i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2014 2015"

Transkript

1 i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret

2 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA Barnehageåret åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Skoleåret trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn.... KULTURVERTORDNING NETTVERK for kulturkontakter... UKM - Ungdommens kulturmønstring... FAST ABONNEMENT fra kultur.akershus OVERSIKT over TILTAK Illustrasjonen på forsiden er fra: - Utstilling på Aur prestegård - Sootkanalen - Margarethakilden - Afrikanske trommer Foto: Gabi Valentien 2

3 FORORD Planen for Den kulturelle skolesekken (Dks) i Aurskog-Høland ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur Tiltaksplanen revideres årlig. Planen skal sikre barn og unge i Aurskog-Høland en felles kulturell plattform. Den skal sikre at barn og unge får et godt og systematisk tilbud om kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, og den skal sikre at barn i Aurskog-Høland har med seg god kunnskap om vår lokale kulturarv. Aktiviteter som tilbys skal gi barn og unge inspirasjon til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter for egen utøvelse. Skoleåret var det første året hvor Dks ble gjennomført i sin helhet. Nå foreligger oversikt over planlagte tiltak i Dks for skoleåret På hvert årstrinn er det ett tiltak innen et bestemt hovedtema og ett tiltak knyttet til lokalhistorie/lokalkunnskap. Tiltakene for skoleåret tar utgangspunkt i "Plan for Dks for Aurskog- Høland" og evaluering av fjorårets tiltak. De fleste av tiltakene har blitt svært godt mottatt. På noen områder er det gjort endringer. Fra skoleåret har Dks på fylkesplan gjort endringer i den regionale Dks-leveransen, dvs. grunnpakken blir nå tilnærmet lik for alle elever i alle kommuner i Akershus. Det er ønske om at planen som nå foreligger er med på å videreføre det gode og engasjerende samarbeid mellom involverte parter som hittil har preget Dks. Lykke til med oppfølging av Den kulturelle skolesekken! Bjørkelangen, 11. august 2014 Gabi Valentien koordinator for Dks 3

4 DEN KULTURELLE MATPAKKA I AURSKOG-HØLAND BARNEHAGEÅRET åringer Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: BLI KJENT MED NÆRMILJØET / MED LOKAL KULTUR Hensikten er å bidra til at barna får nye opplevelser og til å skape tilhørighet til eget lokalmiljø. Alle 5 åringer får en opplevelsesdag på Bygdetunet på Hemnes hvor barna bl.a. vil bli kjent med tunet, leke gamle leker, og bake sveler. Torsdag 7. mai 2015 Torsdag 21. mai 2015 Torsdag 28. juni Ekeberg, Barnehagegården, Flatebyjordet Aursmoen, Epletun, Trampen, Ole Brumm Løken, Lundebygrenda og Hofmoen Bråtebakken, Burholtoppen og Holestua Setskog, Festningsåsen, Kjelle og Plommehagen (med forbehold om datoendringer pga. besøksdager på skolene, vennligst gi beskjed i god tid) Egen innkalling med bussoppsett kommer senere. 4

5 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: BILDEKUNST Hensikten er å underbygge barnas ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans gjennom skapende arbeid i møte med en lokal kunstner. Kunstner og spellemann Kjell Boy Næss besøker alle klassene og maler for og med elevene. Tema: Fabeldyr Setskog skole: Hofmoen skole: Bråte Skole: Tirsdag 10. mars 2015 Tirsdag 24. februar 2015 Tirsdag 3. mars 2015 Tirsdag 24. februar 215 Tirsdag 10. februar 2015 Tirsdag 10. februar 2015 Tirsdag 3. februar Forberedelse: Kjell Boy Næss har med seg farger, pensler og papir. Beregn +/- 60 minutter per maleøkt. 5

6 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: BEVARINGSVERDIGE, HISTORISKE MINNESMERKER Hensikten er at elevene skal lære å kjenne historiske minnesmerker for å utvikle interesse for hjemstedets historie. Dette skal bidra til å utvikle elevenes identitets- og tilhørighetsfølelse. Klassene besøker et bevaringsverdig og historisk minnesmerke: Margarethakilden. Elevene vil bli møtt av en profesjonell forteller som guider klassen fra Aur prestegård gjennom Kalvehagen til kilden langs den historiske Pilgrimsleden. Setskog skole, ( trinn) Hofmoen skole: Mandag 15. juni 2015 Tirsdag 16. juni 2015 Onsdag 17. juni 2015 Neste gang i 2016 Tirsdag 16. juni 2015 Tirsdag 16. juni 2015 Tirsdag 16. juni 2015 Gruppe 1: Gruppe 2: Forberedelse: Beskrivelse om hvordan klassen skal forberede seg blir sendt ut med bussinnkalling. Gå gjerne også ut på Egen innkalling med bussoppsett sendes ut senere. 6

7 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: FILM Hensikten er at elevene skal møte én yrkesgruppe innen filmproduksjon og få opplevelser og kunnskap innenfor sjanger animasjonsfilm. Verksted: «Pixillasjon» Pixillasjon er en animasjonsteknikk som kan få mennesker til å gå gjennom vegger, fly, skli baklengs oppover bakker og gjøre alle mulige urealistiske ting. Det er en enkel bildeteknikk med mennesker som modeller. Bilde for bilde dokumenterer ørsmå bevegelser. I stedet for å flytte på figurer, flytter mennesker seg. Setskog skole: Hofmoen skole: Gruppe 1: onsdag 5. nov Mandag 3. nov (sammen med Setskog) tirsdag 4. nov Mandag 3. nov (sammen med Haneborg) Torsdag 15. jan Onsdag 12. nov (sammen med Bråte) Onsdag 12. nov (sammen med Hofmoen) Gruppe 2: mandag 10. nov tirsdag 11. nov Forberedelse: Se for beskrivelse av opplegget. Verkstedet varer en hel dag, 4 x 45 min. Tema lokalhistorie / lokalkunnskap URSKOG FORT GOD VAKT! Hensikten er at elevene skal få lære å kjenne viktige historiske minnesmerker for å utvikle interesse for hjemstedets historie. Klassene besøker et bevaringsverdig og historisk minnesmerke: Urskog fort. Elevene vil bli møtt av en profesjonell forteller som guider klassen rundt på fortet. Setskog skole: ( trinn) Hofmoen skole: Tirsdag 2. juni 2015 Onsdag 3. juni 2015 Torsdag 4. juni 2015 Neste gang i 2016 Onsdag 3. juni 2015 Torsdag 4. juni 2015 Onsdag 3. juni 2015 Gruppe 1: Gruppe 2: Egen innkalling med bussoppsett sendes ut senere. Forberedelse: Bruk gjerne stoffet som finnes i boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland. 7

8 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: FILM Hensikten er at elevene skal få møte én yrkesgruppe innen filmproduksjon og få opplevelser og kunnskap innenfor ulike filmsjangere. Du velger selv er en nydelig animert dokumentarfilm hvor barn forteller om hvordan det er å ha en forelder i fengsel. Mange av barna får ikke vite hvorfor mor eller far plutselig blir «borte». Barna er gjort anonyme gjennom animasjon, men har selv fortellerstemmene og beretter om sin hverdag, om sitt savn og om sine drømmer. Kajsa Næss er regissør og animatør, og hun vil vise skisser og forklare hvordan filmen ble laget og snakke om hvorfor hun ville lage en film om akkurat dette temaet. Barna får lov til å stille spørsmål og fortelle om sine egne tanker rundt det å ha foreldre i fengsel. Kajsa vil også snakke om hva en dokumentarfilm er, og vise eksempler på ulike animasjonsteknikker. Setskog skole: (4. trinn) Hofmoen skole: Man. 1.+ tir. 2. sept Mandag 1. september 2014 Onsdag 18. september 2014 Onsdag 3. september 2014 Torsdag 4. september 2014 Torsdag 4. september 2014 Tirsdag 2. september busses til Aursmoen Forberedelse: Se for øvrig annen forberedelse på Bussoppsett sendes ut senere Tema lokalhistorie / lokalkunnskap AURSKOG-HØLAND BYGDETUN Hensikten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om liv og virke til mennesker i fortida, og at elevene lærer noe om hvordan levevilkårene for menneskene har endret seg gjennom tidene. Opplegget er i samarbeid med Akershus Fylkesmuseum og Dks. Hver klasse får et heldagsbesøk på Aurskog-Høland Bygdetun Setskog skole: (3.+ 4.trinn) Hofmoen skole: Onsdag 27. august 2014 Torsdag 4. juni 2015 Torsdag 11. juni 2015 Fredag 29. august 2014 Fredag 29. august 2014 Fredag 29. august 2014 Torsdag 4. juni Egen innkalling med bussrute kommer senere. Forberedelse: Klassen deles i fire grupper på forhånd og elevene oppmuntres til å kle seg i gammeldags klær. Bruk gjerne stoffet som finnes i boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland. 8

9 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema 1: ARKITEKTUR Hensikten er at elevene skal oppleve lokal og nasjonal byggetradisjon for å utvikle kunnskap om og evne til refleksjon over rom og bygninger. Elevene skal stimuleres til å ville lære mer om lokale og regionale kulturtradisjoner. Verksted: «Pokerarkitektur» Hva gjør en arkitekt? Sammen med arkitekt Vibeke Kirkebø Hegg er elevene arkitekter for en dag gjennom spillet «Pokerarkitektur». Målet er å jobbe kreativt under designkriterier som styrer en arkitekts hverdag. Setskog skole ( trinn): Fredag 19. september 2014 Torsdag 18. september 2014 Tirsdag 16. september 2014 Hele dagen Tidspkt. avtales senere VIKTIG! Som forberedelse, gå ut på for nærmere opplysning av opplegget. Hovedtema 2: KUNSTHÅNDVERK Verksted: «Smykkeverksted» Et ordførerkjede sier noe om kommunen, hva den er kjent for og stolt over. Hva tenker barna om seg selv? Hvilke symboler og farger vil de bruke for å fortelle om hvem de er/liker/er kjent for/opptatt av? Gjennom en samtale med barna vil smykkekunstner Hedda Bjerkeli viser og forteller om smykker. Hun vil gi et innblikk i tradisjonelle smykker og moderne smykkekunst, snakke om forskjellige materialer og former. Så skal elevene ha et verksted der de ved hjelp av ulike materialer og med veiledning lager et ordførerkjede som forteller noe om hvem de er. Tirsdag 3. februar 2015 Torsdag 5. februar 2015 Tir ons. 11. februar 2015 Hele dagen Tidspkt. avtales senere VIKTIG! Som forberedelse, gå ut på for nærmere opplysning av opplegget. 9

10 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: DANS Hensikten er at elevene skal utvikle forståelse for bevegelseskunst gjennom opplevelse av mestring og glede. Sammen med en danseinstruktør fra Kulturskolen møter elevene dansen gjennom ulike musikksjangre; rytmelek, kreativ dans/improvisasjon, ringdans, dans til fast mønster m.m. Setskog skole: (5.+ 6.trinn) Tirs. 4. nov Man. 22. sept Man. 10. nov Man. 6. okt Man. 17. nov Man. 24. nov Tidspkt. gr. 1: (Økten før kulturskoletimen) (Økten før kulturskoletimen) Tidspkt. gr. 2: Forberedelse: Reservere gymsal og hvis mulig tilgang til lydanlegg. Elevene bør ha med seg treningsklær, vannflaske, og danser barbeint eller i sokker. Hovedtema 2: KUNST verksted, og LITTERATUR fortellerkurs Verksted 1: «Cubes of Moments» Billedkunstner Hilde Grønner Flikke har laget et verksted der hun ønsker å konkretisere opplevelse av tid og erindring. Til dette bruker hun treklosser, og idéen er å tenke seg en kloss som et øyeblikk. For å hjelpe elevene til å huske minner og steder har hun med hemmelige lukteposer som kan sette dem på sporet av noe som har vært i livet deres. Alle elevene får en egen kloss der de skriver noe som beskriver sitt eget minne. Senere bygger elevene med mange klosser, noe som etter hvert munner ut i et stort bilde på gulvet som alle elevene har vært med å lage. Til slutt viser Hilde elevene egne kunstprosjekter med klosser. Verksted 2: «Fortellerkurs med fru Sæther» Å kunne fortelle en god historie vil aldri gå av moten. Fru Sæther lokker kreative historier ut av elevene. I tidligere tider var eventyrfortelling den viktigste underholdningen ved siden av levende musikk. Fortellerkunsten kan virke passé i den moderne verden fylt med digital underholdning, men den er fortsatt aktuell. Setskog skole: Fredag 6. mars én dag til Onsdag 11. mars 2015 Fredag 13. mars 2015 Onsdag 18. mars 2015 Foreløpig ikke lagd ut på ksys.no, men gjennomføring sannsynligvis i løpet av januar VIKTIG! Som forberedelse, gå inn på for nærmere beskrivelse av opplegget. 10

11 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: LITTERATUR Hensikten er at elevene skal bli kjent med en forfatter som kan formidle opplevelser, stimulere til leseglede, gi kunnskapstørst og spenningstrang. Gjennom dette er det ønske om at elevene skal lære å gi uttrykk for egne tanker, meninger og erfaringer. Hvor lang er en sang? Lønner det seg å være høy for å løpe fort? Hvor miljøvennlige er vi egentlig? Tall kan fortelle mye om små og store ting vi lurer på. Katrine Frey Frøslie er forsker og bruker tall til daglig for å forstå verden. Hun er medforfatter i boken «Tall forteller». Til boka er det laget en gratis app (Tall forteller) som utfører alle de statistiske utregningene som behøves. Katrine Frey Frøslie har mange års erfaring med formidling - også til barn og ungdom. Gruppe 1: Gruppe 2: Setskog skole: Mandag 13. april 2015 Mandag 13. april 2015 Tirsdag 14. april 2015 Tirsdag 14. april 2015 Onsdag 15. april 2015 Onsdag 15. april Forberedelse: se for nærmere opplysning av opplegget. Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: SOOTKANALEN Hensikten er at elevene skal få kjennskap til hvilken betydning vannveiene har hatt og har i kommunen vår, og elevene skal få høre nærmere om den store pioneren på området. Opplegget er i samarbeid med Eidskog museum i nabokommunen Eidskog. Som forberedelse sendes det ut et lite rollespill og en tekst av historien om Engebret Soot. To og to skoler er samtidig ved kanalen. Klassen får tur med omvisning langs Sootkanalen og sluseanlegget sammen med Sverre Eier. Det vil bli lagt opp til praktiske aktiviteter i grupper og det blir servering av brød med stekt flesk og rørt tyttebær Setskog skole: Opplegg ved Sootkanalen: Fredag 26. september 2014 Torsdag 25. september 2014 Torsdag 25. september 2014 Fredag 26. september 2014 Onsdag 24. september 2014 Onsdag 24. september Fremføring av rollespillet kan, hvis ønskelig, skje i lunsjpausen. Egen innkalling med bussoppsett kommer senere. Forberedelse: tekst om bygging av kanalen, og scener fra Engebret Soots liv. 11

12 EN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: DANS Hallingkast + Hip Hop Hensikten er at elevene skal utvikle evne til å planlegge, øve inn og gjennomføre framføringer med dans, sang og/eller instrumenter. Det legges til rette for at elevene skal kunne glede seg over å gjøre kunstneriske aktiviteter sammen. Verksted 1: «Hallingkast og dansefeber» Klassen får besøk av felespiller Gunnlaug Lien Myhr og folkedanser Martin Myhr (Frikar). I dette verksted blir elevene kjent med festkulturen i Norge i gamle dager. Målet er å vise at selv om klær, musikk og dans fra den gang er forskjellig fra vår tid, så er festens kjerne den samme: det handler om å møtes og ha det gøy. Verksted 2: «Each One Teach One!» Etter å ha kommet på 2. plass i Norske Talenter 2012 er det Navids tur til å gi tilbake, til å føre tradisjonen og inspirasjonen videre. Ved å fortelle om sin reise og la nye generasjoner få ta del i hiphop-dansen gjennom dette verkstedet, håper han å gi ungdommen inspirasjon til å skape sin egen framtid. Det er en historie om tvil og motgang, men kraft til å reise seg. Om å kjempe og se muligheter. Og om å danse! Medvirkende: Navid Rezvani og en danser Hallingkast og dansefeber Hallingkast og dansefeber 5. mars mars 2015 Tidspkt.: 90 min pr gr. 90 min pr gr. Each One Teach One! 150 min pr gr. Forberedelse: Se for nærmere opplysning om opplegget. Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: AUR PRESTEGÅRD Hensikten er at elevene skal bli kjent med et levende og verneverdig kulturmiljø i kommunen. Opplegget er i samarbeid med A-H Kunstforening, Aur guiden og DKS. Klassen besøker Aur prestegård en halv dag. Det blir omvisning i museumsområdet på låven som inneholder bl.a. sykkelverksted og et utvalg av bærplukkerutstyr i tillegg til en liten natursti. I Forpakterboligen fra 1703 presenterer kunstner Camilla L. Chmiel sin utstilling. Onsdag 8. oktober 2014 Torsdag 9. oktober 2014 Fredag 10. oktober 2014 Gruppe Gruppe Forberedelse: Trinnet deles i 4 grupper; gruppe besøker Aur før lunsj og gruppe besøker Aur etter lunsj. Egen innkalling in tekst om Aur prestegårds historie + bussoppsett blir sendt ut senere. 12

13 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema 1: LITTERATUR Hensikten er at elevene skal bli kjent med en forfatter som kan formidle opplevelser, stimulere til leseglede, gi kunnskapstørst og spenningstrang. Gjennom dette er det ønske om at elevene skal lære å gi utrykk for egne tanker, meninger og erfaringer. Gjennom abonnementsordningen får klassen besøk av forfatter Mahmona Khan. Mer info er dessverre ikke lagd ut på ksys Tirsdag 21. oktober 2014 Tirsdag 21. oktober 2014 Torsdag 23. oktober 2014 Gruppe 1: Gruppe 2: Forberedelse: Se for nærmere omtale av opplegget (pc, projektor, skriveutstyr m.m.) Hovedtema 2: BILDEKUNST Hensikten er at elevene skal besøke et galleri og bli kjent med og kunne samtale om ulike kunstneres bildeuttrykk. Elevene får også mulighet til å se en utstilling og får omvisning på Nobel fredssenter. Klassen får en tur til Nasjonalgalleriet i Oslo med tema Nasjonalromantikken og Sosialrealisme. Hvis det er ønske om et annet tema innen kunsthistorie, må det gis beskjed i god tid før turen. I tillegg vil klassene få en omvisning på Nobel Fredssenter; «Snakk ikke skyt!». Tirsdag 7. januar 2014 Onsdag 8. januar 2014 Torsdag 9. januar 2014 Aktivitet 1: Omvisning i Nasjonalgalleriet Aktivitet 2: Omvisning på Nobel fredssenter Egen innkalling med bussoppsett kommer senere. Trinnet deles i tre grupper. Bussoppsett kommer senere 13

14 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: FILM Hensikten er at elevene skal se film og kunne lære seg å diskutere innhold og filmatiske virkemidler. I denne kortfilmen betrakter outsideren Jenny spillet mellom guttene og jentene på skolen, og ikke minst ser hun med lengsel på Adam. Adam vet knapt at hun eksisterer, og Jenny er forvist til kikkerposisjon. Men en kveld ser hun noe som ikke er ment for hennes øyne. Og maktbalansen forskyves. Filmregissør Ingvild Søderlind forteller om produksjonen av filmen og om hvor hun har hentet inspirasjon til filmens innhold og uttrykk. «Jenny» er en visuell og nyskapende kortfilm med et sterkt lydbilde, som på sin egen måte klarer å fortelle en universell historie om det å være ungdom. Filmen vant Terje Vigen-prisen på Kortfilmfestivalen i Grimstad Mandag 22. september 2014 Onsdag 24. september 2014 Fredag 26. september 2014 Gruppe 1: Gruppe 2: Forberedelse: Elevene fordeles på to økter á 60 min. Det er viktig at filmen vises i et rom uten gjennomgang eller støy fra andre klasser. Dere må ha blendingsmulighet, hvit vegg/lerret og plass til alle som skal se filmen. Se for øvrig Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: FLYKTNINGRUTA Hensikten er at elevene skal bli kjent med hendelser og arbeid i Aurskog-Høland under den 2. verdenskrig. Opplegget er i samarbeid med forening Flyktningeruta, skolene i kommunen og Dks. Klassen går deler av Flyktningruta fra Setskog til Skjølåbråtan/Grenselosmuseet Følgende menneskemøte og aktiviteter med andre foreninger vil klassen oppleve: 1. Forening Flyktningruta i Aurskog-Høland 2. HIPP; dramaøvelser / konfliktløsning 3. Forteller Lise Sæther 4. Nils Skogstad Bråte, Bjørkelangen og Fra mandag 25. august til og med onsdag 27. august 2014 Infoskriv til foreldre har blitt sendt ut før sommerferien. Bruk gjerne også stoffet som finnes i boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland Innkalling med oversikt over aktiviteter og busstider blir sendt ut i et eget skriv. 14

15 KULTURVERTORDNING skoleåret 2014/2015 Kulturvertordningen er en ordning som ble etablert skoleåret 2006/2007. Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får besøk i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (Dks). De representerer skolen overfor utøverne, og i tillegg skal kulturvertene bidra med å skape en positiv ramme rundt tiltakene i Dks. Det er ønske om å fremme følgende gjennom ordningen: elevmedvirkning elevene skal oppleve at de har eierforhold til arrangementene god og forberedt mottakelse av de innbudte stimulere til økt kulturinteresse blant barn og ungdom Oppgaver som kulturverten skal ha: markedsføre aktiviteter: besøke klasser og fortelle om hvem som kommer, henge opp plakater, etc. gjøre klart rommet for arrangementet (f.eks. gymsalen): sette ut benker, legge ut matter, hjelpe til med å bære utstyr, etc. ta imot utøverne når de kommer og vise dem vei koke kaffe, evt. sette frem mat, til utøverne introdusere utøverne og takke for forestillingen rydde opp etter arrangementet Fremgangsmåte for å kunne bli kulturvert: stillingen lyses ut i mai måned på alle skolene elevene skriver søknad som en del av norskundervisningen, men den enkelte bestemmer selv om søknaden skal "sendes" søknaden "sendes" til kulturkontakten på skolen og med underskrift av foresatt jobben søkes for ett år av gangen ansettelsesbrev sendes ut i løpet av sommeren i august/september går de utvalgte elevene på halvdagskurs kulturvertene blir invitert til en opplevelsesdag ved Akershus Teater Kulturverter kommer fra følgende klasser: Barnetrinnet: to til tre elever fra henholdsvis 6. og 7. trinn (4. trinn på Hofmoen) Ungdomstrinnet: to til tre elever fra henholdsvis 8. og 9. trinn Kulturvertene får en egen t-skjorte og eget nøkkelbånd med kort. På slutten av skoleåret markerer skolen kulturvertenes innsats med overrekkelse av diplom. Følgende dager er satt av til kursing for kulturverter: DATO TIDSPKT: KULTURVERTER fra Fre. 22. aug Aursmoen, Haneborg og Bjørkelangen Tor. 28. aug Bråte, Hofmoen, Løken og Setskog STED Kommunestyresal, Rådhuset på Bjørkelangen Kommunestyresal, Rådhuset på Bjørkelangen Antall elever Egen innkalling har blitt sendt hjem til alle registrerte kulturverter. 15

16 NETTVERK for KULTURKONTAKTER skoleåret 2014/2015 Kulturkontaktene er bindeledd mellom skolene og koordinator på kommunenivå. Hver skole/avdeling har én kulturkontakt for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet. Kulturkontakten: er ansvarlig for at tiltakene på hver enkelt avdeling blir gjennomført er ansvarlig for kulturvertene på hver skole deltar på kommunale nettverkssamlinger har nedsatt ordinær arbeidstid (0,5t per uke) forholder seg til rektor/styrer som har det overordnede ansvaret er ansvarlig for at tiltakene i Dks blir evaluert rapporterer til kommunekoordinator Det er satt opp følgende møtedatoer for nettverksmøte: DATO TILTAK TIDSPUNKT / STED Tors. 4. sept Tors. 23. okt Tors. 27. nov Møte med nye kulturkontakter Inspirasjonstur til Oslo: JO FORTERE JEG GÅR, JO MINDRE ER JEG m/anne Marit Jacobsen Møte; bl.a. forberedelse til UKM Kulturkontoret Teaterforestilling på Nationaltheatret Forestilling starter Frivilligsentralen Tor. 23. april 2015 Møte; evaluering av skoleåret Frivilligsentralen Om teaterstykket JO FORTERE JEG GÅR, JO MINDRE ER JEG: Forestillingen om den aldrende og ensomme Mathea Martinsen er et mestermøte mellom regissør Margreth Olin, forfatter Kjersti Annesdatter Skomsvold og skuespiller Anne Marit Jacobsen. Det hele startet med at Anne Marit Jacobsen leste den prisbelønte boka, ringte forlaget og sa: Dette må jeg gjøre. Siden jobbet hun og Skomsvold fram et utkast til manus. Da Margreth Olin ble koblet på, var trioen komplett. Rollen som Mathea er som skapt for en av vår tids mest erfarne skuespillere. Minner og nåtid glir over i hverandre, en sjelden tragikomedie trer fram. Det handler om ensomhet i tosomhet. Om redselen for å bli sett og redselen for ikke å bli sett. Mathea Martinsen har et humoristisk og nådeløst blikk på seg selv og livet, hun tør å møte seg selv i all sin utilstrekkelighet. Med dette får Margreth Olin jobbe med noe hun virkelig kan: å vise menneskets sårhet og ensomhet, men også styrke og storhet. 16

17 UKM Ungdommens kulturmønstring skoleåret 2014/2015 Ungdommens kulturmønstring (UKM) inngår i Den kulturelle skolesekken i Aurskog-Høland kommune. Det er et godt innarbeidet system og stor aktivitet knyttet til Ungdommens kulturmønstring. I Aurskog-Høland kommune deles UKM i en kunstmønstring og en scenemønstring; KUNSTMØNSTRING: Alle skolene holder sine egne utstillinger. En profesjonell jury tar ut de arbeidene som får stille på den kommunale kunstmønstringen på Aur Prestegård. Kunstmønstringen gjennomføres i godt samarbeid med Aurskog-Høland kunstforening. Kulturkontaktene på skolene er viktige medspillere og bindeledd mellom UKM-ansvarlig og deltakerne. SCENEMØNSTRING: For gjennomføring av scenemønstringen samarbeides det med ansatte ved Kulturskolen, virksomhetsleder for fritid og Ungdomsrådet. Skolene arrangerer lokale utstillinger og får besøk av jury som bedømmer arbeidene i UKE 7 (10. og 11. februar 2015). Én til to profesjonelle kunstnere velger hvilke gjenstander som skal gå videre til hovedutstillingen. Den kommunale kunstmønstringen finner sted lørdag 14. mars 2015 nede i «garderoben» til samfunnshuset på Aursmoen skole Den kommunale scenemønstringen finner sted lørdag 14. mars 2015 i samfunnshuset på Aursmoen skole Ved henvendelse til Dks kan DVD-filmer fra de siste års mønstringer lånes. 17

18 FASTE ABONNEMENTER fra kultur.akershus skoleåret MUSIKK, SCENEKUNST, VISUELL KUNST, FILM, DANS, LITTERATUR OG KULTURARV Med vårt abonnement fra kultur.akershus får elevene oppleve følgende i løpet av skoleåret (gå også inn på for å bli oppdatert på turnéoversikten): Med forbehold om endringer! MUSIKK Skolekonsert (Rikskonsertene) 2 konserter per elev, én på høsten og én om våren. se HØSTEN 2014: BARE EGIL OG ASLAGS SUPERPOPULÆRE BARNESHOW trinn SKOLE b-trinnet DATO TIDSPKT. Onsdag 15. oktober Torsdag16. oktober Bjørkelangen: Tirsdag 14. oktober Setskog skole: Hofmoen skole: Fredag 17. oktober Fredag 17. oktober Torsdag16. oktober Mandag 3. november HØSTEN 2014: THE 80's trinn SKOLE u-trinnet DATO TIDSPKT. Aursmoen: Bjørkelangen: Bråte: Fredag 28. november Fredag 28. november Onsdag 3. desember VÅREN 2015: LYDROMMET trinn SKOLE b-trinnet DATO TIDSPKT. Fredag 29. mai Bjørkelangen: Onsdag 20. mai Mandag 1. juni Setskog skole: Hofmoen skole: Tirsdag 2. juni Torsdag 21. mai Mandag 25. mai Mandag 25. mai VÅREN 2015: trinn SKOLE u-trinnet DATO TIDSPKT. Aursmoen: Bjørkelangen: Bråte: Følg med på 18

19 SCENEKUNST Akershus Teater 1 forestilling per elev på trinn annet hvert år se HØST 2014: trinn SKOLE b-trinnet Bjørkelangen: Setskog skole: Hofmoen skole: LIV DU LYVER DATO Tirsdag 11. november Onsdag 12. november (+ Setskog elever) Onsdag 5. november (+ Hofmoen elever) Onsdag 12. november (til Haneborg) Onsdag 5. november (til Bjørkelangen) Mandag 10. november (til Bråte) Mandag 10. november (+ Løken elever) TIDSPKT HØST 2015: trinn SKOLE b-trinnet Bjørkelangen: Setskog skole: DATO TIDSPKT. HØST 2015: trinn SKOLE u-trinnet Bjørkelangen: DATO TIDSPKT. 19

20 VISUELL KUNST Pilotgalleriet 1 kunstutstilling per elev på trinn annet hvert år se VINTER 2013/2015: trinn SKOLE DATO MERKNAD: Aursmoen: Haneborg: Bjørkelangen: Setskog: Løken: Hofmoen: Bråte: VINTER 2014: NICE? trinn SKOLE DATO MERKNAD: Aursmoen: Bjørkelangen: Bråte: Ons 14. til 20. jan. Tirs. 20. til 26. jan. Man. 26. til 30. jan. Den vil bli formidlet til ungdomstrinnet 15., 16. og 19. januar, til i alt 9 klasser/grupper. Formidler tar tre klasser/grupper pr. dag i á 45 minutter mellom ca og Skolen lager en plan slik at alle elevene får formidling. Hun ringer ca. 14 dager på forhånd for å avtale tider og annet. Utstillingen blir pakket ned etter siste formidling og hentet tirsdag 20. januar. Den vil bli formidlet til ungdomstrinnet 21., 22. og 23. januar, til i alt 9 klasser/grupper. Formidler tar tre klasser/grupper pr. dag i á 45 minutter mellom ca og Skolen lager en plan slik at alle elevene får formidling. Hun ringer ca. 14 dager på forhånd for å avtale tider og annet. Utstillingen blir pakket ned etter siste formidling og hentet mandag 26. januar. Den vil bli formidlet til ungdomstrinnet 27., 28. og 29. januar, til i alt 9 klasser/grupper. Formidler tar tre klasser/grupper pr. dag i á 45 minutter mellom ca og Skolen lager en plan slik at alle elevene får formidling. Hun ringer ca. 14 dager på forhånd for å avtale tider og annet. Utstillingen blir pakket ned etter siste formidling og hentet fredag 30. januar. 20

21 Tiltak skoleåret 2014/2015 Hovedtema + verksteder --- Klasse trinn 5 åringer Lokalhistorie + verksteder Akershus teater Pilotgalleriet Rikskonsertene A-H bygdetun Lokalt samarbeid BILLEDKUNST Lokalt samarbeid FILM «Pixilasjon» Verksted 3. FILM Abonnement 4. Margareta kilden Abonnement + lokalt samarbeid Urskog fort Abonnement + lokalt samarbeid A-H bygdetun Lokalt samarbeid trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år Alle trinn to konserter i året ARKITEKTUR «Poker Arkitektur» 5. Bråte, Haneborg, Setskog Verksted DANS Lokalt samarbeid 6. LITTERATUR Forfatterbesøk Abonnement DANS «Hallingkast og dansefest» Bråte, Aursmoen Hip Hop, Bjørkelangen Verksted LITTERATUR Forfatterbesøk Abonnement FILM Abonnement 10. KUNSTHÅNDVERK «Smykkekunst» Aursmoen, Bjørkelangen, Løken Verksted KUNST Haneborg, Setskog, Løken, Bjørkelangen FORTELLERKURS Aursmoen, Bråte Verksted Sootkanalen Lokalt samarbeid Aur Prestegård Lokalt samarbeid Billedkunst Galleribesøk + Nobel fredssenter Flyktningruta 3-dagers opplegg, avslutningstur Lokalt samarbeid trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år Alle trinn to konserter i året Alle trinn to konserter i året 21

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN KRÅKAMÅL Bli med inn i vikingenes verden, møt dronning Åslaug og hør hennes dramatiske livshistorie! Tone Holte forteller, synger og levendegjør Sigurd Fåvnesbanes datter,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, november 2005 DEN KULTURELLE TRILLEBAGEN Kultur til eldre i institusjon Kunsten å leve ikke bare overleve INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen

Detaljer

SKJOLDTUN BARNEHAGE 2011-12 LEVENDE SPOR

SKJOLDTUN BARNEHAGE 2011-12 LEVENDE SPOR PROSJEKTRAPPORT FOR DKB-TILKNYTTET KOMPETANSEBARNEHAGE SKJOLDTUN BARNEHAGE 2011-12 LEVENDE SPOR PRESENTASJON AV PROSJEKTET : Skjoldtun barnehage har siden 2000 kalt seg en kulturbarnehage. Kulturaktiviteter

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, nov. 2005 revidert nov. 2009 INNHOLD Revidert nov. 2009 INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen 2. Mål 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kulturrevolusjon

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

RAPPORT 2005: 2. Husadopsjon Røros. Hilde Lidén. Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole

RAPPORT 2005: 2. Husadopsjon Røros. Hilde Lidén. Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole RAPPORT 2005: 2 Hilde Lidén Husadopsjon Røros Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole ISF 2005 Rapport 2005:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» PERSONALET I SNEHVIT Lene Håkedal Pedagog/i permisjon

Detaljer

Årsplan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage 2014-2015

Årsplan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage 2014-2015 Årsplan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage 2014-2015 Innhold Forord Side 2 Visjon Side 3 Verdier Side 4 Barnehagens profil og satsningsområder Falkåsen en kunst og kulturbarnehage Side 5 Fordypning Modellering

Detaljer

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp»

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» RAPPORT 2004:12 Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken ISF 2004 Rapport 2004:12 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer