N Bruksanvisning Stimulering enhet - «Easy Free» TENS Vennligst les før bruk! 4507GAz2_1404

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4507.1.00. N Bruksanvisning Stimulering enhet - «Easy Free» TENS Vennligst les før bruk! 4507GAz2_1404"

Transkript

1 Artikel Artikkel Výrobek Tuote Výrobok Wyrób продукт Ürün GAz2_1404 N Bruksanvisning Stimulering enhet - «Easy Free» TENS Vennligst les før bruk! 0483 Hydas GmbH & Co. KG Hirzenhainer Straße Frankfurt, Germany Tel.: +49 (0)69 / Fax: +49 (0)69 /

2 NORSK N 1 Innledning TENS Generell beskrivelse Innhold Beskrivelse av enhet Display anvisninger Forskriftsmessig bruk Kontraindikasjoner Produktbeskrivelse Tekniske data Viktig sikkerhetsinformasjon Forberedelser og anvisninger for anvendelse Funksjon og anvendelse av tastene Programmer Betjeningsanvisning Bruksområder Feilsøking Vedlikehold Forklaring av symboler Garanti...30

3 1 Innledning TENS 1. Teorien bak behandlingen Transkutan elektrisk nervestimulasjon (TENS) er en ikke-invaderende teknikk der kroppen tilføres elektrisk strøm fra et strømførende apparat via en liten ledning til en elektrode plassert på huden. Den selvklebende elektroden kan legges på ut fra spesifikke behov og til ulike behandlingsformål. TENS blir ofte satt inn som alternativ eller tilleggsbehandling ved øvrig smertebehandling. Behandlingene kan vare fra noen få minutter til flere timer. Anvendelsen av elektrisk stimulering for å lindre smerter har vært en kjent og benyttet metode helt siden 1800-tallet, og den fikk stor utbredelse i og 1970-årene, da man begynte å ta i bruk batteridrevne apparater. N Transkutan elektrisk nervestimulasjon (TENS) ble første gang innført i 1965 og tilsvarte da den såkalte portteorien, på engelsk Gate Control Theory, etter Melzack og Walls kliniske smertelindringsbehandling. Det var Davis (1993) og Lewith (1984) som så ga den navnet portteorien. Et område i dorsalhornet (latin: Cornu dorsale) i ryggmargen, kjent som Substantia gelatinosa tjener som port for impulsene til smertereseptorene. Det inneholder tykke myeliniserte nervefibre (A-fibre), myeliniserte A-fibre, som reagerer på sterke stimuli, og ikke-myeliniserte nervefibre (C-fibre). Når smerteimpulser med myeliniserte A-fibre og C-fibre passerer uten noen impuls fra de myeliniserte A-fibrene, er porten åpen, og pasienten kjenner smerte. Ved overføring av en sterk impuls på de myeliniserte A-fibrene, kan porten lukkes. På samme måte har man også påvist at stimulerende strømoverføring sørger for økt produksjon av kroppens egne naturlige smertestillende substanser: endorfin og enkefalin. Menneskekroppen produserer endorfiner og enkefaliner som opiumliknende substanser for å bekjempe smerte. En lavfrekvent stimulering slipper endorfinene og enkefalinene løs i kroppen. 2. Hvorfor vurdere digital smertebefrielse? Smerte er en advarsel vi trenger dette signalet for å få vite at noe ikke er som det skal med kroppen vår. Uten dette signalet ville vi ikke fått greie på at kroppen kan være påført skade, eller at den kan skades ytterligere. Har vi først fått identifisert skaden, har smerten oppfylt sitt formål. I de tilfeller der smerten er blitt kronisk, vil det få en betydelig innvirkning på daglige gjøremål og livskvalitet. 3. Hvordan fungerer den digitale smertebekjempelsen (TENS)? Den digitale smertebekjempelsen (TENS) arbeider med harmløse, elektriske 19

4 N impulser som føres inn i kroppen via pads. Smertereduseringen skjer på to måter: 1. blir videreføringen av kroppens smertesignaler, som vanligvis 2 føres fra smertesenteret til hjernen via nervefibrene, avbrutt av TENS. 2. stimulerer TENS produksjonen av kroppens egne naturlige smertekillere, endorfiner. 1 2 Generell beskrivelse 2.1 Innhold TENS apparat Elektroder (pads) Koblingsledninger Batterier Bruksanvisninger 2.2 Beskrivelse av enhet (Fig. 1) Kontakt Ledning Kontakt kopling LCD display [ON]-taster = på og styrke (+) [OFF]-taster = Av og styrke (-) [MODE/STOP]-taster = Programvalg og stopp 2.3 Displayanvisninger (Fig. 2) Tidsangivelse Intensitetsangivelse Programangivelse Tidsangivelse punkt Fig Forskriftsmessig bruk Transkutan Elektrisk Nervestimulasjon for midlertidig smertelindring, blant andre: Fig

5 kroniske smerter akutt smerte 3.1 Kontraindikasjoner Anvendelsen av apparatet er sikker for alle, med følgende unntak, eller personer som befinner seg i fysioterapeutisk behandling: Personer med akutte sykdommer Kreftpasienter Personer med infeksiøse hudsår Personer med menstruasjon eller svangerskap Personer med hjertesykdommer Personer med høy feber Personer med unormalt blodtrykk Personer med nedsatt hudfølelse og uvanlig hud Personer med avvikende kroppsfølelse foruten de ovennevnte tilfeller N 4 Produktbeskrivelse AD-2011 er en batteridrevet impulsgenerator som sender elektriske impulser til kroppen via pads, og gjennom dem når de underliggende nervene eller muskelgruppene. Apparatet er utstyrt med en bryter der en kan styre intensiteten. Kan kan man også koble til et par elektroder. Elektronikken til AD-2011 avgir elektriske impulser som endrer seg i intensitet, impulsutbredelse og impulsfrekvens avhengig av programmet en velger. Betjeningen av knapper på apparatet er svært enkelt og da de er dekket av en plate hindrer de uønskede endringer i innstillingene. AD-2011 imøtekommer kravene til følgende standarder: IEC : 2005/EN :2006/AC:2010 (Medisinske elektriske apparater del 1: Allmenne forskrifter for sikkerhet inkludert vesentlige kjennetegn for ytelse). IEC :2007/EN :2007/AC:2010 (Medisinske elektriske apparater del 1-2: Allmenne forskrifter for sikkerhet supplement til elektromagnetiske stabilitet krav og test). 21

6 N 4.1 Tekniske data Produktnavn: TENS Smerteterapi Modell: AD-2011 (Artikkel 4507) Antall behandlingsprogram: 8 Antall intensitetsnivåer: 8 Område for impulsfrekvenser: 2 ~ 150 Hz Spenning: 40 V ± 20%(500 Ohm) Klassifisering: Intern strømtilførsel, type BF, IPX0, ingen AP eller APG, fortløpende anvendelse Størrelse på apparatet: ca. 55 x 122 x 19 mm Vekt: ca. 62 g (eksklusive batterier) Strømtilførsel: batterier: 2 x 1.5 V type AAA Ved anvendelse Ytre temperatur: 5 C 40 C Ytre luftfuktighet: < 80% Ved lagring og transport: Ytre temperatur: - 20 C ~ 55 C Ytre luftfuktighet: 95% Ytre lufttrykk: 80 KPa KPa Batterivarighet: ca. 2 måneder med Alkaline Batterier ved 30. min. daglig anvendelse. 5 Viktig sikkerhetsinformasjon Oppbevar denne bruksanvisningen for framtidig bruk og gi den videre til neste eier. 22

7 Les bruksanvisningen og informasjonen som ligger i forpakningen grundig før apparatet tas i bruk. Stans anvendelsen ved ubehag eller avvikende hudreaksjoner. Oppsøk lege og følg så legens anvisninger. Apparatet må slås av før en endrer posisjonen til en pad under anvendelse. Tilkoblingsledning og pads må ikke brettes skarpt. Apparatet må ikke brukes dersom du er tilsluttet høyfrekvente operasjonsapparater eller befinner deg i nærheten av slike apparater eller det finnes høyfrekvente anlegg i nærheten. Vær spesielt oppmerksom hvis anvendelsen skjer i umiddelbar nærhet av en påslått radioapparat. Apparatet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og /eller kunnskap, i så fall bare under tilsyn av en person med ansvar for sikkerheten eller vedkommende blir instruert i hvordan apparatet skal benyttes. Må ikke benyttes på badet eller i andre værelser med høy luftfuktighet. Må ikke benyttes mens en styrer et kjøretøy. Det kan føre til forstyrrelser. Apparatet må ikke benyttes mens en sover. Når en bruker pads må den ikke komme i kontakt med metalldeler fra belte, armbåndsur eller halskjede. Må ikke benyttes til andre formål enn de foreskrevne. Apparatet kan ikke oppfylle sin funksjon riktig eller kan forårsake sikkerhetsrisiko dersom den lagres under andre temperatur- og luftfuktighetsbetingelser enn de foreskrevne. Ved svangerskap bør ikke apparatet benyttes i de første tre månedene og all annen anvendelse må skje i overensstemmelse med en lege, jordmor eller fysioterapeut. Samtidig tilkobling av pasienten med et høyfrekvent operasjonsapparat kan føre til en kortslutning i TENS-apparatet og forårsake skader på TENS-apparatet. Apparatet må ikke benyttes i umiddelbar nærhet (ca 1 m) fra kortbølgeeller mikrobølgeapparater. Det vil kunne påvirke TENS-apparatets spenning. Benyttelse av elektroder i nærheten av brystkassen (ved hjertet) kan øke risikoen for hjerteflimmer. En må ikke la apparatet falle fra en høyde, repareres hjemme eller bygges om på egen hånd. En får ikke bruke elektriske pads fra andre produsenter. Dette kan føre til endrede biologiske tålelige betingelser og dermed til falske impulser. For å unngå overføring av infeksjoner bør en ikke dele på apparatet. N 23

8 N De avgitte impulsene påvirkes ikke av motstanden i huden, men av intensiteten. Øker hudmotstanden, øker også intensiteten. Unngå sterke magnetiske forstyrrelser under bruk, forårsaket av f.eks. mobiltelefoner, mikrobølger osv. Informasjon om elektromagnetisk toleranse eller forstyrrelser som kan oppstå ved anvendelse og bytte av dette og andre apparater, finner du under ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION. Slå aldri gelésiden til to pads sammen. Sørg for at PADs holdes rene og holdes unna sterk varme og direkte sollys. Når PADs ikke lenger ligger på huden, tørk den da av med en fuktig klut, eller, hvis nødvendig, legg på en ny PAD. Rens ikke PADs med kjemiske rengjøringsmidler. Originale erstatningspads kan bestilles av leverandøren. Pads som har snittskader må ikke brukes, likeledes må en ikke legge pads på skadet hud. Før apparatet slås på og en velger intensitet, må en ha lagt pads på smerteområdet Forberedelser og anvisninger for anvendelse 1. Sett i batterier a Åpne batteridekslet på baksiden av apparatet. b Sett i to batterier av typen AAA. Sørg for at polene ligger riktig vei. c Lukk batteridekslet. Oppladbare batterier er ikke egnet for dette apparatet. Når apparatet skal ligge ubrukt i en måned eller mer, fjerner en batteriene for å unngå lekkasje. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av ulik type. Batterier må ikke kastes i åpen ild. Unngå hud- og øyekontakt med batterier som lekker. Har en fått batterisyre på seg, må disse stedene straks skylles med rent vann før en oppsøker lege. 2. Hvordan legger man på de selvklebende pads? Hver PAD har en klebrig side beskyttet av en transparent beskyttelsesfolie. Fjern folien på padens klebeside og plasser gelésiden på huden. 3. Tilkobling av elektrodeledningen a Sett kontakten til ledningen i apparatet. Hold godt i den isolerte delen av kontakten og press den inn i tilslutningsdelen. b Fest trykknappene i den andre enden av ledningen med padene.

9 Koble og fjerne trykknappene varsomt og ordentlig. Det kan skade ledningen om man drar i den. c Plassér elektrodene på kroppen etter anbefaling fra fysioterapeuten, eller som vist på tegningene. Rengjør ledningen med en fuktig klut. Bruk av talkumpudder forlenger ledningens levetid. N 4. Avslutning av bruk Trekk ut kontakten. Ikke trekk i ledningen. Bruk kun rent vann og en flossfri klut til rengjøring. Hold ledningen utenfor babyer og barns rekkevidde. 6.1 Funksjon og anvendelse av tastene [ON]-tast: Skrur på apparatet og øker intensiteten i impulsene. Hvert klikk på [ON]-tasten øker intensiteten et hakk (0-8, maksimalt trinn 8). [OFF]-tast: Senker intensiteten i impulsene og skrur av apparatet ved trinn 0. Hvert klikk på [OFF]-tasten senker intensiteten et hakk (0-8, maksimalt trinn 8). Intensitetstrinnene vises i displayet. 1 er det laveste, 8 det høyeste trinn. Styrken på spenningen øker analogt med valgt intensitetstrinn. På Intensitetstrinn 0 skrur apparatet seg automatisk av etter 20 sekunder. Når en velger intensitet mellom 1 og 8, starter tidsangivelsen. Det svarte desimalpunktet på displayet blinker en gang i sekundet. Padene må plasseres på smertepunktene før en tar apparatet i bruk. [MODE/STOP]-tast: For å velge de enkelte programmene slås [MODE/STOP]-tasten på. Det finnes 8 ulike programmer (A-H). For nøyaktig beskrivelse se funksjonsdiagram. Apparatet har en lagringsfunksjon. Apparatet forblir innstilt på det sist valgte stimulasjonsprogrammet etter at det er slått av. Har apparatet f.eks. vært innstilt på program B før det ble slått av, vil det automatisk stille seg inn på program B igjen neste gang det tas i bruk. 25

10 N Programmet skifter ved hvert tastetrykk på [Mode/Stop]-tasten. 7 Programmer Programmer skifter som følger: A B C D E F G H Programmer Funksjonene A Smertebehandling Banking (sakte) B Smertebehandling Banking (fort) C Smertebehandling Vibrasjon (sakte) D Massage Knaing (sakte) E Massage Knaing (fort) F Smertebehandling/Massage Vibrasjon (fort) Kombinerte programmer G H Smertebehandling/Massage: anbefales for skulder og nakke A E C B F E F A A E C B F E F A Smertebehandling/Massage F D A F E D A F anbefales for mage og rygg F D A F E D A F som veksler uavbrutt hvert 15. minutt som veksler uavbrutt hvert 15. minutt Når apparatet er slått på, påvirker ikke innstillingene intensiteten og programmene i den gjenværende anvendelsestiden som vises i displayet. Apparatet skrur seg automatisk av når anvendelsestiden er over. Anvendelsestiden er 15 minutter. Anbefalt bruk er 1-2 Anvendelser om dagen med en pause på minst 2-3 timer. Kjenner du smerte eller føler deg uvel under anvendelsen av apparatet, avslutt da straks og oppsøk lege Betjeningsanvisning a Etter å at du har plassert PADs på de riktige stedene, kobler du dem til ledningene og ledningene til apparatet.

11 b Skru på apparatet. c Etter at du har valgt program og intensitet, vil du kjenne elektrostimuleringen. Anvendelsen har da begynt. Tidsangivelsen er aktivert og viser den gjenværende anvendelsestiden. Etter 15 minutter skrur apparatet seg automatisk av. d Slå av apparatet e Fjern elektrodene (PADs) og rengjør disse som beskrevet. Rengjøring av elektroder (pads). Ikke dra i ledningen når du trekker ut kontakten. Benytt kun rent vann ved tørking av elektrodene (pads), eller tørk dem forsiktig med en fuktig flossfri klut. Bruk ikke børste eller fingerneglene, da det kan skade elektrodenes overflate. N 8.1 Bruksområder Midje Armer Rygg Ledd Ben Hoftemuskulatur Bryst og mage Bekken 27

12 N Skulder Føtter 9 Feilsøking Denne tabellen hjelper deg med feilsøkingen: Feil Årsak Tiltak Om du ikke kjenner stimulasjonsimpulsene. Ingen eller svak stimulering Huden i behandlingsområdet blir rød Batteriene er gamle eller ble lagt inn feil Er ledningen riktig koblet? Er den transparente beskyttelsesfilmen fjernet fra elektrodene (pads)? Elektrodepaden har dårlig kontakt med huden Ligger elektrodene (pads) over hverandre? Kontaktene på paden er tilsmusset eller uttørket Er apparatet innstilt på for svak intensitet? Er elektrodene (pads) riktig posisjonert? Bruk over for lang tid Paden har dårlig hudkontakt Kontaktene på paden er tilsmusset eller uttørket Har elektroden (pads) skader eller risp i overflaten? Bytt batterier eller sett dem riktig inn Sørg for at ledningen er riktig koblet. Fjern beskyttelsesfilmen fra elektrodene (pads). Kontroller forbindelsen og lim fast padene på nytt Fjerne elektrodene (pads) og fest dem på huden på nytt. Bytt ut paden hvis den er utbrukt Intensiteten regulerer du på intensitetsregulatoren på bryteren. Endre elektrodenes (pads) posisjoner. Sjekk regelmessig hvert minutt. Kontroller at elektrodepaden sitter godt på huden Tørk av elektrodene (pads) med en fuktig klut og bruk dem om igjen. Sørg for godt feste. Erstatte av elektrodene (pads) 28

13 Apparatet stanser uoppfordret En pad har løsnet Har du tatt ut ledningen? Batteriene er tomme Fest elektrodepaden igjen Skru av apparatet og koble til ledningen på nytt. Bytt batterier 10 Vedlikehold Apparatet må ikke falle fra en høyde eller utsettes for kraftige slag. Unngå høye temperaturer og direkte sollys. Må ikke nedsenkes i vann, da blir apparatet skadelidende. Blir apparatet lagret i kalde omgivelser, må det varmes opp til romtemperatur før bruk. Apparatet må ikke ombygges eller demonteres. Ta ut batteriene hvis apparatet ikke er i bruk over lengre tid. Til rengjøring av apparatet må kun en myk, tørr klut benyttes. Ingen skummende og flyktige rengjøringsmidler må anvendes. Komponentene i apparatet kan ikke erstattes av brukeren. Fremstillingen av sikringer, lister over deler eller andre beskrivelser og informasjon som er nødvendig for en reparatør via kvalifisert personale kan stilles til disposisjon gjennom oss. For at padene skal bevare klebrigheten så lenge som mulig, må de rengjøres med en fuktig, støv- og flossfri klut. Etter anvendelse må beskyttelsesfolien legges tilbake på elektrodene (pads). Elektrodene er forbruksvarer. Når elektrodene mister all klebrighet må de erstattes av nye elektroder (pads). 11 Forklaring av symboler Ikon for henvisning for å lese bruksanvisningen. N Ikon for «Advarsel!» Ikon for «TYPE BF» klassifisert enhet Elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i husholdningsavfall. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å returnere elektriske og elektroniske apparater, ved slutten av brukstiden på offentlig innsamlingsteder som er innrettet for dette eller på salgsstedet. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser på disse bestemmelsene. 29

14 N Ikon for «Produsent» Ikon for «Produksjonsdato» Ikon for «Oppbevar på et tørt» Ikon for «Løpenummer» 0483 Samsvar med direktivet 93/42 EEC 12 Garanti Garantien gjelder i 24 måneder fra kjøpsdato for fabrikasjonsfeil i material og kvalitet. Som et bevis på kjøpskvittering serverer. I tilfelle av misbruk eller feil bruk, kan det ikke tas ansvar for eventuelle skader. Denne garantien gjelder kun, dersom merknadene i bruksanvisningen følges. Skader forårsaket av vold, misbruk, feil bruk eller service gjennom uautoriserte personer vil ugyldiggjøre garantien. Adresse for garanti og service: Hydas GmbH & Co. KG c/o atrikom fulfillment GmbH Haagweg Ginsheim-Gustavsburg Tel.: Fax:

15 HERSTELLER Hydas GmbH & Co.KG Hirzenhainer Straße 3, Frankfurt/M., Germany Tel.:069/ , Fax: 069/ GARANTIE & SERVICE Hydas GmbH & Co. KG c/o atrikom fulfillment GmbH Haagweg Ginsheim-Gustavsburg OFFICE USA Hydas Inc. P.O. Box 420, Hershey, PA Tel Fax Warehouse: 1810 Church Rd., Hummelstown, PA U.S.A.

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Invacare H112 Marina. Badekarbrett Bruksanvisning

Invacare H112 Marina. Badekarbrett Bruksanvisning Invacare H112 Marina no adekarbrett ruksanvisning This manual MUST be given to the user of the product. FOR using this product, read this manual and save for future reference. Invacare H112 Marina Images

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer