INFORMASJONSHEFTE FOR. Midtbygda Barnehage BARNEHAGENS TELEFONNUMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE FOR. Midtbygda Barnehage BARNEHAGENS TELEFONNUMMER"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE FOR Midtbygda Barnehage BARNEHAGENS TELEFONNUMMER Store barnehagen i Prestmosvegen Lille barnehagen i Mikkel Revs veg

2 2 VELKOMMEN TIL MIDTBYGDA BARNEHAGE Midtbygda Barnehage er en av fire heldags barnehager som eies og drives av Nannestad Kommune. Barnehagen er underlagt Oppvekst- og kulturetaten med tilhørende kommunalsjef og barnehagekonsulent. Barnehagen ble første gang åpnet i januar 1983 og hadde med de to avdelingene Granstua og Furustua plass til 36 barn daglig. Fra 1. mars 1999 ble barnehagen flyttet til et nybygg, en 4 avdelings barnehage med plass til 68 barn daglig. Da barnehagen ga navn til avdelingene ble det tatt utgangspunkt i boka om Ole Brumm og 100 meter skogen og avdelingene fikk navnene: Nasse Nøff, Ole Brumm, Tiger Gutt og Kengubarnet. Alle avdelingene har i dag plasser til barn fra 1 5 år. Ved utvidelsen av barnehagen fra august 04, med to avdelinger, i det som var den gamle Midtbygda barnehage. Disse avdelingene har navnene Tussi og Sprett som også er i fra bøkene om Ole Brumm. De har fra august 2012 også barn i fra 1 5 år. Vi er en stor barnehage med mange spennende utfordringer. Antallet hele plasser har økt til 126 dersom alle barna er over 3 år (barn under 3 år teller for to). Dette betyr at vi som norm vil ligge på ca.100 barn årlig. Når vi tar med alle ansatte i barnehagen inkludert ekstra assistenter blir vi ca. 24 årsverk fordelt på omlag 27 personer. Det tilbys ulike prosentandels plasser for barn i alderen 0-5 år. De fleste av barna er bosatt i Midtbygda eller tilhører Preståsen skolekrets. I noen tilfeller har også barn fra andre deler av kommunen plass hos oss. Barnehagen har også bred erfaring med integrering av funksjonshemmede i den daglige virksomheten. Barnehagen ligger som navnet tilsier midt i bygda og har helsestasjonen, Prestmosen borettslag, sykehjemmet og skogen som nærmeste nabo. Vi ligger ellers i gangavstand til Preståsen skole som vi har godt samarbeid med i form av overgang barnehage-skole. Politi, brannvesen, bank, post, butikker, bibliotek, ungdomsskole, videregående skole og offentlig kommunikasjon er også innenfor rekkevidde hvis man tar bena fatt. Barnehagens adresse: Midtbygda barnehage Prestmosveien 3, 2030 NANNESTAD Telefon: til Prestmosvn. Telefaks: E-post: Åpningstid: Midtbygda Barnehage har en åpningstid på 10 timer og 15 min. Vi åpner kl og stenger kl Den lille Midtbygda barnehage har adresse: Mikkel Revs vei 22, 2030 Nannestad med tlf DEN MORGENEN Den morgenen myggen våknet og var gjort til en elefant ble den meget forbauset. Du store verden! sa den, Her må det ha hendt noe i nattens løp. - Inger Hagerup

3 3 INNKJØRINGSRUTINER/TILVENNING FOR NYE BARN I BARNEHAGEN Tilvenning til barnehagen er et aktuelt spørsmål, og erfaringsmessig vet vi at barn har ulike behov når det gjelder tid til å bli kjent og føle seg trygge. Foreldre er de som kjenner barna sine best og for å få til en god start på barnehageoppholdet er det viktig med et godt samarbeid mellom foreldre og personalet. Vi vil gi noen råd på veien for om mulig å bidra til en myk start på en fin tid her sammen med oss: Forbered barnet på at det skal være i barnehagen Sett av 3 dager til det vi kaller tilvenning. Den første dagen kan først og fremst sees på som en besøksdag. Av erfaring vet vi at de fleste barn blir så mettet på nye inntrykk at de trenger ro og tid til bearbeiding. Det er viktig å ta individuelle hensyn de påfølgende dagene. Hvis dere har mulighet må dere gjerne komme å besøke oss før oppstartsdatoen. Ring og avtal tid for dette. Gjør avtaler med barnet om å gå fra det noen små turer i første omgang. Det er viktig at du holder avtalen! Dere blir møtt av en voksen når dere kommer til barnehagen. Da får dere en liten omvisning og får muligheten til å hilse på både barn og voksne. Alle barna har sitt eget bumerke og/eller navnelapp og disse merkene kan man finne igjen rundt omkring inne på avdelingen. Når anledningen byr seg fyller vi ut et skjema vi kaller bli-kjent. Her noterer vi ned ting det er fint å vite om barnet, eks. familieforhold, lekevaner og andre ting som er av betydning. I utfylt stand oppbevares skjemaet nedlåst i barnehagens arkiv. MAUREN Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? - Inger Hagerup HVA BØR BARNET HA MED SEG I BARNEHAGEN Et bilde av seg selv, skiftetøy, og tøfler/innesko. Regntøy og gummistøvler hører med til standardutrustningen til alle barn som går i barnehage! Ellers er det viktig å ha med seg tøy som er tilpasset årstiden og som er godt merket. Barnas hyller skal ryddes hver fredag grunnet renhold. De som skal spise frokost og /eller ettermiddagsmat tar med egen mat og matboks til dette. Om ettermiddagen er det veldig godt med noe lettere som eks. yoghurt eller frukt.

4 4 DAGSRYTMEN Dette er en beskrivelse med veiledende tidspunkter hvordan dagen i barnehagen kan være. kl ca. kl ca. kl ca. kl Barnehagen åpner Barn og foreldre blir tatt imot når de kommer. Barn og voksne gnir etter beste evne søvnen ut av øynene, leker fritt og koser seg sammen fram mot frokosten. Frokost Barna spiser medbrakt mat. Drikke, i form av melk, sørger barnehagen for. Frokosten er avsluttet. Gruppeaktiviteter/organiserte aktiviteter/turer etc. Lek ute og/eller inne. ca. kl Lunsj Før lunsjmåltidet er det bleieskift og dobesøk etterfulgt av håndvask. Det blir alltids tid til litt sang før alle setter seg Ved bordet. Det serveres brød mat eller varm mat, frukt/grønnsaker Soving/hvile etter behov Lek ute og/eller inne. ca. kl Kl Ettermiddagsmat De som ikke har gått hjem spiser sin medbrakte matpakke eller frukt/yoghurt. Barnehagen sørger for drikke. Barnehagen stenger Utetiden varierer noe etter værforholdene. Men det skal være ganske ekstreme værforhold om vi ikke går ut Fellessamling den første onsdagen i måneden - Alle barna samles inne på fellesrommet til felles aktiviteter, sang og moro.

5 5 MATSERVERING Midtbygda a la carte serverer lunsj til alle barna når klokken er slagen ca Vi varierer mellom varm mat og brødmat. Varm mat innebærer alt fra suppe og grøt til skikkelig middagsmat med eks. kjøttkaker, saus, poteter og grønnsaker. Vi legger opp til at barna i størst mulig grad skal klare seg selv i forhold til lunsjen, men trer støttende til når behovet melder seg. Det går på rundgang blant barna å dekke på til lunsj. De som skal spise frokost og/eller ettermiddagsmat tar som tidligere nevnt med egen matboks og mat hjemmefra. GRUPPEINNDELING - BARNEGRUPPENE I september starter vi med aldersdelte grupper på tvers av avdelingene og husene. De eldste barna er Rosaruss og blir da med i Russeklubben. Noe av hensikten med gruppene er at barna skal bli bedre kjent med hverandre på tvers av avdelingene og de to husene. Alle gruppene vil ha eget opplegg to ganger i uka og det vil bli utdelt periodeplaner for hver gruppe. Rosa Russen markerer seg blant annet med egne russeluer og russekort i 17. Maitoget. Vi organiserer ulike gruppeinndelinger med de andre barna også. Det kan være lekegrupper og aktivitetsgrupper. Vi benytter både aldersinndeling og grupper på tvers av alder. Dette får dere nærmere informasjon om på deres avdeling. TRADISJONER Vi begynner, etter å ha vært virksomme siden 1983, å få en del mer eller mindre selvpålagte tradisjoner. De fordeler seg jevnt utover året og er noe av det vi setter størst pris på og virkelig ser frem i mot med håp og forventning i blikket. Det hele starter med en bli kjent tur i nærmiljøet. I forbindelse med brannvernukene i oktober gjennomfører vi brannvernopplæring med både barn og voksne. I slutten av november tjuvstarter vi på julen med juleverkstedet, før vi går inn i den høytidelige og tradisjonsbundne adventstiden. Her blir det innimellom all bakingen plass til julegrantenning (i regi av FAU), Lucia-feiring m/lussefrokost, posting av postkort/nissemarsj, nissefest/grøtfest, juleavslutning og kirkebesøk for de som ønsker dette. Over på nyåret starter vi opp med fastelavn og karneval (karnevalet er i regi av FAU). Før påske og påskefrokosten gjennomfører vi en ski- og akedag uavhengig av føret. 17. mai feirer vi på dagen i regi av FAU, men vi har en øvingsdag før 17. mai med tog, leker, pølser, is. Nærmere sommeren blir det gjort stas på avgangskullet, før vi avslutter det hele med en felles sommertur og en sommerfest i regi av FAU.

6 6 PLANARBEID Hvert år utarbeides det en virksomhetsplan for barnehagen. Dette er en plan som beskriver hva som ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Dette deles ut til SU og de som ønsker den. Et eksemplar henges i garderoben på hver avdeling. Avdelingene lager årsplan som nærmere beskriver det arbeidet/opplegget som vektlegges der. Ut ifra denne utarbeides det uke/måneds/periodeplaner som henges opp på hver avdeling. Alle barnehagens plandokumenter ligger på barnehagens hjemmeside: FORELDRESAMARBEID Det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Ved siden av den formelle typen samarbeid, som foreldremøter og møter i barnehagens samarbeidsutvalg, har vi et mer uformelt samarbeid i forbindelse med de tradisjonene vi har. Den viktigste form for samarbeid må imidlertid sies å være den kontakten vi får i forbindelse med henting og bringing. Her utveksles viktig informasjon vedrørende barnet. Det er viktig at de foresatte/foreldrene vet hvordan ungene har det i barnehagen. Ved siden av den muntlige informasjonen kan man tilegne seg skriftlig informasjon og bildedokumentasjon ved å se på oppslagstavlen i tilknytning til garderoben. Det blir gitt tilbud om to foreldresamtaler med hver enkelt i løpet av barnehageåret. Foreldremøter gjennomføres i september og en gang i løpet av vårhalvåret. I tillegg er det et møte i juni for de nye foreldrene fra neste barnehageår. SYKDOM - JEG ER VISST LITT SYK I DAG Dette er en folder og fungerer som informasjon om de retningslinjer barnehagen må følge og følger i forhold til sykdom. Legg spesielt merke til at medisinering i barnehagen kun foregår etter skriftlig henvisning fra foreldrene/foresatte. Folderen blir utlevert i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. FORSIKRINGSORDNING Nannestad Kommune har en kollektiv ulykkesforsikring, gjeldende for alle barn i kommunens barnehager. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens ordinære åpningstid, under utflukter i barnehagens regi og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen. Når barna begynner i barnehagen innhenter barnehagen en skriftlig kjøretillatelse, fra de foresatte, som gjelder i forhold til hvert enkelt barn så lenge de går i barnehagen.

7 7 FERIEORDNING Barnehagen holder stengt søn- og helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager i året. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Barnehagen holder åpent hele sommeren og i romjul og påskeuke. Vi minner om at barna skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret ( ), hvor minst 3 uker i perioden , 2 av disse ukene skal være sammenhengende. Avgangsbarna må avvikle disse ukene innen 1.august. All ferie skal meldes til barnehagen i forkant. Situasjonen er aldri så gal, at den ikke er litt morsom også! - Roger Sivoll BEMANNING/PERSONALET Barnehagen har følgende grunnbemanning: 7 pedagogiske ledere i 1/1 stilling (2 menn) assistenter avhengig av stillingsstørrelsen (1 mann) 1 styrer i 1/1 stilling. (mann) Renholdere og vaktmester i deltidsstillinger (menn) I tillegg kommer assistenter knyttet opp mot barn med spesielle behov og eventuelt det spesialpedagogiske personell som følger med. Vi har ellers et utstrakt samarbeid med kommunens skoler og videregående skole, NAV og arbeidslivssenteret. Barnehagen har god erfaring med å ta i mot lærlinger. Det gjøres oppmerksom på at alt personell som arbeider i barnehage er underlagt taushetsplikt og må legge fram tilfredsstillende politiattest ved ansettelse. Barnehagepersonalet er dessuten pålagt opplysningsplikt til både sosialtjenesten og barneverntjenesten. INTERN MØTEVIRKSOMHET OG PLANLEGGINGSDAGER Til de voksne og barnas beste er det satt av tid til planlegging, samarbeid og vurdering de voksne imellom. En gang i uka har vi avdelingsmøter for planlegging og samordning. Hver tirsdag kl har de pedagogiske lederne og styrer møte. Den første onsdagen i hver måned samles alle de ansatte til personalmøte om kvelden. Vi har ellers 5 planleggingsdager pr. år. Disse legges i størst mulig grad samtidig med skolens planleggingsdager. Barnehagen holder stengt disse dagene. ROS OG RIS Vi er mer enn åpne for både ros og ris i Midtbygda Barnehage. Med ønske om å gjøre en best mulig jobb både i forhold det enkelte barn og den enkelte forelder/foresatt er vi avhengig av alle typer tilbakemeldinger. Ingenting er bedre enn foreldre som engasjerer seg i det vi gjør, stiller spørsmål og kommer med tips og ideer. Vis at du elsker dine barn for hva de er, ikke for hva de kan. - Jan Vincents Johannessen

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo

Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo A a ABC-123, I 2007 kom det et statlig veiledningshefte som heter ABC-123. Dette er en veileder for personalet som handler om mattematikk og språk i barnehagen. Les mer om dette i virksomhetsplanen Adresse,

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015

Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015 Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015 Et godt sted å være et godt sted å lære Fergefjellet barnehage Lømslandsvei 23, 4613 Kristiansand Tlf. 38103380/91577277. Turtelefon : 91587644 E-post: fergefjellet.barnehage@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no Å R S P L A N 2015-16 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell informasjon s. 3 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 3 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 3 1.3 Forsikring s. 3 1.4 Ute-

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Bragernes barnehageområde Historikk og drift Barnehagen drives i et gammelt bevaringsverdig hus med en lang historie.

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE SKI KOMMUNE NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE Anerkjennende voksne med Barna i fokus En barnehage med rom for alle. En barnehage som ivaretar barnets initiativ. En barnehage som

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer