FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I"

Transkript

1 FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

2 FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder er Politihøgskolens ansvar i henhold til rundskriv G 1/ 2000 fastsatt av Det kgl. justis og politidepartement. Utdanningen har vært basert på den erfaring som instruktører og hundeførere har ervervet seg gjennom praktisk tjeneste, utdanning og erfaringsutveksling med andre hundeførere og instruktører. På bakgrunn av evalueringsrapporter og dokumenterte behov har vinterutdanningen blitt delt i to deler kalt trinn I og II med en varighet på henholdsvis 2 og 1 uke. Politihunden er sammen med andre og egne styrker en viktig ressurs innen vinterog fjellredningstjenesten. 2 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNINGER 2.1. MÅLGRUPPE Målgruppen er hundeførere som har gjennomført og bestått grunnutdanningen og som er anbefalt til vintertjeneste av vedkommende politimester. Det kreves at hundene har gode søksegenskaper og fremstår som sunne og friske LÆREFORUTSETNINGER Det er en forutsetning for deltagelse i utdanningstilbudet at hundeføreren har: gjennomført og bestått Politihøgskolens grunnutdanning for nye hundeførere vist seg egnet til tjeneste i vinterfjellet 3 RAMMEFAKTORER Tid: 2 uker Deltagere: 10 Personell: 1 kursleder 2 instruktører Rombehov: 13 forlegningsrom 10 kennelplasser (eller lignende) 1 klasserom 1 grupperom 1 kontorplass

3 Øvingsareal: 2 øvingsfelt 1 eksamensfelt Materiell/utstyr: Se eget vedlegg 4 HOVEDMÅL Hovedmålet for undervisningen er at den enkelte deltager sammen med sin hund skal kunne gjennomføre og bestå de øvelser og kravspesifikasjoner som fagplanen skisserer 4.1. INNHOLD Ettersøkning/ søksledelse og redningstjenestens oppbygning Vintertjeneste/ søk på snødekt mark Førstehjelp under vinterforhold Praktisk trening snøscootertransport Helikoptertjeneste Praktisk øvelse i vinterfjellet 4.2. DELMÅL Ettersøkning/ søksledelse og redningstjenestens oppbygging forklare politiets ansvar og plikter i forbindelse med redningsoperasjoner forklare tjenestehundens og hundeførerens plass/ funksjon i redningstjenesten samt varslings- og mobliseringsrutiner. forklare de forskjellige ettersøkningsformer med hund som kan benyttes Praktisk trening i snøscootertransport vise at de kan foreta en enkel kontroll og vedlikehold av snøscooter jfr. sjekkliste så som: - etterfylling og kontroll av olje, bensin og vann - kontroll av belter, skinner og ski - kunne skifte tennplugg kunne skifte variatorrem vise at de sammen med sin hund kan sitte på en snøscooterkjelke over en strekning av ca. 1 kilometer vise at de sammen med sin hund kan kjøre en snøscooter med hunden sittende på setet over en strekning av ca. 1 kilometer Helikoptertjeneste forklare de generelle bestemmelser for transport med helikopter forklare og gjennomføre prosedyren for inn- og utlasting

4 Førstehjelp forklare hva hypotermi er forklare hva som menes med varmekonservering forklare hvilke spesielle hensyn en bør ta når en skal yte førstehjelp til en skredtatt forklare og vise hvordan en graver frem og ivaretar en skredtatt vise at de sammen med sin hund kan foreta forebyggende tiltak både på seg selv og sin hund under ekstreme værforhold under vinterforhold forklare betydningen av å ha riktig utstyr og bekledning forklare hvordan de kan ta vare på seg selv, kollega og hunden under vinterforhold vise at de sammen med sin hund kan foreta nødvendig førstehjelp Prinsippene for graving av snøhule forklare prinsippene for hvordan de lager ei snøhule Vintertjeneste/ Søk på snødekt mark vise at de har forståelse for opphold og arbeid i vinterfjell herunder riktig og tilpasset utstyr og materiell vise at de tar vare på hunden, seg selv og andre også i forbindelse med figurering finne frem til nøkkelforsterkeren for sin hund vise at de behersker innlæringsprinsippene for søk med hund under vinterforhold vise at de kan benytte hunden til å finne personer over eller under snødekt mark vise at hunden markerer en nedgravd figurant ved graving og/ eller halsgiving. vise at hunden markerer vedvarende og upåvirket av hundefører Praktisk øvelse i vinterfjellet vise at de sammen med sin hund kan gjennomføre en øvelse av ca. 24 timers varighet vise at de kan utstå psykiske og fysiske utfordringer under operasjoner i fjellet være seg bevisst hva god motivasjon betyr for samhold og gjennomføring vise at de tar ansvar for pålagte oppgaver vise at de har evne til å samarbeide med andre og egne styrker vise at de tar ansvar for utstyr og materiell vise at de foretar rasjonell utnyttelse av mannskap og hund vise at de tar hensyn til andre kolleger, hunden og seg selv under alle operasjoner vise at de kan gjennomføre bivuakkering (snøhule) i vinterfjellet vise at de kan benytte SM-utstyr (søke/ mottak-utstyr)

5 5. LÆREPROSESSEN Undervisningen foregår som teoretisk og praktisk instruksjon. De teoretiske emnene blir gjennomført som klasseromsundervisning med forelesere/ instruktører. Den praktiske instruksjonen foretas ute i feltmessige omgivelser, hvor elevene er delt inn i lag/ grupper på inntil 5 deltagere/ hunder (ideelt med 4 deltagere/ hunder) og en instruktør på hvert lag/ gruppe. Instruksjonen vil i stor grad bli rettet mot den enkelte elev/ ekvipasje - individuell instruksjon. En kursleder har ansvaret for den faglige gjennomføringen og koordineringen mellom de enkelte lag. 6. VURDERING/ EKSAMEN Lagsinstruktører, kursleder og deltagere foretar fortløpende vurdering av læreprosessen. Instruktører og kursleder foretar den endelige sluttvurdering etter at de fastsatte godkjenningsprøver er avlagt med karakter BESTÅTT/ IKKE BESTÅTT. Vurderingen etter endt kurs er med og danner grunnlag for vurderingen av ekvipasjen etter endt VINTERUTDANNING TRINN II. 7. LITTERATUR Følgende skriftlige materiell/ litteratur legges til grunn for undervisningen: Håndbok for redningstjenesten Det kgl. Justis- og politidepartement. Ettersøkning Vurdering av akutt snøskredfare NGI-rapport av 20. Juni 1994 Norsk Fjellmuseum Snøskredkonferanse av 1994 Skredulykken i Vassdalen Narvik politikammers skredrapport av 5. Mars 1986

6 FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN II 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder er Politihøgskolens ansvar i henhold til rundskriv G 1/ 2000 fastsatt av Det kgl. justis og politidepartement. Utdanningen har vært basert på den erfaring som instruktører og hundeførere har ervervet seg gjennom praktisk tjeneste, utdanning og erfaringsutveksling med andre hundeførere og instruktører. På bakgrunn av evalueringsrapporter og dokumenterte behov har vinterutdanningen blitt delt i to deler kalt trinn I og II med en varighet på henholdsvis 2 og 1 uke. Politihunden er sammen med andre og egne styrker en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten. 2 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNINGER 2.1. MÅLGRUPPE Målgruppen er hundeførere som har gjennomført vinterutdanning for politiets tjenestehunder trinn I. Det kreves at hundene har gode søksegenskaper og fremstår som sunne og friske LÆREFORUTSETNINGER Det er en forutsetning for deltagelse i utdanningstilbudet at hundefører har: gjennomført og bestått Politihøgskolens grunnutdanningen for nye hundeførere gjennomført vinterutdanning for politiets tjenestehunder trinn I fortsatt vist seg egnet til tjeneste på snødekt mark og vinterfjell 3 RAMMEFAKTORER Tid: 1 uke Deltagere: 10 Personell: 1 kursleder 2 instruktører

7 Rombehov: 13 forlegningsrom 10 kennelplasser (eller lignende) 1 klasserom 1 grupperom 1 kontorplass Øvingsareal: 2 øvingsfelt 1 eksamensfelt Materiell/utstyr: Se eget vedlegg 4 HOVEDMÅL Hovedmålet for undervisningen er at den enkelte deltager sammen med sin hund skal kunne gjennomføre og bestå de øvelser og kravspesifikasjoner som er fastsatt med henblikk på å gjennomføre vinterutdanningen for politiets tjenestehunder trinn II INNHOLD Snø og snøskred Organisering av skredområdet Etablering av øvingsområdet Praktisk og taktisk søk med hund i skred Kart (også skredkart), kompass og GPS (Global Position System) i vinterfjellet Utmarsj 4.2. DELMÅL Snø og snøskred forklare hvilke typer skred en kan komme ut for og hva som kjennetegner de ulike typer forklare hva medrivningspunkt, forsvinningspunkt, hindere i skredbanen, strømningshastighet, luftbåret skred, skredprofilen og skredtunge er og hvilken innvirkning det kan ha på våre taktiske disposisjoner primær og sekundær søketeig vise hvordan en foretar samt vurderer snøkonsistens og fare for skred ut fra en spadeprøve Organisering av skredområdet forklare hvordan et skredområde skal organiseres Etablering av øvingsområdet forklare og vise hvordan et øvingsområde skal organiseres

8 Praktisk og taktisk søk med hund i skred vise at de behersker og kan foreta de taktiske disposisjoner i forbindelse med søk i et skred vise at de har forståelse for opphold og arbeid i vinterfjell vise at de kan dirigere og søke med sin hund raskt og effektivt i et felt på minimum 150 x 150 meter i en oppgave som er ukjent for hund og fører. vise at de kan finne 2 figuranter på minimum 2,5 meters snødybde innen 30 minutter med liggetid på 2 timer og at hunden ved funn markerer dette med en kraftig vedvarende halsgiving og/ eller graving. SM-utstyr (Søke/ Mottaks-utstyr) vise at de behersker å kunne benytte så vel sende- som mottaksfunksjonen på SMutstyret Kart (også skredkart), kompass og GPS (Global Position System) i vinterfjellet vise at de behersker kart, kompass og GPS Utmarsj vise at de sammen med sin hund kan orientere seg og ta seg frem på ski i vinterfjellet over en strekning beregnet til 1,5 2 timer. vise at de utstyrsmessig og mentalt er rustet for ekstreme vinterforhold forklare hvordan de vil organisere et skred 5. LÆREPROSESSEN Undervisningen foregår som teoretisk og praktisk instruksjon. De teoretiske emnene blir gjennomført som klasseromsundervisning med forelesere og instruktører som leder gruppearbeid/ evaluering av øvelser. Den praktiske instruksjonen foretas ute i feltmessige omgivelser, hvor elevene er delt inn i lag/ grupper på inntil 5 deltagere/ hunder (ideelt med 4 deltagere/ hunder) og en instruktør på hvert lag/ gruppe. Instruksjonen vil i stor grad bli rettet mot den enkelte elev/ ekvipasje - individuell instruksjon. En kursleder har ansvaret for den faglige gjennomføringen og koordineringen mellom de enkelte lag.

9 6. VURDERING/ EKSAMEN Lagsinstruktører, kursleder og deltagere foretar fortløpende vurdering av læreprosessen. Instruktører og kursleder foretar den endelige sluttvurdering etter at de fastsatte godkjenningsprøver er avlagt med karakter BESTÅTT/ IKKE BESTÅTT Godkjenningsresultatet og vurderingen etter endt kurs er med og danner grunnlag for den endelige vurdering av ekvipasjen etter endt VINTERUTDANNING TRINN I OG II. 7. LITTERATUR Følgende skriftlige materiell/ litteratur legges til grunn for undervisningen: Håndbok for redningstjenesten Det kgl. Justis- og politidepartement. Ettersøkning Vurdering av akutt snøskredfare NGI-rapport av 20. Juni 1994 Norsk Fjellmuseum Snøskredkonferanse av 1994 Skredulykken i Vassdalen Narvik politikammers skredrapport av 5. Mars 1986

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Del 2, Grunnkursprogrammet NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GENERELT...3. 1.1 Målsetting...

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Del 2, Grunnkursprogrammet NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GENERELT...3. 1.1 Målsetting... NORSKE REDNINGSHUNDER Del 2, Grunnkursprogrammet 1 GENERELT...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Gjennomføring...3 1.2.1 Følgende emner skal gjennomgås og evt. trenes på...3 1.3 Krav til bestått...3 TEORETISK DEL

Detaljer

Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder

Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 11 Del 3 Appellprøve 21 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 KLASSE B...3 1.1 Generelt...3 1.2 Målsetting...3 1.3 Sporsøk...3 1.3.1 Sporoppsøk:...3 1.3.2 Sporet:...3 1.3.3 Dommerkommentarer:...3 1.3.4 Grunnlag for underkjenning...4

Detaljer

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER og SJØHEIMEVERNSKOMMANDOEN www.forsvaret.no Àjour pr 19.10.12 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2013\kurskatalog orginal 2013.doc

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Godkjent av Studieforbundet Natur & Miljø. Studieplannr.: XXXX. Utgitt av Norsk Kennel Klub 2004

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE av 18. juli 2002 Revidert 18. Juli 2010 Vedtatt av Justisdepartementet og Helsedepartementet

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 10.12.2014 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2015\kurskatalog 2015_10.12.2014.docx

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund

Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund Utarbeidet av Norsk Brukshundsports Forbund Revidert av Norsk Kennel Klub og Norsk Brukshundspports Forbunds Utdanningsutvalg for Brukshund Godkjent

Detaljer

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM)

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) KURSPLAN Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass

Detaljer

UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING

UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING Side 1 Forord Norsk Folkehjelp Sanitet er en viktig organisasjon i den norske redningstjenesten. Våre ledere og mannskaper er i innsats ved mellom 150 og 200 redningsaksjoner

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1

KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1 KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1 Norges brannskole 2010 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra:

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: Innenfor hvert utdanningsprogram som skolen tilbyr er det

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse nettbasert kurs i brannvern grunnkurs grunnkurs for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 1 beredskapsutdanning

Detaljer

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto . 1994. Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF er paraplyorganisasjonen for de frivillige i rednings tjenesten i Norge. Organisasjonene representerer

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap.

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap. Fagblad Sanitet Nr 1-2010 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Tema:Redning i Vinterfjellet Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Medlemmer: Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF og FM i Nord- Trøndelag. Erfaring/sammendrag

LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Medlemmer: Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF og FM i Nord- Trøndelag. Erfaring/sammendrag Nord- Erfaring/sammendrag SEMINAR ETTERSØKNING/LETEAKSJON LRS Øvingsforum Nord- politidistrikt Nord- Innledning Fredag 9.4.10 gjennomførte Nord- politidistriktet (LRS Øvingsforum) seminar ettersøkning

Detaljer