Kurskatalog Brann- og redningstjenesten i Rana

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2013. Brann- og redningstjenesten i Rana"

Transkript

1 Brann- og redningstjenesten i Rana Kurskatalog 2013

2 Brann-og redningstjenesten i Rana Besøksadresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana Telefon: Brann-og redningstjenestens kurs og service avdeling arrangerer en rekke brann-og redningsrelaterte kurs samt øvelser for private og offentlige bedrifter. Leder for avdelingen Cato Johannessen er tidligere utdannet sykepleier og instruktør, har erfaring fra Nødalarmeringssentralen 110 Helgeland samt Ambulansetjenesten. Han har det daglige ansvaret for kurs-og service og tar imot dine henvendelser med et smil. Brann- og Redningstjenesten i Rana tilbyr følgende kurs: - Brannvernkurs på flere språk. - Brannvernkurs med slukkeøvelse 3 timer inkl. praktisk øvelse. - Brannvernlederkurs 1 dag. - Grunnkurs i førstehjelp 5 timer. - Repetisjonskurs livreddende førstehjelp 2 timer. -Førstehjelpskurs for deg som har ansvar for barn 4 timer. - Førstehjelpskurs for Elektro bransjen 4 timer. - Repetisjonskurs for Elektro bransjen 2 timer. - Førstehjelp trafikalt grunnkurs 5 timer. - Hjertestarterkurs 4 timer. - Repetisjonskurs hjertestarter 2 timer. - Videregående kurs førstehjelp 12 timer. - Grunnleggende kurs innenfor Helse Miljø og Sikkerhet. - Elveredning, overflateredning, is sikkerhet. 5-8 timer. -Kursene bygges opp etter kundens ønske, slik at en spisser det akkurat mot din bedrift. Vi kan ordne med lunch for deltagere under våre kurs og øvelser, ta kontakt for mer informasjon og priser.

3 Brannvernkurs: Varighet: 3 timer Maks antall deltakere: 20 Formål Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring som står i forhold til risiko. Vi tilbyr grunnlegende brannvernkurs for alle virksomheter som er pålagt å avholde brannvernopplæring. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesenter og leilighetskomplekser. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta. Innhold Kurset gjennomføres på brannstasjonen eller hos din bedrift, og inneholder en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen blir følgende temaer blir vektlagt: Holdninger og motivasjon. Forebyggende brannvern. Brannteori. De mest vanlige slukkemidlene. Bruk og begrensninger. Vanlige brannårsaker. I den praktiske delen får kursdeltagerne diverse demonstrasjoner, i tillegg til at de selv får trene på å slukke brann med håndslukkere. Kurset gjennomføres av dyktige instruktører fra brann-og redningstjenesten. Vi skreddersyr gjerne kursinnholdet etter den enkelte kundes ønsker og behov basert på de ansattes kunnskapsnivå og tilgjengelige slukkemidler.

4 BRANNVERNLEDERKURS: Varighet: 8 timer Maks antall deltakere:20 Målgruppe:Eier/bruker av bygg som faller inn under brann og eksplosjonsvernlovens 13 som særskilt brannobjekt, og dermed plikter til å ha en brannvernleder jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 3-2 Brann-vernleder. Dette er enten eier av objekt / virksomhet eller en representant for eier. Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om både det tekniske-og det organisatoriske brannvernarbeidet til å kunne utføre dette arbeidet på en god, fornuftig og effektiv måte i objektet. Kursetinneholder emner og temaer som i hovedsak vil fokusere på brannvernleders ansvar og oppgaver, slik at brannvernlederen står bedre rustet til å utføre det daglige brannvernarbeidet. Lovverket setter en rekke krav til brannvernlederen og dennes gjøremål. Dette vil bli omhandlet grundig i kurset. Kurset vil også fokusere på øvelsesplanlegging og kontrollrutiner/planer for brannvernarbeidet. Brannteknisk dokumentasjon vil vektlegges, slik at dette arbeidsverktøyet kan benyttes i det daglige brannvernarbeidet for å føre løpende kontroll med den tekniske-og den organisatoriske brannsikkerheten.

5 Norsk grunnkurs i førstehjelp Varighet: 5 timer Maks antall deltakere: 15 Dette kurset er det mest vanlige kurset innenfor førstehjelp i Norge. Etter endt kurs vil deltagerne mestre å kunne gi livreddende førstehjelp som kan oppstå i dagliglivet. Kursinnhold: Varsling nødnummer 113 Undersøkelse av syk/skadet person Bevisstløshet -årsaker og tiltak Livløshet -årsaker og tiltak HLR -hjerte og lungeredning -praktisk trening på dukker Fremmedlegeme i halsen Akutt hjertesykdom Kramper Blødninger Brannskader Opptreden ved skade og ulykke Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

6 Repetisjonskurs livreddende førstehjelp Varighet: 2 timer Maks antall deltakere: 15 Repetisjonskurs i livreddende førstehjelp for å mestre situasjoner som kan oppstå i dagliglivet. Kursinnhold: Varsling nødnummer 113 Undersøkelse av syk/skadet person Bevisstløshet -årsaker og tiltak Livløshet -årsaker og tiltak HLR -hjerte og lungeredning -praktisk trening på dukker Fremmedlegeme i halsen Akutt hjertesykdom Kramper Blødninger Brannskader Opptreden ved skade og ulykke Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

7 Førstehjelp for deg som har omsorg for barn. Varighet: ca. 4 timer Maks antall deltakere: 15 Kurset er rettet mot personer som har kontakt med eller jobber med barn og Ønsker å lære hva man gjør hvis noe skjer med barn fra 0-8 år. Praktisk trening på baby og barnedukker. Kursinnhold: - Varsling nødnummer 113 -Kjeden som redder barn - Undersøkelse syk skadet barn - Bevisstløshet og sideleie -Livløshet og HLR - Fremmedlegeme i halsen -Akutt sykdom og skade barn - Brannskader - Forgiftninger -Brudd - Blødninger - Småskader barn. - Forbygge skader og uhell Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

8 Førstehjelpskurs for Elektro bransjen Varighet: ca. 4 timer Maks antall deltakere: 15 Målgruppe: -Alle som jobber med strøm -Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap for elektropersonell Tema på kurset: - Helsepersonell / studenter - Hva er livreddende førstehjelp? - Frie luftveier - Pasientundersøkelse - Varsling - Hjerte- lungeredning - Fremmedlegeme i luftveiene - Hjertesykdommer - Elektriske skader - Brannskader - Kramper - Hjerneslag - Blødninger - Trafikkulykker - Forgiftning - Kroppens reaksjoner - Lavspent / høyspent ulykker - Fallskader - Brannskader - Rapportering av ulykker Elektrokursene som vi avholder er gjennomlest av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og er i henhold til paragraf 7, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE 2006). Om ønskelig kan kurset utvides med tilleggstemaer. Kurset kan også gjennomføres på engelsk med engelsk kursmateriell. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

9 Tema på kurset: -Hva er livreddende førstehjelp? -Frie luftveier -Pasientundersøkelse -Varsling -Hjerte- lungeredning -Fremmedlegeme i luftveiene -Elektriske skader, herunder; -Kroppens reaksjoner -Fallskader -Brannskader -Blødninger -Bruddskader -Lavspent / høyspent ulykker Repetisjonskurs for Elektro bransjen Varighet: ca. 2 timer Maks antall deltakere: 15 Målgruppe: -Alle som jobber med strøm -Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap for elektropersonell - Helsepersonell / studenter Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Alle kursdeltakere vil motta et førstehjelpshefte som er inkludert i prisen. Elektrokursene som vi avholder er gjennomlest av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og er i henhold til paragraf 7, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE 2006). Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

10 Hjertestarterkurs Varighet: ca. 4 timer Maks antall deltakere: 15 På dette kurset får du lære å bruke en halvautomatisk hjertestarter på en effektiv og trygg måte. Plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus rammer mellom personer i Norge årlig. Sjansen for å overleve uten hjertestarter er dårlig. Hjernen dør etter ca 4 minutter uten tilførsel av oksygen. Det samme skjer med cellene i hjertet. Vi vet at hvis en person faller om og det startes hjertelungeredning raskt, har man ca 40 % sjanse til å overleve hvis en hjertestarter kommer til innen 4 5 minutter. For hvert minutt som går reduseres sjansen til å overleve med ca 10 % per minutt. Dessverre er det nok slik at det er ikke alle steder i landet hvor lege / ambulanse vil ha sjanse til å komme frem innen 5 minutter. Derfor er kunnskap om livreddende førstehjelp viktig. Men tilgang på hjertestarter kan på enkelte steder være avgjørende. Avdelingen har oppdatert utstyr med øvingsstarter og annet utstyr for dette kurset. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

11 Repetisjonskurs hjertestarter Varighet: ca. 2 timer Maks antall deltakere: 10 I Helse og Sosialdirektoratets rundskriv 15/ krav til bruk av defibrilator står det: Det er anbefalt at defibrillatorer tas i bruk av legfolk med adekvat opplæring. Konkret innebærer dette at defibrillatorer bør brukes av personell som har kunnskaper i grunnleggende livreddende tiltak (frie luftveier, munn-til-munn metoden og brystkompresjon ved manglende tegn til liv). Dette må alltid utføres i tillegg til bruk av defibrillator. Nødvendig opplæring må gis, helst årlig og praktiske øvelser bør inngå i opplæringen. Dette kurset ivaretar Helse og Sosialdirektoratets anbefalinger Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

12 Førstehjelp trafikalt grunnkurs Varighet: ca. 4 timer Maks antall deltakere: 15 Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell, kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested og kunne vurdere skadeomfang og øve på praktiske førstehjelp. -Opptreden på skadestedet -Frie luftveier -Førstehjelp ved bevisstløse pasienter - Blødninger, hjelmavtrekk og praktisk øvelse -Grunnleggende forståelse av førstehjelp - Risikoforståelse, samspill og sikkert ferdsel i trafikken Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

13 Førstehjelp for industrivern Varighet: ca. 10 timer Maks antall deltakere: 15 Observere, bedømme og beslutte Undersøkelse og vurdering av skadde Prioritering av skadde Varsling av AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 113) Sikring av skadestedet Deler av timen egner seg for gruppearbeid, f. eks. undersøkelse og prioritering Undersøke bevissthet Undersøke om pasienten puster Skaffe frie luftveier Hjerte- og lungeredning Tegn på hodeskader Overvåke endringer i bevissthetstilstanden Faremomenter ved hodeskader Behandling av hodeskader Tegn på nakke-og ryggskader Faremomenter ved nakke- og ryggskader Behandling av nakke-og ryggskader Symptomer ved hjertesykdommer Førstehjelp ved hjertesykdommer Symptomer ved hjerneslag Førstehjelp ved hjerneslag Klassiske tegn på sukkersyke Førstehjelp ved sukkersyke Klassiske tegn på epilepsi Førstehjelp ved epileptiske anfall Valg av transportteknikk ved ulike skader Samarbeid med ambulansetjenesten Bruk av riktig løfteteknikk Bruk av scoop båre Øving på dukke Ytre/indre blødning Direkte fingerpress Heve det blødende sted Bruk av trykkforbinding Forbinding ved avrivninger Amputasjon Årsaker til sirkulasjonssvikt, med særlig vekt på brannskader Tegn på sirkulasjonssvikt Behandling av sirkulasjonssvikt Årsaker til bevisstløshet Vurdering av bevissthetsforstyrrelser og forandringer i pasientens tilstand Faren for kvelning Sideleie Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.

14 Is-sikkerhet Varighet: ca. 5 timer Maks antall deltakere: 10 Kurset er tiltenkt de som ferdes mye på islagt vann, oppsynsmenn, fiskere, e-verks arbeidere m.m. Kurset tar for seg isredning, iskunnskap, isens farer, påkledning, selvberging, kameratberging, sikkerhetsutstyr og førstehjelp ved drukning og ned kjøling. Kurset er på 5 timer, hvor det er 50/50 teori og praksis.

15 Flom- og elvesikkerhet Varighet: ca. 8 timer Maks antall deltakere: 10 Kurset er beregnet for dere som har arbeid langs elvebredden eller ved demninger, samt redningspersonell, oppsynsmenn, fiskere og andre som trenger å lære om elvenes mange farer. Kurset tar for seg; -Hydrologi og faremomenter ved elv/flom. -Sikkerhetsutstyr. -Enkle redningsteknikker fra land. -Selvredning og kammerat redning. Kurset går over 1 dag og er 50/50 teori/praksis.

16 Overflateredning elv/sjø. Varighet: ca. 8 timer Maks antall deltakere: 10 Vi lærer dere sikker redning i vann. Kurset kan spesial tilpasses deres behov, offshore, kyst, innland, elver og flom. Kursene kan ta for seg alt fraredning i åpent vann fra båt, på isen med redningsbåteller i elven. Vi går igjennom farer, påkledning, iskunnskap, prosedyrer,rdc, hansabrett, gummibåt og lignende hjelpemidler. Elvenes farer og enkle redningsteknikker i elv, samt førstehjelp HLR og hypotermi er også temaer.

17 Vi kan levere følgende materiell på bestilling, alle priser inkl. mva. Slukkeskum på boks fra kr 150,- Slokkemidler av forskjellige typer fra kr 450,- Hjertestarter års garanti. Elektrodesett Voksen Brannteppe 248,- Røykvarsler for sammenkobling. Fra 250,- Leie av redningsvester Husk redningsvest når du skal ut i båt. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle ombord i båten ( 5Sjøvettregler). Har du ikke redningsvest, kan du leie en hos brann-og redningstjeneste i Rana. Vi har alle størrelser. Vestene kan leies fra 09:00-19:00 og kan ikke forhåndsbestilles. Redningsvestene skal leveres tilbake personlig.

18 GRATIS SKADEBEGRENSNING FOR ALLE SOM HAR BOLIGEN FORSIKRET! Brannvesenet og forsikringsnæringen samarbeider om å redde mest mulig av verdier ved branner, vannlekkasjer m.m. Spesialutrustede kjøretøy (RVR biler, se bildet) kan raskt komme fram til et ulykkessted. Bilene er utstyrt med pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning m.m. Slik kan verdier for betydelige beløp reddes. Det er forsikringsnæringen som står for finansieringen og driften av RVR-bilene. Siden starten av RVR-tjenesten i 1987 har verdier for millioner kroner blitt reddet. Kostnadene ved RVR-tjenesten har vært på ca. 165 millioner kroner, så RVR lønner seg! RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Tjenesten er gratis for alle som har boligen forsikret.

19 Egne notater:

20

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Barn, vann og sikkerhet

Barn, vann og sikkerhet Barn, vann og sikkerhet Råd og tips om sikkerhet ved vann til ledere og ansatte med ansvar for barn Skrevet av Drukningsforebyggende råd i samarbeid med: Drukningsforebyggende råd/skadeforebyggende forum

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

HÅP ETTER HJERTESTANS PIONERANE FRÅ HATLESTRAND EN STOR AKTØR INNEN TRYGGHET OG HELSE INVESTERER I INNBYGGJARANES TRYGGLEIK - 1 -

HÅP ETTER HJERTESTANS PIONERANE FRÅ HATLESTRAND EN STOR AKTØR INNEN TRYGGHET OG HELSE INVESTERER I INNBYGGJARANES TRYGGLEIK - 1 - HÅP ETTER HJERTESTANS PIONERANE FRÅ HATLESTRAND EN STOR AKTØR INNEN TRYGGHET OG HELSE INVESTERER I INNBYGGJARANES TRYGGLEIK - 1 - magasinet Årgang 11. nr. 3-2011, ISSN: 1502-5454. Opplag: 6 000 eks. Ansvarlig

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

Steen & Strøm-kjøpesentre

Steen & Strøm-kjøpesentre Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap.

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap. Fagblad Sanitet Nr 1-2010 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Tema:Redning i Vinterfjellet Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

Hun fikk en omstart på livet Hjertestarter i svømme og badeanlegg Når skal du hent hjertestarteren Vinterkatalogen

Hun fikk en omstart på livet Hjertestarter i svømme og badeanlegg Når skal du hent hjertestarteren Vinterkatalogen Hun fikk en omstart på livet Hjertestarter i svømme og badeanlegg Når skal du hent hjertestarteren Vinterkatalogen - 1 - Laerdal-Hjertevakten Et historisk samarbeid utvides Laerdal Medical A/S og Hjertevakten

Detaljer

Kurset 127 stykker på Kickoff i Asker Førstehjelpskurs via telefonkonferanse Smarttelefoner og nettbrett i medisin

Kurset 127 stykker på Kickoff i Asker Førstehjelpskurs via telefonkonferanse Smarttelefoner og nettbrett i medisin Kurset 127 stykker på Kickoff i Asker Førstehjelpskurs via telefonkonferanse Smarttelefoner og nettbrett i medisin Brukte av overskot til hjertestartarar - 1 - Innhold magasinet Årgang 11. nr. 3-2011,

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Satser på hjertet Falt om med hjertestans Om lavkarbo og hjerteog karsykdom Når hjertet slutter å slå

Satser på hjertet Falt om med hjertestans Om lavkarbo og hjerteog karsykdom Når hjertet slutter å slå Satser på hjertet Falt om med hjertestans Om lavkarbo og hjerteog karsykdom Når hjertet slutter å slå 1 nr. 3-2013 Årgang 13. ISSN: 1502-5454. Opplag: 12 500 eks. Ansvarlig utgiver: Hjertevakten as, 5474

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer