Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage"

Transkript

1 Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf:

2 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen har 6 ordinære avdelinger for barn i alderen 0 til 6 år. Avdelingene er fordelt på to ulike bygg, bygg Malthaug og bygg Skredbakka. Bygg Malthaug ble etablert i 1982 og bygg Skredbakka i I 2004 ble vi slått sammen til en virksomhet. Bygg Skredbakka Krepsen: Avdeling: Mobil: Krabbene: Avdeling: Mobil: Blekkspruten: Avdeling: Mobil: Bygg Malthaug Biene: Avdeling: Mobil: Rekene: Avdeling: Mobil: Marihøne: Avdeling: Mobil:

3 Dette kan vi gjøre for å gi barna en best mulig start i barnehagen: (Dette er generelle råd. Ingen barn er like, og tilvenningen må derfor tilpasses det enkelte barnet.) Barnets primærkontakt tar i mot barnet og foreldre første dagen, og har ansvaret for oppfølgingen av barnet i tilvenningsprosessen. En av foreldrene må være sammen med barnet i barnehagen minimum de tre første dagene. Den første tiden må mor eller far være til stede hele tiden. Noen barn kan ha behov for litt kortere dager mer enn de tre første dagene. Når barnet begynner å føle seg trygg, kan foreldrene være borte en stund. De fleste barn har ikke forhold til klokkeslett. En kan for eksempel si: Jeg kommer og henter deg etter at du har vært ute og lekt en stund. Slike avtaler bør holdes. Den som følger barnet kan etter hvert bare holde seg i nærheten. På den måten kan barnet fremdeles føle seg trygg, mens det utforsker og blir kjent på egen hånd. La barnet få se på det som foregår - ikke press det til å bli med i leken. Barnet får lyst til å bli med når han /hun føler seg trygg nok. Mange inntrykk skal bearbeides de første dagene. Det er normalt at barna sover dårligere eller mer, at de endrer spisevaner den første tiden. Det er barnets måte å gi beskjed om at det sliter litt, men det går normalt over forholdsvis raskt. Det kan være greit å ta med seg en kosebamse, sutteklut, smokk eller noe annet kjekt og trygt hjemmefra. For at barna skal føle seg trygge i barnehagen, må også foreldrene kjenne seg trygge der og bli kjent med rutiner og de ansatte. Vær tålmodig, ta barnets perspektiv, og la det bruke den tiden det trenger. Det tar tid å bli kjent og fortrolig med så mye nytt, og de voksne bør la barnet få ta inn overgangen fra hjem til barnehage i små doser.

4 Dette kan vi gjøre for å gi barna en best mulig start i barnehagen: Barn trenger ekstra oppmuntring i denne perioden. Vi ønsker å bruke god tid på å bli kjent med hverandre, både barn og voksne. Dette innebærer å bli kjent med barnehagens område, både inne og ute. Og ikke minst bli trygge på oss som jobber i barnehagen. Vi ønsker at dere som foreldre skal oppleve at vi ivaretar deres barn. For å forstå og samtale med barnet, trenger vi en del opplysninger om barnets familieforhold. De ansatte i barnehagen har taushetsplikt om barna og deres familieforhold. De ansatte bruker også tid på lære barna å kjenne gjennom å tolke utrykk og kroppsspråk. Det er naturlig at barnet først knytter seg til de voksne, før det begynner å orientere seg mot de andre barna på avdelingen. Sender ut velkomstbrev i god tid før barnet begynner. Oppfordrer til å komme på besøk før oppstart. Arrangerer besøksdag for nye barn og foreldre. Hvert barn får en primærkontakt ved oppstart. På liten avdeling lager vi i samarbeid med foreldre min bok/mitt hus. Ved tilvenning med nye barn setter vi av tre dager, og ofte mer, for å bli kjent. Det vil si at foreldre er tilstede store deler av tiden. En av de foresatte er i barnehagen til barnet føler seg trygg. Pedagogisk leder har samtale med de foresatte i løpet av den første uken. Snakk om barnehagen hjemme. Bruk gjerne bilder av personalet, barnehagens uteareal og avdelingen. Ta kontakt med barnehagen dersom det er noe dere lurer på. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en for lite. Små misforståelser kan lett bli store dersom de ikke blir oppklart i tide. Vi ønsker alle lykke til med tilvenningen!

5

6 Praktiske opplysninger: Måltid I løpet av barnehagedagen har vi tre måltider; frokost, lunsj og fruktmåltid. Barnehagen holder økologisk melk til alle måltider. Til lunsj handler barnehagen inn økologisk brød, og pålegg slik at barna kan smøre selv. Avdelingene har også kjøkkendager der de baker eller lager enkle varmretter. Barna må ha med matpakke til frokost og fruktmåltidet. Til fruktmåltid handler barnehagen inn frukt og grønnsaker. Matpengene på kr. 230,- pr. mnd., blir belastet sammen med barnehageregningen. Bursdagsfeiring. Vi lager krone til bursdagsbarnet og har bursdagssamling. Bursdagsbarnet blir sunget for og gjort ekstra stas på denne dagen. Vi legger vekt på en sunn bursdagsfeiring. Barnehagen har ansvar for å lage kos, enten smoothies, fruktsalat eller ostesmørbrød. Informasjon Dere får informasjon om barnehagen via årsplan, månedsskriv og andre enkeltskriv underveis. I tillegg henger vi opp ulik informasjon på oppslagstavla i garderoben, på barnehagens hjemmeside og noen ganger på ytterdøra. Vi oppfordrer dere likevel til selv å være aktive i innhenting av informasjon fra personalet når dere føler behov for det. Dagsrytme 7:15 Barnehagen åpner 8:30 Frokost med matboks 9:00 Lek/aktivitet inne-ute 11:00 Lunsj småbarn 11:30 Lunsj storbarn 12:00 Hviletid for de minste Leketid for de store 14:15 Frukt/grønt/matboks 16:30 Barnehagen stenger

7

8 August 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår starter Planleggingsdag Ruskendag

9 «I dag har eg bare lekt!» åh har du bare lekt i dag? selvbeherskelse Innlevelse vennskap glede utholdenhet imitasjon Ta hensyn Konfliktløsning Fleksibilitet begrepsforståelse Tenke, planlegge Planlegging Romoppfattelse Problemløsning Leken Selvstendighet Sinnsfornemmelse kroppsforståelse Fin og grovmotorikk Språk Empati/perspektiver Kommunikasjon Regler og normer Konsentrasjon Frigjørelse Erfaring Felles oppmerksomhet Fantasi skuffelse Likeverdighet Kreativitet Kjønnsroller Observere Initiativ/frivillighet Identitet Trygghet

10 September 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Bygg Malthaug Kl 19: Foreldremøte Bygg Skredbakka Kl 19: Høstfest Kl 15-16:30 25 Ruskendag Med forbehold om endringer

11 Stavanger kommunes verdigrunnlag: Vi gjengir her Stavanger kommunes visjon og verdisett, da disse er sterkt styrende for vår virksomhet. Visjon: Sammen for en levende by Verdier: Er til stede For oss i Aubeberget barnehage handler denne verdien om at vi skal søke de gode menneskemøtene. Vi skal være imøtekommende ovenfor barn, foreldre og andre som kommer til barnehagen. Vi skal se det enkelte barn og legge til rette for at barna skal få gode og lærerike opplevelser i barnehagen, ut fra sine egne ønsker og behov. Vi skal gi gode tilbakemeldinger til barn og foreldre. Vil gå foran For oss i Aubeberget barnehage handler denne verdien om at vi skal være en sunn og grønn barnehage. Vi gir barna kunnskap om sammenhenger mellom ressursbruk og miljø og om helse, aktivitet og mat. Vi skal også være interessert i ny kunnskap, være åpne for nytenkning og ta i bruk kunnskap som nyere forskning gir oss. Skaper framtiden For oss i Aubeberget barnehage handler denne verdien om at barna skal få mulighet til å oppleve livsglede, ved å gi dem en trygghet i seg selv og et godt selvbilde. Vi ønsker også at barna skal få oppleve at de har medvirkning ved å bli tatt på alvor og ha mulighet til å si sin mening. Dette legger grunnlaget for barnas videre utvikling der god livskvalitet og muligheter for livsutfoldelse står sentralt. Vi ønsker å arbeide slik at Stavanger kommunes verdier vil komme til syne i vårt daglige arbeid med barnehagens egen visjon og egne verdier, da vi mener at det ikke er motsetninger mellom dem.

12 Oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skolens høstferie Kulturcafé kl FN-dagen Ruskendag Med forbehold om endringer

13 Aubeberget Barnehages visjon: Aubeberget barnehages verdisett: Gode menneskemøter for alle i barnehagen Sunn og grønn barnehage Barns medvirkning Livsglede Vårt barnesyn: Aubeberget barnehage har et helhetssyn på barn. Barn påvirker og blir påvirket i sitt miljø. Barnehageloven gir barn rett til medvirkning i eget liv. I barnehagen vil vi gjennom måten vi arbeider på, la barna få mulighet til selv å påvirke sin verden. Vi vil hjelpe og støtte barna i deres utvikling. I en barnegruppe vil vi møte barn med ulik atferd, noen som brøler som løver og andre som er stille som mus. Vi vil hjelpe løvene til å ta hensyn, og vi vil oppmuntre musene til å hevde seg. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker. Gjennom undring over egne handlinger og holdninger i møte med andre, legger barna grunnlaget for kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Barnehagen skal derfor støtte barna i deres undring og filosofering rundt livet og samfunnet. Leken skal være en ramme rundt hele barnehagelivet. Leken er en god læringsarena, samt i seg selv til glede for barna.

14 November 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Planleggingsdag Ruskendag 30

15

16 Julen 2015 Aubeberget Barnehage Desember og jul nærmer seg med raske skritt. Denne julen vil alle barna fra begge bygg (Malthaug og Skredbakka) være sammen i bygg Skredbakka. Kjente voksne vil være på avdelingene. Store og små gleder seg til å være sammen og ha romjulskos i barnehagen. Av erfaring vet vi at en del barn har fri i forbindelse med julen. Personalet skal avspasere pålagt overtid når det er færre barn i barnehagen. For at vi skal kunne planlegge bemanning og avspasering denne tiden, må vi vite hvor mange barn som kommer. Alle skal fylle ut svarslippen nedenfor nøye, slik at vi unngår unødige utgifter til vikar. Svarslippen må være bindende. Lappen leveres i barnehagen innen fredag 28.november Sett X i øverste linje dersom barnet kommer i barnehagen Sett X i nederste linje dersom barnet ikke kommer i barnehagen Kommer Kommer ikke til kl til kl Barnets navn.. Underskrift.

17

18

19 Fagområdene i rammeplanen: Natur, miljø og teknikk Kropp bevegelse og helse Barna er naturlig aktive og nysgjerrige individer. I løpet av småbarnsalderen lærer barna seg grunnleggende fysiske og motoriske ferdigheter. (Rammeplan s. 35) Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for denne utviklingen. Personalet skal sørge for at barna veksler mellom rolige perioder og aktivitet. De skal også bidra til å ta vare på barnas helse ved å legge vekt på god hygiene, faste måltider og et sunt kosthold. Barna skal ha et godt forhold til kroppen sin. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. (Rammeplan s. 38) Barna skal oppleve glede og mestring gjennom friluftsaktivitet og utelek i barnehagen, og få innsikt i hvordan natur, miljø og teknikk fungerer i et samspill i forhold til hverandre. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. (Rammeplan s. 34) Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre dem til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme. Kommunikasjon består av både verbalt og nonverbalt språk.

20 Desember 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lucia frokost Kl Nissefest Skoleferien starter Juleaften, åpent til Juledag Juledag Begge bygg er i Skredbakka denne uken Nyttårsaften, åpent til nyttårsdag Med forbehold om endringer

21 Fagområdene i rammeplanen: Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og prege verdier og holdninger. (Rammeplan s. 39) Barnehagen skal ta hensyn til barnas religiøse og kulturelle tilknytning. Alle er forskjellige, og de voksne må være gode forbilder med tanke på forståelse, toleranse og respekt. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. (Rammeplan s. 41) Barnehagen er et samfunn i miniatyr. Den legger vekt på å styrke kunnskap om det nære; miljø, kultur, tradisjoner og levesett, med utgangspunkt i barnas ulike erfaringer. Antall, rom og form Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. (Rammeplan s. 42) Barn er naturlig nysgjerrige, og er tidlig opptatt av tall, rom og form. Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og forme. Kunst, kultur og kreativitet Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. (Rammeplan s. 36) Barnehagen skal presentere og formidle ulike uttrykksformer for barna. Kunst, kultur og kreativitet kommer til uttrykk ved bruk av forskjellige metoder. Musikk, drama, lesing, formingsaktiviteter etc.

22 Januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag 4 Planleggingsdag Ruskendag 30 31

23 Aubeberget Barnehages verdisett: Barns medvirkning: Barns synspunkter skal, ut i fra alder og modenhet vektlegges i planlegging og vurdering. Vi legger til rette for at barna skal øve seg på konsekvenser av egne valg, gjennom påkledning, valg av aktivitet, mat/pålegg og lekekamerater. Vi skal lytte og observere hva barnet er opptatt av og interessert i. Barna skal få muligheten til å velge ulike turmål, sang og aktiviteter. Barnets mening er betydningsfull. Det å oppleve å ha innflytelse på hverdagen. Alle avdelinger har ordensbarn med faste gjøremål. Førskolebarn skal få oppleve større grad av innflytelse på egen hverdag, eks: utelek, påkledning, spesielle ansvarsoppgaver som å være fadder for barn på 1-3 års avdeling. Livsglede: Hører sammen med lykke og det å ha et meningsfullt liv. Livsglede er å glede. Kriterier: trygghet, føle seg vel, venner, meningsfull hverdag, kultur og natur opplevelser, Tilhørighetsfølelse: Hvordan oppnå dette? Snakke om hvem som er tilstede/fravær. Bordplassering og turkamerater, aldersinndelte grupper, temagrupper. Bevisst på positiv fokusering : eks. godt jobbet i kjøkkenhagen, kjøkkengruppen. Sunn og grønn barnehage: Vi er stolte av at Aubeberget barnehage har Grønt flagg. Dette er et bevis på at vi fyller kravene som stilles for å bli internasjonalt godkjent som en miljøvennlig barnehage. I barnehagen serveres det sunn og god mat. En av målsettingene er å lage mat fra bunnen av, hvor råvarene består mest mulig av rene kjøtt/fiske produkter. Vi ønsker å tilby økologisk mat. Vi er bevisste på og ønsker å redusere salt og sukker innhold i matvarene, samt at det benyttes grove kornprodukter. Den siste fredagen i hver måned har vi Ruskendag. Da er barn og voksne med på å ordne ute og inne koste, vaske, rydde etc.

24 Februar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastelavn 8 Bollemandag Karneval Skolens vinterferie Ruskendag Med forbehold om endringer

25

26 Påsken 2016 Aubeberget Barnehage Påsken nærmer seg med raske skritt! I påskedagene 21., 22. og 23.april vil alle barn og voksne være sammen i bygg Skredbakka. De barna som skal være i barnehagen fra bygg Malthaug, skal leveres og hentes i bygg Skredbakka. Barn fra avdeling Biene skal være på avdeling Rekene og barn fra avdeling Marihønene skal være på avdeling Krabbene. Kjente voksne fra bygg Malthaug vil være på avdelingene. Av erfaring vet vi at en del barn har fri i forbindelse med påsken. Personalet skal avspasere pålagt overtid når det er færre barn i barnehagen. For at vi skal kunne planlegge bemanning og avspasering denne tiden, må vi vite hvor mange barn som kommer. Alle skal fylle ut svarslippen nedenfor nøye, slik at vi unngår unødige utgifter til vikar. Svarslippen må være bindende. Lappen leveres i barnehagen innen fredag 4.mars Sett X i øverste linje dersom barnet kommer i barnehagen Sett X i nederste linje dersom barnet ikke kommer i barnehagen Kommer Mandag 21. mars Tirsdag 22. Mars Onsdag 23.mars til kl Kommer ikke Barnets navn.. Underskrift.

27

28

29 Praktiske opplysninger: Sykdom og fravær Vi setter stor pris på å få beskjed dersom barna skal ha fri eller er syke, og også når dere kommer senere enn kl. 10. Det hender at vi drar på tur ut av barnehagen på formiddagen, og da er det leit å stå og vente på et barn som allikevel ikke kommer, eller for dere å oppdage at det er tomt i barnehagen når dere kommer. Når barnet er sykt, skal det holdes hjemme. Dette gjelder blant annet ved feber, nedsatt allmenntilstand og smittsomme sykdommer. Vi kan ta imot og gi barnet medisin når det er nødvendig. Foreldrene må fylle ut skjema for overføring av ansvar for medisinering til de ansatte. Medisin vi mottar skal være dosert på forhånd. Foreldrene har ansvaret for medisineringen. På nettsiden til barnehagen er det mer informasjon om dette under tittelen «Friske Barnehager». Ansvar og sikkerhet Sjekk at porten er lukket og at lenken er på. Vi ber dere foreldre være oppmerksomme på å ikke tillate ditt barn til å gå ut av porten før du/dere går ut. Gi beskjed til en voksen (helst din avdeling) om at du henter ditt barn, slik at den ansvarlige får krysset av at barnet har gått på sin sjekkliste. Barnehagen må alltid ha et kontaktnummer til en foresatte. Skifter du telefonnummer, bytter jobb, eller flytter innen kommunen, så må du endre dette på hypernet i tillegg til å gi informasjonen på avdelingen til ditt barn. Ønsker du å si opp plassen må du også gjøre dette på hypernet. Veien inn til barnehagen er et område som barn leker og ferdes i. Hold derfor lav fart når dere leverer og henter barna. Ved bygg Skredbakka er det innkjøring forbudt. Vi ber dere om å respektere dette, da det er en stor trygghet for barna i barnehagen og nærmiljøet for øvrig. Barna har ikke lov til å sykle alene til barnehagen. Vi følger her de samme retningslinjer som skolene i kommunen; barn under ti år får ikke sykle til skolen alene. Forsikring Barna er forsikret den tiden de er i barnehagen. Ved større skader fyller vi ut et skadeskjema, som sendes forsikringsselskapet for å få registrert skaden. Dere foreldre blir selvsagt informert om dette. Planleggingsdager Stavanger kommune har vedtatt at barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt. Planleggingsdager kan inngå i antall feriedager for barnet. Ferie Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 1. mai om når barnet skal ha ferie. Endringer etter denne datoen må dere søke om til virksomhetslederen i barnehagen. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sender dere til virksomhetslederen i barnehagen.

30 Mars 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskefrokost med foreldre Skolens påskeferie Begge bygg er i Skredbakka Barnehagen stenger Skjærtorsdag 25 Langfredag påskedag, barnehagen stengt 29 Planleggingsdag Ruskendag Med forbehold om endringer

31

32 Sommer 2016 Aubeberget Barnehage Det går mot sommer og ferietid! Personalet skal planlegge ferie (de har i følge ferieloven krav på å vite når tid innen 1.mai), og for at vi skal kunne planlegge sommeren og ferieavviklingen best mulig, trenger vi å få vite når barna skal ha ferie. I følge «Vedtekter for kommunale barnehager» - Stavanger kommune står det: Punkt 11. Ferie «Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 1.mai om når barnet skal ha ferie. Endringer etter denne tid må avtales med barnehagen.» Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes barnehagen». I juli vil barna i bygg Malthaug slås sammen med bygg Skredbakka. Dette gjelder ukene 26, 27, 28, 29 og 30. Alle barna blir da samlet i Skredbakka. Nærmere informasjon kommer senere. Vi ber om at svarslippen fylles ut og leveres innen fredag 15.april Skal ha ferie i uke: Barnets navn. Underskrift foreldre/foresatte.

33

34

35 April 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ruskendag 30

36 Praktiske opplysninger: Foreldersamtaler Vi gir tilbud om foreldresamtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. Vi ønsker at foreldre tar kontakt med pedagogisk leder for flere samtaler dersom de føler behov for det. Pedagogisk leder kan også invitere til samtale utover dette ved behov, eller etter forelders initiativ. På foreldresamtalene blir det enkelte barn drøftet. Under samtalen tar vi for eksempel opp: Trivsel Samspill med voksne Samspill med barn Lekeevne Konsentrasjon Språklig utvikling Fysisk utvikling Klær Det er viktig at barna har ekstra klær i barnehagen. Det er spesielt viktig å sjekke hvilke klær som ligger i barnehagen ved overgangen mellom de forskjellige årstidene. Det kan for eksempel være bruk for tykke klær også utover våren. Husk også at barna fort kan ha vokst ut av ekstratøyet, så det er lurt å sjekke det med jevne mellomrom. Navn/ etternavn i klærne gjør det lettere for både personalet og foreldre å holde orden på barnets saker. Barn med særskilte behov I barnehagen har vi også barn med særskilte behov, det vil si barn som må ivaretas gjennom ekstra tiltak for at de skal få et tilbud likeverdig de øvrige barna i barnehagen. Barnehagen har særskilt ansvar for kartlegging og å sørge for at nødvendige tiltaksettes i gang. I barnehagen har vi også barn som kommer far tospråklige familier. Det er viktig at de tospråklige barna får et tilrettelagt tilbud, individuelt og gruppevis, hvor vi også arbeider målrettet med norskopplæringen.

37 Mai 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 6 Planleggingsdag Vi øver på 17.mai-tog Pinsedag Barnehagen stengt 17 Grunnlovsdag Barnehagen stengt Overnatting for førskolegruppen 27 Ruskendag Med forbehold om endringer

38 Forventninger til foreldre: Sette seg inn i innholdet i handlingsplan, årsplan, månedsskriv og annen skriftlig informasjon. Lese skriv og diverse informasjon på oppslagstavlen i garderoben. Ta seg tid i hente-, og bringesituasjoner. Følge barnet i barnehagen. Holde orden i barnets garderobehylle/knagg/tøy. Gi tilbakemelding på det vi gjør i barnehagen. Gi gjerne tilbakemelding på den skriftlige informasjonen også. Gi informasjon om viktige opplevelser hjemme som kan ha betydning for barnet. Avsette tid til å delta i foreldremøter og arrangementer i barnehagen. Gi beskjed når barna skal ha fri og når de er syke. Delta i den årlige brukerundersøkelsen.

39 Juni 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sommerfest for barna, felles for begge bygg Skoleferien starter Sommerbarnehage TEMA: Vann Med forbehold om endringer

40 Samarbeidsutvalget (SU) Styret for barnehagen skal være et samarbeidsorgan for foreldre og personalet. Oppgavene som styret har er å se etter at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett. Videre skal det fastsette årsplanen, forslag til budsjett, driftsendringen, utnyttelse av ute- og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Styret består av: 2 representanter fra foreldre, en fra hvert bygg. 2 representanter fra personalet, en fra hvert bygg. Virksomhetsleder er sekretær. Foreldrerådet Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til forelderarbeidsutvalget (FAU) som består av foreldre/foresatte fra alle avdelinger. FAU har ansvar for å ivareta foreldrenes medbestemmelse samt sende aktuelle saker videre til behandling i Samarbeidsutvalget. FAU har ansvar for å arrangere: Juletrefest Foreldremøte på våren Dugnad 17.mai

41 Juli 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag TEMA: Sangleker og tradisjonelle barneleker 11 TEMA: Sjørøvere TEMA: Livet i fjæra TEMA: Barnas gladmat Med forbehold om endringer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no Å R S P L A N 2015-16 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell informasjon s. 3 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 3 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 3 1.3 Forsikring s. 3 1.4 Ute-

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer