Wild X årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wild X årsrapport 2006"

Transkript

1 Wild X årsrapport 2006 Det første året Det er vanskelig å skulle sammenfatte det første året med Wild X, Bildene er så mange: Pilking med miljøvernministeren og servering av kakao og samosa ute på isen, gutten som for første gang er ute i båt, Judy som setter fiskegarn, Edel i skaut på jegerprøveeksamen, jentegjengen som til standplassledernes milde undring inntar skytebanen, Emran og Jonatan som flår en rev for første gang, Alassan som stolt poserer med to ender, Subhan med sin første ørret, Arman, Nizar, Chawkey og resten av guttene som våkner under åpen himmel for første gang. Kanskje bildet av Mathias med hans første rype, skutt med en hagle som er dobbelt så gammel som ham. Det har vært gummibåter, kanoer, fiskestenger, pilkestikker, hagler, lavvuer, telt og soveposer. Vi har laget mat på bål og på stormkjøkken, spist nyskutte ender og selvfisket fisk, trent førstehjelp og bansdasjert de kutt og skader som oppstår på tur, frosset på rådyrpost og svettet under tunge ryggsekker, eller vært søkkvåte under heftige sjøslag med kanoer. Vi vil herved ubeskjedent fastslå at det første året med Wild X har vært en ubetinget suksess, en suksess for ungdommene, en suksess for de mål vi satte oss, en suksess i forhold til samarbeidspartnere og en suksess i forhold til politisk og mediamessig gjennomslag. Bakgrunn for prosjektet Wild X startet under navnet Minoritet og Miljø som et friluftsprosjekt hos Agenda X, ungdomssatsingen til Antirasistisk Senter. Store deler av minoritetsbefolkningen nyttiggjør seg i liten grad organiserte tilbud om friluftsliv, jakt og fiske. Samtidig har vi sett at mange unge med minoritetsbakgrunn har minimal kunnskap om denne delen av norsk kultur og at mange endog oppfatter naturen som skremmende. For å gi minoritetsungdom innpass på friluftslivets arenaer og tilgang til det som for mange er en selvsagt del av det norske samfunnslivet, men også for å fremme helse og robusthet og ærefrykt for naturen hos urban ungdom, så vi behov for et særlig prosjekt. Behovet for en slik innsats understrekes av at dagens unge med minoritetsbakgrunn i mange tilfeller vil være fremtidens beslutningstakere og at deres oppslutning om høstingsbasert friluftsliv og forvaltning av naturrikdommen vil kunne få avgjørende innflytelse. Etter siden 1998 å ha arrangert en del turer i skog og fjell, fant vi at mange av ungdommene hadde svært liten kunnskap om dyreliv. Etter et suksessrikt jegerprøvekurs i regi av Solemskogen Jeger- og Fiskerforening systematiserte vi erfaringene inn i det som i 2006 skulle bli Wild X. Prioriteringer Vi har i året som har gått satset på å skape en holdning i de ungdomsmiljøene vi når ut i om at friluftsliv er kult. Vi har bevisst prioritert å skape en krets av entusiaster og å dyrke frem forbildene. Vi har derfor satset bredt på kursing i flere slags villmarksaktiviteter: Isfiske, førstehjelp, bålfyring, padling og båtvett, fisking og jakt. Planen er at disse ungdommene skal forme en kjerne i videre aktiviteter,

2 I miljøene rundt Agenda X er det i dag status å ha jegerprøve. Rundt 100 ungdommer har deltatt på turer, kurs eller aktiviteter, av disse er rundt 30 prosent jenter. 23 ungdommer har i løpet av 2006 gått på jegerprøvekurs, av disse er 11 jenter. Økonomi Økonomien i prosjektet har vært stram, men takket være en bevilgning fra Sparebankstiftelsen har vi vært i stand til å kjøpe inn tilstrekkelig med lavvuer, telt, soveposer, stormkjøkkener og annet som har gjort at vi har kunnet bo ute i all slags vær og dermed arrangere svært billige turer. En kjerne av frivillige ledere har gjort at gjennomføringen av turer har gått smertefritt.dette til tross har prosjektleder til tider vært oppe i over 60 timers arbeidsuke. To av underprosjektene, Jakt for minoritetsjenter og fiskevannsprosjektet har fått egne midler gjennom EU. Dette er engangsmidler som det ikke kan gjøres regning med i fremtiden. Prosjektet har i 2006 hatt følgende bidragsytere: Miljøverndepartementet Kr. Direktoratet for Naturforvaltning Kr. Ung i Europa-programmet (Til fiskevannsforvaltning og jakt for jenter): Kr. Sparebankstiftelsen: Kr. Solemskogen Jeger- og Fiskerforenings ungdomsfond: Kr. Revidert regnskap for prosjektet vil for øvrig foreligge 1/3-07. Spesielle hensyn Deltakerne i Wild X kommer ofte fra en familebakgrunn med svak økonomi. Det har derfor vært maktpåliggende å sørge for at alle aktiviteter har vært gratis for den enkelte ungdom. Deltakerne har i liten grad eget turutstyr eller egnet bekledning/fottøy for lengre opphold i skog og fjell. Det har derfor vært av avgjørende betydning at prosjektet har kjøpt inn tøy, stort sett militært overskuddsmateriell, regnbekledning og en del fottøy til utlån for ungdommene. Dette har fungert utmerket og har vært en helt nødvendig forutsetning for at turer og utflukter i det hele tatt har latt seg gjennomføre. Selv om det store flertallet av deltakende ungdommer snakker utmerket norsk og i all hovedsak har hatt sin oppvekst i Norge, har det vært et problem at mange mangler begrepsapparat når det gjelder naturliv. Mange har hatt problemer med å kjenne de mest vanlige tresortene fra hverandre og på jegerprøvekurs har det vært nødvendig at prosjektleder har gitt ekstraundervisning i begrepsbruk i tillegg til det ordinære kursopplegget. Samarbeid med andre Wild X har hatt en rekke gode støttespillere i året som gikk. Vi har samarbeidet med Hersleb Skole om fiskevannsforvaltning på Movann. Frivillige ungdommer har vært ute og satt garn og gjort andre forberedelser om kvelden, Herslebelevene har trukket dem neste dag, målt og veid fisken, lært ferskvannsbiologi, båtvett og førstehjelp. Størst var nok overraskelsen da elevene ble møtt av fire bevæpnede jegere og ble satt til å flå og steke ender. Dette samarbeidet fortsetter minst frem til sommeren 2007.

3 Oslomarkas Fiskeadministrasjon har vært tilrettelegger og faglig rådgiver for fiskevannsprosjektet og har også stilt fiskegarn og annet utstyr til rådighet. Ungdom fra Wild X har også vært med og satt ut fisk i noen av OFAs vann i Lillomarka. Norges Jeger- og Fiskerforbund har vært en god og viktig alliert. Prosjektleder for Wild X har holdt foredrag på NJFFs ungdomslederkonferanse. NJFF og Wild X har innledet et samarbeid omkring gjennomføringen av prosjektet Fiske i Storbyen til sommeren. Solemskogen Jeger- og Fiskerforening har vært en trofast og hjelpsom støttespiller. Foreningen har avholdt to jegerprøvekurs for Wild X, deriblant det første i norgeshistorien for minoritetsjenter, og de har dratt ungdommene med på aktiviteter i foreningens regi. Flere av ungdommene har også vært ivrige brukere av skytebanen som SJFF disponerer på mandager. Samtlige ungdommer med jegerprøve er blitt medlemmer i foreningen gjennom jegerprøvekursene og flere av ungdommene har jaktet i SJFFs jaktterreng i Lillomarka. Norges Fjellstyresamband og Gausdal Fjellstyre har ståttt for en svært vellykket rype- og harejakthelg for 12 ungdommer i oktober. Vi satser på å fortsette og utvikle det gode samarbeidet vi har hatt med Fjellstyrene i tiden som kommer. Foreningen Ekte Naturkrefter har stilt sin hytte til disposisjon for turer i Lillomarka og vi satser på å styrke samarbeidet med også denne foreningen på flere områder. Sør-Odal kommune har leid ut Karterud Uteskole svært billig og har derved satt oss i stand til å gjennomføre en usedvanlig spennnende og forfrossen pilketur, et villmarkskurs og en guttetur. En spesiell takk til Tor Ottesen på Skarnes for ville jakthistorier og praktisk hjelp. De ansatte og hjelperne Wild X har vært ledet av en prosjektleder, Tor Bach, som har arbeidet full tid og vi har hatt en kjerne av frivillige ledere som har bidratt til trygge, lærerike og innholdsrike turer. Emran Surizehi, Ann-Sophi Glad, Mona Evensen, Alassan Khan, David Simonsen, Banthata Mokgoatsane, Kamran Karimi, Sigbjørn Lindbråten og Judy Karanja har alle bidratt på uvurderlig vis. Til sammen har det vært nedlagt 1480 timers frivillig arbeid som kan dokumenteres. Det reelle timetallet er langt høyere da en rekke småturer, møter og andre aktiviteter ikke er talt med. Elevaktiviteter i fiskevannsprosjektet er heller ikke regnet inn i frivillighetstimene, men ungdommenes innsats her utgjør om lag 500 timer i løpet av høsten. Fra Hersleb Skole har lærerne Grethe Naustdahl, Halfdan Prøsch og Abdel Haquim Aljaroudi deltatt med liv og lyst. Administrativt har prosjektet kunnet trekke veksler på kompetansen og staben til Antirasistisk Senter og Agenda X. Et aktivt år Gjennom hele året har ungdommene deltatt på rifleskyting i regi av Solemskogen JFF. Fra august til desember har fiskevannsprosjektet vært i gang hver torsdag og en rekke andre kvelder i tillegg. Småkurs og turdeltakelse har også lagt beslag på mye tid.

4 Årets første lange tur med Wild X var guttegruppen Malcolm X med venner og frivillige hjelpere som dro på pilketur i sprengkulde og dypsnø til Skarnes tidlig i mars. Turen ble forberedt ved at lederne øvelsespilket på Nøklevann i januar. Guttene var senere verter for miljøvernminister Helen Bjørnøy da hun møtte ungdommene til pilking og kakao på Bogstadvannet senere samme måned. I mai måned var vi tilbake på Skarnes til villmarkskurs. Her lærte ungdommene førstehjelp under sersjant, nå fenrik, Simonsens kyndige ledelse, mens mer sivilt antrukne ledere stod for opplæring i kanopadling, bålfyring og orientering. Sjøslag med kano var også en populær syssel. Nattmanøver med innlagt beverspotting og tur uten lys inn til et sted hvor det etter sigende spøker, med pølsegrilling blant spøkelsene, var et annet innslag som gav næring til adrenalinproduksjonen. I pinsehelgen arrangerte vi tur Nordmarka på langs og gikk fra Bislingen til Skar. Underveis lærte vi å koke mat på bål og stormkjøkken og deltakerne fikk sine første erfaringer med å sove under åpen himmel. Juli måned ble brukt til å forberede Agenda X sommerleir, hvor Wild X hadde egen teltcamp og stod for gummibåtpadling, nattmanøver og andre friluftsinnslag på en leir som var proppfull av andre aktiviteter i tillegg. Det ble også en del tid til turer til Løvenskjoldbanen med lerdueskyting i juli. Rett etter sommerferien var det jegerprøvekurs for en gjeng gutter. Etter kurset var det felles eksamenspuggehelg i teltleir i Lillomarka før eksamen 6. oktober. Siden den gang har stort sett alle guttene vært på jakt. I mellomtiden hadde fire av lederne vært på jakttur i Marka og fått med seg en god del ender og en rev. I august var det også start på fiskevannsprosjektet. Dette var første gang herslebelevene møtte Wild X og det ble andesteking og kakao i sommerens verste skybrudd. Helt frem til desember har elevene som har deltatt i dette prosjektet plasket rundt i Movann og kartlagt bestander, målt og veiet fisk og lært mye om mangt. I høstferien etablerte vi Camp Wild X ved Lille Gryta. Vi satte opp to lavvuer og ungdom med jegerprøve fikk prøve seg i felten med dagskort i jaktterrenget som disponeres av Solemskogen JFF. Dette var ti svært minnerike dager for lederne som bodde ute under hele campen. I oktober måned fikk 12 ungddommer delta på rype- og harejakt i Gausdal, takket være kjempeinnsats fra Gausdal fjellstyre og en hel flokk med frivillige instruktører fra lokalmiljøet. To av ungdommene felte sine egne ryper, og instruktørene var svært rosende i sin omtale av ungdommenes våpendisiplin og jaktiver. Det ble arrangert flere mindre jaktturer med ungdommene utover senhøsten og en del har også deltatt på organisert rådyrjakt i regi av Solemskogen JFF. I november startet landets første jegerprøvekurs for minoritetsjenter. Halvparten tok eksamen før jul, mens resten avlegger eksamen i februar.

5 I desember flyttet jegerne inn under tak. To jakthelger ble arrangert med utganspunkt i Ekte Naturkrefters hytte i Lillomarka. Jaktutbyttet ble magert, men det var en verdig avslutning på et år hvor teltene til Wild X var ute på til sammen 40 turdøgn. For lederne som har vært ute og planlagt opplegg, kommer antallet teltdøgn opp i langt mer, og prosjektleder noterer seg for 52 døgn i telt i løpet av Media Wild X har fått bred omtale i media. Blader som Jakt og Fiske, Villmarksliv og Jeger Hund og Våpen har alle skrevet om prosjektet. Vi har fått utmerket dekning i lokalpressen når vi har vært på turer og hatt dekning i Aftenposten, NRK og en rekke nettmedier. Målbare resultater? Kunnskap og opplevelse er vanskelig målbart, men vi tør hevde at begge deler har vært nær ved å sprenge skalaen. Vi har sett en ungdomsgruppe hvor flere var redde for å gå i skogen alene utvikle seg til fullbefarne villmarkinger, fiskere, jegere, føstehjelpere og naturelskere. For 2006 ble det oppsatt følgende målsettinger: Målsettinger - generelle: Å bygge et levedyktig jakt, fiske og friluftsmiljø for minoritetsungdom. Å styrke jenters deltakelse og status i jakt, fiske og friluftsliv. Å fremme helse og robusthet blant urban minoritetsungdom. Å bygge allianser mellom minoritetsgrupper og friluftslivets organisasjoner. Å gi minoritetsungdom lederterening, tro på egne krefter og muligheter til å ta egne valg. Å skape respekt og interesse for natur og dyreliv Målsettinger konkrete: 200 ungdommer med minoritetsbakgrunn skal i løpet av året delta i aktiviteter innen jakt, fiske eller friluftsliv. Vi skal delta på fjordfiske med OJFF. 12 ungdommer skal bestå jegerprøven. 50% av beståtte jegerprøver skal besørges av jenter. Det skal organiseres minst 4 turer til skytebanen Det skal organiseres 6-7 turer med kurs, praktiske aktiviteter og utendørs overnatting. Flest mulig av de med bestått jegerprøve skal ut på jakt. Det skal gjennomføres ett førstehjelpskurs og ett orienteringskurs. Fjordtur med båt på Agenda X sommerleir. All aktivitet skal dokumenteres med fotografier og tekst. Ungdommene skal selv skrive rapporter fra aktivitetene og publisere dem på nettsidene til Agenda X. Prosjektet oppsummeres i en egen årsrapport. En svakere økonomi enn forutsatt har gjort at vi har vært nødt til å halvere antallet deltakere, også fordi enkelte midler vi har fått fra andre kilder enn MD/DN har vært bundet opp i underprosjekter med et selvbegrensende antall deltakere. Av samme grunn har vi vært nødt til å nedprioritere den løpende rapporteringen på Internett, selv om mange turer har fått sin omtale.

6 Med disse to unntak har vi oppfyllt, eller overoppfyllt samtlige konkrete målsettinger, og føler at vi er på god vei med de generelle. 100 unge har deltatt i aktivitetene, og en tredjedel av disse har vært jenter. Hele 11 av 23 påmeldte til jegerprøvekurs har vært jenter. En kjapp gjennomgang viser at ungdommene har bakgrunn i minst 24 forskjellige nasjonaliteter. Vi har sett ungdommer få økt status fordi de har tatt jegerprøven, og vi har sett stoltheten vokse hos unge som har vasset halvannen kilometer i halvannen meter snø inn til hytta for å våkne opp om morgenen til 16 minusgrader innnendørs! Wild X handler om en rekke gode intensjoner i forhold til helse, naturopplevelse og langsiktige frilufts- og miljøpolitiske hensyn. For den enkelte ungdom handler det om mestring, om ny kunnskap, om å prøve ut nye grenser, om å løse nye oppgaver, om fellesskapet ved bålet og om stoltheten ved å komme hjem fra jakt med ryper i sekken. For friluftsnorge handler Wild X om at jegere og fiskere, ikke bare i byen, men også i bygdesamfunn, får møte minoritesungdom på en helt annen arena enn der de vanligvis synes, i avisenes elendighetsbeskrivelser. Plutselig kommer et helt nytt rekrutteringspotensiale til syne for friluftslivets organisasjoner. Vi har hele tiden sagt at vi ikke er et integreringsprosjekt, men at vi vil bane vei for urban minoritetsungdom som vil erobre nye, norske bastioner. Dette er kanskje feil, vi bidrar nemlig til å integrere det organiserte friluftslivet i det flerkulturelle Norge. Som en direkte følge av arbeidet til Wild X har Norges Jeger- og Fiskerforbund, som for øvrig har tatt i mot oss med åpne armer fra første stund, fattet landsmøtevedtak om å drive langsiktig arbeid for å inkludere etniske minoriteter i organisasjonen. Vi har, bokstavelig talt, gått en lang vei, eller kanskje mange, lange stier i løpet av kort tid. Vi skal nå enda lengre, og veien dit skal vi gå sammen med stadig flere som skal vise vei for andre.

Årsrapport 2008. Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge

Årsrapport 2008. Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge Årsrapport 2008 Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge Leder Kari Helene Partapuoli Daglig leder Rasisme på dagsorden

Detaljer

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo-notat 2002:7 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Ungdomsarbeid omfatter arbeid både med barn og ungdom 17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Med ungdomsarbeid mener vi arbeid med både barn og ungdom. Ungdomsarbeid har vært et av NJFFs viktigste satsingsområder

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold,

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold, Årsrapport 2012 1. Innledning 2012 har vært et fantastisk spennende år i Sisters. Vi lykkes i å rekruttere en rekke ressurssterke og engasjerte frivillige. Dette førte til økt aktivitet og en god organisasjonsutvikling.

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

2007 et år med synlig rasisme i Norge

2007 et år med synlig rasisme i Norge årsrapport 07 1 leder 2007 et år med synlig rasisme i Norge Mari Linløkken, nestleder 2007 var året da vi fikk vite at politimennene som holdt Charles Obiora i et farlig grep i mageleie slik at han døde,

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer