OSCE 9. semester Olav Kristianslund, Eirik Kristianslund, Tom-Ole Løvås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSCE 9. semester Olav Kristianslund, Eirik Kristianslund, Tom-Ole Løvås"

Transkript

1 OSCE 9. semester Olav Kristianslund, Eirik Kristianslund, Tom-Ole Løvås FERDIGHETER UNDERSØKELSER OG ANAMNESE... 3 GYNEKOLOGI... 3 Gynekologisk undersøkelse... 3 Gynekologisk anamnese... 4 Abortveiledning... 5 Prevensjonsveiledning... 5 Menoragi... 7 Menometroragi... 7 Dysmenoré... 7 Amenoré... 8 Urininkontinens... 8 Genital descens... 8 Salpingitt... 9 OBSTETRIKK... 9 Henvisning i svangerskapet... 9 Prenataldiagnostikk... 9 Første svangerskapskontroll (uke 8-12)...10 Normal fødsel...11 Infertilitet...11 PEDIATRI...12 Screeningundersøkelse av barn i forskjellige aldre...12 Dehydrering...13 Vurdering av anstrengt respirasjon...13 Vurdering av allmenntilstand...14 Akuttvurdering barn...14 Behandling av status epilepticus...15 Nyfødtresuscitering...15 Behandling av sjokk...16 Apgarscore...16 Failure to thrive - anamnese...16 Telefonsamtale akutt sykdom...17 KUNNSKAP...18 GYNEKOLOGI...18 Gynekologisk handlingsprogram...18 Normal fysiologi...18 Menopause og HRT...19 Infertilitet utredning og årsaker...19 PCOS...20 Endometriose...20 Menometrorragi premenopausalt utredning og årsaker...20 Menorragi postmenopausalt utredning og årsaker...21 Spontanaborter...21 Primær og sekundær amenoré...22 Dysmenoré...23 Kroniske underlivssmerter...23 Psykososial tilnærming til gynekologiske problemer...24 Genital prolaps...24 Salpingitt...25 Gynekologiske cancere...25 Handlingsprogram cervixcytologi og biopsi...27 OBSTETRIKK...28 Normal graviditet...28 Normal fødsel...30

2 Unormale fødsler...31 Keisersnitt...32 Svangerskapets fysiologi...33 Vanlige plager i svangerskapet...35 Vanlige plager post-partum...36 Vekstavvik...36 Blødning i første trimester...37 Blødning i andre og tredje trimester...38 Infeksjoner i svangerskapet / SOS...39 Medisiner i svangerskapet...41 Kroniske sykdommer i svangerskapet...42 Hypertensive tilstander i svangerskapet...43 Svangerskapsdiabetes...44 Tvillinger...44 Akutt abdomen i svangerskapet...45 Intrauterin fosterdød - risikofaktorer...45 PEDIATRI...47 Persentilskjema...47 Feber hos barn - tiltak...47 Kortvarig feber hos barn - årsaker...48 Mellomlang feber hos barn (4-14 dager) - årsaker...49 Langvarig feber - årsaker...50 Sepsis og SIRS...50 De vanlige barnesykdommene med utslett...50 Failure to thrive differensialdiagnoser...51 Pediatriske kriser - differensialdiagnoser...52 Pustevansker hos nyfødte vanlige årsaker...53 Pustevansker hos nyfødte sjeldne årsaker...54 Prematuritet...54 Redsel og uro, smertelindring og anestesi hos barn...55 Aktuelle diagnoser akutt abdomen...56 Hjertemisdannelser...56 Kjennetegn på genetiske sykdommer og medfødte syndromer...58 Gastroenterale misdannelser...59 Pediatriske neoplasier...60 Epilepsi og kramper...61 Astma...62 Diabetes...64 Hypotyreose...65 Binyresykdommer...66 Tidlig og sen pubertet...67 Konsekvenser av asfyksi...68 CP...68 Ikterus...69 Meningitt...70 Residiverende magesmerter...72 Brekninger...72 Diaré og obstipasjon...72 Reflux...73 Malabsorpsjon...74 Blodsykdommer...74 Anemi...75 Atopi...77 Hodepine...77 Bein og skjelett...77 Nyre...79 UVI...80 Urininkontinens...81 SIDS

3 Ferdigheter undersøkelser og anamnese Fra læringsmål - Foreta prevensjonsveiledning - Informere kvinner som kommer for abort - Gynekologisk undersøkelse - Sette inn og ta ut spiral - Vurdere vaginalt fremfall - Forstå og bruke Helsekort for gravide - SF-mål - Leopolds/Pawliks handgrip - Lytte på fosterlyd med jordmorstetoskop - Veildede mødre som har problemer med amming - Vurdere cervikal åpning ved fødsel - Assistere normal fødsel - Persentilskjemaer - Vurdere barns utvikling - Spedbarnsundersøkelse - Inspisere svelg hos barn - Teste primitive reflekser Gynekologi Gynekologisk undersøkelse - Hilse på pasienten - Vaske hendene - Justere lampe og stol - Finne fram utstyr o Skrive navn på glass o Cyt-prøver + spray o Bakt o Clamydia - På med hansker - Gel/pulver på spekel - Inspisere ytre genitalia, kommentere - Nå fører jeg inn spekelet, det kan være litt ubehagelig, men skal ikke være vondt. - Inn med spekel, vri og fest - Inspiser portio. Sekret? Erytroplaki? Lesjon? - Ta prøver o Bakt o Clamydia o Cytologi o Spray cytologi - Kaste på riktig sted - Løs opp låsen, inspiser vagina på vei ut - Palpasjon stående - Gel på hendene o Fiksere portio o Ruggeøm o Palpere uterus (størrelse, anteversjon?, bevegelighet, konsistens) 3

4 o Palpere adnexa Gynekologisk anamnese Vekt på menstruasjonssyklus, svangerskap og tidligere lidelser i genitalia; - Årsak til kontakt/henvisning - Alder ved menarke - Menstruasjon; intervaller, rgm, blødnings mengde og varighet, smerter og premenstruelle plager. - Dato for SM første dag - Evt alder ved menopause - Svangerskap, antall og utfall og komplikasjoner (spontan-, tidlig-, død-, flerefødsel og fødselsvekt og barnets helse.) - Underlivssykdommer; når, behandling, operasjoner, utfall. - Prevensjonsmidler - Bruk av HRT Merk ved inspeksjon Fargeforandringer, knuter, sår, fuktighet, utflod (farge, mengde, konsistens, blodtilblanding, uvanlig lukt, form.) merk portio, sekret, polypp, tumor. Palpasjon gir svar på - Størrelse - Form - Konsistens - Bevegelighet - Smerte ved palpasjon eller bevegelse av uterus, cervix, ovarier, parametriene og bekkenvegg. Kontorprosedyrer i allmennpraksis - Direkte mikroskopi av flour - Urinprøve, svangerskap - Bakteriologiske prøver - Vaginalcytologi - Enkle blodprøver for kontroranalyse - Blodprøver for innsending - Biopsi Endometriecytologi eller biopsi er merket for spesialist eller poliklinikker. To indikasjoner for bakteriologisk prøve - Gonorè (Stuartmedium) - Klamydia (Egent dyrkningsmedium) - Under svangerskap GBS (Stuart, ytre genitalia) Aktuelle prøver ved utredning av gynekologiske kasus Spm om infertilitet, ovariesvikt, menopause, menarke - LH, FSH, Østradiol, progresteron - GH, TSH, T4, IG-1, insulin Aktuelle ved virilisering, PCOS, blødningsforstyrrelser - Prolaktin, 17 OH-progresteron, testosteron, Androstendion, DHEA, SHBG - Aldosteron og kortisol, evt. ACTH 4

5 Cervix cytologi har 80% sensitivitet Abrasio mucosae uteri utskrapning Evacatio mucosae uteri vakum Revisio cavi uteri tømming av uterus etter innkomplet abort Abortveiledning Ved ønske om abort før uke 12, henvisning fra fastlege til gynekologisk poliklinikklinikk. - Utfylling av egenerklæring for ønsket om avslutte svangerskap - Utfylling av standardjournal o Antall graviditeter o Antall barn o Antall provoserte aborter. - Informasjon om prevensjon, og litt press om å begynne. - Informasjon om aborten, metode, smerter og tiden etterpå. - Sykemelding i to dager, kan forlenges hos fastlegen. Grensen for hva som nå defineres som levedyktighet er uke 22. Prevensjonsveiledning 1. Tidligere bruk? Tidligere brukt prevensjon I så fall hva? Effekt/erfaring? osv 2. Eget ønske? Hva ønsker hun selv av prevensjonsmetode (denne gangen)? 3. Tidligere egne sykdommer? Evt. kontraindikasjon: tromboembolisk, hjerte-karsykdom, hjerneslag, diabetes, hypertensjon, migrene med fokale nevrologiske symptomer, mammacancer, leversykdom se liste s Sykdommer i familien? Spes tromboembolisk! Obs arvelig som faktor V Leiden og andre, i så fall undersøkelse. Kontraindisert hvis familiær trombosetendens og årsak ikke kan påvises 5. Røyker? Ikke til kvinner over 35 som røyker 20 pr dag 6. Ammende? Ikke kombinasjonspiller til ammende 7. Fast partner/mange partnere? 8. Distré/strukturert ift metode 9. Info om ulike alternativer: Kombinasjonspille, minipille/gestagenpiller, gestagen- IUD, kobber-iud, gestagen som injeksjon, kondom, pessar (begge evt kombinert med spermicide midler), p-plaster, p-ring (avbrutt samleie, sikre perioder) 10. Info om fordeler og bivirkninger GU ikke nødvendig, men BT skal tas! Pearl index måler antall svangerskap per 100 kvinneår, ved bruk eller ikke bruk av en bestemt prevensjonsmetode. Gestagen spiral ~ 0, Kombinasjonspille ~0,2-0,4. Minipille ~ 1-3, Kondom ~ 3-10, Coitus interruptus ~ Kan få p-piller - Friske kvinner under 35 år, uavhengig av om de røyker, hvis det ikke foreligger kjent trombosetendens i familien eller hos pasient - Friske kvinner over 35 år som ikke røyker, har brukt p-piller før uten problemer. - Ingen nedre aldersgrense - Trombosetendens i familien (APC resistens, høyt nivå prot C eller S og ATIII mangel) hvor dette er undersøkt og ikke påvist i pasienten - Etter abort, umiddelbart 5

6 - Cancer mamma i familien er ingen kontraindikasjon - Tidligere preeklampsi er ikke kontraindikasjon Kan ikke få p-piller - Ammende kvinner - > 20 røyk per dag og > 35 år. - Familiær trombosetendens (kan få gestagen) - APC-resistens - Tidligere idiopatisk trombose (kan få gestagen) - Kvinner med hypertensjon, over 140/90 (kan få gestagen) - Diabetikere med nefropati/retionpati eller karsykdom - Iskemisk hjertesykdom, tidligere hjerneslag, hjerteklaffsykdom - Migrene med fokale nevrologiske fenomener - Leverpatologi - Mammacancer Virkningsmekanisme progesteron - Suppresjon av GnRH - Endringer i endometriet o Endometrieatrofi o Uregelmesige sekresjonsforandringer - Redusert gjennomtrengelighet cervikalt mukus Vanlige bivirkninger kombinasjonspiller - Kvalme - Spotting - Hodepine - Vektøkning (?) - Tap av libido Positive effekter - Bedrer PMS og dysmenoré - Redusert risiko endometrie- og ovariecancer - Regelmessige blødninger - Redusert fare bekkeninfeksjoner Negative effekter - Økt risiko mamma- og cervixcancer - Økt tromboserisiko Kun progesteron - Minipiller - Stav - Gestagenspiral - Injeksjon Kombinasjon - P-piller - Ring - Plaster 6

7 Menoragi Rikelige blødninger med syklisk mønster (>80 ml, evt >8 dager) 1. Subjektiv opplevelse: Hva er kvinnens hovedproblem (her menoragi), og hvor plaget føler hun selv at hun er av det? Hvordan reduserer det henne i hverdagen? 2. Hvor mye? Klarer hun å angi noe mengde (antall bind/tampong hvor ofte må hun skifte? Blør det gjennom bind?) Har hun ført dagbok/evt oppfordre til å gjøre det. 3. Utløsende faktorer? Kun økt blødning i mens-periode (dvs økt mens, syklisk mønster, dermed menoragi) eller blødning i syklus/uregelmessig blødning ((meno)-metroragi). Utløsende faktorer for blødningen, som f.eks samleie? 4. Generell blødningstendens (spes unge kvinner): Andre tegn til økt blødningstendens? (blødning fra munnslimhinne, blåmerker, blør lett neseblod osv) 5. Tegn på anemi: Slapp, blek, redusert yteevne osv 6. Andre symptomer eller funn: a. Andre gyn-symptomer: dysmenoré, metroragi, infeksjonstegn, økende bukomfang, polypper, atrofisk/tørr vaginalslimhinne osv b. Tegn på PCOS (sjelden syklisk mønster ): infertilitet, fedme, hirsutisme osv (vanskelig å spørre om ) 2. Redusert almenntilstand, smerter annet sted, nattesvette osv 7. Andre sykdommer? 8. Medikamenter: Spes hormoner (f.eks prevensjon eller behandling for klimakterielle plager) eller antikoagulantia Menometroragi Rikelige blødninger uten syklisk mønster. 1. Aktuelle: Beskriv problemet varighet, grad osv 2. Utløsende årsaker: etter samleie, 3. Grad: Hvor stort problem i det daglige? 4. Prevensjonsbruk: bruker hun prevensjon? hva bruker hun i så fall? 5. Anovulasjon: Andre tegn på anovulasjon, PCOS, hormonforstyrrelser 6. Andre gyn-symptomer: Inkl utflod? 7. Andre symptomer? Inkludert anamnese på perimenopause (hetetokter osv) hos eldre og pubertet (hos yngre) 8. Medikamenter, koagulantia osv 9. Andre sykdommer Dysmenoré 1. Debuttidspunkt? 2. Varighet? 3. Grad: Hvor stort problem i det daglige? 4. Karakteristikk av smertene: Syklisk (som mens)? Lokalisasjon? Karakter? Osv (smerteanamnese) 5. Relaterte symptomer/funn gynekologisk? Menoragi, amenore, metroragi, polypper, myom, infeksjon osv. 6. Obs dyspareuni: Kan tyde på endometriose 7. Urinveissymptomer? 8. Inneliggende spiral? Kan gi dysmenore 7

8 Amenoré 1. Primær/sekundær: Vurder hvorvidt den er primær (aldri hatt menstruasjon, >16 år) eller sekundær (har tidligere hatt menstruasjon). Vurder evt tegn på pubertet. 2. Familieanamnese (bl.a fordi alder ved menarke ofte er lik hos mor og døtre) 3. Graviditet: Aktuelt med graviditet? Sex, symptomer på graviditet (kvalme, trøtthet osv) 4. Vekt, aktivitetsnivå: Høy vekt? (PCOS?) Lav vekt? (sekundær ovarialsvikt) Vektendringer? Mye fysisk aktivitet? 5. Prevensjon: Bruker hun? Hva slags? 6. Medikamenter 7. Tidligere gyn-sykdom/intervensjon: abort, utskrapning, Asherman, Sheehansyndrom osv. 8. Smerter? Månedlige smerter uten blødning? Kan tyde på f.eks hymen imperforatus 9. Melkesekresjon? Kan tyde på økte prolaktinnivåer 10. Andre sykdommer: Systemsykdommer som hypotyreose og nyresykdommer kan medføre amenoré, som reverseres når grunnsykdommen behandles. Urininkontinens 1. Debut, varighet av inkontinensen 2. Hovedproblem/type inkontinens: a. Urge: føler sterk vannlatingstrang, klarer ikke å utsette vannlatingen b. Stress: lekkasje kun ved hoste, nys etc. Nattlig lekkasje/lekkasje når i ro taler mot stress-inkontinens 3. Mengde: Bleiebruk/kvantifisering av lekkasjen 4. Tegn på UVI (eller annen urinveissykdom): dysuri, pollakisuri, hematuri (obs malignitet, sten), 5. Fistel: Tidligere kirurgi, traumer/rift ved fødsel (fistel?) 6. Tidligere fødsel osv 7. Nevrologiske utfall, diabetes eller annet som kan tyde på blæreparese/overflowinkontinens? 8. Medikamentbruk som kan affisere vannlating (diuretika etc)? 9. Tidligere behandling? Prøvd behandling tidligere? Evt effekt? 10. Andre symptomer (inkludert symptomer på genitaldescens) Genital descens 1. Symptomer: Tyngdefølelse, ubehag, nedtrykk? Spes i tilslutning til fysisk aktivitet eller hote? Merket kul i introitus? (evt utenfor vulva) 2. Tidligere fødsel? Disponerer for descens 3. Menopause? (tegn på lite østrogen som f.eks tørr vaginaslimhinne?) 4. Astma, kronisk hoste? 5. Tidligere jobb: løftet tungt? 6. Obstipasjon? Tidligere plaget med obstipasjon? 7. Operasjon? Tidligere genital operasjon 8. Andre symptomer? Symptomer fra andre organsystemer? (spes hyperfleksi i ledd, kan være genetisk betinget svekkelse i bindevev) 9. Urinveisplager? Plaget med urininkontinens (stress-)? Plaget med urinveisinfeksjoner (descens disonerer)? 10. Hvor plaget? Hvor plaget er hun? Ønske om å få gjort noe med det? Informasjon om alternativer til behandling: se bok s

9 Salpingitt 1. Smertens karakter og lokalisasjon 2. Hva var siste menstruasjonsdato? 3. Hennes menstruasjonshistorie? 4. Har hun seksuelt samliv? 5. Ny partner? Hvor lenge? 6. Prevensjon? I så tilfelle hvilken? 7. Smerter ved samleie? 8. Har hun hatt andre symptomer? 9. Symptomer fra GI traktus: kvalme, diarre ect 10. Har hun hatt utflod? 11. Svie ved vanntingen? 12. Sosial anamnese: arbeid, student? Obstetrikk Henvisning i svangerskapet - Diabetes - BMI >32 - Epilepsi - Avvikende SF-mål - Høyt BT eller proteinuri - Lite liv - Blødning tidlig i svangerskapet o Ektopisk svangerskap o Spontantabort o Implantasjon o Cervikal, vaginal eller uterin patologi - Blødning i tredje trimester o Abruptio placentae o Placenta previa o Ruptura uteri Prenataldiagnostikk 1. Gravid? Termin/uke? 2. Indikasjoner: a. Alder: >38 år ved termin? b. Tidligere barn født med medfødt sykdom eller hos foreldre? i. Foreldre som tidligere fått barn med kromosomavvik, neuralrørsdefekt ii. Foreldre med barn med medfødt stoffskiftesykdom hvor det er mulig å utføre fosterdiagnostikk iii. Foreldre som tidligere har fått barn med alvorlig kjønnsbundet recessiv sykdom, eller hvor det er særlig høy risiko for at moren er bærer av slikt anlegg iv. Kvinner med epilepsi som behandles medikamentelt v. Når en av foreldrene er bærer av en kromosomanomali og dermed har høy risiko for å få barn med alvorlig utviklingsforstyrrelse 3. Informasjon om alternativer. Er hun over 38 ved termin eller har økt risiko (se over) har hun i Norge rett til prenatal diagnostikk med tanke på medfødte sykdommer og misdannelser (spesielt Down syndrom og neuralrørsdefekt) 9

10 a. Tidlig i svangerskap (1. trimester!) sender da fastlege søknad til medisinsk genetisk avdeling (ved regionsykehus). b. Man vil da som regel få tilbud om i uke tidlig UL (nakkefold - 75% av alle aneuploide fostre) + blodprøver duotest (hcg og PAPP-A) og sammen med kvinnens alder gir dette en risiko-ratio. Påvisningsrate 85%. Er denne <1:250 vil man ofte tilby amniocentese (kvinnen er med på å ønske hvorvidt hun vil ha, også ved mindre risiko) c. Amniocentese (uke 15-17) d. OBS Hvis man ikke får tatt blodprøve før uke 15 kan man utvide analyser og ta en trippel-test (hcg+afp+østriol?), dette gjelder også hvis tvillinger da funker ikke duotest e. Morkakeprøve CVS, chorion villus sampling (uke 10-12) f. Fosterblodprøve chordocentese (Etter gw, fosterblod) g. Vevsbiopsi foster h. OBS Ved økt mistanke for neuralrørsdefekt følges med gjentatte UL-us i. Alle gravide kvinner får tilbud om UL ca uke 18 j. Ved IVF eller ICSI kan man ta noen celler fra blastomeren, og undersøke for kjente defekter. 4. Kan det bli aktuelt med abort dersom man finner medfødt sykdom/misdannelser? 5. Informasjon om abort: a. Selvvalgt frem til uke 12 b. Nemnd frem til uke 18 c. Nemnd uke (22) da kun meget tungtveiende grunner for å innvilge 6. Ønske om prenatal diagnostikk? Første svangerskapskontroll (uke 8-12) - Fyller ut helsekort for gravide - Anamnese med risikovurdering - Blodtrykk - Sjekker urin - Hb - Sender blodprøve på syfilis ABO- og RH-type, ferritin, HIV - Sender søknad om fødeplass - Avtale videre kontroller: UL uke 18, kontroll uke 24, 28, 32, 36, 38, 40, 41 Anamnese 1. Termin: Siste mentruasjons første dag. (Norge 282 dager). Tid for første positive gravitest? 2. Evt tegn/symptomer på graviditet: Amenoré, morgenkvalme (ofte sammen med tretthet/økt søvnbehov), ømhet i brystene, hyppig vannlating osv. 3. Sosialt: Mors alder, bosted, etnisk gruppe, utdannelse, arbeid, inntekt, boforhold. Sammen med barnets far? 4. Reproduksjonshistorie: a. Antall tidligere svangerskap, aborter, fødsler b. Tidligere svangerskapsutfall: Aborter, ekstrauterint svangerskap c. Komplikasjoner i tidligere svangerskap (preeklampsi, svangerskapsdiabetes, tvillingsvangerskap, sete/tverrleie osv) I hvilken svangerskapsuke har hun født? (Evt når fødte kvinnens mor?) d. Komplikasjoner ved fødselen eller etter fødselen? 5. Tidligere sykdommer, vaksinestatus: 10

11 a. Rubellavaksine? Evt andre vaksiner. b. Genital herpesinfeksjon? HIV? Andre kjønnssykdommer/infeksjoner. c. Diabetes mellitus, epilepsi, hypertensjon, SLE, rhesusimmunisering, andre (alvorlige) tilstander. d. Tidligere gynekologiske (eller abdominale operasjoner) 6. Medikasjon / allergi 7. Livsstilsfaktorer: Alkohol, røyk, narkotika. 8. Genetisk: Arvelige lidelser hos mor og/eller far, mors alder. Sykdommer i familien. 9. Folsyre? Tatt folsyre til nå? - Informasjon: Livsstilsråd (kosthold, fysisk aktivitet osv), prenataldiagnostikk (hvis Normal fødsel Infertilitet 1. Tidligere graviditet? 2. Tidligere abort? (obs Asherman/uterine adhesjoner) 3. Blødningsmønster: Regelmessige menstruasjoner, evt blødningsforstyrrelser/plager (menoragi, metroragi, amenore, dysmenore osv) 4. Anovulasjon: Tegn på anovulasjon, hormonforstyrrelse, PCOS eller annet? (observer; fedme, hirsutisme, lav høyde (Turner), maskuline trekk (androgener)) 5. Ovariecyster: Kjenner hun til cyster på eggstokkene? 6. Tidligere infeksjon? Kjenner hun til at hun har hatt klamydiainfeksjon eller annen seksuelt overførbar sykdom 7. Tidligere operert i genitalia eller abdomen? 8. Mannen hun ønsker å bli gravid med gjort noen annen kvinne gravid tidligere? 9. Temperaturkartlegging? 10. Informasjon om assistert befruktning: a. IVF: Ca 30-40% sjanse for graviditet per behandling (ca 20% vil abortere), etter 3-4 behandlinger vil 50-60% få levende barn. Kontrollert hormonstimulering av follikkelvekst og ovulasjonsinduksjon, egguthenting, spermiepreparering, inseminasjon og dyrkning av befruktede egg og tilbakeføring av embryo til uterus. b. ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon): utføres ved nedsatt sædkvalitet, og dersom tidligere IVF ikke har ført til befruktning. Vha mikropipette injiseres en enkelt spermie direkte inn i egget. Ellers er prinsippene som ved ordinær IVF. c. Evt andre 11

12 Pediatri Screeningundersøkelse av barn i forskjellige aldre Det vesentlige frem til 6 mnd er å vurdere blikkontakt, og grad av kontakt responsivt smil. Sen ervervelse av flere ferdigheter. Regresjon, tap av tidligere ervervelser. Dårlig kvalitet på ervervelser. Konstant skjeling på ett øye, eller intermitterende skjeling etter 6 mnd skal henvises. Absolutte varsler - Ikke smiler til ansikter ved 3 mnd - Ikke strekker etter objekter ved 5 mnd - Ikke sitter ved 10 mnd - Ikke går ved 18 mnd. - Ikke pinsettgrep ved 12 mnd - Bruker ikke ord ved 22 mnd - Bruker ikke setninger ved 33 mnd. Undersøkelse - Generelt - Nevrologi - Sanseorganer - Ortopedi - Organstatus 6 Uker - Bekymring hos foreldre, inspeksjon, blikkontakt, vekt og hodeomkrets, persentilkanal og ikterus - Blikkontakt, fontanelle, hodeform (plagiokefali, scafokefali, brakykefali), symmetrisk moro refleks og aktivt bev.mønster, traksjon, god tonus, ventral-hengereaksjon (hode i plan) - Blikkontakt, rød refleks, trommehinne til stede? - Torticollis, Ortolani, Barlow og hæl-sete, fotanomalier - Trøske, gane, auskultasjon; hjerte og lunge, abdomen; oppfylninger, lever og milt. Kjønnsorganer, lyske- og radialispuls. 6 mnd - Bekymring hos foreldre, syk siden sist? Lengde, vekt og hodeomkrets, finne persentilkanal - Holder hodet støtt, følger med, interessert, strekker hender og griper. Traksjon (holder fleksjon), mageleie (underarmer, hodet opp 45 ), stående (uten å krysse beina) - Pludrer, snur etter lyder, informer om hørsel, hvordan teste! Rød refleks, Strabisme? - Hofter, symmetri, abduksjon, adduksjon, Hæl-sete, fotanomalier - Kuler på halsen, auskultasjon; hjerte og lunge, abdomen; oppfylninger, lever og milt, kjønnsorganer. 12 mnd - Bekymring hos foreldre, velproporsjonert, velernært, fin farge, lengde, vekt og hodeomkrets, persentilkanal etablert uttrykk som foreldre forstår, kvikk, interessert, sjenert. Krabber, setter seg opp alene, går langs møbler, står godt på føttene. Pinsettgrep - Snur seg etter lyder, plukker opp små ting, rød refleks, ingen strabisme 12

13 - Rett rygg, hofter, symetrisk; abduksjon og adduksjon. Hæl-sete, fotanomalier - Tenner, kul på halsen. Auskultasjon; hjerte og lunge. Abdomen; oppfylninger, lever og milt. Kjønnsorganer 2 år - Bekymring hos foreldre, velproporsjonert, velernært, fin farge, lengde, vekt, persentiler - To-to ord sammen = setninger. Raske og effektive, målrettet håndbevegelser, bygger klosser, bra reseptivt språk, mengde med ord. - Manifest el. latent skjeling, hørsel, vurderes ved språk, mellomørebetennelser? Evt. otoskopi - Rett rygg, bev. Mønster, fotstilling. - Tenner, tonsiller og adenoider, halsglandler. Auskultasjon: hjerte og lunge. Abdomen: oppfylninger, lever og milt. Kjønnsorganer 5-6 år - Bekymring hos foreldre, velproporsjonert, velernært, fin farge, lengde, vekt, persentiler, avføring og vannlating? - Atferd: aktivitet, oppmerksomhet, interesse. Samhandling med andre barn - (Syn ved 4 år, helsesøster). Rentoneaudiometri (Helsesøster) - Rett rygg, scoliose, anisomeli. Forstilling - Tenner, tonsiller og adenoider, halsglandler. Auskultasjon: hjerte og lunge. Abdomen: oppfylninger, lever og milt. Dehydrering Vanligvis oppstår dehydrering hos barn i forbindelse med akutt gastroenteritt, men årsaken kan også være andre sykdommer som fører til oppkast, diaré og nedsatt væskeinntak. Tre nivåer 1. Slapp. Tisser sjelden. Evt tørste. 2. Halonering (innsunkne øyne). Tørre slimhinner. Nedsatt hudturgor. Innsunken fontanelle. Kapillær refill. Respirasjon 3. Svekket bevissthet Fordel å kunne følge vekten. Peroral væskebehandling er den anbefalte behandlingen for å erstatte væske- og elektrolyttap forårsaket av diaré hos barn med mild til moderat dehydrering. Nasogastrisk rehydrering kan være et alternativ til intravenøs væskebehandling hos pasienter med dårlig peroralt inntak. Ved all alvorlig dehydrering, uansett type, gis først 20 ml/kg NaCl 9 mg/ml. Straks en har fått svar på serumelektrolytter, gis væske i henhold til om en har en situasjon med hyper-, hypoeller isoton dehydrering. Vurdering av anstrengt respirasjon - Frekvens - Regelmessighet - Dyp overflatisk - Anstrengt? - Hoste? Hvis anstrengt, vurder - Inspiratorisk stridor - Ekspiratorisk obstruksjon / forlenget ekspirium 13

14 - Inndragninger o Interkostalt o Subkostalt o Av sternum o I jugulum - Klynking, stønning og spill av nesevinger Vurdering av allmenntilstand Observert trekk Normal Moderat nedsatt Alvorlig nedsatt Gråt Svak gråt, sutrete Klynkete og irritabel Reaksjon på foreldres stimuli Våkenhet Reaksjon på undersøkelsen Kraftig med normalt stemmeleie, eller fornøyd uten gråt Stopper å gråte eller er fornøyd Hvis våken holder seg våken Hvis sover vekkes lett Smiler eller er kvikk og gir god kontakt Veksler mellom gråt og ro Våkner, men lukker øynene raskt eller våkner bare på kraftige stimuli Bare kortvarige smil eller kortvarig kontakt Hudfarge Jevnt rosa Bleke ekstremiteter eller blålig perifert Hydrering Huden har normal spenst, Huden er normal, øynene øynene er ikke innsunkne kan være lett innsunkne og slimhinnene er fuktige (halonerte), lett tørrhet i munnen Liten eller ingen endring i atferd Sovner. Lar seg vanskelig vekke Ingen smil, ingen interesse for omgivelsene, bekymret uttrykk Blek, cyanotisk, grå eller marmorert Deigaktig hud eller stående hudfolder, tørre slimhinner, innsunkne øyne Akuttvurdering barn Airway - Vurder bevegelse av brystet og lytt og føl foran munnen - Bevisstløse barn på siden - Ekstender nakken lett og trekk kjeven fram Breathing Dersom respirasjonen er utilfredsstillende med åpne luftveier, begynn kunstig respirasjon Circulation Utilfredsstillende ved - Ingen sentrale pulser palperes (carotider og femoral) - Hjertefrekvens <60 i bevisstløst barn - Svake pulser med dårlig vevsoksygenering (cyanose, blekhet, dårlig kapillær refill) Hjertekompresjoner + væske Disability (cerebral function) Bevissthetsnivå (istedenfor GCS) A alert V responds to voice P responds to pain U unresponsive Exposure Cyanose hos nyfødte 100 % oksygen - Ingen bedring cyanotisk hjertefeil - Bedring lungesykdom eller hjertesykdom med stuvning 14

15 Behandling av status epilepticus 1. Frie luftveier, 100% O2 på maske, glukose 100 mg/ml, 2 ml/kg. Evt. blodprøver (elektrolytter, Hb, CRP, glukose, serumspeil antiepileptika.) 2. Diazepam i.v. 3. Fosfenytoin-natrium 4. Fortsatt status etter 30 min, tiopental til isoelektrisk EEG. GTK >4-5 minutter, diazepam rektalt, 0,3-1,0 mg/kg. <10 kg, 5 mg. >10 kg, 10 mg. Virker oftest først etter 7 minutter. 98% av barna som innlegges med status epilepticus pga idiopatisk epilepsi eller feberkramper får ikke sekveler av anfallet. Nyfødtresuscitering * Vurder intubering 15

16 Behandling av sjokk Behandle årsaken - Antibiotika ved sepsis - Stanse blødning - Korrigere arytmi Oksygen Heve fotenden Ventrikkelsonde Erstatte væske- og blodtap - Fys. saltvann, Ringer - Blod, plasma Stimulere hjertets pumpefunksjon - Dopamin, dobutamin, adrenalin, noradrenalin Korrigere arytmi - Digoksin, adenosin, elektrosjokk Minske blodkretsløpets volum - Dopamin, doputamin, adrenalin, noradrenalin Apgarscore SYMPTOM POENG HF Ingen <100 >100 Resp Ingen Langsom/urgm. God, skriker Tonus Ingen Nedsatt God, aktiv Irritabilitet Ingen Grimaser Hoste, nysing, skrik Farge Blå/blek Rød kropp, blå armer Rød over det hele Apgar ved 5 minutter og risiko for komplikasjoner Apgar Forekomst % Død CP Andre 0-3 0,1 22 % 7 % ,6 3 % 3 % 1, ,0 0,5% 0,1% 0,6 Failure to thrive - anamnese 1. Amme-/die-situasjon, hvor hyppig spiser barnet? Symptomer hos barnet under diing? Må barnet ta pauser? Blir barnet svett og klam? 2. Svangerskap, fødsel, fødselsvekt osv 3. Familiære sykdommer/dødsfall i barnealder. 4. Veksten på vekstpersentilskjema hittil (bl.a helsestasjon)? 5. Tegn på hjertesykdom: (takypne, takykardi), svette (spes ved mating), sliten ved mating, økt trettbarhet osv. 6. Tegn på malabsorpsjon/gi-problem: oppkast, diare (farge, konsistens, mengde osv) 7. Andre barn? Hvordan har de utviklet seg? 8. Familiens ressurser, hvem passer mest på barnet, sosial situasjon osv 16

17 Telefonsamtale akutt sykdom 1. Hvor er barnet nå? Frie luftveier osv 2. Almenntilstand: Gråter? Reaksjon på stimuli? Våkenhet/bevissthet? Farge? Slimhinner? Reaksjon når mor holder/klemmer? Ammer/spiser bra/dårlig?virker huden kald, klam/kaldsvettende eller cyanotisk? 3. Feber? (varm kropp, kalde ekstremiteter tyder på at feber er på vei opp) OBS hvis under 3 mnd innleggelse ved feber! 4. Respirasjonsfrekvens? >50 kan være alvorlig! Ellers om respirasjon: dybde, inndragninger, nasal flaring, respirasjonslyder, tegn på obstruktivitet osv. 5. Husk å spørre om oppkast, diare (mengde, utseende osv). Tegn på dehydrering (ikke tisset på en stund, tørre slimhinner, innsunkne øyne, stående hudfold osv) 6. Petekkier? Nakkestivhet? Hatt anfall? Lyssky? Spent fontanelle? Irritabel osv 7. Evt noen spørsmål om muligheten for toksisk/forgiftning 8. Har barnet noen kroniske sykdommer? Tidligere luftveissykdom? Annet? Utvikling så langt (vekt, lengde, hode og psykomotorisk) 9. Føler mor/far de har kontroll over situasjonen? Hvordan er familiens ressurser aleneforelder? Rusproblemer eller lignende? 10. Hvis trolig feberkrampeanfall: be mor/far måle temp før de drar til sykehuset. 11. Andre i familien som har hatt feberkramper? Anfall/epilepsi? Akutt sykdom hos små barn skal alltid gi mistanke om meningitt Symptomer som bør føre til konsultasjon Symptom Brystbarnet er slapt og har sluttet å ta brystet Feber + brekninger, fjernhet, uro, nakkestivhet (hake-bryst-test), andre tegn til red. almt. Brekninger som debuterer etter feber Begrunnelse (mulige alvorlige diagnoser) Alvorlig infeksjon? Andre alvorlige tilstander? Rask progresjon i tidlig spedbarnsalder Meningitt eller septisk inf. Meningitt eller annen alvorlig inf +/- Feber + Petekkier Meninigokokksepsis, blødningsforstyrrelse Feber + magesmerter Mulig appendisitt, pyelonefritt Feber + uvanlig lokalisert smerte Ledd og skjelett (osteomyelitt, artritt), bryst (penumoni), rygg (pyelonefritt) Feber > 40,5 grader, uavhengig av sympt Bakteriell inf? Feber > 38 grader hvis barnet er yngre enn 3 Signal om alvorlig sykdom? mnd uten banal/åpenbar årsak Vedvarende eller intermitterende Kirurgisk abdomen, invaginasjon, innklemt magesmerter brokk Oppkast, diare, påfallende slapphet, tørre Dehydrering? slimhinner eller innsunkne øyne Pustevansker, klarer ikke leke som vanlig, Luftveisobstruksjon, dyspnè (kan vurderes ut eller å snakke i fulle setninger fra aktivitetsnivå) Pustevansker, symptomer fra munn ved Utvikling av anafylaksi. allergisk reaksjon 17

18 Kunnskap Gynekologi Gynekologisk handlingsprogram s Bergsjø et al Obstetrikk og gynekologi - Blødning - Smerter - Utflod Normal fysiologi Endometriesyklus dager: menstruasjons-, proliferasjons- og sekresjonsfasen. Proliferasjonsfasen (kan variere i lengde), økende stimulering av endometriet av en økende østrogen konsentrasjon fra en voksende follikel. Sekresjonsfasen (14 dager), stimuleres av progresteron, og det skilles ut et glykogenholdig sekret. Hormonpåvirkning Østrogen øker uttrykket av østrogen- og progresteronreseptorer i endometriet, progresteron øker utrykket av progresteronreseptorer, men reduserer uttrykket av østrogenreseptorer. Når progresteronkonsentrasjonene øker etter ovulasjon hemmes østrogeneffekten på endometriet, mens progresteroneffekten øker, endometriet går over til en vedlikeholdt og sekretorisk fase. Når progresteroneffekten brått faller bort ved sammenfall av corpus luteum frigjøres det prostaglandiner i endometriet som gir spastisk kontraksjon av spiralarterier, dette (luteolyse) gir nekrose, etter hvert blødning under endometriet, og en plutselig frigjøring av endometriets funksjonelle lag = menstruasjon. Ovariets dynamikk - Follikelmodning er en spontan prosess, ikke styrt av LH eller FSH. Hver dag begynner et antall (avhengig av alder) primordialfollikler å modnes, modningen er FSHuavhengig frem til 2 mm i størrelse. - De folliklene som uttrykker et stort nok antall FSH-reseptorer, er responsive 5 dager før folikkelfasen, vil deretter bli FSH-avhengige, og modnes mot neste syklus. - Etterhvert vil en av folliklene ha et biologisk forsprang, og forholdet mellom egenuttrykt østrogen-reseptorer og østrogenproduksjon vil favorisere denne follikelen, mens de andre som ikke har adekvat østrogenproduksjon vil gå til grunne når FSH stimuleringen faller bort (FSH- produksjonen inhiberes av en økende østrogenproduksjon). Follikelfasen begynner på menstruasjonens første dag, og varer til ovulasjon (10-14 dager). Lutealfasen varer fra ovulasjon til neste menstruasjon (nøyaktig 14 dager.) Etter eggløsning stiger kroppstemperaturen 0,5 grader, og holder seg der gjennom lutealfasen. Betydningen av GnRH, LH, FSH og prolaktin. Negativ tilbakekobling fra østrogen, progresteron og inhibin på hypothalamus og hypofysen. Østrogener og progresteron faller noen dager før menstruasjonsfasen, da stiger FSH, og ny follikelmodning begynner. FSH synker i slutten av follikelfasen (seleksjon av dominant follikel.) LH stimulerer østrogenproduksjon i granulosa- og theca-cellene i follikelfasen, har midtsyklisk topp = eggløsning, for deretter stimulere omdannelsen til corpus luteum i luteal 18

19 fasen. GnRH-sekresjonene er underlagt en basal og en pulsatorisk kontroll, begge tilbakekobles negativt til østrogen og progresteron, men akkurat ved eggløsning, er det pulsatoriske GnRH senteret koblet positivt til østrogen, slik at den østrogen peaken som kommer øker frigjøringen av LH = eggløsning. LH-surge (15 timer før eggløsning); frigjøring av proteolytiske enzymer og prostaglandiner, kontraksjon av myoepiteliale (theca externa celler) = eggløsning. Prolaktin kan i høye konsentrasjoner hemme det pulsatoriske GnRHsenteret, slik at LH-surge ikke kan dannes, dette gir anovulasjon og infertilitet. Menopause og HRT Menopause gjennomsnittlig ved 51 år, 95% år. Høye nivåer FSH og LH, lavt østrogen. Vanlige symptomer klimakteriet - Hetetokter - Vaginal tørrhet - Urinsymptomer - Emosjonell labilitet - Blødningsforstyrrelser premenopausalt Behandling Premenopausalt østrogen/gestagen, postmenopausalt hormonbehandling for symptomer. Opp til 2-3 år, topikal behandling for vaginal tørrhet. Østrogen/gestagen hos de med uterus, kun østrogen hos de uten. Mammacancer kontraindikasjon. Problemer postmenopausalt - Osteoporose - Vaginal tørrhet - Urininkontinens Infertilitet utredning og årsaker Infertiliteter definert som å ikke bli gravid etter 12 måneder eller mer med regelmessig samleie uten prevensjon. 50% blir gravide innen 3 mnd, 72% innen 6 mnd og 85% innen 12 mnd. Standard utredning - Mannfaktor. Sædundersøkelse. - Ovulasjonsfaktor. Menstruasjonssyklus og mulig serum progesteron - Cervikal faktor. (Postcoital test, test cervikalmucus 2 til 12 timer etter samleie) - Uterin faktor. Hysterosalpingografi og/eller hysteroskopi, bekkenultralyd - Tubefaktor. Hysterosalpingografi and laparoskopi - Endometriose eller annen pelvispatologi. Laparoskopi Utredning - En par-greie - Nøye menstruasjonshistorie. Regelmessig, syklisk menstruasjon tilsier normal ovulasjon - Sædundersøkelse. - Hvis det er usikker ovulasjon, kan LH og progesteron tas i tilknytning til ovulasjon bestemt med hjemme-urin-tester - Hysterosalpingografi bør utføres mellom slutt på menstruasjon og ovulasjon Om laporaskopi skal utføres vurderes på bakgrunn av de andre testene og undersøkelsene. 19

20 PCOS Tegn på økt androgenpåvirkning 1. Akne. Patologisk ved rikelig i ansiktet, bryst og rygg. 2. Hirsutisme. Bart, skjegg, bryst, rygg, innsiden av lårene og seteballer. 3. Andre a. Blødningsforstyrrelser i. Uregelmessig ii. Sekundær amenoré iii. Dyp stemme b. Fedme c. Økt sexlyst d. Klitoris hypertrofi 4. Totalt bilde av virilisering. Maskulint utseende, handlingssett, kroppsproporsjoner, dyp stemme, små mamma, skallethet, mannlig behåring, klitorishypertrofi. Rotterdamkriterier (2 av 3) PCOS 1. Oligo- og/eller anovulasjon 2. Klinisk og/eller biokjemiske tegn på hyperandrogenisme 3. Ultralyd viser mer enn 12 follikler >2x9mm Behandling Uten barneønske: Med barneønske: P-piller, vektreduksjon, antidiabetika Klomifen (anti-østrogen), gonadotropinbehandling, IVF, kauterisering av ovariene Endometriose Tre teorier - Reversed flow / implantasjon - Blod/lymfe-metastasering - Cølom-metaplasi Diagnose ved laparoskopi. Behandling smertestillende, p-piller eller kirurgi. Menometrorragi premenopausalt utredning og årsaker GU - Er det blødningspunkt på vulva, vagina, cervix, uretra eller anus? - Undersøk størrelse, kontur og ruggeømhet på uterus (myomer, adenomyose, graviditet eller infeksjon) - Undersøk adnexa for ovarialtumor Tester - Graviditetstest - Cervixcytologi - Endometriebiopsi (kvinner over 35). Etter graviditetstest! Den vanligste årsak til menorrhagi i premenopausale kvinner er endring av den endometriale oppbygningen fra submukøst leiomyom, endometriepolypp, adenomyose og perimenopausale anovulatoriske sykluser. Risiko for cervix- og corpuscancer. Intermenstruelle blødninger: - Ovulasjonsblødning 20

21 - Ektopi (erytroplaki) - P-piller (spotting) - Cervicitt - Endometritt (spiral) - Polypper - Cancer Menorragi postmenopausalt utredning og årsaker Blødning postmenopausalt er cancer til det motsatte er bevist! Årsaker - Atrofi (59%) - Polypper (12%) - Endometriecancer (10%) - Endometriehyperplasi (10%) - Hormoneffekt (7%) - Cervixcancer (<1%) - Andre (eg, hydrometra, pyometra, hematometra: 2%) Blødning hos nullipara kvinner over 70 med diabetes mellitus har 87 % risiko for kompleks hyperplasi eller endometriecancer sammenliknet med 3 % i andre kvinner. Utredning: Endometriebiopsi og ultralyd. Det viktigste er å utelukke cancer, behandling er vanligvis ikke nødvendig hvis cancer eller premalignitet er utelukket. Spontanaborter 1. Føtal a. Kromsomalt avvik (50-60%) Første del av svangerskapet 2. Maternell a. Placenta b. Infeksjon (Listeria, syfilis, BV, og andre) c. Anatomiske forhold, uterin septa, adskilte uterinhorn. d. Cervixinsuffisiens. e. Endokrine årsaker (sviktende corpeus luteum, thyroidea, DM) f. Systemiske sykdommer, SLE. g. Kromosomavvik (habituelle aborter) Andre del av svangerskapet Disponerende årsaker 1. Tidligere spontanabort 2. Antifosfolipidantistoffer 3. Translokasjonsbærer 4. Uterine anomalier Habituell abort Tre eller flere påfølgende kliniske aborter med samme partner. Årsaker 21

22 1. Genetiske (5%) Genetiske anomalier hos mor eller far. 2. Anatomiske (15-20%). Cervix insuffisiens 3. Immunologiske. Lupus antikoagulants, lupus antikoagulant syndrom (10%) 4. Thyroideasykdom 5. PCOS Utredning: Anamnese om tidligere aborter og svangerskapsvarighet, menstruasjon (regelmessighet), UL, karyotyping. Biokjemi: NT, cephotest, antistoff og TSH/T4. 70% blir gravide. Primær og sekundær amenoré Primær amenoré Vurder utredning ved Ingen menarke før 16 år Ingen tegn til pubertet ved 14 år Anamnese og utredning - Mor (menarke) - Spiseforstyrrelser og trening - Pubertetsvurdering - Høyde og vekt - (GU) - Gl. thyroidea - Galaktorè (prolaktinom) - Hormoner (østradiol, FSH, LH, prolaktin, TSH, androgener (virilisering?), gestagen test) - UL, CT/MR hypofysen, skjelettalder Etiologi 1. Forsinket pubertet. Familieanamnese, normale hormonprøver. 2. Primær ovariesvikt. a. Hypergonadotrop hypogonadisme b. Gonadedysgenesi c. Turner syndrom d. Testikulær feminisering (genotypisk menn, men ingen androgenreseptorer. Intraabdominale testikler, ikke utviklet kvinnelige kjønnsorgan, høye nivåer med testosteron) 3. Sekundær ovariesvikt. Hypofysesvikt (hypogonadotrop hypogonadisme), lave FSH, LH og østrogen. (Anoreksi, fysisk eller psykisk stress og prolaktinom) 4. Aplasi av uterus. Mangelfull utvikling av Mullerske ganger, assosierte nyre og skjelettanomalier. 5. Hymen imperforantus. Hymen består som en heldekkende hinne. Spent som en blå ballong. 6. Sjeldne tilstander. Kromosomavvik, vanskelig å avgjøre barnets kjønn. Behandle årsak: kirurgi, hormonbehandling. Sekundær amenoré Fravær av menstruasjon i minst 6 mnd. Utelukke graviditet. Tidligere blødninger utelukker utviklingsanomalier. 22

23 1. Overordnet svikt. Hypogonadotrop hypogonadisme (mangel på GnRH, FSH, LH). Psykisk eller fysisk stress, anorexia nervosa. 2. Hyperprolaktinemi. Laktasjon, hypothyreose (TRH stimulerer prolaktinsekresjon), psykofarmaka, idiopatisk, prolaktinom. 3. Prevensjon 4. PCOS (Overvektige, lett økt LH og testosteron, normal østradiol og FSH, red. SHBG) 5. Systemsykdommer. Hypothyreose og nyresykdommer 6. Intrauterine synekier. Etter utskrapninger 7. Climakterium praecox. Strålebehandling og cytostatika 8. Resistant ovary. Upåvirkelig av gonadotropiner Ved lavt østrogen i mer enn 6 mnd, HRT. Evt P-piller hvis graviditet er uønsket. Amenoré med normalt østrogen, gi gestagen hver 14. dag. Livsstil kan korrigeres. Prolaktinom behandles med dopaminagonist. Dysmenoré Primær uten organisk årsak 70% av 19-åringer, 10-15% har redusert arbeidskapasitet. Fallende forekomst med alderen. Symptomer som kramper nederst i abdomen, lyskene, korsryggen, innsiden av lårene. Behandling - NSAIDs, hemmer prostaglandin produksjonen - P-piller reduserer prostaglandin- og progresteronbelastningen. Sekundær påvisbar organisk årsak. - Endometriose - Adenomyose - Myomer - Cervixstenoser - Ovariecyster - Salpingitt - Ikke-gynekologiske tilstander Diagnose ved UL, GU evt lapraskopi. Behandle med uterusekstirpasjon. PMS 50% av alle kvinner, 5% med redusert livskvalitet. Lutealfasen, ved vanlig PMS er follikelfasen symptomfri. Redusert stemningsleie, aggressivitet, irritabilitet, rastløshet, søvnprob, mastalgi, vektøkning, ødemer, hodepine, endret appetitt. Evt behandling med antidepresiva, NSAIDs eller p-piller. Kroniske underlivssmerter Underlivssmerter, hyppigste årsak til henvisning gynekologisk avdeling for reproduktive kvinner. Kroniske underlivssmerter skal ha vart i mer enn 6 mnd. Man skiller mellom smerter som har; - En entydig årsak - Ikke entydig årsak - Menstruasjonsrelasjon 23

24 - Endometrioserelasjon - Kronisk PID-relasjon. Misforståtte sammenhenger; tilfeldig dyrkningssvar, cyster på eggstokken, retroflektert uterus, sammenvoksninger. Behandlingseffekt Man har sette noe bedring hos pasienter som har fått UL veiledet rådgivning, god informasjon, bruk av gestagen og tverrfaglig tilnærming. Eller ingen dokumentert effektiv behandling. Psykososial tilnærming til gynekologiske problemer Typiske problemer - Legen må tørre å spørre om/snakke om problemer eller spørsmål rundt seksualitet. - Hysterektomi og seksualfunksjon. - Infertilitet og seksualitet - Dyspareuni (vulva, nedre vagina, dype smerter støtsmerter) - Redusert eller manglende lyst. (Lyst er medfødt, mange faktorer spiller inn, sammenligne med appetitt) - Forskjellig lyst mellom kvinne og mann (problemer for henne, han, eller parforholdet) - Manglende orgasme (fordrer; modenhet, læring, kjennskap til egen kropp) - Vaginisme (kramper av bekkenbunn som umuliggjør penetrasjon) - Vulvodyni (svie og ubehag ved å ha penis i skjeden, infeksjon? Candida, vestibulitt. Tørreslimhinner.) Genital prolaps Risikofaktorer - Genetisk predisposisjon - Graviditeter/fødsler - Operativ forløsning - Overvekt - Alder - Østrogenmangel - Nevrogen forstyrrelse av bekkenbunnen - Bindevevssykdommer - Tidliger bekkenkirurgi med påvirkning av den normale støtten - Kronisk forhøyet intraabdominalt trykk (fysisk aktivitet, forstoppelse, hoste) Genital prolaps er brokk av en av bekkenorganene (uterus, vaginaltoppen, blære, rectum). Graderes fra 0 til 4 0 Uten prolaps 1 Halvveis til hymen 2 Ved hymen 3 Halvveis ut fra hymen 4 Total prolaps Vanligste symptom er tyngdefølelse og følelse av at vev dyttes ut av vagina. Kan føre til vaginalbløning. I tillegg kommer problemer knyttet til urin, avføring og sex. Behandling er fysioterapi og kirurgi. 24

25 Salpingitt Omfatter tubene, genitaltraktus, bekkenperitoneum. Hos seksuelt aktive kvinner, helst under 25 år og nullipara. Avgjørende med tidlig behandling (hindre: infertilitet, ektopisk graviditet, korniske smerter.) Årsak er i hovedsak klamydia. Disponerende forhold - Hyppig partnerbytte - Lav alder - Prevensjonsmetode, p-piller og kondom beskytter, spiral øker risiko første mnd etter innsetting. - Tidligere PID - Abortinngrep Symptomer - Red. almenntilstand - Magesmerter - Lett feber - Utflod - Blødningsforstyrrelser - Smerter under høyre kostalbue Diagnosekriterier 1. Nedre abdominal smerter og ømhet 2. Cervix ruggeøm 3. Adnexømfintlighet, samt en eller flere av; a. Feber >38,5 (80% har ikke feber) b. WBC > c. Økt CRP d. Purulent utflod e. Adnexoppfylning f. Laparoskopi, alltid ved andre episode. Komplikasjoner - Pyosalpinx - Sepsis - Kroniske underlivssmerter - Infertilitet - Ektopiske svangerskap. Behandle: Tetracycliner og metronidazol. Gynekologiske cancere Tidlige symptomer Vulvacancer - Sårhet i vulva - Sår som ikke gror - Tumor i vulva Cervixcancer - Ofte ingen tidligsymptomer - Illeluktende fluor; gjerne gul, brun eller blodig farge. 25

26 - Utidige blødninger, kontakt- (postcoitale), intermenstruelle-, postmenopausale blødninger og meno-/metroragier. - Smerter oftest et sent symptom, avansert sykdom? Corpuscancer - Postmenopausale blødninger, 10% har endometriecancer. - Intermenstruelle blødninger, meno-/metroragier. Sjelden corpuscancer før etter 40 år. Ovarialcancer - 70% har spredning eller avansert sykdom på diagnosetidspunktet. - Uspesifikke og ukarakteristiske symptomer; diffuse magesmerter, økt abdomenomfang, sympt på DVT, hyppig vannlatning, palpabel tumor i bekkenet eller abdomen, kvalme og oppkast, hoste og dyspnè. - Sjelden spesifikke gynekologiske symptomer - Legges ofte inn på andre avdelinger før diagnosen blir stilt. Trofoblastsvulster - Vaginalblødninger - Smerter - Hyperemesis gravidarum - Tidlig preeklampsi - Hyperthyreose (evt tyreotoksisk krise (høy hcg)) Ved klinisk mistanke om cancer skal det henvises til gynekolog. Risikofaktorer Cervixcancer. Livstidsrisiko 1%, 300/år. - HPV, spesielt 16,18,33,35 og assosierte faktorer (seksuelt aktiv) - Røyking Corpuscancer. 600/år. 2 typer, østrogenavhengig (type 1) og annen (type2) Østrogenpåvirkning - Eksogent - Overvekt - Anovulasjon - Østrogenproduserende tumorer Ovarialcancer. Livstidsrisiko 1,5%, /år - Høy hormonbelastning (nullipara, sen menopause, infertilitet) - Røyking - BRCA1/2 Vulvacancer. 40/år Trofoblastsvulster. Mola 50/år, Choriocarcinom 12/år. Behandling Cervixcancer CINI 60% regress, 11% persisterer, og 1% blir invasive. CINII 45% regress, 5% invasive. CINIII 30% regress, > 12% invasive. Konisering gir 95% helbredelse uavhengig av CIN grad, < 5% persisterer. Kirurgi, adjuvant kjemoterapi med stråleterapi ved residivrisiko. Total 5-års overlevelse 75% Corpuscancer Total 5-års overlevelse 75-80% Hysterektomi med bilateral salpino-oophorectomi. 26

27 Strålebehandling ved inoperabel. Ovarialcancer Kirurgi med påfølgende kjemoterapi Total 5-års overlevelse 50% Vulvacancer Kirurgi, stråling og cytostatika ved inoperabel Trofoblastsvulster Pasienten henvises DNR ved mistanke om mola. Choriocarcinom innlegges som øyeblikkelig hjelp. Handlingsprogram cervixcytologi og biopsi år, hvert tredje år. Normal ny celleprøve om 3 år, ny celleprøve om 6 mnd ved dårlig materiale. Ny celleprøve og HPV-test om 6 mnd: - ASC-US, irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning - LSIL, lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon Kolposkopi og biopsi - ASC-H, irregulære plateepitelceller med forandringer som kan gi mistanker om høygradig lesjon, men som ikke fyller alle kriteriene til diagnosen HSIL - HSIL, høygradig skvamøs intraepitelial lesjon - Plateepitelcarcinom - ACIS, adenocarcinom in situ - Adenocarcinom UNS - Carcinom UNS - Metastase fra malign uklassifiserbar tumor - Usikker primær tumor eller metastase 27

28 Obstetrikk - Kvalme og oppkast i svangerskapet - For tidlig fødsel - Ektopisk svangerskap - Spontanabort - Placenta abrupta - RH-inkompabilitet. Rh neg mor, profylakse: 1. Fødsel av Rh pos barn 2. Abort 3. Rikelig blødning med mistanke om løsning av placenta 4. Invasiv prenatal diagnostikk 5. Gis innen 72 timer, men kan ha virkning i opptil 28 dager - Gestasjonshypertensjon - Preeklampsi - HELLP - Gestasjonsdiabetes - Placenta previa - Cholestase - UVI. Hormonell påvirkning (progresteron/relaxin) av kvinnekroppen gir redusert blære tonus og resturin, ureterdilatasjon og lett glukoseuri. - Cytomegalovirusinfeksjon - HIV-infeksjon - Toxoplasmose - Listeria - GBS - Jernmangel - Forstoppelse - Reflux - Hemorrider - Folatmangel - Magesmerter i svangerskapet Normal graviditet Symptomer på graviditet - Uteblitt menstruasjon (> 10 dager over) - Morgenkvalme, uke Økt søvnbehov (varer til uke 14-15) - Ømme bryster, spente - Hyppig vannlating - Søvnighet Legens funn - Endret farge på slimhud, blålig farge (fra uke 6-7.) - Slimpropp - Corpus uteri blir mykere, forstørret fra uke Hegars tegn: Uterus blir mykere fra indre mormunn og til fundus, sammenlignet med cervix. Cervix føles derfor lengre. - Fra 12 uke kan noen kjenne kynnere (Braxton-Hicks tegn.) - Fosterlyd, stetoskop fra uke

29 - Urin-hCG Terminbestemmelse Negels regel: SM første dag 3 mnd + 7 dager. (= svangerskap 280 dager.) ~ 5% føder på termindato. Middelvarighet er 282 dager. Normal svangerskapslengde er mellomuke 37 og 41. Som sikker termin regnes; rgm. menstruasjon 28+/- 4 dager, husker første dag i SM med +/- 3 dager. Sikker termin regnes ut ved UL i uke 18 (bruker 282 dager som normalt svangerskap. BPD, kranieomkrets, abdominalomkrets, femurlengde) Indikasjon for tidlig UL 1. Estimere svangerskapsalder 2. Truende abort, truet graviditet (blødninger, smerte.) 3. Risikograviditet 4. Graviditet og intrauterin prevensjon 5. Graviditet og uterustumor 6. Genetisk risiko, prosedyrer; CVS eller amnionprøve UL i uke 18 Kompromiss for å fastsette svangerskapsalder og for å fremstille organer. Skal gi svar på; - Vitalitet - Gestasjonsalder (BPD, liten individuell variasjon frem til uke 22) - Flersvangerskap - Placentaplassering - Utviklingsavvik - Patologi Indikasjon for UL i tredje trimester 1. Vekstutredning, avvikende SF-mål 2. Placentakontroll 3. Oppfølging av risikosvangerskap. Beste vekstmål ved ultralyd er abdominalmål, MAD Beste fosteraldermål ved ultralyd er BPD og femurlengde Oppfølging av intrauterin vekst har ingen hensikt med tettere intervaller enn 2 uker, pga stor usikkerhet ved vekstestimatet, samtidig trenger barnet tid til å vokse. Overtidig svangerskap 294 dager etter første dag SM, eller mer enn 42 uker, eller mer enn 14 dager over UL termin. Overtidig svangerskap, noe økt risiko for neonatal dødelighet. Fare for postmaturitetssyndrom (vernix mangler, tynn, tørr og skrukket hud, lange negler) De som har vært truet har mekoniumfarget fostervann, misfarging av hinner og hud. Placentasvikt? Vurdering i utgangen av uke 42 Fostervann normalt, CTG normalt; 1. Cervix umoden, ny kontroll om to dager. 2. Cervix moden, pas. Velger induksjon eller kontroll om 2 dager. Fostervann redusert eller CTG avvikende; 1. Forløsing Indusere? 29

Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet

Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet 0 FORORD Dette kompendium er skrevet med utgangspunkt i 1.utgave av læreboken Obstetrik og Gynækologi av Lawrence

Detaljer

Kvinner. - vi gir deg bedre helse

Kvinner. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Kvinner - vi gir deg bedre helse Innhold 15-30 år...s 4 Menstruasjon...s 4 Pubertet, Hormoner, Smerter Prevensjon...s 7 Kondom, P-piller, P-sprøyte, P-stav, P-ring,

Detaljer

Velkommen til Stork IVF Klinik

Velkommen til Stork IVF Klinik Velkommen til Stork IVF Klinik En fertilitetsklinikk uten ventetid. Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling, i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Nina Stork, som selv har vært gjennom utallige

Detaljer

STIKKORDLISTE GYNEKOLOGI GENERELL

STIKKORDLISTE GYNEKOLOGI GENERELL STIKKORDLISTE GYNEKOLOGI GENERELL Ab prov. (abortus provocatus) Abrasio uteri ACTH-test Adnex Adriamycin AID AIH Amming som prevensjon Amniocentese Angrepillen Antesuspensio Antisuspensic Aspiratio uteri

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Feminina OM JENTER. FOR JENTER.

Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

Intimitet og glede! vi gir deg bedre helse

Intimitet og glede! vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek! vi gir deg bedre helse Innhold Innledning om seksualitet 8 Seksualanatomi og fysiologi 10 Anatomi mannlig kjønnsorgan 11 Mannens seksualfysiologi 11 Anatomi kvinnelige

Detaljer

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 20 cm 2 depotplaster inneholder 6 mg norelgestromin

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Skeiv SEXHÅNDBOK DET DU IKKE LÆRTE PÅ SKOLEN

Skeiv SEXHÅNDBOK DET DU IKKE LÆRTE PÅ SKOLEN Skeiv SEXHÅNDBOK DET DU IKKE LÆRTE PÅ SKOLEN Heftet er utgitt av Skeiv Ungdom i 2013 og er finansiert av LNU Mangfold og inkludering. Takk til Sex og Samfunn - senter for ung seksualitet og de ansatte

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). Hva er det? Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan angripe ulike organer, spesielt hud, ledd,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Akutt sykdom er den vanligste årsaken til at barn tas med til lege, og legen har da tre hovedoppgaver: Den viktigste

Detaljer

Ammeveiledning Nasjonalt kompetansesenter for amming 2009

Ammeveiledning Nasjonalt kompetansesenter for amming 2009 Ammeveiledning Nasjonalt kompetansesenter for amming 2009 1 FORBEREDELSE OG MOTIVERING 1.1 LITT OM MORSMELKENS ENESTÅENDE EGENSKAPER 1.2 INFORMASJON SOM BØR GIS TIL DEN GRAVIDE OM AMMING 1.3 DETTE KAN

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer