Røde Rapport Delegatforsamling 2011 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Rapport Delegatforsamling 2011 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN"

Transkript

1 Røde Rapport Delegatforsamling 2011 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I ÅRE, SVERIGE 2011

2 Innhold Side Program 3 IKARs Delegatforsamling i Åre 2011 Dan Halvorsen 4 Rapporter fra: Skredkommisjonen Skredkommisjonen - undergruppe hund Bakkeredningskommisjonen Legekommisjonen Luftredningskomisjonen Albert Lunde Mats Hjelle Endre Grønlund Sven Chr. Skaiaa Dan Halvorsen Deltakerliste Se eget vedlegg Oslo, 14. november 2011 Norges Røde Kors Hjelpekorps

3 Den Internasjonale Fjellredningskommisjonen (IKAR) Program for IKAR-ettermøte 18. november Registrering (te, kaffe og frukt) 1000 Åpning ved Ole Gladsø leder Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Gjennomgang av programmet ved Heidi Vigerust, Norges Røde Kors Hjelpekorps 1015 Rapport fra IKARs delegatforsamling 2011 ved: 1200 Delegasjonsleder Skredkommisjonen Referat IKAR - hund Bakkeredningskommisjonen Legekommisjonen Luftredningskommisjonen Spørsmål og diskusjon Andre innlegg/ tema Dan Halvorsen Albert Lunde Mats Hjelle Endre Grønlund Sven Christjar Skaiaa Dan Halvorsen 1210 Status og siste nytt fra Justisdepartementet v/ Ole Hafnor Rednings- og beredskapsavdelingen 1240 Lunsj i kantina Andre innlegg/ tema forts Rapport fra leiteaksjon i Balestrand 22/23 mars v/ Paul Hough Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt Nasjonal snøskredvarsling v/ Rune Engeset NVE Grensesetting under redningsarbeid. Korleis skjer beslutningane? v/ Nils Ola Skuset Høgskulen i Volda Status fra HRS v/ Edvard Middelthon (HRS-SN)og Frode Iversen (HRS-NN) Norske skredulykker v/ Albert Lunde ressursgruppe skred NRKH/FORF Spørsmål og diskusjon v/ Dan Halvorsen Oppsummering v/ Ole Gladsø leder Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Avslutning

4 Den internasjonale Fjellredningskommisjonens 63. delegatforsamling oktober 2011 i Åre ved delegasjonsleder Dan Halvorsen Norges Røde Kors var representert ved følgende delegater i anledning av årets kongress i Den internasjonale Fjellredningskommisjonen (IKAR) i Åre oktober Endre Grønlund (Bakkeredning) Albert Lunde og Mats Hjelle (Skred) Dan S. Halvorsen (Luftredning) Sven Christjar Skaiaa (Legekommisjonen) Dan S. Halvorsen (Delegasjonsleder) Den norske delegasjonen var forsterket da det var åpnet for flere deltagere på arbeidsdagen i forkant av selve IKAR konferansen. Det var samlet totalt 344 delegater på IKAR konferansen 2011 i år. Regnskap ble gjennomgått og godkjent. IKAR har en god økonomi og har satt av midler i fond. Det ble besluttet å utestenge to medlemmer som ikke har betalt kontingent og ikke svart på henvendelser. President Gerhold Biener har ansatt en sekretær som arbeider på timebasis for IKAR. Det ble tatt opp tre nye medlemmer: Sveitsisk selskap for høyfjellsmedisin, Euro Transport fra Slovenia og redningstjenesten på New Zeeland. Delegatforsamlingen besluttet å forsterke kontakten med EASA om reguleringer som gir begrensninger for redningstjenesten. Styret fikk mandat til å sende et notat til EUs transportkommisjon. Det blir nedsatt et eget utvalg som skal kvalitetssikre IKAR arrangementene. Det blir en egen opptakskommisjon som skal kvalitetssikre søknader om medlemskap. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å øke innsatsen på forbyggende arbeid. Valg o Nils Faarlund og Hans Jurg Etter ble utnevnt til æresmedlemmer av IKAR. o Domuniqe Letange fra Frankrike ble valg til ny president i skredkommisjon o Dan Halvorsen ble valgt til visepresident i IKAR. Neste års IKAR konferansen vil bli arrangert oktober 2012 i Polen.

5 63. IKAR KONGRESS Åre, Sverige oktober 2011 Albert Lunde, IKAR-delegat, NRKH STATISTIKK OG ULYKKER I året var det registrert 251 omkomne totalt, hvorav 46,6 % var i kategorien Backcountry, altså ferdsel på ski eller snøbrett i fritt fjellterreng. USA, Frankrike og Italia hadde flest omkomne, og her skiller USA seg ut med absolutt flest omkomne i kategorien snøscooterførere. Det foreligger enda ikke en endelig oversikt for sesongen Rapporten fra Østerrike viser at de skiller seg positivt ut med kun 3 omkomne, mot normalt et mangeårig gjennomsnitt på 26. Snøforhold og værforhold gjennom vinteren blir utpekt som en hovedårsak til dette avviket fra normale snøskredvintre i Østerrike. I andre enden av skalaen, så ser vi at Norge har hatt nok en dårlig vinter, med nesten tredobling av antall omkomne i 2011 i.f.t. gjennomsnittet de siste 15 år (4,68/år). En foreløpig oversikt ser slik ut: Storbrittania står stadig med null, men dette er ikke riktig. Det er dessverre omkomne i snøskredulykker omtrent hvert år i Skottland, men det skorter på rapportering. Denne sesongen var det tre omkomne allerede tidlig på vinteren, mens det endelige tallet foreløpig ikke er kjent for IKAR. Med tanke på IKARs statistikk generelt, og vår egen mulighet til å lære av de skotske ulykkene spesielt, så vil jeg forsøke å innhente korrekte data fra redningstjenesten i Skottland. Frankrike 19 dødsulykker med 29 omkomne (under snittet på 32), med 9 omkomne i løpet av én uke i mars. A.Lunde/NRKH/2011

6 Italia 12 omkomne - 1 i redningstjenesten omkom under trening (snøskred). 15 skred som involverte profesjonelle 10 skred med fjellførere. Rapporterte om 5 ulykker med ABS 4 utløst: 3 guider og 1 klient. I en av disse ulykkene omkom en klient uten airbag. Med tanke på hvor godt dette utstyret hindrer total overdekning av skredtatte, så bør det føre til en diskusjon hvorvidt det er riktig at fjellførere, med ABS-sekk, tar med klienter uten ABS-sekk, inn i skredutsatt terreng under skredforhold. Her er et bilde fra AINEVAS presentasjon under IKAR-konferansen: (Oversikt / statistikk: - Incidenti). Østerrike 56% av de 68 ulykkene i Østerrike var i kategorien Skitur i fritt fjellterreng, mens 19% var off piste. Aldri tidligere siden registreringen startet har det vært registrert kun 3 omkomne. Sveits 26 omkomne (gjennomsnittet er 25). 1 storulykke i Bourg St. Pierre, hvor 11 ble tatt; 10 begravd - 5 omkomne. Ulykken var et katastrofescenario for både de involverte skiløperne og for redningstjenesten. Store utfordringer mtp sikkerhet, logistikk, koordinering og medisinske prioriteringer. A.Lunde/NRKH/2011

7 Også i Sveits er det stadig flest omkomne i kategorien backcountry (19/26). Stadig flere ulykker skjer tidlig på vinteren på steder hvor det tidligere kun var ferdsel om våren. De fleste ulykkene skjer i meget bratt terreng (19 i grader helling; 6 i grader), og dette skjer nærmest uavhengig av gitt faregrad for ulykkesdagen. Dette betyr at folk ferdes uten å ta hensyn til meldt faregrad, eller at de angitte forholdsreglene ikke stemmer med naturens regler.. Canada 11 omkomne 5 skiløpere og 6 snøscootere. Ian Tomm fra CAA meldte om en forbedring i koordinering av redningsaksjoner. Canada har mange lignende problemstilliner som Norge, med lange utrykninger, spredt bosetning, utfordrende vær og terreng. I tillegg er det mange private aktører som må ta et stort ansvar ift respons ved snøskredulykker (særlig heliski-firmaer). Dette gir en utfordring for myndighetene som er ansvarlig for koordinering av de ulike aktørene. De opplevde en ny stor ulykke som rammet flere snøscootere (over 20 scootere 3 omkomne) samtidig. Det var iverksatt kameratredning, men den viste seg å være lite effektiv. Dette ble tilskrevet mangelfull opplæring og trening. Også Norge opplevde en storulykke med snøscootere i år, den , i Luftjokdalen, Øst- Finnmark, hvor 10 snøscootere ble involvert i samme skredet, og hvor 1 person omkom. I følge Ian Tomm, CAA, så har det vært vanskelig å få presentert korrekt informasjon i media: Politiet kom i skade for å gi villedende info om elektronisk søkeutstyr, og det førte til en sammenblanding av SPOT ( en såkalt PLB Personal Locator Beacon) og sender-mottakerutstyr. Salget av SPOT gikk kraftig opp etter en ulykke med omtale av elektronisk søkeutstyr. Det var også et eksempel på at folk heller kjøpte kun ABS sekk, i stedet for sender-mottakerutstyr. Dette kom fram etter en ulykke, hvor en opplevde at en person ble full begravd, til tross for fullt oppblåste ABS-ballonger. Norske snøskredulykker i For omtale av norske dødsulykker i sesongen , se NGI, En grundig gjennomgang og presentasjon av statistikk vedrørende alle registerte norske skredhendelser fra siste sesong er under utarbeidelse. Albert Lunde har i 2010 gjennomført en dybdeundersøkelse av alle registrerte norske skredhendelser i perioden Hovedrapport og delrapporter vil bli gjort tilgjengelig, både elektronisk og ved presentasjon i ulike fora. Undersøkelsen er utført med velvillig økonomisk bistand fra Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet, etter anbefalt søknad fra FORF. Jeg er takknemlig for å ha fått anledning til å samle og analysere dette materialet, og håper at det vil føre til økt fokus på skadeforebyggende arbeid og beredskapsutvikling. UTSTYR og METODER Hepkie / ResQU Det svenske systemet for søk etter mobiltelefoner er ytterligere utviklet. I velvillig samarbeid med Politihelikoptertjenesten har vi nå fått gjennomført en test av systemet i Norge. Demonstrasjon og informasjon om systemet foregikk i regi av Manuel Genswein, CH (www.genswein.com). Systemet Hepkie HS100, som forutsetter at mobiltelefonen er innenfor et dekningsområde, er nå klart for markedet. Systemet HCL100, for bruk i tilfeller hvor den savnedes telefonnummer ikke er kjent, og hvor telefonen befinner seg utenfor et dekningsområdet, vil ventelig være klart for salg innen to år. Det knytter seg store forventninger til dette søkesystemet, og en må bare håpe at aktuelle aktører bidrar til utviklingen. Den beste utviklingsprosessen er praktisk bruk alt mens en bidrar til å redde liv. A.Lunde/NRKH/2011

8 FOREDRAG OG SPESIELLE TEMA Boulder mountain, Revelstoke, Canada; One year later. Ian Tomm fra CAA redegjorde for ulike prosesser som har foregått i kjølvannet av fjorårets storulykke som rammet over 100 snøscooterførere. Arrangementet ble gjenstand for etterforskning for å se om noen kunne anklages for å ha utvist grov uaktsomhet (criminal negligence), mens enkelte foreldre ble etterforsket for å belyse hvorvidt de hadde satt barns liv i fare ( child endangerment ). Alle parter ble frifunnet. Det ble gjennomført en høring (Coroners investigation), med følgende tema og konklusjoner: Skredvarsler og spesielle advarsler ble ignorert Regjeringens rolle i forebyggende arbeid og beredskap Snøscooterforeningens rolle som påvirker i opplæring Det ble påvist bruk av ulovlige rusmidler hos de omkomne Kameratredning virker Organisert redning minimerer skadene. Om suksessfaktorer i skadeforebyggende arbeid blant snøscooterførere: Økt oppmerksomhet/fokus og opplæring Opprettelse av egen snøscooter komité Utvidelse av varslingsområder (44% av dødsfallene i regioner uten skredvarsling). Erfaringene som de har gjort seg i Canada i arbeidet med å forebygge ulykker blant snøscooterførere kan absolutt overføres til andre land og andre målgrupper. Syd-Tyrol strengt lovverk for uønskede hendelser i fjellet I fjorårets rapport var det omtalt en hendelse i Samtal i Syd-Tyrol den , hvor det lyktes redningsmannskapene å finne en fjellskiløper i live etter to timer under snøen. Skiløperen ble siden brakt for retten, tiltalt for å ha løst ut skredet selv.. Markus Hølzl fra fjellredningstjenesten i Syd-Tyrol presenterte i år resultatene av en folketelling av skiløpere til fjells, for å imøtegå oppfatninger om at skiløpere er kriminelle som drar til fjells og løser ut skred. Interessante tall fra en spesiell problemstilling som heldigvis er uaktuell i Norge. USA Dale Atkins gav i foredraget Butterflies and Avalanches Common errors in avalanche rescue en innføring i feilkilder og prosesser som bidrar til ulykker i redningstjenesten. Han innledet med å vise til at deltakere i skredredningstjenesten som rammes av ulykker, som oftest er flere i samme ulykke (2-6 personer), og påpekte videre at medlemmer i redningstjenesten har samme tilbøyelighet til feilvurderinger som andre aktivitetsgrupper. Et hederlig motiv er ikke beskyttelse i seg selv Bruk av sondestang Markus Hoelzl fra Syd-Tyrol (I) har ansvaret for en arbeidsgruppe som skal sammenligne ulike metoder for søk med søkestang. Det var en diskusjon i kommisjonen, med kort presentasjon av de ulike lands valg av metoder. Formålet er å se nærmere på effektivitet (tidsbruk og grundighet). Flere delegater gav uttrykk for at de nylig har justert sine metoder, deriblant Østerrike, som i kameratredningssammenheng har adoptert metoden beskrevet av Auger og Jamiesson (som også var utgangspunktet for endring til dagens 3-punkt-grovsøk i Norge). Redningskompasset Framgangsmåte for vurdering og håndtering av risiko ved redningsaksjoner, basert på et arbeid av Krister Kristensen og Ressursgruppe skred i NRKH. Et hefte med fyldig beskrivelse av metoden er nå til salgs for en rimelig penge via SLF i Sveits (http://www.ikar-cisa.org/ikarcisa/documents/2010/ikar pdf). A.Lunde/NRKH/2011

9 Webbasert datainnsamling Fra og med september 2012 vil dette være på plass, med Oesterreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit som leverandør av systemet. Walter Würtl fra OEAV vil følge opp for IKAR. Målet er kontinuerlig oppdatering, som gjør det enkelt å distribuere korrekt informasjon til media og fagfolk. Spørreundersøkelse om bruk av hund ved skredredningsaksjoner. Arbeidet med utarbeidelse, oversettelse og distribusjon av spørreskjemaer har tatt lengre tid enn antatt, men det er nå håp om at innsamling av data vil komme i gang for fullt denne vinteren. Norske hundeførere anmodes om å bidra med opplysninger fra redningsaksjoner hvor hund har vært benyttet. Kontakt Albert Lunde for informasjon og spørreskjema. IKARs undergruppe for hundeførere Se egen rapport ved Mats Hjelle (NRKH) IKAR Field Sessions Revelstoke 2011 Canadian Avalanche Association arrangerte i mars 2011 en samling for IKAR-delegater i Revelstoke, Canada. Formålet var å gi deltakerne en praktisk innføring i spesielle problemstillinger knyttet til Canadas arbeid med å forebygge snøskredulykker. I løpet av det fire dager lange arrangementet var deltakerne i aktivitet med redningsøvelser, foredrag, heli-assisted skitouring og snøscootertur. Dessuten var det en unik mulighet til erfaringsoverføring mellom deltakere fra flere av IKARs medlemsland og organisasjoner. Snøscooterforeningen og CAA viste til et imponerende arbeid for sikker ferdsel i fjellet, og rammen om arrangementet var det aller beste. For informasjon og korte videosnutter: se Spørsmål kan rettes til Albert: A.Lunde/NRKH/2011

10 IKAR HUND ÅRE ved Mats Hjelle Praksisdag Møte i underkommisjon - 25 stk. Referat fra IKAR hund 2010, v/leder Heini Malue, Tyskland Valp og unghund - tilvenning til helikopter v/dietrich Beat, Sveits Opplæring av hund v/sepp Leerhaas, Østerrike Søk etter savnet v/marcel Meier, Sveits Info om hundetjenesten i Lake District GB v/ Chris Unghund trening v/hans Berger, Syd Tyrol Bruk av GPS i forbindelse med søk v/ TOPR, Polen Informasjon og status fra prosjekt vedrørende faktorer som påvirker resultat ved søk i skred med hund v/ Albert Lunde og Manuel Genscwein Bruk av hund til søk i skred i bratt terreng v/ Mats Hjelle

11 Referat fra metodeseminar Standalhytta Bruk av hund til søk i krevende lende Det er en stadig økende ferdsel med ski og snowboard i krevende lende. Det forventes at dette vil kunne medføre en økning i antall redningsaksjoner i skred der både mannskap og hunder utsettes for en større risiko. Ut i fra dette er det viktig å redusere risikoen ved å analysere situasjonen og foreta sikringstiltak som gjør at disse redningsoppdragene foretas på en så sikker måte som mulig. På metodeseminaret deltok medlemmer fra NARG, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Politihøgskolen og Røde Kors. Vi kom frem til metoder som bygger på etablerte prinsipper om sikring jfr. prosedyrehåndboken til NARG. Likeledes ble det lagt vekt på at det skulle være så enkelt som mulig slik at man med en kort innføring kan bruke metodene i samhandling med hunde ekvipasjer som ikke har inngående kjennskap og erfaring med sikring i krevende lende fra tidligere. Nedenfor er en oppsummering av det vi kom frem til på metodeseminaret på Standalhytta. Moment Metode Utstyr for HF/ Hund Kommentarer Tilkomst opp/ned Faste tau HF kroppsele m/skrukarabin Ev. sittesele + brystsele v/ NARG Hundesele m/skrukarabin Hundesele m/ bevegelsesmulighet 2 klemknute slynger En slynge til hund og en til HF 1 kortslynge m/ karabin Ved passering av mellomforankringer Nedfiring/heising Rigg v/ NARG HF kroppsele m/skrukarabin Oppheising: taljerigg v/ NARG + sikringstau Hundesele m/skrukarabin 1 klemknuteslynge Fra hund til utfiringstau, justering av hd slik at hund kommer over lårene på HF (ev. redningslynge HF i lang og hund i kort del) Søk med sikring Sikring fra pkt HF kroppsele m/skrukarabin HF sikres ut og inn av NARG v/ NARG Hundesele m/skrukarabin Søkeline i hundesele festet til HF via tauklemme / ropeman / klemknute 1 klemknuteslynge Ev. tauklemme, ropeman 15 m 6-8 mm tau / søkeline HF regulerer lengde på søkeline med tauklemme / ropeman / klemknute OBS! Ende av søkeline festes til HF!

12 Moment Metode Utstyr for HF/ Hund Kommentarer Gelendertau HF kroppsele m/skrukarabin HF sikres ut og inn av NARG v/ NARG Hundesele m/skrukarabin Søkeline i hundesele festet til HF via 1 klemknuteslynge ev. tauklemme, ropeman,klemknute 15 m 6-8 mm tau / søkeline HF regulerer lengde på søkeline med tauklemme / klemknute Sikringsmann kan bevege seg OBS belastninger på forankringer OBS! Ende av søkeline festes til HF! Krevende lende minimum utstyr: HF kroppssele, hjelm Hundesele 3 skrukarabiner 2 klemknuteslynger 1 kortslynge 15 m 6-8 mm tau

13 Rapport bakkredningskommisjonen IKAR Åre 2011 ved Endre Grønlund Årets konferanse ble i år holdt ved vintersportsstedet Åre i Sverige. Under arbeidsdagen demonstrerte en av de svenske alpingruppene sitt materiell. De vektla å ha så lett utusyr som mulig, da transport av gruppene foregikk med relativt små helikoptre. Personellet i de svenske gruppene får lønn under øvelse, kurs og aksjoner, en ordning som vel best kan sammenlignes med frivillige brannvern hjemme i Norge. Det er to grupper som driver med alpin redning i Sverige, de er små og har ca 1-2 aksjoner i året. Ulykkesrapportering Det ble gjennomgått 2 hendelser det siste året som fikk dødelig utgang for redningspersonell. Den ene hendelsen var fra Mt. Pelmo(3168 moh), Dolomittene i Italia. Dette fjellet er kjent for mye løs stein. To tyske klatrere forulykket og det ble iverksatt en redningsaksjon, først med helikopter. På grunn av værforholdene ble det ikke mulig å gjennomføre aksjonen med hjelp av helikopter. Bakkebasert redning ble eneste mulighet og et lag med redningspersonell ble sendt opp normalruten. To av dem ble firt ut fra toppen og et stykke ned i veggen løsnet et parti av veggen på kubikkmeter. Begge redningsarbeiderne ble drept momentant. De forulykkete klatrerne ble senere reddet ut med helikopter.

14 Fra fransk Gendarmerie ble det og rapportert om en ulykke på kurs i forbindelse med rapell. Klatreren rappellerte ut av tauet og døde. Gendarmerie har startet arbeidet med å lage et rapporteringssystem for uønskede hendelser i forbindelse med fjellredning både ved trening og i forbindelse med aksjoner. Det ble en del diskusjon rundt dette og det kom forslag om at dette var noe som bakkeredningskommisjonen burde jobbe med, og det ble diskutert om et register burde komme i regi av bakkredningskommisjonen.

15 Anbefalinger Også i år ble godkjenninger av systemer for taubasert redning diskutert. Denne problemstillingen er kommet opp på grunn av bruken av Dyneema tau. Utstyrsleverandørene godkjenner for eksempel en taubrems sammen med bestemte typer tau, som et system. Skal man da bruke bremsen sammen med en annen type tau enn den er godkjent for av leverandøren, må en instans teste og godkjenne dette. Diskusjonen gikk på om en redningsorganisasjon selv kan godkjenne eller om en ekstern instans må godkjenne. Konklusjonen ble at det er ikke mulig for en redningsorganisasjon selv å godkjenne systemer slik. Da må en ekstern instans gjøre dette. Dette er et tema angår oss i Norge svært lite, men det er viktig å være observant på problemstillingen. Mirrored systems Kirk Mauthner fra Parks Canada hadde et svært interessant foredrag angående taubasert redning. Tester har vist at hvis sikringstauet ikke er belastet, vil en ved 30m taulengde, fort kunne få et 2m langt fall hvis hovedtauet svikter. Deres metode baserer seg nå på at begge tauene i et system er belastet til enhver tid. Med et unntak, ved passering over kant holdes det ene tauet slakt. Dette for å unngå skade/brudd på begge tauene i denne fasen, spesielt fordi man lett kan få pendel her. Taubremsen som ble brukt var MPD fra CMCRescue, denne brukes i Norge blant annet av NARG. Følgende fordeler ble listet opp ved bruk av denne metoden: - Begge tauene rigges likt - Redusert fare for at tau løser ut stein - Bedret kommunikasjon. - Lettere heising, talje på begge tauene - Kan raskt skifte belastning mellom de to tauene, hvis behov - Betydelig redusert sjokkbelastning og stopplengde sammenlignet med ubelastet sikringstau De som ønsker en kopi av dette innlegget kan ta kontakt med undertegnede.

16 Nytt utstyr: Pieps kommer i løpet av neste år med en kommunikasjonsenhet basert på Iridium-nettet. Iridium er som kjent satellitt-telefoni systemet med best dekning, spesielt i nordområdene. I praksis har Iridium de siste årene vært det eneste reelle alternativet for satellitt-telefoni i Norge. Mange har de siste årene brukt Spot som tracking- enhet som også har nødfunksjon og OK-knapp. Minuset med denne har vært varierende dekning og ikke minst har den manglet toveiskommunikasjon. Enheten Pieps lanserer nå gir mulighet for toveis-kommunikasjon (SMS/e-post), nød funksjon og tracking-funksjonalitet. Andre leverandører kommer også nå med tilsvarende enheter tilknyttet Iridium til en fornuftig pris. NRKH regner med å få testet ut noen av disse enhetene i løpet av vinteren. Endre Grønlund Bakkeredningskommisjonen

17 Referat IKAR MedCom Åre Av Sven Christjar Skaiaa President Fidel Elsensohn åpnet møtet med visning av bilder fra Svalbard der vårmøtet 2011 fant sted under vertskap av Tore Dahlberg og Heidi Vigerust. 1. Diverse hot topics - Nye medlemsorganisasjoner må i større grad dokumentere aktivt engasjement i fjellredningstjenesten. I tillegg bør de fortrinnsvis ha vært i dialog med det enkeltes lands A-medlem. - Neste IKAR konferanse: Polen Kroatia Lake Tahoe, USA Lake District, UK EU vurderer å innføre et direktiv om at personlig klatresele til bruk i helikopteroperasjoner skal godkjennes av den enkelte helikopterprodusenten. IKAR er imot dette og foreslår at alt under helikopterkroken bør klassifiseres som fjellredningsteknisk utstyr (og ikke en del av helikopteret). - Ken Zafren trer av som visepresident, men sitter inntil en god kandidat identifiseres. 2. Artikler/retningslinjer innsendt for publisering Equipment of Medical Rucksacks in Mountain Rescue Fidel Elsensohn*, Inigo Soteras, Oliver Reisten, Peter Paal, John Ellerton, Brugger Hermann Publiseres i HAMB (High Altitude Medicine And Biology ) Medical Standards for Mountain Rescue Operations using Helicopters Iztok Tomazin, MD; John Ellerton, MRCGP; Oliver Reisten, MD; Miha Avbelj - Publiseres i HAMB 3. Artikler/retningslinjer under utarbeidelse diskutert under møtet i Åre Modular First Aid Kit for Alpinists, Mountain Guides and Alpinist Physicians, Reisten O, Soteras I, Wiget U. Dette emnet ble diskutert i detalj og er svært utfordrende. Som i den forrige artikkelen går man for tre modeller: Grunnpakken, avansert og lege. De utfordrende spørsmålene er hva er egentlig førstehjelp i fjellet. Forfatterne vil fortsette arbeidet og komme med en anbefaling basert på litteratursøk og egne erfaringer der litteraturen ikke strekker til. Diagnosis of death in a mountain rescue situation by medical and non medical personnel P. Paal, I. Soteras;

18 Artikkelen er noe revidert ifht Slovakia, spesielt for å etterkomme eksisterende ILCOR konsensus bla presentert av Laurie Morrison fra Canada. MedCom gikk gjennom artikkelen og godkjente endringene. Ulempen med algoritmen ifht norske forhold er at den krever EKG/AED, noe som foreløpig er en utfordring for mange norske førstehjelpere i fjellet. Grunner til å IKKE starte HLR vil iflg nye retningslinjer gjelde for følgende tilstander: - Uakseptabel risiko - Dekapitasjon (hode revet bort), trunkal transeksjon (overkroppen delt i to) eller komplett forbrenning - Legemet er gjennomfrosset - Begravd i snøskred >35 minutter med ufrie luftveier pakket med snø og is Følgende tilstander blir omtalt spesielt ifht utførelse av HLR: - Hypotermi - Drukning - Forgiftning - Snøskred - Brann - Lynnedslag - Ekstreme miljø Oppdatering på anbefaling: Hypothermia and Avalanche Rescue ihht ILCOR guidelines. Brugger H, Boyd J, Elsensohn F, Paal P, Strapazzon G, Winterberger E, Zafren K. Artikkelen gjennomgår omfattende redigering, om enn ikke vesentlige endringer. Den formateres nå etter modell av journalen Circulation. 27 spørsmål i PICO-form ble gjennomgått, diskutert og endret. Den nye algoritmen ble heftig diskutert og arbeidet måtte fortsette neste morgen før man kom til enighet. Det presiseres at algoritmen er ment for leger og andre ALS kompetent personell. Den krever mao tilstedeværelse av EKG, temperaturmåler og tilslutt biokjemisk målinger. Ifht den forrige modellen er for øvrig algoritmen forenkelt. Hermann Brugger presenterte også en studie på overlevelse før og etter IKAR algoritmen ble innført i

19 1996. Dessverre er det ingen forskjell i total overlevelse, men han identifiserte at fortsatt startes det HLR på mange skredoffer som ikke trenger det, man lar vær å starte HLR på skredofre som har en overlevelsessjanse og det unnlates å utføre aktiv oppvarming på pasienter som kunne hatt en overlevelsessjanse. Fortsatt utdannelse og informasjon om behandling av skredofre er altså helt nødvendig om flere skal overleve. 4. Forslag til nye artikler/retningslinjer Evidence based ICAR Medcom recommendations for canyoning rescue Giacomo Strapazzon fra Italia skal lede forfattergruppen som skal lage retningslinjer for medisinske tiltak og redning i ved canyoningulykker, Analgesia in the mountains and remote areas Peter Paal blir hovedforfatter i en revidert utgave av retningslinjene for smertebehandling i felt. Artikkelen vil omfatte både konvensjonelle metoder men også se på muligheten for nerveblokkader. 5. Felles møte med UIAA MedCom Samarbeidet med UIAA MedCom har økt de siste årene, spesielt etter innførsel av International Diploma in Mountain Medicine (DiMM) som har spredd seg til flere land og øker voldsomt i søkermengde. Av nye land som er godkjent tilbyder av DiMM er Norge og Nepal. Fra å være et rent legebasert kurs åpnet man i 2007 for paramedics og sykepleiere. Dette har ført til søknad fra rene paramedics organisasjoner, blant militære grupper i USA. Dette skapte en del diskusjon, men man ble enige om at IKAR MedCom hverken kan eller bør ta noe politisk standpunkt når det gjelder utdannelse av medisinsk feltpersonell. I fremtiden kan det innskjerpes noe vedrørende søknadskompetanse. Bla krever allerede Storbritannia at man må vise til akademisk bakgrunn før opptak (da DiMM er et universitetsdiplom) og flere foreslår at hver enkelt søker bør ha en ansvarlig arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende søker er aktiv medisinsk utøver i sitt felt. I Norge starter DiMM i 2012 i regi av Norsk Fjellmedisinsk Selskap. Informasjon og søknadsskjema kan finnes på Buddha Basnyat, UIAA MedComs president siste åtte år, går nå av. Påtroppende president er David Hillebrandt fra UK, en vesentlig ressurs ifht DiMM og godt kjent i det norske fjellmedisinmiljøet. 6. Diverse Study of rescuers' deaths and morbidity John Ellerton fra UK har tatt initiativ til en studie som skal avdekke ulykker og dødsfall i forbindelse med fjellredningsoperasjoner. Alle IKAR land er invitert til å delta. For mer informasjon kontakt John Ellerton:

20 ITALIAN ALPINE CLUB'S MED. COM. OF BERGAMO PROJECT FOR DRUGS AND MOBILE DEFIBRILLATORS. Den italienske alpeklubben har et prosjekt for å øke den medisinske beredskapen på fjellhytter. Disse blir utstyrt med medisiner og opplæring i førstehjelp av personale. Hytter uten personale utstyres med medisiner for selv-bruk ut fra skriftlig informasjon. Reseptbelagte medisiner er tilgjengelig i forseglede skap, men krever kontakt med en nødsentral. Canyoning ulykker i alpene Giancomo Strapazzon fra EURAC har sett på canyoningulykker i alpene. Han fant at 58% var menn, med median alder 42 år (10-73). Redningstiden hadde en median på 90min. 52% var luftredning, 42% kombinert luft/bakke og 6% bakkeredning alene. Median redn tid 60min luft, 120min luft/bakke (som inkluderte de vanskeligste operasjonene), 150min bakkeredning alene (hvorav 60% var om natten). NACA score var høyest ved kombinert redning, som også indikerer vanskelig scenario. Av medisinske tiltak fikk 3% av luftreddete volumterapi mot 10% i kombinert luft/bakke. Monitorering av pasientene (EKG, pulsoksymeter etc) forekom kun i 0,4-1,5%. Spjelking var ellers den mest brukte prosedyren. 46% fikk smertelindring. Til ettertanke ble det utført hypotermiforebyggende tiltak i kun i 1-3% av tilfellene. The International Alpine Trauma Registry Giacomo Strapazzon har satt i gang en pilotstudie for det som skal bli et internasjonalt register for registrering av alpine traumer. Dette pågår nå i Syd Tirol og inkluderer pasienter utenfor allfarvei som ikke kan nås ved hjelp av bil. Medical treatment of injuries on EBC Maria Antonia Nerin fra Spania og involvert i masterstudiet i fjellmedisin ved universitetet i Zaragoza fortalte om en medisinsk ekspedisjon til Everest base camp 2011, der de behandlet både lokale og klatrere, spesielt en spansk ekspedisjon til Lhotse der 7 av 9 fikk alvolrig sykdom og/eller skade. Doping på Everest Buddha Basnyat tok opp det stadig økende problemet med at klatrere tar steroider (deksametason) fra ankomst BC helt til toppen av Everest i håp om å unngå høyderelaterte problemer. Dette har for flere fått alvorlige følger og bivirkninger. Noe av problemet er at allmennleger ikke kjenner godt til høydemedisinske problemstillinger, bruk eller misbruk av disse medikamentene. Han presenterte bla en mann som brukte deksametason en måned før han toppet ut på Everest. Like etterpå fikk han et stort utslett og gikk inn i en alvorlig depresjon og søvnproblemer (som hittil har vart i et par år), samt at det var utfordrende og avvenne ham fra medikamentet. Han tok videre opp problemet med høydemedisinsk uvitenhet blant lokalbefolkning, med Kailash i Tibet som eksempel. Tusenvis av buddhister og hinduer gjør årlig pilgrimsreise til en innsjø ved 5500moh. Ca 100 personer dør årlig av enten høydesyke eller forverring av eksisterende sykdom. Fortsatt arbeid for å spre kunnskap om høydemedisin blant denne og tilvarende grupper gjenstår.

21 Rapport fra møte i IKARs luftredningsommisjon, Åre 2011 ved Dan Halvorsen Dagen før møtene i luftredningskommisjonen var det en arbeidsdag med forelesninger og demonstrasjoner ute i terrenget. En av disse postene var demonstrasjon av svensk politis EC135 som fløy ut hundeekvipasjer til bratt lende og satte dem ned med heis. Etter funn av skadet /savnet fløy helikopteret inn og satte av alpinhjelper med rescuebag. Etter klargjøring ble hjelper og pasient heist opp. Det var ikke noe spesielt og merke seg men denne demonstrasjonen utover: Utheising startet mens helikopteret var på vei inn til skadested slik at hover fase på stedet ble svært kort. Det samme gjaldt oppheising straks båre og hjelper var heist fra bakken startet flyging fremover. Det var ingen rotasjon og det ble ikke brukt noe styreline(guideline). Alpinhjelper ble brukt i nært samarbeid til heiseoperasjoner sammen med helikopteret fra politiet. Det ble brukt håndsignaler til kommunikasjon med helikopteret, men de hadde også hjelmsamband. Svenskene har fått sin opplæring og trening i Frankrike og Tyskland. Møte i luftredningskommisjonen Det var delegater fra 17 land /organisasjoner og to representanter fra Eurocopter. Fra Norge møtte flyger Peter Kahrs og undertegnede. 1.0 Hendelser i USA, Ken Phillips Det er fortsatt mange hendelser i luftambulansetjenesten. Minimums krav til kurs i besetningssamarbeid (crew resourse managment ) er i ferd med å innføres i tjenesten. Det kan nevnes hendelser med feil feste av styreline (guideline) ved heising, som førte til kraftig rotasjon. Hendelse ved heising av personer som skal evakuere fra trær der redningsmann og pasient ble sittende fast. Hendelse ved avgang fra fjellside i mørke, dårlig sikt og turbulens. All erfaring tilsier at instrument erfaring øker sikkerheten ved slike operasjoner. 2.0 Østerrike, Karl Heinz Burtchener Under treningsflyging på dagtid og i bra flyvær styrtet et politihelikopter i en innsjø ved Innsbruck, det var fire om bord, alle omkom. Ingen kjent årsak til ulykken foreløpig. Skroget sank til bunnen av innsjøen etter kort tid. 3.0 Italia Peter Pixner redegjorde for en hendelse der heisvaier ved et uhell ble kuttet i det lege og redningsmann skulle heises ut. Heisbommen skulle svinges ut da heisoperatør ufrivillig kuttet heisvaier. Prosedyrefeil og mangel på vedlikehold av betjeningshåndtak var årsaken. Lege var fortsatts sikret i slynge. Redningsmann ble holdt fast av heisoperatør og ingen falt ned.

22 4.0 Frankrike Michelle Pierre, GHM redegjorde for hendelse med EC 145 ved landing i skrått lende for å ta ombord pasient. Bladene fra hovedrotor kom i kontakt med fjellet, piloten var i stand til å fly ned til basen og lande uten særlige problemer. 15 cm av alle hovedrotorblad var fliset opp. Det ble et nesten-havari da et Bell helikopter skulle ta av fra en landingsplass på et sykehustak. Helikopteret kom ut av kontroll av ukjent årsak men klarte til slutt å gjennomføre avgangen fra sykehuset og landet på nærmeste flyplass. 5.0 Redning fra stolheiser. Wolfgang Rigo, Tyskland presenterte treningsprogram for redning fra gondolkabiner og stolheiser. De har et treningssenter utenfor München der alle operasjoner med helikopter og redningspersonell kan samtrene. Det er et helikopter skrog montert i anlegget. Tyskernes erfaring er at det fra stolheiser prioriteres å bruke bakkerednings metoder. Det vil si personell som kan ta seg opp på vaier og ned til stolheisen og derfra evakuere turistene ned til bakken. Alternativ to er å sette av hjelpere med helikopter, som firer turistene ned til bakken. Ved evakuering fra gondolkabiner kan eneste løsning være å evakuere passasjerene med helikopter fra kabinen. Det er mindre risiko ved heising fra gondolkabiner enn stoler. Han presenterte videre en stor redningsaksjon der en gondolkabin ble stående over lengere tid på grunn av en paraglider som blokkerte drift av banen. Alle passasjerer ble evakuert med helikoptre tidlig neste morgen. 6.0 Sveits Fra Sveits ble det referert til to hendelser ved heising av skadet til helikopteret (Augusta 109 Grande). Den ene hendelsen var i skogsterreng der tørre grener brakk av et tre og traff pasienten i hodet slik at pasienten ble påført mer skade. Skaden var ikke kritisk. En lignende episode hendte et par uker senere. Det ble kommentert at pasient og andre hjelpere som arbeider under helikopter ved heising bør har hjelm. Det ble i fellesmøte for alle kommisjonene referert fra en stor redningsaksjon i Sveits. Det ble meldt om et skred med elleve skiløpere. Første helikopter fikk feil posisjon, det var dårlig vær i området, dårlig samband, ingen mobiltelefondekning. Skredtunga endte i en tverrdal, det var svært høy risiko for etterskred. Første helikopter inn dalen var ikke informert om at det var 10 helikoptre til på vei til det samme skredet. Det var fransktalende og tysktalende mannskap i helikoptrene. 7.0 Presentasjon av avviksrapporterings-system. Peter Kahrs presenterte NLAs avviksrapportering-system. Etter at en har innført nytt system, som er meget enkelt å bruke og som ligger som l i n k ved hver registrering av et oppdrag, har en fått økt antall rapporteringer også på mindre hendelser. Dette er viktig for kontinuerlig å kunne forbedre operasjoner og prosedyrer i flysikkerhetsarbeidet.

23 8.0 Redningstjeneste i Nepal Gerhold Biner ga en status på prosjektet «redningstjeneste i Nepal». Dette prosjektet startet i 2010 med opplæring av nepalske flygere og guider. Det er blitt utført flere redningsaksjoner av flygere og guider fra Air Zermatt i Nepal. De har utført aksjoner opp til 7000moh med helikopter. Prosjektet ble hardt rammet ved havariet på Ama Dablam høsten 2010 der en nepalsk flyger og guide omkom. 9.0 Sertifisering av redningsutstyr Enrico Ragoni, Air Work ga en redegjørelse for sertifisering av materiell EASA / EHAC Patic Fauchere ga en orientering om IKARs samarbeid med EHAC (European HEMS and Air-ambulance commity). IKAR har inngått et samarbeid med EHAC om medlemskap i hverandres organisasjoner da organisasjonene har mange felles arbeidsområder. Dette er også for å samordne kontakten med internasjonale myndigheter innen luftfart. IKAR har sendt et brev til EUs transportkommisjon der IKAR påpeker problemene for redningstjenesten om EASAs krav om godkjenning av seler til underhengene og heisoperasjoner blir gjennomført. Når det gjelder kommende EASAs krav til helikopter for fjellredning, så går det mot at dette blir regulert av nasjonale myndigheter Nytt fra Norge Dan Halvorsen ga en presentasjon av NLAs sikkerhetsanalyse for underhengende operasjoner. Selskapet har nå 35 års erfaring med slike operasjoner og arbeider kontinuerlig med analyse av operasjonene for å forbedre sikkerheten. Begge operatørene i luftambulansetjenesten vil i løpet 2011/12 ta i bruk Polycom til kommunikasjon ved underhengende operasjoner. Dette vil gi en forbedring i kommunikasjonen mellom redningsmann og pilot/lege. Systemet er direkte koplet til helikopterets intercomanlegg. I Norge er det nå 17 instrumentinnflyginger operative (R-NAV prosedyrer). Det ble gitt enn kort redegjørelse om prosessen rundt valg og innkjøp av nye redningshelikopter. Endelig konklusjon om helikoptertype er fortsatt ikke helt avklart Canada Fra Canada presenterte Mark Ledwige redningsaksjoner i «øde» områder. Avstandene er store og redningsmannskapene må flyes inn med fly til nærmeste flyplass. Deretter er det helikoptertransport inn i område, drivstoffdepot må utplasseres og redningsaksjonene går over to til tre dager. To slike aksjoner etter personer som hadde i falt i bresprekk ble presentert.

IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I KRANJSKA GORA I SLOVENIA 2006-1 -

IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I KRANJSKA GORA I SLOVENIA 2006-1 - IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I KRANJSKA GORA I SLOVENIA 2006-1 - INNHOLD Side 2 Innhold Side 3 Program for IKAR-ettermøte 17. november 2006 Side 4 Deltakerliste

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap.

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap. Fagblad Sanitet Nr 1-2010 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Tema:Redning i Vinterfjellet Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

Sanitet. Fagblad. Redningstjeneste på Island

Sanitet. Fagblad. Redningstjeneste på Island Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 3-2010 Les også: Førstehjelpsberedskap i Afrika - East Africa Cup Slik planlegger du

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad Fagblad Sanitet Nr 4-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste fagartikkel redning søk etter mennesker med demens vinterleir for ungdom aktivitetstilbud

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Rapporter fra Universitetet i Stavanger Nr.22

Rapporter fra Universitetet i Stavanger Nr.22 Ove Njå og Morten Sommer Evaluering av øvelsesopplegg i forbindelse med snøskredredning i Rogaland 2010 Perspektiv på ledelse og skredredning Rapporter fra Universitetet i Stavanger Nr.22 Ove Njå og Morten

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 90 år med fjellvett! Så tidlig som på 1920-tallet startet Norges Røde Kors med tiltak for å sikre tryggheten for folk som gikk

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2011. RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG

Versjon 1.0 Februar 2011. RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG Versjon 1.0 Februar 2011 RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 NAVNET PÅ SAMBANDSTJENESTEN... 5 3 HENSIKTEN MED SAMBANDSTJENESTEN... 6 4 MÅL FOR NRRLs SATSING... 6 5 OPPGAVER FOR

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 200802343-4 06. mars 2009 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

Sanitet. Redningstjeneste. Fagblad. Ny vakstasjon Norsk Folkehjelp Jæren. Ny skredgruppe etablert på Rauland

Sanitet. Redningstjeneste. Fagblad. Ny vakstasjon Norsk Folkehjelp Jæren. Ny skredgruppe etablert på Rauland Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 1-2013 Norsk F Sanitet Ny skredgruppe etablert på Rauland Ny vakstasjon Norsk Folkehjelp

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2010 Innhold Kapittel Tittel Side 1.0 Aksjoner og administrasjon 1.1 Forord 3 1.2 Grunnverdier og mål 4 1.3 Sentralt Sanitetsutvalg 5 1.4 Aksjoner

Detaljer

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE 06.02.2015 1 Leders beretning... 2 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 2 3 Årets aktiviteter og resultater... 3 3.1 Operativ virksomhet... 3 3.1.1 Overordnet

Detaljer

Forankring -i det kjente

Forankring -i det kjente Forankring -i det kjente HJELPEKORPS Nr. 1-2004 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 9. årgang Forandring - med nye utfordringer 2 Innhold Side Leder...........................side 2 Redaksjonelt...................side

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet Ole Johan Sando, Rolv Lundheim, Ellen Beate Hansen Sandseter

Detaljer

UAV. Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen. Liten masteroppgave i rettsvitenskap. ved Universitetet i Tromsø

UAV. Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen. Liten masteroppgave i rettsvitenskap. ved Universitetet i Tromsø UAV Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Innhold! "# $%"# &' ()) *)) +, -., /,

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer