]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt. Rundskriv R-skr Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E Alfaz del Pi, (Alicante), España

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt. Rundskriv R-skr-2011-05 110521. Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España"

Transkript

1 ]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E Alfaz del Pi, (Alicante), España Rundskriv R-skr INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tilbud om dusj Informasjon og kommunikasjon... 2 Sammendrag av informasjon gitt under andelseiermøtet Økonomi Netto utgifter for JFBE SL Utbetalinger for JFB BA og JFBE SL Spesielle utgifter SL budsjett BA budsjett Likviditet Likviditet ved normal drift Vedlikehold Gjennomførte tiltak i 2010 og til april Ikke gjennomførte tiltak Tiltak for resten av 2011, med noe forbehold om økonomisk ramme Status godkjenning Hva er godkjent Hva som mangler Smått og stort Bakrom i A leilighetene Styremanual Fortauene Nabobyggets planer Eiendomsavgift Omsetning av leiligheter Garasjelånet Økonomisk krav til utbyggerne Krav fra Helge y Anders Avtale med Total Service S.L. for lagerrom i garasjebygget Biblioteket Tiltak utvendig Avslutning

2 1. Tilbud om dusj Vi har fått følgende mail fra Ragnar Hope: Flere av våre kjøpere ønsker runde dusjdører i det store badet og som kan dreies inn mot hjørnet når de ikke er i bruk. Dette er ikke et produkt som vi (lett) finner i Spania da de stort sett opererer med dusjkabinett med kar. Vi har innhentet priser i Norge på et av de mest brukte. Vi har vært i kontakt med Brødrene Dahl AS, landets ledende leverandør innen VVS. Produktsjefen der har nevnt at produktet Alterna Picto er deres bestselger til leilighetsprosjekter, hoteller osv. Vi oppnår forhandlerpris. Størrelsen er 88 x 88 cm, 195 cm høyt og i 6 mm herdet glass med krom beslag. Dørene heves noen millimeter fra gulvet når de skyves inn mot hjørnet. Vi er tilbudt kr ex moms. I tillegg kommer der en fraktkostnad fra Oslo til JFB. Tror dette er et meget gunstig tilbud og jeg tenkte kanskje andre eiere vil være interesserte i å hive seg på. Jeg vet ikke hvordan badene er i andre leilighetstyper, men den tilbudte typen passer veldig godt i det store badet i B-leilighetene. De som er interessert kan snarest mulig henvende seg til: Torgeir Skretting e-post: mobil: Informasjon og kommunikasjon I forlengelsen av andelseiermøtet som ble avholdt etter generalforsamlingen har styremedlemmer fått tilbakemelding om at det var (vel) mye informasjon, og at det ble liten anledning til spørsmål. Videre er styremedlem blitt kontaktet med henvisning til at mange har synspunkt på ditt, og alle har synspunkt på datt, hvor man ikke er enig i styrets beslutninger. Styret er bekymret for slike henvendelser. Styret har en oppriktig holdning til full åpenhet om alle forhold. Styret handler etter beste vurdering på vegne av alle andelseiere. For at dette skal fungere best mulig, setter vi pris på synspunkt og dialog. MEN, vi ønsker åpenhet tilbake fra andelseierne. Vi nevner: Spørsmål om fakta kan stilles til hvilket som helst styremedlem. Men kritikk av styrets beslutninger ville vi sette pris på å få skriftlig slik at vi kan gi det en seriøs behandling. Åpen og saklig kritikk er verdifullt, mens anonym tisking og hvisking er feig og negativ adferd. Side 2

3 Alle, og spesielt de som er kritiske til styrets arbeid, er velkomne som styremedlemmer for å kunne bidra til bedre styring. Det er bare å gi uttrykk for interesse ved å henvende seg til valgkomiteen. Vi minner om at det i henhold til vedtektene kun kreves enighet av 10 andelseiere for å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å få behandlet en sak i generalforsamling, eller å kaste et sittende styre. Oppfordringen er: La oss unngå forsurende kritikk på bakrommet, men kom åpent direkte til styret med synspunkt og kritikk. Det gir også styret anledning til å forklare hva styret har lagt vekt på i en sak, og hvorfor styret har foretatt et vedtak. La oss være sammen om å arbeide for Trivsel og Trygghet. Sammendrag av informasjon gitt under andelseiermøtet Økonomi 3.1 Netto utgifter for JFBE SL 2010 Nedenfor vises utgiftene som Jardin Foya Blanca España S.L. har hatt i Da har vi sett bort fra den del av utgifter til strøm og telefon som belastes andelseierne direkte. Den delen betales for seg gjennom egne månedsbeløp fakturert til andelseierne og avregnes ved årsskiftet. Innbetaling fra andelseierne og tilhørende utgifter er like store, og påvirker ikke felleskostnadene. Netto utgifter for JFBE SL i 2010: FORBRUK I SL KORRIGERT FOR SALG: EURO KJØP AV TJENESTER ,18 UTBEDRINGER OG REPARASJONER ,81 VAKTMESTER ,86 TRANSPORT 5 100,00 BANKTJENESTER 741,82 LEVERINGER ,47 STYRET OG KONTORHOLD ,78 OFFENTLIGE UTGIFTER ,86 SUM SOM SKAL DEKKES AV FELLESKOSTNADENE ,78 Det tilsvarer kr ,- med kurs 8,20 som vi har brukt i alle beregninger for Utenom disse utgiftene i SL er det også kostnader i JFB BA. Det er kostnader i Norge som for eksempel betaling til forretningsfører, revisor, renter på felleslån. Men der er også kostnader i JFB BA som er fakturert fra spanske leverandører og utbetalt direkte fra BA. Det gjelder poster som for eksempel eiendomsavgift, forsikringer og vann. Side 3

4 3.2 Utbetalinger for JFB BA og JFBE SL 2010 Utgifter samlet for BA + SL Budsjett Regnskap (Norske kroner i hele 1.000) Tjenester Utbedring Vaktmester Transport 7 49 Bank Leveringer Styret/kontor Offentlig Sum utgifter Spesielle utgifter 2010 Det kan være interessant å se hvilke utgifter i 2010 som har vært spesielle og av en gangs karakter: SPESIELLE UTGIFTER I 2010 I SL EURO NOK Kjøp av bil Barnebasseng Maling av gangveier Restarbeider EL fra tidligere mangelliste IVA X) SUM SL X) På grunn av forbedring av rutinene, fikk vi tilbakebetalt fra spanske myndigheter vel for (Det ble mottatt i 2011.) SPESIELLE INNTEKTER I 2010 I BA NOK Innkalling ekstra kapital til eiendomsskatt Fakturert Pemasi for mye betalt underetasjen SPESIELLE UTGIFTER I 2010 I BA Andelseierne betalt for mye renter til felleslån i Andre lønnskostnader/prosjektgodtgjørelse + sos. avg Revisjon for 2009 (Blir ca fremover) Tilbakekjøp rommet ved siden av biblioteket Tap på kundefordringer, bedrageriuttak av Nico Det vil sannsynligvis komme spesielle poster i en eller annen form også i senere år, men ikke de samme, og sannsynligvis ikke i samme størrelsesorden. Side 4

5 3.4 SL budsjett 2011 JFBE SL budsjett 2011 Budsjett 607 Tjenester 6 500, Inspeksjoner, reparasjoner ,00 og vedlikehold 623 Vaktmestertjenester , Banktjenester 650, Leveringer , Styret og kontorhold 3 000, Offentlige utgifter 6 000,00 SUM FØR RESERVE ,00 Reserve ,00 SUM TOTALT ,00 Ovenfor fremgår budsjettet for 2011 for JFBE SL. Dette er brutto budsjett før forventet salg til andelseierne og andre er trukket fra. Tallene her er derfor de samlede utbetalinger som forventes i SL i Side 5

6 3.5 BA budsjett 2011 Budsjett Regnskap SUM INNTEKTER Styrehonorar Arbeidsgiveravgift, pensjon Avskrivninger Forretningsførerhonorar Revisjonshonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Eiendomsskatt Energi/strøm, etc Administrasjonskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto finanskostnader RESULTAT, OVERSKUDD Denne oversikten over BA viser resultat hvor også utgiftene i SL er tatt med. De vises som sum på en linje: Drift og vedlikehold Det store overskuddet i 2010 skyldes at ekstra kapital er innbetalt, mens fakturaen for eiendomsskatt som skal betales for år tilbake, ikke er mottatt og derfor heller ikke betalt. Uten ca. kr 1,3 mill. ekstra innbetalt ville det vært et underskudd i 2010 på -kr I inntekter er tatt med ekstra kr 400/mnd. fra juli til dekning av ekstra nedbetaling av garasjelån. Resultatene for 2010 og budsjett 2011 avspeiler ikke likviditetsforholdene, det vil si om andelslaget til enhver tid har penger til å betale utgiftene. Se oversikten nedenfor. Side 6

7 3.6 Likviditet 2011 Oversikten for 2011 starter med de midler som BA og SL har til disposisjon pr Deretter er planlagt hver type inntekt og hver type utgift for hver måned ut året. Dette er et arbeidsdokument som ajourføres hver måned og brukes av styret til å holde oversikt og eventuelt iverksette tiltak. Nedenfor gjengis sluttlinjen som viser hvor mye disponible midler vi har ved hver måneds slutt. Beløp i hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des LIKVIDITET VED MÅNEDSSLUTT Det fremgår at vi i varierende grad har nok midler til ut august. Hovedårsaken til alt for lite midler fra september i tabellen ovenfor er at vi har gjettet på at fakturaen for eiendomsavgift tre år tilbake vil komme da. Det behøver slett ikke skje. Skjer det senere, vil vi ha bedre situasjon inntil den fakturaen kommer. Det som ikke fremgår av oversikten ovenfor er ca. kr for mellomfinansiering av oppgradering av fortau, som vi får tilbake fra sperret konto når arbeidet er fullført. I den mellomperioden forskutterer vi beløpet fra kassakreditten. 3.7 Likviditet ved normal drift Tabellen nedenfor viser et interessant forhold. Det er et tenkt eksempel: Vi ser bort fra innbetaling av de ekstra kr 400 pr måned for garasjelånet, tilsammen kr i siste halvår Vi tar bort nedbetalingen av garasjelånet, kr Vi tar bort eiendomsskatt for 2010 som ble betalt i januar 2011 med ca. kr Vi tar bort mulig faktura fra kommunen på 3 år tilbake av eiendomsskatt, kr Det sterkt gule feltet: Likviditet ved vanlig drift, viser et normalår hvis vi ikke hadde hatt disse ekstra postene i Da ville vi hatt godt nok med midler hele året (i varierende grad). Og vi ville hatt omtrent samme beløpet, kr ved slutten av 2011, som beløpet, kr ved starten av Det lover bra for fremtidige år hvor det ikke måtte oppstå unormale hendelser, og vi har normal drift. 1.1 J F M A M J J A S O N D Sum 2011 INN: Garasjebetaling UT: Ekstra nedbetaling garasjelån UT: Eiendomsskatt 3 år tilbake (ukjent når betales) Sum trukket ut Akkumulert trukket ut Likviditet ved vanlig drift Side 7

8 4. Vedlikehold Driftsleder Arturo har i stor grad blitt benyttet i arbeidet med å få anlegget godkjent. Dette, som også vil gjelde i 2011, har gitt og vil gi redusert kapasitet til vedlikehold. For styret har hans innsats vært av uvurderlig betydning, og alternativt innleid assistanse ville ha påført oss betydelige kostnader. 4.1 Gjennomførte tiltak i 2010 og til april 2011 Kjøpt brukt varebil til bruk for vaktmestrene og til lån for andelseiere med behov for transport av nyttelast Installert brannsikker safe for arkiv Kjøpt naborommet til biblioteket Renset fiskedammen for planter og oppgradert bekkeløpet Reparert filter for basseng, og samtidig oppgradert til bedre filtermasse Bygget vannfontene ved barnebassenget Kvinnherad kommune har gitt sittegruppe i solid utførelse ved postkassene Hellelagt broen, og montert stålstenger på sidene av broen for armhevinger Heftet Regler og bestemmelser for Andelslaget JFB er utarbeidet og fordelt 4.2 Ikke gjennomførte tiltak Beising av dører og listverk 4.3 Tiltak for resten av 2011, med noe forbehold om økonomisk ramme Beising av mest utsatte flater. Eksternt personell leies inn der det på grunn av høyde må brukes sikkerhetsutstyr. Deler av beisningen foretas som dugnad, hvor personer har meldt seg Reparasjon av de tre mest utsatte murene med sprekker, ca (Er nå gjennomført) Lekkasje gjennom garasjetaket. Det synes å komme rundt skorsteinene, og er en omfattende jobb. Planlegges utført av våre egne medarbeidere Telefonsentralen planlegges skiftet til en med færre faste linjer. Dette vil spare alle for telefonkostnader, men utsettes likevel til godkjenningen er på plass Det er godkjent skillemur mellom B3 og B4 med største høyde 1,40 m. Kostnader dekkes av eierne. Andre eiere i samme rekke kan søke om det samme Det er godkjent dekorativt gjerde på mur mot nabobygget, på samme måte som langs tidligere Padøys leilighet. Prosjektet og kostnaden er privat 5. Status godkjenning 5.1 Hva er godkjent Byggetillatelsen fra kommunen, gitt i Bekreftelse fra kommunen på at anlegget er teknisk godkjent, gitt i Hva som mangler Innflyttingstillatelse fra kommunen For flere år siden ble det levert deler av nødvendig dokumentasjon til kommunen. Kommunen anser dette som foreldet, og ber om å få en ny komplett søknad. Myndighetenes godkjennelse som samlet anlegg for leietagere og beboere. Dette innebærer en rekke krav med varierende kostnader. Noe er gjort slik som: Heving av barnebassenget, merking av bassengdybde, stiger i bassengkanten og jording av stiger og annet metall rundt bassenget. Blant tiltak som det kan bli nødvendig å gjennomføre er: Nødlys i hver leilighet over utgangsdøren, brannvarsler i leilighetene som går til en sentral oversiktstavle, brannsikring av garasjeinngang med en ekstra dør mellom gang Side 8

9 og heis og oppgradering av nødutganger i garasjen. Til å bistå med slik avklaring har vi engasjert arkitekten som opprinnelig tegnet anlegget og som sto for søknaden til kommunen. Han har også alt tegningsmateriell fra tidligere. Hans engasjement koster rundt Det er ikke noe nytt om kravet på fra kommunen på sluttoppgjør for den opprinnelige byggetillatelsen. Signalene fra kommunen er at dette vil bli frafalt, men vi må leve med dette som en usikkerhet inntil en godkjenning foreligger. 6. Smått og stort 6.1 Bakrom i A leilighetene For å unngå at andelslaget, og dermed de øvrige andelseiere, kommer i økonomisk eller juridisk forpliktelse, vil styret søke å få en endelig avklaring av status for disse rommene. Gjennom å kontakte flest mulig håper styret at det er mulig å få en felles oppfatning av forhistorien, og at man derfra også blir enige om hva som er andelseiers og hva som er andelslagets ansvar i nåtid. Hvis dette ikke lykkes må saken fremlegges generalforsamlingen til avgjørelse. 6.2 Styremanual Til bruk for kommende styrer vil det bli utarbeidet en manual med informasjon og prosedyrer 6.3 Fortauene Arbeidet med fortauene er nå igangsatt, og arbeidet vil pågå ut over sommeren. Sperret beløp vil i hovedsak dekke kostnadene, men noe må likevel belastes driftsregnskapet. 6.4 Nabobyggets planer Nabobygget er kjøpt av Flø Invest AS ved advokat Hans Flø. I samtaler har han informert om sine planer for bygget, så langt. To leiligheter på toppen, slik det er i dag. Restauranten i drift igjen. Underetasjen i drift; tilbys beboere JFB, beboere i Urbanisasjonen Foya Blanca og eventuelt andre. Arbeider med å få avtale med fysioterapeut. Møte/konferanserom i underetasjen. Vannbåren varme, basseng og kjøkken gassdrevet. Etter hvert sette i stand solfangerne på taket. Restbehov elektrisitet fra hovedkabel i gata? 6.5 Eiendomsavgift Det er ikke noe nytt om når avgiften for tidligere år må betales, og det er fortsatt en viss usikkerhet om hvor mange år dette vil gjelde for. Dette må vi bare avvente. Det som er klart er at avgiften er ca NOK 300 per måned, og at dette er en ny fast kostnad som må dekkes gjennom driftsandelen. 6.6 Omsetning av leiligheter I 2010 og til nå er det omsatt 6 andeler; 2 gjennom Pemasis eiendomsmegler. Hjemmesidene er tatt i bruk for informasjon om leiligheter til salgs. Det arbeides med å legge inn standard informasjon om leilighetstypene, slik at det blir enklere å legge inn for dem som skal selge andel/leilighet. Det er utarbeidet sjekkliste over trinnene som et salg vanligvis går gjennom. Den ligger også på hjemmesidene. Det arbeides med å lage utkast til en standard kontrakt, med valgfrie avsnitt som også vil legges ut samme sted. Side 9

10 6.7 Garasjelånet Etter et omfattende arbeid kom man til bunns i denne saken. Resultat og konsekvens er kjent fra generalforsamlingspapirene. Det planlegges snarlig oppgjør. 6.8 Økonomisk krav til utbyggerne Anlegget ble overtatt som et ferdig utbygget område, og andelene ble solgt med leiligheter for normalt bruk. At det ikke var ordnet med alle godkjennelser da andelene ble solgt, var det ingen andelseiere som visste. Og dette ble man heller ikke gjort oppmerksom på av eiendomsmegler/selger/utbygger. Alt arbeid og alle krav som grunnlag for godkjennelse, gir nå uventede kostnader. Opprettholder kommunen i tillegg kravet om ekstra for byggetillatelsen gitt i 2000, ville dette samlet bli en stor belasting for økonomien i andelslaget. Styret vil da måtte vurdere å holde utbyggere og eiendomsmegler solidarisk ansvarlige for disse tilleggsutgiftene, og det er sendt forvarsel om dette. 6.9 Krav fra Helge y Anders Helge y Anders SL har varslet et krav til andelslaget. Det hevdes at da garasjen ble gjort opp for flere år siden, ble beløpet betalt til feil konto, og beløpet kreves derfor betalt på nytt. Styret, som ser på dette som en sak mellom utbyggerne, og som angår deres sluttoppgjør, har bestemt avvist kravet. Alle personer vi har rådført oss med og som var involvert i den tiden, har også bekreftet at dette er et krav som ikke angår Jardin Foya Blanca BA. Like fullt må vi inntil videre være i beredskap Avtale med Total Service S.L. for lagerrom i garasjebygget Dette er en formalisering av praksis gjennom flere år. Vi har nå inngått en skriftlig avtale med Total Service om bruk av lagerrommet som benyttes av rengjøringspersonell for de leiligheter som Total Service/Pemasi leier ut Biblioteket Torstein har gjort en utmerket jobb med det nye rommet slik at det er tomt for overflødige ledninger, hyller og rot. Det er derfor klart til å finpusses for å tas i bruk når framtidig bruk er bestemt og økonomi gjøre det mulig. Det er kjøpt inn tre brukte og praktiske bokhyller som er tatt i bruk. Ragnar gjør en flott jobb med å holde orden og system i bøkene, som fortsatt strømmer på Tiltak utvendig Styret minner om at det skal søkes om alle utvendige tiltak. Det gjelder for eksempel skillevegger, plassering av aircondition enhet, større beplantninger etc. 7. Avslutning I perioden har utfordringene stått i kø for styret. Det er perioder hvor vi har opplevd en arbeidsmengde, mer som om vi var ansatte saksbehandlere enn valgte tillitsrepresentanter. Det meste av dette arbeidet går med til å ordne opp i unnlatelser fra den tid da området ble bygget ut og solgt! Styret lever likevel i håpet om at andelslaget en gang blir ferdig med denne oppryddingen og kan gå over i en mer normal driftsfase. Sandnes 21. mai, 2011 For styret Torgeir Skretting Side 10

Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España. 1. Ekstraordinær generalforsamling 28.11.2009

Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España. 1. Ekstraordinær generalforsamling 28.11.2009 Rundskriv 2009 04, Desember 2009 1. Ekstraordinær generalforsamling 28.11.2009 Den generalforsamlingen ble avlyst, da det var flere andelseiere som ikke var innkalt. Vedlagt ligger referat. 2. Ekstraordinær

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Årsmelding 2006-2007

Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Årsmelding 2006-2007 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Org.nr. 981343905 Årsmelding 2006-2007 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA har 66 andeler og like mange leiligheter. Anlegget ligger i Alfaz del Pi i Spania. De 66 leilighetene

Detaljer

Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA

Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), Esparia Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA I. Beliggenhet og virksomhet Jardin Foya Blanca BA ligger i Stavanger kommune,

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE BYGGE- OG FINANSIERINGSPLAN FOR OG LEIE FØR EIE BUDSJETTFORUTSETNINGER Vedlagte driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra utbygger. Det tas forbehold om endring i stipulerte driftskostnader,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 1.mars 2017, kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollen 100. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag 1. Konstituering

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Jardin Foya Blanca BA Resultatregnskap

Jardin Foya Blanca BA Resultatregnskap Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note Leieinntekter 1 546 408 3 667 183 Annen driftsinntekt 2 765 215 1 920 010 Sum driftsinntekter 4 311 623 5 587 193 Lønnskostnader m.m. 1 258 221 277 104

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1999

Detaljer

Følgende feil er avdekket i vannavregningen for 2015 og korrigert i den nye avregningen:

Følgende feil er avdekket i vannavregningen for 2015 og korrigert i den nye avregningen: Trollåsen 19.05.2016 Til alle seksjonseiere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Vannavregningen 2015 Det nye styret har, i tråd med vedtak på Årsmøtet, gjennomgått beregningene i vannavregningen for 2015.

Detaljer

Åpent referat styremøte 13/10 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 13/10 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 13/10 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Knut Erik, Fritz (trer inn som fullt medlem), Terje Meldt frafall: Stian Moen, Aase Orienteringssaker Godkjenning av referat

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

24. desember 2010, Informasjon til beboere Feil på utsendte giroblanketter, container for juletrær

24. desember 2010, Informasjon til beboere Feil på utsendte giroblanketter, container for juletrær 24. desember 2010, Informasjon til beboere Feil på utsendte giroblanketter, container for juletrær 18. desember 2010, Informasjon til beboere 18/2010 Kort om styrets arbeid, julehilsen 1. desember 2010,

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Vedlikeholdsprosjekter og budsjett Informasjonsmøte 1. februar 2016

Vedlikeholdsprosjekter og budsjett Informasjonsmøte 1. februar 2016 * Vedlikeholdsprosjekter og budsjett 2016 Informasjonsmøte 1. februar 2016 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Lumholtz 2.etasje Møtedato: 06.02.2017 Tid: 15:00-16:30 Eventuelt

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Til stede på møtet: Beboere fra 9 leiligheter stilte på årsmøtet og Tyrkiahus har signaturer fra disse.

Til stede på møtet: Beboere fra 9 leiligheter stilte på årsmøtet og Tyrkiahus har signaturer fra disse. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITESI 1 Årsmøtet ble avholdt onsdag 10. juli 2013 på Yüksek Sitesi 1 i henhold til utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Setra Borettslag avholdes tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.30 på Hovseter skole, i aulaen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2016.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2016. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2016. Generalforsamlingen avholdes i Elevkantina i Tangenten torsdag 31. mars kl 1930. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE Innledning Boligeierforeningen Aker Brygge BAB vil i dette informasjonsbrevet til boligeierne og beboerne på Aker

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Viking Borettslag Lavollgata 34B 8800 SANDNESSJØEN Til alle andelseierne i Viking Borettslag Sandnessjøen 07.03.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret kaller med dette inn til ordinær generalforsamling

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer