KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL"

Transkript

1 KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1

2 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE Tekst B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG PÅSLAGSPROSENTER SAMARBEIDENDE FIRMA C TEGNINGSLISTE

3 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00 - Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.A ANBUDSINNBYDELSE Tekst 00.A.1 På vegne av Steinkjer kommune innbys De herved til å gi anbud på KVAM SKOLE, 773 STEINKJER Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt anbudsbefaring kl Kontrakts- og anbudsbestemmelser fremgår av Bok 0. For å være med i anbudskonkurransen må anbudet være ankommet til: Prodev AS Postboks Namsos innen kl Anbudet skal være merket: "Anbud Kvam skole - K01-". Det vil bli avholdt offisiell anbudsåpning. Ved bedømmelse av tilbud vil det bli lagt vekt på: Tilbudspris og økonomisk sikkerhet/soliditet. Kvalitet, herunder system for kvalitetskontroll og internkontroll Framdriftskapasitet Av disse hovedposter vil den økonomiske side bli tillagt størst vekt, forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt. Namsos Prodev AS.

4 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-3 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA Tekst I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre komplette arbeider og ytelser vedrørende: KVAM SKOLE til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: Kr... inkl. mva. Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum: Kr... inkl. mva Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... ( kfr. Bok 0. ) Undertegnede er autorisert i kl.:... Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.3. Tilbud vedrørende påslagsprosenter ved regningsarbeid er gitt i skjema B.. Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon

5 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-4 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: Kr 01. RIGG OG DRIFT 05. PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER 07. STÅL- OG METALLARBEIDER 08. TØMMERARBEIDER 1. TAKTEKKING 18. SANDWICHELEMENTER 19. TAKELEMENTER 5. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS SUM + 5% merverdiavgift SUM TOTAL

6 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-5 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr PÅSLAGSPROSENTER / TIMESATSER: Tekst Det tilbys følgende påslagsprosenter: For materialer:... % Regningsarbeider som utføres timebasert tilbys for:... kr./time eks. mva (Her gjøres oppmerksom på at det i bedømmelsen av anbudet vil bli inkludert 00 timeverk med tilbudt timepris i prisgrunnlaget).

7 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-6 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst SAMARBEIDENDE FIRMA / UNDERENTREPRENØRER: I anbudet er følgende firma forutsatt som samarbeidfarter / underentreprenører: Firma: Funksjon:

8 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-7 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER TEGNINGSLISTE Tekst Følgende tegninger datert inngår som grunnlag for anbudet for denne entreprise: B -01 Fundamentplan B 3-01 Golv på grunn B 3-03 Dekke over 1. etg. B 4-01 Grunnmurer B 4-0 Vegger i 1. etg B 4-03 Vegger i. etg B 4-04 Dekke over 1. etg B 40-0 Hovedsnitt B Tverrsnitt akse C3 og C6 B Detaljer

9 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT RIGG OG DRIFT Bok 0 inngår som en del av denne entreprise. I Bok 0, kap. G "Entreprenørenes forhold på byggeplass", er beskrevet hva som inngår av felles riggforhold og hvem som ivaretar disse ytelser. All rigg og drift ut over dette som er nødvendig for å ferdigstille egne arbeider skal entreprenøren ta med her Rigging og klargjøring AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS Drift av byggeplass AV.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS... Sum Kapittel 01:

10 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 04-1 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER 04 BETONGARBEIDER 04.9 Andre bygningsmessige deler Utstyr og kompletteringer Utvendige fotskraperister. Komplett betonggrube bxlxd=,0c1,0x0,5 m med galvanisert fotskraperist, maskevidde 0 mm. Gangtrafikk LV PLASSTØPT BETONGRAMPE FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 ARMERING: KAMSTENGER, B500NA OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Type rampe: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Armeringsmengde: Ikke relevant Antall ramper... stk Sum Kapittel 04:

11 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-1 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER GENERELT: Prefabrikerte betongelementer omfatter isolerte ytterveggselementer, innvendige delevegger, trapp og dekkeelementer over 1. etg Yttervegger Mengder måles som synlig ytterflater. Omfatter elementene YV B01 til YV B07, se tegn. B 4-0. Etterfølgende spesifikasjoner og krav skal medtas i prissettingen/være inkludert i prisene i tillegg til hva som fremgår av de spesifiserende koder: Utarbeidelse av arbeidstegninger (for fabrikkfremstilling) Statiske beregninger basert på oppgitte laster U-verdi <= 0,18 W/(mK) Tettepakninger/fuging mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Innstøpingsgods for feste av dører/vinduer Innstøpingsgods mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Innersjikt leveres stålglattet Ytterside leveres glatt, miniretardert Alle slisser o.l. ved sammenkobling mot andre konstruksjoner. Innersjikt skal flukte med innersjikt søyler i hall, betongkant fases 10/10 mm Bærende yttervegger LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Lokalisering: Yttervegger i hall Prosjektering: Se innledende tekst Dimensjon: Se innledende tekst Beskrivelse av veggelement: Se innledende tekst YV B01: Avstivende funksjon for vindlast fra vindstag akse C1. Areal... m² 8, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER

12 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05 - Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Lokalisering: Yttervegg i hall Prosjektering: Se innledende tekst Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post. YV B0: Avstvende funksjon for vindlast fra vindstag akse CA/C1- C. Dørutsparing ca.,1 x,65 m. Innvendig kant innersjikt/utsparing fases 100x100 mm Areal... m² 18, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B03: Yttervegg lager. Elementene skal danne opplegg for takelement i lager, se tegn. B Over opplegget skal yttersjiktet (uisolert) stikke opp til OK gesims Areal... m² 81, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B04: Dørutsparing ca. 0,8x,1 m Vindusutsparing ca. 1,0x1,5 m Utsparingene vil falle sammen til en utsparing. Areal... m² 18, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B05:

13 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-3 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Avstvende funksjon for vindlast fra vindstag akse CE/C1- C samt opplegg for dekkeelementer mellom akse CD og CE. Areal... m² 44, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B06: Dørutsparing ca.,x,65 m samt opplegg for dekkeelementer mellom akse CD og CE. Areal... m² 1, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende postse innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B07: Vindusutsparinger, se tegn. samt opplegg for dekkeelementer mellom akse CD og CE. Areal... m² 30, TB.111 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET BETONG UTVENDIG - STRØK MALING Lokalisering: Ikke relevant Type konstruksjon: Ytterveggselementer Materialer: Betongmaling Fargenummer: Grå, fargenummer avtales senere. Glanstall: Ikke relevant NB! Ett strøk påføres i fabrikk, ett strøk påføres på byggeplassen. Areal... m² 96,

14 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-4 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER 05.4 Innervegger Omfatter elementene IV B01 til IV B03, se tegn. B 4-0. Etterfølgende spesifikasjoner og krav skal medtas i prissettingen/være inkludert i prisene i tillegg til hva som fremgår av de spesifiserende koder: Utarbeidelse av arbeidstegninger (for fabrikkfremstilling) Statiske beregninger basert på oppgitte laster Tettepakninger/fuging mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Innstøpingsgods mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Overflater leveres stålglattet Bærende innervegger LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 00 mm Beskrivelse av veggelement: Se innledende post IV B01: Høyde 3,59 m, UK = FG -100 mm Vegg akse CA mot lager. Dørutsparinger: Ca.1,8x,1 - stk Ca.1,0x,1-1 stk Innvendig kant innersjikt/utsparing fases 10x10 mm Oppleggskonsoll for takelement i lager, lengde ca. 16 m Areal... m² 56, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 150 mm Beskrivelse av veggelement: Se innledende post IV B0: Høyde ca. 5,4 m, UK = OK bankett Pilaster 300x300 mm med innstøpt stålplate 10x300x300 m/4 klør ø16x500 i topp. Opplegg for dekkeelementer. Areal... m² 76,

15 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-5 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 150 mm Beskrivelse av veggelement: Se innledende post IV B03: Høyde ca. 4,8 m, UK = OK bankett Dørutsparinger: Ca. 1,8x,1 m - 1 stk Ca. 1,0x,1 m - 1 stk Innvendig kant innersjikt/utsparing fases 10x10 mm Opplegg for dekkeelementer. Areal... m² 47, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 00 mm, akse C5 Beskrivelse av veggelement: Se innledende post 05.5 Dekker IV B04: Høyde ca. 4,8 m, UK = OK bankett Dørutsparinger: Ca. 1,1x,1 m - 1 stk Ca. 1,8x,1 m - 1 stk Ca. 1,6x,5 m - 1 stk Begge kanter utsparing fases 10x10 mm Innstøpte stålplater 5 stk. 10x00x00 m/4 klør ø16x500 Opplegg for dekkeelementer. Areal... m² 106, Dekkeelementer omfatter dekke over garderober og golv i tekniske rom. Det er forutsatt brukt hulldekker med høyde 00 mm. Dekkene skal danne stive skiver for vindlaster. Nødvendige utvekslinger utenom de stålbjelker som fremgår av tegninger skal være inkludert Frittbærende dekker LW4.11 DEKKE AV BETONGELEMENTER ELEMENTTYPE: HULLDEKKE

16 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-6 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Utsparinger/utkraginger ved heissjakt og trapp Inkl. fuging mellom elementer Areal... m² 96, LG6.113 AVRETTINGSBETONG - AREAL FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 Lokalisering: Hulldekker Tykkelse: 10 mm (netto) Flytsparkel på dekker. Prosjektert areal... m² 96, LW4.10 DEKKE AV BETONGELEMENTER ELEMENTTYPE: VALGFRI Lokalisering: Tak i lager Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Antatt tykkelse 150 mm, massivelement Areal... m² 48, Innvendige trapper LW5.143 TRAPPER AV BETONGELEMENTER TRAPPEUTFORMING: 180º, TRE RETTE LØP MED MELLOMREPOS TRAPPELENGDE: HEL ETASJE OVERFLATEBEHANDLING: FERDIG MALT FOR FLISER/BELEGG Lokalisering: Hall Prosjektering: Se innledende post Etasjehøyde: 3,7 m Antall trinn: 1 Bredde: 1,5 m Høyde opptrinn: 175 mm Dybde inntrinn: 80 mm Detaljutforming: Ikke relevant Innfesting: Festes til betongelementvegger og hulldekke. Type trappeelement: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant

17 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-7 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Antall trapper... stk Sum Kapittel 05:

18 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07-1 Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER 07 STÅL- OG METALLARBEIDER 07. Søyler Denne beskrivelse er basert på NS utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Dersom annet ikke er angitt gjelder "Normal kontroll". Arbeidene skal utføres i hht. NS-EN Prosjektering av stålkonstruksjoner NS-EN Brannteknisk dimensjonering NS-EN Knutepunkter NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner Dette kapitlet omhandler: 04.1 Grunn og fundamenter 04.3 Yttervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Innervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Dekker - Golv på grunn Entreprenøren skal før kontrakt inngås kontrollere mengder. Kontrakten vil dermed bli fix-sum med regulering av poster og mengder kun dersom tegninger endres. Unntatt herfra er armeringsmengder for plasstøpte konstruksjoner som avregnes etter bøyelister. Alt stål leveres i fasthetsklasse S355 og i primet utførelse dersom annet ikke er angitt på postnivå. Konstruksjonene skal i hovedsak sveises (sveisekvalitetsklasse C) PB1.11 STÅLSØYLER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Hall Dimensjoner: HEA-profiler Materiale: Se innledende post Antall: 9 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 3 480, PB1.13 STÅLSØYLER PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE HULPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Hall Dimensjoner: HUP

19 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07 - Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER Materiale: Se innledende post Antall: 4 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 750, PB1.13 STÅLSØYLER PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE HULPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Akse C5, C6 og C7 Dimensjoner: HUP Materiale: Se innledende post Antall: stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 1 745, PB1.5 PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Stivere, fotplater Materiale: Se innledende post Utførelseskrav: Se innledende post 07.3 Bjelker Masse... kg 150, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Hall Dimensjoner: HEA Materiale: Se innledende post Antall: 1 stk igavl, 1 stk under dekke ved trapp Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 1 060, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Hall Dimensjoner: IPE Materiale: Se innledende post Antall: raftbjelker Utførelseskrav: Se innledende post

20 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07-3 Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER Masse... kg 1 30, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Akse C5 og C6 Dimensjoner: HEA Materiale: Se innledende post Antall: stk takbjelker Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 3 315, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Akse C6 og C7 Dimensjoner: IPE Materiale: Se innledende post Antall: 3 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 1 315, PB1.3 FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Akse C3 Profil/dimensjoner: Overgurt HEA, diagonaler HUP, undergurt HUP Materiale: Se innledende post Antall: 1 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 3 100, PB1.5 PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Stivere Materiale: Se innledende post Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 100, Avstivende konstruksjoner

21 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07-4 Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER PB1.13 STÅLSØYLER PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE HULPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Vindavstivning Dimensjoner: HUP Materiale: Se innledende post Antall: 6 stk Utførelseskrav: Ikke relevant Masse... kg 1 360, Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Brannbeskyttelse type Conlit 300 el.tilsv. Tykkelse 10 mm. Inkl. nødv. festemidler Brannklasse R30 På søyler ( 4 sider HUP) og bjelker (3 sider IPE og HEA) SB7.411 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER KONSTRUKSJON: STÅLPROFIL MATERIALE: MINERALULL Lokalisering: Akse C5, C6 og C7 Krav til fysiske egenskaper: Se innledende post Tykkelse: Se innledende post Profil-/elementdimensjoner: Se innledende post Antall beskyttede sider: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Areal... m² 90, Sum Kapittel 07:

22 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 08-1 Kapittel: 08 TØMMERARBEIDER 08 TØMMERARBEIDER Tømmerarbeider i denne entreprise omfatter endel mindre arbeider utenom selve tømmerentreprisen. Arbeidene omfatter: På lagertak skal det settes opp påforingsvegger for oppbrett av taktekking På innvendige vegger i hall skal det monteres akustiske plater. Omfanget her blir avklart når det er foretatt en nærmere akustisk analyse. På vegger i skytebane skal det monteres en beskyttelse i form av stålplater på vegger Yttervegger Andre deler av yttervegg Gesimsoppbygging på lager QB BINDINGSVERK AV HELTRE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm SPIKERSLAG: VALGFRITT FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1 Lokalisering: Gesims lager Areal... m² 3, QB BINDINGSVERK AV HELTRE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 148 mm SPIKERSLAG: VALGFRITT FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1 Lokalisering: Tilleggsutforing mot hall, akse CA Areal... m² 14, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE TYKKELSE: 98 mm Lokalisering: Gesims lager Krav til fysiske egenskaper: Kval. A Isolert areal... m² 3, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE TYKKELSE: 148 mm

23 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 08 - Kapittel: 08 TØMMERARBEIDER Lokalisering: Mot hall Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant Isolert areal... m² 14, QK UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG MATERIALE: FINÉR OVERFLATEBEHANDLING: VALGFRI UTFØRELSE: VALGFRI Lokalisering: Ikke relevant Bygningsdel: Underlag for tekking Areal... m² 3, Innervegger Kledning og overflate Akustiske platefelt på sandwichelementer samt trevegger (trevegger oppsatt av annen entreprenør). Underkant platefelt ca. 4 m over golv. Platefeltene skal bestå av komplett akustisk system, type Gyptone Rigtone BIG S, Point 11, kanttype B, inkl. 45 mm utlekting med min.ull, el. tilsv QK5.319 PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE MATERIALE: Akustiske plater UTFØRELSE: SKRUDD Dimensjon: Se innledende post Bygningsdel: Se innledende postse innledende post Underlag: Ikke relevant Areal... m² 180, Sum Kapittel 08:

24 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 1-1 Kapittel: 1 TAKTEKKING 1 TAKTEKKING Omfatter taktekking på lager i hall samt oppbrett på gesimser (forlengelse av taktekking på takelementer). 1.6 Taktekning SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE AV ELEMENTER UNDER TETTESJIKT TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Lager Krav til fysiske egenskaper: sjikt hvor øverste sjikt utføres med fall til sluk Isolert areal... m² 48, SL4.11 TEKKING MED BITUMENBASERT SHINGEL OVERSIDE: STRØ KLEBEMETODE: SELVKLEBENDE MED KLEBEFLATE PÅ UNDERSIDE MED FOLIEAVRIVING Lokalisering: Lager inkl. oppbrett på gesimser og inntekking av sluk Form: Fall Farge: Ikke relevant Underlag: Mineralull Areal... m² 87, PN.5156 GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG PLASSERING: PÅ TOPP MATERIALE: ALUSINKBELAGT STÅL OVERFLATE: PLASTBELAGT Lokalisering: Gesims lager Materialtykkelse: 0,5 mm Utfoldet bredde: Ca. 500 mm Lengde... m 3, Sum Kapittel 1:

25 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18-1 Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER 18 SANDWICHELEMENTER GENERELT: Prefabrikerte sandwichelementer omfatter isolerte ytterveggselementer i. etg. hall samt "innvendig rom" i. etg. teknisk rom Yttervegger Omfatter elementene IV S01 til IV S04, se tegn. B I det utleverte tegningsmateriale er elementene tegnet med tykkelse ca. 30 mm. Evt. leveranse med annen tykkelse som møter de krav som er spesifisert, betinger at entreprenøren selv ivaretar de bygningsmessige endringer dette medfører, men da etter godkjenning fra RIB. Etterfølgende spesifikasjoner og krav skal medtas i prissettingen/være inkludert i prisene i tillegg til hva som fremgår av de spesifiserende koder: Utarbeidelse av arbeidstegninger (for fabrikkfremstilling) Statiske beregninger basert på oppgitte laster U-verdi <= 0,18 W/(mK) Brannkrav A-s1,d0 Tettepakninger/fuging mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner, f.eks. dekkbeslag /hjørnebeslag/sålbenkbeslag/gesimsbeslag. Innstøpingsgods/utveksling for feste av vinduer samt tilpasning av beslag, tettesjikt, fester o.l til de vinduer som annen entreprenør leverer og setter inn i panelene. Innstøpingsgods mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner (beslag o.l) For element IV S05 i akse CA/C3 skal inngå spesiell tilpasning til stålsøyle (ekstra beslag, beskjæring elementer, isolasjon o.l.) som skal godkjennes av RIB. Fasadeplatene leveres lakkert i standardfarge som bestemmes senere Yttersjikt leveres med riller c/c ca 150 mm, innersjikt leveres rillet c/c ca. 600 mm. Hjørnebeslag og vertikale dekkbeslag på søyler leveres i annen farge enn elementene Ikke-bærende yttervegger RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S01

26 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18 - Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S0 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S03 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S04 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER

27 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18-3 Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S05 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk Fast inventar Omfatter beskyttelseshud på vegger i skytebane Annet fast inventar QK PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE MATERIALE: Lakkerte stålplater UTFØRELSE: Limes på veggflater Platehøyde 4,4 m fra golv Dimensjon: Tykkelse 3 mm Bygningsdel: Vegg Underlag: Se innledende post Areal... m² 80, Andre bygningsmessige deler Gjelder "kjølerom" i teknisk rom (mellom aksene CA og CB, se tegn. B Innvendige mål: bxlxh = 3,6 x 4,8 x 3, m. Rommet består av 3 vegger, golv og tak, og skal leveres etter etterfølgende spesifikasjoner: U-verdi <= 0,6 W/(mK) Brannkrav A-s1,d0 Lakkert overflate vegger og tak. Golv skal i tillegg til ovennevnte pålegges vannfast kryssfiner t=15 mm og tett vinylbelegg som brettes opp 50 mm på vegger. Dørutsparing 0,9x,1 m Alle interne beslag, samt overgangsbeslag/fuging til luftinntaksutsparing i yttervegg Komplette romenheter RW3.1 ROMSEKSJONER Oppbygging av seksjonen: Se innledende post

28 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18-4 Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER Materialer i konstruksjon: Se innledende post Materialer i overflater: Se innledende post Utstyr som inkluderes: Se innledende post Elementenes tyngde: Ikke relevant Underlag: Se innledende post Brannmotstandsklasse: Se innledende post Lydreduksjonstall: Ikke relevant U-verdi: Se innledende post Antall... stk Sum Kapittel 18:

29 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 19-1 Kapittel: 19 TAKELEMENTER 19 TAKELEMENTER Gjelder tak i hall. Takelementer type Lett-Tak el. tilsv. Takelementene skal tilfredsstille følgende krav som inkluderes i pris: U-verdi <=0,13 W/(mK) Snølast på mark: s0=3,5 kpa, spennvidde ca. 1,3 m Stiv skive for vindlaster. Her gjøres spesielt oppmerksom på at yttervegger har vertikale sekundærsøyler som i topp er sveist til raftbjelke IPE00. Innfesting for vindlastopptak fra dette raftprofil til takelement skal være inkludert i leveransen. Alle innfestingsdetaljer elementer internt samt elementer mot tilstøtende konstruksjoner. Opplegg på stålprofiler. Taktekking av asfaltbelegg, tykkelse ca. 3 mm, sveist (f.eks. ISOLA varenr. 5015). Oppbrett av tekking langs gesims og over veggtopp ( 0,5 m, lengde 105 m). Himling som hvit perforert stålplate, antidryssfolie og 50 mm mineralull. Over teknisk rom skal det utsparres for ventilasjonskanaler (takgjennomføringer). Utsparingstørrelse ca. bxl = 1,0 x 3,5 m innenfor ett element. I alt 4 takslukutsparinger inkl. gjentekking Prefabrikkerte takelementer RW. DEKKER/ TAK AV SANDWICHELEMENTER Lokalisering: Hall Elementtype: Se innledende post Materialer/oppbygning: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Elementenes tyngde: Ikke relevant Antall elementer: Ikke relevant Underlag: Se innledende post Brannmotstandsklasse: Ikke relevant Lydreduksjonstall: Se innledende post U-verdi: Se innledende post Areal... m² 670, Sum Kapittel 19:

30 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 5-1 Kapittel: 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner "Sandwichelementer" i etterfølgende skal forstås som "Sandwichelementer i betong" CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø50 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø140 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø50 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø300 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.350 mm. Dim.ø50 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm.

31 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 5 - Kapittel: 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Dim.ø450 mm Antall hulltakinger... stk LV PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Fundament for beredere for varmtvann. Dim.3000x800x100 mm.(lxbxh) stk LV PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Fundament for beredere for varmepumpe. Dim.1500x800x100 mm.(lxbxh) stk LV PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Fundament for elektrokjel. Dim.100x800x100 mm.(lxbxh) stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.350x350 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse.

32 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 5-3 Kapittel: 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Dim.550x550 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.1050x1800 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1A HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.000x1500 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.3000x000 mm Antall hulltakinger... stk Sum Kapittel 5:

33 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE B SAMMENDRAG AV ANBUDET C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER RIGG OG DRIFT RIGG OG DRIFT Rigging og klargjøring Drift av byggeplass BETONGARBEIDER Andre bygningsmessige deler Utstyr og kompletteringer PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Yttervegger Bærende yttervegger Innervegger Bærende innervegger Dekker Frittbærende dekker Innvendige trapper STÅL- OG METALLARBEIDER Søyler Bjelker Avstivende konstruksjoner Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner TØMMERARBEIDER Yttervegger Andre deler av yttervegg Innervegger Kledning og overflate TAKTEKKING Taktekning SANDWICHELEMENTER Yttervegger Ikke-bærende yttervegger Fast inventar Annet fast inventar Andre bygningsmessige deler Komplette romenheter TAKELEMENTER Prefabrikkerte takelementer

34 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: i - Innholdsfortegnelse 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer