ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENT 2015. Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENT 2015 Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00 Rommen Golfpark 1

2 Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09 3 Forretningsorden 4 Årsberetning for Nes Golfklubb Styret Herrekomiteen Seniorkomite Juniorkomite Damekomite Turneringskomiteen Sportskomite Regnskap Regnskap 2014 forts.. 18 Revisjonsberetning 20 Veien videre skontingent Budsjett Valgkomiteens innstilling for Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 2 av 25

3 Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb Velkommen 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne saksliste 4. Godkjenne forretningsorden 5. Velge dirigent 6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen 7. Behandle årsrapport fra komitéene 8. Behandle regnskap Behandle Revisjonsberetning 10. Veien videre 2015 v/styrets leder Martin Anfindsen 11. Vedta medlemskontingent for Vedta budsjett Valg a. Styreleder b. Nestleder c. 3 styremedlemmer d. 2 varamedlemmer e. Komiteledere (Turnerings-, handicap-, senior-, junior-, herre-, dame-, og elite komité) f. 2 revisorer g. Representanter til NGFs ting og Nes Idrettsråds årsmøte h. Valgkomite m/ leder, 2 medlemmer og ett varamedlem Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 3 av 25

4 Forretningsorden Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av en valgt referent. Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første gang, og tre minutter for senere innlegg. mer som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting og sterk med de inntegnede talere. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med flertall av de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. En kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke. I protokollen føres inn navn på de som har hatt ordet i en sak, alle forslag og vedtak som blir fattet med antall stemmer for og mot. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 4 av 25

5 Årsberetning for Nes Golfklubb Klubbens virksomhet er golf, og virksomheten drives på Rommen Golfpark i Vormsund. Sammensetning av styret og komiteledere: Styret: Leder: Martin Anfindsen Gjenvalg 1 år i 2014 Nestleder: John Skålhegg Gjenvalg 1 år i 2014 Styremedlemmer: Wenche Søgnen Valgt for 2 år i 2013 Brynhild Rønningen Gjermund Lysfjord Gjenvalg 1 år i 2014 Varamedlem: Sigurd Holm Ny i 2013 valgt for 2 år Karen E. Hansen Ny i 2014 valgt for 2 år Revisorer: Kari Kværnes og Astrid Tubaas Valgkomite: Leder: Lisbeth Hestnæs : Ingar Hagen : Kai Hestnæs Vara: Arild Kvikstad Ledere av komiteene: Sportskomite Turnering: Herre: Damer: Senior: Elite/satsning: Junior: HCP: Leder velges av styre Torleif Brekke Ingar Hagen Ingun Aulom Bente Waal Leder velges av styret Vinzenzia Antonsen Bjørn Johnsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 5 av 25

6 Styret 2014 Årsrapport for 2014 Rekordtidlig åpning av banen. 29 mars var Rommen Golfpark klar til å ta i mot medlemmer og gjestespillere. Banen var i topp stand helt frem til den ble stengt i november. En lang golfsesong er noe vi medlemmer er veldig glade for. Takk til baneselskapet som gjør dette mulig år etter år. Styret i 2014 har jobbet kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre tilbudet til medlemmer og gjester. Det aller viktigste er at vi har en stabil medlemsmasse. I et nedadgående golfmarked har vi hatt en øking av antall medlemmer. Komiteene har selv hatt ansvar for å bemanne sine komiteer. De oppnevnte komiteene har utført en jobb av helt avgjørende betydning for klubbens drift og miljø. Nærmere opplysninger om virksomheten i de forskjellige komiteer er omtalt i deres vedlagte årsrapporter. Pressedekningen har i år vært bra. Alle lokalavisene har hatt mange fine oppslag om oss på Rommen Golfpark. I tillegg reportasjer i papirutgavene til Glåmdalen, Raumnes, er det også lagt ut artikler i nettutgavene til Raumnes. Det er viktig at ikke bare komiteene, men alle medlemmer gir innspill om begivenheter vi bør publisere i det offentlige rom. Klubbmestere 2014: Tina Marie Brekke og Amund Johnsen En stor takk til Glenn Ruben for organisering og gjennomføring av Veien til Golf kurs. Dette tiltak er av høyeste prioritet for klubben. Status klubb/økonomi og medlemmer: Pr var det 542 medlemmer i klubben. I 2014 har vår kasserer Gjermund Lysfjord hatt en helhetlig styring på regnskap og budsjett. Operativ klubbadministrasjon ble «outsourcet» til Golfprosjekt. Klubbens underskudd 2013: Kr ,- Budsjettert overskudd: ,- Årets underskudd mot budsjett skyldes blant annet ekstraordinær «ansettelse» av vår golfpro Christoffer som sommervikar og årsmøte fest på Sundbytunet. Styret legger frem et budsjett 2015 hvor vi disponerer deler av neste års budsjett til ekstraordinære tiltak for medlemmene og investeringer på anlegget. Det er ikke styrets hovedmålsetning å bygge opp egenkapitalen i form av penger på bok. Avslutnings ord: I 2015 må styret utforme ny virksomhetsplan for klubben. Vi må tørre å se på alternative organisatoriske løsninger. Styret må fortsette med å være en aktiv partner i driftsmodell på Rommen Golfpark. Kun gjennom engasjement og samarbeid kan vi oppnå våre ønsker og mål. Skal vi klare å gjennomføre vårt engasjement må baneselskapet også være like aktiv. Dagens driftsmodeller har sine utfordringer med hensyn til gjennomføring av tiltak. Det er Golfklubben som er ansiktet utad for medlemmer, gjester og andre samarbeidspartnere. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 6 av 25

7 Styret retter en takk til alle som bidrar med ulike verv i de ulike komiteer. Uten denne frivilligheten ville det vært vanskelig å drive klubben videre. Vi kan også takke frivilligheten/dugnadsånden for at klubben har opparbeidet seg et fornuftig og godt økonomisk fundament. Vormsund, 25. februar 2015 For Styret i Nes GK 09 Martin Anfindsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 7 av 25

8 Herrekomiteen 2014 Leder Nestleder Ingar Hagen Tore Pedersen Bjørn Rosbach Per Atle Hagen Årsrapport for 2014 Herrekomiteen må kunne sies å ha god kontinuitet da 3 av medlemmene har vært med mere eller mindre helt siden etableringen av herregruppen for 9 år siden. Vi fortsetter selvfølgelig gjerne i komiteen, men ser at det hadde vært fint å få med seg flere fra de yngre rekker for å sikre fremtidig drift. Vi har avholdt 2 møter i 2014-sesongen og arrangert totalt 11 turneringer. Herregruppa har som formål å være et miljøskapende og samlende punkt for herrespillerne i klubben. Vi har invitert til herreturneringer hver 14. dag gjennom hele sesongen og har samlet i snitt 34 deltakere, en flott oppgang fra Vi åpnet i 2014 herreturneringene for spillere også fra andre klubber og har hatt noen få eksterne med i hver turnering. Herregruppen har også i 2014 samlet resultater gjennom sesongen og kåret årets herrespiller. Bjørn Richard Lilleseth vant ganske klart med Jonny Børli og Per Atle Hagen på de neste plassene. Vi gratulerer. Vi arrangerte som vanlig September-tour, som er åpent for alle. Dette er vel kanskje klubbens mest populære turnering med i ca 60 deltagere hver uke. Nytt av året var at vi delte opp i dame og herreklasse. Vinzenzia Antonsen og Bjørn Richard Lilleseth vant. Turneringen blir videreført i samme form i I september gikk høstturen av stabelen med 18 deltakere. Vi dro også i 2014 til Karlstad og spilte Kongsvinger, Bryngfjorden og Karlstad. Igjen en flott tur turen går til samme destinasjon. Vi har slitt litt med å få til et godt treningstilbud for herregruppen. Vi gjennomførte 4 felles-treninger på våren med Jan Strømsrud (Hvam), men det hele rant etter hvert ut i sanden. Det er klart et forbedringspotensial her, og vi skal forsøke å ha et opplegg klart til sesongstart. Gutta tapte også i 2014 Malorama Trophy til damene. Det ble en klar seier til damene, men vi tar hjem troféet i Vi gleder oss veldig til sesongen og tror det blir en spennende sesong både for klubben og herregruppen. Vi har som målsetning å jobbe for at flest mulig skal synes det er en god grunn til å være medlem i Nes GK 09. For herrekomiteen 2015 Bjørn Rosbach Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 8 av 25

9 Seniorkomite 2014 Leder Nestleder Bente Waal Arild Kvikstad Per Georg Karlsen Sven Erik Dølvik Øistein Waal Årsrapport for 2014 I sesongen 2014 ble det avholdt 1 planleggingsmøte før sesongstart, der turneringene, spilleform og ansvarlige for de enkelte turneringene ble bestemt. Øistein Waal hadde ansvaret for at turneringene ble lagt inn i klubbens turneringskalender. Vår dag-/og kveldscup ble avholdt med 5 dag- og kveldsturneringer. Det ble planlagt til sammen 24 turneringer i sesongen. De 2 siste turneringene ble avlyst pga. dårlig vær. Vi har hatt god deltagelse i hele år med inntil 40 deltagere. SUPERT. Kvelds-cup spilles som slaggolf, her vant Lise N. Arntsen, 2 plass Øistein Waal, 3 plass Arild Kvikstad. Formiddagscuppen spilles som stableford og ble vunnet av Bente Waal, 2.plass Roy Johnsen og 3 plass Per G. Karlsen. Sekskampturneringene: Denne turneringen har blitt noe mindre med årene og flere av klubbene sliter med å få nok deltagere. Nes-seniorene har stilt opp med stor spilleglede og positiv innstilling, vi har hatt fullt lag på hver turnering. Seniorene har levert flere gode enkelt plasseringer og andre gode plasseringer, dessverre holdt det ikke helt til topps, men sammenlagt fikk vi en god 2.plass. Takk til dere alle. Landskamp Uddeholm og Nes. Det var vår tur til å avholde landskampen i år og med 20 spillere fra Uddeholm og 32 fra Nes ble det en fin dag på Nes, der Nes dro seieren i land. Nes mangler nå 1 seier til før vandrepokalen er vår til odel og eie. Vi avsluttet en fin dag med god middag i kroas gamle lokaler. Takk til alle i seniorkomiteen og Lars og Lise Finstad og Laila og Odd Sørensen som trofaste hjelpere til at hele turneringen ble feilfri og fin. Svensketuren: I år gikk vår årlige utflukt til Sunne GK hvor de aller fleste spilte 3 runder. Vi bodde på Frykenstrand Hotell hvor vi koste oss med god mat og drikke. Nyskrevet sang i anledningen hadde vi også, denne hadde Kari Ann Bakke diktet for seniorgruppa. Takk til alle deltagere som stilte med masse godt humør og positiv innstilling. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 9 av 25

10 Norsk Seniorgolf: Seniorgruppa i Nes har også flere spillere som deltar i Norsk Seniorgolfs sine turneringer, også her er det gode resultater og bra innsats. Vi ønsker gamle og nye medlemmer i seniorgruppa velkommen til neste sesong. Nes, 25. februar 2015 Bente Waal Leder Seniorgruppen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 10 av 25

11 Juniorkomite 2014 Leder Vinzenzia Antonsen Glenn Ruben Forberg Årsrapport for 2014 Sesongen starter med undertegnedes brennende ønske om bedre rekruttering til klubben, følte ikke dette funket så bra på starten av sesongen. Bestemte meg i sommer for å lage en egen gruppe med jenter 7-12 år. Dette var en stor suksess hvor alle 8 jentene virker fornøyde og stilte opp nesten hver gang. Har vært så heldig å ha med meg Ida Emilie Skålhegg som motivator/hjelpetrener hele sesongen, og hun har gjort en kjempe innsats, tusen takk! Du er et godt forbilde! Nevnte Ida har nok en gang gjennomført en god sesong, hvor hun ble tatt ut til regionslaget øst til avsluttende turnering mot vest. Dette var matchspill finale med Ryder cup opplegg. Vi håper hun fortsetter fremgangen og gir klubben den positive omtalen vi fortjener i tiden fremover. Alle juniorer valgte å stille opp i dame- og herreklasser under årets KM. Vi håper på nytt å kunne skape et godt KM for juniorer om 3-5 år. Fremover skal det fokuseres videre på rekruttering av de yngste og bygge opp en solid gruppe som vi kan glede oss med i fremtiden. Eidsvoll, 13. januar 2015 Glenn Ruben Forberg Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 11 av 25

12 Damekomite 2014 Leder Ingun Aulom Wenche Søgnen Snefrid A. Brekke Bodil Kroken (CL) Gunn Degvold (CL) Årsrapport for 2014 I sesongen 2014 ble det avholdt 3 møter hvor fokus var Damedagene (tirsdagsgolf) og sosiale aktiviteter rettet mot den kvinnelige delen av medlemmene i Nes GK 09. I tillegg gjennomførte vi CL på Nes i juni, Colorama Trophy, hvor damene for øvrig tok pokalen HJEM. I tillegg er vi stolte av at 2 av våre Damer deltok på Lag NM i Ålesund. Tina og Ida dannet laget og gjorde det veldig bra. Komiteen har forsøkt å bruke hjemmesiden til å informere medlemmene våre, men har ikke vært flinke nok til å legge ut informasjon fortløpende, dette skyldes i hovedsak at weben er for «avansert». Facebook er brukt flittig, også til informasjon rundt treninger og andre aktiviteter. Damegruppa har EGEN FB-side. Damegruppen har avholdt turneringer annen hver tirsdag gjennom hele sesongen. Vi har vekslet mellom 18-hulls- og 9-hullsturneringer. I et forsøk på å trekke flere damer til turneringene prøvde vi ut noen nye grep i år: Dameserie med åpne turneringer og premiering til slutt etter Order of Meritt. Mulighet for å starte om formiddagen dersom to eller flere ønsket det. Vi kan dessverre ikke se at vi i år heller helt har greid å få flere til å delta på våre tirsdagsturneringer. Hva dette skyldes er vanskelig å kartlegge da ingen kommer med innspill til hva de ønsker/ikke ønsker. Damegruppa er ALLTID mottagelig for ROS og RIS. Hva vi tenker for 2015 er fremdeles ikke nedfestet, det jobbes med på hvilken måte vi skal se for oss sesongen. Organisert trening ble satt opp med Benedicte, men vi kom for sent i gang i år også til å være attraktivt for et større antall damer. Det var imidlertid hyggelig at et par nye damer stilte på trening. Det ble i 2014 arrangert høsttur til Sunne GK. En håndfull spillende, sprudlende damer dro avgårde, og spilte Kongsvinger søndag. Veldig hyggelig tur som vi skulle ønske flere var med på. I tillegg arrangerte vi avslutning av sesongen med middag på Årnes her møtte 14 damer noe som var veldig hyggelig, og som vi gjerne gjentar. Connecting Ladies ble i 2014 avholdt for 12. gang og det har vært totalt 123 deltakende damer. Alle rundene ble spilt på flotte baner med fint vær, bortsett fra Losby hvor turneringen måtte avbrytes pga. lyn/torden. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 12 av 25

13 Runden på Nes ble spilt 14. juni i strålende sol og med 65 påmeldte damer. Dessverre måtte vi også i år slite for å få med nok damer til alle turneringene og vi endte opp på 5. plass totalt etter 6 spilte runder. Beste klubb ble også i år Oppegård. Vi kan også glede oss over at det ble en flott 5. plass i OoM til Bodil Kroken av 123. Gunn og Bodil takker for seg som kontaktpersoner for Connecting Ladies og overlater stafettpinnen til Brynhild og Anne Lise som ønskes lykke til. Jeg vil takke alle i komiteen for godt samarbeid gjennom hele 2014, og for god innsats/deltagelse i klubbens arrangementer, være seg det er som funksjonærer eller som utøvere. Jeg går av som leder av Damegruppa og håper og tror noen kan gripe fatt i en «sammensatt og komplisert» damegjeng på Nes. Det er her viktig at vi tenker SAMARBEID og SAMHOLD fremfor PRESTASJONER og MANGFOLD skal vi lykkes. Jessheim, 25. februar 2015 Ingun Aulom Leder Damegruppa Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 13 av 25

14 Turneringskomiteen 2014 Leder Nestleder Bjørn Johnsen Torleif Brekke Jorun Moe Ingar Hagen Tom Forberg Årsrapport 2014 Turneringskomiteen gjennomførte 7 klubbturneringer med varierende deltagelse. I tillegg har Turneringskomiteen vært behjelpelig med å arrangere tre store turneringer for Norsk Seniorgolf og en Srixon-tour De Golf. Vi arrangerte også områdefinale i Nordea Pairs. Det ble arrangert Klubbmesterskap for Junior, Senior Damer, Senior Herrer, Damer og Herrer på samme helg. Klubbmestere ble; Tina Marie Brekke og Amund Rønold Johnsen. Klubbmestere aldersbestemte klasser ble: Senior Damer 50; Lise Nordbrøden Arntsen Senior Herrer 55; Tadeusz Sienkiewicz Senior Damer 60; Grethe Kvikstad Senior Herrer 65; Arild Kvikstad. Vinnere av andre klubbturneringer ble: Påske-tour Eclectic kl Brutto; Amund Rønold Johnsen, kl Netto; Brynhild D. K. Rønningen Nes Match ble vunnet av; Bjørn Johnsen. Vårspretten ble vunnet av; Trond Erlandsen. Flaggturnering, kl A; Arild Kvikstad, kl B; Astrid Tubaas. Nordea Pairs (2-manns lag); Bjørn Johnsen og Bjørn Helge Jensen Granmo. Åpningspokalen; Tina Marie Brekke. Rommen Cross Country; Harry Teague og Knut Zimmermann fra Ullensaker GK Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 14 av 25

15 Hcp komiteen har bestått av: Leder Dommer Bjørn Johnsen Jan Erik Laure Torleif Brekke Karen Hansen Årets Hcp revisjon kjøres automatisk i Golfbox ved årsskiftet og Hcp komiteen ser over og godkjenner revisjonen. Nes, 25. februar 2015 Bjørn Johnsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 15 av 25

16 Sportskomite 2014 Leder Glenn Ruben Forberg Martin Anfindsen Årsrapport for 2014 Sportskomiteens arbeid er å sørge for at alle medlemmer i Nes GK får et best mulig tilbud om trening og sportslig satsning har vært et vanskelig år med flere trenere, vi har prøvd oss med Jan Strømsrud, Benedikte Brynestad Grøtvedt og Christoffer Arntzen. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer for å kunne finne et videre opplegg for trening og hva som ønskes. Vi har hatt en sportslig gruppe bestående av en god del spillere under 10 i hcp, men det stilnet veldig etter lag NM og vi har dessverre ikke hatt noen trener dette året. Klubben var representert i Lag NM damer og herrer, senior NM og individuelt NM damer. Utover NM damer har Tina Marie Brekke deltatt i en flere Norges Cup turneringer og endte på en strålende 11.plass i order of merit 2014, hun avsluttet sesongen med to 4.plasser! Hun vant også en knusende seier på OoM på Østlandstour. Tinas positive sportslige utvikling og ikke minst hennes profilering av klubben, er noe vi setter meget stor pris på. Årets klubbmestere ble Amund Johnsen og Tina Marie Brekke, gratulerer så mye! Bjørn Helge Granmo Jensen og Ida Emilie Skålhegg har også imponert oss i år med en strålende fremgang i Målsetningen for 2015 er å skape et bedre miljø for den sportslige gruppa med å ha faste samlinger hvor vi møtes for å spille, trene og har det gøy. I tillegg håper vi å kunne få flere med på Østlandstour og Norgescup. Dette «betaler» seg i form av GOD markedsføring av klubben. Vi håper også å få på plass et stabilt treningstilbud. Eidsvoll, 13. januar 2015 Glenn Ruben Forberg For Sportskomiteen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 16 av 25

17 Regnskap 2014 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 17 av 25

18 Regnskap 2014 forts.. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 18 av 25

19 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 19 av 25

20 Revisjonsberetning Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 20 av 25

21 Veien videre 2015 Egen presentasjon v/styreleder Martin Anfindsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 21 av 25

22 skontingent 2015 skontingenter Hoved kr 995,00 Familie 2 voksne + 2 barn <20 år kr 2 490,00 Ungdom kr 500,00 Knøtter 0-12 kr 200,00 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 22 av 25

23 Budsjett 2015 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 23 av 25

24 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 24 av 25

25 Valgkomiteens innstilling for 2015 Styret: Leder: Martin Anfindsen Gjenvalg 1 år Nestleder: Torleif Brekke Ny 1 år Styremedlemmer: Gjermund Lysfjord Ikke på valg Guro Harstad Ny 2 år Brynhild Rønningen Ikke på valg Varamedlem: Sigurd Holm Gjenvalg 1 år Tina Marie Brekke Ny 1 år Komiteer: Elitekomitè/Sportskomite Turneringskomite Juniorkomite Seniorkomite Damekomite Herrekomite HCP Komite Leder velges av styre Bjørn Johnsen Vinzenzia Antonsen Bente Waal Vurderes etter Årsmøte Ingar Hagen Bjørn Johnsen Revisorer 2015: Kari Kværnes og Lisbeth Hestnæs Representanter til ting og møter i organisasjoner golfklubben er tilsluttet: Torleif Brekke og Gerd Husås Valgkomiteen står bak styret`s innstilling til ledere/sammensetninger i komiteer: Valgkomite 2015: Leder: : Lisbeth Hestnæs gjenvalg 1 år Ingar Hagen Kai Hestnæs Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 25 av 25

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE ÅRSMØTE 2015 Innhold Program Årsmøte LAFK Starfighters...3 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Åpning av møtet ved styreleder Jørgen Jakobsen...3

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING BAMBLE GOLFKLUBB 2013

ÅRSBERETNING BAMBLE GOLFKLUBB 2013 ÅRSBERETNING BAMBLE GOLFKLUBB 2013 Styret 26.02.14 Årsmøte onsdag 26.02.14 Telemarksvingen Sakliste: Åpning 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste 3. Valg av møte leder,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer