KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL"

Transkript

1 KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1

2 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE Tekst B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG PÅSLAGSPROSENTER SAMARBEIDENDE FIRMA C TEGNINGSLISTE

3 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00 - Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.A ANBUDSINNBYDELSE Tekst 00.A.1 På vegne av Steinkjer kommune innbys De herved til å gi anbud på KVAM SKOLE, 773 STEINKJER Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt anbudsbefaring kl Kontrakts- og anbudsbestemmelser fremgår av Bok 0. For å være med i anbudskonkurransen må anbudet være ankommet til: Prodev AS Postboks Namsos innen kl Anbudet skal være merket: "Anbud Kvam skole - K01-". Det vil bli avholdt offisiell anbudsåpning. Ved bedømmelse av tilbud vil det bli lagt vekt på: Tilbudspris og økonomisk sikkerhet/soliditet. Kvalitet, herunder system for kvalitetskontroll og internkontroll Framdriftskapasitet Av disse hovedposter vil den økonomiske side bli tillagt størst vekt, forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt. Namsos Prodev AS.

4 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-3 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA Tekst I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre komplette arbeider og ytelser vedrørende: KVAM SKOLE til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: Kr... inkl. mva. Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum: Kr... inkl. mva Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... ( kfr. Bok 0. ) Undertegnede er autorisert i kl.:... Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.3. Tilbud vedrørende påslagsprosenter ved regningsarbeid er gitt i skjema B.. Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon

5 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-4 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: Kr 01. RIGG OG DRIFT 05. PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER 07. STÅL- OG METALLARBEIDER 08. TØMMERARBEIDER 1. TAKTEKKING 18. SANDWICHELEMENTER 19. TAKELEMENTER 5. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS SUM + 5% merverdiavgift SUM TOTAL

6 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-5 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr PÅSLAGSPROSENTER / TIMESATSER: Tekst Det tilbys følgende påslagsprosenter: For materialer:... % Regningsarbeider som utføres timebasert tilbys for:... kr./time eks. mva (Her gjøres oppmerksom på at det i bedømmelsen av anbudet vil bli inkludert 00 timeverk med tilbudt timepris i prisgrunnlaget).

7 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-6 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst SAMARBEIDENDE FIRMA / UNDERENTREPRENØRER: I anbudet er følgende firma forutsatt som samarbeidfarter / underentreprenører: Firma: Funksjon:

8 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-7 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER TEGNINGSLISTE Tekst Følgende tegninger datert inngår som grunnlag for anbudet for denne entreprise: B -01 Fundamentplan B 3-01 Golv på grunn B 3-03 Dekke over 1. etg. B 4-01 Grunnmurer B 4-0 Vegger i 1. etg B 4-03 Vegger i. etg B 4-04 Dekke over 1. etg B 40-0 Hovedsnitt B Tverrsnitt akse C3 og C6 B Detaljer

9 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT RIGG OG DRIFT Bok 0 inngår som en del av denne entreprise. I Bok 0, kap. G "Entreprenørenes forhold på byggeplass", er beskrevet hva som inngår av felles riggforhold og hvem som ivaretar disse ytelser. All rigg og drift ut over dette som er nødvendig for å ferdigstille egne arbeider skal entreprenøren ta med her Rigging og klargjøring AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS Drift av byggeplass AV.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS... Sum Kapittel 01:

10 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 04-1 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER 04 BETONGARBEIDER 04.9 Andre bygningsmessige deler Utstyr og kompletteringer Utvendige fotskraperister. Komplett betonggrube bxlxd=,0c1,0x0,5 m med galvanisert fotskraperist, maskevidde 0 mm. Gangtrafikk LV PLASSTØPT BETONGRAMPE FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 ARMERING: KAMSTENGER, B500NA OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Type rampe: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Armeringsmengde: Ikke relevant Antall ramper... stk Sum Kapittel 04:

11 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-1 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER GENERELT: Prefabrikerte betongelementer omfatter isolerte ytterveggselementer, innvendige delevegger, trapp og dekkeelementer over 1. etg Yttervegger Mengder måles som synlig ytterflater. Omfatter elementene YV B01 til YV B07, se tegn. B 4-0. Etterfølgende spesifikasjoner og krav skal medtas i prissettingen/være inkludert i prisene i tillegg til hva som fremgår av de spesifiserende koder: Utarbeidelse av arbeidstegninger (for fabrikkfremstilling) Statiske beregninger basert på oppgitte laster U-verdi <= 0,18 W/(mK) Tettepakninger/fuging mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Innstøpingsgods for feste av dører/vinduer Innstøpingsgods mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Innersjikt leveres stålglattet Ytterside leveres glatt, miniretardert Alle slisser o.l. ved sammenkobling mot andre konstruksjoner. Innersjikt skal flukte med innersjikt søyler i hall, betongkant fases 10/10 mm Bærende yttervegger LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Lokalisering: Yttervegger i hall Prosjektering: Se innledende tekst Dimensjon: Se innledende tekst Beskrivelse av veggelement: Se innledende tekst YV B01: Avstivende funksjon for vindlast fra vindstag akse C1. Areal... m² 8, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER

12 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05 - Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Lokalisering: Yttervegg i hall Prosjektering: Se innledende tekst Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post. YV B0: Avstvende funksjon for vindlast fra vindstag akse CA/C1- C. Dørutsparing ca.,1 x,65 m. Innvendig kant innersjikt/utsparing fases 100x100 mm Areal... m² 18, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B03: Yttervegg lager. Elementene skal danne opplegg for takelement i lager, se tegn. B Over opplegget skal yttersjiktet (uisolert) stikke opp til OK gesims Areal... m² 81, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B04: Dørutsparing ca. 0,8x,1 m Vindusutsparing ca. 1,0x1,5 m Utsparingene vil falle sammen til en utsparing. Areal... m² 18, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B05:

13 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-3 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Avstvende funksjon for vindlast fra vindstag akse CE/C1- C samt opplegg for dekkeelementer mellom akse CD og CE. Areal... m² 44, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B06: Dørutsparing ca.,x,65 m samt opplegg for dekkeelementer mellom akse CD og CE. Areal... m² 1, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende postse innledende post Dimensjon: Se innledende post Beskrivelse av veggelement: Se innledende post YV B07: Vindusutsparinger, se tegn. samt opplegg for dekkeelementer mellom akse CD og CE. Areal... m² 30, TB.111 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET BETONG UTVENDIG - STRØK MALING Lokalisering: Ikke relevant Type konstruksjon: Ytterveggselementer Materialer: Betongmaling Fargenummer: Grå, fargenummer avtales senere. Glanstall: Ikke relevant NB! Ett strøk påføres i fabrikk, ett strøk påføres på byggeplassen. Areal... m² 96,

14 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-4 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER 05.4 Innervegger Omfatter elementene IV B01 til IV B03, se tegn. B 4-0. Etterfølgende spesifikasjoner og krav skal medtas i prissettingen/være inkludert i prisene i tillegg til hva som fremgår av de spesifiserende koder: Utarbeidelse av arbeidstegninger (for fabrikkfremstilling) Statiske beregninger basert på oppgitte laster Tettepakninger/fuging mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Innstøpingsgods mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner. Overflater leveres stålglattet Bærende innervegger LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 00 mm Beskrivelse av veggelement: Se innledende post IV B01: Høyde 3,59 m, UK = FG -100 mm Vegg akse CA mot lager. Dørutsparinger: Ca.1,8x,1 - stk Ca.1,0x,1-1 stk Innvendig kant innersjikt/utsparing fases 10x10 mm Oppleggskonsoll for takelement i lager, lengde ca. 16 m Areal... m² 56, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 150 mm Beskrivelse av veggelement: Se innledende post IV B0: Høyde ca. 5,4 m, UK = OK bankett Pilaster 300x300 mm med innstøpt stålplate 10x300x300 m/4 klør ø16x500 i topp. Opplegg for dekkeelementer. Areal... m² 76,

15 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-5 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 150 mm Beskrivelse av veggelement: Se innledende post IV B03: Høyde ca. 4,8 m, UK = OK bankett Dørutsparinger: Ca. 1,8x,1 m - 1 stk Ca. 1,0x,1 m - 1 stk Innvendig kant innersjikt/utsparing fases 10x10 mm Opplegg for dekkeelementer. Areal... m² 47, LW3.1 VEGG AV BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Tykkelse 00 mm, akse C5 Beskrivelse av veggelement: Se innledende post 05.5 Dekker IV B04: Høyde ca. 4,8 m, UK = OK bankett Dørutsparinger: Ca. 1,1x,1 m - 1 stk Ca. 1,8x,1 m - 1 stk Ca. 1,6x,5 m - 1 stk Begge kanter utsparing fases 10x10 mm Innstøpte stålplater 5 stk. 10x00x00 m/4 klør ø16x500 Opplegg for dekkeelementer. Areal... m² 106, Dekkeelementer omfatter dekke over garderober og golv i tekniske rom. Det er forutsatt brukt hulldekker med høyde 00 mm. Dekkene skal danne stive skiver for vindlaster. Nødvendige utvekslinger utenom de stålbjelker som fremgår av tegninger skal være inkludert Frittbærende dekker LW4.11 DEKKE AV BETONGELEMENTER ELEMENTTYPE: HULLDEKKE

16 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-6 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Utsparinger/utkraginger ved heissjakt og trapp Inkl. fuging mellom elementer Areal... m² 96, LG6.113 AVRETTINGSBETONG - AREAL FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 Lokalisering: Hulldekker Tykkelse: 10 mm (netto) Flytsparkel på dekker. Prosjektert areal... m² 96, LW4.10 DEKKE AV BETONGELEMENTER ELEMENTTYPE: VALGFRI Lokalisering: Tak i lager Prosjektering: Se innledende post Dimensjon: Antatt tykkelse 150 mm, massivelement Areal... m² 48, Innvendige trapper LW5.143 TRAPPER AV BETONGELEMENTER TRAPPEUTFORMING: 180º, TRE RETTE LØP MED MELLOMREPOS TRAPPELENGDE: HEL ETASJE OVERFLATEBEHANDLING: FERDIG MALT FOR FLISER/BELEGG Lokalisering: Hall Prosjektering: Se innledende post Etasjehøyde: 3,7 m Antall trinn: 1 Bredde: 1,5 m Høyde opptrinn: 175 mm Dybde inntrinn: 80 mm Detaljutforming: Ikke relevant Innfesting: Festes til betongelementvegger og hulldekke. Type trappeelement: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant

17 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 05-7 Kapittel: 05 PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Antall trapper... stk Sum Kapittel 05:

18 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07-1 Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER 07 STÅL- OG METALLARBEIDER 07. Søyler Denne beskrivelse er basert på NS utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Dersom annet ikke er angitt gjelder "Normal kontroll". Arbeidene skal utføres i hht. NS-EN Prosjektering av stålkonstruksjoner NS-EN Brannteknisk dimensjonering NS-EN Knutepunkter NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner Dette kapitlet omhandler: 04.1 Grunn og fundamenter 04.3 Yttervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Innervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Dekker - Golv på grunn Entreprenøren skal før kontrakt inngås kontrollere mengder. Kontrakten vil dermed bli fix-sum med regulering av poster og mengder kun dersom tegninger endres. Unntatt herfra er armeringsmengder for plasstøpte konstruksjoner som avregnes etter bøyelister. Alt stål leveres i fasthetsklasse S355 og i primet utførelse dersom annet ikke er angitt på postnivå. Konstruksjonene skal i hovedsak sveises (sveisekvalitetsklasse C) PB1.11 STÅLSØYLER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Hall Dimensjoner: HEA-profiler Materiale: Se innledende post Antall: 9 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 3 480, PB1.13 STÅLSØYLER PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE HULPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Hall Dimensjoner: HUP

19 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07 - Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER Materiale: Se innledende post Antall: 4 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 750, PB1.13 STÅLSØYLER PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE HULPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Akse C5, C6 og C7 Dimensjoner: HUP Materiale: Se innledende post Antall: stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 1 745, PB1.5 PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Stivere, fotplater Materiale: Se innledende post Utførelseskrav: Se innledende post 07.3 Bjelker Masse... kg 150, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Hall Dimensjoner: HEA Materiale: Se innledende post Antall: 1 stk igavl, 1 stk under dekke ved trapp Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 1 060, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Hall Dimensjoner: IPE Materiale: Se innledende post Antall: raftbjelker Utførelseskrav: Se innledende post

20 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07-3 Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER Masse... kg 1 30, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Akse C5 og C6 Dimensjoner: HEA Materiale: Se innledende post Antall: stk takbjelker Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 3 315, PB1.11 STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Akse C6 og C7 Dimensjoner: IPE Materiale: Se innledende post Antall: 3 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 1 315, PB1.3 FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Akse C3 Profil/dimensjoner: Overgurt HEA, diagonaler HUP, undergurt HUP Materiale: Se innledende post Antall: 1 stk Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 3 100, PB1.5 PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Stivere Materiale: Se innledende post Utførelseskrav: Se innledende post Masse... kg 100, Avstivende konstruksjoner

21 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 07-4 Kapittel: 07 STÅL- OG METALLARBEIDER PB1.13 STÅLSØYLER PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE HULPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC Lokalisering: Vindavstivning Dimensjoner: HUP Materiale: Se innledende post Antall: 6 stk Utførelseskrav: Ikke relevant Masse... kg 1 360, Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Brannbeskyttelse type Conlit 300 el.tilsv. Tykkelse 10 mm. Inkl. nødv. festemidler Brannklasse R30 På søyler ( 4 sider HUP) og bjelker (3 sider IPE og HEA) SB7.411 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER KONSTRUKSJON: STÅLPROFIL MATERIALE: MINERALULL Lokalisering: Akse C5, C6 og C7 Krav til fysiske egenskaper: Se innledende post Tykkelse: Se innledende post Profil-/elementdimensjoner: Se innledende post Antall beskyttede sider: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Areal... m² 90, Sum Kapittel 07:

22 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 08-1 Kapittel: 08 TØMMERARBEIDER 08 TØMMERARBEIDER Tømmerarbeider i denne entreprise omfatter endel mindre arbeider utenom selve tømmerentreprisen. Arbeidene omfatter: På lagertak skal det settes opp påforingsvegger for oppbrett av taktekking På innvendige vegger i hall skal det monteres akustiske plater. Omfanget her blir avklart når det er foretatt en nærmere akustisk analyse. På vegger i skytebane skal det monteres en beskyttelse i form av stålplater på vegger Yttervegger Andre deler av yttervegg Gesimsoppbygging på lager QB BINDINGSVERK AV HELTRE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm SPIKERSLAG: VALGFRITT FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1 Lokalisering: Gesims lager Areal... m² 3, QB BINDINGSVERK AV HELTRE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 148 mm SPIKERSLAG: VALGFRITT FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1 Lokalisering: Tilleggsutforing mot hall, akse CA Areal... m² 14, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE TYKKELSE: 98 mm Lokalisering: Gesims lager Krav til fysiske egenskaper: Kval. A Isolert areal... m² 3, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE TYKKELSE: 148 mm

23 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 08 - Kapittel: 08 TØMMERARBEIDER Lokalisering: Mot hall Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant Isolert areal... m² 14, QK UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG MATERIALE: FINÉR OVERFLATEBEHANDLING: VALGFRI UTFØRELSE: VALGFRI Lokalisering: Ikke relevant Bygningsdel: Underlag for tekking Areal... m² 3, Innervegger Kledning og overflate Akustiske platefelt på sandwichelementer samt trevegger (trevegger oppsatt av annen entreprenør). Underkant platefelt ca. 4 m over golv. Platefeltene skal bestå av komplett akustisk system, type Gyptone Rigtone BIG S, Point 11, kanttype B, inkl. 45 mm utlekting med min.ull, el. tilsv QK5.319 PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE MATERIALE: Akustiske plater UTFØRELSE: SKRUDD Dimensjon: Se innledende post Bygningsdel: Se innledende postse innledende post Underlag: Ikke relevant Areal... m² 180, Sum Kapittel 08:

24 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 1-1 Kapittel: 1 TAKTEKKING 1 TAKTEKKING Omfatter taktekking på lager i hall samt oppbrett på gesimser (forlengelse av taktekking på takelementer). 1.6 Taktekning SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE AV ELEMENTER UNDER TETTESJIKT TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Lager Krav til fysiske egenskaper: sjikt hvor øverste sjikt utføres med fall til sluk Isolert areal... m² 48, SL4.11 TEKKING MED BITUMENBASERT SHINGEL OVERSIDE: STRØ KLEBEMETODE: SELVKLEBENDE MED KLEBEFLATE PÅ UNDERSIDE MED FOLIEAVRIVING Lokalisering: Lager inkl. oppbrett på gesimser og inntekking av sluk Form: Fall Farge: Ikke relevant Underlag: Mineralull Areal... m² 87, PN.5156 GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG PLASSERING: PÅ TOPP MATERIALE: ALUSINKBELAGT STÅL OVERFLATE: PLASTBELAGT Lokalisering: Gesims lager Materialtykkelse: 0,5 mm Utfoldet bredde: Ca. 500 mm Lengde... m 3, Sum Kapittel 1:

25 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18-1 Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER 18 SANDWICHELEMENTER GENERELT: Prefabrikerte sandwichelementer omfatter isolerte ytterveggselementer i. etg. hall samt "innvendig rom" i. etg. teknisk rom Yttervegger Omfatter elementene IV S01 til IV S04, se tegn. B I det utleverte tegningsmateriale er elementene tegnet med tykkelse ca. 30 mm. Evt. leveranse med annen tykkelse som møter de krav som er spesifisert, betinger at entreprenøren selv ivaretar de bygningsmessige endringer dette medfører, men da etter godkjenning fra RIB. Etterfølgende spesifikasjoner og krav skal medtas i prissettingen/være inkludert i prisene i tillegg til hva som fremgår av de spesifiserende koder: Utarbeidelse av arbeidstegninger (for fabrikkfremstilling) Statiske beregninger basert på oppgitte laster U-verdi <= 0,18 W/(mK) Brannkrav A-s1,d0 Tettepakninger/fuging mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner, f.eks. dekkbeslag /hjørnebeslag/sålbenkbeslag/gesimsbeslag. Innstøpingsgods/utveksling for feste av vinduer samt tilpasning av beslag, tettesjikt, fester o.l til de vinduer som annen entreprenør leverer og setter inn i panelene. Innstøpingsgods mellom elementer internt og mot andre konstruksjoner (beslag o.l) For element IV S05 i akse CA/C3 skal inngå spesiell tilpasning til stålsøyle (ekstra beslag, beskjæring elementer, isolasjon o.l.) som skal godkjennes av RIB. Fasadeplatene leveres lakkert i standardfarge som bestemmes senere Yttersjikt leveres med riller c/c ca 150 mm, innersjikt leveres rillet c/c ca. 600 mm. Hjørnebeslag og vertikale dekkbeslag på søyler leveres i annen farge enn elementene Ikke-bærende yttervegger RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S01

26 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18 - Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S0 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S03 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S04 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk RD1.14 ELEMENTVEGGER

27 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18-3 Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER TYPE FELT: SAMMENSATT Veggtype nr: Se innledende post Felttype nr: IV S05 Veggtykkelse: Se innledende post Dimensjon vegg: Se innledende post Brannmotstand: Se innledende post Lydreduksjon: Ikke relevant Belisting: Ikke relevant Overflatebehandling: Se innledende post Antall... stk Fast inventar Omfatter beskyttelseshud på vegger i skytebane Annet fast inventar QK PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE MATERIALE: Lakkerte stålplater UTFØRELSE: Limes på veggflater Platehøyde 4,4 m fra golv Dimensjon: Tykkelse 3 mm Bygningsdel: Vegg Underlag: Se innledende post Areal... m² 80, Andre bygningsmessige deler Gjelder "kjølerom" i teknisk rom (mellom aksene CA og CB, se tegn. B Innvendige mål: bxlxh = 3,6 x 4,8 x 3, m. Rommet består av 3 vegger, golv og tak, og skal leveres etter etterfølgende spesifikasjoner: U-verdi <= 0,6 W/(mK) Brannkrav A-s1,d0 Lakkert overflate vegger og tak. Golv skal i tillegg til ovennevnte pålegges vannfast kryssfiner t=15 mm og tett vinylbelegg som brettes opp 50 mm på vegger. Dørutsparing 0,9x,1 m Alle interne beslag, samt overgangsbeslag/fuging til luftinntaksutsparing i yttervegg Komplette romenheter RW3.1 ROMSEKSJONER Oppbygging av seksjonen: Se innledende post

28 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 18-4 Kapittel: 18 SANDWICHELEMENTER Materialer i konstruksjon: Se innledende post Materialer i overflater: Se innledende post Utstyr som inkluderes: Se innledende post Elementenes tyngde: Ikke relevant Underlag: Se innledende post Brannmotstandsklasse: Se innledende post Lydreduksjonstall: Ikke relevant U-verdi: Se innledende post Antall... stk Sum Kapittel 18:

29 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 19-1 Kapittel: 19 TAKELEMENTER 19 TAKELEMENTER Gjelder tak i hall. Takelementer type Lett-Tak el. tilsv. Takelementene skal tilfredsstille følgende krav som inkluderes i pris: U-verdi <=0,13 W/(mK) Snølast på mark: s0=3,5 kpa, spennvidde ca. 1,3 m Stiv skive for vindlaster. Her gjøres spesielt oppmerksom på at yttervegger har vertikale sekundærsøyler som i topp er sveist til raftbjelke IPE00. Innfesting for vindlastopptak fra dette raftprofil til takelement skal være inkludert i leveransen. Alle innfestingsdetaljer elementer internt samt elementer mot tilstøtende konstruksjoner. Opplegg på stålprofiler. Taktekking av asfaltbelegg, tykkelse ca. 3 mm, sveist (f.eks. ISOLA varenr. 5015). Oppbrett av tekking langs gesims og over veggtopp ( 0,5 m, lengde 105 m). Himling som hvit perforert stålplate, antidryssfolie og 50 mm mineralull. Over teknisk rom skal det utsparres for ventilasjonskanaler (takgjennomføringer). Utsparingstørrelse ca. bxl = 1,0 x 3,5 m innenfor ett element. I alt 4 takslukutsparinger inkl. gjentekking Prefabrikkerte takelementer RW. DEKKER/ TAK AV SANDWICHELEMENTER Lokalisering: Hall Elementtype: Se innledende post Materialer/oppbygning: Se innledende post Dimensjon: Se innledende post Elementenes tyngde: Ikke relevant Antall elementer: Ikke relevant Underlag: Se innledende post Brannmotstandsklasse: Ikke relevant Lydreduksjonstall: Se innledende post U-verdi: Se innledende post Areal... m² 670, Sum Kapittel 19:

30 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 5-1 Kapittel: 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner "Sandwichelementer" i etterfølgende skal forstås som "Sandwichelementer i betong" CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø50 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø140 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø50 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm. Dim.ø300 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.350 mm. Dim.ø50 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i hulldekkeelementer med tykkelse ca.300 mm.

31 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 5 - Kapittel: 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Dim.ø450 mm Antall hulltakinger... stk LV PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Fundament for beredere for varmtvann. Dim.3000x800x100 mm.(lxbxh) stk LV PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Fundament for beredere for varmepumpe. Dim.1500x800x100 mm.(lxbxh) stk LV PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Fundament for elektrokjel. Dim.100x800x100 mm.(lxbxh) stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.350x350 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse.

32 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 5-3 Kapittel: 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Dim.550x550 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.1050x1800 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1A HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.000x1500 mm Antall hulltakinger... stk CH1.1 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i Sandwichelementer yttervegger med ca 300 mm tykkelse. Dim.3000x000 mm Antall hulltakinger... stk Sum Kapittel 5:

33 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE B SAMMENDRAG AV ANBUDET C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER RIGG OG DRIFT RIGG OG DRIFT Rigging og klargjøring Drift av byggeplass BETONGARBEIDER Andre bygningsmessige deler Utstyr og kompletteringer PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER Yttervegger Bærende yttervegger Innervegger Bærende innervegger Dekker Frittbærende dekker Innvendige trapper STÅL- OG METALLARBEIDER Søyler Bjelker Avstivende konstruksjoner Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner TØMMERARBEIDER Yttervegger Andre deler av yttervegg Innervegger Kledning og overflate TAKTEKKING Taktekning SANDWICHELEMENTER Yttervegger Ikke-bærende yttervegger Fast inventar Annet fast inventar Andre bygningsmessige deler Komplette romenheter TAKELEMENTER Prefabrikkerte takelementer

34 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: i - Innholdsfortegnelse 5 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 18.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

Kon-Sul AS 11.03.2015 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1

Kon-Sul AS 11.03.2015 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1 GENERELT: Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201301 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER 262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.03 REHABILITERING PÅ STØYSENSITIVE BYGNINGER - GENERELT Brukerne i støysensitive bygninger so skoler, sykeog aldershje,

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG 262.10.03 VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.03 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

SINGELBALLASTERT TAK

SINGELBALLASTERT TAK 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09. Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L.

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L. 4686 3784 4522 5924 2824 4244 Toleransekrav for betongarbeider (NS3420 utg. 2008) Planhetstoleranse Type toleranse Lokal planhet (svanker og bulninger) Retningstoleranse Type toleranse Målelengde meter

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer