Wild X årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wild X årsrapport 2006"

Transkript

1 Wild X årsrapport 2006 Det første året Det er vanskelig å skulle sammenfatte det første året med Wild X, Bildene er så mange: Pilking med miljøvernministeren og servering av kakao og samosa ute på isen, gutten som for første gang er ute i båt, Judy som setter fiskegarn, Edel i skaut på jegerprøveeksamen, jentegjengen som til standplassledernes milde undring inntar skytebanen, Emran og Jonatan som flår en rev for første gang, Alassan som stolt poserer med to ender, Subhan med sin første ørret, Arman, Nizar, Chawkey og resten av guttene som våkner under åpen himmel for første gang. Kanskje bildet av Mathias med hans første rype, skutt med en hagle som er dobbelt så gammel som ham. Det har vært gummibåter, kanoer, fiskestenger, pilkestikker, hagler, lavvuer, telt og soveposer. Vi har laget mat på bål og på stormkjøkken, spist nyskutte ender og selvfisket fisk, trent førstehjelp og bansdasjert de kutt og skader som oppstår på tur, frosset på rådyrpost og svettet under tunge ryggsekker, eller vært søkkvåte under heftige sjøslag med kanoer. Vi vil herved ubeskjedent fastslå at det første året med Wild X har vært en ubetinget suksess, en suksess for ungdommene, en suksess for de mål vi satte oss, en suksess i forhold til samarbeidspartnere og en suksess i forhold til politisk og mediamessig gjennomslag. Bakgrunn for prosjektet Wild X startet under navnet Minoritet og Miljø som et friluftsprosjekt hos Agenda X, ungdomssatsingen til Antirasistisk Senter. Store deler av minoritetsbefolkningen nyttiggjør seg i liten grad organiserte tilbud om friluftsliv, jakt og fiske. Samtidig har vi sett at mange unge med minoritetsbakgrunn har minimal kunnskap om denne delen av norsk kultur og at mange endog oppfatter naturen som skremmende. For å gi minoritetsungdom innpass på friluftslivets arenaer og tilgang til det som for mange er en selvsagt del av det norske samfunnslivet, men også for å fremme helse og robusthet og ærefrykt for naturen hos urban ungdom, så vi behov for et særlig prosjekt. Behovet for en slik innsats understrekes av at dagens unge med minoritetsbakgrunn i mange tilfeller vil være fremtidens beslutningstakere og at deres oppslutning om høstingsbasert friluftsliv og forvaltning av naturrikdommen vil kunne få avgjørende innflytelse. Etter siden 1998 å ha arrangert en del turer i skog og fjell, fant vi at mange av ungdommene hadde svært liten kunnskap om dyreliv. Etter et suksessrikt jegerprøvekurs i regi av Solemskogen Jeger- og Fiskerforening systematiserte vi erfaringene inn i det som i 2006 skulle bli Wild X. Prioriteringer Vi har i året som har gått satset på å skape en holdning i de ungdomsmiljøene vi når ut i om at friluftsliv er kult. Vi har bevisst prioritert å skape en krets av entusiaster og å dyrke frem forbildene. Vi har derfor satset bredt på kursing i flere slags villmarksaktiviteter: Isfiske, førstehjelp, bålfyring, padling og båtvett, fisking og jakt. Planen er at disse ungdommene skal forme en kjerne i videre aktiviteter,

2 I miljøene rundt Agenda X er det i dag status å ha jegerprøve. Rundt 100 ungdommer har deltatt på turer, kurs eller aktiviteter, av disse er rundt 30 prosent jenter. 23 ungdommer har i løpet av 2006 gått på jegerprøvekurs, av disse er 11 jenter. Økonomi Økonomien i prosjektet har vært stram, men takket være en bevilgning fra Sparebankstiftelsen har vi vært i stand til å kjøpe inn tilstrekkelig med lavvuer, telt, soveposer, stormkjøkkener og annet som har gjort at vi har kunnet bo ute i all slags vær og dermed arrangere svært billige turer. En kjerne av frivillige ledere har gjort at gjennomføringen av turer har gått smertefritt.dette til tross har prosjektleder til tider vært oppe i over 60 timers arbeidsuke. To av underprosjektene, Jakt for minoritetsjenter og fiskevannsprosjektet har fått egne midler gjennom EU. Dette er engangsmidler som det ikke kan gjøres regning med i fremtiden. Prosjektet har i 2006 hatt følgende bidragsytere: Miljøverndepartementet Kr. Direktoratet for Naturforvaltning Kr. Ung i Europa-programmet (Til fiskevannsforvaltning og jakt for jenter): Kr. Sparebankstiftelsen: Kr. Solemskogen Jeger- og Fiskerforenings ungdomsfond: Kr. Revidert regnskap for prosjektet vil for øvrig foreligge 1/3-07. Spesielle hensyn Deltakerne i Wild X kommer ofte fra en familebakgrunn med svak økonomi. Det har derfor vært maktpåliggende å sørge for at alle aktiviteter har vært gratis for den enkelte ungdom. Deltakerne har i liten grad eget turutstyr eller egnet bekledning/fottøy for lengre opphold i skog og fjell. Det har derfor vært av avgjørende betydning at prosjektet har kjøpt inn tøy, stort sett militært overskuddsmateriell, regnbekledning og en del fottøy til utlån for ungdommene. Dette har fungert utmerket og har vært en helt nødvendig forutsetning for at turer og utflukter i det hele tatt har latt seg gjennomføre. Selv om det store flertallet av deltakende ungdommer snakker utmerket norsk og i all hovedsak har hatt sin oppvekst i Norge, har det vært et problem at mange mangler begrepsapparat når det gjelder naturliv. Mange har hatt problemer med å kjenne de mest vanlige tresortene fra hverandre og på jegerprøvekurs har det vært nødvendig at prosjektleder har gitt ekstraundervisning i begrepsbruk i tillegg til det ordinære kursopplegget. Samarbeid med andre Wild X har hatt en rekke gode støttespillere i året som gikk. Vi har samarbeidet med Hersleb Skole om fiskevannsforvaltning på Movann. Frivillige ungdommer har vært ute og satt garn og gjort andre forberedelser om kvelden, Herslebelevene har trukket dem neste dag, målt og veid fisken, lært ferskvannsbiologi, båtvett og førstehjelp. Størst var nok overraskelsen da elevene ble møtt av fire bevæpnede jegere og ble satt til å flå og steke ender. Dette samarbeidet fortsetter minst frem til sommeren 2007.

3 Oslomarkas Fiskeadministrasjon har vært tilrettelegger og faglig rådgiver for fiskevannsprosjektet og har også stilt fiskegarn og annet utstyr til rådighet. Ungdom fra Wild X har også vært med og satt ut fisk i noen av OFAs vann i Lillomarka. Norges Jeger- og Fiskerforbund har vært en god og viktig alliert. Prosjektleder for Wild X har holdt foredrag på NJFFs ungdomslederkonferanse. NJFF og Wild X har innledet et samarbeid omkring gjennomføringen av prosjektet Fiske i Storbyen til sommeren. Solemskogen Jeger- og Fiskerforening har vært en trofast og hjelpsom støttespiller. Foreningen har avholdt to jegerprøvekurs for Wild X, deriblant det første i norgeshistorien for minoritetsjenter, og de har dratt ungdommene med på aktiviteter i foreningens regi. Flere av ungdommene har også vært ivrige brukere av skytebanen som SJFF disponerer på mandager. Samtlige ungdommer med jegerprøve er blitt medlemmer i foreningen gjennom jegerprøvekursene og flere av ungdommene har jaktet i SJFFs jaktterreng i Lillomarka. Norges Fjellstyresamband og Gausdal Fjellstyre har ståttt for en svært vellykket rype- og harejakthelg for 12 ungdommer i oktober. Vi satser på å fortsette og utvikle det gode samarbeidet vi har hatt med Fjellstyrene i tiden som kommer. Foreningen Ekte Naturkrefter har stilt sin hytte til disposisjon for turer i Lillomarka og vi satser på å styrke samarbeidet med også denne foreningen på flere områder. Sør-Odal kommune har leid ut Karterud Uteskole svært billig og har derved satt oss i stand til å gjennomføre en usedvanlig spennnende og forfrossen pilketur, et villmarkskurs og en guttetur. En spesiell takk til Tor Ottesen på Skarnes for ville jakthistorier og praktisk hjelp. De ansatte og hjelperne Wild X har vært ledet av en prosjektleder, Tor Bach, som har arbeidet full tid og vi har hatt en kjerne av frivillige ledere som har bidratt til trygge, lærerike og innholdsrike turer. Emran Surizehi, Ann-Sophi Glad, Mona Evensen, Alassan Khan, David Simonsen, Banthata Mokgoatsane, Kamran Karimi, Sigbjørn Lindbråten og Judy Karanja har alle bidratt på uvurderlig vis. Til sammen har det vært nedlagt 1480 timers frivillig arbeid som kan dokumenteres. Det reelle timetallet er langt høyere da en rekke småturer, møter og andre aktiviteter ikke er talt med. Elevaktiviteter i fiskevannsprosjektet er heller ikke regnet inn i frivillighetstimene, men ungdommenes innsats her utgjør om lag 500 timer i løpet av høsten. Fra Hersleb Skole har lærerne Grethe Naustdahl, Halfdan Prøsch og Abdel Haquim Aljaroudi deltatt med liv og lyst. Administrativt har prosjektet kunnet trekke veksler på kompetansen og staben til Antirasistisk Senter og Agenda X. Et aktivt år Gjennom hele året har ungdommene deltatt på rifleskyting i regi av Solemskogen JFF. Fra august til desember har fiskevannsprosjektet vært i gang hver torsdag og en rekke andre kvelder i tillegg. Småkurs og turdeltakelse har også lagt beslag på mye tid.

4 Årets første lange tur med Wild X var guttegruppen Malcolm X med venner og frivillige hjelpere som dro på pilketur i sprengkulde og dypsnø til Skarnes tidlig i mars. Turen ble forberedt ved at lederne øvelsespilket på Nøklevann i januar. Guttene var senere verter for miljøvernminister Helen Bjørnøy da hun møtte ungdommene til pilking og kakao på Bogstadvannet senere samme måned. I mai måned var vi tilbake på Skarnes til villmarkskurs. Her lærte ungdommene førstehjelp under sersjant, nå fenrik, Simonsens kyndige ledelse, mens mer sivilt antrukne ledere stod for opplæring i kanopadling, bålfyring og orientering. Sjøslag med kano var også en populær syssel. Nattmanøver med innlagt beverspotting og tur uten lys inn til et sted hvor det etter sigende spøker, med pølsegrilling blant spøkelsene, var et annet innslag som gav næring til adrenalinproduksjonen. I pinsehelgen arrangerte vi tur Nordmarka på langs og gikk fra Bislingen til Skar. Underveis lærte vi å koke mat på bål og stormkjøkken og deltakerne fikk sine første erfaringer med å sove under åpen himmel. Juli måned ble brukt til å forberede Agenda X sommerleir, hvor Wild X hadde egen teltcamp og stod for gummibåtpadling, nattmanøver og andre friluftsinnslag på en leir som var proppfull av andre aktiviteter i tillegg. Det ble også en del tid til turer til Løvenskjoldbanen med lerdueskyting i juli. Rett etter sommerferien var det jegerprøvekurs for en gjeng gutter. Etter kurset var det felles eksamenspuggehelg i teltleir i Lillomarka før eksamen 6. oktober. Siden den gang har stort sett alle guttene vært på jakt. I mellomtiden hadde fire av lederne vært på jakttur i Marka og fått med seg en god del ender og en rev. I august var det også start på fiskevannsprosjektet. Dette var første gang herslebelevene møtte Wild X og det ble andesteking og kakao i sommerens verste skybrudd. Helt frem til desember har elevene som har deltatt i dette prosjektet plasket rundt i Movann og kartlagt bestander, målt og veiet fisk og lært mye om mangt. I høstferien etablerte vi Camp Wild X ved Lille Gryta. Vi satte opp to lavvuer og ungdom med jegerprøve fikk prøve seg i felten med dagskort i jaktterrenget som disponeres av Solemskogen JFF. Dette var ti svært minnerike dager for lederne som bodde ute under hele campen. I oktober måned fikk 12 ungddommer delta på rype- og harejakt i Gausdal, takket være kjempeinnsats fra Gausdal fjellstyre og en hel flokk med frivillige instruktører fra lokalmiljøet. To av ungdommene felte sine egne ryper, og instruktørene var svært rosende i sin omtale av ungdommenes våpendisiplin og jaktiver. Det ble arrangert flere mindre jaktturer med ungdommene utover senhøsten og en del har også deltatt på organisert rådyrjakt i regi av Solemskogen JFF. I november startet landets første jegerprøvekurs for minoritetsjenter. Halvparten tok eksamen før jul, mens resten avlegger eksamen i februar.

5 I desember flyttet jegerne inn under tak. To jakthelger ble arrangert med utganspunkt i Ekte Naturkrefters hytte i Lillomarka. Jaktutbyttet ble magert, men det var en verdig avslutning på et år hvor teltene til Wild X var ute på til sammen 40 turdøgn. For lederne som har vært ute og planlagt opplegg, kommer antallet teltdøgn opp i langt mer, og prosjektleder noterer seg for 52 døgn i telt i løpet av Media Wild X har fått bred omtale i media. Blader som Jakt og Fiske, Villmarksliv og Jeger Hund og Våpen har alle skrevet om prosjektet. Vi har fått utmerket dekning i lokalpressen når vi har vært på turer og hatt dekning i Aftenposten, NRK og en rekke nettmedier. Målbare resultater? Kunnskap og opplevelse er vanskelig målbart, men vi tør hevde at begge deler har vært nær ved å sprenge skalaen. Vi har sett en ungdomsgruppe hvor flere var redde for å gå i skogen alene utvikle seg til fullbefarne villmarkinger, fiskere, jegere, føstehjelpere og naturelskere. For 2006 ble det oppsatt følgende målsettinger: Målsettinger - generelle: Å bygge et levedyktig jakt, fiske og friluftsmiljø for minoritetsungdom. Å styrke jenters deltakelse og status i jakt, fiske og friluftsliv. Å fremme helse og robusthet blant urban minoritetsungdom. Å bygge allianser mellom minoritetsgrupper og friluftslivets organisasjoner. Å gi minoritetsungdom lederterening, tro på egne krefter og muligheter til å ta egne valg. Å skape respekt og interesse for natur og dyreliv Målsettinger konkrete: 200 ungdommer med minoritetsbakgrunn skal i løpet av året delta i aktiviteter innen jakt, fiske eller friluftsliv. Vi skal delta på fjordfiske med OJFF. 12 ungdommer skal bestå jegerprøven. 50% av beståtte jegerprøver skal besørges av jenter. Det skal organiseres minst 4 turer til skytebanen Det skal organiseres 6-7 turer med kurs, praktiske aktiviteter og utendørs overnatting. Flest mulig av de med bestått jegerprøve skal ut på jakt. Det skal gjennomføres ett førstehjelpskurs og ett orienteringskurs. Fjordtur med båt på Agenda X sommerleir. All aktivitet skal dokumenteres med fotografier og tekst. Ungdommene skal selv skrive rapporter fra aktivitetene og publisere dem på nettsidene til Agenda X. Prosjektet oppsummeres i en egen årsrapport. En svakere økonomi enn forutsatt har gjort at vi har vært nødt til å halvere antallet deltakere, også fordi enkelte midler vi har fått fra andre kilder enn MD/DN har vært bundet opp i underprosjekter med et selvbegrensende antall deltakere. Av samme grunn har vi vært nødt til å nedprioritere den løpende rapporteringen på Internett, selv om mange turer har fått sin omtale.

6 Med disse to unntak har vi oppfyllt, eller overoppfyllt samtlige konkrete målsettinger, og føler at vi er på god vei med de generelle. 100 unge har deltatt i aktivitetene, og en tredjedel av disse har vært jenter. Hele 11 av 23 påmeldte til jegerprøvekurs har vært jenter. En kjapp gjennomgang viser at ungdommene har bakgrunn i minst 24 forskjellige nasjonaliteter. Vi har sett ungdommer få økt status fordi de har tatt jegerprøven, og vi har sett stoltheten vokse hos unge som har vasset halvannen kilometer i halvannen meter snø inn til hytta for å våkne opp om morgenen til 16 minusgrader innnendørs! Wild X handler om en rekke gode intensjoner i forhold til helse, naturopplevelse og langsiktige frilufts- og miljøpolitiske hensyn. For den enkelte ungdom handler det om mestring, om ny kunnskap, om å prøve ut nye grenser, om å løse nye oppgaver, om fellesskapet ved bålet og om stoltheten ved å komme hjem fra jakt med ryper i sekken. For friluftsnorge handler Wild X om at jegere og fiskere, ikke bare i byen, men også i bygdesamfunn, får møte minoritesungdom på en helt annen arena enn der de vanligvis synes, i avisenes elendighetsbeskrivelser. Plutselig kommer et helt nytt rekrutteringspotensiale til syne for friluftslivets organisasjoner. Vi har hele tiden sagt at vi ikke er et integreringsprosjekt, men at vi vil bane vei for urban minoritetsungdom som vil erobre nye, norske bastioner. Dette er kanskje feil, vi bidrar nemlig til å integrere det organiserte friluftslivet i det flerkulturelle Norge. Som en direkte følge av arbeidet til Wild X har Norges Jeger- og Fiskerforbund, som for øvrig har tatt i mot oss med åpne armer fra første stund, fattet landsmøtevedtak om å drive langsiktig arbeid for å inkludere etniske minoriteter i organisasjonen. Vi har, bokstavelig talt, gått en lang vei, eller kanskje mange, lange stier i løpet av kort tid. Vi skal nå enda lengre, og veien dit skal vi gå sammen med stadig flere som skal vise vei for andre.

Dette er. - Et friluftseventyr i mange farger. En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no

Dette er. - Et friluftseventyr i mange farger. En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no Dette er - Et friluftseventyr i mange farger En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no Velkommen til Wild X Vil du vite mer om Wild X? Wild X Wild X besøker gjerne din organisasjon, bedrift eller skole

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Forord Prosjektet Hold kursen, støttet av Extrastiftelsen, ble gjennomført i uke 26 i 2013 på Bjøntegaard leirskole

Detaljer

Et infohefte fra www.wildx.no

Et infohefte fra www.wildx.no Dette er Wild X Et infohefte fra www.wildx.no Velkommen til Wild X Wild X er en frilufts- og miljøvernorganisasjon med flerkulturell profil. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom, men vi er åpne

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU [INGEN GRENSER] Et mestringskurs for ungdom med epilepsi, med utgangspunkt i friluftsliv og fysisk aktivitet. 1 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Ingen

Detaljer

Året med. - Et friluftseventyr i mange farger. Årsrapport for 2008 fra www.wildx.no

Året med. - Et friluftseventyr i mange farger. Årsrapport for 2008 fra www.wildx.no Året med - Et friluftseventyr i mange farger Årsrapport for 2008 fra www.wildx.no Om Wild X Wild X er Antirasistisk Senters flerkulturelle friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

Årsrapport for Wild X 2012

Årsrapport for Wild X 2012 Årsrapport for Wild X 2012 Lokaler og personale I slutten av februar flyttet Wild X fra Møllergata 32 til Peder Claussønsgate 7. De gamle lokalene ble for trange og kalde, og ga ikke rom for kurs og aktiviteter.

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Reisebrev fra Alaska:

Reisebrev fra Alaska: Reisebrev fra Alaska: 26. Juni 2013 sto fire reiselystne karer klare til avreise på Gardermoen, med nyinnkjøpt utstyr og våpen. Ett og ett halvt år med planlegging hadde kulminert i denne dagen og vi var

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Gjennom ild og vann Rehabilitering - 2008/3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2010 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Gjennom ild og vann ble gjennomført i

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Året med - 102 ville døgn på tur!

Året med - 102 ville døgn på tur! Året med - 102 ville døgn på tur! Årsrapport for 2009 fra www.wildx.no Om Wild X Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom som lever i flerkulturelle miljøer.

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff

Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff Formål: Disse reglene er laget for å sikre at alt arbeid med barn og ungdom skal forgå i forsvarlige og trygge omgivelser, hvor alle skal

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Velkommen til jegerprøvekurs Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Kursinformasjon Jegerprøven: Grunnkurset for alle som skal jakte 30 timers kurs Mest teori, men også praktiske øvelser Teoretisk eksamen Kursopplegg

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Jegeren og fiskeren i media. Espen Farstad Infosjef NJFF

Jegeren og fiskeren i media. Espen Farstad Infosjef NJFF Jegeren og fiskeren i media Espen Farstad Infosjef NJFF Norske medievaner Statistisk Sentralbyrå lager hvert år Norsk Mediebarometer, som kartlegger utviklingen i våre medievaner Tidsbruk på ulike medier

Detaljer

Rapport Camp Svalbard 2013

Rapport Camp Svalbard 2013 Rapport Camp Svalbard 2013 Ingeborg Runde Side 2 av 5 Innledning Camp Svalbard vart i år arrangert i Ymerbukta fra den 23.-15. august, og det var 22 gutter og 20 jenter, totalt 42 ungdommer i aldersgruppen

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Sluttrapport «Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet»

Sluttrapport «Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet» Sluttrapport «Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet» Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0315 Prosjektnavn: Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet. Søkerorganisasjon:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0209 Prosjektnavn: Villmarksleir 2012 Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Side

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

Års- og vurderingsplan Natur, miljø og friluftsliv

Års- og vurderingsplan Natur, miljø og friluftsliv 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Natur, miljø og friluftsliv Selsbakk skole alle trinn Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2007/1/0054 Sommerleir for blinde og svaksynte barn Barne- og ungdomsavdelingen, Norges Blindeforbund

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2007/1/0054 Sommerleir for blinde og svaksynte barn Barne- og ungdomsavdelingen, Norges Blindeforbund SLUTTRAPPORT Forebygging 2007/1/0054 Sommerleir for blinde og svaksynte barn Barne- og ungdomsavdelingen, Norges Blindeforbund Forord: NORGES BLINDEFORBUNDS SOMMERLEIR FOR BARN 6 12 ÅR ARRANGERT PÅ HURDALSENTERET

Detaljer

Clausen på nye eventyr

Clausen på nye eventyr Clausen på nye eventyr Kristoffer Clausen kommer snart til Haugalandet med rykende ferske jaktfilmer fra inn- og utland. Tirsdag 24 februar kommer villmarkingen Kristoffer Clausen til Vindafjord for å

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Forord Stressless rapport Helse og rehabiliteringsprosjektet Stressless, mestringskurs for ungdom med epilepsi, ble arrangert

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix SLUTTRAPPORT Tegnreise Rehabilitering 2012/3/0311 Prosjektleder Thomas Blix 0 Innhold Forord... 2 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting... 3 Kap 2. Prosjektgjennomføring / Metode... 4 Kap 3. Resultater

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn Friluftsliv... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler på

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE

FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Friluftscamp Eiksetra. Vi ser det som svært viktig at pårørende

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008 Kjære alle faddere og støttespillere Førjulsrapport 2008 Petit Troll På skolen er det nå tilknyttet 94 barn og ungdom i alderen 3 til 22 år. 81 av barna går på Petit Troll. 1 ungdom går nå i 9. Klasse,

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen X Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

BLÅSKOGHYTTA. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering

BLÅSKOGHYTTA. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering BLÅSKOGHYTTA Prosjektnummer: 2004/3/0168 Prosjektnavn: Blåskoghytta Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte og lungesyke Helseområde: Tiltak for hjerte-lungesyke, reumatikere, diabetikere og andre

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Om Wild X. Kontaktinformasjon. Wild X har kontor i Møllergaten 32 i Oslo. Vår kontortid er 10-16.

Om Wild X. Kontaktinformasjon. Wild X har kontor i Møllergaten 32 i Oslo. Vår kontortid er 10-16. Årsrapport 2011 Om Wild X Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom som lever i flerkulturelle miljøer. Wild X har aktivitetsbaser på Østlandet, på Vestlandet

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Litt seinere da jeg skulle bygge meg opp igjen, ble jeg utfordret t av en friluftsmann i NaKuHel-miljøet miljøet: : "Olaf,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom Prosjektnr: 2013-1-590 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING LEDERS TILBAKEBLIKK PÅ 2017 Hei! Året 2017 ble et år der årets deltagere i styret og utvalg har stått på og gjort min jobb som leder svært enkel. Alle har

Detaljer

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund,

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/309-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.06.2014 Rektor Klokkerholmen, Lars Christian Løken Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: Tirsdag 17.06.2014

Detaljer