Forsikring for NLF-medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring for NLF-medlemmer"

Transkript

1 Forsikring for NLF-medlemmer

2

3 Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver dag. Som NLF-medlem skal din bedrift ha garanti for å ha rett forsikring og kvalifisert, korrekt hjelp dersom forsikringen må tas i bruk. Med skadeforsikring, helseforsikring og pensjonsforsikring fremstår If som totalleverandør av forsikringsprodukter til NLFs medlemsbedrifter. kunne videreutvikle avtalen på en god måte i årene fremover Gjennom det lange samarbeidet har vi i tillegg til å utvikle gode forsikringsløsninger for våre medlemmer, bygget opp et tett samarbeid med fokus på vårt tilbud Kollegahjelpen, tilbud om psykologisk førstehjelp, samt skadeforebyggende arbeid gjennom prosjektet Dugnad for færre skader og omdømmearbeid gjennom trafikksikkerhetskonseptet På riktig side. Tenk sikkerhet og miljø i alle sammenhenger! Da styrker du din egen økonomi, bransjens omdømme og NLF som organisasjon. NLF og If har vært avtalepartnere siden Forsikringsavtalen gir deg som NLF-medlem en rekke fordeler, blant annet garanterer If at du som kunde har rett dekning, til en konkurransedyktig pris og markedets beste vilkår! Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik garanti. Begge parter har hatt stor glede og nytte av samarbeidet. Vi samarbeider godt på alle nivåer og vi har store forventninger til å Oslo, oktober 2012 Geir A. Mo Administrerende direktør

4 Samarbeidsavtalen gir deg fordeler NLF og If har hatt et kontinuerlig samarbeid siden Målet med samarbeidet har hele tiden vært å tilby transportnæringen de beste og mest behovstilpassede forsikringsløsningene. Dette innebærer gode forsikringsvilkår til riktige priser, samt raskt skadeoppgjør av høy kvalitet. Avtalen sikrer også NLF betydelige årlige tilskudd som brukes i arbeidet med å videreutvikle avtalen samt bedre medlemsservice. Sentrale og lokale utvalg med deltakere fra begge parter arbeider kontinuerlig for å sikre at avtalen praktiseres i henhold til intensjonene og at den videreutvikles i tråd med de rammebetingelser og utfordringer som transportnæringen vil møte fremover. Samarbeidsavtalen omfatter nå det aller meste av forsikringer som en transportbedrift trenger. Dette omfatter de tradisjonelle skadeforsikringene på bil og utstyr, men også ulike typer av personforsikringer. I første rekke snakker vi da om helseforsikring og tjenestepensjon. Sistnevnte er ett nytt produkt i avtalen og vil medvirke til at avtalen blir enda mer omfattende og attraktiv for NLFs medlemmer. I denne brosjyren finner du først litt om alle fordelene som ligger i avtalen mellom NLF og If, deretter litt om de ulike forsikringene og produktene som en transportbedrift trenger. AVTALEFORDELER FOR NLF-MEDLEMMER: Avbruddsforsikring hvor avbruddstiden er inntil 63 dager. _ Halv egenandel ved kaskoskader på lastebiler med 75 % bonus. Redusert egenandel ved redningsskader. Tilgang til psykologisk førstehjelp. Inkluderer eier og alle ansatte med familie. Utvidet forsikring for næringsdrivende sikrer eier mot avkortning dersom sjåfør har utvist uaktsomhet. Bagasje i bil dekket med inntil kroner. Utvidet forsikringssum for vedlikeholdsverktøy, festeutstyr, kjettinger osv. Ekstra dekk og felger i lagerbygning er forsikret mot brann/ tyveri. Avmontert utstyr/ påbygg; endringer i forsikringsåret er dekket fram til forfall. Utvidet dekning for snøbrøyting brudd eller brekkasje på drivverk/ kraftoverføring. Dugnad for færre skader; eget skadeforebyggende program. Transportansvar - tilpasset NLF medlemmer. Gunstig helseforsikring; markedets beste helseforsikring. If pensjon; lave kostnader og god avkastning. SERVICE- OG BETJENINGSFORDELER FOR NLF-MEDLEMMER: Salg og rådgivning; If tilbyr autoriserte NLF-spesialister som kjenner både avtalen og transportnæringen. Garanti for riktig forsikringsdekning når du betjenes av en NLF-spesialist. Skadeoppgjør utføres av et storskadeteam og egne storbilspesialister. Med If Login kan du administrere dine avtaler online.

5 Viktige forsikringer i din transportbedrift hva dekker hva? bilansvar Etter norsk lov må alle bileiere ha gyldig ansvarsforsikring på bilen. Denne forsikringen dekker skader som bilen påfører personer og annen manns eiendom. Denne forsikringen dekker bare skader som kjøretøyet forårsaker. bilkasko Kaskoforsikringen dekker skader på eget materiell når ingen annen part har skyld. Forsikringen omfatter brann, tyveri, glasskader, veihjelp, velt, kollisjon, utforkjøring, hærverk og annen skade som skjer plutselig og uforutsett og som skyldes en ytre påvirkning. Løyvedokumenter, fellesskapstillatelse og fastmontert kommunikasjonsutstyr er også forsikret. Kaskoforsikringen dekker også sjåførens personlige eiendeler med inntil kroner, samt rensing av tank og destruksjon av farlig gods med inntil kroner. avbrudd Ønsker du å sikre bedriften mot tapt inntekt dersom bilen blir skadet, bør du kjøpe en avbruddsforsikring. Du velger selv hvilket dagsbeløp du ønsker utbetalt. NLFs medlemmer som kjøper avbruddsforsikring får automatisk utvidet avbruddstiden med inntil 63 dager. Vi kan også gi tilbud om erstatningsbil i avbruddsperioden. maskinskade Denne forsikringen dekker plutselig og uforutsett indre skade på motor, drivlinje og styring. Samt motor/ drivverk i tilleggsutstyr som for eksempel termoaggregat. Forsikringen kan kjøpes for hele bilen, eller på spesifisert utstyr. ekstra, yrkesmessig utstyr For å få riktig oppgjør ved skade, er det viktig at du forsikrer de reelle verdiene i bilen. Forsikringsbeviset må derfor angi hvilket ekstrautstyr som er dekket av forsikringen. F.eks. plan, skap, bakløfter, etc. godsansvar Dette er kanskje den viktigste av alle tilleggsdekninger for deg som driver yrkestransport. Når du transporterer et vareparti og noe er skadd ved ankomst, er det ditt ansvar å bevise at du ikke har gjort noen feil. Det betyr at får du ikke inspisert at varene er uskadd ved opplastning, må du ikke skrive under på fraktbrevet uten å ta forbehold om manglende besiktigelse. På samme måte må du kontrollere eller være til stede ved levering, og sørge for underskrift for uskadde varer. Godsansvarsforsikringen skal sikre at transportøren ikke lider økonomisk tap. Forsikringen er basert på skyld, og dekker ikke tilfeldige hendelser Mange vareeiere bør derfor sikre sine interesser med en egen vareforsikring/ transportforsikring. transportansvar Denne forsikringen er laget spesielt for NLF, og forenkler de komplekse ansvarsforhold som en typisk tranportbedrift i NLF kan bli utsatt for. Transportansvar inkluderer alle ansvarsdekningene som tidligere ble dekket under bedriftsansvar/ fraktføreransvar/ spedisjonsansvar/ kranansvar og ansvar for hengende gods i kran. Prisen vil variere ut fra hvilke type kjøring og risiko du er utsatt for. Ansvarsskader under transportansvar er forholdsvis sjeldne, men erstatningskravene kan fort bli store. I verste fall vil en slik ekstra kostnad slå beina under bedriftens eksistens. Vi anbefaler de fleste bedriftene i NLF å kjøpe transportansvar. Våre NLF spesialister kan gi deg mer detaljert rådgivning om behovet for transportansvar kontor, verksted, o.l. Har du kontorbygning, verksted, etc., må du kjøpe egen forsikring for både bygninger og innbo. Vi tilbyr alle de forsikringer du har behov for. NLF-forsikring 5

6 Personrelaterte forsikringer Utnytt alle våre medlemsfordeler og tjenester yrkesskadeforsikring Hvis du betaler lønn til ansatte må du ifølge norsk lov ha yrkesskadeforsikring. Det gjelder også om de ansatte er i din nærmeste familie. Har du enkeltmannsforetak kan du også kjøpe yrkesskade på deg selv, men vi anbefaler at du først ordner yrkesskadetrygd gjennom NAV. førerulykke Dette er en forsikring som dekker ulykkesskader som fører og/ eller hjelpemann kan bli utsatt for når bilen er involvert i en ulykke. Ved varig 100 % invaliditet utbetaler forsikringen Ved død er utbetalingen psykologisk førstehjelp Kjøper du bilforsikring hos oss får du, sjåførerene dine og familien din tilgang til psykologisk førstehjelp. Slik bistand er svært viktig etter traumatiske opplevelser som følge av billulykke, vold, ran o.l. Dekningen er gratis, og har sammen med kollegahjelpen i NLF allerede vært til stor hjelp for medlemmer som har vært involvert i større ulykker. Ved behov kontaktes Psykologvakten på telefon helseforsikring If helseforsikring gir sjåførene rask tilgang til behandling dersom de skulle bli rammet av sykdom eller skader. Avtalen mellom NLF og If gir fordelaktige priser for sjåfører og ansatte i NLF-bedriftene. På if.no/helse kan du lese hvordan helseforsikringen virker i praksis. if login tilgang døgnet rundt Du trenger ikke lenger å motta og arkivere bunker av forsikringspapirer. I If kan du administrere bedriftsforsikringene dine selv gjennom If Login. Over halvparten av NLFs medlemmer har valgt denne måten å administrere sine forsikringer på. Bestill ditt passord til If Login, så kan du: få oversikt over forsikringene dine sende skademeldinger sende endringsmeldinger motta elektroniske forsikringsbevis samle alle forsikringsbevis og endringsmeldinger private forsikringer - rabatterte priser for nlf-medlemmer Vår erfaring er at NLFs medlemmer har færre skader enn gjennomsnittet. Vi gir derfor alle medlemmer rabatt på de private forsikringene. Samler du alle de private forsikringene hos oss kan du dessuten ta del i vårt fordelsprogram If Pluss. Det gir deg høyere rabatt jo flere forsikringer du samler hos oss. Denne rabatten kommer i tillegg til den du får som medlem av NLF. Oppgi avtalekode 653. NB! Denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et eventuelt skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene sammen med avtalen som gjelder. Selv om vi er forsikringsspesialister har du et selvstendig ansvar for å kontrollere at forsikringsbeviset er korrekt. if pensjon ny avtale for nlf-medlemmer Fra juni 2012 ble samarbeidsavtalen mellom NLF og If utvidet med en pensjonsavtale. NLF har fremforhandlet lavere medlemskostnader på pensjonsavtalen, noe som er viktig for medlemsbedriftene. For dine ansatte betyr det trygghet og god avkastning for framtiden. If pensjon leveres nemlig i samarbeid med Danica som Gambler Wassum flere ganger har kåret til den beste forvalteren av innskuddspensjon i det norske markedet. Salg og rådgivning gis av din lokale NLF-spesialist i If, og er naturlig å gjøre i forbindelse med gjennomgang av øvrige forsikringer. 6 NLF-forsikring

7

8 24095_f Inhouse NO vil du vite mer? Snakk med en av våre NLF-spesialister if.no/nlf