Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest)"

Transkript

1 JÅTTÅ Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest) "Opphavelig er navnet Jåtten antagelig sammensatt av to deler, der siste ledd er tun. Tolkingen av første ledd er usikker, men det kan være knyttet til et gammelnorsk ord for hest, jór. En alternativ tolking av det første leddet er basert på gammelnorsk ýr = barlind, muligens koblet til kultisk bruk av dette treslaget. I eldre dokumenter opptrer navnformene Jatun (1318) og Jatuni (1348)."

2 Medarbeiderskap

3 MEDARBEIDERSKAP - MÅL Å skape en best mulig skole for elevene våre!

4 MEDARBEIDERSKAP - KJENNETEGN Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver Imøtekommende og god arbeidskollega Redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver Selvfølgeligheter satt i system Grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede Godt medarbeiderskap er både i virksomhetens og medarbeiderens egen interesse.

5 MEDARBEIDERSKAP - handler altså om å gjøre hverandre gode!

6 ARBEIDSOPPGAVEN Godt medarbeiderskap = profesjonalitet ARBEIDSGIVER KOLLEGAENE

7 VÅR STYRKE 3 PÅ TOPP Høy trivsel og godt arbeidsmiljø Stor arbeidsglede, positivitet, stabilt personale, lite konflikter, humor Godt samarbeid internt i avdeling/team Kollegastøtte, delingskultur, løsningsorientert, sosiale sammenkomster Skolen har positivt omdømme Elever skryter, mangfold av elever, gode relasjoner til næringslivet

8 VÅR SVAKHET 3 PÅ TOPP Involvering fra ledelsen Samordning mellom avd.ledere, kommunikasjon, lite synlig, medvirkning Involvering i fellesskapet For få i kantinen, Hinna føler seg utenfor, møtekultur, uteblir fra fellesarrangementer Samarbeid på tvers Eget løp pr avdeling, lite samhandling, delingskultur, praktisering teamlederrolle

9 VEIEN VIDERE, høst 2013 Nåsituasjonen Hovedpunkter fra gruppearbeid, data fra Puls Diskusjon avdelingsvis og i team (oktober-desember) Kjenner vi oss igjen? Hva mangler? Hvordan er det i vår avdeling/vårt team? Hvilke svakheter må vi ta tak i og forbedre? Desember: Oppsummere nåsituasjonen på et A4-ark (etter innspill fra avdelinger og team) Avdelinger og team enig om forbedringsområder

10 MEDARBEIDERSKAP STÅSTED: Analyse av styrker og svakheter Noen tiltak er definert - på tvers av og i avdelinger

11 VEIEN VIDERE, vår 2014 Tiltakene: Hovedpunkter fra analysen: EL Forsterke styrker Forbedre svakheter Forandre praksis Bedre samordning av aktiviteter som skal medføre mer effektiv utnyttelse av verksteder og åpne landskap Bedre struktur på teammøter Felles forståelse og håndtering av reglement HO Bedre delekultur Bedre bruk av samarbeidstiden

12 VEIEN VIDERE, vår 2014 TO Økt fokus på pedagogisk / faglig innhold på møter. Økt bevissthet på delekultur av kompetanse, undervisningsopplegg, erfaringer og ideer. Flere ressurspersoner ift IOP-logg, Ipad (Ipad-kafe), TMV og Arbeidsliv. Sosiale sammenkomster på tvers av klasser SS Bedre møtestruktur: formål, innhold, hyppighet

13 VEIEN VIDERE, vår 2014 BA Bli bedre på regelhåndtering Tettere samarbeid mellom etasjene (vg1 og vg2) Sammenheng og progresjon i læringsoppdrag vg1 og vg2 FF Faggruppene. Mer fokus og trykk på fagarbeidet i faggruppene. Programfag. Samkjøring fellesfag og programfag Oppstart. Bedre rutiner rundt skolestart. Ting flyter for mye for lenge

14 VEIEN VIDERE, vår 2014 ID Bedre kommunikasjon/samhandling mellom fellesfag- og idrettsfaglærerne God langtidsplanlegging kombinert med fleksibilitet (ta ting på kort varsel) RM Felles tiltak for å takle utfordrende/krevende elever Arbeide med nivå for bestått og hvordan vi kan sende elever videre til bedrift

15 VEIEN VIDERE, vår 2014 Tiltak på tvers av avdelinger Involvering fra ledelsen: Mer aktiv tilstedeværelse, mer samkjørt ledelse Mer trykk på pedagogisk ledelse Mer tilbakemeldinger til ansatte på jobbutførelse Være mer bevisst på å involvere ansatte i viktige prosesser og beslutninger Tiltak for å involvere alle i fellesskapet: Nytilsatte. Bedre oppfølging, fadderordninger. Informasjonsflyt: bedre samordning av informasjon Skape forutsigbarhet i arbeidssituasjon for arbeidstakere, eks timeplaner før ferien Nytt pkt. i medarbeidersamtale: hvordan bidrar jeg i fellesskapet og organisasjonen? Studieturen

16 STUDIETUREN Grovskisse program: Onsdag Oppmøte på flyplass Flyavgang Ankomst Alicante Felles samling i konferanserom hotell Felles middag Torsdag Morgentrim 8.00 Frokost Gruppearbeid på tvers av avdelinger, stikkord tema: Lunsj Medarbeiderskap og verdier Avdelingsvise møter, stikkord tema: Medarbeiderskap i praksis Felles middag

17 STUDIETUREN Grovskisse program: Fredag Morgentrim 8.00 Frokost Felles samling med tilbakemeldinger fra avd.møtene Gruppearbeid på tvers av avdelinger, stikkord tema: Hvordan måle og følge opp godt medarbeiderskap Lunsj Gruppearbeid på tvers og felles oppsummering, stikkord tema: Felles middag Jåttå vgs: verdier (hva står vi for?) Jåttå vgs.: samhandlingsregler (hva gjør vi?) Kveldsunderholdning fra avdelingene

18 STUDIETUREN Grovskisse program: Lørdag Morgentrim 8.00 Frokost Sosiale aktiviteter: Lunsj (frivillig) Middag Spasertur til Altea Busstur til Benidorm Ettermiddagsaktiviteter alle dagene etter eget ønske: Bade-/strandliv, strandvolleyball, shopping, spasertur til Fyret, etc.

19 STUDIETUREN Søndag 4.05: 7.00 Avreise fra hotellet Flyavgang fra Alicante Ankomst Stavanger ROM: Alle som ønsker å dele rom sender en mail til meg innen 1. mars. Alle andre (som ikke har bestilt enkeltrom) plasserer jeg!

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2014

Virksomhetsplan 2013-2014 LIER VIDEREGÅENDE SKOLE Postadresse: Postboks 574, NO-3412 Lierstranda Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier E-postadresse livs@bfk.no Telefon +47 32 22 05 00 Telefaks +47 [00 00 00 00] Bankkonto

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Utviklingsplan 2014-2018

Utviklingsplan 2014-2018 Utviklingsplan 2014-2018 ID UTS.BVS.F.1.6.1 Versjon 1.03 Gyldig fra 07.01.2015 Forfatter KM Verifisert Ledelsen Godkjent Kai Myrvang Side 1 av20 Forord Alle virksomheter må ha mål å arbeide mot, og de

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser.

Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser. VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse som gir godt læringsmiljø Relasjonsbygging Arbeidet i team og storteam (innhold

Detaljer

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.12 Versjon 0.00 Gyldig fra 04.12.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 videregående skole torsdag 19.09.2013

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

FORFATTER(E) Gaute Knutstad OPPDRAGSGIVER(E) Øystein Risan, NSB GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Gaute Knutstad OPPDRAGSGIVER(E) Øystein Risan, NSB GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Ny praksis Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 37 89 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer