Røde Rapport Delegatforsamling 2011 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Rapport Delegatforsamling 2011 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN"

Transkript

1 Røde Rapport Delegatforsamling 2011 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I ÅRE, SVERIGE 2011

2 Innhold Side Program 3 IKARs Delegatforsamling i Åre 2011 Dan Halvorsen 4 Rapporter fra: Skredkommisjonen Skredkommisjonen - undergruppe hund Bakkeredningskommisjonen Legekommisjonen Luftredningskomisjonen Albert Lunde Mats Hjelle Endre Grønlund Sven Chr. Skaiaa Dan Halvorsen Deltakerliste Se eget vedlegg Oslo, 14. november 2011 Norges Røde Kors Hjelpekorps

3 Den Internasjonale Fjellredningskommisjonen (IKAR) Program for IKAR-ettermøte 18. november Registrering (te, kaffe og frukt) 1000 Åpning ved Ole Gladsø leder Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Gjennomgang av programmet ved Heidi Vigerust, Norges Røde Kors Hjelpekorps 1015 Rapport fra IKARs delegatforsamling 2011 ved: 1200 Delegasjonsleder Skredkommisjonen Referat IKAR - hund Bakkeredningskommisjonen Legekommisjonen Luftredningskommisjonen Spørsmål og diskusjon Andre innlegg/ tema Dan Halvorsen Albert Lunde Mats Hjelle Endre Grønlund Sven Christjar Skaiaa Dan Halvorsen 1210 Status og siste nytt fra Justisdepartementet v/ Ole Hafnor Rednings- og beredskapsavdelingen 1240 Lunsj i kantina Andre innlegg/ tema forts Rapport fra leiteaksjon i Balestrand 22/23 mars v/ Paul Hough Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt Nasjonal snøskredvarsling v/ Rune Engeset NVE Grensesetting under redningsarbeid. Korleis skjer beslutningane? v/ Nils Ola Skuset Høgskulen i Volda Status fra HRS v/ Edvard Middelthon (HRS-SN)og Frode Iversen (HRS-NN) Norske skredulykker v/ Albert Lunde ressursgruppe skred NRKH/FORF Spørsmål og diskusjon v/ Dan Halvorsen Oppsummering v/ Ole Gladsø leder Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Avslutning

4 Den internasjonale Fjellredningskommisjonens 63. delegatforsamling oktober 2011 i Åre ved delegasjonsleder Dan Halvorsen Norges Røde Kors var representert ved følgende delegater i anledning av årets kongress i Den internasjonale Fjellredningskommisjonen (IKAR) i Åre oktober Endre Grønlund (Bakkeredning) Albert Lunde og Mats Hjelle (Skred) Dan S. Halvorsen (Luftredning) Sven Christjar Skaiaa (Legekommisjonen) Dan S. Halvorsen (Delegasjonsleder) Den norske delegasjonen var forsterket da det var åpnet for flere deltagere på arbeidsdagen i forkant av selve IKAR konferansen. Det var samlet totalt 344 delegater på IKAR konferansen 2011 i år. Regnskap ble gjennomgått og godkjent. IKAR har en god økonomi og har satt av midler i fond. Det ble besluttet å utestenge to medlemmer som ikke har betalt kontingent og ikke svart på henvendelser. President Gerhold Biener har ansatt en sekretær som arbeider på timebasis for IKAR. Det ble tatt opp tre nye medlemmer: Sveitsisk selskap for høyfjellsmedisin, Euro Transport fra Slovenia og redningstjenesten på New Zeeland. Delegatforsamlingen besluttet å forsterke kontakten med EASA om reguleringer som gir begrensninger for redningstjenesten. Styret fikk mandat til å sende et notat til EUs transportkommisjon. Det blir nedsatt et eget utvalg som skal kvalitetssikre IKAR arrangementene. Det blir en egen opptakskommisjon som skal kvalitetssikre søknader om medlemskap. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å øke innsatsen på forbyggende arbeid. Valg o Nils Faarlund og Hans Jurg Etter ble utnevnt til æresmedlemmer av IKAR. o Domuniqe Letange fra Frankrike ble valg til ny president i skredkommisjon o Dan Halvorsen ble valgt til visepresident i IKAR. Neste års IKAR konferansen vil bli arrangert oktober 2012 i Polen.

5 63. IKAR KONGRESS Åre, Sverige oktober 2011 Albert Lunde, IKAR-delegat, NRKH STATISTIKK OG ULYKKER I året var det registrert 251 omkomne totalt, hvorav 46,6 % var i kategorien Backcountry, altså ferdsel på ski eller snøbrett i fritt fjellterreng. USA, Frankrike og Italia hadde flest omkomne, og her skiller USA seg ut med absolutt flest omkomne i kategorien snøscooterførere. Det foreligger enda ikke en endelig oversikt for sesongen Rapporten fra Østerrike viser at de skiller seg positivt ut med kun 3 omkomne, mot normalt et mangeårig gjennomsnitt på 26. Snøforhold og værforhold gjennom vinteren blir utpekt som en hovedårsak til dette avviket fra normale snøskredvintre i Østerrike. I andre enden av skalaen, så ser vi at Norge har hatt nok en dårlig vinter, med nesten tredobling av antall omkomne i 2011 i.f.t. gjennomsnittet de siste 15 år (4,68/år). En foreløpig oversikt ser slik ut: Storbrittania står stadig med null, men dette er ikke riktig. Det er dessverre omkomne i snøskredulykker omtrent hvert år i Skottland, men det skorter på rapportering. Denne sesongen var det tre omkomne allerede tidlig på vinteren, mens det endelige tallet foreløpig ikke er kjent for IKAR. Med tanke på IKARs statistikk generelt, og vår egen mulighet til å lære av de skotske ulykkene spesielt, så vil jeg forsøke å innhente korrekte data fra redningstjenesten i Skottland. Frankrike 19 dødsulykker med 29 omkomne (under snittet på 32), med 9 omkomne i løpet av én uke i mars. A.Lunde/NRKH/2011

6 Italia 12 omkomne - 1 i redningstjenesten omkom under trening (snøskred). 15 skred som involverte profesjonelle 10 skred med fjellførere. Rapporterte om 5 ulykker med ABS 4 utløst: 3 guider og 1 klient. I en av disse ulykkene omkom en klient uten airbag. Med tanke på hvor godt dette utstyret hindrer total overdekning av skredtatte, så bør det føre til en diskusjon hvorvidt det er riktig at fjellførere, med ABS-sekk, tar med klienter uten ABS-sekk, inn i skredutsatt terreng under skredforhold. Her er et bilde fra AINEVAS presentasjon under IKAR-konferansen: (Oversikt / statistikk: - Incidenti). Østerrike 56% av de 68 ulykkene i Østerrike var i kategorien Skitur i fritt fjellterreng, mens 19% var off piste. Aldri tidligere siden registreringen startet har det vært registrert kun 3 omkomne. Sveits 26 omkomne (gjennomsnittet er 25). 1 storulykke i Bourg St. Pierre, hvor 11 ble tatt; 10 begravd - 5 omkomne. Ulykken var et katastrofescenario for både de involverte skiløperne og for redningstjenesten. Store utfordringer mtp sikkerhet, logistikk, koordinering og medisinske prioriteringer. A.Lunde/NRKH/2011

7 Også i Sveits er det stadig flest omkomne i kategorien backcountry (19/26). Stadig flere ulykker skjer tidlig på vinteren på steder hvor det tidligere kun var ferdsel om våren. De fleste ulykkene skjer i meget bratt terreng (19 i grader helling; 6 i grader), og dette skjer nærmest uavhengig av gitt faregrad for ulykkesdagen. Dette betyr at folk ferdes uten å ta hensyn til meldt faregrad, eller at de angitte forholdsreglene ikke stemmer med naturens regler.. Canada 11 omkomne 5 skiløpere og 6 snøscootere. Ian Tomm fra CAA meldte om en forbedring i koordinering av redningsaksjoner. Canada har mange lignende problemstilliner som Norge, med lange utrykninger, spredt bosetning, utfordrende vær og terreng. I tillegg er det mange private aktører som må ta et stort ansvar ift respons ved snøskredulykker (særlig heliski-firmaer). Dette gir en utfordring for myndighetene som er ansvarlig for koordinering av de ulike aktørene. De opplevde en ny stor ulykke som rammet flere snøscootere (over 20 scootere 3 omkomne) samtidig. Det var iverksatt kameratredning, men den viste seg å være lite effektiv. Dette ble tilskrevet mangelfull opplæring og trening. Også Norge opplevde en storulykke med snøscootere i år, den , i Luftjokdalen, Øst- Finnmark, hvor 10 snøscootere ble involvert i samme skredet, og hvor 1 person omkom. I følge Ian Tomm, CAA, så har det vært vanskelig å få presentert korrekt informasjon i media: Politiet kom i skade for å gi villedende info om elektronisk søkeutstyr, og det førte til en sammenblanding av SPOT ( en såkalt PLB Personal Locator Beacon) og sender-mottakerutstyr. Salget av SPOT gikk kraftig opp etter en ulykke med omtale av elektronisk søkeutstyr. Det var også et eksempel på at folk heller kjøpte kun ABS sekk, i stedet for sender-mottakerutstyr. Dette kom fram etter en ulykke, hvor en opplevde at en person ble full begravd, til tross for fullt oppblåste ABS-ballonger. Norske snøskredulykker i For omtale av norske dødsulykker i sesongen , se NGI, En grundig gjennomgang og presentasjon av statistikk vedrørende alle registerte norske skredhendelser fra siste sesong er under utarbeidelse. Albert Lunde har i 2010 gjennomført en dybdeundersøkelse av alle registrerte norske skredhendelser i perioden Hovedrapport og delrapporter vil bli gjort tilgjengelig, både elektronisk og ved presentasjon i ulike fora. Undersøkelsen er utført med velvillig økonomisk bistand fra Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet, etter anbefalt søknad fra FORF. Jeg er takknemlig for å ha fått anledning til å samle og analysere dette materialet, og håper at det vil føre til økt fokus på skadeforebyggende arbeid og beredskapsutvikling. UTSTYR og METODER Hepkie / ResQU Det svenske systemet for søk etter mobiltelefoner er ytterligere utviklet. I velvillig samarbeid med Politihelikoptertjenesten har vi nå fått gjennomført en test av systemet i Norge. Demonstrasjon og informasjon om systemet foregikk i regi av Manuel Genswein, CH (www.genswein.com). Systemet Hepkie HS100, som forutsetter at mobiltelefonen er innenfor et dekningsområde, er nå klart for markedet. Systemet HCL100, for bruk i tilfeller hvor den savnedes telefonnummer ikke er kjent, og hvor telefonen befinner seg utenfor et dekningsområdet, vil ventelig være klart for salg innen to år. Det knytter seg store forventninger til dette søkesystemet, og en må bare håpe at aktuelle aktører bidrar til utviklingen. Den beste utviklingsprosessen er praktisk bruk alt mens en bidrar til å redde liv. A.Lunde/NRKH/2011

8 FOREDRAG OG SPESIELLE TEMA Boulder mountain, Revelstoke, Canada; One year later. Ian Tomm fra CAA redegjorde for ulike prosesser som har foregått i kjølvannet av fjorårets storulykke som rammet over 100 snøscooterførere. Arrangementet ble gjenstand for etterforskning for å se om noen kunne anklages for å ha utvist grov uaktsomhet (criminal negligence), mens enkelte foreldre ble etterforsket for å belyse hvorvidt de hadde satt barns liv i fare ( child endangerment ). Alle parter ble frifunnet. Det ble gjennomført en høring (Coroners investigation), med følgende tema og konklusjoner: Skredvarsler og spesielle advarsler ble ignorert Regjeringens rolle i forebyggende arbeid og beredskap Snøscooterforeningens rolle som påvirker i opplæring Det ble påvist bruk av ulovlige rusmidler hos de omkomne Kameratredning virker Organisert redning minimerer skadene. Om suksessfaktorer i skadeforebyggende arbeid blant snøscooterførere: Økt oppmerksomhet/fokus og opplæring Opprettelse av egen snøscooter komité Utvidelse av varslingsområder (44% av dødsfallene i regioner uten skredvarsling). Erfaringene som de har gjort seg i Canada i arbeidet med å forebygge ulykker blant snøscooterførere kan absolutt overføres til andre land og andre målgrupper. Syd-Tyrol strengt lovverk for uønskede hendelser i fjellet I fjorårets rapport var det omtalt en hendelse i Samtal i Syd-Tyrol den , hvor det lyktes redningsmannskapene å finne en fjellskiløper i live etter to timer under snøen. Skiløperen ble siden brakt for retten, tiltalt for å ha løst ut skredet selv.. Markus Hølzl fra fjellredningstjenesten i Syd-Tyrol presenterte i år resultatene av en folketelling av skiløpere til fjells, for å imøtegå oppfatninger om at skiløpere er kriminelle som drar til fjells og løser ut skred. Interessante tall fra en spesiell problemstilling som heldigvis er uaktuell i Norge. USA Dale Atkins gav i foredraget Butterflies and Avalanches Common errors in avalanche rescue en innføring i feilkilder og prosesser som bidrar til ulykker i redningstjenesten. Han innledet med å vise til at deltakere i skredredningstjenesten som rammes av ulykker, som oftest er flere i samme ulykke (2-6 personer), og påpekte videre at medlemmer i redningstjenesten har samme tilbøyelighet til feilvurderinger som andre aktivitetsgrupper. Et hederlig motiv er ikke beskyttelse i seg selv Bruk av sondestang Markus Hoelzl fra Syd-Tyrol (I) har ansvaret for en arbeidsgruppe som skal sammenligne ulike metoder for søk med søkestang. Det var en diskusjon i kommisjonen, med kort presentasjon av de ulike lands valg av metoder. Formålet er å se nærmere på effektivitet (tidsbruk og grundighet). Flere delegater gav uttrykk for at de nylig har justert sine metoder, deriblant Østerrike, som i kameratredningssammenheng har adoptert metoden beskrevet av Auger og Jamiesson (som også var utgangspunktet for endring til dagens 3-punkt-grovsøk i Norge). Redningskompasset Framgangsmåte for vurdering og håndtering av risiko ved redningsaksjoner, basert på et arbeid av Krister Kristensen og Ressursgruppe skred i NRKH. Et hefte med fyldig beskrivelse av metoden er nå til salgs for en rimelig penge via SLF i Sveits (http://www.ikar-cisa.org/ikarcisa/documents/2010/ikar pdf). A.Lunde/NRKH/2011

9 Webbasert datainnsamling Fra og med september 2012 vil dette være på plass, med Oesterreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit som leverandør av systemet. Walter Würtl fra OEAV vil følge opp for IKAR. Målet er kontinuerlig oppdatering, som gjør det enkelt å distribuere korrekt informasjon til media og fagfolk. Spørreundersøkelse om bruk av hund ved skredredningsaksjoner. Arbeidet med utarbeidelse, oversettelse og distribusjon av spørreskjemaer har tatt lengre tid enn antatt, men det er nå håp om at innsamling av data vil komme i gang for fullt denne vinteren. Norske hundeførere anmodes om å bidra med opplysninger fra redningsaksjoner hvor hund har vært benyttet. Kontakt Albert Lunde for informasjon og spørreskjema. IKARs undergruppe for hundeførere Se egen rapport ved Mats Hjelle (NRKH) IKAR Field Sessions Revelstoke 2011 Canadian Avalanche Association arrangerte i mars 2011 en samling for IKAR-delegater i Revelstoke, Canada. Formålet var å gi deltakerne en praktisk innføring i spesielle problemstillinger knyttet til Canadas arbeid med å forebygge snøskredulykker. I løpet av det fire dager lange arrangementet var deltakerne i aktivitet med redningsøvelser, foredrag, heli-assisted skitouring og snøscootertur. Dessuten var det en unik mulighet til erfaringsoverføring mellom deltakere fra flere av IKARs medlemsland og organisasjoner. Snøscooterforeningen og CAA viste til et imponerende arbeid for sikker ferdsel i fjellet, og rammen om arrangementet var det aller beste. For informasjon og korte videosnutter: se Spørsmål kan rettes til Albert: A.Lunde/NRKH/2011

10 IKAR HUND ÅRE ved Mats Hjelle Praksisdag Møte i underkommisjon - 25 stk. Referat fra IKAR hund 2010, v/leder Heini Malue, Tyskland Valp og unghund - tilvenning til helikopter v/dietrich Beat, Sveits Opplæring av hund v/sepp Leerhaas, Østerrike Søk etter savnet v/marcel Meier, Sveits Info om hundetjenesten i Lake District GB v/ Chris Unghund trening v/hans Berger, Syd Tyrol Bruk av GPS i forbindelse med søk v/ TOPR, Polen Informasjon og status fra prosjekt vedrørende faktorer som påvirker resultat ved søk i skred med hund v/ Albert Lunde og Manuel Genscwein Bruk av hund til søk i skred i bratt terreng v/ Mats Hjelle

11 Referat fra metodeseminar Standalhytta Bruk av hund til søk i krevende lende Det er en stadig økende ferdsel med ski og snowboard i krevende lende. Det forventes at dette vil kunne medføre en økning i antall redningsaksjoner i skred der både mannskap og hunder utsettes for en større risiko. Ut i fra dette er det viktig å redusere risikoen ved å analysere situasjonen og foreta sikringstiltak som gjør at disse redningsoppdragene foretas på en så sikker måte som mulig. På metodeseminaret deltok medlemmer fra NARG, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Politihøgskolen og Røde Kors. Vi kom frem til metoder som bygger på etablerte prinsipper om sikring jfr. prosedyrehåndboken til NARG. Likeledes ble det lagt vekt på at det skulle være så enkelt som mulig slik at man med en kort innføring kan bruke metodene i samhandling med hunde ekvipasjer som ikke har inngående kjennskap og erfaring med sikring i krevende lende fra tidligere. Nedenfor er en oppsummering av det vi kom frem til på metodeseminaret på Standalhytta. Moment Metode Utstyr for HF/ Hund Kommentarer Tilkomst opp/ned Faste tau HF kroppsele m/skrukarabin Ev. sittesele + brystsele v/ NARG Hundesele m/skrukarabin Hundesele m/ bevegelsesmulighet 2 klemknute slynger En slynge til hund og en til HF 1 kortslynge m/ karabin Ved passering av mellomforankringer Nedfiring/heising Rigg v/ NARG HF kroppsele m/skrukarabin Oppheising: taljerigg v/ NARG + sikringstau Hundesele m/skrukarabin 1 klemknuteslynge Fra hund til utfiringstau, justering av hd slik at hund kommer over lårene på HF (ev. redningslynge HF i lang og hund i kort del) Søk med sikring Sikring fra pkt HF kroppsele m/skrukarabin HF sikres ut og inn av NARG v/ NARG Hundesele m/skrukarabin Søkeline i hundesele festet til HF via tauklemme / ropeman / klemknute 1 klemknuteslynge Ev. tauklemme, ropeman 15 m 6-8 mm tau / søkeline HF regulerer lengde på søkeline med tauklemme / ropeman / klemknute OBS! Ende av søkeline festes til HF!

12 Moment Metode Utstyr for HF/ Hund Kommentarer Gelendertau HF kroppsele m/skrukarabin HF sikres ut og inn av NARG v/ NARG Hundesele m/skrukarabin Søkeline i hundesele festet til HF via 1 klemknuteslynge ev. tauklemme, ropeman,klemknute 15 m 6-8 mm tau / søkeline HF regulerer lengde på søkeline med tauklemme / klemknute Sikringsmann kan bevege seg OBS belastninger på forankringer OBS! Ende av søkeline festes til HF! Krevende lende minimum utstyr: HF kroppssele, hjelm Hundesele 3 skrukarabiner 2 klemknuteslynger 1 kortslynge 15 m 6-8 mm tau

13 Rapport bakkredningskommisjonen IKAR Åre 2011 ved Endre Grønlund Årets konferanse ble i år holdt ved vintersportsstedet Åre i Sverige. Under arbeidsdagen demonstrerte en av de svenske alpingruppene sitt materiell. De vektla å ha så lett utusyr som mulig, da transport av gruppene foregikk med relativt små helikoptre. Personellet i de svenske gruppene får lønn under øvelse, kurs og aksjoner, en ordning som vel best kan sammenlignes med frivillige brannvern hjemme i Norge. Det er to grupper som driver med alpin redning i Sverige, de er små og har ca 1-2 aksjoner i året. Ulykkesrapportering Det ble gjennomgått 2 hendelser det siste året som fikk dødelig utgang for redningspersonell. Den ene hendelsen var fra Mt. Pelmo(3168 moh), Dolomittene i Italia. Dette fjellet er kjent for mye løs stein. To tyske klatrere forulykket og det ble iverksatt en redningsaksjon, først med helikopter. På grunn av værforholdene ble det ikke mulig å gjennomføre aksjonen med hjelp av helikopter. Bakkebasert redning ble eneste mulighet og et lag med redningspersonell ble sendt opp normalruten. To av dem ble firt ut fra toppen og et stykke ned i veggen løsnet et parti av veggen på kubikkmeter. Begge redningsarbeiderne ble drept momentant. De forulykkete klatrerne ble senere reddet ut med helikopter.

14 Fra fransk Gendarmerie ble det og rapportert om en ulykke på kurs i forbindelse med rapell. Klatreren rappellerte ut av tauet og døde. Gendarmerie har startet arbeidet med å lage et rapporteringssystem for uønskede hendelser i forbindelse med fjellredning både ved trening og i forbindelse med aksjoner. Det ble en del diskusjon rundt dette og det kom forslag om at dette var noe som bakkeredningskommisjonen burde jobbe med, og det ble diskutert om et register burde komme i regi av bakkredningskommisjonen.

15 Anbefalinger Også i år ble godkjenninger av systemer for taubasert redning diskutert. Denne problemstillingen er kommet opp på grunn av bruken av Dyneema tau. Utstyrsleverandørene godkjenner for eksempel en taubrems sammen med bestemte typer tau, som et system. Skal man da bruke bremsen sammen med en annen type tau enn den er godkjent for av leverandøren, må en instans teste og godkjenne dette. Diskusjonen gikk på om en redningsorganisasjon selv kan godkjenne eller om en ekstern instans må godkjenne. Konklusjonen ble at det er ikke mulig for en redningsorganisasjon selv å godkjenne systemer slik. Da må en ekstern instans gjøre dette. Dette er et tema angår oss i Norge svært lite, men det er viktig å være observant på problemstillingen. Mirrored systems Kirk Mauthner fra Parks Canada hadde et svært interessant foredrag angående taubasert redning. Tester har vist at hvis sikringstauet ikke er belastet, vil en ved 30m taulengde, fort kunne få et 2m langt fall hvis hovedtauet svikter. Deres metode baserer seg nå på at begge tauene i et system er belastet til enhver tid. Med et unntak, ved passering over kant holdes det ene tauet slakt. Dette for å unngå skade/brudd på begge tauene i denne fasen, spesielt fordi man lett kan få pendel her. Taubremsen som ble brukt var MPD fra CMCRescue, denne brukes i Norge blant annet av NARG. Følgende fordeler ble listet opp ved bruk av denne metoden: - Begge tauene rigges likt - Redusert fare for at tau løser ut stein - Bedret kommunikasjon. - Lettere heising, talje på begge tauene - Kan raskt skifte belastning mellom de to tauene, hvis behov - Betydelig redusert sjokkbelastning og stopplengde sammenlignet med ubelastet sikringstau De som ønsker en kopi av dette innlegget kan ta kontakt med undertegnede.

16 Nytt utstyr: Pieps kommer i løpet av neste år med en kommunikasjonsenhet basert på Iridium-nettet. Iridium er som kjent satellitt-telefoni systemet med best dekning, spesielt i nordområdene. I praksis har Iridium de siste årene vært det eneste reelle alternativet for satellitt-telefoni i Norge. Mange har de siste årene brukt Spot som tracking- enhet som også har nødfunksjon og OK-knapp. Minuset med denne har vært varierende dekning og ikke minst har den manglet toveiskommunikasjon. Enheten Pieps lanserer nå gir mulighet for toveis-kommunikasjon (SMS/e-post), nød funksjon og tracking-funksjonalitet. Andre leverandører kommer også nå med tilsvarende enheter tilknyttet Iridium til en fornuftig pris. NRKH regner med å få testet ut noen av disse enhetene i løpet av vinteren. Endre Grønlund Bakkeredningskommisjonen

17 Referat IKAR MedCom Åre Av Sven Christjar Skaiaa President Fidel Elsensohn åpnet møtet med visning av bilder fra Svalbard der vårmøtet 2011 fant sted under vertskap av Tore Dahlberg og Heidi Vigerust. 1. Diverse hot topics - Nye medlemsorganisasjoner må i større grad dokumentere aktivt engasjement i fjellredningstjenesten. I tillegg bør de fortrinnsvis ha vært i dialog med det enkeltes lands A-medlem. - Neste IKAR konferanse: Polen Kroatia Lake Tahoe, USA Lake District, UK EU vurderer å innføre et direktiv om at personlig klatresele til bruk i helikopteroperasjoner skal godkjennes av den enkelte helikopterprodusenten. IKAR er imot dette og foreslår at alt under helikopterkroken bør klassifiseres som fjellredningsteknisk utstyr (og ikke en del av helikopteret). - Ken Zafren trer av som visepresident, men sitter inntil en god kandidat identifiseres. 2. Artikler/retningslinjer innsendt for publisering Equipment of Medical Rucksacks in Mountain Rescue Fidel Elsensohn*, Inigo Soteras, Oliver Reisten, Peter Paal, John Ellerton, Brugger Hermann Publiseres i HAMB (High Altitude Medicine And Biology ) Medical Standards for Mountain Rescue Operations using Helicopters Iztok Tomazin, MD; John Ellerton, MRCGP; Oliver Reisten, MD; Miha Avbelj - Publiseres i HAMB 3. Artikler/retningslinjer under utarbeidelse diskutert under møtet i Åre Modular First Aid Kit for Alpinists, Mountain Guides and Alpinist Physicians, Reisten O, Soteras I, Wiget U. Dette emnet ble diskutert i detalj og er svært utfordrende. Som i den forrige artikkelen går man for tre modeller: Grunnpakken, avansert og lege. De utfordrende spørsmålene er hva er egentlig førstehjelp i fjellet. Forfatterne vil fortsette arbeidet og komme med en anbefaling basert på litteratursøk og egne erfaringer der litteraturen ikke strekker til. Diagnosis of death in a mountain rescue situation by medical and non medical personnel P. Paal, I. Soteras;

18 Artikkelen er noe revidert ifht Slovakia, spesielt for å etterkomme eksisterende ILCOR konsensus bla presentert av Laurie Morrison fra Canada. MedCom gikk gjennom artikkelen og godkjente endringene. Ulempen med algoritmen ifht norske forhold er at den krever EKG/AED, noe som foreløpig er en utfordring for mange norske førstehjelpere i fjellet. Grunner til å IKKE starte HLR vil iflg nye retningslinjer gjelde for følgende tilstander: - Uakseptabel risiko - Dekapitasjon (hode revet bort), trunkal transeksjon (overkroppen delt i to) eller komplett forbrenning - Legemet er gjennomfrosset - Begravd i snøskred >35 minutter med ufrie luftveier pakket med snø og is Følgende tilstander blir omtalt spesielt ifht utførelse av HLR: - Hypotermi - Drukning - Forgiftning - Snøskred - Brann - Lynnedslag - Ekstreme miljø Oppdatering på anbefaling: Hypothermia and Avalanche Rescue ihht ILCOR guidelines. Brugger H, Boyd J, Elsensohn F, Paal P, Strapazzon G, Winterberger E, Zafren K. Artikkelen gjennomgår omfattende redigering, om enn ikke vesentlige endringer. Den formateres nå etter modell av journalen Circulation. 27 spørsmål i PICO-form ble gjennomgått, diskutert og endret. Den nye algoritmen ble heftig diskutert og arbeidet måtte fortsette neste morgen før man kom til enighet. Det presiseres at algoritmen er ment for leger og andre ALS kompetent personell. Den krever mao tilstedeværelse av EKG, temperaturmåler og tilslutt biokjemisk målinger. Ifht den forrige modellen er for øvrig algoritmen forenkelt. Hermann Brugger presenterte også en studie på overlevelse før og etter IKAR algoritmen ble innført i

19 1996. Dessverre er det ingen forskjell i total overlevelse, men han identifiserte at fortsatt startes det HLR på mange skredoffer som ikke trenger det, man lar vær å starte HLR på skredofre som har en overlevelsessjanse og det unnlates å utføre aktiv oppvarming på pasienter som kunne hatt en overlevelsessjanse. Fortsatt utdannelse og informasjon om behandling av skredofre er altså helt nødvendig om flere skal overleve. 4. Forslag til nye artikler/retningslinjer Evidence based ICAR Medcom recommendations for canyoning rescue Giacomo Strapazzon fra Italia skal lede forfattergruppen som skal lage retningslinjer for medisinske tiltak og redning i ved canyoningulykker, Analgesia in the mountains and remote areas Peter Paal blir hovedforfatter i en revidert utgave av retningslinjene for smertebehandling i felt. Artikkelen vil omfatte både konvensjonelle metoder men også se på muligheten for nerveblokkader. 5. Felles møte med UIAA MedCom Samarbeidet med UIAA MedCom har økt de siste årene, spesielt etter innførsel av International Diploma in Mountain Medicine (DiMM) som har spredd seg til flere land og øker voldsomt i søkermengde. Av nye land som er godkjent tilbyder av DiMM er Norge og Nepal. Fra å være et rent legebasert kurs åpnet man i 2007 for paramedics og sykepleiere. Dette har ført til søknad fra rene paramedics organisasjoner, blant militære grupper i USA. Dette skapte en del diskusjon, men man ble enige om at IKAR MedCom hverken kan eller bør ta noe politisk standpunkt når det gjelder utdannelse av medisinsk feltpersonell. I fremtiden kan det innskjerpes noe vedrørende søknadskompetanse. Bla krever allerede Storbritannia at man må vise til akademisk bakgrunn før opptak (da DiMM er et universitetsdiplom) og flere foreslår at hver enkelt søker bør ha en ansvarlig arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende søker er aktiv medisinsk utøver i sitt felt. I Norge starter DiMM i 2012 i regi av Norsk Fjellmedisinsk Selskap. Informasjon og søknadsskjema kan finnes på Buddha Basnyat, UIAA MedComs president siste åtte år, går nå av. Påtroppende president er David Hillebrandt fra UK, en vesentlig ressurs ifht DiMM og godt kjent i det norske fjellmedisinmiljøet. 6. Diverse Study of rescuers' deaths and morbidity John Ellerton fra UK har tatt initiativ til en studie som skal avdekke ulykker og dødsfall i forbindelse med fjellredningsoperasjoner. Alle IKAR land er invitert til å delta. For mer informasjon kontakt John Ellerton:

20 ITALIAN ALPINE CLUB'S MED. COM. OF BERGAMO PROJECT FOR DRUGS AND MOBILE DEFIBRILLATORS. Den italienske alpeklubben har et prosjekt for å øke den medisinske beredskapen på fjellhytter. Disse blir utstyrt med medisiner og opplæring i førstehjelp av personale. Hytter uten personale utstyres med medisiner for selv-bruk ut fra skriftlig informasjon. Reseptbelagte medisiner er tilgjengelig i forseglede skap, men krever kontakt med en nødsentral. Canyoning ulykker i alpene Giancomo Strapazzon fra EURAC har sett på canyoningulykker i alpene. Han fant at 58% var menn, med median alder 42 år (10-73). Redningstiden hadde en median på 90min. 52% var luftredning, 42% kombinert luft/bakke og 6% bakkeredning alene. Median redn tid 60min luft, 120min luft/bakke (som inkluderte de vanskeligste operasjonene), 150min bakkeredning alene (hvorav 60% var om natten). NACA score var høyest ved kombinert redning, som også indikerer vanskelig scenario. Av medisinske tiltak fikk 3% av luftreddete volumterapi mot 10% i kombinert luft/bakke. Monitorering av pasientene (EKG, pulsoksymeter etc) forekom kun i 0,4-1,5%. Spjelking var ellers den mest brukte prosedyren. 46% fikk smertelindring. Til ettertanke ble det utført hypotermiforebyggende tiltak i kun i 1-3% av tilfellene. The International Alpine Trauma Registry Giacomo Strapazzon har satt i gang en pilotstudie for det som skal bli et internasjonalt register for registrering av alpine traumer. Dette pågår nå i Syd Tirol og inkluderer pasienter utenfor allfarvei som ikke kan nås ved hjelp av bil. Medical treatment of injuries on EBC Maria Antonia Nerin fra Spania og involvert i masterstudiet i fjellmedisin ved universitetet i Zaragoza fortalte om en medisinsk ekspedisjon til Everest base camp 2011, der de behandlet både lokale og klatrere, spesielt en spansk ekspedisjon til Lhotse der 7 av 9 fikk alvolrig sykdom og/eller skade. Doping på Everest Buddha Basnyat tok opp det stadig økende problemet med at klatrere tar steroider (deksametason) fra ankomst BC helt til toppen av Everest i håp om å unngå høyderelaterte problemer. Dette har for flere fått alvorlige følger og bivirkninger. Noe av problemet er at allmennleger ikke kjenner godt til høydemedisinske problemstillinger, bruk eller misbruk av disse medikamentene. Han presenterte bla en mann som brukte deksametason en måned før han toppet ut på Everest. Like etterpå fikk han et stort utslett og gikk inn i en alvorlig depresjon og søvnproblemer (som hittil har vart i et par år), samt at det var utfordrende og avvenne ham fra medikamentet. Han tok videre opp problemet med høydemedisinsk uvitenhet blant lokalbefolkning, med Kailash i Tibet som eksempel. Tusenvis av buddhister og hinduer gjør årlig pilgrimsreise til en innsjø ved 5500moh. Ca 100 personer dør årlig av enten høydesyke eller forverring av eksisterende sykdom. Fortsatt arbeid for å spre kunnskap om høydemedisin blant denne og tilvarende grupper gjenstår.

21 Rapport fra møte i IKARs luftredningsommisjon, Åre 2011 ved Dan Halvorsen Dagen før møtene i luftredningskommisjonen var det en arbeidsdag med forelesninger og demonstrasjoner ute i terrenget. En av disse postene var demonstrasjon av svensk politis EC135 som fløy ut hundeekvipasjer til bratt lende og satte dem ned med heis. Etter funn av skadet /savnet fløy helikopteret inn og satte av alpinhjelper med rescuebag. Etter klargjøring ble hjelper og pasient heist opp. Det var ikke noe spesielt og merke seg men denne demonstrasjonen utover: Utheising startet mens helikopteret var på vei inn til skadested slik at hover fase på stedet ble svært kort. Det samme gjaldt oppheising straks båre og hjelper var heist fra bakken startet flyging fremover. Det var ingen rotasjon og det ble ikke brukt noe styreline(guideline). Alpinhjelper ble brukt i nært samarbeid til heiseoperasjoner sammen med helikopteret fra politiet. Det ble brukt håndsignaler til kommunikasjon med helikopteret, men de hadde også hjelmsamband. Svenskene har fått sin opplæring og trening i Frankrike og Tyskland. Møte i luftredningskommisjonen Det var delegater fra 17 land /organisasjoner og to representanter fra Eurocopter. Fra Norge møtte flyger Peter Kahrs og undertegnede. 1.0 Hendelser i USA, Ken Phillips Det er fortsatt mange hendelser i luftambulansetjenesten. Minimums krav til kurs i besetningssamarbeid (crew resourse managment ) er i ferd med å innføres i tjenesten. Det kan nevnes hendelser med feil feste av styreline (guideline) ved heising, som førte til kraftig rotasjon. Hendelse ved heising av personer som skal evakuere fra trær der redningsmann og pasient ble sittende fast. Hendelse ved avgang fra fjellside i mørke, dårlig sikt og turbulens. All erfaring tilsier at instrument erfaring øker sikkerheten ved slike operasjoner. 2.0 Østerrike, Karl Heinz Burtchener Under treningsflyging på dagtid og i bra flyvær styrtet et politihelikopter i en innsjø ved Innsbruck, det var fire om bord, alle omkom. Ingen kjent årsak til ulykken foreløpig. Skroget sank til bunnen av innsjøen etter kort tid. 3.0 Italia Peter Pixner redegjorde for en hendelse der heisvaier ved et uhell ble kuttet i det lege og redningsmann skulle heises ut. Heisbommen skulle svinges ut da heisoperatør ufrivillig kuttet heisvaier. Prosedyrefeil og mangel på vedlikehold av betjeningshåndtak var årsaken. Lege var fortsatts sikret i slynge. Redningsmann ble holdt fast av heisoperatør og ingen falt ned.

22 4.0 Frankrike Michelle Pierre, GHM redegjorde for hendelse med EC 145 ved landing i skrått lende for å ta ombord pasient. Bladene fra hovedrotor kom i kontakt med fjellet, piloten var i stand til å fly ned til basen og lande uten særlige problemer. 15 cm av alle hovedrotorblad var fliset opp. Det ble et nesten-havari da et Bell helikopter skulle ta av fra en landingsplass på et sykehustak. Helikopteret kom ut av kontroll av ukjent årsak men klarte til slutt å gjennomføre avgangen fra sykehuset og landet på nærmeste flyplass. 5.0 Redning fra stolheiser. Wolfgang Rigo, Tyskland presenterte treningsprogram for redning fra gondolkabiner og stolheiser. De har et treningssenter utenfor München der alle operasjoner med helikopter og redningspersonell kan samtrene. Det er et helikopter skrog montert i anlegget. Tyskernes erfaring er at det fra stolheiser prioriteres å bruke bakkerednings metoder. Det vil si personell som kan ta seg opp på vaier og ned til stolheisen og derfra evakuere turistene ned til bakken. Alternativ to er å sette av hjelpere med helikopter, som firer turistene ned til bakken. Ved evakuering fra gondolkabiner kan eneste løsning være å evakuere passasjerene med helikopter fra kabinen. Det er mindre risiko ved heising fra gondolkabiner enn stoler. Han presenterte videre en stor redningsaksjon der en gondolkabin ble stående over lengere tid på grunn av en paraglider som blokkerte drift av banen. Alle passasjerer ble evakuert med helikoptre tidlig neste morgen. 6.0 Sveits Fra Sveits ble det referert til to hendelser ved heising av skadet til helikopteret (Augusta 109 Grande). Den ene hendelsen var i skogsterreng der tørre grener brakk av et tre og traff pasienten i hodet slik at pasienten ble påført mer skade. Skaden var ikke kritisk. En lignende episode hendte et par uker senere. Det ble kommentert at pasient og andre hjelpere som arbeider under helikopter ved heising bør har hjelm. Det ble i fellesmøte for alle kommisjonene referert fra en stor redningsaksjon i Sveits. Det ble meldt om et skred med elleve skiløpere. Første helikopter fikk feil posisjon, det var dårlig vær i området, dårlig samband, ingen mobiltelefondekning. Skredtunga endte i en tverrdal, det var svært høy risiko for etterskred. Første helikopter inn dalen var ikke informert om at det var 10 helikoptre til på vei til det samme skredet. Det var fransktalende og tysktalende mannskap i helikoptrene. 7.0 Presentasjon av avviksrapporterings-system. Peter Kahrs presenterte NLAs avviksrapportering-system. Etter at en har innført nytt system, som er meget enkelt å bruke og som ligger som l i n k ved hver registrering av et oppdrag, har en fått økt antall rapporteringer også på mindre hendelser. Dette er viktig for kontinuerlig å kunne forbedre operasjoner og prosedyrer i flysikkerhetsarbeidet.

23 8.0 Redningstjeneste i Nepal Gerhold Biner ga en status på prosjektet «redningstjeneste i Nepal». Dette prosjektet startet i 2010 med opplæring av nepalske flygere og guider. Det er blitt utført flere redningsaksjoner av flygere og guider fra Air Zermatt i Nepal. De har utført aksjoner opp til 7000moh med helikopter. Prosjektet ble hardt rammet ved havariet på Ama Dablam høsten 2010 der en nepalsk flyger og guide omkom. 9.0 Sertifisering av redningsutstyr Enrico Ragoni, Air Work ga en redegjørelse for sertifisering av materiell EASA / EHAC Patic Fauchere ga en orientering om IKARs samarbeid med EHAC (European HEMS and Air-ambulance commity). IKAR har inngått et samarbeid med EHAC om medlemskap i hverandres organisasjoner da organisasjonene har mange felles arbeidsområder. Dette er også for å samordne kontakten med internasjonale myndigheter innen luftfart. IKAR har sendt et brev til EUs transportkommisjon der IKAR påpeker problemene for redningstjenesten om EASAs krav om godkjenning av seler til underhengene og heisoperasjoner blir gjennomført. Når det gjelder kommende EASAs krav til helikopter for fjellredning, så går det mot at dette blir regulert av nasjonale myndigheter Nytt fra Norge Dan Halvorsen ga en presentasjon av NLAs sikkerhetsanalyse for underhengende operasjoner. Selskapet har nå 35 års erfaring med slike operasjoner og arbeider kontinuerlig med analyse av operasjonene for å forbedre sikkerheten. Begge operatørene i luftambulansetjenesten vil i løpet 2011/12 ta i bruk Polycom til kommunikasjon ved underhengende operasjoner. Dette vil gi en forbedring i kommunikasjonen mellom redningsmann og pilot/lege. Systemet er direkte koplet til helikopterets intercomanlegg. I Norge er det nå 17 instrumentinnflyginger operative (R-NAV prosedyrer). Det ble gitt enn kort redegjørelse om prosessen rundt valg og innkjøp av nye redningshelikopter. Endelig konklusjon om helikoptertype er fortsatt ikke helt avklart Canada Fra Canada presenterte Mark Ledwige redningsaksjoner i «øde» områder. Avstandene er store og redningsmannskapene må flyes inn med fly til nærmeste flyplass. Deretter er det helikoptertransport inn i område, drivstoffdepot må utplasseres og redningsaksjonene går over to til tre dager. To slike aksjoner etter personer som hadde i falt i bresprekk ble presentert.

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten.

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten. SKREDULYKKE KROKEN TROMSØ, SØNDAG 24.03.2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet og Luftambulansen). Kontroll internt : Ulrik Domaas. Det bemerkes at ikke var på stedet

Detaljer

SKREDULYKKE STORHAUGEN NORDREISA SØNDAG

SKREDULYKKE STORHAUGEN NORDREISA SØNDAG SKREDULYKKE STORHAUGEN NORDREISA SØNDAG 21.04.2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet i Nordreisa, og Luftambulansen på UNN). Kontroll internt : Ulrik Domaas. Det bemerkes

Detaljer

SKREDULYKKE KVALØYA TROMS TORSDAG 01.04.2010

SKREDULYKKE KVALØYA TROMS TORSDAG 01.04.2010 SKREDULYKKE KVALØYA TROMS TORSDAG 01.04.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Tor Helge Edorsen - redningsmann på Luftambulansen, Jan Grimsrud Davidsen, Kjell Øystein Netland,

Detaljer

SKREDULYKKE TOTTENVEGGEN HEMSEDAL MANDAG 24. DESEMBER

SKREDULYKKE TOTTENVEGGEN HEMSEDAL MANDAG 24. DESEMBER SKREDULYKKE TOTTENVEGGEN HEMSEDAL MANDAG 24. DESEMBER 2012 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien, (bl.a. etter info fra Hemsedal skisenter, politiet og luftambulansen). Kontroll : Ulrik Domaas Ulykkesoppsummering:

Detaljer

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Gol og Hemsedal lensmannskontor, Langfjella Alpine Redningsgruppe, Gol og Hemsedal Røde

Detaljer

RAPPORT FRA MEDISINKOMMISJONEN IKAR 2015

RAPPORT FRA MEDISINKOMMISJONEN IKAR 2015 RAPPORT FRA MEDISINKOMMISJONEN IKAR 2015 Julia Fieler 13.11.2015 MEDISINKOMMISJONEN Tar kun høyde for medisinske retningslinjer. Ved anbefalinger utover det medisinske blir det samarbeid mellom medisinkommisjonen

Detaljer

SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG

SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG 07.04.2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Jan-Gunnar Hole Sunnmøre Alpine Redningsgruppe, Jan Peder Hoggen Volda og Ørsta Røde

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG

SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG 22.02.2014 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. info fra politiet i Nore og Uvdal, Luftambulansen Ål og Norske Redningshunder). Kontroll internt : Ulrik Domaas

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge?

Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge? Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge? Halvard Stave Avdeling for anestesiologi OUS HF, Ullevål 9-bil lege Norsk Fjellmedisinsk Selskap Hva er fjellmedisin? Fagområdet

Detaljer

SKREDULYKKE LANGFJELLAKSLA, KATTFJORDEIDET SØNDAG 17. MARS 2013

SKREDULYKKE LANGFJELLAKSLA, KATTFJORDEIDET SØNDAG 17. MARS 2013 SKREDULYKKE LANGFJELLAKSLA, KATTFJORDEIDET SØNDAG 17. MARS 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet, Røde Kors og Luftambulansen Tromsø). Kontroll internt : Ulrik Domaas.

Detaljer

SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG

SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG 26.12.2009 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Sveinung Olsnes i Vinje Røde Kors Hjelpekorps og Trond N. Flothyl Lensmann i Vinje). Ulykkesoppsummering:

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Paraplyorganisasjon for de frivillige i redningstjenesten Samarbeidsorgan Fremme redningsfaglig kompetanse Myndighetskontakt LRS representasjon Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe SKAVLBRUDD Dødsulykke i Jotunheimen etter skavlbrudd. Tirsdag 21.4.15 ble en mann i 30-årene funnet omkommet i et snøskred på breen i Nordre Tjønnholet i Jotunheimen, etter å ha vært savnet siden mandag

Detaljer

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra John Tetlie hundefører i Politiet i Tromsø) Det bemerkes at ikke var på ulykkestedet og denne

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av mangel på luft (asfyksi).

Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av mangel på luft (asfyksi). SKREDULYKKE BRENNMOTINDEN BALSFJORD, SØNDAG 16.03.2014 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (også basert på info bl.a. fra politiet i Troms, Røde Kors skredgruppe og Forsvarets skredgruppe). Kontroll internt

Detaljer

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2003/04

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2003/04 SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2003/04 Dato Antall døde Kjønn Alder 02.01.04 1 Mann 28 år 15.02.04 1 Mann 43 år 13.03.04 1 Mann 45 år 22.03.04 1 Mann 53 år Fylke Sted Beskrivelse ulykken Oppland Troms

Detaljer

SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011

SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011 SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Svein Loftsgarden redningsgruppe skred Vinje og Haukeli Røde Kors, Jon Galteland politiet i

Detaljer

Økt bevilgning til redningstjenesten. 5 mill. kroner ekstra til redning

Økt bevilgning til redningstjenesten. 5 mill. kroner ekstra til redning 16. november 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet

Detaljer

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 Dato: 2011-04-27 Rapport skrevet av: Krister Kristensen, Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk værstasjon Fonnbu Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen

Detaljer

1 utg. 2014. Scandinavian Diploma in Mountain Medicine (ScanDiMM) Arrangør: Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) www.fjellmedisin.no

1 utg. 2014. Scandinavian Diploma in Mountain Medicine (ScanDiMM) Arrangør: Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) www.fjellmedisin.no INFORMASJON FOR KANDIDATER OG SØKERE 1 utg. 2014 Scandinavian Diploma in Mountain Medicine (ScanDiMM) Arrangør: Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) www.fjellmedisin.no IKAR - MedCom MedCom SCANDDIMM The

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06 SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06 Dato Lørdag 08.04.06 Fredag 28.04.06 Antall Kjønn døde Alder 1 Kvinne 28 år 1 Mann 43 år Fylke Sted Beskrivelse ulykken Troms Møre og Romsdal Hamneidet, Borsu E

Detaljer

Rapport Delegatforsamling 2014 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN LAKE TAHOE, USA

Rapport Delegatforsamling 2014 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN LAKE TAHOE, USA Rapport Delegatforsamling 2014 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN LAKE TAHOE, USA 2014 Innhold Side Program 3 IKARs Delegatforsamling i Lake Tahoe, USA Dan

Detaljer

Skred i Kroken. Tor André Skjelbakken Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps

Skred i Kroken. Tor André Skjelbakken Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps Skred i Kroken Tor André Skjelbakken Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps Kart over området 15 år gutt ved Slalomløypa - 1985 To gutter kjører i skogen 50m til høyre for slalomløypa. Begge blir tatt

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Kartutsnitt fra Tuddal med funnsted omtrentlig merket med rød pil.

Kartutsnitt fra Tuddal med funnsted omtrentlig merket med rød pil. SKREDULYKKE TUDDAL I TELEMARK ONSDAG 03.03.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Kjell Arne Hjartsjø, Hjartdal Røde Kors Hjelpekorps og Elise Gotliebsen, OPS leder, Politiet i

Detaljer

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Oddgeir Johansen Vefsn Røde Kors Hjelpekorps, og Erik Hestnes ). Kontroll internt : Frode Sandersen

Detaljer

SKREDULYKKE EIKEDALEN, HORDALAND FREDAG 11.02.2011

SKREDULYKKE EIKEDALEN, HORDALAND FREDAG 11.02.2011 SKREDULYKKE EIKEDALEN, HORDALAND FREDAG 11.02.2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. basert på informasjon fra Terje Kvalvik lensmann i Kvam og Håkon Olav Hadeland Røde kors/brannvesenet i Samnanger,

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Varsling og prioritering av redningsressurser ved snøskredulykker

Varsling og prioritering av redningsressurser ved snøskredulykker Varsling og prioritering av redningsressurser ved snøskredulykker Sammendrag I perioden 1996-2017 har Hovedredningssentralene registrert 720 skredhendelser, med totalt 68 skredtatte personer, hvorav 121

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR

SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR 2012 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet i Tromsø, Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og overlevende

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Røde Rapport Delegatforsamling 2013 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN BOL, KROATIA

Røde Rapport Delegatforsamling 2013 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN BOL, KROATIA Røde Rapport Delegatforsamling 2013 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN BOL, KROATIA 2013 Innhold Side Program 3 IKARs Delegatforsamling i Krynica Dan Halvorsen

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Hva slags utdanning finnes Større hendelser Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Historie i operativ/taktisk ledelse Redningsdirektivet gitt ved kgl. res. 4. juli 1980 er den overordnede

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Hva skal jeg snakke om

Hva skal jeg snakke om Hva skal jeg snakke om Forventninger til NVE`s bistand ved kriser? Raset akuttfasen Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet Bistand til kommunen etter akuttfasen Berging og uthenting av verdier Planlegging

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Redningstjeneste ved snøskredulykker Om utviklingstrekk, ressursstyring og sikkerhet. Albert Lunde

Redningstjeneste ved snøskredulykker Om utviklingstrekk, ressursstyring og sikkerhet. Albert Lunde Redningstjeneste ved snøskredulykker Om utviklingstrekk, ressursstyring og sikkerhet Albert Lunde Pilot og lege observerer mtp etterskred Observatør / skredvarsler med samband Heli løfter direkte vertikalt

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden Fordeler med base for luftambulanse i Notodden FORDELER MED BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Notodden har tilgang til: Redningsteknisk kompetanse Redningsdykkere Politiberedskap Sykehus med akuttfunksjon

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Redningsteknisk sjef Per Magne Tveitane Nasjonal Redningsmannsamling 2008 Hell 23. oktober 2008 Side 3 2 Innhold 1 VISUELL MODELL 2 INNLEDNING

Detaljer

Rapport Delegatforsamling 2015 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN KILLARNEY, IRLAND

Rapport Delegatforsamling 2015 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN KILLARNEY, IRLAND Rapport Delegatforsamling 2015 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN KILLARNEY, IRLAND 2015 1 Innhold Side Program 3 IKARs Delegatforsamling i Killarney, Irland

Detaljer

Kursplan for operative ledere i NRH

Kursplan for operative ledere i NRH Kursplan for operative ledere i Fredag 04.12.2009 17.00 17.30 Gjennomgang av kurset Anders Sten Nessem, 17.45 19.15 Innsatsleder/fagleder hund fra politiet om deres erfaringer: Målsetning: At våre OL skal

Detaljer

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker.

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Seksjonsleder Tore Kallekleiv Kallis Vært innom de aller fleste fagfelt i brannyrket gjennom 35 år. HMS- Hovedverneombud i 5 år. Utrykningssjef i 5

Detaljer

Snøskredvarslingen i Norge

Snøskredvarslingen i Norge Snøskredvarslingen i Norge Erfaringer fra første operative sesong Karsten Müller, NVE Evalueringsrapport varsom.no Hvorfor skredvarsling? Stengte veger pga. skred vinteren 2012-13 xgeo.no NVE ble skredetat

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 19. februar 2014 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten,

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 26 november

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. desember 2014 1. Innledning Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver

Detaljer

Tiltak og betydning for skadeutvikling

Tiltak og betydning for skadeutvikling Tiltak og betydning for skadeutvikling 100% Forebyggende tiltak Unngå å løse ut skred Unngå skredfarlig område ved trygge vegvalg Kart, kompass, høydemåler Opplæring, erfaring, kjennskap til metoder for

Detaljer

IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN

IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I CORTINA I ITALIA 2005 INNHOLD Side 2 Innhold Side 3 Program for IKAR-ettermøte 18. november 2005 Side 4 Deltakerliste

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

En vurdering av hvordan klatretauet, i forbindelse med ulykken på Kårstø i Rogaland den 4. april 2015, kunne falle ut av klippkarabinen i toppfestet.

En vurdering av hvordan klatretauet, i forbindelse med ulykken på Kårstø i Rogaland den 4. april 2015, kunne falle ut av klippkarabinen i toppfestet. En vurdering av hvordan klatretauet, i forbindelse med ulykken på Kårstø i Rogaland den 4. april 2015, kunne falle ut av klippkarabinen i toppfestet. Registrering av ulykken i Norges Klatreforbunds ulykkesdatabase

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Stian Tveit, Dagfinn Terning, Sven Bruun (etter lunsj ) og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 23 juni 2015 Saksnr.

Detaljer

Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380. Gøril Haukøy. Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen

Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380. Gøril Haukøy. Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380 Gøril Haukøy Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen Tittel på standarden: Services Offered by Hearing Aid Professionals Forslag til norsk tittel:

Detaljer

Rapport dødsulykke på Russelvfjellet, Nord-Lenangen, Lyngen kommune 27.03.2016

Rapport dødsulykke på Russelvfjellet, Nord-Lenangen, Lyngen kommune 27.03.2016 Rapport dødsulykke på Russelvfjellet, Nord-Lenangen, Lyngen kommune 27.03.2016 Ulykkesoppsummering Ulykken skjedde på toppryggen på sørlige toppen av Russelvfjellet (794 moh.) helt nord på Lyngenhalvøya;

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Helikopterulykke på vei til Statfjord

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

KAMERATREDNINGSKURS SKRED

KAMERATREDNINGSKURS SKRED www.folkehjelp.no KAMERATREDNINGSKURS SKRED Å BLI TATT AV SKRED Dersom du blir tatt av et snøskred og begraves, er du prisgitt dine venners evne til å tenke klart og handle raskt. 25 % prosent av de som

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Innhold Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 1. Presentasjon av retningslinjen

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred. Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1

Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred. Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1 Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1 Sikkerhetsdag for SMS tema: skred Del 1 (inne) -Skredets forutsetninger/faktorer -Skredtyper -Tommelfingerregler

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Rapport - Snøskredulykke Kleivhøi i Vågå

Rapport - Snøskredulykke Kleivhøi i Vågå Rapport - Snøskredulykke Kleivhøi i Vågå Hendelse Søndag 31. januar 2016 ca. kl 1510 utløste to skiløpere et snøskred på nordsiden av Kleivhøi i Vågå, se bilde 1 der skadestedet er omtrent i h-en i Kleivhøi,

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps Rapport Delegatforsamling 2009 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN

Røde Kors Hjelpekorps Rapport Delegatforsamling 2009 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN Røde Kors Hjelpekorps Rapport Delegatforsamling 2009 IKAR DEN INTERNASJONALE FJELLREDNINGSKOMMISJONEN RAPPORT FRA DELEGATFORSAMLINGEN I ZERMATT, SVEITS 2009 Innhold Side Program 3 IKARs Delegatforsamling

Detaljer

Evaluering etter Utøya-samling

Evaluering etter Utøya-samling Evaluering etter Utøya-samling Sørmarka, 30.9. 2.10.2016 Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver Evalueringen etter samlingen på Sørmarka 30.9.-2.10.2016 viser stor overvekt av fornøyde deltagere. Det som

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Sikkerhet ved skredredningsaksjoner Et systemansvar? Gyavatnet, Rogaland, 15. januar 2011 En brøytebilsjåfør omkom under arbeid Foto: NRK

Sikkerhet ved skredredningsaksjoner Et systemansvar? Gyavatnet, Rogaland, 15. januar 2011 En brøytebilsjåfør omkom under arbeid Foto: NRK Sikkerhet ved skredredningsaksjoner Et systemansvar? Gyavatnet, Rogaland, 15. januar 2011 En brøytebilsjåfør omkom under arbeid Foto: NRK Organisatoriske utfordringer Håndtering av skred-over-veg meldinger

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden Muligheter for base for luftambulanse i Notodden MULIGHETER FOR BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Generalsekretær Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse uttalte i et møte med politikere i Telemark i august

Detaljer

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010 Tynset Flyklubb NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/213-5 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - fjellredningsgruppa

Detaljer

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2008/09

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2008/09 SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2008/09 Dato Torsdag 26.02.09 Antall Kjønn døde Alder 1 Kvinne 23 år Fylke Sted Beskrivelse av ulykken Troms Kroken, Lunheim, Tromsø E42649, N7730118 En kvinnelig skikjører

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Hvor farlig er norsk friluftsliv?

Hvor farlig er norsk friluftsliv? Hvor farlig er norsk friluftsliv? Sikkerhetsstatus for friluftsaktiviteter i Norge på 2000-tallet André Horgen Førstelektor i friluftslivsfag / Phd-student Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer