ÅRSPLAN. For. Solstua Familiebarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. For. Solstua Familiebarnehage"

Transkript

1 ÅRSPLAN For Solstua Familiebarnehage 2014/2015

2 INNLEDNING Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som arbeider der. Betydningen av personalets kompetanse, arbeidsglede og engasjement kan neppe overvurderes. Ingen materielle ressurser kan erstatte dette. (Rammeplan, 2006). Vi i Solstua Familiebarnehage har de beste forutsetninger for å kunne ivareta deg og ditt barns ønsker i hjemlige omgivelser. - Ditt barn skal fortsatt få ivaretatt den tette og nære omsorgen som gis hjemme. - Barnet ditt skal fortsatt få oppleve den tryggheten, som det lune hjemlige preget som du gir hjemme. - Barnet ditt skal få være i omgivelser hvor det opplever glede og humor som en del av hverdagen. - Rom for fleksibilitet på barnas premisser.

3 Velkommen til et nytt år i barnehagen! Etter en fin og varm sommer, er vi nå i full gang med et nytt og spennende barnehageår. Høsten har også vært flott, vi har gått mange turer og oppholdt oss mye ute. På turene opplever vi mye spennende. Vi ser mange forskjellige slags krypdyr, biller, frosker, fugler og lignende. Vi plukker bær, blomster, ser toget, gravemaskiner, det virker det som barna synes er stas. Det er viktig å prate om det som barna opplever, og er opptatt av. Solstua samarbeider med Hjertestua fam.barnehage som også har tilhørighet på Lisleby. Vi treffes flere ganger i uka, går turer sammen. Vi drar på lekeplasser, skogsturer, turn og planlegger felles aktiviteter som nissefest, karneval etc. Det blir et flott nettverk med flere barn og voksne. Håper vi får et fint år her i barnehagen, og at barna føler seg trygge og har glede av å være her. Det er dere foreldre som kjenner barna deres best, så det er viktig med et godt samarbeide. Ifølge rammeplanen skal barna ha medvirkning i sin barnehagehverdag og selvfølgelig også dere foreldrene. Vi tåler både ris og ros, og deres synspunkter underveis. Husk at dere og barna er vår største inspirasjonskilde. Bursdagsfeiring Vi gjør litt ekstra stas på bursdagsbarnet, lager bursdagskrone, bursdagsleker, sanger og lignende. Barna kan ha med seg kake, is, frukt eller pølser på bursdagen sin.

4 Dagsrytme for Solstua Familiebarnehage Barnehagen åpner Frokost Samlingsstund Aktiviteter/Forming Går ut/tur Vaske hender Lunsj Frukt Soving/Hvilestund Frukt Frilek ute eller inne/frukt Barnehagen stenger Dette er bare en mal, vi tar selvfølgelig hensyn til ditt barns grunnleggende behov. Solstua har pedagogisk leder som er i barnehagen 1 dag i uka og ellers ved behov.

5 Hovedmål - Omsorg og trygghet - Lek - Fysisk aktivitet - Språk Trygghet og omsorg er det grunnleggende for alle barn. Et barn som er trygg og får omsorg vil utvikle seg til et harmonisk, kreativ og lekende barn. Aktive barn er sunne og glade barn. Fysisk aktivitet, lek i ulike omgivelser og allsidig bruk av kroppen gjør barna tryggere, mer sosiale og gir dem bedre motoriske ferdigheter. Vi vil bruke skogen barna får brukt alle sine motoriske ferdigheter.: Lekeplasser med lekeapparater Lisleby stadion ball leker og løping Ake bakker Turn glomma activ center Leos lekeland Bevegelsesanger gjentagelser Dans Turer på glommastien Hjørgun gård Å mestre kroppen sin gir sosial status og selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer lek og bevegelse. Gjennom leken lærer barnet å kjenne seg selv og omverden. Lek er med på å fremme barns utvikling på det språklige, intellektuelle, sosiale og emosjonelle området, og det påvirker barns identitet og selvfølelse - Vi vil legge til rette for god lek

6 - Gi barna opplevelser / barn leker det de opplever - Være gode forbilder / barn hermer (imiterer) - Gjentagelser / barn liker gjentagelser, som er kjente Barn lærer språk i ulike aktiviteter og i samspill med andre barn og voksne. Gode og nære relasjoner mellom barn og voksne skaper grunnlaget for barns språkutvikling. I barnehagen snakker vi mye med barna om alt vi ser og opplever når vi er på tur, under måltider, stell og påkledning. Med glede, vennskap og gode opplevelser vil vi gi barna gode minner. Årstidene/ aktivitetsplan Høst tilvenning av nye barn. Mye ute på tur, og har med mat Stadion til ball leker og løping Skogsturer Lager eplekake /eplemos Grønnsaksuppe lapskaus Halloween fest Turn, leos lekeland Vinter Adventsamling, julekalender Juleverksted Lucia fest Nissefest på hjørgun gård By tur m/buss Lek og aking i snøen Karneval, fastelaven Turn, leos lekeland Vår Ser det spirer og gror Skogsturer Lekeplasser Forberedelse til påske Skogstur med grilling og skattejakt etter påskeegg Sommer Mye ute på turer 17 mai feiring Sommeravslutning

7 I løpet av året vil vi ha formingsaktiviteter i forhold til årstidene. Bake og ha «varm» mat en gang i uka. Rammeplanen Rammeplanen er en forskrift i henhold til loven 1.august 2006, fastsatt av Stortinget/ kunskapsdepartementet. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven. Rammeplanen tar for seg følgende: - BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver - BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg, lek og læring - FAGOMRÅDE Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form - PLANLEGGING OG SAMARBEID Planlegging, dokumentasjon og vurdering - SAMARBEID For eksempel: Fredrikstad kommune, Helsestasjon, PPT og lignende.

8 Intensjonene med Familiebarnehagen Barnehagens formålbestemmelse lyder følgende: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder, gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Hva er en familiebarnehage? Familiebarnehagens kjennetegn er: Driften foregår i små barnegrupper, primært i bebodde lokaler i private hjem. Det daglige arbeidet utføres av assistenten. Assistenten kan ha ansvaret for inntil fem barn, avhengig av barnas alder. Det er primært et tilbud til de yngste barna. Assistenten får veiledning og oppfølging av førskolelærer. Hva er familiebarnehagens særlige kvaliteter? Familiebarnehagen skal ikke etterlikne en annen barnehagevirksomhet, men heller ta utgangspunkt i sin egen form og utvikle den. De små barnegruppene og nærhet til en voksen person, oppleves som en fordel. Det gjør at miljøet blir oversiktlig for barna, noe som igjen gir gode muligheter til å bli kjent med den voksne og de andre barna i gruppa. Slik er det også for foreldrene. De kan lett bli kjent med og trygge på den ene voksne. Det at det er den samme personen som er der om morgenen og ettermiddagen, gir god anledning til kontakt og samarbeid om barnets beste. Siden barnegruppa er liten, er det i familiebarnehagen spesielt gode muligheter til å kunne ta hensyn til det enkelte barns vaner, interesser og behov. Vi kan ta ting på sparket dersom situasjonen tilsier det. Noen ganger vil det være riktig å endre rytmen man vanligvis har, fordi barna er midt inne i en lek de koser seg. Det å ha mulighet til å ta hensyn til enkeltbarnet og med letthet kunne endre planer, er noe familiebarnehagen må værne om. Dette innebærer en frihet til å velge hva en vil gjøre ut ifra de signaler en fanger opp fra barn og foreldre.

9 At barnehagedriften foregår i et hjem, kan by på mange gode opplevelser og erfaringer som er annerledes enn i en institusjonsbarnehage. Barna kan ha stor glede av aktiviteter som f.eks innkjøp, husvask, reparering av klær, vinduspuss, gressklipping eller snømåking. Det gir en god følelse å være sammen med andre barn og voksne i aktiviteter som gir resultater, f.eks husarbeid. Også mennesker som ferdes inn og ut av et privat hjem, kan bli verdifulle personer for barna i familiebarnehagen. Det kan være eldre søsken, besteforeldre eller venner som kommer på besøk. En toåring kan sette stor pris på samvær med skolebarn. Familiebarnehagen ligger ofte i barnas eget nærmiljø, og det er viktig for barnet og bli kjent der. Å ta seg god tid på turer, gi barnet rom for å være i opplevelsen, se nærmere på meitemarken etc. vi møter på veien. (Temahefte Kari Berget). Å leke er et mål i seg selv. I leken uttrykker menneskene sitt innerste. Derfor må leken som et middel for å nå bestemte mål være underordnet lekens egenverdi. Barn leker fordi det er morsomt å leke. En god barnehage gir barna frihet, med mulighet for selv styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehagen har ikke et program som er fasttømret, men er fleksibel i sin bruk av planene og åpner for for gode opplevelser. Intensjonene med Solstua Familiebarnehage (1/2) Barnehagens formålbestemmelse lyder: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utvklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barne og familiedepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagens innhold. Rammeplanen er en forskrift til loven fra Med rammeplanen har vi mer konkrete holdepunkter fra samfunnet ved utforming av det pedagogiske innholdet. I planen er angitt: forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og barns medvirkning syv fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret. Hvordan skal så Solstua familiebarnehage oppfylle rammeplanens retningslinjer? Hvordan skal våre barn få erfaring i de fagområdene? Følgende vil illustrere intensjonene ved Solstua familiebarnehage: Det primære for små barn er trygghet og omsorg. Før barn er i stand til å utvikle seg gjennom læring, må de føle trygghet og bli vist omsorg. Siden barna begynte i Solstua familiebarnehage har det vært viktig at de ble trygge og kjente med hverandre og omgivelsene. Hovedmålet vil derfor være trygghet og omsorg. Dette skal vi oppnå ved f.eks: grensesetting oppdragelse lytte til barnet og hverandre kjærlighet glede og humor omsorg for hverandre, nestekjærlighet inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

10 En familiebarnehage er ofte barnas første møte med en organisert institusjon utenfor hjemmet. Det unike med familiebarnehagen, er at det er et lite miljø i kjente omgivelser, slik en familie er. Barna har ikke så mange å forholde seg til. Voksenperson er tilstede hele dagen, og vet derfor alt barnet foretar seg og har lettere for å møte barnet i dets sinnstilstand, f.eks når det er trøtt, sulten og lignende. Familiebarnehagen er en selvstendig avdeling, og slipper å organisere og ta hensyn til andre avdelingers barn og deres møtevirksomhet. Vi kan derfor legge opp dagen ut fra barnets behov, og ikke Vi vil derfor ha mulighet for å gå turer i nærmiljø mellom spising, kos og soving. Småbarna vil ta del i samfunnet ved å ta en tur i butikken, postkontoret, baker n, dra på aketur, gå til stadion osv. På turene er det naturlig å trekke inn miljø, natur samtidig med at barna (se punkt 5 i rammeplanen) er i fysisk aktivitet og helse. Solstua har allerede innarbeidet en dagsrytme. Det er viktig for små barn at det er spesielle ting som går igjen, slik at de vet hva de skal forholde seg til. Slik skapes trygghet. Det er viktig for dem at vi spiser, så leker og så osv,osv. Selvfølgelig vil det skje noe spesielt enkelte dager, slik at dagsrytmen blir forandret. F.eks nissefest før jul. De vet likevel at det vanlige kommer tilbake. Intensjonene med Solstua Familiebarnehage (2/2) Ved å være i en familiebarnehage, vil barna oppleve hvordan det fungerer i et hjem med praktiske gjøremål. Her vil de ta del i f.eks støvsuging, gulvvask, vanne blomster og lignende. Dette vil de videre ha mulighet til å leke ut med kroppstell, dukker etc. det er viktig for barn å leke fordi LEK = LÆRING. Men for at barn skal leke, må de tilføres impulser. Små barn leker ikke så mye sammen ennå. Rollelek starter ofte i 2 ½ -3 års alderen. Derimot leker de ved siden av hverandre og har stor glede av det. De får gruppefølelse og venter på hverandre om morgenen. Vi har vært inne på dagsrytmen, og vi vil ha en månedsplan som i hovedtrekk følger det som er naturlig i løpet av året. Ukeplan er med hensikt uteblitt. Ettersom vi kan bestemme litt på sparket, ser vi ann dagsformen og været. Hvis været er strålende, er det bedre være ute enn å bake boller! Baking er dessuten en ypperlig aktivitet for våre små barn, det utvikler grovmotorikken. Andre aktiviteter er f.eks maling og modell-leire. I samlingsstund vil det være naturlig å synge og prate mye. Samlingsstunden vil igjen styrke fellesskapet. De fleste barn liker å bli lest for. Titte/peke bøker er fine i samlingsstund, eller for bare en alene mens de andre sover eller leker. Det er viktig at hver og en føler seg betydningsfull. Dette er noen av intensjonene ved Solstua familiebarnehage, der omsorg og trygghet skal stå i høysete. Hvert av barna er unike, slik at det blir viktig å yte individuell omsorg så alle får utvikle sine ferdigheter og muligheter på det utviklingstrinn de befinner seg.

11 Eier av Solstua familiebarnehage: Solbjørg Bernabe Mobil: Barne og ungdomsarbeider

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer