menighetsblad Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Nr. 2 2014"

Transkript

1 menighetsblad Nr

2 I H J Ø R N ET Framtid og håp Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Dette sa profeten Jeremia inn i Israelsfolkets historie da de var bortført til Babel. Gud ville trøste dem og gi dem håp. Han så hva de trengte, og sendte sitt sendebud med oppmuntring. Disse ordene er også trøstefulle for oss i dag. Gud har ikke ulykkestanker med oss, men fredstanker. Hvordan vi oppfatter dette, innebærer nok forskjellige ting for oss opp igjennom livet. Gutten på 5 sier: Jeg skal bli politimann, for det er pappa. Han har en framtidsdrøm og et håp. Så oppdager han kanskje 15 år etter at det var doktor han skulle bli, eller prest, og så forandrer drømmene seg. For noen ble framtidsdrømmen knust, og rullestol og smerter ble hverdagen. Eller samlivet ble ødelagt av splittelse og skilsmisse. Eller døden kom brått og uventet, og den kjære var der ikke mer. Hvor er Gud da? Hva med trøst, framtid og håp? I sjelesorgens verden er det mange knuste menneskeliv og istykkerslåtte drømmer. Så ser en heldigvis at mange greier å finne lys igjen og mening og håp i en håpløs situasjon. Nye verdier kan bli tydelige, og nye tjenester kan oppdages, men depresjonens mørke kan også være en del av slike tunge perioder. Når vi blir eldre, og vondtene og diagnosene siger på, hva er framtid og håp da? Da tror jeg vi trenger å Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn løfte blikket og se enda lenger bak død og grav. Der lyser Jesus mot oss med framtid og håp, han som overvant døden og som elsker oss med en evig kjærlighet. Når han møter oss på den andre siden, må det bli godt å være oss. Vi får kalle på ham og be til ham, og han lover å høre. Han lar seg finne, for den som leter. Kanskje det er nåde vi trenger, eller nytt mot, eller visshet om at vi er hans barn. Det vil han gi. Han som har fredstanker og ikke ulykkestanker, han står der med framtid og håp. Diakonal hilsen fra Ellen H NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Endret valgordning for menighetsrådsvalg Kirkerådet har bestemt at det blir slutt på ordningen med valg annethvert år. Alle menigheter skal velge helt nytt råd høsten De som ble valgt i 2013, sitter derfor kun 2 år (før evt. gjenvalg). Trenger flere hjelpere Det er behov for flere folk til gudstjenesteoppgaver som å kjøre lysbildeprosjektor og å være dåpsverter, sjåfører eller menighetsbladombærere. Forlengelse av arbeidsavtaler Menighetsrådet forlenger arbeidsavtalene med ungdomsarbeider Åshild Milje og vaktmester Arnfinn Fidje frem til sommeren Menighetsrådet forlenger arbeidsavtalen med diakonvikar Trygve Bergland ut Brit E Bugge Mjåvatn Familieleir på Havglimt juli Havglimt leirsted er en perle du finner i skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand - mer nøyaktig Ulvøysund i Høvåg. Her er det flotte forhold for bading, fiske og roing. Krabbefiske er også populært. Det er muligheter for å spille fotball, gå turer og bare slappe av i sola med noe godt fra kiosken. Pris: Voksne og ungdom over 15 år kr. 1500,-, barn kr. 750,- (under 3 år gratis). Maks pr familie 5000,- kr. Hver familie får et rom som passer til familiens størrelse. Påmelding til Regionkontoret NMS Sør tlf (mandag, tirsdag og torsdag ) eller på e-post til HELE FAMILIEN ER VELKOMMEN! Foto for- og bakside: Thorunn Larsen Nærdal

3 Merete Haslund ny leder i Kirkens Bymisjon i Arendal Fra Tromøy. Gift med Hans Inge. Har tre gutter: Mathias, Heine og Lucas. Jobber som lærer, kulturformidler og sanger. Jeg er født i Arendal, oppvokst på Rævesand og Trinidad, hvor min far jobbet i et oljeselskap. Oppveksten på Rævesand var en idyll for oss barna. De voksne kjente oss og hadde omsorg for oss, og hadde alltid et øye med oss, enten vi var på land eller i båt. Og tiden på Trinidad lærte meg noe om andre kulturer og tenkemåter, noe som har preget meg i møte med mennesker. Sorgen rammet oss da jeg var 13 år; min far omkom da plattformen Alexander Kielland kantret i Nordsjøen. Da var det godt å bo på et lite sted, hvor folk brydde seg. Et av mine tilfluktsteder ble Ten Sing Tromøy, hvor jeg ble sett og hørt. Her fikk jeg også utfordringer som førte meg inn i sang, musikk og drama. I 1988 var jeg en av de heldige som fikk være med på Ten Sing Norway prosjekt i England i et helt år. Og her ble også mitt engasjement for andre mennesker tent. og turnere for mange av de flotteste artister vi har her i landet. På den tiden traff jeg også min store kjærlighet, Hans Inge. Da første gutten vår ble født, førte savnet etter familien oss sørover, og jeg fikk jobb på Roligheden skole på Tromøya. Her har Granerevyen, kabaretgruppa Hjertedamer, Tromøy Mini-Sing, Tromøy Gospel, konserter og forestillinger ført meg inn i det lokale kulturlivet på Sørlandet. Og jeg vil fortsatt ha en bit innenfor gjennom mitt firma Hjertelig Underholdning, hvor jeg formidler sangere og foredragsholdere lokalt og nasjonalt. Å få være med å bygge opp Kirkens Bymisjon i Arendal føles som et privilegium! Både på grunn av organisasjonens spennende historie, det flotte arbeidet som drives i mange av våre byer, og ikke minst å gjøre arbeidet kjent i byen. Mange vet ikke hva bymisjonen er, og jeg har fått spørsmål som skal du begynne å forkynne nå? Så en viktig oppgave er å fortelle folk at Bymisjonen er en av de største aktørene i Norge, når det handler om sosialt arbeid. Vårt fylke og vår by ligger ikke på topp i levekårsundersøkelser, så oppgavene og utfordringene er mange. Rus er bare toppen av isfjellet. Barn som trenger å bli sett, ungdom som faller ut av skolen, psykiske problemer, familier som sliter, ensomhet og fattigdomsproblematikk er ting som nevnes i vårt område. Men her ligger også mulighetene til det som er Kirkens bymisjons viktigste oppgave; å være noe for andre mennesker! Å etablere seg i en ny by handler om å sette seg mål, men også at veien blir til mens en går den. Et visdomsord sier: Vil du gå fort gå alene! Vil du gå langt gå sammen! Jeg er ydmyk over å få lov til å være en del av dette viktige arbeidet og gå sammen med folk som har oppdaget at det er ved å gi en blir rik. Og sammen med folk som trenger noen å gå sammen med! Da får mottoet: Likeverd mot mangfold, en mening. Det ble også utgangspunktet da jeg tok min utdannelse i Bergen, som lærer. Her ble jeg kjent med Kirkens Bymisjon sitt arbeid, et arbeid jeg siden har fulgt fra utsiden. Mine 10 år i Bergen var spennende: jeg fikk utfolde meg både i jobb og musikksammenheng, hvor jeg fikk kore Mange gjør en flott innsats for folk i Arendal, både organisasjoner, menigheter, frivillige og private. Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi oppnå mye! Det er så mange flotte folk som gjerne vil være med å ta et tak når de blir utfordret, det handler bare om å synliggjøre oppgavene. Foto: Kathrin Simonsen Søndagsskolen jubilerer! Fot Nr I Side 3

4 Bli bedre kjent med kapellan Erik Noddeland Å besøke kapellanen vår er ikke det enkleste. GPS-en gjør sitt beste, men veien han bor i, er ikke på kartene ennå. Det får oss til å vente å komme til et nytt hus, men det er bare veinummereringen som er ny. Erik og kona Inger bor på et hyggelig småbruk med stor tomt og Longumvannet rett utenfor døra. Så fint sted! "Ja, vi trives her. Vi kjøpte det for elleve år siden, men siden vi har bodd en stund på andre kanter, har det fått lov å forfalle en del. Så vi har litt å ta fatt på." Å slå seg ned her er noe han er svært glad for, for både Inger og Erik er fra Longum. "Det var en fin og trygg oppvekst på et lite sted, der alle kjente alle. Vi gikk på Nesheim skole, begge to, men siden det var tre år mellom oss, tok det noen år før vi fikk øynene opp for hverandre." Senere ble det ungdomsskole på Moland og videregående i Tvedestrand og Arendal. Erik var aktiv i yngres og skolelag, og i løpet av videregående ble beslutningen fattet: Han skulle studere teologi. "Jeg visste ikke om jeg ville bli prest eller misjonær, men Menighetsfakultetet utdannet jo begge deler. Jeg trivdes svært godt med studiet, særlig bibelfagene. Inger flyttet etter. Vi giftet oss og fikk etter hvert fire barn, og hun utdannet seg til lærer." Så ble det presteyrket for deg? Vi spisser ørene og pennen nå, for når en intervjuer prester om karrieren deres, må en holde fokus. Det er vel få andre yrkesgrupper som farter så mye hit og dit. Inger og Erik byr på deilig kake, og vi passer på å få spist litt innimellom flyttingene. "Jeg begynte som feltprest i indre Troms, og siden ble det jobb i Indremisjonen i Bodø som bysekretær og prest. Det ble 6,5 år i Nord-Norge, der jeg også fikk reise mye rundt som en del av arbeidet. Jeg tror jeg må ha overnattet i over 100 privathjem der oppe og opplevd å bli tatt imot på svært forskjellig vis, men alltid med stor gjestfrihet. Foto: Brit Bugge Mjåvatn Side 4 I Barbu menighetsblad Foto: Thorunn Larsen Nærdal

5 Så vendte vi tilbake til Arendal, der jeg fikk jobb som skolelagsprest og dro rundt til skolelagene i Aust-Agder. Det ble mye ungdomsarbeid, og jeg var på mange leirer. Vi bodde forresten i Barbu menighet og drev søndagsskole hjemme." Men dere holdt dere ikke i ro? "Nei, så kom den store reisen. Vi ble misjonærer for Barbu menighet og reiste til Kroatia. Dette var i 1997, bare to år etter at krigen var over der, og det var depresjon og mangel på mye. Jeg var prest i en liten menighet i havnebyen Rijeka. Der ble det etter hvert drevet et utstrakt økumenisk arbeid. Når vi ønsket hverandre Guds fred katolikker, protestanter og serbisk-ortodokse bandt det oss sammen og var flott. Inger drev menighetsarbeid og underviste barna våre, i tillegg til at de gikk på kroatisk skole. Kroatia har blitt som et annet hjemland for de yngste barna. Vel hjemme igjen etter seks år fikk jeg en prosjektstilling med menighetsbygging her i Myra-området. Det var et givende arbeid, med konfirmantarbeid, gudstjenester og annet. Etter noen år ble dessverre ikke prosjektet videreført, og dermed sto jeg uten jobb." Hva gjorde du da? "Hva kunne en gjøre? Jeg gikk på NAV. Men mens jeg var der og registrerte meg, fikk jeg en telefon om at jeg kunne få et halvt år som vikarprest. Men hva skulle jeg ta meg til etter det? I studietiden hadde jeg kjørt buss; jeg kunne kanskje begynne med det på fulltid?" Men da satte Inger foten ned. Hun fortalte ham enkelt og greit at det var prest han var, og at han ikke ville trives med noe annet. "Og det hadde hun rett i. Så jeg søkte og fikk en soknepreststilling på Lista. Det var et godt sted å være, men jeg fulgte jo med på stillingsutlysninger i Arendal. Og endelig dukket den opp: kapellanstillingen i Barbu." Hvordan var det å komme hit? Vi legger til at det er nå han skal si noe pent om menigheten vår, men det hadde vi ikke trengt, for det kommer helt av seg selv: "Det har vært veldig fint! Jeg har blitt tatt kjempegodt imot og fått ting lagt til rette. Det er dyktige og motiverte medarbeidere i denne menigheten, og jeg er så lykkelig over å få være her." Hva trives du særlig med å gjøre som prest? "Jeg liker mangfoldet i oppgaver å forkynne, fortelle bibelfortellinger, finne noe som når fram, og å møte mennesker på så mange forskjellige måter." Han nevner spesielt begravelser: "Når jeg snakker med de pårørende etter et dødsfall og får vite noe om livshistorien til den avdøde, da føler jeg meg litt på hellig grunn." Foto: Brit Bugge Mjåvatn Her blander Inger seg i samtalen og antyder at det ikke er så lett å få kjøpt noe nytt når ett eller annet går i stykker i heimen. For da vil Erik gjerne finne en ny del eller aller helst lage den. Ektemannen samler nemlig på skruer, spikere, ledningsstumper, og bua er nokså full nå Har du ellers noen feil? Vi får ingen skandaløse avsløringer her, men Erik innrømmer at han kan være treg til å komme seg hjem fra møter og annet, noe som kan irritere den som sitter og venter. Og Inger sper på med at mannen er flink til å lage mat, men elendig til å huske å tørke av bordet og sånt etterpå. Så vet vi det! Har det blitt noen barnebarn? "Fire. Den ene datteren vår har tre, og de skal nå bygge like i nærheten av oss, så det gleder vi oss til. Og det blir bryllup for to av barna i sommer: Ett her hjemme på bruket ved Longumvannet og ett 'hjemme' i Kroatia." Vi ønsker Erik og familien hans en god sommer, takker for prat og traktement og triller hjem til Barbu. Bjørg Øygarden Og ved siden av jobben: Hva trives du da med? Heldigvis nevner han vedarbeid og hagestell, for eiendommen rakk å gro igjen en smule mens familien var på Lista. "Og skogturer, løping, orientering, svømming, ski og bading. Jeg begynte å stå slalåm da jeg var over 50, og det er jo veldig morsomt! Dessuten liker jeg å mekke og skru på ting." Foto: Bjørg Øygarden Nr I Side 5

6 MÅL Hvem er hvem i menigheten Økonomiutvalget Barbu menighet er en aktiv menighet med mange aktiviteter innen trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet og diakoni, for å nevne noe. For å kunne drive alt dette trengs det penger, og det er her økonomiutvalget kommer inn. Økonomiutvalget, bestående av Torstein Gundersen, Lillian Fiane, Arnfinn Fidje og Thom Eilert Thorstensen, har fått i oppdrag fra menighetsrådet å arbeide for en mer forutsigbar økonomi for å opprettholde og sikre driften av menighetens aktiviteter også i fremtiden. De har friskt satt som mål å nå i fast givertjeneste i løpet av 2014, og det er her du blir utfordret! Bli en fast giver! Menighetsrådet i Barbu ønsker å opprettholde aktivitetene, beholde ansatte og samtidig få regnskapet til å gå i balanse. Dette kan du være med på å få til. Du kan selv bestemme summen, men det er viktig for menigheten å vite hva de kan regne med av inntekter. Derfor oppfordres du til å bli med i en fast givertjeneste. Gaver gir skattefradrag Gaver til frivillige organisasjoner for et samlet beløp inntil kan trekkes fra på inntekten i 2014 og gi 28 % skattefradrag. Det gjelder også gaver til Barbu menighet. For at du skal bli med på ordningen, må Jan Egil Hagli ved menighetskontoret, få vite navn, adresse og personnummer for å kunne innrapportere gavene. Tekst og foto: Brit E Bugge Mjåvatn pr. 25.5: pr. 1.4: Fra venstre: Thom Eilert Thorstensen, Lillian Fiane og Torstein Gundersen. Arnfinn Fidje var ikke til stede da bildet ble tatt. 0 GIVER- TEMPEN 2014 Side 6 I Barbu menighetsblad Kan du bidra på høstbasaren 11. oktober? Liker du å sy, strikke, hekle, male, snekre? Er du glad i å bake eller lage syltetøy? Kan du tenke deg å rigge til eller selge? Kan du skaffe gevinster til hovedlotteriet? Les mer om høstbasaren på side 14.

7 Fast givertjeneste Kr 100, kr 250, kr 500, kr 1000 i mnd Bli med, du også! Du bestemmer selvfølgelig selv hvor mye du vil gi per måned og hvor ofte det skal trekkes I løpet av året. Jeg ønsker å gi kr per mnd. Navn Adresse Postnummer Personnummer (hvis du ønsker skattefritak mulig for gaver inntil kr I året) Epost Du ordner selv med banken din, men det er fint om du returnerer dette til menighetskontoret. Hvis du ønsker å øremerke givertjenesten din til noe spesielt må du gi beskjed om det. Det er selvfølgelig også mulig å gi engangsgaver!! Barbu menighet Konto Nyli Terr Arendal Mye spennede skjer i Barbu menighet, og vi ønsker å kunne fortsette med like mye aktivitet og like mange ansatte i framtiden! For å kunne det MÅ inntektene økes dramatisk. Vi håper du blir med som fast giver til Barbu menighet! Støtt arbeidet i Barbu menighet! Benytt skjemaet over og send det til menighetskontoret v/jan Egil Hagli, Nyli terrasse 2, 4844 Arendal. Lurer du på noe, ring Jan Egil på menighetskontoret på telefon eller Du kan også sende en e-post til

8 Konfirmanter i Barbu mai Foto: Dannevig Dette kan du være med på ARBEID FOR BARN OG UNGE Babysang 10 samlinger i semesteret (annonseres), onsdager kl. 11 på menighetshuset, 0-1 år Småbarnssang Annenhver torsdag på menighetshuset kl. 11, 1-6 år Familieklubben Hver 1. torsdag i måneden kl. 17 på menighetshuset. Barn og voksne sammen. Søndagsskole På en del gudstjenester i Barbu kirke kl. 11 KM-Kluzz: barnegospel og klubb Klubb på menighetshuset hver torsdag unntatt den første i måneden kl. 17 (middag 16.30) år KFUK-KFUM Speidere Hver torsdag i speiderkjelleren på menighetshuset kl. 17, klasse Tween Sing (Kor) Hver torsdag unntatt den første i måneden, på menighetshuset kl. 18, klasse Appell Ten Sing Hver onsdag på menighetshuset kl. 19. Fra 8. klasse Åpen Fredag (Klubb/kafe) Annenhver fredag på menighetshuset kl. 20. Fra 8. klasse ARBEID FOR VOKSNE Cantabile (Kor) Hver torsdag på menighetshuset / Barbu kirke kl Barbu Kantori Hver tirsdag i Barbu kirke kl. 19. Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn Arendal KFUK-KFUM Ca. en søndag i måneden på menighetshuset kl. 18. Y s Men Club Ca. en mandag i måneden på menighetshuset kl Formiddagstreff 1. onsdag i mnd på menighetshuset kl Morgensang Hver torsdag i Barbu kirke kl. 09. Gudstjeneste Hver søndag i Barbu kirke kl. 11. For flere opplysninger, se Side 8 I Barbu menighetsblad

9 Å snakke og å tie "Jeg sier bare hva jeg synes, og det må jeg vel ha lov til," var det noen som sa til meg. Det var en klok og fornuftig mann som sa det, og han sa det ikke for å være fordømmende eller ubehagelig mot den han snakket om, men han hadde bare ikke sans for måten den personen så ut på. Klok og fornuftig Og det ga meg litt å fundere over. Jeg som også gjerne vil være klok og fornuftig. For hvor ofte har ikke jeg tenkt at folk ser merkelige ut? Foto: Thom Eilert Thorstensen Noen stikker seg ut for moro skyld, mens andre kanskje er klossete i klesveien eller andre veier. Og jeg har fnist og snakket og vil nok komme til å fortsette med det ut fra en del antrekk og framtoninger, og noen ganger er det helt greit. Men jeg har også fnist og snakket når jeg heller burde latt være. På grensen Noen mennesker velger å se annerledes ut fordi det er dødsens viktig for dem. Fordi det handler om hvem de helt inn i sjelen føler at de er. Jeg tenker spesielt på mennesker som krysser eller balanserer på grensen mellom kjønnene når de velger hvordan de skal Bjørgs betraktninger uttrykke seg. Det er en handling som kan kreve mer mot enn vi aner, vi som befinner oss trygt på den ene siden av den grensen. Og vi kan gå og småmumle om at folk burde sett sånn og sånn ut, men dermed gjør vi livet deres litt vanskeligere heller enn å gjøre det lettere, så vi kan søren meg like gjerne holde kjeft. For jeg kan ikke for mitt bare liv tro at Jesus ville bedt noen gå og skifte klær før han rakte dem hånden. Bjørg Øygarden Pilegrimsvandring Fra gammel tid har mennesker vandret mot mål av stor hellig, spirituell eller religiøs betydning. Tradisjonelt handler pilegrimsvandringer i høy grad om å styrke sin tro, vise sin respekt, rense sin sjel. Å være pilegrim handler om å være underveis. Ordet pilegrim betyr egentlig å være fremmed, men kan også bety en som går gjennom jord og åker. Den italienske dikteren Dante har på vakkert vis definert hva en pilegrim er: "Enhver som beveger seg utenfor sitt fedreland er en pilegrim." Foto: Vibeke Marie Tobiassen Rom for mye Pilegrimen har alltid et mål for sin reise finne frem, komme hjem. Veien leden caminoen er hele tiden en vesentlig del av denne hjemreisen. Som kristne er vi altså underveis, og en pilegrimsvandring gir mulighet for å være nær naturen og skaperverket, samtidig som det gir rom for stillhet og ettertanke og det å fordype seg i troen på Gud. For noen vil en pilegrimsvandring også bety møte med nye mennesker, fortrolige samtaler og sosialt fellesskap. Ulike pilegrimsmål Kristne har i lang tid reist på pilegrimsferd til Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela. Noen ønsker å besøke pilegrimsmål som Lindisfarne og Iona, mens man her hjemme kan vandre mot Nidaros og Røldal. I år er det også mulig å delta på pilegrimsreise langs kystleden fra Stavanger til Nidaros. Padleren Lars Verket er nå underveis på denne turen i kajakk, og ham kan du for øvrig følge på internett på: Ønsker du mer informasjon om pilegrimsturer, kan du slå opp på hjemmesiden til Pilegrimsfellesskapet St Jakob på: www. pilegrim.no Vår egen vandring Her i Barbu vil vi også i år ha en pilegrimsvandring. Det vil være søndag 31. august Vi starter fra Myra skole kl , går om Uglebo til Skjevestad og videre til Granestua. Herfra går turen videre om Nesheim og Bjørnebo og fram til Barbu kirke. I Barbu kirke vil dagen avsluttes med en pilegrimsgudstjeneste. Turen er ca. 18 kilometer, noe som tilsvarer en kort dagsetappe på en større pilegrimsvandring. Synes du dette blir for langt, er det mulig å hoppe på underveis, på Granestua, Nesheim og Bjørnebo. Vi er mange som har gått denne pilegrimsturen i flere år og som har opplevd det berikende både for sjel og legeme. Mer informasjon om denne turen finner du på menighetens hjemmeside: barbu Vi har hvert år vært en fin gjeng på denne pilegrimsvandringen, men også vi vil gjerne møte nye mennesker og dele denne opplevelsen med andre, så hold av datoen 31. august og bli med. Tormod Stene Hansen Foto: Alf Eivind Ljøstad Nr I Side 9

10 Grunnloven: Fortid, nåtid, fremtid Den 17. mai 2014 er passert og dermed hovedfeiringen av at det er 200 år siden Norge fikk sin Grunnlov. Når redaksjonen har bedt meg reflektere litt omkring dette jubileet, gjør jeg dette for å markere at Grunnloven først og fremst angår hverdagen vår, i tanke så vel som i ord og gjerning. Men selve 200-årsdagen var altså den 17. mai, en dato som formelt heter Grunnlovsdag, selv om folk flest kaller den vår Nasjonaldag. De fleste land har en dag i året der landet markerer seg selv som nasjon, og dette er oftest datoen for selvstendighet, revolusjon eller etablering av et politisk regime. I Norge i 1814 dreide det seg om ønsket selvstendighet, ikke en vunnet. Den kom først i Det at vi i Norge markerer så tydelig en Grunnlov, eller Konstitusjon, som ble til i Napoleonstiden, har vi bare én parallell til, USA. Dette skyldes kanskje mer vår nasjons evne til refleksjon og pragmatisk fornyelse enn stivnet nasjonal selvbevissthet, i hvert fall frem til nå. Kirkens stilling Vår lutherske kirke hadde en sterk stilling også i Norge i I den opprinnelige Grunnloven var kirke og stat knyttet sammen som siamesiske tvillinger, samtidig som man slo fast alt i 2 at Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse (religionsfrihet), selv om jøder og jesuitter ikke skulle ha adgang til riket. At den siste av disse inkonsekvensene først ble fjernet for 60 år siden, bør være et tankekors for den reflekterte. Foto: Brit Bugge Mjåvatn Kristendommens sterke stilling i 1814-samfunnet i Norden kom også til uttrykk i 2, der det hette at Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion, og videre: De Indvaanere, der bekjender sig til til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme. Vi har nå bak oss en lang og omfattende debatt som for få år siden førte til at disse formuleringene nå er borte. Våre mange tros- og livssynssamfunn er dermed likestilte, og Staten bærer et økonomisk hovedansvar for de fleste, inntil videre. Den nåværende 2 lyder i ny språkdrakt slik: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene." Spenningsfelt Grunnlovens bestemmelser skaper spenningsfelt i forhold til ulike krefter som påvirker våre tanker og dermed ord og gjerning. Ett av dem er frihetsbegrepet. Nasjon og individ skal ha i utgangspunktet ha stor frihet under ansvar, men etter den 2. verdenskrig har forpliktende tilknytning til internasjonale organisasjoner og samarbeidsorganer i realiteten uthulet mye av den opprinnelige sjølråderetten. Selv stortingsvedtak og høyesterettsdommer blir nå overprøvd av EU-organer og Strasbourg-domstolen. Og hva med den frie religionsutøvelsen når enhver religion har sine regler og forpliktelser som den troende utøver forventes å følge? Arnhild Reinum og Bente Pedersen viser frem det flotte våpenskjoldet som ble funnet i tårnet i Trefoldighetskirken. Et godt eksempel på løsning av et slikt dilemma er de gjeldende bestemmelsene for det å nekte militærtjeneste på religiøst grunnlag. For vi skal jo lyde Gud mer enn mennesker. Og det er godt å vite at Grunnloven er sterk på maktfordelingsprinsippet, dvs. skillet mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt, noe som bl.a. gjør religiøse domstoler umulig i dag i Norge. Men vi skal heller ikke glemme vår fortid med f.eks. hekseprosessene. Inkvisisjonen i Sør-Europa var heller ikke glemt i Et annet spenningsfelt er styreformen: monarkistisk eller republikansk. Vår Grunnlov er sterkt preget av så vel den franske som den amerikanske, som begge ble laget få år før 1814 og beskriver en republikansk styreform. Mitt inntrykk er at ikke så mye egentlig må endres i Grunnloven om vi skifter styreform. For tiden står monarkiet sterkt, men dets fremtid er vel uforutsigbar. Kongens markering Vår kirke bør merke seg kong Harald 5. s faste markering av å ville beholde grunntanken bak den opprinnelige formuleringen i Grunnlovens 4: Kongen skal stedse (dvs. alltid) bekjenne sig til den evangelisk-lutherske Religion, håndheve og beskytte denne. Nå lyder 4: Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisklutherske religion. Etter min mening har kongehusets form for oppfyllelse av Grunnlovens Side 10 I Barbu menighetsblad BARBU menig-

11 Foto: Brit Bugge Mjåvatn plikt vært en styrke for kristendommens plass i floraen av livssyn, men hva med fremtiden? En skulle kanskje tro at kristen etikk hadde avgjørende innflytelse på utformingen av Grunnloven i 1814, men jeg har vel heller et inntrykk av opplysningstidens tankegods i vel så stor grad er bærende elementer, og at de i senere revisjoner er blitt enda mer fremtredende. Vi ser særlig dette i det femte og sjette avsnitt i Grunnloven, som bl.a. handler om menneskerettigheter (jfr. 2 over), ytringsfrihet, rett til frie valg, rettsvern og et konkret forbud mot tortur i 96. Dette angår vår hverdag og bør fortsatt engasjere oss både i vårt eget land og i våre internasjonale relasjoner. Flagget som symbol Det norske flagget er et viktig symbol i vårt nasjonale fellesskap. Grunnlovens 111 lyder fremdeles: Det norske flaggs form og farger bestemmes ved lov. Det gikk en del år etter 1814 før grunnformen i vårt flagg, korset, fant sin plass. Nå er vår kristne kulturarv under stadig sterkere press så vel fra sekulariserende materialisme, fra humanetikk, som fra andre religioner. Da kommer kanskje kravet om å endre flagget med en større gjennomslagskraft enn da sosialisten Arnulf Øverland på 1930-tallet skrev: Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. Den påfølgende verdenskrigen endret også Øverlands syn på den saken. Oppstyret i fjor om korset vår sørlandske TV-oppleser hadde som halssmykke, har utfordret oss. At også Grunnloven, som andre lover, stadig må revurderes i forhold til sin samtid, er viktig, for respekt og aktualitet henger sammen. Dette har nå ført til at også språket i loven nå den 13. mai 2014 ble endret fra 1800-tallets til vår tids. Grunnlovens paragrafer må fremstå som realiteter fremfor å havne som kuriositeter. Misjonsbefalingen Vi som er bærere av det kristne livssyn, må da være villige til å stå opp for at dette vårt livs grunnlag fortsatt skal speiles i gjeldende lovverk. Vår hverdag er nå slik at misjonsbefalingen er mer og mer aktuell på hjemmebane enn noen gang i Grunnlovens historie. Dersom vi ofrer dette livsgrunnlaget på likegyldighetens alter, blir vi raskt seilere på livets hav, på tidens skiftende bølge, men uten å kunne navigere i informasjonsflommen. Som et ekko fra 1814 synger vi ennå Fedrelandssalmens vers: Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja! Osmund Fiskaa Kristiansand juli Rachel Hickson og Hans Weichbrodt Oase får i år besøk av mange spennende forkynnere. F.eks. Rachel Hickson fra England som har opplevd Guds mirakler på egen kropp har hatt en sterk forkynnertjeneste i Norge i flere år. Inspiratør og prest Hans Weichbrodt fra Svensk Oas ble vi kjent med i fjor kommer med all sin sjarme, humør og kunnskap, - og evne til å lede oss inn i en situasjon der Den Hellige Ånd får arbeide med oss på innsiden. For hele familien: - VoksenOase med Living Room. - Møter kl.10 og 19 med seminarer på ettermiddagen. - Torsdag med spesielt program for ansatte og tillitsvalgte i menighet og organisasjoner. - Egen camping. BarneOase: (0-3 år Knøtter, 4-7 år Barn, 8-12 år Junior) TenOase: (13-20 år), - eget stevne egen hall egne veiledere egen forkynnelse voksenkontakt forbønn overgivelse heftig og rolig lovsang P.s. Hele dagen Torsdag blir en særlig dag for prester, ledere og tillitsvalgte i menighet, forsamling og forening. Asbjørn Simonnes Egil Svartdahl Jan Gossner Marianne Synnes Braset Biskop Thomas Kristoffer Stokke For påmelding og informasjon BARBU menig- Nr I Side 11 11

12 Livsglede på Solhaug Midt i vår menighet ligger Solhaug aldershjem, en institusjon full av livsglede! Solhaug var den første institusjonen i Arendal som ble livsgledesertifisert. Hva betyr dette, og hvordan påvirker dette de 48 beboerne på Solhaug? Redaksjonen var på kafebesøk en fredags formiddag. Her var det musikk og allsang, vafler og smil og høy og god stemning! Stiftelsen Livsglede for eldre samarbeider med Arendal kommune for å bistå institusjoner til å få betegnelsen Livsgledesykehjem/-aldershjem. På Solhaug er Bjørg Hopstock ansatt som livsgledekonsulent. Hun gjør en fantastisk jobb i samarbeid med ansatte og frivillige. Etter samtale med Bjørg forstår vi at aktiviteten er høy. Kriterier som er satt for å bli sertifisert, blir absolutt gjennomført i hverdagen. Formål Solhaug aldershjem ble sertifisert første gang i 2013 og ble resertifisert i Formålet er at beboerne skal kunne oppleve mening og livsglede ved hjelp av ulike aktiviteter. Beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov skal bli ivaretatt. Tilbud på Solhaug Hver dag hele uken er det ulike tilbud og aktiviteter for beboerne. Programmet er variert og imponerende. I løpet av en uke er det trim til musikk ved elever fra Arendal musikkskole, turer ut i frisk luft med Turkameratene, andakt som organiseres av Barbu menighet, kafé med vafler og allsang. På vinteren er det lørdagskino i spisestuen annenhver uke. De månedlige utfluktene med minibuss til Harebakken, Strand Hotell, Hesnes eller Bjellandstrand er populære. For å kunne gjennomføre alle aktivitetene, er det behov for et stort antall frivillige. Og det er ikke få som bidrar til å gjøre hverdagen litt lysere for Solhaugs beboere, all honnør til disse! Medlemmer i Lions, Civitan, Inner Wheel, Røde Kors, Barbu menighet, Frikirken og Betania er gode bidragsytere. I tillegg kommer mange enkeltpersoner. En søndag i måneden kommer Irene Dahlen Olsen på besøk Gjørg Vigerstøl Hopstock med hunden sin, og det er et populært innslag! Menigheten Andakten hver onsdag formiddag er et populært tilbud som er godt besøkt. Det er Barbu menighet som har ansvar for å organisere denne, og de samarbeider med Frikirken og Betania. Barbu Kantori, Cantabile og enkeltpersoner bidrar med sang og musikk når de har anledning. Vil du bidra? Det er behov for nye krefter til fredagskaféen på Solhaug. Finnes det en gruppe/forening i Barbu som kan ta på seg vaffelsteking og dekking av bord en fredagsformiddag i måneden? Vennligst ta kontakt med Bjørg på mobil Tekst og foto: Thorunn Larsen Nærdal Thorbjørn Helgesen spiller trekkspill. 12 Side 12 I Barbu menighetsblad BARBU menig- Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn

13 Tre på Solhaug Nunna Holte beboer Her er det aktivitet fra morgen til kveld. Det er trygt å bo her, her er hyggelige mennesker, førsteklasses stell og god mat. Hver søndag dekkes det på med høye glass og rene hvite duker. Sofie Gjeruldsen beboer Det er flott å ha så mange forskjellige aktiviteter å være med på, det er mange kosestunder. Her er det aldri noen som sier jeg har ikke tid. Og så er det godt å bo i Barbu og flott å bo så nær kirken. Marit O. Oppedal avdelingsleder Det å bli sertifisert som livsgledealdershjem har vært en fantastisk reise. Det har vært et av de mest spennende oppdrag jeg har hatt som leder. Konseptet livsglede for eldre hjelper oss å holde fokus på de gode tingene i livet, selv om man er blitt litt gammel og skrøpelig og må flytte hjemmefra. Og da føler man seg friskere. Jeg tror på at det man snakker om og har fokus på, blir det mer av. Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Og det er jo nettopp det livsglede handler om. Vi spør alle som flytter inn på Solhaug, om hva som kan være med å gjøre deg glad. Vi har alle ulike ønsker og interesser. Vi skal respektere hverandre og ha et smil på lur. Vi skal ha fokus på livsglede og det som er livsglede for den enkelte. Test og foto Thorunn Larsen Nærdal Min hobby For mange år siden var jeg på hyttetur med Unge Voksne-gruppa i Lovisenberg menighet på Blefjell. Der spilte vi brettspillet Trivial pursuit. Så fikk jeg spørsmålet: Hvem har malt «Den nakne Maja?». «Goya» svarte jeg umiddelbart. Siden den gang har de prosessene som skjer mellom spørsmål og svar, vært av stor interesse. De siste ti årene har hobbyen min, quiz, blitt dyrket gjennom deltagelse på laget «De elendige» hver søndag her i Arendal. Sammen med mine fire lagkamerater har jeg svart på over spørsmål stilt av Arendals eminente quizmaster Karl Johan Emanuelsen! Det er en sosial hobby, hvor lagsamarbeid står like mye i fokus som den enkeltes særkunnskaper. Det ligger stor glede i å svare på spørsmål som ingen andre kan svare på, men like stor er gleden når vi ikke vet svaret, men greier å resonnere oss fram til det! F.eks. «Hva står HP for på flaska med HP-saus?» En sier Westminster, en annen sier Parlamentet og så sier jeg Houses of Parliament HP! Noen ganger er en så nær, men det gis ikke poeng for gode forsøk: «Hvilke to nordmenn vant fredsprisen i påfølgende år på 1920-tallet?» Fridtjov Nansen var den ene, det visste vi, men hvem var den andre? Vi gikk gjennom gatenavn i Oslo Hjalmar Branting syntes vi hørtes ut som et godt forslag, og svaret ble avgitt. Problemet var at Branting var svensk, men han vant fredsprisen i 1921 sammen med nordmannen Christian Lange, som var den vi var på jakt etter! Den store ergrelsen kommer når en svarer galt for tredje gang på samme spørsmål, det er jo noen som går igjen over årene! Vi vet nå hvem som har malt «Vinternatt i Rondane» Følg med i lokalavisa og still et lag, kanskje du kan mer enn du aner! Til neste gang utfordrer jeg Ingvild Elise Zaar Henriksen. Øyvind Henriksen FORMIDDAGSTREFF HØSTEN 2014 Alle voksne som har fri om formiddagen, ønskes hjertelig velkommen til formiddagstreff. Vi samles på menighetshuset på onsdager fra kl til ca med forskjellige temaer, musikk, sang og god bevertning. 3. SEPTEMBER: Diakoni og teologi, hand i hand Ved Anne Helene og Bjarte Våge. 1. OKTOBER: Fra Hasselåsen til langt ut i havet Ved Nils Gunnar Gundersen. 5. NOVEMBER: Hva presten skrev i kirkeboka i gamle dager Ved Per Inge Eide. 3. DESEMBER: Adventmøte ved Olav Alvsåker Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne en med deg! SKYSS? Ring: etter kl FERIESTEDER KRISTENDOM 1. Tenerife 6. Noas ark 2. Tjøme 7. Oblat 3. Tyrkia 8. Wittenberg 4. Benidorm 9. Guds lam 5. Mallorca 10. "Sandhed til Gudfrygtighed" SVAR PÅ «TI FRA KARL JOHAN» Foto: Bjørg Øygarden BARBU menig- Nr I Side 13 13

14 Alf Prøysens religiøse landskap Onsdag 23. juli ville «hele Norges» Alf Prøysen ha fylt 100 år. Nesten 45 år etter hans død lever tekstene hans fremdeles i folks bevissthet. Det er tekster som går innom mange landskap: Et barnelandskap, et politisk landskap, et «mørkt» landskap og et religiøst landskap. Dette siste er først og fremst preget av de inntrykk Alf Prøysen fikk gjennom barndommens møter med frelsessoldatene fra Brumunddal. Ett av de tidligste eksemplene på denne påvirkningen finner man i diktet «Sangen», som sto på trykk i Arbeidermagasinet nr. 49, Det er ikke et «kristent» dikt i snever forstand, men sterkt preget av en undring over de paradoksene som den kristne tro ofte representerer. Diktet skildrer en kvinne - en frelsessoldat? - som står med sin gitar og synger om Jesus og om himmelen. Diktet har en lang rekke referanser til bibelske fortellinger og til sanger som er kjent fra vekkelsesmiljøene i sin alminnelighet og fra Frelsesarmeen i særdeleshet. Her skal bare nevnes «Jesus har bedt oss å komme» og «En underfull Frelser jeg eier». Bevisst? Dette er ett av de diktene fra Prøysens penn der referansene fra den kristne sangskatten er mest iøynefallende. Det må ha vært referanser som lå i hans bevissthet og meldte seg når han gikk inn i dette stoffet for å skrive om det. De var en del av den kulturelle arven han bar med seg, og som han blant annet hadde fått med seg hver vår og sommer i barndommen da frelsessoldatene fra Brumunddal kom til Præstvægen, der Alf vokste opp, og hadde friluftsmøter. I novellen «Vekkelse om våren» fra boka «Muntre minner fra Hedemarken», som kom i 1959 skriver han om disse møtene. Det som er interessant i denne sammenheng, er nettopp det faktum at de lå der, og at de meldte seg på en nesten påtrengende måte i et dikt som ikke var ment som noen salme, men som kritikk av en måte å forholde seg til verdens urettferdighet på. Barnetro Så vel biografen Ove Røssbak som Alf Prøysens datter Elin skriver i sine bøker om ham at barnetroen alltid var viktig for Alf Prøysen. Elin skriver at det var den som hjalp ham da han fikk vite at han bare hadde kort tid igjen å leve. Han ble bare 56 år gammel. Da det skulle lages et radioportrett av ham, utfordret han journalisten svært så direkte: - Kan du ikke spørre meg om jeg tror på Gud, da? Det er vel ikke forbudt å tro på Gud? Gudsbildet hans var av det trygge, enkle slaget. Om sangen «Barnetro» skal han ha sagt: -Det er den fineste sangen jeg vet om! Referanser Man finner mange referanser til kristne sanger, kristne begreper og kristne miljøer i Alf Prøysen sine tekster, både prosa og poesi. For de fleste er nok likevel «Julekveldsvise» den Prøysenteksten man først tenker på som religiøst innslag i hans diktning, til tross for at verken Gud eller Jesus er nevnt i sangen. Men fortellingen er ikke til å ta feil av, eller hva som menes når det sies om stjerna at «sea har a brønni i alle verdens land». En nærlesing av så vel viser som stubber viser at det religiøse landskapet var der og utviklet seg gjennom hele Prøysens aktive forfattergjerning, fra de første tekstene han hadde på trykk, og til de siste. I markeringen av Prøysens 100-årsjubileum, hører også denne siden av forfatterskapet med. Av Nils-Petter Enstad Nils-Petter Enstad (f. 1953). Forfatter. Tidligere offiser i Frelsesarmeen. Gitt ut boka «I milla seg og himlen. En vandring i Alf Prøysens religiøse landskap» (2010). Bor i Arendal. Alle kan bidra til menighetens høstbasar Den 11. oktober drømmer vi om å fylle Barbu menighetshus med folk. Her kan man få kjøpt gode bakervarer, hjemmelagde matvarer og flotte håndverksting. Vi vil selge mat og kaker i kafeen. Det blir hovedlotteri og selvfølgelig loddsalg/åresalg. Vi trenger deg som kan tenke deg å være med å organisere hovedlotteriet eller som synes det kunne være morsomt å skaffe små og store gevinster. Vi trenger deg som liker å sy, strikke, hekle, male, snekre. Vi trenger deg som er glad i å bake brød, rundstykker, boller, munker, sveler, lefser, havrekjeks, knekkebrød eller kaker. Vi trenger deg som liker å lage syltetøy, chutney, mysli, leverpostei, sylte, saft, tørket sopp, spennende krydderblandinger Vi trenger deg som kan være med å rigge til, selge, vaske opp og rydde etterpå. Vi trenger nettopp DEG! Menighetsrådet står bak arrangementet og har tre hovedmotivasjoner: opprettholde aktiviteter og stillinger ved å øke inntektene til menigheten, skape noe sammen og sette menigheten på kartet. Vi håper du har lyst å bli med, og utfordrer deg til å sende en epost/sms eller komme innom kontoret og fortelle oss hva du kan tenke deg å bidra med. Send e-post til: agderkirken.no eller Du kan også ringe til Vibeke Marie Tobiassen på mobil eller Rune Andersen på mobil Side 14 I Barbu menighetsblad BARBU menighetsblad

15 Ti fra Karl Johan FERIESTEDER: 1. Hva heter den største av Kanariøyene? 2. Verdens Ende ligger helt sør på denne norske øya, som er et populært feriemål om sommeren. Hva heter øya? 3. I hvilket land finnes feriestedet Alanya? 4. Hva heter den tidligere fiskerlandsbyen, som nå er et av Spanias mest besøkte badesteder på Costa Blanca, og som ligger 40 nordøst for byen Alicante? 5. Hva heter den største øya i øygruppen Balearene? KRISTENDOM: 6. Ifølge 1. Mosebok, hvilken farkost var 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy, og laget av gofertre? 7. Hvilket ord på O brukes om det lille, runde brødstykket som brukes under nattverden? 8. Hva heter byen ved Elben i Tyskland hvor Martin Luther i 1519 slo opp sine 95 teser på døren til den store slottskirken? 9. Hva betyr det latinske uttrykket "Agnus Dei"? 10. Hva het Erik Pontoppidans katekismeforklaring fra 1737 som ble brukt som lærebok i norsk folkeskole i nesten 150 år? Karl Johan Emanuelsen, journalist Svarene finner du på side 13. "Paella a la Oscar Barrios" Da vi var i Alicante for 2 år siden, hadde vi en god venn på et hyggelig besøk. Vi lagde sammen denne retten etter et lite besøk på Mercadona, et velassortert supermarked. Maten, som var komponert av Mr. O Barrios, var en fryd for ganen. 300 g ris 1 stor tomat 1 grønn paprika 1 mellomstor løk 4 hvitløkfedd 8 blåskjell 400 g blekksprut 12 kongereker 4 saltvannskreps 1 g safran Løsning på Sudoku i blad var 196. De heldige vinnerne av sjokolade fra Heimdal er: Vibeke Birkeland, Karl Johan Emanuelsen og Nils Olav Fidje. Send de tre løsningstallene i den nye oppgaven til menighetsbladet på e-post: innen 15. august. Vi må vite ditt navn, adresse og et telefonnummer vi kan nå deg på. Vi trekker tre nye vinnere, som får en smakfull overraskelse! Salt etter smak Persille, en håndfull 1/2 dl olivenolje 1 liter fiskekraft Kutt opp alle grønnsakene utenom tomaten og persillen. Stek de kuttede grønnsakene i olivenolje til de blir gylne. Flå tomaten og kutt den opp. Tilsett denne til de andre grønnsakene. Kutt opp blekkspruten og ha i sammen med grønnsakene. Kok dette i 5 minutter. Tilsett ris og safran og miks i ca. 1 min., slik at oljen dekker risen. Tilsett en halv liter av fiskekraften og legg i blåskjell, kongereker, saltvannskreps og persille. Når dette koker, sett på lokk og sett på svak varme. Tilsett mer fiskekraft ved behov. Premil M. Vigerstøl-Olsen Foto: Vibeke Tobiassen BARBU menighetsblad Nr I Side 15

16 Misjon er mer hva vi er enn hva vi gjør Det å være misjonær har alltid vært forbundet med noe eksotisk for meg. Fra jeg var barn, har jeg sett for meg en hvit person som snakker om Jesus på et fremmet språk i et område langt fra allfarvei. Jeg innrømmer fort at min forestilling ikke gir et korrekt bilde av hva misjon er. Derfor ville jeg gjerne få vite mer fra en «ekte» misjonær. Jeg var så heldig å treffe Erik Bischler på menighetshuset 16. mars, der interesserte fra flere menigheter hadde samlet seg for å høre hva han kunne fortelle fra misjonsarbeidet. Bischler har i flere år vært misjonær i Kamerun som koordinator for NMS' prosjekter, som gir støtte til stedlige institusjoner og lokale medarbeidere. Jeg fikk en prat med ham før møtet begynte: Hva er egentlig misjon? - Misjon består av mange elementer. Det handler om formidling, diakonalt hjelpearbeid og økonomisk bistand. Tålmodighet og langsiktig planlegging i arbeidet har alltid vært viktige elementer. Betydningen for enkeltmenneskene og for samfunnet der menneskene bor, er grunnleggende for arbeidet en driver. Misjonen har for eksempel stått for bygging av sykehus og skoler lenge før myndighetene tok ansvar for det. Er ikke begrepet misjonær litt gammeldags? - Vel, misjon er mer hva vi er, enn hva vi gjør. Å være en misjonær uttrykker et ønske om å ville formidle noe til andre og gjøre noe for dem, ville være en Jesu disippel og etterfølger. Det er gammeldags å tenke at man må reise langt for å drive misjon. Misjon er å være noe eller gjøre noe for sin nærmeste nabo også. Vi skal være til stede og være et medmenneske. Hvorfor ble du misjonær? - Jeg er en kristen som har tro på at jeg står i en større sammenheng. Gjennom det har jeg fått et kall til å drive misjon. Jeg gikk på misjonsskolen da jeg var ganske ung, men reiste ikke ut som misjonær da. I mange år jobbet jeg i reiselivsrelatert næringsliv. Så fikk jeg en slags «oppvåkning» i godt voksen alder. Jeg har nå, sammen med min kone og barna, vært i Kamerun i 7 år. Hvordan var det å møte en helt annen kultur? - Det er store forskjeller mellom Norge og Kamerun på flere områder, men jeg har lært at det er viktig å være ydmyk overfor det en møter. Alle har vi med oss en tankemåte og et sett med verdier fra egen kultur og bakgrunn. Når en kommer til et helt nytt sted, blir egne verdier satt på prøve, og som regel har vi noe å lære av hverandre. Vi har for eksempel mye å lære i forhold til spiritualitet og å vise kristen glede, slik de gjør det i Kamerun. Vi er kommet inn i en levende kirke med et godt fellesskap. Et tilbakeblikk Ngaoundere er hovedsete for Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Kamerun. Det har byen vært siden de første misjonærene kom til dit i Det startet med bare noen få kristne. I dag har de en kirke som rommer 4000 mennesker. I 1980 hadde NMS ca. 80 misjonærer i Kamerun. I dag er det 5 misjonærer der. Det forteller noe om hvordan arbeidet har forandret seg. Tidligere satt misjonærene i førersetet for virksomheten i de nye menighetene. Etter hvert som de vokste, trakk misjonærene seg tilbake, og lokale krefter overtok. Mi-sjonærene er fremdeles med i arbeidet som drives, men sitter «i baksetet». Historisk betydning Alle som jobber med misjon i dag, understreker betydningen av å hjelpe enkeltmenneskene der de er. Misjonærene arbeider og bor sammen med folket. Helt siden 40 tallet har misjonen vært en frigjøringsbevegelse i Kamerun og var en viktig aktør for å få opphevet slaveriet i Nord-Kamerun på tallet. Foto: Vibeke Marie Tobiassen Arbeidet i Kamerun i dag Lokale medarbeidere er meget aktive, og nye menigheter dannes hver uke. Siden det er dyrt å bygge tak, bygges de nye kirkene bare med vegger og jordgulv. Av arbeid som drives av de lokale menighetene med støtte fra misjonen, kan nevnes: Evangelist- og presteutdanning, bibelskole, en radiostasjon, sykehus, et Aids-senter, et senter for spedalske, en skole for døve og en bibelskole for blinde. Erik Bischler er gift med Sandra, som er sykepleier. Sammen har de barna Theodor, Samuel og Aaron, som er fra 8 til 11 år gamle. Erik og Sandra har arbeidet i Kamerun i 7 år som utsendte misjonærer fra NMS. Vil du lese mer om familien i Kamerun, kan du ta en kikk på deres blogg: Menighetene i Øyestad, Froland, Holt og Barbu gir økonomisk støtte til arbeidet som drives av NMS i Kamerun. Tekst og foto: Brit E Bugge Mjåvatn Foto: Thorunn Larsen Nærdal Side 16 I Barbu menighetsblad

17 MENIGHETSKALENDER JUNI Haslatangen Turgudstjeneste Parken Parkgudstjeneste med nattverd Trefoldighet menighet blir med Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd JULI Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd AUGUST Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Trefoldighet Felles gudstjeneste Cantabile deltar Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp og nattverd Konfirmantpresentasjon Barbu kirke Morgensang Oppstart heretter hver torsdag Barbu kirke Pilegrimsgudstjeneste m/ nattverd SEPTEMBER Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp Familiekoret deltar Bjørnebo Friluftsgudstjeneste Speiderne deltar KM familiehelg Barbu kirke Gudstjeneste m/nattverd Kantoriet deltar Barbu kirke Gudstjeneste m/dåp OKTOBER Menighetshuset Menighetens høstbasar SOMMERFEST MED FOKUS PÅ MENIGHET OG MISJON Global landsby på Ekeberg med mennesker og mat fra hele verden og BYshow for hele familien med Øystein & Chris på Youngstorget, er bare to av grunnene til å legge ferien til Oslo første uka i juli. Det Norske Misjonsselskaps (NMS) Sommerfest & Generalforsamling i Oslo fra juli er et godt sommervalg for den som ønsker seg fokus på Jesus kombinert med engasjement for verden. - Velkommen til en uke med bibeltimer, seminarer og konserter for deg som er opptatt av å leve det kristne livet i menigheten og i verden, sier NMS generalsekretær Jeffrey Huseby. Menighetsutvikling I samarbeid med Misjonshøgskolen (MHS) i Stavanger tilbyr NMS et nytt konsept for menighetsutvikling kalt FOKUS. Lørdag formiddag presenteres en ny kurspakke på et eget seminar. Det blir også egne seminarer om trosopplæring og misjon, misjonsavtaler i menigheten, den nye salmeboka og kristen tro i møte med det urbane og sekulære. Alle som er engasjert i menighetsarbeid, enten som ansatt eller på frivillig basis, vil finne muligheter til påfyll og ny inspirasjon. Gjenbrukstorg og auksjon Et eget gjenbrukstorg etableres i forbindelse med Sommerfesten og holder oppe onsdag til lørdag fra kl 12 til kl 18. Dette er rett sted for deg som er opptatt av retro og nostalgisk design. Fredag blir det auksjon på gjenbrukstorget. Ferieuke for hele familien Til Sommerfest & Generalforsamling kan du be med deg både husets tenåringer og bestemor. Familiebibeltimen og BYshow med Øystein & Chris blir garantert et høydepunkt for barna. Chris er buktaler og sammen med dokka Øystein er han godt kjent fra både CD-utgivelser og opptredener i mange sammenhenger. Chris kombinerer humor med et tydelig budskap og har en unik evne til å engasjere barn i alle aldre. Mer informasjon og påmelding via denne nettsiden: Foto: Thorunn Larsen Nærdal BARBU menig- Nr I Side 17 17

18 Barbu menighet Barbu menighetskontor: Menighetshuset, Nyli Terrasse 2 Tlf Kirkekontoret i rådhuset: Serviceboks 650, 4809 Arendal Tlf Kontortid: Mandag fredag kl Menighetens nettside: Sokneprest Rannveig Aas Olsbu Tlf: / Kapellan Erik Noddeland Tlf: / Organist STILLINGEN ER UTLYST. Soknediakon Ellen Haugland Tlf: / Diakon Trygve Bergland Tlf: Trosopplæringskoordinator Vibeke Marie Tobiassen Tlf: / Menighetssekretær Jan Egil Hagli Tlf: / Kirketjener Arnfinn Fidje Tlf: Ungdomsarbeider Åshild Milje Tlf: / Styrer Kirsten Løschbrandt Nyli barnehage Nyli Terasse 2, 4844 Arendal Tlf: / Menighetsrådets leder Stein Torgersen Tlf: Slekters gang DØPTE: Gutter: Sebastian Fremmerlid Tangstad Bjørn Rune Glidje Marcus Skåle Christensen Magnus Lien Hauge Jenter: Aurora Albretsen Knutssen Nadia Marie Stavenes Else Kathinca Glidje Emma Guttormsen Stella Ager-Wick Ravndal VIET: Mally Nygård Lars Isaksen Siri Kolstad Lie Harald Willumsen Foto: Brit Bugge Mjåvatn AVDELING BOKHANDEL AVDELING VESKEHUSET Tlf Tlf Østregt./Torvgaten Arendal DØDE: Menn: Odd Espeland 88 år Raymond Michalsen 64 år Toralf Harald Monrad 71 år Reidar Jordell 96 år Odd Lovin Andreassen 72 år Rolf Hauland 84 år Jan Ånon Johansen 62 år Kvinner: Grethe Furunes 70 år Karin Louise Jørgensen 92 år Liv Irene Ommundsen 83 år Else Marie Burger 60 år Inger Møller Norberg 89 år Gerd Langerød 100 år Liv Rønning 88 år Sonja Thomassen 83 år Haldis Erichsen 83 år Tiden vi tilbringer sammen, er den mest dyrebare vi har. Harald V i nyttårstalen 2012 Euronics Arendal Kystveien 17 Tlf / Redaksjon menighetsbladet: Thorunn Larsen Nærdal, Bjørg Øygarden, Åse Bjørndal, Brit E Bugge Mjåvatn Redaksjonsansvar: Barbu menighetsråd Gaver til menigheten For å drifte menighetsblad og menighetshus, lønne ansatte og holde aktiviteter igang, trenger vi gaveinntekter. Du må gjerne merke gaven. Ny bankkonto Alle bidrag mottas med takk! Frist for innsendelse av stoff til nr er 15. august. Stoff sendes: Barbu menighetsblad, Nyli terasse 2, 4844 Arendal E-post: 18 Side 18 I Barbu menighetsblad Nedre Tyholmsvei 1, 4836 Arendal Tfl / Barbudalen Arendal Tlf Fax HAREBAKKEN Langsæveien 5, 4846 Arendal Tlf Fax Et naturlig valg når det gjelder trykksaker! Telefon BARBU menig-

19 ARENDAL Tlf: Tlf: KRISTIANSAND Tlf: Tlf: vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre idsplasser vi gjør enda gode bedre arbeidsplasser enda bedre PM PM Danielsen Kontorutstyr LEDIG ANNONSEPLASS SØR SØRPM Danielsen Kontorutstyr ARENDAL Tlf: ARENDAL ARENDAL Tlf: 37 KRISTIANSAND Tlf: ARENDAL Tlf: Tlf: KRISTIANSAND Tlf: KRISTIANSAND Tlf: 38 Tlf: PM Danielsen Kontorutstyr PM Danielsen Kontorutstyr PM Danielsen Kontorutstyr R SØR SØR SØR SØR Trenger du elektriker? Tlf Mob Kystveien 13, 4841 Arendal - E-post: Byglands Begravelsesbyråer Arendal - Froland - Fevik Tlf Tradisjonelle og alternative seremonier. Randi og Knut R Bygland MATLEVERING foreninger og grupper Ta kontakt med oss hvis dere har behov for servering av varm mat på arrangementer og stevner. FERDIGMAT AS Holmen 6, 4842 Arendal Tlf Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Begravelsesbyrå Olaf Slaattene AS Kystvn. 151, 4842 Arendal Telefon hele døgnet: KRØGENES Tromøyveien 1, 4841 Arendal Tlf Fax INNEHAVER ELIN OG ASBJØRN SVENSEN Nygårdsv. 51, 4844 Arendal. Tlf Velg en bank det er lett å bli kjent med! His Galleri AS Kirkeveien 182, 4817 His Tlf Fax Utstillinger og salg av samtidskunst Alt i innramming Kvalitet og hurtig levering Stort utvalg kunstmateriell Postboks 70, 4801 Arendal - IKKE BARE GRAVSTEIN! - PEISER - PLATER UNDER/FORAN OVN - KJØKKENBENKPLATER - STEINPLEIEMIDLER - GRAVLYKTER OG LYS - M.M. Tlf Annonsepriser: Kr pr. år (en spalte), kr ,- pr. år (to spalter) BARBU menig- 19 Nr I Side 19

20 Ein fin liten blome Tekst: Ukjent svensk forfatter Overs.: Anders Hovden Mel.: Bjørn Eidsvåg Ein fin liten blome i skogen eg ser, i granskogen diger og dryg, og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd der skuggane tyngja deg må? Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, til ringaste blom vil han sjå. Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå, der folk kunne skoda på deg? Å nei, eg trivst best mellom ringe og små, eg føddest til skogblome, eg. Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong i morgonen æveleg klår, og blanda med heilage englar min song i himlen, dit døden ei når! OPPLAG BARBU menig-

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer