]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt. Rundskriv R-skr Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E Alfaz del Pi, (Alicante), España

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt. Rundskriv R-skr-2011-05 110521. Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España"

Transkript

1 ]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E Alfaz del Pi, (Alicante), España Rundskriv R-skr INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tilbud om dusj Informasjon og kommunikasjon... 2 Sammendrag av informasjon gitt under andelseiermøtet Økonomi Netto utgifter for JFBE SL Utbetalinger for JFB BA og JFBE SL Spesielle utgifter SL budsjett BA budsjett Likviditet Likviditet ved normal drift Vedlikehold Gjennomførte tiltak i 2010 og til april Ikke gjennomførte tiltak Tiltak for resten av 2011, med noe forbehold om økonomisk ramme Status godkjenning Hva er godkjent Hva som mangler Smått og stort Bakrom i A leilighetene Styremanual Fortauene Nabobyggets planer Eiendomsavgift Omsetning av leiligheter Garasjelånet Økonomisk krav til utbyggerne Krav fra Helge y Anders Avtale med Total Service S.L. for lagerrom i garasjebygget Biblioteket Tiltak utvendig Avslutning

2 1. Tilbud om dusj Vi har fått følgende mail fra Ragnar Hope: Flere av våre kjøpere ønsker runde dusjdører i det store badet og som kan dreies inn mot hjørnet når de ikke er i bruk. Dette er ikke et produkt som vi (lett) finner i Spania da de stort sett opererer med dusjkabinett med kar. Vi har innhentet priser i Norge på et av de mest brukte. Vi har vært i kontakt med Brødrene Dahl AS, landets ledende leverandør innen VVS. Produktsjefen der har nevnt at produktet Alterna Picto er deres bestselger til leilighetsprosjekter, hoteller osv. Vi oppnår forhandlerpris. Størrelsen er 88 x 88 cm, 195 cm høyt og i 6 mm herdet glass med krom beslag. Dørene heves noen millimeter fra gulvet når de skyves inn mot hjørnet. Vi er tilbudt kr ex moms. I tillegg kommer der en fraktkostnad fra Oslo til JFB. Tror dette er et meget gunstig tilbud og jeg tenkte kanskje andre eiere vil være interesserte i å hive seg på. Jeg vet ikke hvordan badene er i andre leilighetstyper, men den tilbudte typen passer veldig godt i det store badet i B-leilighetene. De som er interessert kan snarest mulig henvende seg til: Torgeir Skretting e-post: mobil: Informasjon og kommunikasjon I forlengelsen av andelseiermøtet som ble avholdt etter generalforsamlingen har styremedlemmer fått tilbakemelding om at det var (vel) mye informasjon, og at det ble liten anledning til spørsmål. Videre er styremedlem blitt kontaktet med henvisning til at mange har synspunkt på ditt, og alle har synspunkt på datt, hvor man ikke er enig i styrets beslutninger. Styret er bekymret for slike henvendelser. Styret har en oppriktig holdning til full åpenhet om alle forhold. Styret handler etter beste vurdering på vegne av alle andelseiere. For at dette skal fungere best mulig, setter vi pris på synspunkt og dialog. MEN, vi ønsker åpenhet tilbake fra andelseierne. Vi nevner: Spørsmål om fakta kan stilles til hvilket som helst styremedlem. Men kritikk av styrets beslutninger ville vi sette pris på å få skriftlig slik at vi kan gi det en seriøs behandling. Åpen og saklig kritikk er verdifullt, mens anonym tisking og hvisking er feig og negativ adferd. Side 2

3 Alle, og spesielt de som er kritiske til styrets arbeid, er velkomne som styremedlemmer for å kunne bidra til bedre styring. Det er bare å gi uttrykk for interesse ved å henvende seg til valgkomiteen. Vi minner om at det i henhold til vedtektene kun kreves enighet av 10 andelseiere for å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å få behandlet en sak i generalforsamling, eller å kaste et sittende styre. Oppfordringen er: La oss unngå forsurende kritikk på bakrommet, men kom åpent direkte til styret med synspunkt og kritikk. Det gir også styret anledning til å forklare hva styret har lagt vekt på i en sak, og hvorfor styret har foretatt et vedtak. La oss være sammen om å arbeide for Trivsel og Trygghet. Sammendrag av informasjon gitt under andelseiermøtet Økonomi 3.1 Netto utgifter for JFBE SL 2010 Nedenfor vises utgiftene som Jardin Foya Blanca España S.L. har hatt i Da har vi sett bort fra den del av utgifter til strøm og telefon som belastes andelseierne direkte. Den delen betales for seg gjennom egne månedsbeløp fakturert til andelseierne og avregnes ved årsskiftet. Innbetaling fra andelseierne og tilhørende utgifter er like store, og påvirker ikke felleskostnadene. Netto utgifter for JFBE SL i 2010: FORBRUK I SL KORRIGERT FOR SALG: EURO KJØP AV TJENESTER ,18 UTBEDRINGER OG REPARASJONER ,81 VAKTMESTER ,86 TRANSPORT 5 100,00 BANKTJENESTER 741,82 LEVERINGER ,47 STYRET OG KONTORHOLD ,78 OFFENTLIGE UTGIFTER ,86 SUM SOM SKAL DEKKES AV FELLESKOSTNADENE ,78 Det tilsvarer kr ,- med kurs 8,20 som vi har brukt i alle beregninger for Utenom disse utgiftene i SL er det også kostnader i JFB BA. Det er kostnader i Norge som for eksempel betaling til forretningsfører, revisor, renter på felleslån. Men der er også kostnader i JFB BA som er fakturert fra spanske leverandører og utbetalt direkte fra BA. Det gjelder poster som for eksempel eiendomsavgift, forsikringer og vann. Side 3

4 3.2 Utbetalinger for JFB BA og JFBE SL 2010 Utgifter samlet for BA + SL Budsjett Regnskap (Norske kroner i hele 1.000) Tjenester Utbedring Vaktmester Transport 7 49 Bank Leveringer Styret/kontor Offentlig Sum utgifter Spesielle utgifter 2010 Det kan være interessant å se hvilke utgifter i 2010 som har vært spesielle og av en gangs karakter: SPESIELLE UTGIFTER I 2010 I SL EURO NOK Kjøp av bil Barnebasseng Maling av gangveier Restarbeider EL fra tidligere mangelliste IVA X) SUM SL X) På grunn av forbedring av rutinene, fikk vi tilbakebetalt fra spanske myndigheter vel for (Det ble mottatt i 2011.) SPESIELLE INNTEKTER I 2010 I BA NOK Innkalling ekstra kapital til eiendomsskatt Fakturert Pemasi for mye betalt underetasjen SPESIELLE UTGIFTER I 2010 I BA Andelseierne betalt for mye renter til felleslån i Andre lønnskostnader/prosjektgodtgjørelse + sos. avg Revisjon for 2009 (Blir ca fremover) Tilbakekjøp rommet ved siden av biblioteket Tap på kundefordringer, bedrageriuttak av Nico Det vil sannsynligvis komme spesielle poster i en eller annen form også i senere år, men ikke de samme, og sannsynligvis ikke i samme størrelsesorden. Side 4

5 3.4 SL budsjett 2011 JFBE SL budsjett 2011 Budsjett 607 Tjenester 6 500, Inspeksjoner, reparasjoner ,00 og vedlikehold 623 Vaktmestertjenester , Banktjenester 650, Leveringer , Styret og kontorhold 3 000, Offentlige utgifter 6 000,00 SUM FØR RESERVE ,00 Reserve ,00 SUM TOTALT ,00 Ovenfor fremgår budsjettet for 2011 for JFBE SL. Dette er brutto budsjett før forventet salg til andelseierne og andre er trukket fra. Tallene her er derfor de samlede utbetalinger som forventes i SL i Side 5

6 3.5 BA budsjett 2011 Budsjett Regnskap SUM INNTEKTER Styrehonorar Arbeidsgiveravgift, pensjon Avskrivninger Forretningsførerhonorar Revisjonshonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Eiendomsskatt Energi/strøm, etc Administrasjonskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto finanskostnader RESULTAT, OVERSKUDD Denne oversikten over BA viser resultat hvor også utgiftene i SL er tatt med. De vises som sum på en linje: Drift og vedlikehold Det store overskuddet i 2010 skyldes at ekstra kapital er innbetalt, mens fakturaen for eiendomsskatt som skal betales for år tilbake, ikke er mottatt og derfor heller ikke betalt. Uten ca. kr 1,3 mill. ekstra innbetalt ville det vært et underskudd i 2010 på -kr I inntekter er tatt med ekstra kr 400/mnd. fra juli til dekning av ekstra nedbetaling av garasjelån. Resultatene for 2010 og budsjett 2011 avspeiler ikke likviditetsforholdene, det vil si om andelslaget til enhver tid har penger til å betale utgiftene. Se oversikten nedenfor. Side 6

7 3.6 Likviditet 2011 Oversikten for 2011 starter med de midler som BA og SL har til disposisjon pr Deretter er planlagt hver type inntekt og hver type utgift for hver måned ut året. Dette er et arbeidsdokument som ajourføres hver måned og brukes av styret til å holde oversikt og eventuelt iverksette tiltak. Nedenfor gjengis sluttlinjen som viser hvor mye disponible midler vi har ved hver måneds slutt. Beløp i hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des LIKVIDITET VED MÅNEDSSLUTT Det fremgår at vi i varierende grad har nok midler til ut august. Hovedårsaken til alt for lite midler fra september i tabellen ovenfor er at vi har gjettet på at fakturaen for eiendomsavgift tre år tilbake vil komme da. Det behøver slett ikke skje. Skjer det senere, vil vi ha bedre situasjon inntil den fakturaen kommer. Det som ikke fremgår av oversikten ovenfor er ca. kr for mellomfinansiering av oppgradering av fortau, som vi får tilbake fra sperret konto når arbeidet er fullført. I den mellomperioden forskutterer vi beløpet fra kassakreditten. 3.7 Likviditet ved normal drift Tabellen nedenfor viser et interessant forhold. Det er et tenkt eksempel: Vi ser bort fra innbetaling av de ekstra kr 400 pr måned for garasjelånet, tilsammen kr i siste halvår Vi tar bort nedbetalingen av garasjelånet, kr Vi tar bort eiendomsskatt for 2010 som ble betalt i januar 2011 med ca. kr Vi tar bort mulig faktura fra kommunen på 3 år tilbake av eiendomsskatt, kr Det sterkt gule feltet: Likviditet ved vanlig drift, viser et normalår hvis vi ikke hadde hatt disse ekstra postene i Da ville vi hatt godt nok med midler hele året (i varierende grad). Og vi ville hatt omtrent samme beløpet, kr ved slutten av 2011, som beløpet, kr ved starten av Det lover bra for fremtidige år hvor det ikke måtte oppstå unormale hendelser, og vi har normal drift. 1.1 J F M A M J J A S O N D Sum 2011 INN: Garasjebetaling UT: Ekstra nedbetaling garasjelån UT: Eiendomsskatt 3 år tilbake (ukjent når betales) Sum trukket ut Akkumulert trukket ut Likviditet ved vanlig drift Side 7

8 4. Vedlikehold Driftsleder Arturo har i stor grad blitt benyttet i arbeidet med å få anlegget godkjent. Dette, som også vil gjelde i 2011, har gitt og vil gi redusert kapasitet til vedlikehold. For styret har hans innsats vært av uvurderlig betydning, og alternativt innleid assistanse ville ha påført oss betydelige kostnader. 4.1 Gjennomførte tiltak i 2010 og til april 2011 Kjøpt brukt varebil til bruk for vaktmestrene og til lån for andelseiere med behov for transport av nyttelast Installert brannsikker safe for arkiv Kjøpt naborommet til biblioteket Renset fiskedammen for planter og oppgradert bekkeløpet Reparert filter for basseng, og samtidig oppgradert til bedre filtermasse Bygget vannfontene ved barnebassenget Kvinnherad kommune har gitt sittegruppe i solid utførelse ved postkassene Hellelagt broen, og montert stålstenger på sidene av broen for armhevinger Heftet Regler og bestemmelser for Andelslaget JFB er utarbeidet og fordelt 4.2 Ikke gjennomførte tiltak Beising av dører og listverk 4.3 Tiltak for resten av 2011, med noe forbehold om økonomisk ramme Beising av mest utsatte flater. Eksternt personell leies inn der det på grunn av høyde må brukes sikkerhetsutstyr. Deler av beisningen foretas som dugnad, hvor personer har meldt seg Reparasjon av de tre mest utsatte murene med sprekker, ca (Er nå gjennomført) Lekkasje gjennom garasjetaket. Det synes å komme rundt skorsteinene, og er en omfattende jobb. Planlegges utført av våre egne medarbeidere Telefonsentralen planlegges skiftet til en med færre faste linjer. Dette vil spare alle for telefonkostnader, men utsettes likevel til godkjenningen er på plass Det er godkjent skillemur mellom B3 og B4 med største høyde 1,40 m. Kostnader dekkes av eierne. Andre eiere i samme rekke kan søke om det samme Det er godkjent dekorativt gjerde på mur mot nabobygget, på samme måte som langs tidligere Padøys leilighet. Prosjektet og kostnaden er privat 5. Status godkjenning 5.1 Hva er godkjent Byggetillatelsen fra kommunen, gitt i Bekreftelse fra kommunen på at anlegget er teknisk godkjent, gitt i Hva som mangler Innflyttingstillatelse fra kommunen For flere år siden ble det levert deler av nødvendig dokumentasjon til kommunen. Kommunen anser dette som foreldet, og ber om å få en ny komplett søknad. Myndighetenes godkjennelse som samlet anlegg for leietagere og beboere. Dette innebærer en rekke krav med varierende kostnader. Noe er gjort slik som: Heving av barnebassenget, merking av bassengdybde, stiger i bassengkanten og jording av stiger og annet metall rundt bassenget. Blant tiltak som det kan bli nødvendig å gjennomføre er: Nødlys i hver leilighet over utgangsdøren, brannvarsler i leilighetene som går til en sentral oversiktstavle, brannsikring av garasjeinngang med en ekstra dør mellom gang Side 8

9 og heis og oppgradering av nødutganger i garasjen. Til å bistå med slik avklaring har vi engasjert arkitekten som opprinnelig tegnet anlegget og som sto for søknaden til kommunen. Han har også alt tegningsmateriell fra tidligere. Hans engasjement koster rundt Det er ikke noe nytt om kravet på fra kommunen på sluttoppgjør for den opprinnelige byggetillatelsen. Signalene fra kommunen er at dette vil bli frafalt, men vi må leve med dette som en usikkerhet inntil en godkjenning foreligger. 6. Smått og stort 6.1 Bakrom i A leilighetene For å unngå at andelslaget, og dermed de øvrige andelseiere, kommer i økonomisk eller juridisk forpliktelse, vil styret søke å få en endelig avklaring av status for disse rommene. Gjennom å kontakte flest mulig håper styret at det er mulig å få en felles oppfatning av forhistorien, og at man derfra også blir enige om hva som er andelseiers og hva som er andelslagets ansvar i nåtid. Hvis dette ikke lykkes må saken fremlegges generalforsamlingen til avgjørelse. 6.2 Styremanual Til bruk for kommende styrer vil det bli utarbeidet en manual med informasjon og prosedyrer 6.3 Fortauene Arbeidet med fortauene er nå igangsatt, og arbeidet vil pågå ut over sommeren. Sperret beløp vil i hovedsak dekke kostnadene, men noe må likevel belastes driftsregnskapet. 6.4 Nabobyggets planer Nabobygget er kjøpt av Flø Invest AS ved advokat Hans Flø. I samtaler har han informert om sine planer for bygget, så langt. To leiligheter på toppen, slik det er i dag. Restauranten i drift igjen. Underetasjen i drift; tilbys beboere JFB, beboere i Urbanisasjonen Foya Blanca og eventuelt andre. Arbeider med å få avtale med fysioterapeut. Møte/konferanserom i underetasjen. Vannbåren varme, basseng og kjøkken gassdrevet. Etter hvert sette i stand solfangerne på taket. Restbehov elektrisitet fra hovedkabel i gata? 6.5 Eiendomsavgift Det er ikke noe nytt om når avgiften for tidligere år må betales, og det er fortsatt en viss usikkerhet om hvor mange år dette vil gjelde for. Dette må vi bare avvente. Det som er klart er at avgiften er ca NOK 300 per måned, og at dette er en ny fast kostnad som må dekkes gjennom driftsandelen. 6.6 Omsetning av leiligheter I 2010 og til nå er det omsatt 6 andeler; 2 gjennom Pemasis eiendomsmegler. Hjemmesidene er tatt i bruk for informasjon om leiligheter til salgs. Det arbeides med å legge inn standard informasjon om leilighetstypene, slik at det blir enklere å legge inn for dem som skal selge andel/leilighet. Det er utarbeidet sjekkliste over trinnene som et salg vanligvis går gjennom. Den ligger også på hjemmesidene. Det arbeides med å lage utkast til en standard kontrakt, med valgfrie avsnitt som også vil legges ut samme sted. Side 9

10 6.7 Garasjelånet Etter et omfattende arbeid kom man til bunns i denne saken. Resultat og konsekvens er kjent fra generalforsamlingspapirene. Det planlegges snarlig oppgjør. 6.8 Økonomisk krav til utbyggerne Anlegget ble overtatt som et ferdig utbygget område, og andelene ble solgt med leiligheter for normalt bruk. At det ikke var ordnet med alle godkjennelser da andelene ble solgt, var det ingen andelseiere som visste. Og dette ble man heller ikke gjort oppmerksom på av eiendomsmegler/selger/utbygger. Alt arbeid og alle krav som grunnlag for godkjennelse, gir nå uventede kostnader. Opprettholder kommunen i tillegg kravet om ekstra for byggetillatelsen gitt i 2000, ville dette samlet bli en stor belasting for økonomien i andelslaget. Styret vil da måtte vurdere å holde utbyggere og eiendomsmegler solidarisk ansvarlige for disse tilleggsutgiftene, og det er sendt forvarsel om dette. 6.9 Krav fra Helge y Anders Helge y Anders SL har varslet et krav til andelslaget. Det hevdes at da garasjen ble gjort opp for flere år siden, ble beløpet betalt til feil konto, og beløpet kreves derfor betalt på nytt. Styret, som ser på dette som en sak mellom utbyggerne, og som angår deres sluttoppgjør, har bestemt avvist kravet. Alle personer vi har rådført oss med og som var involvert i den tiden, har også bekreftet at dette er et krav som ikke angår Jardin Foya Blanca BA. Like fullt må vi inntil videre være i beredskap Avtale med Total Service S.L. for lagerrom i garasjebygget Dette er en formalisering av praksis gjennom flere år. Vi har nå inngått en skriftlig avtale med Total Service om bruk av lagerrommet som benyttes av rengjøringspersonell for de leiligheter som Total Service/Pemasi leier ut Biblioteket Torstein har gjort en utmerket jobb med det nye rommet slik at det er tomt for overflødige ledninger, hyller og rot. Det er derfor klart til å finpusses for å tas i bruk når framtidig bruk er bestemt og økonomi gjøre det mulig. Det er kjøpt inn tre brukte og praktiske bokhyller som er tatt i bruk. Ragnar gjør en flott jobb med å holde orden og system i bøkene, som fortsatt strømmer på Tiltak utvendig Styret minner om at det skal søkes om alle utvendige tiltak. Det gjelder for eksempel skillevegger, plassering av aircondition enhet, større beplantninger etc. 7. Avslutning I perioden har utfordringene stått i kø for styret. Det er perioder hvor vi har opplevd en arbeidsmengde, mer som om vi var ansatte saksbehandlere enn valgte tillitsrepresentanter. Det meste av dette arbeidet går med til å ordne opp i unnlatelser fra den tid da området ble bygget ut og solgt! Styret lever likevel i håpet om at andelslaget en gang blir ferdig med denne oppryddingen og kan gå over i en mer normal driftsfase. Sandnes 21. mai, 2011 For styret Torgeir Skretting Side 10

Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA

Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), Esparia Årsberetning 2011 for Jardin Foya Blanca BA I. Beliggenhet og virksomhet Jardin Foya Blanca BA ligger i Stavanger kommune,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks 1 Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ødegården Borettslag

Til andelseierne i Ødegården Borettslag 1 Ødegården Borettslag Til andelseierne i Ødegården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag

Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer