Konferansehefte. Kristiansand 12. og 13. april 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferansehefte. Kristiansand 12. og 13. april 2012."

Transkript

1 Konferansehefte Kristiansand 12. og 13. april 2012.

2 Innholdsfortegnelse Velkomsthilsen fra BSF og JLOB...3 Fra Ordføreren i Kristiansand...4 Presentasjon av Barnesykepleierforbundet...5 Presentasjon av Ja til lindrende enhet og omsorg for barn...6 Praktisk informasjon...7 Utstillere og sponsorer...6 Forelesere... 9 Forelesere..10 Program torsdag 12 april Program fredag 13.april...12 Abstract fra foreleserene Kulturelle bidrag.. 24 Kart over Kristiansand...25 Sponsor..26 2

3 Velkomsthilsen fra Barnesykepleierforbundet, NSF og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn Helt- ikke stykkevis og delt. Kjære Kollega! På vårkonferansen i Kristiansand april 2012 er du med på å skrive norsk helsehistorie i norge. Dette er første gangen både tema lindrende behandling og omsorg for barn er på dagordenen i en egen helsekonferanse. Samarbeid er viktig for å fremme utvikling, og derfor har Barnesykepleierforbundet, NSF (BSF, NSF) og organisasjonen, JA til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB) gått sammen om å arrangere konferansen som vi har kalt: HELT- IKKE STYKKEVIS OG DELT. Tittelen er hentet fra en bok som Jan Kåre Hummelvoll har gitt ut. Denne tittelen syntes vi passet bra til det som er temaet for denne viktige og første konferansen i Norden, nemlig å sette lindrende behandling og omsorg for barn- også kalt palliativ behandling og palliasjon i fokus. Vårt mål for konferansen er å gi grunnleggende innføring i hva palliasjon til barn i alle aldersgrupper er, og hva det ikke er. Hvilket fokus har vi på dette i Norge, og hva er eventuelt gjort og hva bør gjøres fremover. Det vil bli presentert forskning og anbefalinger på hva som gjøres på området internasjonalt, satt fokus på nødvendigheten av økt kunnskap, kompetanse og utdanning, samt kommunikasjon med døende barn og deres familier for å forberede helsepersonell på å utøve palliasjon til barn. Vi ønsker med denne konferansen å inspirere og motivere til å jobbe videre med temaet innen for alle nivåer av helsetjenestene i Norge. Hjertelig velkommen til Kristiansand. Mvh André Grundevig, Leder BSF Natasha Pedersen, Leder JLOB 3

4 Velkommen til Kristiansand og en konferanse med et svært viktig tema! Som ordfører er jeg svært stolt av at Kristiansand er med og skriver helsehistorie for Norge. Dyktige og engasjerte folk har gått sammen om å starte organisasjonen «JA til lindrende enhet og omsorg for barn», som sammen med Barnesykepleierforbundet NSF er arrangører for konferansen hvor dere skal lære mer om palliativ behandling og omsorg for barn. Barna er det kjæreste vi har, og når vi vet at det hver dag dør et barn i Norge og at et ukjent antall barn fødes med alvorlig sykdom eller livsbegrensende tilstander setter denne konferansen fokus på et stort problem, nemlig at det ikke finnes et helhetlig lindrende tilbud for barn. Jeg håper at denne konferansen vil gi inspirasjon og være et løft for det videre arbeidet innen palliativ behandling og omsorg for barn. Samtidig vil jeg berømme organisasjonen JA til lindrende enhet og omsorg for barn for sitt nybrottsarbeid og for å være den første og eneste organisasjonen i Norden som jobber med dette temaet. Så håper jeg i tillegg at dere får noen fine dager i Kristiansand, at været viser seg fra sin beste side, at dere får sett litt av byen vår og kanskje spesielt Kilden som ble åpnet i januar i år. Jeg ønsker lykke til med konferansen og oppholdet i byen! Med vennlig hilsen Arvid Grundekjøn Ordfører 4

5 Presentasjon av Barnesykepleierforbundet, NSF og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn Barnesykepleierforbundet (BSF) ble stiftet 19. juni i Medlemmene i BSF er Barnesykepleiere, andre spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber med barn, ungdom og deres familier i mange deler av helsetjenesten, men i hovedsak jobber de i spesialisthelsetjenesten. BSF har ca. 600 medlemmer, og har per i dag 17 lokallag representert enten ved et styre eller kontaktperson. Vårt mål er aktive lokallag i alle fylker. Barnesykepleierforbundet sitt hovedfokus er fag og fagpolitikk som retter seg mot at barn, ungdom og deres familier skal få en trygg og individuell sykepleie av høy kvalitet. Dette arbeidet skjer først og fremst nasjonalt, men i stigende grad utvikles kontaktene internasjonalt. Dette fordi BSF mener det er viktig å følge med i hva som skjer utenfor landets grenser hva angår sykepleie til barn og ungdom. Videre er arbeidet med å øke forståelsen og kunnskapen for at barn ikke er små voksne, samt at oppmerksomhet og forståelse for syke barn og ungdoms behov settes på den helsepolitiske dagsorden. Barn, ungdom og deres familier trenger sykepleiere med høy kompetanse, mot og identitet. BSF jobber derfor for å synliggjøre nødvendigheten av videreutdanning i sykepleie til barn og ungdom, i tillegg til å dokumentere behov for flere barnesykepleiere i nyfødtintensiv- og barneavdelingene. Siden grunnutdanningen i sykepleie har svært lite fokus på barn og ungdom er det også viktig å påvike dette slik at barn og ungdom får mer oppmerksomhet i utdanningen. Det er også viktig for BSF å samarbeide med andre faggrupper som jobber med barn, samt NSF for å få sterkere gjennomslagskraft i saker som omhandler barn, ungdom og deres familier. Av internasjonal aktivitet er det først og fremst NoSB (Nordisk samarbeid med sykepleiere som arbeider med barn, ungdom og deres familier) som vi aktivt deltar i. Ved siden av dette jobber BSF med å etablere et tettere samarbeid med både PNAE (The Paediatric Nursing Associations of Europe) og IAPN (International Association of Paediatric Nursing). For mer informasjon om Barnesykepleierforbundet, NSF, besøk gjerne vå nettside: 5

6 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. JLOB Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB) er en landsdekkende frivillig organisasjon, stiftet 3.november 2009 som forening, og interesseorganisasjon i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret 16. desember Det første offisielle styret ble valgt på stiftelsesmøte samme dato. Organisasjonen anser Andrea Kjærstad Pedersen som sin grunnlegger. Organisasjonen har i dag over 315 medlemmer som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte og er i sterk vekst. Ja til lindrende enhet og omsorg for barns formål er å gi økt kompetanse og kunnskap om palliativ behandling og palisasjon for barn i fra mors liv av og frem til voksen alder. Og å få tilrettelagt palliativ behandling og palliasjon for alle spedbarn, barn og ungdommer med alvorlig og livstruende sykdommer og livsbegrensende tilstander. Organiasjonen har et stort internasjonalt nettverk og jobber tett sammen med flere organisasjoner og fagfolk fra hele verden men mye kunnskap og kompetanse på området. Ja til lindrende enhet og omsorg for barn jobber for: - Å øke kunnskapen og kompetansen på palliativt tilbud for spedbarn, barn og ungdom - Å etablere en egen utdanning/videreutdanning på dette fagfeltet - Å bedre tilbudet for alvorlig syke og døende barn og deres pårørende (foreldre, søsken og øvrig familie) - Å redusere helsepersonellets utfordringer - Å etablere nasjonale retningslinjer for et lindrende tilbud for barn, uavhengig av diagnose - Å etablere ambulante team med spesialistkompetanse på palliativ behandling og palliasjon for barn - Å etablere tilbud om 24-timers tverrfaglig spesialisert palliativ kompetanse i hjemmet, på enheter og i egne barne hospicer - Etablere en verdig og åpen kommunikasjon på tema døden - Styrke ettervern og sorgstøtte til familien i etterkant av barnets død - styrking av psykologtjenesten - Forskning på palliasjon for barn - Å etablere forståelse for ventesorg og å øke bruken av ordet ventesorg - Perinatal palliativ behandling/ hospice i mors liv - for gravide som får påvist alvorlig sykdom hos barn. Vi tilbyr også en rekke tjenester. Besøk oss på for mere informasjon. Fra Høsten arrangerer vi workshop.og får besøk av sønnen til Elisabeth Kübler Ross. Nærmere info vil komme på vår hjemmeside. 6

7 Praktisk informasjon FORELESNINGER Forelesningene på konferansen vil bli gitt på forelesernes språk som er engelsk og norsk. Vi har mottatt oppsummeringer av foredragene fra de fleste foreleserne, og disse vil du finne lenger bak i dette kompendiet. Vi oppfordrer alle til å møte presis til forelesningene etter pauser og lunsjer. Etter konferansen vil presentasjoner, abstract eller oppsummeringer fra forelesningene som vi har fått lov til å publisere, bli publisert på nettsidene til Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og Barnesykepleierforbundet, NSF MOBILTELEFON Vi anmoder om at alle slår av eller setter mobiltelefon i stille modus under forelesninger. UTSTILLINGER Konferansen er støttet av flere firma og ideelle organisasjoner. LUNSJ OG MIDDAG Om du skulle ønske å melde deg på nettverksmiddagen på kvelden, må snarets kontakte noen i komiteèn for dette. BESKJEDER Alle beskjeder til kursdeltakere vil være å finne ved konferansens informasjonsstand. Annen praktisk informasjon vil bli gitt fortløpende. HVEM KAN KONTAKTES UNDER KONFERANSEN FOR SPØRSMÅL? Alle i konferansens komité har egne t-skjorter for at vi lett skal kunne oppdages og kontaktes for spørsmål. DELTAKERBEVIS OG EVALUERINGSKJEMA Deltakerbevis vil bli sendt ut via e-post som en PDF fil til den adressen du som kursdeltaker brukte når du registrerte deg. Vi ber alle om å fylle ut evalueringsskjemaet som er utlevert sammen med kompendiet. Dette leveres på nærmere angitt sted ved konferansens slutt. 7

8 Utstillere og sponsorer Følgende utstillere deltar på konferansen: Firma: Mediq Meda as NOR-DAX AS Minitech AS Fresenius Kabi Laerdal Medical AS KvinTo AS Bambino MAM Vygon (Norway) AS Ecomed Helseprodukter Braun Ideelle organisasjoner: Ja til lindrende enhet og omsorg for barn Together for short life Hospiceforum Norge Sound of Happiness ICPCN- International Children`s Palliative Care Network Andre: Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger Norsk Sykepleierforbund års jubileet Barnesykepleierforbundet, NSF Sponsor: DNB Bank ASA Vi ønsker å takke alle for faglig og økonomisk støtte til konferansen Vi anmoder alle som deltar på konferansen om å besøke utstillerne i pausene. 8

9 Presentasjon av foredragsholdere Siri Fuglem Berg har bakgrunn som anestesilege. Var ferdig utdannet i Parallelt med studiene forsket hun ved Anatomisk Institutt, innen faget immunologi. Det resulterte i en doktorgrad i 1999, deretter turnustjeneste på Gjøvik og i Nordre Land. I tiden etter turnus jobbet hun som anestesilege ved Ullevål Universitetssykehus og ved Gjøvik sykehus. Som spesialist i anestesi har hun erfaring fra voksenintensivmedisin og smertelindring, men har ikke jobbet med barn. Palliasjon er en del av hennes yrke. Siri er styremedlem i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Bent Høie er Stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, samt leder for Stortingets Helse- og omsorgskomitee. Sue Boucher is the International Information Officer for the ICPCN, an international network of children s hospices and people working in the field of children s hospice and palliative care. She comes from an education background and is also an author of children s books and teaching resources. Katrina McNamara-Goodger has worked with ACT, the UK charity that represents children with life-limiting or life-threatening conditions and their families, since She is a trained nurse and worked in the North West of England before joining the Department of Health as nursing adviser for children s services, during which time she led the development, launch and implementation of the Diana, Princess of Wales community children s nursing teams across England. In 2009, the Elisabeth Kübler- Ross Award for Outstanding Contribution was presented to Katrina for her vision in developing the UK s first Integrated Care Pathway for children s palliative care at the Children s Hospice International (CHI) Awards Ceremony. Joan Marston is Chief Executive: International Children s Palliative Care Network. Director: Worldwide Palliative Care Alliance and the Palliative Care Society of South Africa. Project manager for developing Beacon Centres for Children s Palliative Care in Africa.She is a professional nurse with 23 year experience in the field of palliative care. Joan is known and respected internationally as a leader in the field of paediatric palliative care and has contributed to numerous textbooks, journals and conferences. She is also at EAPC Steering Committee. 9

10 Jens Grøgaard er pediater og har tidligere vært klinikksjef ved Barneklinikken på OUS. Han er nå seniorrådgiver i Helsedirektoratet avdeling for sykehustjenester. Dr. Richard Hain: I am currently a specialist in paediatric palliative medicine at the Children's Hospital for Wales in the UK. I was the second specialist in paediatric palliative medicine to be appointed in the United Kingdom. It was while I was a medical student that I decided to make this my specialty. I first trained in pediatrics and paediatric oncology, and then trained again in adult palliative medicine. My master s and doctoral degrees were in the pharmacology of opioids in children, and more recently I have developed a research and academic interest in clinical ethics in children. Tor Levin Hofgaarder psykologspesialist, og president i Norsk Psykologforening siden Hofgaard er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2001), og er psykologspesialist fra 2007 i klinisk voksen psykologi. Hofgaard har arbeidet ved Regionalt kompetansesenter for tidligintervensjon ved psykose (TIPS Sør Øst), DPS Vinderen, akuttavdelingen ved Lovisenberg sykehus, BUP Søndre Nordstrand, samt ved Ullvin rusbehandlingsinstitusjon. Hofgaard ble i 2010 valgt inn i styret i hovedorganisasjonen Akademikerne. Og våren 2011 etterfulgte han tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen som styreleder i Rådet for psykisk helse. Per Nortvedt er professor og leder for Senter for medisinsk etikk, ved Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring som sykepleier ved intensiv og anestesiavdelinger og er forfatter av mange lærebøker og artikler om sykepleieetikk og etikk i helsetjenesten. Torill Øverby Kvan er ansatt på Frambu som spesialpedagog og rådgiver. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk og er Frambus kontaktperson for gruppen fremadskridende/progredierende diagnoser. Stian Tobiassen arbeider som psykolog på Radiumhospitalet i Oslo, samt som rådgiver for Kreftforeningen. Han er også styreleder i Stine Sofies Stiftelse. Tobiassen er utdannet psykolog fra Københavns Universitet og har en særlig interesse for sorg og kriser. Han skrev i 2010 hovedoppgave om sorg hos mødre som har mistet sine barn i kriminelle handlinger, basert på intervjuer med 10 mødre som har fått sine barn drept i Norge gjennom de siste 15 årene. 10

11 Program for konferansen Torsdag 12. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering Åpning av konferansen med kulturelle innslag Et kort liv, er også et liv v/ Siri Fuglem Berg Pause/besøke utstillere Helse er mer enn helbredelse v/ Bent Høie Mapping global access and development in Paediatric Palliative Care v/ Ms Sue Boucher Lunsj / besøke utstillere The development of children s palliative care in the UK v/ Katrina McNamara-Goodger Pause/besøk hos utstillere The Essential Role of the EAPC and the EAPC Children s Steering Group v/joan Marston Kl Kl Pause/besøk hos utstillere Nasjonale retningslinjer- Å sikre en tverrfaglig standard for et lindrende tilbud for barn v/ Jens Grøgaard Kl Avslutning av dag 1 Kl Sosialt arrangement/ Festmiddag- Samme sted som konferansen. Med forbehold om endringer i programmet 11

12 Fredag 13. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Care without Cure: Palliative Medicine in Children v/ Dr. Richard Hain Pause + utsjekk Dr. Richard Hain fortsetter Pause + utsjekk Psykisk helsehjelp når barn dør i Norge v/ Tor Levin Hofgaard og Stian Tobiassen Lunsj Begrensning av medisinsk behandling bare legens ansvar? v/per Nortvedt Pause Møte med familier som har barn og unge med en fremadskridende sykdom v/ Torill Øverby Kvan Why should children suffer? v/ Joan Marston Oppsummering/ avslutning Med forbehold om endringer i programmet 12

13 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Et kort liv, er også et liv Siri Fuglem Berg En personlig historie. Jeg fødte en datter med trisomi 18 i Diagnosen ble stilt i svangerskapet. Det ble tatt som en selvfølge at jeg skulle velge abort, presset opplevdes som stort. Noe alternativ ble aldri forelagt oss. Muligheten for lindrende behandling ble aldri nevn t, ei heller fikk vi vite at mange setter pris på å få bære fram et barn med kort forventet levetid. Oppfølgingen vi fikk gjennom svangerskapet var lite tilfredsstillende, vi savnet helhetlig tenkning. Vår datter ble diskriminert på bakgrunn av sitt kromos omtall. Hun ble nektet overvåkning under fødsel, og vi måtte kjempe oss til et minimum av tiltak for henne. Min drøm er hospicevirksomhet for gravide som bærer fram barn med kort forventet levetid et hospice i mors liv. Det vil for mange kunne bli et g odt alternativ til selektiv abort. Siri Fuglem Berg, Styremedlem i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Notater: 13

14 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Helse er mer enn helbredelse Bent Høie Når noen blir syke, er vi fokusert på å redde og helbrede. Når bare lindring gjenstår, settes vi på prøve både som samfunn, helsetjeneste og som mennesker. Hvis vi skal følge våre etiske verdier om at menneskets verdi er ukrenkelig og uavhengig av vårt funksjonsnivå, må vi også sørge for et bedre tilbud om lindrende behandling. Vi trenger et helhetlig tilbud som ivaretar pasientens og de pårørendes fysiske, psykiske og åndelige behov. Vi må sørge for nok støtte, og bedre kompetanse til å ivareta barn spesielt. Familiene må få bedre mulighet for å velge mellom tilbud i hospice, hjemme eller på sykehus. Bent Høie er stortingsrepresentant fra Rogaland for Høyre. Han leder Stortingets Helse- og Omsorgskomitèn, og er nestleder i Høyre. Notater: 14

15 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Mapping global access and development in Paediatric Palliative Care Ms Sue Boucher The ICPCN is reaching out to the world and building a clear picture of the global development of children s palliative care The presentation will focus on the work of the ICPCN to develop networking, encourage partnerships, provide vital information on children s palliative care, develop services in developing countries, provide education and training and stay at the forefront of research in the field. Aims of the presentation: To inform delegates of the work of the ICPCN To provide information on the state of children s palliative care around the world. To encourage further international networking a between children s hospice and palliative care services Notater: 15

16 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 The development of children s palliative care in the UK Katrina McNamara-Goodger Children s palliative care in the UK has been established since the 1980s. In 1982 Helen House, the world s first children s hospice was founded in Oxford, England by Sister Frances Dominica following her experience of supporting Helen, a seriously ill child, and her parents, her family s experience highlighted the need for care and support for children with life-limiting conditions. There has been considerable learning in relation to the care needs of, and services providing care for, children over the past three decades, this presentation aims to describe the developments and also recognise and share the challenges and opportunities for the future. International cooperation in children s palliative care is a reality, this conference offers a further opportunity to share learning across national borders and potential to work together to continue to develop care through partnerships within and across nations. Notater: 16

17 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Nurturing Networks. The Essential Role of the EAPC and the EAPC Children s Steering Group Joan Marston The presentation will discuss the importance of networks to improve access to palliative care for children globally, and specifically look at the impact of the EAPC and the EAPC Children s Steering Group as a network that initiates and supports development. Notater: 17

18 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Nasjonale retningslinjer- Å sikre en tverrfaglig standard for et lindrende tilbud for barn Jens Grøgaard Helsedirektoratet har fått i oppgave fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av barn. Helse og omsorgskomiteen understreker at palliativ behandling av barn og oppfølging av deres familier er av største viktighet. Komiteen viser til at Helsedirektoratet i 2011 har fått i oppdrag å utarbeide egne diagnoseuavhengige nasjonale retningslinjer for lindrende behandling spesielt knyttet til barns behov fra nyfødtperiode og gjennom hele barnealderen Planen er å få gjort det meste av arbeidet i løpet av 2012, men erfaringer fra tidligere arbeid med nasjonale retningslinjer er at det kan ta lengre tid ettersom det også skal utarbeides etter hdir retningslinjer(bla a kunnskapsbasert der kunnskapssenteret vil bli engasjert) Notater: 18

19 Dag 2 - fredag 13. april 2012 Care without Cure: Palliative Medicine in Children Dr. Richard Hain Palliative care starts with the recognition that a condition cannot be cured, but that healthcare services can still offer something valuable to help patients. In children that recognition can begin years or even decades before death, since most lifelimiting conditions are non-malignant and pursue a slow, relentlessly progressive course. In this lecture, he will look at three basic principles of palliative care: its holistic nature, its rational basis and its focus on patients. Using the Welsh Network as an illustration, I will consider how these principles should influence the development of palliative care services for children in practice, and how this both resembles and is different from the adult specialty. Notater: 19

20 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Psykisk helsehjelp når barn dør i Norge Tor Levin Hofgaard og Stian Tobiassen Psykisk helsehjelp når barn dør i Norge Helse-Norge er i endring: Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft fra årsskiftet, har kommunehelsetjenesten fått utvidete helse- og omsorgsoppgaver. Blant annet gjør den nye folkehelseloven og den kommunale helse- og omsorgsloven det til et lovfestet ansvar for kommunen å sørge for å fremme befolkningens psykiske helse og tilby behandling for psykiske lidelser. Dermed har likestilling mellom fysisk og psykisk helse fått et sterkere lovmessig uttrykk enn før. I hvor stor grad gir reformene rom for å dekke behovene som døende barn og deres familier har for helsetjenester der de bor helsetjenester som ivaretar både somatiske og psykososiale behov? Hvorfor hører psykologkompetanse naturlig hjemme i et helhetlig, lokalt tjenestetilbud til disse barna og deres familier? Notater: 20

21 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Begrensning av medisinsk behandling bare legens ansvar? Per Nortvedt Grunnlaget for god medisin og omsorg er at helsepersonell samarbeider med foreldrene og barnet om å gjøre det beste for barnet. Hva som er barnets beste er imidlertid i mange sammenhenger et vanskelig spørsmål å avgjøre. Det kan være vanskelig, diagnostisk og behandlingsmessig. Er barnet veldig sykt kan det være vanskelig å danne seg et godt bilde av dets smerte og opplevde livskvalitet. I tillegg skal barnets egne opplevelser og meninger vektlegges og ikke minst er det foreldrene som skal samtykke i hva som er det beste for barnet. Alle disse forhold reiser betydelige utfordringer for beslutningsprosesser, for god kommunikasjon og informasjon. I stedet for ensidig å vektlegge legens beslutningsansvar vil foredraget argumentere for at foreldre kan noen ganger kan ha ansvar for beslutninger på vegne av barnet og at prinsipielt bør beslutninger til barnets beste være et resultat av brede og konsensusskapende prosesser- såkalt shared-decisionmaking. Notater: 21

22 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Møte med familier som har barn og unge med en fremadskridende sykdom Torill Øverby Kvan Frambu er et av 16 kompetansesentere for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger i Norge, og har ansvar for ca 100 ulike diagnoser. Frambus arbeid er rettet mot brukere i alle livets faser fra nyfødt til livets slutt. Mange opplever at omgivelsene mangler kunnskap på grunn av at diagnosen er sjelden. Å være alene med problemene er et fellestrekk som både personer med sjeldne tilstander, deres pårørende og tjenesteapparat opplever. I følge Statistisk årbok fra 2008 døde 27 barn og unge under 25 år på grunn av sykdommer i nervesystemet. Dette illustrerer at det er sjelden en kommune kommer i kontakt med familier med barn og unge med fremadskridende tilstander som dør i ung alder. Familien til disse barna utsettes for store belastninger, både praktisk og psykososialt. For familien er situasjonen en vedvarende sorgprosess. Barnet mister gradvis funksjoner, både fysiske og mentale. Det at tap følges av stadig nye tap gjør at sorgen blir vanskelig å bearbeide. Frambus bidrag til disse familiene er å skape en møteplass der de kan oppleve et fellesskap med andre familier i samme situasjon. Våre erfaringer fra møter med disse familiene har gjort oss sikre på at Frambus arbeid kan bidra til økt livskvalitet for barna og familiene. Å dele erfaringer med andre, opplever familiene som styrkende i hverdagen. Å bidra til gode nettverk av familie og tjenesteytere er med på å ivareta familienes ønsker om å leve så gode liv som mulig med barna sine. Notater: 22

23 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Why should children suffer? Joan Marston The WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses address the pharmacological treatment of persisting pain, including cancer pain. As such, it replaces the previous guidelines, Cancer pain and palliative care in children, which exclusively covered cancer pain. The new guidelines on Persisting pain in children are the first of a series of three guidelines documents on all types of pain in both adults and children. The presentation on the new WHO Guidelines will be Why should children suffer? and will look at the relief of pain as a child s right, the development and importance of the new Guidelines for the Pharmacological Management of Persisting Pain in Children with specific reference to new recommendations; and the advocacy around access to opioids as this relates to children. Notater: 23

24 Kulturelle bidrag på konferansen Sound of Happiness ble etablert i 1988 som et orkester for psykisk utviklingshemmede med 5 medlemmer, og i 1998 ble Sound of Happiness Kompetansesenter etablert og ved 15 års jubileet i 2003 var det over 60 elever til sammen som fikk ukentlig musikkundervisning. I 2008, feirer Sound of Happiness 20 år og elev tallet er steget til over 100 som ukentlig får musikk undervisning. Aktørene i Sound of Happiness er blitt viktige ambassadører for hva utviklingshemmede har av ressurser og kan bidra med i fellesskapet, når bare forholdene legges til rette. I anledning Det Store Korslaget som gikk på TV2 ønsket Team Thom (Thom Hell) som vant å støtte Sound of Happiness økonomisk. Sound of Happiness har også vært på God Morgen Norge på TV2. Rabakoret er tilsluttet Randesund menighet og øver hver torsdag i Søm kirke. Koret ledes av Elin Wikstøl Andersen og pianist Reidar Skaaland. Antall medlemmer er rundt 100 i alder 4 år og opp til 7 trinn. Repertoaret er egenkomponert og skrevet av Reidar Skaaland. Koret har gitt ut 7 cd-er og 2 dvd-er. Rabakoret holder årlig vår-og jule- konsert, samt synger ved ulike arrangementer i Kristiansand by. Hadde senest et stort spille oppdrag i Kristiansands nye opera, kilden. Marin Stallemo Bakke er 16 år, født og oppvokst i Kristiansand. Marin er elev ved Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo, der hun har Alf Richard Kraggerud som fiolinlærer. Marin er aktiv i musikkmiljøet i Kristiansand, både som fiolinist og sanger. Fra 2007 har hun deltatt på sommersamlingene til Norsk Ungdomssymfoniorkester og Valdres sommersymfoni, og de to siste årene har hun også deltatt i Orkester Norden. I februar 2009 deltok Marin i konkurransen Ung Klassisk i Arendal. Der fikk hun premie for beste musiker under 16 år, samt Solistprisen, som gav henne anledning til å være solist med Kristiansand Symfoniorkester i fjor høst 24

25 Kart over Kristiansand sentrum - Map of Kristiansand Town. Rød Markering: Hotell Radisson Caldonien 25

26 WHO Definition of Palliative Care for Children Palliative care for children represents a special, albeit closely related field to adult palliative care. WHO s definition of palliative care appropriate for children and their families is as follows; the principles apply to other paediatric chronic disorders (WHO; 1998a): Palliative care for children is the active total care of the child's body, mind and spirit, and also involves giving support to the family. It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease. Health providers must evaluate and alleviate a child's physical, psychological, and social distress. Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited. It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres and even in children's homes. For mere informasjon: 25

27 Anbefalte sider for informasjon og litteratur: le.aspx https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/662655/fagstoff-iforhold-til-palliativ-behandling-og-omsorg-til-barn-og-ungdom kinderhospiz.de/index.cfm?objectid=df89ad7a-e d- 7A75AA1E2C02BF60&mainnav FØLG BARNESYKEPLEIERFORBUNDET BSF OG JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN PÅ 25

28 VI TAKKER DNB SOM HAR GITT ØKONOMISK STØTTE TIL TRYKKINGEN AV KONFERANSEHEFTET.

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn BARNESYKEPLEIERFORBUNDET NSF Ja til lindrende enhet og omsorg for barn VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKRIVE HELSEHISTORIE I KRISTIANSAND 12 OG 13. APRIL 2012? Samarbeid er viktig for å fremme utvikling, og derfor

Detaljer

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn BARNESYKEPLEIERFORBUNDET NSF Ja til lindrende enhet og omsorg for barn VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKRIVE HELSEHISTORIE I KRISTIANSAND 12 OG 13. APRIL 2012? Samarbeid er viktig for å fremme utvikling, og derfor

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

Barnepalliasjon palliasjon til barn og unge

Barnepalliasjon palliasjon til barn og unge palliasjon til barn og unge nye nasjonale faglige retningslinjer uavhengig diagnose Jens Grøgaard Landskonferansen I palliasjon, Stavanger 16 sept. 2016 eller lindrende behandling Lindrende behandling

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Velkommen! Regional nettverkssamling innen rehabilitering av personer med lungesykdom Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Regional nettverkssamling innen

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold.

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold. Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold http://www.advancedmedicalsupport.com Senior start-up Etablert 2015, kun 5 personer ansatt 150 års erfaring

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Kurs i lindrende behandling

Kurs i lindrende behandling Kurs i lindrende behandling (Nivå C) Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 23.-24. april 2018 KURSPROGRAM Mandag 23. april 10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe) 10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Perinataldag 7. mai 2015

Perinataldag 7. mai 2015 Svangerskapsretningslinjen - hvordan avdekke vold Kjersti Kellner, rådgiver Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Bakgrunn Regjeringen la i mars fram Meld. St. 15 (2012-2013), Forebygging og bekjempelse

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning

FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning PALLIASJONSBEGREPET FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning 1 Palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Detaljer

Tusen takk for den æren det er å få delta på en historisk. konferanse om lindrende omsorg for barn og deres familier.

Tusen takk for den æren det er å få delta på en historisk. konferanse om lindrende omsorg for barn og deres familier. HELSE ER MER ENN HELBREDELSE Bent Høies innlegg på konferansen Helt, ikke stykkevis og delt om lindrende omsorg for barn 12.april 2012. INNLEDNING Tusen takk for den æren det er å få delta på en historisk

Detaljer

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter Diagnose i rett tid Øyvind Kirkevold Alderspsykiatrisk forskningssenter There was consensus that all persons 70 years and older should have their cognitive function (subjectively and objectively) evaluated

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Hospice. Palliativ enhet

Hospice. Palliativ enhet Hospice versus Palliativ enhet Lindring under midnattsol 5.mai 2010 Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og SLB, OUS, Ullevål Lindring under midnattsol Harstad har midnattsol fra 22. mai til

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Omsorg i livets siste fase.

Omsorg i livets siste fase. Omsorg i livets siste fase. Lindring. Hippocrates: (ca 460-360 BC) Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste. Dame Cicely Saunders, Sykepleier, lege, forfatter av medisinsk litteratur (palliasjon),

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med angst og depresjon Göteborg 15 oktober 2009 Torkil Berge Norsk Forening for Kognitiv Terapi Kostnader ved ddepresjon og angst Depresjon svekker

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

Palliasjon og omsorg ved livets slutt

Palliasjon og omsorg ved livets slutt Palliasjon og omsorg ved livets slutt Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Torunn Wester Enhetsleder Helsekonferansen 13. november 2012 Definisjon av palliasjon Aktiv behandling,

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Anette Fosse, Mo i Rana Fastlege, spesialist i allmennmedisin Sykehjemslege Forsker på døden i sykehjem,

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Helse i Utvikling 2011

Helse i Utvikling 2011 HVORDAN SETTE GRENSER OG HVEM SKAL GJØRE DET? Helse i Utvikling 2011 Kristin Halvorsen Intensivsykepleier / førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus Lovisenberg Diakonale Høgskole INNLEGGETS BAKTEPPE

Detaljer

Palliasjon til barn et satsningsområde

Palliasjon til barn et satsningsområde Palliasjon til barn et satsningsområde Jens Grøgaard First Hotel Alstor, Stavanger 4 februar 2015 TRISOMI 18 Palliasjon til barn et satsningsområde Jens Grøgaard First Hotel Alstor, Stavanger 4 februar

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Hospice gjennom 50 år og veien videre? Joran Slaaen, Seksjonsleder Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp

Hospice gjennom 50 år og veien videre? Joran Slaaen, Seksjonsleder Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp Hospice gjennom 50 år og veien videre? 2017 Joran Slaaen, Seksjonsleder Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp Hospice i historisk perspektiv Middelalderen: «Hospice» kommer fra et latinske

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Hvordan sikre overganger fra BUP til DPS? Pårørende perspektiv

Hvordan sikre overganger fra BUP til DPS? Pårørende perspektiv Fra ung til ung voksen Hvordan sikre overganger fra BUP til DPS? Pårørende perspektiv ANNE-GRETHE TERJESEN ( LANDSSTYRELEDER I LPP) 20.05.2015 Dagens agenda Pårørende, Hvem er vi og hva slags roller har

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Studiebesøk til Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing

Studiebesøk til Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing Studiebesøk til Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing Nordplus har utfordret sine nettverk til å etablere partnerskap med utdanninger i Baltikum. Dette er også et av aspektene knyttet til rammeprogrammet

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning. UNN Tromsø 2014

Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning. UNN Tromsø 2014 Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning UNN Tromsø 2014 Lindrende behandling omsorg for døende Mer fokus på lindrende behandling Hvordan vi ivaretar mennesker som er alvorlig syk og døende

Detaljer

Demensplaner i Europa. Knut Engedal, professor emeritus

Demensplaner i Europa. Knut Engedal, professor emeritus Demensplaner i Europa Knut Engedal, professor emeritus Ronald Reagan My fellow Americans, I have recently been told that I am one of the millions of Americans who will be afflicted with Alzheimer's disease.

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis?

Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis? Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis? Lillehammer Oktober 2017 Anne-Mette Bredahl, Psykologspesialist, Phd. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Leder av tematisk forskningsgruppe

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten

Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten Livsgleden er tilbake! Helserevolusjon! Hvorfor visste jeg ikke om Tapping før nå?" Jeg er kommet videre! Jeg sover godt igjen! Det er mulig! Nytt liv

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Behovsdrevet innovasjon i nasjonale og internasjonale nettverk. Innovasjonskonferansen 2008 Tore Lærdal

Behovsdrevet innovasjon i nasjonale og internasjonale nettverk. Innovasjonskonferansen 2008 Tore Lærdal Behovsdrevet innovasjon i nasjonale og internasjonale nettverk Innovasjonskonferansen 2008 Tore Lærdal Lærdal startet med forlag og leketøy ...og fortsatte med helping save lives 1958: Veiskille fra klinisk

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Pårørendes rolle i sykehjem

Pårørendes rolle i sykehjem Pårørendes rolle i sykehjem En kvalitativ studie Anne Dreyer, Gardermoen 13. Mars 2012 1 Tilhørighet Senter for medisinsk etikk (SME) UiO Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Oslo og Akershus Anne Dreyer, Gardermoen

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer