enighetsbladet God å snakke med... Ei kyrkje blir vigsla

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "enighetsbladet God å snakke med... Ei kyrkje blir vigsla"

Transkript

1 enighetsbladet Bore Orre Klepp Frøyland og Orstad God å snakke med... Ei kyrkje blir vigsla Fasteaksjonen 2009 N r. 1 V i n t e r n u m m e r å r g a n g

2 Klepp kyrkjelege fellesråd Klepp kyrkjekontor Besøksadresse: Kleppvarden 2, 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 101, 4358 Kleppe Telefon: Telefaks: e-post: e-post Menighetsbladet: Heimeside: Kontortider Måndag, tysdag og torsdag: Onsdag: og (etter avtale) Fredag: Organ for Klepp Prestegjeld. Kjem ut 6 gonger i året. Redaksjonskomité: Einar Egeland Anne Håkonsholm Ingrid Lotsberg Nordås Anne Marie Østevik (kontaktperson) Framsidefoto: sxc.hu Layout: Linda Aanestad Trykk: Olsson as Postadresse: Menighetsbladet - Postboks Kleppe - Telefon: e-post: Bankgiro: Neste nummer kjem ut 01/04 STOFF MÅ LEVERAST INNAN 9/3 Frøyland og Orstad kyrkjekontor: Besøksadresse: Orstadvegen 2, 4356 Kvernaland Postadresse: Postboks 43, 4356 Kvernaland Telefon: Telefaks: Heimeside: Kontortider: Tysdag og torsdag: Bore kyrkje Soknerådet, Nikolai Homme Frøyland og Orstad kyrkjelyd Soknerådet, Asbjørn Ueland Klepp kyrkje Soknerådet, Svein Olav Nesse Orre kyrkje Soknerådet, Bjørn Borgen Telefonliste ansatte: Namn Direktenummer Privat Kyrkjeverge, Per Gaute Liland Sekretær, Åsa Sande, Sekretær, Anne Marie R. Østevik Sokneprest, Andreas Haarr Sokneprest, Åsmund Steinnes Sokneprest, Arnt Askildsen Prest, Jarle Minnesjord Prest, Frode Helvig Kantor, Bodil Fagerheim (vikar) Organist, Ove Byberg Organist, Arne Hadland, Musikalsk leiar, Hilde Svela (permisjon) Diakon Kjellaug Marie Steinskog Kateket, Karsten Wilhelmsen Degnes Menighetspedagog, Kjersti Olimb Salte Menighetspedagog, Hildegunn Undheim Ungdomsarbeidar, Helen Hetland Mori Ungdomsarbeider, John Lende Kyrkjetenar, Ketil Arne Terning Kyrkjetenar Bore, Johannes Byberg jr Kyrkjetenar Orre, Marit Hetland Klokkar Bore, Terje Idsø Klokkar Orre, Bjørn Borgen Klokkar Orre, Knut Terje Noraberg Dagleg leiar Frøyland og Orstad, Åsa Thorstvedt

3 hjørne Prestens av Andreas Haarr Eit nytt år og nye muligheter. Nå gleder me oss i lag med alle på Frøyland og Orstad som får mange nye muligheter i ei flott ny kyrkje. Mange år med stor innsats har gitt resultat. Gratulerar! Og så er det ikkje til til å koma forbi at eg er ganske misunte. Før eg kom til Klepp som prest var eg på Høle og Riska. Riska og fekk ny kyrkje medan eg var der. Me gjekk frå, unnskyld uttrykket, eit lite kott av ei gamal kyrkje til ei ny og flott og tenleg kyrkje med breie dører som hadde plass for mykje folk og mange nye aktivitetar. Så folk på Riska undrast jo på at eg ville reisa frå ei slik fin og ny kyrkje. Klepp kyrkje er flott, men den vart bygd for eit sokn med omlag 900 innbyggjarar, i dag er det over Den nye kyrkja på Frøyland og Orstad viser at bygget har noko å seie og for formidlinga av eit 2000 år gamalt budskap. Me vil ha ei kyrkje som og for folk i dag sender signal om at her er plass, god plass for alle. Då er me i alle fall i gang her i Klepp og. Menighetsmøte sa i haust ja, einstemmig, til å starta stiftelse for ny kyrkje i Klepp sokn, og før jul fekk me inn dei kronene me treng for å setja i gang med stiftelse. Så kan det nok henda at veien fram er litt lang, men det er ganske utenkjande å venta 30 år på ny kyrkje. Då treng me at mange vert engasjert for å få dette til. Me treng politikarar som ser behovet og som er med og dreg lasset, og me treng folk av alle slag som ser at nye tider krev nye bygg. Innhaldet i budskapet er det same gjennom alle tider, og så må me skapa gode rom for at dette budskapet kan formidlast til nye genera-sjonar. Medan me så er på veg til å byggja kyrkje skal me og samstundes byggja eit fellesskap av levande steinar, eit fellesskap av folk som samlast om Jesus Kristus. Dåp og konfirmasjon, vigsel og gravferd, og ein ganske vanleg sundag føremiddag, kyrkja skal vera eit hus for alle som vil oppdaga noko om at det er ein himmel over kvardagen, og Gud er ein del av vårt kvardagsliv. Jesus Kristus vart menneske for at me skal vera Guds barn. Velkomen til kyrkje! Andreas Haarr Ønskjer du nokon å snakka med eller få nattverd? Ta gjerne kontakt med soknediakon eller ein av prestane dersom du ønskjer å snakka med nokon. Me ønskjer med taushetsplikt som rame å gje deg rom og tid til å lufte ut og sortere. Ingenting er for lite, ingenting er for stort. Dersom du har problem med å koma til kyrkje for å få nattverd kan du og ta kontakt, så kjem me heim til deg. Soknediakon Kjellaug Marie Steinskog tlf / Sokneprest Arnt Askildsen tlf / , Sokneprest Andreas Haarr tlf / Sokneprest Åsmund Steinnes tlf / Kyrkjelydsprest Frode Helvig tlf Kyrkjelydsprest Jarle Minnesjord tlf / Menighetsbladet 3

4 S Ø N D A G S S K O L E I B O R E K Y R K J E Bamsen Bjarne var strålende fornøyd med at det nå har blitt ett fast system på når det er søndagsskole i kirka. Han kom med flagg og ballonger og håpet at alle ville spre den gode nyheten. Nå er det nemlig søndagsskole annenhver søndag. Hipp hipp hurra... Her vil barna møte ledere som gir av seg selv og som har et stort ønske om å nå ut til mange flere... I kirkestua vil man også treffe mange nye gode venner. Bore kyrkje søndagsskole har det slik at du enten kan møte i kirka kl. 11, eller komme direkte til kirkestua kl Der har vi søndagsskolen vår som vi har blitt så glad i. Datoene for våren er: Av Torunn Renate Bore

5 Brannvernopplæring ved kyrkjekontoret Me arrangerer kvart år obligatorisk brannvernopplæring for heile staben. Opplæringa rullerer årleg mellem dei forskjellige kyrkjene. Årets brannvernopplæring vart arrangert ved kyrkjekontoret 28. oktober. Vi hadde besøk av instruktør frå Brannvesenet i Sør-Rogaland, og fekk med oss både teori og praktiske øvingar som evakuering og sløkking. - Ketil Terning Menighetsbladet 5

6 ? Er du god å snakke med Vi har vel alle opplevd at vi føler at vi ikke blir forstått og at det vi sier har blitt misforstått. Noen føler vi er gode å snakke med, mens andre er mer opptatt av å snakke selv. Hva gjør oss til gode samtalepartnere? I denne artikkelen formidler Anne Håkonsholm noen hovedpunkter i kurset. KIRKENS SOS: «GOD Å SNAKKE MED»-KURS! - Vi ønsker at flere har gode samtaler om vanskelige temaer. Har du noen gang sagt: Jeg vet akkurat hvordan du har det Det har jeg også opplevd Jeg synes du burde Kirkens SOS opplever at dette er noen av de vanligste tingene å si i vanskelige samtaler. Det kan være en god måte å møte andre på, men det kan også bygge barrierer mellom den som forteller og den som lytter. «God å snakke med»-kurset er laget for å møte vanlige utfordringer som oppstår i samtaler. Erfaring fra tusenvis av samtaler blir brukt til å bevisstgjøre og endre våre vanlige samtalemønstre til det bedre. Kirkens SOS mottar årlig mer enn telefonhenvendelser og 7000 SOS-meldinger via internett. Vi svarer så mange vi kan, men vil at flere skal finne noen å snakke med blant sine nærmeste. Dette er bakgrunnen for «God å snakke med»-kurset som er bygget på livserfaring og møter med mennesker i krise. Målsettingen med kurset er å lære noen enkle metoder som kan gjøre deg tryggere som samtalepartner i møte med vanskelige temaer. 10 samtaletips Kurset er bygget opp rundt 10 samtaletips: 1. Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. 2. Vis at du lytter og ønsker å forstå. Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått det rett. 3. La den andre få snakke. Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser. 4. Gi anerkjennelse og støtte. Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg. 5. Hjelp til med å rydde. Prøv å dele opp og strukturere store problemer. 6. Gi heller innspill enn råd. Still spørsmål som kan bidra til at den andre finner løsninger selv. 7. Let etter lyspunktene. Gi styrke ved å minne om det den andre gjør bra og lykkes med. 8. Tål stillhet. Det er plass til pauser i en god samtale. 9. Avklar forventninger. Få klarhet i hva den andre venter at du skal gjøre etter samtalen. 10. Hold på hemmeligheter. Det som skal bli mellom dere, må bli mellom dere. Verdsett den tilliten du blir vist. 6 MenighetsbladeT

7 Torsdag 12. mars inviterer vi til God å snakke med-kurs! Fordi; - Vi ønsker at flere har gode samtaler om vanskelige temaer blant sine nærmeste. (det er ikke et kurs for Kirkens SOS telefonvakter) Stad; kommunestyresalen i Klepp Rådhus Tid: klokka Kursholder: Anne Håkonsholm, fra Kirkens SOS Pris: Gratis Arr: Fagutviklingssjukepleiere i kommunen og diakoniutvalet i kyrkja Påmelding: Til Lise Vigre, , e-post; kjellaug M Steinskog, , e-post; Innen 2. mars. Et lyttende øre er et godt bilde på hva som skal til for å bli god å snakke med. I møte med andre mennesker tolker vi hele tiden det vi hører ut fra vår egen verden,- egne kunnskaper og erfaringer. Vi har lett for å bli mer opptatt av oss selv, assosiasjonene vi får i samtalen og følelsene det vi hører skaper hos oss når vi samtaler med andre. En god lytter evner å sette andre i fokus og ønsker å finne ut hvordan ting ser ut og føles for en annen person. Det skjer noe aktivt hos en person som blir lyttet til. Ofte er det fristende å komme med råd og forklaringer når vi lytter. Selv om det er aldri så godt ment fra vår side oppleves dette lett som forstyrrelser og avsporinger i tanker og følelser for den som trenger å bli lyttet til. Trøsten og lindringen ligger i det å bli lyttet til. Det krever at vi som lyttere orker å være tilstede og høre på det som kommer, uten å flykte fra situasjonen på ulike måter. Vi må også tåle stillhet. Det er ikke alltid så lett å finne ordene. Rom for å kjenne etter og lete seg frem i tanker og følelser er en del av helheten. Vår oppgave er å være tilstede og leve oss inn i hvordan den andre har det. Vi trenger å bevisstgjøre og øve på hvordan vi kan hjelpe mennesker til å sette ord på tanker og følelser. Det handler om å vise at vi lytter og ønsker å forstå gjennom speiling, utforskende spørsmål og anerkjennelse. En god lytter guider den andre til egne løsninger gjennom å tenke høyt og se på situasjonen sammen med den som eier problemet. - Den vet best hvor skoen trykker som har den på. For alle og enhver gjør det godt å sette ord på hvordan det er når skoen trykker. Vi trenger noen som hører på hvordan det er å være meg i mitt liv. Når vi lytter skjer det en bearbeiding og en sortering i følelsene til den vi lytter til. Mange sliter med å finne mennesker de har tillit til når livet blir vanskelig. Som medmennesker har vi ingen formell taushetsplikt overfor hverandre. Når vi snakker om vanskelige ting må vi si noe om at dette blir mellom oss for å skape trygghet og rom for fortrolighet. Å vandre sammen i tanker og følelser med et annet menneske kan være både godt og slitsomt. I dette landskapet finnes utviklingspotensialer både for den som lytter og den som blir lyttet til! God å snakke med... Menighetsbladet 7

8 Tysdag 31. mars er dagen for Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Denne ettermiddagen er konfirmantar, foreldre og andre medhjelparar ute med innsamlingsbøsser. Dei vil ringje på dørene etter klokka I Orre går dei ut kl Alle innsamlarane har legitimasjon frå Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon... Ta godt i mot bøsseberarane når dei ringjer på døra di. Vi håper du ved å leggje pengar på bøssa vil gje di støtte i kampen mot klimaendringane. Og har du to-tre timar å avsjå denne ettermiddagen/kvelden, så treng vi mange medarbeidarar for å avvikle innsamlinga på ein grei måte. Ta kontakt med Klepp kyrkjekontor, Slik kan vi stå saman for ei rettferdig verden. STØTT KLIMAAKSJONEN TIL KIRKENS NØDHJELP! TLF: , ELLER KONTONR:

9 Ashas ark Når vannet stiger på øya Manushmarar, og flommen river bort grunnen under innbyggernes hus og hjem, kaster Asha (17) seg i en båt for å berge folk og fe. Midt i den store elva Brahmaputra nord i Bangladesh ligger sandøya Manushmarar. De innbyggerne er vant til flommen som kommer hvert år. Men på grunn av klimaendringene har den blitt både større og sterkere de siste årene. Og konsekvensene er dramatiske. Når elva stiger, borer vannmassene seg inn i sanden og river med seg store biter av øya. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske å ha opplevd. Mange naboer mistet husene sine og alt de eide. Det var vondt å se, forteller Asha (17). Den unge jenta er med i en av ungdomsgruppene på øya som trår til i redningsarbeidet når det er flom. Reddet folk fra taket Asha forteller at vannet nådde henne helt opp til hodet under fjorårets flom. Ungdommene måtte bruke båter for å redde folk som hadde klatret opp på taket og ropte etter hjelp. - Vi slet med å finne nok båter til å redde dem, men til slutt fikk vi heldigvis fraktet alle til et trygt sted. Deretter dro jeg hjem og hentet all maten vi hadde for å gi den til barna. De var både redde og sultne, sier Asha. Klimaendringer i Bangladesh Man regner med at klimaendringer fører til mer langvarige flommer og hyppigere tørkekatastrofer i Bangladesh. De største flommene legger opp til to tredeler av landet under vann. Bangladesh er et av verdens fattigste og tettest befolkede land. Folk har begrensede ressurser til å tilpasse seg klimaendringene. I fjor døde hundrevis av mennesker i vannmassene i Bangladesh, og nesten en million mennesker mistet hjemmene sine. Forbereder seg på ny flom Vannet i elva kommer fra isbreene og snømassene i Himalaya. Den globale oppvarmingen har ført til at mer og mer is smelter, og derfor renner stadig større mengder vann gjennom Bangladesh. Dette rammer menneskene på sandøyene hardest. - Vi prøver å beskytte oss på forhånd. For eksempel bygger vi husene oppå sandhauger slik at vannet ikke skal nå dem, og vi planter trær for at sandhaugene ikke skal skylles ut i vannet. Håpet er at færre mennesker blir rammet av neste storflom. Hvis vi alle er godt forberedt, kan vi begrense skadene, forklarer Asha. Sammen mot klimaendringer Kirkens Nødhjelp støtter både treplanting og sikring av hus på sandøyene i Bangladesh. Partnerorganisasjonen RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) organiserer dessuten grupper som forberedes til aksjon når katastrofen rammer. Noen får ansvar for flomvarsling, andre driver redningsarbeid og gir førstehjelp til skadde. Det er én av disse gruppene Asha er med i. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon... Frem mot år 2100 kan havstigning legge 18 prosent av landet under vann og gjøre store områder ubrukelig for jordbruk fordi saltvann trekker inn i jordsmonnet. - Jeg er forberedt på at det blir flere redningsoppgaver på meg fremover, konstaterer Asha. Hun håper at nordmenn gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i mars vil være med å redusere utsiktene til enda flere flommer. - Hvis vi kan stanse klimaendringene, vil livet bli tryggere for oss her på øya, sier den unge jenta.

10 FRØYLAND OG ORSTAD Ei kyrkje Best som det er kjem det ein papegøye klar for bading. Tekst: Asbjørn Ueland Ikkje akkurat noko daglegdags i vår kommune. Vi må heilt tilbake til 1950 og til Orre for å finne førre gongen, deretter omlag like lenge tilbake og til Bore og nesten 50 år før dette igjen stod Kleppkyrkja klar til bruk. Det var neppe den historiske susen som var mest i fokus for dei nærare 800 som søndag 14. desember hadde funne vegen til kyrkja. Ungane fann seg plass på golvet heilt framme. Ikkje ein stol var ledig og i døråpningane stod det tett med folk og ute i foajeen var det ein heil del som måtte nøye seg med å høyre. Klokkeklang over bygda. Allerede lørdag ettermiddag byrja klokkene å ringe. I ein time ringde og kima dei. Søndag morgon 09:30 starta dei igjen og kalla til gudsteneste. Det kan ikkje høyrast på klangen, men på eine klokka står teksten Pris Herren, for Han er god og på den andre Evig varer Hans miskunn. Denne teksten finn vi også i Salme 118 i vers 1. Når klokkeklangen stilnar begynner kor og orkester supplert av ei blåsegruppe med salmen Det nye Jerusalem og prosesjonen kjem inn i kyrkjesalen. Dei ber med seg den store bibelen som skal liggje på alteret, lys, nattverdsutstyr og alterbøkene. Det er tredje søndag i advent og ungar kjem med adventslysa. Til slutt kjem fungerande biskop Berit Andersen. Gudstenesta er i gang. Dei fleste har alt venta lenge. Salen var så godt som full ein halvtime tidlegare. Den som følgjer godt med merkar at liturgien ikkje er heilt som vanleg. Ved Guds ord og bøn vert kyrkja vigsla. Derfor vert det også lese ein del tekstar som handlar om kyrkje, bygging av Guds hus og om kyrkjelyden. Best som det er kjem det ein papegøye klar for bading. I samtale med soknepresten blir det klart at papegøyen ikkje heilt har forstått kva eit dåpsbasseng er, men soknepresten forklarer tålmodig, både om dåp og dåpsbasseng. Når det er klart og forstått, følger papegøyen ungane til grupperomma deira der dei held fram med si vigslingsgudsteneste medan dei vaksne blir igjen i kyrkjesalen. Kyrkja er ikkje heilt ferdig. Det tek biskopen opp i talen sin og gjer samanlikninga med kristenlivet. Det er heller ikkje heilt ferdig. Det er framleis ein del som skal gjerast. 10 MenighetsbladeT

11 blir vigsla I det gudstenesta er slutt, trekker forsamlinga ut i foajéen og blir møtt av to gedigne kakebord. Det eine rommar eit rikt utval av kaker tilpassa forskjellig smak, medan bordet på andre sida er dekka av ei svær marsipankake, 2,35 m lang. Det kan ikkje høyrast på klangen, men på eine klokka står teksten Pris Herren, for Han er god og på den andre Evig varer Hans miskunn Ein vigslingssøndag er ikkje slutt med dette. Medan mange av ungane samlast til juleverksted, trekkjer dei vaksne inn i kyrkjesalen for å høyre arkitekt og kunstnarar fortelje om kva som var ideane bak både bygget og utsmykninga. Deretter er det helsingar. Talerlista er temmeleg lang: Såvel idrettslag som bispedømmeråd, ordførarar som banksjefar, prost som prest har helsingar å kome med. Etter kvart er også kollekten talt opp. Det tok si tid: omlag ,- Tusen takk til kvar enkelt som var med på dette! I det gudstenesta er slutt, trekker forsamlinga ut i foajéen og blir møtt av to gedigne kakebord Når klokkeklangen stilnar begynner kor og orkester supplert av ei blåsegruppe med salmen Det nye Jerusalem og prosesjonen kjem inn i kyrkjesalen. Menighetsbladet 11

12 Gudstenestar Klepp kyrkje Bore kyrkje Orre kyrkje (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Kleppe Bedehus kl Nattverd. Søndagsskule. Offer til Bibelselskapet. Andreas Haarr. Ove Byberg Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til Vennskapsmenigheten i Tsjekkia. Jarle Minnesjord. Arne Hadland Gudsteneste med nattverd. Søndagsskule. Offer til Dei fire diakoninstitusjonane. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Skriftemål. Andreas Haarr Kleppe bedehus kl Nattverd. Søndagsskule. Offer til konfirmantarbeidet. Andreas Haarr. Ove Byberg Brekko kapell kl Hans Voll. Elling Hodne Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Brudeseminar kl Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Jarle Minnesjord. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Gudsteneste med nattverd. Søndagsskule. Offer til Misjonsalliansen. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til Kristenrussen. Åsmund Steinnes. Arne Hadland Fastesamling kl Nattverd. Kjellaug Marie Steinskog Familiegudsteneste. Dåp. Avslutning dåpsskulen Tu/Horpestad. 4-års bok. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Palmesøndag. Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudsteneste med dåp. Sundagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Jarle Minnesjord. Bodil Fagerheim Familiegudsteneste med dåp og nattverd. Offer til NMS Misjonsprosjektet, Meiganga. Åsmund Steinnes. Ove Byberg G2. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Åsmund Steinnes. Ove Byberg Kulturkvelds kl Gudsteneste med nattverd. Sundagsskule. Offer til Utstein Pilgrims-gard. Åsmund Steinnes. Bodil Fagerheim Familiegudsteneste med dåp. Utdeling av 4-års bok. Avslutning for dåpsskulen. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. Ove Byberg G2. Nattverd.Sundagsskule. Offer til Sjømannskirken. Åsmund Steinnes. Ove Byberg Kulturkvelds kl Tomasmesse. Dåp. Sundagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Åsmund Steinnes. Ove Byberg Familiegudsteneste med dåp og nattverd. Offer til Kirkens Fengselsarbeid. Åsmund Steinnes. (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudstjeneste med nattverd. Offer til Norges Kristelige Student og skoleungdomslag. Åsmund Steinnes. Arne Hadland Familiegudstjeneste med dåp. Offer til menighetsarbeidet. Jarle Minnesjord. Arne Hadland Gudstjeneste med nattverd. Offer til Israelsmisjonen. Kirkekaffe. Jarle Minnesjord. Arne Hadland. Årsmøte etter gudstjenesten Familiegudstjeneste med dåp. Søndagskolen i kirken. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Jarle Minnesjord. Arne Hadland Kveldsgudstjeneste med fokus på samlivet kl Offer til Kristen Idretts-kontakt. Kirkekaffe. Jarle Minnesjord. Arne Hadland. Kirkeskyss Klepp Kyrkje: Ring Pauline Braut tlf Orre Kyrkje: Ring Astrid Voll tlf Frøyland - Orstad kyrkjelyd: Ring kontoret: tlf MenighetsbladeT

13 Tekstane Vingårdssøndagen, 01.02: Matt 20,1-16 Jer 9,23-24; 1 Kor 9,24-27 Såmannssøndagen, 08.02: Luk 8,4-15 Jes 55,10-11; 1 Kor 1,20-25 Kristi forklarelsesdag, 15.02: Matt 17,1-9 2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-18 Søndag før faste (Fastelavnssøndag), 22.02: 1 Kor 13,1-13 Jes 52,13-15; Luk 18,31-43 Askeonsdag, 25.02: Matt 6,16-18 Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,4-8 [9-10] 1. s. i faste, 01.03: Matt 4, Mos 2,8-9 og 3,1-19; Hebr 4, s. i faste, 08.03: Matt 15, Mos 32,24-30; 2 Kor 6, s. i faste, 15.03: Luk 11,14-23 [-28] Sak 12,10; Ef 5, Maria Budskapsdag, 22.03: Luk 1,26-38 Jes 7,10-14; Rom 8, s. i faste, 29.03: 1 Mos 22,1-13 Hebr 9,11-15; Joh 11,45-53 Palmesøndag, 05.04: Joh 12,1-13 Sak 9,9-10; Fil 2,5-11 Orre kyrkje Bore kyrkje FRØYLAND OG ORSTAD (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudsteneste på samfunnshuset. Dåp. Arnt Askildsen. Offer til menigheten Gudsteneste i kyrkja - nede. Nattverd. Arnt Askildsen. Offer til Misjonssambandet Gudsteneste i kyrkjerommet i Frøyland og Orstad kyrkje. Dåp. Arnt Askildsen. Offer til kyrkja Arnt Askildsen. Offer til menigheten Nattverd. Arnt Askildsen. Offer til Bibelmisjonen Dåp. Morgan Fjelde. Offer til kyrkja Storsamling. Dåp. 4-års bok. Enhetshelg. Arnt Askildsen. Offer til menigheten Konfirmasjonsgudstjeneste. Arnt Askildsen. Offer til kyrkja Hva er kristendommens kjerne? predikant Per Larsen. Dåp. Offer til misjonsprosjekt Kl Påskemåltid. Nattverd. Arnt Askildsen. KLEPP STASJON (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudsteneste. Der det nye livet lever! Nattverd og dåp. Sølve Salte. Offer Gudsteneste. Temaserie: Fadervår og fastetid. Frode Helvig. Offer Gudsteneste. Temaserie: Fadervår og fastetid. Frode Helvig. Offer. Årsmøte etter gudstjenesten! Gudsteneste. Temaserie: Sendebrevene i Åpenbaringen. Bibel til 4-åringer. Sølve Salte. Offer Gudsteneste. Temaserie: Sendebrevene i Åpenbaringen. Nattverd. Sølve Salte. Offer. Klepp kyrkje Frøyland og Orstad kyrkje Orre gamle kyrkje Klepp stasjon kyrkjelyd

14 GJEVARTENESTEN Gjevartenesten i dei ulike sokna har fylgjande kontonummer (kyrkjelydsarbeid): Bore: Orre Klepp: Frøyland/Orstad: Klepp St INSPIRASJONSSAMLING FOR NMS JULEMESSE Velkommen til inspirasjonssamling i Bore kyrkjestove tirsdag den 10. mars kl Andakt ved Andreas Haarr. Sang og musikk. Vi evaluerer julemessa i 2008 og tenker litt framover. Menyen er lapskaus og is. Vi takker for flott innsats i året som gikk. Kr ,- ble sendt til NMS etter julemessa i Tusen takk til alle som har bidratt til det. Hilsen Julemessekomiteen. Ny Klepp kyrkje: Frøyland og Orstad nye kyrkje: ÅRSFESTEN 2009 Merk givertjeneste ÅRSFESTEN 2009 for Klepp menighet blir sundag den 8. mars kl på Kleppe Bedehus. Odd Hanssen Matre taler. Matre har vore i Mali som misjonær for NMS i fleire år og har og vore vikarprest. Han arbeidar for tida i barnevernet i Stavanger, og har arbeid mot heimane og familiane til dei borna som barnevernet kjem i kontakt med. Matre startar dessutan som menighetsprest på Austrått, i Sandnes, nå i februar. På årsfesten ska det veljast styre for stiftinga Klepp nye kyrkje, samt at ein ynskjer å samtala om menighetsarbeidet og strategien vidare framover. Vi håper at riktig mange setter av kvelden og blir med! 14 MenighetsbladeT

15 Møte Bore bedehus Møteuke NLM kl Årsmøtet for Bedehuset kl 19: Møte for Israelsmisjonen kl Bønne- og Vitnemøte kl Barneutlodning kl Kor-Ide kveld kl Møte Kristen Muslimmisjon kl Møre NMS kl (For mer info: Torsdagsskulen (kl. 19:30) Per Tjøstheim: Det eine nødvendige - Bore Stein Sandvik: Den audmjuke gjev han nåde Voll Åsmund Steinnes: Ta vare på hjarta ditt (Ordt. 4,23) Sele Odd Dubland: Forsoningstenesta (2. Kor. 5) Bore Einar Tjørn: Gjev mot til forsaking Sele Knut Inge Buljo: Eit samfunn av dei heilage Voll Kjetil Vada: Gå inn gjennom den trange port Sele Jarle Stormark: Sjå kongen din kjem til deg, rettferdig er Han - Bore Kleppe bedehus GpB kl Fokus kl Møte i NMS kl Tale ved Sigmund Edland UF kl Storsamling kl Fokus kl IMF kl UF kl GpB kl Fokus kl Årsfest Soknerådet kl Årsfest Klepp menighet kl UF kl Storsamling kl Vårbasar kl Fokus kl NML kl UF kl Normisjon kl (For andre aktiviteter se bedehusfolderen eller kontakt Trygve Salte, tlf ) Kleppe Bedehus Vårbasar Fredag 30. mars. kl Andakt: Kjersti O. Salte Sang: Kleppe barnesang * åresal * Sal av kaffi og mykje god mat Gevinstar mottas med takk! HJARTELEG VELKOMNE!! Basarkomiteen Bore Bedehus Israelskveld søndag den 15. februar kl Tale ved Per Larsen. Tema: Israel, Guds endetidsklokke. Madlamark kirkes mannskor. Harpeleik ved Jostein Byrkjedal. Kollekt. Alle er velkomne. Arr.: Den Norske Israelsmisjon. Storsamling på Kleppe bedehus søndag 18. januar kl Tale ved Bjørg Hetlelid. Sang av Fiskarane. Barnesamling. Meny: Gjærbakst. søndag 15. februar kl Tale ved Tore Askildsen. Sang av Hananja. Barnesamling. Meny: Frokostbrød. søndag 15. mars kl Tale ved Jan Ove Selstø. Sang av UF-band. Barnesamling. Meny: Gjærbakst. Storsamling er ei samling på tvers av organisasjoner og generasjoner! Velkommen til alle! Tema for våren er: Gud er med oss Arr: Normisjon, NLM og IMF Menighetsbladet 15

16 KVALITET OG KUNNSKAP Kleppe - Tlf: Salg av ved! 60 liter-sekk og pall. Levering kan ordnes. Leif Harbo Maskinstasjon Fjogstadv. 105, 4352 Kleppe, Hodne Gartneri as Lars Tjøttasvei BRYNE NORWAY Tel: Mob: Fax: e-post: (-47-) (-47-) (-47-) Tlf.: Vi ønsker å bidra Døgnvakt: 51 77gravferd til en verdig Reeveien 34, 4340 Bryne Døgnvakt Motehuset Bryne Torg - Storgata Bryne - Tlf: LF 3ELEV 6OLL 16 MenighetsbladeT

17 F a g m ø b l efagmøbler r - e Jæren t godt Møbelbutikken på Kleppe Tlf Åpningstider: og valg! Tlf Kyrkjebakken 2, Kleppe Tlf tlf Salte as Tråd og senkeroderingssenter Lalandsveien 227,Klepp 4353st.Klepp Lalandsvn. 227, 4353 st. Aase Gartneri AS Nybygg og rehabilitering mob Sele Gjødseltransport AS Rindavn Voll Mob tlf Tlf FAGBUTIKKEN MED SERVICE TEPPER TAPETER BELEGG MALING EPPER GRUPPET LØPERE Åpent: MING SOLSKJER 9-18 (14) ROSLAND - ÊUÊ,9 ÊUÊ/ Êx Ê{ÓÊÈäÊ x -lys for dine sanser Idrettsv Kleppe tlf Gavekort ryggmassasje hull i ørene D-tox fotbad - hårfjerning A n n o n s e r e i M e nigh e t sbla d e t? Fra kr ,- pr. år (6 annonser årlig) Be om ytterligere informasjon/pris. Kontakt Anne Marie R. Østevik på: - e-post adresse: - eller på tlf /- mob Menighetsbladet 17

18 Innrykk: Media: Temakveld om sorg og sorggrupper BOLIGER FOR SALG: Bryne, Eivindsholen Torsdag 19. februar kl Høyland menighetshus, Sandnes. Sjukehusprest Johannes Høyvik. Klepp st., Kvednadalen Å leve med sorg Det blir informasjon om sorggrupper, og mulighet for påmelding til slike grupper. Alle er velkomen. Arr. Diakoniutvalet i kyrkjelydane i Den norske kyrkje, i Hå, Time, Klepp, Sandnes og Sola Bryne, Heimdal: Bryne, Sandtjønnbakken: visning Klepp st., Kvednadalen: visning Kleppe, Kleppestemmen: visning Husk! Langåpent hver tirsdag/torsdag til kl MenighetsbladeT Block Watne AS Telefon

19 døypte KLEPP Tuva Folkvord Håland Kristian Nybråten Birk Bratland Paulsen Olav Roth Sebastian Friestad Stokka Malin Utne Heidi Steinnes Aalberg Ella Grude-Grødem Eline Sofie Fuglestad Tora Helene Gravdal Thilde Gjestemoen Markus Hove Olaf Søyland Angelica Dahl-Pedersen Sara Lea Helland Malin Horpestad Felix De Los Santos Høyland Johannes Langenes Hugo Hosseyni Pedersen Malin Rosland ORRE Oliver Aase Rosland BORE Mina Bore Nicholai Selland Grytås Magnus Brekke Hodne Marius Hodne Mathilde Nese-Damsgård Thea Årsland Åshild Marie Eikrem-Sele Mari Skrettingland Roba Frida Hagalid Vigesdal Christian Nessa Di Lorenzo Torben Gimre vigde Klepp Frøyland og Orstad Anita Nordmark og Frode Sirevåg Kristine Goa og Njål Arild Vølstad Eva Htland og Gunnar Fykse Klepp gravlagde Agnar Hatteland Arne M. Anda Kari Furenes Øyvind Sandøy Tora Kuven Magne Peder Olseth Tønnes Rosland Johannes Øvrebø Lars Edvard Øksnevad Karin Skolem Edvin Lode Andreas Joakimsen Magne Hviding Tordis Skretting Bore Inga Marie Tjelta Astrid S. Bore Kristina Bore Sven Skadsem Menighetsbladet 19

20 Kulturkveld for Jæren prosti Torsdag 19. februar vert det kulturkveld i Bryne kyrkje kl Tema er Pilegrimsveien til Santiago de Compostela. Vi får besøk av Nina Irslinger organist i Evje og Hornnes som 2 gonger har sykla caminoen over 100 mil. Ho har bildeforedrag og spelar spansk musikk på piano. Jær Klang deltek. Arr.: Prosten i Jæren Kultur og kvelds i Bore kyrkje og kykjestove kl mars: Hilde Svela Mange selvskrevne melodier med ønske om å formidle livsnære og trossterke tekster. Noen med keltisk preg. 22. februar: Sven Inge Aarestad Humor det er alvorlig det 20 MenighetsbladeT

21 Klepp Frivilligsentral Kontoret finn du i midtfløyen på Fredheim, i 1 etasje. Opningstida er frå kl 9 til 14 måndag til fredag. Har du tid, interesser og evner som du har lyst til å dela med andre menneske? Klepp Frivilligsentral tilbyr deg varierte utfordringar. Du avgjer sjølv kor mykje tid du har, og kva som passar for deg. Du veit best sjølv kva du vil delta på. Me kan seie noko om kor innsatsen trengst, og inviterer deg til ein samtale om dette. Ta kontakt med Klepp frivilligsentral på tlf Bli leseombud Alle kan vere leseombud, du også. Lesing aukar livskvaliteten og gir betre helse. Folk les for å bli inspirert, for å skaffe seg innsikt og for å få kunnskap. Nokon greier ikkje å lese sjølv, men likar godt å bli lest for. Bli leseombud er eit nytt samarbeidsprosjekt med Klepp bibliotek. På biblioteket får du hjelp til å finne tilrettelagt litteratur. Du kan lese for ei lita gruppe, eller for ein person. På sjukeheim, aldersheim, i bustader for funksjonshemma eller i psykiatrien, der er du som leseombud ein kjærkomen gjest. Det er opp til deg kor ofte du vil lese, og du får tilbud om opplæring. Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Leseombud. Besøksvenn/turvenn Me treng fleire frivillige som ønskjer å vere besøkseller turvenn. Besøksvennene er til hjelp og støtte for eldre og unge einslege som opplever isolasjon. Det er mange som ønskjer nokon å dela gleder og sorger med. Me blir ofte kontakta av folk som ønskjer støtte og oppmuntring i kvardagen. Som besøksvenn får du kontakt med menneske som av ulike grunnar ønskjer nokon å snakke med. Du går på besøk, drøser om laust og fast, går på tur eller anna som begge set pris på. Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Besøksvenn. Treng du eller ein av dine næraste ein besøksvenn? Besøksvennen kjem heim til deg og tek ein prat. Det spelar inga rolle om du er ung eller gammal, om du bur heime eller på institusjon. Ta kontakt med Frivilligsentralen. Har du lyst til å lære noko nytt bli flyktningkontakt Er du interessert i andre kulturar og likar å bli kjent med nye menneske? Kan du tenkje deg å bruke litt av tida di for å gje flyktningar/fleirkulturelle som har kome til Klepp ein god start i kommunen? Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Flyktningkontakt. Frukosthjelp på Kleppheimen To gonger i veka, frå kl , hjelper frivillige frå Klepp til med å lage frukost på Kleppheimen. Vi treng flere frivillige til dette arbeidet. Du et frukost saman med bebuarane og gir dei ein god start på dagen. Vil du vere frukosthjelp, ta kontakt med Frivilligsentralen. Høyr Her tenesta På Frivilligsentralen. Høyr-Her treffa er siste onsdag i månaden; 25.februar, 31. mars, 28. april og 26. mai. Tidspunkt: kl 1230 ca. 1 time. På Kleppetunet (kafeteriaen i samband med Syng med oss ) Høyr her treff vert 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai og 4. juni kl Dette er ein grei måte å få råd og praktisk hjelp i forhold til bruk av høyreapparat. Sal av batteri. Frivilligsentralen låner ut: Babystolar for bruk i bil (opp til 1 år) og nett for bag. Mobil teleslynge Gratis langrennsski Utstyret leigast på Frivilligsentralen i tlf Ordninga er eit samarbeid mellom Klepp Sparebank og Frivilligsentralen Form og fargegruppe for heimeverande kvinner Me har ei lita gruppe kvinner som møtest kvar onsdag frå kl Me lagar forskjellige ting. Jobber med fargar, stoff, garn og papir, og prøver ut nye teknikker. Me likar også ein god drøs, og å ta ein kaffepause. Me har fri på føremiddagen, og liker å treffe andre som er heime på dagtid. Alder frå 25 til 50 og litt meir Me har plass til fleire i gruppa. Har du lyst til å vere med, ta kontakt med Frivilligsentralen, tlf for meir informasjon. Lørdagslaget på Klepp stasjon Laurdagstreffa er første laurdag i månaden. Dei neste treffa vert 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai og 6. juni kl Du er velkommen. Kontaktperson: Kristoffer Jaarvik i tlf Bore samfunnshus eldremiddag Bore samfunnshus arrangerer middagskafé siste måndag i månaden. Dei neste middagskafeane vert 23. februar, 30. mars, 27. april, 25. mai, 30. juni og 27. juli kl Påmelding Else Sveinsvoll tlf eller til Torny Horpestad Alle er hjerteleg velkomne. Orre samfunnshus eldremiddag Me møtes første torsdagen i månaden. Dei neste treffa vert 5. februar, 5. mars og 2. april I mai reiser me på tur. Påmelding i god tid til kontaktperson: Oddny Horpestad tlf Alle er hjarteleg velkomne. Tirsdagsklubben Orstad Me møtes første tysdagen i månaden. Dei neste treffa vert 3. mars, 31. mars, 5. mai og 2. juni. Treffa er frå kl Alle er velkomne. Kontaktperson: Tordis Byberg tlf Fredheim Me minner om middagsservering kvar onsdag kl Menyen vekslar mellom komle, fisk og kjøt. Alle pensjonistar er velkomne. Dei som ønskjer litt trim, kan stille opp kl 1030 så ruslar me ein tur før middagen. Påmelding/info til Liv Stangeland tlf eller til Frivilligsentralen i tlf /41. Tysdagstreff I samarbeid med andre lag og organisasjonar inviterer me til sosialt samvær på Stova/Loftet kvar tysdag kl Det er forskjellig underhaldning med bl.a. song og musikk, lysbilete, konkurransar og bingo. Etter ei god kaffistund er det trim på Loftet og i Stova. Alle er velkomne. Laurdagsgrøt Me serverer risgrøt annakvar laurdag på Loftet kl Datoane er 7. febr, 21. febr og 7. mars. Kl 1230 er det sang og musikk, lysbilete el, kaffi, kaker og åresal. Alle er velkomne. Internasjonal kvinnegruppe Eit internasjonalt treffpunkt for alle kvinner i Klepp. Vi møtes på Kleppe skule ein måndag i månaden frå kl og lagar mat saman. Møtedatoar: 16. februar, 16. mars, 20. april, 18. mai og 15. juni. For meir informasjon ta kontakt med Klepp frivilligsentral, eller til Thorbjørg Kristjansdottir, Fritid, Klepp kommune, tlf / Karar med klype Denne hausten startar me ei mannfolkgruppe som skal halde nærmiljøet reinare. Vi møtes ein torsdag i månaden, og går ut i grupper på to og to. Etter ryddesjauen samlast me til vafler, kaffi og drøs. Ta kontakt med Frivilligsentralen for meir informasjon. Leksehjelp Me treng leksehjelparar ved Bore skule måndagar og ved Kleppe skule tysdagar. Mangfaldig mor/barn gruppe Mangfaldig mor/barn gruppe skal vere ein møtested for småbarnsmødre og barn frå mange land. Vi møtes for å snakke, lære, leike, spise og bli kjent med kvarandre. Vi møtes i frivilligsentralen sine lokale på Fredheim andre torsdagen i månaden frå kl Seniornett kafé Klepp Lurer du på korleis ein datamaskin verker? Eller kva som finst av informasjon på nettet? Vil du lære å betale rekningar på nett? Sende mail til barnebarn? Eller rett å slett treffe nye spanande menneske som ønskjer å lære meir om data? Då er kanskje seniornett noko for deg? Klepp frivilligsentral startar seniornettkafé. Målet til ein nettkafé er å få dei over 55 til å kunne bruke pc, og surfe på nettet i tillegg til å skape ein hyggeleg møteplass i nærmiljøet. Ønskjer du å bli med anten som frivillig hjelper eller som kursdeltakar, ta kontakt med oss i Frivilligsentralen. Møtedatoar: 5. februar, 19. februar, 5. mars, 19. mars. Marit s hårfrisør på Fredheim Aktivitetssenter i 2. etasje har open salong kvar onsdag føremiddag. Timebestilling tlf Kleppetunet Syng med oss torsdag og og kl Bingo tysdag 17.02, og Fotterapeut Bjørg Reidun R. Tjessem har open klinikk på Kleppetunet kvar torsdag frå kl Timebestilling tlf Andre aktivitetar Fullmånekonsert Friluftshuset på Orre Måndag 9. februar John Renbourn legendarisk gitarist frå England Onsdag 11. mars Orstad storband spiller Zappa Skjærtorsdag 9. april Dave Pegg & PJ Wright humørfylt duo SMÅJOBBSENTRALEN Trenger du litt hjelp? Nå nærmer våren seg, og i SMÅJOBBSENTRALEN er det flinke, positive ungdommer som ønsker å hjelpe deg etter skoletid. Vi vasker vinduer, vasker gulv, støvsuger, tørker støv og rydder, og ellers tar vi annet enkelt forefallende arbeid. Flere ungdommer ønsker også utearbeid som bilvask, hagearbeid, opprydding eller annet forefallende arbeid du måtte trenge hjelp til. Ungdommene vil ved behov også ha med seg en voksen person ved alle nye oppdrag, og sammen vil vi gjøre vårt beste for at du skal få den hjelpen du ønsker. Pris pr. time kroner 70,. BARNEPASS Skulle du ha behov for barnepass, ta kontakt for nærmere info. Flinke ungdommer ønsker nye oppdrag. Pris pr. time kroner 50,- uansett antall barn. Ta kontakt på tlf: Mai Ragnhild Svendsen Fredheimsbygget, Klepp kommune Menighetsbladet 21

22 Velkomen til KULTURKVELD i Klepp kyrkje sundag 29. mars 2009 kl Tema: Henrik Wergeland. Inge Særheim presenterer forfattaraen, og Hein Steinskog kåsererer Wergeland - kven var han?, Den prektigkledde sommerfugl og fleire av Wergeland sine songtekstar som allsong, samt musikk for orgel, piano og el-gitar. Kaffipause med enkel servering. Bokpresentasjon. Inngangspengar kr. 50,- Hjarteleg velkomen! MANNFOLKTREFF Det blir mannfolktreff i Menighetssalen i Klepp kyrkje desse torsdagskveldane: 29/1 Astrid Nåvik Braut Kristne i Palestina 26/2 Geir Myklebust 26/3 Øyvind Tjelle Visesang og Japan Vi starter kl og avslutter kl Program er: Foredrag, reiseskildring el. lignende. Deilig mat og god drøs før vi avslutter med en andakt. Alle mannfolk er hjertelig velkomne til en avslappende og rolig kveld i kyrkja. 22 MenighetsbladeT

23 F o r e n i n g e r og Lag AMIGOS Torsdager kl den 12/2, 5/3, 19/3 og 2/4 i Klepp kyrkje, menighetssalen. Fest for Vi over 60 på Orre bedehus onsdag 11. mars kl Andakt ved Åsmund Steinnes. Hein Steinskog kåserer over Den gode replikk. Det blir song av Bore musikklag. God servering og tid til drøs. Kollekt. Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du treng skyss på tlf Velkommen frå Bore, Frøyland og Orstad, Klepp og Orre. Arr: Diakoniutvala i Klepp. KLEPP PENSJONISTLAG Klepp Pensjonistlag har Årsmøte på Rådhuset den19. februar 2009 kl Ord for dagen. Kåseri av Egil Johan Ree. Vanlige årsmøtesaker. Val. Mat og kaffe. Alle hjarteleg velkomne! Klepp Pensjonistlag har også møte på Rådhuset den 19. mars kl Program kjem seinere. Sjå lokale oppslag. BINGO PÅ KLEPPETUNET I kafeterian på Kleppetunet vert det bingo kl den 17/2 og 17/3. Både heimebuande og dei som bur i omsorgsbustader på Kleppetunet er hjarteleg velkomne! Internasjonal bønedag for kvinner. Det blir møte i menighetssalen i Klepp kyrkje fredag den 6. mars kl Temaet for dette året er; I Kristus er det mange lemmar, men berre ein lekam. Kvinner frå Papua Ny-Guinea har gjeve oss dagens bibeltekstar og bøner. Kollekt til Bibelselskapet sitt bibelmisjonsarbeid. Ettermiddagstreff på Kleppetunet Onsdag 18. februar Onsdag 18. mars Onsdag 22. april Frå kl til ca Det blir andakt, song og musikk og anna program. Kaffi og litt å bita i og god tid til godt drøs. Alle er velkomne! Arr: Diakoniutvalet Utlodning Klepp St. Bedehus Klepp St. Kvinneforening for NMS har utlodning på bedehuset torsdag den 5. mars kl Andakt av Åsmund Steinnes. Mat, kaffe og åresalg. Alle velkomne. Verdalen Normisjonsforening Verdalen Normisjonsforening har møte hos Agnes Frøvik mandag 16. februar kl og hos Borghild Dovland mandag 16. mars kl Klepp eldre kvinneforening for Det Norske Misjonsselskap har møte i menighetssalen i Klepp kyrkje den 9/2 kl Neste møte 9/3-09 kl Menighetsbladet 23

24 FULL DISTRIBUSJON Mennesket søker Gud! Mennesker søker noe utenfor seg selv, det ser vi på alle mennesker som kommer til kirken i julen. Jeg tenker at denne oppslutningen er en søken etter Gud. Jeg opplever at mennesker søker Gud på to ulike måter. Mange mennesker søker etter erfaringer med Gud, og noen søker etter en nådig Gud. Denne søken er ulik fra yngre til eldre, men også hvilken sammenheng man har vokst opp i. I Salme 67,2 står det slik: Gud, vær oss nådig og velsign oss! La ditt ansikt lyse hos oss. Vi merker at salmisten roper etter en nådig Gud som kan velsigne og være nær, som et barn som søker en god far. Jeg tror salmisten utrykker noe mange søker, en nådig Gud som vi kan oppleve. En som kan se oss som sine kjære barn, selv om vi finner på mye rart. En som kan se forbi alle våre feiltrinn. I løpet av de senere år har jeg snakket med mennesker som søker etter en nådig Gud. Jeg har i møte med yngre mennesker merket meg en endring av denne søken. I store og generelle trekk opplever jeg at voksne og den eldre generasjonen i Norge søker en nådig Gud, mens den yngre generasjonen søker erfaringer med Gud, de er mer opptatt av en Gud som viser seg, de ønsker bevis for at Gud finnes, en Gud som er virkelig, som de kan oppleve. Bibelen forkynner en Gud som både er nær og nådig. Det sentrale og grunnleggende for den kristne tro er at Gud sendte Jesus til jorda, der han led, han ofret seg for oss og til slutt døde for oss. Det er i dette viktige bibelske budskapet vi finner svaret på vår søken etter en nådig og nærværende Gud. Ved at Jesus døde, fikk vi en nådig Gud. En som ikke vil hevne, men vise nåde. En nærværende Gud fikk vi ved at Gud viste seg gjennom Jesus Kristus, slik vi får det fortalt igjennom Bibelen. Igjennom den kom han oss nær. Helt nær. Vi ber med Salmisten i Salme 67,2 Gud, være oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss. Nåde og fred. Stoffrist: / E-post: Telefon: Bankgiro:

Menighetsbladet B ORE KLEPP ORRE

Menighetsbladet B ORE KLEPP ORRE Menighetsbladet N r. 2 P å s k e n 2 0 1 1 4 4. å r g a n g B ORE KLEPP ORRE Eit år av ei anna verd Tårnagenthelg På veg mot ny kyrkje i Klepp M OBS OBS Kyrkjekontoret er stengt 20. april (onsdag før skjærtorsdag)

Detaljer

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne,

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, MB menighetsbladet 1-2015 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3.16 KLEPP BORE ORRE KLEPP KYRKJEKONTOR

Detaljer

Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok

Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok Menighetsbladet N r 3 S o m m e r e n 2 0 1 2 4 5. å r g a n g Bore Klepp Orre Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok M Organ for Klepp Prestegjeld. Kjem ut 5 gonger i året. Redaksjonskomité:

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 1 - februar 2012 44. årg. M-Aksklubben - viktig arena for borna Side 4 Den nye bibelomsetjninga Side 6 På Madagaskar Side 8 Klare for misjonsteneste Side 11 3 Bryne

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr. FULLDISTRIBUSJON 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.1/2009 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet for Vaksdal DEN NORSKE

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Advent- og julenummer Nr. 6 - desember 2012 44. årg. Min Salme side 3 Tankar før jul side 4 Spora etter Gunleiv side 6 Frivilligsentralen side 10 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN 2014 Årsfest for Klepp kyrkjelyd, søndag den 15. mars kl. 18.00 på Kleppe bedehus side 1 ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ARBEIDSÅRET 2014 Visjon Klepp kyrkjelyd sin visjon er; Kristus

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 1 - februar 2013 45. årg. Alltid beredt side 4 Nytt misjonsprosjekt side 6 Ungkyrkja i Israel side 10 Konfirmantar side 14 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret

Detaljer

Helgedagen KyrKjelydsblad

Helgedagen KyrKjelydsblad Helgedagen KyrKjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2011 43. årg. VIKTIG FOR FOLK FLEST Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bedre og levekår. Mennesker får nye muligheter og en enklere og bedre

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

Barnas Bibel ble delt ut i Sola Kirke til 4-åringene. Nr. 1 Februar /Mars 2011 53. årgang. Nye ungdomsarbeider i Ræge Kirke: Morten Aarrestad Sæbø

Barnas Bibel ble delt ut i Sola Kirke til 4-åringene. Nr. 1 Februar /Mars 2011 53. årgang. Nye ungdomsarbeider i Ræge Kirke: Morten Aarrestad Sæbø sola menighetsblad Nr. 1 Februar /Mars 2011 53. årgang Barnas Bibel ble delt ut i Sola Kirke til 4-åringene. Nye ungdomsarbeider i Ræge Kirke: Morten Aarrestad Sæbø Stavanger Gospel Company blir med på

Detaljer

nr. 1 - feb. 2006 side 2-3 Fastetid s:10 Givertjeneste s:9 Laba (17 år), DR Kongo 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater

nr. 1 - feb. 2006 side 2-3 Fastetid s:10 Givertjeneste s:9 Laba (17 år), DR Kongo 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Fastetid s:10 Givertjeneste s:9 nr. 1 - feb. 2006 side 2-3 FASTEAKSJONEN: Laba (17 år), DR Kongo 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater fra en av DR Kongos mange opprørsgrupper.

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Mettet påskegjestene. Side 6. Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Side 15 Til teneste for kyrkjelyden

Mettet påskegjestene. Side 6. Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Side 15 Til teneste for kyrkjelyden NR 1-2015 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Mettet påskegjestene Side 6 Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. LUK 24,46 Side 15 Til teneste for kyrkjelyden Oldemor bar

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for.

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2009 utgitt av åkra sokneråd 16. årgang Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer