N Bruksanvisning Stimulering enhet - «Easy Free» TENS Vennligst les før bruk! 4507GAz2_1404

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4507.1.00. N Bruksanvisning Stimulering enhet - «Easy Free» TENS Vennligst les før bruk! 4507GAz2_1404"

Transkript

1 Artikel Artikkel Výrobek Tuote Výrobok Wyrób продукт Ürün GAz2_1404 N Bruksanvisning Stimulering enhet - «Easy Free» TENS Vennligst les før bruk! 0483 Hydas GmbH & Co. KG Hirzenhainer Straße Frankfurt, Germany Tel.: +49 (0)69 / Fax: +49 (0)69 /

2 NORSK N 1 Innledning TENS Generell beskrivelse Innhold Beskrivelse av enhet Display anvisninger Forskriftsmessig bruk Kontraindikasjoner Produktbeskrivelse Tekniske data Viktig sikkerhetsinformasjon Forberedelser og anvisninger for anvendelse Funksjon og anvendelse av tastene Programmer Betjeningsanvisning Bruksområder Feilsøking Vedlikehold Forklaring av symboler Garanti...30

3 1 Innledning TENS 1. Teorien bak behandlingen Transkutan elektrisk nervestimulasjon (TENS) er en ikke-invaderende teknikk der kroppen tilføres elektrisk strøm fra et strømførende apparat via en liten ledning til en elektrode plassert på huden. Den selvklebende elektroden kan legges på ut fra spesifikke behov og til ulike behandlingsformål. TENS blir ofte satt inn som alternativ eller tilleggsbehandling ved øvrig smertebehandling. Behandlingene kan vare fra noen få minutter til flere timer. Anvendelsen av elektrisk stimulering for å lindre smerter har vært en kjent og benyttet metode helt siden 1800-tallet, og den fikk stor utbredelse i og 1970-årene, da man begynte å ta i bruk batteridrevne apparater. N Transkutan elektrisk nervestimulasjon (TENS) ble første gang innført i 1965 og tilsvarte da den såkalte portteorien, på engelsk Gate Control Theory, etter Melzack og Walls kliniske smertelindringsbehandling. Det var Davis (1993) og Lewith (1984) som så ga den navnet portteorien. Et område i dorsalhornet (latin: Cornu dorsale) i ryggmargen, kjent som Substantia gelatinosa tjener som port for impulsene til smertereseptorene. Det inneholder tykke myeliniserte nervefibre (A-fibre), myeliniserte A-fibre, som reagerer på sterke stimuli, og ikke-myeliniserte nervefibre (C-fibre). Når smerteimpulser med myeliniserte A-fibre og C-fibre passerer uten noen impuls fra de myeliniserte A-fibrene, er porten åpen, og pasienten kjenner smerte. Ved overføring av en sterk impuls på de myeliniserte A-fibrene, kan porten lukkes. På samme måte har man også påvist at stimulerende strømoverføring sørger for økt produksjon av kroppens egne naturlige smertestillende substanser: endorfin og enkefalin. Menneskekroppen produserer endorfiner og enkefaliner som opiumliknende substanser for å bekjempe smerte. En lavfrekvent stimulering slipper endorfinene og enkefalinene løs i kroppen. 2. Hvorfor vurdere digital smertebefrielse? Smerte er en advarsel vi trenger dette signalet for å få vite at noe ikke er som det skal med kroppen vår. Uten dette signalet ville vi ikke fått greie på at kroppen kan være påført skade, eller at den kan skades ytterligere. Har vi først fått identifisert skaden, har smerten oppfylt sitt formål. I de tilfeller der smerten er blitt kronisk, vil det få en betydelig innvirkning på daglige gjøremål og livskvalitet. 3. Hvordan fungerer den digitale smertebekjempelsen (TENS)? Den digitale smertebekjempelsen (TENS) arbeider med harmløse, elektriske 19

4 N impulser som føres inn i kroppen via pads. Smertereduseringen skjer på to måter: 1. blir videreføringen av kroppens smertesignaler, som vanligvis 2 føres fra smertesenteret til hjernen via nervefibrene, avbrutt av TENS. 2. stimulerer TENS produksjonen av kroppens egne naturlige smertekillere, endorfiner. 1 2 Generell beskrivelse 2.1 Innhold TENS apparat Elektroder (pads) Koblingsledninger Batterier Bruksanvisninger 2.2 Beskrivelse av enhet (Fig. 1) Kontakt Ledning Kontakt kopling LCD display [ON]-taster = på og styrke (+) [OFF]-taster = Av og styrke (-) [MODE/STOP]-taster = Programvalg og stopp 2.3 Displayanvisninger (Fig. 2) Tidsangivelse Intensitetsangivelse Programangivelse Tidsangivelse punkt Fig Forskriftsmessig bruk Transkutan Elektrisk Nervestimulasjon for midlertidig smertelindring, blant andre: Fig

5 kroniske smerter akutt smerte 3.1 Kontraindikasjoner Anvendelsen av apparatet er sikker for alle, med følgende unntak, eller personer som befinner seg i fysioterapeutisk behandling: Personer med akutte sykdommer Kreftpasienter Personer med infeksiøse hudsår Personer med menstruasjon eller svangerskap Personer med hjertesykdommer Personer med høy feber Personer med unormalt blodtrykk Personer med nedsatt hudfølelse og uvanlig hud Personer med avvikende kroppsfølelse foruten de ovennevnte tilfeller N 4 Produktbeskrivelse AD-2011 er en batteridrevet impulsgenerator som sender elektriske impulser til kroppen via pads, og gjennom dem når de underliggende nervene eller muskelgruppene. Apparatet er utstyrt med en bryter der en kan styre intensiteten. Kan kan man også koble til et par elektroder. Elektronikken til AD-2011 avgir elektriske impulser som endrer seg i intensitet, impulsutbredelse og impulsfrekvens avhengig av programmet en velger. Betjeningen av knapper på apparatet er svært enkelt og da de er dekket av en plate hindrer de uønskede endringer i innstillingene. AD-2011 imøtekommer kravene til følgende standarder: IEC : 2005/EN :2006/AC:2010 (Medisinske elektriske apparater del 1: Allmenne forskrifter for sikkerhet inkludert vesentlige kjennetegn for ytelse). IEC :2007/EN :2007/AC:2010 (Medisinske elektriske apparater del 1-2: Allmenne forskrifter for sikkerhet supplement til elektromagnetiske stabilitet krav og test). 21

6 N 4.1 Tekniske data Produktnavn: TENS Smerteterapi Modell: AD-2011 (Artikkel 4507) Antall behandlingsprogram: 8 Antall intensitetsnivåer: 8 Område for impulsfrekvenser: 2 ~ 150 Hz Spenning: 40 V ± 20%(500 Ohm) Klassifisering: Intern strømtilførsel, type BF, IPX0, ingen AP eller APG, fortløpende anvendelse Størrelse på apparatet: ca. 55 x 122 x 19 mm Vekt: ca. 62 g (eksklusive batterier) Strømtilførsel: batterier: 2 x 1.5 V type AAA Ved anvendelse Ytre temperatur: 5 C 40 C Ytre luftfuktighet: < 80% Ved lagring og transport: Ytre temperatur: - 20 C ~ 55 C Ytre luftfuktighet: 95% Ytre lufttrykk: 80 KPa KPa Batterivarighet: ca. 2 måneder med Alkaline Batterier ved 30. min. daglig anvendelse. 5 Viktig sikkerhetsinformasjon Oppbevar denne bruksanvisningen for framtidig bruk og gi den videre til neste eier. 22

7 Les bruksanvisningen og informasjonen som ligger i forpakningen grundig før apparatet tas i bruk. Stans anvendelsen ved ubehag eller avvikende hudreaksjoner. Oppsøk lege og følg så legens anvisninger. Apparatet må slås av før en endrer posisjonen til en pad under anvendelse. Tilkoblingsledning og pads må ikke brettes skarpt. Apparatet må ikke brukes dersom du er tilsluttet høyfrekvente operasjonsapparater eller befinner deg i nærheten av slike apparater eller det finnes høyfrekvente anlegg i nærheten. Vær spesielt oppmerksom hvis anvendelsen skjer i umiddelbar nærhet av en påslått radioapparat. Apparatet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og /eller kunnskap, i så fall bare under tilsyn av en person med ansvar for sikkerheten eller vedkommende blir instruert i hvordan apparatet skal benyttes. Må ikke benyttes på badet eller i andre værelser med høy luftfuktighet. Må ikke benyttes mens en styrer et kjøretøy. Det kan føre til forstyrrelser. Apparatet må ikke benyttes mens en sover. Når en bruker pads må den ikke komme i kontakt med metalldeler fra belte, armbåndsur eller halskjede. Må ikke benyttes til andre formål enn de foreskrevne. Apparatet kan ikke oppfylle sin funksjon riktig eller kan forårsake sikkerhetsrisiko dersom den lagres under andre temperatur- og luftfuktighetsbetingelser enn de foreskrevne. Ved svangerskap bør ikke apparatet benyttes i de første tre månedene og all annen anvendelse må skje i overensstemmelse med en lege, jordmor eller fysioterapeut. Samtidig tilkobling av pasienten med et høyfrekvent operasjonsapparat kan føre til en kortslutning i TENS-apparatet og forårsake skader på TENS-apparatet. Apparatet må ikke benyttes i umiddelbar nærhet (ca 1 m) fra kortbølgeeller mikrobølgeapparater. Det vil kunne påvirke TENS-apparatets spenning. Benyttelse av elektroder i nærheten av brystkassen (ved hjertet) kan øke risikoen for hjerteflimmer. En må ikke la apparatet falle fra en høyde, repareres hjemme eller bygges om på egen hånd. En får ikke bruke elektriske pads fra andre produsenter. Dette kan føre til endrede biologiske tålelige betingelser og dermed til falske impulser. For å unngå overføring av infeksjoner bør en ikke dele på apparatet. N 23

8 N De avgitte impulsene påvirkes ikke av motstanden i huden, men av intensiteten. Øker hudmotstanden, øker også intensiteten. Unngå sterke magnetiske forstyrrelser under bruk, forårsaket av f.eks. mobiltelefoner, mikrobølger osv. Informasjon om elektromagnetisk toleranse eller forstyrrelser som kan oppstå ved anvendelse og bytte av dette og andre apparater, finner du under ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION. Slå aldri gelésiden til to pads sammen. Sørg for at PADs holdes rene og holdes unna sterk varme og direkte sollys. Når PADs ikke lenger ligger på huden, tørk den da av med en fuktig klut, eller, hvis nødvendig, legg på en ny PAD. Rens ikke PADs med kjemiske rengjøringsmidler. Originale erstatningspads kan bestilles av leverandøren. Pads som har snittskader må ikke brukes, likeledes må en ikke legge pads på skadet hud. Før apparatet slås på og en velger intensitet, må en ha lagt pads på smerteområdet Forberedelser og anvisninger for anvendelse 1. Sett i batterier a Åpne batteridekslet på baksiden av apparatet. b Sett i to batterier av typen AAA. Sørg for at polene ligger riktig vei. c Lukk batteridekslet. Oppladbare batterier er ikke egnet for dette apparatet. Når apparatet skal ligge ubrukt i en måned eller mer, fjerner en batteriene for å unngå lekkasje. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av ulik type. Batterier må ikke kastes i åpen ild. Unngå hud- og øyekontakt med batterier som lekker. Har en fått batterisyre på seg, må disse stedene straks skylles med rent vann før en oppsøker lege. 2. Hvordan legger man på de selvklebende pads? Hver PAD har en klebrig side beskyttet av en transparent beskyttelsesfolie. Fjern folien på padens klebeside og plasser gelésiden på huden. 3. Tilkobling av elektrodeledningen a Sett kontakten til ledningen i apparatet. Hold godt i den isolerte delen av kontakten og press den inn i tilslutningsdelen. b Fest trykknappene i den andre enden av ledningen med padene.

9 Koble og fjerne trykknappene varsomt og ordentlig. Det kan skade ledningen om man drar i den. c Plassér elektrodene på kroppen etter anbefaling fra fysioterapeuten, eller som vist på tegningene. Rengjør ledningen med en fuktig klut. Bruk av talkumpudder forlenger ledningens levetid. N 4. Avslutning av bruk Trekk ut kontakten. Ikke trekk i ledningen. Bruk kun rent vann og en flossfri klut til rengjøring. Hold ledningen utenfor babyer og barns rekkevidde. 6.1 Funksjon og anvendelse av tastene [ON]-tast: Skrur på apparatet og øker intensiteten i impulsene. Hvert klikk på [ON]-tasten øker intensiteten et hakk (0-8, maksimalt trinn 8). [OFF]-tast: Senker intensiteten i impulsene og skrur av apparatet ved trinn 0. Hvert klikk på [OFF]-tasten senker intensiteten et hakk (0-8, maksimalt trinn 8). Intensitetstrinnene vises i displayet. 1 er det laveste, 8 det høyeste trinn. Styrken på spenningen øker analogt med valgt intensitetstrinn. På Intensitetstrinn 0 skrur apparatet seg automatisk av etter 20 sekunder. Når en velger intensitet mellom 1 og 8, starter tidsangivelsen. Det svarte desimalpunktet på displayet blinker en gang i sekundet. Padene må plasseres på smertepunktene før en tar apparatet i bruk. [MODE/STOP]-tast: For å velge de enkelte programmene slås [MODE/STOP]-tasten på. Det finnes 8 ulike programmer (A-H). For nøyaktig beskrivelse se funksjonsdiagram. Apparatet har en lagringsfunksjon. Apparatet forblir innstilt på det sist valgte stimulasjonsprogrammet etter at det er slått av. Har apparatet f.eks. vært innstilt på program B før det ble slått av, vil det automatisk stille seg inn på program B igjen neste gang det tas i bruk. 25

10 N Programmet skifter ved hvert tastetrykk på [Mode/Stop]-tasten. 7 Programmer Programmer skifter som følger: A B C D E F G H Programmer Funksjonene A Smertebehandling Banking (sakte) B Smertebehandling Banking (fort) C Smertebehandling Vibrasjon (sakte) D Massage Knaing (sakte) E Massage Knaing (fort) F Smertebehandling/Massage Vibrasjon (fort) Kombinerte programmer G H Smertebehandling/Massage: anbefales for skulder og nakke A E C B F E F A A E C B F E F A Smertebehandling/Massage F D A F E D A F anbefales for mage og rygg F D A F E D A F som veksler uavbrutt hvert 15. minutt som veksler uavbrutt hvert 15. minutt Når apparatet er slått på, påvirker ikke innstillingene intensiteten og programmene i den gjenværende anvendelsestiden som vises i displayet. Apparatet skrur seg automatisk av når anvendelsestiden er over. Anvendelsestiden er 15 minutter. Anbefalt bruk er 1-2 Anvendelser om dagen med en pause på minst 2-3 timer. Kjenner du smerte eller føler deg uvel under anvendelsen av apparatet, avslutt da straks og oppsøk lege Betjeningsanvisning a Etter å at du har plassert PADs på de riktige stedene, kobler du dem til ledningene og ledningene til apparatet.

11 b Skru på apparatet. c Etter at du har valgt program og intensitet, vil du kjenne elektrostimuleringen. Anvendelsen har da begynt. Tidsangivelsen er aktivert og viser den gjenværende anvendelsestiden. Etter 15 minutter skrur apparatet seg automatisk av. d Slå av apparatet e Fjern elektrodene (PADs) og rengjør disse som beskrevet. Rengjøring av elektroder (pads). Ikke dra i ledningen når du trekker ut kontakten. Benytt kun rent vann ved tørking av elektrodene (pads), eller tørk dem forsiktig med en fuktig flossfri klut. Bruk ikke børste eller fingerneglene, da det kan skade elektrodenes overflate. N 8.1 Bruksområder Midje Armer Rygg Ledd Ben Hoftemuskulatur Bryst og mage Bekken 27

12 N Skulder Føtter 9 Feilsøking Denne tabellen hjelper deg med feilsøkingen: Feil Årsak Tiltak Om du ikke kjenner stimulasjonsimpulsene. Ingen eller svak stimulering Huden i behandlingsområdet blir rød Batteriene er gamle eller ble lagt inn feil Er ledningen riktig koblet? Er den transparente beskyttelsesfilmen fjernet fra elektrodene (pads)? Elektrodepaden har dårlig kontakt med huden Ligger elektrodene (pads) over hverandre? Kontaktene på paden er tilsmusset eller uttørket Er apparatet innstilt på for svak intensitet? Er elektrodene (pads) riktig posisjonert? Bruk over for lang tid Paden har dårlig hudkontakt Kontaktene på paden er tilsmusset eller uttørket Har elektroden (pads) skader eller risp i overflaten? Bytt batterier eller sett dem riktig inn Sørg for at ledningen er riktig koblet. Fjern beskyttelsesfilmen fra elektrodene (pads). Kontroller forbindelsen og lim fast padene på nytt Fjerne elektrodene (pads) og fest dem på huden på nytt. Bytt ut paden hvis den er utbrukt Intensiteten regulerer du på intensitetsregulatoren på bryteren. Endre elektrodenes (pads) posisjoner. Sjekk regelmessig hvert minutt. Kontroller at elektrodepaden sitter godt på huden Tørk av elektrodene (pads) med en fuktig klut og bruk dem om igjen. Sørg for godt feste. Erstatte av elektrodene (pads) 28

13 Apparatet stanser uoppfordret En pad har løsnet Har du tatt ut ledningen? Batteriene er tomme Fest elektrodepaden igjen Skru av apparatet og koble til ledningen på nytt. Bytt batterier 10 Vedlikehold Apparatet må ikke falle fra en høyde eller utsettes for kraftige slag. Unngå høye temperaturer og direkte sollys. Må ikke nedsenkes i vann, da blir apparatet skadelidende. Blir apparatet lagret i kalde omgivelser, må det varmes opp til romtemperatur før bruk. Apparatet må ikke ombygges eller demonteres. Ta ut batteriene hvis apparatet ikke er i bruk over lengre tid. Til rengjøring av apparatet må kun en myk, tørr klut benyttes. Ingen skummende og flyktige rengjøringsmidler må anvendes. Komponentene i apparatet kan ikke erstattes av brukeren. Fremstillingen av sikringer, lister over deler eller andre beskrivelser og informasjon som er nødvendig for en reparatør via kvalifisert personale kan stilles til disposisjon gjennom oss. For at padene skal bevare klebrigheten så lenge som mulig, må de rengjøres med en fuktig, støv- og flossfri klut. Etter anvendelse må beskyttelsesfolien legges tilbake på elektrodene (pads). Elektrodene er forbruksvarer. Når elektrodene mister all klebrighet må de erstattes av nye elektroder (pads). 11 Forklaring av symboler Ikon for henvisning for å lese bruksanvisningen. N Ikon for «Advarsel!» Ikon for «TYPE BF» klassifisert enhet Elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i husholdningsavfall. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å returnere elektriske og elektroniske apparater, ved slutten av brukstiden på offentlig innsamlingsteder som er innrettet for dette eller på salgsstedet. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser på disse bestemmelsene. 29

14 N Ikon for «Produsent» Ikon for «Produksjonsdato» Ikon for «Oppbevar på et tørt» Ikon for «Løpenummer» 0483 Samsvar med direktivet 93/42 EEC 12 Garanti Garantien gjelder i 24 måneder fra kjøpsdato for fabrikasjonsfeil i material og kvalitet. Som et bevis på kjøpskvittering serverer. I tilfelle av misbruk eller feil bruk, kan det ikke tas ansvar for eventuelle skader. Denne garantien gjelder kun, dersom merknadene i bruksanvisningen følges. Skader forårsaket av vold, misbruk, feil bruk eller service gjennom uautoriserte personer vil ugyldiggjøre garantien. Adresse for garanti og service: Hydas GmbH & Co. KG c/o atrikom fulfillment GmbH Haagweg Ginsheim-Gustavsburg Tel.: Fax:

15 HERSTELLER Hydas GmbH & Co.KG Hirzenhainer Straße 3, Frankfurt/M., Germany Tel.:069/ , Fax: 069/ GARANTIE & SERVICE Hydas GmbH & Co. KG c/o atrikom fulfillment GmbH Haagweg Ginsheim-Gustavsburg OFFICE USA Hydas Inc. P.O. Box 420, Hershey, PA Tel Fax Warehouse: 1810 Church Rd., Hummelstown, PA U.S.A.

BRUKSANVISNING NORSK

BRUKSANVISNING NORSK 82 82 BRUKSANVISNING NORSK FØR DU BRUKER STIMULATOREN 1. INTRODUKSJON... 84 2. MEDISINSK BAKGRUNN... 85 3. FORSIKTIGHETSREGLER... 86 USER INFORMATION 4. OVERSIKT... 87 FUNKSJONSKNAPPER... 87 SYMBOLENE

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Dual Channel Fitness Belt INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Dual Channel Fitness Belt INSTRUKSJONSHÅNDBOK cl Dual Channel Fitness Belt INSTRUKSJONSHÅNDBOK VIKTIG! Les hele instruksjonshåndboken før du begynner å bruke AbTronicX2-systemet. Da vil du få en bedre forståelse av hvordan produktet virker, og du

Detaljer

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com Bruksanvisning www.qlocktwo.com NO Nyt tiden Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før du tar QLOCKTWO TOUCH i bruk for første gang og følg sikkerhetsanvisningene på slutten av denne veiledningen. Du

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten.

Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten. 1 INNHOLD 1x Runtastic LIBRA, 3x 1.5V AAA alkaliske batterier, 4x Teppe-føtter og 1x Hurtiginstallashåndbok Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten. ELEKTROMAGNETISK

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334 SCF332 1 SCF334, SCF332 NORSK 85 NORSK 85 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT!

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter Insulinpumpen Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de

Detaljer

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 NORSK 63 NORSK 63 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer