTER Ventilasjon For å unngå røykspredning i ventilasjonskanaler bør anlegget holdes i normal drift ved brann. Ventilasjonskanaler fra enhver branncelle må ledes til det fri. Det bør ikke benyttes overstrømsventilasjon til annet enn rom som er underordnet og har lav brannbelastning, som kontor, toalett etc. Det skal ikke benyttes automatiske spjeld i avtrekkskanaler, unntatt gjennom seksjoneringsvegger og fra ventilasjonsrom. Aggregatet kobles ut ved deteksjon av røyk i tilluften inn til aggregatet For å unngå brannspredning i ventilasjonsanlegget må det utføres i hovedsak av ubrennbare materialer, A2-s1,d0. Unntaksvis gjelder typegodkjente filtre, lydfeller etc Avtrekkskanaler fra skole- og kantinekjøkkenet skal utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 [A30] helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand Trapperommet som går over 3 plan skal sikres med røykluke på 1 m² i topp, slik at røyk som kommer inn i trapperommet kan ventileres ut [9]. Utløser for brannvesenet plasseres ved adkomst/inngang til trapperom. Sjakter og heiser må røykventileres i henhold til temaveiledning [9], i tillegg til at dører og luker til sjakter har anslag på alle sider. Elektrisk Tekniske installasjoner som forutsettes å fungere under rømning, redning og slokking må utføres slik at de bibeholder sin funksjon i minst 60 minutter Kabler må ikke legges bak nedforet himling eller i hulrom i rømningsvei hvis ikke kablene representerer liten brannenergi (under 50 MJ/løpemeter hulrom). Kablene kan føres i egen sjakt som har brannmotstand EI 60 eller himling har brannmotstand EI 60 dersom brannenergien er stor Strømforsyning fra tavlerom til heissjakt, alarmgivere, nødlysanlegg, røykgardin etc. må beskyttes mot brann. For å sikre anlegget kan det benyttes kabler som vil fungere i 60 minutter, eventuelt legge kablene i innstøpte rør med overdekning på minst 30mm. Alternativt kan kabling legges i sprinklet trassé/område. Sjakter Åpne sjakter skal være utført i brannteknisk klasse EI 60 i Bygg C og EI 30 i Bygg D. Sjakter skal ventileres eller igjenstøpes og tettes i etasjeskille Hovedføringsvei for ventilasjonskanaler i skolen går horisontalt under plan 1, med vertikale føringer opp til klasserom. Skillet mellom horisontal sjakt og klasserom skal brannsikres iht. kapittel Mellom teknisk rom og atriet i underetasje skal ventilasjonskanal sikres med spjeld EI60.

14 Brannrapport Side 13 av GENNOMFØRINGER Det er spesielt viktig at alle sprekker i konstruksjoner og gjennomføringer av kanaler, rør og kabler gjennom brannskiller tettes på godkjent måte. Det skal benyttes godkjent tettemateriale og klassifiserte eller sertifiserte systemer. Oversikt over disse fremgår av de statlige byggebestemmelser i byggenormserien perm Ved gjennomføringer av kabler, kanaler og rør skal innvendig brann og røykspredning hindres, samt brannspredning ved varmeledning i godset skal hindres. Plastrør for vann eller trekking av kabler med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil rørene med godkjent/klassifisert tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm For øvrig skal godkjente systemer og brannisolasjon benyttes ved gjennomføring i brannskiller. Minste akseptable isolasjonslengde er avhengig av brannskillets krav til brannmotstand og kanaldimensjonen, og kan finnes i branndokumentasjonen for isolasjonsproduktet eller beregnes av ansvarig prosjekterende Kanaler som slutter med ventil i brannklassifisert konstruksjon, både tilluft og avtrekk, kan brannsikres på to måter: Kanaler i branncellebegrensende konstruksjon isoleres i full lengde till neste brannskille. Det benyttes godkjent/klassifisert isolasjonsprodukt. Tykkelse og krav til utførelse er angitt i dokumentasjonen for isolasjonsproduktet. Hver ventil utstyres med et spjeld med EI-klasse for den aktuelle brannmotstanden Avstand mellom oppheng av kanaler bør ikke overstige 2 meter. Alle grenrør bør ha eget oppheng. Opphengene må være av ubrennbare materialer og ha samme brannmotstand som brannskillet. Kanaler og ventilasjonsutstyr skal være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning Gjennomføringer i seksjoneringsvegg bør så langt det er mulig unngås. Det bør være eget anlegg for hver av de to seksjonene. Dersom kanal likvel må føres gjennom seksjoneringsvegg, skal denne ha slik utførelse at den ikke svekker seksjoneringsveggens brannmotstand (REI 120). Dette kan oppnås på to måter: Kanal utstyres med lukkeanordning (brann spjeld) med 120 minutters brannmotstand. Kanal utstyres med lukkeanordning (brannspjeld) med brannmotstand tilsvarende minimum halve veggens motstand i kombinasjon med brannisolering. Summen av brannmotstand for lukkeanordning og isolasjon må minst tilsvare 120 minutters brannmotstand.

15 Brannrapport Side 14 av BRANNSLOKKEUTSTYR Det installeres brannslanger med maksimal lengde 30 meter som dekker alle arealer fullt ut. Maksimal avstand til brannslange skal ikke overstige 25 meter. Høyde opp til underkant av brannskap bør ikke overstige 1m fra gulv. Brannslangen skal ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk, og den bør være formfast med innvendig diameter på minimum 19 mm og utstyrt med kuleventil. Plassering av brannskap er vist på branntegningene Det utplasseres i tillegg CO 2 håndslokkerapparat på kjøkkenet og tekniske rom. Alle håndslokkerapparater skal henge på fastmontert feste. Skolekjøkkenet bør i tillegg ha et brannteppe lett tilgjengelig Alle installasjonene skal merkes og være i samsvar med NS-EN 671, NS-EN 3. Etterlysende plogskilt kan benyttes, der disse lades av normal belysning.

16 Brannrapport Side 15 av 23 6 Rømning av Personer 6.1 BRANNALARMANLEGG Skolen skal ha brannalarmanlegg som skal dekke fellesrom og rømningsveier, og tilfredsstille brannalarmkategori 1. Anlegget skal i tillegg ha detektorer i risikoområde (tekniske rom, kjøkken, kjemi/fysikk og sløyd). Anlegget prosjekteres iht. Temaveiledning HO-2/98 Brannalarm [8] Det anbefales multikriteriedetektorer. For å unngå feilalarm skal områder hvor det normalt kan utvikles røyk ha termiske sensorer (kjøkken, tekniske rom etc.) Til nærmeste manuelle melder skal det ikke være mer enn 30 meter. Det bør minst være en melder ved alle utganger Panelet til alarmsentralen skal plasseres i umiddelbar nærhet av hovedadkomst for brannvesenet, hovedinngangen i Bygg C. Anlegget skal være adresserbart, og ved brannsentralen må det være et oversiktskart og adresser til plasseringen av detektorene. Dette bør lamineres og være tilgjengelig like ved alarmsentralen Brannalarmanlegget skal kobles opp mot brannvesenets 110-sentral for tidlig varsling og slokking I tillegg til varsling kan alarmanlegget styre en rekke tekniske funksjoner. Dette gjelder i hovedsak følgende funksjoner: Lukking av alle dører og porter som står på holdemagnet. Stopp av ventilasjonsanlegg ved røyk i tilluft. Heisen går til 1. etasje. Stenging av branngardiner. Når det gjelder funksjoner i forbindelse med rømningsvei tillates ingen tidsforsinkelse Ved låste rømningsdører som er koblet opp mot brannalarmanlegget skal det være montert en manuell utløserknapp. Dette gelder også branngardiner. Branngardiner skal kobles opp mot lokal deteksjon, og skal ikke lukke dersom det ikke er røyk i området Det skal utplasseres alarmgivere, slik at alle som oppholder seg i bygget hører alarmen. Lydnivået skal være så høyt at det umiddelbart oppfattes som alarmsignal av tilstedeværende.

17 Brannrapport Side 16 av AUTOMATISKT SKLOKKEANLEGG Bygg C og Bygg D skal sprinkles iht. NS-EN Branngardiner skal sprinklerbeskyttes for å oppnå EI-klasse. Dette skal ivaretas ved plassering av sprinklerhoder i detaljprosjektering av anlegget. 6.3 LEDESYSTEM For å oppnå en rask og sikker rømning er det nødvendig å etablere tilstrekkelig lys og anvisninger. Dette skal utføres i henhold til Nødlys og ledesystem, veiledning til NS- EN 1838, Emergency Lighting Bakgrunnsbelyste utgangsskilt skal monteres ved alle dører i rømningsvei og dører ut til det fri. Størrelsen er avhengig av leseavstand. Alle skilt plasseres på tvers av rømningsretning Alt sikkerhetsutstyr, som brannslokkere, brannmeldere, førstehjelp etc. merkes med røde henvisningsskilter. Etterlysende plogskilt kan benyttes der disse vil lades av normal belysning. Verken lys, skilt eller utstyr skal monteres høyt, på grunn av røyk som samles opp under taket ved brann. 6.4 RØMNINGSVEI Utforming av rømningsvei / fluktvei Møblering i rømningsvei skal så langt det er mulig unngås. Ved møblering i rømningsvei skal dette ikke hindre rømningspassasjen, og møblene skal bestå av ubrennbare materialer og/eller tungt antennelige stoffer Rømningsveier og fluktveier fremgår av branntegningene. Rømningsveier skal være egne brannceller. Dette kravet gjelder ikke fluktveier, men de skal derimot sikres på samme måte som rømningsveier når det gjelder: Rømningsbredde (ingen løse gjenstander og flaskehalser) Rømningsdører (dørbredde, slagretning) Ledesystem (lys og merking) Antall rømningsveier Rømning er sikret fra alle områder, enten med minst en utgang direkte til sikkert sted, eller med minst to separate rømningsveier. Evakuering gjennom dør i seksjoneringsvegg ansees som evakuering til sikkert sted. Fri bredde i rømningsvei Minimumsbredde på dører og rømningsveier er 1,2 m (dører M13). Tilgjengelig rømningsbredde skal i tillegg dimensjoneres for 1 cm per person fra skolen. Rømningsveier er dimensjonert for samtidig rømning fra to etasjer.

18 Brannrapport Side 17 av 23 Rømningsdører Dør i rømningsvei skal slå med rømningsretningen. Unntak kan gjøres for brannceller beregnet for mindre enn 10 personer Ved evakuering skal rømningsdører kunne åpnes med ett enkelt håndgrep uten bruk av nøkkel, kort eller kode. Samtlige dører ut til det fri fra torget (1. etasje Bygg C) må ha panikkbeslag, eller tilsvarende åpningsmulighet uten bruk av dørhåndtak. Personantall Torget i 1. etasje (Bygg C) har overdimensjonerte rømningsdører direkte ut til det fri, med total bredde på ca. 11 m. Gulvarealet på ca 420 m² blir derfor dimensjonerende for fastsettelse av maksimalt personantall. Som forsamlingslokale uten faste sitteplasser tillates maksimum 700 personer samtidig i lokalet (0,6 m²/pers). Med faste sitteplasser tillates maksimum 300 personer samtidig i lokalet (1,4 m²/pers). Avstand i rømningsvei Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted er høyst 30 m når det finnes flere trapper eller utganger, eller 15 m når det er korridor med sammenfallende rømningsretning Klasserom C211 skal rømme ca 15 m til fellesareal C215, der videre valg av to rømningsretninger er mulig. Det er derfor viktig at fellesareal C215 er sparsomt møblert så rømningsmulighetene fra klasserom C211 ikke blir hindret. Interntrappa mellom 1. og 2. etasje er plassert like utenfor Klasserom C211, men blir lukket med branngardin ved lokal røykdeteksjon og er ikke definert som rømningsvei Fellesareal C215 kan ikke gjøres om til klasserom/branncelle uten vesentlige konsekvenser for rømningssikkerheten fra Klasserom C211. Interntrappa mellom 1. og 2. etasje er plassert like utenfor Klasserom C211, og kan lukkes til et trapperom for å sikre fremtidig fleksibilitet. Dette vil tilfredsstille rømningssikkerheten fra Klasserom C Tekniske rom og lager i underetasje bygg D har ikke sluse / mellomliggende rom til trapperom. Det er ikke varlig personopphold i tekniske rom eller lager, og derfor lite sannsynlig at rømning herifra vil bidra til røykspredning til trapperom. Dørene inn til rommene er normalt låst, og utstyres med selvlukkere.

19 Brannrapport Side 18 av 23 7 Tilrettelegging for Rednings- og Slokkemannskap Det planlagte tiltaket vil i liten grad berøre utvendige forhold. 7.2 TILGJENGELIGHET Generelt skal det etableres tilgang for rednings- og slokkemannskap rundt bygningen. Det må etableres nøkkelsafe ved hovedangrepsvei siden det er automatisk overføring til brannvesenet. Informasjon for brannvesenet skal ligge ved hovedadkomst. Informasjonen må inneholde branntegninger, oversikt over branntekniske installasjoner, organisering av brannvernet og særlige farer. Lett forstålige branntegninger i A3-format bør lamineres og plasseres ved panelet til brannalarmsentralen ved hovedadkomst For å gi brannvesenet tilstrekkelig informasjon skal bygget merkes i henhold til NS 4054 og NS Dette gjelder blant annet hvilken etasje man befinner seg i, henvisning til slokkevann, stoppekran, hovedtavle og andre viktig installasjoner. Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker, minst en oppe og en nede. Horisontale strekk skal ha luker for hver 10 meter. Minste størrelse på luker er 200x200 mm eller Ø 300 mm Det må være takutspring over hovedadkomst dersom det er fare for nedfall av glass og bygningsdeler. Hovedadkomst for brannvesenet er markert i 1. etasje på branntegningene og hovedangrepsvei er langs Hasselveien Følgende krav gjelder til adkomst: Minste kjørebredde: 3+ 0,5+ 0,5 meter (frem til oppstillingsplass) Maksimal stigning: 1:8 (12,5 %) Fri kjørehøyde: 4 meter Terskelhøyde (fortauskant) 15 cm Svingradius: 13 meter Akseltrykk: 10 tonn Boggitrykk: 16 tonn Totalvekt 26,5 tonn Bredde oppstillingsplass 6,3 meter Belastning støttebein (74x74 cm) 19 tonn

20 Brannrapport Side 19 av VANNFORSYNING Utvendig vannforsyning skal være lett tilgjengelig fra brannkummer, som er beskyttet mot strålevarme. Avstanden fra brannobjektet bør være minst 25 meter. Brannkummene må plasseres slik at de er lett tilgjengelig både vinter og sommerstid. Maksimalt slangeutlegg fra kum til brannbil, og fra brannbil til angrepsvei skal ikke overstige 50 meter. Det må være tilstekkelig antall brannkummer slik at alle deler av bygningen dekkes. Plassering av kum merkes på vegg eller stake. Brannkummer skal ligge på brøytet vei og være plassert slik at den kan benyttes uavhengig av årstid Kapasiteten til slokkevann skal være 50 l/s, fordelt på minst to uttak Nærmeste brannkum er ved rådhuset. Dekning og antall brannkummer er mangelfull, og ved en ombygging/nybygging vil det være et tema å oppgradere dette. Dette forholdet må avklares med kommunen.

21 Brannrapport Side 20 av 23 8 Brannbeskyttelse under Byggetid 8.1 ANSVAR Det er byggherren som har det øverste ansvar for brannsikkerheten under byggtiden. Om bygget er åpent for publikum under byggtiden skal en særskilt brannplan opprettes, som beskriver hvordan arbeidet skal bedrives for å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå Brannplanen skal i tilstøtende deler inneholde følgende: Brannvernorganisasjon og -planer Personalets brannvernopplæring Styring av materialflyt (logistikk) Utplassering av slokkeutstyr Rømningsveier Brannalarm Varme arbeider og ildspåsettelse Oppbevaring av gass og lagringstillatelse

22 Brannrapport Side 21 av 23 9 Referanser 1. Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v., nr 20, av 14. juni Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, nr 847 av 26. juni Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Plan- og Bygningsloven nr. 77 av 14. juni Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven om krav til byggverk og produkter til byggverk, nr 33 av 22. januar Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven 1997 (VTEK), 4. utgave Brannbelastning i bygninger, Beregninger og statistiske verdier, NBI blad Melding HO-2/98 Temaveiledning Brannalarm, Statens bygningsteknisk etat. 9. Melding HO-3/2000 Temaveiledning Røykventilasjon, Statens bygningsteknisk etat. 10. Foreskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 11. ÅF-Consult AS, Kjenn ungdomsskole Fraviksnotat, (Internrapport) 9.1 TEGNINGER Tegning Tittel Mål (A3) Tegnet Revidert Rev. BR-U Plan U 1: C BR-1 Plan 1 1: C BR-2 Plan 2 1: C Tabell 9 Branntegninger

23 Brannrapport Side 22 av 23

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Formål og virkeområde Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

Innhold. Rapport Brandbu ungdomsskole, Brannkonsept,

Innhold. Rapport Brandbu ungdomsskole, Brannkonsept, Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnlag for brannteknisk prosjektering... 3 2.1 Risikoklasse...3 2.2 Brannklasse...3 2.3 Omfang av TEK 10...3 3. Dimensjonering for brannvesenet... 4 3.1 Tilkomst...4 3.2

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Retningslinjer Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Dokumentnummer: Versjon: Ansvarlig: Johan Uthus, Brann og Redningssjef

Retningslinjer Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Dokumentnummer: Versjon: Ansvarlig: Johan Uthus, Brann og Redningssjef Hensikt Retningslinjene har til hensikt å sikre FBRT sin rednings- og slokkeinnsats i bygninger mtp tilgjengelighet og tilrettelegging, og benyttes ved planlegging av bygg og anlegg som et suplement til

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato:

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato: 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus Utgave: 00-D Dato: 2013-08-13 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 530505_Brannteknisk rapport

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

TILBYGG HUGIN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1

TILBYGG HUGIN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1 FORSVARSBYGG TILBYGG HUGIN BRANNTEKNISK KONSEPT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Forutsetninger for brannteknisk prosjektering

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR - - - - - - 0 20131016 TRS BHG TRS Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase Generalentreprise Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00 - Fax 73

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer