Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage"

Transkript

1 Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf:

2 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen har 6 ordinære avdelinger for barn i alderen 0 til 6 år. Avdelingene er fordelt på to ulike bygg, bygg Malthaug og bygg Skredbakka. Bygg Malthaug ble etablert i 1982 og bygg Skredbakka i I 2004 ble vi slått sammen til en virksomhet. Bygg Skredbakka Krepsen: Avdeling: Mobil: Krabbene: Avdeling: Mobil: Blekkspruten: Avdeling: Mobil: Bygg Malthaug Biene: Avdeling: Mobil: Rekene: Avdeling: Mobil: Marihøne: Avdeling: Mobil:

3 Dette kan vi gjøre for å gi barna en best mulig start i barnehagen: (Dette er generelle råd. Ingen barn er like, og tilvenningen må derfor tilpasses det enkelte barnet.) Barnets primærkontakt tar i mot barnet og foreldre første dagen, og har ansvaret for oppfølgingen av barnet i tilvenningsprosessen. En av foreldrene må være sammen med barnet i barnehagen minimum de tre første dagene. Den første tiden må mor eller far være til stede hele tiden. Noen barn kan ha behov for litt kortere dager mer enn de tre første dagene. Når barnet begynner å føle seg trygg, kan foreldrene være borte en stund. De fleste barn har ikke forhold til klokkeslett. En kan for eksempel si: Jeg kommer og henter deg etter at du har vært ute og lekt en stund. Slike avtaler bør holdes. Den som følger barnet kan etter hvert bare holde seg i nærheten. På den måten kan barnet fremdeles føle seg trygg, mens det utforsker og blir kjent på egen hånd. La barnet få se på det som foregår - ikke press det til å bli med i leken. Barnet får lyst til å bli med når han /hun føler seg trygg nok. Mange inntrykk skal bearbeides de første dagene. Det er normalt at barna sover dårligere eller mer, at de endrer spisevaner den første tiden. Det er barnets måte å gi beskjed om at det sliter litt, men det går normalt over forholdsvis raskt. Det kan være greit å ta med seg en kosebamse, sutteklut, smokk eller noe annet kjekt og trygt hjemmefra. For at barna skal føle seg trygge i barnehagen, må også foreldrene kjenne seg trygge der og bli kjent med rutiner og de ansatte. Vær tålmodig, ta barnets perspektiv, og la det bruke den tiden det trenger. Det tar tid å bli kjent og fortrolig med så mye nytt, og de voksne bør la barnet få ta inn overgangen fra hjem til barnehage i små doser.

4 Dette kan vi gjøre for å gi barna en best mulig start i barnehagen: Barn trenger ekstra oppmuntring i denne perioden. Vi ønsker å bruke god tid på å bli kjent med hverandre, både barn og voksne. Dette innebærer å bli kjent med barnehagens område, både inne og ute. Og ikke minst bli trygge på oss som jobber i barnehagen. Vi ønsker at dere som foreldre skal oppleve at vi ivaretar deres barn. For å forstå og samtale med barnet, trenger vi en del opplysninger om barnets familieforhold. De ansatte i barnehagen har taushetsplikt om barna og deres familieforhold. De ansatte bruker også tid på lære barna å kjenne gjennom å tolke utrykk og kroppsspråk. Det er naturlig at barnet først knytter seg til de voksne, før det begynner å orientere seg mot de andre barna på avdelingen. Sender ut velkomstbrev i god tid før barnet begynner. Oppfordrer til å komme på besøk før oppstart. Arrangerer besøksdag for nye barn og foreldre. Hvert barn får en primærkontakt ved oppstart. På liten avdeling lager vi i samarbeid med foreldre min bok/mitt hus. Ved tilvenning med nye barn setter vi av tre dager, og ofte mer, for å bli kjent. Det vil si at foreldre er tilstede store deler av tiden. En av de foresatte er i barnehagen til barnet føler seg trygg. Pedagogisk leder har samtale med de foresatte i løpet av den første uken. Snakk om barnehagen hjemme. Bruk gjerne bilder av personalet, barnehagens uteareal og avdelingen. Ta kontakt med barnehagen dersom det er noe dere lurer på. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en for lite. Små misforståelser kan lett bli store dersom de ikke blir oppklart i tide. Vi ønsker alle lykke til med tilvenningen!

5

6 Praktiske opplysninger: Måltid I løpet av barnehagedagen har vi tre måltider; frokost, lunsj og fruktmåltid. Barnehagen holder økologisk melk til alle måltider. Til lunsj handler barnehagen inn økologisk brød, og pålegg slik at barna kan smøre selv. Avdelingene har også kjøkkendager der de baker eller lager enkle varmretter. Barna må ha med matpakke til frokost og fruktmåltidet. Til fruktmåltid handler barnehagen inn frukt og grønnsaker. Matpengene på kr. 230,- pr. mnd., blir belastet sammen med barnehageregningen. Bursdagsfeiring. Vi lager krone til bursdagsbarnet og har bursdagssamling. Bursdagsbarnet blir sunget for og gjort ekstra stas på denne dagen. Vi legger vekt på en sunn bursdagsfeiring. Barnehagen har ansvar for å lage kos, enten smoothies, fruktsalat eller ostesmørbrød. Informasjon Dere får informasjon om barnehagen via årsplan, månedsskriv og andre enkeltskriv underveis. I tillegg henger vi opp ulik informasjon på oppslagstavla i garderoben, på barnehagens hjemmeside og noen ganger på ytterdøra. Vi oppfordrer dere likevel til selv å være aktive i innhenting av informasjon fra personalet når dere føler behov for det. Dagsrytme 7:15 Barnehagen åpner 8:30 Frokost med matboks 9:00 Lek/aktivitet inne-ute 11:00 Lunsj småbarn 11:30 Lunsj storbarn 12:00 Hviletid for de minste Leketid for de store 14:15 Frukt/grønt/matboks 16:30 Barnehagen stenger

7

8 August 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår starter Planleggingsdag Ruskendag

9 «I dag har eg bare lekt!» åh har du bare lekt i dag? selvbeherskelse Innlevelse vennskap glede utholdenhet imitasjon Ta hensyn Konfliktløsning Fleksibilitet begrepsforståelse Tenke, planlegge Planlegging Romoppfattelse Problemløsning Leken Selvstendighet Sinnsfornemmelse kroppsforståelse Fin og grovmotorikk Språk Empati/perspektiver Kommunikasjon Regler og normer Konsentrasjon Frigjørelse Erfaring Felles oppmerksomhet Fantasi skuffelse Likeverdighet Kreativitet Kjønnsroller Observere Initiativ/frivillighet Identitet Trygghet

10 September 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Bygg Malthaug Kl 19: Foreldremøte Bygg Skredbakka Kl 19: Høstfest Kl 15-16:30 25 Ruskendag Med forbehold om endringer

11 Stavanger kommunes verdigrunnlag: Vi gjengir her Stavanger kommunes visjon og verdisett, da disse er sterkt styrende for vår virksomhet. Visjon: Sammen for en levende by Verdier: Er til stede For oss i Aubeberget barnehage handler denne verdien om at vi skal søke de gode menneskemøtene. Vi skal være imøtekommende ovenfor barn, foreldre og andre som kommer til barnehagen. Vi skal se det enkelte barn og legge til rette for at barna skal få gode og lærerike opplevelser i barnehagen, ut fra sine egne ønsker og behov. Vi skal gi gode tilbakemeldinger til barn og foreldre. Vil gå foran For oss i Aubeberget barnehage handler denne verdien om at vi skal være en sunn og grønn barnehage. Vi gir barna kunnskap om sammenhenger mellom ressursbruk og miljø og om helse, aktivitet og mat. Vi skal også være interessert i ny kunnskap, være åpne for nytenkning og ta i bruk kunnskap som nyere forskning gir oss. Skaper framtiden For oss i Aubeberget barnehage handler denne verdien om at barna skal få mulighet til å oppleve livsglede, ved å gi dem en trygghet i seg selv og et godt selvbilde. Vi ønsker også at barna skal få oppleve at de har medvirkning ved å bli tatt på alvor og ha mulighet til å si sin mening. Dette legger grunnlaget for barnas videre utvikling der god livskvalitet og muligheter for livsutfoldelse står sentralt. Vi ønsker å arbeide slik at Stavanger kommunes verdier vil komme til syne i vårt daglige arbeid med barnehagens egen visjon og egne verdier, da vi mener at det ikke er motsetninger mellom dem.

12 Oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skolens høstferie Kulturcafé kl FN-dagen Ruskendag Med forbehold om endringer

13 Aubeberget Barnehages visjon: Aubeberget barnehages verdisett: Gode menneskemøter for alle i barnehagen Sunn og grønn barnehage Barns medvirkning Livsglede Vårt barnesyn: Aubeberget barnehage har et helhetssyn på barn. Barn påvirker og blir påvirket i sitt miljø. Barnehageloven gir barn rett til medvirkning i eget liv. I barnehagen vil vi gjennom måten vi arbeider på, la barna få mulighet til selv å påvirke sin verden. Vi vil hjelpe og støtte barna i deres utvikling. I en barnegruppe vil vi møte barn med ulik atferd, noen som brøler som løver og andre som er stille som mus. Vi vil hjelpe løvene til å ta hensyn, og vi vil oppmuntre musene til å hevde seg. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker. Gjennom undring over egne handlinger og holdninger i møte med andre, legger barna grunnlaget for kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Barnehagen skal derfor støtte barna i deres undring og filosofering rundt livet og samfunnet. Leken skal være en ramme rundt hele barnehagelivet. Leken er en god læringsarena, samt i seg selv til glede for barna.

14 November 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Planleggingsdag Ruskendag 30

15

16 Julen 2015 Aubeberget Barnehage Desember og jul nærmer seg med raske skritt. Denne julen vil alle barna fra begge bygg (Malthaug og Skredbakka) være sammen i bygg Skredbakka. Kjente voksne vil være på avdelingene. Store og små gleder seg til å være sammen og ha romjulskos i barnehagen. Av erfaring vet vi at en del barn har fri i forbindelse med julen. Personalet skal avspasere pålagt overtid når det er færre barn i barnehagen. For at vi skal kunne planlegge bemanning og avspasering denne tiden, må vi vite hvor mange barn som kommer. Alle skal fylle ut svarslippen nedenfor nøye, slik at vi unngår unødige utgifter til vikar. Svarslippen må være bindende. Lappen leveres i barnehagen innen fredag 28.november Sett X i øverste linje dersom barnet kommer i barnehagen Sett X i nederste linje dersom barnet ikke kommer i barnehagen Kommer Kommer ikke til kl til kl Barnets navn.. Underskrift.

17

18

19 Fagområdene i rammeplanen: Natur, miljø og teknikk Kropp bevegelse og helse Barna er naturlig aktive og nysgjerrige individer. I løpet av småbarnsalderen lærer barna seg grunnleggende fysiske og motoriske ferdigheter. (Rammeplan s. 35) Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for denne utviklingen. Personalet skal sørge for at barna veksler mellom rolige perioder og aktivitet. De skal også bidra til å ta vare på barnas helse ved å legge vekt på god hygiene, faste måltider og et sunt kosthold. Barna skal ha et godt forhold til kroppen sin. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. (Rammeplan s. 38) Barna skal oppleve glede og mestring gjennom friluftsaktivitet og utelek i barnehagen, og få innsikt i hvordan natur, miljø og teknikk fungerer i et samspill i forhold til hverandre. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. (Rammeplan s. 34) Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre dem til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme. Kommunikasjon består av både verbalt og nonverbalt språk.

20 Desember 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lucia frokost Kl Nissefest Skoleferien starter Juleaften, åpent til Juledag Juledag Begge bygg er i Skredbakka denne uken Nyttårsaften, åpent til nyttårsdag Med forbehold om endringer

21 Fagområdene i rammeplanen: Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og prege verdier og holdninger. (Rammeplan s. 39) Barnehagen skal ta hensyn til barnas religiøse og kulturelle tilknytning. Alle er forskjellige, og de voksne må være gode forbilder med tanke på forståelse, toleranse og respekt. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. (Rammeplan s. 41) Barnehagen er et samfunn i miniatyr. Den legger vekt på å styrke kunnskap om det nære; miljø, kultur, tradisjoner og levesett, med utgangspunkt i barnas ulike erfaringer. Antall, rom og form Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. (Rammeplan s. 42) Barn er naturlig nysgjerrige, og er tidlig opptatt av tall, rom og form. Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og forme. Kunst, kultur og kreativitet Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. (Rammeplan s. 36) Barnehagen skal presentere og formidle ulike uttrykksformer for barna. Kunst, kultur og kreativitet kommer til uttrykk ved bruk av forskjellige metoder. Musikk, drama, lesing, formingsaktiviteter etc.

22 Januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag 4 Planleggingsdag Ruskendag 30 31

23 Aubeberget Barnehages verdisett: Barns medvirkning: Barns synspunkter skal, ut i fra alder og modenhet vektlegges i planlegging og vurdering. Vi legger til rette for at barna skal øve seg på konsekvenser av egne valg, gjennom påkledning, valg av aktivitet, mat/pålegg og lekekamerater. Vi skal lytte og observere hva barnet er opptatt av og interessert i. Barna skal få muligheten til å velge ulike turmål, sang og aktiviteter. Barnets mening er betydningsfull. Det å oppleve å ha innflytelse på hverdagen. Alle avdelinger har ordensbarn med faste gjøremål. Førskolebarn skal få oppleve større grad av innflytelse på egen hverdag, eks: utelek, påkledning, spesielle ansvarsoppgaver som å være fadder for barn på 1-3 års avdeling. Livsglede: Hører sammen med lykke og det å ha et meningsfullt liv. Livsglede er å glede. Kriterier: trygghet, føle seg vel, venner, meningsfull hverdag, kultur og natur opplevelser, Tilhørighetsfølelse: Hvordan oppnå dette? Snakke om hvem som er tilstede/fravær. Bordplassering og turkamerater, aldersinndelte grupper, temagrupper. Bevisst på positiv fokusering : eks. godt jobbet i kjøkkenhagen, kjøkkengruppen. Sunn og grønn barnehage: Vi er stolte av at Aubeberget barnehage har Grønt flagg. Dette er et bevis på at vi fyller kravene som stilles for å bli internasjonalt godkjent som en miljøvennlig barnehage. I barnehagen serveres det sunn og god mat. En av målsettingene er å lage mat fra bunnen av, hvor råvarene består mest mulig av rene kjøtt/fiske produkter. Vi ønsker å tilby økologisk mat. Vi er bevisste på og ønsker å redusere salt og sukker innhold i matvarene, samt at det benyttes grove kornprodukter. Den siste fredagen i hver måned har vi Ruskendag. Da er barn og voksne med på å ordne ute og inne koste, vaske, rydde etc.

24 Februar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastelavn 8 Bollemandag Karneval Skolens vinterferie Ruskendag Med forbehold om endringer

25

26 Påsken 2016 Aubeberget Barnehage Påsken nærmer seg med raske skritt! I påskedagene 21., 22. og 23.april vil alle barn og voksne være sammen i bygg Skredbakka. De barna som skal være i barnehagen fra bygg Malthaug, skal leveres og hentes i bygg Skredbakka. Barn fra avdeling Biene skal være på avdeling Rekene og barn fra avdeling Marihønene skal være på avdeling Krabbene. Kjente voksne fra bygg Malthaug vil være på avdelingene. Av erfaring vet vi at en del barn har fri i forbindelse med påsken. Personalet skal avspasere pålagt overtid når det er færre barn i barnehagen. For at vi skal kunne planlegge bemanning og avspasering denne tiden, må vi vite hvor mange barn som kommer. Alle skal fylle ut svarslippen nedenfor nøye, slik at vi unngår unødige utgifter til vikar. Svarslippen må være bindende. Lappen leveres i barnehagen innen fredag 4.mars Sett X i øverste linje dersom barnet kommer i barnehagen Sett X i nederste linje dersom barnet ikke kommer i barnehagen Kommer Mandag 21. mars Tirsdag 22. Mars Onsdag 23.mars til kl Kommer ikke Barnets navn.. Underskrift.

27

28

29 Praktiske opplysninger: Sykdom og fravær Vi setter stor pris på å få beskjed dersom barna skal ha fri eller er syke, og også når dere kommer senere enn kl. 10. Det hender at vi drar på tur ut av barnehagen på formiddagen, og da er det leit å stå og vente på et barn som allikevel ikke kommer, eller for dere å oppdage at det er tomt i barnehagen når dere kommer. Når barnet er sykt, skal det holdes hjemme. Dette gjelder blant annet ved feber, nedsatt allmenntilstand og smittsomme sykdommer. Vi kan ta imot og gi barnet medisin når det er nødvendig. Foreldrene må fylle ut skjema for overføring av ansvar for medisinering til de ansatte. Medisin vi mottar skal være dosert på forhånd. Foreldrene har ansvaret for medisineringen. På nettsiden til barnehagen er det mer informasjon om dette under tittelen «Friske Barnehager». Ansvar og sikkerhet Sjekk at porten er lukket og at lenken er på. Vi ber dere foreldre være oppmerksomme på å ikke tillate ditt barn til å gå ut av porten før du/dere går ut. Gi beskjed til en voksen (helst din avdeling) om at du henter ditt barn, slik at den ansvarlige får krysset av at barnet har gått på sin sjekkliste. Barnehagen må alltid ha et kontaktnummer til en foresatte. Skifter du telefonnummer, bytter jobb, eller flytter innen kommunen, så må du endre dette på hypernet i tillegg til å gi informasjonen på avdelingen til ditt barn. Ønsker du å si opp plassen må du også gjøre dette på hypernet. Veien inn til barnehagen er et område som barn leker og ferdes i. Hold derfor lav fart når dere leverer og henter barna. Ved bygg Skredbakka er det innkjøring forbudt. Vi ber dere om å respektere dette, da det er en stor trygghet for barna i barnehagen og nærmiljøet for øvrig. Barna har ikke lov til å sykle alene til barnehagen. Vi følger her de samme retningslinjer som skolene i kommunen; barn under ti år får ikke sykle til skolen alene. Forsikring Barna er forsikret den tiden de er i barnehagen. Ved større skader fyller vi ut et skadeskjema, som sendes forsikringsselskapet for å få registrert skaden. Dere foreldre blir selvsagt informert om dette. Planleggingsdager Stavanger kommune har vedtatt at barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt. Planleggingsdager kan inngå i antall feriedager for barnet. Ferie Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 1. mai om når barnet skal ha ferie. Endringer etter denne datoen må dere søke om til virksomhetslederen i barnehagen. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sender dere til virksomhetslederen i barnehagen.

30 Mars 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskefrokost med foreldre Skolens påskeferie Begge bygg er i Skredbakka Barnehagen stenger Skjærtorsdag 25 Langfredag påskedag, barnehagen stengt 29 Planleggingsdag Ruskendag Med forbehold om endringer

31

32 Sommer 2016 Aubeberget Barnehage Det går mot sommer og ferietid! Personalet skal planlegge ferie (de har i følge ferieloven krav på å vite når tid innen 1.mai), og for at vi skal kunne planlegge sommeren og ferieavviklingen best mulig, trenger vi å få vite når barna skal ha ferie. I følge «Vedtekter for kommunale barnehager» - Stavanger kommune står det: Punkt 11. Ferie «Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 1.mai om når barnet skal ha ferie. Endringer etter denne tid må avtales med barnehagen.» Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes barnehagen». I juli vil barna i bygg Malthaug slås sammen med bygg Skredbakka. Dette gjelder ukene 26, 27, 28, 29 og 30. Alle barna blir da samlet i Skredbakka. Nærmere informasjon kommer senere. Vi ber om at svarslippen fylles ut og leveres innen fredag 15.april Skal ha ferie i uke: Barnets navn. Underskrift foreldre/foresatte.

33

34

35 April 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ruskendag 30

36 Praktiske opplysninger: Foreldersamtaler Vi gir tilbud om foreldresamtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. Vi ønsker at foreldre tar kontakt med pedagogisk leder for flere samtaler dersom de føler behov for det. Pedagogisk leder kan også invitere til samtale utover dette ved behov, eller etter forelders initiativ. På foreldresamtalene blir det enkelte barn drøftet. Under samtalen tar vi for eksempel opp: Trivsel Samspill med voksne Samspill med barn Lekeevne Konsentrasjon Språklig utvikling Fysisk utvikling Klær Det er viktig at barna har ekstra klær i barnehagen. Det er spesielt viktig å sjekke hvilke klær som ligger i barnehagen ved overgangen mellom de forskjellige årstidene. Det kan for eksempel være bruk for tykke klær også utover våren. Husk også at barna fort kan ha vokst ut av ekstratøyet, så det er lurt å sjekke det med jevne mellomrom. Navn/ etternavn i klærne gjør det lettere for både personalet og foreldre å holde orden på barnets saker. Barn med særskilte behov I barnehagen har vi også barn med særskilte behov, det vil si barn som må ivaretas gjennom ekstra tiltak for at de skal få et tilbud likeverdig de øvrige barna i barnehagen. Barnehagen har særskilt ansvar for kartlegging og å sørge for at nødvendige tiltaksettes i gang. I barnehagen har vi også barn som kommer far tospråklige familier. Det er viktig at de tospråklige barna får et tilrettelagt tilbud, individuelt og gruppevis, hvor vi også arbeider målrettet med norskopplæringen.

37 Mai 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 6 Planleggingsdag Vi øver på 17.mai-tog Pinsedag Barnehagen stengt 17 Grunnlovsdag Barnehagen stengt Overnatting for førskolegruppen 27 Ruskendag Med forbehold om endringer

38 Forventninger til foreldre: Sette seg inn i innholdet i handlingsplan, årsplan, månedsskriv og annen skriftlig informasjon. Lese skriv og diverse informasjon på oppslagstavlen i garderoben. Ta seg tid i hente-, og bringesituasjoner. Følge barnet i barnehagen. Holde orden i barnets garderobehylle/knagg/tøy. Gi tilbakemelding på det vi gjør i barnehagen. Gi gjerne tilbakemelding på den skriftlige informasjonen også. Gi informasjon om viktige opplevelser hjemme som kan ha betydning for barnet. Avsette tid til å delta i foreldremøter og arrangementer i barnehagen. Gi beskjed når barna skal ha fri og når de er syke. Delta i den årlige brukerundersøkelsen.

39 Juni 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sommerfest for barna, felles for begge bygg Skoleferien starter Sommerbarnehage TEMA: Vann Med forbehold om endringer

40 Samarbeidsutvalget (SU) Styret for barnehagen skal være et samarbeidsorgan for foreldre og personalet. Oppgavene som styret har er å se etter at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett. Videre skal det fastsette årsplanen, forslag til budsjett, driftsendringen, utnyttelse av ute- og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Styret består av: 2 representanter fra foreldre, en fra hvert bygg. 2 representanter fra personalet, en fra hvert bygg. Virksomhetsleder er sekretær. Foreldrerådet Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til forelderarbeidsutvalget (FAU) som består av foreldre/foresatte fra alle avdelinger. FAU har ansvar for å ivareta foreldrenes medbestemmelse samt sende aktuelle saker videre til behandling i Samarbeidsutvalget. FAU har ansvar for å arrangere: Juletrefest Foreldremøte på våren Dugnad 17.mai

41 Juli 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag TEMA: Sangleker og tradisjonelle barneleker 11 TEMA: Sjørøvere TEMA: Livet i fjæra TEMA: Barnas gladmat Med forbehold om endringer

Årskalender 2016/2017 for Aubeberget barnehage

Årskalender 2016/2017 for Aubeberget barnehage Årskalender 2016/2017 for Aubeberget barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf: 51913400 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og

Detaljer

Årskalender 2017/2018 for Aubeberget barnehage

Årskalender 2017/2018 for Aubeberget barnehage Årskalender 2017/2018 for Aubeberget barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf: 51913400 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret 2017-2018 Slagordet vårt: Lek og moro skal vi ha det gjør barn og voksne glad 1 Velkommen til oss! Åpningstidene: Barnehagen har åpent mandag-fredag

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen.

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen. Storbarnsavdeling: Storbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage består av 3 grupper: Kongla Furunåla Kvisten Kongla: 10 barn. Pedagogisk leder Mari Fredriksen og barneveileder Hanne Hofsøy. Furunåla:

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid Dagsrytme

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014 BERGSLIA-GLØTT Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014 Siden sist: Det har vært og er fortsatt ferietid for noen, men snart er alle tilbake i barnehagen igjen, friske og opplagte

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2010 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2010-2011. I dette året har Piraten fått ny pedagogisk leder og noen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER Nå er vi godt i gang med hverdagen på Huskestua, og vi har kommet inn i gode rutiner og gruppedelinger. Vi ser at barnegruppa må deles gjennom hele dagen,

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer