Konferansehefte. Kristiansand 12. og 13. april 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferansehefte. Kristiansand 12. og 13. april 2012."

Transkript

1 Konferansehefte Kristiansand 12. og 13. april 2012.

2 Innholdsfortegnelse Velkomsthilsen fra BSF og JLOB...3 Fra Ordføreren i Kristiansand...4 Presentasjon av Barnesykepleierforbundet...5 Presentasjon av Ja til lindrende enhet og omsorg for barn...6 Praktisk informasjon...7 Utstillere og sponsorer...6 Forelesere... 9 Forelesere..10 Program torsdag 12 april Program fredag 13.april...12 Abstract fra foreleserene Kulturelle bidrag.. 24 Kart over Kristiansand...25 Sponsor..26 2

3 Velkomsthilsen fra Barnesykepleierforbundet, NSF og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn Helt- ikke stykkevis og delt. Kjære Kollega! På vårkonferansen i Kristiansand april 2012 er du med på å skrive norsk helsehistorie i norge. Dette er første gangen både tema lindrende behandling og omsorg for barn er på dagordenen i en egen helsekonferanse. Samarbeid er viktig for å fremme utvikling, og derfor har Barnesykepleierforbundet, NSF (BSF, NSF) og organisasjonen, JA til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB) gått sammen om å arrangere konferansen som vi har kalt: HELT- IKKE STYKKEVIS OG DELT. Tittelen er hentet fra en bok som Jan Kåre Hummelvoll har gitt ut. Denne tittelen syntes vi passet bra til det som er temaet for denne viktige og første konferansen i Norden, nemlig å sette lindrende behandling og omsorg for barn- også kalt palliativ behandling og palliasjon i fokus. Vårt mål for konferansen er å gi grunnleggende innføring i hva palliasjon til barn i alle aldersgrupper er, og hva det ikke er. Hvilket fokus har vi på dette i Norge, og hva er eventuelt gjort og hva bør gjøres fremover. Det vil bli presentert forskning og anbefalinger på hva som gjøres på området internasjonalt, satt fokus på nødvendigheten av økt kunnskap, kompetanse og utdanning, samt kommunikasjon med døende barn og deres familier for å forberede helsepersonell på å utøve palliasjon til barn. Vi ønsker med denne konferansen å inspirere og motivere til å jobbe videre med temaet innen for alle nivåer av helsetjenestene i Norge. Hjertelig velkommen til Kristiansand. Mvh André Grundevig, Leder BSF Natasha Pedersen, Leder JLOB 3

4 Velkommen til Kristiansand og en konferanse med et svært viktig tema! Som ordfører er jeg svært stolt av at Kristiansand er med og skriver helsehistorie for Norge. Dyktige og engasjerte folk har gått sammen om å starte organisasjonen «JA til lindrende enhet og omsorg for barn», som sammen med Barnesykepleierforbundet NSF er arrangører for konferansen hvor dere skal lære mer om palliativ behandling og omsorg for barn. Barna er det kjæreste vi har, og når vi vet at det hver dag dør et barn i Norge og at et ukjent antall barn fødes med alvorlig sykdom eller livsbegrensende tilstander setter denne konferansen fokus på et stort problem, nemlig at det ikke finnes et helhetlig lindrende tilbud for barn. Jeg håper at denne konferansen vil gi inspirasjon og være et løft for det videre arbeidet innen palliativ behandling og omsorg for barn. Samtidig vil jeg berømme organisasjonen JA til lindrende enhet og omsorg for barn for sitt nybrottsarbeid og for å være den første og eneste organisasjonen i Norden som jobber med dette temaet. Så håper jeg i tillegg at dere får noen fine dager i Kristiansand, at været viser seg fra sin beste side, at dere får sett litt av byen vår og kanskje spesielt Kilden som ble åpnet i januar i år. Jeg ønsker lykke til med konferansen og oppholdet i byen! Med vennlig hilsen Arvid Grundekjøn Ordfører 4

5 Presentasjon av Barnesykepleierforbundet, NSF og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn Barnesykepleierforbundet (BSF) ble stiftet 19. juni i Medlemmene i BSF er Barnesykepleiere, andre spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber med barn, ungdom og deres familier i mange deler av helsetjenesten, men i hovedsak jobber de i spesialisthelsetjenesten. BSF har ca. 600 medlemmer, og har per i dag 17 lokallag representert enten ved et styre eller kontaktperson. Vårt mål er aktive lokallag i alle fylker. Barnesykepleierforbundet sitt hovedfokus er fag og fagpolitikk som retter seg mot at barn, ungdom og deres familier skal få en trygg og individuell sykepleie av høy kvalitet. Dette arbeidet skjer først og fremst nasjonalt, men i stigende grad utvikles kontaktene internasjonalt. Dette fordi BSF mener det er viktig å følge med i hva som skjer utenfor landets grenser hva angår sykepleie til barn og ungdom. Videre er arbeidet med å øke forståelsen og kunnskapen for at barn ikke er små voksne, samt at oppmerksomhet og forståelse for syke barn og ungdoms behov settes på den helsepolitiske dagsorden. Barn, ungdom og deres familier trenger sykepleiere med høy kompetanse, mot og identitet. BSF jobber derfor for å synliggjøre nødvendigheten av videreutdanning i sykepleie til barn og ungdom, i tillegg til å dokumentere behov for flere barnesykepleiere i nyfødtintensiv- og barneavdelingene. Siden grunnutdanningen i sykepleie har svært lite fokus på barn og ungdom er det også viktig å påvike dette slik at barn og ungdom får mer oppmerksomhet i utdanningen. Det er også viktig for BSF å samarbeide med andre faggrupper som jobber med barn, samt NSF for å få sterkere gjennomslagskraft i saker som omhandler barn, ungdom og deres familier. Av internasjonal aktivitet er det først og fremst NoSB (Nordisk samarbeid med sykepleiere som arbeider med barn, ungdom og deres familier) som vi aktivt deltar i. Ved siden av dette jobber BSF med å etablere et tettere samarbeid med både PNAE (The Paediatric Nursing Associations of Europe) og IAPN (International Association of Paediatric Nursing). For mer informasjon om Barnesykepleierforbundet, NSF, besøk gjerne vå nettside: 5

6 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. JLOB Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB) er en landsdekkende frivillig organisasjon, stiftet 3.november 2009 som forening, og interesseorganisasjon i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret 16. desember Det første offisielle styret ble valgt på stiftelsesmøte samme dato. Organisasjonen anser Andrea Kjærstad Pedersen som sin grunnlegger. Organisasjonen har i dag over 315 medlemmer som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte og er i sterk vekst. Ja til lindrende enhet og omsorg for barns formål er å gi økt kompetanse og kunnskap om palliativ behandling og palisasjon for barn i fra mors liv av og frem til voksen alder. Og å få tilrettelagt palliativ behandling og palliasjon for alle spedbarn, barn og ungdommer med alvorlig og livstruende sykdommer og livsbegrensende tilstander. Organiasjonen har et stort internasjonalt nettverk og jobber tett sammen med flere organisasjoner og fagfolk fra hele verden men mye kunnskap og kompetanse på området. Ja til lindrende enhet og omsorg for barn jobber for: - Å øke kunnskapen og kompetansen på palliativt tilbud for spedbarn, barn og ungdom - Å etablere en egen utdanning/videreutdanning på dette fagfeltet - Å bedre tilbudet for alvorlig syke og døende barn og deres pårørende (foreldre, søsken og øvrig familie) - Å redusere helsepersonellets utfordringer - Å etablere nasjonale retningslinjer for et lindrende tilbud for barn, uavhengig av diagnose - Å etablere ambulante team med spesialistkompetanse på palliativ behandling og palliasjon for barn - Å etablere tilbud om 24-timers tverrfaglig spesialisert palliativ kompetanse i hjemmet, på enheter og i egne barne hospicer - Etablere en verdig og åpen kommunikasjon på tema døden - Styrke ettervern og sorgstøtte til familien i etterkant av barnets død - styrking av psykologtjenesten - Forskning på palliasjon for barn - Å etablere forståelse for ventesorg og å øke bruken av ordet ventesorg - Perinatal palliativ behandling/ hospice i mors liv - for gravide som får påvist alvorlig sykdom hos barn. Vi tilbyr også en rekke tjenester. Besøk oss på for mere informasjon. Fra Høsten arrangerer vi workshop.og får besøk av sønnen til Elisabeth Kübler Ross. Nærmere info vil komme på vår hjemmeside. 6

7 Praktisk informasjon FORELESNINGER Forelesningene på konferansen vil bli gitt på forelesernes språk som er engelsk og norsk. Vi har mottatt oppsummeringer av foredragene fra de fleste foreleserne, og disse vil du finne lenger bak i dette kompendiet. Vi oppfordrer alle til å møte presis til forelesningene etter pauser og lunsjer. Etter konferansen vil presentasjoner, abstract eller oppsummeringer fra forelesningene som vi har fått lov til å publisere, bli publisert på nettsidene til Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og Barnesykepleierforbundet, NSF MOBILTELEFON Vi anmoder om at alle slår av eller setter mobiltelefon i stille modus under forelesninger. UTSTILLINGER Konferansen er støttet av flere firma og ideelle organisasjoner. LUNSJ OG MIDDAG Om du skulle ønske å melde deg på nettverksmiddagen på kvelden, må snarets kontakte noen i komiteèn for dette. BESKJEDER Alle beskjeder til kursdeltakere vil være å finne ved konferansens informasjonsstand. Annen praktisk informasjon vil bli gitt fortløpende. HVEM KAN KONTAKTES UNDER KONFERANSEN FOR SPØRSMÅL? Alle i konferansens komité har egne t-skjorter for at vi lett skal kunne oppdages og kontaktes for spørsmål. DELTAKERBEVIS OG EVALUERINGSKJEMA Deltakerbevis vil bli sendt ut via e-post som en PDF fil til den adressen du som kursdeltaker brukte når du registrerte deg. Vi ber alle om å fylle ut evalueringsskjemaet som er utlevert sammen med kompendiet. Dette leveres på nærmere angitt sted ved konferansens slutt. 7

8 Utstillere og sponsorer Følgende utstillere deltar på konferansen: Firma: Mediq Meda as NOR-DAX AS Minitech AS Fresenius Kabi Laerdal Medical AS KvinTo AS Bambino MAM Vygon (Norway) AS Ecomed Helseprodukter Braun Ideelle organisasjoner: Ja til lindrende enhet og omsorg for barn Together for short life Hospiceforum Norge Sound of Happiness ICPCN- International Children`s Palliative Care Network Andre: Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger Norsk Sykepleierforbund års jubileet Barnesykepleierforbundet, NSF Sponsor: DNB Bank ASA Vi ønsker å takke alle for faglig og økonomisk støtte til konferansen Vi anmoder alle som deltar på konferansen om å besøke utstillerne i pausene. 8

9 Presentasjon av foredragsholdere Siri Fuglem Berg har bakgrunn som anestesilege. Var ferdig utdannet i Parallelt med studiene forsket hun ved Anatomisk Institutt, innen faget immunologi. Det resulterte i en doktorgrad i 1999, deretter turnustjeneste på Gjøvik og i Nordre Land. I tiden etter turnus jobbet hun som anestesilege ved Ullevål Universitetssykehus og ved Gjøvik sykehus. Som spesialist i anestesi har hun erfaring fra voksenintensivmedisin og smertelindring, men har ikke jobbet med barn. Palliasjon er en del av hennes yrke. Siri er styremedlem i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Bent Høie er Stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, samt leder for Stortingets Helse- og omsorgskomitee. Sue Boucher is the International Information Officer for the ICPCN, an international network of children s hospices and people working in the field of children s hospice and palliative care. She comes from an education background and is also an author of children s books and teaching resources. Katrina McNamara-Goodger has worked with ACT, the UK charity that represents children with life-limiting or life-threatening conditions and their families, since She is a trained nurse and worked in the North West of England before joining the Department of Health as nursing adviser for children s services, during which time she led the development, launch and implementation of the Diana, Princess of Wales community children s nursing teams across England. In 2009, the Elisabeth Kübler- Ross Award for Outstanding Contribution was presented to Katrina for her vision in developing the UK s first Integrated Care Pathway for children s palliative care at the Children s Hospice International (CHI) Awards Ceremony. Joan Marston is Chief Executive: International Children s Palliative Care Network. Director: Worldwide Palliative Care Alliance and the Palliative Care Society of South Africa. Project manager for developing Beacon Centres for Children s Palliative Care in Africa.She is a professional nurse with 23 year experience in the field of palliative care. Joan is known and respected internationally as a leader in the field of paediatric palliative care and has contributed to numerous textbooks, journals and conferences. She is also at EAPC Steering Committee. 9

10 Jens Grøgaard er pediater og har tidligere vært klinikksjef ved Barneklinikken på OUS. Han er nå seniorrådgiver i Helsedirektoratet avdeling for sykehustjenester. Dr. Richard Hain: I am currently a specialist in paediatric palliative medicine at the Children's Hospital for Wales in the UK. I was the second specialist in paediatric palliative medicine to be appointed in the United Kingdom. It was while I was a medical student that I decided to make this my specialty. I first trained in pediatrics and paediatric oncology, and then trained again in adult palliative medicine. My master s and doctoral degrees were in the pharmacology of opioids in children, and more recently I have developed a research and academic interest in clinical ethics in children. Tor Levin Hofgaarder psykologspesialist, og president i Norsk Psykologforening siden Hofgaard er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2001), og er psykologspesialist fra 2007 i klinisk voksen psykologi. Hofgaard har arbeidet ved Regionalt kompetansesenter for tidligintervensjon ved psykose (TIPS Sør Øst), DPS Vinderen, akuttavdelingen ved Lovisenberg sykehus, BUP Søndre Nordstrand, samt ved Ullvin rusbehandlingsinstitusjon. Hofgaard ble i 2010 valgt inn i styret i hovedorganisasjonen Akademikerne. Og våren 2011 etterfulgte han tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen som styreleder i Rådet for psykisk helse. Per Nortvedt er professor og leder for Senter for medisinsk etikk, ved Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring som sykepleier ved intensiv og anestesiavdelinger og er forfatter av mange lærebøker og artikler om sykepleieetikk og etikk i helsetjenesten. Torill Øverby Kvan er ansatt på Frambu som spesialpedagog og rådgiver. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk og er Frambus kontaktperson for gruppen fremadskridende/progredierende diagnoser. Stian Tobiassen arbeider som psykolog på Radiumhospitalet i Oslo, samt som rådgiver for Kreftforeningen. Han er også styreleder i Stine Sofies Stiftelse. Tobiassen er utdannet psykolog fra Københavns Universitet og har en særlig interesse for sorg og kriser. Han skrev i 2010 hovedoppgave om sorg hos mødre som har mistet sine barn i kriminelle handlinger, basert på intervjuer med 10 mødre som har fått sine barn drept i Norge gjennom de siste 15 årene. 10

11 Program for konferansen Torsdag 12. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering Åpning av konferansen med kulturelle innslag Et kort liv, er også et liv v/ Siri Fuglem Berg Pause/besøke utstillere Helse er mer enn helbredelse v/ Bent Høie Mapping global access and development in Paediatric Palliative Care v/ Ms Sue Boucher Lunsj / besøke utstillere The development of children s palliative care in the UK v/ Katrina McNamara-Goodger Pause/besøk hos utstillere The Essential Role of the EAPC and the EAPC Children s Steering Group v/joan Marston Kl Kl Pause/besøk hos utstillere Nasjonale retningslinjer- Å sikre en tverrfaglig standard for et lindrende tilbud for barn v/ Jens Grøgaard Kl Avslutning av dag 1 Kl Sosialt arrangement/ Festmiddag- Samme sted som konferansen. Med forbehold om endringer i programmet 11

12 Fredag 13. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Care without Cure: Palliative Medicine in Children v/ Dr. Richard Hain Pause + utsjekk Dr. Richard Hain fortsetter Pause + utsjekk Psykisk helsehjelp når barn dør i Norge v/ Tor Levin Hofgaard og Stian Tobiassen Lunsj Begrensning av medisinsk behandling bare legens ansvar? v/per Nortvedt Pause Møte med familier som har barn og unge med en fremadskridende sykdom v/ Torill Øverby Kvan Why should children suffer? v/ Joan Marston Oppsummering/ avslutning Med forbehold om endringer i programmet 12

13 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Et kort liv, er også et liv Siri Fuglem Berg En personlig historie. Jeg fødte en datter med trisomi 18 i Diagnosen ble stilt i svangerskapet. Det ble tatt som en selvfølge at jeg skulle velge abort, presset opplevdes som stort. Noe alternativ ble aldri forelagt oss. Muligheten for lindrende behandling ble aldri nevn t, ei heller fikk vi vite at mange setter pris på å få bære fram et barn med kort forventet levetid. Oppfølgingen vi fikk gjennom svangerskapet var lite tilfredsstillende, vi savnet helhetlig tenkning. Vår datter ble diskriminert på bakgrunn av sitt kromos omtall. Hun ble nektet overvåkning under fødsel, og vi måtte kjempe oss til et minimum av tiltak for henne. Min drøm er hospicevirksomhet for gravide som bærer fram barn med kort forventet levetid et hospice i mors liv. Det vil for mange kunne bli et g odt alternativ til selektiv abort. Siri Fuglem Berg, Styremedlem i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Notater: 13

14 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Helse er mer enn helbredelse Bent Høie Når noen blir syke, er vi fokusert på å redde og helbrede. Når bare lindring gjenstår, settes vi på prøve både som samfunn, helsetjeneste og som mennesker. Hvis vi skal følge våre etiske verdier om at menneskets verdi er ukrenkelig og uavhengig av vårt funksjonsnivå, må vi også sørge for et bedre tilbud om lindrende behandling. Vi trenger et helhetlig tilbud som ivaretar pasientens og de pårørendes fysiske, psykiske og åndelige behov. Vi må sørge for nok støtte, og bedre kompetanse til å ivareta barn spesielt. Familiene må få bedre mulighet for å velge mellom tilbud i hospice, hjemme eller på sykehus. Bent Høie er stortingsrepresentant fra Rogaland for Høyre. Han leder Stortingets Helse- og Omsorgskomitèn, og er nestleder i Høyre. Notater: 14

15 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Mapping global access and development in Paediatric Palliative Care Ms Sue Boucher The ICPCN is reaching out to the world and building a clear picture of the global development of children s palliative care The presentation will focus on the work of the ICPCN to develop networking, encourage partnerships, provide vital information on children s palliative care, develop services in developing countries, provide education and training and stay at the forefront of research in the field. Aims of the presentation: To inform delegates of the work of the ICPCN To provide information on the state of children s palliative care around the world. To encourage further international networking a between children s hospice and palliative care services Notater: 15

16 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 The development of children s palliative care in the UK Katrina McNamara-Goodger Children s palliative care in the UK has been established since the 1980s. In 1982 Helen House, the world s first children s hospice was founded in Oxford, England by Sister Frances Dominica following her experience of supporting Helen, a seriously ill child, and her parents, her family s experience highlighted the need for care and support for children with life-limiting conditions. There has been considerable learning in relation to the care needs of, and services providing care for, children over the past three decades, this presentation aims to describe the developments and also recognise and share the challenges and opportunities for the future. International cooperation in children s palliative care is a reality, this conference offers a further opportunity to share learning across national borders and potential to work together to continue to develop care through partnerships within and across nations. Notater: 16

17 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Nurturing Networks. The Essential Role of the EAPC and the EAPC Children s Steering Group Joan Marston The presentation will discuss the importance of networks to improve access to palliative care for children globally, and specifically look at the impact of the EAPC and the EAPC Children s Steering Group as a network that initiates and supports development. Notater: 17

18 Dag 1 - Torsdag 12. april 2012 Nasjonale retningslinjer- Å sikre en tverrfaglig standard for et lindrende tilbud for barn Jens Grøgaard Helsedirektoratet har fått i oppgave fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av barn. Helse og omsorgskomiteen understreker at palliativ behandling av barn og oppfølging av deres familier er av største viktighet. Komiteen viser til at Helsedirektoratet i 2011 har fått i oppdrag å utarbeide egne diagnoseuavhengige nasjonale retningslinjer for lindrende behandling spesielt knyttet til barns behov fra nyfødtperiode og gjennom hele barnealderen Planen er å få gjort det meste av arbeidet i løpet av 2012, men erfaringer fra tidligere arbeid med nasjonale retningslinjer er at det kan ta lengre tid ettersom det også skal utarbeides etter hdir retningslinjer(bla a kunnskapsbasert der kunnskapssenteret vil bli engasjert) Notater: 18

19 Dag 2 - fredag 13. april 2012 Care without Cure: Palliative Medicine in Children Dr. Richard Hain Palliative care starts with the recognition that a condition cannot be cured, but that healthcare services can still offer something valuable to help patients. In children that recognition can begin years or even decades before death, since most lifelimiting conditions are non-malignant and pursue a slow, relentlessly progressive course. In this lecture, he will look at three basic principles of palliative care: its holistic nature, its rational basis and its focus on patients. Using the Welsh Network as an illustration, I will consider how these principles should influence the development of palliative care services for children in practice, and how this both resembles and is different from the adult specialty. Notater: 19

20 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Psykisk helsehjelp når barn dør i Norge Tor Levin Hofgaard og Stian Tobiassen Psykisk helsehjelp når barn dør i Norge Helse-Norge er i endring: Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft fra årsskiftet, har kommunehelsetjenesten fått utvidete helse- og omsorgsoppgaver. Blant annet gjør den nye folkehelseloven og den kommunale helse- og omsorgsloven det til et lovfestet ansvar for kommunen å sørge for å fremme befolkningens psykiske helse og tilby behandling for psykiske lidelser. Dermed har likestilling mellom fysisk og psykisk helse fått et sterkere lovmessig uttrykk enn før. I hvor stor grad gir reformene rom for å dekke behovene som døende barn og deres familier har for helsetjenester der de bor helsetjenester som ivaretar både somatiske og psykososiale behov? Hvorfor hører psykologkompetanse naturlig hjemme i et helhetlig, lokalt tjenestetilbud til disse barna og deres familier? Notater: 20

21 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Begrensning av medisinsk behandling bare legens ansvar? Per Nortvedt Grunnlaget for god medisin og omsorg er at helsepersonell samarbeider med foreldrene og barnet om å gjøre det beste for barnet. Hva som er barnets beste er imidlertid i mange sammenhenger et vanskelig spørsmål å avgjøre. Det kan være vanskelig, diagnostisk og behandlingsmessig. Er barnet veldig sykt kan det være vanskelig å danne seg et godt bilde av dets smerte og opplevde livskvalitet. I tillegg skal barnets egne opplevelser og meninger vektlegges og ikke minst er det foreldrene som skal samtykke i hva som er det beste for barnet. Alle disse forhold reiser betydelige utfordringer for beslutningsprosesser, for god kommunikasjon og informasjon. I stedet for ensidig å vektlegge legens beslutningsansvar vil foredraget argumentere for at foreldre kan noen ganger kan ha ansvar for beslutninger på vegne av barnet og at prinsipielt bør beslutninger til barnets beste være et resultat av brede og konsensusskapende prosesser- såkalt shared-decisionmaking. Notater: 21

22 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Møte med familier som har barn og unge med en fremadskridende sykdom Torill Øverby Kvan Frambu er et av 16 kompetansesentere for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger i Norge, og har ansvar for ca 100 ulike diagnoser. Frambus arbeid er rettet mot brukere i alle livets faser fra nyfødt til livets slutt. Mange opplever at omgivelsene mangler kunnskap på grunn av at diagnosen er sjelden. Å være alene med problemene er et fellestrekk som både personer med sjeldne tilstander, deres pårørende og tjenesteapparat opplever. I følge Statistisk årbok fra 2008 døde 27 barn og unge under 25 år på grunn av sykdommer i nervesystemet. Dette illustrerer at det er sjelden en kommune kommer i kontakt med familier med barn og unge med fremadskridende tilstander som dør i ung alder. Familien til disse barna utsettes for store belastninger, både praktisk og psykososialt. For familien er situasjonen en vedvarende sorgprosess. Barnet mister gradvis funksjoner, både fysiske og mentale. Det at tap følges av stadig nye tap gjør at sorgen blir vanskelig å bearbeide. Frambus bidrag til disse familiene er å skape en møteplass der de kan oppleve et fellesskap med andre familier i samme situasjon. Våre erfaringer fra møter med disse familiene har gjort oss sikre på at Frambus arbeid kan bidra til økt livskvalitet for barna og familiene. Å dele erfaringer med andre, opplever familiene som styrkende i hverdagen. Å bidra til gode nettverk av familie og tjenesteytere er med på å ivareta familienes ønsker om å leve så gode liv som mulig med barna sine. Notater: 22

23 Dag 2 - Fredag 13. april 2012 Why should children suffer? Joan Marston The WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses address the pharmacological treatment of persisting pain, including cancer pain. As such, it replaces the previous guidelines, Cancer pain and palliative care in children, which exclusively covered cancer pain. The new guidelines on Persisting pain in children are the first of a series of three guidelines documents on all types of pain in both adults and children. The presentation on the new WHO Guidelines will be Why should children suffer? and will look at the relief of pain as a child s right, the development and importance of the new Guidelines for the Pharmacological Management of Persisting Pain in Children with specific reference to new recommendations; and the advocacy around access to opioids as this relates to children. Notater: 23

24 Kulturelle bidrag på konferansen Sound of Happiness ble etablert i 1988 som et orkester for psykisk utviklingshemmede med 5 medlemmer, og i 1998 ble Sound of Happiness Kompetansesenter etablert og ved 15 års jubileet i 2003 var det over 60 elever til sammen som fikk ukentlig musikkundervisning. I 2008, feirer Sound of Happiness 20 år og elev tallet er steget til over 100 som ukentlig får musikk undervisning. Aktørene i Sound of Happiness er blitt viktige ambassadører for hva utviklingshemmede har av ressurser og kan bidra med i fellesskapet, når bare forholdene legges til rette. I anledning Det Store Korslaget som gikk på TV2 ønsket Team Thom (Thom Hell) som vant å støtte Sound of Happiness økonomisk. Sound of Happiness har også vært på God Morgen Norge på TV2. Rabakoret er tilsluttet Randesund menighet og øver hver torsdag i Søm kirke. Koret ledes av Elin Wikstøl Andersen og pianist Reidar Skaaland. Antall medlemmer er rundt 100 i alder 4 år og opp til 7 trinn. Repertoaret er egenkomponert og skrevet av Reidar Skaaland. Koret har gitt ut 7 cd-er og 2 dvd-er. Rabakoret holder årlig vår-og jule- konsert, samt synger ved ulike arrangementer i Kristiansand by. Hadde senest et stort spille oppdrag i Kristiansands nye opera, kilden. Marin Stallemo Bakke er 16 år, født og oppvokst i Kristiansand. Marin er elev ved Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo, der hun har Alf Richard Kraggerud som fiolinlærer. Marin er aktiv i musikkmiljøet i Kristiansand, både som fiolinist og sanger. Fra 2007 har hun deltatt på sommersamlingene til Norsk Ungdomssymfoniorkester og Valdres sommersymfoni, og de to siste årene har hun også deltatt i Orkester Norden. I februar 2009 deltok Marin i konkurransen Ung Klassisk i Arendal. Der fikk hun premie for beste musiker under 16 år, samt Solistprisen, som gav henne anledning til å være solist med Kristiansand Symfoniorkester i fjor høst 24

25 Kart over Kristiansand sentrum - Map of Kristiansand Town. Rød Markering: Hotell Radisson Caldonien 25

26 WHO Definition of Palliative Care for Children Palliative care for children represents a special, albeit closely related field to adult palliative care. WHO s definition of palliative care appropriate for children and their families is as follows; the principles apply to other paediatric chronic disorders (WHO; 1998a): Palliative care for children is the active total care of the child's body, mind and spirit, and also involves giving support to the family. It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease. Health providers must evaluate and alleviate a child's physical, psychological, and social distress. Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited. It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres and even in children's homes. For mere informasjon: 25

27 Anbefalte sider for informasjon og litteratur: le.aspx https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/662655/fagstoff-iforhold-til-palliativ-behandling-og-omsorg-til-barn-og-ungdom kinderhospiz.de/index.cfm?objectid=df89ad7a-e d- 7A75AA1E2C02BF60&mainnav FØLG BARNESYKEPLEIERFORBUNDET BSF OG JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN PÅ 25

28 VI TAKKER DNB SOM HAR GITT ØKONOMISK STØTTE TIL TRYKKINGEN AV KONFERANSEHEFTET.

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn BARNESYKEPLEIERFORBUNDET NSF Ja til lindrende enhet og omsorg for barn VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKRIVE HELSEHISTORIE I KRISTIANSAND 12 OG 13. APRIL 2012? Samarbeid er viktig for å fremme utvikling, og derfor

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 3 2014 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Stiftelsen Amathea 29.11.2011 ~ 1 ~ Innhold Forord... 5 1. Sammendrag og bakgrunn... 6 1.1 Utdanning og jobb i Norge.... 9 2. Stiftelsen Amathea: formålsparagraf...

Detaljer

Siste dager. Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens gatehospital. Av Evelyn Dyb og Katja Johannessen

Siste dager. Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens gatehospital. Av Evelyn Dyb og Katja Johannessen Siste dager Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens gatehospital Av Evelyn Dyb og Katja Johannessen Siste dager Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens gatehospital Av Evelyn Dyb og Katja

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem -

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem - MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011 Retten til fullgod mat ved sykehjem - En menneskerettighetsbasert tilnærming til personalets muligheter og utfordringer ved realisering av denne rettigheten for

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12.

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12. VERN OM OM VERN LIVET LIVET MENNESKEVERD 1 2015 MENNESKEVERD NRNR 3 2014 MA A M n! O side #GSe bak LIVSGLEDE Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015 Opptur med Marikken Rett på sak:

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Barns erfaringer fra livet på krisesenter

Barns erfaringer fra livet på krisesenter 2 0 0 9 Rapport 2 Carolina Øverlien, Marit Jacobsen og Are Evang Barns erfaringer fra livet på krisesenter En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Tidstyvene Barn som pårørende

Tidstyvene Barn som pårørende Tidstyvene Barn som pårørende En kvalitativ studie av hvordan behandlere ved en psykiatrisk avdeling forstår og handler for å ivareta mindreårige barn som pårørende. Lisbeth Rynning Myrvoll Master i helse-

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 13 JuLi 2012 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2012 Redaksjonelt 4 Hinder for å implementere kognitiv terapi 6 Kognitiv terapi

Detaljer

Natur og Kultur som Folkehelse

Natur og Kultur som Folkehelse Nasjonal konferanse: Natur og Kultur som Folkehelse Thon Vettre Hotell Asker 5 6 november 2012 NaKuHel 25 år Bli med å skape en fremtid der forebygging og helsefremmende natur - og kulturaktiviteter baseres

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

Jeg har mistet min kjære for andre gang

Jeg har mistet min kjære for andre gang Jeg har mistet min kjære for andre gang Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser Linn Hege Førsund Mastergradsoppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Det gode liv den gode død

Det gode liv den gode død Det gode liv den gode død Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv Lisbeth Thoresen UNIVERSITETET I OSLO DET TEOLOGISKE FAKULTET Helsefag

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Utredning av kompetansesenter for adopsjon

Utredning av kompetansesenter for adopsjon Utredning av kompetansesenter for adopsjon Et forprosjekt utført av adopsjonsforeningene Adopsjonsforum og InorAdopt i perioden 2012-2013 InorAdopt Innholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENDRAG... 6 SUMMARY...

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave Trude Hegle Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Pårørendes roller i rehabilitering

Pårørendes roller i rehabilitering 1 Eileen Langedal Pårørendes roller i rehabilitering - en kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning eldre Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2012 2 Pårørendes roller

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer