Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013"

Transkript

1 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Anita Engan Styremedlem: Ranveig Aas Tone Langmo (kasserer) Jens Erik Trøen Arne Moholdt Sportslig utvalg: Trenere: Skilektrenere: Foreldregruppe: Oppmann: Nett-ansvarlig: Arne Moholdt (leder), Ola Moholt, Per Olav Lian Arne Moholdt, Ola Moholt, Per Olav Lian, Jens Erik Trøen, og Stein Botnan. Jan Arild Sivertsgård og Jogeir Mylius Marianne Moholt og Oddrun Skogåstrø Jan Arild Sivertsgård Arne Moholdt Møter: I løpet av sesongen 2013 har skigruppa hatt 4 styremøter og behandlet 40 saker. Møter i tilknytning til renn og andre arrangement kommer i tillegg, likeså gjelder egne møter i sportslig utvalg og trenergruppe. Leder er fast styremedlem i hovedlaget. Kommunikasjon med sportslig utvalg/trenere, oppmann, foreldregruppe, leder for hovedlaget og koordinator gjennomføres fortløpende etter behov. Skigruppa har vært representert ved leder Skigruppa på vårmøtet i Sør-Trøndelag skikrets. Arrangement: Vi har i løpet av 2013 arrangert: - 5 lysløyperenn inkludert i skicross i Ålen Skisenter - Lagsmesterskap på Holla skistadion - Turrennet Bør Børson Vintertrim - Sesongavslutning med premieutdeling - Hessdalslia opp - Ålbyggsprinten 2013

2 Treninger/samlinger: - Skilek annenhver uke i lysløypa januar-mars - Skitrening 1 ganger per uke januar-april, - 1 ganger per uke oktober-desember i Hovet - 2 stk testløp gjennomført sommer / høsten Treningssamling 1-dagers Ålen - Skisamling langhelg i Ramundberget Andre dugnader: - Bassengdrift Salg av kretsens skilotteri - Vårrydding for Kolo veidekke - Utkjøring av årsmelding for Fjellstyret - Vedlikehold av Bør Børson-løypa (fast rodeansvar) - Vedlikehold av 3 km i Holla - Vedlikehold av lysløypa med reparasjon av klopp etter flommen Dopapirsalg i 4 omganger - Salg av adventskalendere sammen med Nea-Radio Sportslige aktiviteter og resultater: Aktivitetsnivået i skigruppa er fortsatt stort, takket være dyktige og ivrige trenere, foreldre og løpere. Fra januar-april var det fellestreninger på ski en ganger per uke.. I høst har det vært én fast trening per uke, fredagstrening i Hovet med god deltagelse. Den årlige trenings- og sosiale høstsamlingen ble i år holdt som 1 dagers samling i Ålen, og med deltagelse fra Haltdalen il og Røros il. 2 parti deltok, til sammen 16 ivrige skiløpere som fikk lunsj i klubbhuset. Vi er glade for at skisamlingen i Ramundberget stadig er like populær. Både barn, ungdom og voksne kommer igjen år etter år, og alle synes å trives uansett vær og føreforhold. I år var vi rundt 65 personer fra Ålen, som fikk gode skiforhold i Sverige 3 juniorløpere deltok i høst på de åpne juniorsamlingene i regi av Sør-Trøndelag skikrets. Konkurransesesongen har bestått av deltagelse i både sone- og kretsrenn, turrenn, ST-cup, KM, Midt Norsk mesterskap, Norges Cup, Hovedlandsrenn, NM junior, og Junior VM. Følgende oversikt viser resultater som Ålen il kan være stolt over: ST cup sammenlagt: G 15 Vegard Sivertsgård nr 1. KM sprint Oppdal: Gull til Vegard Sivertsgård i G15, og Sølv i Jo Jensås i G13 KM klassisk Knyken Orkanger: Gull til Vegard Sivertsgård. Midt Norsk Mesterskap Selbu: 1 Gull til Vegard Sivertsgård Normal Distanse

3 NC sprint klassisk Steinkjer: 4 plass til Hege Langmo, og uttak til Jr VM! JR VM Liberc,Tsjekkia sprint Klassisk : Hege Langmo, nr 34. NM Senior Gåsebu, klassisk sprint: Hege Langmo nr 23, Magnus Moholt nr 30 I tillegg viser følgende deltagelse et aktivt skimiljø: - Flere løpere fra 8 år og over har deltatt i sone- og kretsrenn. - 8 løpere deltok i ST cup en. - 4 løpere representerte Ålen i Norgescuprenn junior. - Vegard Sivertsgård uttatt til ungdommens Holmenkollstafett for Sør- Trøndelag. - Magnus Moholt deltok i Skandinavisk cup i Østersund. - På turrennområdet har vi flere deltagere både på lokale og mer landsdekkende arrangement som Rensfjellrennet og Birkebeinerrennet med flere. Flere av turrennløperne finner vi også igjen som trenere og miljøskapere i forhold til våre yngre løpere. Dette er viktig både når det gjelder det sosiale og faglige miljøet i laget. Rekruttering Det er positivt at aktive ungdommer, juniorer og voksne løpere er gode forbilder og deltar på lysløyperenn, lagmesterskap og andre aktiviteter sammen med de yngre. Samtidig registrer vi dessverre nedgang i antall deltagere både i konkurranse og trimklasser som tidligere år. Dette har også en sammenheng med de barnekull som kommer opp. Selv om vi hadde positive renn med Budalen, Tydal og Røros hvor vi fikk mobilisert mange i de yngre klasser. Vi har en liten, men forholdsvis stabil gruppe som deltar på skitreninger vinteren igjennom. Rekruttering synes å være skigruppas hovedutfordring også videre framover. Og det viktigste tiltaket tror vi er å få engasjert både unger og foreldre i skiaktiviteter. Vi tør likevel ane en positiv trend, da skilektreningene i vinter samlet over 20 ivrige unge skiløpere i aldersgruppen 6-10 år. Og som vanlig de siste år har skilek vært et populært tilbud. Det har også vært god deltagelse av yngre på de inne treningene vi har hatt på høsten inne i Hovet. Anlegg og dugnadsarbeid: Skigruppa kan tradisjonelt vise til god dugnadsinnsats. I lysløypa er det ryddet for gjenvekst og renovering av bru over en bekk. Løype i Holla er ryddet for gjenvekst, samt sjekk av alle stikkrenner. Vi har i høst fått flyttet et uthus/toalett fra bomstasjonen ved Reitan og etablert dette ved skihytta i Holla. For å legge forholdene til rette for lagets løpere, samt øke interessen for ski som friluftsaktivitet, er vi avhengig av oppkjørte løyper til enhver tid. Lysløypa og andre turløyper kjøres av Holtålen Turforening som gjør en meget god innsats, og som vi har et godt samarbeid med. Ellers har skigruppa/skimilijøet stått meget godt på for å skaffe dugnader slik at vi kan opprettholde både breddeaktiviteten og kunne yte støtte til aktive løpere som satser seriøst på idretten sin. Det er en utfordring å skaffe nye dugnader, som gir oss tiltrengte inntekter for å

4 opprettholde høy aktivitet. Dugnadsbelastningen blir fort stor på enkelte, men styret retter en stor takk til alle for pågangsmot og velvillig innstilling for de dugnader vi får tak i. Profilering, informasjon og annen aktivitet: Skigruppa har fått frem i samarbeide med Swix luer som står i stil med lagsdrakten, og som bidrar til at vi vises ennå mer som Ålen Il når vi er ute og deltar. Det er også håp om at disse vil gi skigruppa en liten inntekt. Skigruppa har for sesongen 2013/2014 fått solgt luereklamen, som også bidrar med penger i kassen. Skigruppa har lagt stor vekt på bruk av Ålen il sine hjemmesider, både som nyttig informasjonskanal innad i klubben, og for å formidle nyheter til omverdenen. Samtidig er vi bevisst på at oppdaterte hjemmesider er viktig i profileringsøyemed både for Ålen il og våre sponsorer. Styret i skigruppa retter en stor takk til nett-ansvarlig for god service og informasjon på hjemmesida og i lokalpressen. Økonomi: Skigruppa har i 2013 hatt inntekter på kr og kr i utgifter. Regnskapet viser et overskudd på kr De største inntektskildene i 2013 har vært overføring fra hovedlaget,sponsormiddler,turrennet Bør Børson, Svenhukrennet, bassengdrift, salg av julekalendre, salg av toalettpapir og andre dugnader i tillegg til egenander. Lysløypeserien er i all hovedsak knapt sjølfinansierende. Skigruppa fikk kr i bonus fra Haltdalen sparebank/ Rørosbanken for bevisst og god profilering av bankene gjennom Skigruppa har stadig stor aktivitet og omsetning. Tidligere utestående faktura for oppretting lysløypa etter flommen er mottatt, og saken er meldt inn til naturskadefondet. Denne saken er i 2013 overtatt av Hovedlaget som er eier av lysløypa. Sluttord: Året 2013 har igjen vist at skigruppa har et godt miljø med levende dugnadsånd, vi opprettholder stadig et høyt aktivitetsnivå og flere løpere har oppnådd gode resultater. Med det store antall ivrige deltagere på skilek, øyner vi stadig et håp for ny rekruttering til et aktivt skimiljø med stor skiglede og i de kommende år. Men dette vil kreve aktiv jobbing fra skimiljøet. Ingen nye deltagere kommer av seg selv. For å oppnå fremtidige mål må vi derfor holde fast på følgende fokus: 1. Breddeidrett: Tilrettelegge for skiaktivitet for alle aldersgrupper. Målet bør være å gi barn, ungdom og voksne en positiv skiopplevelse. Rekruttering må fram som satsingsfelt i enda større grad. 2. Toppidrett: Tilrettelegge for mulige fremtidige toppidrettsutøvere. Dette medfører både økt tilførsel av midler, oppgradering av faglig trenerkompetanse, samt opprettholdelse og utvikling av gode treningsforhold.

5 Vi har trenere og instruktører med høy motivasjon, gode kunnskaper om trening og tilrettelegging for både bredde og topp, og som legger ned en imponerende arbeidsinnsats i form av et anselig antall frivillige arbeidstimer. Skigruppa kan ikke fremheve nok den store innsatsen som trenerne gjør, både i forhold til å skape gode enkeltprestasjoner, og ikke minst i forhold til engasjement og entusiasme for å skape skiglede og godt utgangspunkt for rekruttering. Samtidig er en avhengig av oppofrende og positive foreldre som bærebjelken i et godt skimiljø. Verdiene til Ålen il, STA - spenstig, trygt, artugt er sentrale føringssignaler, og styret er samstemte i at godt miljø, lek og trivsel er det som først og fremst må prege vårt arbeid. Per Olav Lian ble tildelt prisen Årets Ildsjel for Ålen Il Utdelingen skjedde på Britannia Hotell i Trondheim under en høytidelig seremoni og festkveld for alle ildsjeler i Sør- Trøndelag. Styret ønsker å takke alle som har bidratt i Dette gjelder løpere, foreldre, trenere, løypekjørere, oppmann og alle andre som har stilt opp på dugnad eller arrangement for skigruppa. Vedlegg: - Resultatregnskap Status handlingsplan Anlegg-, utstyrs- og material liste Ranveig Aas Anita Engan Arne Moholdt Jens Erik Trøen Jan Arild Sivertsgård Tone Langmo

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Styret har bestått av: Leder (konstituert): Ingrid Reitan Sekretær: Jan Arild Sivertsgård Styremedlem: Per Inge Breen Terje Hegseth Ann Edel Moholdt (kasserer)

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen!

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen! ÅRSMØTE Ålen idrettslag Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00 Restauranten i Ålen Samfunnshus Velkommen! Gruppenes årsmeldinger, handlingsplaner og ev sportsplaner finner du på www.alenil.no Våre samarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige faste verv... 5 2.3 Styremøter... 5

Detaljer

Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014.

Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014. Styrets beretning 2014/2015 Konnerud IL Skigruppe 2014/2015 Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014. Styret i Konnerud IL, skigruppa

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN Styret har bestått av: Knut Terje Årsandøy, Leder Bente Kristin Aavtasmark, nestleder Anne Judith Brøndbo Skarland, sekretær, håndballansvarlig Kurt Solem Kasserer og regnskapsfører

Detaljer

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015 Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015 Ski for alle livet ut 1 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både i alpint

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015)

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) Adr.: c/o Steinar Vaadal Jan Mayenvegen 14, 9013 TROMSØ, tlf 47454180 E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com Internett: http://www.tssl.no

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2012.

ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2012. STYRET ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2012. Styret har bestått av: Leder Jon Inge Breen Sekretær Trude Hånes Styremedlem Hanne Kristin Stenmo Styremedlem Kristin Dragmyrhaug Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Årsmelding 2014 Å RSMELDING FOR IL POLÅRSTJERNEN 2014

Årsmelding 2014 Å RSMELDING FOR IL POLÅRSTJERNEN 2014 Å RSMELDING FOR IL POLÅRSTJERNEN 2014 1 Å rsmelding for styret 2014 Styrets sammensetning Tord Skardal, leder Hans Henrik Kristiansen, nestleder, Knut Esbensen, kasserer, Hans Kristiansen, Elena Mietinen,

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Stokke IL Skigruppe... 1 Sesongen 2008 / 2009... 1 1 Innholdsfortegnelse... 2 1.1 Adresseliste styret... 3 1.2 Kontingenter sesongen 2008/09... 3 1.3 Ansvarlige for treningene...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET Styret sin virksomhet Styret i idrettslaget har i løpet av 2013 gjennomført 3 styremøter, i tillegg til årsmøtet. Styret har bestått av Nils Runar

Detaljer

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer

LØRENSKOG SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

LØRENSKOG SKIKLUBB - ALPINGRUPPA LØRENSKOG SKIKLUBB - ALPINGRUPPA ÅRSBERETNING 2014/2015 Årsmelding Lørenskog Skiklubb Alpin Sesongen 2014/2015 Side 1 av 10 1. Tillitsverv i perioden Styret har bestått av: LEDER: NESTLEDER: SEKRETÆR:

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

SJETNE IL Skiavdelinga

SJETNE IL Skiavdelinga SJETNE IL Skiavdelinga Kort om de første 20 åra Helt fra den spede start for Sjetne Idrettslag høsten 1970 var det selvsagt at ski skulle være en av de aktiviteter laget skulle drive med. Ski hadde på

Detaljer

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING 2011/2012 Kretsting, 25. april 2012. INNLEDNING STYRETS BERETNING 2011/2012 Beretningen er

Detaljer

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa Årsmøte 2011 Sandnes Idrettslag Alpingruppa Saksliste 1. Åpning av møtet ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24 2014 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 Versjon 1/4-2014 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer