Nicolai van der Lagen ART Klinikken AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nicolai van der Lagen ART Klinikken AS"

Transkript

1 Klinikkens ART terapeuter tilbyr undersøkelse og behandling av muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Terapeutene screener for årsakssammenhenger, "prepper" til konkurranse og behandler ved skade. Klinikkens behandlingskonsept passer for deg som ønsker å være i arbeid, mosjonere eller vil prestere.

2 Utrednings- og behandlingsforløp Terapeutene ved ART Klinikken AS på Helsehuset i Moss Dokumentet beskriver terapeutens røde tråd gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Terapeutene ved klinikken skal alltid foreta en grundig gjennomgang av relevant historikk med pasienten eller utøveren. Pasientens eller utøverens beskrivelser av forløp og symptomer gir terapeuten de viktigste ledertrådene for hvordan undersøkelsen videre skal gjennomføres. Ofte har pasienten eller utøveren også foretatt tidligere behandlinger eller utredninger. Disse epikriser og undersøkelser er viktige å gjennomgå og inkludere i hypotesesettingen. Merk at bildediagnostikk (MRI, RTG, Ultralyd) i seg selv eller kombinert seg imellom ikke gir grunnlag for å finne årsaken til problemet. Terapeutene vektlegger særlig beskrivelsene av symptomer og måten de eventuelt trigges på eller roes ned. Mange diagnoser og symptombeskrivelser har svært ulike årsaker. Terapeuten må være i stand til å differensiere ulike typer bløtvevs- og bindevevssymptomer. Dette er helt avgjørende for å oppnå ønskede og potensielle resultater. Eksempelvis hjelper det ikke å behandle med betennelsesneddempende for en seneirritasjon, rift i muskelen, benhinne drag, tendinose, nerveklem, sammenvoksing av vev med mer. Husk at tendinitis, eller senebetennelse, ikke finnes! Det hjelper svært lite å angripe problemet tendinitt med betennelsesneddempende dersom ønskede effekter skal være varige. Betennelsesdempende vil i slike tilfeller maksimalt gi dempende effekter på symptomene i perioden medikamentene benyttes. Slike eksempler er det mange av. Bursitis, impingement mm. Spørsmålet som må stilles her er hvorfor oppfører vevet seg på den måten som den gjør? Dette gir terapeuten indikasjoner for hvordan de funksjonelle, biomekaniske og palpative testene skal gjennomføres før, under og etter hvert tiltak/behandling. Undersøkelsesmetodikken avhenger av flere faktorer. Terapeutens viktigste oppgave er å kartlegge årsakssammenhenger til pasientens eller utøverens problemstilling. Resultatet av undersøkelsen er helt avgjørende for hvilke tiltak som igangsettes og hvordan de skal gjennomføres. Ofte sees det en helt klar sammenheng med livssituasjon/livsstil og bløtvevs- og bindevevssymptomer. Det er svært viktig at terapeuten differensierer mellom sentrale fyringspotensialer og lokale skader eller endringer i vev. Dersom det foreligger klare indikasjoner for at livssituasjon eller tidligere traumer påvirker symptomsbildet, må pasienten eller utøveren gjøres oppmerksom på sammenhengen og hvordan dette kan angripes. Typisk eksempel er pasienter som helt klart har et høyt stressnivå i hverdagen eller som har opplevd noe tragisk. Altså, hendelser/levemåter som påvirker sentralnervesystemet på slik måte at det står på høyt beredskapssmodus (forvarsmodus). Pasienter vil her for eksempel ta i bruk høycostale pustemuskler i det vanlige. Disse strukturene er plassert slik at dersom de forkortes, blir harde (tonus) eller øker volum, som er tilfellet ved høycostal pusting over tid, presses (komprimeres) nevrovaskulære strukturer (plexus mellom scalenii ant. og med. nevrovaskulære bunten under pectoralis minor/coracoid process). Dette igjen gir blant annet symptomer i respektive dermatomer og myotomer i overekstremitetene.

3 Svært ofte er disse symptomene diagnostisert med myoitis, muskelbetennelser, senebetennelser, overbelastningsskader, mm. Hodepine (tensjon og nerveklem), søvnvansker og generell oversensitivitet (lyder, lys, smak, berøring, trykk mm) er også ofte fellesnevnere for at sentralnervesystemet står på beredskap. Terapeuten er under alle segmenter av undersøkelsen svært oppmerksomme på Røde flagg. Dersom ikke nødvendig tilleggsundersøkelser er gjennomført, bes pasienten om å kontakte sin fastlege for gjennomgang av situasjonen og formidler terapeutens funn og synspunkter (dersom disse ikke sendt til legen i forkant i form av brev/epikrise/rapport). Rapportering av undersøkelser og behandlingsforløp foretas kontinuerlig på pasientjournalsystemet. PTer, fastleger, legespesialister, tannleger og annet helsepersonell som har henvist pasienten/utøveren til oss skal alltid motta rapport når dette er avklart. Biomekaniske årsaksfaktorer Hvordan virker ART systemet? Mobilitet og fleksibilitet er grunnleggende forutsetninger for å oppnå ønsket målsetning innen styrke, samspill, balanse og utholdenhet. Styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjonsevner, osv avgjør våre funksjonelle potensialer. Bløtvevs- og bindevesfleksibilitet er meget viktig i de siste og avgjørende fasene av helingsprosessen til skadet vev. Active Release Techniques spiller en meget viktig rolle i arbeidet med å oppnå ønsket lokal fleksibilitet i det skadede området og i omliggende strukturer (fascia, bindevev, muskler, sener, leddbånd, nerver etc.). Pasientens eller utøverens forutsetninger for å oppnå ønskede opptreningsresultater øker dramatisk når lokal og regional fleksibilitet ligger til grunn. Senere vil dette ha stor betydning for den helhetlige funksjonelle kapasitet og kvalitet. Det er alltid viktig å fokusere på mobilitet/fleksibilitet før en fokuserer på styrke og utholdenhet etc. etter en skade. Det samme gjelder for en utøver i deres treningsregime, og/eller når en skal jobbe forebyggende. Eksempel på hvordan nedsatt fleksibilitet fører til kjente diagnoser som impingement: En frossen skulder er mer en betegnelse på en rekke tilstander som alle gir symptomer i form av smerter og stivhet i skulderleddet. Hos pasienter med "delvis" eller "total" frossen skulder, vil muskulaturen i og rundt skulderleddet tilegne seg en forkortet stilling (forsvar). Ofte har pasientene armen hengende inntil kroppen med albuen bøyd foran seg. Dette er det første mønsteret som må brytes fordi m. subscapularis her aktivt og passivt forsvarer skulderen slik at bevegelser ikke introduseres. Når m. subscapularis forblir forkortet, trekker den hodet til humerus (overarmen) tettere opp mot "taket" til acromion, som igjen ofte fører til klassisk impingement syndrom. Over lenger tid vil muskulatur som roterer armen utad og løfter den foran og til siden involvere seg i symptomsbildet. Det siste som skjer er at skulderkapselen trekker seg sammen.

4 Det er nettopp disse selektive bevegelsene vi ønsker å angripe med Active Release Techniques. Vi jobber da direkte inn mot hver enkelt struktur, for så deretter introdusere bevegelse i overgangene til de respektive strukturene. Dynamiske tøyeøvelser er alltid introdusert som hjemmeoppgaver. Det aller siste som integreres er styrke, samspill og koordinasjon av skulderen, nakke og arm. Pasientens eller utøverens daglige aktiviteter, arbeid, hobbyer eller idrett påvirker ens biomekaniske belastningsmønster og fysiske utvikling. Det biomekaniske belastningsmønster i hverdagen til pasienten eller utøveren avgjør hvilke og hvordan strukturer belastes og hvordan en vil bli formet. ART terapeuten kan enkelt kartlegge hvilke strukturer som blir belastet og på hvilken måte de belastes. På denne måten avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes for de ulike strukturene. Det handler om å bryte den bakomliggende biomekaniske syklusen: ART metoden gir terapeuten mulighet til å gjennomføre presise behandlinger hvor en kombinerer mekanisk tensjon (bevegelse ut til ytterstilling) med strukturell tensjon (manuell teknikk). Uten disse to tensjonsfaktorer kombinert, vil ikke bløtvevet eller bindevevet la seg korrigere på en tilfredsstillende måte. Eksempler på bløtvevsforandringer som lar seg korrigere: impingement nerveklem sammentrukket og forkortet vev adheranser og sammengroinger kompresjoner av perifere nervebaner svakheter i muskulatur arrvev

5 Uten tilstrekkelig fleksibilitet i bløtvev og bindevev, vil utøveren, pasienten eller arbeideren utføre oppgavene på et lavere nivå enn ønsket. Samtidig styrkes risikoen for at pasienten eller utøveren pådrar seg akutte skader og/eller belastningsrelaterte skader. ART handler om at terapeuten benytter seg av de biomekaniske fordelene som eksisterer i arbeidet med å behandle skader, optimalisere vevsfunksjoner og/eller forebygge skader og plager i bløtvevssystemet. ART Klinikken i Moss samarbeider med flere faggrupper i sine lokaler. Klinikken har et internt flerfaglig miljø med ortopediingeniører, fotterapeuter og ortopedspesialister. Pasienten/utøveren er aktiv i forløpet Det er alltid viktig at pasienten eller utøveren involveres aktivt i forløpet. Klinikkens terapeuter fokuserer spesielt på 2 områder. Innsikt og aktiv deltakelse: Innsikt: Under utredningen vil terapeuten informere underveis hvorfor, og hva som gjøres i form av tester og tiltak. Terapeutene benytter blant annet et 3D anatomiprogram på TAB/iPad for å gi bedre forståelse om hvilke strukturer det dreier seg om, hvor de ligger i kroppen og hvordan de fungerer. Aktiv deltakelse: ART = pasientens vev beveges aktivt og passivt mens terapeuten manipulerer Pasienten får spesifikke hjemmeøvelser for å opprettholde behandlingsresultatet Pasienten gjør nødvendige justeringer på arbeidsplass / trening / levesett Ingen pasientkasuser er like. Ingen forløp er like. Det er viktig med individuelt tilpassede tiltak for at pasienten eller utøveren skal nå sitt potensial. Kvalitetssikring av utredning og behandling Først og fremst må det legges til rette for at selve konsultasjonstiden og/eller behandlingen blir produktiv og samtidig dekkende. Klinikkens konsept er bygget opp på en slik måte at pasienten eller utøveren skal få mest ut av tiden. Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelig med tid. Din terapeut overlapper ikke deg med andre pasienter. Det vil si at du ikke blir behandlet samtidig med

6 andre pasienter. Du har terapeutens fokus under hele behandlingstiden. Behandlingskontorene er lukket, slik at PRIVACY ivaretas. Ofte blir det nødvendig med justeringer på arbeidsplassen og/eller treningen. Disse forandringene varierer ut ifra problemstilling, varighet og intensitet. Pasienten eller utøveren må belage seg på øvelser i angitt periode for å forbedre og opprettholde behandlingsresultat. Din terapeut vil gjennomgå spesifikke øvelser med spesifikke målsetninger, alt designet til ditt behov. Klinikkens terapeuter gjør sitt ytterste for stadig å være faglig oppdatert og samtidig bidra til innovasjon innen faget. Det handler ikke om hva du gjør, men hvordan du gjør det! Kvalitetssikring av terapeutene: Årlig re-sertifisering innen Active Release Techniques Årlig kliniske samlinger med instruktørene i Active Release Techniques Interne fagdager på klinikken Interne fagdager med ulike faggrupper på Helsehuset i Moss lnternt ukentlig pasientforum Underviser ved flere samlinger i Europa i året Deltakelse på andre relevante kurs og konferanser Vi håper du synes vårt arbeid virker interessant og ikke minst målrettet. Vi har for eksempel over 7150 fagfolk og kroppsinteresserte i Europa som følger vårt arbeid via Facebook. Med vennlig hilsen Nicolai van der Lagen ART Klinikken / ART Europe

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Klatring og idrettsskader Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Idrettsskader... 4 2.1 Generelle skadeforebyggende tiltak... 7 2.2 Generell behandling av akutte skader...

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 7/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Foreløpig program på kongressen: Thon hotel Vika Atrium, Oslo, 13. og 14. mars 2015 «Bevegelse, smertebehandling

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Ergonomi. Kapittel 7. Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne forskjellen på ergonomi, ergoterapi

Ergonomi. Kapittel 7. Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne forskjellen på ergonomi, ergoterapi Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper. Eleven skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i tannhelsetjenesten. Når du

Detaljer

Teknikkutviklingsmodell

Teknikkutviklingsmodell Teknikkutviklingsmodell Trener 2 oppgave 2005 Av Gard Hongslo og Eirik Ansnes INTRODUKSJON 4 DE FIRE GRUNNREGLENE 6 TRINN 1 GREPET STYRER ALT 8 RACKETGREPET 8 TRINN 2 DE FØRSTE SLAGENE 9 SERVE UTEN SKRU

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Innledning Smarttelefon programmet for barn og unge

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

Rytmikk og dans i idrettsfag- Tilnærming til ulike danseformer/et nytt blikk på tradisjonelle danseformer. Av: Adrian Lyng Malmo

Rytmikk og dans i idrettsfag- Tilnærming til ulike danseformer/et nytt blikk på tradisjonelle danseformer. Av: Adrian Lyng Malmo Rytmikk og dans i idrettsfag- Tilnærming til ulike danseformer/et nytt blikk på tradisjonelle danseformer Av: Adrian Lyng Malmo Mitt navn er Adrian Lyng Malmo, er 28 år, og kommer fra «Lotto- bygda» Verdal

Detaljer

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet.

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Et prosjekt for reduksjon av muskel og skjelettplager og sykemeldinger i 6 utvalgte barnehager i Fredrikstad kommune. Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer)

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer) Fysioterapi ved muskelsykdom Muskelsykdom er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som kan ha svært forskjellige sykdomsforløp og alvorlighetsgrad. Det finnes samtidig en rekke likheter mellom sykdommene

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Velkommen til en Frisk Rygg

Velkommen til en Frisk Rygg Introduksjon 6 Velkommen til en Frisk Rygg va er det som gjør at noen får vondt H i ryggen og noen har frisk rygg hele livet? Fra vi begynte å undersøke ryggsmerter og ryggforskning, har vi vært interessert

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Bacheloroppgave. Christin Torp 101394/Axel Reimblad 101425 18/5-2015 VF200. Osteopati kull 2012. 12037 ord. Mai, 2015

Bacheloroppgave. Christin Torp 101394/Axel Reimblad 101425 18/5-2015 VF200. Osteopati kull 2012. 12037 ord. Mai, 2015 Bacheloroppgave Hvilke holdninger har terapeutene i Ski kommune til behandling av spedbarn, og hvordan samarbeider disse terapeutene om spedbarnsbehandling? Av Christin Torp 101394/Axel Reimblad 101425

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer