Akustisk frihet med gips

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akustisk frihet med gips"

Transkript

1 Gyptone akustikkhimlinger Akustisk frihet med gips bli klokere på NS 8175 og akustiske krav Hvis du skulle være i tvil: Gyptone akustikkhimlinger lever opp til nye og skjerpede lydkrav i skoler og barnehager DOKUMENTASJON

2 Gyptone akustikkhimlinger fungerer i praksis! Nye kontrollmålinger viser at Gyptone akustikkhimlinger innfrir nye og skjerpede krav til etterklangstiden i skoler og barnehager. Gyproc har i samarbeid med flere akustikere, bl.a. COWI, Gade & Mortensen Akustik: A/S, AkustikByrån og Sinus AS, utført kontrollmålinger i skoler og barnehager for å undersøke om rom som er prosjektert og montert med Gyptone akustikkhimlinger lever opp til byggereglenes nye, skjerpede krav. De utførte målingene dokumenterer at Gyptone akustikkhimlinger oppfyller nye og skjerpede krav til etterklangstid. Samtidig dokumenterer kontrollmålingene meget høy taletydelighet i målte rom, noe som bl.a. fremmer elevenes oppfattelses- og innlæringsevne. Det er måling av etterklangstiden i ferdig rom som gjelder De utførte akustikkmålingene er foretatt etter at rommene er ferdigbygd, innredet og tatt i bruk. Målingene er derfor et uttrykk for akustikken i virkelighetens verden og forteller hvor effektivt akustikkhimlingen virker i praksis. De forteller også hvordan det ferdige rommet fungerer akustisk for personene som oppholder seg der til daglig. På de neste sidene viser vi et utdrag av målingene som dokumenterer at Gyptone akustikkhimlinger lever opp til kravene i NS 8175:2008, som gjelder for klasserom i skoler og i barnehager, hvor kravene til etterklangstiden er skjerpet. Målingene For å sikre faglig kvalitet og gyldighet i de konkrete målingene er disse gjennomført av uavhengige akustikere med spesialkompetanse på romakustikk. Dette sikrer en generell anvendelighet av måleresultatene. Målingene er utført i typiske skoler og barnehager i Norge, Danmark og Sverige. Det er ikke foretatt endringer i lokalene før målingene. 2

3 Rene og naturlige materialer Gyptone akustikkhimlinger framstilles av gips som er et rent naturmateriale. Dessuten benyttes miljøvennlig resirkulert kartong. Ingen avgassing av formaldehyd og ammoniakk Sunn luft innendørs krever sunne materialer. Gyptone akustikkhimlinger avgasser ikke formaldehyd og ammoniakk i målbare mengder. INDEKLIMA 100 % resirkulering Gyptone akustikkhimlinger kan resirkuleres 100 % etter endt bruk og gjenoppstå som nye gipsplater. Lang levetid lave vedlikeholdskostnader Levetiden er lengre og vedlikeholdskostnadene er lavere enn for mange andre himlingstyper, ikke minst fordi Gyptone akustikkhimlinger er svært robuste og kan males og repareres uten forringelse av akustiske egenskaper. Det betyr at byggherrens totale levetidskostnader i visse tilfeller, halveres. M Æ R K E T 3

4 Case 1: Undervisningsrom, Enebyskolan, Sverige Lokalets anvendelse: Undervisning Beskrivelse: GODKJENT Lokalet er et rom som er møblert med mange trestoler og trebord samt noen skap og hyller. Gulvareal: 56 m 2 Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,48 sek. Lydabsorberende areal (Gyptone): Himlingshøyde: 95 % av gulvareal 2,4-3,0 m Volum: 154,7 m 3 4

5 Materialbeskrivelse: Vegger: Gulv: Vinduer: Himling: Himlingskonstruksjon: Kombinasjon av gips- og mursteinsvegger Betonggulv med linoleum 2-lags termoglass Gyptone Sixto 60 og Gyptone BIG Sixto 63 75% av himlingsareal: T-15 opphengsystem Nedhengt: 100 mm Gyptone Sixto 60 med kant E Akustikk: Måling av etterklangstid i følge SS Utført av AkustikByrån, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,46 0,51 0,51 0,52 0,46 0,42 Taletydelighet: Meget god AkustikByrån, akustiker Claes Söderström: Målte etterklangstider overskrider ikke 0,5 sekunder for vurderte måleresultat mellom 250 og 4000 Hz i oktavbånd. Taletydelighet varierer mellom 0,76 og 0,81 for RASTI- og STI-verdiene for klasserommene med talerposisjon ved whiteboardtavlen. Verdiene for taletydelighet tilsvarer kriteriet: Meget god. 25% av himlingsareal: Gyproc GK-system Nedhengt: 60 mm Gyptone BIG Sixto 63 med kant B1 Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i undervisningsrom ( Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik) Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc Akustikkvegg 5

6 Case 2: Barnehage, Ullerud, Norge Lokalets anvendelse: Sang og lek Beskrivelse: GODKJENT Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,36 sek. Lokalet er et rom som er møblert med både myke og harde møbler. Gulvareal: 27 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): Himlingshøyde: 110 % av gulvareal 2,3-2,9 m Volum: 84 m 3 6

7 Materialbeskrivelse: Vegger: Gipsvegger Gulv: Betonggulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoglass Himling: Gyptone Sixto 60 Himlingskonstruksjon: 48 x 48 mm lekter 50 mm mineralull mellom lekter Gyptone Sixto 60 med kant B Veggabsorbent: Gyptone Sixto 60 montert på 48 x 48 mm lekter med mineralull mellom lektene Akustikk: Måling av etterklangstid i oppholdsrom, barnehage, i følge NS-EN ISO :2008. Utført av COWI, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,42 0,37 0,30 0,32 0,37 0,33 Grenseverdi for etterklangstid tilfredsstilles i baserom COWI, akustiker Eli-Anne Marthinsen: Formålet med målingene har vært å dokumentere etterklangstiden i de utvalgte rommene der det er brukt himlingsløsninger med perforerte gipsplater. Det ble målt etterklangstider i Baserom 301 samt Baserom 301 og 302 samlet. Rommene har skråtak med perforerte gipsplater. Grenseverdien for etterklangstiden tilfredsstilles både i Baserom 301 og i Baserom 301 og 302 samlet. Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i oppholdsrom, barnehage: (125 Hz Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik). Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc Akustikkvegg 7

8 Case 3: Klasserom, Nøddeskovskolen i Næstved, Danmark Lokalets anvendelse: Undervisning GODKJENT Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,50 sek. Beskrivelse: Lokalet består av et stort rom med romdeler. I lokalet er det mange trestoler og trebord, noen skap og hyller samt en sofagruppe. Gulvareal: 137 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): 90 % av gulvareal Himlingshøyde: 2,5 m Volum: 342,5 m 3 8

9 Materialbeskrivelse: Vegger: Kombinasjon av malte gips- og betongvegger Gulv: Betonggulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoglass Dører: EI-30 dør Gyptone Sixto 60 Himlingskonstruksjon: Betongdekke T-15 opphengsystem Nedhengt 1000 mm Gyptone Sixto 60 med kant A Akustikk: Måling av etterklangstid i følge BR08. Utført av Gade & Mortensen Akustik A/S, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,56 0,55 0,47 0,43 0,48 0,52 God taletydelighet i hele lokalet Bo Mortensen, akustiker: Gade & Mortensen Akustik A/S: Etterklangstidens gjennomsnittsverdi for frekvensområdet Hz, T Hz er 0,47 sek. Kravet om en maksimal etterklangstid på i 1/1 oktavbåndene Hz og 0,72 sek. ved 125 Hz er således overholdt. Taletydeligheten må ut fra målingene vurderes som god i hele lokalet. Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i undervisningsrom ( Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik) Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc Akustikkvegg 9

10 Case 4: Undervisningsrom, Grue skole, Norge Lokalets anvendelse: Undervisning GODKJENT Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,50 sek. Beskrivelse: Lokalet er et undervisningsrom med høy møbleringsgrad; mange trestoler og trebord samt noen skap og hyller. Gulvareal: 58 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): 95 % av gulvareal Himlingshøyde: 2,7 m Volum: 156,6 m 3 Materialbeskrivelse: Vegger: Gipsvegger Gulv: Betonggulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoglass Himling: Gyptone Sixto 60 Himlingskonstruksjon: Betongdekke T-24 opphengsystem Nedhengt: 500 mm Gyptone Sixto 60 med kant A 10

11 Akustikk: Måling av etterklangstid i undervisningsrom for barneskole i følge EN DIN ISO Utført av COWI, ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Lokalene lever opp til krav og anbefalinger til etterklangstid Robin Thomas Helland, akustiker hos COWI: 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,60 0,58 0,43 0,45 0,46 Måleresultatene viser at undersøkte rom er i samsvar med krav og anbefalinger for etterklangstid. Måling av taletydelighet viser en snittverdi for STI på 0,8 som subjektivt vil oppfattes som utmerket. Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i undervisningsrom ( Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik) Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc akustikkvegg Fakta om akustikkmåling Etterklangstider i praksis Etterklangstid er den tiden det tar for lyden å avta 60 db i et rom. Bygningsreglene stiller krav til etterklangstid for en rekke forskjellige romtyper. Den praktiske etterklangstiden i et rom fastlegges på basis av standardiserte målemetoder. Først når rommet er ferdigbygd, innredet og tatt i bruk gjennomføres målingen av den praktiske etterklangstiden. Denne målingen er derfor et uttrykk for akustikken i virkelighetens verden og forteller hvor effektivt akustikkhimlingen og annen innredning virker i praksis. Måling av taletydelighet Taletydelighet måles også i ferdige rom og er et uttrykk for hvor lett det er å forstå en talt setning fra forskjellige steder i et rom. Det er også et uttrykk hvor mye en tilhører skal anstrenge seg for å høre og forstå ordene. Taletydelighet måles ved hjelp av STIskalaen (0,0 1,0) hvor 0,0 0,3 tilsvarer utydelig, mens 0,75 1,0 tilsvarer svært god tydelighet. 11

12 Akustikkprosjektering Akustikk har blitt en vesentlig faktor i alle bygg, og de akustiske forholdene skal prosjekteres etter lokalenes anvendelse. F.eks. vil akustikken som oppfyller krav til en konsertsal, ikke være hensiktsmessig i et klasserom. Akustikken skal i tillegg integreres som en naturlig del av lokalets totale design. Derfor er kravene til materialer og egenskaper komplekse, men det trenger ikke løsningen å være. Gyptone akustikkhimlinger og -vegger kombinerer akustikk med estetikk og styrke i en samlet løsning Slik gjør du: Generelle tommelfingerregler for rektangulære rom med ca. 2,7 meters himlingshøyde. 1. Det absorberende materialets areal skal tilsvare mellom 80 og 100 % av gulvarealet, avhengig av rommets geometri og krav til etterklangstid. 2. Det anbefales å montere minimum % av det totale lydabsorberende arealet på veggene for å unngå flutterekko. Med en kombinasjon av akustikkhimlinger og -vegger oppnår man optimale akustiske forhold og sikrer at selv strenge krav til etterklangstid oppfylles. Samtidig kan man med Gyproc Akustikkvegg som er en skilleveggsløsning både sikre effektiv lydisolering mellom rom (48 db) og samtidig oppnå effektiv lydabsorpsjon. 3. Møblering er viktig for å bryte lydfeltet. Sørg for god møblering med stoler (gjerne myke), bord og reoler. 4. Reduser direkte lydkilder vurder hvordan du kan dempe trinnlyd, lyd fra stoler og bord etc. 5. Bruk en akustiker med god erfaring i å anvende perforerte gipsakustikkløsninger for å sikre at gjeldende lovkrav og gode romakustiske forhold innfris. Gyptone akustikkhimling: Reduserer etterklangstiden Som en tommelfingerregel skal man i prosjekteringen regne med at den lydabsorberende himlingen skal utgjøre mellom 80 og 100 % av himlingsarealet. Dog avhenger dette av ønsket etterklangstid og av andre lydabsorberende materialer i rommet. Gyproc Akustikkvegg: Reduserer etterklangstiden, fjerner flutterekko og lydisolerer mellom rommene Gyproc Akustikkvegg reduserer lydbølgene som reflekteres mellom veggene (også kalt flutterekko). Det anbefales å montere minimum % av det totale lydabsorberende arealet på veggene. Det vil resultere i en mer ensartet og harmonisk akustikk i rommene. Samtidig fungerer Gyproc Akustikkvegg som effektiv lydisolering mellom rommene (48 db), slik at akustikkveggen både lydisolerer og lydabsorberer i samme løsning og samme plane veggflate. Akustisk etterregulering av vegger Ved akustisk etterregulering av rom er det mulig å montere Gyptone BIG utenpå f.eks. betong- eller gipsvegger. Ved denne etterreguleringen er det tilstrekkelig å montere Gyptone BIG på 45 mm stålprofiler med 45 mm mineralull mellom profilene. Gyproc lydisolerende Akustikkvegg 45 mm stålprofil - Gyproc AVZ profil 45 mm mineralull Perforert, lydabsorberende Gyptone akustikkplate. Her Gyptone BIG Sixto Slett gipsplate 12

13 Skandinaviske krav til etterklangstid Ettermontert akustisk veggkledning Eksisterende vegg her betongvegg 45 mm mineralull 45 mm stålprofiler - Gyproc AVZ profil Danmark: BR08 Skoler: Undervisningsrom Sløydverksteder 3 Musikkrom større enn 250 m 3 Musikkrom mindre enn 250 m 3 Gymnastikksal større enn 3500 m 3 Gymnastikksal mindre enn 3500 m Svømmehall større enn 1500 m 3 3 Svømmehall mindre enn 1500 m Fellesrom til gruppearbeid Gang- og fellesarealer Trapperom Barnehager og SFO: Oppholdsrom Kontorer: Enkeltpersonkontor, møterom Flerpersonkontorer Sykehus og pleieinstitusjoner: Sykehus (gang) Sengerom Undersøkelses- og behandlingsrom Pleiehjem (gang) Annet: Boliger (kun trapperom) Hoteller (gang) 1,1 sek. 1,8 sek. 1,6 sek. 2,3 sek. 2,0 sek. 0,4 sek. 0,9 sek. 1,3 sek. 0,4 sek. * 0,9 sek. 0,8 sek. 0,9 sek. 1,3 sek. 0,9 sek. ) Kontorer, laboratorier og butikker skal * følge Arbejdstilsynets AT-vejledning A.1.16 December Veiledningen angir et minste absorpsjonsareal for rommet. For flerpersonkontorer mindre enn 300 m 2 bør absorpsjonsmaterialet være minst 0,8 x gulvarealet. I flerpersonkontorer større enn 300 m 2 bør absorpsjonsarealet være minst 0,9 x gulvarealet. Norge: NS 8175:2008 Skoler: C klasse Undervisningsrom Rom med støyende aktiviteter Fellesarealer og korridor 0,9 sek. Trapperom 1,3 sek. Auditorium 3 Gymnastikksal med volum 6000 m 1,5 ** sek. 3 Svømmehall med volum < 2000 m 2,0 sek. Undervisningslandskap 0,4 sek. Barnehager og SFO: C klasse Oppholdsrom Trapperom/fellesgang 0,9 sek. Kontorer: C klasse Trapperom 1,3 sek. Fellesarealer/fellesgang 1,0 sek. Kontorer, møtelokaler 0,8 sek. Sykehus og pleieinstitusjoner: C klasse Trapperom 1,3 sek. Fellesarealer/korridor 1,0 sek. Annet: C klasse Boliger (trapperom/fellesarealer/fellesgang) 1,3 sek. Overnattingssteder (trapperom/fellesarealer/fellesgang) 1,3 sek. ) Avhenger av anvendelse dog ** mellom 0,6 og 0,7 sek. dersom auditoriet skal anvendes til forelesning. Sverige: SS 25268:2007 Skoler, førskoler og fritidshjem: Klasse C Fellesundervisning 0,5 sek. Undervisning eller elevarbeid i mindre grupper 0,5 sek. Musikkundervisning Store rom for idrett 1,2 sek. Samvær eller kantine, større enn 100 kvm 0,5 sek. Kontor, ekspedisjon, bibliotek Fellesgang, entréer 0,5 sek. Trapperom 0,8 sek. Videregående og høyere utdanning: Klasse C Fellesundervisning Undervisning eller samtale i mindre grupper Undervisning i grupper undervisningslandskap 0,4 sek. Musikkundervisning 0,8 sek. Store rom for idrett 1,5 sek. Samvær eller kantine, større enn 100 kvm Sløydsal, teknisk rom, storkjøkken 0,5 sek. Kontor, ekspedisjon, bibliotek Fellesgang, entréer 0,8 sek. Trapperom 1,5 sek. Pleieinstitusjoner: Klasse C Intensivpleie, oppvåkning, taletrening, storkjøkken 0,5 sek. Svømming og bad, små rom 0,8 sek. Undersøkelse, behandling, pasientrom, pleierom, kontor, laboratorium, venterom, avdelingskontor, konferanserom, utdanning, spiserom, fellesrom Forbindelsesgang, inkl. hvilerom og entréer 0,8 sek. Trapperom 1,5 sek. Kontor: Klasse C Kontorlandskap (mer enn 20 personer) 0,4 sek. Felleskontor (opp til 20 personer) 0,5 sek. Møterom, samtalerom Kantine større enn 100 kvm Cellekontor, hvilerom, personalrom Fellesgang, entré, kopiering 0,8 sek. Trapperom Hotell og restaurant: Klasse C Gjesterom 0,8 sek. Møterom, konferanserom Restaurant større enn 100 kvm Kontor, personalrom, resepsjon Foajé, fellesgang, entré, garderobe 0,8 sek. Trapperom 1,5 sek. Ovenfor angitte rom utgjør eksempler for hver romtype. Gyptone BIG, lydabsorberende akustikkplate Slett gipsplate SS 25268:2007 gir mer detaljert informasjon. Sverige: SS 25267:2004 Boliger: Klasse C Fellesgang 1,0 sek. Trapperom 1,5 sek. 13

14 Gyptone bidrar til god innendørs luftkvalitet Det er mange faktorer ut over akustiske forhold som er avgjørende for inneklimaet. En vesentlig faktor er luftkvaliteten. Også på dette området bidrar Gyptone positivt for et godt innemiljø. Sunt inneklima er viktig for læring, konsentrasjon og helse Mange undersøkelser dokumenterer at inneklimaet er en vesentlig faktor for menneskers trivsel. Et godt og sunt inneklima styrker f.eks. læringsevnen hos barn i undervisningsmiljøer og helsen til pasienter i sykehusmiljøer. Gyptone oppfyller kravene til god luftkvalitet og bidrar til å sikre et godt innemiljø. Naturlige og bæredyktige materialer Gyptone akustikkhimlinger er framstilt av gips som er et rent naturmateriale. Dessuten benyttes miljøvennlig resirkulert papir. Materialene er valgt ut bl.a. for å sikre at produktene ikke avgir skadelige stoffer til omgivelsene og samtidig kan resirkuleres fullt ut. Ingen avgassing av formaldehyd og ammoniakk Himlinger og vegger utgjør store innvendige overflater som kan avgi gass til omgivelsene, dvs. til luften innendørs. Tester og grundige målinger viser at Gyptone akustikkhimlinger ikke avgasser formaldehyd og ammoniakk i målbare mengder. INDEKLIMA M Æ R K E T Dansk Indeklima Mærkning og det finske M1 merket er en garanti for at et byggemateriales avgassing ikke overstiger et fastsatt nivå. Dette gjelder bl.a. gasser som inneholder formaldehyd, ammoniakk og andre stoffer som er karakterisert som helseskadelige. Gyptone akustikkhimlinger har i begge merkeordninger oppnådd beste klassifisering. 14

15 Arkitekt Helge Bjørnevik om miljøets betydning Helge Bjørnevik, arkitekt: Vi valgte Gyptone gipshimlinger fordi byggherren også ville ha et godt inneklima. Miljøet spiller i dag en stor rolle når vi velger materialer, og gips er et godt valg i så henseende. Vi arkitekter foretrekker å arbeide med gips, fordi det generelt gir et penere resultat. 15

16 Akustikkhimlinger skal kunne resirkuleres Gyptone akustikkhimlinger er basert på miljømessig ansvar og bæredyktig livskretsløp. Gyptone akustikkhimlinger kan resirkuleres fullt ut. Når de utbrukte himlingene er samlet inn, gjenoppstår de som nye gipsplater. Papiret som brukes i gipsplaten, er også basert på innsamlet og resirkulert pair. Effektiv innsamling av brukt gips Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader Arkitekt Arne Hansen om vedlikehold av akustikkhimlinger: Arne Hansen, arkitekt: Konseptet bak resirkuleringssystemet er enkelt: 1) Brukte, demonterte himlinger samles inn på byggeplasser og gjenbruksstasjoner. Gipsrester fra byggeplasser samles inn på samme måte. 2) Resirkulert gips knuses til gipspulver som deretter sorteres og renses. 3) Gipspulveret returneres til Gyproc hvor det brukes til produksjon av nye gipsplater. Innsamlingen av brukt gips skjer enten på gjenbruksplasser eller på byggeplassene i et systematisert og velfungerende innsamlings- og resirkuleringssystem. Gyptone-produktenes styrke, robusthet og formstabile egenskaper gir en levetid på mer enn 50 år. Gyptone akustikkhimlinger har generelt stor styrke. Visse himlinger er testet etter EN (impact test) og er klassifisert i de sterkeste klassene A1 og A2 avhengig av konstruksjonstype. Vedlikeholdskostnadene er svært lave, bl.a. fordi Gyptoneproduktene er enkle å rengjøre og kan males og repareres uten forringelse av akustiske egenskaper. Det betyr at en Gyptone-løsning ofte reduserer byggherrens totale kostnader med opp til 50 % i forhold til mange andre himlingstyper. Høyere holdbarhet og lengre levetid gir mindre reparasjon og utskifting og dermed mindre energiforbruk til produksjon, transport og fjerning. Derfor vil bruk av Gyptone akustikkhimlinger redusere CO2-utslipp i hele produktets livskretsløp. Det betyr mye spesielt når vi snakker om sykehus og helsesektoren at himlingene er lette å rengjøre og vedlikeholde. Du kan tørke av dem med en klut, og når de skal vedlikeholdes, stryke over med malerrullen så er de fine igjen. Det er en veldig stor fordel på et sykehus. Nærmest et MUST. 16

17 Illus færdiggøres (LD) 17

18 Gyptone akustikkhimlinger mange muligheter Sortimentet for Gyptone akustikkhimlinger dekker et bredt spekter av mønstre, formater og løsninger. Alle mulighetene gjør det enkelt å prosjektere en løsning som passer nøyaktig til rommet og dets funksjon. Du kan konsentrere deg om mulighetene og det visuelle uttrykket. Vårt sortiment suppleres av tilpassede monterings- og opphengsystemer. På dette oppslaget viser vi eksempler fra sortimentet samtlige Gyptone-produkter finnes på vår hjemmeside Basismønstrene: Gyptone Line Gyptone Point Gyptone Quattro Gyptone Sixto samt Gyptone Base (uperforert) 18

19 Her er noen eksempler fra Gyptones sortiment. Full oversikt over Gyptone-produkter og montasjesystemer kan du finne på Gyptone Bend: Myke buer Gyptone BIG: Store formater og ubrutte overflater Gyptone Tiles: Plateformater 600 x 600 mm og 600 x 1200 mm Gyptone Plank: Demonterbart himlingssystem til bl.a. korridorer Gyptone Trap: Svingbare korridorhimlinger med adgang til installasjoner 19

20 Gyproc AS Habornveien Gamle Fredrikstad Tlf.: Faks.: e-post: Kontakt oss Konsulent Ole Martin Dahl Tlf.: Mobil: e-post: Konsulent Inger Hansen Tlf.: Mobil: e-post: Gyptone akustikkhimlinger Gyptone akustikkhimlinger anvendes i bygg innenfor bl.a. undervisning, helse, kontor, butikk og hotell. Produktene anvendes i prosjekter med høye krav til estetikk, akustikk, lang levetid, sunt inneklima og optimal totaløkonomi. Gyptone akustikkhimlinger produseres og markedsføres av Gyproc AS. INDEKLIMA M Æ R K E T Recycling

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life www.gyptone.no Gyptone.no er ikke bare en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone produkter live - se www.gyptone.no - velg 3D produktgalleri så kommer du inn i et 3D univers hvor alle våre produkter kan

Detaljer

GYPROC. Gyproc ERGO stål setter magnibh esequisi Vaulen Terrasse nytt,

GYPROC. Gyproc ERGO stål setter magnibh esequisi Vaulen Terrasse nytt, GYPROC lett Lett byggeteknikk i Skandinavia i Skandinavia Desember Juni 2009 2008 TEMA: innovasjon TEMA: Rosto conulluptat at dolore Gyproc ERGO stål setter ny Iliquipit standard exerosto for ergonomi

Detaljer

GYPROC. GLASROC F FIRECASE et nytt effektivt brannsikringssystem til bærende stålkonstruksjoner. Bygg morgendagens bygg med morgendagens løsninger!

GYPROC. GLASROC F FIRECASE et nytt effektivt brannsikringssystem til bærende stålkonstruksjoner. Bygg morgendagens bygg med morgendagens løsninger! GYPROC Om lettbyggeteknikk i Skandinavia FEBRUAR 2011 GLASROC F FIRECASE et nytt effektivt brannsikringssystem til bærende stålkonstruksjoner Bygg morgendagens bygg med morgendagens løsninger! nye løsninger

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

GYPROC TEMA: GLASROC HYDRO. Skapt for skandinaviske værforhold. Fuktresistente konstruksjonsløsninger. Beste produkt til våtrom

GYPROC TEMA: GLASROC HYDRO. Skapt for skandinaviske værforhold. Fuktresistente konstruksjonsløsninger. Beste produkt til våtrom GYPROC lett byggeteknikk i Skandinavia Juni 2008 TEMA: GLASROC HYDRO Skapt for skandinaviske værforhold Fuktresistente konstruksjonsløsninger Beste produkt til våtrom GYPROC MAGAZINE 1 VIDAR EIKESET: VÆRET

Detaljer

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk Ecophon Wall Panel Mangfoldig veggakustikk Akustiske løsninger som oppfyller menneskelige behov Det beste lydmiljøet er det du finner utendørs. Under åpen himmel, i skogen eller på slettene. Det er her

Detaljer

HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER MÅ BRUKES AKTIVT TIL Å FREMME PASIENTENES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 FLEKSIBELT, ESTETISK

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

Lyddesign. for det moderne kontore

Lyddesign. for det moderne kontore Lyddesign for det moderne kontore Lyd i naturen en modell for gode arbeidsplasser I løpet av tusener av år er menneskets hørselssans blitt utviklet i og optimalisert for et utendørs- miljø fritt for unaturlige

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 Endringene i veiledningsteksten vises i kursiv. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-7. Løfteinnretning Til bestemmelsen: Henvisning

Detaljer

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLFs tilgjengelighetsguide Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innholdsfortegnelse 1. Om HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)...3

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8178 Høringsfrist: 2013-11-20 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO FLYTTBARE LOKALER ER MER INTELLIGENTE HUS. innhold s.4 Når det er på tide å vokse, voks med Cramo s.7 Flyttbare lokaler til skoler s.8 Flyttbare lokaler til barnehager

Detaljer

MAI 2001 HIMLINGER KATALOGDEL 3 GLAVA HIMLINGER

MAI 2001 HIMLINGER KATALOGDEL 3 GLAVA HIMLINGER MAI 2001 HIMLINGER KATALOGDEL 3 GLAVA HIMLINGER Glava himlinger Denne brosjyren er ment som en veiledning i prosjekteringen av himlingssystemer, akustisk regulering og støydemping. Innholdet omfatter alt

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.1 SD 5066A: ISSUE 1.1 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Stopp støyen! 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer

Stopp støyen! 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer Brosjyren Vekk med støyen ble første gang utgitt i 1982. Fjerde opplag av brosjyren har tittelen Stopp støyen! Hvordan bekjempe støy på arbeidsplassen og utgis i forbindelse

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer