PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.01.2008 Tid: Kl. 09.00. Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Eva D. Husby SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/26 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER /08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR /08 08/26 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR /08 08/26 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2008 Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2 1/08 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2008 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM: Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 118,- pr døgn. Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag 3 jfr ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag 3 jfr og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 59,- pr. dag eller pr. natt. EGENANDEL PRAKTISK BISTAND: Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester 4-2 pkt a, jfr 4-3. Husstandens nettoinntekt inntil 2 G kr. 110,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 2 3 G kr. 280,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 3 4 G kr. 340,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 4 5 G kr. 440,- pr. måned Husstandens nettoinntekt over 5 G kr. 550,- pr. måned (Det er lagt til grunn en prisøkning på 5 % og avrundet opp/ned til nærmeste hele kr. 10) (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.) Tilfeldige brukere faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr. 175,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn kr ,- + 2% pensjonspremie + 10 % administrasjonstid: 1820 timer) Middag til hjemmeboende Kr. 55,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel hjemmehjelp)

3 TRYGGHETSALARM Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 90,- pr. måned. Pris på repsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 280,-. (Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år) (Repsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt telefonlinje.) LEIE AV LOKALER Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av lokale kr. 270,- pr. gang. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM: Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 118,- pr døgn. Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag 3 jfr ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag 3 jfr og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 59,- pr. dag eller pr. natt. EGENANDEL PRAKTISK BISTAND: Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester 4-2 pkt a, jfr 4-3. Husstandens nettoinntekt inntil 2 G kr. 110,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 2 3 G kr. 280,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 3 4 G kr. 340,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 4 5 G kr. 440,- pr. måned Husstandens nettoinntekt over 5 G kr. 550,- pr. måned (Det er lagt til grunn en prisøkning på 5 % og avrundet opp/ned til nærmeste hele kr. 10)

4 (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.) Tilfeldige brukere faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr. 175,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn kr ,- + 2% pensjonspremie + 10 % administrasjonstid: 1820 timer) Middag til hjemmeboende Kr. 55,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel hjemmehjelp) TRYGGHETSALARM Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 90,- pr. måned. Pris på repsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 280,-. (Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år) (Repsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt telefonlinje.) LEIE AV LOKALER Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av lokale kr. 270,- pr. gang. 2/08 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2008 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser for 2008: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): kr. 71,- Halv plass: kr.55,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr.1317,- for hel plass, kr. 987,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke i SFO. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10 % tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger pålydende kr.95,-

5 Kommunen viderefører satsene for barn i SFO som har økt rammetimetall med kr. 23,- pr. time for tilsvarende økt rammetimetall. Satsene for opphold i barnehage pr. måned settes til: Prosentvis plass 1.barn Kostpenger 2.barn 3.barn 100 % plass kroner 137 kr. per barn kroner kroner 50 % plass (+ 3,55 %) kroner 82 kr. per barn 951 kroner 679 kroner (Tallene i de to kolonnene til høyre angir søskenmoderasjon). Diverse satser Kjøp av enkelt heldag plass kr. 165,- Kjøp av time(r) kr. 44,- Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen (har samme bostedsadresse). For å lette administreringen og videreføre praksisen fra 2006 tilbyr barnehagene ikke faste prosentvise plasser utover de som står nevnt i tabellen (50 % eller 100 %). I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelttimer og enkelt heldags plass. Kostpenger reduseres når et barn har 50 % plass. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser for 2008: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): kr. 71,- Halv plass: kr.55,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr.1317,- for hel plass, kr. 987,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke i SFO. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10 % tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger pålydende kr.95,-

6 Kommunen viderefører satsene for barn i SFO som har økt rammetimetall med kr. 23,- pr. time for tilsvarende økt rammetimetall. Satsene for opphold i barnehage pr. måned settes til: Prosentvis plass 1.barn Kostpenger 2.barn 3.barn 100 % plass kroner 137 kr. per barn kroner kroner 50 % plass (+ 3,55 %) kroner 82 kr. per barn 951 kroner 679 kroner (Tallene i de to kolonnene til høyre angir søskenmoderasjon). Diverse satser Kjøp av enkelt heldag plass kr. 165,- Kjøp av time(r) kr. 44,- Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen (har samme bostedsadresse). For å lette administreringen og videreføre praksisen fra 2006 tilbyr barnehagene ikke faste prosentvise plasser utover de som står nevnt i tabellen (50 % eller 100 %). I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelttimer og enkelt heldags plass. Kostpenger reduseres når et barn har 50 % plass. 3/08 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR 2008 Faglig tilråding 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Regulativet gjøres gjeldene fra VANNAVGIFTER OG AVLØPSAVGIFTER. Vann og avløpsavgiftene økes med 5 % fra Dette gjelder både vann og avløp til hustandene, næringsbygg, samt industrien.

7 RENOVASJON Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser (kun indeksregulert fra med 5 %). Mva. kommer i tillegg til disse satser. Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.449,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.743,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.317,- pr. år. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengre tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes. FEIEAVGIFT Feieavgiften settes til kr 136,50 pr. år eks. mva. (kun indeksregulert fra med 5 %). TØMMING AV SEPTIKTANKER Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.613,- pr. år (eks. mva.) Fritidsabonnement utgjør kr 772,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). TILKNYTNINGSAVGIFTER Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.389,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.292,- (eks. mva.) Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.389,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt.

8 Vedtak: 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Regulativet gjøres gjeldene fra VANNAVGIFTER OG AVLØPSAVGIFTER. Vann og avløpsavgiftene økes med 5 % fra Dette gjelder både vann og avløp til hustandene, næringsbygg, samt industrien. RENOVASJON Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser (kun indeksregulert fra med 5 %). Mva. kommer i tillegg til disse satser. Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.449,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.743,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.317,- pr. år. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengre tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes. FEIEAVGIFT Feieavgiften settes til kr 136,50 pr. år eks. mva. (kun indeksregulert fra med 5 %).

9 TØMMING AV SEPTIKTANKER Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.613,- pr. år (eks. mva.) Fritidsabonnement utgjør kr 772,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). TILKNYTNINGSAVGIFTER Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.389,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.292,- (eks. mva.) Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.389,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). 4/08 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2008 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser for sentralfyr 2. Leie av kommunalt utstyr 3. Salg- og festepriser for boligtomter 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Regulativet gjøres gjeldene fra Satsene for husleie, garasjeleie, møbelleie og ref. for sentralfyr gjøres gjeldende fra Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for sentralfyr. (Leieprisene er øket med 5 %)

10 Tekst Pris Utleiepriser: Standard 1 Kr. 62,07 pr.m 2 Standard 2 Kr.52,74 m 2 Standard 3 Kr.50,13 m 2 Sentralfyr Kr.17,56 m 2 Garasjeleie Møbelleie Stipulerte strømpriser. Kr.201,60,- pr. måned Kr. 34,- til kr. 440,- pr. måned. Kr 12,50 pr. måned pr. m2 Leie av lagerplass i kommunale bygg: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Båter inntil 15 fot kr 1097,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot (7 meter) kr 1317,- " " Båter over 23 fot ( over 7 meter) kr 1646,- " " Sneskooter kr 879,- " " Biler kr 1097,- " " Campingvogner kr 1756,- " " Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser. For korttidsleie av hus fastsettes følgende multiplisering på gjeldende pris: Dagsleie: 7 Ukeleie: 2,5 Månedsleie fra 1 til 3 måneder: 2 Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Leiesatsen er kr 549,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale svømmebasseng. Det betales dog maksimum kr 549,- pr. år pr. voksen for bruk av kommunale lokaler til aktiviteter i gymsal/basseng og andre kommunale lokaler. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Steamkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Grøftetiner Moms kommer i tillegg med 25 % Kr.165,- pr. time Kr.527,- pr. time Kr.165,- pr. time Kr.110,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.165,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.278,- pr. døgn

11 Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.6,- til kr.15,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.3,- til kr.10,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,44 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,27 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 440,- pr. år Det innføres gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger til en pris av kr 200,- pr. melding. 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven 109 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og endel annet arbeid kommunen i henhold til bygningslovgivningen er pålagt å utføre - jfr. PBL 109. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre. I. BYGGESAKER Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS FAST GEBYR Det betales ikke gebyr for følgende: a) Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong altan, veranda, karnapp, endring av utvendige dør-og vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anbringelse av utvendig trapp og kjellernedgang. b) Oppsetting av skilt og reklame. c) Anmeldelsespliktig innhegning av mur eller betong, støyskjermer.

12 d) For behandling av reviderte tegninger. e) Oppsetting av telt over 50 m2, tivoli og friluftsrestaurant. f) Riving av bygning, konstruksjon og anlegg over 50 m2. g) Mekaniske ventilasjonsanlegg. h) Lagringstank. i) Røykpipe / kanal ildsted. j) Fornyelse av tidligere godkjente tegninger. k) Bruksendring uten bygningsmessige endringer. 2. BYGGESAKER ETTER PBL 81, 82, 84, 85 OG 86 b OG b. Kr. 525,-, i behandlingsgebyr. 3. BYGGESAKER ETTER PBL 93, 95 a OG b Kr. 1575,-, i behandlingsgebyr 4. OMINNREDNING OG BRUKSENDRING For ominnredning og bruksendring betales 50 % av grunntaksten for byggesaker etter pbl 93, 95 a og b. 5. ULOVLIG BYGGEARBEID For byggearbeid som er igangsatt uten formell byggetillatelse, skal det betales 2 ganger det vanlige gebyret. 6. PÅVISNING AV BYGGELINJER/HUSPLASSERING For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B, pkt.4. Det skal minimum påvises 3 hjørner / punkter. Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur.

13 II. DELINGSSAKER M.M. Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v. 1. DELING AV GRUNNAREAL a) For behandling av søknad om fradeling av grunnareal belastes søkeren med et gebyr på kr pr. registrert oppmålingssak For behandling av oppmålingssaker med mer enn en arealenhet, betales i tillegg kr. 125,- pr. arealenhet utover en. b) For behandling av søknad om grensejustering belastes søkerne med et gebyr på kr. 125,- pr. arealenhet som inngår i grensejusteringen. 2. AVKJØRSLER For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 125,-. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr. III FELLESBESTEMMELSER 1. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID Gebyr på arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 450,- og kr. 695,- for målelag. Minstegebyret er på kr. 595,-. I timeprisen er iberegnet internt grunnlagsmateriale, bilgodtgjørelse og datakraft. 2. BETALING FOR MEDGÅTTE UTGIFTER Byggningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter, jfr. plan- og bygningslovens 97. Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, kan annonsekostnadene kreves refundert.

14 3. URIMELIG GEBYR Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan bygningssjefen fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 5. Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens 5-2. BETALINGSREGULATIV B Gebyr vedtatt i medhold av delingslovens GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL UTBYGGINGSFORMÅL Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Gebyret øker så videre med kr. 250,- pr. påbegynte dekar. 2. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREAL ELLER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Overstiger arealet 750 m2 beregnes gebyret etter pkt.1 Ved grensejustering betales kr. 250,- i tillegg til disse satser. 3. GEBYR FOR KART-FORRETNING OVER GRENSER. Første grensepunkt kr. 1000,-

15 Deretter pr. pkt. kr. 500,- Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr. 500,- Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt. 1 For eiendommer opprettet etter 1966 der det finnes målebrev uten koordinater, betales det gebyr som for grensepåvisning. Nytt målebrev utstedes for halvt gebyr. Dersom alle grensene omkring en slik eiendom skal kartlegges, betales halvt gebyr etter pkt GEBYR FOR GRENSEPÅVISNING. Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser). Dersom naboer må innkalles, regnes gebyret etter pkt. 1 eller 3. Første grensepunkt kr. 500,- Deretter pr. pkt. kr. 200,- 5. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE. For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstegebyret i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka ansees nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking i marka beregnes gebyr som for registreringsforretning etter pkt GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING. Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales kr. 500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. 7. GEBYR FOR NYUTSTEDELSE OG AJOURFØRING AV MÅLEBREV Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning.

16 For utstedelse av nytt målebrev betales kr. 250,- For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr. 150,- 8. GEBYR FOR KOPI AV MÅLEBREV. For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr - jfr. lov om rettsgebyr GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING. Forskriftens kap. 2 For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 250,-. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV. Forskriftens kap. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 500,- Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 200,- for hvert ekstra registreringsnummer. Eventuelt markarbeid betales i tillegg etter medgått tid. 11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE. Jfr. forskriftens kap 3.3 For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales halvt gebyr etter pkt. 1 og GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER. For slike forretninger over større sammenhengende parseller/ eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt.1 og 3.

17 13. EKSPEDISJONSGEBYR Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/ dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- + kr 50,- for hvert ekstra registreringsnummer. 14. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 350,- for kontorarbeid og kr. 495,- for målelag. Minstegebyret er kr. 495,- 15 GEBYRFRITAK FOR ALLE KARTFORRETNING OVER ALLE FESTEEIENDOMMER SOM ER DOKUMENTERT MED MÅLEBREV Kartforretninger over festeeiendommer der festet er dokumentert med målebrev skal være gebyrfrie. 16. URIMELIG GEBYR. Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeid oppmålingsmyndigheten har med saken, kan lederen for oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilte tilfeller redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 17. BETALINGSBESTEMMELSER Gebyret skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Det forutsettes at nødvendige tillatelser foreligger og at nødvendige betingelser er oppfylt. Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene er inkludert hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merkemateriell. Tinglysing kommer i tillegg der dette er påkrevet

18 Punkt 6: Havneregulativet Hasvik kommune Avgiftsregulativ Hasvik havnedistrikt 2006 INNHOLD 1 Generelt... Avgiftstyper Anløpsavgift Kaiavgift Trafikkavgift Vareavgift... 3 Anløpsavgift Regulativ Fritak Særskilte satser... Kaiavgift Regulativ 4.3 Fritidsbåter Utleie til båtforening Månedsavgift Særskilte bestemmelser... 5 Trafikkavgift, 23 C... 6 Vareavgift, 23 D Regulativ Fritak Godtgjørelse for oppkreving Oppgaveplikt Terminalavgift... 7 Kommunale flytebrygger Regulativ Refusjon strøm mm Prioritet Leiesatser:... 8 Betalingsbetingelser... Avgiftsregulativet er vedtatt i kommunestyret den 2008 (gjeldende for år 2008) med hjemmel i forskrift av 2. desember 1994 nr om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke, fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 22 fremmet av Fiskeridepartementet, og forskrift 2. desember 1994 nr om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. fastsatt av Fiskeridepartementet med hjemmel i samme lov 24 nr.1,3,5 og 7.

19 1 GENERELT Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v. Grunnlaget for avgiftene skal være havnens kostnader og utgifter. Avgiftene kan bare benyttes til havneformål, og skal holdes adskilt i egen havnekasse. AVGIFTENE ØKES MED 5 % FOR AVGIFTSTYPER 2.1 Anløpsavgift Anløpsavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, d.v.s. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon og hjelpetjenester. 2.2 Kaiavgift Kaiavgift ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kaifront, d.v.s. kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger. 2.3 Trafikkavgift For varer med opprinnelse i land utenfor EØS- området som innføres over havnen med skip, og som fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer - oppkreves trafikkavgift fra vareeier til havnekassen. 2.4 Vareavgift Vareavgift skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter avsluttet lossing. 3 ANLØPSAVGIFT 3.1 Regulativ Avgifter som skal betales av fartøy med lengde 24 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av fartøy, For oljefartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volumet av segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse etter foregående ledd, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet. betingelsene etter IMO- resolusjonen A 747 (18) må også være tilstede. For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser: Tonnasjegruppering Avg.sats (kr) Pr BRT Gruppen For de første 300 BRT 0, For de neste 300 BRT 0, For de neste 600 BRT 0, For de neste 800 BRT 0, For de neste 1000 BRT 0, For de neste 2000 BRT 0, For de neste 5000 BRT 0, For de neste BRT 0, For de neste BRT 0, For alt over BRT

20 Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan kommunestyret bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skilles mellom fartøyer i stadig fart og henliggende fartøy. 3.2 Fritak Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstillstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr 5 i forskriftene til lovens 22. Fartøyer som betale månedsavgift eller årsavgift Kommunens hjemmefiskeflåte 3.3 Særskilte satser For ikke målepliktige fartøy fastsetter kommunestyret minstestørrelse for oppkreving av avgift. For følgende fartøyer betales avgiften med 25% av foran nevnte satser: Av fartøy som ligger utenfor havnedistriktets grenser og foretar lossing eller lasting, tar om bord eller landsetter passasjerer til eller fra steder innen havnedistriktet, ved hjelp av andre farkoster, oppkreves anløpsavgift etter pkt.1, med samme avgiftsbeløp som om fartøyet hadde lagt innenfor havnedistriktets grenser. Sjøfly som lander innen havnedistriktets grenser skal betale til havnekassen en landingsavgift på kr 323,- pr. anløp. Eventuell bistand av båt kommer i tillegg til denne avgiften. Kommersielle fartøy under 24 m. betaler til havnekassen kr. 108,- som vederlag for anløpsavgift og kaiavgift første 24 timer. Utover 24 timers liggetid betales kr 54,- pr. døgn ved fortøyning ved offentlige kaianlegg. Fartøy under 10 m. fritas for anløpsavgift på kr 100,-. Utover 24 timers liggetid betales kaiavgift kr 27,- pr. døgn. 4 KAIAVGIFT 4.1 Regulativ Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter følgende satser: Tonnasjegruppering Avg.sats (kr) Pr BRT For de første 300 BRT 0, For de neste 300 BRT 0, For de neste 600 BRT 0, For de neste 800 BRT 0, For de neste 1000 BRT 0, For de neste 2000 BRT 0, For de neste 5000 BRT 0, For de neste BRT 0, For de neste BRT 0, For alt over BRT 0, Kaiavgift svares pr påbegynt døgn(liggetid). Kaiavgift fastsettes av Fiskeridepartementet for kaier som tilhører staten. Gruppen

21 Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra havnestyret må forhale fra kaien for å gi plass til annet fartøy og deretter legge til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenfor avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet har ligget ved kaien uten avbrytelse. Kommunestyret kan bestemme at det skal betales kaiavgift bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsavgift. 4.2 Fritak og rabatter Orlogsfartøyer, såvel utenlandske som norske Fartøyer som betaler månedsavgift Orlogsfartøyer, så vel utenlandske som norske, belastes med havnevesenets faktiske utgifter ved opphold i havnen. Cruisefartøy som landsetter eller tar ombord passasjerer over offentlige kaianlegg som spesielt avsettes til dette formål under fartøyets opphold i havn, skal betale 90 % av regulativets kaiavgift som om skipet fysisk anløp kai. 4.3 Fritidsbåter Fritidsbåter som er hjemmehørende i havnen, betaler kaiavgift fastsatt pr.år når kommunen har hatt eller har utgifter til havneanlegg eller fortøyningsinnretninger for disse fartøyer, eller bekoster nødvendig oppsyn. Avgiften fastsettes pr. fartøy. Avgiftens størrelse fastsettes under hensyntagen til havnekassens utgifter, båtplassens beliggenhet og fartøyets størrelse. 4.4 Utleie til båtforening Dersom havneanlegg eller fortøyningsinnretninger utleies til og administreres av en båtforening, fastsettes en bestemt leiesum pr.år som betales av vedkommende båtforening. 4.5 Månedsavgift Kommersielle fartøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av farleden og havnen etter følgende satser: Fartøygruppe (meter) fra til Kr pr mnd - 10,0 130,- 10,1 20,0 225,- 20,1 24,0 323,- 4.6 Særskilte bestemmelser Havnestyret kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpne havneavgifter i enkelte tilfelle nedsettes eller ettergis. Kommunestyret kan vedta rabattordninger, disse skal være kostnadsmessig begrunnet. 5 TRAFIKKAVGIFT, 23 C Det innkreves ikke trafikkavgift for VAREAVGIFT, 23 D 6.1 Regulativ Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn. Avgiften betales etter følgende regulativ:

22 Varetype Grunnsats Forsendelser under 500 kg Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor Biler, campingvogner, båter Arbeidsbrakker Husseksjoner Våpen, ammunisjon og sprengstoff Containere 10 fot 20 fot 23 fot 26 fot 40 fot Postcontainer (grindkurv) Vareavgift (kr) 27,- pr. tonn 12,60 pr stk 11,52 pr. tonn 99,93,- pr stk 390,- pr stk 480,- pr stk 130,- pr tonn 119,- pr. stk 239,- pr. stk 276,- pr. stk 301,- pr. stk 480,- pr. stk 16,- pr. stk Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges vareavgiftkun ved inngående.for varer i transitt til utlandet erlegges dog vareavgift ved utgående. Vareavgiften kan pålegges varer som overføres fra fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften kan i så fall, ikke oppkreves med mer enn en tredel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler avgiften vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. Avgiften beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og gjennomgangsgods beregnes med 50% av regulativets satser. 6.2 Fritak Det innkreves ikke vareavgift for passasjerers bagasje proviant, kull, olje og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. 6.3 Godtgjørelse for oppkreving Som betingelse for at ekspeditøren får ekspedere gods over havnevesenets kaier og arealer, skal de for havnevesenets regning oppkreve den til enhver tid fastsatte vareavgift. Godtgjørelse for oppkreving settes til...(15%) av det innkasserte beløp. Havnebetjenten eller en annen som er bemyndiget til det kan når som helst foreta kontroll for å forsikre seg om at avgiftene oppkreves eller beregnes etter gjeldende bestemmelser. Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2. Desember 1994, kap. 4, Oppgaveplikt Mottaker og avsender av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet, er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelses- eller bestemmelsessted, passasjerantall m.v. Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 17. august For hver kalendermåned skal havnebrukere som nevnt under pkt.3, oversende Hasvik havnevesen på eget skjema, oppgjør for innkrevd vareavgift. Det gjøres fradrag for omforent oppkrevingsgodtgjørelse

23 ved innbetaling i rett tid. Oppgjøret sendes på fastsatt skjema og vedlegges erklæring fra firmaets revisor om at det oppførte beløp utgjør vareavgift i hht. Regulativ for de varer som er losset eller lastet. Havnevesenet har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange å få oversendt utgående-/inngående manifest. Jfr. Fiskeridepartementets forskrifter under punktene3 og 4. Fartøyets ekspeditør, eventuelt skipsfører som selv ekspederer sitt fartøy, eller annen havnebruker, må ikke uten tvingende nødvendighet avskipe avgiftspliktige varer før avgiften er betalt. I motsatt fall kan han gjøres ansvarlig for avgiftsbeløpet. Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2.desember 1994, Terminalavgift Varer som transporteres med vogn, på- eller avlastes på havnens arealer og/eller vareskur, skal erlegges terminalavgift. Satsen for denne avgift skal være de samme som for innenriks vareavgift bestemt, og skal oppkreves av vedkommende ekspeditør etter samme regler og samme godtgjørelse som for oppkreving av vareavgift Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2. Desember KOMMUNALE FLYTEBRYGGER 7.1 Regulativ Leie og innskuddssatser for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ: Kommunale flytebrygger Depositum Leie pr.lm og år Fartøy <7m Fartøy >7m Alle unntatt 40m på Hasvik. Båsbredde 40-m på Hasvik langskips Båtlengde Fiskere Andre Andre kommunale kaier Båtlengde Fiskere Refusjon strøm mm Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det betales refusjon for bruk av strøm. Refusjon for kommunens strømutgifter (inkl. mva): Båtstørrelse Refusjon pr år (kr) Til og med 7 meter 1050,- Fra 7 til og med 10 meter 1522,- Over 10 m 1890,- 7.3 Prioritet 1. For fast plass i faste kommunale kaier skal større fiskefartøy registrert i Hasvik ha førsteretten. Andre fiskebåter med fast plass i flytebryggene kan også tildeles tilleggsplass ved faste kaier når det er rom for det - da uten tillegg i leie. Den ytre halvparten av 40- metringen (på utsiden) på Hasvik havn merkes og forbeholdes ambulansetrafikk. Fiskebåter har fortrinnsrett ved denne brygga.

24 2.Innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune har fortrinnsrett til å få tildelt fast liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Hasvik kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik. Ved sist nevnte forutsettes at det ikke foretas justering av båtplassens bredde. 3. Ved tildeling av fast ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Hasvik kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik kommune. 4. Vidreutleie av liggeplass for båt er ikke tillatt. 5. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass søke på ordinært vis og må undergis prioriteringsbestemmelsene. 7.4 Leiesatser: Leiesatser for tilreisende båter/gjestebåter: For alle kategorier båter o mellom 16 og 50 fot kr 110,- pr. døgn for liggeplass utover 1 uke kr 439,-pr. uke o over 50 fot økes leiesatsene med 50%. For fiskebåter som leverer fangst til fiskebruket i kommunen kr. 55,- pr. døgn, kr. 219,- pr. uke og pr. sesong (3 mndr.) kr 549,- pr måned inntil 3 måneder. For de av stedets båter som ønsker fast liggeplass ved flytebryggene, kun i sommersesongen, kan slik plass innvilges såfremt dette ikke går ut over de faste helårige liggeplassene. Det betales da som for 4 måneder med kr 2744,- for alle kategorier av båter inntil 35 fot. Sistnevnte kategori må være forberedt på å fravike sin plass til fordel for de som tegner seg til fast plass. På samme måte må alle kategorier av båter være villige til å fravike sine plasser såfremt stedets fiskebåteiere har behov for fast plass. 8 BETALINGSBETINGELSER Betaling kan skje forskuddsvis, eller etter regning fra Hasvik kommune, Fjellveien 6, 9593 Breivikbotn. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser for sentralfyr 2. Leie av kommunalt utstyr 3. Salg- og festepriser for boligtomter 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Regulativet gjøres gjeldene fra

25 Satsene for husleie, garasjeleie, møbelleie og ref. for sentralfyr gjøres gjeldende fra Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for sentralfyr. (Leieprisene er øket med 5 %) Tekst Utleiepriser: Standard 1 Pris Kr. 62,07 pr.m 2 Standard 2 Kr.52,74 m 2 Standard 3 Kr.50,13 m 2 Sentralfyr Kr.17,56 m 2 Garasjeleie Møbelleie Stipulerte strømpriser. Kr.201,60,- pr. måned Kr. 34,- til kr. 440,- pr. måned. Kr 12,50 pr. måned pr. m2 Leie av lagerplass i kommunale bygg: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Båter inntil 15 fot kr 1097,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot (7 meter) kr 1317,- " " Båter over 23 fot ( over 7 meter) kr 1646,- " " Sneskooter kr 879,- " " Biler kr 1097,- " " Campingvogner kr 1756,- " " Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser. For korttidsleie av hus fastsettes følgende multiplisering på gjeldende pris: Dagsleie: 7 Ukeleie: 2,5 Månedsleie fra 1 til 3 måneder: 2 Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Leiesatsen er kr 549,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale svømmebasseng. Det betales dog maksimum kr 549,- pr. år pr. voksen for bruk av kommunale lokaler til aktiviteter i gymsal/basseng og andre kommunale lokaler. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning)

26 Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Steamkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Grøftetiner Moms kommer i tillegg med 25 % Kr.165,- pr. time Kr.527,- pr. time Kr.165,- pr. time Kr.110,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.165,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.278,- pr. døgn Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.6,- til kr.15,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.3,- til kr.10,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,44 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,27 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 440,- pr. år Det innføres gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger til en pris av kr 200,- pr. melding. 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven 109 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og endel annet arbeid kommunen i henhold til bygningslovgivningen er pålagt å utføre - jfr. PBL 109. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre. I. BYGGESAKER Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS 3940.

27 1. FAST GEBYR Det betales ikke gebyr for følgende: a) Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong altan, veranda, karnapp, endring av utvendige dør-og vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anbringelse av utvendig trapp og kjellernedgang. b) Oppsetting av skilt og reklame. c) Anmeldelsespliktig innhegning av mur eller betong, støyskjermer. d) For behandling av reviderte tegninger. e) Oppsetting av telt over 50 m2, tivoli og friluftsrestaurant. f) Riving av bygning, konstruksjon og anlegg over 50 m2. g) Mekaniske ventilasjonsanlegg. h) Lagringstank. i) Røykpipe / kanal ildsted. j) Fornyelse av tidligere godkjente tegninger. k) Bruksendring uten bygningsmessige endringer. 2. BYGGESAKER ETTER PBL 81, 82, 84, 85 OG 86 b OG b. Kr. 525,-, i behandlingsgebyr. 3. BYGGESAKER ETTER PBL 93, 95 a OG b Kr. 1575,-, i behandlingsgebyr 4. OMINNREDNING OG BRUKSENDRING For ominnredning og bruksendring betales 50 % av grunntaksten for byggesaker etter pbl 93, 95 a og b. 5. ULOVLIG BYGGEARBEID For byggearbeid som er igangsatt uten formell byggetillatelse, skal det betales 2 ganger det vanlige gebyret.

28 6. PÅVISNING AV BYGGELINJER/HUSPLASSERING For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B, pkt.4. Det skal minimum påvises 3 hjørner / punkter. Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur. II. DELINGSSAKER M.M. Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v. 1. DELING AV GRUNNAREAL a) For behandling av søknad om fradeling av grunnareal belastes søkeren med et gebyr på kr pr. registrert oppmålingssak For behandling av oppmålingssaker med mer enn en arealenhet, betales i tillegg kr. 125,- pr. arealenhet utover en. b) For behandling av søknad om grensejustering belastes søkerne med et gebyr på kr. 125,- pr. arealenhet som inngår i grensejusteringen. 2. AVKJØRSLER For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 125,-. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr. III FELLESBESTEMMELSER 1. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID Gebyr på arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 450,- og kr. 695,- for målelag. Minstegebyret er på kr. 595,-. I timeprisen er iberegnet internt grunnlagsmateriale, bilgodtgjørelse og datakraft.

29 2. BETALING FOR MEDGÅTTE UTGIFTER Byggningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter, jfr. plan- og bygningslovens 97. Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, kan annonsekostnadene kreves refundert. 3. URIMELIG GEBYR Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan bygningssjefen fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 5. Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens 5-2. BETALINGSREGULATIV B Gebyr vedtatt i medhold av delingslovens GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL UTBYGGINGSFORMÅL Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Gebyret øker så videre med kr. 250,- pr. påbegynte dekar. 2. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREAL ELLER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Overstiger arealet 750 m2 beregnes gebyret etter pkt.1

30 Ved grensejustering betales kr. 250,- i tillegg til disse satser. 3. GEBYR FOR KART-FORRETNING OVER GRENSER. Første grensepunkt kr. 1000,- Deretter pr. pkt. kr. 500,- Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr. 500,- Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt. 1 For eiendommer opprettet etter 1966 der det finnes målebrev uten koordinater, betales det gebyr som for grensepåvisning. Nytt målebrev utstedes for halvt gebyr. Dersom alle grensene omkring en slik eiendom skal kartlegges, betales halvt gebyr etter pkt GEBYR FOR GRENSEPÅVISNING. Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser). Dersom naboer må innkalles, regnes gebyret etter pkt. 1 eller 3. Første grensepunkt kr. 500,- Deretter pr. pkt. kr. 200,- 5. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE. For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstegebyret i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka ansees nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking i marka beregnes gebyr som for registreringsforretning etter pkt GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING. Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales kr. 500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.

31 7. GEBYR FOR NYUTSTEDELSE OG AJOURFØRING AV MÅLEBREV Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning. For utstedelse av nytt målebrev betales kr. 250,- For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr. 150,- 8. GEBYR FOR KOPI AV MÅLEBREV. For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr - jfr. lov om rettsgebyr GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING. Forskriftens kap. 2 For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 250,-. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV. Forskriftens kap. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 500,- Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 200,- for hvert ekstra registreringsnummer. Eventuelt markarbeid betales i tillegg etter medgått tid. 11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE. Jfr. forskriftens kap 3.3 For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales halvt gebyr etter pkt. 1 og GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Innhold Del dokument I Anløpsavgift...3 Del dokument II Forretningsvilkår...7 FOTO: Ålesundregionens Havnevesen TEKST: Ålesundregionens Havnevesen TRYKK:

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer