6. Prosedyrer og sikkerhets instrukser for laboratorier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. Prosedyrer og sikkerhets instrukser for laboratorier"

Transkript

1 Prosedyrer og sikkerhetsinstrukser for laboratorier Kapittel 6 Dokument 1 Side 1 av 1 6. Prosedyrer og sikkerhets instrukser for laboratorier 6.1 Sikkerhetsinstruks for bygglaboratoriene 6.2 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene 6.3 Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene 6.4 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriene 6.5 Sikkerhetsinstruks for bruk av radioaktive isotoper 6.6 Bruk av høyspentlaboratorium 6.7 Generelle sikkerhetsregler, maskiner 6.8 Sikkerhetsregler for bore- og fresemaskin 6.9 Sikkerhetsregler for boremaskin 6.10 Sikkerhetsregler for båndsag 6.11 Sikkerhetsregler for dreiebenk 6.12 Sikkerhetsregler for sveisebenk 6.13 Sikkerhetsregler for slipeutstyr 6.14 Kjemikalier; rutiner for anskaffelse, oppbevaring og avhending

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 1 av 9 HØGSKOLEN I NARVIK SIKKERHETSINSTRUKS FOR ELEKTROLABORATORIENE Alle studenter ved høgskolens elektrotekniske studieretninger plikter å være kjent med sikkerhetstiltak og generelle regler for bruk av elektrolaboratoriene. Før det gis adgang til laboratoriene må hver student skrive under på at han/hun har lest denne instruksen.

15 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 2 av 9 Innhold: VARSLING OG TILTAK VED BRANN... 3 VARSLING AV PERSONSKADE... 3 ORDENSREGLER... 4 FOREBYGGENDE TILTAK... 5 FAREMOMENTER VED ELEKTRISK STRØM... 6 FØRSTEHJELP VED PERSONSKADE GRUNNET ELEKTRISK STRØM GJENNOM KROPPEN... 7 BRUK AV HØYSPENNINGSLABORATORIET... 8 ARBEID UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID... 8 Vedlegg: MUNN TIL MUNN METODEN... 9

16 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 3 av 9 VARSLING OG TILTAK VED BRANN Følgende skal gjøres dersom det oppstår brann (Se for øvrig branninstruks for HiN): - Utløs lokal brannalarm ved hjelp av oppsatte brannvarslere - Steng eventuelle åpne gasskraner - Varsle sentralbordet ved HiN (telefonnummer 9), eventuelt Brannvesenet (nødnummer (0)-110) - Lukk vinduer og dører - Sett vakter utenfor bygningen som kan veilede brannbiler (dersom Brannvesenet er varslet) - Begynn slukking hvis det er mulig - Benytt ikke heisen under rømming VARSLING AV PERSONSKADE Ved alvorlig skade på person skal det straks tilkalles lege, eventuelt ambulanse. Husk også å varsle sentralbordet ved HiN (telefonnummer 9)! Viktige telefonnummer: Øyeblikkelig hjelp: (0) 113 (medisinsk nødtelefon / ambulanse)

17 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 4 av 9 ORDENSREGLER Alle studenter må følge visse ordensregler i laboratoriene av hensyn til såvel personsikkerhet som vern av utstyr, trivsel og effektiv undervisning. Generelt gjelder: 1. Møt opp til fastsatt tid og følg de instrukser du får fra lærer og laboratorieingeniør. (Ved begynnelsen av et forsøk, hvor flere studenter deltar, gis det ofte en viktig fellesinformasjon. Dersom du kommer for sent kan du gå glipp av denne informasjonen.) 2. Yttertøy tas ikke med inn i laboratoriet, men henges på stativ ute pågangen. 3. Ha kun det utstyret som er nødvendig for øvelsen på bordet. Vesker og lignende plasseres på anviste steder eller på gulvet. 4. Plasser utstyret til øvelsen mest mulig oversiktlig og systematisk på bordet. 5. Spising og drikking er ikke tillatt i laboratoriene. 6. Lag ikke unødvendig støy som kan forstyrre medstudenter, lærer og laboratoriepersonale. 7. Rydd opp på bordet etter endt forsøk. Alle ledninger som er hentet i stativene henges tilbake. Utstyr som er satt frem må ikke fjernes fra bordet uten tillatelse fra laboratoriepersonalet. 8. Meld fra til laboratoriepersonalet om feil eller mangler som oppdages ved det utstyr som er satt frem.

18 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 5 av 9 FOREBYGGENDE TILTAK Sikkerheten i laboratoriene forutsetter våkenhet og kunnskap om potensielle farer. Hver student som bruker laboratoriene er medansvarlig for at ulykker og alvorlige uhell unngås, og bør merke seg følgende forebyggende tiltak: 1. Gjør deg kjent med hvor du kan bryte strømmen på det enkelte arbeidsbord, og hvor strømmen kan brytes for alle bordene (rød knapp ved døren). 2. Spør alltid lærer/laboratorieingeniør når du er usikker på hvordan utstyret skal brukes. 3. Vær sikker på at strømmen er utkoblet når du kobler eller fjerner elektriske kretser du arbeider med. 4. Ha strømmen utkoblet og instrumentene avslått når du ikke utfører målinger. Ha instrumentene på riktig målenivå og enhet. 5. Unngå berøring av spenningsførende deler med spenning over 50 V. (Ved spenning under 50 volt er berøring normalt ufarlig, men du kan få ubehagelige støt). 6. Unngå berøring av kondensatorer som har vært spenningssatt og som ikke er utladet. (Utladning gjennom kroppen kan gi farlige støt.) 7. Bruk aldri loddebolt uten stativ og la ikke en loddebolt stå på når du forlater den. 8. Unngå berøring av roterende deler av en maskin. Vær spesielt påpasselig i nærheten av roterende maskiner dersom du har langt hår, åpen jakke eller lignende.

19 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 6 av 9 FAREMOMENTER VED ELEKTRISK STRØM Elektrisk strøm gjennom kroppen kan være farlig. Det norske Produkt- og Elektrisitetstilsynet har derfor fått myndighet til å utarbeide og håndheve strenge forskrifter for elektrisk utstyr og elektriske anlegg. Sikkerhetskravene i disse forskriftene har sin selvfølgelige plass i undervisningen og må etterleves så langt det er mulig i laboratoriene. Virkningen på mennesker av likestrøm og vanlig 50 Hz vekselstrøm gjennom kroppen er omtrent lik. (Egentlig er Hz vekselstrøm farligst). Generelt er virkningen avhengig av strømstyrke og varighet. Strømmer på 0,5 til ca. 10 ma vil merkes som vibrasjon i huden eller smerte, men er normalt ufarlige. Strømmer på ca. 10 til 20 ma er meget smertefulle og kan medføre lammelse av muskler. Strømmer på ca. 15 til 40 ma kan medføre lammelse av muskler og pustevansker. (Sannsynligheten for pustevansker er avhengig av varighet og om strømmen passerer brystet). Vekselstrømmer over 30 til 40 ma, og likestrømmer over ca. 100 ma, kan i tillegg til lammelse av muskler medføre pustevansker og hjerteflimmer dersom de går gjennom brystet. (Sannsynlighet øker med strømstyrke og varighet og er noe forskjellig fra person til person). Det er i tillegg fare for forbrenninger og ettervirkninger. Generelt er en strøm gjennom kroppen gitt av spenningen og resistansen gjennom kroppen. Resistansen gjennom kroppen består som regel i hovedsak av overgangsresistans i hudoverflaten og er mye mindre ved våt hud enn ved tørr hud. Ved våt hud kan resistansen fra hand til hand komme ned i ca ohm. Det betyr at en spenning på 50 V kan gi en strøm på opptil 25 ma. Elektriske kortslutninger kan forårsake brann, varmestråling, trykkbølger, sterkt lys (fra lysbue), metallsprut og giftige gasser. Elektrisk strøm kan da være farlig for mennesker som er i nærheten, selv om de ikke utsettes for strømgjennomgang. Det er særlig risiko for brannskader, blending og sjokk.

20 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 7 av 9 FØRSTEHJELP VED PERSONSKADE GRUNNET ELEKTRISK STRØM GJENNOM KROPPEN Dersom en person er blitt utsatt for strøm gjennom kroppen slik at han/hun er lammet eller bevisstløs, er det viktig at det blir handlet raskt. Legg merke til punktene nedenfor. Det første en må gjøre er å koble ut spenningen/ frigjøre skadet person fra spenningsførende deler. Er hurtig utkobling av spenningen umulig, bør den som er skadet trekkes bort fra spenningsførende deler ved hjelp av isolerende hjelpemidler, eller ved å dra i vedkommendes klær. Undersøk om skadet person puster og har puls. Hvis ikke må det straks utføres kunstig åndedrett og eventuelt hjertekompresjon. (Se vedlegg om munn til munn metoden ). Ring ambulanse (nødnummer (0)-113) og meld fra til sentralbordet ved HiN. Dersom puls og pust ikke er tilbake etter noen minutter med munn til munn metoden og eventuell hjertekompresjon, bør den som er skadet straks transporteres til sykehus. Hjertekompresjon og kunstig åndedrett må fortsette under transporten. Dersom puls og pust er tilbake etter noen minutter med hjertekompresjon og munn til munn metoden, bør den som er skadet likevel bringes til lege. (Det kan være fare for ettervirkninger).

21 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 8 av 9 BRUK AV HØYSPENNINGSLABORATORIET I høyspenningslaboratoriet ved HiN, rom C3160, kan det opptre spenninger på opptil V. Det er derfor nødvendig med spesielle sikkerhetsrutiner som kontrolleres av leder for elkraftlaboratoriet. Legg merke til følgende: Alle forsøk som studentene skal gjennomføre i dette laboratoriet skal kontrolleres av leder for elkraftlaboratoriet/faglærer/laboratorieingeniør. Det skal alltid være minst 2 personer tilstede under forsøkene. Det skal ikke være personer inne i rom C3160 når anlegget er spenningssatt. De som utfører og kontrollerer forsøkene skal være i kontrollrommet, rom C3161. Anlegget skal være spenningsløst og jordet etter hvert forsøk. ARBEID UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID Laboratorieøvelsene skal fortrinnsvis gjennomføres i de fastsatte timene i ordinær arbeidstid. Dersom det er behov for å arbeide utenom ordinær arbeidstid, spesielt i forbindelse med prosjekt- og hovedoppgaver, skal det søkes om tillatelse hos de ansvarlige laboratorieingeniører. Det er ikke tillatt å arbeide alene i elektrolaboratoriene etter kl. 16:00.

22 Sikkerhetsinstruks for elektrolaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.2 Side 9 av 9 Vedlegg: MUNN TIL MUNN METODEN Hvis pasienten ikke puster, er det viktig å begynne straks. Frie luftveier - fri luftpassasje til og fra lungene er første betingelse for at kunstig åndedrett skal bli effektivt. A. Sjekk pusten. Legg pasienten på rygg. Fjern synlige fremmedlegemer, tyggegummi, oppkast, blod. Bøy hodet bakover. Støtt hodet og trekk kjeven frem. Lytt og føl etter pust. B. Sjekk pulsen. Bruk pekefinger og langfinger til å føle på halspulsåren ved siden av strupehodet. C. Om pasienten ikke puster, men har puls, gi kraftig åndedrett ved munn- til -munn metoden. Klem nesen sammen mellom tommel og pekefinger på den handa som støtter hodet. Bøy hodet bakover og løft haka med to fingre på den andre handa. Trekk pusten dypt, gap høyt og press leppene dine fast om pasientens munn. Det er viktig med god tetning. Blås kraftig inn i 2 sekunder. Kontroller at brystkassen hever seg. D. Ta bort munnen din og la luften strømme ut av pasienten. Se at brystkassen senker seg igjen. Fortsett med nye innblåsninger, 10 ganger i minuttet. Fortsett til pasienten puster normalt eller legen kan overta ansvaret. Ikke avbryt kunstig åndedrett under transport til sykehus. Merker du motstand når du blåser inn i pasientens munn, og brystkassen ikke hever seg, eller at det kommer væske eller oppkast i pasientens munn mens du utfører kunstig åndedrett, skal du straks snu hodet hans til siden, rense ut munnen med en finger og raskt snu hodet hans tilbake, bøye nakken og fortsette innblåsninga. Pust ikke inn pasientens utåndingsluft, ellers kan det være fare for forgiftning av livredderen. Ved bruk av munn- til- munn metoden på små barn dekker du både munn og nese på barnet med din munn. Barnet har mindre lunger enn du, derfor må du stoppe hver innblåsning så snart du ser at brystkassen begynner å heve seg.

23 Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.3 Side 1 av 6 Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Alle studenter ved Høgskolens maskintekniske studieretninger plikter å være kjent med sikkerhetstiltak og generelle regler for bruk av maskinlaboratoriene. Før det gis adgang til laboratoriene må hver student skrive under på at han/hun har lest denne instruksen. INNHOLD VARSLING OG TILTAK VED BRANN... 2 VARSLING VED PERSONSKADE... 2 ORDENSREGLER... 3 FOREBYGGENDE TILTAK... 4 BRUK AV GROVLABORATORIET OG SVEISELABORATORIET... 5 ARBEID UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID... 5 Vedlegg: MUNN TIL MUNN METODEN... 6

24 Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.3 Side 2 av 6 VARSLING OG TILTAK VED BRANN Følgende skal gjøres dersom det oppstår brann (Se for øvrig branninstruks for HIN): - Utløs lokal brannalarm ved hjelp av oppsatte brannvarslere - Steng eventuelle åpne gasskraner - Varsle sentralbordet ved HIN (Telefonnummer 9), eventuelt Brannvesenet (Nødnummer 110) - Lukk vinduer og dører - Sett vakter utenfor bygningen som kan veilede brannmanskaper (dersom brannvesenet er varslet) - Begynn slukking hvis det er mulig - Benytt ikke heisen under rømning! VARSLING VED PERSONSKADE Ved alvorlig skade på person skal det straks tilkalles lege, eventuelt ambulanse. Husk også å varsle sentralbordet ved HIN (telefonnummer 9)! Viktig telefonnummer: Legevakt/Ambulanse: 113

25 ORDENSREGLER HMS-håndbok Dato: Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.3 Side 3 av 6 Alle studenter må følge visse ordensregler i laboratoriene av hensyn til så vel personsikkerhet som vern av utstyr, trivsel og effektiv undervisning. Generelt gjelder: 1. Møt opp til fastsatt tid og følg de instrukser du får fra lærer og laboratorieingeniør. (Ved begynnelsen av et forsøk, hvor flere studenter deltar, gis det ofte en viktig fellesinformasjon. Dersom du kommer for sent kan du gå glipp av denne informasjonen. 2. Yttertøy tas ikke med inn i laboratoriet, men henges i garderobe ved inngangen til Grovlab. 3. Ha kun det utstyret som er nødvendig for øvelsen oversiktlig og systematisk på bordet. Ransler, bager og lignende plasseres på anviste steder eller på gulvet. 4. Spising og drikking er ikke tillatt i laboratoriene. 5. Lag ikke unødvendig støy som kan forstyrre medstudenter, lærer og laboratoriepersonale. 6. Rydd opp etter endt forsøk. Alt utstyr/verktøy som er hentet i skap legges tilbake. Utstyr som er satt frem må ikke fjernes uten tillatelse fra laboratoriepersonellet. 7. Meld fra til laboratoriepersonellet om feil eller mangler som oppdages ved det utstyret som brukes i øvelsen/forsøket.

26 FOREBYGGENDE TILTAK HMS-håndbok Dato: Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.3 Side 4 av 6 Sikkerheten i laboratoriene forutsetter våkenhet og kunnskap om potensielle farer. Hver student som bruker laboratoriene er medansvarlig for at ulykker og alvorlige uhell unngås, og bør merke seg følgende forebyggende tiltak. 1. Gjør deg kjent med hvordan du kan bryte strømmen på den enkelte maskin/utstyr. 2. Gjør deg kjent med hvor brannslukningsapparater og førstehjelpsutstyr finnes. 3. Spør alltid faglærer/laboratoriepersonell når du er usikker på hvordan utstyr skal brukes. 4. Unngå berøring av roterende deler i en maskin. Vær spesielt påpasselig i nærheten av roterende maskiner dersom du har langt hår, åpen jakke eller lignende. 5. Ha strømmen utkoplet og instrumentene avslått når du ikke utfører målinger. Ha instrumentene innstilt på riktig målenivå og enhet. 6. Bruk vernebriller og hørselsvern ved sponbearbeiding. (Dreiing, fresing og sliping) 7. Ved sveising, bruk alltid sveisebriller evt. sveisemaske, lange sveisehansker og lærforkle. Vær oppmerksom på faren for solbrenthet på bare kroppsdeler. (Nakke/hals og armer) HIN erstatter ikke skade på klær som er skadet/brent under laboratorieøvelsen. 8. Før aktivitet som utvikler varme eller røyk foretas (støping, sveising osv.) skal laboratoriepersonell kontaktes slik at brannvarslingsanlegget midlertidig koples ut.

27 Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.3 Side 5 av 6 BRUK AV GROVLABORATORIET OG SVEISELABORATORIET I grovlaboratoriet og sveiselaboratoriet ved HIN finnes det utstyr, maskiner og roboter som kan være direkte livsfarlige for ukyndige personer. Legg merke til følgende: All bruk av verktøymaskiner og spesialutstyr skal kun gjøres av studenter som har praktisk/teknisk bakgrunn gjeldende dette utstyret. Hvis ikke skal laboratoriepersonellet støtte dette arbeidet. Det skal alltid være minst to personer tilstede under øvelsene. Ved bruk av industrirobot og CNC-styrte maskiner må en holde god avstand når de er i bevegelse. Programfeil kan f.eks føre til uforutsette bevegelser, og full stopp må derfor være aktivert før en beveger seg innenfor utstyrets arbeidsområde. ARBEID UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID Laboratorieøvelsene skal fortrinnsvis gjennomføres i de fastsatte timene innenfor ordinær arbeidstid. Dersom det er behov for arbeid utover denne, spesielt i forbindelse med prosjektog hovedoppgaver, skal det søkes om tillatelse hos den ansvarlige laboratorieingeniør. Det er ikke tillatt å arbeide alene i maskinlaboratoriene etter kl

28 Sikkerhetsinstruks for maskinlaboratoriene Kapittel 6 Dokument 6.3 Side 6 av 6 Vedlegg: MUNN TIL MUNN METODEN Hvis pasienten ikke puster, er det viktig å begynne straks. Frie luftveier - fri luftpassasje til og fra lungene er første betingelse for at kunstig åndedrett skal bli effektivt. A. Sjekk pusten. Legg pasienten på rygg. Fjern synlige fremmedlegemer, tyggegummi, oppkast, blod. Bøy hodet bakover. Støtt hodet og trekk kjeven frem. Lytt og føl etter pust. B. Sjekk pulsen. Bruk pekefinger og langfinger til å føle på halspulsåren ved siden av strupehodet. C. Om pasienten ikke puster, men har puls, gi kraftig åndedrett ved munn- til -munn metoden. Klem nesen sammen mellom tommel og pekefinger på den handa som støtter hodet. Bøy hodet bakover og løft haka med to fingre på den andre handa. Trekk pusten dypt, gap høyt og press leppene dine fast om pasientens munn. Det er viktig med god tetning. Blås kraftig inn i 2 sekunder. Kontroller at brystkassen hever seg. D. Ta bort munnen din og la luften strømme ut av pasienten. Se at brystkassen senker seg igjen. Fortsett med nye innblåsninger, 10 ganger i minuttet. Fortsett til pasienten puster normalt eller legen kan overta ansvaret. Ikke avbryt kunstig åndedrett under transport til sykehus. Merker du motstand når du blåser inn i pasientens munn, og brystkassen ikke hever seg, eller at det kommer væske eller oppkast i pasientens munn mens du utfører kunstig åndedrett, skal du straks snu hodet hans til siden, rense ut munnen med en finger og raskt snu hodet hans tilbake, bøye nakken og fortsette innblåsninga. Pust ikke inn pasientens utåndingsluft, ellers kan det være fare for forgiftning av livredderen. Ved bruk av munn- til- munn metoden på små barn dekker du både munn og nese på barnet med din munn. Barnet har mindre lunger enn du, derfor må du stoppe hver innblåsning så snart du ser at brystkassen begynner å heve seg.

29 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 1 av 8 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Alle studenter ved Høgskolens miljøtekniske studieretninger plikter å være kjent med sikkerhetstiltak og generelle regler for bruk av laboratoriene. Før det gis adgang til laboratoriene må hver student skrive under på at han/hun har lest denne instruksen. Innhold: VARSLING VED PERSONSKADE... 2 ORDENSREGLER... 3 AVHENDING AV STOFFER... 4 FOREBYGGENDE TILTAK... 4 ARBEID UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID... 5 SYMBOLER PÅ HELSE- OG BRANNFARE... 6 Vedlegg: Munn til munn metoden.. side 7

30 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 2 av 8 VARSLING OG TILTAK VED BRANN Følgende skal gjøres dersom det oppstår brann (Se for øvrig branninstruks for HIN): - Utløs lokal brannalarm ved hjelp av oppsatte brannvarslere - Varsle sentralbordet ved HIN (Telefonnummer 9), eventuelt Brannvesenet (Nødnummer (0)-110) - Lukk vinduer og dører - Sett vakter utenfor bygningen som kan veilede brannmannskaper (dersom brannvesenet er varslet) - Begynn slokking hvis det er mulig - Benytt ikke heisen under rømning! VARSLING VED PERSONSKADE Ved alvorlig skade på person skal det straks tilkalles lege, eventuelt ambulanse. Husk også å varsle sentralbordet ved HIN (telefonnummer 9)! Viktige telefonnumre: Medisinsk nødtelefon / Ambulanse: (0) 113 Giftinformasjon: (0) Brann: (0) 110

31 ORDENSREGLER HMS-håndbok Dato: Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 3 av 8 Alle studenter må følge visse ordensregler i laboratoriene av hensyn til så vel personsikkerhet som vern av utstyr, trivsel og effektiv undervisning. Generelt gjelder: 1. Møt opp til fastsatt tid og følg de instrukser du får fra lærer og laboratorieingeniør. Ved begynnelsen av et forsøk, hvor flere studenter deltar, gis det ofte viktig fellesinformasjon. Dersom du kommer for sent kan du gå glipp av denne informasjonen. 2. Yttertøy tas ikke med inn i laboratoriet, men henges i garderobe ved inngangen til laboratoriet. Skolevesker settes utenfor eller samles i et lite brukt hjørne av laben. 3. Pass på at hår og klær ikke kan komme bort i åpen ild eller roterende apparater. 4. Ildsfarlige stoffer må ikke brukes i laboratoriene mens gassflammer brenner. 5. Ha kun det utstyret som er nødvendig for øvelsen på bordet. 6. Spising og drikking er ikke tillatt i laboratoriene. 7. Lag ikke unødvendig støy som kan forstyrre medstudenter, lærer og laboratoriepersonale. Alle bevegelser skal være rolige og kontrollerte i laboratoriet. Se deg for så du ikke skumper borti en medarbeider som kanskje bærer et glass med etsende væske. Lek aldri med kjemikalier eller utstyr. 8. Følg nøye sikkerhetsreglene ved bruk av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer. 9. Glassbiter eller kjemikalier som kommer på benk eller gulv fjernes med en gang. Ingen som kommer etterpå, kan vite om en våt flekk er syre eller vann. Knust glass skal kastes i egen beholder. Farlige kjemikalier samles i egne beholdere.

32 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 4 av Mange ulykker skjer ved at karet en starter en reaksjon i, sprekker under reaksjonen eller ved oppvarming. Se etter at alle kar som brukes er hele. 11. Når en skal forsyne seg fra en krukke eller kjemikalieflaske passer en på følgende: Se på etiketten at det er det stoffet du skal ha. Forsyn deg av flaska sett korka på og sett flaska på plass med det samme. La alltid teknikken være den at det stoffet du tar fra flaska/ krukka, ikke helles direkte over i det karet du skal bruke det i, men gå veien om en annen beholder først. Forsyn deg derfra til reaskjonskaret. Tørk alltid av eventuelt søl på utsiden av flaska. Tilsett alltid syrer til vann, aldri omvendt!!! Ved oppmåling av små mengder av kjemikalier brukes pinneus-ballong (syreballong). Labpersonalet orienterer om bruken av disse. 12. Søler en væske på hud, må en snarest skylle med kaldt vann for å lukke porene, deretter vaskes det med lunkent vann og såpe. Ved søl på klær bør disse skylles og vaskes grundig så snart som mulig. 13. Rydd opp etter endt forsøk AVHENDING AV STOFFER Stoffer som ikke løses opp i vann (fyrstikker, papir, metallstykker) skylles i vann og legges i metallsøppelboks. De fleste løsninger kan skylles ned i vasken, men en må da ha kaldt vann rennende slik at kjemikaliene blir sterkt fortynnet. Giftige løsninger, for eksempel tungmetaller og spesielt kvikksølvforbindelser, bør ikke helles i vasken, men i egen samlebeholder. Er du i tvil ta kontakt med labpersonalet. FOREBYGGENDE TILTAK

33 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 5 av 8 Sikkerheten i laboratoriene forutsetter våkenhet og kunnskap om potensielle farer. Hver student som bruker laboratoriene er medansvarlig for at ulykker og alvorlige uhell unngås, og bør merke seg følgende forebyggende tiltak. 1. Gjør deg kjent med hvor brannslokningsapparater, dusjer og førstehjelpsutstyr finnes. 2. Spør alltid faglærer/laboratoriepersonell når du er usikker på hvordan utstyr skal brukes. 3. All bruk av spesialutstyr skal kun gjøres av studenter som har praktisk/teknisk bakgrunn gjeldende dette utstyret. Hvis ikke skal laboratoriepersonellet støtte dette arbeidet. 4. Det er påbudt å bruke laboratoriefrakk og vernebriller/ansiktsskjerm hele tiden. HIN erstatter ikke skade på klær som blir skadet under laboratorieøvelsen. 5. Det er den enkeltes students ansvar å informere faglærer om en har sykdommer som kan gjøre laboratoriearbeid vanskelig. 6. Meld fra til laboratoriepersonalet om feil eller mangler som oppdages ved det utstyret som brukes i øvelsen/forsøket. 7. Det skal alltid være minst to personer tilstede under øvelsene. ARBEID UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID Laboratorieøvelsene skal fortrinnsvis gjennomføres i de fastsatte timene innenfor ordinær arbeidstid. Dersom det er behov for arbeid utover denne, spesielt i forbindelse med prosjekt- og hovedoppgaver, skal det søkes om tillatelse hos den ansvarlige laboratorieingeniør. Det er ikke tillatt å arbeide alene i laboratoriene etter kl

34 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 6 av 8 SYMBOLER PÅ HELSE- OG BRANNFARE Giftige kjemikalier Oksyderende kjemikalier Brannfarlige stoffer Etsende kjemikalier KE/01

35 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 7 av 8

36 Sikkerhetsinstruks for miljølaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.4 Side 8 av 8 Merker du motstand når du blåser inn i pasientens munn, og brystkassen ikke hever seg, eller at det kommer væske eller oppkast i pasientens munn mens du utfører kunstig åndedrett, skal du straks snu hodet hans til siden, rense ut munnen med en finger og raskt snu hodet hans tilbake, bøye nakken og fortsette innblåsninga. Pust ikke inn pasientens utåndingsluft, ellers kan det være fare for forgiftning av livredderen.

37 Retningslinjer for arbeid med ioniserende stråling Kapittel 6 Dokument 6.5 Side 1 av Retningslinjer for arbeid med ioniserende stråling Formål og omfang. Målet med disse retningslinjene er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med ioniserende stråling, og for kollegaene deres, ved at arbeidet blir utført etter myndighetenes krav. Ansvar. Direktøren ved Høgskolen i Narvik er ansvarlig for at lover og forskrifter innen industrielt strålevern er oppfylt. Strålevernsoppgavene ved Høgskolen i Narvik er delegert til tilsynshavende leder /strålevernsleder. Tilsynshavende leder skal være autorisert i industrielt strålevern og rapporterer direkte til direktør. Tilsynshavende leder er Aage Frantzen som bl.a. har følgende utdanning: - Elektronikktekniker, Narvik Tekniske Fagskole, Maskiningeniør, Narvik Tekniske fagskole, Sveiseutdanning; STI - Radiografikurs Level1 og 2, DnV, Nordtestsertifikat i Radiografi Level 2, Nordtestsertifikat i MT Level 2, Nordtestsertifikat i PT Level 2, Autorisasjon som Tilsynshavende leder; SIS 1997 Tilsynshavende leder har ansvaret for: - registrering av alle prosjekt som omfatter bruk av ioniserende stråling - at laboratoriet er i den stand regelverket krever - at rutinene tilfredsstiller regelverket - at de som er involvert i prosjektet har fått tilstrekkelig opplæring - å legge til rette slik at rutinene er lette å gjennomføre - det daglige strålevernet for de involverte Radiografene Radiografene som benyttes innenfor HiNs område skal minimum ha gjennomgått intern opplæring i strålevern for radiografer. Radiografer som benyttes utenfor Høgskolen i Narvik skal være autorisert i strålevern fra Statens Strålevern. Radiografer som utfører arbeid utenfor HiN skal fungere som

38 Retningslinjer for arbeid med ioniserende stråling Kapittel 6 Dokument 6.5 Side 2 av 4 tilsynshavende leder under arbeidet. Disse er ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter overholdes og rapporterer direkte til tilsynshavende leder ved HiN. Radiografene skal ha skriftlig fullmakt av tilsynshavende for å benytte HiNs radiografutstyr. Fullmakten er tidsbegrenset og må fornyes minst en gang i året. Arbeidsrutiner Lukket installasjon: 1. Radiografen skal kontrollere følgende før arbeidsstart: - at fullmakta for bruk av utstyret er i orden - at radiograf og assistent(er) har filmdosimeter - at måleinstrumenter fungerer (Geigertellere, pipere og lignende) - at alt utstyr fungerer - ved bruk av isotop, kontroller nødutstyr - under eksponeringa, se til at ikke uvedkommende kan komme innenfor området 2. Varm opp røntgenapparatet i henhold til instruks før eksponering. 3. Under oppvarminga, kontroller strålinga på utsida av rommet (ikke over 7.5 µsv/t). 4. Eksponeringa utføres i henhold til prosedyre. 5. Etter eksponering skal strålenivået kontrolleres. Ved bruk av isotop skal Geigerteller brukes for å kontrollere at kilden er på plass i beholderen. Åpen installasjon Ved radiografiarbeid i åpen installasjon skal det alltid være minst to personer tilstede. 1. Radiografen skal kontrollere følgende før arbeidet starter: - at sikkerhetsklareringa er i orden - at fullmakt for bruk av utstyret er i orden - at radiograf og assistent har filmdosimeter. Ved bruk av kilder over 1.0 mci skal alle ha dosimeter - at måleinstrumentene fungerer (Geigertellere, pipere og lignende). Minst en Geigerteller og en piper skal være tilgjengelig. - ved bruk av isotop, kontroller nødutstyr 2. Avsperr området hvor arbeidet skal foregå. - Avsperringa skjer med gule blinklys, plastband (gul og sort) og/eller tausperringer merket med varselskilt som angir strålingsfare. Hvis det er vanskelig å få til avsperring benytter en vakter. - Radiografen skal ha kontroll med hele risikoområdet. Strålenivået innenfor området skal ikke overstige 7,5µSv/t. - Arbeidere skal ikke oppholde seg innenfor dette området. 3. Røntgenapparatet varmes opp og en kontrollmåler grensen for risikoområdet.

39 Retningslinjer for arbeid med ioniserende stråling Kapittel 6 Dokument 6.5 Side 3 av 4 Strålenivået ved kontrollpult skal være lavere enn 20 µsv/t. 4. Eksponeringa utføres i henhold til prosedyre. 5. Etter eksponering skal strålenivået kontrolleres. Ved bruk av isotop skal Geigerteller brukes for å kontrollere at kilden er på plass i beholderen. Uhellsprosedyrer. Ved uhell under arbeid med utstyr som kan avgi radioaktiv stråling gjelder følgende: 1. Eventuell eksponering avsluttes øyeblikkelig hvis det lar seg gjøre. Hvis mulig må en få den akutte bestrålinga til å opphøre. 2. Dersom eksponeringa ikke kan avsluttes, må en sørge for at alle som befinner seg i nærheten fjerner seg slik at ingen oppholder seg i områder hvor strålinga overstiger 60µSv/t. Ved isotopuhell kan utstyret dras vekk etter sveiva. 3. Dersom det ikke lar seg gjøre å få sveivet inn isotopen, skal den skjermes på best mulig måte med blyhagl, jern eller betong. 4. Hvis situasjonen ikke raskt kommer under kontroll skal tilsynshavende leder for strålevern varsles umiddelbart. Tilsynshavende overtar da kommandoen og bestemmer hva som skal gjøres. 5. Følgende skal da varsles: Ledelse og verneorganisasjonen ved Høgskolen i Narvik. Ledelse og verneorganisasjonen ved bedriften der radiografiarbeidet foregår. Statens Strålevern på tlf eller (døgnvakt) Hvis uhellet har skjedd på offentlig sted, eller situasjonen tilsier det varsles politiet. 6. Dersom radiografen får kontroll raskt skal arbeidet stoppes og tilsynshavende leder varsles. Før arbeidet fortsetter må en finne årsaken til uhellet og gjøre tiltak for at det ikke skal skje igjen. 7. Etter at situasjonen er under kontroll skal en gjøre følgende: Beregn doseekvivalenten til personene som var involvert i uhellet. Dersom filmdosimeter ble benyttet sendes disse umiddelbart inn for avlesing. Ved doseekvivalenter over 100µSv skal vedkommende sendes til legeundersøkelse. Dersom det er ønske om det, sendes også andre med lavere dose til lege.

40 Retningslinjer for arbeid med ioniserende stråling Kapittel 6 Dokument 6.5 Side 4 av 4 8. Ledelsen ved HiN skal orienteres. Forsendelse av utstyr. Det er ikke adgang til å ta radioaktivt utstyr med seg som reisegods på offentlig transportmidler. Slikt utstyr skal sendes som fraktgods. Følgende regler gjelder: Fly: Dokumentet Shippers declaration for dangerous goods fylles ut. I tillegg kommer fraktbrev. Tog: fraktbrev for farlig gods fylles ut. Veitransport: Fraktbrev for farlig gods fylles ut. I tillegg må sertifikater for utstyret kunne legges fram. Transport i egen bil: Bilen skal merkes på begge sidene med standard skilt. I bilen skal det være et transportuhellskort hvor opplysninger om type isotop og aktivitet er beskrevet.

41 Bruk av høyspenningslaboratoriet Kapittel 6 Dokument 6.6 Side 1 av 1 Bruk av høyspenningslaboratoriet I høyspenningslaboratoriet ved HiN, rom C3160, kan det opptre spenninger på opptil V. Det er derfor nødvendig med spesielle sikkerhetsrutiner som kontrolleres av leder for elkraftlaboratoriet. Legg merke til følgende: Alle forsøk som studentene skal gjennomføre i dette laboratoriet skal kontrolleres av leder for elkraftlaboratoriet/faglærer/laboratorieingeniør. Det skal alltid være minst 2 personer tilstede under forsøkene. Det skal ikke være personer inne i rom C3160 når anlegget er spenningssatt. De som utfører og kontrollerer forsøkene skal være i kontrollrommet, rom C3161. Anlegget skal være spenningsløst og jordet etter hvert forsøk.

42 Generelle sikkerhetsregler for bruk av maskiner Kapittel 6 Dokument 6.7 Side 1 av 2 Generelle sikkerhetsregler for bruk av maskiner Viktig. Når du bruker elektriske maskiner skal grunnleggende forholdsregler følges for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk og personlige skader. Les alle instruksjoner før du bruker maskinen. 1. Hold arbeidsområdet rent. 2. Se på din arbeidsplass. Bruk ikke maskinen i våte eller fuktige omgivelser. Arbeidsplassen må være godt belyst. Bruk ikke maskinen i nærheten av lett antennelige væsker. 3. Se opp for elektriske støt. 4. Hold barn borte fra maskinen. 5. Bruk riktig verktøy. Maskinen skal aldri brukes til andre ting enn den er konstruert for. 6. Bruk ikke makt. Maskinen arbeider bedre og tryggere uten for hard belastning.

43 Generelle sikkerhetsregler for bruk av maskiner Kapittel 6 Dokument 6.7 Side 2 av 2 7. Bruk riktig bekledning. Bruk aldri løssittende klær eller hengende smykker; disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk lue eller lignende dersom du har langt hår. 8. Bruk vernebriller. Bruk også støvmaske når det er påkrevet. 9. Støvavsug. Hvis maskinen er utstyrt med tilknytning for avsug skal dette brukes. 10. Ledninger. Dra aldri direkte i ledningen dersom du skal frakoble maskinen. 11. Sikring av arbeidsstykke. Bruk alltid tvinge eller skrustikke til å holde materialet, hvis dette er mulig. 12. Frakobling fra maskinen. Når maskinen ikke er i bruk skal den frakobles strømkilden. Den må alltid frakobles før vedlikehold av maskinen. 13. Unngå utilsiktet start av maskinen. Kontroller at bryteren er i av posisjon før du setter støpslet i kontakten.

44 Sikkerhetsregler for bore- og fresemaskin Kapittel 6 Dokument 6.8 Side 1 av 1 Sikkerhetsregler for bore - og fresemaskin - Fresing skal kun skje etter avtale med verkstedets personale. - Bruk klær med tettsittende armer eller brett dem opp. - Bruk øyevern. - La aldri håret henge løst. Bruk derfor alltid lue eller hårnett. - Hold aldri arbeidsstykket med hendene. Hvis boret hugger seg fast og arbeidsstykket begynner å rotere kan det bli alvorlige skader. - Fjern aldri det skarpe boresponet med bare hender. Bruk hansker eller sponkrok. - Tørk opp oljesøl på gulvet rundt maskinen. Vær oppmerksom på at oljen kan være allergi-fremmende. - Skru alltid arbeidsstykket fast, eller bruk borstikke, eller fresestikke. - Bruk riktig hastighet for bordiameter og materialtype.

45 Sikkerhetsregler for boremaskin Kapittel 6 Dokument 6.9 Side 1 av 1 Sikkerhetsregler for boremaskin - Bruk klær med tettsittende armer eller brett opp armene. - Bruk øyevern. - La aldri håret henge løst. Bruk derfor alltid lue eller hårnett. - Hold aldri arbeidsstykket med hendene. Hvis boret hugger seg fast og arbeidsstykket begynner å rotere kan du få alvorlige skader. - Fjern aldri det skarpe boresponet med bare hender. Bruk hansker eller sponkrok. - Skru alltid arbeidsstykket fast, eller bruk borstikke. - Bruk riktig hastighet for bordiameter og - materialtype.

46 Sikkerhetsregler for båndsag Kapittel 6 Dokument 6.10 Side 1 av 1 Sikkerhetsregler for båndsag - Juster bladstøtten slik at fri lengde blir kortest mulig. - Påse at vinkelanlegget og festemekanismen er godt festet. - Fest arbeidsstykket godt. - Velg riktig hastighet på bladet. - Hender og fingre skal ikke være i nærheten av arbeidsstykket når sagen startes. - Steng av kjølevæsken etter bruk. - Hovedbryteren låses og nøkkel henges i nøkkelskap, smie.

47 Sikkerhetsregler for dreiebenk Kapittel 6 Dokument 6.11 Side 1 av 1 Sikkerhetsregler for dreiebenk - Dreiing skal kun skje etter avtale med verkstedets personale. - Det skal brukes øyevern. - Langt hår og vide klær er ikke tillatt. Bruk egnet arbeidstøy og sikre langt løsthengende hår. - Juster stålholderen i senterhøyde. Spenn den godt fast. - Spenn arbeidsstykket godt fast. Fjern chuck-nøkkelen. - Om mulig skal det brukes pinolspiss for å støtte arbeidsstykket. - Sett benken i fri og drei arbeidsstykket rundt for å se om det kommer i konflikt med andre ting. Samtidig sjekkes det at stålholder og sleider ikke kolliderer med chuck i ytterområdet for din dreieopperasjon. - Velg riktig hastighet. Bruk tabeller. - Sveiv supporten til den står fritt. Sett igang benken og kontroller at alle ønskede funksjoner virker som de skal og riktig vei.

48 Sikkerhetsregler for sveiseverksted Kapittel 6 Dokument 6.12 Side 1 av 1 Sikkerhetsregler for sveiseverksted - Bruk alltid egnet arbeidstøy, tenk på brannfaren og faren for både større og mindre brannskader. - Bruk alltid sveiseskjerm eller briller. Husk faren for sveiseblink. - Bruk egnede arbeidshansker. - Sveis ikke med åpen skjorte eller med oppbrettete ermer. Du kan bli grovt solbrent. - Forsikre deg om at du har justert riktig strømstyrke og eventuell gass og/eller trådmating. - Husk sveiseavsug. Avsuget starter automatisk når sveisinga begynner. Klemma til avsuget må være i kontakt med sveisebord eller arbeidsstykke. - Skru av sveiseapparater etter bruk, steng gasskraner. - Det er strengt forbudt og forbundet med livsfare å blåse seg selv og klærne ren med oksygen (luft) fra sveiseapparater. Ved slike oksygenkonsentrasjoner selvantenner fett ved normal romtemperatur og det blir en eksplosjonsartet brann. Trykkluft er også forbudt.

49 Sikkerhetsregler for slipeutstyr Kapittel 6 Dokument 6.13 Side 1 av 1 Sikkerhetsregler for slipeutstyr - Det skal brukes øyevern. - Det skal brukes hørselvern. - Det skal brukes egnet åndedrettsvern. - Juster annleggsflatene slik at det er minst mulig avstand mellom slipeflaten og annleggsflaten. - Der det er slipebånd, påse at slipebåndet løper i senter. - Arbeidsstykket skal støttes mot maskinenes anleggsflater. Dette for å unngå at det "hugger" og at hender eller fingre blir dratt med inn i maskinen. - Der det er mulig må en bruke avsug. - Husk rengjøring.

50 Kjemikalier; rutiner for anskaffelse, oppbevaring, bruk og avhending Kapittel 6 Dokument 6.14 Side 1 av Kjemikalier, rutiner for anskaffelse, oppbevaring, bruk og avhending Rutiner for anskaffelse av kjemikalier FORMÅL Registrere anskaffelse og avhending av kjemikalier. BRUKER Bruker er her definert som faglig- og laboratoriepersonale samt hovedoppgavestudenter. ANSVAR Bruker er ansvarlig for å avklare kjemikaliebehov og leverandør. Labansvarlig ved den enkelte lab er ansvarlig for å bestille og ta i mot kjemikalier, undersøke om HMS-datablad fra valgt leverandør finnes i stoffkartoteket og evt. skaffe dette. Bruker skal i samarbeid med labansvarlig utføre en risikovurdering ved bruk av kjemikaliene. Mulige kjemikalierester og bi-/avfallsprodukter skal vurderes med tanke på avfallshandtering. Labansvarlig er ansvarlig for å registrere kjemikaliene og å merke kjemikaliebeholderne med mottaksdato og sette dem på riktig sted. Rutiner for oppbevaring, bruk og avhending av kjemikalier FORMÅL Sikre brukere, materiell og miljø mot uønskede hendelser, skader og senskader som følge av bruk av kjemikalier. ANSVAR Instituttleder har det overordnede ansvar for at: Det finns tilstrekkelig med verneutstyr tilpasset arbeidsoppgavene er tilgjengelig og blir benyttet. Bruker er kjent med eventuelle rutiner for levering/destruksjon av sluttprodukt/avfall. Det finnes tilstrekkelige og forskriftsmessige oppbevaringssteder. Labansvarlig ved den enkelte lab har ansvar for: Å få fraktet avfall til avfallsrom og plassert risikoavfall i låsbart spesialavfallsskap. Å påse at det holdes god orden på laboratoriet. Bruker er ansvarlig for å: Lese HMS-datablad før kjemikaliene tas i bruk. Håndtere farlige kjemikalier i henhold til rutiner. Benytte hensiktsmessige oppbevaringssteder.

51 Kjemikalier; rutiner for anskaffelse, oppbevaring, bruk og avhending Kapittel 6 Dokument 6.14 Side 2 av 3 Forlate laboratoriet i god orden. LAGERROM FOR KJEMIKALIER Kjemikalier oppbevares i låsbare lagerrom. Det finnes slike lagerrom på: Miljølaboratoriet (rom B3180) Treningsavdelingen ved sykepleierutdanningen (rom C5301) Adgangen til disse rommene skal være begrenset. Egne nøkler kvitteres ut i servicetorget. OPPBEVARING OG BRUK AV KJEMIKALIER Informasjon fra bl.a. stoffkartoteket skal brukes for å sikre at oppbevaring og håndtering av kjemikalier skjer på en forskriftsmessig måte. HMS-datablad for farlige kjemikalier skal oppbevares i papirutgave på det enkelte brukersted. Bruk av farlige kjemikalier skal planlegges slik at det blir minst mulig farlig avfall. Kjemikalier skal ikke oppbevares eller brukes i lokaler utformet for annen bruk. Demonstrasjoner i klasserom er dog tillatt. Farlige kjemikalier skal ikke lagres i åpne hyller eller på laboratorie-/arbeidsbenken. Kjemikalier skal hovedsakelig oppbevares i kjemikalieskap med avtrekk. Restekanner med organiske løsemiddelrester skal oppbevares i kjemikalieskap med avtrekk. Brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier som må oppbevares kjølig skal oppbevares i kjøleskap som er beregnet for dette. Bruk av farlige kjemikalier skal foregå i avtrekkskap. Absorpsjonsmidler må være tilgjengelige i tilfelle kjemikaliesøl. Kjemikalierester/-avfall skal oppbevares i tette egnede beholdere og innholdet merkes godt av bruker. Det skal gis melding til stoffkartotekansvarlig når kjemikaliet er oppbrukt eller levert til destruksjon. Kjemikalieavfall som enkelt kan destrueres miljøvennlig og forsvarlig på den enkelte enhet, skal ikke leveres inn, men destrueres lokalt. Organisk løsemiddelavfall. Organiske løsemidler som inneholder mindre enn 10 % vann skal helles på respektive restekanner. Gassflasker skal være solid festet, slik at de ikke kan velte. Utsiden av laboratoriedøren skal være merket med advarselsskilt for gassflasker. Transport av gassflasker skal kun skje når gassregulatoren er fjernet fra gassflasken.

52 Kjemikalier; rutiner for anskaffelse, oppbevaring, bruk og avhending Kapittel 6 Dokument 6.14 Side 3 av 3 AVHENDING Oppsamlingssted: På avfallsrom (rom E1190) finnes låst spesialavfallsskap for organiske løsemidler, kjemikalierester og risikoavfall. Nøkkel til skapet lånes ut i servicetorget. Rutiner: Organisk løsemiddelavfall. Labansvarlig sørger for at restekanner settes i spesialavfallskapet på avfallsrommet. Annet farlig avfall (f.eks. kjemikalierester): Labansvarlig sørger for sortering, pakking, merking og at avfallet plasseres i spesialavfallsskap på avfallsrom. YH datablad må følge med hvert stoff. Labansvarlig må påse at kjemikalieavfall blir fraktet til avfallsrommet på en trygg måte.

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon

Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon Det er fort gjort å miste noe ned på foten. Vernesko er påbudt på alle våre verksteder. Bruk briller, for det kan sprute spon

Detaljer

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS PROSEDYRER Godkjent av Statens Strålevern i 1992, oppdatert i 2012 ved anskaffelse av mobilt røntgenrør og 2014 ved

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk måte.

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Brukerkontrakt for maskin og sveiseverksted.

Brukerkontrakt for maskin og sveiseverksted. Brukerkontrakt for maskin og sveiseverksted. Kontrakten gjelder: Navn Telefonnummer E-post Avdeling/program Stilling Etter nestenulykker og ødelegging av verktøy grunnet uvettig eller feil bruk av maskiner

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 PLAGER VED EGA Nakke/rygg Skulder/arm Hånd LØSNINGER Utforming av arbeidsplassen Arbeidsutstyr Organisering http://www.ntnu.no/hms/ergoilab/ OPPGAVER

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Generell opplæring i bruk av MASKINERINGSVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av MASKINERINGSVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av MASKINERINGSVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU SIKKERHETSINSTRUKS. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU SIKKERHETSINSTRUKS. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU SKKERHETSNSTRUKS Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 HUSK! DN SKKERHET ER DTT ANSVAR!! Den første som blir oppmerksom på

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen 23.03.04 3 1 4 SIKKERHETSREGLER FOR ARBEID VED LABORATORIENE. Fastsatt av adm.leder 22.09.99, etter behandling i lokal-amu 21.09.99,AMU-P 8/99. Revidert av mars 2004. Lagt fram i medbestemmelsesmøte 28.04.0.

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Kjøp og bruk av maskiner

Kjøp og bruk av maskiner Kjøp og bruk av maskiner Arbeidsmiljøloven og maskinforskriften stiller krav til maskiner når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Som arbeidsgiver må du alltid forsikre deg om at de maskinene du kjøper

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring IS-2307 B Gratulerer med baby! Å være nybakt mor eller far er en ny fase i livet. Du har ansvar for noen som er helt avhengig av omsorgen din, og det kan være mye å passe på. Barnet er hele tiden i utvikling

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer