Forebyggingsplan Barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebyggingsplan Barn og unge 2009-2012"

Transkript

1 Forebyggingsplan Barn og unge Malvik kommune i samarbeid med Politiet, Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus) og Konfliktrådet i Sør Trøndelag HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. Innledning 1. OLD Denne planen beskriver hva som skal være utgangspunktet for det forebyggende arbeidet med barn og unge i Malvik, med utgangspunkt i kriminalitet, rus og atferd. Planen er ment å være en utviklingsplan. Den skal beskrive hva vi ønsker å oppnå, og hvilke faktorer som vil være med å yre og påvirke disse ønskene. En viss prioritering og konsentrasjon av innsatsen er viktig for å oppnå resultater. I det dage arbeidet inngår også en mengde driftsoppgaver som over tid er med på å utvikle vår organisasjon i ønsket retning. Disse er ikke tatt med i denne tverrfage planen. Ved siden av å være et yringsredskap som sikrer en helhet tanke- og prosess vil en slik plan også fungere som en syngjøring både overfor politikere, kommuneadminirasjon, lokalsamfunnet generelt og omverdenen forøvrig. Som et forsøk på å motvirke at planen forblir ule og havner i en skuff bør man være så konkret som mu og fatte seg i korthet. Planen deles inn i to: Fireårig rategidel ( Hvor vil vi? ) og år handlingsplan ( Hva gjør vi i år? ). Planen favner ulike innfalsvinkler til forebyggingsarbeidet. Her vil det skisseres tiltak for kriminalitetsforebygging, rusforebygging, meringsprogrammer, foreldreinvolvering, arenautvikling m.m Planen vil linkes opp mot ulike virksomhets eller. Det vil si at et tiltak kan å nevnt her men også vil å i relevante virksomhets. Dette er for å forankre arbeidet i utførernivået å sikre samsvaret mellom fag og det som faktisk blir utført.

2 Noen av tiltakene vil involvere aktører, både på gjennomføringssiden og i finansieringen av tiltakene. Sentralt år samarbeidet med KRÅD og Politiet om SLT ordningen, Kompetansesenter Rus - Midt-Norge (forkortes KoRus) om utviklingsprogrammet for lokalt rusforebyggende arbeid, og Konfliktrådet med Reorative Juice/Oppfølgingeam. 2. Dette skal vi slutte med! Her vil det etter hvert som planen rulleres lies opp prosjekter/tiltak som er avsluttet eller vurdert til å ha liten effekt. 3. Dette skal vi oppnå- MÅL (4 års perspektiv) E I Malvik får barn og unge muheter for mering, og vi retter tid innsats mot risikoutsatte. Foresatte får øtte i sin oppdragerrolle. Barn og unge som av ulike årsaker kommer på kant med loven, får muheten til å gjøre opp for seg og snu den negative utviklingen. Vi arbeider aktivt med rusforebygging i samarbeid med Forutsetninger for å lykkes: Arbeidet er forankret i de enkelte virksomhets. Vi tilbyr kompetanseutvikling innenfor rusforebygging, kriminalitetsforebygging, tid intervensjon, mobbing, aggresjon og vold. Vi prioriterer tid innsats i vårt arbeid. Vi har arenaer hvor virksomhetene som jobber for barn og unge møter hver, evaluerer og driver utviklingsarbeid sammen. Ledelse og ansatte må i fellesskap sørge for en helhet kompetanseheving og resultatvurdering(planlegging, gjennomføring og evaluering). 4. Hvordan vet vi om vi lykkes? 1. Styringsdialog, årsmelding 2. Ungdomsundersøkelser 3. Dialog og ev. bruker/medarbeider-undersøkelser hos politi og virksomheter som jobber med barn og unge 5. Disse samarbeider vi med 1. KoRus/ Fylkesmannen - PREMIS 2. Politiet 3. Konfliktrådet i Sør Trøndelag 4. KRÅD 5. Kommunene Tydal, Selbu, Klæbu, Melhus, Trondheim Fylkeskommunen og i forbindelse med ulike prosjekter.

3 HVA GJØR VI I ÅR? (År handlingsplan) Innledning Handlingsplan Dette skal vi oppnå 14. Oppnås ved å: 15. (FRIVILLIG:) 16. Resultater 21. Barn og unge, som av ulike årsaker kommer på kant med loven, skal få muheten til å gjøre opp for seg og snu den negative utviklingen, i tett samarbeid med det offente og sitt eget nettverk Drifte og videreutvikle Reorative Juice og Oppfølgingeam i Malvik kommune Stikkord videreutvikling: 26. -Forankring klargjøre rammer for ressursbruk hos virksomheter og personell 27. -Styrke og meglerteam 28. -Sikre videre drift fra Samar 29. Innarb eides i budsjet t/ økono miplan for de nee år Budsjet tert i Virkso mhet kultur VP: BF, U- e, barnes kolene? Videre gående 18. Ressurs : Ansvar utfører 39. Lokal med ekern t ansatt koordin ator lokalise rt i Trondh eim. 20. Fri

4 42.Status 2011: Dette skal vi oppnå 45. Oppnås ved å: 46. (FRIVILLIG:) 47. Resultater 52. Skaffe oss faktakunnskap om RUS og levekår blant ungdom i Malvik Evaluere og analysere Ungdomsundersøkels e som ble gjennomført hø Undersøkelsen tilbys hvert 3.år (abonnement Kommuneforlaget) 64.Status 2011: Dette skal vi oppnå 67. Oppnås ved å: 68. (FRIVILLIG:) 69. Resultater 74. Planverk for rusforebygging blant barn og unge i Malvik Kommune Status 2011: Evaluere PREMISprosjektet 77. og sikre videreføring av det vi mener fungerer Mal/rammer for forebyggende tema på foreldremøter i e Faktagrunnlag for tiltak og utviklingrekk over tid. Evalueringsgru nnlag. 81. Få en langsiktig plan/rammer for konkrete rusforebyggend e tiltak mot elever og foresatte. Skole?, Kultur Samar 55. KoRus, Ungdata Samar 82. MNK 83. VP: U- e,barn e- e Ressurs 50. Ansvar PREMIS 59. SLT 71. Ressurs 72. Ansvar PREMIS SLT Skoler/ rådgive r skole 51. Fri Fri 91.

5 93. Dette skal vi oppnå 94. Oppnås ved å: 95. (FRIVILLIG:) 96. Resultater 101. Styrke samarbeid mellom politiet, skole, (barnehage) og ungdomsarenaer Politiet laget i 2009 en plan for innsats på barne og ungdomsarenaene. Planen følges opp og evalueres i Klargjøre felles retningslinjer for dialog med ungdommer, foreldre, politi og barnevern i vanskee situasjoner Gjelder både skoler, barnehager, ungdomshus Godt samarbeid mellom politi og skole Evalueri ng grunnlag for videre arbeid Rammeverk for håndtering av vanskee situasjoner Ta i bruk Veileder for bekymringssak er barnevern. Behov for egen veileder for dialog mellom politi og virksomheter? 97. Samar 109. P olitiet og virkso mheter i kommu nen 98. Ressurs 110. L øses internt Ansvar 113. P olitiet 114. S LT Egen? 118. Status 2011: Statuslinjen vil være tema for gjennomgang på SLT -møter, PREMIS møter og Arbeids Oppfølgingeam. Etterspørres i yringsdialog Fri 117.

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. D Virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Hommelvik ungdomsskole i perioden 2008-2012,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE VEILEDER FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE 25.03.11 Veileder for ansatte i Malvik kommune bekymringssaker barnevern 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Formålet 4 3. Aktuelle lover

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR Saksvik skole

UTVIKLINGSPLAN FOR Saksvik skole UTVIKLINGSPLAN FOR Saksvik skole Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Ann Oppheim Jørgensen SAKSMAPPE: 2007/3998 ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID Oppstart av prosjektet

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ERFARINGER FRA A TIL Å MED DELTAKELSE I PREMIS RUSFOREBYGGENDE SAMHANDLING

ERFARINGER FRA A TIL Å MED DELTAKELSE I PREMIS RUSFOREBYGGENDE SAMHANDLING ERFARINGER FRA A TIL Å MED DELTAKELSE I PREMIS RUSFOREBYGGENDE SAMHANDLING DOKUMENTASJON FRA OPEN SPACE-MØTET Rica Hell, den 3 mai 2011 Arrangør: Kompetansesenter rus - Midt - Norge Prosessledelse: Ingunn

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 1 Formål Huser Gårdsbarnehage er en heldagsbarnehage som tilbyr muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og fritidsaktiviteter. Huser Gårdsbarnehage har også et utvidet tilbud

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

Forebygging av rus og kriminalitet. En praktisk. håndbok om

Forebygging av rus og kriminalitet. En praktisk. håndbok om Forebygging av rus og kriminalitet En praktisk håndbok om SLT Gode kriminalitetsforebygger! Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid.

Detaljer

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 1 Innhold 1.0. Innledning... 3 1.1. Kvalitetssystemet... 3 1.2. Mål med KSS... 3 1.3. Kvalitetssystemets forankring... 4 1.3.1. Strategisk plan...

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer