SU Representanter 2014/ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SU Representanter 2014/ 2015"

Transkript

1 Grønskjeret barnehage SU Representanter 2014/ 2015 Navn Tel Mobil Mail adresse Hilde Solberg Foreldrerepresentant, mor på Andedammen. Kristian Øen Foreldrerepresentant far på Pinnsvinkroken. Silje Waktskjold Bolstad Foreldrerepresentant mor på Krabbeskjulet. Anne Karin Larsen Ansatt representant Pedagogisk leder Pinnsvinkroken Solveig Johnstad Ansatt representant Assistent Flere avdelinger Ørjan Amundsen Ansatt representant Styrer Tone Tenold Eier tel. arb:

2 SU - SAMARBEIDSUTVALG informasjon Hvorfor ha et samarbeidsutvalg I lov om barnehager 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Hvordan defineres samarbeidet i utvalget i Grønskjeret Barenehage. I lov om barnehager 4 skal samarbeidsutvalget sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Det som i hovedsak skal samarbeides om er saker av viktighet. Saker av viktighet er de som innebærer en større endring for barna, foreldregruppen, ansatte eller barnehagen som organisasjon. Samtidig har SU som oppgave og være ett rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Ett reelt samarbeid inneholder åpenhet og god informasjonsflyt. Er også viktig at barnehagen ønsker samarbeidsutvalgets råd og anbefalinger velkommen. Typiske områder det skal samarbeides om. Godkjenning og innspill til innhold og utforming av årsplan og årshjul Saker som innebærer en større driftsendring for barna, foreldregruppen, ansatte eller barnehagen som organisasjon. Saker som er meldt inn av foreldrerådet. Saker som er meldt inn av personalet. Saker som inneholder konflikthåndtering mellom medlemmer av foreldrerådet og barnehagen. Eventuelle interne konflikter i personalgruppen eller i/ med ledelsen eller eier behandles internt i organisasjonen og ikke i SU. Håndtering av en eventuell uenighet med personalgruppe. Viktig at vi er åpen for hverandres synspunkter og meninger. Alle skal bli hørt og møtt med respekt. Slike saker kan også avgjøres ved avstemming om sakens løsninger ikke strider mot vedtatte ikke endringsbare rammer, strider mot grunnleggende allmenne verdier eller pedagogiske grunnsyn og lære. Ved avstemming vil representantene ha en stemme hver med unntak av eier som ikke er stemmeberettiget. Ved stemmelikhet vil daglig leders stemme telle for to. De ansattes syn skal vektes mye da de er gjerne dem som har best førstehåndskunnskap.

3 Oppsummert SU sine oppgaver: SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og eier SU fastsetter barnehagens årsplan. SU skal holdes orientert av styrer, om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon SAk 1 SAKSLISTE Samarbeidsutvalgsmøte 29 April 2015 Definere hva utvalget legger i samarbeid og hva er et reelt samarbeid. SAk 2 Avklare hvilke områder det skal samarbeides om SAK 3 Avklare hvilke områder barnehagepersonalet skal håndtere og hvilke områder foreldrene skal håndtere. SAK 4 Konflikthåndtering; diskutere hvordan en kan håndtere eventuell uenighet med barnehagepersonalet. SAK 5 (innmeldt fra foreldre) Vi har et et ønske om at barnehagen tok et valg om å servere yougurt eller ikke til barna - alle eller ingen. Ikke at det er et valg for foreldre om å ta det med. Det er mye barn skal lære - også at ikke alt er rettferdig men ikke alt trengs å læres i en bhg :) At små barn må se på at andre spiser yougurt (som for de fleste er veldig godt) men ikke selv får synes jeg er ille.hvilken fortusetningen har en 2-3 åring til å forstå det??? Og dermed føler enkelte foreldre å ta med yougurt av den grunn - at barnet ikke skal føle seg eksludert Det synes ikke vi er rett. Dette har ikke noe med at vi ønsker å styre hva foreldre skal gi sine barn. Jeg kan ikke se at det ville blitt så mye protester om bhg bestemte at foreldre ikke skal ta med yougurt i bhg? Det er nok av tid å gi det hjemme :) Noen tanker og spørsmål til saken: - Skal foreldrene ikke få velge?

4 - Er det ille at noen har og andre ikke, for barna? Er ca 50 % som har og 50% pr avdeling som ikke har med youghurt.de som ikke har med spiser knekkebrød. Er andre situasjoner som kan oppleves urettferdig også hvor barna har med seg forskjellig/ ikke har eks lekedag, frokoster. - De yngste barna har behov for påfyll da de ikke spiser så mye knekkebrød og frukt. Youghurten gir dem noe "å gå på" resten av dagen. - Er youghurt ett produkt som vi burde ha i barnehagen i det hele tatt? - Skal barnehagen servere må matpengene økes, lagringsplass kjøpes inn, en vil også "påtvinge" barn noe som kanskje noen foreldre ikke synes noe om.? Sak 6 Endret eier sturktur i Grønskjeret Barnehage AS. Betydning i praksis? Sak 7 Årsplan i 2015/ Genrell del - Årshjul på avdelingene Sak 8 Oppussing/ vedlikehold Kjøkken Drenering Sak 9 Vi vil fortsette med en ekstra pedagogstilling på Krabbeskjulet. Referat SU møte 29 April 2015 Alle Samarbeidsutvalgets medlemmer var tilstede utenom eier. Totalt 6 representanter. 3 fra foreldrerådet og 3 fra de ansatte. SAK 1 Hvordan defineres samarbeid i utvalget. I lov om barnehager 4 skal samarbeidsutvalget sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Det som i hovedsak skal samarbeides om er saker av viktighet. Saker av viktighet er de

5 som innebærer en større endring for barna, foreldregruppen, ansatte eller barnehagen som organisasjon. Samtidig har SU som oppgave og være ett rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Ett reelt samarbeid inneholder åpenhet og god informasjonsflyt. Er også viktig at barnehagen ønsker samarbeidsutvalgets råd og anbefalinger velkommen. SAK 2 Typiske områder det skal samarbeides om. Godkjenning og innspill til innhold og utforming av årsplan og årshjul Saker som innebærer en større driftsendring for barna, foreldregruppen, ansatte eller barnehagen som organisasjon. Saker som er meldt inn av foreldrerådet. Saker som er meldt inn av personalet. Saker som inneholder konflikthåndtering mellom medlemmer av foreldrerådet og barnehagen. Eventuelle interne konflikter i personalgruppen eller i/ med ledelsen eller eier behandles internti organisasjonen og ikke i SU. SAK 3 Håndtering av en eventuell uenighet med personalgruppe. Viktig at vi er åpen for hverandres synspunkter og meninger. Alle skal bli hørt og møtt med respekt. Slike saker kan også avgjøres ved avstemming om sakens løsninger ikke strider mot vedtatte ikke endringsbare rammer, strider mot grunnleggende allmenne verdier eller pedagogiske grunnsyn og lære. Ved avstemming vil representantene ha en stemme hver med unntak av eier som ikke er stemmeberettiget. Ved stemmelikhet vil daglig leders stemme telle for to. De ansattes syn skal vektes mye da de er gjerne dem som har best førstehåndskunnskap. SAK 4 Innmeldt sak fra foreldrerådet. sitat innmeldt sak: "Vi har et et ønske om at barnehagen tok et valg om å servere yougurt eller ikke til barna - alle eller ingen. Ikke at det er et valg for foreldre om å ta det med. Det er mye barn skal lære - også at ikke alt er rettferdig men ikke alt trengs å læres i en bhg :) At små barn må se på at andre spiser yougurt (som for de fleste er veldig godt) men ikke selv får synes jeg er ille.hvilken fortusetningen har en 2-3 åring til å forstå det??? Og dermed føler enkelte foreldre å ta med yougurt av den grunn - at barnet ikke skal føle seg eksludert Det synes ikke vi er rett. Dette har ikke noe med at vi ønsker å styre hva foreldre skal gi sine barn. Jeg kan ikke se at det ville blitt så mye protester om bhg bestemte at foreldre ikke skal ta med yougurt i bhg? Det er nok av tid å gi det hjemme :)" Konklusjon i SU: Barnehagen kan ikke eller vil ikke stå for innkjøp og servering av youghurt til alle barna. Da måtte det bygges kjølerom til oppbevaring samt medføre økning i matpengesatsen til

6 samtlige. Vi synes heller ikke det er rett at vi skal påtvinge foresatte youghurt til deres barn. Slik det er idag etter ønske fra foreldrerådet for noen år tilbake er at foreldrene bestemmer selv om de vil ta med youghurt eller ikke. Alle spiser frukt først så får barna knekkebrød om de ikke har med seg youghurt. Kjernen i saken er likevel om barna skal settes i en situasjon der noen har med seg yoghurt og andre ikke? Samarbeidsutvalgets begrunnelse for å fortsette samme ordning som idag. Er at det er viktig at barna allerede fra tidlig alder lærer å akseptere at det finnes forskjeller. Er viktig at dette ikke utsettes oppover i alder da det blir vanskligere å akseptere for barnet. Når en ikke har kjent på og møtt slike situasjoner og følelser i tidlig alder. Barn er veldig tilpassningsdyktige og tolerante. Barna møter flere lignende situasjoner i hverdagen. Ulike leker, ulike klær, jakker og sko, noen barn bruker smokk andre ikke, noen barn er med andre hjem på besøk osv. Derfor er det for barna ofte ikke noe stort problem men at det er gjerne voksen tenkning og problematikk som kommer fram i slike diskusjoner. For endel barn var youghurt ett viktig måltid sett fra ett ernæringsmessig ståsted. Det ble trukket fram blant annet at for noen barn var dette den viktigste kalsium kilden og at for noen var det ett viktig supplement frem til middag. De ansatte på avdelingene opplever ikke dette problemet. De er ulikt antall som har med ikke med. Noen har med av og til noen har ikke med. De ser problemstillingen for noen barn i forhold til leker som barna tar med hjemme ifra. Hvor barna har lyst på det samme. Må legge til som referent og daglig leder at samarbeidsutvalget i Grønskjeret barnehage innehar en veldig kvalifisert sammensetning i forhold til denne saken. Er mange med utdanning og yrke innen barnpedagogikk, spesialpedagogikk og ernæring. Etter alle synspunkter var lagt fram var det tilnærmet konsensus i samarbeidsutvalget om å har ordningen slik den er. Samtidig kunne alle se saken fra ståstedet til dem som sendte inn saken. Til slutt noen tips fra samarbeidsutvalget om en velger å ta med youhurt: - å kjøpe youghurt med 4 % sukker om sukkerinnholdet' - kjøpe halvliter pakninger som barnet kan få porsjonert ut det er rimeligere. - begrense dager med youghurt kanskje en dag i uken en har med, kanskje en fast dag. Sak 5 Dalig leder orienterte at barna til Tone Tenold har overtatt som eiere av barnehagen. Tone er fremdeles den som daglig leder forholder seg til og er med i driften. I praksis ingen endring. Sak 6 Endring av årsplan utforming. Grønskjeret barnehage kommer i år og årene fremover å jobbe igjennom vår pedagogiske plattform med mål om å bringe taus kunnskap til "overflaten". Gjennom bearbeidelse, diskusjon og refleksjon vil vi bygge en kanskje ny og mer samordnet grunnplattform i det pedagogiske arbeidet på tvers av avdelingene. Den generelle årsplanen vil bli større innholdsmessig mens avdelingene lager årshjul med tema, og andre spesifikke avdelings informasjon og innhold. Vi vil skre likhet i "bunn" samtidig som vi beholder egenart og personalets kvilfikasjoner og særinteresser i fagfeltet. Sak 7 Oppussing alle kjøkken og drenering ute.

7 Her ble det informert om arbeidet som er gjort og hvorfor. Var tiltak som berøringsfrie servanter også til barna og drenering i forhold til vannansamling ute. Sak 8 Ekstra pedagog Krabbeskjulet Her ble det informert om at det vil bli en ekstra pedagogstilling på Krabbeskjulet også neste år og at endelig innstilling der vil finne sted på høsten. Blir en av barnehagens to siste ansatte pedagoger som får fortsette her. Sak 9 endring i vedtekter i forhold til opptak Her var det enighet i at vedtektene skulle endres slik at det ved neste årsopptak skal være søskenprioritet også ved opptak. Det vil si at om ett barn får tildelt plass skal søsken av barnet få umiddelbart søskenprioritet og få plasstilbud om det er ledig plass. Hensikten er at vi vil unngå så langt det er mulig at nye foreldre får plass til ett barn og ikke det andre i samme barnehage om de søker for to eller flere. Dette har vist seg og kunne være noen få tilfeller av når det søkes for to eller flere barn og barna har ulik alder. Eksempel er at barnet over tre år får plass mens barnet under 3 år havner langt bak på søkerlisten. Søskenprioriteten slik den er idag er den kun innvilget til barn om de ved oppstart har ett søsken i barnehagen. Eier og juridisk vurdering opp mot kommunesopptaksreglement vil avgjøre endelig utfall. referent Ørjan Amundsen

SU Representanter 2014/ 2015

SU Representanter 2014/ 2015 SU Representanter 2014/ 2015 Navn Tel Mobil Mail adresse Hilde Solberg Foreldrerepresentant, mor på Andedammen. Kristian Øen Foreldrerepresentant far på Pinnsvinkroken. Silje Waktskjold Bolstad Foreldrerepresentant

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Friluftsbarnehagene AS. Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene AS. Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene AS Pedagogisk plan Kap 1 PRESENTASJON AV DAMVOKTEREN FRILUFTSBARNEHAGE Barnehagens historikk og nærmiljø Damvokteren Friluftsbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2011 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 2 INNHOLD Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2012 Forord 2 Årsplan 2012 - Frelsesarmeens barnehager Innhold Forord 2 Innhold 3 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager 4 Praktisering av formålsparagrafen 4 Frelsesarmeens barnehager: Vennskap

Detaljer