Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012."

Transkript

1 1100 ABONNEMENT PÅ SAKLISTER/DOKUMENT Årsabonnement på kommunestyredokumenter 400,- Årsabonnement på formannskapsdokumenter 600,- Årsabonnement på OPK-dokumenter 400,- Årsabonnement på NPM-dokumenter 400, KOMMUNEKASSA Forskotsskatt - etter utskriving: 15. Mars, 15.mai, 15. Sept., 15. Nov. i inntektsåret Skattetrekk, 6 terminar: 8. Mars, 8. Mai, 8. Juli, 8. Sept., 8. Nov., 8. Jan. Forseinkingsrenter skattetrekk 15 % p.å. elles 12 % p.å. Arbeidsgjevaravgift, 6. Terminar Sone 1 A = 10,6 % 15. Mars, 15.mai, 15. Juli, 15. Sept., 15. Nov., 15. Jan. Restskatt etter avrekning: Under kr 1.000: 3 veker etter skatteutlegg Over kr 1.000: to like terminar 3 og 12 veker etter utleggsdato. Førehandsskatt (firmaskatt): Etter utskriving: 15. Febr., 15. April i likningsåret Resterande skatt etter avrekning, vanlegvis i to terminar: 3 og 12 veker etter utleggsdato, likevel seinast pr. 15.nov i likningsåret UTLEIGE AV SANDE RÅDHUS Inntil 5 timar Kommunestyresalen 200,00 Formannskapssalen 100,00 Kantina 100,00 Kahytta 100,00 Over 5 timar Kommunestyresalen 300,00 Formannskapsalen 200,00 Kantina 200,00 Kahytta 100, FELLESUTGIFTER Tilfeldig kopiering for private, m.v. Pr. kopiert ark: 0-50 stk 1, stk 1,00 A3 ark 2,50 Kartkopiar 7,50 Side 1

2 ALKOHOLAVGIFT Satsar for beregnnig av avgift for sal av øl (min. kr 1.000,-) 0,17 pr/l Minimumsavgift Skjenkeavgift Ambulerande skjenkeløyve, pr. gong 250,00 OPPVEKST 2310 UTLEIGE AV SKULELOKALER Skulane og barnehagane i Sande kan lånast/leigast ut til aktivitetar som ikkje er til hinder for undervisninga eller i strid med skulen eller barnehagen si målsetjing A. Det skal ikkje krevast leige for 1. Song, musikk og idrettsøvingar 2. Religiøse, kulturelle eller politiske møter som ikkje er inntektsbringande 3. Tilskipinar der skulen er arrangør 4. All dokumentert kursverksemd som kjem innunder vaksenopplæringslova B. Det skal krevjast leige for 1. Tilreisande og lokale teater, revy el.likn. 2. Basarar, marknadar 3. Privat undervisningsverksemd 4. Andre inntektsgjevande samkomer Leigesatsar: Pkt B1, B2 og B4 : 15 % av brutto inntekt avgrensa til kr 1.000,- pr dag/kveld Pkt B3 : kr 100,- pr. kveld, eksl. reinhald Ved bruk av skulen til gravferd, bryllaup eller leirstad er leiga kr 500,- pr. døger. BADING, GURSKEN OPPVEKSTSENTER, SYMJEBASSENG Voksen, pr. gong 20,00 Barn, pr. gong 10,00 Klippekort, born 80,00 Klippekort, voksen 160, KULTURSKULEN Elevplass, pr. år 2.600,00 Søskenmoderasjon: 25 % 1.690,00 Side 2

3 2360 SKULEFRITIDSORDNING Opphald i skulefritidsordninga, pr. time tom 8 t/veke, pr.mnd 910, t/veke, pr.mnd 1.362, t/veke, pr. mnd 1.700, t/veke, pr. mnd 2.270,00 Søskenmoderasjon: 25 % for barn nr % for barn nr. 3 Timepris 26, BETALING FOR OPPHALD I BARNEHAGE Heildagsplass, pr. mnd - makspris 2.330,00 80 % plass, pr. mnd 1.864,00 60 % plass, pr. mnd 1.398,00 50 % plass, pr. mnd 1.165,00 40 % plass, pr. mnd 932,00 Matpengar 300,00 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr % for barn nr. 3 Kjøp av ekstra dagar 200,00 For sein henting, pr. påbegynt time 100,00 PLEIE- OG OMSORG Vaksine Influensavaksine 110,00 Pneumokokkvaksine 160, Betaling for heimetenester Abonnementssatsane dekkjer heimehjelp, heimesjukepleie er gratis Månadsavgift for inntekt/maks sats. Inntil 2 G 165,00 Inntil 2-3 G 843,00 Inntil 3-4 G 1.262,00 Inntil 4-5 G 1.513,00 over 5 G 1.795,00 Korttidsopphald Korttidsopphald pr. døgn, inntil 60 døgn 129,00 Dag- og nattopphald 68,00 Dagsenter 45,00 Tryggleiksalarm Leige, pr. mnd 202,00 Side 3

4 Måltider Middagsombringing, pr.gong 77,00 Frukost/lunsj/kvelds 39,00 Alle måltider, pr. mnd 4.136,00 MILJØ- OG NATURVERNFORMÅL 5110 landbruksvikaren leige pr. dag Teknisk planlegging pr. oppdrag 1.800, ,00 Tillegg frå 11. timen, pr. time 330,00 412,25 Gjødselplanlegging Jordprøvetaking 100,00 125,00 Tillegg pr. prøve 40,00 50,00 Utarbeiding av gjødselplan 600,00 Oppmålingsarbeid for hjortevalda Fakturerast pr. medgått tid, pr. time 330,00 412,25 KULTUR- OG KYRKJEFORMÅL 5523 Kyrkjegardar Festeavgift For personar busett i Sande, fri grav i 20 år. Etter 20 år, avgfit pr. grav pr. år 25,00 Pr. periode på 20 år 500,00 TEKNISK 6220 Vassverk Abonnementsgebyr: Næring, liten 8.737, ,25 Næring, middels , ,50 Næring, stor , ,50 Bustad, m , ,50 Bustad, over 250 m , ,00 Fritidshus 1.445, ,25 Forbruksgebyr. Pr. m3 5,94 7,43 Stipulert forbruk 165 m3 Engangsgebyr for tilkobling , Side 4

5 6230 Kloakkar Næring, liten 1763, ,00 Næring, middels 7.346, ,50 Næring, stor , ,00 Bustad, m , ,50 Bustad, over 250 m , ,00 Fritidshus 733,00 916,25 Forbruksgebyr. Pr. m3 4,55 5,69 Stipulert forbruk 165 m3 Engangsgebyr for tilkobling , , Renovasjon 6240 Slam Dunk-henting: Standardgebyr 3.048, ,00 Redusert gebyr 2.648, ,00 Fritidshus 762,00 952,50 Pr sekk 65,00 81,25 Volum inntil 5 m3 våtvolum 828, ,00 Volum utover 5 m3 259,00 323,75 Ekstra tilkøyring 933, , Feiing 1 pipe 222,00 227,50 Pris pr. ekstra pipe 111,00 138,75 Brøyting Private vegar, inntil 100 m, pr.gong 117,00 146,25 For kvar påbyrja 100 m over dei første 100 m 69,00 86,25 Side 5

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune regulativ 2015 Bygland kommune Vedteke i kommunestyret 10.12.14 PS 93/14 Innhald Innhaldsfortegnelse INNHALD... 1 TENESTEYTING ØKONOMI, TENESTETORG OG KULTUR:... 2 EIGEDOMSSKATT... 2 KOPIERINGSGEBYR...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

Gebyr- og betalingssatsar 2015

Gebyr- og betalingssatsar 2015 Gebyr- og betalingssatsar 2015 Innhald 1. Oppvekst 1.1 Skulefritidsordning (SFO) 1.2 Barnehage 1.3 Kulturskule 2. Pleie- og omsorgstenester 2.1 Heimebaserte tenester, praktisk bistand og rettleiing 2.2

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet 08.12.2010 ALM 176/10 Kommunestyret 15.12.2010 ALM 118/10 Formannskapet 23.02.2011 ALM 022/11 Kommunestyret 30.03.2011 ALM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole...

Detaljer

Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2015

Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2015 Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2015 Løten kommune. Org. Nr: 964 950 679 Generelle opplysninger Faktureringsadresse: Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Besøksadresse: Tingberg, Kildeveien

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 22.12.2014 ajourført etter kommunestyrets vedtak 17.12.14. GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2014 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD:

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer