ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENT 2015. Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENT 2015 Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00 Rommen Golfpark 1

2 Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09 3 Forretningsorden 4 Årsberetning for Nes Golfklubb Styret Herrekomiteen Seniorkomite Juniorkomite Damekomite Turneringskomiteen Sportskomite Regnskap Regnskap 2014 forts.. 18 Revisjonsberetning 20 Veien videre skontingent Budsjett Valgkomiteens innstilling for Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 2 av 25

3 Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb Velkommen 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne saksliste 4. Godkjenne forretningsorden 5. Velge dirigent 6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen 7. Behandle årsrapport fra komitéene 8. Behandle regnskap Behandle Revisjonsberetning 10. Veien videre 2015 v/styrets leder Martin Anfindsen 11. Vedta medlemskontingent for Vedta budsjett Valg a. Styreleder b. Nestleder c. 3 styremedlemmer d. 2 varamedlemmer e. Komiteledere (Turnerings-, handicap-, senior-, junior-, herre-, dame-, og elite komité) f. 2 revisorer g. Representanter til NGFs ting og Nes Idrettsråds årsmøte h. Valgkomite m/ leder, 2 medlemmer og ett varamedlem Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 3 av 25

4 Forretningsorden Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av en valgt referent. Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første gang, og tre minutter for senere innlegg. mer som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting og sterk med de inntegnede talere. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med flertall av de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. En kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke. I protokollen føres inn navn på de som har hatt ordet i en sak, alle forslag og vedtak som blir fattet med antall stemmer for og mot. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 4 av 25

5 Årsberetning for Nes Golfklubb Klubbens virksomhet er golf, og virksomheten drives på Rommen Golfpark i Vormsund. Sammensetning av styret og komiteledere: Styret: Leder: Martin Anfindsen Gjenvalg 1 år i 2014 Nestleder: John Skålhegg Gjenvalg 1 år i 2014 Styremedlemmer: Wenche Søgnen Valgt for 2 år i 2013 Brynhild Rønningen Gjermund Lysfjord Gjenvalg 1 år i 2014 Varamedlem: Sigurd Holm Ny i 2013 valgt for 2 år Karen E. Hansen Ny i 2014 valgt for 2 år Revisorer: Kari Kværnes og Astrid Tubaas Valgkomite: Leder: Lisbeth Hestnæs : Ingar Hagen : Kai Hestnæs Vara: Arild Kvikstad Ledere av komiteene: Sportskomite Turnering: Herre: Damer: Senior: Elite/satsning: Junior: HCP: Leder velges av styre Torleif Brekke Ingar Hagen Ingun Aulom Bente Waal Leder velges av styret Vinzenzia Antonsen Bjørn Johnsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 5 av 25

6 Styret 2014 Årsrapport for 2014 Rekordtidlig åpning av banen. 29 mars var Rommen Golfpark klar til å ta i mot medlemmer og gjestespillere. Banen var i topp stand helt frem til den ble stengt i november. En lang golfsesong er noe vi medlemmer er veldig glade for. Takk til baneselskapet som gjør dette mulig år etter år. Styret i 2014 har jobbet kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre tilbudet til medlemmer og gjester. Det aller viktigste er at vi har en stabil medlemsmasse. I et nedadgående golfmarked har vi hatt en øking av antall medlemmer. Komiteene har selv hatt ansvar for å bemanne sine komiteer. De oppnevnte komiteene har utført en jobb av helt avgjørende betydning for klubbens drift og miljø. Nærmere opplysninger om virksomheten i de forskjellige komiteer er omtalt i deres vedlagte årsrapporter. Pressedekningen har i år vært bra. Alle lokalavisene har hatt mange fine oppslag om oss på Rommen Golfpark. I tillegg reportasjer i papirutgavene til Glåmdalen, Raumnes, er det også lagt ut artikler i nettutgavene til Raumnes. Det er viktig at ikke bare komiteene, men alle medlemmer gir innspill om begivenheter vi bør publisere i det offentlige rom. Klubbmestere 2014: Tina Marie Brekke og Amund Johnsen En stor takk til Glenn Ruben for organisering og gjennomføring av Veien til Golf kurs. Dette tiltak er av høyeste prioritet for klubben. Status klubb/økonomi og medlemmer: Pr var det 542 medlemmer i klubben. I 2014 har vår kasserer Gjermund Lysfjord hatt en helhetlig styring på regnskap og budsjett. Operativ klubbadministrasjon ble «outsourcet» til Golfprosjekt. Klubbens underskudd 2013: Kr ,- Budsjettert overskudd: ,- Årets underskudd mot budsjett skyldes blant annet ekstraordinær «ansettelse» av vår golfpro Christoffer som sommervikar og årsmøte fest på Sundbytunet. Styret legger frem et budsjett 2015 hvor vi disponerer deler av neste års budsjett til ekstraordinære tiltak for medlemmene og investeringer på anlegget. Det er ikke styrets hovedmålsetning å bygge opp egenkapitalen i form av penger på bok. Avslutnings ord: I 2015 må styret utforme ny virksomhetsplan for klubben. Vi må tørre å se på alternative organisatoriske løsninger. Styret må fortsette med å være en aktiv partner i driftsmodell på Rommen Golfpark. Kun gjennom engasjement og samarbeid kan vi oppnå våre ønsker og mål. Skal vi klare å gjennomføre vårt engasjement må baneselskapet også være like aktiv. Dagens driftsmodeller har sine utfordringer med hensyn til gjennomføring av tiltak. Det er Golfklubben som er ansiktet utad for medlemmer, gjester og andre samarbeidspartnere. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 6 av 25

7 Styret retter en takk til alle som bidrar med ulike verv i de ulike komiteer. Uten denne frivilligheten ville det vært vanskelig å drive klubben videre. Vi kan også takke frivilligheten/dugnadsånden for at klubben har opparbeidet seg et fornuftig og godt økonomisk fundament. Vormsund, 25. februar 2015 For Styret i Nes GK 09 Martin Anfindsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 7 av 25

8 Herrekomiteen 2014 Leder Nestleder Ingar Hagen Tore Pedersen Bjørn Rosbach Per Atle Hagen Årsrapport for 2014 Herrekomiteen må kunne sies å ha god kontinuitet da 3 av medlemmene har vært med mere eller mindre helt siden etableringen av herregruppen for 9 år siden. Vi fortsetter selvfølgelig gjerne i komiteen, men ser at det hadde vært fint å få med seg flere fra de yngre rekker for å sikre fremtidig drift. Vi har avholdt 2 møter i 2014-sesongen og arrangert totalt 11 turneringer. Herregruppa har som formål å være et miljøskapende og samlende punkt for herrespillerne i klubben. Vi har invitert til herreturneringer hver 14. dag gjennom hele sesongen og har samlet i snitt 34 deltakere, en flott oppgang fra Vi åpnet i 2014 herreturneringene for spillere også fra andre klubber og har hatt noen få eksterne med i hver turnering. Herregruppen har også i 2014 samlet resultater gjennom sesongen og kåret årets herrespiller. Bjørn Richard Lilleseth vant ganske klart med Jonny Børli og Per Atle Hagen på de neste plassene. Vi gratulerer. Vi arrangerte som vanlig September-tour, som er åpent for alle. Dette er vel kanskje klubbens mest populære turnering med i ca 60 deltagere hver uke. Nytt av året var at vi delte opp i dame og herreklasse. Vinzenzia Antonsen og Bjørn Richard Lilleseth vant. Turneringen blir videreført i samme form i I september gikk høstturen av stabelen med 18 deltakere. Vi dro også i 2014 til Karlstad og spilte Kongsvinger, Bryngfjorden og Karlstad. Igjen en flott tur turen går til samme destinasjon. Vi har slitt litt med å få til et godt treningstilbud for herregruppen. Vi gjennomførte 4 felles-treninger på våren med Jan Strømsrud (Hvam), men det hele rant etter hvert ut i sanden. Det er klart et forbedringspotensial her, og vi skal forsøke å ha et opplegg klart til sesongstart. Gutta tapte også i 2014 Malorama Trophy til damene. Det ble en klar seier til damene, men vi tar hjem troféet i Vi gleder oss veldig til sesongen og tror det blir en spennende sesong både for klubben og herregruppen. Vi har som målsetning å jobbe for at flest mulig skal synes det er en god grunn til å være medlem i Nes GK 09. For herrekomiteen 2015 Bjørn Rosbach Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 8 av 25

9 Seniorkomite 2014 Leder Nestleder Bente Waal Arild Kvikstad Per Georg Karlsen Sven Erik Dølvik Øistein Waal Årsrapport for 2014 I sesongen 2014 ble det avholdt 1 planleggingsmøte før sesongstart, der turneringene, spilleform og ansvarlige for de enkelte turneringene ble bestemt. Øistein Waal hadde ansvaret for at turneringene ble lagt inn i klubbens turneringskalender. Vår dag-/og kveldscup ble avholdt med 5 dag- og kveldsturneringer. Det ble planlagt til sammen 24 turneringer i sesongen. De 2 siste turneringene ble avlyst pga. dårlig vær. Vi har hatt god deltagelse i hele år med inntil 40 deltagere. SUPERT. Kvelds-cup spilles som slaggolf, her vant Lise N. Arntsen, 2 plass Øistein Waal, 3 plass Arild Kvikstad. Formiddagscuppen spilles som stableford og ble vunnet av Bente Waal, 2.plass Roy Johnsen og 3 plass Per G. Karlsen. Sekskampturneringene: Denne turneringen har blitt noe mindre med årene og flere av klubbene sliter med å få nok deltagere. Nes-seniorene har stilt opp med stor spilleglede og positiv innstilling, vi har hatt fullt lag på hver turnering. Seniorene har levert flere gode enkelt plasseringer og andre gode plasseringer, dessverre holdt det ikke helt til topps, men sammenlagt fikk vi en god 2.plass. Takk til dere alle. Landskamp Uddeholm og Nes. Det var vår tur til å avholde landskampen i år og med 20 spillere fra Uddeholm og 32 fra Nes ble det en fin dag på Nes, der Nes dro seieren i land. Nes mangler nå 1 seier til før vandrepokalen er vår til odel og eie. Vi avsluttet en fin dag med god middag i kroas gamle lokaler. Takk til alle i seniorkomiteen og Lars og Lise Finstad og Laila og Odd Sørensen som trofaste hjelpere til at hele turneringen ble feilfri og fin. Svensketuren: I år gikk vår årlige utflukt til Sunne GK hvor de aller fleste spilte 3 runder. Vi bodde på Frykenstrand Hotell hvor vi koste oss med god mat og drikke. Nyskrevet sang i anledningen hadde vi også, denne hadde Kari Ann Bakke diktet for seniorgruppa. Takk til alle deltagere som stilte med masse godt humør og positiv innstilling. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 9 av 25

10 Norsk Seniorgolf: Seniorgruppa i Nes har også flere spillere som deltar i Norsk Seniorgolfs sine turneringer, også her er det gode resultater og bra innsats. Vi ønsker gamle og nye medlemmer i seniorgruppa velkommen til neste sesong. Nes, 25. februar 2015 Bente Waal Leder Seniorgruppen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 10 av 25

11 Juniorkomite 2014 Leder Vinzenzia Antonsen Glenn Ruben Forberg Årsrapport for 2014 Sesongen starter med undertegnedes brennende ønske om bedre rekruttering til klubben, følte ikke dette funket så bra på starten av sesongen. Bestemte meg i sommer for å lage en egen gruppe med jenter 7-12 år. Dette var en stor suksess hvor alle 8 jentene virker fornøyde og stilte opp nesten hver gang. Har vært så heldig å ha med meg Ida Emilie Skålhegg som motivator/hjelpetrener hele sesongen, og hun har gjort en kjempe innsats, tusen takk! Du er et godt forbilde! Nevnte Ida har nok en gang gjennomført en god sesong, hvor hun ble tatt ut til regionslaget øst til avsluttende turnering mot vest. Dette var matchspill finale med Ryder cup opplegg. Vi håper hun fortsetter fremgangen og gir klubben den positive omtalen vi fortjener i tiden fremover. Alle juniorer valgte å stille opp i dame- og herreklasser under årets KM. Vi håper på nytt å kunne skape et godt KM for juniorer om 3-5 år. Fremover skal det fokuseres videre på rekruttering av de yngste og bygge opp en solid gruppe som vi kan glede oss med i fremtiden. Eidsvoll, 13. januar 2015 Glenn Ruben Forberg Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 11 av 25

12 Damekomite 2014 Leder Ingun Aulom Wenche Søgnen Snefrid A. Brekke Bodil Kroken (CL) Gunn Degvold (CL) Årsrapport for 2014 I sesongen 2014 ble det avholdt 3 møter hvor fokus var Damedagene (tirsdagsgolf) og sosiale aktiviteter rettet mot den kvinnelige delen av medlemmene i Nes GK 09. I tillegg gjennomførte vi CL på Nes i juni, Colorama Trophy, hvor damene for øvrig tok pokalen HJEM. I tillegg er vi stolte av at 2 av våre Damer deltok på Lag NM i Ålesund. Tina og Ida dannet laget og gjorde det veldig bra. Komiteen har forsøkt å bruke hjemmesiden til å informere medlemmene våre, men har ikke vært flinke nok til å legge ut informasjon fortløpende, dette skyldes i hovedsak at weben er for «avansert». Facebook er brukt flittig, også til informasjon rundt treninger og andre aktiviteter. Damegruppa har EGEN FB-side. Damegruppen har avholdt turneringer annen hver tirsdag gjennom hele sesongen. Vi har vekslet mellom 18-hulls- og 9-hullsturneringer. I et forsøk på å trekke flere damer til turneringene prøvde vi ut noen nye grep i år: Dameserie med åpne turneringer og premiering til slutt etter Order of Meritt. Mulighet for å starte om formiddagen dersom to eller flere ønsket det. Vi kan dessverre ikke se at vi i år heller helt har greid å få flere til å delta på våre tirsdagsturneringer. Hva dette skyldes er vanskelig å kartlegge da ingen kommer med innspill til hva de ønsker/ikke ønsker. Damegruppa er ALLTID mottagelig for ROS og RIS. Hva vi tenker for 2015 er fremdeles ikke nedfestet, det jobbes med på hvilken måte vi skal se for oss sesongen. Organisert trening ble satt opp med Benedicte, men vi kom for sent i gang i år også til å være attraktivt for et større antall damer. Det var imidlertid hyggelig at et par nye damer stilte på trening. Det ble i 2014 arrangert høsttur til Sunne GK. En håndfull spillende, sprudlende damer dro avgårde, og spilte Kongsvinger søndag. Veldig hyggelig tur som vi skulle ønske flere var med på. I tillegg arrangerte vi avslutning av sesongen med middag på Årnes her møtte 14 damer noe som var veldig hyggelig, og som vi gjerne gjentar. Connecting Ladies ble i 2014 avholdt for 12. gang og det har vært totalt 123 deltakende damer. Alle rundene ble spilt på flotte baner med fint vær, bortsett fra Losby hvor turneringen måtte avbrytes pga. lyn/torden. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 12 av 25

13 Runden på Nes ble spilt 14. juni i strålende sol og med 65 påmeldte damer. Dessverre måtte vi også i år slite for å få med nok damer til alle turneringene og vi endte opp på 5. plass totalt etter 6 spilte runder. Beste klubb ble også i år Oppegård. Vi kan også glede oss over at det ble en flott 5. plass i OoM til Bodil Kroken av 123. Gunn og Bodil takker for seg som kontaktpersoner for Connecting Ladies og overlater stafettpinnen til Brynhild og Anne Lise som ønskes lykke til. Jeg vil takke alle i komiteen for godt samarbeid gjennom hele 2014, og for god innsats/deltagelse i klubbens arrangementer, være seg det er som funksjonærer eller som utøvere. Jeg går av som leder av Damegruppa og håper og tror noen kan gripe fatt i en «sammensatt og komplisert» damegjeng på Nes. Det er her viktig at vi tenker SAMARBEID og SAMHOLD fremfor PRESTASJONER og MANGFOLD skal vi lykkes. Jessheim, 25. februar 2015 Ingun Aulom Leder Damegruppa Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 13 av 25

14 Turneringskomiteen 2014 Leder Nestleder Bjørn Johnsen Torleif Brekke Jorun Moe Ingar Hagen Tom Forberg Årsrapport 2014 Turneringskomiteen gjennomførte 7 klubbturneringer med varierende deltagelse. I tillegg har Turneringskomiteen vært behjelpelig med å arrangere tre store turneringer for Norsk Seniorgolf og en Srixon-tour De Golf. Vi arrangerte også områdefinale i Nordea Pairs. Det ble arrangert Klubbmesterskap for Junior, Senior Damer, Senior Herrer, Damer og Herrer på samme helg. Klubbmestere ble; Tina Marie Brekke og Amund Rønold Johnsen. Klubbmestere aldersbestemte klasser ble: Senior Damer 50; Lise Nordbrøden Arntsen Senior Herrer 55; Tadeusz Sienkiewicz Senior Damer 60; Grethe Kvikstad Senior Herrer 65; Arild Kvikstad. Vinnere av andre klubbturneringer ble: Påske-tour Eclectic kl Brutto; Amund Rønold Johnsen, kl Netto; Brynhild D. K. Rønningen Nes Match ble vunnet av; Bjørn Johnsen. Vårspretten ble vunnet av; Trond Erlandsen. Flaggturnering, kl A; Arild Kvikstad, kl B; Astrid Tubaas. Nordea Pairs (2-manns lag); Bjørn Johnsen og Bjørn Helge Jensen Granmo. Åpningspokalen; Tina Marie Brekke. Rommen Cross Country; Harry Teague og Knut Zimmermann fra Ullensaker GK Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 14 av 25

15 Hcp komiteen har bestått av: Leder Dommer Bjørn Johnsen Jan Erik Laure Torleif Brekke Karen Hansen Årets Hcp revisjon kjøres automatisk i Golfbox ved årsskiftet og Hcp komiteen ser over og godkjenner revisjonen. Nes, 25. februar 2015 Bjørn Johnsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 15 av 25

16 Sportskomite 2014 Leder Glenn Ruben Forberg Martin Anfindsen Årsrapport for 2014 Sportskomiteens arbeid er å sørge for at alle medlemmer i Nes GK får et best mulig tilbud om trening og sportslig satsning har vært et vanskelig år med flere trenere, vi har prøvd oss med Jan Strømsrud, Benedikte Brynestad Grøtvedt og Christoffer Arntzen. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer for å kunne finne et videre opplegg for trening og hva som ønskes. Vi har hatt en sportslig gruppe bestående av en god del spillere under 10 i hcp, men det stilnet veldig etter lag NM og vi har dessverre ikke hatt noen trener dette året. Klubben var representert i Lag NM damer og herrer, senior NM og individuelt NM damer. Utover NM damer har Tina Marie Brekke deltatt i en flere Norges Cup turneringer og endte på en strålende 11.plass i order of merit 2014, hun avsluttet sesongen med to 4.plasser! Hun vant også en knusende seier på OoM på Østlandstour. Tinas positive sportslige utvikling og ikke minst hennes profilering av klubben, er noe vi setter meget stor pris på. Årets klubbmestere ble Amund Johnsen og Tina Marie Brekke, gratulerer så mye! Bjørn Helge Granmo Jensen og Ida Emilie Skålhegg har også imponert oss i år med en strålende fremgang i Målsetningen for 2015 er å skape et bedre miljø for den sportslige gruppa med å ha faste samlinger hvor vi møtes for å spille, trene og har det gøy. I tillegg håper vi å kunne få flere med på Østlandstour og Norgescup. Dette «betaler» seg i form av GOD markedsføring av klubben. Vi håper også å få på plass et stabilt treningstilbud. Eidsvoll, 13. januar 2015 Glenn Ruben Forberg For Sportskomiteen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 16 av 25

17 Regnskap 2014 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 17 av 25

18 Regnskap 2014 forts.. Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 18 av 25

19 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 19 av 25

20 Revisjonsberetning Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 20 av 25

21 Veien videre 2015 Egen presentasjon v/styreleder Martin Anfindsen Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 21 av 25

22 skontingent 2015 skontingenter Hoved kr 995,00 Familie 2 voksne + 2 barn <20 år kr 2 490,00 Ungdom kr 500,00 Knøtter 0-12 kr 200,00 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 22 av 25

23 Budsjett 2015 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 23 av 25

24 Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 24 av 25

25 Valgkomiteens innstilling for 2015 Styret: Leder: Martin Anfindsen Gjenvalg 1 år Nestleder: Torleif Brekke Ny 1 år Styremedlemmer: Gjermund Lysfjord Ikke på valg Guro Harstad Ny 2 år Brynhild Rønningen Ikke på valg Varamedlem: Sigurd Holm Gjenvalg 1 år Tina Marie Brekke Ny 1 år Komiteer: Elitekomitè/Sportskomite Turneringskomite Juniorkomite Seniorkomite Damekomite Herrekomite HCP Komite Leder velges av styre Bjørn Johnsen Vinzenzia Antonsen Bente Waal Vurderes etter Årsmøte Ingar Hagen Bjørn Johnsen Revisorer 2015: Kari Kværnes og Lisbeth Hestnæs Representanter til ting og møter i organisasjoner golfklubben er tilsluttet: Torleif Brekke og Gerd Husås Valgkomiteen står bak styret`s innstilling til ledere/sammensetninger i komiteer: Valgkomite 2015: Leder: : Lisbeth Hestnæs gjenvalg 1 år Ingar Hagen Kai Hestnæs Årsmøte 25. februar 2015 klokken 18:00 Side 25 av 25

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24) Årsmøteagenda

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

ÅRSBERETNINGER* 2014* * Bane*/*Hus* Turnering* Sport* Dame* Senior* ØSG* NSG* *

ÅRSBERETNINGER* 2014* * Bane*/*Hus* Turnering* Sport* Dame* Senior* ØSG* NSG* * ÅRSBERETNINGER* 2014* * Bane*/*Hus* Turnering* Sport* Dame* Senior* ØSG* NSG* * * ÅRSBERETNING Bane- og hus komiteen 2014 Komiteens sammensetning 2014 Bane: Hus: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer