FRILUFTSUNDERSØKELSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRILUFTSUNDERSØKELSEN"

Transkript

1 2014 FRILUFTSUNDERSØKELSEN

2 Innhold Undersøkelsen Frivillig registrering Bakgrunnsopplysninger Friluftsliv og aktivitet Former for fysisk aktivitet Friluftsliv og bosted Dersom du skal flytte Friluftsliv og frykt Friluftsliv og begrensninger Friluftsliv og opplevelser Friluftsliv og flått Kunnskap om flått Påstander om flåttbitt Sammendag og konklusjon

3 Undersøkelsen Friluftsrådet Sør har gjennom samarbeid med folkehelsenettverket i Arendal kommune utviklet interesse for å få vite mer om hva det betyr for befolkningen i vår region at flått (Ixodes ricinus) har fått et solid fotfeste på Sørlandet. Ikke minst er det grunn til å understreke at flertallet av antall tilfeller som har fått påvist TBE i Norge, kan koples til friluftsaktivitet på Tromøy. Det er også slik at Hove Botne på Tromøy er det mest besøkte friluftsområdet i regionen. I perioden søkte Friluftsrådet Sør om EXTRA midler fra Helse og Rehabilitering, for å kunne utføre en spørreundersøkelse basert på et tilfeldig utvalg av 2000 personer i friluftsrådets medlemskommuner, med mulighet for å utføre en purring og målsetting om å kunne sitte igjen med 1000 svar. Vi hadde i løpet av disse tre årene langt på vei utviklet de spørsmålene vi ønsket oss svar på, blant annet gjennom et samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. For å få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig, trenger friluftsforvaltningen i vår region blant annet svar på: Hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst Hvor ofte og hvor lenge man er i aktivitet Hvilke friluftsområder som brukes mest Hvor bilbasert er dagens friluftsliv Hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted Om flått påvirker vår adferd i naturen Siden midlene uteble valgte vi å gjøre undersøkelsen nettbasert, og legge den ut på vår hjemmeside i perioden mars 2012 til mars For at undersøkelsen skulle kunne la seg besvare i løpet av 10 minutter ble de minst viktige spørsmålene kuttet, slik at totalt antall spørsmål ble redusert fra 140 til 100. Undersøkelsen ble omtalt og annonsert i vår 10års-jubileumsbrosjyre som ble fulldistribuert til alle husstandene i februar, på Sideblikk i Agderposten, på radio P5 og spredt per e-post til alle postmottak i våre medlemskommuner og fylkeskommuner. Det ble registrert 203 svar, 171 av dem var uten tvil seriøse svar, mens 32 ble vurdert som spam og ikke tatt med i rapporten. Det var meningen at denne rapporten skulle vært publisert høsten 2013, men på grunn av redusert bemanning fra 3 til 1, var det ikke annet å gjøre enn å utsette arbeidet med rapporten til våren Arbeidet ble ytterligere en måned forsinket da dataserveren vår kollapset og tok med seg backupserveren natt til 31. mars i år. Men datafilene lot seg heldigvis rekonstruere. 1 Frivillig registrering Undersøkelsen kunne gjennomføres anonymt, men vi lovet alle som la igjen kontaktinformasjon om å bli med på trekning av et weekendopphold for to. Den heldige kan selv velge om weekenden tilbringes på Kragerø Spa hotell, Straand hotell Vrådal, Bokhotellet Lyngørporten eller Strand hotell Fevik. Vi lovet også mulighet for å kunne vinne turkart og turbøker. Premiering vil bli foretatt når rapporten offentliggjøres. 3

4 2 Bakgrunnsopplysninger Vi stilte innledningsvis noen spørsmål som kan være interessante å se i sammenheng med andre spørsmål i besvarelsen. Vi spurte om: Alder, kjønn, bostedskommune, postnummer, utdanningsnivå, husdyrhold og diabetes. Svarene presenteres under, i diagramform. Aldersfordeling Figur 1 viser en tilnærmet normalfordeling på aldrsgrupper sortert etter 10-år, med flest svar for dem som befinner seg i 40-årene. Kjønnsfordeling Figur 2 viser at undersøkelsen har appellert mest til kvinner. 4

5 Kommunetilhørighet og postnummer i Arendal kommune Figur 3 viser bostedskommune for dem som har deltatt i undersøkelsen. Relatert til folketall er det størst oppslutning i Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Blant deltakerne fra andre kommunere er 2 fra Birkenes, 2 fra Lillesand, 2 fra Kristiansand, 1 fra Søgne, 1 fra Larvik og 1 fra Voss. 5

6 Utdanningsnivå Figur 5 viser at Friluftsundersøkelsen i første rekke har appelert til de med høyere utdanning, og representerer ikke gjenomsnittet av befolkningen. Husdyr eller kjæledyr Figur 6 viser at 56 % av de som har deltatt i undersøkelsen enten har hest (1 %), hund (22 %), katt (19 %), hund og katt (10 %), katt og hesthest (1 %) eller alle tre ( 3 %) mens ingen har hund og hest. Diabetes I tillegg spurte vi om deltakerne i undersøkelsen hadde diabetes type 1 eller type 2, men ønsket man ikke å svare så kunne man gå videre til neste del av undersøkelsen. Årsaken til det var at daglig leder (som selv har diabetes type 1) ønsket å teste ut sin hypotese om at diabetikere er mindre utsatt for flått på grunn av søtere blod. Blant de 171 deltakerne er det kun 2 diabetikere (en av hver type). 6

7 3 Friluftsliv og aktivitet Hvor ofte er du ute i naturen? (i sommerhalvåret, april oktober) Hvor ofte er du ute i naturen? (i vinterhalvåret, november mars) Kun 1 av de 171 oppgir å være inaktiv både sommer og vinter. De som er i aktivitet skjeldnere enn hver uke utgjør 15 % av om vinteren, mens andelen synker til 3 % om sommeren. Tilsvarende tall for de som er aktive 1-3 ganger ukentlig er 54 % om vinteren og 40 % om sommeren. Undersøkelsen viser tydelig at folk er med ute i naturen i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. Om vinteren er 31 % aktive 4-7 ganger ukentlig, mens tallet økes til hele 56 % i sommerhalvåret. Det er svært gledelig å registrere en så høy grad av aktivitet blant de som har deltatt i undersøkelsen. 7

8 Hvor lenge er du fysisk aktiv når du er ute i naturen eller trener? Undersøkelsen viser også at når man først er ute i naturen, så oppfyller hele 97 % Helsedirektoratets anbefaling om 30 min. fysisk aktivitet daglig. Hele 88 % opfyller til og med anbefalingen som gjelder barn og unge på minst 1 time fysisk aktivitet daglig. 4 Former for fysisk aktivitet Hvilke former for fysisk aktivitet driver du med, og hvor ofte? GÅ TUR Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SOPP- / BÆRTUR Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) JAKT Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %)

9 FISKE Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) BADE Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SEILE / SURFE Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) RO / PADLE Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) BÅTTUR (motorisert) Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SYKKELTUR Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SKITUR I LYSLØYPE Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SKITUR (OPPKJØRT UTEN LYS) Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %)

10 ALPINT Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SKØYTER Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) RI Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) GOLF Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) TRENINGSSTUDIO Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) SVØMMEHALL Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Når vi rangerer svarene i oversikten nedenfor, må vi ikke glemme at de fleste som har deltatt i undersøkelsen befinner seg i aldersgruppen år. Det stemmer godt med nasjonale undersøkelser at den dominerende formen for fysisk aktivitet er å gå tur. 74 % av kvinnene går tur ofte eller svært ofte. Tilsvarende tall for menn er 64 %. Det er heller ikke overraskende at bading kommer nest øverst på lista, men det er verd å merke seg at kvinner er mer glad i å bade enn menn. 35 % av kvinnene oppgir at de bader ofte eller svært ofte, mens tilsvarende tall for menn er 20 %. Både sykkelturer og båtturer kommer i toppen av lista, og er om lag like populært hos begge kjønn. Fisketurer er derimot langt mer populært blant menn enn kvinner, henholdsvis 25 % av mennene oppgir at de ofte eller svært ofte drar på fisketur, mens kun 7 % av kvinnene svarer det samme. Golf er den aktiviteten som kommer desidert dårligst ut blant begge kjønn. 10

11 Rangering Aktivitet Kjønn Ofte eller svært ofte (svar i %) 1 Gå tur Kvinner 74 2 Gå tur Menn 64 3 Bade Kvinner 35 4 Sykkeltur Kvinner 32 5 Båttur Menn 30 6 Sykkeltur Menn 30 7 Båttur Kvinner 28 8 Fisketur Menn 25 9 Skitur (oppkjørt uten lys) Menn Skitur (oppkjørt uten lys) Kvinner Sopp- og bærtur Kvinner Treningsstudio Kvinner Bade Menn Skitur (i lysløype) Menn Skitur (i lysløype) Kvinner Jakt Menn Treningsstudio Menn Sopp- og bærtur Menn Ro/padle Menn 8 20 Svømmehall Kvinner 8 21 Ro/padle Kvinner 7 22 Fiske Kvinner 7 23 Seile/surfe Menn 7 24 Alpint Kvinner 5 25 Ri Kvinner 5 26 Skøyter Kvinner 4 27 Alpint Menn 3 28 Skøyter Menn 3 29 Svømmehall Menn 3 30 Jakt Kvinner 2 31 Seile/surfe Kvinner 1 32 Golf Menn 0 33 Ri Menn 0 34 Golf Kvinner 0 5. Friluftsliv og bosted Vi har forsøkt å finne ut hvor bilbasert dagens friluftsliv har blitt. Nærhet til friluftsområdene og avstanden til stier og turveier i nærmiljøene vil her være avgjørende faktorer. Kort avstand gir hyppigere bruk, mens mange reiser lenger for å oppsøke andre opplevelsesområder i helgene. I et bærekraftig utviklingsperspektiv er det ønskelig med et friluftsliv som genererer lavest mulig forbruk av fossilt brensel. Vi har rett og slett spurt folk om hvordan de vanligvis kommer seg ut i naturen. 11

12 Svarene viser at kvinner er flinkere til å gå til/fra friluftsområdene de besøker, enn hva tilfellet er for menn. Det er svært tilfredssillende at 72 % av kvinnene oppgir at de tar beina fatt for å komme seg på tur i hverdagen. Vi har også spurt om hvor langt man reiser (en vei) for å komme på tur på hverdager (se figur 11) og i helger (se figur 12). Figur 11 viser at kvinner er flinkere til å benytte seg av turmulighetene i nærmiljøet enn hva menn er. 70 % av kvinnene bruker nærmiljøet til hverdagsturer. Tilsvarende tall for menn er 48 %. Jevnt over reiser menn lenger enn kvinner for å komme på tur på hverdager. Dette forklarer nok noe av årsaken til at menns hverdagsfriluftsliv er mer bilbasert enn kvinners. Den samme tendensen gjelder for hvor langt man reiser (en vei) for å komme på tur i helgene. Figur 12 viser at kvinner er langt flinkere til å benytte seg av turmulighetene i nærmiljøet også i helgene, selv om andelen halveres. Tilsvarende tall for menn faller enda kraftigere - til 18 %. Når det gjelder andelen menn og kvinner som reiser over 10 mil hver vei for å komme på helgetur, er tallene motsatt: 43 % blant menn og 18 % blant kvinner. Det er naturlig å se dette i sammenheng med aktivitetsmønsteret kartlagt i kapittel 4, hvor jakt og fisk er lagt mer utbredt blant menn. 12

13 Skiturer, bærturer samt besøk i større friluftsområder forklarer nok hvorfor man generelt reiser lenger i helgene. 6 Dersom du skal flytte Omtrent hvor mye mer er du villig til å betale for en bolig når du kan: Gå tur på stier i skogen, hjemmefra Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Gå /sykle for å bade i nærområdet Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Lysløype i gangavstand hjemmefra Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Oppkjørte ski løyper i nærområdet Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %)

14 Båtplass i gangavstand hjemmefra Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Gang- og sykkelvei helt til skolen Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Unngå trafikkstøy Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Ettermiddagssol Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Utsikt til sjø eller vann Ingenting Lite Middels Mye Svært mye Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Rangering Betaligsvillighet for Kjønn Mye eller svært mye (svar i %) 1 Ettermiddagssol Kvinner 79 2 Unngå trafikkstøy Kvinner 70 3 Ettermiddagssol Menn 69 4 Unngå trafikkstøy Menn 69 5 Utsikt til sjø eller vann Menn 58 6 Gå tur på stier i skogen, hjemmefra Menn 58 7 Gå tur på stier i skogen, hjemmefra Kvinner 55 8 Utsikt til sjø eller vann Kvinner 52 9 Gang- og sykkelvei helt til skolen Kvinner Gå /sykle for å bade i nærområdet Kvinner Gang- og sykkelvei helt til skolen Menn Gå /sykle for å bade i nærområdet Menn Båtplass i gangavstand hjemmefra Menn Lysløype i gangavstand hjemmefra Menn Båtplass i gangavstand hjemmefra Kvinner Oppkjørte ski løyper i nærområdet Menn Oppkjørte ski løyper i nærområdet Kvinner Lysløype i gangavstand hjemmefra Kvinner 17 14

15 Vi presenterte deltakerne for følgende scenario: Du/familien skal flytte og kan kjøpe samme type hus med forskjellig beliggenhet i samme kommune/by. Hvor mye mer er du villig til å betale for huset med ulik beliggenhet og nærmiljøaktiviteter? Vi hadde tenkt å oppgi betalingsvilligheten i kronebeløpsintervaller, men fant raskt ut at for eksempel kr vil oppleves svært forskjellig avhengig av alder, den enkeltes økonomi og livssituasjon. Vi valgte isteden følgende 5 svaralternativ: Ingenting, lite, middels, mye og svært mye. For å kunne sette svarene i perspektiv har vi også spurt om forhold som eiendomsmeglerne tillegger stor vekt ved verdisetting av eiendommer, som eksempelvis ettermiddagssol og utsikt til sjø eller vann. Betalingsvilligheten er størst for ettermiddagssol, og det er viktigere for kvinner enn menn. Å unngå trafikkstøy kommer på en klar andreplass og er relativt likt vurdert av begge kjønn. Utsikt til vann og sjø er viktigere for menn enn kvinner. For kommuneplanleggere og eiendomsmeglere er det verd å merke seg at betalingsvilligheten for å kunne gå tur på stier i skogen hjemmefra er like høy eller høyere enn for utsikt til sjø og vann, for begge kjønn. Betalingsvilligheten for beliggenhet meg gang- og sykkelvei helt til skolen er faktisk lavere. Midt på tabellen finner vi at kvinner verdsetter det å kunne gå eller sykle for å ta seg et bad, langt høyere enn menn. I nedre halvdel av tabellen ser vi at det å ha båtplass i gangavstand hjemmefra har enda lavere betalingsvillighet, og er langt mindre viktig for kvinner enn for men. Lavest er betalingsvilligheten for tilgang til oppkjørte skiløyper i nærområdet. Lysløype i gangavstand hjemmefra er absolutt minst viktig for kvinner. Dette verdsetter menn langt høyere. Dette samsvarer for så vidt godt med det vi tidligere har kartlagt: Menn reiser lenger, kanskje en viktig årsak er å kunne gå på ski? Kvinner er flinkere til å bruke nærmiljøet og slenger også oftere innom et treningssenter eller svømmehall. 7 Friluftsliv og frykt Friluftsrådet Sør har gjennom samarbeid med kommuneoverlege Harald Reiso i Arendal kommune utviklet interesse for å få vite mer om hva det betyr for befolkningen i vår region at flått (Ixodes ricinus) har fått et solid fotfeste på Sørlandet. Ikke minst er det grunn til å understreke at flertallet av antall tilfeller som har fått påvist TBE i Norge, kan koples til friluftsaktivitet på Tromøy. Vi har spurt deltakerne om i hvor stor grad flått påvirker friluftsvanene. Svarene er gjengitt i figur 13, og viser at: o 53 % av kvinnene Ikke påvirkes i det hele tatt - de går hvor som helst o 36 % av mennene Ikke påvirkes i det hele tatt - de går hvor som helst o 31 % av kvinnene i liten grad påvirkes - de liker seg i skogen men går bare på brede stier o 41 % av mennene i liten grad påvirkes - de liker seg i skogen men går bare på brede stier o 10 % av kvinnene i noen grad påvirkes - de går helst tur på veier og fortau o 16 % av mennene i noen grad påvirkes - de går helst tur på veier og fortau o 4 % av kvinnene i stor grad påvirkes - de går ikke utenfor egen hage o Ingen menn påvirkes i stor grad o 2 % av kvinnene i svært stor grad påvirkes - de holder seg mest inne o 7 % av mennene i svært stor grad påvirkes - de holder seg mest inne 15

16 Kort oppsummert: Omlag 7 % av befolkningens adferd i naturen endres i stor eller svært stor grad på grunn av flått. Legger vi til gruppa som helst går tur på veier og fortau utgjør dette til sammen 23 % av den mannlige befolkningen og 16 % av den kvinnelige delen av befolkningen. For bedre å kunne forstå befolkningens flåttfrykt stilte vi deltakerne en rekke spørsmål om frykt knyttet til adferd i natur. I hvilken grad er du redd for eller frykter følgende? Løs hund Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Store rovdyr Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Grevling Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Elg Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %)

17 Huggorm Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Manet (når du bader) Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Gjedde (når du bader) Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Flaggermus Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Flått Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Veps/bier/humler Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Lyn og torden Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Ikke finne veien hjem igjen Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %)

18 Skade deg Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Rangering Frykt Kjønn Høy eller svært høy (svar i %) 1 Huggorm Kvinner 25 2 Brennmanet (når du bader) Kvinner 20 3 Løs hund Menn 16 4 Flaggermus Kvinner 15 5 Brennmanet (når du bader) Menn 11 6 Løs hund Kvinner 9 7 Flaggermus Menn 7 8 Flått Kvinner 7 9 Huggorm Menn 5 10 Veps, bier og humler Kvinner 5 11 Grevling Kvinner 5 12 Gjedde (når du bader) Kvinner 5 13 Elg Kvinner 3 14 Store rovdyr Kvinner 3 15 Ikke finne veien hjem igjen Kvinner 3 16 Flått Menn 2 17 Veps, bier og humler Menn 2 18 Lyn og torden (på tur) Kvinner 2 19 Skade deg Kvinner 1 20 Skade deg Menn 0 21 Gjedde (når du bader) Menn 0 22 Elg Menn 0 23 Store rovdyr Menn 0 24 Grevling Menn 0 25 Lyn og torden (på tur) Menn 0 26 Ikke finne veien hjem igjen Menn 0 Oppsummert: Generelt kan vi si at frykten ved å ferdes eller oppholde seg i naturen er svært begrenset, men den er høyere hos kvinner enn hos menn. Kvinner har størst frykt for å treffe på huggorm, mens men har størst frykt for å treffe på løse hunder. Sees begge kjønn under ett er frykten for brennmaneter under bading høyest, tett fulgt av redselen for huggorm. Det er overraskende at frykten for brennmaneter, løshunder og flaggermus er større enn faren forbundet med flått eller redselen for å møte elg eller store rovdyr. Den lærdommen vi kan trekke av undersøkelsen er som følger: Det er spesielt viktig at båndtvangen for hund overholdes i perioden 1. april til 20. august og at hundeeier til enhver tid er forpliktet til å ha full kontroll over hunden sin. 18

19 8 Friluftsliv og begrensninger I hvilken grad hindrer følgende forhold deg i å utøve friluftsliv? Mangel på tid Uenig Verken eller Enig Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Mangel på overskudd Uenig Verken eller Enig Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Svarene tyder på at kvinner i noe større grad enn menn opplever at tidsklemma er begrensende i forhold til å kunne utøve friluftsliv oftere eller lengre. Vi ser noe av den samme tendensen når det gjelder mangl på overskudd, men den er noe mer diffus. Når det gjelder andre begrensninger er forskjellen mellom kjønn helt uvesentlig. Mangel på turkamerater ser ut til å ha en viss innvirkning på frekvensen av friluftsaktiviteten, men øvrige forhold ser ut til å bety lite. Andre begrensninger Uenig Verken eller Enig Andre For dårlig begrensninger helse Ikke interessert Ikke mulighet i nærmiljøet Mangel på penger Mangler kunnskap Mangler turkamerater Friluftsliv og opplevelser Kapittel 3 viser at kun 1 av de 171 som har deltatt i undersøkelsen oppgir å være inaktiv både sommer og vinter. Om vinteren er 31 % aktive 4-7 ganger ukentlig, mens tallet økes til hele 56 % i sommerhalvåret. I dette kapittelet vil vi forsøke å belyse hvilke drivkrefter som virker sterkest inn for å få folk opp av godstolen og benytte seg av allemannsretten retten til fri ferdsel i utmark. Vi spurte rett og slett folk om hvilen grad opplevelser og en del andre forhold har betydning når man skal ut på tur? 19

20 Naturopplevelse Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) 0 1 s Menn (svar i %) Fred og ro (stresse ned) Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) 0 1 s Menn (svar i %) Frisk luft Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) 0 1 s Menn (svar i %) Trim Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) 0 0 s Menn (svar i %) Matauk (sopp, bær, fisk eller jakt) Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Sosiale relasjoner (venner og fam.) Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) 4 6 s Menn (svar i %) Oppleve storheten i skaperverkt Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) s Menn (svar i %) Spenning og mestring Ingen Liten Middel Høy Svært høy Kvinner (svar i %) 5 15 s Menn (svar i %) Fred og ro, frisk luft og naturopplevelse ser ut til å ha størst betydning for begge kjønn. Trim, opplevelsen av storheten i skaperverket og sosiale relasjoner havner i en mellomstilling. Matauk og spenning og mestring betyr minst (se rangeringen på neste side). 20

21 Rangering Opplevelse / andre forhold Kjønn Høy eller svært høy (svar i %) 1 Fred og ro Kvinner 92 2 Frisk luft Kvinner 91 3 Naturopplevelse Kvinner 88 4 Naturopplevelse Menn 88 5 Fred og ro Menn 82 6 Frisk luft Menn 80 7 Trim Menn 74 8 Trim Kvinner 73 9 Oppleve storheten i skaperverket Menn Oppleve storheten i skaperverket Kvinner Sosiale relasjoner Menn Sosiale relasjoner Kvinner Spenning og mestring Kvinner Spenning og mestring Menn Matauk (bær, sopp, fiske og jakt) Menn Matauk (bær, sopp, fiske og jakt) Kvinner 11 Forskjellene mellom mann og kvinne er svært små, men likevel betydelig når det gjelder matauk. Det stemmer bra med resultatene i kapittel 4, der menn oppgir jakt og fiske som langt viktigere friluftsaktivitet enn kvinner. 10 Friluftsliv og flått Når det gelder kunnskap om flått (Figur 14), svarer hele 93 prosent at de ville kjenne igjen en flått om de så en, mens bare 2 prosent har svart nei på spørsmålet. 21

22 På spørsmålet om hvor mange flåttbitt hver enkelt registrerte å ha fått i fjor (Figur 15), ser vi at det kun er 36 prosent som ikke har registrert å ha blitt bitt av flått, mens 12 prosent har registrert mer enn 5 bitt. Antall flåttbitt i fjor Ingen 1-5 ganger Mer enn 5 Kvinner (svar i %) ganger 7 Menn (svar i %) Ser vi nærmere på forskjellen mellom kjønn, skiller den seg mest ut ved at menn har en mye høyere andel som oppgir å ha fått flere enn 5 bitt. Likevel, men ikke uventet, oppsøker kvinner lege oftere på grunn av flåttbitt enn hva menn gjør. Har du noen gang oppsøkt lege etter flåttbitt? JA NEI Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Blant de 171 deltakerne i undersøkelsen er det kun 2 som oppgir at de er diabetikere. Grunnlaget er for spinkelt til å kunne si at diabetikere er mindre utsatt for flåttbitt, men det er verd å legge merke til at personen vi kan anta har hatt høyest gjennomsnttlig blodsukker (Type 1) ikke ble flåttbitt i fjor. Antall flåttbitt hos diabetikere Ingen 1-5 ganger Mer enn 5 Type 1 (svar i %) ganger 0 Type 2 (svar i %)

23 Har du noen gang blitt diagnostisert med Lyme Borreliose? JA NEI VET IKKE Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Har du noen gang blitt diagnostisert med Skogflåttencefalitt (TBE)? JA NEI VET IKKE Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Kjenner du noen med Lyme Borreliose eller Skogflåttencefalitt? JA NEI VET IKKE TBE)? Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Er du vaksinert mot TBE? JA NEI VET IKKE Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Hele 10 % av kvinnene og 6 % av mennene som har deltatt i undersøkelsen har en eller annen gang fått påvist borreliose. Ingen menn, men 2 % av kvinnene har fått påvist TBE. Vaksinasjonsraten mot TBE ligger på 7 8 %. 74 % av deltakerne i undersøkelsen kjenner noen med de to formene for flåttbåren sykdom (borreliose og TBE). 11 Kunnskap om flått VG og Dagbladet har kastet seg over flåtten de siste sommerne, og dødsflått har blitt et begrep. Tabloidisering og mediehysteri gjør at det sannsynligvis skapes både frykt og forvirring. Vi har derfor spurt deltakerne om hvor de får sine kunnskaper om flått og flåttbårne sykdommer fra? Radio eller TV Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Aviser Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %)

24 Aktivt søk på internett Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Familie, venner og bekjente Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Helsevesenet Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Ukeblader Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Faglitteratur Aldri Av og til Ofte Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Vi finner det overraskende at ukeblader ligger på topp når det gjelder å skaffe seg informasjon om flått og flåttbårne sykdommer, hos både kvinner og menn, og at kun 3 % sier at de aldri har ukeblader som kilde for kunnskap om flått. Aviser oppgis å være den nest mest brukte informasjonskilden, tett fulgt av faglitteratur. Når det gjelder faglitteratur er besvarelsen delt, spesielt hos menn, enten bruker man faglitteratur ofte eller så gjør men det aldri. Både kvinner og menn oppgir at internett brukes oftere enn radio/tv for å skaffe seg informasjon om temaet. Familie, venner og kjente er absolutt minst brukt i denne sammenheng. Det er så avgjort et tankekors at helsevesenet kommer ut som nest minst brukte informasjonsformidler om flått og flåttbårne sykdommer. 24

25 12 Påstander om flåttbitt Avslutningsvis ba vi deltakerne i undersøkelsen ta stilling til 8 ulike påstander om flåttbitt, og spurte om i hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Det er svært sannsynlig at du blir syk Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Sannsynligheten for å bli smittet er lav. Det er i overensstemmelse med hva 82 % av mennene og 77 % av kvinnene har svart. Tatt i betraktningen at så mange har svart at de har blitt syke (kapittel 10), er det forståelig at 7 % av kvinnene og 3 % av mennene har en motsatt virkelighetsoppfatning. Det er store forskjeller lokalt og regionalt på om flåtten er bærer av borrelia eller ikke (fra 0 til 100 %). En undersøkelse i 2005 viste at generelt var % av voksne flått infisert med borrelia. (Nygård, Brantsæter & Mehl 2005). Bare 0,2 0,3 % av flåtten på Sørlandet er infisert med TBE-virus. (Skarpaas et al. 2006). Bare en liten andel av dem som smittes med enten borreliabakterien eller TBE-viruset vil utvikle alvorlig sykdom. La flåtten sitte til den slipper taket Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Så å si alle kvinner og menn har fått med seg at man skal fjerne flåtten straks man merker at den er i ferd med å feste seg. Gni flåtten inn med smør og den dør Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Vi ser at det særlig blant menn er noe usikkerhet om flåtten skal gnis inn med smør (slik at den kveles og dør). Dette kjerringrådet har man for lengst forlatt. Fjern flåtten så raskt som mulig Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Så å si alle kvinner og menn har fått med seg at flåtten ikke skal få sitte fast til den selv slipper taket. Bare voksen flått kan være farlig Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %)

26 De fleste har fått med seg at også larver og nymfer kan være farlige, men tvilen er høyere hos menn enn hos kvinner. Kanskje kan dette tilskrives at flere kvinner enn menn har svart at de har blitt syke etter flåttbitt (kapittel 10)? Både larver, nymfer og voksne flått suger blod av mennesker. Det er imidlertid slik at det er vanligst med larver og nymfer på mennesker. Larvene er så små og sitter så løst at de lett kløs av uten at man blir klar over at de har bitt seg fast. Nymfene, som er noe større, ramler også lett av når man klør seg. Det er spesielt nymfestadiet som er regnet for å utgjøre den største risikoen når det gjelder borreliose hos mennesker. De fleste som får Borrelia blir friske Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Vår påstand om at de fleste som får borrelia blir friske blir vurdert som sann av % av svarene. 20 % av kvinnene mener påstanden er usann, mens 47 % av mennene sier de ikke vet dette. Ikke så rart det, for sykdommen kan manifestere seg på ulike måter og det skilles mellom lokal sykdom og sykdom som involverer hele kroppen. De fleste som får borreliose blir friske, men når det gjelder sykdom som involverer hele kroppen er bildet langt mer nyansert. Dessverre er behandling ikke en garanti for å bli frisk. For pasienter som får tidlig diagnose og tidlig behandling er utsiktene gode. For pasienter som går i lang tid ofte flere år er veien tilbake til et vanlig liv mye lengre. Mange opplever sterk forbedring av god antibiotikabehandling, men mange får tilbakefall når behandlingen stanser. For andre er effektene av behandling varig. Alle som er bitt må få antibiotika Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Det er ikke slik at alle som er bitt av flått må få antibiotikabehandling. For det første er ikke alle flått infisert, og fjernes flåtten før den får begynt å suge blod er sannsynligheten for eventuell smitteoverføring også svært lav. 86 % av kvinnene og 74 % av mennene har vurdert dette riktig, og sakt at påstanden som usann. Oppsøk lege umiddelbart etter bitt Sant Usant Vet ikke Kvinner (svar i %) Menn (svar i %) Fastlege oppsøkes dersom det er mistanke om infeksjon (EM) med markert, rødt, sirkulært utslett rundt bittstedet. Legen vurderer da om antibiotikabehandling skal igangsettes. 90 % av kvinnene og 84 % av mennene har vurdert dette riktig, og sakt at påstanden som usann. 26

27 13 Sammendag og konklusjon Friluftsundersøkelsen har appellert mest til kvinner. Deltakelsen er størst i aldersgruppene fra år. Relatert til folketall er det størst oppslutning i kommunene: Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 79 % av deltakerne har utdanning utover videregående skole. Om vinteren er 31 % aktive 4-7 ganger ukentlig, mens tallet økes til hele 56 % i sommerhalvåret. Undersøkelsen viser at når man først er ute i naturen, så oppfyller hele 97 % Helsedirektoratets anbefaling om 30 min. fysisk aktivitet daglig. Hele 88 % oppfyller til og med anbefalingen som gjelder barn og unge, på minst 1 time fysisk aktivitet daglig. Det stemmer godt med nasjonale undersøkelser at den dominerende formen for fysisk aktivitet er å gå tur. 74 % av kvinnene går tur ofte eller svært ofte. Tilsvarende tall for menn er 64 %. Bading kommer nest øverst på lista, men det er verd å merke seg at kvinner er mer glad i å bade enn menn. Sykkelturer og båtturer er omlag like populært hos begge kjønn. Fisketurer er derimot langt mer populært blant menn. Golf er den aktiviteten som kommer desidert dårligst ut blant begge kjønn. Kvinner er flinkere enn menn til å gå eller sykle til/fra friluftsområdene de besøker. Det er svært tilfredsstillende at 72 % av kvinnene oppgir at de tar beina fatt for å komme seg på tur i hverdagen. Kvinner er flinkest til å benytte seg av turmulighetene i nærmiljøet. 70 % av kvinnene bruker nærmiljøet til hverdagsturer. Tilsvarende tall for menn er 48 %. Jevnt over reiser menn lenger enn kvinner for å komme på tur på hverdager. Dette forklarer nok noe av årsaken til at menns hverdagsfriluftsliv er mer bilbasert enn kvinners. Den samme tendensen gjelder i helgene. Andelen menn og kvinner som reiser over 10 mil hver vei for å komme på helgetur, er 43 % for menn og 18 % for kvinner. Det er naturlig å se dette i sammenheng med aktivitetsmønsteret. Jakt og fisk er lagt mer utbredt blant menn. Skiturer, bærturer samt besøk i større friluftsområder forklarer hvorfor også kvinner reiser lengre i helgene. Ved valg av bosted er betalingsvilligheten størst for ettermiddagssol, og det er viktigere for kvinner enn menn. Å unngå trafikkstøy kommer på en klar andreplass for begge kjønn. Eiendomsmeglere og kommuneplanleggere bør merke seg at betalingsvilligheten for å kunne gå tur på stier i skogen hjemmefra er like høy eller høyere enn for utsikt til sjø og vann, for begge kjønn. Betalingsvilligheten for beliggenhet meg gang- og sykkelvei helt til skolen er faktisk lavere. Lavest er betalingsvilligheten for tilgang til oppkjørte skiløyper i nærområdet. Lysløype i gangavstand hjemmefra er absolutt minst viktig for kvinner. Omlag 7 % oppgir at deres adferd i naturen i stor eller svært stor grad er endret på grunn av flått. Legger vi til gruppa som helst går tur på veier og fortau, utgjør dette til sammen 23 % av mennene og 16 % av kvinnene. Frykten ved å ferdes eller oppholde seg i naturen er svært begrenset, men den er høyere hos kvinner enn hos menn. Kvinner har størst frykt for å treffe på huggorm, mens men har størst frykt for å treffe på løse hunder. Sees begge kjønn under ett er frykten for brennmaneter under bading høyest. Kvinner oppelever i noe større grad enn menn at tidsklemma er begrensende i forhold til å kunne utøve friluftsliv oftere eller lengre. Vi ser noe av den samme tendensen når det gjelder mangl på overskudd. 27

28 Fred og ro, frisk luft og naturopplevelser er de viktigste drivkreftene for å komme seg ut på tur, uavhengig av kjønn. Trim, opplevelsen av storheten i skaperverket og sosiale relasjoner havner i en mellomstilling. Matauk betyr mer for menn enn kvinner. Spenning og mestring betyr minst. Kun 36 % oppgir at de ikke ble bitt av flått i fjor, mens 12 prosent har registrert mer enn 5 bitt. Menn har en mye høyere andel som oppgir å ha fått flere enn 5 bitt. Likevel, men ikke uventet, oppsøker kvinner lege oftere på grunn av flåttbitt. Hele 10 % av kvinnene og 6 % av mennene som har deltatt i undersøkelsen har en eller annen gang fått påvist borreliose. Ingen menn, men 2 % av kvinnene har fått påvist TBE. Vaksinasjonsraten mot TBE ligger på 7 8 %. 74 % av deltakerne i undersøkelsen kjenner noen med de to formene for flåttbåren sykdom. Ukeblader ligger på topp når det gjelder å skaffe seg informasjon om flått og flåttbårne sykdommer, hos både kvinner og menn - kun 3 % sier at de aldri har ukeblader som kilde for kunnskap om flått. Aviser oppgis å være den nest mest brukte informasjonskilden. Helsevesenet kommer ut som nest minst brukte informasjonsformidler om flått og flåttbårne sykdommer. Vi testet deltakernes kunnskaper i forhold til åtte ulike påstander knyttet til flåttbitt, og kunnskapene var generelt gode. Det var størst usikkerhet omkring påstanden om at de fleste som får borrelia blir friske. Her var kun % enige i påstanden. Ikke så rart, for sykdommen kan manifestere seg på ulike måter - de fleste blir friske, men alle. Mange menn sier de ikke vet om larver og nymfer kan suge blod av mennesker (det kan de) eller om flåtten skal gnis inn med smør (et kjerringråd man for lengst har forlatt). I perioden søkte Friluftsrådet Sør om EXTRA midler fra Helse og Rehabilitering, for å kunne utføre spørreundersøkelsen basert på et tilfeldig utvalg av 2000 personer i friluftsrådets medlemskommuner, med mulighet for å utføre en purring og målsetting om å kunne sitte igjen med 1000 svar. Den nettbaserte undersøkelsen bygger ikke på et tilfeldig utvalg, men på frivillig deltakelse av 110 kvinner og 61 menn. Det er grunn til å anta at de som har deltatt er over middels interessert og tilhører det vi kan kalle friluftsfamilien eller menigheden. Et uavhengig byrå bør engasjeres til å utføre undersøkelsen med utgangspunkt i et tilfeldig utvalg. Dette for å korrigere for den positive skjevhet som sannsynligvis foreligger blant svarene i den frivillige undersøkelsen. Friluftsrådet Sør utfordrer Aust-Agder fylkeskommune til å bidra til dette i forbindelse med Friluftslivets år

29 29

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R.

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. 2015 Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. Dahle Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 1 Innledning... 3 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer...

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE FORSKNINGSRAPPORT POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE Aleksandra Janaczyk for MojaNorwegia.pl Oktober 213, Oslo 2 FORORD Denne rapporten er litt annerledes enn vanlige, mer profesjonelle

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer