EC/SA/studierektorene MB TI 11.aug Samarbeidsdag Rektor. ON 12.aug Samarbeidsdag Rektor TO 13.aug Samarbeidsdag Rektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EC/SA/studierektorene MB TI 11.aug Samarbeidsdag Rektor. ON 12.aug Samarbeidsdag Rektor TO 13.aug Samarbeidsdag Rektor"

Transkript

1 AUGUST ÅRSPLAN SKOLEÅRET HALVÅR UTGAVE: 19. august 33 MA 10.aug : Møte for nytilsatte. EC/SA/studierektorene MB TI 11.aug Samarbeidsdag Rektor ON 12.aug Samarbeidsdag Rektor TO 13.aug Samarbeidsdag Rektor FR 14.aug Samarbeidsdag. Fotografering av personalet. Rektor FR 14.aug Gruppelister skal være klar TG/KP FR 14.aug Fagdager skal være fastsatt Studierektorene/GTH MA-FR aug Informasjonsrunde om miljø på skolen MA/ArA MA-TO 17.aug-3.sep 3 ST/ID/HO: Karriereveiledning LMK 34 MA 17.aug Vg1: :Opprop, info fra kontaktlærer,"bli kjent" Rektor/kontaktlærer MA 17.aug Vg2: :Opprop, info fra kontaktlærer Rektor/kontaktlærer MA 17.aug Vg3: : Opprop, info fra kontaktlærer Rektor/kontaktlærer MA 17.aug Alle klasser: : Ordinær timeplan følges MA 17.aug time: Utdeling av lærebøker (se egen plan på hjemmesiden) UHS TI-TO aug Utdeling av lærebøker og PC (se egen plan på hjemmesiden) UHS/SA og TA FR 21.aug Trivselsdag/aktivitetsdag. Se eget program Trivselsgruppa MA-FR 24.aug-4.sep Vg1: Kartleggingsprøve regning, lesing og engelsk Kontaktlærer/fagl./MV 35 MA-TO aug Motivasjonsrunde før valg av tillitselev og vara SA + elev(er) MA-TI aug Portrettfotografering Vg1, Vg3 + nye elever Vg2 EC MA-TI aug 3IDA: Seiltur i Nøtterøy-skjærgården EE MA 24.aug Vg1 HO: Besøke Horten natursenter hele dagen CRA TI 25.aug Vg2 HO: Besøke Horten natursenter hele dagen CRA TI-FR aug Geografiekskursjon for 1STA, 1STB JP/MB ON-TO 26 aug-27 aug. 3IDB: Seiltur i Nøtterøy-skjærgården EE TO 27.aug Forhåndsstemming på biblioteket UHS/SA FR 28.aug Vg1 ST+ID: "Oppstartdag"/elevsamtaler KP/EE 36 MA-TO 31.aug-3.sep Info til Vg1 ST+ID om individuelle karrieresamtaler (egen plan) LMK/MV MA 31.aug DKS: Scenemakeriet ved Operahuset i Oslo: Kl : 1BAa, kl : 1BAb MA 31.aug Frist for valg av tillitselever SA SA/KS

2 SEPTEMBER 36 TI-ON sep Periode for vernerunder og risikovurdering SA TI 01.sep For personalansvarlige og verneombud: Møte med tema vernerunder SA TI 01.sep Sende ut invitasjon til foresattemøtene Studierektorene TI 01.sep For Vg1-elever som bor i Re : Kl :Re barne- og ungdomsråd inviterer lederne av de politiske partiene i Re til debatt om kommunesammenslåing TI-TO 1.-3.sep 2ID: Friluftsliv. Rallarvegen, sjøfiske, brevandring EE TO 03.sep Midttime, for nytilsatte og andre: Brannvernopplæring ArA FR 04.sep Miljøfyrtårnarbeid i Naturfag for alle Vg1-klassene. Fagdag. Naturfaglærerne og SA Innen fredag 4.sept Innen fredag 4.sept Undervisningsplaner legges ut på It's Aktivitetsplan/prøveplan for klassen legges ut på It's CLB Faglærere Kontaktlærere MA-TO 7.sep-15.okt Vg1 ST og ID: Individuelle elevsamtaler LMK/MV 37 MA 07.sep Kl : Valgdebatt TG MA 07.sep time: Vg2+Vg3 ID: Triathlon EE TI 08.sep Skolevalg PAa TI 08.sep Oppstartseminar for tillitselever SA TI-ON 8.-9.sep 1ID: Friluftsliv. Fottur Skrim/Blefjell EE ON 09.sep Arbeidslivets Kultur Seilas kl : Unni Wilhelmsen UHS TO 10.sep Midttimen: Informasjon om skolens HMS-arbeid/rutiner, for nytilsatte. SA TO 10.sep Fotografering klasser og andre grupper EC 38 MA 14.sep time: Plenumsmøte alle tillitsvalgte elever Elevrådsstyret TI 15.sep Kl 18.30: Foresattemøte Vg2 Studierektorene TI 15.sep Frist for påmelding til høsteksamen og privatisteksamen GTH ON 16.sep Kl 18.30: Foresattemøter Vg1 Studierektorene ON 16.sep Frist for tilbakemelding fra vernerunder til Stine SA TO 17.sep 3. og 4. time: AMU-møte SA TO 17.sep Midttimen. Fellesmøte Rektor FR 18.sep Lærerne på HO: Kurs i regi av HiVe med tema kosthold CRA MA-ON sep Fotografering klasser og andre grupper EC TI-ON sep Oppstart fylkeselevrådet SA TO 24.sep Fagforum SAMF/ØK TG TO 24.sep 3. og 4. time: AMU-møte SA TO 24.sep Midttimen: Re-lunsj. HO-avd FR 25.sep HO: Aktivitetsdag CRA Innen fredag 25.sept Siste frist for å levere st.rektor resultatene fra kartleggingen Kontaktlærer/fagl./MV

3 OKTOBER 40 MA-FR 28.sep-2.okt Høstferie TI-TI okt Toppidrett Vg1,2,3 langrenn/utholdenhet. Treningssamling Mallorca OL, ISL MA-TO okt Vg1+Vg2 ST/ID/HO: Orientering om reglene for fagvalg TG/KP/EE 41 MA-FR 5.-9.okt 1HOA+1HOC utplassert CRA MA 05.okt Vg1: Informasjon om Peru-prosjektet (Ramneshallen) KP/NB TI 06.okt time: SMU-møte og drøftingsmøte med rektor SA TO-SØ okt FY1+FY2: Ekskursjon til CERN (JP/SJ) KP TO 08.okt DKS for Vg3 IDa Berg fengsel kl "Det angår også deg" SA TO 08.okt DKS for Vg3 IDb Berg fengsel kl "Det angår også deg" SA TO 08.okt Midttimen: Møte for nytilsatte Rektor og studierektor TO 08.okt Trafikksikkerhetskampanjen "Bry deg" for Vg2 ST og ID - rom 119 KP FR 09.okt Trafikksikkerhetskampanjen "Bry deg" for Vg2 BA og HO - rom 119 KP Innen torsdag 8.okt Innen fredag 9.okt Innen fredag 9.okt Skjemaer og forberedelse til elevsamtalene Frist for å søke fritak fra fag Frist IOP (Enkeltvedtak skal være gjort) 42 MA-ON okt 9 lærere HO + CRA og CLB: Fyr-samling på Oslo Plaza CLB/CRA MA-FR okt Elevutveksling til Tyskland Vg1 BA + naturfag ST (inntil 12 elever) KS MA 12.okt Fagforum Norsk TG TI 13.okt DKS for Vg2 ST og ID. Film: "Pride" Tønsberg kino SA Kontaktlærere/rektor Rådgivere/kontaktlærere Rektor/elevtjenesten ON 14.okt time: Plenumsmøte alle tillitsvalgte elever Elevrådsstyret ON 14.okt Samling med russestyrene og Trygg trafikk KP TO 15.okt Re-lunsj ID-avd TO 15.okt DKS for Vg3 STa Berg fengsel kl "Det angår også deg" SA TO 15.okt DKS for Vg3 STb Berg fengsel kl "Det angår også deg" SA 43 MA-TO okt Hospitering/orienteringsbesøk. 9.klasse LMK/Studierektorene TI 20.okt DKS: Scenemakeriet ved Operahuset i Oslo: Kl : 1BAc, kl : 1BAd SA/KS TI 20.okt Kl : Foresattemøte for Revetal/Byskogen Ledergruppa, LMK TO 22.okt DKS forvg3 STc Berg fengsel kl "Det angår også deg" SA TO 22.okt DKS for Vg3 STd Berg fengsel kl "Det angår også deg" SA TO 22 okt. Kl 18.30: Foresattemøte Andebu/Hof/Stokke/Vear/Tønsberg Ledergruppa, LMK FR 23.okt Elevsamtaler med alle elever skal være gjennomført Kontaktlærere MA-MA 26.okt-2.nov Treningssamling Toppidrett Vg2+Vg3 Fotball, Håndball+noen fra Ulike idretter 44 MA-FR okt 2HAa og 2BUa utplassert (ikke Re-modell) uke CRA EE, TT 44 ON 28.okt Fellesmøte i midttimen Rektor ON 28.okt Sende ut invitasjon til konferansetimer 11. november Studierektorene ON 28.okt Fagforum språk KP TO 29.okt Faglig-pedagogisk dag UiO Studierektor/avd.leder FR 30.okt Termin 1 slutt for HIS og IOS 2ID+Vg1 HO (Re-m) Norsk YF/Naturfag Faglærerne Innen fredag 30.okt Frist for å søke tilrettelegging ved prøver og eksamen ES/kontaktlærere

4 NOVEMBER DESEMBER 45 MA-FR 2.-7.nov 2HAa og 2BUa utplassert (ikke Re-modell) uke CRA MA 02.nov 5.-6.time: Møte i skolemiljøutvalget og drøftingsmøte med rektor SA MA-FR 9.nov-27.nov Elevundersøkelsen gjennomføres Ledergruppa, GTH 46 MA-FR nov 2HAa og 2BUa utplassert (ikke Re-modell) uke CRA TI 10. nov Peru-aksjonen. Samarbeidsdag for lærerne. Ledergruppa/NB ON 11 nov Arbeidslivets Kultur Seilas kl : Levi Henriksen med band UHS ON 11 nov Hospitering/orienteringsbesøk fra Andebu u.skole LMK/Studierektorene ON 11.nov Møter for elever og foresatte/konf.timer Vg1 og Vg2 (fra kl 15) Stud.rektorene/elevtj. TO 12.nov 5. og 6. time: Plenumsmøte elevrådet Elevrådsstyret FR 13.nov Fagforum HO (blir flyttet) CRA FR 13 nov. Kl : Karrieredag/fagdag 3ST, 3ID, 3HAA LMK + gruppe 47 MA-FR nov 2HAa og 2BUa utplassert (ikke Re-modell) uke CRA SØ-SØ nov. Treningssamling toppidrett Vg2+Vg3 Ulike idretter. (Langrenn) Beitostølen EE, OL TI-FR 17.nov-20 nov Treningssamling toppidrett vg1 Ulike idretter. (Langrenn) Beitostløen EE, ISL MA-ON nov Treningssamling Vg1 Breddeidrett KrL MA-ON nov BA-lærere på FYR-samling Oslo Plaza KS MA 16.nov Sende invitasjon til foresattemøte om fagvalg 1. desember Ledergruppa TI-TO 17.nov-3.des Høsteksamen GTH TI 17. nov DKS for HO Vg1, Vg2 og Vg3: "Rommet i klassen" Støperiet SA TO 19.nov time: AMU-møte SA TO 19.nov Re-lunsj BA-avd FR 20.nov Fagdag Vg1: Info om fagene v/faglærere innen språk, SAF og realfag TG/KP 48 MA-FR nov Hospitering/orienteringsbesøk 10.trinn LMK, Studierektorene TO 26.nov Fellesmøte i midttimen Innen fredag 27. nov Frist for gjennomføring av Elevundersøkelsen 49 TI 01.des Foresattemøte Vg1 ST: Info om regler for valg av fag TG/KP/EE ON 02.des Fagforum ID/KRØ EE Studierektorene/GTH TO 03.des Fagforum BA (dato usikker) KS For norsk- og mattelærere: Skolering i regi av «Program for bedre TO-FR 3.-4.des gjennomføring» (tidligere NyGIV) Oslo Studierektorene FR 04.des Vg1 og Vg2 HO + Vg1 BA: Heldagsprøve i matematikk CRA/KS MA-TO des Vg2+Vg3 ST/ID/HO: Informasjon om utdanningsmessa i Sandefjord LMK 50-3 MA-FR 7.des-15.jan Vg1+Vg2 ST/ID/HO: Elektronisk valg av programfag for neste år TG, EE, KP LØ-ON 5.-9.des Treningssamling Toppidrett håndball og fotball Vg1 EE/TT MA 07.des 4. og 5. time Skolemiljøutvalg og drøftingsmøte SA TO 10.des 5. og 6. time Plenumsmøte Elevrådsstyret 51 MA 14.des Vg2 HO: Heldagsprøve i Engelsk CRA TI 15.des 10.trinn turnering håndball/fotball Ramneshallen/Meny arena TT, EE ON 16.des Påmeldingsfrist for juletrefest for ansatte m/barn FR 18.des Siste skoledag før jul (Avslutning for elever og lærere)

5 JANUAR 1 MA 4.jan Første skoledag etter jul TO 7.jan Juletrefest (2BU arrangerer) CRA 2 ON 13.jan 5. og 6. time: Skolemiljøutvalg og drøftingsmøte SA TO 14.jan Foresattemøte for 10.trinn (Samarbeid med alle ungdomsskoler) Ledergruppa, LMK TO 14.jan Midttime, for nytilsatte: Bistand til karakterføring MB FR 15.jan Siste skoledag 1. termin FR 15.jan Siste dag for Vg1+Vg2 ST/ID/HO : Elektr. valg av programfag for neste år TG, KP, EE

Årsplan skoleåret 2011/2012

Årsplan skoleåret 2011/2012 Utgave pr. 08.09.2011 Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Virksomhetsplan 2014

Virksomhetsplan 2014 Virksomhetsplan 2014 ØNSKE OM Å LÆRE, MOT TIL Å VILLE! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål.2 Mer og bedre læring..3 Matematikk, Klasseledelse med vekt på vurdering for læring 4 Matematikk.....

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

PLAN FOR EKSAMEN OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014

PLAN FOR EKSAMEN OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014 MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. UTGAVE : 03.05.2014 (Dager avsatt til ekskursjoner, fagtorg o.l. er usikre.) PLAN FOR OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014 Fagtorg:Tilbud til elever som skal opp til eksamen.

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015 Program for kvelden 1800 ca. 1900 Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013

Årsplan 2013-2014. Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013 Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013 Herøy et hav av muligheter Årsplan 2013-2014 System for skolebasert vurdering Kommunen skal ha et system for å påse at kravene i opplæringsloven og forskriftene

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016

Detaljer

Skolehefte 2014/2015

Skolehefte 2014/2015 Skolehefte 2014/2015 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/2015... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

AUGUST Fredag 14 august

AUGUST Fredag 14 august AUGUST Fredag 14 august Studiedag lærere Mandag 17 august Tirsdag 18 august Onsdag 19 august Torsdag 20 august Fredag 21 august Studiedag lærere Studiedag - lærere Første skoledag elever Mandag 24 august

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013

Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013 Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013 Program Skolestart Informasjon om SSP på Valler vgs Nye utfordringer innen IT/IKT Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2013/2014 Skolearena og Itslearning

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5

Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5 1 Innholdsliste SEU perm skoleåret 2014-2015 Plan for første skoleuke 3 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4 Oversikt klasseteammøter første halvår 5 Kontaktlærerens

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Velkommen til skolestart!

Velkommen til skolestart! Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin Velkommen til skolestart! 9 Innhold Rektors velkomstbrev... side 3 Første skoledag... side 4 Samtykke til publisering av bilder og elevarbeider... side 5

Detaljer