ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: Kirkeveien 43 Maritastiftelsen 2007 Kjeller Holsts gate Oslo E-post: Telefon: Org. Nr Telefontid: Tirs. - Tors. kl

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt om Mercy House Brukere av Mercy House Brukerundersøkelser Økonomi Beskrivelse og rapport fra de ulike tilbudene Samtaletilbud Fellesskapsarenaer/åpne dager Arbeidstrening/aktivitetstilbud/studie- og språkpraksis Jentegruppe Mercy Kids Mercy Family Mercy Men Stab Ansvarspersoner Ansatte Administrasjon i rapporttiden Utskifting av sentralt personale Diverse arrangementer Samarbeidsmøter med frivillige organisasjoner Oppstart av kvinnekafé for flerkulturelle Avdelingsleder 100% sykmeldt fra 25.september

3 1.0 Generelt om Mercy House Mercy House er et ressurssenter for mennesker i ulike livsfaser og er lokalisert i Skedsmo kommune. Det arbeides ut ifra overordnede mål som blant annet er å gi støtte og livskraft til mennesker for å takle vanskelige livssituasjoner, utruste mennesker til å ta valg som skaper sunne relasjoner og hjelpe mennesker å gå i prosesser som er med på å frembringe god fysisk og psykisk helse. Det gis også tilbud om åndelig hjelp via sjelesorg og forbønn. Foretaket ble etablert høsten 2002 som en privat, non-profit organisasjon. Det har ingen partipolitisk tilknytning, og er heller ikke underlagt noe trossamfunn. Det stilles ikke krav til ressurssenterets brukere om livssyn, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Ressurssenterets tilbud er gratis for de som henvender seg. Det kreves ingen henvisning fra offentlig hjelpeapparat for å søke hjelp - Mercy House er et lavterskeltilbud. 1.1 Brukere av Mercy House De som oppsøker Mercy House er hovedsakelig mennesker som bor i Skedsmo kommune og omegn, men det er også mennesker fra andre deler av fylket og landet som benytter seg av de tilbudene som gis. Bakgrunnen for henvendelsen fra de som oppsøker Mercy House kan være: Behov for familieterapi og evt. hjelp ved samlivsbrudd Fysisk og psykisk sykdom Fattigdom/ensomhetsproblematikk Sorg/bearbeiding av ulike traumer Selvfølelse / identitet / livsmestring Livssynsspørsmål m.m. Rus og annen avhengighetsproblematikk Flyktninger/innvandrere med behov for språkopplæring Mercy House er et ressurssenter for mennesker i ulike livsfaser og er lokalisert i Skedsmo kommune. Det arbeides ut ifra overordnede mål som blant annet er å gi støtte og livskraft til mennesker for å takle vanskelige livssituasjoner, utruste mennesker til å ta valg som skaper sunne relasjoner og hjelpe mennesker å gå i prosesser som er med på å frembringe god fysisk og psykisk helse. Det gis også tilbud om åndelig hjelp via sjelesorg og forbønn. Foretaket ble etablert høsten 2002 som en privat, non-profit organisasjon. Det har ingen partipolitisk tilknytning, og er heller ikke underlagt noe trossamfunn. Det stilles ikke krav til ressurssenterets brukere om livssyn, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Ressurssenterets tilbud er gratis for de som henvender seg. Det kreves ingen henvisning fra offentlig hjelpeapparat for å søke hjelp - Mercy House er et lavterskeltilbud. 1.1 Brukere av Mercy House De som oppsøker Mercy House er hovedsakelig mennesker som bor i Skedsmo kommune og 3

4 omegn, men det er også mennesker fra andre deler av fylket og landet som benytter seg av de tilbudene som gis. Bakgrunnen for henvendelsen fra de som oppsøker Mercy House kan være: Behov for familieterapi og evt. hjelp ved samlivsbrudd Fysisk og psykisk sykdom Fattigdom/ensomhetsproblematikk Sorg/bearbeiding av ulike traumer Selvfølelse / identitet / livsmestring Livssynsspørsmål m.m. Rus og annen avhengighetsproblematikk Flyktninger/innvandrere med behov for språkopplæring På Mercy House tilbys ulike miljøterapeutiske tiltak som: individuelle og parsamtaler, temaundervisning, hjelp til struktur i hverdagen, familie- relasjons- og nettverksarbeid, utvikling av planer for individuelle målsettinger, samt bruk av ulike fellesskapsarenaer. Per i dag gir Mercy House ulike tilbud til cirka personer per måned. 1.2 Brukerundersøkelser Vi har hatt 1 brukerundersøkelse i løpet av 2013, som prøver å fange opp grad av trivsel og nytte effekten. Vårt mål er å ha 2 brukerundersøkelser pr år men på grunn av endring i personalgruppa og sykemeldinger har ikke det latt seg gjøre i Vi har hatt et lite tallmateriale å jobbe med (mellom 12 og 24), men det bekrefter det samme som de muntlige tilbakemeldingene i hverdagen. Undersøkelsene blir gjort fra 4 ulike arenaer i huset. Nesten alle bekrefter at det har bidratt til positive endringer i hverdagen, hvor de legger vekt på tilhørighet og mindre ensomhet. Forbedringer det legges vekt på er utvidet åpningstid. Blant mange uttalelser velger vi å trekke frem en: Her kjenner jeg tilhørighet til mennesker. 1.3 Økonomi Mercy House finansieres i dag primært gjennom gaver fra enkeltpersoner, ulike organisasjoner/legater, menigheter, Skedsmo kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Mye tid går med til søknader som omhandler økonomi. I rapportperioden har vi fått innvilget søknaden til BUFDIR i forhold for drift av samlivskursene. Mercy House mottok også tilskudd fra Skedsmo kommune, som økte tilskuddet fra tidligere år, og Helsedirektoratet. For ytterligere informasjon om økonomi vises det til regnskap over de ulike postene. 2 Beskrivelse og rapport fra de ulike tilbudene Mercy House tilbyr et bredt spekter av bistand til mennesker i de fleste aldre og livssituasjoner. Brukerne kan benytte seg av og delta i flere av tilbudene, og på den måten 4

5 gjøre bruken av Mercy House mer tilpasset ens egne behov. Det legges vekt på stor grad av fleksibilitet for brukerne av tilbudene. 2.1 Samtaletilbud En samtale innebærer at vi gjennom en periode får gå et stykke av livsveien sammen med en eller flere mennesker. Der hvor det er par som søker hjelp, vil det alltid være tilstede to samtalepartnere av forskjellige kjønn. Samtalen avtales oftest på forhånd enten via telefon, direkte kontakt eller via e-post. En samtale på Mercy House er gratis men flere og flere velger å gi en gave. Våre samtalepartnere har ulik kompetanse i forhold til utdanning og praksis og er underlagt taushetsplikt. Mercy House samarbeider med andre instanser der det er hensiktsmessig og/eller nødvendig. Vi strekker oss langt i forhold til å skreddersy et opplegg for den enkelte med hensyn til tid, sted og nettverk. Følgende type samtaler tilbys: Sjelesorg Terapeutiske støttesamtaler Familierådgivning/terapi Støttefunksjon/krisehåndtering. I forbindelse med individuell oppfølging har vi vært på hjemmebesøk, deltatt i diverse møter med nav, barnevern, leger, politi og i ulike samarbeidsmøter. Noen ganger har vi vært støttepersoner ved innleggelse/undersøkelser og vært på besøk ved innleggelse på sykehus/ institusjoner. Flere personer har bodd i huset i kortere tidsrom - en kriseseng ved ulike akutte utfordringer. Det samarbeides med brukerens nettverk, evt. familien der det er hensiktsmessig. Vi blir også brukt som ressurs eller som en del av et samarbeid for og med andre organisasjoner og menigheter. Samtaler i telefon type krise/oppfølging) i kontortid og kvelder, helger har vi i 2013 begynt å prøve å registrere, men tallet viser mangelfull registrering i forhold til virkeligheten. HVA Enkeltsamtaler Telefonsamtaler ANTALL I RAPPORTPERIODEN 244 stk 125 stk 2.2 Fellesskapsarenaer/åpne dager Noen av tilbudene som er viktige for mange av Mercy House sine brukere er fellesskapsarenaene. Det gis bl.a. tilbud om fellesmåltider tre dager i uken, middag og lunsj. Brukerantallet ligger vanligvis på mellom personer, og tidvis er vi opp mot 40 personer. Det er mennesker i alle aldre, både kvinner og menn, samt med ulik etnisk bakgrunn. Målet er å skape en trygg ramme slik at hver bruker får oppleve fellesskap, samt bygge nettverk og nye relasjoner. For noen av brukerne er det den eneste ordentlige middagen eller næringsrike lunsjen i løpet av uka. 5

6 Mercy House er som tidligere nevnt et lavterskeltilbud for mennesker i ulike livssituasjoner. Vi møter mye fattigdom og ensomhet. Det er derfor viktig med fellesskap og arenaer hvor man kan bli bedre kjent og knytte nye vennskap og relasjoner. Under er en oversikt over hva som tilbys av åpne arrangementer gjennom en vanlig uke på Mercy House. Dette skjer parallelt med tilbudene om samtale til enkeltpersoner og andre tilbud til unge, eldre og par. I flere av de åpne tilbudene og aktivitetene er personer i arbeidstrening involvert, sammen med andre brukere av huset. Hittil i 2013 har vi hatt ca 1500 besøk, hvor noen av dem bruker tilbudet flere ganger. DAG TILBUD ANTALL BESØK I RAPP. PERIODEN Mandag Fellesmiddag, åpent for alle kl stk Tirsdag og Åpent hus/aktivitet fra klokka stk onsdag og kl Torsdag Åpent hus kl stk 2.3 Arbeidstrening/aktivitetstilbud/studie- og språkpraksis Arbeidstrening Arbeidstreningen på Mercy House kan inneholde praktiske oppgaver som husarbeid, tilrettelegging av fellesmåltider, hagearbeid, hobbyaktiviteter m.m. For brukere med aktive, rusrelaterte problemer vil arbeidstreningen ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Det samarbeides i slike tilfeller med blant annet kommunens rusteam i forhold til den enkelte person. Begreper som livsstyrketrening og empowerment er overskrifter for hvordan aktiviteter og arbeidstrening blir gjennomført. De er dermed svært individuelt tilpasset. Aktivitetstilbud Mercy House gir i dag et tilbud til brukerne om kreativt verksted og turer 1 dag i uken. I det kreative verkstedet produseres enkle ting til salg på for eksempel julemarked. Dette er et verdsatt tilbud, og noe man ønsker å ta med seg videre inn i en ønsket utvidelse av arbeidstreningstilbudet. Studie- og språkpraksis I samarbeid med Skedsmo kommune tas det inn personer som trenger språkopplæring, eller praksiselever fra bibelskoler og relevante utdanningsinstitusjoner innen helse- og omsorgssektoren. Vi opplever at mennesker i språkopplæring tidvis krever mye ressurser av oss, men gir også fellesskapet en kulturell bredde. Hittil i år har vi hatt 4 personer fra NAV innom for språkopplæring, 3 personer fra OKS sin bibelskole, besøk av 25 personer fra Sverige som er i oppstartsfasen av lignende tilbud på sitt hjemsted, og vi har hatt besøk av en gruppe fra Heggedal og NAV Askim. 2.4 Jentegruppe Vi benytter et kurskonsept kalt OPPREIST, utviklet gjennom Blå Kors i Tønsberg. Kurset henvender seg til jenter i alderen år. Hensikten med kurset er å gi jenter mulighet til å reflektere over egne verdier og holdninger, samt bli mer bevisst egne valg. Kurset denne 6

7 våren ble organisert med 1 dagskurs hvor 20 jenter ble undervist, de fikk jobbe med treningsoppgaver og hadde fellesskap og utvekslet erfaringer sammen. Høsten 2013 er kurset brukt i samarbeid med konfirmasjonsundervisningen i Romerikskirken. Eksempler på temaer som tas opp i kurset: Hva er en god og dårlig venn Hvordan å avsløre hersketeknikker? Hvordan bygge selvtillit og identitet? Kommunikasjon og konfliktløsning. Få mot til å sette grenser Festing og rus Kjærester, trofasthet og seksualitet Hvordan å takle urettferdig behandling. HVA ANTALL KURS I RAPP. PER. ANTALL FULLFØRT Kurset OPPREIST 1 dagskurs 20 deltakere 2 kvelder 20 personer hver gang 2.5 Mercy Kids Mercy Kids er et kurs og oppfølgingstilbud til barn og ungdom i alderen år. Målsetningen for dette tilbudet er: Å gi barna opplevelsen av å bli sett Å legge til rette for positive opplevelser Å gi barna verktøy til å mestre utfordringer i hverdagen Å bidra til større bevissthet om egenverdi og evnen til å ta gode og hensiktsmessige valg for seg selv. Redskapene som brukes for å oppnå dette er: Kurshelger med overnatting, måltider, lek, undervisning, aktiviteter og sosialt samspill. Oppfølgingskvelder i en ramme av lek, læring og sosialt samspill Samtaletilbud individuelt og på barnas og foreldrenes initiativ Kurs- og foreldreveiledning Tilbakemeldingen på kurset vitner om en positiv endring i selvbilde og egenverdi hos mange av deltakerne. Flere forteller at de har fått gode strategier på hvordan de kan takle vanskelige følelser og tanker, slik at livet er lettere å leve, i etterkant av Mercy Kids arrangementet. Deltakerne har blant annet uttalt følgende etter endt kurs: det er lettere å få venner, og jeg tror ikke lenger at alt er min skyld. På spørsmålet om hva de likte best på helgen denne høsten, var svaret: At alle er snille og go hjerta, at alle hadde det hyggelig sammen, de andre barna og de voksne. Vi lever som en familie disse helgene, og har det veldig bra! Det ble gjort et lederskifte høsten 2013, men vi har fått til gode overganger og konsolidering av nytt lederteam. Det har kommet til en ny medarbeider, slik at vi nå er 2 menn og 2 damer i teamet. Vi jobber med å markedsføre arbeidet til Mercy Kids, slik at vi kan nå barn i ulike sammenhenger. 7

8 HVA ANTALL DELTAKERE I RAPPORT PERIODEN 3 kurshelger 18 deltakere 5 oppfølgingskvelder 29 barn til sammen 13 samarbeidsmøter for frivillig team 2.6 Mercy Family Mercy Family har et særlig fokus på familie og samliv. Det er 8 ressurspersoner som er tilknyttet tilbudet. En av de som jobber med dette er utdannet familieterapeut. Noe av det som tilbys er: Samlivskurs over en helg (et eller to døgn) og/eller dagskurs Familieterapi med både kvinnelig og mannlig terapeut Mye av tiden går med til parsamtaler. Mange er i stor krise, andre ønsker justeringer i forhold til samspill og utvikling av forholdet. Alle samtaler er i utgangspunktet gratis, men det oppmuntres til å gi en gave slik at man på den måten kan gi et tilbud til flere. Alle par møter en mann og en kvinne i samtalene. Der det er hensiktsmessig blir også barna trukket inn i prosessen. Gjennom tilbudet Mercy Family møter vi mennesker i ulike livssituasjoner, men det er ikke sjelden at rus er inne i bildet som et problemområde. Det kan enten handle om aktiv rus, voksne barn av rusmisbrukere eller at mye av ruspersonligheten henger igjen etter tidligere misbruk, noe som gjør samspill med et annet menneske vanskelig. Noen av de som jobber innen Mercy Family har utdanning og lang erfaring innen rusfeltet og kan av den grunn være i stand til å møte denne ekstra problematikken som oppstår. Wenche og Magne Sævereide har gitt rådgivning til mange par på Varna, Evangeliesenter 9 hele dager i prosjektperioden. Dette er jo bare en av mange overskrifter vi møter. Ved samlivsbrudd tilbyr Mercy Family støtte og rådgivning, samt praktisk hjelp der ressursene tillater det. I barnefordeling saker kan medarbeiderne bistå de involverte for å støtte, samt være vitne i rettsapparatet om det man har sett og hørt. Familieterapeut skriver en del dokumentasjoner/uttalelser til ulike faginstanser der konflikten er høy og det er hensiktsmessig. Mercy House mottar støtte fra barne-, ungdoms - og familiedirektoratet for å kunne gjennomføre kursvirksomhet ved utvikling av materiell til markedsføring. Vi har laget 2 reklamefilmer med tematikken kommunikasjon som er ved noen høve vist ved markedsføring av kommende kurs, de er tenkt vist på TV når det er reklamefrie dager, samt at den er på våre hjemmesider og andre sosiale medier. I 2013 fikk vi innvilget penger fra BUFDIR til opprettelse av en webside som skal gjelde kun for familiearbeidet på Mercy House, det vi si Mercy Family og Mercy Kids. Tanken bak denne websiden er at den skal være informativ og oversiktlig, og til enhver tid oppdatert på 8

9 kurstilbudene våre. Det skal også finnes informasjon om kursholdere, aktuelle kurssteder, anbefale litteratur og det skal informeres noe om ulike temaer som det skal undervises i. I rapportperioden har Mercy Family hatt følgende aktivitet: HVA ANTALL I RAPPORTPERIODEN Weekendkurs 1 stk. Dagskurs 1 stk. Teammøter for personalet 2 stk. Undervisning på bibelskole 3 hele dager Parsamtaler Mercy Men Mercy Men er tilbud til alle menn som ønsker å være med på en månedlig samling hvor man reflekterer rundt det å være mann i vår samtid, med de endringene det innebærer. Det er ikke satt noen aldersgrense for tilbudet. Det er en hensikt å skape et inkluderende miljø hvor det oppmuntres til aktiv deltakelse i samtalene. Ønsket er at samlingene skal fungere som en fellesskapsarena hvor man knytter nye kontakter og vennskap utvikles. Tilbakemeldingene har gått på at vennskap bygges også utenom samlingene, samt at man ser viktigheten av gode rollemodeller. ANTALL SAMLINGER I RAPP. PERIODEN ANTALL BRUKERE 8 samlinger 121 brukere totalt 3 Stab Staben består av ansatte og frivillige medarbeidere som ledere innen våre ulike fokusområder. I Mercy House er det, per dags dato, lønnet en 100%, en 35% stilling og en 30% stilling i administrasjon knyttet sentralt til Maritastiftelsen. Det resterende arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere. Den fulle stillingen er i dag besatt av avdelingsleder og innebærer ansvar for personal og all daglig drift av Mercy House, samt oppfølging av økonomi. Mye av stillingen går også med til samtaler og oppfølging av enkeltpersoner og par. 35% stillingen er primært en miljøterapeutstilling, hvor arbeidsoppgavene blant annet omhandler oppfølging av Mercy House sine brukere og praktiske oppgaver. Behovet for å øke antall ansatte er stort, og planen er at en utvidelse vil gjøres så snart økonomien tillater det. HVA Stabsmøter ANTALL I RAPPORTPERIODEN 5 møter 3.1 Ansvarspersoner Ansvarspersonene har ansvar for hver av sine områder og tilbud i regi av Mercy House. 9

10 HVEM HVA Reidun Aardalsbakke Åpne dager/miljøarbeid Arild Lindkjenn / Magne Sævereide Mercy Men (ny leder fra 1/9-2013) Rannveig Sellevoll /Nina Hertzenberg Mercy Kids (ny leder fra 1/9-2013) Lill Beate Andersen Åpne dager/aktivitet Christina Tesaker Mercy Family/administrasjon David Tesaker Mercy Family/administrasjon Magne Sævereide Mercy Family/ ledelse Wenche Sævereide Mercy Family/ledelse 3.2 Ansatte Wenche Sævereide, Avdelingsleder, 100% Reidun Aardalsbakke, Diakon, 35 % Administrasjon, Maritastiftelsen, 30% 4 Administrasjon i rapportperioden 4.1 Utskifting av sentralt personale Det har vært store utfordringer knyttet til at nestleder, som også er utdannet psykiatrisk sykepleier har gått over i lønnet stilling i annen virksomhet i Maritastiftelsen. Etter en kort planleggingsfase startet hun opp fra 1.april som leder av Marita Woman. Hennes arbeidsoppgaver i Mercy House har vært sentrale innen utvikling og ledelse - samt samtaler med enkeltpersoner og krisehåndtering. Endringen skjedde av ulike årsaker veldig fort. Hennes arbeidsområde er ikke erstattet av noen andre. Det har gitt store utfordringer innad i avdelingen, spesielt for avdelingsleder i forhold til arbeidsbyrde og kompetanse. I et frivillig arbeid som Mercy House er, vil det stadig være en viss utskiftning av medarbeidere. Få medarbeidere er lønnet, ei heller ovennevnte og for de fleste er livet slik at de ikke har mulighet til å jobbe uten lønn i altfor lang tid. Noe som for noen fører til at de må finne seg lønnet arbeid. Det er krevende å stadig lære opp nye personer, men arbeidsmiljøet i Mercy House evalueres som godt for de som har mulighet til å gi av sin tid og sine krefter. Dette ble bekreftet ved en medarbeiderundersøkelse vi hadde høsten Det ble ikke gjort ny medarbeider undersøkelse i 2013, bla pga avdelingsleders sykemelding. HVA FREKVENS OPPMØTE Personalmøter på dagtid Ukentlig Ca. 10 personer på hvert møte 4.3 Diverse arrangementer Mercy House invitert til flere arrangementer utover det normale tilbudet ARRANGEMENT/AKTIVITET I RAPPORTPERIODEN Påskemarked med påskelunsj ANTALL BRUKERE 50 personer 10

11 ARRANGEMENT/AKTIVITET I RAPPORTPERIODEN Eldretreff x 2 Sminkekurs Tur med aktivitet/arbeidstrening Julemarked Middag i regi av Rotary Lillestrøm Filmkvelder/aktivitetskvelder Julaften ANTALL BRUKERE 65 personer 8 personer 30 personer 70 personer 25 personer 69 personer 40 personer Samarbeidsmøter med frivillige organisasjoner En del av tiden vår brukes til å orientere om oss i ulike frivillige organisasjoner som Rotary Lillestrøm, Lions /Lørenskog Øst, Sanitetskvinnene, ulike menigheter, Evangeliesenteret etc. Vi ser dette som en viktig del av vårt arbeid med tanke på nettverksbygging både innenfor og utenfor Skedsmo kommune Oppstart av kvinnekafé for flerkulturelle Høsten 2012 brukt en del tid på å forberede en kvinnekafé for flerkulturelle. Home Start i Skedsmo kommune startet en for 2 år siden. Der var det samlinger en gang per uke for kvinner fra ulike nasjoner. Innholdet i samlingene var ulikt fra gang til gang. De lagde mat sammen, diskuterte ulike kulturelle utfordringer, også interne. Det var også mye veiledning i forhold til det norske samfunnet. Det dukket opp mange problemer i forhold til familie og for kvinnene personlig. Lederen ble for sliten etter et år, og Skedsmo kommune overtok driften. Dette ble ingen suksess, og kafeen er nå nedlagt fra kommunens side. Den samme lederen ønsket at vi skulle fortsette tilbudet, men i Mercy House sine lokaler, som en del av øvrig drift. Vi ser på dette som et spennende prosjekt blant annet pga. vår tilnærming til Human trafficking problematikken som dessverre også er en realitet for noen av disse kvinnene. Andre deler av Maritastiftelsen (Marita Women) jobber aktivt med denne gruppen, og vi kan dra veksler på hverandres kunnskap og erfaring. Kvinnekafeen hadde sin oppstart i begynnelsen av mars Kafeen er åpen hver annen uke i 2 timer. Foreløpig har det ikke kommet så mange pr gang, men vi ser behovet og jobber videre med markedsføringen Avdelingsleder 100% sykmeldt fra 25. september 2013 Slitenheten over lang tid ble for stor. Mange av de frivillige medarbeiderne, samt miljøarbeider i 35 % stilling opprettholdt den daglige driften. Avdelingsleder var litt tilgjengelig på telefon. Hun ble gradvis mindre sykmeldt inntil 50% i løpet av høsten. Dette har ført til en større grad av omorganisering og strukturering av arbeidsoppgaver i hverdagen. 11

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 I året som gikk hadde Krisesenteret en økning på 30 40 prosent i de fleste kategorier, bortsatt fra antall dagbrukere som hadde en nedgang. Det

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang Botreningssenteret Bergen kommune Rapport nr 1-2012 Prosjekt Overgang Erfaringer og resultater fra prosjektarbeid 2008-2011 Innhold 1. Innledning - Prosjekt Overgang i et nøtteskall... 2 2. Bakgrunn for

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret.

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret. TAKK Krisesenteret i Trondheim ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har klart å drive et godt krisesenter også i 2010. Det er et omfattende arbeid og engasjement som er lagt ned for å opprettholde

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF A5149 RAPPORT Jobbmestrende oppfølging Andre delrapport Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF Helse Januar 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Attføring og psykisk helse...6 1.1 Vilje

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge

Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Live Fyrand Klubben er vår livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Rapport nr 6/2007 1 Denne rapporten er utgitt av: Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen 0319 OSLO http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer