Akustisk frihet med gips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akustisk frihet med gips"

Transkript

1 Gyptone akustikkhimlinger Akustisk frihet med gips bli klokere på NS 8175 og akustiske krav Hvis du skulle være i tvil: Gyptone akustikkhimlinger lever opp til nye og skjerpede lydkrav i skoler og barnehager DOKUMENTASJON

2 Gyptone akustikkhimlinger fungerer i praksis! Nye kontrollmålinger viser at Gyptone akustikkhimlinger innfrir nye og skjerpede krav til etterklangstiden i skoler og barnehager. Gyproc har i samarbeid med flere akustikere, bl.a. COWI, Gade & Mortensen Akustik: A/S, AkustikByrån og Sinus AS, utført kontrollmålinger i skoler og barnehager for å undersøke om rom som er prosjektert og montert med Gyptone akustikkhimlinger lever opp til byggereglenes nye, skjerpede krav. De utførte målingene dokumenterer at Gyptone akustikkhimlinger oppfyller nye og skjerpede krav til etterklangstid. Samtidig dokumenterer kontrollmålingene meget høy taletydelighet i målte rom, noe som bl.a. fremmer elevenes oppfattelses- og innlæringsevne. Det er måling av etterklangstiden i ferdig rom som gjelder De utførte akustikkmålingene er foretatt etter at rommene er ferdigbygd, innredet og tatt i bruk. Målingene er derfor et uttrykk for akustikken i virkelighetens verden og forteller hvor effektivt akustikkhimlingen virker i praksis. De forteller også hvordan det ferdige rommet fungerer akustisk for personene som oppholder seg der til daglig. På de neste sidene viser vi et utdrag av målingene som dokumenterer at Gyptone akustikkhimlinger lever opp til kravene i NS 8175:2008, som gjelder for klasserom i skoler og i barnehager, hvor kravene til etterklangstiden er skjerpet. Målingene For å sikre faglig kvalitet og gyldighet i de konkrete målingene er disse gjennomført av uavhengige akustikere med spesialkompetanse på romakustikk. Dette sikrer en generell anvendelighet av måleresultatene. Målingene er utført i typiske skoler og barnehager i Norge, Danmark og Sverige. Det er ikke foretatt endringer i lokalene før målingene. 2

3 Rene og naturlige materialer Gyptone akustikkhimlinger framstilles av gips som er et rent naturmateriale. Dessuten benyttes miljøvennlig resirkulert kartong. Ingen avgassing av formaldehyd og ammoniakk Sunn luft innendørs krever sunne materialer. Gyptone akustikkhimlinger avgasser ikke formaldehyd og ammoniakk i målbare mengder. INDEKLIMA 100 % resirkulering Gyptone akustikkhimlinger kan resirkuleres 100 % etter endt bruk og gjenoppstå som nye gipsplater. Lang levetid lave vedlikeholdskostnader Levetiden er lengre og vedlikeholdskostnadene er lavere enn for mange andre himlingstyper, ikke minst fordi Gyptone akustikkhimlinger er svært robuste og kan males og repareres uten forringelse av akustiske egenskaper. Det betyr at byggherrens totale levetidskostnader i visse tilfeller, halveres. M Æ R K E T 3

4 Case 1: Undervisningsrom, Enebyskolan, Sverige Lokalets anvendelse: Undervisning Beskrivelse: GODKJENT Lokalet er et rom som er møblert med mange trestoler og trebord samt noen skap og hyller. Gulvareal: 56 m 2 Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,48 sek. Lydabsorberende areal (Gyptone): Himlingshøyde: 95 % av gulvareal 2,4-3,0 m Volum: 154,7 m 3 4

5 Materialbeskrivelse: Vegger: Gulv: Vinduer: Himling: Himlingskonstruksjon: Kombinasjon av gips- og mursteinsvegger Betonggulv med linoleum 2-lags termoglass Gyptone Sixto 60 og Gyptone BIG Sixto 63 75% av himlingsareal: T-15 opphengsystem Nedhengt: 100 mm Gyptone Sixto 60 med kant E Akustikk: Måling av etterklangstid i følge SS Utført av AkustikByrån, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,46 0,51 0,51 0,52 0,46 0,42 Taletydelighet: Meget god AkustikByrån, akustiker Claes Söderström: Målte etterklangstider overskrider ikke 0,5 sekunder for vurderte måleresultat mellom 250 og 4000 Hz i oktavbånd. Taletydelighet varierer mellom 0,76 og 0,81 for RASTI- og STI-verdiene for klasserommene med talerposisjon ved whiteboardtavlen. Verdiene for taletydelighet tilsvarer kriteriet: Meget god. 25% av himlingsareal: Gyproc GK-system Nedhengt: 60 mm Gyptone BIG Sixto 63 med kant B1 Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i undervisningsrom ( Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik) Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc Akustikkvegg 5

6 Case 2: Barnehage, Ullerud, Norge Lokalets anvendelse: Sang og lek Beskrivelse: GODKJENT Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,36 sek. Lokalet er et rom som er møblert med både myke og harde møbler. Gulvareal: 27 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): Himlingshøyde: 110 % av gulvareal 2,3-2,9 m Volum: 84 m 3 6

7 Materialbeskrivelse: Vegger: Gipsvegger Gulv: Betonggulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoglass Himling: Gyptone Sixto 60 Himlingskonstruksjon: 48 x 48 mm lekter 50 mm mineralull mellom lekter Gyptone Sixto 60 med kant B Veggabsorbent: Gyptone Sixto 60 montert på 48 x 48 mm lekter med mineralull mellom lektene Akustikk: Måling av etterklangstid i oppholdsrom, barnehage, i følge NS-EN ISO :2008. Utført av COWI, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,42 0,37 0,30 0,32 0,37 0,33 Grenseverdi for etterklangstid tilfredsstilles i baserom COWI, akustiker Eli-Anne Marthinsen: Formålet med målingene har vært å dokumentere etterklangstiden i de utvalgte rommene der det er brukt himlingsløsninger med perforerte gipsplater. Det ble målt etterklangstider i Baserom 301 samt Baserom 301 og 302 samlet. Rommene har skråtak med perforerte gipsplater. Grenseverdien for etterklangstiden tilfredsstilles både i Baserom 301 og i Baserom 301 og 302 samlet. Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i oppholdsrom, barnehage: (125 Hz Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik). Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc Akustikkvegg 7

8 Case 3: Klasserom, Nøddeskovskolen i Næstved, Danmark Lokalets anvendelse: Undervisning GODKJENT Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,50 sek. Beskrivelse: Lokalet består av et stort rom med romdeler. I lokalet er det mange trestoler og trebord, noen skap og hyller samt en sofagruppe. Gulvareal: 137 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): 90 % av gulvareal Himlingshøyde: 2,5 m Volum: 342,5 m 3 8

9 Materialbeskrivelse: Vegger: Kombinasjon av malte gips- og betongvegger Gulv: Betonggulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoglass Dører: EI-30 dør Gyptone Sixto 60 Himlingskonstruksjon: Betongdekke T-15 opphengsystem Nedhengt 1000 mm Gyptone Sixto 60 med kant A Akustikk: Måling av etterklangstid i følge BR08. Utført av Gade & Mortensen Akustik A/S, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,56 0,55 0,47 0,43 0,48 0,52 God taletydelighet i hele lokalet Bo Mortensen, akustiker: Gade & Mortensen Akustik A/S: Etterklangstidens gjennomsnittsverdi for frekvensområdet Hz, T Hz er 0,47 sek. Kravet om en maksimal etterklangstid på i 1/1 oktavbåndene Hz og 0,72 sek. ved 125 Hz er således overholdt. Taletydeligheten må ut fra målingene vurderes som god i hele lokalet. Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i undervisningsrom ( Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik) Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc Akustikkvegg 9

10 Case 4: Undervisningsrom, Grue skole, Norge Lokalets anvendelse: Undervisning GODKJENT Gjennomsnittlig etterklangstid: 0,50 sek. Beskrivelse: Lokalet er et undervisningsrom med høy møbleringsgrad; mange trestoler og trebord samt noen skap og hyller. Gulvareal: 58 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): 95 % av gulvareal Himlingshøyde: 2,7 m Volum: 156,6 m 3 Materialbeskrivelse: Vegger: Gipsvegger Gulv: Betonggulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoglass Himling: Gyptone Sixto 60 Himlingskonstruksjon: Betongdekke T-24 opphengsystem Nedhengt: 500 mm Gyptone Sixto 60 med kant A 10

11 Akustikk: Måling av etterklangstid i undervisningsrom for barneskole i følge EN DIN ISO Utført av COWI, ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Lokalene lever opp til krav og anbefalinger til etterklangstid Robin Thomas Helland, akustiker hos COWI: 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,60 0,58 0,43 0,45 0,46 Måleresultatene viser at undersøkte rom er i samsvar med krav og anbefalinger for etterklangstid. Måling av taletydelighet viser en snittverdi for STI på 0,8 som subjektivt vil oppfattes som utmerket. Anbefaling i følge NS 8175:2008: Etterklangstid i undervisningsrom ( Hz) 125 Hz + 40 % (maksimalt avvik) Ønskes det lavere etterklangstid, kan dette oppnås med Gyproc akustikkvegg Fakta om akustikkmåling Etterklangstider i praksis Etterklangstid er den tiden det tar for lyden å avta 60 db i et rom. Bygningsreglene stiller krav til etterklangstid for en rekke forskjellige romtyper. Den praktiske etterklangstiden i et rom fastlegges på basis av standardiserte målemetoder. Først når rommet er ferdigbygd, innredet og tatt i bruk gjennomføres målingen av den praktiske etterklangstiden. Denne målingen er derfor et uttrykk for akustikken i virkelighetens verden og forteller hvor effektivt akustikkhimlingen og annen innredning virker i praksis. Måling av taletydelighet Taletydelighet måles også i ferdige rom og er et uttrykk for hvor lett det er å forstå en talt setning fra forskjellige steder i et rom. Det er også et uttrykk hvor mye en tilhører skal anstrenge seg for å høre og forstå ordene. Taletydelighet måles ved hjelp av STIskalaen (0,0 1,0) hvor 0,0 0,3 tilsvarer utydelig, mens 0,75 1,0 tilsvarer svært god tydelighet. 11

12 Akustikkprosjektering Akustikk har blitt en vesentlig faktor i alle bygg, og de akustiske forholdene skal prosjekteres etter lokalenes anvendelse. F.eks. vil akustikken som oppfyller krav til en konsertsal, ikke være hensiktsmessig i et klasserom. Akustikken skal i tillegg integreres som en naturlig del av lokalets totale design. Derfor er kravene til materialer og egenskaper komplekse, men det trenger ikke løsningen å være. Gyptone akustikkhimlinger og -vegger kombinerer akustikk med estetikk og styrke i en samlet løsning Slik gjør du: Generelle tommelfingerregler for rektangulære rom med ca. 2,7 meters himlingshøyde. 1. Det absorberende materialets areal skal tilsvare mellom 80 og 100 % av gulvarealet, avhengig av rommets geometri og krav til etterklangstid. 2. Det anbefales å montere minimum % av det totale lydabsorberende arealet på veggene for å unngå flutterekko. Med en kombinasjon av akustikkhimlinger og -vegger oppnår man optimale akustiske forhold og sikrer at selv strenge krav til etterklangstid oppfylles. Samtidig kan man med Gyproc Akustikkvegg som er en skilleveggsløsning både sikre effektiv lydisolering mellom rom (48 db) og samtidig oppnå effektiv lydabsorpsjon. 3. Møblering er viktig for å bryte lydfeltet. Sørg for god møblering med stoler (gjerne myke), bord og reoler. 4. Reduser direkte lydkilder vurder hvordan du kan dempe trinnlyd, lyd fra stoler og bord etc. 5. Bruk en akustiker med god erfaring i å anvende perforerte gipsakustikkløsninger for å sikre at gjeldende lovkrav og gode romakustiske forhold innfris. Gyptone akustikkhimling: Reduserer etterklangstiden Som en tommelfingerregel skal man i prosjekteringen regne med at den lydabsorberende himlingen skal utgjøre mellom 80 og 100 % av himlingsarealet. Dog avhenger dette av ønsket etterklangstid og av andre lydabsorberende materialer i rommet. Gyproc Akustikkvegg: Reduserer etterklangstiden, fjerner flutterekko og lydisolerer mellom rommene Gyproc Akustikkvegg reduserer lydbølgene som reflekteres mellom veggene (også kalt flutterekko). Det anbefales å montere minimum % av det totale lydabsorberende arealet på veggene. Det vil resultere i en mer ensartet og harmonisk akustikk i rommene. Samtidig fungerer Gyproc Akustikkvegg som effektiv lydisolering mellom rommene (48 db), slik at akustikkveggen både lydisolerer og lydabsorberer i samme løsning og samme plane veggflate. Akustisk etterregulering av vegger Ved akustisk etterregulering av rom er det mulig å montere Gyptone BIG utenpå f.eks. betong- eller gipsvegger. Ved denne etterreguleringen er det tilstrekkelig å montere Gyptone BIG på 45 mm stålprofiler med 45 mm mineralull mellom profilene. Gyproc lydisolerende Akustikkvegg 45 mm stålprofil - Gyproc AVZ profil 45 mm mineralull Perforert, lydabsorberende Gyptone akustikkplate. Her Gyptone BIG Sixto Slett gipsplate 12

13 Skandinaviske krav til etterklangstid Ettermontert akustisk veggkledning Eksisterende vegg her betongvegg 45 mm mineralull 45 mm stålprofiler - Gyproc AVZ profil Danmark: BR08 Skoler: Undervisningsrom Sløydverksteder 3 Musikkrom større enn 250 m 3 Musikkrom mindre enn 250 m 3 Gymnastikksal større enn 3500 m 3 Gymnastikksal mindre enn 3500 m Svømmehall større enn 1500 m 3 3 Svømmehall mindre enn 1500 m Fellesrom til gruppearbeid Gang- og fellesarealer Trapperom Barnehager og SFO: Oppholdsrom Kontorer: Enkeltpersonkontor, møterom Flerpersonkontorer Sykehus og pleieinstitusjoner: Sykehus (gang) Sengerom Undersøkelses- og behandlingsrom Pleiehjem (gang) Annet: Boliger (kun trapperom) Hoteller (gang) 1,1 sek. 1,8 sek. 1,6 sek. 2,3 sek. 2,0 sek. 0,4 sek. 0,9 sek. 1,3 sek. 0,4 sek. * 0,9 sek. 0,8 sek. 0,9 sek. 1,3 sek. 0,9 sek. ) Kontorer, laboratorier og butikker skal * følge Arbejdstilsynets AT-vejledning A.1.16 December Veiledningen angir et minste absorpsjonsareal for rommet. For flerpersonkontorer mindre enn 300 m 2 bør absorpsjonsmaterialet være minst 0,8 x gulvarealet. I flerpersonkontorer større enn 300 m 2 bør absorpsjonsarealet være minst 0,9 x gulvarealet. Norge: NS 8175:2008 Skoler: C klasse Undervisningsrom Rom med støyende aktiviteter Fellesarealer og korridor 0,9 sek. Trapperom 1,3 sek. Auditorium 3 Gymnastikksal med volum 6000 m 1,5 ** sek. 3 Svømmehall med volum < 2000 m 2,0 sek. Undervisningslandskap 0,4 sek. Barnehager og SFO: C klasse Oppholdsrom Trapperom/fellesgang 0,9 sek. Kontorer: C klasse Trapperom 1,3 sek. Fellesarealer/fellesgang 1,0 sek. Kontorer, møtelokaler 0,8 sek. Sykehus og pleieinstitusjoner: C klasse Trapperom 1,3 sek. Fellesarealer/korridor 1,0 sek. Annet: C klasse Boliger (trapperom/fellesarealer/fellesgang) 1,3 sek. Overnattingssteder (trapperom/fellesarealer/fellesgang) 1,3 sek. ) Avhenger av anvendelse dog ** mellom 0,6 og 0,7 sek. dersom auditoriet skal anvendes til forelesning. Sverige: SS 25268:2007 Skoler, førskoler og fritidshjem: Klasse C Fellesundervisning 0,5 sek. Undervisning eller elevarbeid i mindre grupper 0,5 sek. Musikkundervisning Store rom for idrett 1,2 sek. Samvær eller kantine, større enn 100 kvm 0,5 sek. Kontor, ekspedisjon, bibliotek Fellesgang, entréer 0,5 sek. Trapperom 0,8 sek. Videregående og høyere utdanning: Klasse C Fellesundervisning Undervisning eller samtale i mindre grupper Undervisning i grupper undervisningslandskap 0,4 sek. Musikkundervisning 0,8 sek. Store rom for idrett 1,5 sek. Samvær eller kantine, større enn 100 kvm Sløydsal, teknisk rom, storkjøkken 0,5 sek. Kontor, ekspedisjon, bibliotek Fellesgang, entréer 0,8 sek. Trapperom 1,5 sek. Pleieinstitusjoner: Klasse C Intensivpleie, oppvåkning, taletrening, storkjøkken 0,5 sek. Svømming og bad, små rom 0,8 sek. Undersøkelse, behandling, pasientrom, pleierom, kontor, laboratorium, venterom, avdelingskontor, konferanserom, utdanning, spiserom, fellesrom Forbindelsesgang, inkl. hvilerom og entréer 0,8 sek. Trapperom 1,5 sek. Kontor: Klasse C Kontorlandskap (mer enn 20 personer) 0,4 sek. Felleskontor (opp til 20 personer) 0,5 sek. Møterom, samtalerom Kantine større enn 100 kvm Cellekontor, hvilerom, personalrom Fellesgang, entré, kopiering 0,8 sek. Trapperom Hotell og restaurant: Klasse C Gjesterom 0,8 sek. Møterom, konferanserom Restaurant større enn 100 kvm Kontor, personalrom, resepsjon Foajé, fellesgang, entré, garderobe 0,8 sek. Trapperom 1,5 sek. Ovenfor angitte rom utgjør eksempler for hver romtype. Gyptone BIG, lydabsorberende akustikkplate Slett gipsplate SS 25268:2007 gir mer detaljert informasjon. Sverige: SS 25267:2004 Boliger: Klasse C Fellesgang 1,0 sek. Trapperom 1,5 sek. 13

14 Gyptone bidrar til god innendørs luftkvalitet Det er mange faktorer ut over akustiske forhold som er avgjørende for inneklimaet. En vesentlig faktor er luftkvaliteten. Også på dette området bidrar Gyptone positivt for et godt innemiljø. Sunt inneklima er viktig for læring, konsentrasjon og helse Mange undersøkelser dokumenterer at inneklimaet er en vesentlig faktor for menneskers trivsel. Et godt og sunt inneklima styrker f.eks. læringsevnen hos barn i undervisningsmiljøer og helsen til pasienter i sykehusmiljøer. Gyptone oppfyller kravene til god luftkvalitet og bidrar til å sikre et godt innemiljø. Naturlige og bæredyktige materialer Gyptone akustikkhimlinger er framstilt av gips som er et rent naturmateriale. Dessuten benyttes miljøvennlig resirkulert papir. Materialene er valgt ut bl.a. for å sikre at produktene ikke avgir skadelige stoffer til omgivelsene og samtidig kan resirkuleres fullt ut. Ingen avgassing av formaldehyd og ammoniakk Himlinger og vegger utgjør store innvendige overflater som kan avgi gass til omgivelsene, dvs. til luften innendørs. Tester og grundige målinger viser at Gyptone akustikkhimlinger ikke avgasser formaldehyd og ammoniakk i målbare mengder. INDEKLIMA M Æ R K E T Dansk Indeklima Mærkning og det finske M1 merket er en garanti for at et byggemateriales avgassing ikke overstiger et fastsatt nivå. Dette gjelder bl.a. gasser som inneholder formaldehyd, ammoniakk og andre stoffer som er karakterisert som helseskadelige. Gyptone akustikkhimlinger har i begge merkeordninger oppnådd beste klassifisering. 14

15 Arkitekt Helge Bjørnevik om miljøets betydning Helge Bjørnevik, arkitekt: Vi valgte Gyptone gipshimlinger fordi byggherren også ville ha et godt inneklima. Miljøet spiller i dag en stor rolle når vi velger materialer, og gips er et godt valg i så henseende. Vi arkitekter foretrekker å arbeide med gips, fordi det generelt gir et penere resultat. 15

16 Akustikkhimlinger skal kunne resirkuleres Gyptone akustikkhimlinger er basert på miljømessig ansvar og bæredyktig livskretsløp. Gyptone akustikkhimlinger kan resirkuleres fullt ut. Når de utbrukte himlingene er samlet inn, gjenoppstår de som nye gipsplater. Papiret som brukes i gipsplaten, er også basert på innsamlet og resirkulert pair. Effektiv innsamling av brukt gips Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader Arkitekt Arne Hansen om vedlikehold av akustikkhimlinger: Arne Hansen, arkitekt: Konseptet bak resirkuleringssystemet er enkelt: 1) Brukte, demonterte himlinger samles inn på byggeplasser og gjenbruksstasjoner. Gipsrester fra byggeplasser samles inn på samme måte. 2) Resirkulert gips knuses til gipspulver som deretter sorteres og renses. 3) Gipspulveret returneres til Gyproc hvor det brukes til produksjon av nye gipsplater. Innsamlingen av brukt gips skjer enten på gjenbruksplasser eller på byggeplassene i et systematisert og velfungerende innsamlings- og resirkuleringssystem. Gyptone-produktenes styrke, robusthet og formstabile egenskaper gir en levetid på mer enn 50 år. Gyptone akustikkhimlinger har generelt stor styrke. Visse himlinger er testet etter EN (impact test) og er klassifisert i de sterkeste klassene A1 og A2 avhengig av konstruksjonstype. Vedlikeholdskostnadene er svært lave, bl.a. fordi Gyptoneproduktene er enkle å rengjøre og kan males og repareres uten forringelse av akustiske egenskaper. Det betyr at en Gyptone-løsning ofte reduserer byggherrens totale kostnader med opp til 50 % i forhold til mange andre himlingstyper. Høyere holdbarhet og lengre levetid gir mindre reparasjon og utskifting og dermed mindre energiforbruk til produksjon, transport og fjerning. Derfor vil bruk av Gyptone akustikkhimlinger redusere CO2-utslipp i hele produktets livskretsløp. Det betyr mye spesielt når vi snakker om sykehus og helsesektoren at himlingene er lette å rengjøre og vedlikeholde. Du kan tørke av dem med en klut, og når de skal vedlikeholdes, stryke over med malerrullen så er de fine igjen. Det er en veldig stor fordel på et sykehus. Nærmest et MUST. 16

17 Illus færdiggøres (LD) 17

18 Gyptone akustikkhimlinger mange muligheter Sortimentet for Gyptone akustikkhimlinger dekker et bredt spekter av mønstre, formater og løsninger. Alle mulighetene gjør det enkelt å prosjektere en løsning som passer nøyaktig til rommet og dets funksjon. Du kan konsentrere deg om mulighetene og det visuelle uttrykket. Vårt sortiment suppleres av tilpassede monterings- og opphengsystemer. På dette oppslaget viser vi eksempler fra sortimentet samtlige Gyptone-produkter finnes på vår hjemmeside Basismønstrene: Gyptone Line Gyptone Point Gyptone Quattro Gyptone Sixto samt Gyptone Base (uperforert) 18

19 Her er noen eksempler fra Gyptones sortiment. Full oversikt over Gyptone-produkter og montasjesystemer kan du finne på Gyptone Bend: Myke buer Gyptone BIG: Store formater og ubrutte overflater Gyptone Tiles: Plateformater 600 x 600 mm og 600 x 1200 mm Gyptone Plank: Demonterbart himlingssystem til bl.a. korridorer Gyptone Trap: Svingbare korridorhimlinger med adgang til installasjoner 19

20 Gyproc AS Habornveien Gamle Fredrikstad Tlf.: Faks.: e-post: Kontakt oss Konsulent Ole Martin Dahl Tlf.: Mobil: e-post: Konsulent Inger Hansen Tlf.: Mobil: e-post: Gyptone akustikkhimlinger Gyptone akustikkhimlinger anvendes i bygg innenfor bl.a. undervisning, helse, kontor, butikk og hotell. Produktene anvendes i prosjekter med høye krav til estetikk, akustikk, lang levetid, sunt inneklima og optimal totaløkonomi. Gyptone akustikkhimlinger produseres og markedsføres av Gyproc AS. INDEKLIMA M Æ R K E T Recycling

Akustiske løsninger med gips

Akustiske løsninger med gips Gyptone akustikkhimlinger Akustiske løsninger med gips bli klokere på den nye NS 8175: 2012 og akustiske krav Hvis du skulle være i tvil: Gyptone akustikkhimlinger lever opp til nye og skjerpede lydkrav

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustikk Nå lanserer vi Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to nye designmuligheter som tilbyr spennende design og optimalisert

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og forbedret taletydelighet Akustisk regulering av eksisterende rom Gyptone INSTANT akustikkpanel er konstruert for akustisk

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap Gyptone himlinger 2.3.4 Reflecting everyday life Gyptone luker i alle Gyptone mønstervarianter 2 3 Gyptone Gyptone er et system for svingbare korridorhimlinger der platene kan felles ned i begge sider

Detaljer

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life www.gyptone.no Gyptone.no er ikke bare en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone produkter live - se www.gyptone.no - velg 3D produktgalleri så kommer du inn i et 3D univers hvor alle våre produkter kan

Detaljer

Gyproc Akustikkvegg. August 2005

Gyproc Akustikkvegg. August 2005 Gyproc Akustikkvegg August 2005 Gyproc Akustikkvegg er et system som består av dokumenterte løsninger som utnytter veggflaten som en del av det lydabsorberende arealet i et rom. Systemet tilbyr optimalisert

Detaljer

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013 UU akustikk økonomisk konsekvenser NAS høstmøte 2013 SINTEF Byggforsk og Multiconsult har utarbeidet rapport om «Økonomisk konsekvensanalyse av endrede krav til lydforhold med grunnlag i universell utforming»

Detaljer

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner v/ Anders Homb Dr.ing SINTEF-Byggforsk Trondheim SINTEF Byggforsk 1 Alternativ tittel: Akustikk og skoleutforming på kollisjonskurs Ingen evaluering

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

3.6 Gyptone Systemhimlinger

3.6 Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Innhold Innledning 321 322 Kant A Synlig opphengsystem...322 Kant A1 Rigitone Skrumontering på stål...323 Kant B Skrumontering på trelekter...324 Kant B

Detaljer

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMTYPE

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMTYPE I HENHOLD TIL ROMTYPE Rommets formål er avgjørende for det akustiske miljøet som skal skapes. I rom for tale, slik som klasserom og forelesningssaler er det viktig at man har god lyd spredning, mens rom

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Reflecting everyday life Funksjon og egenskaper Bak alle Gyptone produkter ligger en lang rekke innebygde egenskaper. Kombinasjonen av solide egenskaper og

Detaljer

Gyptone himlinger 6.0 Miljø

Gyptone himlinger 6.0 Miljø Gyptone himlinger 6.0 Miljø Reflecting everyday life Miljø Kvalitet og miljø Gyprocs produkter er ressursbesparende, gjennomprøvde og rene produkter i miljømessig henseende. Produktene framstilles av gips

Detaljer

Gyptone himlinger Rigitone BIG

Gyptone himlinger Rigitone BIG Gyptone himlinger 2.3.1 Rigitone BIG Reflecting everyday life Rigitone BIG Flere forskjellige hullformer Kant A1 Til GK-system i 2 nivåer 2 3 Rigitone BIG Rigitone BIG Produktprogrammet for Rigitone BIG

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter.

Detaljer

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no August 2003 Sfb: 35 design og akustiske kledninger ceilings by nature www.danoline.no 1 egenskaper Overflater - ferdigmalte, foliebelagte eller ubehandlede overflater. Malte overflater i hvit standardfarge

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

Godt lydmiljø i hjemmet. Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus!

Godt lydmiljø i hjemmet. Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus! Godt lydmiljø i hjemmet Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus! Akustikk er vitenskapen om lyd. I dagligtale brukes ordet også om lydforholdene i et rom. I en bolig handler det først og fremst om å

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

Gyptone Plank system Monteringsanvisning

Gyptone Plank system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone Plank er en selvbærende gipshimling som ofte brukes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan brukes i forskjellige segmenter,

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Bjørn Andreassen Bymiljøetaten, Oslo kommune Fra: Håkon Eivind Larsen Petter H. Eriksen Sweco Norge AS Sweco Norge AS Utførende Kvalitetssikring

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Gyptone. akustikkhimlinger. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog

Gyptone. akustikkhimlinger. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog Gyptone akustikkhimlinger aesthetics, acoustics, durability Produktkatalog Oktober 2012 Innhold Gyptone Akustikkhimlinger Gyptone Demonterbare himlinger...4 7 Gyptone Faste himlinger... 8 11 Gyptone BIG...

Detaljer

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 Oktober 2013 Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt Gamle og nye bygningstyper i NS 8175:2012 Eksempler på nye grenseverdier for lydforhold Hva skjer med

Detaljer

Kanter og monteringssystemer Gyptone himlinger 3.3.3 Kant B

Kanter og monteringssystemer Gyptone himlinger 3.3.3 Kant B Kanter og monteringssystemer Gyptone himlinger.. Kant B Reflecting everyday life Kant B Skjult opphengsystem, Nedhengt ikke demonterbart B 6 7 Bæreskinne GK L: 000 mm Nedhengt montering på stål GK - system

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.02

Anvendelsesguide 1.1.02 Anvendelsesguide 1.1.02 Utdannelsessektoren 12.99 / N Aula Fremskaffe optimal taleforståelse for en stor forsamling. Gulvareal: opptil 500 m 2 Takhøyde: 3,7-6 m Uten høytalere: 2.1.01 Sonar og Sonar Bas

Detaljer

AKUSTIKK RAPPORT Bedrift Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne Etterklangsmålinger Dato 15.04.2015 Rapport utført av Torgrim Blø Distribuert til

AKUSTIKK RAPPORT Bedrift Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne Etterklangsmålinger Dato 15.04.2015 Rapport utført av Torgrim Blø Distribuert til Side 1 av 7 Møre og Romsdal Fylkeskommune AKUSIKK RAPPOR Bedrift : Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne : Etterklangsmålinger Dato : 15.04.2015 Rapport utført av : orgrim Blø Distribuert til : Bjørn

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter. Gyptone BIG kan anvendes i mange

Detaljer

Støyreduksjon på riktig måte

Støyreduksjon på riktig måte Støyreduksjon på riktig måte Trinnlydsdempingen utføres i praksis ofte med de siste millimeterne du har på toppen av en gulvkonstruksjon. Og ikke skal det koste penger heller, sier Arne Lorentzen, fagansvarlig

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til..

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til.. Lydforhold i skoler - romakustikk, lydisolasjon, støy og universell utforming Siv.ing. Avdelingsleder bygningsakustikk Brekke & Strand Akustikk AS www.brekkestrand.no tore.moen@brekkestrand.no Agenda :

Detaljer

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Reflecting everyday life Lang levetid og enkelt vedlikehold Som alle andre byggekomponenter utsettes Gyptone systemhimlinger for en rekke påvirkninger

Detaljer

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant E er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T ). Profilsystemets synlige overflate

Detaljer

Sonar sortimentet. Sonar Activity. Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark

Sonar sortimentet. Sonar Activity. Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark Fotograf: Adam Mørk Projekt: Sonar Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflaten, og fås i mange

Detaljer

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk møtes Elegant rammeløs flåte Gode støydempende egenskaper Velegnet til de fleste typer bygninger

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Fryal skole, Musikkrom Søndre Land i Oppland

Rapport fra akustikkma ling Fryal skole, Musikkrom Søndre Land i Oppland Rapport fra akustikkma ling Fryal skole, Musikkrom Søndre Land i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 01.12.2015 Fryal skole ligger idyllisk til ved østsiden av Randsfjorden sør for kommunesenteret

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D2 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D2 er

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider!

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum er en gipsplate med egenskaper som gjør det mulig å oppnå helt plane

Detaljer

Bygningsakustikk. BSY, Bergen, 22. oktober 2015 Tore Moen, nestleder, siv.ing. akustikk Brekke & Strand Akustikk AS.

Bygningsakustikk. BSY, Bergen, 22. oktober 2015 Tore Moen, nestleder, siv.ing. akustikk Brekke & Strand Akustikk AS. 2015 10 30 1 Bygningsakustikk BSY, Bergen, 22. oktober 2015 Tore Moen, nestleder, siv.ing. akustikk Brekke & Strand Akustikk AS 2 Vibrering => lyd 3 1 Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Auditorium Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Auditorium Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Auditorium Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 20.01.2015 Skolen ble åpnet 3.mai 1897. Siden har den vært bygget ut en rekke ganger. Høsten 2013

Detaljer

Universell utforming Noen konsekvenser for akustisk utforming

Universell utforming Noen konsekvenser for akustisk utforming Noen konsekvenser for akustisk utforming Clas Ola Høsøien Multiconsult AS Innledning Generelt om universell utforming Nye krav knyttet til det akustiske miljøet Kriterier for romakustiske forhold Noen

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren Anvendelsesguide 1.1.01 Administrasjonssektoren 12.99 / N Enkeltmannskontor Å skape et miljø som gir maksimal mulighet for konsentrasjon og ro. Gulvareal: 9-25 m 2 Takhøyde: 2,4-3 m Kontorlandskap et er

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark

Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 09.10.2012 Sangsal 1 er skolens sal for koraktivitet og undervisning. Den benyttes

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Østersund ungdomsskole, Amfi Fet i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Østersund ungdomsskole, Amfi Fet i Akershus Rapport fra akustikkma ling Østersund ungdomsskole, Amfi Fet i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 26.08.2014 Ungdomsskole med ca. 350 elever, ferdigstilt i 2004. AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien

Detaljer

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden? Wingårdh arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Garasjen tilhører den tidligere rektorboligen på folkehøyskolen og er bygd om til øverom

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering Nå er det slutt med kompromisser! Rockfon Sonar db og Krios db lydisolerende og lyddempende himlinger Akustisk komfort God kombinasjon av høy Designfrihet lydisolering og høy lydabsorpsjon Kantmuligheter,

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D2 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-24). Himling med kant D2

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 29.05.2013 Musikkrommet ligger innenfor vindusrekken i kjelleretasjen

Detaljer

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Innhold... 3 Generell produktinformasjon 5 Typiske bruksområder 6 Systemer og montering 7 Produktsortiment 2 En gipsplate med fire forsenkede kanter til høy

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

Hvordan var det på skolen i dag?

Hvordan var det på skolen i dag? Hvordan var det på skolen i dag? Innhold: Hvorfor bekymre seg Side 3 Bedre innemiljø i undervisningsrom Side 4-5 Nå trives både barn og personale! Rockfon Polar ble montert i flere Montesorribarnehager

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Prøvesal Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Prøvesal Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Prøvesal Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.05.2014 Asker kulturhus er et norsk kulturhus i Asker kommune,

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Skogbygda skole, Gymsal Nes kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Skogbygda skole, Gymsal Nes kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Skogbygda skole, Gymsal Nes kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 30.12.2013 Gymsalen på Skogbygda skole brukes som øverom og konsertrom

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44 Sonar db sortimentet Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Projekt: Sonar db 35 Sonar db 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. Sonar db 35

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Løten ungdomsskole, Auditoriet Løten kommune i Hedmark

Rapport fra Akustikk-måling Løten ungdomsskole, Auditoriet Løten kommune i Hedmark Rapport fra Akustikk-måling Løten ungdomsskole, Auditoriet Løten kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 4.5.2012 Auditoriet på Løten ungdomsskole er bygget på begynnelsen av 2000-tallet. Salen

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Musikkrommet Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Musikkrommet Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Musikkrommet Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 06.05.2014 Bondi skole er en ny og moderne barneskole med 379 elever,

Detaljer

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hard gipsplate med en kraftig glassfiberarmert gipskjerne og ekstra kraftig kartongoverflate.

Detaljer

Bærekraftig lettbyggeteknikk. Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner

Bærekraftig lettbyggeteknikk. Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner Bærekraftig lettbyggeteknikk Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner Bærekraftig utvikling er en del av grunnlaget for vår adferd Hos Gyproc AS har vi gjennom flere år arbeidet intensivt med

Detaljer

6.1.1 Gyproc Gipsplater... 481

6.1.1 Gyproc Gipsplater... 481 Plater Plater Innhold.1 Gyproc Gipsplater... 481 Gyproc Normal og Normal Ergo... 481 Gyproc Tynnplate Ergo... 481 Gyproc PROTECT F Kortplank... 482 Gyproc PROTECT F og PROTECT F Ergo... 482 Gyproc ROBUST

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Åsen skole, Samlingssal SFO Lørenskog kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Åsen skole, Samlingssal SFO Lørenskog kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Åsen skole, Samlingssal SFO Lørenskog kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.09.2010 Åsen skole er en 1.-7. trinn barneskole med 340 elever på Løkenåsen i Lørenskog. SFO

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Strusshamn skole, Gymsalen Askøy kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Strusshamn skole, Gymsalen Askøy kommune i Hordaland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Strusshamn skole, Gymsalen Askøy kommune i Hordaland Hedmark og Oppland musikkråd, 12.03.2013 Gymnastikksalen er en del av Strusshamn skole, som ligger

Detaljer

HELSE. Gyproc lettbyggeteknikk. Løsninger for helsebygninger. En del av framtidens bærekraftige helsebygninger

HELSE. Gyproc lettbyggeteknikk. Løsninger for helsebygninger. En del av framtidens bærekraftige helsebygninger HELSE Løsninger for helsebygninger Gyproc lettbyggeteknikk En del av framtidens bærekraftige helsebygninger En veiledning med krav, anbefalinger og Gyproc løsninger for helsebygninger Et naturlig element

Detaljer

AKUSTIKKREGULERENDE MATERIALER BOLIGAKUSTIKK

AKUSTIKKREGULERENDE MATERIALER BOLIGAKUSTIKK KUSTIKKREGULERENDE MTERILER OLIGKUSTIKK OLIGKUSTIKK & DESIGN Det er mer regelen enn unntaket, at man i kjøkken/ allrom og stue har stor takhøyde. Dette gir lys og luft komfort for øye og sjel. Jo høyere

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Siggerud skole har blitt utvidet, renovert og fornyet.

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus Akershus musikkråd, 12.12.2012 Vormsund ungdomsskole er en offentlig ungdomsskole i tettstedet Vormsund i Nes

Detaljer