«FOLKEHELSE OG LOKALSAMFUNN»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«FOLKEHELSE OG LOKALSAMFUNN»"

Transkript

1 «FOLKEHELSE OG LOKALSAMFUNN» Tid : 26. mai 2015 kl Sted : Bø Hotell PROGRAM Kaffe, rundstykker og registrering OVERSIKT PLAN HANDLING Møteleder: Kjersti Norgård Aase Velkommen oppsummering fra forrige samling og innledning til verksted Kjersti Norgård Aase Rådgiver Telemark fylkeskommune Verksted: Folkehelseutfordringer i kommunene Eyvin Bjørnstad Førstelektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold Pause Det folkevennlige samfunn Michael Fuller Gee Sjefsarkitekt byplanlegger Arendal kommune Lunsj Seks gode eksempler fra Telemark «Dalen+» Nils Gjerde Tokke kommune Solspeilet, torvet m.m. på Rjukan Eli Samuelsen Tinn kommune Sitt ned kvartalet i Skien Laurie Vestøl Skien kommune Toke brygge i Drangedal Gunn Marit Christenson Feste «Heim = Fyresdal» Monika Sølyst Faun naturforvaltning «Hjerterommet» i Nome Eva Rismo Nome kommune Pause Verksted fra plan til handling Lene Hennum Rådgiver Telemark fylkeskommune Avslutning og oppsummering

2 Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse Foto: Dag Jenssen

3 Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak 4 og 7 Planstrategi 6(1) Fastsette mål i plan 6(2)

4

5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Hver kommune skal ha et samlet oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi Skal inneholde opplysninger om og vurderinger av: a) Befolkningssammensetning b) Oppvekst- og levekårsforhold c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø d) Skader og ulykker e) Helserelatert atferd f) Helsetilstand

6 Temaene må settes inn i en sammenheng GRUNNLAG PÅVIRKNINGSFAKTORER HELSESITUASJON a) Befolkningssammensetning b) Oppvekst- og levekårsforhold c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø e) Helserelatert atferd d) Skader og ulykker f) Helsetilstand

7

8

9 Klokskap Kunnskap Informasjon Tall og statistikk

10 Illustrasjon av Camilla Ihlebæk

11 Båten blir til mens vi ror!

12 Tilskuddsordning om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 15,7 millioner til syv fylkeskommuner frist 15.august Fylkeskommunen søker Skal samarbeide med minst tre kommuner (åpen utlysning frist 15.juni) Skal samarbeide med forskningsmiljø Mål: Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Delmål: Bedre kvalitative folkehelseoversikter som kunnskapsgrunnlag for kommunale planog beslutningsprosesser. Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene. Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet. Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.

13 Kontaktpersoner Ung i Telemark 2015 Bamble kommune Odd Runar Aslaksen Bø kommune Terje Kili Kragerø kommune Eli Mentzen Drangedal kommune Leif Bjørn Kilane Fyresdal kommune Torhild Bondal Hjartdal kommune Stefan Langfors Kviteseid kommune Odd-Arne Thorbjørnsen/Hilde Metveit Nissedal kommune Anne Karin Grimstveit Nome kommune Janne Gunnerud Ljosåk Notodden kommune Jan Erik Søhol Porsgrunn kommune Bente Aasoldsen Sauherad kommune Hege Nordskog Seljord kommune Roar Slinde Siljan kommune Sigrid Pedersen Skien kommune Frøydis Straume Tinn kommune Vivian Mathisen Tokke kommune Ann Wraa Vinje kommune Silje Hagen

14 Datoer høst 2015 Dato Hva Hvor (lunsj til lunsj) (morgen til lunsj) Samling for folkehelsenettverket Folkehelsekonferansen: Ung i Telemark 2015 Ungdommens stemmer Fylkeskulturkonferansen idrett, friluftsliv og frivillighet Norsjø hotell Kragerø resort Ibsenhuset Samling for folkehelsenettverket Fylkeshuset, Skien

15

16 GRENLAND MIDT-TELEMARK ØST-TELEMARK VEST-TELEMARK GRUPPE 1 BAMBLE/KRAGERØ Marina Halvorsen Heidi Herum Anette S. Guldager Tone Isaksen Lene Sjølie John Jacobsen GRUPPE 2 PORSGRUNN/DRAN GEDAL Marit Røsvik Annette Solheim Kari Vogsland Laurie Vestøl Willy Sjøstrøm Gunn M. Christenson GRUPPE 3 BØ Urban Eriksen Sindre Flø Kristin Vikane Torbjørn Landmark GRUPPE 4 SAUHERAD/NOME Gunn Karin Rørvik Svein Ivar Forberg Torstein Sanda Eva Rismo GRUPPE 5 TINN/NOTODDEN Mie Jørgensen Eli Samuelsen Jan Erik Innvær Roger Jensen Ingebjørg Bjåen GRUPPE 6 SELJORD/NISSEDAL /FYRESDAL Asbjørn Storrusten Tore Baksaas Monika Sølyst Eli Marie Wiig Evy Katrin Aamlid GRUPPE 7 VINJE/TOKKE Signe Vinje Karen M. Albrektsen Ann Wraa Nils Gjerde Lene Hennum

17 Bø 26.mai 2015 WORKSHOP I PLANARBEID, STATISTIKK, ANALYSE OG KONSEKVENSFORSTÅELSE Eyvin Bjørnstad Høgskolen i Buskerud og Vestfold

18 Praktisk arbeid i grupper Ta utgangspunkt i en utfordring i folkehelseprofilen for egen kommune (utdelt) 1. Individuell jobbing Kjenner du deg igjen i «din» kommunehelseprofil merk forhold (positive og negative) som bør undersøkes nærmere? (10 min) Velg ut 2 forhold som du ønsker å bringe inn i gruppa 2. Bearbeide mulige forklaringer på hvorfor kommunen har disse utfordringen Gå sammen i grupper (grupper på 6 kan evt. deles til to grupper) Start med en rask presentasjon samtidig som dere er obs på maktstrukturen i gruppa (5min) Del de to utfordringene hver av deltakerne har fra egen kommunehelseprofil hva står det på dine to lapper (ikke diskuter!)? (5min) Deltakerne i gruppa enes om 1 utfordring som alle på gruppa opplever som interessant å jobbe videre med (3 min) Flipoverark tegn påvirkningsfaktorer (tidslinje i livsløp tankekart) (15-20 min) 3. Finnes det annen lokal kunnskap om utfordringen? Tenk kreativt hvilke lokale kilder kan supplere folkehelseprofilen ikke problematiser (5min)

19 Påvirkningsfaktorer lårhalsbrudd Gåbuss Planprosess D- vitamin Hjemme besøk Aktiv til 100 Frivillig het Bevegelses glede Passiv Kost Lav bein masse 25år Gode sykkel veier Inaktiv Ensom Født 50år 85år Medi sin Bolig Fall

20 2*2 tabell og flere metoder (se Asle Farner) Plasser inn ideer i en tabell Ressursbruk/nytteverdi Liten nytteverdi Stor nytteverdi Liten ressursbruk Stor ressursbruk Prioritering: Hver deltaker får 5 «stemmer» fordel dine stemmer (streker) på de ideene som du mener er viktige

21 Dalen + Ein heim for oss ein heim for deg? Framtida er Tokke Presentasjon Til no og....vegen vidare

22 Det var eit mål å leggje til rette for at lokalsamfunnet Dalen i distriktskommunen Tokke vert attraktivt å bu i og flytte til. I samarbeid med Telemark fylkeskommune ynskjer me å fokusere på verdiar som er attraktive for unge vaksne når dei skal finne ein stad å busetje seg. Me ynskjer å engasjere lokalsamfunnet og eldsjeler til å drive eit aktivt arbeid for å styrkje vår vekstkraft, med støtte frå regionalt nivå. Det er eit ynskje at satsinga på bulyst er med og utviklar dette samarbeidet. Fokus på Dalen sine positive kvalitetar og eigenart. Prosjektet er retta inn mot samhandling mellom einskildmenneskje, lag, organisasjonar og offentlege einingar. Det skal berre i liten grad omfatte fysiske tiltak.

23 Oppstart Prosjekt Telemarkskanalen ved Vtm Ladestasjon Dalen Hotell Rehabilitering Badeplass Tippen med Grill og benkar 1. Mars arrangement Lag og organisasjonar Rydding på Tangane Vassfronten Kalendarjenter 6 Forprosjekt: Vegen vidare Nye innbyggarar - møter Profilering Vandring på Dalen Idèdugnad på Spitet Støtte til: Idrettsskulen Kanalveka Ny Tokkebrosjyre Torget og Folkvangparken Næringshagen Bekkhus Vegetasjonbruk i Sentrum Elvarheim Ungdomshus Rehabilitering av molo ved båthamna

24

25

26

27

28 Forprosjekt til utvikling: Torget og Folkvanghagen Næringshagen Bekkhus Vegetasjonsbruk i Sentrum Elvarheim Ungdomshus

29

30

31

32

33

34 Framtida Er TOKKE

35 Mosaikk Byens sjel..byrom. Transformasjon. Folkehelse Bottom- up byutvikling

36 1.Byens sjel Stedet som verdi og inspirasjonskilde

37 Mosaikk - et konsept å vitalisere alle parkene, torg og gårdsrom i muryben Skien

38 Gjenbruk av murbyen utfordringer i 2008 Mye ledig areal. Behov for nytenkning. Byfornyelsesprogram mangler. Få investeringer. Behov for boliger og byliv. Utydelig handelskonsept og få kontorarbeidsplasser. Folk oppfatter byen lite positivt Kommunens budsjett for byrom = 0 Byrom som katalysator for en byfornyelse i bakgårder gågate og torg ved vannet

39 bakgårder dagens situasjon Skien har 40 gårdsrom

40 2. Transformasjon Tolke byen og brikkene på nytt. Steds spesifikke eksempler. God byutvikling i praksis

41 Gjenbruk av bygg og bakgård utvikling over tid Middelalder grunn og 1000 år med kultur lag. Setningsskader og behov for tiltak. Murbyen fra 1886

42 Byggeskikk: arkitektur, kunst og design Gårdeieren har investert ca. 5 mill på oppussing av to gårdsrom, fasader og lokaler. Resultat: Nisjenæring og klyngedannelse. Mersmak kontor Byens mest populær pub og kafé. Belysning og passasjer

43 klima og miljø Fra biler og parkering Til hage, opphold og kunst. Universell utformet.

44 Hagen vokser. Dagens næringsliv i 2014 om grønne gårdsrom. Kunst og byvandringer.

45 Invitere folk inn til byens hemmelig indre rom. En serie passasjer.

46 3. Sitt ned Boliger og urban farming

47 Bak Sitt Ned «før» bilde.

48 Bak Sitt Ned 2011 «etter» Sitt Ned - GREP og gårdsroms kafé

49 Telemarksgate 14 - Boligprosjekt Nasjonal pilot for Husbanken. 14 leiligheter, UU, heis, gårdsrom for uteservering. Fortsatt behov for lekearealer. Uteopphold og sol.

50 SKIENS TAK

51

52 4. Folkehelse Stedsutvikling og folkehelse

53 Urban farming på takene i Skien? Klimaambisjoner. Ureist mat og folkehelse. Urbanisme. Nye former for rekreasjon, sosialt liv og integrering. Kompetanseheving og ambisjoner om utvikling av historiske bygg. God byutvikling i tråd med byens skala nye tanker om innhold.

54 Matby - urban farming og folkehelse. Tilgjengelighet for gående og aktivitet.

55 Bryggeparken - overgangen mellom den gamle og nye byen

56

57 Byliv, gågatestrategi og kaféfaktor: attraksjonskraft Innkjøp av 300 design stoler og 60 bord til gratis utlån sentrumskafeene. Torget skal være byens samlingspunkt for barn, ungdom og et sted for kaféliv.

58 Handelstorget med fokus på barn

59 Oversiktsplan elementet tar i bruk sonen langs fasadene, sittetrappa og deler av gangsone og -trapp. UU gangsone opprettholdes.

60 elementet griper tak i sine omgivelser og fasiliterer for lek, opphold og undring

61 5. Bottom-up byutvikling koordinert med «top-down» prosesser.

62 Et mosaikk av konkrete byfornyelsesprosjekter er med å skape byliv i Skien

63 Byens sjel. Bottom- up byutvikling Mosaikk metode Skien takk for meg

64 FRA PLAN TIL HANDLING - SEMINAR 26. MAI 2015

65

66

67

68 A N A L Y S E O G S T R A T E G I Fortetting i sentrum Knytte sentrum og vannfront sammen Kvaliteter med vannfronten og i vannfronten Eksiterende bygningsmiljø Tilrettelegge vannfronten Aktivisere området undervegs Medvikning

69 UTVIKLE NY SOMMERDESTINASJON

70 Feste Grenland og Springer kulturstudio

71

72

73

74 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

75 Drangedalsdagane Vandreteater ved Buene

76 Drangedalsdagane Utstilling med presentasjon av planer

77

78 Staedsutvikling, kunst og medvirkning Toke Brygge, Drangedal

79 Toke Brygge, Drangedal Hekling

80 Toke Brygge, Drangedal Hekling med Carol Hummel

81 Toke Brygge, Drangedal Ukrutt

82 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane UKRUTT Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

83 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane UKRUTT Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

84 Toke Brygge, Drangedal Drangedalsdagane UKRUTT Få ting til å skje undervegs i arbeidet med å skape møteplassane

85 Toke Brygge, Drangedal Workshop juni 2012 med arkitektstudentar frå NTNU som bygde møteplass i Oddebakken

86 Toke Brygge, Drangedal Workshop juni 2012 med arkitektstudentar frå NTNU som bygde møteplass i Oddebakken

87 Toke Brygge, Drangedal Gründercamp med 9. klasse

88 Toke Brygge, Drangedal Gründercamp med 9. klasse

89 Toke Brygge, Drangedal

90

91

92

93

94

95

96

97 B O L I G B Y G G I N G Prosess mot grunneiere Taksering av eiendomene Vurdering av ulike utbyggingsstrategier Andre i sentrum pusset opp Har gitt synergier

98 A R K I T E K T K O N K U R R A N S E ta vare på og fremheve utsikt og siktlinjer mot vannet (Toke), bevare åpent drag fra jernbaneundergangen og ned mot vannfronten, som gir sikt mot vannet, fortetting med sikte på å skape attraktive og ulike leiligheter for ulike målgrupper, boligsosial og universell utforming, kobling mellom nytt og gammelt (boliger, hager, mellomrom), grønne mellomrom og forbindelser, grønn fortetting moderne trearkitektur med utgangspunkt i tradisjon, urbant uttrykk, men med utgangspunkt i stedet, sosiale møteplasser, gode og trafikksikre koblinger mellom vannfront og boligområde.

99 Toke Brygge, Drangedal

100 R E G U L E R I N G S P L A N For å tilrettelegge for ny boligbygging/fortetting i sentrum Sikre siktlinjer og koblinger Jobbet parallelt med arkitektkonkurranse

101 TETTSTADPRISEN KUNST I UTEROM

102 Christian Sunde Elvebreddenkunstpark Lillestrøm

103

104 Budsjett SUM Del 1 Konsept grønn fortetting og "andre hjem", arkitektkonk Del 2 Aktivitetsflate Del 2 Brygger og vannfront Del 2 Oddebakken; rydding, løa, turveg, gapahuk og tarzanløype Del 3 Formidling; web, facebook, skilting Del 3 Bakeriet - restaurering av bakerovn Del 3 Kunsti uterom; UKRUTT og permanent Del 3 Framtidsverksted og Kom i gang Del 3 Grûndercamp Del 3 Iscenesettelse av Toke brygge/arrangementer SUM Finansiering slik den foreligger pr mai SUM KMD Drangedal kommune Lokalt næringsliv Friluftstiltak, nærmiljøanlegg Folkehelse KORO Telemark fylkeskommune Kreftforeningen Sparebankstiftelsen DNB SUM

105 Spillemidler

106 Toke brygge stedsutviklingsprosjekt sluttføres i 2015

107 Folkehelse og bulyst Heim=Fyresdal Monica Sølyst Bø

108 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiskeforvaltning Plan og utredning Naturbasert næringsutvikling 8 fast ansatte på timebasis ISO sertifisert av Veritas Kontor i Fyresdal Oppdrag over heile landet. 50/50 private/offentlege

109 Heim=Fyresdal Resultatmål: Oppretthalde og auke innbyggjartalet, for å trygge offentlege og private tilbod, ved å styrke bli-lyst og bulyst for både noverande innbyggjarar og tilflyttarar, særleg barnefamiliar. Effektmål: År innbyggjarar År innbyggjarar År innbyggjarar

110 Planer og utfordringer Øke folketall, tiltrekke nye og hindre fraflytting ATTRAKSJON Arbeidsplasser Attraktiv bolig Godt omdømme Publiserte arrangement Tilrettelegging for friluftsliv TRIVSEL Gode møteplasser Aktivitetstilbud Gode oppvekstsvilkår Gode bomiljø God helse Nedfelt i planer som Kommunedelplan, Arealdelen, Bustadpolitisk handlingsplan, Plan for Kulturbygg, idrett og friluftsliv, Strategi og tiltaksplan for folkehelsearbeid

111 Prosjektorganisering Næringshagen Arbeidsplasser Heim=Fyresdal Folkestadbyen Sentrumsutvikling Hamaren UU turveg Aktiv i Fyresdal Integrering idrett Ungdom tar ansvar Aktiviteter Attraktive bumiljø Strategi/muligh. Fyresdal-modellen

112 Folkestadbyen helse og trivsel

113 Aktiv i Fyresdal

114 Hamaren

115 Ungdom tar ansvar

116 Attraktive bumiljø

117

118 HJERTE- ROMMET Fra tomrom til kreativt hjerterom

119 Bolyst Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflytningsprosjekt Oppstart des Avsluttet nov Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år omtrent halvparten er ekstern finansiering

120 Attraktive Nome Bolyst Kom til Nome! Min Bolig Boligstrategi Mitt Arbeid Bærekraftig næring i kulturminner Mitt Nome (Hjerterommet og Ildsjelbanken) Kultur, identitet og oppvekst Barn, unge og ildsjeler Tilflytting Rekruttering og oppfølging av tilflyttere

121 Suksessfaktorer i Kom til Nome Helhetlig Ressurser ansatte og penger Forankring Overordnet prosjektledelse Alle prosjektmedarbeidere får opplæring og oppfølging Bedre befolkingstall. TYDELIG PÅ MÅL, TILPASNING PÅ TILTAK

122 Bakgrunn for Hjerterommet Mitt Nome handler om identitet knyttet til sted Ulefoss samfunnshus kommunens kulturhus Vestibylen før 400m2 oppvarmet, tomt område i samfunnshuset, negativt hengeområde/problemområde for ungdom (som virket skremmende på andre mindre barn) Vestibylen i dag / i morgen kultursenter, møteplass, ressurssenter, lavterskelarena, folkehelseperspektiv En uendelighet av muligheter.

123 Hva har vi gjort? Mindre ombygging av Vestibylen PULSEN: Laget en åpen sone med kafe- og kiosktilbud kombinert med kinofoaje og billettsalg, utlån, voksenressurser osv Galleri Blindramma og utstillingslokale Kammeret nytt multimediarom Innhold Aktiviteter og møtearena for små og store, unge og eldre Flytting av fritidsklubb for ungdom og Kompis tilrettelagt fritidsklubb

124

125

126

127 Hvem er involvert i hjerterommet? Kulturskolen Ungdomsrådet og ungdomsklubbene Frivillige lag og organisasjoner sammen med ildsjelmotivatoren/ildsjelbanken Kompis tilrettelagt fritidsklubb Voksenopplæringa Kino Kultur- og næringsetaten

128 Hjerterommet - INNHOLD Kammeret (spillrom, filmrom, bilder, møter) Pulsen (kiosk, billettsalg, musikk, voksenressurser) Aktivitetssone (biljard, bordtennis, diverse) Sofarommet (chill out, møter, garderobe) Galleri Blindramma (utstillinger) Hjertevarme toner (kulturskolens foajekonsert siste mandag i måned) Hjerterommet brukes sammen med tilstøtende lokaler Gleden, Madammen, Storsalen og Artistgarderoben

129 Ung i Nome - klubbkvelder Hver mandag; etter skoletid hang out Annenhver onsdag; klubbkveld år Siste fredag i måneden; klubb / partysone

130 Kompis - klubbkvelder - Hver torsdag tilrettelagt fritidsklubb - Kiosk, discotek, film, aktiviteter, konserter, besøk i Hjerterommet, Gleden og Kammeret

131 Kompis - lavterskel og mangfold i Hjerterommet Den nye lokaliteten Hjerterommet har gitt my større muligheter til arrangement og aktiviteter Konserter - store og små Store fester - karneval, høstfest, julebord Besøk - foredrag/orientering av eks. folk fra andre land, politi, ambulanse, bibliotek, brannetaten Aktiviteter - spillekvelder, rebusløyper / «litt av hvert-avhvert løyper», quiz, karaoke Kurs - tegne-/malerkurs, dansekurs, sminkekurs, påskeverksted, juleverksted Et Hjerterom i sentrum med universell utforming gjør det «lett å stikke innom»

132 KOMPISPROGRAM 40 Kompiskvelder i kvelder med arrangement i Hjerterommet i 2014 Ca 430 besøkende på Hjerterom arr. Besøk fra Mexico Såing av blomster Karneval Irsk aften

133 Hjerterommet på kinokvelder - lavterskeltilbud Kiosksalg Kinobilletter Voksenressurser Biljard Bordtennis Infomonitorer, plakater og filminformasjon Filmmagasinet (blad)

134 Galleri Blindramma Alltid åpent galleri i vestibylen - 8 utstillinger hvert år. Utstillingssted for lokale kunstnere, fotoklubb, kulturskole, kunststudenter osv

135

136 Aktivitetskalender Ca forestillinger Ca 500 besøkende Snitt besøk ca 85 Pris: 50,- (barn); Voksne gratis!

137 Sunne og morsomme aktiviteter for barn året rundt

138 Barnas hjerterom i tall sesongen MÅNED FORESTILLING AKTØR PUBLIKUM Oktober Klovnen Koko Tobias Vik/Teater Avvik 95 November Egner Cabaret Egal teater 136 Desember Juleforviklinger Dårekisten teater 37 Januar Kaptein Klem og Styrmann Knuff Tob. Vik og Henrik B. Larsen 39 Februar Karius og Baktur Egal teater 115 Mars Jakten på den magiske purren Teatergruppen Syltetøys 80 totalt besøk 502 snitt besøk sesongen MÅNED FORESTILLING AKTØR PUBLIKUM Oktober Dovendyrboogie Hilde og Espen Gundersen 65 November Kosteskaftkrøll Syltetøys 58 November Familietrommesirkel John Trygve Bakke 12 Desember Prøysencabaret Egalteater 75 Stian Dalen og Lise Desember Moro Med Musikk Mette Møllerbråten 5 Januar Lille Blå Dårekisten teater 43 Februar Askeladden og de gode hjelpere Askeladden Friteater 44 Februar Småting Andre Kassen 27 Mars Luft og kjærlighet Lars Andreas Haug 27 Mars Circus Piccoli Circus Piccoli 107 totalt besøk 463 snitt besøk 77

139 Kulturskolen som kreativt ressurssenter en viktig ressurs i Hjerterommet I regi av Hjerterommet - 14 nye arrangementer Det ble etablert nye tilbud i prosjektperioden, feks Kulturskolens band Ungdomskoret Det ble satt opp flere lærerproduksjoner Omlegging av dramaundervisningen - Arvesølvet Salg av tjenester (DKS, DKSS, «individuelle» bestillinger) Eierskapsforhold til hjerterommet kreativiteten blomstret! Hjerterommet har fungert som katalysator for å oppnå Norsk kulturskoleråds mål om at kulturskolen skal fungere som et kreativt ressurssenter lokalt!

140

141 Hjertevarme Toner Ny arena gir mulighet for kreative nye arrangement! Ny fast fremføringsarena og økt samspill mellom seksjonene Hjertevarme Toner er Kulturskolens foajekonserter siste mandag hver måned

142 Bestemors Hjerterom Alle seniorer i byen skal ha mulighet til å delta i kulturelle og sosiale aktiviteter Samarbeid med DKSS Institusjonskonserter med kulturskolelærere/elever 5 konserter med kjente distriktsmusikere (Nicolae Bogdan, Elisabeth Gunn Syvertsen, Frode Kvisvik, Miklos Blues Band, Olav Ajer, osv)

143 Hjerterommet - oppsummering Vi har valgt å bruke stedsutviklingsprosjektet Kom til Nome for å sette fokus på viktige ting i vårt lokalsamfunn. Involvering, stedsidentitet, inkludering, sosiale og fysiske møteplasser, aktivitet, kulturarenaer og kobling kultur/næring, har vært bærebjelker i Kom til Nome og Hjerterommet. Det har vært satt tydelig mål knyttet til lokalsamfunnets utfordringer og muligheter. Prosjektet har vært godt forankret politisk og det ble lagt mye jobb ned i å finne riktig prosjektmetodikk. Hjerterommet er videreført i Nome også etter prosjektets slutt Noe som er det beste bevis på at satsningen var riktig

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

HJERTE- ROMMET. Fra tomrom til kreativt hjerterom

HJERTE- ROMMET. Fra tomrom til kreativt hjerterom HJERTE- ROMMET Fra tomrom til kreativt hjerterom Bolyst Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflytningsprosjekt Oppstart des. 2011 - Avsluttet nov. 2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over

Detaljer

Stedsinnovasjon i stedsutvikling i et Bærekraftig Telemark

Stedsinnovasjon i stedsutvikling i et Bærekraftig Telemark Stedsinnovasjon i stedsutvikling i et Bærekraftig Telemark Nasjonalt forum for stedsutvikling, Røst 15. juni 2016, Lene Hennum, Tfk Torget hjertet i byen møteplassen og festplassen solspeilidé 1913-2013

Detaljer

Mosaikk. Byens sjel.& byrom Transformasjon Aktivisme Urbant dyrking

Mosaikk. Byens sjel.& byrom Transformasjon Aktivisme Urbant dyrking Mosaikk Byens sjel.& byrom Transformasjon Aktivisme Urbant dyrking The sweet fluffy donut with a dead center 1.Byens sjel Stedet som verdi og inspirasjonskilde Sarpsborg Skien By med 55 000 innbyggere

Detaljer

Bolyst og Attraktive bomiljø i Telemark - Den kjenner best hvor skoen trykker som har den på?

Bolyst og Attraktive bomiljø i Telemark - Den kjenner best hvor skoen trykker som har den på? TELEMARK FYLKESKOMMUNE Bolyst og Attraktive bomiljø i Telemark - Den kjenner best hvor skoen trykker som har den på? Fyresdal 5. september 2014 Kommunen som arenabygger og pådriver Drøm for målgruppe

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Referat - Folkehelsenettverk for kommunene i Telemark

Referat - Folkehelsenettverk for kommunene i Telemark Referat - nettverk for kommunene i Telemark DATO Mandag 16. juni 2014, kl. 10.30-15.00 STED Kilegrend, Fyresdal REFERENT Anne Karin Andersen/Kjersti Ulriksen/Lene Sjølie Navn Organisasjon/Kommune TILSTEDE

Detaljer

Referat Folkehelsekoordinatormøte

Referat Folkehelsekoordinatormøte TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Folkehelsekoordinatormøte DATO 17. oktober 2011 Kl. 10.00 14.00 STED Store Breivann, Fylkeshuset REFERENT Lene Sjølie MØTELEDER Anne Karin Andersen Navn

Detaljer

Statusrapport. Kommunestyret Monica Sølyst

Statusrapport. Kommunestyret Monica Sølyst Statusrapport Kommunestyret 24.01.2013 Monica Sølyst Rammer Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012 Fyresdal kommune løyver 700.000 kr frå næringsfondet frå konto 1410 470 til prosjekt Heim til Fyresdal. Prosjektperiode

Detaljer

Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med byutviklingen.

Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med byutviklingen. Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med byutviklingen. Vekst og investering skjer utenfor bysentraene For å snu trenden er det nødvendig

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Fyresdal, Vest-Telemark. Brukarstyrt innovasjon

Fyresdal, Vest-Telemark. Brukarstyrt innovasjon Fyresdal, Vest-Telemark Brukarstyrt innovasjon Sentrum Sentrum Folkestadbyen handel møtestader, overnatting, bustad Bustad Bustad Industri, handel, flyplass Bustad Helsesenter, skule/barnehage Fv. 355

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investeringer skjer

Detaljer

Referat Folkehelsenettverk for kommunene i Telemark

Referat Folkehelsenettverk for kommunene i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Folkehelsenettverk for kommunene i Telemark DATO 27. februar 2013 STED Fylkeshuset REFERENT Lene Sjølie/Anne Karin Andersen Navn Organisasjon/Kommune TILSTEDE

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2011-2014

Søknadsskjema for Bolyst. 2011-2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Kom til Nome! 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nome kommune 3. Søknadsbeløp: KRD: 3.100.000,- TFK: 1.385.000,- 4. Når skal prosjektet gjennomføres

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Drangedal kommune Dato: Gunn Marit Christenson. Prosjektleder: Karianne Sydtveit Reiten

Sluttrapport BOLYST. Drangedal kommune Dato: Gunn Marit Christenson. Prosjektleder: Karianne Sydtveit Reiten Frist: 1. desember Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Sluttrapport BOLYST Fra: Drangedal kommune Dato: 01.12.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Drangedal kommune Toke brygge Gunn Marit Christenson

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Ung i Telemark Rosanne Kristiansen KoRus-Sør

Ung i Telemark Rosanne Kristiansen KoRus-Sør Ung i Telemark 2018 Rosanne Kristiansen KoRus-Sør Levekårsundersøkelsen Ung i Telemark 2018 Ca. 12 000 elever i Telemark inviteres med alle ungdomsskoler og videregående skoler (alle trinn) Samarbeid mellom:

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

HVORFOR SKAPE LIV I SENTRUM

HVORFOR SKAPE LIV I SENTRUM HVORFOR SKAPE LIV I SENTRUM Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investering skjer

Detaljer

Sauherad kommune. Frukthovedstaden. Økologisk bolyst - Gvarv

Sauherad kommune. Frukthovedstaden. Økologisk bolyst - Gvarv Sauherad kommune Frukthovedstaden Økologisk bolyst - Gvarv Gvarv sentrum 2 1. Pjolterhaugen 2. Kjærlighetsstien 3. Farstadparken (Kartfestivalområdet) 4. Aunebygget (Temperatureplet) 5. Gamlegate 6. Gvarv

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling

Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling Vedtektene for fondet er godkjent av Telemark fylkesting og kommuner som nevnt under. Vedtektene danner grunnlag for den strategi og de handlingsplaner fondsstyret

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt

Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt Kommuner i Telemark 19. mai 2016, Bø Oversikt over folkehelsen grunnlag for lokal samfunnsutvikling Kl. 09:40 Bruk av oversikten i kommunens planprosesser Kl.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Næringsutvikling i Midt-Telemark Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

Hvordan kan Ungdata brukes?

Hvordan kan Ungdata brukes? 2017 Hvordan kan Ungdata brukes? Planlegging Anvendelsesområder Utviklings- og evalueringsarbeid Planlegging (formalkrav) (1) Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og

Detaljer

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING Hvem er jeg? Hilde Finess Evensmo Samfunnsgeograf MSc, Københavns Universitet Prosjektleder og konsulent: Helsedirektoratets prosjekt Nærmiljø som fremmer folkehelse (Buskerud,

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer.

Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer. Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer. Klubbkveld på ULEFOSS SAMFUNNSHUS Torsdager kl. 17.30-20.45 Viss ikke annet er lagt inn i programmet. (åpen kiosk fra kl.18.00 20.30) Kompis

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Bustadpolitikk i ei framtidsretta bygd samarbeid med Husbanken

Bustadpolitikk i ei framtidsretta bygd samarbeid med Husbanken «Heim = Fyresdal» Bustadpolitikk i ei framtidsretta bygd samarbeid med Husbanken Fyresdal kommune 05. september 2014 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken, Region sør/ Drammen God morgen!! Grunnlaget

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kreativ og bærekraftig stedsutvikling. Attraktive og bærekraftige bomiljø. Stedsutvikling og bomiljø/bymiljø. De røde trådene på regionalt nivå.

Kreativ og bærekraftig stedsutvikling. Attraktive og bærekraftige bomiljø. Stedsutvikling og bomiljø/bymiljø. De røde trådene på regionalt nivå. Kreativ og bærekraftig stedsutvikling Attraktive og bærekraftige bomiljø Stedsutvikling og bomiljø/bymiljø. De røde trådene på regionalt nivå. Telemark skal være attraktivt som bosted, arbeidssted, etableringssted,

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Referat Folkehelsekoordinatormøte

Referat Folkehelsekoordinatormøte TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Folkehelsekoordinatormøte Sted/dato: Teknisk Bygg, Porsgrunn, 19. februar 2010 Til stede: Ingrid Marie Kaste Notodden Heidi Herum Bamble Guri Resell Porsgrunn

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

Regional folkehelsesamling mars 2016

Regional folkehelsesamling mars 2016 Regional folkehelsesamling mars 2016 Folkehelse disposisjon Oppsummering av partnerskapsarbeidet 2015 Årshjul for partnerskapet 2016 Informasjon om nasjonalt 3 årig utviklingsprosjekt Utlysning av vikariat

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Husbankkonferansen 10. oktober 2017 FOLKEHELSEARBEID Vi har alle et ansvar for folkehelsearbeidet Barnehager,

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Plankonferansen 2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Karasjok, 26.oktober 2016 Britt Somby 1 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Hvordan skape attraktive tettsteder Valle og Rysstad sentrum

Hvordan skape attraktive tettsteder Valle og Rysstad sentrum Hvordan skape attraktive tettsteder Valle og Rysstad sentrum v/ Kari Huvestad 26.05.2014 Fylkeskommunen satser på Økt Stedutvikling Og bistår kommunene i deres prosjekter Team stedsutvikling: Plan Næring

Detaljer

Fra: MS Dato: 10.12.14

Fra: MS Dato: 10.12.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: MS Dato: 10.12.14 KMD Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Fyresdal Heim=Fyresdal Faun Naturforvaltning AS v/monica Sølyst

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Regional folkehelsesamling mars 2016

Regional folkehelsesamling mars 2016 Regional folkehelsesamling mars 2016 Folkehelse disposisjon Oppsummering av partnerskapsarbeidet 2015 Årshjul for partnerskapet 2016 Informasjon om nasjonalt 3 årig utviklingsprosjekt Dagens tema Oppsummering

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide Alle steder er attraktive På en eller annen måte

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -24-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Omdømme hva synes andre om stedet Identitet

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Velferdsteknologiprosjekt Vestfold og Telemark

Velferdsteknologiprosjekt Vestfold og Telemark Velferdsteknologiprosjekt Vestfold og Telemark BAKGRUNN Helsedirektoratet har utlyst middel for «Omsorgsplan 2020-innføring av velferdsteknologiske løsninger». Velferdsteknologoginettverket oppretta ei

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder Andreas G Stensland sivilarkitekt og prosjektleder Byløft II - Tjenna i sentrum 2036 Bakgrunn Kommunestyrets bestilling Formålet med et mulighetsstudie Involvering Organisering Avgrensing m/fokusområder

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 13:00 Velkommen - Kort presentasjon av arbeidsgruppa - Program for møtet - Bakgrunnen for prosjektet Hilde 13:15 Presentasjon av hovedfunn og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør Oslo, 27. september 2010 Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør 22. sep. 2010 1 I undersøkelse

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Prosjekter med fokus på folkehelse og planlegging: Prosjekt nærmiljø og VITAL CITIES. Elin Anne Gunleiksrud, folkehelseseksjonen, VFK

Prosjekter med fokus på folkehelse og planlegging: Prosjekt nærmiljø og VITAL CITIES. Elin Anne Gunleiksrud, folkehelseseksjonen, VFK Prosjekter med fokus på folkehelse og planlegging: Prosjekt nærmiljø og VITAL CITIES Elin Anne Gunleiksrud, folkehelseseksjonen, VFK 8. februar 2017 Hvorfor nærmiljø som fokusområde? Nærmiljø som samspillet

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer