(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 1/00 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , KR, , KR, , KR, , KR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, , KR-Sør-Korea (72) Oppfinner Myung, Seho, C/O Samsung Electronics Co., LTD.,416, Maetan-dong, Yeongtonggu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea Kwon, Hwan-Joon, C/O Samsung Electronics Co., LTD., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea Kim, Jae-Yoel, C/O Samsung Electronics Co., LTD., 416, Maetan-dong,Yeongtonggu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea Lim, Yeon-Ju, C/O Samsung Electronics Co., LTD., 416, Maetan-dong,Yeongtonggu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea Yun, Sung-Ryul, C/O Samsung Electronics Co., LTD., 416, Maetandong,Yeongtong-gu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea Lee, Hak-Ju, C/O Samsung Electronics Co., LTD., 416, Maetan-dong,Yeongtonggu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea Jeong, Hong-Sil, C/O Samsung Electronics Co., LTD., 416, Maetandong,Yeongtong-gu, Gyeonggi-do Suwon-si, KR-Sør-Korea (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte og anordning for å motta styringsinformasjon i et trådløst kommunikasjonssystem (6) Anførte publikasjoner US-A ETSI: "Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)" DIGITAL VIDEO BROADCASTING DOCUMENT A122R1, [Online] no. DVB DOCUMENT A122r1, pages 1-16, XP Retrieved from the Internet: URL:http://www.dvb.org/technology/standard s/a122r1.tm3980r7.dvb-t2.pdf> [retrieved on ] EP-A

2 1 Fremgangsmåte og anordning for å motta styringsinformasjon i et trådløst kommunikasjonssystem BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område 1 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en fremgangsmåte og anordning for å kode styringsinformasjon og å motta styringsinformasjonen i et trådløst kommunikasjonssystem. Nærmere bestemt, skjønt ikke utelukkende, vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for å kode styringsinformasjon i et trådløst kommunikasjonssystem ved anvendelse av lavtetthets paritetssjekk (Low Density Parity Check, LDPC)-koder og en fremgangsmåte og anordning for å motta styringsinformasjonen. 2. Beskrivelse av beslektet teknikk 2 FIG. 1 er et diagram som illustrerer en sendingsplan for styringsinformasjon i et generelt trådløst kommunikasjonssystem. Med henvisning til FIG. 1 betegner henvisningstall 1 en struktur til en ramme som inkluderer styringsinformasjon som sendes og mottas i et trådløst kommunikasjonssystem. Vanligvis inkluderer rammen 1 en blokkstart 2, en P2-L1-signalering 3, en PLP0-L2-signalering 4 og ett eller flere fysiske lagrør (Physical Layer Pipes, PLP-er), 6 og 7. Styringsinformasjonen kan sendes gjennom blokkstarten 2, P2-L1- signaleringen 3 og PLP0-L2-signaleringen 4, mens dataene kan sendes gjennom PLP-ene, 6 og 7. Blokkstarten 2 er et signal som generelt anvendes for å oppnå tids- og frekvenssynkronisering og synkronisering av en rammegrense ved en mottaker.

3 2 1 P2-L1-signaleringen 3 angir en del gjennom hvilken en L1-signalering sendes. Som illustrert i FIG. 1 kan P2-L1-signaleringen 3 også vises til som "P2", fordi den sendes gjennom P2-symboler. P2-en viser til en fysisk lagsignalering eller en Lag 1 (L1)-signalering. Den fysiske lagsignaleringen inkluderer statisk informasjon 8, konfigurerbar informasjon 9 og dynamisk informasjon. Den statiske informasjonen 8 inkluderer informasjon som er grunnleggende statisk ettersom tiden går, og slik statisk informasjon kan inkludere informasjon om en celleidentifikator, en nettverksidentifikator, antallet radiofrekvens (RF)-kanaler, en rammelengde, lokaliteter for pilothjelpebærebølger, osv. Den konfigurerbare informasjonen 9 inkluderer informasjon som kan endres i rammene som skal sendes i fremtiden, skjønt uten endring på en ramme-for-ramme-basis. Den konfigurerbare informasjonen 9 kan således for eksempel inkludere informasjon om en tjenesteidentifikator, en modulasjonsorden anvendt for å sende data for en individuell tjeneste, en koderate, osv. Den dynamiske informasjonen 1 inkluderer informasjon som kan endres på en ramme-forramme-basis. Slik dynamisk informasjon kan inkludere informasjon om en lokalitet hvor hvert PLP som bærer tjenestedata sendes i den gjeldende rammen, dvs. informasjon om hvor hvert PLP begynner og slutter i rammen. 2 PLP0-L2-signaleringen 4, en del gjennom hvilken en L2-signalering sendes, representerer en lag 2 (L2)- eller mediumtilgangsstyring (MAC)-signalering (eng.: Medium Access Control signaling). Et PLP på hvilket L2-informasjonen sendes kan også generelt vises til som en "PLP0". PLP0-en inkluderer tilkoblingsinformasjon mellom PLP-er og kringkastingstjenester for å angi PLP-er gjennom hvilken spesielle tjenester mottas. PLP_1-et, PLP_2-et 6 og PLP_N-et 7 er tjenestedata, og hver av dem sender én eller en flerhet kringkastingstjenestekanaler. Disse PLP-ene, gjennom hvilke faktiske kringkastingsdata sendes, kalles også "data-plp-er". 3 En fremgangsmåte for faktisk å motta en spesiell kringkastingstjenestekanal i en mottaker for et trådløst kommunikasjonssystem beskrives nedenfor med henvisning til FIG. 1. Når synkronisering av rammen oppnås gjennom blokkstarten 2, får mottakeren informasjon om en datasendingsplan, og en rammelengde som anvender P2-L1-signaleringen 3 innhenter informasjon som angir gjennom hvilket PLP en ønsket kringkastingstjenestekanal sendes, ved anvendelse av PLP0-L2-signaleringen 4, og mottar deretter data for kringkastingstjenester gjennom PLP-ene til 7 som bærer data.

4 3 For å tilveiebringe tjenestene stabilt i det trådløse kommunikasjonssystemet, bør sendefeil i styringsinformasjon slik som L1-signaleringen og L2-signaleringen, minimeres. Styringsinformasjonen kodes generelt før sending for å minimere sendingsfeilen. I denne hensikt har det lenge vært en behov for en plan som er i stand til å kode styringsinformasjonen effektivt. EP A2 tilveiebringer en fremgangsmåte for å kode korte LDPC-koder med en ytre BCH-kode, som spesielt har blitt brukt i DVB-tjenester over satellitt. KORT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 1 Den foreliggende oppfinnelsen er gjort for å ta opp i det minste problemene og/eller ulempene ovenfor og tilveiebringe minst fordelene som er beskrevet nedenfor. Følgelig tilveiebringer et aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte og anordning for å motta styringsinformasjonen. 2 Ifølge et annet aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å motta styringsformasjon i et trådløst kommunikasjonssystem. Informasjon om et antall biter av Lag 1 (L1)-postsignaleringsinformasjon innhentet fra en gjeldende mottatt ramme. Et antall LDPC-blokker i hvilke L1-post-signaleringsinformasjonen er delt beregnes. Et antall inndatainformasjonsbiter av hver LDPC-blokk beregnes, og et antall punkteringsbiter beregnes. Én eller flere mottatte LDPC-blokker dekodes basert på den informasjonen som ble innhentet og beregnet i de foregående trinnene. 3 Ifølge et ytterligere aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringes en anordning for å motta styringsinformasjon i et trådløst kommunikasjonssystem. Anordningen inkluderer en mottaksenhet for å motta og dekode styringsinformasjon som inkluderer Lag 1 (L1)-post-signaleringsinformasjon. Anordningen inkluderer også en styringsenhet for å innhente informasjon om et antall biter av L1-post-signaleringsinformasjonen fra en gjeldende mottatt ramme, beregne et antall LDPC-blokker i hvilke L1-postsignaleringsinformasjonen er delt, beregne et antall inndatainformasjonsbiter av hver LDPC-blokk, beregne et antall punkteringsbiter og styre en operasjon til

5 4 mottaksenheten for å dekode mottatte én eller flere LDPC-blokker basert på informasjonen innhentet og beregnet i de foregående trinnene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE De ovennevnte og andre aspekter, trekk og fordeler ved den foreliggende oppfinnelsen vil fremgå tydeligere av den følgende beskrivelsen når den presenteres i sammenheng med de medfølgende tegningene, der: FIG. 1 er et diagram som illustrerer en sendingsplan for styringsinformasjon i et generelt trådløst kommunikasjonssystem; FIG. 2 er et diagram som illustrerer en fremgangsmåte for å kode L1- signaleringsinformasjon anvendt i et trådløst kommunikasjonssystem; FIG. 3 er et diagram som illustrerer en plan for å kode signaleringsinformasjon ifølge et eksempel; 1 FIG. 4 er et flytdiagram som illustrerer en operasjon til en sender ifølge et eksempel; FIG. er et flytdiagram som illustrerer en operasjon til en mottaker ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; FIG. 6 er et blokkdiagram som illustrerer en struktur til en sender ifølge et eksempel; og FIG. 7 er et blokkdiagram som illustrerer en struktur til en mottaker ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. DETALJERT BESKRIVELSE AV FORETRUKNE UTFØRELSESFORMER 2 Foretrukne utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen beskrives mer detaljert med henvisning til de medfølgende tegningene. De samme eller lignende komponenter kan være angitt av de samme eller lignende henvisningstallene, skjønt de er illustrert i forskjellige tegninger. Detaljerte beskrivelser av konstruksjoner eller fremgangsmåter ifølge kjent teknikk kan være utelatt for å unngå tilsløring av gjenstanden for den foreliggende oppfinnelsen.

6 Uttrykkene og ordene anvendt i følgende beskrivelse og krav er ikke begrenset til ordbokbetydningene, men anvendes kun av oppfinneren for å gjøre en tydelig og konsekvent forståelse av oppfinnelsen mulig. Følgelig bør fagmannen forstå at følgende beskrivelse av foretrukne utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringes kun til formål for illustrasjon, og ikke til formål for å begrense oppfinnelsen som definert i de medfølgende kravene. Det skal forstås at entallsformene "en," "et", "den" og "det" inkluderer flertallsreferenter, med mindre sammenhengen tydelig tilsier noe annet. Således inkluderer en henvisning til for eksempel "en komponentoverflate" henvisning til én eller flere slike overflater. 1 Den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en fremgangsmåte og anordning for å kode L1-post-signaleringsinformasjon, eller styringsinformasjon, inn i en flerhet LDPC-blokker før sending i et trådløst kommunikasjonssystem ved anvendelse av LDPC-omkoder. 2 3 Fremgangsmåten for koding foreslått av den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en plan for å kode statisk L1-informasjon, konfigurerbar L1- informasjon og dynamisk L1-informasjon, som utgjør L1-postsignaleringsinformasjon i hvilken én eller en flerhet kodede (eller kodeord-) blokker (dvs. LDPC-blokker) er dannet ifølge det totale antallet biter av L1-postsignaleringsinformasjonen. Skjønt det antas i utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen at L1-post-signaleringsinformasjonen inkluderer den statiske L1-, konfigurerbare L1- og dynamiske L1-informasjonen, bør den statiske L1-, konfigurerbare L1- og dynamiske L1-informasjonen ikke nødvendigvis kombineres sammen ifølge det trådløse kommunikasjonssystemets krav. Selv om det ikke nevnes spesifikt, kan det forstås at den foreliggende oppfinnelsen kan brukes selv når L1-post-signaleringsinformasjonen kun er dannet av én eller to av de tre typene av L1-informasjonen. Ved konstruksjon av de flere LDPC-blokkene kan utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen dele L1-post-signaleringsinformasjonen inn i en flerhet blokker, slik at LDPCblokkene er like i antallet biter av deres inndatainformasjon. I tillegg til den statiske L1-informasjonen, den konfigurerbare L1-informasjonen og den dynamiske L1-informasjonen som utgjør L1-post-signaleringsinformasjonen, kan forhåndsdefinerte utfyllingsbiter legges til hver av blokkene. Antallet utfyllingsbiter kan bestemmes avhengig av antallet delte blokker, en anvendt

7 6 modulasjonsplan (eller modulasjonsorden) og/eller anvendelse/ikke-anvendelse av sendemultippelantenneteknologi. FIG. 2 er et diagram som illustrerer en fremgangsmåte for å kode L1- signaleringsinformasjon anvendt i et trådløst kommunikasjonssystem; Med henvisning til FIG. 2 inkluderer L1-signaleringsinformasjon ytterligere L1- pre-signaleringsinformasjon 2 i tillegg til statisk L1-informasjon 3, konfigurerbar L1-informasjon 4 og dynamisk L1-informasjon, som utgjør L1-post-signaleringsinformasjonen som beskrevet i forbindelse med FIG. 1. Skjønt det antas i FIG. 2 at L1-post-signaleringsinformasjon inkluderer tre typer av L1-informasjon 3, 4 og, kan L1-post-signaleringsinformasjonen også inkludere to typer av L1-informasjonen som beskrevet over. 1 L1-pre-signaleringsinformasjonen 2 er styringsinformasjon som angir informasjon om en fremgangsmåte for sending av den statiske L1-informasjonen 3, den konfigurerbare L1-informasjonen 4 og den dynamiske L1- informasjonen. Det vil si at L1-pre-signaleringsinformasjonen 2 er styringsinformasjon som angir hvilke hjelpebærebølger, modulasjonsplaner (f.eks. QPSK, 16QAM, 64QAM, osv.) og koderater som anvendes for å sende den statiske L1-informasjonen 3, den konfigurerbare L1-informasjonen og den dynamiske L1-informasjonen. 2 3 Som beskrevet over genererer en sender for et generelt trådløst kommunikasjonssystem én LDPC-blokk 6 ved uavhengig LDPC-koding av L1- pre-signaleringsinformasjonen 2, og genererer også én LDPC-blokk 7 ved LDPC-koding av en flerhet stykker av L1-informasjon (konfigurerbar L1- informasjon, dynamisk L1-informasjon, osv.) som utgjør L1-postsignaleringsinformasjonen. Når én LDPC-blokk genereres ved LDPC-koding av en flerhet stykker av L1- informasjon som utgjør L1-post-signaleringsinformasjonen, med en flerhet stykker av L1-informasjon kombinert sammen, er imidlertid antallet inndatabiter av LDPC-blokken variabelt slik at antallet kodede inndatabiter også er foranderlig, som resulterer i en endring i kodingsytelse. Heri kan L1-presignaleringsinformasjonen og L1-post-signaleringsinformasjonen være forskjellige i deres informasjonsstrukturer ifølge det trådløse

8 7 kommunikasjonssystemet, og ikke bare LDPC-koding, men også andre fremgangmåter for koding, kan brukes for utførelse av kodingen. FIG. 3 er et diagram som illustrerer en plan for å kode signaleringsinformasjon ifølge et eksempel. 1 2 Følgende beskrivelse fokuserer på en fremgangsmåte for å kode statisk L1- informasjon, konfigurerbar L1-informasjon og dynamisk L1-informasjon betegnet av del II. Med henvisning til FIG. 3 genererer en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen en LDPC-blokk som ett kodeord ved å LDPC-kode L1-presignaleringsinformasjon 2 uavhengig. Utførelsesformen genererer ytterligere en LDPC-blokk(er) som ett eller flere kodeord ved utførelse av LDPC-koding, én eller en flerhet ganger, på en flerhet stykker av L1-informasjon som utgjør L1- post-signaleringsinformasjon, for eksempel statisk L1-informasjon 3, konfigurerbar L1-informasjon 4 og dynamisk L1-informasjon kombinert sammen. Den foreliggende oppfinnelsen er karakterisert ved generering av flere kodeord (dvs. LDPC-blokker)(7,...,8) i forhold til L1-postsignaleringsinformasjonen, slik at de flere LDPC-blokkene(7,...,8) er like i antallet biter av deres inndatainformasjon. Dette er for å bevare den konstante ytelsen til hver LDPC-blokk, fordi LDPC-kodene har egenskaper som deres ytelser varierer ifølge antallet inndatainformasjonsbiter. For å samsvare flerheten LDPC-blokker(7,...,8) når det gjelder antallet inndatainformasjonsbiter, legges x utfyllingsbiter til som vist av henvisningstall 6. Hvordan antallet utfyllingsbiter som legges til bestemmes vil bli beskrevet i detalj nedenfor. En senders operasjon for generering og sending av én eller flere LDPC-blokker ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen vil nå bli beskrevet i detalj med henvisning til FIG. 4. FIG. 4 er et flytdiagram som illustrerer en operasjon til en sender ifølge et eksempel. 3 Med henvisning til FIG. 4 bestemmer senderen i trinn 401 styringsinformasjon som skal sendes gjennom P2-symboler i den gjeldende rammen. Styringsinformasjonen som skal sendes gjennom P2-symbolene inkluderer L1-

9 8 pre-signaleringsinformasjon og L1-post-signaleringsinformasjon som beskrevet over. For å LDPC-kode den bestemte styringsinformasjonen før sending bestemmer senderen inn i hvor mange kodede blokker (dvs. LDPC-blokker) den skal dele L1- post-signaleringsinformasjonen før sending, i trinn 402. Bestemmelsen gjøres i henhold til ligning (1). I ligning (1) antas det at indre LDPC-omkoder og ytre Bose, Chaudhuri og Hocquenghem (BCH)-koder er lenket sammen med hverandre. 1 Her betegner N post_fec_blocks antallet delte LDPC-blokker når L1 postsignaleringsinformasjon deles i flere LDPC-blokker før sending, K post_pure betegner en sum av antall biter av L1 post-signaleringsinformasjon bestemt i trinn 401, og K bch betegner det maksimale antallet inndatabiter innhentet ved å utelukke paritetsbiter av en BCH-kode og paritetsbiter av en LDPC-kode fra en LDPCblokk basert på en gitt kodingstype (det maksimale antallet inndatabiter bestemt ved å utelukke en paritetskode fra en BCH-blok). I det følgende vises det til som "det maksimale antallet inndatabiter av en BCH-blokk". Når for eksempel en LDPC-blokk anvendes som en kodet blokk med en størrelse på 16 0 biter, angis en effektiv koderate av R eff, og antallet paritetsbiter 2 anvendt i BCH-koden betegnes av N bch_parity, det maksimale antallet K bch inndatabiter av en BCH-blokk er K bch =16 0 R eff -N bch_parity. For Reff=4/9 og N bch_parity =168 biter, blir K bch 7032 biter. Ytterligere angir x i ligning (1) det minste heltallet større enn eller lik x. En verdi av K bch anvendt i ligning (1) bør imidlertid ikke nødvendigvis bestemmes med fremgangsmåten over, og kan også bestemmes med en fremgangsmåte ifølge en gitt betingelse for det trådløse kommunikasjonssystemet. Med hensyn til en annen fremgangsmåte, i et trådløst kommunikasjonssystem som anvender flere bærerbølger, for eksempel et ortogonalt frekvensdelt multipleksing (OFDM)-system, bestemmes det maksimale antallet hjelpebærebølger som er i

10 9 stand til å bære data i ett OFDM-symbol ifølge en betingelse for systemet. Når den maksimale mengden av data som kan leveres på én gang gjennom det maksimale antallet hjelpebærebølger mens kodingsytelsen overveid i et system opprettholdes er mindre enn en LDPC-kodet blokks maksimale størrelsen, kan en verdi av K bch anvendt i ligning (1) erstattes av en verdi av den maksimale mengden av data. Når verdien av K bch er uforanderlig fordi K bch =16 0 R eff -N bch_parity har blitt definert i et system og verdien av K bch allerede anvendes for et annet formål i systemet, kan imidlertid ligning (1) erstattes av ligning (2). 1 I ligning (2) angir N post_max_per_symbol det maksimale antallet biter som er i stand til å bære L1-post-signaleringsinformasjon i ett OFDM-symbol ifølge en betingelse for systemet, og er generelt satt til mindre enn eller lik verdien av K bch. For en bedre forståelse av den foreliggende oppfinnelsen vil følgende eksempel bli beskrevet. 2 Hvis man antar at i et OFDM-system som anvender en 4 K rask fouriertransformasjon (FFT)-modus, kan maksimalt 3408 hjelpebærebølger anvendes for ett OFDM-symbol for å sende kodet L1-signaleringsinformasjon, når 4 hjelpebærebølger er allokert for sending av L1-presignaleringsinformasjon kodet i ett OFDM-symbol, kan maksimalt 3363 hjelpebærebølger allokeres for sending av den kodede L1-postsignaleringsinformasjonen. Når 16-tilstands kvadratur amplitudemodulasjon (16- ary Quadrature Amplitude Modulation, QAM)-modulasjon antas å brukes, kan de 3363 hjelpebærebølgene bære totalt 3363 x4=13 42 biter. Fordi den kodede L1-post-signaleringsinformasjonen bør ha høyere kodingsytelse sammenlignet med de generelle dataene, bør mengden av L1-postsignaleringsinformasjonen begrenses for å garantere den nødvendige minimumskodingsytelsen. Det vil si at blant de bitene settes det

11 spesifikke antallet biter til den maksimale verdien som mengden av L1-postsignaleringsinformasjon, og de resterende bitene allokeres som paritetsbiter av en BCH-kode, eller hjelpebiter ved behov. 1 Anta for eksempel at L1-post-signaleringsinformasjon av 780 eller mindre sendes over ett OFDM-symbol på forespørsel fra systemet, for å garantere den nødvendige minimumskodingsytelsen for den kodede L1-postsignaleringsinformasjonen. I dette tilfellet kan det forstås at de 780 bitene er mindre enn 7032 bits, eller den maksimale størrelsen av K bch, når R eff er 4/9 og N bch_parity er 168 biter. Anta også at 168 biter er allokert som N bch_parity paritetsbiter av en BCH-kode, 700 biter er allokert som paritetsbiter av en LDPC-kode, og at de resterende 4 bitene er allokert som hjelpebiter. Da, fordi det totale antallet biter av den kodede L1-post-signaleringsinformasjonen er biter og 4 hjelpebiter er inkludert, tilordnes den kodede L1-postsignaleringsinformasjonen med hjelpebitene til ( )/4 = 3363 hjelpebærebølger, for derved å danne en del av et OFDM-symbol. I eksempelet over er ( )/13448 mindre enn 4/9, eller verdien av R eff, fordi den ble satt til mindre enn 4/9 for å sikre høyere kodingsytelse enn den til de generelle dataene. Faktisk, fordi /9 979 er satt for å oppnå en koderate lavere enn R eff med hensyn til kodingsytelse, er den maksimale L1- post-signaleringsinformasjonen som kan sendes gjennom ett OFDM-symbol, alltid mindre enn 7032 biter. 2 Når mengden av L1-post-signaleringsinformasjon overstiger 780 biter, deles L1-post-signaleringsinformasjonen inn i N post_fec_blocks LDPC-blokker ved anvendelse av ligning (1) og sendes gjennom en fremgangsmåte beskrevet nedenfor. I dette tilfellet settes K bch som 780 biter i ligning (1). Når en verdi av K bch er uforanderlig ettersom systemet allerede anvender den for et annet formål, settes imidlertid N post_max_per_symbol som 4748 biter i ligning (2), og ligning (2) anvendes i stedet. 3 Ifølge et annet detaljert eksempel, hvis man antar at i et OFDM-system som anvender en 4 K FFT-modus, kan maksimalt 2840 hjelpebærebølger anvendes for ett OFDM-symbol for å sende kodet L1-signaleringsinformasjon, når 4 hjelpebærebølger er allokert for sending av L1-pre-signaleringsinformasjon kodet i ett OFDM-symbol, kan maksimalt 279 hjelpebærebølger allokeres for sending

12 11 av kodet L1-post-signaleringsinformasjon. Av praktiske hensyn, når 16QAMmodulasjon antas å brukes, kan de 279 hjelpebærebølgene bære totalt 279x4= biter. Anta at blant de bitene er det maksimale antallet biter av L1-postsignaleringsinformasjon som kan sendes gjennom ett OFDM-symbol satt som 4748 for å garantere den nødvendige minimumskodingsytelsen ifølge systemkravene. 1 Det kan forstås at de 4748 bitene er mindre enn 7032 biter, eller det maksimale antallet inndatabiter av BCH-blokken, når R eff =4/9 og en størrelse av N bch_parity er 168 biter. Anta også at 168 biter er allokert som paritetsbiter av en BCH-kode, 6260 biter er allokert som paritetsbiter av en LDPC-kode, og at de resterende 4 bitene er allokert som hjelpebiter. Da, fordi det totale antallet biter av den kodede L1-post-signaleringsinformasjonen er biter og 4 hjelpebiter er inkludert, tilordnes den kodede L1-post-signaleringsinformasjonen med hjelpebitene til ( )/4 = 279 hjelpebærebølger, for derved å danne en del av et OFDM-symbol. I eksempelet over bemerkes det at ( )/ er mindre enn 4/9 eller en verdi av R eff. 2 3 Når mengden av L1-post-signaleringsinformasjonen overstiger 4748 biter, deles L1-post-signaleringsinformasjonen inn i N post_fec_blocks LDPC-blokker ved anvendelse av ligning (1) og sendes gjennom en fremgangsmåte beskrevet nedenfor. I dette tilfellet settes K bch som 4748 biter i ligning (1). Når en verdi av K bch er uforanderlig ettersom systemet allerede anvender den for et annet formål, settes imidlertid N post_max_per_symbol som 780 biter i ligning (2), og ligning (2) anvendes i stedet. I henhold til utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen kan K bch defineres som en verdi bestemt ifølge et formål som er nødvendig i systemet, og det kan være lik eller mindre enn det maksimale antallet inndatabiter av for eksempel en BCH-blokk. Når en verdi av K bch er uforanderlig ettersom systemet allerede anvender den for et annet formål, kan imidlertid N post_max_per_symbol settes til en egenverdi i ligning (2), og ligning (2) kan anvendes i stedet for ligning (1).

13 12 Som beskrevet over kan K bch i ligning (1) settes til en egenverdi ifølge det trådløse kommunikasjonssystemets krav. 1 Med henvisning tilbake til FIG. 4 deler senderen i trinn 403 en sum K post_pure av antallet biter av L1-post-signaleringsinformasjonen på antallet N post_fec_blocks LDPC-blokker bestemt i trinn 402. Hvis K post_pure ikke kan deles på N post_fec_blocks, blir antallet N post_fec_blocks spesifikke utfyllingsbiter (hver bitverdi er "0") 2 når K post_pure for eksempel er 7033 biter. Fordi K post_pure ikke kan deles på 2, legges én bit på 0 til K post_pure for å gjøre det til et partall, og den resulterende verdien deles på 2. I det ovennevnte kalles antallet biter av en informasjonsstrøm etter at utfyllingsbiter er lagt dertil K post, og en verdi som oppnås ved å dele den på N post_fec_blocks vises til som K sig. I eksempelet over blir K sig (7033+1)/2) = 317 biter. Med andre ord betyr det at to informasjonsstrømmer av 317 biter oppnådd ved å legge én bit til K post_pure av 7033 bits og dele resultatet på to, er ment å sendes over LDPC-blokker gjennom to LDPC-kodinger. 2 I trinn 404 beregner senderen antallet paritetsbiter som skal punkteres blant paritetsbiter av hver LDPC-blokk. Beregningen av antallet punkteringsbiter er gjenstand for endring ifølge K post, en modulasjonsplan (eller en modulasjonsorden), antallet N fixedp2 OFDM-symboler anvendt for P2-sending (dvs. antallet OFDM-symboler med en gitt FFT-størrelse), osv. Antallet punkteringsbiter kan beregnes på følgende måte. Antallet punkteringsbiter kan beregnes i fremgangsmåten med først å beregne det midlertidige antallet punkteringsbiter, å korrigere antallet punkteringsbiter ved å ta hensyn til N fixedp2 og en struktur til en bitinnfeller anvendt for å sende L1-postsignaleringsinformasjonen, og deretter å oppdatere det endelige antallet punkteringsbiter. Fremgangsmåten med beregning av antallet punkteringsbiter vil bli beskrevet ved anvendelse av ligninger på følgende måte. Trinn 1 Først beregnes det midlertidige antallet N punc_temp punkteringsbiter i henhold til ligning (3).

14 13 hvor x angir det største heltallet som ikke er større enn x. I ligning (3) betegner K bch det maksimale antallet inndatabiter av en BCH-blokk, og K sig er en verdi bestemt ved å dele antallet K post biter innhentet ved å legge utfyllingsbiter til en sum Kpost_pure av antallet biter av L1-postsignaleringsinformasjon med antallet N post_fec_blocks LDPC-blokker. I ligning (3) anvendes K bch =16 0 R eff - N bch_parity, først definert i ligning (1), intakt uten endring. For eksempel er K bch 7032 biter når en LDPC-blokk med en størrelse på 16 0 biter anvendes, en effektiv koderate R eff er 4/9, og N bch_parity er 168 biter. Trinn 2 1 Etter at det midlertidige antallet punkteringsbiter er funnet, beregnes det midlertidige antallet N post_temp kodeordbiter i henhold til ligning (4). Trinn 3 Deretter, basert på det midlertidige antallet kodeordbiter, beregnes det endelige antallet kodeordbiter (eller antallet biter av hver LDPC-blokk) i henhold til ligning (), der det tas hensyn til en modulasjonsorden. 2 hvor η MOD angir en modulasjonsorden og er 1, 2, 4 og 6 for henholdsvis BPSK, QPSK, 16-QAM og 64-QAM, og N fixdp2 er antallet OFDM-symboler anvendt for P2- sending (dvs. sending av L1-signaleringsinformasjon).

15 14 Årsaken til justering av antallet kodeordbiter i ligning () er å sikre at antallet modulasjonssymboler etter modulasjon av hver LDPC-blokk blir et multiplum av N fixedp2, og også å garantere at antallet biter av hver LDPC-blokk blir et multiplum av antallet kolonner av en blokkinnfeller anvendt i en bitinnfellingsfremgangsmåte. Blokkinnfellingen anvendes vanligvis kun for høyere modulasjon slik som 16QAM og 64QAM, og antallet anvendte kolonner av denne er generelt 2 η MOD. 1 I ligning () deles uttrykket inn i to underuttrykk på basis av en verdi av N fixedp2 for å sikre at antallet symboler etter modulasjon alltid blir et multiplum av N fixedp2. Når det ikke er behov for nødvendigvis å tilfredsstille multiplumtrelasjonen av N fixedp2 ifølge kravene til kommunikasjonssystemet som den foreliggende oppfinnelsen anvendes på, er det imidlertid tilstrekkelig å bruke kun det første uttrykket for N fixedp2 = 1 i ligning (). I dette tilfellet er faktorene som bestemmer resultatet av ligning () en modulasjonsorden og antallet kolonner av en blokkinnfeller. Oppsummert kan ligning () brukes kort uavhengig av N fixedp2 ifølge kravene til kommunikasjonssystemet som den foreliggende oppfinnelsen anvendes på. 2 I henhold til ligning () sikres det at når en verdi av N fixedp2 ikke er 1, er antallet modulasjonssymboler etter modulasjon av en LDPC-blokk et multiplum av N fixedp η MOD. Rent generelt kan det imidlertid ikke sikres at antallet modulasjonssymboler er 2 η MOD. Når antallet kolonner for blokkinnfelling er satt til 2 η MOD, kan det således hende at ligning () ikke er egnet. Med andre ord, når de er i et vilkårlig system der antallet kolonner for blokkinnfelling alltid er satt til 2 η MOD og N fixedp2 ikke er 1, kan det hende at ligning () ikke er egnet for systemet hvis antallet modulasjonssymboler ikke tilfredsstiller et multiplum av 2. Derfor, for N fixedp2 1, når antallet modulasjonssymboler ikke tilfredsstiller et multiplum av 2, kan det endelige antallet kodeordbiter (dvs. antallet biter av hver LDPC-blokk) beregnes ved anvendelse av ligning (6).

16 1 Ligning (6) foreslås slik at den kan anvendes uten spesifikke begrensninger på en verdi av N fixedp2. En verdi av N fixedp2 kan settes som en verdi som har en spesiell betydning ifølge systemets krav. Når for eksempel verdien av N fixedp2 er satt til den samme verdien som N post_fec_blocks i ligning (2), kan verdien av N fixedp2 bestemmes når N post_fec_blocks er bestemt i systemet. Hvis dette brukes i ligning (6), kan ligning (6) skrives som ligning (7). 1 I tillegg kan en verdi av N fixedp2 deles ifølge en betingelse for systemet, lignende ligning (), og settes som forskjellige verdier. Anta for eksempel av systemet anvender en tidsinnfellingsteknikk under sending av L1-postsignaleringsinformasjon og har detektert et "L1_TI_depth"-felt i signaleringsinformasjon, som har informasjon som fremsatt i tabell 1, fra L1-presignaleringsinformasjonen. Tabell 1 L1_TI_depth Tidsinnfellingsdybde N L1 TI depth 00 Ingen tidsinnfelling 01 N post FEC Blocks OFDM-symboler 4 OFDM-symboler 11 8 OFDM-symboler I henhold til tabell 1, når "L1_TI_depth" er eller 11, sender systemet L1-postsignaleringsinformasjon over 4 eller 8 OFDM-symboler uavhengig av en verdi av N post_fec_blocks. Ligning (8) kan derfor anvendes ifølge en verdi av "L1_TI_depth".

17 16 hvor en verdi av N L1_TI_depth er 4 for "L1_TI_depth"= og 8 for "L1_TI_depth"=11. For å oppdele L1-post-signaleringsinformasjonen ifølge bruken/ikke-bruken av tidsinnfelling kan, for "L1_TI_depth"=00 eller 01, det endelige antallet N post kodeordbiter (dvs. antallet biter av hver LDPC-blokk) gis som ligning (9). I tillegg, for "L1_TI_depth"=00 eller 01, fordi "L1_TI_depth" alltid er et multiplum av 2, er ligning () også mulig. 1 I dette tilfellet er det garantert at N post fremdeles er et multiplum av 2 η MOD.

18 17 Trinn 4 Endelig oppdateres det endelige antallet punkteringsbiter blant paritetsbitene av hver LDPC-blokk. Det endelige antallet N punc punkteringsbiter beregnes i henhold til ligning (11). hvor N punc_temp betegner det midlertidige antallet punkteringsbiter beregnet i trinn 1, N post betegner det endelige antallet kodeordbiter (dvs. antallet biter av hver LDPC-blokk), og N post_temp betegner det midlertidige antallet kodeordbiter beregnet i trinn 2. 1 Igjen med henvisning tilbake til FIG. 4, etter beregning av antallet punkteringsbiter blant paritetsbitene av hver LDPC-blokk, genererer senderen i trinn 40 like mange LDPC-blokker som antallet kodede blokker bestemt i trinn 402, ved anvendelse av L1-post-signaleringsinformasjonen med utfyllingsbiter. LDPC-blokkene sendes etter at like mange paritetsbiter som det beregnede antallet punkteringsbiter er punktert. I trinn 406 beveger senderen seg til den neste rammen og gjentar deretter operasjonen av trinn 401 til 40 over. Et eksempel på beregningsfremgangsmåten i operasjonen av senderen oppsummeres i tabell 2. Tabell 2 Trinn Operasjon Beregne ligning (2): 1 2 1) Om nødvendig legges en egenverdi til K post_pure slik at den blir et multiplum av N post_fec_blocks, og den resulterende verdien defineres som N post. Når K post_pure er et multiplum av N post_fec_blocks fra begynnelsen, har N post og K post pure samme verdi. 2) K post /K post pure er definert som K sig.

19 18 Trinn Operasjon 3 Beregne ligning (3): 4 Beregne ligning (4): Beregne N post ved anvendelse av ligning (8) i henhold til en tidsinnfellingsteknikk definert i tabell 1, som brukes på post-signalering. 6 Beregne ligning (11): N punc = N punc temp -(N post - N post temp ) FIG. er et flytdiagram som illustrerer en operasjon til en mottaker ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Med henvisning til FIG. innhenter mottakeren i trinn 01 antallet biter av L1- post-signaleringsinformasjon sendt i den gjeldende rammen ved å motta og demodulere L1-pre-signaleringsinformasjon. Antallet biter av L1-postsignaleringsinformasjonen betyr K post beskrevet i FIG. 4, til hvilken utfyllingsbiter legges til. I trinn 02 beregner mottakeren antallet kodede blokker (dvs. LDPCblokker) gjennom hvilke L1-post-signaleringsinformasjon sendes i henhold til ligning (12). 1 Det skal bemerkes at verdien av ligning (12) også kan beregnes som ligning (13) ifølge systemets krav.

20 19 I trinn 03 beregnet mottakeren antallet K sig inndatainformasjonsbiter for hver LDPC-blokk (dvs. antallet biter av inndatainformasjon med utfyllingsbiter) i henhold til ligning (14). 1 I trinn 04 beregner mottakeren antallet punkteringsbiter blant paritetsbiter av hver LDPC-blokk. Beregningsfremgangsmåten i trinn 04 er lik fremgangsmåten beskrevet i FIG. 4 ved anvendelse av ligning (3), ligning (4) og ligning () til ligning (11). I trinn 0 dekoder mottakeren like mange LDPC-blokker som antallet LDPC-blokker bestemt i trinn 02, gjennom en LDPCdekodingsfremgangsmåte ved anvendelse av antallet punkteringsbiter beregnet i trinn 04, og innhenter L1-post-signaleringsinformasjon fra hver dekodet LDPCblokk. I trinn 06 beveger mottakeren seg til den neste rammen og gjentar operasjonen av trinn 01 til 0. FIG. 6 er et blokkdiagram som illustrerer en struktur til en sender 600 ifølge et eksempel. Senderen 600 i FIG. 6 representerer en anordning for å sende L1- signaleringsinformasjon som styringsinformasjon. 2 Med henvisning til FIG. 6 inkluderer senderen 600 en sendingsdatabuffer 601, en planlegger 602, en styringsinformasjonsgenerator 603, en styringsparameterkalkulator 604, en styringsenhet 60, en LDPC-omkoder 606 og en sendeenhet 607. I utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen inkluderer styringsinformasjonen, som kodes inn i én eller flere LDPC-blokker før sending, L1-pre-signaleringsinformasjon og L1-post-signaleringsinformasjon som fysisk lagsignaleringsinformasjon som beskrevet over. Når et trådløst kommunikasjonssystem tilveiebringer kringkastingstjenester, bufrer sendingsdatabufferen 601 tjenestedata (dvs. PLP-er) som en flerhet kringkastingstjenestekanaler skal sende. Planleggeren 602 utfører planlegging avhengig av en tilstand for tjenestedataene (PLP-ene) bufret i sendingsdatabufferen 601. Planleggingsoperasjonen kan inkludere bestemmelse av L1-pre-signaleringsinformasjon og L1-post-signaleringsinformasjon som styringsinformasjon som skal sendes, for hver enkelt ramme.

21 Planleggingsresultatet tilveiebringes til styringsinformasjonsgeneratoren 603. Styringsinformasjonsgeneratoren 603 genererer detaljerte feltverdier av L1-presignaleringsinformasjonen og L1-post-signaleringsinformasjonen som styringsinformasjon (dvs. P2-informasjon). L1-post-signaleringsinformasjonen inkluderer konfigurerbar L1-informasjon 4, dynamisk L1-informasjon eller lignende. 1 2 Styringsparameterkalkulatoren 604 beregner antallet LDPC-blokker, antallet modulasjonssymboler, antallet utfyllingsbiter, antallet punkteringsbiter blant paritetsbiter av hver LDPC-blokk, osv. som styringsparametere anvendt for å kode styringsinformasjon inn i én eller flere LDPC-blokker før sending som beskrevet i FIG. 4 ved anvendelse av feltverdiene mottatt fra styringsinformasjonsgeneratoren 603. Styringsparameterne beregnet av styringsparameterkalkulatoren 604 tilveiebringes til styringsenheten 60, og styringsenheten 60 styrer en kodingsoperasjon av LDPC-omkoderen 606 ifølge de beregnede parameterne. Under styring av styringsenheten 60 koder LDPComkoderen 606 L1-pre-signaleringsinformasjonen og L1-postsignaleringsinformasjon mottatt fra styringsinformasjonsgeneratoren 603 uavhengig inn i LDPC-blokker. Heri, i henhold til fremgangsmåten beskrevet i FIG. 4, deles L1-pre-signaleringsinformasjonen inn i én eller flere blokker, og nullutfyllingsbiter legges dertil slik at informasjonen utmates som én eller flere LDPC-blokker. Paritetsbiter, antallet av hvilke er likt det beregnede antallet punkteringsbiter, punkteres fra LDPC-blokkene. LDPC-omkoderens 606 utmating tilveiebringes til sendeenheten 607, og sendeenheten 607 sender den LDPCkodede styringsinformasjonen med en ramme som har et forutbestemt format. Skjønt styringsparameterkalkulatoren 604 og styringsenheten 60 er illustrert som separate komponenter i FIG. 6, kan de konstrueres i én styringsenhet. FIG. 7 er et blokkdiagram som illustrerer en struktur til en mottaker 700 ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Mottakeren 700 i FIG. 7 representerer en anordning for å motta L1-signaleringsinformasjon som styringsinformasjon. 3 Med henvisning til FIG. 7 inkluderer mottakeren 700 en L1-presignaleringsmottaker 701, en styringsparameterkalkulator 702, en L1-postsignaleringsmottaker 703 og en styringsenhet 704.

22 21 Mottakeren 700 i FIG. 7 mottar L1-pre-signaleringsinformasjon og L1-postsignaleringsinformasjon som styringsinformasjon for mottak av tjenestedata. L1- pre-signaleringsinformasjonen er styringsinformasjon som angir en fremgangsmåte for sending av L1-post-signaleringsinformasjon, inkludert konfigurerbar L1-informasjon 4 og dynamisk L1-informasjon. L1-presignaleringsmottakeren 701 mottar L1-pre-signaleringsinformasjonen, innhenter informasjon om hjelpebærebølger, en modulasjonsplan (f.eks. QPSK, 16QAM, 64QAM, osv.) og en koderate som den vil anvende som en fremgangsmåte for sending av L1-post-signaleringsinformasjonen, og innhenter også informasjon om antallet modulasjonssymboler. 1 Styringsparameterkalkulatoren 702 beregner styringsparametere inkludert antallet LDPC-blokker, antallet utfyllingsbiter for LDPC-blokkene, antallet punkteringsbiter blant paritetsbitene av LDPC-blokkene og antallet modulasjonssymboler på måten beskrevet i FIG. ved anvendelse av informasjonen tilveiebrakt fra L1-pre-signaleringsmottakeren 701. Styringsparameterne beregnet av styringsparameterkalkulatoren 702 tilveiebringes til styringsenheten 704. Styringsenheten 704 styrer en LDPCdekodingsoperasjon på én eller flere LDPC-blokker mottatt ved L1-postsignaleringsmottakeren 703 ved anvendelse av styringsparameterne, og L1- post-signaleringsmottakeren 703 dekoder L1-post-signaleringsinformasjonen. Skjønt styringsparameterkalkulatoren 702 og styringsenheten 704 er illustrert som separate komponenter i FIG. 7, kan de konstrueres i én styringsenhet. 2 3 Som det er åpenbart ut ifra den foregående beskrivelsen kan utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen dele styringsinformasjon inn i flere LDPCblokker og utføre LDPC-koding derpå, med hensyn til egenskapene som dekodingsytelse avhenger av på antallet inndatainformasjonsbiter av hver LDPCblokk slik at kodingsytelse for hver LDPC-blokk kan opprettholdes konstant. I tillegg kan utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen dele styringsinformasjon, dvs. L1-post-signaleringsinformasjon, inn i en flerhet blokker som har det samme antallet inndatabiter, sette inn utfyllingsbiter i hver av de delte blokkene og utføre LDPC-koding derpå, for derved å muliggjør mer effektiv koding. Det er derfor mulig å utføre mer effektiv sending/mottak av signaleringsinformasjon gjennom LDPC-koding.

23 22 1 Utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen kan også utføres som datamaskinlesbare koder på et datamaskinlesbart opptaksmedium. Det datamaskinlesbare opptaksmediet er enhver datalagringsinnretning som kan lagre data som deretter kan leses av et datamaskinsystem. Eksempler på det datamaskinlesbare opptaksmediet inkluderer, men er ikke begrenset til skrivebeskyttet minne (ROM), direkteminne (RAM), CD-ROM-er, magnetbånd, disketter, optiske datalagringsinnretninger og bærebølger (slik som datasending gjennom Internett via kablede eller trådløse sendingsveier). Det datamaskinlesbare opptaksmediet kan også distribueres over nettverkskoblede datamaskinsystemer, slik at den datamaskinlesbare koden lagres og kjøres på en distribuert måte. Funksjonsprogrammer, koder og kodesegmenter for oppnåelse av den foreliggende oppfinnelsen kan dessuten enkelt fortolkes som innenfor oppfinnelsens omfang av programmerere som er fagmenn og som den foreliggende oppfinnelsen vedrører. Selv om den foreliggende oppfinnelsen er blitt presentert og beskrevet med henvisning til bestemte foretrukne utførelsesformer derav, vil fagmannen forstå at det kan foretas forskjellige endringer i form og detalj deri uten å avvike fra omfanget til den foreliggende oppfinnelsen, slik den er definert av de medfølgende kravene.

24 23 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for å motta styringsinformasjon gjennom blokkstart omfattende Lag 1, L1, -post-signaleringsinformasjon i et trådløst kringkastingskommunikasjonssystem, der fremgangsmåten omfatter trinnene med: å innhente (01) informasjon om et antall biter av Lag 1, L1, -postsignaleringsinformasjonen fra en gjeldende mottatt ramme; beregne (02) et antall LDPC-blokker i hvilke L1-post-signaleringsinformasjonen er delt; 1 beregne (03) et antall inndatainformasjonsbiter av hver LDPC-blokk når det er en flerhet LDPC-blokker, slik at de flere LDPC-blokkene er like i antallet biter av deres inndatainformasjon og beregne et antall punkteringsbiter blant paritetsbiter av hver LDPC-blokk; og dekode (0) én eller flere mottatte LDPC-blokker basert på informasjonen som ble innhentet og beregnet i de foregående trinnene. 2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori beregningen av antallet punkteringsbiter blant paritetsbiter ytterligere omfatter: å beregne et midlertidig antall punkteringsbiter og et midlertidig antall kodeordbiter av hver LDPC-blokk; å beregne et endelig antall kodeordbiter av hver LDPC-blokk i henhold til modulasjonsrordenen og det midlertidige antallet kodeordbiter; og 2 å beregne et endelig antall punkteringsbiter i henhold til det midlertidige antallet punkteringsbiter, det midlertidige antallet kodeordbiter og det endelige antallet kodeordbiter. 3. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori informasjonen om antallet biter av L1- post-signaleringsinformasjonen innentes fra den mottatte rammen ved å demodulere L1-pre-signaleringsinformasjon. 4. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori det totale antallet biter av L1-postsignaleringsinformasjonen defineres ved å legge et antall utfyllingsbiter til et antall informasjonsbiter.

25 24. Fremgangsmåten ifølge krav 4, hvori antallet LDPC-blokker delt fra L1-postsignaleringsinformasjonen beregnes i henhold til en verdi oppnådd ved å dele det totale antallet biter av L1-post-signaleringsinformasjonen med et maksimalt antall inndatabiter av en Bose, Chaudhuri og Hocquenghem, BCH, -blokk. 6. Fremgangsmåten ifølge krav, hvori antallet inndatainformasjonsbiter av hver LDPC-blokk beregnes i henhold til en verdi oppnådd ved å utlede det totale antallet biter av L1-post-signaleringsinformasjonen med antall LDPC-blokker. 7. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvori det midlertidige antallet punkteringsbiter bestemmes i henhold til følgende ligning; 1 hvor N punc_temp betegner det midlertidige antallet punkteringsbiter, K bch betegner et maksimalt antall inndatainformasjonsbiter av en BCH-blokk, K sig betegner et antall biter innhentet ved å legge utfyllingsbiter til det totale antallet biter av L1- post-signaleringsinformasjonen, og angir et maksimalt heltall mindre enn eller lik x. 8. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvori det endelige antallet kodeord biter beregnes i henhold til følgende ligning; 2 hvor N post betegner det endelige antallet kodeordbiter, N post_temp betegner det midlertidige antallet kodeordbiter, η MOD betegner en modulasjonsorden, N fixedp2 betegner et antall symboler anvendt for sending av L1-postsignaleringsinformasjon P2, og angir et minimum heltall større enn eller lik x. 9. Fremgangsmåten ifølge krav 8, hvori modulasjonsordenen er 1, 2, 4 og 6 for henholdsvis binær faseskiftnøkling, BPSK, kvadratur faseskiftnøkling, QPSK, 16- tilstands kvadratur amplitudemodulasjon, 16-QAM og 64-QAM.

26 2. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvori det endelige antallet punkteringsbiter beregnes i henhold til følgende ligning; hvor N punc betegner det endelige antallet punkteringsbiter, N punc_temp betegner det midlertidige antallet punkteringsbiter, N post betegner det endelige antallet kodeordbiter og N post_temp betegner det midlertidige antallet kodeordbiter. 11. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori antallet LDPC-blokker bestemmes i henhold til følgende ligning; 1 der N post_fec_blocks betegner antallet LDPC-blokker, K post-pure betegner det totale antallet biter av L1 post-signaleringsinformasjonen, Np ost_max_per_symbol betegner et maksimalt antall biter som er i stand til å bære L1-postsignaleringsinformasjonen i ett ortogonalt frekvensdelt multipleksing, OFDM,- symbol, og angir et minimum heltall større enn eller lik x. 12. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvori det endelige antallet kodeordbiter beregnes i henhold til følgende ligning; hvor N post betegner det endelige antallet kodeordbiter, N post_temp betegner det 2 midlertidige antallet kodeordbiter, η MOD betegner modulasjonsordenen, N fixedp2 betegner et antall symboler anvendt for sending av L1-postsignaleringsinformasjon P2, og angir et minimum heltall større enn eller lik x. 13. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvori det endelige antallet kodeordbiter beregnes i henhold til følgende ligning;

27 26 der N post betegner det endelige antallet kodeordbiter, N post_temp betegner det midlertidige antallet kodeordbiter, η MOD betegner modulasjonsordenen, Np ost_fec_blocks betegner antallet LDPC-blokker, og angir et minimum heltall større enn eller lik x. 14. Anordning for å motta styringsinformasjon gjennom P2-symboler omfattende Lag 1, L1, -post-signaleringsinformasjon i et trådløst kringkastingskommunikasjonssystem, der anordningen omfatter: 1 2 en mottaksenhet (701) for å motta og dekode styringsinformasjon som inkluderer Lag 1, L1, -post-signaleringsinformasjonen; og en styringsenhet (704) for å innhente informasjon om et antall biter av L1-postsignaleringsinformasjonen fra en gjeldende mottatt ramme, beregne et antall LDPC-blokker i hvilke L1-post-signaleringsinformasjonen er delt, beregne et antall inndatainformasjonsbiter i hver LDPC-blokk når det er en flerhet LDPCblokker, slik at de flere LDPC-blokkene er like i antallet biter av deres inndatainformasjon, beregne et antall punkteringsbiter og styre en operasjon til mottaksenheten for å dekode én eller flere mottatte LDPC-blokker basert på informasjonen innhentet og beregnet i de foregående trinnene. 1. Anordningen ifølge krav 14, hvori styringsenheten (704) er tilpasset for å beregne et midlertidig antall punkteringsbiter og et midlertidig antall kodeordbiter av hver LDPC-blokk, beregne et endelig antall kodeordbiter av hver LDPC-blokk i henhold til modulasjonsordenen og det midlertidige antallet kodeordbiter og beregne et endelig antall punkteringsbiter i henhold til det midlertidige antallet punkteringsbiter, det midlertidige antallet kodeordbiter og det endelige antallet kodeordbiter. 16. Anordningen ifølge krav 14, hvori styringsenheten er tilpasset for å implementere beregninger ifølge et hvilket som helst av kravene 3 til 7, eller Anordningen ifølge krav 1, hvori styringsenheten er tilpasset for å implementere beregninger ifølge et hvilket som helst av kravene 8 til 11, eller 13.

28 1

29 2

30 3

31 4

32

33 6

34 7

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2274941 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 28/08 (2009.01) H04L /00 (2006.01) H04W 84/08 (2009.01) H04W 88/06 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer