KORTVERSJON AV SLUTTRAPPORT FRA FORPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORTVERSJON AV SLUTTRAPPORT FRA FORPROSJEKT"

Transkript

1 KORTVERSJON AV SLUTTRAPPORT FRA FORPROSJEKT Kombinert ski- og vegtunnel mellom Tinn og Rollag kommuner på Vegglifjell 30. mars 2010 Sluttrapporten er utarbeidet av Invida prosjektledelse, rådgivning og rettshjelp as på vegne av prosjektansvarlig Numedalsutvikling IKS for oppdragsgiver Kongsbergregionen ved Tinn og Rollag kommuner 1

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Hvorfor skitunnel? Vegglifjell som turistdestinasjon Geografisk plassering Vegforbindelse over Vegglifjell i dag Gjennomføring av forprosjektet Utdrag fra rapport utarbeidet av Sintef Byggforsk Effekter av en kombinert ski- og vegtunnel Finansiering og eierskap til en kombinert ski- og vegtunnel Veien videre

3 1. Innledning På vegne av Kongsbergregionen ved kommunene Tinn og Rollag er det gjennomført et forprosjekt for å belyse mulighetene for å etablere en kombinert ski- og vegtunnel på Vegglifjell. Forprosjektet bygger på mulighetsstudie gjennomført i 2007/2008. Forprosjektet startet opp i september 2008, ble fullfinansiert i mai 2009 og avsluttes i mars Formålet med forprosjektet har vært å utrede fysisk løsningskonsept, tekniske og økonomiske forutsetninger for kombinert ski- og vegtunnel mellom Tinn og Rollag på Vegglifjell. Vegforbindelsen øst-vest over Vegglifjell, mellom Veggli/Numedal i Buskerud og Austbygde/Tinn i Telemark, er i dag vinterstengt fra oktober/november til april/mai. Reisevegen mellom Numedal og Tinn som sommerstid er på ca 35 km/35 minutter blir derfor forlenget med 140 km/2 timers kjøring om vinteren. Dette hindrer utbyggingen av en felles turistdestinasjon på Vegglifjell, og vanskeliggjør også arbeidspendling og samarbeid om næringsutvikling og effektive samfunnstjenester øst-vest. En kombinert ski- og vegtunnel tenkes benyttet til biltrafikk om vinteren når sommerveien over Killingskardet er stengt, og åpner derfor for helårskommunikasjon mellom Veggli/Numedal og Austbygde/Tinn. Om sommeren stenges tunnelen for biltrafikk, kjøles ned, snølegges og benyttes som skitunnel. I sommerhalvåret benyttes da som i dag sommerveien over Killingskardet til biltrafikk og kommunikasjon øst-vest. I tillegg tenkes det bygd en egen helårlig skitunnel og skiskytterarena i grentunnel til den kombinerte ski- og vegtunnelen. 2. Bakgrunn 2.1 Hvorfor skitunnel? Ulike vêrforhold og klimaendringer har periodevis og for enkelte sesonger gjort snøforholdene usikre de siste årene. I Finland finnes pr. i dag 6 skitunneler, og flere er under planlegging. Dette viser at det i Finland foreligger et behov for innendørs treningstilbud på snø. I Sverige er det en skitunnel i Torsby som også benyttes av mange nordmenn. Dersom denne utviklingen fortsetter, kan man se for seg at ulike brukergrupper i fremtiden i enda større grad vil etterspørre ett forutsigbart treningstilbud på snø. Dette understøttes av at langrenn og skiskyting i dag er veldig populære fritidsaktiviteter, noe også deltakelsen i turrenn som Birkebeineren og Vasaloppet viser. En skitunnel med forutsigbare snøforhold kan sammenlignes med en skøytehall. Skøyter startet som en utendørs aktivitet, og både treninger og konkurranser ble gjennomført utendørs i naturlige omgivelser. I dag kreves det forutsigbare treningsforhold på is gjennom hele året, og skøytehallene er kommet for å bli. Tilsvarende utvikling har man også hatt innenfor svømming, som har beveget seg fra å være en utendørs idrett til at man i dag utelukkende benytter seg av svømmehaller. Kombinasjonen av skitunnel og tidlig snøfall om høsten/lang utendørs sesong om våren på Vegglifjell (1000 moh) vil kunne gi garanti om gode treningsforhold på snø 365 dager i året. I tillegg vil man kunne få en høydetreningseffekt. 3

4 2.2 Vegglifjell som turistdestinasjon Grunneiere og utbyggere på østsiden i Killingdalen av Vegglifjell i Buskerud har utviklet en Masterplan for Vegglifjell, som ble sluttført høsten Dette arbeidet har pågått parallelt med forprosjektet for kombinert ski- og vegtunnel. Forprosjektet har hatt en tett dialog med masterplanarbeidet gjennom hele prosessen. Målsettingen for arbeidet med Masterplanen har vært å utvikle Vegglifjell som bærekraftig reisemål. Markedsposisjonen for Vegglifjell er nedfelt i visjonen for reisemålet: a) Vegglifjell skal innen 2020 være Norges ledende helårlige langrennsdestinasjon b) Vegglifjell skal innen 2025 være Skandinavias ledende helårlige langrennsdestinasjon c) Vegglifjell skal innen 2030 være Nord Europas ledende helårlige langrennsdestinasjon I tillegg er det planlagt en sentrumsutvikling i Killingdalen med hotell, butikker, restauranter, servicetilbud etc. Publikumsinngangen til skitunnelen vil bli plassert i umiddelbar nærhet til det planlagte sentrumet. Samtidig ønsker de å videreutvikle langrennsstadion og skiløypenettet for vinter og traseer for turstier og sykkelløyper om sommeren, samt utvikling av alpinanlegget. Vintertilbud på østsiden av Vegglifjell/Buskerudsiden. Kilde: Masterplan for Vegglifjell 1 Masterplan for Vegglifjell (Heitmann, 2009) 4

5 Sommertilbud på østsiden av Vegglifjell/Buskerudsiden. Kilde: Masterplan for Vegglifjell Grunneiere i Skirvedalen på vestsiden (Austbygde/Tinn) i Telemark ønsker å satse på videre utbygging av høystandard hytter, men ellers er lite tilrettelagt reiseliv. Vest- og østsiden av fjellet vil bli bundet sammen av vegtunnel om vinteren og bilvei over Killingskardet om sommeren som i dag. Til sammen vil de ulike områdene på begge sider av fjellet kunne utgjøre en felles Destinasjon Vegglifjell som kan tilby ulike hytteområder med ulike kvaliteter, egne profiler og særpreg. Hytteeiere og dagsturister kan oppsøke de ulike kvalitetene i forskjellige deler av Vegglifjell etter ønsker og behov; skitunnel og stort løypenett på østsiden av fjellet, stort servicetilbud i konsentrert sentrum i Killingdalen (østsiden) eller et lite tilrettelagt reiseliv på vestsiden av Vegglifjell. Begge sider av fjellet er også inngangsportal mot Hardangervidda. 2.3 Geografisk plassering Vegglifjell ligger innenfor 2-3 timers reise for mer enn 1,5 millioner mennesker, og har derfor en god fysisk beliggenhet overfor sitt hovedmarked i Østlandsområdet. Kjøreavstanden til både Oslo og Tønsberg er ca 150 km og ca 2 timer og 15 minutters biltur fra Killingdalen på Vegglifjells østside i Buskerud. Tilsvarende reiseavstand og reisetid er det også fra Grenlandsområdet til Skirvedalen på vestsiden av Vegglifjell i Telemark. 5

6 Kartet er hentet fra gulesider.no, og angir korteste reiserute fra Oslo og til Veggli/Killingdalen i Buskerud. Kartet er hentet fra gulesider.no og angir korteste kjørerute fra Grenlandsområdet til Austbygde i Telemark. 2.4 Vegforbindelse over Vegglifjell i dag Sommerstid er det mulig å benytte bilvegen gjennom Killingskardet for å komme øst/vest over Vegglifjell. Kjøreavstanden er 35 km/35 minutter. Vegstrekningen er en flott naturopplevelse, høyeste punkt ligger ca moh og gir den reisende panoramautsikt både øst- og vestover. Vinterstid er det ikke mulig å holde tverrforbindelsen øst-vest åpen. Dette både fordi hensynet til en korridor for villrein mellom Blefjell og Hardangervidda gjør det nødvendig å holde vegen vinterstengt, men også fordi det ikke er fysisk forsvarlig å holde vegen åpen fordi den er utsatt for snødriv. Deler av strekningen på vestsiden ligger vinterstid også i et rasutsatt område. Erfaringene viser at vegen normalt vil være vinterstengt i perioden fra oktober/november til april/mai, altså 7-8 måneder i året. I denne perioden forlenges reise fra øst- til vestsiden av Vegglifjell fra noen få kilometer til mer enn 140 kilometer/ ca 2 timers kjøretur. Kart fra Gule Sider som viser korteste kjørerute på vinterstid mellom Veggli i Buskerud og Austbygde i Telemark.

7 Vinterstengt vei over fjellet gjør det vanskelig og delvis helt umulig å kunne samarbeide øst/vest om utvikling av lokalt service- og aktivitetstilbud på Vegglifjell. Som eksempel på dette kan nevnes at arbeidskraft ikke kan pendle på tvers av fjellet på vinterstid og at hytteeiere på vestsiden av fjellet ikke kan benytte skitrekket i Killingdalen på østsiden. Dette medfører begrensninger i muligheten for å utvikle en større, felles turistdestinasjon på Vegglifjell samt øvrig næringsutvikling i området. Det er også et hinder for et felles arbeidsmarked, mulig samarbeid med effektive samfunnstjenester som akutthjelp, brannvesen, dyrlege etc. i Vegglifjellområdet, men også for andre deler av kommunene Tinn og Rollag. 3. Gjennomføring av forprosjektet Prosjekteiere er Kongsbergregionen ved kommunene Tinn og Rollag. Numedalsutvikling IKS ved Magne Pedersen har vært prosjektansvarlig. Dag Åsmund Bilstad, Invida prosjektledelse, rådgivning og rettshjelp as har vært prosjektleder. Rådgivende styringsgruppe har bestått av Steinar Berthelsen, ordfører i Rollag, Erik Haatvedt, ordfører i Tinn, Tore Bråten, Statens vegvesen, Arne Østreng, Innovasjon Norge, Torstein Fjeld, Telemark fylkeskommune, Jan Erik Innvær, regional koordinator i Kongsbergregionen, grunneier Johannes Haukaas fra Austbygde og grunneier Harald Grønvold fra Killingdalen/Veggli. Sintef Byggforsk Geoteknikk ved prosjektleder Dr. ing Kristin Hilde Holmøy har gjennomført ingeniørgeologiske undersøkelser, trafikktelling og analyse, samt utarbeide forslag til teknisk løsningskonsept for kombinert ski- og vegtunnel. Sintef Byggforsk har også gjort vurderinger mht. ventilasjon og kjøling og har utført en risikovurdering. Finansieringspartnere for forprosjektet har vært Kongsbergregionen, Fylkeskommunene Buskerud og Telemark, Innovasjon Norge i Buskerud og Telemark samt kommunene Tinn og Rollag. Som del av forprosjektet ble det gjennomført studietur til Vuokatti sportsinstitutt i Finland fra 9. til 11. november Erfaringene fra Vuokatti i Finland er at deres skitunnel alene ikke lar seg drive med økonomisk overskudd. Skitunnelen i Vuokatti fungerer imidlertid som et fyrtårn for totaltilbudet i området, og nøkkelen til suksess i Vuokatti har vært samarbeid om en masterplan og utviklingen av et stort og variert trenings-, aktivitets- og turtilbud. Det er også gjennomført 4 møter med grunneiere, utbyggere og hytteeiere i perioden januar 2009 til desember Forprosjektet ble også presentert for Miljøverndepartementet ved statssekretær Heidi Sørensen, Nærings- og handelsdepartementet ved statssekretær Øyvind Slåke, Kultur og kirkedepartementet ved statssekretær Halvard Ingebrigtsen og Samferdselsdepartementet ved stassekretær Geir Pollestad i felles møte 19. juni Forprosjektet har også hatt dialog med Statens vegvesen ved Tore Braaten, Norges skiforbund ved Per Nymoen og Norges skiskytterforbund ved Per Arne Botnan og med skikretsene i Buskerud Vestfold og Telemark gjennom hele prosessen. Disse har alle gitt verdifulle innspill mht. utforming og brukerkrav til hhv. veg- og skitunnel. 7

8 Informasjon om aktiviteter i forprosjektet og mulighetsstudien gjennomført i 2007/2008 er gjort tilgjengelig på 4. Utdrag fra rapport utarbeidet av Sintef Byggforsk Sintef Byggforsk har utarbeidet et løsningsforslag med en vegtunnel på 2080 meter der 554 meter av denne er planlagt brukt som skitunnel i sommerhalvåret. Vegtunnelen må være åpen for biltrafikk, normalt i perioden oktober/november til april/mai. I tillegg er det skissert en helårlig skitunnel som går tilnærmet parallelt med vegtunnelen på totalt 680 meter inkludert 3 tverrforbindelser. Samlet lengde på skitunnelen i sommerhalvåret blir da 1234 meter. Den helårlige skitunnelen kan forlenges eller kortes ned, avhengig av brukerkrav og andre ønsker. Både veg- og skitunnelen vil være 9 meter bred (klasse B, T9,5 iht Håndbok 021 fra Statens vegvesen). Denne bredden gjør det mulig å legge to klassiske skispor, ett i hver retning samt dobbelt skøytespor i midten. Dette gjør, sammen med bruk av de 3 tverrforbindelsene mellom ski- og vegtunnelen, at samlet løypetrase vil bli ca 2,5 km. Det er også planlagt en skytehall i berg som er 20 meter bred, 70 meter lang og 16 meter høy. Denne kan gi plass til inntil 14 standplasser over to plan. Publikumsinngang til skitunnel tenkes plassert i Killingdalen på østsiden av fjellet, ved siden av påhugget til vegtunnelen. Skisse over kombinert ski- og vegtunnel utarbeidet av Sintef Byggforsk. Merk at vegtunnelen er totalt 2080 meter, denne skissen angir bare 600 m fra østre tunnelpåhugg, der vegtunnelen går parallelt med skitunnelen. Sentralt for å sikre god brukeropplevelse, vil være å holde en tilstrekkelig lav luftfuktighet i skitunnelen. Dette vil primært måtte løses gjennom tetting mot innsig og utdamping av vann til skitunnelen. I tillegg vil ventilasjon og kjøling være sentrale faktorer for å holde stabil temperatur og fuktighet. Nedkjøling av tunnelen vil baseres på gjennomstrømming av kaldluft i vinterhalvåret, og bruk av kjølerør i grunn og nedkjølt luft når lufttemperaturen er for høy gjennom året. Snølegging og vedlikehold av topplaget vil være basert på produksjon av kunstsnø i skitunnelen. 8

9 En skitunnel bygd i fjell vil være mindre arealkrevende og medføre et langt mindre inngrep i naturen sammenlignet med skitunneler bygd over bakkenivå. Den kombinerte bruken vil også være arealbesparende og gi reduserte kostnader sammenlignet med å bygge to separate anlegg; en vegtunnel og en egen skitunnel. En kombinert ski- og vegtunnel med skytehall vil totalt koste kr fordelt slik: Kostnadselementene, kombinert ski- og vegtunnel Vegglifjell i kr 1000 i kr 1000 i % Vegtunnel, 2080 meter A % Tilrettelegging av 554 meter av vegtunnelen til skitunnel B Skitunnel, 680 meter B % Rømningsveg B Skytehall i fjell C % Sum Kostnadene er høyere enn skissert i Mulighetsstudien gjennomført i 2007/2008. Dette skyldes at kostnader til tettinger i fjell (sikring mot vannlekkasjer) og portaler i tunnelåpningene nå er tatt med. I tillegg er lengden på vegtunnelen økt med 100 meter, og skitunnelen med 400 meter. Kjølerør i bakken var heller ikke kalkulert inn i Mulighetsstudien. Tre tverrforbindelser med 3 portaler /rømningsveger mellom vegtunnel og skitunnel er også kalkulert inn, samt egen rømningsveg som ble funnet nødvendig gjennom risikoanalyse utført av Sintef. I tillegg er det tatt med kostnader til en port i vest som skal stenges når østre del av vegtunnelen benyttes som skitunnel. Av sikkerhetsmessige årsaker er det også tatt høyde for egen publikumsinngang til skitunnelen. Tunnelens bredde er også utvidet fra 8,5 meter til 9 meter. Dette for å ivareta nye krav til vegtunneler, samt å sikre tilstrekkelig bredde til ett klassisk skispor i hver retning samt to skøytespor i midten. I forhold til opprinnelig skisse i Mulighetsstudien er nå grentunnelen lagt parallelt med vegtunnelen og på et høyere nivå. Det gir en helt annen fleksibilitet for utforming av løypeprofil mht. stigning og kurvatur. Samtidig ivaretas nødvendig naturlig drenering. 5. Effekter av en kombinert ski- og vegtunnel En kombinert ski- og vegtunnel vil både kunne gi en forutsigbar helårs kommunikasjon øst/vest, og et unikt idretts- og opplevelsestilbud i Vegglifjellområdet. Erfaringene fra Vuokatti i Finland er at deres skitunnel alene ikke lar seg drive med økonomisk overskudd. Skitunnelen i Vuokatti fungerer imidlertid som et fyrtårn for totaltilbudet i området, og nøkkelen til suksess i Vuokatti har vært samarbeid om en masterplan og utviklingen av et stort og variert trenings-, aktivitets- og turtilbud. Norges skiforbund og Norges skiskytterforbunds erfaringer fra skitunnelen i Torsby i Sverige om at luftkvaliteten i tunnelen er for dårlig til at man kan gjennomføre harde treningsøkter der, tilsier også at man trenger alternative utendørs treningstilbud i form av sykkelløyper, rulleskiløyper, turstier, utendørs langrennsløyper (tidlig skiløyper om høsten) osv som kan gi nødvendig supplement for det totale treningsbehovet. 9

10 Vegglifjell er en typisk fjelldestinasjon med høysesong høst/vinter. En skitunnel vil utvide sesongen på høyfjellet i Veggli fra typisk høst/vinter til også å omfatte vår/sommer. Masterplanen for Vegglifjell omfatter planer for utvidelse av eksisterende skitrekk, langrennsløyper, langrennsstadion, skiskytterstadion, sykkelløyper, rulleskiløyper og turstier. Masterplanen for Vegglifjell satser tungt på destinasjonen som en helårs langrennsdestinasjon. Både gjennom vinter- og sommersesong ser man klare fordeler av å kunne gjenbruke maskiner/utstyr, personell, kompetanse og service/fasiliteter hele året. Dette gjelder så vel prepareringsutstyr, driftsog vertskapsfunksjoner, trenings- og veiledningspersonell, fysiske fasiliteter som overnattings-, serverings- og treningstilbud. Dette gir grunnlag for gjenbruk/utvidet bruk av ressursene gjennom hele året. En skitunnel bør kunne gi ringvirkninger utover nærområdet og vertskommunene Rollag og Tinn. Kongsbergregionen har flere fyrtårn i reiselivssammenheng, og skitunnelen på Vegglifjell bør kunne bli et supplerende og godt besøkt fyrtårn for regionen. I både Torsby i Sverige og Vuokatti i Finland er erfaringene at aktive mosjonister ønsker å benytte de samme tilbudene som toppidretten, og at antall brukere som benytter tunnelen vil avhenge av hvorvidt for eksempel landslagene finner tilbudet attraktivt. En skitunnel med så vel internasjonalt som nasjonalt marked, vil gi effekter som både kan nyttiggjøres av service-, handels- og reiselivsnæring, men er også gjensidig avhengig av hverandre. I tillegg kan man se muligheter for effekter for idrettsmiljø og læringsmiljø knyttet til langrenn og skiskyting, lokalt og i regionen. En forventet effekt av en kombinert ski- og vegtunnel vil også være knyttet til generelt høyere salgsverdier på eiendom (tomter, hytter, leiligheter), men også på bruksverdien, og dermed også utleieverdien, for hytter og leiligheter i området. En bør dermed både kunne forvente kortsiktige effekter, men aller viktigst, varige effekter av et utvidet og attraktivt tilbud i området. For Rjukan og Veggli kan man også se for seg økt omsetning og bruk av ulike servicetilbud ved helårlig kommunikasjon og større trafikk øst-vest gjennom bruk av ny vegtunnel om vinteren. Kombinasjonsbruken av vegtunnelen, gir også en merverdi som svært få andre reisemål har muligheten for å utvikle, og finansieringsmessig vil det kunne ha stor betydning, både med hensyn til investering og drift. En kombinert ski- og vegtunnel vil også medføre redusert arealbruk fremfor en todelt løsning der skitunnel for eksempel bygges over bakkenivå. En vegtunnel gjennom Killingskardet vil også kunne være en mulig løsning på villreinproblematikken knyttet til åpent villreintrekk mellom Blefjell og Lufsjåtangen 2. 2 NINA Rapport 412, Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda, Kunnskap og utfordringer i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk (jordhøy og Strand, 2009) 10

11 6. Finansiering og eierskap til en kombinert ski- og vegtunnel Det er pr. i dag uklart hvilke aktører som vil være aktuelle finansieringspartnere for en kombinert skiog vegtunnel, men vi kan legge til grunn at både offentlige og private interesser kan være aktuelle til å eie og/eller finansiere investeringen. Uten en betydelig offentlig finansiering, og / eller sikkerhetsstillelse, vil det kunne være vanskelig å realisere prosjektet. Før en kan gå nærmere med en vurdering, eller starte arbeidet med privat finansiering, bør det offentliges rolle, enten som eier, deleier eller som finansieringspartner, avklares. Det er grunn til å anta at investeringsviljen for ulike interessenter vil være forskjellig for hhv. vegtunnelen og skitunnelen. Ut fra foreløpig arbeid, er det sannsynlig at offentlige aktører har størst interesse av å bygge infrastruktur i form av vegtunnel som sikrer helårlig kommunikasjon øst-vest. Dette ut fra ønsket om en større grad av arbeidspendling østvest, samarbeid samfunnstjenester, næringsutvikling, stedsutvikling, miljø og samferdsel. For skitunnelen er det større mulighet for at private aktører ønsker å investere/reinvestere i utbyggingen. Dette kan medføre at man får ulike finansierings- og eierskapsmodeller for vegtunnelen og skitunnelen. Det offentliges rolle i prosjektet vil også ha direkte betydning for finansieringsbehovet. Dette fordi merverdiavgiftsreglene er forskjellige avhengig av det offentliges eierskap, evt. forpliktelse til å overta vedlikeholdet av vegtunnelen. Samtidig vil en rent offentlig eid vegtunnel medføre en begrenset mulighet for finansiering via bompenger, over tid. Driften av skitunnelen vil høyst sannsynlig bli omfattet av merverdiavgiftsreglene for kultur- og idrett med en sats på 8 % mot fullt fradrag for merverdiavgift på løpende kostnader og investeringer. Før en endelig vilje fra private kan utløses, er det stor grunn til å tro at det offentlige må vise vilje til å investere i prosjektet. Erfaringene fra både Torsby og Vuokatti, som er blant de mest sammenliknbare tilbudene for den kombinerte skitunnelen på Vegglifjell, viser at skitunnelen i seg selv gir begrenset økonomisk avkastning, om den i det hele tatt vil gi direkte økonomisk avkastning. Det må derfor forutsettes at det er totaltilbudet og de totale effektene som må utløse den positive effekten for området og tilbudene sett under ett. Dette underbygger at kapitalkostnadene må være så lave som mulig, dvs. at man ikke kan forvente avkastning på kapital investert i skitunnelen, men at avkastningen kommer i form av varig verdiskaping i området, samt den umiddelbare ekstra verdiøkningen som hentes ut gjennom tomtekapital når tilbudet (skitunnelen og vegtunnelen) kommer. Det er allerede utløst en vilje til å reinvestere privat kapital fra salg av tomter. Hele 14 grunneiere i Killingdalen har inngått avtale om at 10 % av brutto salgssum for tomter skal overføres til Vegglifjell Infra BA, som skal reinvestere kapital i ikke-kommersielle infrastrukturtiltak. Dette i tillegg til 5 % av tomtekapitalen som skal overføres til Vegglifjell Friluftslag BA, for utvikling av sti- og løypearbeidet på Vegglifjell. Det er ingen selvfølge at noen av disse midlene skal benyttes til skitunnel, men det kan være et alternativ dersom Vegglifjell Infra BA skulle ønske å investere i en framtidig skitunnel og/eller vegtunnel. 11

12 For å utløse en bred vilje til å reinvestere tomtekapital til infrastruktur, vil det forutsette en kombinasjon av både frivillige avtaler og eventuelle offentlige krav om utbyggingsavtaler. Med tanke på at tverrforbindelsen vil kunne bidra til utvikling både i Rollag og Tinn, er det da naturlig å tenke en lik praksis på begge sider av fjellet. Potensialet av nybygging, utgjør mellom nye enheter i form av godkjente eller planlagte tomter for hytter og leiligheter. Ved bruk av en tilsvarende modell som benyttet i Killingdalen, også i naboområdene på begge sider av fjellet, utgjør dette en betydelig potensiell finansieringskilde, dersom grunneiere/utbyggere skulle ønske å investere i en skitunnel og/eller vegtunnel. Man skal heller ikke se bort fra at hytteeiere kan ha interesser av å delta i investeringene. Trafikktellinger på sommervegen gjennomført av Rambøll Norge as som del av forprosjektet i uke , viser en ÅDT på 110 biler pr. døgn, dvs. ca biler passert i løpet av ett år (sum begge retninger til sammen). På bakgrunn av dette er det utarbeidet en prognose for trafikkutvikling dersom vegtunnelen blir bygd. Denne viser en sannsynlig utvikling for trafikk over fjellet økende til 300 ÅDT i år 10 etter bygging og 490 ÅDT i år 20 etter bygging. Dette underbygger at helårsveg både kan være økonomisk fornuftig, men ikke minst samfunnsøkonomisk viktig for området og regionen. I videre planfase vil det være helt sentralt å avklare basisfinansiering som det ikke kreves kapitalavkastning på. Dette fordi verken skitunnelen eller vegtunnelen på kort eller mellomlang sikt har en sannsynlig egenfinansiering. Det må betraktes som infrastruktur som utløser verdiskaping som ellers ikke vil kunne la seg realisere når destinasjonen Vegglifjell skal utvikles, og helårskommunikasjonen skal kunne bli en realitet. 7. Veien videre På bakgrunn av funn og anbefalinger fra forprosjektet, herunder Sintef Byggforsks utredninger og anbefalinger, bør følgende beslutninger tas: 1) Beslutning om å avslutte planleggingen, legge planene på is, eller gå videre med planleggingen av en kombinert ski- og vegtunnel. 2) De som evt beslutter en videreføring, og som sammen forplikter seg til å delta med ressurser i planfasen, kan bli/bør bli eiere av kommende planfase(r) og resultatet derfra. 3) Plan for gjennomføring av mellomfase, evt flere mellomfaser, må utarbeides, og koordineres med øvrig planarbeid på Vegglifjell, både øst- og vestsiden. Følgende forhold bør undersøkes og utredes nærmere i en mellomfase: Etterprøving av løsningskonseptet o Kombinert ski- og vegtunnel, eller stykkevis og delt? Alt i fjell, eller bør noe flyttes på utsiden? Nærmere ingeniørgeologiske undersøkelser av hele tunneltraseen Nærmere vurdering og utredning av skitunnelen som idrettsanlegg basert på et totalkonsept i form av helhetlig destinasjonsutvikling på Vegglifjell, herunder; 12

13 o Eventuell justering av løsningskonseptet for skitunnel med tilhørende fasiliteter Sett i forhold til planlagt skiskytter- og langrennsstadion, langrennsløyper, rulleskiløyper, sykkelløyper og turstier i området Sett i forhold til planlagt sentrumsutvikling i Killingdalen Overnattingstilbud Service- og serveringstilbud o Ytterligere markedsvurdering for totaltilbudet o Dette arbeidet bør koordineres/gjøres i fellesskap med Vegglifjell Infra BA som forvalter/skal iverksette Masterplanen for Vegglifjell, og evt andre interessenter på både øst- og vestsiden av Vegglifjell Avklaringer mht. hvilke private og offentlige aktører som kan være aktuelle eiere og/eller finansieringspartnere for hhv. vegtunnel og skitunnel Vurdering av om man kan finne bruk for energien som frigjøres ved kjøling av tunnelen i sommersesongen, sett i forhold til totaltilbudet på Vegglifjell Etterprøving av kalkyler for trafikkutvikling Avklaring av behov for oppgradering av veier på begge sider av fjellet Anbefaling mht om man skal gå videre i et hovedprosjekt 13

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Fjellkontrollboringer

Fjellkontrollboringer Fjellkontrollboringer Utført i uke 40 Dybde til fjell varierte mellom 2,45 til 7,63 m SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 SINTEF Byggforsk 3 SINTEF Byggforsk 4 Risikovurdering Brann Nødvendig med en

Detaljer

RAPPORT FRA MULIGHETSSTUDIET KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM ROLLAG OG TINN KOMMUNE PÅ VEGGLIFJELL

RAPPORT FRA MULIGHETSSTUDIET KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM ROLLAG OG TINN KOMMUNE PÅ VEGGLIFJELL RAPPORT FRA MULIGHETSSTUDIET KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM ROLLAG OG TINN KOMMUNE PÅ VEGGLIFJELL 17. april 2008 Prosjektrapporten er utarbeidet på vegne av prosjektansvarlig Numedalsutvikling IKS

Detaljer

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel 12.05.2017 Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel har i dag ca 820 medlemmer og omfatter fastboende, hytteeiere og næringsdrivende på

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Gjenbruk av tunnel til helårs skianlegg i Holmestrand

Gjenbruk av tunnel til helårs skianlegg i Holmestrand Gjenbruk av tunnel til helårs skianlegg i Holmestrand 1. Verdens største skinasjon har ikke helårs skianlegg 2. Finland har fire, Sverige har ett og får snart to til 3. Ny løypemaskin til 1,8 mill. kr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Innhold. Kjerneinformasjon... Eiendom... Eier... ... 3

Innhold. Kjerneinformasjon... Eiendom... Eier... ... 3 Innhold Kjerneinformasjon... 3 Eiendom... 3 Eier...... 3 Selger... 3 Overtakelse av tomten... 3 Områdebeskrivelse... 3 Alternative turforslag... Veibeskrivelse... Tomta... Vei fram til tomta... Strøm og

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL SLUTTRAPPORT Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL Forord og sammendrag Om idrettsslaget IL STIL er stiftet 28. oktober 1945 og holder til i Igeldas i Porsanger kommune.

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

vegglifjell et godt sted å være www.vegglifjellutvikling.no

vegglifjell et godt sted å være www.vegglifjellutvikling.no vegglifjell et godt sted å være www.vegglifjellutvikling.no Fakta om Vegglifjell Beliggenhet: Rollag kommune, sørøst på Hardangervidda Høyde over havet: 830-1300 moh. Adkomst: Forbi Kongsberg og opp Numedal

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Sjusjøen i endring - Pihl AS

Sjusjøen i endring - Pihl AS Sjusjøen i endring - Pihl AS Kort om Pihl AS Utviklingen av Sjusjøen - status pr i dag Utvikling og planer Beiteproblematikk Offentlige virkemiddelapparat Pihl AS i Ringsaker - Historien Situasjonen rundt

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling

Bærekraftig hytteutvikling Bærekraftig hytteutvikling Representantskapet for Kongsbergregionen, 08.02.2012 Dag Åsmund Bilstad, prosjektleder Bærekraftig hytteutvikling Jf strategiplan kap. 3 Steds- og områdeutvikling Utvikling av

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Rollag kommune. Kommunedelplan for skilting. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Kommunedelplan for skilting. Forslag til planprogram Rollag kommune Kommunedelplan for skilting Forslag til planprogram 07. oktober 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Plankrav... 3 1.2.1 Foreløpige føringer for planarbeidet... 3 1.3 Krav

Detaljer

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Trysils beliggenhet - Oslo Airport Gardermoen 160 km - Oslo 210 km - Stockholm 470 km - Gøteborg 500 km - København 770 km Trysilfjellet 32

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

SALGSOPPGAVE Persbuhaugen hyttefelt Vegglifjell

SALGSOPPGAVE Persbuhaugen hyttefelt Vegglifjell SALGSOPPGAVE Persbuhaugen hyttefelt Vegglifjell Ca 2 timers kjøring fra østlandsbyene til inngangen øst på Hardangervidda Geilo Vegglifjell Kongsberg Veggli ligger Ca 60 km fra Kongsberg mot Geilo Tomtenes

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena

Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena Saknr. 14/6647-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at utbygging av Trysil Bike Arena vil ha regional betydning

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Prosjektplan utvidet forstudie. Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal

Prosjektplan utvidet forstudie. Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal Prosjektplan utvidet forstudie Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Mål 3. Tilnærming 4. Involvering 5. Utredningstemaer 6. Hovedaktiviteter og resultat 7.

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

UTBYGGING GRANÅSEN DIALOGKONFERANSE I SAMARBEID MED PRIVATE AKTØRER. Geir Paulsen utbyggingsleder Granåsen

UTBYGGING GRANÅSEN DIALOGKONFERANSE I SAMARBEID MED PRIVATE AKTØRER. Geir Paulsen utbyggingsleder Granåsen UTBYGGING GRANÅSEN DIALOGKONFERANSE 5.4.2017 I SAMARBEID MED PRIVATE AKTØRER Geir Paulsen utbyggingsleder Granåsen Agenda, dialogkonferanse 5.4.2017 1130-1200: Ankomst, enkel servering. 1205-1215: Ola

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Veipakke Kvænangen. - Vedtatt av Kvænangen Arbeiderparti 05.06.2014. - Presentert for Arbeiderpartiets fraksjon i Transport og

Veipakke Kvænangen. - Vedtatt av Kvænangen Arbeiderparti 05.06.2014. - Presentert for Arbeiderpartiets fraksjon i Transport og Faksimile: Framtid i Nord. Veipakke Kvænangen - Vedtatt av Kvænangen Arbeiderparti 05.06.2014 - Presentert for Arbeiderpartiets fraksjon i Transport og kommunikasjonskomiteen på Kvænangshagen Verdde 03.09.2014

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

1. Beskrivelse av prosjektet

1. Beskrivelse av prosjektet 1. Beskrivelse av prosjektet Tynset idrettsforening ønsker å bygge en sentrumsnær rulleskiløype i deler av dagens lysløype som ligger i Haverslia boligområde. Prosjektet har som mål å bygge løyper som

Detaljer

Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell. Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil. På vegne av oppdragsgiver

Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell. Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil. På vegne av oppdragsgiver På vegne av oppdragsgiver søkes følgende 2 stillinger besatt: Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell og Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil Telefonnr. 913 90 269 Innhold Innledning Side 3

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA HISTORIKK STIFTET 19.JAN 1971 13 medlemmer 1 andel = 100 dekar I DAG 26 medlemmer 3 store grunneiere = nesten

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering 1. Bakgrunn for vurderingen 2. Har området kvaliteter for villrein og i så fall hvilke? 3. Hvordan bruker villreinen området? 4. Hva kan

Detaljer

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Bakgrunn KVU for kryssing av Oslofjorden Politiske vedtak

Detaljer

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

Detaljer

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel Åpent Fjellmøte 2017 Lørdag 15. april kl. 11.00 Spåtind Sport Hotel Hytteforeningen har som hovedmål å informere, skape gode opplevelser og aktivt bidra til en positiv utvikling av Synnfjellet Øst/Synnadalen

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Masterplan for Vegglifjell

Masterplan for Vegglifjell Prosjektplan for Masterplan for Vegglifjell Strategisk plan for utvikling av Vegglifjell som reisemål Prosjekteiere: Vegglifjell Holding AS Vegglifjell Utvikling AS Vegglifjell Skisenter AS Grunneiere

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Sponsorpakker. Middagsåsen sportsenter AS. facebook.com/middagsasen Web: middagsasen.no. Find us on Facebook Badge.

Sponsorpakker. Middagsåsen sportsenter AS. facebook.com/middagsasen Web: middagsasen.no. Find us on Facebook Badge. Sponsorpakker Middagsåsen sportsenter AS Find us on Facebook Badge CMYK /.eps 4-farger verdier: Cyan: 0% - Magenta: 100% - Yellow: 100% - Black: 0% Cyan: 0% - Magenta: 0% - Yellow: 0% - Black: 100% Cyan:

Detaljer

Presentasjon Pr esentasjon for fo r Nær Næ i r n i gs g rå r det 19. mars 2013

Presentasjon Pr esentasjon for fo r Nær Næ i r n i gs g rå r det 19. mars 2013 Presentasjon for Næringsrådet 19. mars 2013 Strategiske satsingsområder: Maritime fritidsaktiviteter Helårs ski og turaktiviteter Overordnet plandokument som styrer alle delprosjekter Markedspotensial

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE AKTØRENE BAK SATSINGEN Narvikfjellet Eiendom AS ble stiftet 2. juli 2014 og eies av Forte Narvik Invest 1 AS (50,1%) og Narvikgården AS (49,9%).

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Saknr. 10/6149-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Finansiering

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Verdiskaping i verneområder

Verdiskaping i verneområder Verdiskaping i verneområder Bærekrafting naturglede Fagrådgivende møte 02. mars 2015 Prosjektleder Reiseliv, Jan Sverre Sivertsen Bakgrunn og mål Rauma har mange verneområder og er Nasjonalparkkommune

Detaljer

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler Praktisk bruk av utbyggingsavtaler Oslo 22.03.2017 Jan Willy Føreland Utbyggingsavtaler - erfaring Utbyggingsavtalen skal være et praktisk hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av planen: Avklare ansvarsdeling

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

UTBYGGING GRANÅSEN BRUKERMØTE Geir Paulsen utbyggingsleder Granåsen

UTBYGGING GRANÅSEN BRUKERMØTE Geir Paulsen utbyggingsleder Granåsen UTBYGGING GRANÅSEN BRUKERMØTE 7 17.1.2018 Geir Paulsen utbyggingsleder Granåsen Agenda, fellesmøte 7 17.1.2018 1530-1600: Ankomst, enkel servering. 1600 1615: Overordnet plan for utbygging: Geir Paulsen

Detaljer

Geilo partnerskap om utviklingen. Partnerskapsregimet er direkte knyttet opp til gjennomføringen av de langsiktige målene, nedfelt i Whistler 2020

Geilo partnerskap om utviklingen. Partnerskapsregimet er direkte knyttet opp til gjennomføringen av de langsiktige målene, nedfelt i Whistler 2020 Partnerskapsregimet er direkte knyttet opp til gjennomføringen av de langsiktige målene, nedfelt i Whistler 2020 Bakgrunn for partnerskapstenkningen: Å lykkes med en helhetlig utvikling av Geilo som et

Detaljer

Høyt til fjells i vakker natur

Høyt til fjells i vakker natur Høyt til fjells i vakker natur Nylund Park II er perfekt for deg som ønsker et rolig hytteliv i nydelige omgivelser. Du slipper maset med å bo midt i bakken, samtidig som du kan sitte i heisen i løpet

Detaljer

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. DET NORDLIGE ALTERNATIVET: Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Høgfjellskonferansen 2015:«På rett veg mellom øst og vest» Stamvegutvalget

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Att: Torstein Kiil Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Gert Myhren -

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Anleggskonferanse Skianlegg Skei i Jølster Marit Gjerland Anleggsrådgiver Norges Skiforbund

Anleggskonferanse Skianlegg Skei i Jølster Marit Gjerland Anleggsrådgiver Norges Skiforbund Anleggskonferanse Skianlegg Skei i Jølster 09.06.16 Marit Gjerland Anleggsrådgiver Norges Skiforbund Skipolitisk Dokument 2016-2020 Hovedmål anlegg Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge til

Detaljer

RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA

RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA AUGUST 2012 WETO EIENDOM NORGE AS RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as Agenda 2 1. Om mulighetsstudien 2. Nåsituasjonen 3. Vurderinger Muligheter generelt Ulike planer som

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as Agenda 2 1. Om mulighetsstudien 2. Nåsituasjonen 3. Vurderinger Muligheter generelt Ulike planer som

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID Jan Willy Føreland 21.11.2012 Stedsutvikling og samarbeid - utfordring Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer