Wild X årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wild X årsrapport 2006"

Transkript

1 Wild X årsrapport 2006 Det første året Det er vanskelig å skulle sammenfatte det første året med Wild X, Bildene er så mange: Pilking med miljøvernministeren og servering av kakao og samosa ute på isen, gutten som for første gang er ute i båt, Judy som setter fiskegarn, Edel i skaut på jegerprøveeksamen, jentegjengen som til standplassledernes milde undring inntar skytebanen, Emran og Jonatan som flår en rev for første gang, Alassan som stolt poserer med to ender, Subhan med sin første ørret, Arman, Nizar, Chawkey og resten av guttene som våkner under åpen himmel for første gang. Kanskje bildet av Mathias med hans første rype, skutt med en hagle som er dobbelt så gammel som ham. Det har vært gummibåter, kanoer, fiskestenger, pilkestikker, hagler, lavvuer, telt og soveposer. Vi har laget mat på bål og på stormkjøkken, spist nyskutte ender og selvfisket fisk, trent førstehjelp og bansdasjert de kutt og skader som oppstår på tur, frosset på rådyrpost og svettet under tunge ryggsekker, eller vært søkkvåte under heftige sjøslag med kanoer. Vi vil herved ubeskjedent fastslå at det første året med Wild X har vært en ubetinget suksess, en suksess for ungdommene, en suksess for de mål vi satte oss, en suksess i forhold til samarbeidspartnere og en suksess i forhold til politisk og mediamessig gjennomslag. Bakgrunn for prosjektet Wild X startet under navnet Minoritet og Miljø som et friluftsprosjekt hos Agenda X, ungdomssatsingen til Antirasistisk Senter. Store deler av minoritetsbefolkningen nyttiggjør seg i liten grad organiserte tilbud om friluftsliv, jakt og fiske. Samtidig har vi sett at mange unge med minoritetsbakgrunn har minimal kunnskap om denne delen av norsk kultur og at mange endog oppfatter naturen som skremmende. For å gi minoritetsungdom innpass på friluftslivets arenaer og tilgang til det som for mange er en selvsagt del av det norske samfunnslivet, men også for å fremme helse og robusthet og ærefrykt for naturen hos urban ungdom, så vi behov for et særlig prosjekt. Behovet for en slik innsats understrekes av at dagens unge med minoritetsbakgrunn i mange tilfeller vil være fremtidens beslutningstakere og at deres oppslutning om høstingsbasert friluftsliv og forvaltning av naturrikdommen vil kunne få avgjørende innflytelse. Etter siden 1998 å ha arrangert en del turer i skog og fjell, fant vi at mange av ungdommene hadde svært liten kunnskap om dyreliv. Etter et suksessrikt jegerprøvekurs i regi av Solemskogen Jeger- og Fiskerforening systematiserte vi erfaringene inn i det som i 2006 skulle bli Wild X. Prioriteringer Vi har i året som har gått satset på å skape en holdning i de ungdomsmiljøene vi når ut i om at friluftsliv er kult. Vi har bevisst prioritert å skape en krets av entusiaster og å dyrke frem forbildene. Vi har derfor satset bredt på kursing i flere slags villmarksaktiviteter: Isfiske, førstehjelp, bålfyring, padling og båtvett, fisking og jakt. Planen er at disse ungdommene skal forme en kjerne i videre aktiviteter,

2 I miljøene rundt Agenda X er det i dag status å ha jegerprøve. Rundt 100 ungdommer har deltatt på turer, kurs eller aktiviteter, av disse er rundt 30 prosent jenter. 23 ungdommer har i løpet av 2006 gått på jegerprøvekurs, av disse er 11 jenter. Økonomi Økonomien i prosjektet har vært stram, men takket være en bevilgning fra Sparebankstiftelsen har vi vært i stand til å kjøpe inn tilstrekkelig med lavvuer, telt, soveposer, stormkjøkkener og annet som har gjort at vi har kunnet bo ute i all slags vær og dermed arrangere svært billige turer. En kjerne av frivillige ledere har gjort at gjennomføringen av turer har gått smertefritt.dette til tross har prosjektleder til tider vært oppe i over 60 timers arbeidsuke. To av underprosjektene, Jakt for minoritetsjenter og fiskevannsprosjektet har fått egne midler gjennom EU. Dette er engangsmidler som det ikke kan gjøres regning med i fremtiden. Prosjektet har i 2006 hatt følgende bidragsytere: Miljøverndepartementet Kr. Direktoratet for Naturforvaltning Kr. Ung i Europa-programmet (Til fiskevannsforvaltning og jakt for jenter): Kr. Sparebankstiftelsen: Kr. Solemskogen Jeger- og Fiskerforenings ungdomsfond: Kr. Revidert regnskap for prosjektet vil for øvrig foreligge 1/3-07. Spesielle hensyn Deltakerne i Wild X kommer ofte fra en familebakgrunn med svak økonomi. Det har derfor vært maktpåliggende å sørge for at alle aktiviteter har vært gratis for den enkelte ungdom. Deltakerne har i liten grad eget turutstyr eller egnet bekledning/fottøy for lengre opphold i skog og fjell. Det har derfor vært av avgjørende betydning at prosjektet har kjøpt inn tøy, stort sett militært overskuddsmateriell, regnbekledning og en del fottøy til utlån for ungdommene. Dette har fungert utmerket og har vært en helt nødvendig forutsetning for at turer og utflukter i det hele tatt har latt seg gjennomføre. Selv om det store flertallet av deltakende ungdommer snakker utmerket norsk og i all hovedsak har hatt sin oppvekst i Norge, har det vært et problem at mange mangler begrepsapparat når det gjelder naturliv. Mange har hatt problemer med å kjenne de mest vanlige tresortene fra hverandre og på jegerprøvekurs har det vært nødvendig at prosjektleder har gitt ekstraundervisning i begrepsbruk i tillegg til det ordinære kursopplegget. Samarbeid med andre Wild X har hatt en rekke gode støttespillere i året som gikk. Vi har samarbeidet med Hersleb Skole om fiskevannsforvaltning på Movann. Frivillige ungdommer har vært ute og satt garn og gjort andre forberedelser om kvelden, Herslebelevene har trukket dem neste dag, målt og veid fisken, lært ferskvannsbiologi, båtvett og førstehjelp. Størst var nok overraskelsen da elevene ble møtt av fire bevæpnede jegere og ble satt til å flå og steke ender. Dette samarbeidet fortsetter minst frem til sommeren 2007.

3 Oslomarkas Fiskeadministrasjon har vært tilrettelegger og faglig rådgiver for fiskevannsprosjektet og har også stilt fiskegarn og annet utstyr til rådighet. Ungdom fra Wild X har også vært med og satt ut fisk i noen av OFAs vann i Lillomarka. Norges Jeger- og Fiskerforbund har vært en god og viktig alliert. Prosjektleder for Wild X har holdt foredrag på NJFFs ungdomslederkonferanse. NJFF og Wild X har innledet et samarbeid omkring gjennomføringen av prosjektet Fiske i Storbyen til sommeren. Solemskogen Jeger- og Fiskerforening har vært en trofast og hjelpsom støttespiller. Foreningen har avholdt to jegerprøvekurs for Wild X, deriblant det første i norgeshistorien for minoritetsjenter, og de har dratt ungdommene med på aktiviteter i foreningens regi. Flere av ungdommene har også vært ivrige brukere av skytebanen som SJFF disponerer på mandager. Samtlige ungdommer med jegerprøve er blitt medlemmer i foreningen gjennom jegerprøvekursene og flere av ungdommene har jaktet i SJFFs jaktterreng i Lillomarka. Norges Fjellstyresamband og Gausdal Fjellstyre har ståttt for en svært vellykket rype- og harejakthelg for 12 ungdommer i oktober. Vi satser på å fortsette og utvikle det gode samarbeidet vi har hatt med Fjellstyrene i tiden som kommer. Foreningen Ekte Naturkrefter har stilt sin hytte til disposisjon for turer i Lillomarka og vi satser på å styrke samarbeidet med også denne foreningen på flere områder. Sør-Odal kommune har leid ut Karterud Uteskole svært billig og har derved satt oss i stand til å gjennomføre en usedvanlig spennnende og forfrossen pilketur, et villmarkskurs og en guttetur. En spesiell takk til Tor Ottesen på Skarnes for ville jakthistorier og praktisk hjelp. De ansatte og hjelperne Wild X har vært ledet av en prosjektleder, Tor Bach, som har arbeidet full tid og vi har hatt en kjerne av frivillige ledere som har bidratt til trygge, lærerike og innholdsrike turer. Emran Surizehi, Ann-Sophi Glad, Mona Evensen, Alassan Khan, David Simonsen, Banthata Mokgoatsane, Kamran Karimi, Sigbjørn Lindbråten og Judy Karanja har alle bidratt på uvurderlig vis. Til sammen har det vært nedlagt 1480 timers frivillig arbeid som kan dokumenteres. Det reelle timetallet er langt høyere da en rekke småturer, møter og andre aktiviteter ikke er talt med. Elevaktiviteter i fiskevannsprosjektet er heller ikke regnet inn i frivillighetstimene, men ungdommenes innsats her utgjør om lag 500 timer i løpet av høsten. Fra Hersleb Skole har lærerne Grethe Naustdahl, Halfdan Prøsch og Abdel Haquim Aljaroudi deltatt med liv og lyst. Administrativt har prosjektet kunnet trekke veksler på kompetansen og staben til Antirasistisk Senter og Agenda X. Et aktivt år Gjennom hele året har ungdommene deltatt på rifleskyting i regi av Solemskogen JFF. Fra august til desember har fiskevannsprosjektet vært i gang hver torsdag og en rekke andre kvelder i tillegg. Småkurs og turdeltakelse har også lagt beslag på mye tid.

4 Årets første lange tur med Wild X var guttegruppen Malcolm X med venner og frivillige hjelpere som dro på pilketur i sprengkulde og dypsnø til Skarnes tidlig i mars. Turen ble forberedt ved at lederne øvelsespilket på Nøklevann i januar. Guttene var senere verter for miljøvernminister Helen Bjørnøy da hun møtte ungdommene til pilking og kakao på Bogstadvannet senere samme måned. I mai måned var vi tilbake på Skarnes til villmarkskurs. Her lærte ungdommene førstehjelp under sersjant, nå fenrik, Simonsens kyndige ledelse, mens mer sivilt antrukne ledere stod for opplæring i kanopadling, bålfyring og orientering. Sjøslag med kano var også en populær syssel. Nattmanøver med innlagt beverspotting og tur uten lys inn til et sted hvor det etter sigende spøker, med pølsegrilling blant spøkelsene, var et annet innslag som gav næring til adrenalinproduksjonen. I pinsehelgen arrangerte vi tur Nordmarka på langs og gikk fra Bislingen til Skar. Underveis lærte vi å koke mat på bål og stormkjøkken og deltakerne fikk sine første erfaringer med å sove under åpen himmel. Juli måned ble brukt til å forberede Agenda X sommerleir, hvor Wild X hadde egen teltcamp og stod for gummibåtpadling, nattmanøver og andre friluftsinnslag på en leir som var proppfull av andre aktiviteter i tillegg. Det ble også en del tid til turer til Løvenskjoldbanen med lerdueskyting i juli. Rett etter sommerferien var det jegerprøvekurs for en gjeng gutter. Etter kurset var det felles eksamenspuggehelg i teltleir i Lillomarka før eksamen 6. oktober. Siden den gang har stort sett alle guttene vært på jakt. I mellomtiden hadde fire av lederne vært på jakttur i Marka og fått med seg en god del ender og en rev. I august var det også start på fiskevannsprosjektet. Dette var første gang herslebelevene møtte Wild X og det ble andesteking og kakao i sommerens verste skybrudd. Helt frem til desember har elevene som har deltatt i dette prosjektet plasket rundt i Movann og kartlagt bestander, målt og veiet fisk og lært mye om mangt. I høstferien etablerte vi Camp Wild X ved Lille Gryta. Vi satte opp to lavvuer og ungdom med jegerprøve fikk prøve seg i felten med dagskort i jaktterrenget som disponeres av Solemskogen JFF. Dette var ti svært minnerike dager for lederne som bodde ute under hele campen. I oktober måned fikk 12 ungddommer delta på rype- og harejakt i Gausdal, takket være kjempeinnsats fra Gausdal fjellstyre og en hel flokk med frivillige instruktører fra lokalmiljøet. To av ungdommene felte sine egne ryper, og instruktørene var svært rosende i sin omtale av ungdommenes våpendisiplin og jaktiver. Det ble arrangert flere mindre jaktturer med ungdommene utover senhøsten og en del har også deltatt på organisert rådyrjakt i regi av Solemskogen JFF. I november startet landets første jegerprøvekurs for minoritetsjenter. Halvparten tok eksamen før jul, mens resten avlegger eksamen i februar.

5 I desember flyttet jegerne inn under tak. To jakthelger ble arrangert med utganspunkt i Ekte Naturkrefters hytte i Lillomarka. Jaktutbyttet ble magert, men det var en verdig avslutning på et år hvor teltene til Wild X var ute på til sammen 40 turdøgn. For lederne som har vært ute og planlagt opplegg, kommer antallet teltdøgn opp i langt mer, og prosjektleder noterer seg for 52 døgn i telt i løpet av Media Wild X har fått bred omtale i media. Blader som Jakt og Fiske, Villmarksliv og Jeger Hund og Våpen har alle skrevet om prosjektet. Vi har fått utmerket dekning i lokalpressen når vi har vært på turer og hatt dekning i Aftenposten, NRK og en rekke nettmedier. Målbare resultater? Kunnskap og opplevelse er vanskelig målbart, men vi tør hevde at begge deler har vært nær ved å sprenge skalaen. Vi har sett en ungdomsgruppe hvor flere var redde for å gå i skogen alene utvikle seg til fullbefarne villmarkinger, fiskere, jegere, føstehjelpere og naturelskere. For 2006 ble det oppsatt følgende målsettinger: Målsettinger - generelle: Å bygge et levedyktig jakt, fiske og friluftsmiljø for minoritetsungdom. Å styrke jenters deltakelse og status i jakt, fiske og friluftsliv. Å fremme helse og robusthet blant urban minoritetsungdom. Å bygge allianser mellom minoritetsgrupper og friluftslivets organisasjoner. Å gi minoritetsungdom lederterening, tro på egne krefter og muligheter til å ta egne valg. Å skape respekt og interesse for natur og dyreliv Målsettinger konkrete: 200 ungdommer med minoritetsbakgrunn skal i løpet av året delta i aktiviteter innen jakt, fiske eller friluftsliv. Vi skal delta på fjordfiske med OJFF. 12 ungdommer skal bestå jegerprøven. 50% av beståtte jegerprøver skal besørges av jenter. Det skal organiseres minst 4 turer til skytebanen Det skal organiseres 6-7 turer med kurs, praktiske aktiviteter og utendørs overnatting. Flest mulig av de med bestått jegerprøve skal ut på jakt. Det skal gjennomføres ett førstehjelpskurs og ett orienteringskurs. Fjordtur med båt på Agenda X sommerleir. All aktivitet skal dokumenteres med fotografier og tekst. Ungdommene skal selv skrive rapporter fra aktivitetene og publisere dem på nettsidene til Agenda X. Prosjektet oppsummeres i en egen årsrapport. En svakere økonomi enn forutsatt har gjort at vi har vært nødt til å halvere antallet deltakere, også fordi enkelte midler vi har fått fra andre kilder enn MD/DN har vært bundet opp i underprosjekter med et selvbegrensende antall deltakere. Av samme grunn har vi vært nødt til å nedprioritere den løpende rapporteringen på Internett, selv om mange turer har fått sin omtale.

6 Med disse to unntak har vi oppfyllt, eller overoppfyllt samtlige konkrete målsettinger, og føler at vi er på god vei med de generelle. 100 unge har deltatt i aktivitetene, og en tredjedel av disse har vært jenter. Hele 11 av 23 påmeldte til jegerprøvekurs har vært jenter. En kjapp gjennomgang viser at ungdommene har bakgrunn i minst 24 forskjellige nasjonaliteter. Vi har sett ungdommer få økt status fordi de har tatt jegerprøven, og vi har sett stoltheten vokse hos unge som har vasset halvannen kilometer i halvannen meter snø inn til hytta for å våkne opp om morgenen til 16 minusgrader innnendørs! Wild X handler om en rekke gode intensjoner i forhold til helse, naturopplevelse og langsiktige frilufts- og miljøpolitiske hensyn. For den enkelte ungdom handler det om mestring, om ny kunnskap, om å prøve ut nye grenser, om å løse nye oppgaver, om fellesskapet ved bålet og om stoltheten ved å komme hjem fra jakt med ryper i sekken. For friluftsnorge handler Wild X om at jegere og fiskere, ikke bare i byen, men også i bygdesamfunn, får møte minoritesungdom på en helt annen arena enn der de vanligvis synes, i avisenes elendighetsbeskrivelser. Plutselig kommer et helt nytt rekrutteringspotensiale til syne for friluftslivets organisasjoner. Vi har hele tiden sagt at vi ikke er et integreringsprosjekt, men at vi vil bane vei for urban minoritetsungdom som vil erobre nye, norske bastioner. Dette er kanskje feil, vi bidrar nemlig til å integrere det organiserte friluftslivet i det flerkulturelle Norge. Som en direkte følge av arbeidet til Wild X har Norges Jeger- og Fiskerforbund, som for øvrig har tatt i mot oss med åpne armer fra første stund, fattet landsmøtevedtak om å drive langsiktig arbeid for å inkludere etniske minoriteter i organisasjonen. Vi har, bokstavelig talt, gått en lang vei, eller kanskje mange, lange stier i løpet av kort tid. Vi skal nå enda lengre, og veien dit skal vi gå sammen med stadig flere som skal vise vei for andre.

Dette er. - Et friluftseventyr i mange farger. En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no

Dette er. - Et friluftseventyr i mange farger. En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no Dette er - Et friluftseventyr i mange farger En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no Velkommen til Wild X Vil du vite mer om Wild X? Wild X Wild X besøker gjerne din organisasjon, bedrift eller skole

Detaljer

Et infohefte fra www.wildx.no

Et infohefte fra www.wildx.no Dette er Wild X Et infohefte fra www.wildx.no Velkommen til Wild X Wild X er en frilufts- og miljøvernorganisasjon med flerkulturell profil. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom, men vi er åpne

Detaljer

Året med. - Et friluftseventyr i mange farger. Årsrapport for 2008 fra www.wildx.no

Året med. - Et friluftseventyr i mange farger. Årsrapport for 2008 fra www.wildx.no Året med - Et friluftseventyr i mange farger Årsrapport for 2008 fra www.wildx.no Om Wild X Wild X er Antirasistisk Senters flerkulturelle friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Årsrapport for Wild X 2012

Årsrapport for Wild X 2012 Årsrapport for Wild X 2012 Lokaler og personale I slutten av februar flyttet Wild X fra Møllergata 32 til Peder Claussønsgate 7. De gamle lokalene ble for trange og kalde, og ga ikke rom for kurs og aktiviteter.

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Året med - 102 ville døgn på tur!

Året med - 102 ville døgn på tur! Året med - 102 ville døgn på tur! Årsrapport for 2009 fra www.wildx.no Om Wild X Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom som lever i flerkulturelle miljøer.

Detaljer

Reisebrev fra Alaska:

Reisebrev fra Alaska: Reisebrev fra Alaska: 26. Juni 2013 sto fire reiselystne karer klare til avreise på Gardermoen, med nyinnkjøpt utstyr og våpen. Ett og ett halvt år med planlegging hadde kulminert i denne dagen og vi var

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Jegeren og fiskeren i media. Espen Farstad Infosjef NJFF

Jegeren og fiskeren i media. Espen Farstad Infosjef NJFF Jegeren og fiskeren i media Espen Farstad Infosjef NJFF Norske medievaner Statistisk Sentralbyrå lager hvert år Norsk Mediebarometer, som kartlegger utviklingen i våre medievaner Tidsbruk på ulike medier

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn Friluftsliv... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler på

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Clausen på nye eventyr

Clausen på nye eventyr Clausen på nye eventyr Kristoffer Clausen kommer snart til Haugalandet med rykende ferske jaktfilmer fra inn- og utland. Tirsdag 24 februar kommer villmarkingen Kristoffer Clausen til Vindafjord for å

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Om Wild X. Kontaktinformasjon. Wild X har kontor i Møllergaten 32 i Oslo. Vår kontortid er 10-16.

Om Wild X. Kontaktinformasjon. Wild X har kontor i Møllergaten 32 i Oslo. Vår kontortid er 10-16. Årsrapport 2011 Om Wild X Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom som lever i flerkulturelle miljøer. Wild X har aktivitetsbaser på Østlandet, på Vestlandet

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE

FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Friluftscamp Eiksetra. Vi ser det som svært viktig at pårørende

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Års- og vurderingsplan Natur, miljø og friluftsliv

Års- og vurderingsplan Natur, miljø og friluftsliv 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Natur, miljø og friluftsliv Selsbakk skole alle trinn Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark 2 Mange lokalforeninger i NJFF sliter i dag med rekrutteringen. På grunn av dette har NJFF satt i gang ulike vervekampanjer for å sette fokus på økt rekruttering til de aktivitetene vi alle er så glade

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008 Kjære alle faddere og støttespillere Førjulsrapport 2008 Petit Troll På skolen er det nå tilknyttet 94 barn og ungdom i alderen 3 til 22 år. 81 av barna går på Petit Troll. 1 ungdom går nå i 9. Klasse,

Detaljer

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

FOR BARN OG UNGE I FAUSKE

FOR BARN OG UNGE I FAUSKE FOR BARN OG UNGE I FAUSKE for barn og ungdom (alder 10 18 år) i Fauske sommeren 2013 gjennomføres i uke 26 og 33. Enkelte aktiviteter har aldersgrense (se programmet inne i heftet). Informasjon www.fauske.kommune.no

Detaljer

20. - 24. juni 2014. www.idrettsleiren.no. Aust-Agder Idrettskrets inviterer til Idrettsleir på Hove for deg mellom 11 og 17 år

20. - 24. juni 2014. www.idrettsleiren.no. Aust-Agder Idrettskrets inviterer til Idrettsleir på Hove for deg mellom 11 og 17 år 20. - 24. juni 2014 Aust-Agder Idrettskrets inviterer til Idrettsleir på Hove for deg mellom 11 og 17 år www.idrettsleiren.no NB! Påmeldingen åpner 1. april IDRETTSLEIREN 2014 Aust-Agder Idrettskrets inviterer

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Januar 2015

Månedsbrev Harelabben Januar 2015 Månedsbrev Harelabben Januar 2015 Takk til 2014 og Velkommen 2015! Godt nytt år til små & store der hjemme, og håper dere også sitter igjen med mange gode minner fra året som har gått! Det er litt rart,

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET Juni 2016

Månedsbrev REVEHIET Juni 2016 Månedsbrev REVEHIET Juni 2016 Viktige datoer: 11.juni: Norun 6 år 13-14. juni: Storefot overnattingstur, Tvillingøya 15.juni: Sommerfest 24.juni: Juliana 5 år Uke 26: Svømming for Storefot, Trygg i vann,

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag NOVEMBER 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kommentar: 48 49 05.12 Turdag Elva 06.12 Turdag Elva 07.12 Turdag Elva 01.12 Julebord for barnna 08.12 Nissefest 02.12 09.12 Varmmat Jule Gudstjeneste

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG VEDTEKTER Til behandling i årsmøtet 12.02.2015 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2002 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2006 Ajour med tillegg og endringer pr.

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Jan Dalen Reidar Dreng

Jan Dalen Reidar Dreng Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER FEBRUAR 2016 Revidert 26. februar 2016 Ma 1 SJFF Simulatorskyting Skytetrening med hagle og rifle 1800-2000 P.stad - Låven/Simulator Thomas Vibeto

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Jan Dalen Trond Olafsen

Jan Dalen Trond Olafsen Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER APRIL 2016 Revidert 7. april 2016 13 14 15 16 17 Fr 1 Lø 2 Ungd.utv. Tur til Villmarksmessa Sø 3 Ma 4 SJFF Simulatorskyting Skytetrening med hagle

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen X Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Søknadskriterier FRIFOND

Søknadskriterier FRIFOND Søknadskriterier FRIFOND NJFF har på bakgrunn av innleverte skjema Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler fra foreningene søkt om FRIFOND midler (statlige barne- og ungdomsmidler). Lokalforeningene

Detaljer

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 Dagsprogram og aktivitetsbeskrivelser Torsdag 15. august Fredag 16. august Lørdag 17. august Søndag 18. august Ankomst Haraldvollen Kl. 1800 1930 Kl. 1930 Kl.

Detaljer

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk Arild Sørensen Arne Eggereide Innlandsfisket i Noreg Vi har ikkje statistikk som viser kor mye innlandsfisk som blir hausta. (8 til 10 000 tonn?) Yrkesfiske

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Forsand Jeger og Fiskerforening

Forsand Jeger og Fiskerforening Årsmelding 2014 Forsand Jeger og Fiskerforening har i 2014 hatt dette styret: Leiar Kasserar Skrivar Ungdomstillitsvald Styremedlemmar Varamedlemmar Stian Saghaug Bjørheim Rune Søyland Torgeir Kvalberg

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT Div. utgifter/innt. (styret) 30942,50 21301,50-9641,00 Lerduebanen 16711,00 2500,00-14211,00 Lerdue, kjøp/salg

Detaljer

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016 Finnmark Friluftsråd Info 1/2016 Samarbeid løfter friluftslivet! Friluftsråd nå også i Finnmark På tur med ordføreren Ordføreren som turleder, gjerne i samarbeid med lag og foreninger, og til et turmål

Detaljer

Kvifor er du medlem i NJFF?

Kvifor er du medlem i NJFF? Kvifor er du medlem i NJFF? 1. 2. 3. NJFF arbeider for dine interesser! Jakt og fiske for alle alltid! Jakt- og fiskeglede for alle alltid! NJFF gjer deg til ein betre jeger og fiskar! (Vere den leiande

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Lokale jakt- og fiskeskoler 2015-2016

Lokale jakt- og fiskeskoler 2015-2016 Utdrag fra NY LÆREPLAN I GRUNNSKOLEN! utarbeidet av NJFF Møre og Romsdal Høst - Fiske med stang, mark, sluk, flue - Fiske med garn - Filetering av fisk - Fiskebiologi - Grilling av fangst - Generell oppførsel

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/309-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.06.2014 Rektor Klokkerholmen, Lars Christian Løken Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: Tirsdag 17.06.2014

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Litt seinere da jeg skulle bygge meg opp igjen, ble jeg utfordret t av en friluftsmann i NaKuHel-miljøet miljøet: : "Olaf,

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har hatt noen ordentlige

og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har hatt noen ordentlige Månedsbrev november HUSK PLANLEGGINGS DAGEN 11 NOVEMBER! BARNEHAGEN STENGT! VI SER TILBAKE PÅ OKTOBER og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har

Detaljer

ÅRSMØTE Solemskogen Jeger- og Fiskerforening 2012

ÅRSMØTE Solemskogen Jeger- og Fiskerforening 2012 ÅRSMØTE Solemskogen Jeger- og Fiskerforening 2012 www.solemskogen.org Årsmøte Innkalling til årsmøte 2012 Tirsdag 14. februar kl 1900. Engebråten skole, Kapellveien 120, 0493 Oslo Dagsorden 1. Åpning av

Detaljer