ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENT 2015. Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENT 2015 Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00 Rommen Golfpark 1

2 Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09 3 Forretningsorden 4 Årsberetning for Nes Golfklubb Styret Herrekomiteen Seniorkomite Juniorkomite Damekomite Turneringskomiteen Sportskomite Regnskap Regnskap 2014 forts.. 18 Revisjonsberetning 20 Veien videre skontingent Budsjett Valgkomiteens innstilling for Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 2 av 25

3 Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb Velkommen 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne saksliste 4. Godkjenne forretningsorden 5. Velge dirigent 6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen 7. Behandle årsrapport fra komitéene 8. Behandle regnskap Behandle Revisjonsberetning 10. Veien videre 2015 v/styrets leder Martin Anfindsen 11. Vedta medlemskontingent for Vedta budsjett Valg a. Styreleder b. Nestleder c. 3 styremedlemmer d. 2 varamedlemmer e. Komiteledere (Turnerings-, handicap-, senior-, junior-, herre-, dame-, og elite komité) f. 2 revisorer g. Representanter til NGFs ting og Nes Idrettsråds årsmøte h. Valgkomite m/ leder, 2 medlemmer og ett varamedlem Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 3 av 25

4 Forretningsorden Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av en valgt referent. Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første gang, og tre minutter for senere innlegg. mer som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting og sterk med de inntegnede talere. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med flertall av de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. En kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke. I protokollen føres inn navn på de som har hatt ordet i en sak, alle forslag og vedtak som blir fattet med antall stemmer for og mot. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 4 av 25

5 Årsberetning for Nes Golfklubb Klubbens virksomhet er golf, og virksomheten drives på Rommen Golfpark i Vormsund. Sammensetning av styret og komiteledere: Styret: Leder: Martin Anfindsen Gjenvalg 1 år i 2014 Nestleder: John Skålhegg Gjenvalg 1 år i 2014 Styremedlemmer: Wenche Søgnen Valgt for 2 år i 2013 Brynhild Rønningen Gjermund Lysfjord Gjenvalg 1 år i 2014 Varamedlem: Sigurd Holm Ny i 2013 valgt for 2 år Karen E. Hansen Ny i 2014 valgt for 2 år Revisorer: Kari Kværnes og Astrid Tubaas Valgkomite: Leder: Lisbeth Hestnæs : Ingar Hagen : Kai Hestnæs Vara: Arild Kvikstad Ledere av komiteene: Sportskomite Turnering: Herre: Damer: Senior: Elite/satsning: Junior: HCP: Leder velges av styre Torleif Brekke Ingar Hagen Ingun Aulom Bente Waal Leder velges av styret Vinzenzia Antonsen Bjørn Johnsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 5 av 25

6 Styret 2014 Årsrapport for 2014 Rekordtidlig åpning av banen. 29 mars var Rommen Golfpark klar til å ta i mot medlemmer og gjestespillere. Banen var i topp stand helt frem til den ble stengt i november. En lang golfsesong er noe vi medlemmer er veldig glade for. Takk til baneselskapet som gjør dette mulig år etter år. Styret i 2014 har jobbet kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre tilbudet til medlemmer og gjester. Det aller viktigste er at vi har en stabil medlemsmasse. I et nedadgående golfmarked har vi hatt en øking av antall medlemmer. Komiteene har selv hatt ansvar for å bemanne sine komiteer. De oppnevnte komiteene har utført en jobb av helt avgjørende betydning for klubbens drift og miljø. Nærmere opplysninger om virksomheten i de forskjellige komiteer er omtalt i deres vedlagte årsrapporter. Pressedekningen har i år vært bra. Alle lokalavisene har hatt mange fine oppslag om oss på Rommen Golfpark. I tillegg reportasjer i papirutgavene til Glåmdalen, Raumnes, er det også lagt ut artikler i nettutgavene til Raumnes. Det er viktig at ikke bare komiteene, men alle medlemmer gir innspill om begivenheter vi bør publisere i det offentlige rom. Klubbmestere 2014: Tina Marie Brekke og Amund Johnsen En stor takk til Glenn Ruben for organisering og gjennomføring av Veien til Golf kurs. Dette tiltak er av høyeste prioritet for klubben. Status klubb/økonomi og medlemmer: Pr var det 542 medlemmer i klubben. I 2014 har vår kasserer Gjermund Lysfjord hatt en helhetlig styring på regnskap og budsjett. Operativ klubbadministrasjon ble «outsourcet» til Golfprosjekt. Klubbens underskudd 2013: Kr ,- Budsjettert overskudd: ,- Årets underskudd mot budsjett skyldes blant annet ekstraordinær «ansettelse» av vår golfpro Christoffer som sommervikar og årsmøte fest på Sundbytunet. Styret legger frem et budsjett 2015 hvor vi disponerer deler av neste års budsjett til ekstraordinære tiltak for medlemmene og investeringer på anlegget. Det er ikke styrets hovedmålsetning å bygge opp egenkapitalen i form av penger på bok. Avslutnings ord: I 2015 må styret utforme ny virksomhetsplan for klubben. Vi må tørre å se på alternative organisatoriske løsninger. Styret må fortsette med å være en aktiv partner i driftsmodell på Rommen Golfpark. Kun gjennom engasjement og samarbeid kan vi oppnå våre ønsker og mål. Skal vi klare å gjennomføre vårt engasjement må baneselskapet også være like aktiv. Dagens driftsmodeller har sine utfordringer med hensyn til gjennomføring av tiltak. Det er Golfklubben som er ansiktet utad for medlemmer, gjester og andre samarbeidspartnere. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 6 av 25

7 Styret retter en takk til alle som bidrar med ulike verv i de ulike komiteer. Uten denne frivilligheten ville det vært vanskelig å drive klubben videre. Vi kan også takke frivilligheten/dugnadsånden for at klubben har opparbeidet seg et fornuftig og godt økonomisk fundament. Vormsund, 25. februar 2015 For Styret i Nes GK 09 Martin Anfindsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 7 av 25

8 Herrekomiteen 2014 Leder Nestleder Ingar Hagen Tore Pedersen Bjørn Rosbach Per Atle Hagen Årsrapport for 2014 Herrekomiteen må kunne sies å ha god kontinuitet da 3 av medlemmene har vært med mere eller mindre helt siden etableringen av herregruppen for 9 år siden. Vi fortsetter selvfølgelig gjerne i komiteen, men ser at det hadde vært fint å få med seg flere fra de yngre rekker for å sikre fremtidig drift. Vi har avholdt 2 møter i 2014-sesongen og arrangert totalt 11 turneringer. Herregruppa har som formål å være et miljøskapende og samlende punkt for herrespillerne i klubben. Vi har invitert til herreturneringer hver 14. dag gjennom hele sesongen og har samlet i snitt 34 deltakere, en flott oppgang fra Vi åpnet i 2014 herreturneringene for spillere også fra andre klubber og har hatt noen få eksterne med i hver turnering. Herregruppen har også i 2014 samlet resultater gjennom sesongen og kåret årets herrespiller. Bjørn Richard Lilleseth vant ganske klart med Jonny Børli og Per Atle Hagen på de neste plassene. Vi gratulerer. Vi arrangerte som vanlig September-tour, som er åpent for alle. Dette er vel kanskje klubbens mest populære turnering med i ca 60 deltagere hver uke. Nytt av året var at vi delte opp i dame og herreklasse. Vinzenzia Antonsen og Bjørn Richard Lilleseth vant. Turneringen blir videreført i samme form i I september gikk høstturen av stabelen med 18 deltakere. Vi dro også i 2014 til Karlstad og spilte Kongsvinger, Bryngfjorden og Karlstad. Igjen en flott tur turen går til samme destinasjon. Vi har slitt litt med å få til et godt treningstilbud for herregruppen. Vi gjennomførte 4 felles-treninger på våren med Jan Strømsrud (Hvam), men det hele rant etter hvert ut i sanden. Det er klart et forbedringspotensial her, og vi skal forsøke å ha et opplegg klart til sesongstart. Gutta tapte også i 2014 Malorama Trophy til damene. Det ble en klar seier til damene, men vi tar hjem troféet i Vi gleder oss veldig til sesongen og tror det blir en spennende sesong både for klubben og herregruppen. Vi har som målsetning å jobbe for at flest mulig skal synes det er en god grunn til å være medlem i Nes GK 09. For herrekomiteen 2015 Bjørn Rosbach Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 8 av 25

9 Seniorkomite 2014 Leder Nestleder Bente Waal Arild Kvikstad Per Georg Karlsen Sven Erik Dølvik Øistein Waal Årsrapport for 2014 I sesongen 2014 ble det avholdt 1 planleggingsmøte før sesongstart, der turneringene, spilleform og ansvarlige for de enkelte turneringene ble bestemt. Øistein Waal hadde ansvaret for at turneringene ble lagt inn i klubbens turneringskalender. Vår dag-/og kveldscup ble avholdt med 5 dag- og kveldsturneringer. Det ble planlagt til sammen 24 turneringer i sesongen. De 2 siste turneringene ble avlyst pga. dårlig vær. Vi har hatt god deltagelse i hele år med inntil 40 deltagere. SUPERT. Kvelds-cup spilles som slaggolf, her vant Lise N. Arntsen, 2 plass Øistein Waal, 3 plass Arild Kvikstad. Formiddagscuppen spilles som stableford og ble vunnet av Bente Waal, 2.plass Roy Johnsen og 3 plass Per G. Karlsen. Sekskampturneringene: Denne turneringen har blitt noe mindre med årene og flere av klubbene sliter med å få nok deltagere. Nes-seniorene har stilt opp med stor spilleglede og positiv innstilling, vi har hatt fullt lag på hver turnering. Seniorene har levert flere gode enkelt plasseringer og andre gode plasseringer, dessverre holdt det ikke helt til topps, men sammenlagt fikk vi en god 2.plass. Takk til dere alle. Landskamp Uddeholm og Nes. Det var vår tur til å avholde landskampen i år og med 20 spillere fra Uddeholm og 32 fra Nes ble det en fin dag på Nes, der Nes dro seieren i land. Nes mangler nå 1 seier til før vandrepokalen er vår til odel og eie. Vi avsluttet en fin dag med god middag i kroas gamle lokaler. Takk til alle i seniorkomiteen og Lars og Lise Finstad og Laila og Odd Sørensen som trofaste hjelpere til at hele turneringen ble feilfri og fin. Svensketuren: I år gikk vår årlige utflukt til Sunne GK hvor de aller fleste spilte 3 runder. Vi bodde på Frykenstrand Hotell hvor vi koste oss med god mat og drikke. Nyskrevet sang i anledningen hadde vi også, denne hadde Kari Ann Bakke diktet for seniorgruppa. Takk til alle deltagere som stilte med masse godt humør og positiv innstilling. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 9 av 25

10 Norsk Seniorgolf: Seniorgruppa i Nes har også flere spillere som deltar i Norsk Seniorgolfs sine turneringer, også her er det gode resultater og bra innsats. Vi ønsker gamle og nye medlemmer i seniorgruppa velkommen til neste sesong. Nes, 25. februar 2015 Bente Waal Leder Seniorgruppen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 10 av 25

11 Juniorkomite 2014 Leder Vinzenzia Antonsen Glenn Ruben Forberg Årsrapport for 2014 Sesongen starter med undertegnedes brennende ønske om bedre rekruttering til klubben, følte ikke dette funket så bra på starten av sesongen. Bestemte meg i sommer for å lage en egen gruppe med jenter 7-12 år. Dette var en stor suksess hvor alle 8 jentene virker fornøyde og stilte opp nesten hver gang. Har vært så heldig å ha med meg Ida Emilie Skålhegg som motivator/hjelpetrener hele sesongen, og hun har gjort en kjempe innsats, tusen takk! Du er et godt forbilde! Nevnte Ida har nok en gang gjennomført en god sesong, hvor hun ble tatt ut til regionslaget øst til avsluttende turnering mot vest. Dette var matchspill finale med Ryder cup opplegg. Vi håper hun fortsetter fremgangen og gir klubben den positive omtalen vi fortjener i tiden fremover. Alle juniorer valgte å stille opp i dame- og herreklasser under årets KM. Vi håper på nytt å kunne skape et godt KM for juniorer om 3-5 år. Fremover skal det fokuseres videre på rekruttering av de yngste og bygge opp en solid gruppe som vi kan glede oss med i fremtiden. Eidsvoll, 13. januar 2015 Glenn Ruben Forberg Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 11 av 25

12 Damekomite 2014 Leder Ingun Aulom Wenche Søgnen Snefrid A. Brekke Bodil Kroken (CL) Gunn Degvold (CL) Årsrapport for 2014 I sesongen 2014 ble det avholdt 3 møter hvor fokus var Damedagene (tirsdagsgolf) og sosiale aktiviteter rettet mot den kvinnelige delen av medlemmene i Nes GK 09. I tillegg gjennomførte vi CL på Nes i juni, Colorama Trophy, hvor damene for øvrig tok pokalen HJEM. I tillegg er vi stolte av at 2 av våre Damer deltok på Lag NM i Ålesund. Tina og Ida dannet laget og gjorde det veldig bra. Komiteen har forsøkt å bruke hjemmesiden til å informere medlemmene våre, men har ikke vært flinke nok til å legge ut informasjon fortløpende, dette skyldes i hovedsak at weben er for «avansert». Facebook er brukt flittig, også til informasjon rundt treninger og andre aktiviteter. Damegruppa har EGEN FB-side. Damegruppen har avholdt turneringer annen hver tirsdag gjennom hele sesongen. Vi har vekslet mellom 18-hulls- og 9-hullsturneringer. I et forsøk på å trekke flere damer til turneringene prøvde vi ut noen nye grep i år: Dameserie med åpne turneringer og premiering til slutt etter Order of Meritt. Mulighet for å starte om formiddagen dersom to eller flere ønsket det. Vi kan dessverre ikke se at vi i år heller helt har greid å få flere til å delta på våre tirsdagsturneringer. Hva dette skyldes er vanskelig å kartlegge da ingen kommer med innspill til hva de ønsker/ikke ønsker. Damegruppa er ALLTID mottagelig for ROS og RIS. Hva vi tenker for 2015 er fremdeles ikke nedfestet, det jobbes med på hvilken måte vi skal se for oss sesongen. Organisert trening ble satt opp med Benedicte, men vi kom for sent i gang i år også til å være attraktivt for et større antall damer. Det var imidlertid hyggelig at et par nye damer stilte på trening. Det ble i 2014 arrangert høsttur til Sunne GK. En håndfull spillende, sprudlende damer dro avgårde, og spilte Kongsvinger søndag. Veldig hyggelig tur som vi skulle ønske flere var med på. I tillegg arrangerte vi avslutning av sesongen med middag på Årnes her møtte 14 damer noe som var veldig hyggelig, og som vi gjerne gjentar. Connecting Ladies ble i 2014 avholdt for 12. gang og det har vært totalt 123 deltakende damer. Alle rundene ble spilt på flotte baner med fint vær, bortsett fra Losby hvor turneringen måtte avbrytes pga. lyn/torden. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 12 av 25

13 Runden på Nes ble spilt 14. juni i strålende sol og med 65 påmeldte damer. Dessverre måtte vi også i år slite for å få med nok damer til alle turneringene og vi endte opp på 5. plass totalt etter 6 spilte runder. Beste klubb ble også i år Oppegård. Vi kan også glede oss over at det ble en flott 5. plass i OoM til Bodil Kroken av 123. Gunn og Bodil takker for seg som kontaktpersoner for Connecting Ladies og overlater stafettpinnen til Brynhild og Anne Lise som ønskes lykke til. Jeg vil takke alle i komiteen for godt samarbeid gjennom hele 2014, og for god innsats/deltagelse i klubbens arrangementer, være seg det er som funksjonærer eller som utøvere. Jeg går av som leder av Damegruppa og håper og tror noen kan gripe fatt i en «sammensatt og komplisert» damegjeng på Nes. Det er her viktig at vi tenker SAMARBEID og SAMHOLD fremfor PRESTASJONER og MANGFOLD skal vi lykkes. Jessheim, 25. februar 2015 Ingun Aulom Leder Damegruppa Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 13 av 25

14 Turneringskomiteen 2014 Leder Nestleder Bjørn Johnsen Torleif Brekke Jorun Moe Ingar Hagen Tom Forberg Årsrapport 2014 Turneringskomiteen gjennomførte 7 klubbturneringer med varierende deltagelse. I tillegg har Turneringskomiteen vært behjelpelig med å arrangere tre store turneringer for Norsk Seniorgolf og en Srixon-tour De Golf. Vi arrangerte også områdefinale i Nordea Pairs. Det ble arrangert Klubbmesterskap for Junior, Senior Damer, Senior Herrer, Damer og Herrer på samme helg. Klubbmestere ble; Tina Marie Brekke og Amund Rønold Johnsen. Klubbmestere aldersbestemte klasser ble: Senior Damer 50; Lise Nordbrøden Arntsen Senior Herrer 55; Tadeusz Sienkiewicz Senior Damer 60; Grethe Kvikstad Senior Herrer 65; Arild Kvikstad. Vinnere av andre klubbturneringer ble: Påske-tour Eclectic kl Brutto; Amund Rønold Johnsen, kl Netto; Brynhild D. K. Rønningen Nes Match ble vunnet av; Bjørn Johnsen. Vårspretten ble vunnet av; Trond Erlandsen. Flaggturnering, kl A; Arild Kvikstad, kl B; Astrid Tubaas. Nordea Pairs (2-manns lag); Bjørn Johnsen og Bjørn Helge Jensen Granmo. Åpningspokalen; Tina Marie Brekke. Rommen Cross Country; Harry Teague og Knut Zimmermann fra Ullensaker GK Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 14 av 25

15 Hcp komiteen har bestått av: Leder Dommer Bjørn Johnsen Jan Erik Laure Torleif Brekke Karen Hansen Årets Hcp revisjon kjøres automatisk i Golfbox ved årsskiftet og Hcp komiteen ser over og godkjenner revisjonen. Nes, 25. februar 2015 Bjørn Johnsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 15 av 25

16 Sportskomite 2014 Leder Glenn Ruben Forberg Martin Anfindsen Årsrapport for 2014 Sportskomiteens arbeid er å sørge for at alle medlemmer i Nes GK får et best mulig tilbud om trening og sportslig satsning har vært et vanskelig år med flere trenere, vi har prøvd oss med Jan Strømsrud, Benedikte Brynestad Grøtvedt og Christoffer Arntzen. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer for å kunne finne et videre opplegg for trening og hva som ønskes. Vi har hatt en sportslig gruppe bestående av en god del spillere under 10 i hcp, men det stilnet veldig etter lag NM og vi har dessverre ikke hatt noen trener dette året. Klubben var representert i Lag NM damer og herrer, senior NM og individuelt NM damer. Utover NM damer har Tina Marie Brekke deltatt i en flere Norges Cup turneringer og endte på en strålende 11.plass i order of merit 2014, hun avsluttet sesongen med to 4.plasser! Hun vant også en knusende seier på OoM på Østlandstour. Tinas positive sportslige utvikling og ikke minst hennes profilering av klubben, er noe vi setter meget stor pris på. Årets klubbmestere ble Amund Johnsen og Tina Marie Brekke, gratulerer så mye! Bjørn Helge Granmo Jensen og Ida Emilie Skålhegg har også imponert oss i år med en strålende fremgang i Målsetningen for 2015 er å skape et bedre miljø for den sportslige gruppa med å ha faste samlinger hvor vi møtes for å spille, trene og har det gøy. I tillegg håper vi å kunne få flere med på Østlandstour og Norgescup. Dette «betaler» seg i form av GOD markedsføring av klubben. Vi håper også å få på plass et stabilt treningstilbud. Eidsvoll, 13. januar 2015 Glenn Ruben Forberg For Sportskomiteen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 16 av 25

17 Regnskap 2014 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 17 av 25

18 Regnskap 2014 forts.. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 18 av 25

19 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 19 av 25

20 Revisjonsberetning Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 20 av 25

21 Veien videre 2015 Egen presentasjon v/styreleder Martin Anfindsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 21 av 25

22 skontingent 2015 skontingenter Hoved kr 995,00 Familie 2 voksne + 2 barn <20 år kr 2 490,00 Ungdom kr 500,00 Knøtter 0-12 kr 200,00 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 22 av 25

23 Budsjett 2015 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 23 av 25

24 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 24 av 25

25 Valgkomiteens innstilling for 2015 Styret: Leder: Martin Anfindsen Gjenvalg 1 år Nestleder: Torleif Brekke Ny 1 år Styremedlemmer: Gjermund Lysfjord Ikke på valg Guro Harstad Ny 2 år Brynhild Rønningen Ikke på valg Varamedlem: Sigurd Holm Gjenvalg 1 år Tina Marie Brekke Ny 1 år Komiteer: Elitekomitè/Sportskomite Turneringskomite Juniorkomite Seniorkomite Damekomite Herrekomite HCP Komite Leder velges av styre Bjørn Johnsen Vinzenzia Antonsen Bente Waal Vurderes etter Årsmøte Ingar Hagen Bjørn Johnsen Revisorer 2015: Kari Kværnes og Lisbeth Hestnæs Representanter til ting og møter i organisasjoner golfklubben er tilsluttet: Torleif Brekke og Gerd Husås Valgkomiteen står bak styret`s innstilling til ledere/sammensetninger i komiteer: Valgkomite 2015: Leder: : Lisbeth Hestnæs gjenvalg 1 år Ingar Hagen Kai Hestnæs Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 25 av 25

ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00. Kroa i Klubbhuset på Nes

ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00. Kroa i Klubbhuset på Nes ÅRSMØTEDOKUMENT 2017 Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00 Kroa i Klubbhuset på Nes 1 Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09... 3 Forretningsorden... 3 Årsberetning for Nes Golfklubb 09 2016...

Detaljer

ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00. Kroa i Klubbhuset på Nes

ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00. Kroa i Klubbhuset på Nes ÅRSMØTEDOKUMENT 2017 Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00 Kroa i Klubbhuset på Nes Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09... 3 Forretningsorden... 3 Årsberetning for Nes Golfklubb 09 2016...

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag

Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag Idrettshallen, 2. etasje 20.04.17 Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede Sak 2 - Godkjenning av innkalling til årsmøte

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb Protokoll fra Årsmøtet Drammen Roklubb 23.2.2017 Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb. Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 23.februar 2017. Leder

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Årsmøtet ble avholdt Lindås, 20.04.2017 Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer