menighetsblad Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Nr. 2 2014"

Transkript

1 menighetsblad Nr

2 I H J Ø R N ET Framtid og håp Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Dette sa profeten Jeremia inn i Israelsfolkets historie da de var bortført til Babel. Gud ville trøste dem og gi dem håp. Han så hva de trengte, og sendte sitt sendebud med oppmuntring. Disse ordene er også trøstefulle for oss i dag. Gud har ikke ulykkestanker med oss, men fredstanker. Hvordan vi oppfatter dette, innebærer nok forskjellige ting for oss opp igjennom livet. Gutten på 5 sier: Jeg skal bli politimann, for det er pappa. Han har en framtidsdrøm og et håp. Så oppdager han kanskje 15 år etter at det var doktor han skulle bli, eller prest, og så forandrer drømmene seg. For noen ble framtidsdrømmen knust, og rullestol og smerter ble hverdagen. Eller samlivet ble ødelagt av splittelse og skilsmisse. Eller døden kom brått og uventet, og den kjære var der ikke mer. Hvor er Gud da? Hva med trøst, framtid og håp? I sjelesorgens verden er det mange knuste menneskeliv og istykkerslåtte drømmer. Så ser en heldigvis at mange greier å finne lys igjen og mening og håp i en håpløs situasjon. Nye verdier kan bli tydelige, og nye tjenester kan oppdages, men depresjonens mørke kan også være en del av slike tunge perioder. Når vi blir eldre, og vondtene og diagnosene siger på, hva er framtid og håp da? Da tror jeg vi trenger å Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn løfte blikket og se enda lenger bak død og grav. Der lyser Jesus mot oss med framtid og håp, han som overvant døden og som elsker oss med en evig kjærlighet. Når han møter oss på den andre siden, må det bli godt å være oss. Vi får kalle på ham og be til ham, og han lover å høre. Han lar seg finne, for den som leter. Kanskje det er nåde vi trenger, eller nytt mot, eller visshet om at vi er hans barn. Det vil han gi. Han som har fredstanker og ikke ulykkestanker, han står der med framtid og håp. Diakonal hilsen fra Ellen H NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Endret valgordning for menighetsrådsvalg Kirkerådet har bestemt at det blir slutt på ordningen med valg annethvert år. Alle menigheter skal velge helt nytt råd høsten De som ble valgt i 2013, sitter derfor kun 2 år (før evt. gjenvalg). Trenger flere hjelpere Det er behov for flere folk til gudstjenesteoppgaver som å kjøre lysbildeprosjektor og å være dåpsverter, sjåfører eller menighetsbladombærere. Forlengelse av arbeidsavtaler Menighetsrådet forlenger arbeidsavtalene med ungdomsarbeider Åshild Milje og vaktmester Arnfinn Fidje frem til sommeren Menighetsrådet forlenger arbeidsavtalen med diakonvikar Trygve Bergland ut Brit E Bugge Mjåvatn Familieleir på Havglimt juli Havglimt leirsted er en perle du finner i skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand - mer nøyaktig Ulvøysund i Høvåg. Her er det flotte forhold for bading, fiske og roing. Krabbefiske er også populært. Det er muligheter for å spille fotball, gå turer og bare slappe av i sola med noe godt fra kiosken. Pris: Voksne og ungdom over 15 år kr. 1500,-, barn kr. 750,- (under 3 år gratis). Maks pr familie 5000,- kr. Hver familie får et rom som passer til familiens størrelse. Påmelding til Regionkontoret NMS Sør tlf (mandag, tirsdag og torsdag ) eller på e-post til HELE FAMILIEN ER VELKOMMEN! Foto for- og bakside: Thorunn Larsen Nærdal

3 Merete Haslund ny leder i Kirkens Bymisjon i Arendal Fra Tromøy. Gift med Hans Inge. Har tre gutter: Mathias, Heine og Lucas. Jobber som lærer, kulturformidler og sanger. Jeg er født i Arendal, oppvokst på Rævesand og Trinidad, hvor min far jobbet i et oljeselskap. Oppveksten på Rævesand var en idyll for oss barna. De voksne kjente oss og hadde omsorg for oss, og hadde alltid et øye med oss, enten vi var på land eller i båt. Og tiden på Trinidad lærte meg noe om andre kulturer og tenkemåter, noe som har preget meg i møte med mennesker. Sorgen rammet oss da jeg var 13 år; min far omkom da plattformen Alexander Kielland kantret i Nordsjøen. Da var det godt å bo på et lite sted, hvor folk brydde seg. Et av mine tilfluktsteder ble Ten Sing Tromøy, hvor jeg ble sett og hørt. Her fikk jeg også utfordringer som førte meg inn i sang, musikk og drama. I 1988 var jeg en av de heldige som fikk være med på Ten Sing Norway prosjekt i England i et helt år. Og her ble også mitt engasjement for andre mennesker tent. og turnere for mange av de flotteste artister vi har her i landet. På den tiden traff jeg også min store kjærlighet, Hans Inge. Da første gutten vår ble født, førte savnet etter familien oss sørover, og jeg fikk jobb på Roligheden skole på Tromøya. Her har Granerevyen, kabaretgruppa Hjertedamer, Tromøy Mini-Sing, Tromøy Gospel, konserter og forestillinger ført meg inn i det lokale kulturlivet på Sørlandet. Og jeg vil fortsatt ha en bit innenfor gjennom mitt firma Hjertelig Underholdning, hvor jeg formidler sangere og foredragsholdere lokalt og nasjonalt. Å få være med å bygge opp Kirkens Bymisjon i Arendal føles som et privilegium! Både på grunn av organisasjonens spennende historie, det flotte arbeidet som drives i mange av våre byer, og ikke minst å gjøre arbeidet kjent i byen. Mange vet ikke hva bymisjonen er, og jeg har fått spørsmål som skal du begynne å forkynne nå? Så en viktig oppgave er å fortelle folk at Bymisjonen er en av de største aktørene i Norge, når det handler om sosialt arbeid. Vårt fylke og vår by ligger ikke på topp i levekårsundersøkelser, så oppgavene og utfordringene er mange. Rus er bare toppen av isfjellet. Barn som trenger å bli sett, ungdom som faller ut av skolen, psykiske problemer, familier som sliter, ensomhet og fattigdomsproblematikk er ting som nevnes i vårt område. Men her ligger også mulighetene til det som er Kirkens bymisjons viktigste oppgave; å være noe for andre mennesker! Å etablere seg i en ny by handler om å sette seg mål, men også at veien blir til mens en går den. Et visdomsord sier: Vil du gå fort gå alene! Vil du gå langt gå sammen! Jeg er ydmyk over å få lov til å være en del av dette viktige arbeidet og gå sammen med folk som har oppdaget at det er ved å gi en blir rik. Og sammen med folk som trenger noen å gå sammen med! Da får mottoet: Likeverd mot mangfold, en mening. Det ble også utgangspunktet da jeg tok min utdannelse i Bergen, som lærer. Her ble jeg kjent med Kirkens Bymisjon sitt arbeid, et arbeid jeg siden har fulgt fra utsiden. Mine 10 år i Bergen var spennende: jeg fikk utfolde meg både i jobb og musikksammenheng, hvor jeg fikk kore Mange gjør en flott innsats for folk i Arendal, både organisasjoner, menigheter, frivillige og private. Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi oppnå mye! Det er så mange flotte folk som gjerne vil være med å ta et tak når de blir utfordret, det handler bare om å synliggjøre oppgavene. Foto: Kathrin Simonsen Søndagsskolen jubilerer! Fot Nr I Side 3

4 Bli bedre kjent med kapellan Erik Noddeland Å besøke kapellanen vår er ikke det enkleste. GPS-en gjør sitt beste, men veien han bor i, er ikke på kartene ennå. Det får oss til å vente å komme til et nytt hus, men det er bare veinummereringen som er ny. Erik og kona Inger bor på et hyggelig småbruk med stor tomt og Longumvannet rett utenfor døra. Så fint sted! "Ja, vi trives her. Vi kjøpte det for elleve år siden, men siden vi har bodd en stund på andre kanter, har det fått lov å forfalle en del. Så vi har litt å ta fatt på." Å slå seg ned her er noe han er svært glad for, for både Inger og Erik er fra Longum. "Det var en fin og trygg oppvekst på et lite sted, der alle kjente alle. Vi gikk på Nesheim skole, begge to, men siden det var tre år mellom oss, tok det noen år før vi fikk øynene opp for hverandre." Senere ble det ungdomsskole på Moland og videregående i Tvedestrand og Arendal. Erik var aktiv i yngres og skolelag, og i løpet av videregående ble beslutningen fattet: Han skulle studere teologi. "Jeg visste ikke om jeg ville bli prest eller misjonær, men Menighetsfakultetet utdannet jo begge deler. Jeg trivdes svært godt med studiet, særlig bibelfagene. Inger flyttet etter. Vi giftet oss og fikk etter hvert fire barn, og hun utdannet seg til lærer." Så ble det presteyrket for deg? Vi spisser ørene og pennen nå, for når en intervjuer prester om karrieren deres, må en holde fokus. Det er vel få andre yrkesgrupper som farter så mye hit og dit. Inger og Erik byr på deilig kake, og vi passer på å få spist litt innimellom flyttingene. "Jeg begynte som feltprest i indre Troms, og siden ble det jobb i Indremisjonen i Bodø som bysekretær og prest. Det ble 6,5 år i Nord-Norge, der jeg også fikk reise mye rundt som en del av arbeidet. Jeg tror jeg må ha overnattet i over 100 privathjem der oppe og opplevd å bli tatt imot på svært forskjellig vis, men alltid med stor gjestfrihet. Foto: Brit Bugge Mjåvatn Side 4 I Barbu menighetsblad Foto: Thorunn Larsen Nærdal

5 Så vendte vi tilbake til Arendal, der jeg fikk jobb som skolelagsprest og dro rundt til skolelagene i Aust-Agder. Det ble mye ungdomsarbeid, og jeg var på mange leirer. Vi bodde forresten i Barbu menighet og drev søndagsskole hjemme." Men dere holdt dere ikke i ro? "Nei, så kom den store reisen. Vi ble misjonærer for Barbu menighet og reiste til Kroatia. Dette var i 1997, bare to år etter at krigen var over der, og det var depresjon og mangel på mye. Jeg var prest i en liten menighet i havnebyen Rijeka. Der ble det etter hvert drevet et utstrakt økumenisk arbeid. Når vi ønsket hverandre Guds fred katolikker, protestanter og serbisk-ortodokse bandt det oss sammen og var flott. Inger drev menighetsarbeid og underviste barna våre, i tillegg til at de gikk på kroatisk skole. Kroatia har blitt som et annet hjemland for de yngste barna. Vel hjemme igjen etter seks år fikk jeg en prosjektstilling med menighetsbygging her i Myra-området. Det var et givende arbeid, med konfirmantarbeid, gudstjenester og annet. Etter noen år ble dessverre ikke prosjektet videreført, og dermed sto jeg uten jobb." Hva gjorde du da? "Hva kunne en gjøre? Jeg gikk på NAV. Men mens jeg var der og registrerte meg, fikk jeg en telefon om at jeg kunne få et halvt år som vikarprest. Men hva skulle jeg ta meg til etter det? I studietiden hadde jeg kjørt buss; jeg kunne kanskje begynne med det på fulltid?" Men da satte Inger foten ned. Hun fortalte ham enkelt og greit at det var prest han var, og at han ikke ville trives med noe annet. "Og det hadde hun rett i. Så jeg søkte og fikk en soknepreststilling på Lista. Det var et godt sted å være, men jeg fulgte jo med på stillingsutlysninger i Arendal. Og endelig dukket den opp: kapellanstillingen i Barbu." Hvordan var det å komme hit? Vi legger til at det er nå han skal si noe pent om menigheten vår, men det hadde vi ikke trengt, for det kommer helt av seg selv: "Det har vært veldig fint! Jeg har blitt tatt kjempegodt imot og fått ting lagt til rette. Det er dyktige og motiverte medarbeidere i denne menigheten, og jeg er så lykkelig over å få være her." Hva trives du særlig med å gjøre som prest? "Jeg liker mangfoldet i oppgaver å forkynne, fortelle bibelfortellinger, finne noe som når fram, og å møte mennesker på så mange forskjellige måter." Han nevner spesielt begravelser: "Når jeg snakker med de pårørende etter et dødsfall og får vite noe om livshistorien til den avdøde, da føler jeg meg litt på hellig grunn." Foto: Brit Bugge Mjåvatn Her blander Inger seg i samtalen og antyder at det ikke er så lett å få kjøpt noe nytt når ett eller annet går i stykker i heimen. For da vil Erik gjerne finne en ny del eller aller helst lage den. Ektemannen samler nemlig på skruer, spikere, ledningsstumper, og bua er nokså full nå Har du ellers noen feil? Vi får ingen skandaløse avsløringer her, men Erik innrømmer at han kan være treg til å komme seg hjem fra møter og annet, noe som kan irritere den som sitter og venter. Og Inger sper på med at mannen er flink til å lage mat, men elendig til å huske å tørke av bordet og sånt etterpå. Så vet vi det! Har det blitt noen barnebarn? "Fire. Den ene datteren vår har tre, og de skal nå bygge like i nærheten av oss, så det gleder vi oss til. Og det blir bryllup for to av barna i sommer: Ett her hjemme på bruket ved Longumvannet og ett 'hjemme' i Kroatia." Vi ønsker Erik og familien hans en god sommer, takker for prat og traktement og triller hjem til Barbu. Bjørg Øygarden Og ved siden av jobben: Hva trives du da med? Heldigvis nevner han vedarbeid og hagestell, for eiendommen rakk å gro igjen en smule mens familien var på Lista. "Og skogturer, løping, orientering, svømming, ski og bading. Jeg begynte å stå slalåm da jeg var over 50, og det er jo veldig morsomt! Dessuten liker jeg å mekke og skru på ting." Foto: Bjørg Øygarden Nr I Side 5

6 MÅL Hvem er hvem i menigheten Økonomiutvalget Barbu menighet er en aktiv menighet med mange aktiviteter innen trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet og diakoni, for å nevne noe. For å kunne drive alt dette trengs det penger, og det er her økonomiutvalget kommer inn. Økonomiutvalget, bestående av Torstein Gundersen, Lillian Fiane, Arnfinn Fidje og Thom Eilert Thorstensen, har fått i oppdrag fra menighetsrådet å arbeide for en mer forutsigbar økonomi for å opprettholde og sikre driften av menighetens aktiviteter også i fremtiden. De har friskt satt som mål å nå i fast givertjeneste i løpet av 2014, og det er her du blir utfordret! Bli en fast giver! Menighetsrådet i Barbu ønsker å opprettholde aktivitetene, beholde ansatte og samtidig få regnskapet til å gå i balanse. Dette kan du være med på å få til. Du kan selv bestemme summen, men det er viktig for menigheten å vite hva de kan regne med av inntekter. Derfor oppfordres du til å bli med i en fast givertjeneste. Gaver gir skattefradrag Gaver til frivillige organisasjoner for et samlet beløp inntil kan trekkes fra på inntekten i 2014 og gi 28 % skattefradrag. Det gjelder også gaver til Barbu menighet. For at du skal bli med på ordningen, må Jan Egil Hagli ved menighetskontoret, få vite navn, adresse og personnummer for å kunne innrapportere gavene. Tekst og foto: Brit E Bugge Mjåvatn pr. 25.5: pr. 1.4: Fra venstre: Thom Eilert Thorstensen, Lillian Fiane og Torstein Gundersen. Arnfinn Fidje var ikke til stede da bildet ble tatt. 0 GIVER- TEMPEN 2014 Side 6 I Barbu menighetsblad Kan du bidra på høstbasaren 11. oktober? Liker du å sy, strikke, hekle, male, snekre? Er du glad i å bake eller lage syltetøy? Kan du tenke deg å rigge til eller selge? Kan du skaffe gevinster til hovedlotteriet? Les mer om høstbasaren på side 14.

7 Fast givertjeneste Kr 100, kr 250, kr 500, kr 1000 i mnd Bli med, du også! Du bestemmer selvfølgelig selv hvor mye du vil gi per måned og hvor ofte det skal trekkes I løpet av året. Jeg ønsker å gi kr per mnd. Navn Adresse Postnummer Personnummer (hvis du ønsker skattefritak mulig for gaver inntil kr I året) Epost Du ordner selv med banken din, men det er fint om du returnerer dette til menighetskontoret. Hvis du ønsker å øremerke givertjenesten din til noe spesielt må du gi beskjed om det. Det er selvfølgelig også mulig å gi engangsgaver!! Barbu menighet Konto Nyli Terr Arendal Mye spennede skjer i Barbu menighet, og vi ønsker å kunne fortsette med like mye aktivitet og like mange ansatte i framtiden! For å kunne det MÅ inntektene økes dramatisk. Vi håper du blir med som fast giver til Barbu menighet! Støtt arbeidet i Barbu menighet! Benytt skjemaet over og send det til menighetskontoret v/jan Egil Hagli, Nyli terrasse 2, 4844 Arendal. Lurer du på noe, ring Jan Egil på menighetskontoret på telefon eller Du kan også sende en e-post til

8 Konfirmanter i Barbu mai Foto: Dannevig Dette kan du være med på ARBEID FOR BARN OG UNGE Babysang 10 samlinger i semesteret (annonseres), onsdager kl. 11 på menighetshuset, 0-1 år Småbarnssang Annenhver torsdag på menighetshuset kl. 11, 1-6 år Familieklubben Hver 1. torsdag i måneden kl. 17 på menighetshuset. Barn og voksne sammen. Søndagsskole På en del gudstjenester i Barbu kirke kl. 11 KM-Kluzz: barnegospel og klubb Klubb på menighetshuset hver torsdag unntatt den første i måneden kl. 17 (middag 16.30) år KFUK-KFUM Speidere Hver torsdag i speiderkjelleren på menighetshuset kl. 17, klasse Tween Sing (Kor) Hver torsdag unntatt den første i måneden, på menighetshuset kl. 18, klasse Appell Ten Sing Hver onsdag på menighetshuset kl. 19. Fra 8. klasse Åpen Fredag (Klubb/kafe) Annenhver fredag på menighetshuset kl. 20. Fra 8. klasse ARBEID FOR VOKSNE Cantabile (Kor) Hver torsdag på menighetshuset / Barbu kirke kl Barbu Kantori Hver tirsdag i Barbu kirke kl. 19. Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn Arendal KFUK-KFUM Ca. en søndag i måneden på menighetshuset kl. 18. Y s Men Club Ca. en mandag i måneden på menighetshuset kl Formiddagstreff 1. onsdag i mnd på menighetshuset kl Morgensang Hver torsdag i Barbu kirke kl. 09. Gudstjeneste Hver søndag i Barbu kirke kl. 11. For flere opplysninger, se Side 8 I Barbu menighetsblad

9 Å snakke og å tie "Jeg sier bare hva jeg synes, og det må jeg vel ha lov til," var det noen som sa til meg. Det var en klok og fornuftig mann som sa det, og han sa det ikke for å være fordømmende eller ubehagelig mot den han snakket om, men han hadde bare ikke sans for måten den personen så ut på. Klok og fornuftig Og det ga meg litt å fundere over. Jeg som også gjerne vil være klok og fornuftig. For hvor ofte har ikke jeg tenkt at folk ser merkelige ut? Foto: Thom Eilert Thorstensen Noen stikker seg ut for moro skyld, mens andre kanskje er klossete i klesveien eller andre veier. Og jeg har fnist og snakket og vil nok komme til å fortsette med det ut fra en del antrekk og framtoninger, og noen ganger er det helt greit. Men jeg har også fnist og snakket når jeg heller burde latt være. På grensen Noen mennesker velger å se annerledes ut fordi det er dødsens viktig for dem. Fordi det handler om hvem de helt inn i sjelen føler at de er. Jeg tenker spesielt på mennesker som krysser eller balanserer på grensen mellom kjønnene når de velger hvordan de skal Bjørgs betraktninger uttrykke seg. Det er en handling som kan kreve mer mot enn vi aner, vi som befinner oss trygt på den ene siden av den grensen. Og vi kan gå og småmumle om at folk burde sett sånn og sånn ut, men dermed gjør vi livet deres litt vanskeligere heller enn å gjøre det lettere, så vi kan søren meg like gjerne holde kjeft. For jeg kan ikke for mitt bare liv tro at Jesus ville bedt noen gå og skifte klær før han rakte dem hånden. Bjørg Øygarden Pilegrimsvandring Fra gammel tid har mennesker vandret mot mål av stor hellig, spirituell eller religiøs betydning. Tradisjonelt handler pilegrimsvandringer i høy grad om å styrke sin tro, vise sin respekt, rense sin sjel. Å være pilegrim handler om å være underveis. Ordet pilegrim betyr egentlig å være fremmed, men kan også bety en som går gjennom jord og åker. Den italienske dikteren Dante har på vakkert vis definert hva en pilegrim er: "Enhver som beveger seg utenfor sitt fedreland er en pilegrim." Foto: Vibeke Marie Tobiassen Rom for mye Pilegrimen har alltid et mål for sin reise finne frem, komme hjem. Veien leden caminoen er hele tiden en vesentlig del av denne hjemreisen. Som kristne er vi altså underveis, og en pilegrimsvandring gir mulighet for å være nær naturen og skaperverket, samtidig som det gir rom for stillhet og ettertanke og det å fordype seg i troen på Gud. For noen vil en pilegrimsvandring også bety møte med nye mennesker, fortrolige samtaler og sosialt fellesskap. Ulike pilegrimsmål Kristne har i lang tid reist på pilegrimsferd til Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela. Noen ønsker å besøke pilegrimsmål som Lindisfarne og Iona, mens man her hjemme kan vandre mot Nidaros og Røldal. I år er det også mulig å delta på pilegrimsreise langs kystleden fra Stavanger til Nidaros. Padleren Lars Verket er nå underveis på denne turen i kajakk, og ham kan du for øvrig følge på internett på: Ønsker du mer informasjon om pilegrimsturer, kan du slå opp på hjemmesiden til Pilegrimsfellesskapet St Jakob på: www. pilegrim.no Vår egen vandring Her i Barbu vil vi også i år ha en pilegrimsvandring. Det vil være søndag 31. august Vi starter fra Myra skole kl , går om Uglebo til Skjevestad og videre til Granestua. Herfra går turen videre om Nesheim og Bjørnebo og fram til Barbu kirke. I Barbu kirke vil dagen avsluttes med en pilegrimsgudstjeneste. Turen er ca. 18 kilometer, noe som tilsvarer en kort dagsetappe på en større pilegrimsvandring. Synes du dette blir for langt, er det mulig å hoppe på underveis, på Granestua, Nesheim og Bjørnebo. Vi er mange som har gått denne pilegrimsturen i flere år og som har opplevd det berikende både for sjel og legeme. Mer informasjon om denne turen finner du på menighetens hjemmeside: barbu Vi har hvert år vært en fin gjeng på denne pilegrimsvandringen, men også vi vil gjerne møte nye mennesker og dele denne opplevelsen med andre, så hold av datoen 31. august og bli med. Tormod Stene Hansen Foto: Alf Eivind Ljøstad Nr I Side 9

10 Grunnloven: Fortid, nåtid, fremtid Den 17. mai 2014 er passert og dermed hovedfeiringen av at det er 200 år siden Norge fikk sin Grunnlov. Når redaksjonen har bedt meg reflektere litt omkring dette jubileet, gjør jeg dette for å markere at Grunnloven først og fremst angår hverdagen vår, i tanke så vel som i ord og gjerning. Men selve 200-årsdagen var altså den 17. mai, en dato som formelt heter Grunnlovsdag, selv om folk flest kaller den vår Nasjonaldag. De fleste land har en dag i året der landet markerer seg selv som nasjon, og dette er oftest datoen for selvstendighet, revolusjon eller etablering av et politisk regime. I Norge i 1814 dreide det seg om ønsket selvstendighet, ikke en vunnet. Den kom først i Det at vi i Norge markerer så tydelig en Grunnlov, eller Konstitusjon, som ble til i Napoleonstiden, har vi bare én parallell til, USA. Dette skyldes kanskje mer vår nasjons evne til refleksjon og pragmatisk fornyelse enn stivnet nasjonal selvbevissthet, i hvert fall frem til nå. Kirkens stilling Vår lutherske kirke hadde en sterk stilling også i Norge i I den opprinnelige Grunnloven var kirke og stat knyttet sammen som siamesiske tvillinger, samtidig som man slo fast alt i 2 at Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse (religionsfrihet), selv om jøder og jesuitter ikke skulle ha adgang til riket. At den siste av disse inkonsekvensene først ble fjernet for 60 år siden, bør være et tankekors for den reflekterte. Foto: Brit Bugge Mjåvatn Kristendommens sterke stilling i 1814-samfunnet i Norden kom også til uttrykk i 2, der det hette at Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion, og videre: De Indvaanere, der bekjender sig til til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme. Vi har nå bak oss en lang og omfattende debatt som for få år siden førte til at disse formuleringene nå er borte. Våre mange tros- og livssynssamfunn er dermed likestilte, og Staten bærer et økonomisk hovedansvar for de fleste, inntil videre. Den nåværende 2 lyder i ny språkdrakt slik: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene." Spenningsfelt Grunnlovens bestemmelser skaper spenningsfelt i forhold til ulike krefter som påvirker våre tanker og dermed ord og gjerning. Ett av dem er frihetsbegrepet. Nasjon og individ skal ha i utgangspunktet ha stor frihet under ansvar, men etter den 2. verdenskrig har forpliktende tilknytning til internasjonale organisasjoner og samarbeidsorganer i realiteten uthulet mye av den opprinnelige sjølråderetten. Selv stortingsvedtak og høyesterettsdommer blir nå overprøvd av EU-organer og Strasbourg-domstolen. Og hva med den frie religionsutøvelsen når enhver religion har sine regler og forpliktelser som den troende utøver forventes å følge? Arnhild Reinum og Bente Pedersen viser frem det flotte våpenskjoldet som ble funnet i tårnet i Trefoldighetskirken. Et godt eksempel på løsning av et slikt dilemma er de gjeldende bestemmelsene for det å nekte militærtjeneste på religiøst grunnlag. For vi skal jo lyde Gud mer enn mennesker. Og det er godt å vite at Grunnloven er sterk på maktfordelingsprinsippet, dvs. skillet mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt, noe som bl.a. gjør religiøse domstoler umulig i dag i Norge. Men vi skal heller ikke glemme vår fortid med f.eks. hekseprosessene. Inkvisisjonen i Sør-Europa var heller ikke glemt i Et annet spenningsfelt er styreformen: monarkistisk eller republikansk. Vår Grunnlov er sterkt preget av så vel den franske som den amerikanske, som begge ble laget få år før 1814 og beskriver en republikansk styreform. Mitt inntrykk er at ikke så mye egentlig må endres i Grunnloven om vi skifter styreform. For tiden står monarkiet sterkt, men dets fremtid er vel uforutsigbar. Kongens markering Vår kirke bør merke seg kong Harald 5. s faste markering av å ville beholde grunntanken bak den opprinnelige formuleringen i Grunnlovens 4: Kongen skal stedse (dvs. alltid) bekjenne sig til den evangelisk-lutherske Religion, håndheve og beskytte denne. Nå lyder 4: Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisklutherske religion. Etter min mening har kongehusets form for oppfyllelse av Grunnlovens Side 10 I Barbu menighetsblad BARBU menig-

11 Foto: Brit Bugge Mjåvatn plikt vært en styrke for kristendommens plass i floraen av livssyn, men hva med fremtiden? En skulle kanskje tro at kristen etikk hadde avgjørende innflytelse på utformingen av Grunnloven i 1814, men jeg har vel heller et inntrykk av opplysningstidens tankegods i vel så stor grad er bærende elementer, og at de i senere revisjoner er blitt enda mer fremtredende. Vi ser særlig dette i det femte og sjette avsnitt i Grunnloven, som bl.a. handler om menneskerettigheter (jfr. 2 over), ytringsfrihet, rett til frie valg, rettsvern og et konkret forbud mot tortur i 96. Dette angår vår hverdag og bør fortsatt engasjere oss både i vårt eget land og i våre internasjonale relasjoner. Flagget som symbol Det norske flagget er et viktig symbol i vårt nasjonale fellesskap. Grunnlovens 111 lyder fremdeles: Det norske flaggs form og farger bestemmes ved lov. Det gikk en del år etter 1814 før grunnformen i vårt flagg, korset, fant sin plass. Nå er vår kristne kulturarv under stadig sterkere press så vel fra sekulariserende materialisme, fra humanetikk, som fra andre religioner. Da kommer kanskje kravet om å endre flagget med en større gjennomslagskraft enn da sosialisten Arnulf Øverland på 1930-tallet skrev: Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. Den påfølgende verdenskrigen endret også Øverlands syn på den saken. Oppstyret i fjor om korset vår sørlandske TV-oppleser hadde som halssmykke, har utfordret oss. At også Grunnloven, som andre lover, stadig må revurderes i forhold til sin samtid, er viktig, for respekt og aktualitet henger sammen. Dette har nå ført til at også språket i loven nå den 13. mai 2014 ble endret fra 1800-tallets til vår tids. Grunnlovens paragrafer må fremstå som realiteter fremfor å havne som kuriositeter. Misjonsbefalingen Vi som er bærere av det kristne livssyn, må da være villige til å stå opp for at dette vårt livs grunnlag fortsatt skal speiles i gjeldende lovverk. Vår hverdag er nå slik at misjonsbefalingen er mer og mer aktuell på hjemmebane enn noen gang i Grunnlovens historie. Dersom vi ofrer dette livsgrunnlaget på likegyldighetens alter, blir vi raskt seilere på livets hav, på tidens skiftende bølge, men uten å kunne navigere i informasjonsflommen. Som et ekko fra 1814 synger vi ennå Fedrelandssalmens vers: Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja! Osmund Fiskaa Kristiansand juli Rachel Hickson og Hans Weichbrodt Oase får i år besøk av mange spennende forkynnere. F.eks. Rachel Hickson fra England som har opplevd Guds mirakler på egen kropp har hatt en sterk forkynnertjeneste i Norge i flere år. Inspiratør og prest Hans Weichbrodt fra Svensk Oas ble vi kjent med i fjor kommer med all sin sjarme, humør og kunnskap, - og evne til å lede oss inn i en situasjon der Den Hellige Ånd får arbeide med oss på innsiden. For hele familien: - VoksenOase med Living Room. - Møter kl.10 og 19 med seminarer på ettermiddagen. - Torsdag med spesielt program for ansatte og tillitsvalgte i menighet og organisasjoner. - Egen camping. BarneOase: (0-3 år Knøtter, 4-7 år Barn, 8-12 år Junior) TenOase: (13-20 år), - eget stevne egen hall egne veiledere egen forkynnelse voksenkontakt forbønn overgivelse heftig og rolig lovsang P.s. Hele dagen Torsdag blir en særlig dag for prester, ledere og tillitsvalgte i menighet, forsamling og forening. Asbjørn Simonnes Egil Svartdahl Jan Gossner Marianne Synnes Braset Biskop Thomas Kristoffer Stokke For påmelding og informasjon BARBU menig- Nr I Side 11 11

12 Livsglede på Solhaug Midt i vår menighet ligger Solhaug aldershjem, en institusjon full av livsglede! Solhaug var den første institusjonen i Arendal som ble livsgledesertifisert. Hva betyr dette, og hvordan påvirker dette de 48 beboerne på Solhaug? Redaksjonen var på kafebesøk en fredags formiddag. Her var det musikk og allsang, vafler og smil og høy og god stemning! Stiftelsen Livsglede for eldre samarbeider med Arendal kommune for å bistå institusjoner til å få betegnelsen Livsgledesykehjem/-aldershjem. På Solhaug er Bjørg Hopstock ansatt som livsgledekonsulent. Hun gjør en fantastisk jobb i samarbeid med ansatte og frivillige. Etter samtale med Bjørg forstår vi at aktiviteten er høy. Kriterier som er satt for å bli sertifisert, blir absolutt gjennomført i hverdagen. Formål Solhaug aldershjem ble sertifisert første gang i 2013 og ble resertifisert i Formålet er at beboerne skal kunne oppleve mening og livsglede ved hjelp av ulike aktiviteter. Beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov skal bli ivaretatt. Tilbud på Solhaug Hver dag hele uken er det ulike tilbud og aktiviteter for beboerne. Programmet er variert og imponerende. I løpet av en uke er det trim til musikk ved elever fra Arendal musikkskole, turer ut i frisk luft med Turkameratene, andakt som organiseres av Barbu menighet, kafé med vafler og allsang. På vinteren er det lørdagskino i spisestuen annenhver uke. De månedlige utfluktene med minibuss til Harebakken, Strand Hotell, Hesnes eller Bjellandstrand er populære. For å kunne gjennomføre alle aktivitetene, er det behov for et stort antall frivillige. Og det er ikke få som bidrar til å gjøre hverdagen litt lysere for Solhaugs beboere, all honnør til disse! Medlemmer i Lions, Civitan, Inner Wheel, Røde Kors, Barbu menighet, Frikirken og Betania er gode bidragsytere. I tillegg kommer mange enkeltpersoner. En søndag i måneden kommer Irene Dahlen Olsen på besøk Gjørg Vigerstøl Hopstock med hunden sin, og det er et populært innslag! Menigheten Andakten hver onsdag formiddag er et populært tilbud som er godt besøkt. Det er Barbu menighet som har ansvar for å organisere denne, og de samarbeider med Frikirken og Betania. Barbu Kantori, Cantabile og enkeltpersoner bidrar med sang og musikk når de har anledning. Vil du bidra? Det er behov for nye krefter til fredagskaféen på Solhaug. Finnes det en gruppe/forening i Barbu som kan ta på seg vaffelsteking og dekking av bord en fredagsformiddag i måneden? Vennligst ta kontakt med Bjørg på mobil Tekst og foto: Thorunn Larsen Nærdal Thorbjørn Helgesen spiller trekkspill. 12 Side 12 I Barbu menighetsblad BARBU menig- Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn

13 Tre på Solhaug Nunna Holte beboer Her er det aktivitet fra morgen til kveld. Det er trygt å bo her, her er hyggelige mennesker, førsteklasses stell og god mat. Hver søndag dekkes det på med høye glass og rene hvite duker. Sofie Gjeruldsen beboer Det er flott å ha så mange forskjellige aktiviteter å være med på, det er mange kosestunder. Her er det aldri noen som sier jeg har ikke tid. Og så er det godt å bo i Barbu og flott å bo så nær kirken. Marit O. Oppedal avdelingsleder Det å bli sertifisert som livsgledealdershjem har vært en fantastisk reise. Det har vært et av de mest spennende oppdrag jeg har hatt som leder. Konseptet livsglede for eldre hjelper oss å holde fokus på de gode tingene i livet, selv om man er blitt litt gammel og skrøpelig og må flytte hjemmefra. Og da føler man seg friskere. Jeg tror på at det man snakker om og har fokus på, blir det mer av. Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Og det er jo nettopp det livsglede handler om. Vi spør alle som flytter inn på Solhaug, om hva som kan være med å gjøre deg glad. Vi har alle ulike ønsker og interesser. Vi skal respektere hverandre og ha et smil på lur. Vi skal ha fokus på livsglede og det som er livsglede for den enkelte. Test og foto Thorunn Larsen Nærdal Min hobby For mange år siden var jeg på hyttetur med Unge Voksne-gruppa i Lovisenberg menighet på Blefjell. Der spilte vi brettspillet Trivial pursuit. Så fikk jeg spørsmålet: Hvem har malt «Den nakne Maja?». «Goya» svarte jeg umiddelbart. Siden den gang har de prosessene som skjer mellom spørsmål og svar, vært av stor interesse. De siste ti årene har hobbyen min, quiz, blitt dyrket gjennom deltagelse på laget «De elendige» hver søndag her i Arendal. Sammen med mine fire lagkamerater har jeg svart på over spørsmål stilt av Arendals eminente quizmaster Karl Johan Emanuelsen! Det er en sosial hobby, hvor lagsamarbeid står like mye i fokus som den enkeltes særkunnskaper. Det ligger stor glede i å svare på spørsmål som ingen andre kan svare på, men like stor er gleden når vi ikke vet svaret, men greier å resonnere oss fram til det! F.eks. «Hva står HP for på flaska med HP-saus?» En sier Westminster, en annen sier Parlamentet og så sier jeg Houses of Parliament HP! Noen ganger er en så nær, men det gis ikke poeng for gode forsøk: «Hvilke to nordmenn vant fredsprisen i påfølgende år på 1920-tallet?» Fridtjov Nansen var den ene, det visste vi, men hvem var den andre? Vi gikk gjennom gatenavn i Oslo Hjalmar Branting syntes vi hørtes ut som et godt forslag, og svaret ble avgitt. Problemet var at Branting var svensk, men han vant fredsprisen i 1921 sammen med nordmannen Christian Lange, som var den vi var på jakt etter! Den store ergrelsen kommer når en svarer galt for tredje gang på samme spørsmål, det er jo noen som går igjen over årene! Vi vet nå hvem som har malt «Vinternatt i Rondane» Følg med i lokalavisa og still et lag, kanskje du kan mer enn du aner! Til neste gang utfordrer jeg Ingvild Elise Zaar Henriksen. Øyvind Henriksen FORMIDDAGSTREFF HØSTEN 2014 Alle voksne som har fri om formiddagen, ønskes hjertelig velkommen til formiddagstreff. Vi samles på menighetshuset på onsdager fra kl til ca med forskjellige temaer, musikk, sang og god bevertning. 3. SEPTEMBER: Diakoni og teologi, hand i hand Ved Anne Helene og Bjarte Våge. 1. OKTOBER: Fra Hasselåsen til langt ut i havet Ved Nils Gunnar Gundersen. 5. NOVEMBER: Hva presten skrev i kirkeboka i gamle dager Ved Per Inge Eide. 3. DESEMBER: Adventmøte ved Olav Alvsåker Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne en med deg! SKYSS? Ring: etter kl FERIESTEDER KRISTENDOM 1. Tenerife 6. Noas ark 2. Tjøme 7. Oblat 3. Tyrkia 8. Wittenberg 4. Benidorm 9. Guds lam 5. Mallorca 10. "Sandhed til Gudfrygtighed" SVAR PÅ «TI FRA KARL JOHAN» Foto: Bjørg Øygarden BARBU menig- Nr I Side 13 13

14 Alf Prøysens religiøse landskap Onsdag 23. juli ville «hele Norges» Alf Prøysen ha fylt 100 år. Nesten 45 år etter hans død lever tekstene hans fremdeles i folks bevissthet. Det er tekster som går innom mange landskap: Et barnelandskap, et politisk landskap, et «mørkt» landskap og et religiøst landskap. Dette siste er først og fremst preget av de inntrykk Alf Prøysen fikk gjennom barndommens møter med frelsessoldatene fra Brumunddal. Ett av de tidligste eksemplene på denne påvirkningen finner man i diktet «Sangen», som sto på trykk i Arbeidermagasinet nr. 49, Det er ikke et «kristent» dikt i snever forstand, men sterkt preget av en undring over de paradoksene som den kristne tro ofte representerer. Diktet skildrer en kvinne - en frelsessoldat? - som står med sin gitar og synger om Jesus og om himmelen. Diktet har en lang rekke referanser til bibelske fortellinger og til sanger som er kjent fra vekkelsesmiljøene i sin alminnelighet og fra Frelsesarmeen i særdeleshet. Her skal bare nevnes «Jesus har bedt oss å komme» og «En underfull Frelser jeg eier». Bevisst? Dette er ett av de diktene fra Prøysens penn der referansene fra den kristne sangskatten er mest iøynefallende. Det må ha vært referanser som lå i hans bevissthet og meldte seg når han gikk inn i dette stoffet for å skrive om det. De var en del av den kulturelle arven han bar med seg, og som han blant annet hadde fått med seg hver vår og sommer i barndommen da frelsessoldatene fra Brumunddal kom til Præstvægen, der Alf vokste opp, og hadde friluftsmøter. I novellen «Vekkelse om våren» fra boka «Muntre minner fra Hedemarken», som kom i 1959 skriver han om disse møtene. Det som er interessant i denne sammenheng, er nettopp det faktum at de lå der, og at de meldte seg på en nesten påtrengende måte i et dikt som ikke var ment som noen salme, men som kritikk av en måte å forholde seg til verdens urettferdighet på. Barnetro Så vel biografen Ove Røssbak som Alf Prøysens datter Elin skriver i sine bøker om ham at barnetroen alltid var viktig for Alf Prøysen. Elin skriver at det var den som hjalp ham da han fikk vite at han bare hadde kort tid igjen å leve. Han ble bare 56 år gammel. Da det skulle lages et radioportrett av ham, utfordret han journalisten svært så direkte: - Kan du ikke spørre meg om jeg tror på Gud, da? Det er vel ikke forbudt å tro på Gud? Gudsbildet hans var av det trygge, enkle slaget. Om sangen «Barnetro» skal han ha sagt: -Det er den fineste sangen jeg vet om! Referanser Man finner mange referanser til kristne sanger, kristne begreper og kristne miljøer i Alf Prøysen sine tekster, både prosa og poesi. For de fleste er nok likevel «Julekveldsvise» den Prøysenteksten man først tenker på som religiøst innslag i hans diktning, til tross for at verken Gud eller Jesus er nevnt i sangen. Men fortellingen er ikke til å ta feil av, eller hva som menes når det sies om stjerna at «sea har a brønni i alle verdens land». En nærlesing av så vel viser som stubber viser at det religiøse landskapet var der og utviklet seg gjennom hele Prøysens aktive forfattergjerning, fra de første tekstene han hadde på trykk, og til de siste. I markeringen av Prøysens 100-årsjubileum, hører også denne siden av forfatterskapet med. Av Nils-Petter Enstad Nils-Petter Enstad (f. 1953). Forfatter. Tidligere offiser i Frelsesarmeen. Gitt ut boka «I milla seg og himlen. En vandring i Alf Prøysens religiøse landskap» (2010). Bor i Arendal. Alle kan bidra til menighetens høstbasar Den 11. oktober drømmer vi om å fylle Barbu menighetshus med folk. Her kan man få kjøpt gode bakervarer, hjemmelagde matvarer og flotte håndverksting. Vi vil selge mat og kaker i kafeen. Det blir hovedlotteri og selvfølgelig loddsalg/åresalg. Vi trenger deg som kan tenke deg å være med å organisere hovedlotteriet eller som synes det kunne være morsomt å skaffe små og store gevinster. Vi trenger deg som liker å sy, strikke, hekle, male, snekre. Vi trenger deg som er glad i å bake brød, rundstykker, boller, munker, sveler, lefser, havrekjeks, knekkebrød eller kaker. Vi trenger deg som liker å lage syltetøy, chutney, mysli, leverpostei, sylte, saft, tørket sopp, spennende krydderblandinger Vi trenger deg som kan være med å rigge til, selge, vaske opp og rydde etterpå. Vi trenger nettopp DEG! Menighetsrådet står bak arrangementet og har tre hovedmotivasjoner: opprettholde aktiviteter og stillinger ved å øke inntektene til menigheten, skape noe sammen og sette menigheten på kartet. Vi håper du har lyst å bli med, og utfordrer deg til å sende en epost/sms eller komme innom kontoret og fortelle oss hva du kan tenke deg å bidra med. Send e-post til: agderkirken.no eller Du kan også ringe til Vibeke Marie Tobiassen på mobil eller Rune Andersen på mobil Side 14 I Barbu menighetsblad BARBU menighetsblad

15 Ti fra Karl Johan FERIESTEDER: 1. Hva heter den største av Kanariøyene? 2. Verdens Ende ligger helt sør på denne norske øya, som er et populært feriemål om sommeren. Hva heter øya? 3. I hvilket land finnes feriestedet Alanya? 4. Hva heter den tidligere fiskerlandsbyen, som nå er et av Spanias mest besøkte badesteder på Costa Blanca, og som ligger 40 nordøst for byen Alicante? 5. Hva heter den største øya i øygruppen Balearene? KRISTENDOM: 6. Ifølge 1. Mosebok, hvilken farkost var 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy, og laget av gofertre? 7. Hvilket ord på O brukes om det lille, runde brødstykket som brukes under nattverden? 8. Hva heter byen ved Elben i Tyskland hvor Martin Luther i 1519 slo opp sine 95 teser på døren til den store slottskirken? 9. Hva betyr det latinske uttrykket "Agnus Dei"? 10. Hva het Erik Pontoppidans katekismeforklaring fra 1737 som ble brukt som lærebok i norsk folkeskole i nesten 150 år? Karl Johan Emanuelsen, journalist Svarene finner du på side 13. "Paella a la Oscar Barrios" Da vi var i Alicante for 2 år siden, hadde vi en god venn på et hyggelig besøk. Vi lagde sammen denne retten etter et lite besøk på Mercadona, et velassortert supermarked. Maten, som var komponert av Mr. O Barrios, var en fryd for ganen. 300 g ris 1 stor tomat 1 grønn paprika 1 mellomstor løk 4 hvitløkfedd 8 blåskjell 400 g blekksprut 12 kongereker 4 saltvannskreps 1 g safran Løsning på Sudoku i blad var 196. De heldige vinnerne av sjokolade fra Heimdal er: Vibeke Birkeland, Karl Johan Emanuelsen og Nils Olav Fidje. Send de tre løsningstallene i den nye oppgaven til menighetsbladet på e-post: innen 15. august. Vi må vite ditt navn, adresse og et telefonnummer vi kan nå deg på. Vi trekker tre nye vinnere, som får en smakfull overraskelse! Salt etter smak Persille, en håndfull 1/2 dl olivenolje 1 liter fiskekraft Kutt opp alle grønnsakene utenom tomaten og persillen. Stek de kuttede grønnsakene i olivenolje til de blir gylne. Flå tomaten og kutt den opp. Tilsett denne til de andre grønnsakene. Kutt opp blekkspruten og ha i sammen med grønnsakene. Kok dette i 5 minutter. Tilsett ris og safran og miks i ca. 1 min., slik at oljen dekker risen. Tilsett en halv liter av fiskekraften og legg i blåskjell, kongereker, saltvannskreps og persille. Når dette koker, sett på lokk og sett på svak varme. Tilsett mer fiskekraft ved behov. Premil M. Vigerstøl-Olsen Foto: Vibeke Tobiassen BARBU menighetsblad Nr I Side 15

16 Misjon er mer hva vi er enn hva vi gjør Det å være misjonær har alltid vært forbundet med noe eksotisk for meg. Fra jeg var barn, har jeg sett for meg en hvit person som snakker om Jesus på et fremmet språk i et område langt fra allfarvei. Jeg innrømmer fort at min forestilling ikke gir et korrekt bilde av hva misjon er. Derfor ville jeg gjerne få vite mer fra en «ekte» misjonær. Jeg var så heldig å treffe Erik Bischler på menighetshuset 16. mars, der interesserte fra flere menigheter hadde samlet seg for å høre hva han kunne fortelle fra misjonsarbeidet. Bischler har i flere år vært misjonær i Kamerun som koordinator for NMS' prosjekter, som gir støtte til stedlige institusjoner og lokale medarbeidere. Jeg fikk en prat med ham før møtet begynte: Hva er egentlig misjon? - Misjon består av mange elementer. Det handler om formidling, diakonalt hjelpearbeid og økonomisk bistand. Tålmodighet og langsiktig planlegging i arbeidet har alltid vært viktige elementer. Betydningen for enkeltmenneskene og for samfunnet der menneskene bor, er grunnleggende for arbeidet en driver. Misjonen har for eksempel stått for bygging av sykehus og skoler lenge før myndighetene tok ansvar for det. Er ikke begrepet misjonær litt gammeldags? - Vel, misjon er mer hva vi er, enn hva vi gjør. Å være en misjonær uttrykker et ønske om å ville formidle noe til andre og gjøre noe for dem, ville være en Jesu disippel og etterfølger. Det er gammeldags å tenke at man må reise langt for å drive misjon. Misjon er å være noe eller gjøre noe for sin nærmeste nabo også. Vi skal være til stede og være et medmenneske. Hvorfor ble du misjonær? - Jeg er en kristen som har tro på at jeg står i en større sammenheng. Gjennom det har jeg fått et kall til å drive misjon. Jeg gikk på misjonsskolen da jeg var ganske ung, men reiste ikke ut som misjonær da. I mange år jobbet jeg i reiselivsrelatert næringsliv. Så fikk jeg en slags «oppvåkning» i godt voksen alder. Jeg har nå, sammen med min kone og barna, vært i Kamerun i 7 år. Hvordan var det å møte en helt annen kultur? - Det er store forskjeller mellom Norge og Kamerun på flere områder, men jeg har lært at det er viktig å være ydmyk overfor det en møter. Alle har vi med oss en tankemåte og et sett med verdier fra egen kultur og bakgrunn. Når en kommer til et helt nytt sted, blir egne verdier satt på prøve, og som regel har vi noe å lære av hverandre. Vi har for eksempel mye å lære i forhold til spiritualitet og å vise kristen glede, slik de gjør det i Kamerun. Vi er kommet inn i en levende kirke med et godt fellesskap. Et tilbakeblikk Ngaoundere er hovedsete for Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Kamerun. Det har byen vært siden de første misjonærene kom til dit i Det startet med bare noen få kristne. I dag har de en kirke som rommer 4000 mennesker. I 1980 hadde NMS ca. 80 misjonærer i Kamerun. I dag er det 5 misjonærer der. Det forteller noe om hvordan arbeidet har forandret seg. Tidligere satt misjonærene i førersetet for virksomheten i de nye menighetene. Etter hvert som de vokste, trakk misjonærene seg tilbake, og lokale krefter overtok. Mi-sjonærene er fremdeles med i arbeidet som drives, men sitter «i baksetet». Historisk betydning Alle som jobber med misjon i dag, understreker betydningen av å hjelpe enkeltmenneskene der de er. Misjonærene arbeider og bor sammen med folket. Helt siden 40 tallet har misjonen vært en frigjøringsbevegelse i Kamerun og var en viktig aktør for å få opphevet slaveriet i Nord-Kamerun på tallet. Foto: Vibeke Marie Tobiassen Arbeidet i Kamerun i dag Lokale medarbeidere er meget aktive, og nye menigheter dannes hver uke. Siden det er dyrt å bygge tak, bygges de nye kirkene bare med vegger og jordgulv. Av arbeid som drives av de lokale menighetene med støtte fra misjonen, kan nevnes: Evangelist- og presteutdanning, bibelskole, en radiostasjon, sykehus, et Aids-senter, et senter for spedalske, en skole for døve og en bibelskole for blinde. Erik Bischler er gift med Sandra, som er sykepleier. Sammen har de barna Theodor, Samuel og Aaron, som er fra 8 til 11 år gamle. Erik og Sandra har arbeidet i Kamerun i 7 år som utsendte misjonærer fra NMS. Vil du lese mer om familien i Kamerun, kan du ta en kikk på deres blogg: Menighetene i Øyestad, Froland, Holt og Barbu gir økonomisk støtte til arbeidet som drives av NMS i Kamerun. Tekst og foto: Brit E Bugge Mjåvatn Foto: Thorunn Larsen Nærdal Side 16 I Barbu menighetsblad

17 MENIGHETSKALENDER JUNI Haslatangen Turgudstjeneste Parken Parkgudstjeneste med nattverd Trefoldighet menighet blir med Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd JULI Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd AUGUST Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Trefoldighet Felles gudstjeneste Cantabile deltar Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Konfirmantpresentasjon Barbu kirke Morgensang Oppstart heretter hver torsdag Barbu kirke Pilegrimsgudstjeneste m/ nattverd SEPTEMBER Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp Familiekoret deltar Bjørnebo Friluftsgudstjeneste Speiderne deltar KM familiehelg Barbu kirke Gudstjeneste m/nattverd Kantoriet deltar Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp OKTOBER Menighetshuset Menighetens høstbasar SOMMERFEST MED FOKUS PÅ MENIGHET OG MISJON Global landsby på Ekeberg med mennesker og mat fra hele verden og BYshow for hele familien med Øystein & Chris på Youngstorget, er bare to av grunnene til å legge ferien til Oslo første uka i juli. Det Norske Misjonsselskaps (NMS) Sommerfest & Generalforsamling i Oslo fra juli er et godt sommervalg for den som ønsker seg fokus på Jesus kombinert med engasjement for verden. - Velkommen til en uke med bibeltimer, seminarer og konserter for deg som er opptatt av å leve det kristne livet i menigheten og i verden, sier NMS generalsekretær Jeffrey Huseby. Menighetsutvikling I samarbeid med Misjonshøgskolen (MHS) i Stavanger tilbyr NMS et nytt konsept for menighetsutvikling kalt FOKUS. Lørdag formiddag presenteres en ny kurspakke på et eget seminar. Det blir også egne seminarer om trosopplæring og misjon, misjonsavtaler i menigheten, den nye salmeboka og kristen tro i møte med det urbane og sekulære. Alle som er engasjert i menighetsarbeid, enten som ansatt eller på frivillig basis, vil finne muligheter til påfyll og ny inspirasjon. Gjenbrukstorg og auksjon Et eget gjenbrukstorg etableres i forbindelse med Sommerfesten og holder oppe onsdag til lørdag fra kl 12 til kl 18. Dette er rett sted for deg som er opptatt av retro og nostalgisk design. Fredag blir det auksjon på gjenbrukstorget. Ferieuke for hele familien Til Sommerfest & Generalforsamling kan du be med deg både husets tenåringer og bestemor. Familiebibeltimen og BYshow med Øystein & Chris blir garantert et høydepunkt for barna. Chris er buktaler og sammen med dokka Øystein er han godt kjent fra både CD-utgivelser og opptredener i mange sammenhenger. Chris kombinerer humor med et tydelig budskap og har en unik evne til å engasjere barn i alle aldre. Mer informasjon og påmelding via denne nettsiden: Foto: Thorunn Larsen Nærdal BARBU menig- Nr I Side 17 17

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 I H J Ø R N ET Hvorfor et diakoniens år? Fordi Jesus har bedt oss om å elske hverandre. Kirkens store

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti. Nå males. kirken!

MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti. Nå males. kirken! Helg i Birkeland MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Nå males Birkeland akademi snart virkelighet? Birkeland akademi for seniorer er under planlegging, skriver

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

fokus tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage

fokus tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage fokus misjon s tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage 4 8 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

BLADET vårt. Tanker om påske. Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5. En Jesus du liker SIDE 6. 5 spørsmål til Stian SIDE 7. Musikk i en brytningstid SIDE 8

BLADET vårt. Tanker om påske. Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5. En Jesus du liker SIDE 6. 5 spørsmål til Stian SIDE 7. Musikk i en brytningstid SIDE 8 BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 2 : 2014 ÅRGANG 10 Tanker om påske side 6 Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5 En Jesus du liker SIDE 6 5 spørsmål til Stian SIDE 7 Musikk i en brytningstid

Detaljer

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen.

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen. Menighetsblad for Nr.3, 11.juni. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på http://hellemyrmenighet.no http://grimkirke.no Andakten side 2 Kirkebil side 3 På leting etter

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Fløenkirken, Bergen. DGB besøker. Tema: Bibel 2011. Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen.

Fløenkirken, Bergen. DGB besøker. Tema: Bibel 2011. Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen. årgang 108 NR 5 mai 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge DGB besøker Fløenkirken, Bergen Tema: Bibel 2011 Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ordsp

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 2/2012 Årgang 5 Opplag 34 000 Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse s 12 agnes på strand: Energi & galskap s 6 bibel og business: Møt

Detaljer