«FOLKEHELSE OG LOKALSAMFUNN»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«FOLKEHELSE OG LOKALSAMFUNN»"

Transkript

1 «FOLKEHELSE OG LOKALSAMFUNN» Tid : 26. mai 2015 kl Sted : Bø Hotell PROGRAM Kaffe, rundstykker og registrering OVERSIKT PLAN HANDLING Møteleder: Kjersti Norgård Aase Velkommen oppsummering fra forrige samling og innledning til verksted Kjersti Norgård Aase Rådgiver Telemark fylkeskommune Verksted: Folkehelseutfordringer i kommunene Eyvin Bjørnstad Førstelektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold Pause Det folkevennlige samfunn Michael Fuller Gee Sjefsarkitekt byplanlegger Arendal kommune Lunsj Seks gode eksempler fra Telemark «Dalen+» Nils Gjerde Tokke kommune Solspeilet, torvet m.m. på Rjukan Eli Samuelsen Tinn kommune Sitt ned kvartalet i Skien Laurie Vestøl Skien kommune Toke brygge i Drangedal Gunn Marit Christenson Feste «Heim = Fyresdal» Monika Sølyst Faun naturforvaltning «Hjerterommet» i Nome Eva Rismo Nome kommune Pause Verksted fra plan til handling Lene Hennum Rådgiver Telemark fylkeskommune Avslutning og oppsummering

2 Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse Foto: Dag Jenssen

3 Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak 4 og 7 Planstrategi 6(1) Fastsette mål i plan 6(2)

4

5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Hver kommune skal ha et samlet oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi Skal inneholde opplysninger om og vurderinger av: a) Befolkningssammensetning b) Oppvekst- og levekårsforhold c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø d) Skader og ulykker e) Helserelatert atferd f) Helsetilstand

6 Temaene må settes inn i en sammenheng GRUNNLAG PÅVIRKNINGSFAKTORER HELSESITUASJON a) Befolkningssammensetning b) Oppvekst- og levekårsforhold c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø e) Helserelatert atferd d) Skader og ulykker f) Helsetilstand

7

8

9 Klokskap Kunnskap Informasjon Tall og statistikk

10 Illustrasjon av Camilla Ihlebæk

11 Båten blir til mens vi ror!

12 Tilskuddsordning om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 15,7 millioner til syv fylkeskommuner frist 15.august Fylkeskommunen søker Skal samarbeide med minst tre kommuner (åpen utlysning frist 15.juni) Skal samarbeide med forskningsmiljø Mål: Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Delmål: Bedre kvalitative folkehelseoversikter som kunnskapsgrunnlag for kommunale planog beslutningsprosesser. Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene. Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet. Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.

13 Kontaktpersoner Ung i Telemark 2015 Bamble kommune Odd Runar Aslaksen Bø kommune Terje Kili Kragerø kommune Eli Mentzen Drangedal kommune Leif Bjørn Kilane Fyresdal kommune Torhild Bondal Hjartdal kommune Stefan Langfors Kviteseid kommune Odd-Arne Thorbjørnsen/Hilde Metveit Nissedal kommune Anne Karin Grimstveit Nome kommune Janne Gunnerud Ljosåk Notodden kommune Jan Erik Søhol Porsgrunn kommune Bente Aasoldsen Sauherad kommune Hege Nordskog Seljord kommune Roar Slinde Siljan kommune Sigrid Pedersen Skien kommune Frøydis Straume Tinn kommune Vivian Mathisen Tokke kommune Ann Wraa Vinje kommune Silje Hagen

14 Datoer høst 2015 Dato Hva Hvor (lunsj til lunsj) (morgen til lunsj) Samling for folkehelsenettverket Folkehelsekonferansen: Ung i Telemark 2015 Ungdommens stemmer Fylkeskulturkonferansen idrett, friluftsliv og frivillighet Norsjø hotell Kragerø resort Ibsenhuset Samling for folkehelsenettverket Fylkeshuset, Skien

15

16 GRENLAND MIDT-TELEMARK ØST-TELEMARK VEST-TELEMARK GRUPPE 1 BAMBLE/KRAGERØ Marina Halvorsen Heidi Herum Anette S. Guldager Tone Isaksen Lene Sjølie John Jacobsen GRUPPE 2 PORSGRUNN/DRAN GEDAL Marit Røsvik Annette Solheim Kari Vogsland Laurie Vestøl Willy Sjøstrøm Gunn M. Christenson GRUPPE 3 BØ Urban Eriksen Sindre Flø Kristin Vikane Torbjørn Landmark GRUPPE 4 SAUHERAD/NOME Gunn Karin Rørvik Svein Ivar Forberg Torstein Sanda Eva Rismo GRUPPE 5 TINN/NOTODDEN Mie Jørgensen Eli Samuelsen Jan Erik Innvær Roger Jensen Ingebjørg Bjåen GRUPPE 6 SELJORD/NISSEDAL /FYRESDAL Asbjørn Storrusten Tore Baksaas Monika Sølyst Eli Marie Wiig Evy Katrin Aamlid GRUPPE 7 VINJE/TOKKE Signe Vinje Karen M. Albrektsen Ann Wraa Nils Gjerde Lene Hennum

17 Bø 26.mai 2015 WORKSHOP I PLANARBEID, STATISTIKK, ANALYSE OG KONSEKVENSFORSTÅELSE Eyvin Bjørnstad Høgskolen i Buskerud og Vestfold

18 Praktisk arbeid i grupper Ta utgangspunkt i en utfordring i folkehelseprofilen for egen kommune (utdelt) 1. Individuell jobbing Kjenner du deg igjen i «din» kommunehelseprofil merk forhold (positive og negative) som bør undersøkes nærmere? (10 min) Velg ut 2 forhold som du ønsker å bringe inn i gruppa 2. Bearbeide mulige forklaringer på hvorfor kommunen har disse utfordringen Gå sammen i grupper (grupper på 6 kan evt. deles til to grupper) Start med en rask presentasjon samtidig som dere er obs på maktstrukturen i gruppa (5min) Del de to utfordringene hver av deltakerne har fra egen kommunehelseprofil hva står det på dine to lapper (ikke diskuter!)? (5min) Deltakerne i gruppa enes om 1 utfordring som alle på gruppa opplever som interessant å jobbe videre med (3 min) Flipoverark tegn påvirkningsfaktorer (tidslinje i livsløp tankekart) (15-20 min) 3. Finnes det annen lokal kunnskap om utfordringen? Tenk kreativt hvilke lokale kilder kan supplere folkehelseprofilen ikke problematiser (5min)

19 Påvirkningsfaktorer lårhalsbrudd Gåbuss Planprosess D- vitamin Hjemme besøk Aktiv til 100 Frivillig het Bevegelses glede Passiv Kost Lav bein masse 25år Gode sykkel veier Inaktiv Ensom Født 50år 85år Medi sin Bolig Fall

20 2*2 tabell og flere metoder (se Asle Farner) Plasser inn ideer i en tabell Ressursbruk/nytteverdi Liten nytteverdi Stor nytteverdi Liten ressursbruk Stor ressursbruk Prioritering: Hver deltaker får 5 «stemmer» fordel dine stemmer (streker) på de ideene som du mener er viktige

21 Dalen + Ein heim for oss ein heim for deg? Framtida er Tokke Presentasjon Til no og....vegen vidare

22 Det var eit mål å leggje til rette for at lokalsamfunnet Dalen i distriktskommunen Tokke vert attraktivt å bu i og flytte til. I samarbeid med Telemark fylkeskommune ynskjer me å fokusere på verdiar som er attraktive for unge vaksne når dei skal finne ein stad å busetje seg. Me ynskjer å engasjere lokalsamfunnet og eldsjeler til å drive eit aktivt arbeid for å styrkje vår vekstkraft, med støtte frå regionalt nivå. Det er eit ynskje at satsinga på bulyst er med og utviklar dette samarbeidet. Fokus på Dalen sine positive kvalitetar og eigenart. Prosjektet er retta inn mot samhandling mellom einskildmenneskje, lag, organisasjonar og offentlege einingar. Det skal berre i liten grad omfatte fysiske tiltak.

23 Oppstart Prosjekt Telemarkskanalen ved Vtm Ladestasjon Dalen Hotell Rehabilitering Badeplass Tippen med Grill og benkar 1. Mars arrangement Lag og organisasjonar Rydding på Tangane Vassfronten Kalendarjenter 6 Forprosjekt: Vegen vidare Nye innbyggarar - møter Profilering Vandring på Dalen Idèdugnad på Spitet Støtte til: Idrettsskulen Kanalveka Ny Tokkebrosjyre Torget og Folkvangparken Næringshagen Bekkhus Vegetasjonbruk i Sentrum Elvarheim Ungdomshus Rehabilitering av molo ved båthamna

24

25

26

27

28 Forprosjekt til utvikling: Torget og Folkvanghagen Næringshagen Bekkhus Vegetasjonsbruk i Sentrum Elvarheim Ungdomshus

29

30

31

32

33

34 Framtida Er TOKKE

35 Mosaikk Byens sjel..byrom. Transformasjon. Folkehelse Bottom- up byutvikling

36 1.Byens sjel Stedet som verdi og inspirasjonskilde

37 Mosaikk - et konsept å vitalisere alle parkene, torg og gårdsrom i muryben Skien

38 Gjenbruk av murbyen utfordringer i 2008 Mye ledig areal. Behov for nytenkning. Byfornyelsesprogram mangler. Få investeringer. Behov for boliger og byliv. Utydelig handelskonsept og få kontorarbeidsplasser. Folk oppfatter byen lite positivt Kommunens budsjett for byrom = 0 Byrom som katalysator for en byfornyelse i bakgårder gågate og torg ved vannet

39 bakgårder dagens situasjon Skien har 40 gårdsrom

40 2. Transformasjon Tolke byen og brikkene på nytt. Steds spesifikke eksempler. God byutvikling i praksis

41 Gjenbruk av bygg og bakgård utvikling over tid Middelalder grunn og 1000 år med kultur lag. Setningsskader og behov for tiltak. Murbyen fra 1886

42 Byggeskikk: arkitektur, kunst og design Gårdeieren har investert ca. 5 mill på oppussing av to gårdsrom, fasader og lokaler. Resultat: Nisjenæring og klyngedannelse. Mersmak kontor Byens mest populær pub og kafé. Belysning og passasjer

43 klima og miljø Fra biler og parkering Til hage, opphold og kunst. Universell utformet.

44 Hagen vokser. Dagens næringsliv i 2014 om grønne gårdsrom. Kunst og byvandringer.

45 Invitere folk inn til byens hemmelig indre rom. En serie passasjer.

46 3. Sitt ned Boliger og urban farming

47 Bak Sitt Ned «før» bilde.

48 Bak Sitt Ned 2011 «etter» Sitt Ned - GREP og gårdsroms kafé

49 Telemarksgate 14 - Boligprosjekt Nasjonal pilot for Husbanken. 14 leiligheter, UU, heis, gårdsrom for uteservering. Fortsatt behov for lekearealer. Uteopphold og sol.

50 SKIENS TAK

51

52 4. Folkehelse Stedsutvikling og folkehelse

53 Urban farming på takene i Skien? Klimaambisjoner. Ureist mat og folkehelse. Urbanisme. Nye former for rekreasjon, sosialt liv og integrering. Kompetanseheving og ambisjoner om utvikling av historiske bygg. God byutvikling i tråd med byens skala nye tanker om innhold.

54 Matby - urban farming og folkehelse. Tilgjengelighet for gående og aktivitet.

55 Bryggeparken - overgangen mellom den gamle og nye byen

56

57 Byliv, gågatestrategi og kaféfaktor: attraksjonskraft Innkjøp av 300 design stoler og 60 bord til gratis utlån sentrumskafeene. Torget skal være byens samlingspunkt for barn, ungdom og et sted for kaféliv.

58 Handelstorget med fokus på barn

59 Oversiktsplan elementet tar i bruk sonen langs fasadene, sittetrappa og deler av gangsone og -trapp. UU gangsone opprettholdes.

60 elementet griper tak i sine omgivelser og fasiliterer for lek, opphold og undring

61 5. Bottom-up byutvikling koordinert med «top-down» prosesser.

62 Et mosaikk av konkrete byfornyelsesprosjekter er med å skape byliv i Skien

63 Byens sjel. Bottom- up byutvikling Mosaikk metode Skien takk for meg

64 FRA PLAN TIL HANDLING - SEMINAR 26. MAI 2015

65

66

67

68 A N A L Y S E O G S T R A T E G I Fortetting i sentrum Knytte sentrum og vannfront sammen Kvaliteter med vannfronten og i vannfronten Eksiterende bygningsmiljø Tilrettelegge vannfronten Aktivisere området undervegs Medvikning

69 UTVIKLE NY SOMMERDESTINASJON

70 Feste Grenland og Springer kulturstudio

71

72

73

74 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

75 Drangedalsdagane Vandreteater ved Buene

76 Drangedalsdagane Utstilling med presentasjon av planer

77

78 Staedsutvikling, kunst og medvirkning Toke Brygge, Drangedal

79 Toke Brygge, Drangedal Hekling

80 Toke Brygge, Drangedal Hekling med Carol Hummel

81 Toke Brygge, Drangedal Ukrutt

82 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane UKRUTT Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

83 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane UKRUTT Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

84 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane UKRUTT Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

85 Toke Brygge, Drangedal Workshop juni 2012 med arkitektstudentar frå NTNU som bygde møteplass i Oddebakken

86 Toke Brygge, Drangedal Workshop juni 2012 med arkitektstudentar frå NTNU som bygde møteplass i Oddebakken

87 Toke Brygge, Drangedal Gründercamp med 9. klasse

88 Toke Brygge, Drangedal Gründercamp med 9. klasse

89 Toke Brygge, Drangedal

90

91

92

93

94

95

96

97 B O L I G B Y G G I N G Prosess mot grunneiere Taksering av eiendomene Vurdering av ulike utbyggingsstrategier Andre i sentrum pusset opp Har gitt synergier

98 A R K I T E K T K O N K U R R A N S E ta vare på og fremheve utsikt og siktlinjer mot vannet (Toke), bevare åpent drag fra jernbaneundergangen og ned mot vannfronten, som gir sikt mot vannet, fortetting med sikte på å skape attraktive og ulike leiligheter for ulike målgrupper, boligsosial og universell utforming, kobling mellom nytt og gammelt (boliger, hager, mellomrom), grønne mellomrom og forbindelser, grønn fortetting moderne trearkitektur med utgangspunkt i tradisjon, urbant uttrykk, men med utgangspunkt i stedet, sosiale møteplasser, gode og trafikksikre koblinger mellom vannfront og boligområde.

99 Toke Brygge, Drangedal

100 R E G U L E R I N G S P L A N For å tilrettelegge for ny boligbygging/fortetting i sentrum Sikre siktlinjer og koblinger Jobbet parallelt med arkitektkonkurranse

101 TETTSTADPRISEN KUNST I UTEROM

102 Christian Sunde Elvebreddenkunstpark Lillestrøm

103

104 Budsjett SUM Del 1 Konsept grønn fortetting og "andre hjem", arkitektkonk Del 2 Aktivitetsflate Del 2 Brygger og vannfront Del 2 Oddebakken; rydding, løa, turveg, gapahuk og tarzanløype Del 3 Formidling; web, facebook, skilting Del 3 Bakeriet - restaurering av bakerovn Del 3 Kunsti uterom; UKRUTT og permanent Del 3 Framtidsverksted og Kom i gang Del 3 Grûndercamp Del 3 Iscenesettelse av Toke brygge/arrangementer SUM Finansiering slik den foreligger pr mai SUM KMD Drangedal kommune Lokalt næringsliv Friluftstiltak, nærmiljøanlegg Folkehelse KORO Telemark fylkeskommune Kreftforeningen Sparebankstiftelsen DNB SUM

105 Spillemidler

106 Toke brygge stedsutviklingsprosjekt sluttføres i 2015

107 Folkehelse og bulyst Heim=Fyresdal Monica Sølyst Bø

108 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiskeforvaltning Plan og utredning Naturbasert næringsutvikling 8 fast ansatte på timebasis ISO sertifisert av Veritas Kontor i Fyresdal Oppdrag over heile landet. 50/50 private/offentlege

109 Heim=Fyresdal Resultatmål: Oppretthalde og auke innbyggjartalet, for å trygge offentlege og private tilbod, ved å styrke bli-lyst og bulyst for både noverande innbyggjarar og tilflyttarar, særleg barnefamiliar. Effektmål: År innbyggjarar År innbyggjarar År innbyggjarar

110 Planer og utfordringer Øke folketall, tiltrekke nye og hindre fraflytting ATTRAKSJON Arbeidsplasser Attraktiv bolig Godt omdømme Publiserte arrangement Tilrettelegging for friluftsliv TRIVSEL Gode møteplasser Aktivitetstilbud Gode oppvekstsvilkår Gode bomiljø God helse Nedfelt i planer som Kommunedelplan, Arealdelen, Bustadpolitisk handlingsplan, Plan for Kulturbygg, idrett og friluftsliv, Strategi og tiltaksplan for folkehelsearbeid

111 Prosjektorganisering Næringshagen Arbeidsplasser Heim=Fyresdal Folkestadbyen Sentrumsutvikling Hamaren UU turveg Aktiv i Fyresdal Integrering idrett Ungdom tar ansvar Aktiviteter Attraktive bumiljø Strategi/muligh. Fyresdal-modellen

112 Folkestadbyen helse og trivsel

113 Aktiv i Fyresdal

114 Hamaren

115 Ungdom tar ansvar

116 Attraktive bumiljø

117

118 HJERTE- ROMMET Fra tomrom til kreativt hjerterom

119 Bolyst Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflytningsprosjekt Oppstart des Avsluttet nov Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år omtrent halvparten er ekstern finansiering

120 Attraktive Nome Bolyst Kom til Nome! Min Bolig Boligstrategi Mitt Arbeid Bærekraftig næring i kulturminner Mitt Nome (Hjerterommet og Ildsjelbanken) Kultur, identitet og oppvekst Barn, unge og ildsjeler Tilflytting Rekruttering og oppfølging av tilflyttere

121 Suksessfaktorer i Kom til Nome Helhetlig Ressurser ansatte og penger Forankring Overordnet prosjektledelse Alle prosjektmedarbeidere får opplæring og oppfølging Bedre befolkingstall. TYDELIG PÅ MÅL, TILPASNING PÅ TILTAK

122 Bakgrunn for Hjerterommet Mitt Nome handler om identitet knyttet til sted Ulefoss samfunnshus kommunens kulturhus Vestibylen før 400m2 oppvarmet, tomt område i samfunnshuset, negativt hengeområde/problemområde for ungdom (som virket skremmende på andre mindre barn) Vestibylen i dag / i morgen kultursenter, møteplass, ressurssenter, lavterskelarena, folkehelseperspektiv En uendelighet av muligheter.

123 Hva har vi gjort? Mindre ombygging av Vestibylen PULSEN: Laget en åpen sone med kafe- og kiosktilbud kombinert med kinofoaje og billettsalg, utlån, voksenressurser osv Galleri Blindramma og utstillingslokale Kammeret nytt multimediarom Innhold Aktiviteter og møtearena for små og store, unge og eldre Flytting av fritidsklubb for ungdom og Kompis tilrettelagt fritidsklubb

124

125

126

127 Hvem er involvert i hjerterommet? Kulturskolen Ungdomsrådet og ungdomsklubbene Frivillige lag og organisasjoner sammen med ildsjelmotivatoren/ildsjelbanken Kompis tilrettelagt fritidsklubb Voksenopplæringa Kino Kultur- og næringsetaten

128 Hjerterommet - INNHOLD Kammeret (spillrom, filmrom, bilder, møter) Pulsen (kiosk, billettsalg, musikk, voksenressurser) Aktivitetssone (biljard, bordtennis, diverse) Sofarommet (chill out, møter, garderobe) Galleri Blindramma (utstillinger) Hjertevarme toner (kulturskolens foajekonsert siste mandag i måned) Hjerterommet brukes sammen med tilstøtende lokaler Gleden, Madammen, Storsalen og Artistgarderoben

129 Ung i Nome - klubbkvelder Hver mandag; etter skoletid hang out Annenhver onsdag; klubbkveld år Siste fredag i måneden; klubb / partysone

130 Kompis - klubbkvelder - Hver torsdag tilrettelagt fritidsklubb - Kiosk, discotek, film, aktiviteter, konserter, besøk i Hjerterommet, Gleden og Kammeret

131 Kompis - lavterskel og mangfold i Hjerterommet Den nye lokaliteten Hjerterommet har gitt my større muligheter til arrangement og aktiviteter Konserter - store og små Store fester - karneval, høstfest, julebord Besøk - foredrag/orientering av eks. folk fra andre land, politi, ambulanse, bibliotek, brannetaten Aktiviteter - spillekvelder, rebusløyper / «litt av hvert-avhvert løyper», quiz, karaoke Kurs - tegne-/malerkurs, dansekurs, sminkekurs, påskeverksted, juleverksted Et Hjerterom i sentrum med universell utforming gjør det «lett å stikke innom»

132 KOMPISPROGRAM 40 Kompiskvelder i kvelder med arrangement i Hjerterommet i 2014 Ca 430 besøkende på Hjerterom arr. Besøk fra Mexico Såing av blomster Karneval Irsk aften

133 Hjerterommet på kinokvelder - lavterskeltilbud Kiosksalg Kinobilletter Voksenressurser Biljard Bordtennis Infomonitorer, plakater og filminformasjon Filmmagasinet (blad)

134 Galleri Blindramma Alltid åpent galleri i vestibylen - 8 utstillinger hvert år. Utstillingssted for lokale kunstnere, fotoklubb, kulturskole, kunststudenter osv

135

136 Aktivitetskalender Ca forestillinger Ca 500 besøkende Snitt besøk ca 85 Pris: 50,- (barn); Voksne gratis!

137 Sunne og morsomme aktiviteter for barn året rundt

138 Barnas hjerterom i tall sesongen MÅNED FORESTILLING AKTØR PUBLIKUM Oktober Klovnen Koko Tobias Vik/Teater Avvik 95 November Egner Cabaret Egal teater 136 Desember Juleforviklinger Dårekisten teater 37 Januar Kaptein Klem og Styrmann Knuff Tob. Vik og Henrik B. Larsen 39 Februar Karius og Baktur Egal teater 115 Mars Jakten på den magiske purren Teatergruppen Syltetøys 80 totalt besøk 502 snitt besøk sesongen MÅNED FORESTILLING AKTØR PUBLIKUM Oktober Dovendyrboogie Hilde og Espen Gundersen 65 November Kosteskaftkrøll Syltetøys 58 November Familietrommesirkel John Trygve Bakke 12 Desember Prøysencabaret Egalteater 75 Stian Dalen og Lise Desember Moro Med Musikk Mette Møllerbråten 5 Januar Lille Blå Dårekisten teater 43 Februar Askeladden og de gode hjelpere Askeladden Friteater 44 Februar Småting Andre Kassen 27 Mars Luft og kjærlighet Lars Andreas Haug 27 Mars Circus Piccoli Circus Piccoli 107 totalt besøk 463 snitt besøk 77

139 Kulturskolen som kreativt ressurssenter en viktig ressurs i Hjerterommet I regi av Hjerterommet - 14 nye arrangementer Det ble etablert nye tilbud i prosjektperioden, feks Kulturskolens band Ungdomskoret Det ble satt opp flere lærerproduksjoner Omlegging av dramaundervisningen - Arvesølvet Salg av tjenester (DKS, DKSS, «individuelle» bestillinger) Eierskapsforhold til hjerterommet kreativiteten blomstret! Hjerterommet har fungert som katalysator for å oppnå Norsk kulturskoleråds mål om at kulturskolen skal fungere som et kreativt ressurssenter lokalt!

140

141 Hjertevarme Toner Ny arena gir mulighet for kreative nye arrangement! Ny fast fremføringsarena og økt samspill mellom seksjonene Hjertevarme Toner er Kulturskolens foajekonserter siste mandag hver måned

142 Bestemors Hjerterom Alle seniorer i byen skal ha mulighet til å delta i kulturelle og sosiale aktiviteter Samarbeid med DKSS Institusjonskonserter med kulturskolelærere/elever 5 konserter med kjente distriktsmusikere (Nicolae Bogdan, Elisabeth Gunn Syvertsen, Frode Kvisvik, Miklos Blues Band, Olav Ajer, osv)

143 Hjerterommet - oppsummering Vi har valgt å bruke stedsutviklingsprosjektet Kom til Nome for å sette fokus på viktige ting i vårt lokalsamfunn. Involvering, stedsidentitet, inkludering, sosiale og fysiske møteplasser, aktivitet, kulturarenaer og kobling kultur/næring, har vært bærebjelker i Kom til Nome og Hjerterommet. Det har vært satt tydelig mål knyttet til lokalsamfunnets utfordringer og muligheter. Prosjektet har vært godt forankret politisk og det ble lagt mye jobb ned i å finne riktig prosjektmetodikk. Hjerterommet er videreført i Nome også etter prosjektets slutt Noe som er det beste bevis på at satsningen var riktig

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

N y e m u l i g h e t e r

N y e m u l i g h e t e r N y e m u l i g h e t e r i by og bygd STEDSINNOVASJON attraksjon Kulturopplevelser kunst Nærfriluftsliv fortellinger INTERAKTIVE MØTEPLASSER LEIK kollektivknutepunkt bomiljø historie FOLKEHELSE landskap

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre»

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Forord... 5 1. Innledning/bakgrunn... 6 1.1 Mandat... 7 1.2 Befolkningsutvikling

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Bydelsløftet. Kroken og Stakkevollan. Forprosjekt januar 2012

Bydelsløftet. Kroken og Stakkevollan. Forprosjekt januar 2012 Bydelsløftet Kroken og Stakkevollan Forprosjekt januar 2012 Forord Forprosjekt «Bydelsløftet» har hatt som oppgave å utforme et Handlingsprogram for stedsutvikling i bydelene Stakkevollan og Kroken i Tromsø

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

BROKELANDSHEIA - underveis til en by

BROKELANDSHEIA - underveis til en by Rapport fra Plansmie i Gjerstad Kommune 16. til 19.mars 2009 BROKELANDSHEIA - underveis til en by Gjerstad Kommune 4890 Gjerstad Aust Agder Fylkeskommune avd. Sør 4800 Arendal INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: 08 november 2012 Innholdsfortegnelse: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Formål og bakgrunn...

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer