Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Medlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Leiar AP Frode Pletten Nestleiar H Bente Karin Isdahl Medlem H Dagfinn Brekke Medlem KRF Grete Marit Veka Maraas Medlem SP Varamedlemar Funksjon Representerer Britt Lise O. Volden Varamedlem AP Bjørg Karin Tislevoll Varamedlem H Solfrid Sandvik Bø Varamedlem KRF Geir Arne Solbakken Varamedlem SP Konrad Westvik Varamedlem FRP Thoralf Åge Røen Leiar Bente Fitjar utvalssekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 28/13 PS 29/13 PS 30/13 Godkjenning av protokoll Saker handsama etter delegering Referat- og meldingssaker PS 31/13 Barnehageplan PS 32/13 IKT - handlingsplan for grunnskulen i Fitjar PS 33/13 Klage på avslag om parkeringsløyve for rørslehemma. X PS 34/13 PS 35/13 PS 36/13 Forslag om nedlegging av Fitjar tannklinikk. Reviderte samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og tilhøyrande kommunar. Interkommunal legevakt mellom Bømlo, Fitjar og Stord. PS 37/13 Sommarfullmakt 2013 PS 38/13 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/56 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 28/13 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/56 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 29/13 Utval for Oppvekst og omsorg Samandrag: DS 57/13 Går ut DS 58/13 Vedtak og svar på søknad om logopedtimar DS 59/13 Vedtak og svar på søknad om logopedtimar DS 60/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 61/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 62/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 63/13 Etterberekning vederlag for opphald i institusjon i DS 64/13 Vedtak om vederlag for langtidsopphald i institusjon. DS 65/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 66/13 Vedtak om vederlag for langtidsopphald i institusjon. DS 67/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 68/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 69/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåra og DS 70/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 71/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 72/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 73/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 74/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 75/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 76/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 77/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 78/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 79/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 80/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 81/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 82/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 83/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 84/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 85/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 86/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 87/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 88/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 89/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 90/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 91/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 92/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 93/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 94/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret Side9

10 DS 95/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 96/13 vedtak om vederlag for kommunale helse- og omsorgstenester DS 97/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 98/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 99/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 100/13 Vedk. søknad om parkeringsløyve for rørslehemma. DS 101/13 Vedtak og svar på søknad om logopedisk vurdering DS 102/13 Vedk. søknad om parkeringsløyve for rørslehemma. DS 103/13 Vedk. søknad om parkeringsløyve for rørslehemma. Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek delegeringssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side10

11 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/56 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingssaker Utval sak Utval Møtedato 30/13 Utval for Oppvekst og omsorg Meldingssaker: Kompetanse i barnehagen plan for Fitjar kommune Måleprotokoll frå Haugaland HMS Mars-April 2013 Kontrollskjema Securitas Fitjar Fjordhotell Tilsyn helse- og omsorgstenestene, brev av orientering i møtet Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek meldingssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Skjenk m/røyk Kunde: Fitjar Kommune Objekt: Fitjar Fjordhotell Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 0 Starttidspunkt: :50 Sluttidspunkt: :05 Avvik avdekket: Nei Kommentar: Rolig kveld. Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Åpen Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Ja Ja Ja Side27

28 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 6: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 6: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 6: Klistermerker Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Organisasjonsnummer: Stemmer organisasjonsnummer med papirene fra kommunen?: Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Ja Valdas Sakalauskas Ja Ca. antall gjester: 27 Aldersgrense: 20 Inngangspenger: 100 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Rapporten er opplest/gjennomgått med ansvarshavende. : Voksne, Hotel Ja Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Fitjar kommune Arkivkode: A10 Saksmappe: 2012/520 Sakshandsamar: John Karsten Raunholm Dato: SAKSFRAMLEGG Barnehageplan Utval sak Utval Møtedato 31/13 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Barnehageplan Kommunestyret Saksopplysningar: Behovet for barnehageplassar i Fitjar kommune har auka dei siste åra. Hausten 2012 vart det opna ein ny avdeling i Bakken barnehage. Hausten 2013 vert det opna ein ny barnehage i Dåfjorden. Denne barnehagen vil gje plass til ein del av dei barna som i dag har barnehageplass i Stord kommune. Med utgangspunkt i den utviklinga me har sett dei siste åra, er det nødvendig å laga ein barnehageplan for å få fram prognosar og utfordringar me ser dei komande åra. Målet er å sikra at dei som har rett til barnehageplass får plass i barnehagane i kommunen. I dag har me 154 barn i barnehagane. Dette talet vil auka til om lag170 frå august 2013 Barnehageplanen var oppe i utval for oppvekst og omsorg Administrasjonen bad om innspel til planen slik den då låg føre. Følgjande vedtak vart fatta: 1. Utval for oppvekst og omsorg tek utkastet til barnehageplan til vitande. 2. Utval for oppvekst og omsorg kjem med følgjande innspel til det vidare arbeidet: For å dekka framtidig behov bør det satsast på å byggja ein barnehage i Rossneset med 2 avdelingar, med mogeleghet for framtidig utviding. I det vidare arbeidet me planen har me avdekka at SSB sine tal som vart presentert i saksutgreinga til sist møte var svært misvisande. Statistikken fangar ikkje opp barna som går i barnehagar i Stord kommune. Av den grunn vil nosituasjonen sjå annleis ut enn slik den blei framstilt på sist møte. Sjå tabellen under: Oversyn over barn i aktuell barnehagealder Antal fødde 1 5 åringar Antal i barnehage i Fitjar Antal i barnehage i Stord «Rest» (Kontantstøtte eller heime) SSB % andel med barnehageplass 74,7 77,4 82,4 87,3 SSB + Stordplassar 81,1 83,7 88,8 89,4 Vurdering Prosentsatsen for andelen av barn som går i barnehagar i kommunen og i barnehagar i Stord i 2013 er på om lag 89 %. Barnetala me har hatt dei siste åra har ikkje dei store svingingane. Etterspørselen etter barnehageplassar har auka dei siste åra. Dette ser me ut frå at prosentandelen av barn i 1 5 års alderen som har barnehageplass har auka jamt dei siste åra. I 2014 vil denne liggja over landssnittet. Side32

33 Med ein slik dekningsgrad vil det truleg ikkje bli nokon vidare auke i etterspørselen etter barnehageplassar dersom det ikkje vert større fødselstal eller auka tilflytting. I dag har Fitjar soknerådsbarnehage ein avdeling i idrettsbygget som går 2. året ( ) på dispensasjon. Denne må implementerast i eit permanent bygg så fort som mogeleg. Dei økonomiske marginane for barnehagane er små og ein ledig plass i dei minste barnehagane vil føra til at dei kan koma i eit økonomisk uføre. Av den grunn er det viktig at det er balanse mellom tilbod og etterspørsel. Kommunen kan heller ikkje ta på seg det økonomiske ansvaret for barn som ikkje har rett til barnehageplass. Behovet for nye barnehageplassar i kommunen har auka kraftig dei siste åra. Foreldre som er i etableringsfasen har behov for to inntekter. Av den grunn treng dei barnehageplass. Ut frå dei prognosane me ser no så vil det ikkje vera nødvendig med ei vidare utbygging av barnehagetilbodet dei komande åra. Ein må få på plass ei permanent løysing for den dispensasjonen ein har i Fitjar sokneråds barnehage. Andelen barn med barnehageplass vil barnehageåret liggja på om lag 89 %. Framlegg til vedtak: 1. Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å ta barnehageplanen til vitande. 2. Utval for oppvekst og omsorg ber om at styret i Fitjar sokneråds barnehage arbeider vidare med permanete lokaler for den avdelinga som no er lokalisert til idrettsbygget. Atle Tornes Rådmann Side33

34 Barnehageplan Fitjar kommune Framtidas barnehage: Denne planen tek for seg barnehagetilbodet Fitjar har i dag, både på kvantitet og kvalitet. Planen seier noko om behovet i framtida og skisserer nokre løysingar, samt økonomiske konsekvensar av dette. Fitjar kommune Side34

35 Innhold 1 Innleiing bakgrunn og forankring Barnehagesektorens tilknytning Utdanningsdirektoratet sitt ansvar Fylkesmannen sitt ansvar Kommunen sitt ansvar Sikra retten til barnehageplass og samordna opptak Føra tilsyn med barnehagane Kontantstøtterapportering Kompetanseutvikling Foreldrebetaling Språkstimulering minoritetspråklege barn Kvalitet i barnehagetilbodet Føringar/St.mld 41 «Kvalitet i barnehagen» St.mld 24 «Framtidens barnehage» Kvalitet i barnehagen i Fitjar kommune Kompetanse hjå dei tilsette Dispensasjon frå utdanningskravet Bemanning og vaksentettleik Tiltak for å sikra det vidare arbeidet med kvalitet i Fitjar kommune Barnehagane i Fitjar kommune Fitjarstølane barnehage Fjellheim friluftsbarnehage barnehage Fitjar Sokneråds barnehage Årskog barnehage Dåfjorden barnehage Samarbeidspartnarar Skule Barnevern, PP-teneste og helsestasjon: Lokal spesialpedagogisk hjelp Kulturskulen Beskriving av dagens situasjon Barnehagedekning Fitjar kommune Side35

36 7 Framtidig behov Lokale behov hausten Vegen vidare Scenario 1: Scenario 2: Scenario Økonomi Kostnader ved utbygging av barnehager i Fitjar kommune Side36

37 1 Innleiing bakgrunn og forankring Gjennom dei siste åra har det vore omfattande statlege føringar knytt opp til barnehagesektoren. Det har vore ei omfattande utbygging over heile landet. Frå januar 2009 vart det lovfesta rett til barnehageplass for alle som ynskjer det. I praksis inneber dette at dei søkjer før frist, og barnet fyller 1 år før i inneverande år, skal det få et tilbod om plass om hausten. Innføring av maksimalpris for barnehageplass og høve til å søkja redusert betaling, har ført til at fleire familiar har anledning til å nytta barnehage. På landsbasis er det no om lag 90% av alle born mellom 1-5 år som går i barnehage. I Fitjar er dette talet noko lågare, men slik utviklinga ser ut til å vera, så kjem Fitjar etter. Kommunen er barnehagemyndighet og skal sikra eit heilskapleg barnehagetilbod for innbyggjarane. Dette skal vera av god kvalitet og tilpassa tilhøva i Fitjar. Kommunen har ansvar for at det til ei kvar tid er tilstrekkeleg antal barnehageplassar, slik at alle med lovfesta rett til plass skal få tilbod. I Fitjar er det ein kommunal og tre (snart fire) private barnehagar. Fitjar har til no greidd å tilby alle som ynskjer det ein plass i barnehage. Etterspurnaden har etter plass har vore i sterk auke dei seinare år og dette har blitt utfordrande, men ein har greidd å løysa det. At nokre barn frå Fitjar gjekk i barnehage i Stord fekk økonomiske konsekvensar for kommunen. Samtidig som ein har hatt fokus på å stetta behovet for tilstrekkeleg antal plassar, har barnehagane heile tida arbeidd med å sikra kvaliteten på tilbodet sitt. Rammeplan for barnehagar kom i Dette er barnehagen sin «læreplan» og seier kva det skal arbeidast med i barnehagane. Planen set store krav til kompetanse og kapasitet hjå barnehagepersonalet. Dei skal utarbeida planer for fagområda, synleggjera korleis dei arbeider, vurdera og dokumentera. Krava til denne delen av verksemda er høge og krev innsats og det vert ført tilsyn. I barnehagen skal barna også kjenna seg trygge, få omsorg, ha rett til å medverka. Barnehagen tek hand om framtida vår, dei yngste. «Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Derfor er satsing på barn, utdanning, forskning noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre. Både for å gjøre samfunnet rikere, men også for å gjøre menneskenes liv bedre». (frå Soria Moria-erklæringen) For å sikra at det også i framtida er tilstrekkelig barnehageplassar i kommunen, må ein forsøka å sjå framover, slik at ein kan sikra plass til alle som ynskjer det og at barnehagane held høg kvalitet. For at nye innbyggjarar skal kunna busetja seg i Fitjar, vil dette vera av høg viktighet. 3 Side37

38 2 Barnehagesektorens tilknytning 2.1 Utdanningsdirektoratet sitt ansvar Frå Januar 2012 overtok Utdanningsdirektoratet ansvaret for ei rekkje oppgåver på barnehageområdet. Målet med overføringa var å styrka kvaliteten i sektoren ytterlegare. Desse områda vart overført frå Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet: Dokumentasjon og analyse av tilstanden i barnehagene Kvalitets og kompetanseutvikling for barnehagesektoren Tilskudds og regelverksforvaltning Tilsynsoppgaver Rettleiing til sektoren Kvaliteten på barnehagetilbodet er viktig for barn og foreldre og spelar ei viktig rolle i utdanningsløpet. Meir omfattande informasjon fins på følgjande nettstad: 2.2 Fylkesmannen sitt ansvar Fylkesmannen skal medverka til å realisera nasjonale mål for barnehagepolitikken. Fylkesmannen skal mellom annat: Utføra tilsyns- og kontrolloppgåver Gje generell informasjon og rettleiing Sikre rettar gjennom handsaming av klager og andre enkeltsaker Leggje til rette for og vera pådrivar i kvalitetsarbeidet Forvalta statlige tilskott Medvirka til tverrfaglig samarbeid 2.3 Kommunen sitt ansvar Kommunens har dei same oppgåvene som Fylkesmannen, men oppgåvene er knytt til den einskilde kommune. Kommunen har plikt til å sørge for at retten til barnehageplass blir ivareteke. For å sikra dette er det viktig med langsiktig planlegging som tek høgd for eventuell utbygging av barnehager i kommunen. Barnehageplanen er et redskap i så måte. Kommunen har ei sentral rolle i likebehandlinga i høve til kommunale og private barnehager. For å sikre god kvalitet i tråd med gjeldande lovverk er tilsyn og rettleiing sentrale oppgåver for barnehageadministrasjonen. Ei nærmare utdjuping av kommunen sine oppgåver: Sikra retten til barnehageplass og samordna opptak Frå januar 2009 fekk alle barn som fyller 1 år før lovfesta rett til barnehageplass frå hausten året etter. Det er kommunen si plikt å sørga for at desse borna får retten sin oppfylt. I Fitjar har ein, til no, greidd å sikra denne retten. Kommunen har utarbeidd eigne retningslinjer for opptak i barnehage. Desse er laga i samråd med barnehagane og heimla i lov om barnehage, samt vedtektene i kommunal og private barnehagar. Kommunen er også plikta til å samordna opptak i barnehage kvart år. I Fitjar har ein hovudopptak kvar vår, samt kontinuerlig opptak gjennom barnehageåret når det vert frigjort plassar. Her samarbeider ein tett med barnehagane, samt barnehagane seg i mellom. Eit godt samarbeid også i framtida er svært viktig for å sikra at opptaket vert rett Føra tilsyn med barnehagane Kommunen er plikta å føra tilsyn i barnehagane for å sikra at dei driv innafor gjeldande lovverk. Fitjar er med i eit regionalt samarbeid kring dette. I dette samarbeidet byter kommunane i FOS (forum for oppvekst i Sunnhordland) tenester ved at kommunane fører tilsyn for kvarandre, etter ynskje frå vertskommunen. Fitjar tek i mot og bidreg med eitt interkommunalt tilsyn årleg. Barnehagane i Fitjar får interkommunalt tilsyn kvart 4.år, samt jamn kontakt med skulekontoret. Samarbeidet i regionen sikrar meir objektivitet, særleg i dei kommunale barnehagane, då det er utfordrande å føra tilsyn i ei verksemd ein sjølv er eigar av. Kommunen skal i tillegg føra tilsyn sjølve både på leikeplassutstyr, brann og HMS. 4 Side38

39 I den nylig utkome St.melding 24 «Framtidas barnehage» signaliserer regjeringa at dei vil: ta sikte på at ansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter barnehageloven overføres fra kommunen til Fylkesmannen. Dette vert begrunna med dei utfordringane det inneber at: kommunene både er tilsyns- og godkjenningsmyndighet, er eier av barnehager, og har ansvaret for finansieringen av alle barnehagene i kommunen. Når kommunen er eier av barnehager, som i tillegg kan være i konkurransesituasjon med ikke-kommunale barnehager, vil det både prinsipielt og i enkeltsaker kunne oppstå diskusjoner om habilitet knyttet til myndighetsoppgavene. Det ovennevnte, og særlig forholdet at kommunen også er eier av barnehager, har vært brukt som argument for at tilsynsansvaret bør legges til et annet forvaltningsnivå enn kommunen. (frå st.mld 24) Desse problemstillingane meiner kommunane i regionen å ha løyst ved samarbeidet på tvers av kommuner. Kommunen utarbeider årleg ein plan for tilsyn og ein må forsøka å innlemma alle aktørane i denne planen, samt sikra at det vert utført tilstrekkeleg antal tilsyn. Inntil vidare held dei interkommunale tilsyna fram Kontantstøtterapportering Kommunen er plikta til å rapportera til NAV antal barn i alderen 1-2 år som går i barnehage. Dette skal gjerast ein gong i månaden og vert gjort på bakgrunn av rapportering frå barnehagane. Barnehagekonsulent utarbeider rapporten manuelt Kompetanseutvikling Fitjar kommune har kvart år eit samarbeid med barnehagane der ein lagar ein kompetanseutviklingsplan som samsvarer med nasjonale føringar og lokale behov. Denne må leggjast ved søknad til fylkesmannen for å utløysa midlar til dette arbeidet. Fitjar får om lag kr pr år til dette. Kommunen samarbeider aktivt med Forum for oppvekst i Sunnhordland ved å arrangera etterog vidareutdanningar som Fitjar kommune ikkje hadde greidd å gjennomføra på eiga hand. Barnehagane får midlar tildelt etter søknad dersom dei deltek på andre kurs en dei kursa som vert tilbode via regionen/fos. I år har kommunen to barnehagetilsette som deltek på vidareutdanning i spesialpedagogikk. Kommunen legg til rette og gjev tilskot til den private barnehagen Foreldrebetaling Stortinget fastset maksgrense for foreldrebetaling i barnehage. Denne grensa er no 2330 pr månad også i Fitjar Søskenmoderasjon Foreldra har rett til min 30% reduksjon i foreldrebetaling for born nr 2 og 50% for born nr Betalingsordning for familier med nedsett betalingsevne Kommunane er pålagt å ha ei ordning der familier med nedsett betalingsevne har høve til å søkja nedsett betaling for barnehageplass. I Fitjar er det høve til dette og ein finn søknadskjema på kommunen sin nettstad Språkstimulering minoritetspråklege barn. Kommunen får årleg eit tilskott til språkstimulering for minoritetspråklege barn. Tilskotet vert tildelt på grunnlag av antal minoritetspråklege barn som går i barnehagen. Til no har dette tilskottet vore på om lag kr. Tilskottet har vore nytta til innkjøp av materiell til alle barnehagane. Det ser ut som det er ein auke i antalet minoritetspråklege barn og ein difor førebu seg på å ta i mot desse barna. Skulekontoret har utarbeidd ei rettleiing i høve til arbeid med minoritetspråkelege barn i skule og barnehage. 5 Side39

40 3 Kvalitet i barnehagetilbodet 3.1 Føringar/St.mld 41 «Kvalitet i barnehagen» St.mld 41 «Kvalitet i barnehagen» omtalar dette. Meldinga signaliserer at ein skal arbeide med å få best mogleg kvalitet på følgande område: Innhaldet i barnehagen jf Rammeplan, samarbeid barnehage heim, kompetanseutvikling til personalet, styrka barnehagen som læringsarena, samarbeida og skapa samanheng mellom barnehage og skule, tiltak for minoritetspråklege, tiltak for born med særskilte behov. Fitjar kommune har fleire tiltak som omhandlar desse områda og det er vist til dei, andre stader i denne planen. Likevel er det viktig at barnehagane i Fitjar arbeider kontinuerlig for å auka kvaliteten på barnehagetilbodet. Kjenneteikn på ein kvalitativt god barnehage er: Har tydlige og faglig kompetente leiarar Har personale med kompetanse Har foreldre som medaktørar i utvikling av barnehagen og med påverknad på innhaldet i barnehagen Er ein arena for leik, læring, utforsking og medverknad Har samanheng og progresjon i læringsinnhaldet i høve til overgangen til skulen Ser mangfald som ein ressurs Har bygningsmasse og et uteområde som ivaretek behovet for fleksibel bruk, har god standard og ser innbydande ut Er oppteken av identitet, vennskap og deltaking 3.2 St.mld 24 «Framtidens barnehage» Meldinga er ny og legg føringar for utviklinga av barnehageområdet framover. Det som særleg er verd å merka seg er at det på sikt skal koma ei bemanningsnorm og ikkje berre ei pedagognorm, som no. Det er og varsla ei form for regulering av gruppestorleiken. Denne skal vera på plass innan Meldinga signaliserer også at ein tek sikte på å overføra tilsynsansvaret til Fylkesmannen (sjå kap 2.3.2). Vidare signaliserer meldinga at barnehagemynde (kommunen) skal ha eit forsvarleg system for internkontroll og at dette skal bli lovfesta. Det inneber eit krav om skriftleggjering av korleis ein etterlever pliktene som barnehagemynde, rutinar med meir. 3.3 Kvalitet i barnehagen i Fitjar kommune I Fitjar har ein eit godt og variert barnehagetilbod. Barnehagane har ulike satsingsområde og ståstade og såleis får innbyggjarane stor valfridom i høve til barnehagetilbod. Den raske utbygginga, samt at dei aller minste borna har begynt i barnehage gjer til at det framleis lyt vera fokus på kvalitet i barnehagetilbodet. Både den kommunale og dei ikkje-kommunale barnehagane samarbeider godt med skulekontoret og ein har eit klima prega av vilje og evne til samarbeid og open dialog. Styrarane har møter med skulesjef og barnehagekonsulent om lag ein gong pr månad. Skulekontoret har heile tida tett dialog med barnehagemynde i regionen og såleis tilgang til kompetanse og erfaringsutveksling. Auken i antal minoritetspråklege barn stiller nye krav til oss og ein får auka behov for kompetanseheving på dette feltet. Slik er det også i heile Sunnhordlandsregionen. Difor har FOS skipa eit minoritetspråkleg nettverk for barnehagelærarar. Det er eit ynskje at nokre barnehagelærarar frå Fitjar deltek i desse nettverka. Barnehagane sender kvart år inn sine årsplanar til kommunen og dette gjev eit godt innsyn i barnehagen sitt arbeid med kvalitet. År om anna har skulekontoret gjeve tilbakemelding på planen i ein samtale. Dette bør setjast i system og såleis vera ein del av kommunen sitt tilsynsansvar Kompetanse hjå dei tilsette Dei seinare år har det blitt meir og meir utfordrande å skaffa kvalifiserte barnehagelærarar til ledige stillingar både i dei private og kommunale barnehagane på landsbasis og lokalt. Utdanning av nye barnehagelærarar har ikkje greidd å følgja takta til den store utbygginga av barnehagar som har vore sist 10 år. Regjeringa har sett i gang ein stor kampanje for å betra rekrutteringa til yrket. Glød-satsinga har som mål å auka kvaliteten på utdanninga, rekruttera, få tilbake dei som har kompetanse og har gått over i anna type arbeid, samt behalda nyutdanna i yrket. «Verdens fineste stilling ledig»-reklamefilmane har vore eit ledd i denne. Dette arbeidet vert vidareført via Fylkesmannen. 6 Side40

41 3.3.2 Dispensasjon frå utdanningskravet I Fitjar har fleire av barnehagane hatt utfordring med å skaffa kvalifiserte søkjarar til nye stillingar. Særleg ved vikariat er det utfordrande, då dei fleste er mest interesserte i faste stillingar. Barnehagane må då søkje kommunen om dispensasjon frå utdanningskravet. For at ein skal få slik dispensasjon, er det eit krav at barnehagen kan dokumentera at dei har lyst ut stillinga min. to gonger. Fitjar har pr i dag 3-4 dispensasjonar. For å sikra rekrutteringa i Fitjar er det viktig at me tek godt vare på dei nytilsette, gjev rettleiing og at me markedsfører Fitjar som ein god stad å bu. Som ledd i dette arbeidet kan ein samarbeida tettare med Fitjar VG og u-trinnet. Det er og sers viktig at me greier å rekruttera menn inn i yrket. Forsøk som er gjort i Lillehammer viser at det kan vera suksess å samarbeida om å ha ungdomskulegutar i barnehagen. Rimbareid skule og Fitjarstølane barnehage kan vurdera eit samarbeid der. Det er og viktig at dei som arbeider som assistentar har god fagleg forankring, så ein bør søkja å få fagarbeidarar som er barne og ungdomsarbeidarar Bemanning og vaksentettleik Lova seier at ein skal ha ein pedagog pr 18 store, eller 9 små born, men øvrig bemanning er ikkje regulert anna en at ein skal driva forsvarleg. St.meld 24 «Framtidas barnehage» legg opp til at det skal vera 1 vaksen pr 3 små og 1 vaksen pr 6 born. Dette målet skal vera innfridd innan I Fitjar vil ein søkja å auka vaksentettleiken gradvis i åra fram mot 2020 innafor tilgjengelege økonomiske rammer. Fitjar kommune har frå endra dei lokale retningslinjene for tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Dette inneber at born ikkje vert rekna som tre år før Tidlegare har praksis vore at borna vart rekna som store frå Dette vil vera med å heva kvaliteten på tilbodet, då ein ikkje får inn ekstra born frå januar. Barnehagen vil då ha ein «tilvenningsfase» om hausten i staden for to. Presset på bemanninga i vårhalvåret vert difor mindre og vil vonaleg auka kvaliteten i barnehagen. Dei vaksne vil ha meir tid til kvart born og at det vert «ro» i barnehagen også i vårhalvåret. 3.4 Tiltak for å sikra det vidare arbeidet med kvalitet i Fitjar kommune Kompetanseutvikling av heile barnehagepersonalet Arbeida aktivt med å rekruttera personale med godkjent barnehagelærarutdanning samt fagarbeidarar i barne og ungdomsarbeid Søkja å få fleire menn inn i barnehagen Styrka kompetansen på kommunenivå slik at ein kan vera ein aktiv støttespelar Sikra at nyutdanna får god støtte og rettleiing, så dei blir i barnehagen Laga eit heilskapleg system for kvalitetsutvikling og internkontroll Tilbod om årleg samtale kring årsplan og kvalitetsutvikling i dei einskilde barnehagane Laga arenaer der styrarane får koma samen og drøfta erfaringar, reflektera og 7 Side41

42 4 Barnehagane i Fitjar kommune 4.1 Fitjarstølane barnehage Fitjarstølane barnehage er den einaste kommunale barnehagen i Fitjar. Det er ein toavdelings barnehage med Bikuben som den minste avdelinga med plass til 9,5 born (hvis alle er under 3 år) og Gaukareiret som den største med plass til 26 born (alle over 3 år). Tilsette : 4 førskulelærarar, 2,8 stillingar som barne-og ungdomsarbeidarar og 1 assistent. 7 heile stillingar og 1 i 80%. I tillegg har me reinhaldar i 30% stilling. Plassering Barnehagen ligg i nordre enden av byggjefeltet Fitjarstølane. Her ligg me like ved skogen og fjellsida. Derfor er det naturleg at me nyttar oss mykje skog og fjellområdet. Har fleire faste områder me går til i skogen og har ofte turar av varierande lengde i fjellet. 2 dagar kvar veke går det ei gruppe born ut i skogen så dette er eit område me nyttar oss mykje av. I og med at barnehagen ligg i Fitjarstølanee har me gåavstand til alt som føregår både på Rimbareid skule og i sentrum. Me går fast til biblioteket, til aktivitetar i kulturbygget, til kyrkja til aldersheimen osv. Innhald Alle barnehagar har ein Rammeplan som seier kva innhald barnehagen skal ha. Ut frå den lagar kvar barnehage sin årsplan som fortel at barnehagen inneheld omsorg, leik, læring, sosial kompetanse, og den skal vera kulturarena. I tillegg har me 7 fagområder: 1. Kommunikasjon,språk og tekst, 2. Kropp bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form. I tillegg skal årsplanen sei noko om barns medverknad. For oss vil det seie at borns medverknad handlar om våre haldningar til borna og respektere dei som individ. Me skal sjå borna i kvardagen og lytte til deira ynskjer både i høve til mat, påkledning, leik og omsorg. For oss tyder det at alle born har rett og krav til å bli møtte av vaksne med engasjement i livet deira og vaksne som respekterer deira rett til å ha eigne meiningar(anerkjennande kommunikasjon). Satsingsområde Satsingsområdet vårt i Fitjarstølane barnehage er: Språk og kommunikasjon.dette er og eit av dei sju fagområda i barnehagane, og me vel å jobbe ekstra mykje med språket. Det gjer me ved å vera sterkt bevisste på oss sjølve som språkmodellar, hjelpe borna til å føre samtalar, hjelpe dei til å uttrykkje tankar, følelsar, og meiningar. Me legg mykje til rette for frileik og fantasi då det er ein viktig del av språkutviklinga. Me har eit stort utval i spel og puslespel som blir brukt i språktrening. Me vektlegg høgtlesing og alle born blir lest høgt for kvar dag. Låner fast bøker på biblioteket for å variere litteraturen. Heng opp alfabetet og namna til borna, nyttar eit metodisk opplegg som heiter språksprell. Det er eit opplegg som stimulerer borna si fonologiske bevisstheit og utviklar skriftspråklege ferdigheiter. Forsking syner at ferdighetane som trenast ved hjelp av språkleikane i Språksprell er ein føresetnad for seinare å knekke lesekoden. Dette opplegget har me i Fitjarstølane utvida enno meir og me deler borna inn i aldersgrupper og har ein progresjon i arbeidet. Ferdigheter me trenar på er : merksemd for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, forlydsanalyse, ord- og setningsbevissthet og morfembevissthet. Dokumentasjon og evaluering I tillegg til årsplanen som er tidlegare omtala, lagar kvar avdeling vekeplanar og månadsplanar som blir delt ut til alle foreldre. Desse planane beskriv alle aktivitetar som skal føregå og planane blir laga i samsvar med årsplanen. Alle aktivitetar og samlingar blir i etterkant dokumenterte og evaluerte. Korleis gjekk det? Oppnådde me det som me hadde satt oss som mål? Måtte me endre på ting og kvifor? I etterkant av kvar månad får foreldra månadsbrev som meir detaljert fortel kva innhaldet har vore denne månaden. Som ein del av evalueringa har me og brukarundersøkingar der foreldra kjem med sitt syn på innhaldet i barnehagen 8 Side42

43 Tilsyn Kvart fjerde år skal alle barnehagane i Fitjar ha interkommunalt tilsyn. Då kjem det folk frå andre kommunar og har tilsyn i våre barnehagar. Tilsyna er organisert og utvikla i samarbeid med alle kommunane i regionen og har sikra at kvaliteten på tilsyna er svært god. Modellen til Sunnhordland har fått positiv merksemd over heile landet og er omtala i St.mld hadde Fitjarstølane barnehage tilsyn. Det var ein svært grundig gjennomgang av heile barnehagen sitt innhald, samt politiattestar og teieplikt. Tilsynet avdekka ikkje noko tilhøve som gav grunnlag for avvik. Kommunen fører i tillegg tilsyn etter oppsett plan. Kompetanseheving I Fitjarstølane barnehage har me utdanna personale i alle stillingane som krev utdanning. Me har ingen stillingar på dispensasjon. Barnehagen har 5 planleggingsdagar i løpet av året. Desse brukar me til å planleggje/evaluere innhaldet, men og til å delta på forskjellige kurs for å heve kompetansen på områder me treng det. 9 Side43

44 4.2 Fjellheim friluftsbarnehage barnehage Barnehagen har vore i drift sidan 1.august Barnehagen har 52 plassar for barn i alderen 1-6 år. Det er to avdelingar på tunet Bjørnaholo (0-3 år) og Jøtulen (3-6år) Fjellheim er eit småbruk med om lag 10 mål innmark og 15 mål utmark, som ligg i variert og fin natur med nærliggjande tur-terreng og gardsdrift. Barnehagen har stort uteområde. Me nyttar oss særdeles mykje av nærmiljøet på turane og utfluktene våre. Me går på gardsbesøk, me har gamme og lavvu ståande i nærmiljøet som me daglig vitjar.. Me har og ro-båt i Storavatnet som me aktivt nyttar oss av. Alt i alt er det tolv tilsette i barnehagen. Fjellheim Friluftsbarnehage Lavvuen og scenen vår Satsingsområde FRILUFTSLIV, UTEAKTIVITETAR OG SUNT KOSTHALD Målsetting med friluftsliv: Barna skal oppleve glede og meistring når dei er ute. Barna skal læra å ha respekt for naturen og det som lever der Barna skal få innblikk i korleis me kan ta vare på naturen. VAKSENROLLA Barnehagen er ein viktig arena for å fremje sunne matvanar blant barn. Me har vil også dette året retta fokus på vaksenrolla.- Me vil ha fokus på dei vaksne sine verdiar, haldningar og handlingar i møte med barn- Korleis møter me barna og korleis bidreg me i barna sine liv for å gje dei gode barndoms minner? 10 Side44

45 Barns medverknad: Gjennom observasjonar av barna og gjennom samtalar med barna legg me til rette for aktivitetar basert på barna sine interesser. Barna er med i planlegginga av aktivitetar og gjeremål. Me har barnemøter og samtalar der barna får komma fram med sine ønskjer og meiningar. Me deler dagleg barna inn i smågrupper der ein vaksen har hovudansvar for si gruppe. På det viset sikrar me at alle barna vert sett og høyrt. God kommunikasjon blir vektlagt. Kvalitetssikring og dokumentasjon Me nyttar oss av regionale kurs og og har tidlegare arrangerer aktuelle kurs i barnehagen for personalet. Kurs i Steg for Steg (sosial kompetanse) arts kurs i samarbeid med HSH,m.m Me har fem planleggingsdagar i løpet av eit driftsår og vil nytta nokre av dei til fagleg innputt. Kvar månad vil det pedagogsike arbeidet på avdelingane verta skriftleg evaluert på avdelingsmøter/personalmøter /leiarmøter og på planlegging og vurderingsdagar. Det pedagogiske arbeidet vert dokumentert i årsplanen, månadsbrev og på nettsida til barnehagen. Me brukar skriftleg dokumentasjon og foto dokumentasjon. Annan kvart år vert det lagt opp til interkommunale tilsyn i barnehagen Barnehagen har eiga nettside : 11 Side45

46 4.3 Fitjar Sokneråds barnehage Privat barnehage. Eigar: Stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage Generelle opplysningar Lokalisering: Barnehagen ligg i bustadfeltet Bakken. Adressa er: Varhaugsvegen 8, men hovudvegen til barnehagen går via Fitjar idrettspark. Antal avdelingar/barn: Barnehagen har 2 avdelingar, Marihøna for barn i alderen 0-3 år, og Blåklokka for aldersgruppa 3-6 år. I tilegg driv barnehagen ei småbarnsgruppe i Klubbhuset til idrettslaget vis a vis barnehagen, Sommarfuglen, for barn i alderen 0-3 år. Vi har tilbod om graderte plassar: 60% (3 dagar) og 100 % plass. Barnehageåret 2012/13 går 58 barn i barnehagen vår. Antall tilsette: 14 tilsette fordelt på 12,4 årsverk. Av desse er 4 førskulelærarar, 1 lærar, 3 barne og ungdomsarbeidarar og 6 assistentar. Uteområde: Barnehagen har stor uteleikeplass med leikeapparat (klatrestativ/reiler/vippe og svingstong), grillhytte og uteleikeskur. Uteleikeplassen er ein del naturtomt, grasplen og litt asfaltert område. Bruk av nærmiljøet: Barnehagen ligg fint til i bustadfeltet Bakken. Fitjar idrettspark er næraste nabo, og me nyttar idrettsanlegget til Joggespretten og andre fysiske utfaldingar. Me brukar skogen i Rossneset mykje og vil setja opp lavvoen vår der på ein eigna plass. Opparbeiding av nytt bustadfelt i Rossneset gjer oss vegar og nye måtar å bruke dette området på. Satsingsområde Formål: Barnehagen har utvida kristen formålsparagraf, som lyder slik: Fitjar soknerådsbarnehage vil vera med å gi barna kunnskap, erfaring og oppleving av kristen tru og tradisjon. Barnehagen er ein del av Fitjar kyrkjelyd sitt trusopplæringsarbeid. I ein barnehage med utvida kristen formålsparagraf, vil fagområdet Etikk, religion og filosofi ha større plass enn i dei fleste andre barnehagar. Det vil seia at me legg vekt på dei kristne høgtidene, og let enkle bibelske forteljingar og kristne barnesongar vera 12 Side46

47 ein del av opplegget og kvardagen. Me har jamleg besøk av dei tilsette i Fitjar kyrkje, og samarbeidar bl.a. om påske og pinsevandring og hausttakkefest i kyrkja. Prosjekt: Vennskapsbarnehage Barnehageåret 2008/2009 starta me opp Vennskapsbarnehage-prosjektet og inngjekk avtale med Stefanusbarnehagane i Kairo, Egypt, i samarbeid med Stefanusalliansen. Prosjektet blei vidareutvikla barnehageåret 2009/10 då me fekk prosjektmidlar og 3 av personalet reiste på studietur til Egypt. Me har Stefanus-samling kvar månad, og kvart år i desember, arrangerer me vennskapsfest med utlodning for dette prosjektet. Språk Språksprell er eit metodisk opplegg for språkstimulering. Opplegget legg vekt på ordrytme, rim og regler, rimord osb. og er med og fremjar barns språklege utvikling. Sosial kompetanse Me bruker opplegget Truls og Trine. Dette opplegget består av 25 forteljingar som handlar om venskap, glede, leik, konfliktar osb. Førskulegruppe Me fylgjer Plan for førskulegruppa, Bakken barnehage. Denne planen legg vekt på skuleførebuande tema og aktivitetar, og er laga etter samarbeidsmøte med skulen. Foreldregruppe,ICDP. Barnehagen tilbyr i samarbeid med helsestasjonen samtalegruppe for foreldre. Me bruker heftet 8 tema for godt samspel. Helsesøster og styrar er gruppeleiarar. Barns medverknad Barns rett til medverknad er nedfelt i Rammeplanen. Kor omfattande medverknaden er, og korleis retten til medverknad blir praktisert, er avhengig av barnet sin alder og funksjonsnivå. Barn må både få oppleva tilknytting og fellesskap og kjenne at dei kan bestemma sjølve og uttrykkja eigne intensjonar. Dette inneber at dei vaksne må ha ei lyttande haldning og ta barna og deira synspunkt på alvor. Barns medverknad heng saman med samspelet barn/vaksen. På personalmøta dette barnehageåret let me oss inspirera av boka Tilstedeværende voksne-medvirkende barn. Kvalitetsikring,dokumentasjon Kompetansehevingsplan 2012/13 Årsplan for Bakken barnehage 2012/13 Månadsplanar for kvar avdeling Evaluering Tilsyn kvart 4. år, sist i februar Barnehagen har eiga nettside Kontaktinfo: tlf , e- post: 13 Side47

48 4.4 Årskog barnehage Tlf nr e-post: Åskog barnehage er foreldreeigd og blei stifta hausten 1986 av foreldre som ikkje fekk plass i det kommunale tilbodet. Barnehagen er medlem av PBL-A (Private barnehagers landsforbund-arbeidsgiverseksjon). Årskog barnehage leiger lokal av Fitjar kommune. Barnehagen held til i Årskog, nord for Årskog industriområde. Lokalet ligg i nær tilknytning til Årskog museum. Årskog barnehage er ein einavdelings barnehage med 18 plassar for barn i alderen 0-6 år. Me har pr. i dag 5 tilsette som utgjer til saman ca. 3,4 årsverk + reinhaldar. Me har to pedagogar, to fagarbeidarar og ein assistent. Det som fyrst og fremst særpreger Årskog barnehage er at me er ein liten barnehage kor både barn og vaksne får lett oversikt. Det viktigaste for oss, som vaksne i Årskog barnehage, er å møta kvart barn med god tid til leik, samtalar, det å bli høyrt og bli tatt på alvor! I forhold til leik og sosialutvikling har me eit system som sikrar at barn som har vanskar blir fanga opp og det blir sett i verk tiltak. Satsingsområdet vårt er kunst. Me legg vekt på at barna skal få uttrykka seg gjennom variert material og metodar innanfor dei estetiske faga. Denne satsinga resulterer i ei kunstutstilling kvar vår, kor barna stiller ut 14 Side48

49 kunstverka sine i Fitjar sentrum. Me har og ein sterk forteljartradisjon, me fortel munnlege historiar om folk og fe. Me formidlar og bearbeider gjennom forteljingane. Me jobbar aktivt med språkstimulering, kor barn frå 4 år og oppover får delta i språkstimuleringsopplegget; Språksprell. Museet blir ein viktig del av kultur og tradisjonsformidlinga i barnehagen. Barna blir kjend med gardens historie og med Lars og Olai Årskog som budde på garden. Barnehagen har eit flott og variert uteområde, med motoriske utfordringar for alle alderstrinn. Me vektlegg og å bruka naturområdet rundt barnehagen, kor me har tilgogn på skog, fjell og strand. Barnehagen ligg og i nærleiken av gardsdrift med kyr og sauer. Me kvalitetssikrar arbeidet vårt gjennom å ha ein kompetanseutviklingsplan for personalet, me har ein årsplan som byggjer på Rammeplan for barnehagar, me skriv månadsaviser som dokumenterar arbeidet vårt, me skriv evalueringar for kvart halvår og for enkelt aktivitetar/arrangement og Fitjar kommune har tilsyn i barnehagen kvart fjerde år. 4.5 Dåfjorden barnehage Denne barnehagen vert starta opp hausten 2013 i midlertidige lokaler (bedehuset i Dåfjorden). På sikt skal barnehagen inn i ei ombygd løe i naturskjønne og landlege omgjevnader. Dei tilbyr 13 born plass frå hausten Fleire av borna som gjekk i Stord har no teke i mot plass i Dåfjorden. Dei har fått på plass bemanning og har tett dialog med skulekontor og kommunen kring prosessen vidare 15 Side49

50 5 Samarbeidspartnarar 5.1 Skule Barnehagane samarbeider med skulen om overgangen frå barnehage til skulen. Kommunen har ein eigen plan for dette arbeidet. I Fitjar vitjar borna skulen fleire gonger før dei tek til på skulen, foreldra får tilbod om å delta på foreldremøter der både barnehage og skule informerer om kva som skal skje. Barnehagepersonale og komande førsteklasselærarar har felles forummøte der ein drøftar og søkjer å få meir kunnskap om kvar andre sitt arbeid. Våren før borna skal byrja på skulen har skulen og barnehagen eit fellesmøte, der skulen får informasjon om dei einskilde borna. 5.2 Barnevern, PP-teneste og helsestasjon: Barnehagane i Fitjar har eit tett samarbeid med hjelpe-/støtteinstansane i regionen. PPT (pedagogisk psykologisk teneste) er i samarbeid med Stord kommune. Ein har interkommunalt samarbeid med barnevern i Stord, Bømlo og Fitjar. Barnehagane har fast møte med begge tenestene ca to-tre gongar pr halvår (to før jul og to etter). Ved behov deltek helsestasjon på desse møtene. PPT utredar og lager tilrådingar på born som treng spesialpedagogisk hjelp som er heimla i Opplæringslova Lokal spesialpedagogisk hjelp Dersom eit barn har rett på/bruk for spesialpedagogisk hjelp, har kommunen tilsett ein spesialpedagog. Ho tilbyr tenester til alle barnehagane i kommunen og ambulerer mellom desse. I periodar har ho ikkje har fylt opp stillinga med barn som har vedtak etter 5-7. I desse periodane arbeider ho førebyggande med barna og med rettleiing av assistentar. Dette er i tråd med Stortingsmelding 16 «og ingen stod igjen. - tidleg innsats.» som vektar tidleg språkstimulering, tilgang til barnehage for alle. På sikt vil to av barnehagane ha betra kompetansen sin på området, då dei har tilsette som tek vidareutdanning i spesialpedagogikk. 5.4 Kulturskulen Kulturskulen har over fleire år hatt samarbeid med barnehagane. Dei har gjeve tilbod til alle "førskuleborn" (dei som startar på skulen neste år) i barnehagane i kommunen. Desse vert delt i to grupper og kjem til musikkleik anna kvar veke. I år er det ca. 40 barn som deltek. I musikkleiken arbeider ein med musiske element som song, dans og spel på instrument og ein har valt å kalla undervisninga «Musikkleik», der ein altså har fokus på musikk og leik. Ein gang kvar semester dreg lærarane frå kulturskulen ut til den einskilde barnehage og held konsert for alle i heile barnehagen, dette kallar me for "Konsertbesøk". På desse konsertbesøka har ein som regel eit tema. Dette har vore tema som folkemusikk, dans, jul, sommarfugl og ein har nytta barnebøker som utgangspunkt. Ein gang i året gjev kulturskulen "kurskveld" for dei vaksne i barnehagane, her arbeidar dei med korleis ein kan nytta musikk i kvardagen i barnehagen. (Kompetanseheving) Kostnadane for dette ligg i kulturskulen sitt budsjett, det er kulturskulen som står for heile drifta. Det er sett av 10% stilling (delt på 2 lærarar) til dette arbeidet (dette utgjerd omlag pr år - ink. sosiale utgifter) Musikkleik er viktig for alle barn - og det er tydleg at dette bidreg positivt i både språkutvikling, motriikk og den sosiale utviklinga til barnet. 16 Side50

51 6 Beskriving av dagens situasjon 6.1 Barnehagedekning I Noreg har det vore ei rivande utvikling når ein ser på bruk av barnehageplass. Frå ei dekningsgrad på 1,9 % i 1963 på alle born under 6 år til dagens situasjon der om lag 90 % av alle born under 6 år nyttar barnehageplass. Dekningsgraden på eittåringane som no har fått rett til barnehageplass har vore i særlig stor auke frå 2008 og fram til i dag. Dette kan sjåast i samanheng med den nasjonale satsinga på full barnehagedekning, lovfesta rett til barnehageplass og makspris på foreldrebetaling som er lågare en før. Det er blitt fleire barn som går i barnehage og det er stadig fleire av dei yngste barna. I tillegg er barnehagane blitt større. Dette gjeld både ved at barnehagar bygd etter 2003 er de største og ved at barnehager fra før 2004 er blitt større (utvida) enn dei var tidligare. Fra utgang av 2005 og fram til utgang av 2010 har nær fleire barn fått plass i barnehage. I samme periode vart det etablert om lag nye heltids barnehageplasser. Noko av kapasitetsauken i perioden har soleis gått med til å auka opphaldstida til born som allereie har plass i barnehage. 6.2 Fitjar kommune I Fitjar kommune ser same tendens som på landsbasis. Bruken av barnehage har vore i auke over tid. Også i Fitjar har dei yngste barna nytta barnehage i aukande grad. Eit barn under tre år utløyser to barnehageplassar. Dette har også konsekvens for framtidig behov. Fleire foreldre i Fitjar nyttar no fulltidsplassar. Frå hausten 2011 har kontantstønad for toåringar falle bort. Dette kan vera med å auka behovet for barnehageplassar frå neste haust. I Fitjar gjekk 77,3 % av alle born 1-5 år i barnehagen i 2012 i følgje Kostra-tal. Desse tala er misvisande då dei er basert på tala som barnehagane rapporterer inn i årsmelding pr kvart år. Tala fangar såleis ikkje opp borna som går i barnehage i Stord. Den reelle dekningsgraden vert på 83,7 % når borna som går i barnehage i Stord kommune er teken med. Fram til i dag har kommunen greidd å gi alle barn som har rett til barnehageplass eit tilbod, men hausten 2012 fekk kommunen ei utfordring. Denne vart løyst med at Bakken barnehage oppretta 10 ekstra plassar, som er midlertidige for Nokre barn som er busett i Fitjar, har gått i barnehage på Stord. Desse er hovudsakleg frå ytterkantane av kommunen og gjerne der foreldra pendlar til Stord. Dersom desse hadde søkt plass i Fitjar, hadde kommunen fått utfordring med å skaffa nok plassar. Det er eit ynskje at ein unngår å ha born frå Fitjar i barnehagar i Stord og kommunen må prøva å unngå dette ved å kunna tilby tilstrekkeleg plasser. I Fitjar er borna fordelt slik året : Antal barn i barnehage fordelt på årskull og barnehage 2011 i bhg * Totalt antal barn pr barnehage Bakken bhg Fitjarstølane bhg Fjellheim Årskog Totalt i kommunen * Dette er born som går over i skulen til hausten 2013 og dermed frigir plassar hausten Side51

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00. Utvalsmøtet vert sett på rådhuset etter omvisninga.

Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00. Utvalsmøtet vert sett på rådhuset etter omvisninga. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.02.2016 Tid: 13:00 Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00.

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE 2017 2020 1 Foto: Naustvågen barnehage 1. Kommunen som tilsynsmynde I følgje lov om barnehagar av 17 juni 2005, nr 64, 16 skal kommunen føra tilsyn med verksemder etter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.06.2017 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2014 L CL Årsmelding for ehagar per 15. desem ber 2014 Årsmelding for ehagar per 15. desember 2014 Kommunale og ikkje-kommunale ehageeigarar pliktar å leggje fram tenestedata, jf. ehageloven 7 andre ledd. Opplysningane

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningslinje for samordna opptak i i Stord kommune INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

MEØADAR TIL HØYRINGSUTKAST - FRAMLEGG TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV. 1. Framlegg til forskrift om norm for pedagogisk bemanning

MEØADAR TIL HØYRINGSUTKAST - FRAMLEGG TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV. 1. Framlegg til forskrift om norm for pedagogisk bemanning FLORA KO NBIUNE Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur- og oppvekstutvalet 15.11.2005 058/05 Sakshandsamar : Arkiv: K2-A10 Arkivsaker Runa Nybakk Objekt: 04/33 MEØADAR TIL HØYRINGSUTKAST - FRAMLEGG TIL FORSKRIFTER

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer