Industriinnredning. Sikkerhet på lageret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industriinnredning. Sikkerhet på lageret."

Transkript

1 Industriinnredning Sikkerhet på lageret. En full-lastet reol for paller representerer meget store statiske krefter. Hvert år utsettes reolen for tusenvis av små og store sammenstøt av truck som fører til skader og materialtretthet. Det er derfor meget viktig at reolanlegget kontrolleres for å unngå at skadene over tid blir så store at reolens belastningsverdier endres. Er endringene så store at sikkerhetsfaktoren overgåes kan dette føre til at reolen i verste fall raser sammen eller velter. Et slikt uhell kan føre til personskader og får betydelige økonomiske konsekvenser for bedriften. Illustrasjonen over viser faktorer som over tid er med på å svekke en pallreol slik at vitale bærende deler kan svikte. Det er derfor meget viktig at reolene fortløpende kontrolleres for feil og materialtretthet. Feil markert med rødt må utbedres umiddelbart. Norges Standardiseringsforbund, NSF, har i samarbeid med Norsk Verkstedsindustris Standardiseringssentral og tilsvarende Skandinaviske institusjoner, laget normer for konstruksjon, montering og bruk av reoler. Disse normene er samlet i NS-INSTA publikasjoner fra NSF. I henhold til disse normene skal reolanlegget gjennomgå fortløpende kontroller og minst hver 12. måned gjennomgå en grundig kontroll som skal være i ovensstemmelse med den fortløpende kontrollen. Den grundige kontrollen skal foretaes av en person med spesiell kompetanse på dette området. Våre montører innehar denne kompetansen og vi kan derfor påta oss kontroll av alle typer reolanlegg. Kontrollen omfatter følgende for deformasjon, skader og materialtretthet: Pallreoler og universalreoler. Kontroll av stige, stigeben, stag og fotplater. Kontroll av bærebjelke, innfesting i stigeben samt sikkerhets splint og nedbøying. Dypstablingsreoler. Kontroll av stige som for pallreoler samt konsoller, skinner og innfestningsanordninger. Grenreoler. Kontroll av stolper, armer og stag. Småvarereoler og arkivreoler. Kontroll av stolper, hylleplan, innfestningsanordninger og stag.

2 Plassering av nederste bærejernsnivå. Plasseringen av nederste bærejernspar har betydning for stigebenets bæreevne. Avstanden fra gulv til første bærejernsnivå kalles knekklengden. Denne har betydning når vår tekniske avdeling beregner stigebenets profi ltype. Knekklengden må ikke endres uten å ta kontakt med vår tekniske avdeling. Fig. 4 illustrerer knekklengden og noen begreper brukt om pallreoler. Norges Standardiseringsforbund, NSF, har i samarbeid med Norsk Verkstedsindustris Standardiseringssentral og tilsvarende Skandinaviske institusjoner har på bakgrunn av arbeidsmiljøloven laget regler for konstruksjon, montering og bruk av pallreoler. Reglene for pallreoler er samlet i publikasjonen NS-INSTA 250 fra NSF. MECALUX reolene er konstruert i samsvar med den Europeiske FEM normen som fullt ut tilfredstiller NS-INSTA reglene.

3 Vi gjengir her NS-INSTA 250 normens punkter angående montering og kontroll. 9 Montering. 9.1 Allment. Ved montering anbefales det at alle stigeben forankres i gulv. I følgende tilfeller skal alle stigeben forankres i gulv: Stigen har en totalhøyde som er lik eller høyere en fi re ganger stigens dybde Det er montert uttreksenhet for pall Reolen er montert med ryggstag Kommentar: Våre lagerførte stiger har en dybde på 1000mm. Det vil si at stiger på 4 meter eller høyere skal forankres i gulv. Vi benytter vanligvis ekspansjonsbolter M10x95 for betonggulv til forankringen. Det er tilstrekkelig å montere en bolt pr. stigeben. 9.2 Toleransekrav ved montering. Der spesielle krav ikke fi nnes er største tillate avvikelse fra loddlinjen +/- 3mm. Kommentar: Dette samsvarer med MECALUX reolens krav til toleranse. 10 Kontroll Fortløpende kontroll. Pallreoler skal fortløpende kontrolleres med henblikk på om stolper, bærebjelker, innfestningsanordninger, stag med mer er deformerte eller på annen måte skadet slik at det påvirker reolens belastningskapasitet. Bestilleren eller brukeren er ansvarlig for kontrollen utføres Periodisk kontroll. Minst hver 12te måned skal det kontrolleres at pallreolen(e) er i overensstemmelse med den forløpende kontrollen. Ved reparasjon av pallreolen(e) skal bærende deler som er skadet byttes ut. Annet utstyr kan repareres. Bestilleren eller brukeren har ansvar for at kontrollen utføres og dokumenteres. Kommentar: N. P. Lien A.S kan påta seg å utføre kontrollen.

4 11 Merking. Pallreoler skal, på vel synlig plass, være merket med følgende: Fabrikantens/leverandørens navn Typebetegnelse Max. Last pr. seksjon i kilogram. Max. Last pr. nivå i kilogram. Pallreolens hovedkomponenter (stolper, bærebjelker) skal være merket slik at man ved omdisponering, ombygging eller fl ytting skal kunne lese av komponentens belastningskapasitet. For systemets belastningskapasitet skal leverandøren kontaktes. Ved omdisponering, ombygging eller fl ytting av pallreolen skal leverandøren kontaktes. Postboks 73, 2011 Strømmen Segelckes vei 2, 2010 Strømmen Tlf , fax , e-post Kommentar: N. P. Lien A.S leverer skilt for merking av reolene som vist på fi guren over samt påtar seg å merke stolper og bærebjelker. Vi vil her ta med de viktigste punktene for fysisk sikring av reoler og personal. Beskyttelse av reolstige og stigeben. MECALUX sine konstruktører og teknikere har foretatt nøyaktige statiske beregninger av stigebenets godstykkelse og profi ltype for å oppnå maksimal styrke i forhold til forbrukt stålmengde. Det er derfor av største betydning at stigebenet ikke utsettes for krefter som fører til deformasjon av profi len. Det mest sårbare område av stigebenet er den nederste delen som befi nner seg i knekklengde sonen. For å beskytte denne sårbare sonen har Mecalux utviklet beskyttelse for reolstigen og stigebenet. Reolstigebeskytter monteres på reolen ende. Stigebensbeskytter monteres på hver av de utsatte stgebena. NS-INSTA 250 normen sier følgende om stigebensbeskytter: Stigebensbeskyter for pallreoler skal være dimensjonert for å oppta en energi som er lik 400Nm i et punkt som ligger minst 150mm over gulvplanet. Stigebensbskytter som har hvert utsatt for denne energi kan være deformert, dog ikke på en slik måte at den kommer nær eller har skadet deler som skulle beskyttes. Våre stigebenbeskyttere oppfyller dette kravet med god margin. Normen pålegger ikke montering av stigebenbeskytter men anbefaler dette.

5 Beskyttelse mot nedfallende gods. NS-INSTA 250 normen sier følgende: Pallreolen skal, dersom den grenser mot område der nedfallende gods kan forårsake personskader, ha montert rasbeskyttelse. Rasbeskyttelsen skal kunne monteres på reolens gavl og eller bakside eller over eventuelle transportganger som går på tvers av reolene. N. P. Lien A.S leverer rasbeskyttelse som vist på fi guren under. Rasbeskyttelse, 4mm helsveiset ståltrånett maskestørrelse 50x70mm i ramme av 25x25mm stål fi rkantrør Tunellbeskyttelse, hylleplater av galvanisert stål

6 Dette er noen av de fysiske hjelpemidlene som er til rådighet for sikker håndtering av gods på lageret. I tillegg til dette er lagerets medarbeidere sin holdning til sikkerhet, tidspress, plassering av gods, god planlegging samt hyppige og grundige kontroller av største betydning for at lageret skal bli en god og sikker arbeidsplass. Har du spørsmål om sikkerhet på lager eller trenger hjelp til kontroll av pallreolanlegget så nøl ikke med å ta kontakt med oss. Våre konsulenter og montører er alltid tilgjengelig for hjelp og støtte. Våre sertifi serte montører kontrollerer alle reolanlegg i henhold til den Norske NS-INSTA normen. Vi utarbeider tilstandsrapporter og er behjelpelig med utbedring av eventuelle feil og mangler. Ønsker du ytterligere informasjon og lager og sikkerhet, priser på kontroll mm. så ta gjerne kontakt med oss. Hovedkontor: Segelckes vei 2 Postboks Strømmen Telefon Telefax e-post: INNREDNING LAGER - VERKSTED - KONTOR Avd. kontor Nord Norge Sjøgaten 25 Postboks Andenes Telefon Telefax e-post: Sikkerhet på lageret

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

KRANER I SMÅBÅTHAVNER

KRANER I SMÅBÅTHAVNER Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2006 Vedlikehold og kontroll av kraner i småbåthavner, Larvik kommune Gruppe F1-02-06 KRANER I SMÅBÅTHAVNER

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL PERIODISK KJØRETØYKONTROLL Eksempelsamling på hvordan rustskader bør/kan bedømmes Statens vegvesen Bedømming av rustskader i bærende konstruksjoner ved periodisk kjøretøykontroll Dette dokumentet er ment

Detaljer

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING HVA er FALLSikring? Menneskekroppen tåler ikke fall fra spesielt store høyder. De fleste forstår at et fall rett ned fra et kjøkkenbord uten å ta seg for, kan føre til alvorlige

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

1. Sikkerhets- og anvendelsesråd

1. Sikkerhets- og anvendelsesråd 1 1. Sikkerhets- og anvendelsesråd Innledning Dekket er det eneste kontaktpunktet mellom kjøretøy og underlag. Brukerne må sikre seg at de bevarer kvalitet og ytelse på dekkene sine. For å gjøre det, anbefaler

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: GR-30-TEC-GL-004-052 1, 13.10.2010 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av utstyret,

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kvalitetssikring. Kapittel 12. 12.1 Kontrollordninger

Kvalitetssikring. Kapittel 12. 12.1 Kontrollordninger Kapittel 12 Kvalitetssikring 12.1 Kontrollordninger 12.1.1 Historikk Ved all industriell og håndverksmessig tilvirkning kan det oppstå mangelfulle eller dårlige produkter, enten ved menneskelige feil,

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s Bruksanvisning Norsk K300/C300/C300s Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer