Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen august. Les mer på side 6-8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang Årets Hælja Hime gikk av stabelen august. Les mer på side 6-8 Les også mer om: Ny kommune fra 1. januar 2017

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger K. Solberg Vil du annonsere i Andebustikka? -Kontakt oss! Andebustikka 2015 utgivelser og frister: Nr. 4 Utgivelse uke 49 frist Telefontid Andebu kommune Vårt sentralbord er åpent kl Besøkstid kontorene Andebu herredshus og Familiesenteret er åpent for besøk kl Det må gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Resepsjonen på sykehjemmet åpen kl Ordføreren har ordet I skrivende stund er hodet til ordføreren fullt av utrolig mange ting. Fullt av spenning fordi vi står foran et kommuneog fylkestingsvalg. En periode er nå over, en periode som har betydd mye for meg i det jeg har vært så utrolig heldig å være ordfører i en kommune med mange flotte medarbeidere, innbyggere og politikere. Spenningen ligger selvfølgelig i om jeg får lov til å fortsette dette arbeidet som jeg trives så godt med, og legger så mye av meg selv i. Jeg ønsker veldig sterkt å kunne videreføre mye av det jeg sammen med gode kollegaer har satt i gang. Jeg krysser selvfølgelig fingrene. Hodet mitt er også fullt av glede over en fin sommer, med tid til å arbeide med mange spennende ting og nyte sommeren som gir meg mye energi til høstens oppgaver. Sommeren fikk jo også en helt fantastisk finale med Hælja hime! Jeg blir både stolt, glad og rørt når jeg ser hva vi kan og vil få til i Andebu. Tidenes arrangement gikk av stabelen, hælja var veldig godt besøkt og jeg snakket med utrolig mange blide og fornøyde mennesker alle tre dagene. Dette var stort, og jeg vil si av hele mitt hjerte til alle dere som bidro og besøkte Hælja hime. TUSEN TAKK! Hodet mitt er også fullt av forventninger til høsten. Avlinger skal i hus, mange nye skoleelever har startet opp igjen og har forhåpentligvis fine skoledager. Arbeid med nye og gamle folkevalgte som har et år på å forberede Andebu på at vi blir en del av en ny kommune for så å utvikle denne nye kommunen til å bli en bra kommune å leve i for alle, uansett om vi bor i Høyjord i nord eller syd i Sandefjord. Dette blir spennende arbeid hvor forventningene er høye og oppgavene store. Hodet mitt er også fullt av takknemlighet for all respekt, støtte og omsorg jeg har følt fra dere alle sammen i denne perioden. Uten alle dere rundt meg hadde jeg ikke kunnet fungere slik jeg har gjort. Jeg har gitt mye og fått utrolig mye tilbake, som jeg vil ta med meg i livet uansett hva som skjer. Jeg blir nesten hver dag minnet på at en klarer svært lite alene og veldig mye sammen med andre. Dette ble mye om meg og mitt eget hode men dere veit: «Det hue er fullt av, det rænner kjæften over med». God høst til dere alle! Med vennlig hilsen Bjarne Sommerstad Forsiden: Talentfulle Andebu-ungdommer underholdt under Hælja hime. Her synger de «Her og der og hime» sammen med Hogne Kjærås som har skrevet sangen som har blitt en av våre kjente og kjære andebusanger. Fra venstre: Andrea Speilberg Lindstrøm, Malin Kortgård, Mathea Christiansen, Benedikte Kløw Askedalen, Jenny Rotli Freim, Josefine Aas, Benjamin Kløw Askedalen, Jonas Nystuen, Hogne Kjærås og Johan Olaf Rød. Andebu har blitt sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Overrekkelsen fant sted under Hælja Hime. På bildet ordfører Bjarne Sommerstad sammen med fylkesvaraordfører (og tidligere ordfører i Andebu) Hans Hilding Hønsvall 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Ny kommune fra 2017 Fra blir Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner en ny storkommune som skal hete Sandefjord kommune. Ny prosjektleder/rådmann er ansatt Gudrun Haabeth Grindaker (f. 1956) er ansatt som ny prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. Ansettelsen ble vedtatt i fellesnemnda 25. august. Grindaker har sin første arbeidsdag mandag 19. oktober. Først prosjektleder, deretter rådmann Hun vil først gå inn som prosjektleder for sammenslåingsprosessen i Stokke, Andebu og Gudrun Haabeth Grindaker Sandefjord. Fra og med etableringen av den nye kommunen 1. januar 2017, vil hun overta som rådmann i nye Sandefjord kommune. Tydelig og inkluderende Ansettelsesutvalget som innstilte Grindaker skrev i sin begrunnelse at Grindaker er en tydelig, inkluderende leder med bred erfaring og god gjennomføringsevne. Leder for ansettelsesutvalget, Bjørn Ole Gleditsch, er overbevist om at de har funnet en god kandidat til en krevende jobb. I Grindaker vil vi få en rådmann som er levende opptatt av at kommunen skal levere gode og effektive tjenester til innbyggerne. Som leder er hun tydelig og direkte samtidig som hun bryr seg om den enkelte medarbeider. Vi i ansettelsesutvalget er ikke i tvil om at Grindaker vil tilføre den nye kommunen verdifull kunnskap og erfaring. Nyskapende kommune Grindaker har vært rådmann i Halden kommune siden 2013 og ledet Østfoldkommunen gjennom betydelige endringer. Nå ønsker hun å lede viktige og spennende prosesser i nye Sandefjord kommune. Helsefaglig bakgrunn Gudrun Haabeth Grindaker har helsefaglig bakgrunn. Hun er utdannet sykepleier og har i tillegg gjennomført diplomutdanning i folkehelse og studier innen administrasjon og ledelse. Før Grindaker begynte som rådmann i Halden kommune i 2013, har hun hentet arbeidserfaring blant annet som sjefssykepleier ved Ullevål sykehus, helse- og sosialsjef og assisterende rådmann i Nittedal kommune og ulike stillinger i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), sist som direktør for helse og velferd. Grindaker har også hatt en rekke styreverv og sittet som medlem i flere offentlige utvalg. Terje Grevle (59 år) er tilsatt som kirkeverge/prosjektleder i Sandefjord kirkelige fellesråd Kirkeverge/prosjektleder som skal lede sammenslåingsprosessen av fellesrådene er tilsatt. Terje Grevle bor i Stavern og kommer fra stillingen som daglig leder i Viken bedriftshelsetjeneste. Terje Grevle skal i perioden fram til 1. januar 2017 være kirkeverge i Sandefjord og lede prosessen med å slå sammen fellesrådsomådene i Andebu, Sandefjord og Stokke til ett fellesråd, og fra 1. januar 2017 kommer han til å være kirkeverge i det nye fellesrådet. Hva skjer etter valget? Kommune- og fylkestingsvalget har akkurat blitt avholdt og vi har valgt nye politikere inn i våre styrer, råd og utvalg. Disse vil fungere i Andebu kommune ut Politikerne vi har valgt inn vil fra få slik deltakelse i de forskjellige styrer, råd og utvalg i den nye kommunen (fram til nytt kommunevalg i 2019): Kommunestyret skal bestå av 57 representanter, Sandefjord har 39, Stokke 11 og Andebu 7. Formannskapet skal bestå av 19 representanter, Sandefjord har 11, Stokke 5 og Andebu 3. Hovedutvalgene skal bestå av 19 representanter, Sandefjord har 11, Stokke 5 og Andebu 3. Alle andre valg til posisjoner og utvalg for perioden frem til nye valg etter kommunevalget i 2019 gjøres av det nye kommunestyret, enten selv eller etter delegering, iht. de regler som gjelder og reglementer som fastsettes. Nærmiljø på dagsorden i den nye kommunen Vi ønsker en ny kommune der nærmiljødemokratiet står sterkt! Fellesnemda for nye Sandefjord kommune er opptatt av å ta vare på lokaldemokratiet. De har derfor vedtatt at det skal etableres Nærmiljøutvalg (NMU) som et bindeledd mellom befolkningen og den nye kommunens politiske ledelse. Det er et ønske at nærmiljøutvalgene skal arbeide tett sammen med både frivillige krefter og fagmiljøene i kommunen. Nærmiljøutvalgene må sikres handlefrihet slik at de kan inngå samarbeid med andre grupperinger som ønsker å få til gode tiltak lokalt. For å makte dette må NMU sikres et årlig, fast tilskudd fra kommunen. Den endelige organiseringen av NMU er ikke avgjort, men Forts. neste side Andebu Stikka nr

4 om tradisjoner fra området. Vi ønsker derfor at alle skal føle mest mulig tilhørighet ikke bare til symbolet, men også til hele den nye kommunen. Derfor setter vi nå i gang en konkurranse i de tre kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke og ber alle som har ideer om hvordan vårt nye kommunevåpen bør bli, å sende et forslag. Alle kan delta i konkurransen. Vel 30 personer, som representerte 16 ulike organisasjoner var samlet til infomøte på skytterlagets hus på Døvle 24.august. Her ble behovet for å sikre et framtidig lokaldemokrati ivrig debattert dagens ordning i Sandefjord med ett nærmiljøutvalg pr skolekrets er en aktuell modell. Likevel er nemnda klar på at de nye nærmiljøutvalgene må finne en form som passer lokale forhold. Holdningen er at NMU må få rom til selv å forme sin virksomhet og samtidig være en viktig høringsinstans for kommunale planer og tiltak. Tilsvarende infomøter har blitt holdt både i Stokke og Sandefjord, og slik samler arbeidsgruppa nå erfaringer og synspunkter fra befolkningen i hele den framtidige storkommunen. Nytt kommunevåpen Når en ny kommune etableres og skal skaffe seg et nytt kommunevåpen, er det viktig å finne et motiv som er lett gjenkjennelig og representerer kommunen på en god måte. De som representerer den nye kommunen samarbeider med Riksarkivet som er landets fremste autoritet på tradisjonen bak kommunevåpen, for å vurdere om aktuelle motiv tilfredsstiller det regelverk som finnes for kommunevåpen. Kommunestyret gjør sitt valg før det legges fram for Kongen i statsråd for endelig godkjennelse. Heraldiske prinsipper De heraldiske prinsippene ligger til grunn for utformingen av de aller fleste kommunevåpen i Norge. Disse oppsto helt tilbake i 1100-tallet hos ridderne som trengte å male et klart og tydelig motiv på skjoldene sine for å vise hvem de sloss for. De heraldiske prinsippene gir våpnene et iøynefallende, men samtidig et verdig preg. Fra 1940 ble det et krav at norske kommunevåpen må ha heraldisk innhold og form og skal kunne beskrives i en blasonering. Våpenet må ikke krenke noen annen våpeneiers rettigheter. Kommunen alene eier sitt våpen og bruksretten til det, og et kommunevåpen godkjent av Kongen i statsråd er vernet med lov mot misbruk. Konkurranse Når vi nå skal finne et motiv for nye Sandefjord, ønsker vi at det blir veldig typisk for liv og virksomhet i det området som nå blir en ny kommune, eventuelt at det minner Hovedregler for kommunevåpen: 1. Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart. 2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger. 3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk. 4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging. 5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves. 6. Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand. 7. Motivet skal fylle skjoldflatene godt. 8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til. Send ditt forslag på kommunevåpen til: og merk forsendelsen «Kommunevåpen». Eller send en eller flere tegninger i en konvolutt merket «Kommunevåpen» til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord Alle forslag må være kommunen i hende senest 31. september Annonse Velkommen til Andebus mest spennende butikk! Her finner du Sport Maling Tapet Gulv Jernvare Gravering av skilt Høytrykkvaskere Griller Sliping av nøkler Utleie tepperenser Bytting av klokkebatterier Bare spør oss! Andebu Senter Telefon: E-post: Åpent: (15.00) 4

5 Framdriftsplan for utvelgelse av kommunevåpen 1. oktober 2015: Siste frist for innsendelse av forslag. Så snart som mulig, inntil 50 innsendte forslag på utstilling offentlige steder i de tre kommunene. 1. mars 2016: En vinner kåres, får betegnelsen «Folkets favoritt» og går direkte til konkurransens finale. Profesjonelle heraldikere og designere inviteres inn for å delta i konkurransen. En jury opprettes for å velge ut 3-5 forslag til en finale, i samråd med Riksarkivet. 1. mai 2016: Finale. Fellesnemnda gjør sitt valg av motiv til det nye kommunevåpenet. Utvalget følger umiddelbart opp med Riksarkivet og Departementet med timeplan som innebærer en godkjennelse av nytt kommunevåper i oktober De tre kommuner/fellesnemnda må avgjøre hvor de skal ha kommunevåpen, og i hvilket format. Samtidig gjennomføres en prosess for å designe og produsere ordførerkjede og kommuneflagg. Bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene Facebookgruppen Bli kjent i nye Sandefjord startet opp tidligere i år, og har fått nesten 3600 medlemmer pr dd. Gruppa har flere planer for tiden framover, vi nevner noen: SAS kamp på Komplett Arena en folkefest for hele familien. Hoppeslott, ballbinge cup, standup med Nils Forsiden til facebookgruppen «Bli kjent i nye Sandefjord» Ingar Aadne, SAS storband, Tush fra Kodal, mm. Det blir satt opp buss fra Andebu og Stokke. Forestilling om de 3 kommunene med Sandefjord vg skole. Nyttårskonsert Møte med lag/foreninger Film om de tre kommunene Reglement for folkevalgte Fellesnemndas koordinator, Lars Joakim Tveit har utarbeidet et forslag til nytt felles politisk reglement for nye Sandefjord kommune som komiteen skal arbeide videre med i sitt møte Trygge lokalsamfunn Andebu kommune er den første norske kommunen som er godkjent etter TL- kriteriene (TL = trygge lokalsamfunn). Under Hælja Hime ble sertifiseringen underskrevet av ordfører Bjarne Sommerstad, rådmann Stein Rismyhr og leder for skadeforebyggende forum Eva Jacobson Vaagland. Vestfold har tatt er verdivalg. Fylket har valgt å prioritere folkehelse og har satset på skadeforebygging. Sammen skal vi klare dette. Folkehelse handler ikke mest om medisin, men om livskvalitet for den enkelte innbygger, om trygghet og trivsel. Folkehelsearbeidet skal fremme god helsetilstand for hele befolkningen. Bjarne Sommerstad, Grethe Evensen Øvrum, Eva Jacobsen Vaagland og Hans Hilding Hønsvall Andebu Stikka nr

6 Hælja hime Siste hælja i august ble Hælja hime arrangert. Hælja hime arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom Andebu sentrumsforening, Andebu sparebank, Andebu kommune og lag og foreninger i bygda. I år må det ha vært publikumsrekord under Hælja hime. Det «krydde av folk» og det var nesten ikke en parkeringsplass å oppdrive i Andebu sentrum på lørdag. Det var et yrende liv og alle så ut til å kose seg i det fine været både på arrangementene i sentrum fredag og lørdag og i vestre Andebu på søndag. Hælja ble åpnet av ordføreren fredag med påfølgende barnas talenter og ungdommens talenter. Lørdag var det stort marked med et stort utvalg av aktiviteter og tilbud. Det var utstilling utenfor herredshuset av veteranbiler, det var traktorpulling, kaninhopping, bamsesykehus, jurklutkasting og mye, mye mer. Det var en fantastisk konsert på ettermiddagen med mange av bygdas unge, store talenter. Søndag var det familiedag i vestre Andebu med det nå berømte Ande-racet i Kolkinnelva. Etterpå var det guidet tur til Store-Kristians rike. Prisdryss i løpet av hælja hime Kulturprisen 2015 til Finn Olsen Andebu kommunes kulturpris for 2015 gikk til Finn Olsen. Ordfører Bjarne Sommerstad delte ut prisen lørdag Robin Horsgaard Larsen ble vinner av Andebu Sparebanks talentpris Her overrekkes prisen av banksjef Børre Grovan 29. august under arrangementet Hælja Hime. Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr Det er hovedutvalget for livsløp og kultur som har kåret vinnere ut fra forslag fra publikum. I sin tale sa ordføreren at Finn Olsen i en årrekke har bidratt til å spre musikalsk glede til bygdas godt voksne. Han har vært primus motor for Belgdragerne, som har hatt ukentlige innslag ved sykehjemmet, har underholdt i bygdas foreninger, på møter og treff. Han har, sammen med gode samarbeidspartnere, i mange år stått for allsang i Atriet på sykehjemmet hver tirsdag formiddag. I tillegg til å bidra med eminent gitarspill er han koordinatoren, tilretteleggeren og lydmannen. Han er den som får det hele til å fungere. Gratulerer med vel fortjent kulturpris for 2015! Andebu Sparebanks talentpris Lørdag delte Andebu Sparebank ut pris til årets talent i Andebu. Robin Horsgaard Larsen fikk prisen for sitt talent som skuespiller, regissør og tekstforfatter ikke minst innenfor komikk. Gratulerer og lykke til videre, Robin! Finn Olsen overrekkes kulturprisen av ordfører Bjarne Sommerstad. Til venstre dagens konferansier Ole Kristian Lima Lionsprisen Andebu Lions delte ut Lions hederspris under Hælja hime. Denne blir gitt til personer, organisasjoner eller lag som har utøvd et særdeles samfunnsnyttig arbeid. Årets 6

7 Årets Lions hederspris gikk til Tor Himberg. Her gratuleres han av president i Lions Club Andebu Tom Cato Abrahamsen Vestfold Bygdeungdomslag arrangerte veterantraktorpulling ærespris gikk til Tor Himberg som i mange år har gjort en betydelig innsats for å holde bygda ren og ryddig etter arrangementer, særlig på 17. mai, da han også alltid går foran med 17. mai komiteens fane. Gratulerer til deg Tor! Andebutalenter Andebutalenter 2015 ble avholdt fredag og lørdag under Hælja hime. Barn og unge fra Høyjord skole var godt representert i konkurransen, og hadde tre av fire innslag gikk videre til finalen på lørdag. Det var Kajsa, Susanne, Vetle, Guttorm og Emilio, som går i 7. trinn på Høyjord skole og har startet band, som vant til slutt med sangen American dream. På tur i Store Kristians rike Vi gratulerer vinnere og prisvinnere! Norgesrekord satt i Andebu I forbindelse med Hæla Himes kåring av Andebus sterkeste kvinne og mann, fikk publikum en forsmak på hvordan krefter kan brukes på markedsdagen på lørdag. Lastebilen til Hasås veier hele 14 tonn. Det vanlige i «strongman-konkurraner» er at kvinner trekker biler på 8 10 tonn. Aldri før har noen kvinne i Norge trukket en så tung bil. Når Kikky trakk denne bilen, ble det derfor satt ny uoffisiell Norgesrekord i Andebu. Kikky Berly-Johnsen, Norges sterkeste kvinne, gjør seg klar til rekordforsøk Andebu Stikka nr

8 I Store Kristians jakke Trygg Trafikk var en av mange som opplevde stor interesse på markedsdagen. Her med Tarkus mellom seg Anderacet gikk av stabelen i flott vær søndag. Mange møtte opp for å følge sin and nedover elven Veteranbilutstilling utenfor herredshuset Ivrige reportere skapte god stemning under anderacet Gigantanda i Stålerødvannet 8

9 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Gratis instruktørkurs for frivillige på Sentralen På Sentralen for friskliv og frivillighet har vi gruppetreninger som gir deltagerne effektiv og sikker trening av kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet, koordinasjon og kroppsbevissthet. Din personlighet og motiverende egenskap kan gjøre treningen morsom og engasjerende. Vi ønsker å invitere deg som er interessert i en givende frivillig innsats og fysisk aktivitet på kurs for å få kompetanse, slik at deltagerne opplever regelmessig trening som en lystbetont fritidsaktivitet. Kurset vil inneholde: Instruktørrollen hva kreves av en instruktør? Treningslære Musikkens rolle 12. mai hadde Sentralen for friskliv og frivillighet invitert sine frivillige ungdommer til hyggelig tacoettermiddag. Vi takket for innsatsen som leksehjelpere, instruktører for Wet vest trening i basseng, juleverkstedshjelpere, IT-hjelpere for Tidspunkt: Onsdag kl Vi vil servere en enkel lunsj ca. kl (Det vil bli flere kurs etter hvert. Ta kontakt med Sentralen om nytt tidspunkt dersom du ikke kan være med 23.9.) Sted: Sentralen Påmelding: /77 eller eller på epost til Tacoettermiddag for frivillige ungdommer pensjonister, ideverksted for ytterligere ungdomstilbud på Sentralen. Alle fikk en liten gave, og frivilligbeviset kom i posten kort tid etter. Alle bekreftet at det har vært gøy og lærerikt å være med som frivillig. Lykke til videre! Kontakt oss Sentralen for friskliv, frivillighet og trivsel. Adresse: Andebu Sentrum 14 (tidligere familie-/ legesenter på Møyland) Tlf / Ansatte: Silke Wrede, Sølvi Hansen, Linda Linnestad , Grete Evensen Øvrum / Tirsdagsleksehjelp for barneskoleelever på biblioteket På tirsdager kl kommer en del elever fra barneskolen over til biblioteket etter skoleslutt for å ha det sosialt sammen, benytte seg av det nye ungdomsrommet og ikke minst for å gjøre lekser sammen. Siden mai 2015 har frivillige vært kontaktpersoner for elevene på tirsdager på biblioteket og for å hjelpe til med lekser om det har vært behov. Tusen takk for et flott samarbeid! Dette er hyggelige, morsomme og givende ettermiddager, sier de frivillige som har vært med på dette, både voksne og ungdommer. Vi trenger flere frivillige for denne oppgaven på tirsdager, ev. også onsdager. Er dette noe du kunne tenke deg? Ta gjerne kontakt med Sentralen eller biblioteket. Du får god veiledning og støtte både fra biblioteket og frivilligsentralen. Vi gleder oss til å møte deg. Fra v: Johanna Osmundsen, Simen Hansen, Astrid Marie Haga, Jakob Sønstebo, Anna Naujoks, Stine Moe Gulli, Veslemøy Snygg, Silke Wrede (frivilligsentral). Ikke med på bildet: Thor A. Bach, Kine S. Løkseth, Eline H. Speilberg, Martine H. Skogstad Andebu Stikka nr På bildet: Tommy Berg/ Victoria Liverød og Martine Sofie Rinde fra ungdomsskolens valgfag Innsats for andre 2014/ 2015, Karin Lian/ frivillig, biblioteksjef Jørgen Hovde, leder av frivilligsentralen Silke Wrede 9

10 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Valgfag Innsats for andre i Andebu: Har du et oppdrag for elevene? Elevene fra 8. og 10. trinn har undervisning i valgfaget Innsats for andre på ungdomsskolen hver tirsdag kl Fram til jul er det lokal frivillig innsats som står på agendaen. Har du eller noen du kjenner et arbeid de ikke kan gjøre selv eller trenger hjelp til? Det kan være å gjøre innkjøp, klippe plen, måke snø eller lignende. Eller kanskje noen kan tenke seg besøk av 1-2 hyggelige elever? Ta gjerne kontakt med oss på Sentralen. Informasjon om frivillighet: ungdommer på besøk på Sentralen Modig uten maske: Foredrag med forfatterne av bestselgeren Sammen til verdens ende Torsdag 8. oktober markeres Verdens dag for psykisk helse i Andebu. Årets kampanjenavn er «Se hverandre kast maska!». Foredragsholderne forteller om sine positive erfaringer fra det å være åpen når livet blir vanskelig. Gjennom å arbeide for et ærligere samfunn der det er lov å ha «riper i lakken» kan vi bidra til at flere unngår psykiske helseplager. Litt om foredragsholderne: Arrangementer i Andebu 8. oktober 2015 Kl inviteres alle interesserte til informativt og, til tross for et utfordrende tema, underholdende gratis arrangement på biblioteket. Kl er det et arrangement for alle ansatte i kommunen i samarbeid med prosjektet «Sammen på jobb». Arrangementene er et samarbeid av Sentralen med Mental helse og biblioteket. Sommerferietilbud En liten oppsummering av uken på Sentralen. Tenk at elever fra trinn valgte å bruke siste ferieuken hos oss. Gøy at vi fikk med elever fra Andebu, Kodal og Høyjord. Dette ble en utrolig vellykket uke og vi er meget takknemlig for alle de gode tilbakemeldingene fra elevene og foreldrene i etterkant. Så flott at Andebu kommune valgte å satse på tiltak for ungdommen. I dag søkte vi prosjektmidler. Vi krysser fingrene for at vi kan lage et flott høstferietilbud også. 10

11 Sentralen Andebu Fotball starter opp et unifiedlag for barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser, mandager kl. 18:00-19:00. Vi møtes på grusbanen på Møylandsletta, tar på treningstøy og fotballsko. Vi skal spille og ha det gøy! Kurt Nilsen skal være trener for laget i oppstarten. Da ses vi, dette blir morsomt. Mvh Andebu Fotball, Andebu kommune, Signo og Vidaråsen. Kontaktperson Linda Linnestad tlf: Sentralens tur til Oslo Se opp Oslo! 3. september var Sentralen på topptur med 50 friske flotte Andebuinger (pluss Stokke og Sandefjord - SAS) på vei til hovedstaden. Vi fikk servert vaffel og kaffe på flotte Trollvannstua i Oslo!, gikk derfra til Linderudkollen, inntok lunsj på Grefsenkollen og fikk en flott guidet tur i Vigelands-/ Frognerparken. Turen ble til dels finansiert av midler fra Camilla Revaas Fond og Anders Jahre Stiftelse. Takk for en riktig flott tur og for midlene som har muliggjort turen. Dette skaper felles minner som mange vil ha glede av i lang tid fremover. Lær å lage fotobok. Kurs med Japan foto Onsdag 4. november kl på Sentralen, Andebu Sentrum 14, 3158 Andebu. Kostnader: kr Du betaler kr. 540, men får med deg en CEWE FOTOBOK verdisjekk pålydende 349 ved deltakelse på kurset. Du får med deg kurshefte. Vi serverer en enkel forfriskning som er inkludert i prisen. Kurset holdes av Japan foto i Tønsberg. Dette er et samarbeid med Andebu dataklubb på Sentralen. Påmelding innen / eller på epost til Betaling ved/ etter påmelding på Sentralen. Velkommen til en hyggelig kveld! Andebu Stikka nr

12 Velkommen til nytt barnehageog skoleår! Denne høsten begynner ca. 300 barnehagebarn i våre kommunale barnehager og i Smiehavna gårdsbarnehage. Av disse er ca. 70 nybegynnere. 750 barn og unge skal kommende skoleår fylle våre fire skoler. Årets 1. trinn fordeler seg med 9 barn i Høyjord, 22 i Kodal og 44 i Andebu. Til å ta i mot disse står ca. 90 lærere, 28 barnehagelærere og ca. 100 andre tilsatte klare. Det er spesielt hyggelig å ønske alle førstegangsbarnehagebarn og nye 1. klassinger med foresatte hjertelig velkommen. For disse barna begynner nå en ny epoke i livet. Nye venner, nye voksne å forholde seg til, og ikke minst den store oppgaven det er for disse små å tilpasse seg en ny hverdag, byr på spennende utfordringer for både barn og foresatte. Våre ansatte skal gjøre hva de kan for at alle skal få gode barnehage- og skoledager. Med nye utfordringer for barna, kommer også nye utfordringer for de foresatte. Mye skal følges opp. Som foresatte har dere sikkert store krav til både barnehage- og skole, men vi har også krav til dere. Skal barna utvikle seg slik vi alle ønsker, tilegne seg ny kunnskap og ikke minst finne seg til rette og fungere i en større sammenheng, er vi avhengig av de foresattes hjelp og støtte. Jeg håper at et samarbeid bygd på respekt og forståelse for hverandre blir til beste for alle i året som ligger foran oss. 1a på Andebu skole med sin kontaktlærer Magni Wegger og lærer Daga Synak og lærling Marthe Andreassen Helt avslutningsvis: En hilsen til ungdommen som i våres forlot Andebu ungdomsskole for å starte på videregående skole. Vi håper dere har funnet dere vel til rette både i Sandefjord, Re og Tønsberg og evt. andre videregående skoler dere har valgt. Lykke til med nytt barnehage- og skoleår til barn, ungdom, foresatte og ansatte! Hilsen kommunalsjef Bjørn Aamodt 1b på Andebu skole med sin kontaktlærer Marte Hovde Sandviken og assistent: Karin Moland 1. trinn på Høyjord skole med kontaktlærer Karoline Pedersen og Linda B. Horntvedt 1. trinn på Kodal skole med kontaktlærer Jeanette Rørvik 12

13 Da er skoleåret i gang! Læreren ved alle de fire skolene i Andebu var samlet til kursdag på ungdomsskolen mandag 10. august. Heidi Dickenson fra prosjektet Ungdomstrinn i utvikling foreleste om temaet observasjon og refleksjon i samspillet mellom lærere og mellom lærere og elever. Som mange andre, har også lærerne mye å lære av hverandre. Dette ønsker vi nå å sette i et bedre og større system slik at flere elever får nyte godt av skolenes samlede kompetanse. Andre halvdel av dagen var avsatt til IKT-kursing på mange ulike områder. Her er alle lærere ved skolene i Andebu samlet. I alt 90 stykker har nå startet skoleåret 2015/2016 Tre nye rektorer ved skolene i Andebu Alle våre tre barneskoler har fra 1. august i år fått nye rektorer. På Høyjord skole overtar nå Hege Schrøder-Nielsen etter Kjell Are Myrnes, som har flyttet nordover. Hege kommer fra Store Bergan skole i Sandefjord der hun var avdelingsleder. På Andebu skole får Elisabeth Rød nå avløsning etter å ha vært konstituert skoleåret 2014/2015. Her overtar Stine Borg fra Kvelde. Hun har sin bakgrunn fra Mellomhagen ungdomsskole, og har de siste årene vært fulltidsansatt i Utdanningsforbundet, Vestfold. Tidligere rektor ved Kodal skole, Tone Langerud, har nå gått over i annen stilling i Andebu kommune, og som hennes etterfølger er tilsatt Anette Andal fra Sandefjord. Hun har bakgrunn som avdelingsleder ved Haukerød skole. Vi ønsker alle tre velkommen til Andebu! Andebu Stikka nr Fra venstre Hege Schrøder-Nielsen, Stine Borg og Anette Andal. Bak kommunalsjef Bjørn Aamodt 13

14 Barnehageansatte klar til start! Styrere, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter er klare for et nytt barnehageår. Andre uka i august var de samlet for en felles kursdag. Temaet var relasjoner og samspill. Andebu kulturskole Andebu kulturskole tilbyr høsten 2015 følgende undervisning: Instrument- og vokalundervisning, enkeltundervisning og noe grupper, Andebu, Høyjord og Kodal: Piano, fra 7 år Gitar, fra 8 år (ledig plass) Sang, fra 8 år Musikkarusell Her får elevene grunnleggende kjennskap til musikk, og temaer kan være rytme/puls, lyd, bevegelse, komposisjon, sang, samspill m.m. Lek og moro er viktig når vi møtes. Ledige plasser! Her er alle våre 80 ansatte i de kommunale barnehagene og 10 fra Smiehavna gårdsbarnehage samlet Nytt framkostmiddel på Gravdal barnehage! Alle virksomhetene i Andebu kommune fikk anledning til å søke Inkluderende Arbeidslivsmidler til ulike tiltak da kommunen arrangerte personalsamling for alle ansatte i juni. Gravdal barnehage vant ekstrapris for å fremme økt nærvær og forhindre sykefravær. De ønsket seg spesialvogn for å komme rundt på tur med de minste barna. Her er en liten hilsen fra Steinrøysa på Gravdal barnehage: Veldig fornøyde med vogna vi fikk penger til å kjøpe. Den falt i smak hos både voksne og barn! Den er allerede i bruk mye. Tusen takk. Hilsen små og store i Gravdal barnehage. Visuelle kunstfag (Fra 6 år) Undervisningen foregår i kunst og håndverksrommet på Andebu skole. I løpet av hvert skoleår arbeider elevene med de viktigste teknikkene i faget, slik som maling med akryl og akvarell. Tegning i diverse medium som kull, blyant, fettpastell og pastellkritt. Morsomst av alt er nok tredimensjonalt arbeid med for eksempel leire og papir. Resultatene av arbeidet blir både figurative og abstrakte og de stilles gjerne ut på skolen eller andre steder i nærmiljøet. Hvert halvår reiser gruppa på utflukt til Haugar Kunstmuseum i Tønsberg eller andre steder. Elevene får praktisk erfaring med forskjellige materialer og fremgangsmåter som de kan bruke til kreativ og personlig utvikling. Gjennom året har vi utstillinger flere steder som f.eks. på biblioteket, frivilligsentralen og sykehjemmet. I tillegg til de faste tilbudene bidrar vi med gratis kurs innen visuelle og musikkfag på barneskolene og i barnehagene. Nytt av året er at elever i Andebu kommune nå har muligheten til å søke seg inn i kulturskolene i Stokke og Sandefjord. Ta kontakt! Kulturskolen sender ut faktura 2 ganger i året og prisen fra 1/ er 1138,- pr. semester. Eventuell instrumentleie, lærebøker, materialavgift o.a. kommer i tillegg. Kjenner du noen som har lyst til å starte på kulturskolen? Ta kontakt! Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside under kultur og fritid, kulturskolen. Det er mulig å sende inn søknad gjennom hele året, og plassen er din helt til du sier den opp skriftlig. Vi holder til i nye lokaler i Andebuhallen. Her er det fint for de foresatte å vente, det er plasser til leksegjøring for de elevene som ønsker det eller man kan bare slappe av mens man venter. Velkommen! Elever i Kodal og i Høyjord har undervisningen på hhv. Kodal skole og Høyjord skole. Kontaktinfo: Rektor Kristin Ellefsen, tlf.: Kontortid mandag , tirsdag , torsdag

15 Annonse Hva er din motivasjon til å spare? Om du sparer til barna dine, alderdommen, ny bil eller jorden-rundt-tur; Sparing er verdens beste ide! Bestill en personlig sparerådgivningstime på tlf og kom i sparingsform. Andebu Stikka nr

16 Nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1. september Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten). Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil og er gratis. Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Ring først! Legevakta er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen din i åpningstiden Legevakt når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 113 når det er akutt og står om liv Helsesøsters hjørne Psykologisk førstehjelp I år starter vi opp med undervisning i psykologisk førstehjelp for 4. klassinger. Psykologisk førstehjelp er et skrin med to figurer, rød og grønn, som symboliserer røde og grønne tanker. Rødtanker er tanker som forstyrrer oss, grønntanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Dette skal være en hjelp til å snu en spiral med mange røde tanker. Vi fyller ut en hjelpehånd. Den fungerer som et slags ryddesystem hvor man sorterer tanker og følelser, og hva man kan gjøre og hvordan vi kan tenke annerledes. Årets influensavaksine Andebu legesenter vil være åpent for vaksinering tre onsdager i oktober: Hensikten er å gi barna en teknikk for å hjelpe seg selv til å håndtere vanskelige følelser. Dette opplegget har fått mange gode tilbakemeldinger og det er lett å forstå, og i et samfunnsperspektiv er det til enhver tid 8 % barn og unge som har psykiske lidelser. (Solfrid Raknes, 2010) 14. oktober, 21. oktober og 28.oktober kl. 15:00 17:00 Dette tilbudet gjelder kun for pasienter ved Andebu legesenter som er i risikogruppen, dvs. pasienter over 65 år med lunge eller hjerteproblematikk. Før vaksinering: Gjør venstre overarm lett tilgjengelig for sprøytestikket. Alle må være på legesenteret i 20 minutter etter at vaksinen er satt. 16

17 Andebu bibliotek Biblioteket har fått et topp moderne ungdomsrom på plass! Etter over et års arbeid ble til slutt Andebu biblioteks nye ungdomsavdeling åpnet. Ungdomsavdelingen har tatt hus i det gamle grupperommet, kalt Lorens Berg rommet. Den lokalhistoriske delen av biblioteket er flyttet ut i resten av lokalet. Engasjerte ungdommer har deltatt i prosjektet, med elevrådsmedlemmer og elever som tok valgfaget arbeidslivsfag. Elevrådet har fungert som en rådgivende vektig stemme til utformingen av rommet. Inspirasjon ble hentet blant annet ved å reise til Bergen, der turen gikk innom Urom, som er Bergens biblioteks nye ungdomsavdeling. Stolte bibliotekarer inviterte til åpning. Blant deltagerne var flere spente ungdommer, bibliotekarer fra Stokke og Sandefjord, representanter fra kommuneadministrasjonen og varaordfører Jan Tore Rui-Haugerød. Prosjektet har blitt styrt av en styringsgruppe bestående av Jørgen Hovde, biblioteksjef, Erik Rune Hagen, rektor ved Andebu ungdomsskole og Pernilla Slotte Hjermann, rådgiver barn og ungdom fra fylkesbiblioteket i Vestfold. Kriminelt med Ingar Johnsrud & Jan Mehlum 5. november kl Det er en debutant og en virkelig veteran som møtes denne kvelden. VG-journalist Ingar Johnsrud har fått hederlig omtale for sin krimdebut «Wienerbrorskapet». Dagsavisen skriver f eks «Med overbevisende letthet turnerer han en kompleks historie med tråder fra annen verdenskrig, til dagens Afghanistan og til en stressende politihverdag i Oslo. Beretningen drives fram med raske sceneskift i korte, men likevel fyldige kapitler.» Pernille Slotte Hjermann, Jørgen Hovde, Erik Rune Hagen og Jan Tore Rui-Haugerød Allerede har informasjon om bibliotekets flotte tilbud til ungdommer spredd seg i skolegangene. Etter skolestart har biblioteket hatt fulle reservasjonslister på konsoller og spill pcer. Ungdommen selv betegner tilbudet som kjempekult og nydelig. Å etablere ungdomsrom var et prosjekt støttet med kr fra Nasjonalbiblioteket. Leseombud i Andebu Flere interesserte hadde funnet veien til Frivilligsentralen i anledning oppstartsmøtet for leseombud i Andebu kommune. Steinar Egeland, fylkeskoordinator for leseombud (Vestfold fylkesbibliotek) og Eva Rekve fra Leser Søker Bok deltok også med nyttig informasjon. Det inviteres til gratis inspirasjonsdag i Tønsberg 14. oktober for leseombud og de som er interessert i å bli leseombud. Biblioteket har ansvar for å organisere leseombud i kommunen og har inkludert Frivilligsentralen i arbeidet. Kunne du tenke deg å lese for noen andre eller å bli lest for, ta kontakt med biblioteket. Jan Mehlum har en lang rekke krimbøker bak seg og har mottatt en rekke priser. Dette året kom «Et hardt slag», en ny spennende Svend Foyn-roman. Boka handler om at «på selveste 17. mai rystes den fredelige småbyen Tønsberg av et brutalt attentat midt på byens torg.» Andebu Stikka nr

18 Andebu bibliotek Hyggelig bokbad med Vestfold Nei til EU Flere hadde tatt turen til Andebu bibliotek torsdag 13/08 for å høre Heming Olaussen innlede om Dag Seierstads «Folket sa nei». Halvor Fjermeros innledet om «Uro i Euroland Faglig avmakt og sosial motstand i EUs nye arbeidsliv». Det var spennende bokprat om to aktuelle bøker, ispedd interessante personlige anekdoter. Bibliotekets åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Annonse Drop in Timebestilling Dame- og herrefrisør Velkommen til oss! Inngang bak KIWI Tlf Åpent: Tirsdag Onsdag Torsdag og fredag Lørdag

19 TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet - Vi skal vokte regnskogen TV- aksjonen 2015 er tildelt Regnskogfondet. Med inntektene fra aksjonen skal vi sammen bevare noen av verdens størst sammenhengende regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya NY -Guinea. Et område større enn Danmark og Norge til sammen og med 260 millioner innbyggere. Siden 2. verdenskrig har over halvparten av den tropiske regnskogen blitt rasert. Dette er vår tids alvorligste og mest uopprettelige globale miljøproblem. Regnskogen pumper varm og fuktig luft fra ekvator opp til oss i det kalde nord og bidrar til å skape det klimaet vi kjenner til. Den lagrer milliarder av tonn karbon i vegetasjonen sin og reduserer dermed menneskeskapte klimaendringer. TV-aksjonsdagen er 18. oktober og har fått navnet Vi skal vokte regnskogen. Regnskogfondet Regnskogfondet ble etablert i 1989, og er en norsk organisasjon som jobber for å redde regnskogen. De samarbeider med over 70 lokale organisasjoner og er i dag en av verdens lendende innen regnskogbevaring. Virksomheten finansieres av offentlige myndigheter, private givere og sponsorer. Kommunekomiteen i Andebu: Det var naturlig å spørre Andebu Skogeierlag og Andebu Bondelag som samarbeider om TV-aksjonen sentralt, om å være samarbeidspartnere i kommunekomiteen I tillegg har vi også denne gangen forespurt enkelte privatpersoner som er engasjert i bevaring av regnskogen. Leder i komiteen er ordfører Bjarne Sommerstad. Hvordan bli bøssebærer En viktig del av kommunekomiteens arbeid er å rekruttere bøssebærere. I Andebu har vi behov for ca. 75 bøssebærere. Vi oppfordrer alle som blir forespurt av representanter fra kommunekomitéen om å være positive, å ta i mot utfordringen og delta som bøssebærer på aksjonsdagen. Regnskogfondet er avhengig av din innsats for at innsamlingen skal bli vellykket. Å gå med bøsse tar ca. to timer, og har du tid, lyst og anledning, men ikke blir kontaktet ring Gro Fadum Holm / så ordner vi det. Gå inn på for mer informasjon. Næringslivet Vi utfordrer også i år næringslivet i kommunen. Gå inn på næringslivets egen giverportal og gi et bidrag samtidig som dere utfordrer andre bedrifter i kommunen til å gjøre det samme! Spillemidler 2015/ søknadsfrist Spillemidler er årlige, statlige tilskudd som bl.a. gis til bygging og rehabilitering av lokale kulturbygg og anlegg for fysisk aktivitet. Tilskuddssatsene varierer med anleggstype og er enten 1/2 eller 1/3 av godkjente kostnader. I Andebu kommune har vi over 100 små og store anlegg som har fått støtte gjennom spillemidlene. Alle søknader sendes inn via elektronisk søknadssystem. Se idrettsanlegg.no. Det er utarbeidet egne prosedyrer med krav til ulike vedlegg og teknisk godkjenning fra kommunen som også tildeler ident ifm den elektroniske søknaden. All erfaring tilsier at et samarbeid mellom anleggseier og kommune før søknaden sendes inn elektronisk, gir best resultat. Ikke nøl med å ta kontakt om dere går med ønsker eller planer om nye anlegg eller opprusting av eksisterende anlegg. FRIST for å varsle Andebu kommune ved virksomhet kultur om tiltak er 15. okt Alle opplysninger i søknadene må være klare til 1.nov Tildeling skjer i juni Ta kontakt med virksomhet kultur v/beate Apall Olsen for nærmere informasjon. tlf / Andebu Stikka nr

20 Bygge uten å søke Fra 1. juli er byggereglene forenklet. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Må du søke? Prøv veiviseren her bygg-uten-a-soke/#. Her får du mer informasjon om hva du kan sette i gang uten søknad, om melding til kommunen, nabovarsling, forskrifter og regelverk. Du kan også ta kontakt med Andebu kommune, virksomhet teknisk på Nå blir det Aktivitetspark i Andebu I Andebu kommune har vi en visjon. Det gode liv i hjertet av Vestfold. Verdiene vi sammen har er nær, grønn og kreativ. Derfor har Andebu kommune, Andebu idrettslag, Andebu, Høyjord og Kodal helselag slått oss sammen og er i gang med en aktivitetspark for alle innbyggere i Andebu kommune. Her vil det bli muligheter å trene alle muskelgrupper på treningsapparater. Vi ønsker at parken skal bli en sosial møteplass for alle og en mulighet til å bruke de flotte turområdene rundt. Fysioterapeuten i kommunen har valgt apparater som passer for alle, både for veltrenete og utrenete som ønsker å komme i form. Det r lagt stor vekt på universell utforming så her blir det treningsmuligheter for alle. Sammen arbeider vi også med utvidelse av parken, så vi håper dette vil bli et parkanlegg som først og fremst legger vekt på Folkehelse. Vi gleder oss til den blir ferdig og håper at dette blir en park som blir godt brukt. Ordfører Bjarne Sommerstad og Gunnbjørn Tangen fra Andebu IL tar første spatak i aktivitetsparken Fra v: Rasmus Holst Mjaugeto og Bård Andresen fra Vestfold fylkeskommune, folkehelsekoordinator Grete Evensen Øvrum fra Andebu kommune og Gunnbjørn Tangen fra Andebu IL 20

21 Kildesortering og gjenvinning Tømmerutiner 2015 Husholdningsavfall som hentes av renovatøren skal sorteres i 5 fraksjoner. Matavfall (hver uke), PL = plast, PP = papir/papp/kartong, RA = restavfall (vekselvis hver 3. uke), og GM = glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Måned uke nr. Fraksjon Annet September 39 Matavfall + RA + GM Frist bestilling av grovavfallshenting Sept./okt. 40 Matavfall + PP Oktober 41 Matavfall + PL Oktober 42 Matavfall + RA Oktober 43 Matavfall + PP Frist bestilling av hageavfallshenting Oktober 44 Matavfall + PL November 45 Matavfall + RA + GM November 46 Matavfall + PP November 47 Matavfall + PL November 48 Matavfall + RA Nov./des. 49 Matavfall + PP Desember 50 Matavfall + PL Desember 51 Matavfall + RA + GM Desember 52 Matavfall + PP Husk endring av hentedag i forbindelse med høytidsdagene. Desember 53 Matavfall + PL Se Vesars informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen eller gå inn på og last ned elektronisk kalender til din kalender på telefon/pc/mac. NB! Fra kan det bli endring av henterutiner eller-dager for de ulike avfallstypene. Se for informasjon om eventuelle endringer. Berørte vil også motta konkret informasjon i forkant av endringen. Grunnen er overgang til renovasjonsbiler som kjører på biogass. Tips! Aske kan antenne i dagevis, håndter den deretter. Husk at aske er restavfall. Har du for liten plass til søpla, kan du: få større beholder til papir og papp gratis bestille egen beholder til plastemballasjen mot gebyr bestille større restavfallsbeholder mot gebyr Åpningstider gjenvinningsstasjonene i Vestfold Mandag Tirsdag fredag Lørdag Kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015 Når Andebustikka kommer hjem til deg har allerede valget vært avholdt. Vi håper du benyttet deg av stemmeretten din! Andebustikka gikk i trykk før valget, slik at vi dessverre ikke har noen valgresultater klart i denne utgaven. Litt dårlig timing, kanskje, men vi lover å komme med fyldig informasjon og resultater i Andebustikka nr. 4 som kommer i uke 49. Informasjon om valget og valgresultatene finner du selvfølgelig på vår hjemmeside Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på! Vi håper allikevel at du finner mye godt lesestoff i den kommunale informasjonen som vi laget for deg i denne utgaven. God lesing! Hilsen redaksjonen for Andebustikka Andebu Stikka nr

22 Hva skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i høst? Onsdag 23. september kl Instruktørkurs for interesserte frivillige. Gratis. Påmelding Sentralen Torsdag 24. september kl Oppstart Datacafe på Sentralen. Få hjelp med bruk av datamaskin/nettbrett (hver torsdag utenom ferie). Oktober: Oppstart Pårørendeskole/Demens i Sandefjord. Ta kontakt med Sentralen for mer informasjon. (Oppstart av ny Pårørendeskole/Demens i Andebu er etter Nyttår) Torsdag 1. oktober kl. 13. Eldredagen 2015 blir arrangert i Atriet på Andebu sykehjem. Det blir servert kaffe, kaker og frukt. Det blir underholdning. Alle er velkommen! Arr. Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede. Torsdag 8. oktober kl Andebu bibliotek: Espen Simonsen og Bianca Vestvik, forfatterne av bestselgeren Sammen til verdens ende, holder innlegg om temaet Modig uten maske i anledning Verdens dag for psykisk helse. Dette er et samarbeid mellom organisasjonen Mental helse, Sentralen og biblioteket. Torsdag 8. oktober kl Datacafe på Sentralen. Tema: Velkommen på nettet - for deg som er ny nettbruker. Torsdag 22.oktober kl Datacafe på Sentralen. Tema: Nettbank med Andebu Sparebank. Fredag 23. oktober kl Orgelkonsert med Bjørn Andor Drage i Andebu kirke Bjørn Andor Drage er en meget anerkjent og etterspurt organist, komponist, arrangør og dirigent. Til daglig er han professor i orgel ved Musikkonservatoriet i Tromsø og Høgskolen i Bodø. Med sin folkelige og allsidige stil Dagtreffet «Vi over 60» Dagtreffet «Vi over 60» starter opp igjen etter ferien Fra kl Vi har litt forskjellig underholdning, sang og dans på våre dagtreff. Varm mat, kaffe og kaker, utlodning er det julebord med Ramnes Trekkspillklubb da er det påmelding. Alle er velkommen! Hilsen Kodal ungdomslag dagtreffkomiteen. Liv Liverød har han blitt en populær artist også utenfor «orgelverdenen». Han har alltid mange jern i ilden og har samarbeidet med blant annet Ola Bremnes, Kine Hellebust og Halvdan Sivertsen. I tillegg er han en dyktig komponist med verker for orkester, soloinstrumenter, kor og korps. Han er også aktiv som orkesterdirigent bl. a. for Tondheim Symfoniorkester, Tromsø Symfoniorkester og Bodø Sinfonietta. Drage var med å starte opp det nordnorske plateforlaget Euridice og han har utgitt flere egne CDer, deriblant en populær Grieg-CD med transkribsjoner for orgel. På konserten i Andebu kirke spiller han da også egne transkribsjoner av bl. a. Grieg og Mozart. Konserten er støttet av Norsk Kulturråd. Billetter kr 150. Onsdag 20. oktober kl Lyst på livet. Tema: Ernæring. Matlaging på Anexet. Påmelding Sentralen Onsdag 4. november kl Fotobokkurs med Japan Foto på Sentralen i Andebu. Påmelding / Mer info på side 11. Torsdag 5. november kl Kriminelt med Ingar Johnsrud og Jan Mehlum på Andebu Bibliotek. Les mer på side 17. Annonse Nå trenger dere ikke lenger reise ut av Andebu for å kjøpe høykvalitetsfor til hund og katt Kodal zoo holder til i Sagmyra og er åpen Onsdag Torsdag Fredag Her selges foret Sportsman`s pride som er anbefalt av jeger- og fiskerforeningen. Framover ventes også Royal Canin og Eukanuba, Gratis smaksprøver og brosjyrer til 1. gangskunder, hver 6 sekk gratis. Framover ventes også utstyr til hunder og katter, og for til smågnagere, fugler og fisker. Hjertelig velkommen! Tlf

23 Onsdag 25. november kl På Sentralen: Lyst på livet. Tema: Fysisk aktivitet. Påmelding på Sentralen Torsdag 5. november kl Datacafe på Sentralen. Tema: Epost. Torsdag 19. november kl Datacafe på Sentralen. Tema: Booke reiser på nettet med Alfa travel. Eldredagen 2015 Eldredagen 2015 blir arrangert 1. oktober i Atriet på Andebu sykehjem kl Det blir servert kaffe, kaker og frukt. Det blir underholdning. Alle er velkommen! Arr. Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede. Gunnbjørn Tangen hedret på trivselssamling på Andebu skole Gunnbjørn Tangens utrettelige innsats for aktivitet og positiv fritid for Andebus befolkning, også skolelever, ble behørig markert på Andebu skoles trivselssamling fredag 4. september. Leder og nestleder i elevrådet ved skolen, henholdsvis Ola Vegger og Amalie Møyland Ormestad, holdt takketale på vegne av alle skolens elever. Gunnbjørns arbeid i forbindelse med utnyttelse av tribunene på fotballbanen som nå er kombinert med klatrevegg for elevene, har blitt et populært innslag i friminuttleken. Han fikk overrakt en blomsterbukett fra elevrådet. Siste nytt fra kommunestyrets møte 8. september Lokalisering av nye omsorgsboliger på sentrumsområdet Etter mye diskusjoner ble det vedtatt med 17 mot 8 stemmer (4 FRP, 2 V, 2 SP) at det nye omsorgsbygget skal plasseres på sentrumsområdet, fra vei til ungdomsskolen og sydover, med forutsetning om at Sentralen/Klokkærn ikke skal rives. Byggeform og materialbruk for de nye omsorgsboligene Kommunestyret var enige om å anbefale at entreprenørene fortrinnsvis skal levere tilbud på både massiv tre og tradisjonelle byggemetoder for de nye omsorgsboligene. Materialbruk skal baseres på redusert klimagasspåvirkning og forbedret Breeam karakter. Valg av byggeform blir vedtatt etter tilbudsevaluering er gjennomført. Tilstandsrapport for grunnskolen i Andebu kommune Det er laget en grundig rapport om tilstanden i opplæringen i Andebu kommune. Kommunalsjef Bjørn Aamodt svarte i møtet utførlig på spørsmål knyttet til mobbing i andebuskolene og resultater. Tilstandsrapporten kan leses under kommunestyrets møte 8.9. på Detaljregulering for del av Andebu sentrum sentrumsjordet Kommunestyret vedtok med 19 stemmer mot 6 stemmer (4 FRP, 2 V) å godkjenne forslaget om detaljregulering for sentrumsjordet. Denne saken var nå oppe til 2. gangs behandling og ble behandlet i hovedutvalget for miljø og plansaker Du kan lese mer om reguleringsplanen under kommunestyrets møte 8.9.på Se klippene fra kommunestyret på WebTV Kommunestyrets møte blir overført direkte på WebTV og klippene blir også arkivert slik at du kan se på de i ettertid. Se klippene fra kommunestyremøtene på WebTV på Boliger til flyktninger Andebu kommune skal bosette 17 flyktninger i 2015 og 21 i I den forbindelse trenger vi boliger, både store og små leiligheter/hus. Har du utleiebolig du kunne tenke deg å leie ut kan du henvende deg til Nav Andebu v/leif Johnsen eller e-post: Andebu Stikka nr

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON

Andebu. Stikk@ God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2008-17. årgang God jul og godt nytt år I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer