enighetsbladet God å snakke med... Ei kyrkje blir vigsla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "enighetsbladet God å snakke med... Ei kyrkje blir vigsla"

Transkript

1 enighetsbladet Bore Orre Klepp Frøyland og Orstad God å snakke med... Ei kyrkje blir vigsla Fasteaksjonen 2009 N r. 1 V i n t e r n u m m e r å r g a n g

2 Klepp kyrkjelege fellesråd Klepp kyrkjekontor Besøksadresse: Kleppvarden 2, 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 101, 4358 Kleppe Telefon: Telefaks: e-post: e-post Menighetsbladet: Heimeside: Kontortider Måndag, tysdag og torsdag: Onsdag: og (etter avtale) Fredag: Organ for Klepp Prestegjeld. Kjem ut 6 gonger i året. Redaksjonskomité: Einar Egeland Anne Håkonsholm Ingrid Lotsberg Nordås Anne Marie Østevik (kontaktperson) Framsidefoto: sxc.hu Layout: Linda Aanestad Trykk: Olsson as Postadresse: Menighetsbladet - Postboks Kleppe - Telefon: e-post: Bankgiro: Neste nummer kjem ut 01/04 STOFF MÅ LEVERAST INNAN 9/3 Frøyland og Orstad kyrkjekontor: Besøksadresse: Orstadvegen 2, 4356 Kvernaland Postadresse: Postboks 43, 4356 Kvernaland Telefon: Telefaks: Heimeside: Kontortider: Tysdag og torsdag: Bore kyrkje Soknerådet, Nikolai Homme Frøyland og Orstad kyrkjelyd Soknerådet, Asbjørn Ueland Klepp kyrkje Soknerådet, Svein Olav Nesse Orre kyrkje Soknerådet, Bjørn Borgen Telefonliste ansatte: Namn Direktenummer Privat Kyrkjeverge, Per Gaute Liland Sekretær, Åsa Sande, Sekretær, Anne Marie R. Østevik Sokneprest, Andreas Haarr Sokneprest, Åsmund Steinnes Sokneprest, Arnt Askildsen Prest, Jarle Minnesjord Prest, Frode Helvig Kantor, Bodil Fagerheim (vikar) Organist, Ove Byberg Organist, Arne Hadland, Musikalsk leiar, Hilde Svela (permisjon) Diakon Kjellaug Marie Steinskog Kateket, Karsten Wilhelmsen Degnes Menighetspedagog, Kjersti Olimb Salte Menighetspedagog, Hildegunn Undheim Ungdomsarbeidar, Helen Hetland Mori Ungdomsarbeider, John Lende Kyrkjetenar, Ketil Arne Terning Kyrkjetenar Bore, Johannes Byberg jr Kyrkjetenar Orre, Marit Hetland Klokkar Bore, Terje Idsø Klokkar Orre, Bjørn Borgen Klokkar Orre, Knut Terje Noraberg Dagleg leiar Frøyland og Orstad, Åsa Thorstvedt

3 hjørne Prestens av Andreas Haarr Eit nytt år og nye muligheter. Nå gleder me oss i lag med alle på Frøyland og Orstad som får mange nye muligheter i ei flott ny kyrkje. Mange år med stor innsats har gitt resultat. Gratulerar! Og så er det ikkje til til å koma forbi at eg er ganske misunte. Før eg kom til Klepp som prest var eg på Høle og Riska. Riska og fekk ny kyrkje medan eg var der. Me gjekk frå, unnskyld uttrykket, eit lite kott av ei gamal kyrkje til ei ny og flott og tenleg kyrkje med breie dører som hadde plass for mykje folk og mange nye aktivitetar. Så folk på Riska undrast jo på at eg ville reisa frå ei slik fin og ny kyrkje. Klepp kyrkje er flott, men den vart bygd for eit sokn med omlag 900 innbyggjarar, i dag er det over Den nye kyrkja på Frøyland og Orstad viser at bygget har noko å seie og for formidlinga av eit 2000 år gamalt budskap. Me vil ha ei kyrkje som og for folk i dag sender signal om at her er plass, god plass for alle. Då er me i alle fall i gang her i Klepp og. Menighetsmøte sa i haust ja, einstemmig, til å starta stiftelse for ny kyrkje i Klepp sokn, og før jul fekk me inn dei kronene me treng for å setja i gang med stiftelse. Så kan det nok henda at veien fram er litt lang, men det er ganske utenkjande å venta 30 år på ny kyrkje. Då treng me at mange vert engasjert for å få dette til. Me treng politikarar som ser behovet og som er med og dreg lasset, og me treng folk av alle slag som ser at nye tider krev nye bygg. Innhaldet i budskapet er det same gjennom alle tider, og så må me skapa gode rom for at dette budskapet kan formidlast til nye genera-sjonar. Medan me så er på veg til å byggja kyrkje skal me og samstundes byggja eit fellesskap av levande steinar, eit fellesskap av folk som samlast om Jesus Kristus. Dåp og konfirmasjon, vigsel og gravferd, og ein ganske vanleg sundag føremiddag, kyrkja skal vera eit hus for alle som vil oppdaga noko om at det er ein himmel over kvardagen, og Gud er ein del av vårt kvardagsliv. Jesus Kristus vart menneske for at me skal vera Guds barn. Velkomen til kyrkje! Andreas Haarr Ønskjer du nokon å snakka med eller få nattverd? Ta gjerne kontakt med soknediakon eller ein av prestane dersom du ønskjer å snakka med nokon. Me ønskjer med taushetsplikt som rame å gje deg rom og tid til å lufte ut og sortere. Ingenting er for lite, ingenting er for stort. Dersom du har problem med å koma til kyrkje for å få nattverd kan du og ta kontakt, så kjem me heim til deg. Soknediakon Kjellaug Marie Steinskog tlf / Sokneprest Arnt Askildsen tlf / , Sokneprest Andreas Haarr tlf / Sokneprest Åsmund Steinnes tlf / Kyrkjelydsprest Frode Helvig tlf Kyrkjelydsprest Jarle Minnesjord tlf / Menighetsbladet 3

4 S Ø N D A G S S K O L E I B O R E K Y R K J E Bamsen Bjarne var strålende fornøyd med at det nå har blitt ett fast system på når det er søndagsskole i kirka. Han kom med flagg og ballonger og håpet at alle ville spre den gode nyheten. Nå er det nemlig søndagsskole annenhver søndag. Hipp hipp hurra... Her vil barna møte ledere som gir av seg selv og som har et stort ønske om å nå ut til mange flere... I kirkestua vil man også treffe mange nye gode venner. Bore kyrkje søndagsskole har det slik at du enten kan møte i kirka kl. 11, eller komme direkte til kirkestua kl Der har vi søndagsskolen vår som vi har blitt så glad i. Datoene for våren er: Av Torunn Renate Bore

5 Brannvernopplæring ved kyrkjekontoret Me arrangerer kvart år obligatorisk brannvernopplæring for heile staben. Opplæringa rullerer årleg mellem dei forskjellige kyrkjene. Årets brannvernopplæring vart arrangert ved kyrkjekontoret 28. oktober. Vi hadde besøk av instruktør frå Brannvesenet i Sør-Rogaland, og fekk med oss både teori og praktiske øvingar som evakuering og sløkking. - Ketil Terning Menighetsbladet 5

6 ? Er du god å snakke med Vi har vel alle opplevd at vi føler at vi ikke blir forstått og at det vi sier har blitt misforstått. Noen føler vi er gode å snakke med, mens andre er mer opptatt av å snakke selv. Hva gjør oss til gode samtalepartnere? I denne artikkelen formidler Anne Håkonsholm noen hovedpunkter i kurset. KIRKENS SOS: «GOD Å SNAKKE MED»-KURS! - Vi ønsker at flere har gode samtaler om vanskelige temaer. Har du noen gang sagt: Jeg vet akkurat hvordan du har det Det har jeg også opplevd Jeg synes du burde Kirkens SOS opplever at dette er noen av de vanligste tingene å si i vanskelige samtaler. Det kan være en god måte å møte andre på, men det kan også bygge barrierer mellom den som forteller og den som lytter. «God å snakke med»-kurset er laget for å møte vanlige utfordringer som oppstår i samtaler. Erfaring fra tusenvis av samtaler blir brukt til å bevisstgjøre og endre våre vanlige samtalemønstre til det bedre. Kirkens SOS mottar årlig mer enn telefonhenvendelser og 7000 SOS-meldinger via internett. Vi svarer så mange vi kan, men vil at flere skal finne noen å snakke med blant sine nærmeste. Dette er bakgrunnen for «God å snakke med»-kurset som er bygget på livserfaring og møter med mennesker i krise. Målsettingen med kurset er å lære noen enkle metoder som kan gjøre deg tryggere som samtalepartner i møte med vanskelige temaer. 10 samtaletips Kurset er bygget opp rundt 10 samtaletips: 1. Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. 2. Vis at du lytter og ønsker å forstå. Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått det rett. 3. La den andre få snakke. Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser. 4. Gi anerkjennelse og støtte. Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg. 5. Hjelp til med å rydde. Prøv å dele opp og strukturere store problemer. 6. Gi heller innspill enn råd. Still spørsmål som kan bidra til at den andre finner løsninger selv. 7. Let etter lyspunktene. Gi styrke ved å minne om det den andre gjør bra og lykkes med. 8. Tål stillhet. Det er plass til pauser i en god samtale. 9. Avklar forventninger. Få klarhet i hva den andre venter at du skal gjøre etter samtalen. 10. Hold på hemmeligheter. Det som skal bli mellom dere, må bli mellom dere. Verdsett den tilliten du blir vist. 6 MenighetsbladeT

7 Torsdag 12. mars inviterer vi til God å snakke med-kurs! Fordi; - Vi ønsker at flere har gode samtaler om vanskelige temaer blant sine nærmeste. (det er ikke et kurs for Kirkens SOS telefonvakter) Stad; kommunestyresalen i Klepp Rådhus Tid: klokka Kursholder: Anne Håkonsholm, fra Kirkens SOS Pris: Gratis Arr: Fagutviklingssjukepleiere i kommunen og diakoniutvalet i kyrkja Påmelding: Til Lise Vigre, , e-post; kjellaug M Steinskog, , e-post; Innen 2. mars. Et lyttende øre er et godt bilde på hva som skal til for å bli god å snakke med. I møte med andre mennesker tolker vi hele tiden det vi hører ut fra vår egen verden,- egne kunnskaper og erfaringer. Vi har lett for å bli mer opptatt av oss selv, assosiasjonene vi får i samtalen og følelsene det vi hører skaper hos oss når vi samtaler med andre. En god lytter evner å sette andre i fokus og ønsker å finne ut hvordan ting ser ut og føles for en annen person. Det skjer noe aktivt hos en person som blir lyttet til. Ofte er det fristende å komme med råd og forklaringer når vi lytter. Selv om det er aldri så godt ment fra vår side oppleves dette lett som forstyrrelser og avsporinger i tanker og følelser for den som trenger å bli lyttet til. Trøsten og lindringen ligger i det å bli lyttet til. Det krever at vi som lyttere orker å være tilstede og høre på det som kommer, uten å flykte fra situasjonen på ulike måter. Vi må også tåle stillhet. Det er ikke alltid så lett å finne ordene. Rom for å kjenne etter og lete seg frem i tanker og følelser er en del av helheten. Vår oppgave er å være tilstede og leve oss inn i hvordan den andre har det. Vi trenger å bevisstgjøre og øve på hvordan vi kan hjelpe mennesker til å sette ord på tanker og følelser. Det handler om å vise at vi lytter og ønsker å forstå gjennom speiling, utforskende spørsmål og anerkjennelse. En god lytter guider den andre til egne løsninger gjennom å tenke høyt og se på situasjonen sammen med den som eier problemet. - Den vet best hvor skoen trykker som har den på. For alle og enhver gjør det godt å sette ord på hvordan det er når skoen trykker. Vi trenger noen som hører på hvordan det er å være meg i mitt liv. Når vi lytter skjer det en bearbeiding og en sortering i følelsene til den vi lytter til. Mange sliter med å finne mennesker de har tillit til når livet blir vanskelig. Som medmennesker har vi ingen formell taushetsplikt overfor hverandre. Når vi snakker om vanskelige ting må vi si noe om at dette blir mellom oss for å skape trygghet og rom for fortrolighet. Å vandre sammen i tanker og følelser med et annet menneske kan være både godt og slitsomt. I dette landskapet finnes utviklingspotensialer både for den som lytter og den som blir lyttet til! God å snakke med... Menighetsbladet 7

8 Tysdag 31. mars er dagen for Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Denne ettermiddagen er konfirmantar, foreldre og andre medhjelparar ute med innsamlingsbøsser. Dei vil ringje på dørene etter klokka I Orre går dei ut kl Alle innsamlarane har legitimasjon frå Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon... Ta godt i mot bøsseberarane når dei ringjer på døra di. Vi håper du ved å leggje pengar på bøssa vil gje di støtte i kampen mot klimaendringane. Og har du to-tre timar å avsjå denne ettermiddagen/kvelden, så treng vi mange medarbeidarar for å avvikle innsamlinga på ein grei måte. Ta kontakt med Klepp kyrkjekontor, Slik kan vi stå saman for ei rettferdig verden. STØTT KLIMAAKSJONEN TIL KIRKENS NØDHJELP! TLF: , ELLER KONTONR:

9 Ashas ark Når vannet stiger på øya Manushmarar, og flommen river bort grunnen under innbyggernes hus og hjem, kaster Asha (17) seg i en båt for å berge folk og fe. Midt i den store elva Brahmaputra nord i Bangladesh ligger sandøya Manushmarar. De innbyggerne er vant til flommen som kommer hvert år. Men på grunn av klimaendringene har den blitt både større og sterkere de siste årene. Og konsekvensene er dramatiske. Når elva stiger, borer vannmassene seg inn i sanden og river med seg store biter av øya. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske å ha opplevd. Mange naboer mistet husene sine og alt de eide. Det var vondt å se, forteller Asha (17). Den unge jenta er med i en av ungdomsgruppene på øya som trår til i redningsarbeidet når det er flom. Reddet folk fra taket Asha forteller at vannet nådde henne helt opp til hodet under fjorårets flom. Ungdommene måtte bruke båter for å redde folk som hadde klatret opp på taket og ropte etter hjelp. - Vi slet med å finne nok båter til å redde dem, men til slutt fikk vi heldigvis fraktet alle til et trygt sted. Deretter dro jeg hjem og hentet all maten vi hadde for å gi den til barna. De var både redde og sultne, sier Asha. Klimaendringer i Bangladesh Man regner med at klimaendringer fører til mer langvarige flommer og hyppigere tørkekatastrofer i Bangladesh. De største flommene legger opp til to tredeler av landet under vann. Bangladesh er et av verdens fattigste og tettest befolkede land. Folk har begrensede ressurser til å tilpasse seg klimaendringene. I fjor døde hundrevis av mennesker i vannmassene i Bangladesh, og nesten en million mennesker mistet hjemmene sine. Forbereder seg på ny flom Vannet i elva kommer fra isbreene og snømassene i Himalaya. Den globale oppvarmingen har ført til at mer og mer is smelter, og derfor renner stadig større mengder vann gjennom Bangladesh. Dette rammer menneskene på sandøyene hardest. - Vi prøver å beskytte oss på forhånd. For eksempel bygger vi husene oppå sandhauger slik at vannet ikke skal nå dem, og vi planter trær for at sandhaugene ikke skal skylles ut i vannet. Håpet er at færre mennesker blir rammet av neste storflom. Hvis vi alle er godt forberedt, kan vi begrense skadene, forklarer Asha. Sammen mot klimaendringer Kirkens Nødhjelp støtter både treplanting og sikring av hus på sandøyene i Bangladesh. Partnerorganisasjonen RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) organiserer dessuten grupper som forberedes til aksjon når katastrofen rammer. Noen får ansvar for flomvarsling, andre driver redningsarbeid og gir førstehjelp til skadde. Det er én av disse gruppene Asha er med i. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon... Frem mot år 2100 kan havstigning legge 18 prosent av landet under vann og gjøre store områder ubrukelig for jordbruk fordi saltvann trekker inn i jordsmonnet. - Jeg er forberedt på at det blir flere redningsoppgaver på meg fremover, konstaterer Asha. Hun håper at nordmenn gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i mars vil være med å redusere utsiktene til enda flere flommer. - Hvis vi kan stanse klimaendringene, vil livet bli tryggere for oss her på øya, sier den unge jenta.

10 FRØYLAND OG ORSTAD Ei kyrkje Best som det er kjem det ein papegøye klar for bading. Tekst: Asbjørn Ueland Ikkje akkurat noko daglegdags i vår kommune. Vi må heilt tilbake til 1950 og til Orre for å finne førre gongen, deretter omlag like lenge tilbake og til Bore og nesten 50 år før dette igjen stod Kleppkyrkja klar til bruk. Det var neppe den historiske susen som var mest i fokus for dei nærare 800 som søndag 14. desember hadde funne vegen til kyrkja. Ungane fann seg plass på golvet heilt framme. Ikkje ein stol var ledig og i døråpningane stod det tett med folk og ute i foajeen var det ein heil del som måtte nøye seg med å høyre. Klokkeklang over bygda. Allerede lørdag ettermiddag byrja klokkene å ringe. I ein time ringde og kima dei. Søndag morgon 09:30 starta dei igjen og kalla til gudsteneste. Det kan ikkje høyrast på klangen, men på eine klokka står teksten Pris Herren, for Han er god og på den andre Evig varer Hans miskunn. Denne teksten finn vi også i Salme 118 i vers 1. Når klokkeklangen stilnar begynner kor og orkester supplert av ei blåsegruppe med salmen Det nye Jerusalem og prosesjonen kjem inn i kyrkjesalen. Dei ber med seg den store bibelen som skal liggje på alteret, lys, nattverdsutstyr og alterbøkene. Det er tredje søndag i advent og ungar kjem med adventslysa. Til slutt kjem fungerande biskop Berit Andersen. Gudstenesta er i gang. Dei fleste har alt venta lenge. Salen var så godt som full ein halvtime tidlegare. Den som følgjer godt med merkar at liturgien ikkje er heilt som vanleg. Ved Guds ord og bøn vert kyrkja vigsla. Derfor vert det også lese ein del tekstar som handlar om kyrkje, bygging av Guds hus og om kyrkjelyden. Best som det er kjem det ein papegøye klar for bading. I samtale med soknepresten blir det klart at papegøyen ikkje heilt har forstått kva eit dåpsbasseng er, men soknepresten forklarer tålmodig, både om dåp og dåpsbasseng. Når det er klart og forstått, følger papegøyen ungane til grupperomma deira der dei held fram med si vigslingsgudsteneste medan dei vaksne blir igjen i kyrkjesalen. Kyrkja er ikkje heilt ferdig. Det tek biskopen opp i talen sin og gjer samanlikninga med kristenlivet. Det er heller ikkje heilt ferdig. Det er framleis ein del som skal gjerast. 10 MenighetsbladeT

11 blir vigsla I det gudstenesta er slutt, trekker forsamlinga ut i foajéen og blir møtt av to gedigne kakebord. Det eine rommar eit rikt utval av kaker tilpassa forskjellig smak, medan bordet på andre sida er dekka av ei svær marsipankake, 2,35 m lang. Det kan ikkje høyrast på klangen, men på eine klokka står teksten Pris Herren, for Han er god og på den andre Evig varer Hans miskunn Ein vigslingssøndag er ikkje slutt med dette. Medan mange av ungane samlast til juleverksted, trekkjer dei vaksne inn i kyrkjesalen for å høyre arkitekt og kunstnarar fortelje om kva som var ideane bak både bygget og utsmykninga. Deretter er det helsingar. Talerlista er temmeleg lang: Såvel idrettslag som bispedømmeråd, ordførarar som banksjefar, prost som prest har helsingar å kome med. Etter kvart er også kollekten talt opp. Det tok si tid: omlag ,- Tusen takk til kvar enkelt som var med på dette! I det gudstenesta er slutt, trekker forsamlinga ut i foajéen og blir møtt av to gedigne kakebord Når klokkeklangen stilnar begynner kor og orkester supplert av ei blåsegruppe med salmen Det nye Jerusalem og prosesjonen kjem inn i kyrkjesalen. Menighetsbladet 11

12 Gudstenestar Klepp kyrkje Bore kyrkje Orre kyrkje (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Kleppe Bedehus kl Nattverd. Søndagsskule. Offer til Bibelselskapet. Andreas Haarr. Ove Byberg Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til Vennskapsmenigheten i Tsjekkia. Jarle Minnesjord. Arne Hadland Gudsteneste med nattverd. Søndagsskule. Offer til Dei fire diakoninstitusjonane. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Skriftemål. Andreas Haarr Kleppe bedehus kl Nattverd. Søndagsskule. Offer til konfirmantarbeidet. Andreas Haarr. Ove Byberg Brekko kapell kl Hans Voll. Elling Hodne Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Brudeseminar kl Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Jarle Minnesjord. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Gudsteneste med nattverd. Søndagsskule. Offer til Misjonsalliansen. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til Kristenrussen. Åsmund Steinnes. Arne Hadland Fastesamling kl Nattverd. Kjellaug Marie Steinskog Familiegudsteneste. Dåp. Avslutning dåpsskulen Tu/Horpestad. 4-års bok. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. Bodil Fagerheim Fastesamling kl Nattverd. Andreas Haarr Palmesøndag. Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudsteneste med dåp. Sundagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Jarle Minnesjord. Bodil Fagerheim Familiegudsteneste med dåp og nattverd. Offer til NMS Misjonsprosjektet, Meiganga. Åsmund Steinnes. Ove Byberg G2. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Åsmund Steinnes. Ove Byberg Kulturkvelds kl Gudsteneste med nattverd. Sundagsskule. Offer til Utstein Pilgrims-gard. Åsmund Steinnes. Bodil Fagerheim Familiegudsteneste med dåp. Utdeling av 4-års bok. Avslutning for dåpsskulen. Offer til menighetsarbeidet. Andreas Haarr. Ove Byberg G2. Nattverd.Sundagsskule. Offer til Sjømannskirken. Åsmund Steinnes. Ove Byberg Kulturkvelds kl Tomasmesse. Dåp. Sundagsskule. Offer til menighetsarbeidet. Åsmund Steinnes. Ove Byberg Familiegudsteneste med dåp og nattverd. Offer til Kirkens Fengselsarbeid. Åsmund Steinnes. (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudstjeneste med nattverd. Offer til Norges Kristelige Student og skoleungdomslag. Åsmund Steinnes. Arne Hadland Familiegudstjeneste med dåp. Offer til menighetsarbeidet. Jarle Minnesjord. Arne Hadland Gudstjeneste med nattverd. Offer til Israelsmisjonen. Kirkekaffe. Jarle Minnesjord. Arne Hadland. Årsmøte etter gudstjenesten Familiegudstjeneste med dåp. Søndagskolen i kirken. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Jarle Minnesjord. Arne Hadland Kveldsgudstjeneste med fokus på samlivet kl Offer til Kristen Idretts-kontakt. Kirkekaffe. Jarle Minnesjord. Arne Hadland. Kirkeskyss Klepp Kyrkje: Ring Pauline Braut tlf Orre Kyrkje: Ring Astrid Voll tlf Frøyland - Orstad kyrkjelyd: Ring kontoret: tlf MenighetsbladeT

13 Tekstane Vingårdssøndagen, 01.02: Matt 20,1-16 Jer 9,23-24; 1 Kor 9,24-27 Såmannssøndagen, 08.02: Luk 8,4-15 Jes 55,10-11; 1 Kor 1,20-25 Kristi forklarelsesdag, 15.02: Matt 17,1-9 2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-18 Søndag før faste (Fastelavnssøndag), 22.02: 1 Kor 13,1-13 Jes 52,13-15; Luk 18,31-43 Askeonsdag, 25.02: Matt 6,16-18 Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,4-8 [9-10] 1. s. i faste, 01.03: Matt 4, Mos 2,8-9 og 3,1-19; Hebr 4, s. i faste, 08.03: Matt 15, Mos 32,24-30; 2 Kor 6, s. i faste, 15.03: Luk 11,14-23 [-28] Sak 12,10; Ef 5, Maria Budskapsdag, 22.03: Luk 1,26-38 Jes 7,10-14; Rom 8, s. i faste, 29.03: 1 Mos 22,1-13 Hebr 9,11-15; Joh 11,45-53 Palmesøndag, 05.04: Joh 12,1-13 Sak 9,9-10; Fil 2,5-11 Orre kyrkje Bore kyrkje FRØYLAND OG ORSTAD (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudsteneste på samfunnshuset. Dåp. Arnt Askildsen. Offer til menigheten Gudsteneste i kyrkja - nede. Nattverd. Arnt Askildsen. Offer til Misjonssambandet Gudsteneste i kyrkjerommet i Frøyland og Orstad kyrkje. Dåp. Arnt Askildsen. Offer til kyrkja Arnt Askildsen. Offer til menigheten Nattverd. Arnt Askildsen. Offer til Bibelmisjonen Dåp. Morgan Fjelde. Offer til kyrkja Storsamling. Dåp. 4-års bok. Enhetshelg. Arnt Askildsen. Offer til menigheten Konfirmasjonsgudstjeneste. Arnt Askildsen. Offer til kyrkja Hva er kristendommens kjerne? predikant Per Larsen. Dåp. Offer til misjonsprosjekt Kl Påskemåltid. Nattverd. Arnt Askildsen. KLEPP STASJON (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Gudsteneste. Der det nye livet lever! Nattverd og dåp. Sølve Salte. Offer Gudsteneste. Temaserie: Fadervår og fastetid. Frode Helvig. Offer Gudsteneste. Temaserie: Fadervår og fastetid. Frode Helvig. Offer. Årsmøte etter gudstjenesten! Gudsteneste. Temaserie: Sendebrevene i Åpenbaringen. Bibel til 4-åringer. Sølve Salte. Offer Gudsteneste. Temaserie: Sendebrevene i Åpenbaringen. Nattverd. Sølve Salte. Offer. Klepp kyrkje Frøyland og Orstad kyrkje Orre gamle kyrkje Klepp stasjon kyrkjelyd

14 GJEVARTENESTEN Gjevartenesten i dei ulike sokna har fylgjande kontonummer (kyrkjelydsarbeid): Bore: Orre Klepp: Frøyland/Orstad: Klepp St INSPIRASJONSSAMLING FOR NMS JULEMESSE Velkommen til inspirasjonssamling i Bore kyrkjestove tirsdag den 10. mars kl Andakt ved Andreas Haarr. Sang og musikk. Vi evaluerer julemessa i 2008 og tenker litt framover. Menyen er lapskaus og is. Vi takker for flott innsats i året som gikk. Kr ,- ble sendt til NMS etter julemessa i Tusen takk til alle som har bidratt til det. Hilsen Julemessekomiteen. Ny Klepp kyrkje: Frøyland og Orstad nye kyrkje: ÅRSFESTEN 2009 Merk givertjeneste ÅRSFESTEN 2009 for Klepp menighet blir sundag den 8. mars kl på Kleppe Bedehus. Odd Hanssen Matre taler. Matre har vore i Mali som misjonær for NMS i fleire år og har og vore vikarprest. Han arbeidar for tida i barnevernet i Stavanger, og har arbeid mot heimane og familiane til dei borna som barnevernet kjem i kontakt med. Matre startar dessutan som menighetsprest på Austrått, i Sandnes, nå i februar. På årsfesten ska det veljast styre for stiftinga Klepp nye kyrkje, samt at ein ynskjer å samtala om menighetsarbeidet og strategien vidare framover. Vi håper at riktig mange setter av kvelden og blir med! 14 MenighetsbladeT

15 Møte Bore bedehus Møteuke NLM kl Årsmøtet for Bedehuset kl 19: Møte for Israelsmisjonen kl Bønne- og Vitnemøte kl Barneutlodning kl Kor-Ide kveld kl Møte Kristen Muslimmisjon kl Møre NMS kl (For mer info: Torsdagsskulen (kl. 19:30) Per Tjøstheim: Det eine nødvendige - Bore Stein Sandvik: Den audmjuke gjev han nåde Voll Åsmund Steinnes: Ta vare på hjarta ditt (Ordt. 4,23) Sele Odd Dubland: Forsoningstenesta (2. Kor. 5) Bore Einar Tjørn: Gjev mot til forsaking Sele Knut Inge Buljo: Eit samfunn av dei heilage Voll Kjetil Vada: Gå inn gjennom den trange port Sele Jarle Stormark: Sjå kongen din kjem til deg, rettferdig er Han - Bore Kleppe bedehus GpB kl Fokus kl Møte i NMS kl Tale ved Sigmund Edland UF kl Storsamling kl Fokus kl IMF kl UF kl GpB kl Fokus kl Årsfest Soknerådet kl Årsfest Klepp menighet kl UF kl Storsamling kl Vårbasar kl Fokus kl NML kl UF kl Normisjon kl (For andre aktiviteter se bedehusfolderen eller kontakt Trygve Salte, tlf ) Kleppe Bedehus Vårbasar Fredag 30. mars. kl Andakt: Kjersti O. Salte Sang: Kleppe barnesang * åresal * Sal av kaffi og mykje god mat Gevinstar mottas med takk! HJARTELEG VELKOMNE!! Basarkomiteen Bore Bedehus Israelskveld søndag den 15. februar kl Tale ved Per Larsen. Tema: Israel, Guds endetidsklokke. Madlamark kirkes mannskor. Harpeleik ved Jostein Byrkjedal. Kollekt. Alle er velkomne. Arr.: Den Norske Israelsmisjon. Storsamling på Kleppe bedehus søndag 18. januar kl Tale ved Bjørg Hetlelid. Sang av Fiskarane. Barnesamling. Meny: Gjærbakst. søndag 15. februar kl Tale ved Tore Askildsen. Sang av Hananja. Barnesamling. Meny: Frokostbrød. søndag 15. mars kl Tale ved Jan Ove Selstø. Sang av UF-band. Barnesamling. Meny: Gjærbakst. Storsamling er ei samling på tvers av organisasjoner og generasjoner! Velkommen til alle! Tema for våren er: Gud er med oss Arr: Normisjon, NLM og IMF Menighetsbladet 15

16 KVALITET OG KUNNSKAP Kleppe - Tlf: Salg av ved! 60 liter-sekk og pall. Levering kan ordnes. Leif Harbo Maskinstasjon Fjogstadv. 105, 4352 Kleppe, Hodne Gartneri as Lars Tjøttasvei BRYNE NORWAY Tel: Mob: Fax: e-post: (-47-) (-47-) (-47-) Tlf.: Vi ønsker å bidra Døgnvakt: 51 77gravferd til en verdig Reeveien 34, 4340 Bryne Døgnvakt Motehuset Bryne Torg - Storgata Bryne - Tlf: LF 3ELEV 6OLL 16 MenighetsbladeT

17 F a g m ø b l efagmøbler r - e Jæren t godt Møbelbutikken på Kleppe Tlf Åpningstider: og valg! Tlf Kyrkjebakken 2, Kleppe Tlf tlf Salte as Tråd og senkeroderingssenter Lalandsveien 227,Klepp 4353st.Klepp Lalandsvn. 227, 4353 st. Aase Gartneri AS Nybygg og rehabilitering mob Sele Gjødseltransport AS Rindavn Voll Mob tlf Tlf FAGBUTIKKEN MED SERVICE TEPPER TAPETER BELEGG MALING EPPER GRUPPET LØPERE Åpent: MING SOLSKJER 9-18 (14) ROSLAND - ÊUÊ,9 ÊUÊ/ Êx Ê{ÓÊÈäÊ x -lys for dine sanser Idrettsv Kleppe tlf Gavekort ryggmassasje hull i ørene D-tox fotbad - hårfjerning A n n o n s e r e i M e nigh e t sbla d e t? Fra kr ,- pr. år (6 annonser årlig) Be om ytterligere informasjon/pris. Kontakt Anne Marie R. Østevik på: - e-post adresse: - eller på tlf /- mob Menighetsbladet 17

18 Innrykk: Media: Temakveld om sorg og sorggrupper BOLIGER FOR SALG: Bryne, Eivindsholen Torsdag 19. februar kl Høyland menighetshus, Sandnes. Sjukehusprest Johannes Høyvik. Klepp st., Kvednadalen Å leve med sorg Det blir informasjon om sorggrupper, og mulighet for påmelding til slike grupper. Alle er velkomen. Arr. Diakoniutvalet i kyrkjelydane i Den norske kyrkje, i Hå, Time, Klepp, Sandnes og Sola Bryne, Heimdal: Bryne, Sandtjønnbakken: visning Klepp st., Kvednadalen: visning Kleppe, Kleppestemmen: visning Husk! Langåpent hver tirsdag/torsdag til kl MenighetsbladeT Block Watne AS Telefon

19 døypte KLEPP Tuva Folkvord Håland Kristian Nybråten Birk Bratland Paulsen Olav Roth Sebastian Friestad Stokka Malin Utne Heidi Steinnes Aalberg Ella Grude-Grødem Eline Sofie Fuglestad Tora Helene Gravdal Thilde Gjestemoen Markus Hove Olaf Søyland Angelica Dahl-Pedersen Sara Lea Helland Malin Horpestad Felix De Los Santos Høyland Johannes Langenes Hugo Hosseyni Pedersen Malin Rosland ORRE Oliver Aase Rosland BORE Mina Bore Nicholai Selland Grytås Magnus Brekke Hodne Marius Hodne Mathilde Nese-Damsgård Thea Årsland Åshild Marie Eikrem-Sele Mari Skrettingland Roba Frida Hagalid Vigesdal Christian Nessa Di Lorenzo Torben Gimre vigde Klepp Frøyland og Orstad Anita Nordmark og Frode Sirevåg Kristine Goa og Njål Arild Vølstad Eva Htland og Gunnar Fykse Klepp gravlagde Agnar Hatteland Arne M. Anda Kari Furenes Øyvind Sandøy Tora Kuven Magne Peder Olseth Tønnes Rosland Johannes Øvrebø Lars Edvard Øksnevad Karin Skolem Edvin Lode Andreas Joakimsen Magne Hviding Tordis Skretting Bore Inga Marie Tjelta Astrid S. Bore Kristina Bore Sven Skadsem Menighetsbladet 19

20 Kulturkveld for Jæren prosti Torsdag 19. februar vert det kulturkveld i Bryne kyrkje kl Tema er Pilegrimsveien til Santiago de Compostela. Vi får besøk av Nina Irslinger organist i Evje og Hornnes som 2 gonger har sykla caminoen over 100 mil. Ho har bildeforedrag og spelar spansk musikk på piano. Jær Klang deltek. Arr.: Prosten i Jæren Kultur og kvelds i Bore kyrkje og kykjestove kl mars: Hilde Svela Mange selvskrevne melodier med ønske om å formidle livsnære og trossterke tekster. Noen med keltisk preg. 22. februar: Sven Inge Aarestad Humor det er alvorlig det 20 MenighetsbladeT

21 Klepp Frivilligsentral Kontoret finn du i midtfløyen på Fredheim, i 1 etasje. Opningstida er frå kl 9 til 14 måndag til fredag. Har du tid, interesser og evner som du har lyst til å dela med andre menneske? Klepp Frivilligsentral tilbyr deg varierte utfordringar. Du avgjer sjølv kor mykje tid du har, og kva som passar for deg. Du veit best sjølv kva du vil delta på. Me kan seie noko om kor innsatsen trengst, og inviterer deg til ein samtale om dette. Ta kontakt med Klepp frivilligsentral på tlf Bli leseombud Alle kan vere leseombud, du også. Lesing aukar livskvaliteten og gir betre helse. Folk les for å bli inspirert, for å skaffe seg innsikt og for å få kunnskap. Nokon greier ikkje å lese sjølv, men likar godt å bli lest for. Bli leseombud er eit nytt samarbeidsprosjekt med Klepp bibliotek. På biblioteket får du hjelp til å finne tilrettelagt litteratur. Du kan lese for ei lita gruppe, eller for ein person. På sjukeheim, aldersheim, i bustader for funksjonshemma eller i psykiatrien, der er du som leseombud ein kjærkomen gjest. Det er opp til deg kor ofte du vil lese, og du får tilbud om opplæring. Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Leseombud. Besøksvenn/turvenn Me treng fleire frivillige som ønskjer å vere besøkseller turvenn. Besøksvennene er til hjelp og støtte for eldre og unge einslege som opplever isolasjon. Det er mange som ønskjer nokon å dela gleder og sorger med. Me blir ofte kontakta av folk som ønskjer støtte og oppmuntring i kvardagen. Som besøksvenn får du kontakt med menneske som av ulike grunnar ønskjer nokon å snakke med. Du går på besøk, drøser om laust og fast, går på tur eller anna som begge set pris på. Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Besøksvenn. Treng du eller ein av dine næraste ein besøksvenn? Besøksvennen kjem heim til deg og tek ein prat. Det spelar inga rolle om du er ung eller gammal, om du bur heime eller på institusjon. Ta kontakt med Frivilligsentralen. Har du lyst til å lære noko nytt bli flyktningkontakt Er du interessert i andre kulturar og likar å bli kjent med nye menneske? Kan du tenkje deg å bruke litt av tida di for å gje flyktningar/fleirkulturelle som har kome til Klepp ein god start i kommunen? Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Flyktningkontakt. Frukosthjelp på Kleppheimen To gonger i veka, frå kl , hjelper frivillige frå Klepp til med å lage frukost på Kleppheimen. Vi treng flere frivillige til dette arbeidet. Du et frukost saman med bebuarane og gir dei ein god start på dagen. Vil du vere frukosthjelp, ta kontakt med Frivilligsentralen. Høyr Her tenesta På Frivilligsentralen. Høyr-Her treffa er siste onsdag i månaden; 25.februar, 31. mars, 28. april og 26. mai. Tidspunkt: kl 1230 ca. 1 time. På Kleppetunet (kafeteriaen i samband med Syng med oss ) Høyr her treff vert 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai og 4. juni kl Dette er ein grei måte å få råd og praktisk hjelp i forhold til bruk av høyreapparat. Sal av batteri. Frivilligsentralen låner ut: Babystolar for bruk i bil (opp til 1 år) og nett for bag. Mobil teleslynge Gratis langrennsski Utstyret leigast på Frivilligsentralen i tlf Ordninga er eit samarbeid mellom Klepp Sparebank og Frivilligsentralen Form og fargegruppe for heimeverande kvinner Me har ei lita gruppe kvinner som møtest kvar onsdag frå kl Me lagar forskjellige ting. Jobber med fargar, stoff, garn og papir, og prøver ut nye teknikker. Me likar også ein god drøs, og å ta ein kaffepause. Me har fri på føremiddagen, og liker å treffe andre som er heime på dagtid. Alder frå 25 til 50 og litt meir Me har plass til fleire i gruppa. Har du lyst til å vere med, ta kontakt med Frivilligsentralen, tlf for meir informasjon. Lørdagslaget på Klepp stasjon Laurdagstreffa er første laurdag i månaden. Dei neste treffa vert 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai og 6. juni kl Du er velkommen. Kontaktperson: Kristoffer Jaarvik i tlf Bore samfunnshus eldremiddag Bore samfunnshus arrangerer middagskafé siste måndag i månaden. Dei neste middagskafeane vert 23. februar, 30. mars, 27. april, 25. mai, 30. juni og 27. juli kl Påmelding Else Sveinsvoll tlf eller til Torny Horpestad Alle er hjerteleg velkomne. Orre samfunnshus eldremiddag Me møtes første torsdagen i månaden. Dei neste treffa vert 5. februar, 5. mars og 2. april I mai reiser me på tur. Påmelding i god tid til kontaktperson: Oddny Horpestad tlf Alle er hjarteleg velkomne. Tirsdagsklubben Orstad Me møtes første tysdagen i månaden. Dei neste treffa vert 3. mars, 31. mars, 5. mai og 2. juni. Treffa er frå kl Alle er velkomne. Kontaktperson: Tordis Byberg tlf Fredheim Me minner om middagsservering kvar onsdag kl Menyen vekslar mellom komle, fisk og kjøt. Alle pensjonistar er velkomne. Dei som ønskjer litt trim, kan stille opp kl 1030 så ruslar me ein tur før middagen. Påmelding/info til Liv Stangeland tlf eller til Frivilligsentralen i tlf /41. Tysdagstreff I samarbeid med andre lag og organisasjonar inviterer me til sosialt samvær på Stova/Loftet kvar tysdag kl Det er forskjellig underhaldning med bl.a. song og musikk, lysbilete, konkurransar og bingo. Etter ei god kaffistund er det trim på Loftet og i Stova. Alle er velkomne. Laurdagsgrøt Me serverer risgrøt annakvar laurdag på Loftet kl Datoane er 7. febr, 21. febr og 7. mars. Kl 1230 er det sang og musikk, lysbilete el, kaffi, kaker og åresal. Alle er velkomne. Internasjonal kvinnegruppe Eit internasjonalt treffpunkt for alle kvinner i Klepp. Vi møtes på Kleppe skule ein måndag i månaden frå kl og lagar mat saman. Møtedatoar: 16. februar, 16. mars, 20. april, 18. mai og 15. juni. For meir informasjon ta kontakt med Klepp frivilligsentral, eller til Thorbjørg Kristjansdottir, Fritid, Klepp kommune, tlf / Karar med klype Denne hausten startar me ei mannfolkgruppe som skal halde nærmiljøet reinare. Vi møtes ein torsdag i månaden, og går ut i grupper på to og to. Etter ryddesjauen samlast me til vafler, kaffi og drøs. Ta kontakt med Frivilligsentralen for meir informasjon. Leksehjelp Me treng leksehjelparar ved Bore skule måndagar og ved Kleppe skule tysdagar. Mangfaldig mor/barn gruppe Mangfaldig mor/barn gruppe skal vere ein møtested for småbarnsmødre og barn frå mange land. Vi møtes for å snakke, lære, leike, spise og bli kjent med kvarandre. Vi møtes i frivilligsentralen sine lokale på Fredheim andre torsdagen i månaden frå kl Seniornett kafé Klepp Lurer du på korleis ein datamaskin verker? Eller kva som finst av informasjon på nettet? Vil du lære å betale rekningar på nett? Sende mail til barnebarn? Eller rett å slett treffe nye spanande menneske som ønskjer å lære meir om data? Då er kanskje seniornett noko for deg? Klepp frivilligsentral startar seniornettkafé. Målet til ein nettkafé er å få dei over 55 til å kunne bruke pc, og surfe på nettet i tillegg til å skape ein hyggeleg møteplass i nærmiljøet. Ønskjer du å bli med anten som frivillig hjelper eller som kursdeltakar, ta kontakt med oss i Frivilligsentralen. Møtedatoar: 5. februar, 19. februar, 5. mars, 19. mars. Marit s hårfrisør på Fredheim Aktivitetssenter i 2. etasje har open salong kvar onsdag føremiddag. Timebestilling tlf Kleppetunet Syng med oss torsdag og og kl Bingo tysdag 17.02, og Fotterapeut Bjørg Reidun R. Tjessem har open klinikk på Kleppetunet kvar torsdag frå kl Timebestilling tlf Andre aktivitetar Fullmånekonsert Friluftshuset på Orre Måndag 9. februar John Renbourn legendarisk gitarist frå England Onsdag 11. mars Orstad storband spiller Zappa Skjærtorsdag 9. april Dave Pegg & PJ Wright humørfylt duo SMÅJOBBSENTRALEN Trenger du litt hjelp? Nå nærmer våren seg, og i SMÅJOBBSENTRALEN er det flinke, positive ungdommer som ønsker å hjelpe deg etter skoletid. Vi vasker vinduer, vasker gulv, støvsuger, tørker støv og rydder, og ellers tar vi annet enkelt forefallende arbeid. Flere ungdommer ønsker også utearbeid som bilvask, hagearbeid, opprydding eller annet forefallende arbeid du måtte trenge hjelp til. Ungdommene vil ved behov også ha med seg en voksen person ved alle nye oppdrag, og sammen vil vi gjøre vårt beste for at du skal få den hjelpen du ønsker. Pris pr. time kroner 70,. BARNEPASS Skulle du ha behov for barnepass, ta kontakt for nærmere info. Flinke ungdommer ønsker nye oppdrag. Pris pr. time kroner 50,- uansett antall barn. Ta kontakt på tlf: Mai Ragnhild Svendsen Fredheimsbygget, Klepp kommune Menighetsbladet 21

22 Velkomen til KULTURKVELD i Klepp kyrkje sundag 29. mars 2009 kl Tema: Henrik Wergeland. Inge Særheim presenterer forfattaraen, og Hein Steinskog kåsererer Wergeland - kven var han?, Den prektigkledde sommerfugl og fleire av Wergeland sine songtekstar som allsong, samt musikk for orgel, piano og el-gitar. Kaffipause med enkel servering. Bokpresentasjon. Inngangspengar kr. 50,- Hjarteleg velkomen! MANNFOLKTREFF Det blir mannfolktreff i Menighetssalen i Klepp kyrkje desse torsdagskveldane: 29/1 Astrid Nåvik Braut Kristne i Palestina 26/2 Geir Myklebust 26/3 Øyvind Tjelle Visesang og Japan Vi starter kl og avslutter kl Program er: Foredrag, reiseskildring el. lignende. Deilig mat og god drøs før vi avslutter med en andakt. Alle mannfolk er hjertelig velkomne til en avslappende og rolig kveld i kyrkja. 22 MenighetsbladeT

23 F o r e n i n g e r og Lag AMIGOS Torsdager kl den 12/2, 5/3, 19/3 og 2/4 i Klepp kyrkje, menighetssalen. Fest for Vi over 60 på Orre bedehus onsdag 11. mars kl Andakt ved Åsmund Steinnes. Hein Steinskog kåserer over Den gode replikk. Det blir song av Bore musikklag. God servering og tid til drøs. Kollekt. Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du treng skyss på tlf Velkommen frå Bore, Frøyland og Orstad, Klepp og Orre. Arr: Diakoniutvala i Klepp. KLEPP PENSJONISTLAG Klepp Pensjonistlag har Årsmøte på Rådhuset den19. februar 2009 kl Ord for dagen. Kåseri av Egil Johan Ree. Vanlige årsmøtesaker. Val. Mat og kaffe. Alle hjarteleg velkomne! Klepp Pensjonistlag har også møte på Rådhuset den 19. mars kl Program kjem seinere. Sjå lokale oppslag. BINGO PÅ KLEPPETUNET I kafeterian på Kleppetunet vert det bingo kl den 17/2 og 17/3. Både heimebuande og dei som bur i omsorgsbustader på Kleppetunet er hjarteleg velkomne! Internasjonal bønedag for kvinner. Det blir møte i menighetssalen i Klepp kyrkje fredag den 6. mars kl Temaet for dette året er; I Kristus er det mange lemmar, men berre ein lekam. Kvinner frå Papua Ny-Guinea har gjeve oss dagens bibeltekstar og bøner. Kollekt til Bibelselskapet sitt bibelmisjonsarbeid. Ettermiddagstreff på Kleppetunet Onsdag 18. februar Onsdag 18. mars Onsdag 22. april Frå kl til ca Det blir andakt, song og musikk og anna program. Kaffi og litt å bita i og god tid til godt drøs. Alle er velkomne! Arr: Diakoniutvalet Utlodning Klepp St. Bedehus Klepp St. Kvinneforening for NMS har utlodning på bedehuset torsdag den 5. mars kl Andakt av Åsmund Steinnes. Mat, kaffe og åresalg. Alle velkomne. Verdalen Normisjonsforening Verdalen Normisjonsforening har møte hos Agnes Frøvik mandag 16. februar kl og hos Borghild Dovland mandag 16. mars kl Klepp eldre kvinneforening for Det Norske Misjonsselskap har møte i menighetssalen i Klepp kyrkje den 9/2 kl Neste møte 9/3-09 kl Menighetsbladet 23

24 FULL DISTRIBUSJON Mennesket søker Gud! Mennesker søker noe utenfor seg selv, det ser vi på alle mennesker som kommer til kirken i julen. Jeg tenker at denne oppslutningen er en søken etter Gud. Jeg opplever at mennesker søker Gud på to ulike måter. Mange mennesker søker etter erfaringer med Gud, og noen søker etter en nådig Gud. Denne søken er ulik fra yngre til eldre, men også hvilken sammenheng man har vokst opp i. I Salme 67,2 står det slik: Gud, vær oss nådig og velsign oss! La ditt ansikt lyse hos oss. Vi merker at salmisten roper etter en nådig Gud som kan velsigne og være nær, som et barn som søker en god far. Jeg tror salmisten utrykker noe mange søker, en nådig Gud som vi kan oppleve. En som kan se oss som sine kjære barn, selv om vi finner på mye rart. En som kan se forbi alle våre feiltrinn. I løpet av de senere år har jeg snakket med mennesker som søker etter en nådig Gud. Jeg har i møte med yngre mennesker merket meg en endring av denne søken. I store og generelle trekk opplever jeg at voksne og den eldre generasjonen i Norge søker en nådig Gud, mens den yngre generasjonen søker erfaringer med Gud, de er mer opptatt av en Gud som viser seg, de ønsker bevis for at Gud finnes, en Gud som er virkelig, som de kan oppleve. Bibelen forkynner en Gud som både er nær og nådig. Det sentrale og grunnleggende for den kristne tro er at Gud sendte Jesus til jorda, der han led, han ofret seg for oss og til slutt døde for oss. Det er i dette viktige bibelske budskapet vi finner svaret på vår søken etter en nådig og nærværende Gud. Ved at Jesus døde, fikk vi en nådig Gud. En som ikke vil hevne, men vise nåde. En nærværende Gud fikk vi ved at Gud viste seg gjennom Jesus Kristus, slik vi får det fortalt igjennom Bibelen. Igjennom den kom han oss nær. Helt nær. Vi ber med Salmisten i Salme 67,2 Gud, være oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss. Nåde og fred. Stoffrist: / E-post: Telefon: Bankgiro:

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 23. sept. 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 23. sept. 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 23. sept. 2015 Frå saksnummer: 54/15 Møtestad: Kyrkjekontoret på Bore Til saksnummer: 63/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

10. soknerådsmøte 2014, 21. oktober - Referat

10. soknerådsmøte 2014, 21. oktober - Referat 10. soknerådsmøte 2014, 21. oktober - Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 26.11.14 Frå saksnummer: 77/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 86/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 10.06.15. Frå saksnummer: 39/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 45/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 20. mai 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 20. mai 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 20. mai 2015 Frå saksnummer: 31/15 Møtestad: Bore kyrkjekontor Til saksnummer: 38/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Rekneskap: Var fram til 01.09.08 ført av Jølster Kommunekasse, deretter overtok Jølster Rekneskapslag.

Rekneskap: Var fram til 01.09.08 ført av Jølster Kommunekasse, deretter overtok Jølster Rekneskapslag. ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008, fyrste driftsår: Jølster kommune er eigar av Jølster frivilligsentral. Jølster frivilligsentral hadde konstituerande styremøte 4..2007. Her vart vedtekter for frivilligsentralen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat

3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat 3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

10. Soknerådsmøte november Referat

10. Soknerådsmøte november Referat 10. Soknerådsmøte 2016 15. november Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016 Side 1 av 5 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 08/16 Til saksnummer: 17/16 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai Homme

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat 6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat Mat: Ragnhild Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer