PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.01.2008 Tid: Kl. 09.00. Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Eva D. Husby SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/26 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER /08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR /08 08/26 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR /08 08/26 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2008 Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2 1/08 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2008 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM: Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 118,- pr døgn. Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag 3 jfr ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag 3 jfr og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 59,- pr. dag eller pr. natt. EGENANDEL PRAKTISK BISTAND: Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester 4-2 pkt a, jfr 4-3. Husstandens nettoinntekt inntil 2 G kr. 110,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 2 3 G kr. 280,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 3 4 G kr. 340,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 4 5 G kr. 440,- pr. måned Husstandens nettoinntekt over 5 G kr. 550,- pr. måned (Det er lagt til grunn en prisøkning på 5 % og avrundet opp/ned til nærmeste hele kr. 10) (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.) Tilfeldige brukere faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr. 175,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn kr ,- + 2% pensjonspremie + 10 % administrasjonstid: 1820 timer) Middag til hjemmeboende Kr. 55,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel hjemmehjelp)

3 TRYGGHETSALARM Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 90,- pr. måned. Pris på repsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 280,-. (Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år) (Repsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt telefonlinje.) LEIE AV LOKALER Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av lokale kr. 270,- pr. gang. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM: Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 118,- pr døgn. Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag 3 jfr ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag 3 jfr og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 59,- pr. dag eller pr. natt. EGENANDEL PRAKTISK BISTAND: Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester 4-2 pkt a, jfr 4-3. Husstandens nettoinntekt inntil 2 G kr. 110,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 2 3 G kr. 280,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 3 4 G kr. 340,- pr. måned Husstandens nettoinntekt mellom 4 5 G kr. 440,- pr. måned Husstandens nettoinntekt over 5 G kr. 550,- pr. måned (Det er lagt til grunn en prisøkning på 5 % og avrundet opp/ned til nærmeste hele kr. 10)

4 (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.) Tilfeldige brukere faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr. 175,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn kr ,- + 2% pensjonspremie + 10 % administrasjonstid: 1820 timer) Middag til hjemmeboende Kr. 55,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel hjemmehjelp) TRYGGHETSALARM Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 90,- pr. måned. Pris på repsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 280,-. (Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år) (Repsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt telefonlinje.) LEIE AV LOKALER Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av lokale kr. 270,- pr. gang. 2/08 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2008 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser for 2008: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): kr. 71,- Halv plass: kr.55,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr.1317,- for hel plass, kr. 987,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke i SFO. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10 % tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger pålydende kr.95,-

5 Kommunen viderefører satsene for barn i SFO som har økt rammetimetall med kr. 23,- pr. time for tilsvarende økt rammetimetall. Satsene for opphold i barnehage pr. måned settes til: Prosentvis plass 1.barn Kostpenger 2.barn 3.barn 100 % plass kroner 137 kr. per barn kroner kroner 50 % plass (+ 3,55 %) kroner 82 kr. per barn 951 kroner 679 kroner (Tallene i de to kolonnene til høyre angir søskenmoderasjon). Diverse satser Kjøp av enkelt heldag plass kr. 165,- Kjøp av time(r) kr. 44,- Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen (har samme bostedsadresse). For å lette administreringen og videreføre praksisen fra 2006 tilbyr barnehagene ikke faste prosentvise plasser utover de som står nevnt i tabellen (50 % eller 100 %). I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelttimer og enkelt heldags plass. Kostpenger reduseres når et barn har 50 % plass. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser for 2008: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): kr. 71,- Halv plass: kr.55,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr.1317,- for hel plass, kr. 987,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke i SFO. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10 % tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger pålydende kr.95,-

6 Kommunen viderefører satsene for barn i SFO som har økt rammetimetall med kr. 23,- pr. time for tilsvarende økt rammetimetall. Satsene for opphold i barnehage pr. måned settes til: Prosentvis plass 1.barn Kostpenger 2.barn 3.barn 100 % plass kroner 137 kr. per barn kroner kroner 50 % plass (+ 3,55 %) kroner 82 kr. per barn 951 kroner 679 kroner (Tallene i de to kolonnene til høyre angir søskenmoderasjon). Diverse satser Kjøp av enkelt heldag plass kr. 165,- Kjøp av time(r) kr. 44,- Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen (har samme bostedsadresse). For å lette administreringen og videreføre praksisen fra 2006 tilbyr barnehagene ikke faste prosentvise plasser utover de som står nevnt i tabellen (50 % eller 100 %). I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelttimer og enkelt heldags plass. Kostpenger reduseres når et barn har 50 % plass. 3/08 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR 2008 Faglig tilråding 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Regulativet gjøres gjeldene fra VANNAVGIFTER OG AVLØPSAVGIFTER. Vann og avløpsavgiftene økes med 5 % fra Dette gjelder både vann og avløp til hustandene, næringsbygg, samt industrien.

7 RENOVASJON Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser (kun indeksregulert fra med 5 %). Mva. kommer i tillegg til disse satser. Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.449,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.743,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.317,- pr. år. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengre tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes. FEIEAVGIFT Feieavgiften settes til kr 136,50 pr. år eks. mva. (kun indeksregulert fra med 5 %). TØMMING AV SEPTIKTANKER Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.613,- pr. år (eks. mva.) Fritidsabonnement utgjør kr 772,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). TILKNYTNINGSAVGIFTER Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.389,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.292,- (eks. mva.) Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.389,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt.

8 Vedtak: 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Regulativet gjøres gjeldene fra VANNAVGIFTER OG AVLØPSAVGIFTER. Vann og avløpsavgiftene økes med 5 % fra Dette gjelder både vann og avløp til hustandene, næringsbygg, samt industrien. RENOVASJON Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser (kun indeksregulert fra med 5 %). Mva. kommer i tillegg til disse satser. Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.449,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.743,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.317,- pr. år. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengre tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes. FEIEAVGIFT Feieavgiften settes til kr 136,50 pr. år eks. mva. (kun indeksregulert fra med 5 %).

9 TØMMING AV SEPTIKTANKER Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.613,- pr. år (eks. mva.) Fritidsabonnement utgjør kr 772,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). TILKNYTNINGSAVGIFTER Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.389,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.292,- (eks. mva.) Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.389,- (eks. mva.) (kun indeksregulert fra med 5 %). 4/08 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2008 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser for sentralfyr 2. Leie av kommunalt utstyr 3. Salg- og festepriser for boligtomter 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Regulativet gjøres gjeldene fra Satsene for husleie, garasjeleie, møbelleie og ref. for sentralfyr gjøres gjeldende fra Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for sentralfyr. (Leieprisene er øket med 5 %)

10 Tekst Pris Utleiepriser: Standard 1 Kr. 62,07 pr.m 2 Standard 2 Kr.52,74 m 2 Standard 3 Kr.50,13 m 2 Sentralfyr Kr.17,56 m 2 Garasjeleie Møbelleie Stipulerte strømpriser. Kr.201,60,- pr. måned Kr. 34,- til kr. 440,- pr. måned. Kr 12,50 pr. måned pr. m2 Leie av lagerplass i kommunale bygg: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Båter inntil 15 fot kr 1097,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot (7 meter) kr 1317,- " " Båter over 23 fot ( over 7 meter) kr 1646,- " " Sneskooter kr 879,- " " Biler kr 1097,- " " Campingvogner kr 1756,- " " Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser. For korttidsleie av hus fastsettes følgende multiplisering på gjeldende pris: Dagsleie: 7 Ukeleie: 2,5 Månedsleie fra 1 til 3 måneder: 2 Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Leiesatsen er kr 549,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale svømmebasseng. Det betales dog maksimum kr 549,- pr. år pr. voksen for bruk av kommunale lokaler til aktiviteter i gymsal/basseng og andre kommunale lokaler. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Steamkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Grøftetiner Moms kommer i tillegg med 25 % Kr.165,- pr. time Kr.527,- pr. time Kr.165,- pr. time Kr.110,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.165,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.278,- pr. døgn

11 Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.6,- til kr.15,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.3,- til kr.10,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,44 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,27 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 440,- pr. år Det innføres gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger til en pris av kr 200,- pr. melding. 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven 109 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og endel annet arbeid kommunen i henhold til bygningslovgivningen er pålagt å utføre - jfr. PBL 109. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre. I. BYGGESAKER Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS FAST GEBYR Det betales ikke gebyr for følgende: a) Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong altan, veranda, karnapp, endring av utvendige dør-og vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anbringelse av utvendig trapp og kjellernedgang. b) Oppsetting av skilt og reklame. c) Anmeldelsespliktig innhegning av mur eller betong, støyskjermer.

12 d) For behandling av reviderte tegninger. e) Oppsetting av telt over 50 m2, tivoli og friluftsrestaurant. f) Riving av bygning, konstruksjon og anlegg over 50 m2. g) Mekaniske ventilasjonsanlegg. h) Lagringstank. i) Røykpipe / kanal ildsted. j) Fornyelse av tidligere godkjente tegninger. k) Bruksendring uten bygningsmessige endringer. 2. BYGGESAKER ETTER PBL 81, 82, 84, 85 OG 86 b OG b. Kr. 525,-, i behandlingsgebyr. 3. BYGGESAKER ETTER PBL 93, 95 a OG b Kr. 1575,-, i behandlingsgebyr 4. OMINNREDNING OG BRUKSENDRING For ominnredning og bruksendring betales 50 % av grunntaksten for byggesaker etter pbl 93, 95 a og b. 5. ULOVLIG BYGGEARBEID For byggearbeid som er igangsatt uten formell byggetillatelse, skal det betales 2 ganger det vanlige gebyret. 6. PÅVISNING AV BYGGELINJER/HUSPLASSERING For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B, pkt.4. Det skal minimum påvises 3 hjørner / punkter. Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur.

13 II. DELINGSSAKER M.M. Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v. 1. DELING AV GRUNNAREAL a) For behandling av søknad om fradeling av grunnareal belastes søkeren med et gebyr på kr pr. registrert oppmålingssak For behandling av oppmålingssaker med mer enn en arealenhet, betales i tillegg kr. 125,- pr. arealenhet utover en. b) For behandling av søknad om grensejustering belastes søkerne med et gebyr på kr. 125,- pr. arealenhet som inngår i grensejusteringen. 2. AVKJØRSLER For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 125,-. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr. III FELLESBESTEMMELSER 1. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID Gebyr på arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 450,- og kr. 695,- for målelag. Minstegebyret er på kr. 595,-. I timeprisen er iberegnet internt grunnlagsmateriale, bilgodtgjørelse og datakraft. 2. BETALING FOR MEDGÅTTE UTGIFTER Byggningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter, jfr. plan- og bygningslovens 97. Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, kan annonsekostnadene kreves refundert.

14 3. URIMELIG GEBYR Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan bygningssjefen fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 5. Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens 5-2. BETALINGSREGULATIV B Gebyr vedtatt i medhold av delingslovens GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL UTBYGGINGSFORMÅL Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Gebyret øker så videre med kr. 250,- pr. påbegynte dekar. 2. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREAL ELLER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Overstiger arealet 750 m2 beregnes gebyret etter pkt.1 Ved grensejustering betales kr. 250,- i tillegg til disse satser. 3. GEBYR FOR KART-FORRETNING OVER GRENSER. Første grensepunkt kr. 1000,-

15 Deretter pr. pkt. kr. 500,- Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr. 500,- Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt. 1 For eiendommer opprettet etter 1966 der det finnes målebrev uten koordinater, betales det gebyr som for grensepåvisning. Nytt målebrev utstedes for halvt gebyr. Dersom alle grensene omkring en slik eiendom skal kartlegges, betales halvt gebyr etter pkt GEBYR FOR GRENSEPÅVISNING. Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser). Dersom naboer må innkalles, regnes gebyret etter pkt. 1 eller 3. Første grensepunkt kr. 500,- Deretter pr. pkt. kr. 200,- 5. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE. For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstegebyret i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka ansees nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking i marka beregnes gebyr som for registreringsforretning etter pkt GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING. Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales kr. 500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. 7. GEBYR FOR NYUTSTEDELSE OG AJOURFØRING AV MÅLEBREV Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning.

16 For utstedelse av nytt målebrev betales kr. 250,- For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr. 150,- 8. GEBYR FOR KOPI AV MÅLEBREV. For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr - jfr. lov om rettsgebyr GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING. Forskriftens kap. 2 For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 250,-. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV. Forskriftens kap. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 500,- Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 200,- for hvert ekstra registreringsnummer. Eventuelt markarbeid betales i tillegg etter medgått tid. 11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE. Jfr. forskriftens kap 3.3 For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales halvt gebyr etter pkt. 1 og GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER. For slike forretninger over større sammenhengende parseller/ eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt.1 og 3.

17 13. EKSPEDISJONSGEBYR Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/ dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- + kr 50,- for hvert ekstra registreringsnummer. 14. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 350,- for kontorarbeid og kr. 495,- for målelag. Minstegebyret er kr. 495,- 15 GEBYRFRITAK FOR ALLE KARTFORRETNING OVER ALLE FESTEEIENDOMMER SOM ER DOKUMENTERT MED MÅLEBREV Kartforretninger over festeeiendommer der festet er dokumentert med målebrev skal være gebyrfrie. 16. URIMELIG GEBYR. Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeid oppmålingsmyndigheten har med saken, kan lederen for oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilte tilfeller redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 17. BETALINGSBESTEMMELSER Gebyret skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Det forutsettes at nødvendige tillatelser foreligger og at nødvendige betingelser er oppfylt. Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene er inkludert hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merkemateriell. Tinglysing kommer i tillegg der dette er påkrevet

18 Punkt 6: Havneregulativet Hasvik kommune Avgiftsregulativ Hasvik havnedistrikt 2006 INNHOLD 1 Generelt... Avgiftstyper Anløpsavgift Kaiavgift Trafikkavgift Vareavgift... 3 Anløpsavgift Regulativ Fritak Særskilte satser... Kaiavgift Regulativ 4.3 Fritidsbåter Utleie til båtforening Månedsavgift Særskilte bestemmelser... 5 Trafikkavgift, 23 C... 6 Vareavgift, 23 D Regulativ Fritak Godtgjørelse for oppkreving Oppgaveplikt Terminalavgift... 7 Kommunale flytebrygger Regulativ Refusjon strøm mm Prioritet Leiesatser:... 8 Betalingsbetingelser... Avgiftsregulativet er vedtatt i kommunestyret den 2008 (gjeldende for år 2008) med hjemmel i forskrift av 2. desember 1994 nr om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke, fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 22 fremmet av Fiskeridepartementet, og forskrift 2. desember 1994 nr om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. fastsatt av Fiskeridepartementet med hjemmel i samme lov 24 nr.1,3,5 og 7.

19 1 GENERELT Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v. Grunnlaget for avgiftene skal være havnens kostnader og utgifter. Avgiftene kan bare benyttes til havneformål, og skal holdes adskilt i egen havnekasse. AVGIFTENE ØKES MED 5 % FOR AVGIFTSTYPER 2.1 Anløpsavgift Anløpsavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, d.v.s. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon og hjelpetjenester. 2.2 Kaiavgift Kaiavgift ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kaifront, d.v.s. kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger. 2.3 Trafikkavgift For varer med opprinnelse i land utenfor EØS- området som innføres over havnen med skip, og som fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer - oppkreves trafikkavgift fra vareeier til havnekassen. 2.4 Vareavgift Vareavgift skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter avsluttet lossing. 3 ANLØPSAVGIFT 3.1 Regulativ Avgifter som skal betales av fartøy med lengde 24 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av fartøy, For oljefartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volumet av segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse etter foregående ledd, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet. betingelsene etter IMO- resolusjonen A 747 (18) må også være tilstede. For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser: Tonnasjegruppering Avg.sats (kr) Pr BRT Gruppen For de første 300 BRT 0, For de neste 300 BRT 0, For de neste 600 BRT 0, For de neste 800 BRT 0, For de neste 1000 BRT 0, For de neste 2000 BRT 0, For de neste 5000 BRT 0, For de neste BRT 0, For de neste BRT 0, For alt over BRT

20 Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan kommunestyret bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skilles mellom fartøyer i stadig fart og henliggende fartøy. 3.2 Fritak Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstillstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr 5 i forskriftene til lovens 22. Fartøyer som betale månedsavgift eller årsavgift Kommunens hjemmefiskeflåte 3.3 Særskilte satser For ikke målepliktige fartøy fastsetter kommunestyret minstestørrelse for oppkreving av avgift. For følgende fartøyer betales avgiften med 25% av foran nevnte satser: Av fartøy som ligger utenfor havnedistriktets grenser og foretar lossing eller lasting, tar om bord eller landsetter passasjerer til eller fra steder innen havnedistriktet, ved hjelp av andre farkoster, oppkreves anløpsavgift etter pkt.1, med samme avgiftsbeløp som om fartøyet hadde lagt innenfor havnedistriktets grenser. Sjøfly som lander innen havnedistriktets grenser skal betale til havnekassen en landingsavgift på kr 323,- pr. anløp. Eventuell bistand av båt kommer i tillegg til denne avgiften. Kommersielle fartøy under 24 m. betaler til havnekassen kr. 108,- som vederlag for anløpsavgift og kaiavgift første 24 timer. Utover 24 timers liggetid betales kr 54,- pr. døgn ved fortøyning ved offentlige kaianlegg. Fartøy under 10 m. fritas for anløpsavgift på kr 100,-. Utover 24 timers liggetid betales kaiavgift kr 27,- pr. døgn. 4 KAIAVGIFT 4.1 Regulativ Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter følgende satser: Tonnasjegruppering Avg.sats (kr) Pr BRT For de første 300 BRT 0, For de neste 300 BRT 0, For de neste 600 BRT 0, For de neste 800 BRT 0, For de neste 1000 BRT 0, For de neste 2000 BRT 0, For de neste 5000 BRT 0, For de neste BRT 0, For de neste BRT 0, For alt over BRT 0, Kaiavgift svares pr påbegynt døgn(liggetid). Kaiavgift fastsettes av Fiskeridepartementet for kaier som tilhører staten. Gruppen

21 Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra havnestyret må forhale fra kaien for å gi plass til annet fartøy og deretter legge til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenfor avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet har ligget ved kaien uten avbrytelse. Kommunestyret kan bestemme at det skal betales kaiavgift bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsavgift. 4.2 Fritak og rabatter Orlogsfartøyer, såvel utenlandske som norske Fartøyer som betaler månedsavgift Orlogsfartøyer, så vel utenlandske som norske, belastes med havnevesenets faktiske utgifter ved opphold i havnen. Cruisefartøy som landsetter eller tar ombord passasjerer over offentlige kaianlegg som spesielt avsettes til dette formål under fartøyets opphold i havn, skal betale 90 % av regulativets kaiavgift som om skipet fysisk anløp kai. 4.3 Fritidsbåter Fritidsbåter som er hjemmehørende i havnen, betaler kaiavgift fastsatt pr.år når kommunen har hatt eller har utgifter til havneanlegg eller fortøyningsinnretninger for disse fartøyer, eller bekoster nødvendig oppsyn. Avgiften fastsettes pr. fartøy. Avgiftens størrelse fastsettes under hensyntagen til havnekassens utgifter, båtplassens beliggenhet og fartøyets størrelse. 4.4 Utleie til båtforening Dersom havneanlegg eller fortøyningsinnretninger utleies til og administreres av en båtforening, fastsettes en bestemt leiesum pr.år som betales av vedkommende båtforening. 4.5 Månedsavgift Kommersielle fartøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av farleden og havnen etter følgende satser: Fartøygruppe (meter) fra til Kr pr mnd - 10,0 130,- 10,1 20,0 225,- 20,1 24,0 323,- 4.6 Særskilte bestemmelser Havnestyret kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpne havneavgifter i enkelte tilfelle nedsettes eller ettergis. Kommunestyret kan vedta rabattordninger, disse skal være kostnadsmessig begrunnet. 5 TRAFIKKAVGIFT, 23 C Det innkreves ikke trafikkavgift for VAREAVGIFT, 23 D 6.1 Regulativ Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn. Avgiften betales etter følgende regulativ:

22 Varetype Grunnsats Forsendelser under 500 kg Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor Biler, campingvogner, båter Arbeidsbrakker Husseksjoner Våpen, ammunisjon og sprengstoff Containere 10 fot 20 fot 23 fot 26 fot 40 fot Postcontainer (grindkurv) Vareavgift (kr) 27,- pr. tonn 12,60 pr stk 11,52 pr. tonn 99,93,- pr stk 390,- pr stk 480,- pr stk 130,- pr tonn 119,- pr. stk 239,- pr. stk 276,- pr. stk 301,- pr. stk 480,- pr. stk 16,- pr. stk Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges vareavgiftkun ved inngående.for varer i transitt til utlandet erlegges dog vareavgift ved utgående. Vareavgiften kan pålegges varer som overføres fra fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften kan i så fall, ikke oppkreves med mer enn en tredel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler avgiften vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. Avgiften beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og gjennomgangsgods beregnes med 50% av regulativets satser. 6.2 Fritak Det innkreves ikke vareavgift for passasjerers bagasje proviant, kull, olje og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. 6.3 Godtgjørelse for oppkreving Som betingelse for at ekspeditøren får ekspedere gods over havnevesenets kaier og arealer, skal de for havnevesenets regning oppkreve den til enhver tid fastsatte vareavgift. Godtgjørelse for oppkreving settes til...(15%) av det innkasserte beløp. Havnebetjenten eller en annen som er bemyndiget til det kan når som helst foreta kontroll for å forsikre seg om at avgiftene oppkreves eller beregnes etter gjeldende bestemmelser. Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2. Desember 1994, kap. 4, Oppgaveplikt Mottaker og avsender av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet, er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelses- eller bestemmelsessted, passasjerantall m.v. Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 17. august For hver kalendermåned skal havnebrukere som nevnt under pkt.3, oversende Hasvik havnevesen på eget skjema, oppgjør for innkrevd vareavgift. Det gjøres fradrag for omforent oppkrevingsgodtgjørelse

23 ved innbetaling i rett tid. Oppgjøret sendes på fastsatt skjema og vedlegges erklæring fra firmaets revisor om at det oppførte beløp utgjør vareavgift i hht. Regulativ for de varer som er losset eller lastet. Havnevesenet har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange å få oversendt utgående-/inngående manifest. Jfr. Fiskeridepartementets forskrifter under punktene3 og 4. Fartøyets ekspeditør, eventuelt skipsfører som selv ekspederer sitt fartøy, eller annen havnebruker, må ikke uten tvingende nødvendighet avskipe avgiftspliktige varer før avgiften er betalt. I motsatt fall kan han gjøres ansvarlig for avgiftsbeløpet. Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2.desember 1994, Terminalavgift Varer som transporteres med vogn, på- eller avlastes på havnens arealer og/eller vareskur, skal erlegges terminalavgift. Satsen for denne avgift skal være de samme som for innenriks vareavgift bestemt, og skal oppkreves av vedkommende ekspeditør etter samme regler og samme godtgjørelse som for oppkreving av vareavgift Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2. Desember KOMMUNALE FLYTEBRYGGER 7.1 Regulativ Leie og innskuddssatser for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ: Kommunale flytebrygger Depositum Leie pr.lm og år Fartøy <7m Fartøy >7m Alle unntatt 40m på Hasvik. Båsbredde 40-m på Hasvik langskips Båtlengde Fiskere Andre Andre kommunale kaier Båtlengde Fiskere Refusjon strøm mm Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det betales refusjon for bruk av strøm. Refusjon for kommunens strømutgifter (inkl. mva): Båtstørrelse Refusjon pr år (kr) Til og med 7 meter 1050,- Fra 7 til og med 10 meter 1522,- Over 10 m 1890,- 7.3 Prioritet 1. For fast plass i faste kommunale kaier skal større fiskefartøy registrert i Hasvik ha førsteretten. Andre fiskebåter med fast plass i flytebryggene kan også tildeles tilleggsplass ved faste kaier når det er rom for det - da uten tillegg i leie. Den ytre halvparten av 40- metringen (på utsiden) på Hasvik havn merkes og forbeholdes ambulansetrafikk. Fiskebåter har fortrinnsrett ved denne brygga.

24 2.Innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune har fortrinnsrett til å få tildelt fast liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Hasvik kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik. Ved sist nevnte forutsettes at det ikke foretas justering av båtplassens bredde. 3. Ved tildeling av fast ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Hasvik kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik kommune. 4. Vidreutleie av liggeplass for båt er ikke tillatt. 5. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass søke på ordinært vis og må undergis prioriteringsbestemmelsene. 7.4 Leiesatser: Leiesatser for tilreisende båter/gjestebåter: For alle kategorier båter o mellom 16 og 50 fot kr 110,- pr. døgn for liggeplass utover 1 uke kr 439,-pr. uke o over 50 fot økes leiesatsene med 50%. For fiskebåter som leverer fangst til fiskebruket i kommunen kr. 55,- pr. døgn, kr. 219,- pr. uke og pr. sesong (3 mndr.) kr 549,- pr måned inntil 3 måneder. For de av stedets båter som ønsker fast liggeplass ved flytebryggene, kun i sommersesongen, kan slik plass innvilges såfremt dette ikke går ut over de faste helårige liggeplassene. Det betales da som for 4 måneder med kr 2744,- for alle kategorier av båter inntil 35 fot. Sistnevnte kategori må være forberedt på å fravike sin plass til fordel for de som tegner seg til fast plass. På samme måte må alle kategorier av båter være villige til å fravike sine plasser såfremt stedets fiskebåteiere har behov for fast plass. 8 BETALINGSBETINGELSER Betaling kan skje forskuddsvis, eller etter regning fra Hasvik kommune, Fjellveien 6, 9593 Breivikbotn. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser for sentralfyr 2. Leie av kommunalt utstyr 3. Salg- og festepriser for boligtomter 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Regulativet gjøres gjeldene fra

25 Satsene for husleie, garasjeleie, møbelleie og ref. for sentralfyr gjøres gjeldende fra Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for sentralfyr. (Leieprisene er øket med 5 %) Tekst Utleiepriser: Standard 1 Pris Kr. 62,07 pr.m 2 Standard 2 Kr.52,74 m 2 Standard 3 Kr.50,13 m 2 Sentralfyr Kr.17,56 m 2 Garasjeleie Møbelleie Stipulerte strømpriser. Kr.201,60,- pr. måned Kr. 34,- til kr. 440,- pr. måned. Kr 12,50 pr. måned pr. m2 Leie av lagerplass i kommunale bygg: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Båter inntil 15 fot kr 1097,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot (7 meter) kr 1317,- " " Båter over 23 fot ( over 7 meter) kr 1646,- " " Sneskooter kr 879,- " " Biler kr 1097,- " " Campingvogner kr 1756,- " " Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser. For korttidsleie av hus fastsettes følgende multiplisering på gjeldende pris: Dagsleie: 7 Ukeleie: 2,5 Månedsleie fra 1 til 3 måneder: 2 Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning) Leiesatsen er kr 549,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale svømmebasseng. Det betales dog maksimum kr 549,- pr. år pr. voksen for bruk av kommunale lokaler til aktiviteter i gymsal/basseng og andre kommunale lokaler. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr (Prisene er øket med 5 % i hennhold til generell prisstigning)

26 Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Steamkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Grøftetiner Moms kommer i tillegg med 25 % Kr.165,- pr. time Kr.527,- pr. time Kr.165,- pr. time Kr.110,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.165,- pr. døgn Kr.274,- pr. døgn Kr.278,- pr. døgn Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.6,- til kr.15,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.3,- til kr.10,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,44 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,27 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 440,- pr. år Det innføres gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger til en pris av kr 200,- pr. melding. 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven 109 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og endel annet arbeid kommunen i henhold til bygningslovgivningen er pålagt å utføre - jfr. PBL 109. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre. I. BYGGESAKER Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS 3940.

27 1. FAST GEBYR Det betales ikke gebyr for følgende: a) Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong altan, veranda, karnapp, endring av utvendige dør-og vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anbringelse av utvendig trapp og kjellernedgang. b) Oppsetting av skilt og reklame. c) Anmeldelsespliktig innhegning av mur eller betong, støyskjermer. d) For behandling av reviderte tegninger. e) Oppsetting av telt over 50 m2, tivoli og friluftsrestaurant. f) Riving av bygning, konstruksjon og anlegg over 50 m2. g) Mekaniske ventilasjonsanlegg. h) Lagringstank. i) Røykpipe / kanal ildsted. j) Fornyelse av tidligere godkjente tegninger. k) Bruksendring uten bygningsmessige endringer. 2. BYGGESAKER ETTER PBL 81, 82, 84, 85 OG 86 b OG b. Kr. 525,-, i behandlingsgebyr. 3. BYGGESAKER ETTER PBL 93, 95 a OG b Kr. 1575,-, i behandlingsgebyr 4. OMINNREDNING OG BRUKSENDRING For ominnredning og bruksendring betales 50 % av grunntaksten for byggesaker etter pbl 93, 95 a og b. 5. ULOVLIG BYGGEARBEID For byggearbeid som er igangsatt uten formell byggetillatelse, skal det betales 2 ganger det vanlige gebyret.

28 6. PÅVISNING AV BYGGELINJER/HUSPLASSERING For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B, pkt.4. Det skal minimum påvises 3 hjørner / punkter. Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur. II. DELINGSSAKER M.M. Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v. 1. DELING AV GRUNNAREAL a) For behandling av søknad om fradeling av grunnareal belastes søkeren med et gebyr på kr pr. registrert oppmålingssak For behandling av oppmålingssaker med mer enn en arealenhet, betales i tillegg kr. 125,- pr. arealenhet utover en. b) For behandling av søknad om grensejustering belastes søkerne med et gebyr på kr. 125,- pr. arealenhet som inngår i grensejusteringen. 2. AVKJØRSLER For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 125,-. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr. III FELLESBESTEMMELSER 1. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID Gebyr på arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 450,- og kr. 695,- for målelag. Minstegebyret er på kr. 595,-. I timeprisen er iberegnet internt grunnlagsmateriale, bilgodtgjørelse og datakraft.

29 2. BETALING FOR MEDGÅTTE UTGIFTER Byggningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter, jfr. plan- og bygningslovens 97. Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, kan annonsekostnadene kreves refundert. 3. URIMELIG GEBYR Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan bygningssjefen fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 5. Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens 5-2. BETALINGSREGULATIV B Gebyr vedtatt i medhold av delingslovens GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL UTBYGGINGSFORMÅL Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Gebyret øker så videre med kr. 250,- pr. påbegynte dekar. 2. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREAL ELLER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Overstiger arealet 750 m2 beregnes gebyret etter pkt.1

30 Ved grensejustering betales kr. 250,- i tillegg til disse satser. 3. GEBYR FOR KART-FORRETNING OVER GRENSER. Første grensepunkt kr. 1000,- Deretter pr. pkt. kr. 500,- Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr. 500,- Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt. 1 For eiendommer opprettet etter 1966 der det finnes målebrev uten koordinater, betales det gebyr som for grensepåvisning. Nytt målebrev utstedes for halvt gebyr. Dersom alle grensene omkring en slik eiendom skal kartlegges, betales halvt gebyr etter pkt GEBYR FOR GRENSEPÅVISNING. Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser). Dersom naboer må innkalles, regnes gebyret etter pkt. 1 eller 3. Første grensepunkt kr. 500,- Deretter pr. pkt. kr. 200,- 5. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE. For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstegebyret i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka ansees nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking i marka beregnes gebyr som for registreringsforretning etter pkt GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING. Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales kr. 500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.

31 7. GEBYR FOR NYUTSTEDELSE OG AJOURFØRING AV MÅLEBREV Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning. For utstedelse av nytt målebrev betales kr. 250,- For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr. 150,- 8. GEBYR FOR KOPI AV MÅLEBREV. For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr - jfr. lov om rettsgebyr GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING. Forskriftens kap. 2 For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 250,-. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV. Forskriftens kap. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 500,- Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 200,- for hvert ekstra registreringsnummer. Eventuelt markarbeid betales i tillegg etter medgått tid. 11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE. Jfr. forskriftens kap 3.3 For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales halvt gebyr etter pkt. 1 og GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER 2011. Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011.

KOMMUNALE AVGIFTER 2011. Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011. KOMMUNALE AVGIFTER 2011 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011. Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, med mer.... 4 Punkt 2: Leie av kommunalt

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. Desember 2011 med virkning fra 01. Januar 2012. Punkt 1: Utleiepriser for

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/08 08/12 REFERATER 74/08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/08 08/12 REFERATER 74/08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2009 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017 Vedtatt av kommunestyret 14. Desember 2016 med virkning fra 1. Januar 2017. Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer,

Detaljer

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. 1 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. Arealklasse: 0-75 kr 2 658 76-150 kr 3 150 151-300 kr 4 017 301-450 kr 4 929 451-600 kr 5 824 601-750 kr 6 738 751-900

Detaljer

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider Oppmålingsgebyr for 2008. Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over tilleggsareal. Areal i m²: : Areal i m² 0 75 2 658 76 150 3 123 151 300

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.11.2004 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2004 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna hadde meldt

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,-

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,- RYGGE KOMMUNE ÅR 2009 GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER. Kommunestyret har i møte den 22.november 1983 vedtatt dette gebyrregulativ. I medhold av delingslovens 5.2. og bygningslovens 109 har

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/26 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/26 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2008 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.01.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Jan S. Olsen i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Kl. 09.45 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Fra administrasjonen

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Kl. 09.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSVESENET I ÅS KOMMUNE FOR 2007.

GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSVESENET I ÅS KOMMUNE FOR 2007. 2007 (IND. 353,28) GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSVESENET I ÅS KOMMUNE FOR 2007. (Delingsloven 5-2) (Plan- og bygningsloven 109) 1 1. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNINGER OVER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 02.01.09 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2009 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

1. Vedlegg. 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013. Egenandeler kultur og undervisning. Barnehagesatser. Dagplass: kr. 180,-

1. Vedlegg. 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013. Egenandeler kultur og undervisning. Barnehagesatser. Dagplass: kr. 180,- 1. Vedlegg 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013 Egenandeler kultur og undervisning Barnehagesatser Dagplass: kr. 180,- Plasstørrelse: 1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 100 % 2.330,- 1.630,-

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 a) Kultur og undervisning Barnehagesatser 2013 Plasstørrelse: 1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 100 % 2.330,- 1.630,- 1.165,- 80 % 2.100,- 1.470,- 1.050,-

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/28 REFERATER

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/28 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.12.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER. Vedtatt av: Vestvågøy kommunestyre 15.desember Revidert:

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER. Vedtatt av: Vestvågøy kommunestyre 15.desember Revidert: BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER. Vedtatt av: Vestvågøy kommunestyre 15.desember 1998 Revidert: 01.01.04 Side 1 0. INNHOLD A. GENERELT....3 1. Betalingsplikt....3 2.

Detaljer

Regulativ for kommunale avgifter og tjenester fra 01.01.-31.12.2015

Regulativ for kommunale avgifter og tjenester fra 01.01.-31.12.2015 Behandlet av Storfjord kommunestyre. ref.bente/regulativ for avgifter og tjenester 2015 Regulativ for kommunale avgifter og tjenester fra 01.01.-31.12.2015 VANN- OG AVLØPSGEBYR: 1. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Varamedlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE gitt i medhold av 5-2 i lov nr. 70 av 23.6.1978 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom. Godkjent av Nore og Uvdal kommunestyre

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 - Gebyrregulativ for plan og byggesak, kart og oppmålingstjenester og eierseksjonering. - Prisliste for tjenesteyting, kart og kartdata Vedtatt av kommunestyret 11.12.2008

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER 2005

KOMMUNALE GEBYRER 2005 MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer